Page 1

SUNNFJORD HAMN Sogndal · Førde · Florø

FOTO © HARALD M. VALDERHAUG

VEKSTAKSEN I FYLKET

Bomstasjonen til Naustdalstunnelen og Fjærland er ein saga blott. Florø ønskjer alle som vil transportere, velkomne til oss i vest. Tidlegare Fylkesordførar Nils R. Sandal opna 8. september 2011 den nye kommunale kaia i Botnastranda ved Florø. Flora Hamn KF er byggherre for den 150 meter lange kaia, som ligg på den austlege delen av Fjord Base. Kaia er første byggesteg i ein ny stor hamneterminal for Florø. Frå venstre hamnesjef Audun Korneliussen, tidlegare fylkesordørar Nils R. Sandal og styreleiar i Flora Hamn KF Vidar Grønnevik. Foto: Egil Aardal


MODERNE KAIA

Transport w

FOTO © DAG N. FRØYEN

FOTO © OSKAR ANDERSEN

GUNHILDVÅGEN: Ved Gunhildvågen industriområde har Flora Hamn ei 65 meter lang og 10 meter djup kai. Her er det store moglegheiter for å utvide lagringsområde og leige av næringsareal. Her er og ny og utbetra innsegling. Fabrikkanlegga til Ewos og Norway Pelagic er lokalisert her.

Integrert logistikkleverandør Med Saga Fjordbase som logistikkpartner vil kostnadene dine gå ned og kvaliteten opp. Vi leverer 24 timers basetjenester som pakking, merking og forsendelse, transport til kai, lasting og lossing, drivstoff, smøremidler, avfallshåndtering, inne- og utelager, spedisjon, sjøtransport, vei- og lufttransport. Vår integrerte logistikktjeneste omfatter også: Kontraktsarbeid, anskaffelser, egen ingeniørenhet som leverer teknisk mottakskontroll, vedlikehold og reparasjoner.

BASE- OG VERFTSKAI: Flora Ha 150 meter i Botnastranda ved F kaiar på baseområdet. Alle har i tillegg 6 kaiar og ei ro-ro kai på

EFFEKTIV TRANSPORT

Botnaneset, 6900 Florø Tel. +47 57 74 56 00 www.incgruppen.no

Oljebase og havneterminal Fjord Base er en moderne og effektiv havneterminal for base-til-base-transport, kystfart og utenriksfart. Det er tilgjengelig moderne og effektivt laste- og losseutstyr. Gode havneforhold, 2000 skipsanløp i året og god forbindelse med riksveinettet, gjør Fjord Base til naturlig innfallsport og utskipingssted for gods til og fra Sogn og Fjordane. Botnaneset, 6900 Florø Tel. +47 57 75 18 00 www.incgruppen.no

• Over 60.000 tilsette på 900 lokasjonar i meir enn 100 land • Over 400 tilsette på 12 lokasjonar i Norge

• Satsar no i Sogn og Fjordane med etablering i Florø • 24 timars vakt, tollager, skipsklarering, fortolling, skreddarsydde logistikktenester, høg kompetanse, transport med bil, båt og fly over heile verda

Botnaneset, bygg 29 - 6900 Florø Tel: 55 94 87 60 – epost: kn.fro@kuehne-nagel.com

Spør våre transportørar! Rimelig og effektiv transport.


ANLEGG I FLORØ

world wide

FOTO © HARALD M. VALDERHAUG

amn har eit nyopna kaianlegg på Fjord Base. Fjord Base har fleire gode fasilitetar. Fjord Base har å til saman 450 meter.

FUGLESKJERET: Fugleskjerskaia ligg i sentrum av Florø. Her er kailengda til saman 560 meter, fordelt på ulike kaiar for passasjertrafikk, hurtigruteanløp, linjeanløp for containerskip og godstrafikk m.m.

AVD. FLORØ Tel. +47 5774 8490 Fax +47 5774 9490 Mob. +47 9583 0320

Erfarne skipsagenter gjør livet enklere for deg · · · ·

Omfattende utvalg av ship agency-tjenester og støtte, 24/7/365 Vi betjener forsynings- og lasteskip, offshorefartøyer, cruiseskip og lystbåter Løsningsorienterte medarbeidere med profesjonell ekspertise og lang erfaring Transport i hele Sogn og Fjordane, hele Norge og Verden

www.transferd.no • Sikker • Punktleg • Ordentleg

skipsagenT speDiTør

logistikkpartner i florø siden 1917 skipsagent • speditør godsterminal • Containerterminal Tollager • lagring • Distribusjon nasjonal og internasjonal transport med skip, bil og fly. agent for maersk line, norlines og Hurtigruten

Transferd er eit transport- og logistikkselskap, som løyser dei transportbehova du har. Vi tilbyr tenester innanfor eit vidt spekter av transportsegment.

24 timers vakttelefoner skipsagent: 5775 8610 – Godsterminal: 9019 8404

Vi har erfaringa og utstyret for å ta på oss oppdrag som er varierte og samansette, og transporterer både lokalt, regionalt og nasjonalt i tillegg til internasjonalt. Ta kontakt med oss for å diskutere transportbehov, løysing og kostnad.

e-post: k.jansen@k-jansen.no • www.k-jansen.no

Kontor Førde Kontor Ålesund Tlf. 57 72 50 00 Tlf. 70 13 30 20 Storehagen 4 · 6800 Førde Blindheim Industriveg 2A · 6020 Ålesund

ToTalsysTem for TransporT og logisTikk

– Heile vegen med Transferd

Du vil tene på å snakke med oss i Florø – knutepunktet.


FLORØ - EUROPAVEG NR. 1 Tromsø

w Bodø

w

.n w.f n m l o ro h a

o

Vegen til omverda går via Florø

F

Opnare landskap

RA HAMN K O FL

Trondheim Kristiansund Ålesund FLORØ Førde

Sogndal

Bergen Oslo Stavanger

Helsinki Stockholm

Florø er eit knutepunkt for sjøtransport – midt mellom Bergen og Ålesund. Fugleskjerskaia ligg nær hovudleia langs kysten, og har god innsegling og djupne. I tillegg kjem kailengdene i Gunhildvågen, på verftsområdet og på Fjord Base.

Hamna er regelmessig trafikkert av: • Kystgodsruter, med anløp til kontinentale hamner • Fraktefartøy og lasteskip • Containerskip. Tørrlast- og frysecontainarar • Store lasteskip med røyr for oljeindustrien • Hurtigruta med to daglege avgangar • Ekspressruter med 4 daglege avgangar til/frå Bergen A til Å - www.atilaa.no

FLORA HAMN KF Fugleskjerskaia, 6900 Florø Telefon: 57 75 67 40 Vakt 24t: 91 31 80 00 hamn@flora.kommune.no www.florahamn.no

Profile for A til Å Grafisk Design og Media

Sunnfjord Hamn  

Bomstasjonen tilNaustdalstunnelen ogFjærland er ein sagablott. Florø ønskjer allesom vil transportere,velkomne til oss i vest.

Sunnfjord Hamn  

Bomstasjonen tilNaustdalstunnelen ogFjærland er ein sagablott. Florø ønskjer allesom vil transportere,velkomne til oss i vest.

Profile for atilaa