Page 6

Døme på ulike sponsorannonser

Steinvik Steinvik Fiskefarm driv produksjon av laks og aure på 7 lokalitetar i kommunane Flora, Bremanger og Askvoll. Steinvik er ein bevisst distriktsutbyggar og er medeigar i fleire selskap.

Steinvik

Steinvik Fiskefarm driv produksjon av laks og aure på 7 lokalitetar i kommunane Flora, Bremanger og Askvoll. Steinvik er ein bevisst distriktsutbyggar og er medeigar i fleire selskap. Steinvik Fiskefarm AS - 6940 Eikefjord - Tlf: 57 75 25 90 - E: post@steinvik.no

Steinvik sponsor  
Steinvik sponsor