Page 4

Kven og kva yter vi støtte til

Sport Sport handlar om prestasjonar, energi og entusiasme, og Steinvik har valt å støtte den lokale idretten og ulike hendingar knytta til dette. Kultur Steinvik støttar kultur - spesielt kulturhendingar i vårt nærområde. Kulturhendingar som involverer born og unge, vil vere prioritert. Søknad For å bli vurdert som Steinvik sin samarbeidspartnar, må det sendast ein elektronisk søknad til post@steinvik.no. Her må det gå klart fram kva prosjektet går ut på. Det må og synleggjerast kva eit samarbeid kan tilføre av verdi for Steinvik. Vi yter ikkje støtte til: - Enkeltpersonar - Politiske organisasjonar - Religiøse organisasjonar

Steinvik sponsor  
Steinvik sponsor