a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

Nytt fra INC Gruppen

P.O. Box 6 – N-6901 Florø, Norway Phone: +47 57751800 Fax: +47 57751801

Nr. 1 - 2015 www.incgruppen.no


ADM. DIREKTØR GEIR JOHANNESSEN

Store endringer i INC Gruppen

FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

INC Gruppen gjennomgår store endringer i selskapsstruktur og kontraktsportefølje. Oljeprisen og den generelle nedgangen i aktivitet innen oljesektoren krever endringer og effektivisering. Så langt er omstillingen i Saga Fjordbase gjennomført. Dette har gått langt bedre enn bedriften på forhand hadde forventet. Totalt har Saga Fjordbase redusert egne ansatte fra 128 til 54 personer. En avtale med Vestbase gjør at flere av våre ansatte har fått ansettelse der. Godt samarbeid mellom bedriften og de ansattes organisasjoner har medvirket til at nedbemanningen har foregått etter «boken» uten stor dramatikk. Det er likevel trist å måtte la en rekke meget dyktige medarbeidere gå etter mange år i bedriften. Vi håper disse vil komme i arbeid snart. Fremdeles er det mye som gjenstår, slik at konserterts bedrifter kan møte de store endringer industrien står over for. Det arbeides med endringer i INC Engineering og NCP. I tillegg vil det bli foretatt store endringer ved INC Gruppens Subsea satsing. Innen administrasjon i hele konsernet er det også foretatt store omlegginger.

Alle disse endringene gjør at konsernet, konsernets bedrifter og tilknyttede bedrifter vil fremstå langt bedre rustet til å møte framtiden. Allerede nå ser vi store effektivitetsforbedringer i Saga Fjordbase, og bedriften vil takke for den innsats som blir vist av våre medarbeidere. En av de store endringene på basen er at transportmønsteret er endret, og at Vestbase vil bli en framtidig aktør her. Saga Fjordbase ser fram til et nært og godt samarbeid med Vestbase. Også andre bedrifter i INC konsernet merker nedgang i industrien på Vestlandet og arbeider aktivt for å finne alternative markeder.

området er vedtatt og godkjent, og Fjord Base arbeider med endelig finansiering av utbyggingen. Full oppstart, utover utfylling (dumping) av stein, er ikke fattet på det nåværende tidspunkt. Så til slutt: De endringer som er og vil bli gjort berører mange ansatte. INC bedriftene, har til tross for det som skjer i markedet, stor tro på at aktivitetene vil gi mange og trygge arbeidsplasser i framtiden. Vi er ennå ikke i mål, det gjenstår å vise at de omlegginger som er gjort, er riktige, for bedriften og de ansatte. Vi må sammen gjenskape optimisme og gode arbeidsplasser.

I forrige nummer av «Nytt fra INC Gruppen» ble det gitt flere kommentarer fra meg, om utbygging av basen. Nødvendige og fornuftige vedtak er nå gjort av politikerne i kommunen, så den hindringen er så langt lag til side.

Til de som forlater bedriften, vil jeg takke for god innsats og ønske alle lykke til i framtiden.

Fjord Base har kjøpt nødvendig grunn for utbygging vestover, og Fylkesmannen har godkjent utfylling av stein i området. Kommunen har gitt rammetillatelse til å starte utbyggingsarbeidet. Seilingshøyden for broen til det nye

Geir Johannessen Adm. direktør

Ansvarlig utgiver: INC Gruppen i samarbeid med A til Å Grafisk Design og Media Redaksjon: Geir Johannessen, Roald Førde og Roald Leivestad, INC Gruppen og Anita Øygard, A til Å Tekst og foto: Anita Øygard, A til Å · Grafisk utforming og design: Trond Sagen, A til Å Trykk: Natvik · Opplag: 7.500. Redaksjonen avsluttet 19. juni 2015. INC Gruppen · Postboks 6 · 6901 Florø · Tlf. 57 75 18 00 · www.incgruppen.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

2

www.incgruppen.no


WEST INDUSTRI OG INSTALLASJON - WISI / WEST INDUSTRI & SKIPSSERVICE - WISS

Ombygging av riggen Safe Scandinavia Even Wiik som er produksjonsleder forteller at de for tiden har stor aktivitet og mange mann i arbeid på riggmarkedet. Prosafe sin rigg Safe Scandinavia som er under ombygging fra ren boligrigg til en såkalt tender support-rigg (TSV) har gitt oss godt med arbeid. Riggen skal støtte boreoperasjonene på Oseberg Øst med mudtjenester, samtidig som den skal fungere som boligrigg. Selve ombyggingen skjer på Westcon Ølen, men mudmodulene er prefabrikkerte på Westcon i Florø. WIS Installasjon har i samarbeid med West Industri Service og West Industri og Skipsservice prefabrikkert og installert alle rørene i modulen hos Westcon Florø og ferdigstilt den hos Westcon sitt anlegg i Ølensvåg. Alt har skjedd i tett samarbeid med Westcon og Prosafe. Fra januar til april fabrikkerte vi rørdelene. Vi brukte 5 uker på montere rørene. Den prefabrikkerte installasjonen ble løfta på lekter og sendt til Ølen i april, der den løftet

over på rigg for montering. På oppdrag for Westcon har WISI levert alt fra prosjektledelse, prosjektingeniør, dokumentasjon, ar-

beidsledelse, montering og testing. - Vi er på god veg inn i riggmarkedet, og for tiden har vi 65 mann i arbeid i Ølen, forteller Wiik.

Viktige avtaler i utlandet

- Vi har store forventinger til internasjonal vekst i verftsmarkedet, forteller Even Wiik i WISS. - Trenden her i markedet er at det bli installert mer rør og utstyr i båtene før de kommer til Norge, enn tidligere. For å kompensere for dette jobber vi hardt for å komme inn på det internasjonale markedet, og sender våre flinke fagarbeidere dit jobbene er. Vår første kontrakt innen denne satsinNYTT FRA INC GRUPPEN

gen er allerede signert, forteller Wiik. Til vinteren skal vi ha 10 – 15 mann i arbeid på to Ulstein-bygg på verft i Polen. Bygg nummer 309 og 310 er offshorevindfartøy som skal serve vindmølleparker til havs. Omlag 30 tonn rør skal installeres på to båter på verftet Crist Sp. Vi har gode samarbeidsparter i Polen, som leverer rør og andre ressurser. Strategien vår er at vi da får være med på ferdigstilling av båtene i Norge. 3

West Industri & Skipsservice har inngått rammeavtale med Parker Hannifin som er leverandør av hydraulikk og pneumatik i det marine markedet. Wiik forteller at de har hatt møter i Tyskland der det er avtalt å tilby hverandres tjenester i lag til det Europeiske markedet. - Vi har allerede vunnet kontrakter i sammen med de, der vi bruker Parker Hannifin sin kompetanse på bøying av rør og våre installasjoner.

www.incgruppen.no


WEST INDUSTRI CONTRACTING - WIC / WEST INDUSTRI SERVICE - WIS

Bra aktivitet onshore

ADMINISTRASJONEN I WEST INDUSTRI SERVICE kan fortelle om et marknad som stadig er i endring, og der en må være mer aktive og oppsøke jobbene. F.v. Even Wiik, Arne Sørheim, Arne Kleiven, Grethe Brügger Olsen og Jørgen Agledal.

- Kværner vinner stadig nye kontrakter, som er viktige for den norske leverandørindustrien on- og offshore, sier Arne Kleiven som er daglig leder i West Industri Contracting. For tiden har WIC 46 mann i arbeid, og den største aktiviteten skjer onshore. Vi har hatt personell på Kværner Stord i forbindelse med byggingen av plattformdekket til Edvard Grieg. Plattformen er nå klar til installasjon offshore, og vi håper på jobb i den fasen også. - Vi har vært med på fase 1 i Kværner sitt storarbeid med å bygge Ormen Lange / Nyhamna i 2007. Rundt 100 mann var i arbeid på det meste. Når de nå skal er i gang med fase 2 er vi tildelt nye oppdrag. Når Kværner vinner kontrakter betyr det mye for oss som underleverandører. Norske Shell skal ha en revisjonsstans på Nyhamna denne sommeren. Kværner Stord utfører arbeidet. Da stenger en drifta for å gjøre det gassfritt før nye tilkoblinger. - En stor andel av vårt personell går på testing og boltetrekking i denne perioden. Vi har blant annet 2 ingeniører og flere arbeidsledere som jobber med metodetest på Nyhamna.

NYTT FRA INC GRUPPEN

Offshorearbeid er utfordrende Når det gjelder offshorearbeid er utfordringene større. - Når oljeprisen faller og systemleverandørene nedbemanner må vi ha is i magen og vente på bedre tider. Vi har tro på at det tar seg opp igjen utover neste år, sier Jørgen Agledal. - Det har bygd seg opp mange underleverandører i gode tider. Nå er det tiden inne for de flinkeste. Tradisjonelt vedlikehold offshore viser lavere aktivitet, men det kommer enkelte oppdrag inn i mellom. Når oppdragsgiverne får rydda litt opp i egne rekker, har vi tro på at det tar seg opp igjen. En kan aldri slutte å vedlikeholde offshore.

4

Arne Kleiven forteller at de har godt håp om å få mer jobb på Edvard Grieg plattformen, når hook-up fasen kommer i gang i løpet av sommeren og høsten. Vi skal også ha personell til Goliat, den nye plattformen utenfor Hammerfest. Det er et oppdrag vi har fått fra Aibel. Grethe Brügger Olsen som er personalkonsulent i West Industri Service forteller at det er utfordringer med så varierende bemanning. Det er mye å holde styr på, med ansvaret for arbeidskontrakter, eventuelle permitteringer og korrespondansen med de ansatte.

www.incgruppen.no


Rør og baldakin fra Brandsøy

1. Hva er din jobb på basen? 2. Hvor lenge har du jobbet her? 3. Hva tror du om oljeframtida til basen og Florø?

LENI OLSBØ Logistikksenteret, Saga Fjordbase

Verkstedleder hos WIS, Arne Sørheim, forteller at de har hatt mange småjobber den siste tiden. – Det er få oppdrag med vedlikehold og utbygging på basen, men i vinter har vi hatt mye jobb med rør til ombygging av riggen Safe Scandinavia. Det er kanskje vi som er mest berørt av nedgangen i oljeaktiviteten på basen, sier Sørheim. Men når utbyggingen av basen mot vest kommer i gang regner vi med at aktiviteten tar seg opp. – Vi har gode samarbeidspartnere på bygg i markedet, og satser på at vi skal få være med på en del av byggeaktiviteten som skjer i regionen. Det siste prosjektet vi har vært med på i den bransjen er montering av baldakin på Snorre senter Amfi.

AKAN-utvalget i INC Gruppen har følgende medlemmer: •

Arne Stavøstrand tlf. 905 52 049 INC Heidi Husetuft Flatjord tlf. 901 89 460 Helsetjenesten Eysteinn Udberg tlf. 906 52 770 Flora Etterverngruppe

NYTT FRA INC GRUPPEN

INC Support: Terje Grude

60 år 06.08.2015

Norwegian Marine: Johnny Framarsvik

1.

Jeg er ny på denne avdelingen, men er ansatt som controller og vil ha med fakturagrunnlag å gjøre.

2.

Nå i sommer blir det 25 år. Et godt bevis på en trivelig arbeidsplass.

3.

Det går opp og ned, men jeg har troa på at det går rette veien snart. Jeg ser optimistisk på framtida.

50 år 06.09.1965

Havlandet Forskningslaboratorium: Ingunn Loen Sunde 50 år 28.10.1965 INC Engineering: Arne Stavøstrand, Marius René Solheim

60 år 16.12.1955 20 år 15.12.1995 EINAR NØDSET Vaktmester, Fjord Base

Norwegian Contracting Partner: Charles Pedersen Opheim 40 år 06.12.1975 NBN Elektro: Ingunn Dahle Petter Daniel Solheim Einar Book Pål Hillersøy Ørjan Tjøtta Erik Ove Sundal John Marius Nødseth Sondre Brendsdal Marius Rosnes Hellesen John Marius Bakke

50 år 17.09.1965 40 år 23.07.1975 60 år 05.06.1955 30 år 02.07.1985 30 år 20.09.1985 40 år 10.09.1975 20 år 02.07.1995 20 år 12.12.1995 20 år 27.10.1995 20 år 12.10.1995

1.

Jeg er vaktmester her på basen, og gjør alt forefallende arbeid som trengs. Selv kaller jeg meg altmuligmann, noen vil si basens «potet».

2.

Jeg var en av de første som ble ansatt her, og har fulgt basen helt fra starten i 1986. Mange spennende år med stor arbeidsglede.

3.

Akkurat nå ser det litt mørkt ut, men jeg håper og tror at basen her i Florø er liv laga langt inn i framtida. Satser på at basen er her lenge etter at jeg har lagt inn årene her.

West Industri & Skipsservice : Helge Skjerven 60 år 13.08.2015 West Industri Contracting: Per Haaland Benny Pedersen

50 år 13.06.2015 50 år 20.06.2015

WIS Installasjon: Wieslaw Jakiemowicz Mariusz Tokarewicz Daniel I. Budasz Marcin Golarczyk Krzysztof J. Kurkowski Tomasz Kalinowski Zdzislaw Ogorek

50 år 06.07.2015 30 år 08.07.2015 40 år 20.08.2015 30 år 02.10.2015 40 år 19.11.2015 40 år 14.12.2015 60 år 20.12.2015

MERKEDAGER 25 ÅR I WIS-GRUPPEN: Jørgen Agledal 25 år 01.01.2015 Karl Johan Ulvestad 25 år 18.07.2015 5

WENCHE GULESTØ HERMANSEN Konsulent Logistikk Baseoperasjoner, Statoil 1.

Jeg jobber med driftslogistikk for Statoil her på basen. Er et bindeledd mellom riggene vi har ute i havet og leverandører på land.

2.

Har jobba i Statoil siden 1987. Jobba offshore i 10 år før jeg begynte her på basen, det vil si at jeg har vært her på basen i 15 år.

3.

Jeg er positiv til oljeframtida til både basen og Florø. Vi har en meget velfungerende base, som både leverandører og rigger er veldig fornøyde med. Jeg har rett og slett en meget trivelig arbeidsplass.

www.incgruppen.no


BJØRN LILLELIEN

Industrimannen med hjerte for torsk Som så mange andre kom også Bjørn Lillelien fra konkursen på Ankerløkken til INC og oljebasen midt på 80-tallet. – Jeg var med å starta opp INC Engineering i lag med Oddgeir Igland og miljøet på West Industri Service. Etter en periode på 9 måneder var jeg tilbake til Ankerløkken Consult, der maritimt ingeniørarbeid stod i fokus. Siden var han verftsdirektør i Kleven og Kværner i 14 år. I 2002 ble ingeniøren og industrimannen fra Telemark igjen hentet til INC. – Jeg har ingen marin bakgrunn, men skulle bidra til å industrialisere torskeoppdrett. Det var starten på et eventyr – der ikke alt gikk etter planen. Bjørn Lillelien kommer fra skog- og fjellandskapet i Rjukan, som også blir kallet industriens vugge. Han har bakgrunn fra skipsteknisk skole i Oslo og maskinlinjen på NTNU i Trondheim. – Jeg kom til Florø i 1976, og jeg er nok kommet for å bli, smiler den spreke pensjonisten. Han har en mangslungen karriere som skipsingeniør og leder i kystbyen bak seg, og er enda ikke helt ferdig med yrkeslivet. Selv om han på papiret er pensjonist. Fra eventyr til nedtur I 2002 begynte jeg i Havlandet Havbruk, og bakgrunnen min som industrimann var viktigste grunnen til at jeg havnet her. – Vi hadde relativt store vyer og mange konsesjoner og lokaliteter. Tanken var å produsere store mengder matfisk av torsk, basert på yngel fra Havlandet Marin Yngel som var lokalisert på basen. Lillelien forteller om en tid med mye prøving og feiling. Vi holdt det gående i 5 år, fra 2003 til 2008, med egen fisk i sjøen. Da hadde vi opplevd så mye sykdom og tap av fisk at vi besluttet å ta en pause. Næringen med oppdrett av torsk fortsatte på nasjonal basis, men opplevde store problem. Det var ikke bare å adoptere kunnskapen fra lakseoppdrett til torsk. Som kjent forsvant siste rest av torskeoppdrett i 2013/2014, og foreløpig ser det ikke ut til å være noen grunn til å prøve seg igjen.

NYTT FRA INC GRUPPEN

Slutta da vi burde begynt Lillelien forklarer problemene med torskeoppdrett med biologiske utfordringer og ukjente sykdommer der en manglet vaksine og medisiner. Havlandet Marin Yngel kom gjennom avlsarbeid veldig langt med tanke på tilvekst på torskeyngel. – Det er nesten slik at torskeoppdrett for INC sin

del stansa da det egentlig burde begynt. Da vi avsluttet hadde vi 12 til 13 år med forsknings- og utviklingsarbeid bak oss. Fra matfisk til rensefisk Den pensjonerte industrimannen tror oppdrett av torsk kommer tilbake. – Det kommer an på bestanden i havet. Vi har

ARKIVFOTO FIRDAPOSTEN

JULI 1992: Fra tida i Kværner Kleven Florø. Svein Stusdal, Bjørn Lillelien og Arne Magnussen gleder seg over at tørrdokka endelig skal bygges. 6

www.incgruppen.no


fremdeles stamfisken og kunnskapen her på basen, så det enda mulig å restarte prosjektet. - Det var med stor spenning jeg gikk til jobben med torskeoppdrett, minnes Lillelien. Det var en lærerik tid der vi jobbet godt sammen og der jeg bidro med min kompetanse som industrimann. Bjørn Lillelien har fremdeles et bankende hjerte for oppdrett, og er glad for at han fikk være med å realisere avtalen med Sunnfjord Rensefisk. – Det er tilfredsstillende at anlegget og kompetansen som er bygd opp her kommer til nytte. Bred erfaring innenfor INC Etter at det ble slutt med oppdrett i sjø, har Lillelien jobbet med mange ulike prosjekt i INC Gruppen. Han fungerte en tid som daglig leder for INC vedlikehold i Svelgen, og kan se tilbake på en spennende tid med produksjon av gassifiseringsanlegg. INC Engineering hadde patent på gjenvinningsanlegg, som ble solgt i både inn- og utland. Som prosjektleder i INC Energy hadde Lillelien ansvar for prosjektering av et gassifiserings- og energigjenvinningsanlegg i Nederland. Han har også hatt en finger med i satsingen på subsea i Saga Fjordbase og ellers ulikt prosjektarbeid for Fjord Base. Bjørn Lillelien sier han vil takke for mange og interessante år i INC Gruppen. – Jeg er privilegert som har fått være med på så mange fascinerende og utfordrende prosjekt. Alle de ulike oppgavene har til sammen gitt meg viktige erfaringer, som jeg har hatt nytte av i neste utfordring. –Det er jo nesten synd å pensjonere seg når en har så mye erfaring innenfor så mange ulike fag, smiler Bjørn Lillelien lurt. Han kan fortelle at han fremdeles jobber litt for Fjord Base, og at han blant annet sitter med noen styreverv. - Selv om det kan være godt å trappe ned, setter jeg stor pris på å få jobbe litt. Fargerik tilværelse Mange pensjonister får det svært travelt i sin nye tilværelse, men Bjørn Lillelien er ikke så opptatt av det. – Jeg har en god helse, og trives veldig godt og bistår gjerne på arbeidsplassen ved behov. På fritida setter han friluftslivet høyest, og forteller at han liker å ferdes i skog og mark. Fisking står også høyt opp på lista over fritidssysler. Hunden til Bjørn Lillelien får dessuten mange og lange lufteturer i terrenget rundt Florø. – Og så har jeg både hus og hage å ta meg av, og en trivelig hytte på Hardangervidden. Skipsingeniøren fra skogsbygda Rjukan - med snart 40 år i tjeneste for industrien i kystbyen synes han har hatt en fargerik tilværelse - og håper at han fremdeles kan bistå med sin kompetanse og sine erfaringer. NYTT FRA INC GRUPPEN

ARKIVFOTO FIRDAPOSTEN

Vekst i Vest 1991 med Dagfinn og Finn Her har vi valgt å ta med et kjekt bilde fra Vekst i Vest på Victoria Hotell 25. mai i 1991, med en smilende og opplagt Dagfinn Hjertenes. Dagfinn Hjertenes var formann Norsk Petroleumsforening, avdeling Sogn og Fjordane i perioden 1986 til 1998. Her overrekker han daværende Olje- og energiminister Finn Kristensen keramikkunst av to griser. Det er tydelig at begge smiler godt. Det var kunstner Arne Øhnell som lagde disse grisene som Dagfinn overrakte til folk som ville noe godt for byen. Dagfinn var en svært jovial ordfører i Flora kommune. Han la ned stor innsats for oljebasen i Florø.

7

www.incgruppen.no


HAVLANDET MARIN YNGEL OG SUNNFJORD RENSEFISK

Bærekraftig lusekamp - Dette er et stort utviklingsløft, som er svært ressurskrevende, forteller Halvard Hovland som er daglig leder hos HMY i INC Gruppen. – Vi har leid ut lokalene, arbeidskraften og kompetansen vår til 7 oppdrettere i regionen, som har valgt å satse på oppdrett av berggylte. Dette er et forskningsprosjekt, men målet er å produsere lusespisere til egne oppdrettsanlegg og for salg til andre oppdrettere. Bakgrunnen for å danne selskapet Sunnfjord Rensefisk er ønsket om en bærekraftig håndtering av luseplagene. Bruk av leppefisk mot lakselus er en velkjent og utprøvd metode. Berggylte er en av mange i en stor leppefiskfamilie. Den har vist seg å være den mest hardføre og effektive i merdene, forteller Hovland. En viktig

FOTO: EIVIND NORDVIK HAUGE

BERGGYLTA ER EN KRESEN HARDHAUS, som foretrekker krepsdyr - som lakselus.

grunn til å velge oppdrett av lusespisere er at en dermed unngår restriksjonene på fiske av slike arter. I et fiskehelseperspektiv trekker Hovland fram fordelen av at en kan sette ut vaksinert fisk året rundt, og slippe unna en del sjukdom. I forhold til andre metoder for å bli kvitt lakselusa unngår en kjemikaliebruk i lusekampen.

AKSJONÆRENE I SUNNFJORD RENSEFISK samlet på HMY sitt anlegg. F.v. Nils Tore Karstensen fra E. Karstensen, Elin Tveit Sveen frå Marø Havbruk, Magnar Lending fra Flokenes, Øystein Espeland fra Sulefisk, Willy Sandnes frå Sandnes Fisk og Halvard Hovland fra HMY. Representant fra K. Strømmen var ikke med på bildet. NYTT FRA INC GRUPPEN

8

Sær fisk - uten magesekk Berggylta vokser raskest og blir størst av leppefiskene. - Ellers er det en svært spesiell fisk, der vi kan dra veksel på kunnskapen vår om oppdrett av torsk, forteller Hovland. Den er unik ved at alle berggyltene fødes som damer. Først når den er kommet opp i en viss alder og størrelse (ca 30 cm) skifter den kjønn. Den har også et helt spesielt fordøyelsessystem, uten magesekk - bare med tarm. Dermed er den særdeles kresen på fôret. Den svelter i hjel fremfor å spise laksefôr. For oppdretterne er det dessuten en stor fordel at den ikke spiser fisk. Yndlingsretten er skalldyr, krepsedyr og kråkeboller. Utfordringen er å lage et tørrfôr som den vil spise. Produksjonstid 12 måneder Andre særegenheter ved berggylta er at den er veldig varmekjær. På varme sommerdager står den høyt oppe i vannflaten. Om vinteren derimot går den nesten i dvale i bergsprekker. Hovland forteller at de starta med å fanga stamfisk med garn i nærområdet for et år siden, som de har fôra med hjemmelaget pellets. I oktober www.incgruppen.no


ADM. DIREKTØR GEIR JOHANNESSEN 2014 kjøpte vi inn egg, og etter planen skal vi levere yngel førstkommende høst. Produksjonstiden på lusespisende berggylte er beregnet å være 12 måneder. Forskningsprosjekt Dette er et nyvinnende prosjekt, og det første berggylteoppdrettet som satser på storskalaproduksjon. I mai 2015 starta vi for fullt med egg fra egen stamfisk, og det er månedene framover som vil gi oss svar på om dette lykkes, sier Hovland. Vi driver et systematisk arbeid, og satser på å lære underveis. Vi oppdager stadig flaskehalser underveis, og tiden er inne for å gå videre med et FOU-prosjekt (forskning og utvikling). HMY og Sunnfjord Rensefisk har søkt samarbeid med Universitetet i Nordland og matforskningsinstituttet Nofima i Bergen om et større forskningsprosjekt, med mål om å lære mer. Bærekraftig nettverksprosjekt For tiden er de 4 ansatte som forsker på og steller med fisken. Halvard Hovland forteller at hensikten er å produsere en halv million settefisk per år til eget bruk for eierne. Dette skal på sikt delvis finansieres ved at en i tillegg produserer og selger en tilsvarende halv million yngel til eksterne brukere. Etter planen skal 50% være klar til utsetting om høsten og 50% om våren. Hovland skryter av oppdretterne som satser så stort på et miljøprosjekt. - Det er en tøff og unik satsing. Det er et unikt samarbeid mellom oss som sitter på kunnskap om og interesse for en krevende yngelproduksjon, og oppdrettere som ønsker å gjøre matproduksjonen mer bærekraftig. Han kan fortelle at dette har skapt internasjonal interesse, og at de mellom annet har hatt besøk av internasjonal presse, som er opptatt av bærekraftig lakseproduksjon. Dette er god omdømmebygging for norsk lakseoppdrett.

Sunnfjord Rensefisk 7 oppdrettere i regionen har gått sammen for å utvikle en bærekraftig måte å bli kvitt luseplagen i egne og andres oppdrettsanlegg. Miljøprosjektet krever stor innsats fra alle de involverte: Terje Standal, styreleder Nils Tore Karstensen, daglig leder Medeiere: • E. Karstensen Fiskeoppdrett AS • Flokenes Fiskefarm AS • K. Strømmen Lakseoppdrett AS • Landøy Fiskeoppdrett AS • Marøy Havbruk AS • Sandnes Fiskeoppdrett AS • Sulefisk AS

NYTT FRA INC GRUPPEN

FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

Omorganisering gjør oss konkurransedyktige Geir Johannessen som er administrerende direktør i Saga Fjordbase og INC Invest, forteller at de har vært gjennom en betydelig effektivisering av organisasjonen. Etter at vi mistet kontrakten med Statoil i vinter, og den fallende oljeprisen var det helt nødvendig å gå oss selv etter i sømmene. Saga Fjordbase har gått fra 128 til 54 ansatte, og det har vært en tøff prosess. - Spesielt med tanke på gode medarbeidere som nå står uten jobb, sier Johannessen. - Allerede nå, etter et halvt år ser vi gode resultat av omorganiseringen. Vi har fått en positiv forbedring på resultatet og er mer konkurransedyktige. Nye og forbedrede rutiner og arbeidsmetoder, med renere kommandolinjer gjør at vi klarer å behandle større godsmengder med færre folk. Resultatet er en god motivasjon i seg selv, forteller Johannessen. - På den administrative siden har vi også gjort store forandringer. Administrasjonen er slanket og vi har opprettet et nytt selskap - INC Support - der de fleste administrative stillingene i hele konsernet er samlet. 9

FOTO: ROALD LEIVESTAD

- Nå ser vi framover, og arbeider for å vinne nye kontrakter. Vi må bli mer aktive ute i markedet. Geir Johannessen presiserer at omstillingsprosessen har vært godt forankret i hele organisasjonen, og at samarbeidet med fagforeningene har vært til stor glede. - Vi har hatt mange allmøter underveis i prosessen, og har involvert de ansatte i kontraktforståing. Det er viktig for vår framtid. www.incgruppen.no


WIS VVS MILJØ

Eikefjord skaper optimisme

- Vi har lagt bak oss en periode med lite arbeid, permitteringer og oppsigelser, innleder Bjarte Steinhovden i WIS VVS Miljø. - Men nå ser det lysere ut, og vi har alle mann i arbeid. Vi merker selvsagt til nedgangstidene i oljebransjen. Det er lite byggeaktivitet her på basen, men vi er aktivt ute i markedet, og står på for å skaffe oss arbeid i flere segment. Dette året kommer hovedfokuset vårt til å være på Eikefjord skule, samtidig som vi har en del på privatmarkedet. 22. august 2014 vart det lyst ut en «Design and build» konkurranse på totalentreprise for en driftsklar skole med flerbrukshall i Eikefjord. 2 år etter skal skolebygget være innflyttingsklart. - Dette er en veldig spennende måta å jobbe på, og vi er i full gang med et hektisk og kjekt arbeid. Starter med uteanlegget WIS VVS Miljø som har fått rørleggerarbeidet via Skanska har for tiden 3-5 mann i Eikefjorden, for å legge om vann og avløp (VA) - før byggestart. Det nye bygget skal opp der dagens VA-anlegg til skolen og byggefeltet ved siden av ligger nå. Det medfører en omfattende jobb som må gjøres før tomta er klar. - Når en graver opp gamle anlegg er det som regel noen overraskelser som møter en, sier Steinhovden. Design and build Skanska har lagt opp til en hektisk framdriftsplan, der byggetrinn 1 skal være innflyttingsklart til påske 2016. - Vi har litt erfaring med «Design and build», og ser at det er en veldig flott måte å jobbe på. Tidlig i prosessen må alle fagområdene sette seg ned og planlegge arbeidet sammen. Når vi samhandler arbeidet vårt på et så tidlig tidspunkt unngår vi at arbeidsprosessene til for eksempel murere, snekkere, elektrikere og rørleggere kolliderer og skaper

WIS VVS MILJØ er i full gang med å legge om vann- og avløpssystemet i Eikefjord, der den nye skolen og flerbrukshallen skal opp.

floker i framdriften. Dette fungerer veldig godt når en jobber innomhus, med få uforutsette ting. Skole og flerbrukshall - Vi er glade for at det ble både ny skole og flerbrukshall, forteller Steinhovden. - For vår del betyr det ekstra arbeid med garderobedelen. WIS VVS Miljø skal levere og montere fullt sprinkleranlegg, varmean-

HER SKAL, i følge Skanska sin framdriftsplan, ny skole være innflyttingsklar til påske 2016. NYTT FRA INC GRUPPEN

10

legg med gulvvarme i første og andre etasje i tillegg til varme i gymnastikkanlegget. Vi vil på det jevne ha 2-3 mann på arbeid på anlegget, gjennom hele byggeprosessen. Steinhoveden forteller at Tom René Ørnehaug som ledet et tilsvarende arbeid på SMS-senteret vil være hovedrørlegger i Eikefjorden. - Det er viktig å bygge på de erfaringene vi har. Privatmarkedet WIS VVS Miljø har etter hvert bygget seg opp med bra kompetanse på privatmarkedet og med rehabilitering. - Her har vi innledet et godt samarbeid med firmaet K. Grønsberg. Vi har også noen spennende private nybygg på gang, i tett samarbeid med Klimaexperten. Hus med spesiell arkitektur og krav gir oss spennende utfordringer. I samarbeid med Marina Solution i Ørsta skal vi i nær framtid levere vannpunkt til en 60 meter lang flytebrygge til Flora Hamn. Denne vil bli godt synlig midt i det indre havnebassenget. Steinhovden avslutter med at de har en del mindre vedlikeholdsjobber på båter og lignende. - Vi må hele tiden være aktive på ulike markeder, og være klar for neste oppsving i oljemarkedet. www.incgruppen.no


baseprofilen LARS TERJE STANDAL

Jeg har vært fagorganisert siden 3. mai 1975, så i år er det 40 års jubileum, smiler Lars Terje Standal. I disse dager er fagforeningsmannen på veg fra Saga Fjordbase til Vestbase, men fremdeles som hovedtillitsvalgt i Industri og Energi. Jeg har hatt en bratt læringskurve, hele veien, fra jeg var tillitsvalgt og Ankerløkken gikk konkurs i 1985 til de store omveltingene her på basen siste halve året.

Bla

om

Det er stadig utfordringer i dette gamet, men vi kommer som regel ned igjen på beina.


baseprofilen

FØRSTE JOBBEN LARS TERJE STANDAL HADDE PÅ BASEN VAR HOS SAGA PETROLEUM. Nå er han på vei inn i en ny tid med Vestbase som arbeidsgiver, men fremdeles lokalisert på Fjord Base.

Lars Terje minnes en aktiv tid på Ankerløkken, der han første gang ble vervet inn i LO-forbundet Jern og Metall. Han ler litt når han tenker på at det var Oddvar Østrem som vervet han. Senere ble Østrem personalsjef, og Lars Terje sin overordnede på andre siden av bordet. Da Ankerløkken gikk konkurs i 1985 var Lars Terje nestleder i klubbstyret og jobbet tett med de erfarne fagforeningskjempene Joar Teigen og Jon Øvrebotten. – Jeg lærte

utrolig mye av disse karene og alle oppog nedturene på verftet. Omorganiseringer I 1987 startet Lars Terje hos West Industri Service i Brandsøya og i 1992 gikk turen vestover til basen, der han først var innleid til Saga Petroleum. - Jeg har alltid engasjert meg, og var tillitsvalgt i en periode der også. – For meg er det grunnleggende at vi står sterkere sammen, når

ARKIVFOTO FIRDAPOSTEN

JEG HADDE EN UTROLIG BRATT LÆRINGSKURVE på Ankerløkken, og lærte mye av Jon Øvrebotten og Joar Teigen. Lars Terje Standal har vært engasjert i LO i 40 år. NYTT FRA INC GRUPPEN

12

vi har et felles mål. Det er da vi klarer å utrette noe. Lars Terje ble ansatt i Saga Petroleum 1. januar 1998, og to år etter var det Saga Fjordbase som var arbeidsgiver. Etter 15 år i Saga Fjordbase, der han har vært med i klubbstyret siden 2002, og vært hovedtillitsvalgt siden 2007, er han nå klar for ny arbeidsgiver og nye utfordringer. Som en del av omorganiseringen etter at Saga Fjordbase tapte viktige kontrakter blir den nye arbeidsgiveren hans Vestbase AS i NorSea Group. – Det er alltid spennende å begynne i et nytt selskap, og se hvordan de løser oppgavene. Lars Terje er på nytt blitt hovedtillitsvalgt i Industri og Energi.

For meg har det alltid vært naturlig å engasjere seg, og å ta lederverv www.incgruppen.no


baseprofilen Heldigvis er folkene her vant til å snu seg, og å se nye muligheter

Snudd hver stein Fagforeningsjobben har utgjort en 25% stilling, men siste halve året har Standal hatt full jobb som hovedtillitsvalgt. Det har vært en travel periode der vi har snudd hver stein for å se på muligheter og utfordringer i bedriften. Ledelsen har vært svært løsningsorientert, framhever han. Sammen med Rune Bortne i NITO, har Lars Terje representert de ansatte i arbeidsgruppen som har jobbet fram de beste mulighetene i en vanskelig sak. Jeg vil spesielt framheve samarbeidet med NITO. Rune Bortne og jeg har stått last og brast i denne saken siden den skjebnesvangre dagen 7. januar. Flora er konjunkturutsatt - Det er trasig at ikke alle har fått seg ny jobb, men vi mener å ha fått fram en optimal løsning - der 31 personer går over til Vestbase, 4 slutter pga. alder, 4 har sagt opp selv og 19 går over til andre bedrifter i INC. Dessverre er 15 personer oppsagt. Det så verre ut i starten, da denne prosessen startet. Floranæringene har alltid vært konjunkturutsatt, med få og store hjørnesteinsbedrifter. Slik har det vært i kystbyen helt siden sildetiden. Heldigvis er folkene her vandt til å snu seg, og å se nye muligheter. Oppturene er flere enn nedturene, mener Standal, og har tro på at arbeidssituasjonen fort kan bedre seg for de som er så uheldige å misse jobben nå. Bygg ut Snorre C Det er viktig at vi har et langt perspektiv på det vi jobber med, og nå er det viktig at vi bygger ut felt, for å sikre framtiden. – Det er utrolig viktig at Snorre C blir utbygd, presiserer Lars Terje. Det er avgjørende for framtiden til oljebyen Flora, Vestbase og Saga Fjordbase. Vi er nødt til å tenke nå, på det vi skal ha i 2030, -40 og -50. Det råder en del pessimisme i olNYTT FRA INC GRUPPEN

ARKIVFOTO FIRDAPOSTEN

DET VAR MYE Å RØRE I etter konkursen på Ankerløkken i 1985. Fra venstre: Gro Heggheim, Lars Terje Standal, Bodil Pedersen, Amy Pedersen, Joar Teigen og Solveig Nybø.

jenæringen, med lave oljepriser, og trusler om nedskjæringer. – Da er det ekstra viktig å handle nå! Mange milepæler Fagforeningsmannen fra Eikefjord viser til at vi har hatt nedgangstider og store milepæler tidligere. For 30 år siden gikk Ankerløkken konkurs, og det minnes jeg som en tøff periode. Hele 500 mann måtte gå. Så fikk vi oppturen med oljen på 90-tallet, før oljeprisene dalte til et bunnivå i 1998. Hydro kjøpte opp Saga Petroleum, men i 2000 var Saga Fjordbase på beddingen, med mye god kompetanse. Vi har store utfordringer nå, men kanskje kan det være litt sundt å snu noen steiner, og gå skjerpet inn i framtida. Naturlig å engasjere seg For Lars Terje har det alltid vært viktig å ha et godt forbund eller en organisasjon i ryggen. - Det er ekstra viktig i nedgangstider. For meg har det alltid vært naturlig å engasjere seg, og å ta lederverv. Det gir meg mye tilbake, og gjør meg klokere. Det er veldig interessant å sitte i ulike fora og få diskutere og utveksler tanker og ideer i lag med ulike folk. – Jeg er heldig som har fått denne sjansen, sier han og sender en takk til en tålmodig og raus kone. Utenom fagforeningen har både politikken, idrettslag og grendelag fått bruke av tiden hans. – Vi er avhengig av frivillig arbeid for at samfunnet skal fungere, sier han som er leder for Eikefjord 13

idrettslag, er nestleder i Flora Idrettsråd, leder i Eikefjord Sokneråd, er nestleder i LO lokalt, sitter i LOs representantskap, i Industri og Energi sitt landsstyre, er nestleder i OSA og er de ansattes representant i INC styret. Må koble ut mellom slagene - Ja, tiden går med til så mye frivillig arbeid, smiler den engasjerte fagforeningsmannen. Det blir ikke tid til flere hobbyer. Uten gode støttespillere hjemme hadde ikke dette gått. Vi mennesker er vel litt sånn at når noe skal gjøres er det lettest å engasjere de som har det travelt fra før. - Samspill med andre er utrolig viktig, sier Standal, og presiserer at han har mange gode samarbeidsparter. - En skal være ydmyk og lære av andre om en skal få noe til. Og så er det viktig at vi som står på også får et klapp på skulderen inn i mellom. Gode tilbakemeldinger er viktig for at vi skal orke dette. På spørsmål om hva han gjør for å koble av er svaret ganske enkelt Berle. Kona er derifra og der kobler jeg skikkelig av og får ladet batteriene mellom slagene. Ellers setter han pris på ulike utenlandsturer i lag med familien. Det er viktig å slappe av inn i mellom slagene, smiler han, og forteller at det er en stor glede å være morfar til to. Det er kjempekjekt, og noe jeg må sette av tid til.

www.incgruppen.no


SWIRE OILFIELD SERVICES

2 fagbrev på et halvt år

Swire Oilfield Services i Florø er opptatt av fagutdanning, og av at ungdommene skal være i arbeid, forteller Asle Skaanevik som leder avdelingen på Fjord Base i Florø. Det er den viktigste grunnen til at bedriften har fått to nye fagarbeidere med fagbrev siste halve året. Tom Solheim som sitter med et rykende ferskt fagbrev i logistikk og påfølgende fast stilling hos Swire Oilfild Services er strålende fornøyd.

TOM SOLHEIM har kontroll på vareflyten av kjemikalier inn og ut av Nordsjøen fra Swire Oilfield Services sitt «logistikksenter» på Fjord Base.

Det begynte med litt sommerjobbing etter videregående forteller 23 åringen som etter hvert fikk kniven på strupen. - Jeg har jobbet her i to og et halvt år, men på spørsmål om fast stilling var svaret klart. - Swire Oilfield Services ansetter ikke folk uten relevant fagkunnskap og utdanning. Fagbrev på 1 år Dermed startet løpet mot fagbrev i logistikk. Vanligvis tar folk dette gjennom to år som lærling. For Solheim sin del skulle løpet kjøres i løpet av 1 år. Olav Strømsøy, som har vært fagansvarlig og mentor for Tom, forteller at det har vært et tøft løp med 10 minifagprøver underveis. - Vi har fått god hjelp fra PRO opplæringskontoret, som sydde sammen en pakke for oss, forteller Strømsøy. - Det er betryggende å ha PRO i ryggen, for de har oversikt over hva vi må gå gjennom for at læreopplegget skal gå rett for seg. NYTT FRA INC GRUPPEN

TOM SOLHEIM HAR TATT FAGBREV I LOGISTIKKFAGET, med god hjelp fra fagansvarlig Olav Strømsøy. 14

www.incgruppen.no


Godt samarbeid Olav Strømsøy skryter også av kandidaten sin, som har vært flink og jobbet veldig selvstendig og strukturert. - Det er viktig at bedriftene gir lærekandidatene tid og rom til å forberede seg til minifagprøvene og å dokumentere det som kreves underveis, mener han. - Jeg og Tom har hatt noen runder underveis, der vi har diskutert fram og tilbake hvordan oppgavene skal løses, men stort sett har han styrt løpet selv. Det som er fint her er at jeg kan spørre alle som jobber her om hjelp og råd, forteller Tom. - Alle som jobber her vil gjerne hjelpe til. Milepæl å bli fagmann Den nye fagmannen hos Swire Oilfield Services er godt fornøyd med opplegget han har hatt rundt seg siste året. - Det har til tider vært travelt, men det er en stor fordel at jeg har jobbet her så lenge som jeg har gjort. Det er en milepæl å kunne kalle seg fagmann, og jeg er veldig glad for at jeg nå får fast jobb å gå til, sier en stolt logistikkarbeider. - Hovedarbeidet mitt foregår på kjemikalieavdelingen, der det er viktig å være nøyaktig, ha gode rutiner og det er klart en fordel å beherske datastyring. Solheim har ansvar for lagerstyring, mottak og varelevering ut mot plattformene. Her er kvalitetskontrollen streng, og det er viktig å dokumentere alt ned til minste detalj.

DEN NYE FAGARBEIDEREN TOM SOLHEIM har kontroll på alle kodekoblingene som blir brukt ved tanking av kjemikalier hos Swire Oilfield Services i Florø.

ALLE KJEMIKALIER som går inn og ut fra Nordsjøen blir nøye studert gjennom mikroskop, fortelle Tom Solheim. Vi tar ut prøver av alt og sjekker at det for eksempel ikke finnes partikler som kan skade utstyret det skal brukes i. Her er det like streng som på et sykehus, og alle prøver blir kvittert av to personer og oppbevart i 3 måneder.

NORSK AKKREDITERING TEST 184

Nå enda raskere på labben! Havlandet Forsknings Laboratorium tilbyr våtkjemiske og mikrobiologiske analyser og har alt fra private husholdninger til oppdrettere og oljeplattformer som våre kunder. HFL tilbyr kurs- og konsulenttjenester til de samme næringene. Vi er kjent for kort leveringstid. Kvalitetssikre rapporter.

Besøk HFL sine nettsider

www.havlandetfl.no Vi griper muligheter og skaper verdier Postboks 6, 6901 Florø Telefon: 90618071 E-post: hfl.lab@incgruppen.no www.havlandetfl.no A til Å - www.atilaa.no - Foto: Egil Aardal, Oskar Andersen

NYTT FRA INC GRUPPEN

15

www.incgruppen.no


SWIRE OILFIELD SERVICES

Flere ben å stå på i en tøff tid Alle som driver med stål, må være sikker på at stålet og konstruksjonene er sikre og uten indre skader. - Swire Oilfield Services gjør noe med det, forteller Asle Skaanevik, som er baseleder i Florø. - Vi satser på utdanning, for å møte den krevende framtiden. Som en av få i oljebyen Florø, og som førstemann i Swirekonsernet har Arild Hatlem utdannet seg til å bli NDT ultralyd kontrollør. Arild Hatlem har akkurat fått bekreftet at han har bestått eksamen, og er svært fornøyd med at det er overstått. Han forteller om en krevende periode, med mye jobbing sent og tidlig for å komme i mål. Kurset og faget er regnet for å være særdeles krevende, med både teoretisk og praktisk eksamen. Hatlem har gjennomført nivå 1 og 2 i NDT, og forteller at han i tillegg til kurs i Kristiansand har brukt mye tid på lesing, trening på utregninger og praktiske øvingelser. Satser i nedgangstider Skaanevik forteller at Swire Oilfield Services satser på å bygge seg opp med en solid testavdeling. - Vi satser i nedgangstider, med å utdanne folk. Slik er vi rustet og klar for neste opptur, smiler Skaanevik. - Å bygge seg opp i NDT faget har en lang horisont, og er ikke gjort over natten. For oss er det avgjørende å rigge, rydde og bygge seg opp nå når horisonten ser litt mørk ut. Markedet trenger oss Kundene i dette faget er alle som jobber med stål, enten det er petroleumsindustrien, skipsindustrien eller anleggsbransjen. - Vi regner med å kunne jobbe for alle grupper, forteller Skaanevik. - Etterspørselen er der ute, og vi satser på å være med å bygge opp markedet. Swire Oilfield Services har satset på Arild Hatlem, og er svært fornøyde med at de nå har fått et nytt ben å stå på.

GEIR HELLE SOM ER FORMANN på testavdeling og Arild Hatlem (t.h.) som er nyutdanna NDT gir Swire Oilfield Services i Florø flere ben å stå på i en vanskelig periode.

Kompetansebygging Geir Helle som er formann på testavdelinga til Swire Oilfield Services i Florø, forteller at de har mye kompetanse i Florø, og at de nå kan tilby et bredt spekter av NDT tjenester. - En viktig fordel med oss er at de som har utdannet seg i testavdelingen har bakgrunn fra sveising. Dermed har vi en forståelse for hvordan stålet er og hvordan ting ser ut. Eierne har satset på oss, med både utdanning og dyrt utstyr. Nå er det vi som må bevise at de får noe igjen for satsingen, sier Helle.

Nye muligheter - Jeg håper at det snart vi løsne i markedet, sier lederen av testavdelingen i Florø. Han forteller at de reiser rundt i hele landet i tillegg til offshore for testoppdrag. Arild Hatlem, som med sin utdanning, er siste tilskuddet på stammen til Swire Oilfield Services er klar for nye og spennende oppdrag. - Nå ser vi bare muligheter, avslutter Helle og Hatlem optimistisk.

NDT UT (ultralyd) • •

SWIRE OILFIELD SERVICES HAR SATSET på både utdanning og dyrt utstyr, for å være rustet til bedre tider i oljenæringen. NYTT FRA INC GRUPPEN

16

NDT = Non destructive testing / Ikkeødeleggende prøving Med UT (ultralyd) undersøker man materialer for skjulte feil ved hjelp av lydpulser som sendes inn i materialet og reflekteres fra f.eks. defekter. UT kan brukes på metaller, kompositt, polyetylen etc. UT kan brukes til å avdekke plane feil (bindefeil og sprekker), lamineringer, volumetriske feil (slagg, porer) samt til tykkelsesmåling. (Kilde: Teknisk Institutt).

www.incgruppen.no


KNARR - BG

Olje- og energiministeren åpnet Knarr i Florø 4. mai fikk Florø besøk av olje- og energiminister Tord Lien. Han var på ulike bedriftsbesøk i oljebyen, og avslutta besøket med å foreta den offisielle åpningen av Knarrfeltet, i BG sine lokaler på Fjord Base.

4. MAI VAR EN MERKEDAG FOR OLJENASJONEN NORGE OG OLJEBYEN FLORA, da olje- og gassfeltet Knarr ble offisielt åpnet i BG sine lokaler i Florø. Her er noen av gjestene og vertskapet samlet for å markere at plattformskipet Petrojarl Knarr nå har åpnet oljekranene 120 km vest av Florø. F.v. ordfører Bengt Solheim Olsen, fylkesordfører Åshild Kjelsnes, olje- og energiminister Tord Lien, logistikksjef i BG group i Florø Rolf Pedersen og feltutbyggingssjef i BG Marianne Eide.

Olje- og gassfeltet Knarr, som tidligere gikk under navnet Jordbærfeltet, ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, cirka 120 km vest av Florø. Plattformskipet «Petrojarl Knarr», som er eid av rederiet Teekay er den første «plattformen» BG driver på norsk sokkel. Tord Lien berømmet samarbeidet mellom BG og Teekay, og sa i sin tale at denne installasjonen vil skape store verdier for Norge, og varig sysselsetting i Sogn og Fjordane. – I dag er 2–300.000 sysselsatt i den norske energibransjen, og hele 4.000 av disse jobber i Sogn og Fjordane. Lien påpekte at det er olje og gass som har skapt den økonomiske velstanden vi har i Norge i dag. Med åpningen av Knarrfeltet vil eventyret fortsette, sa olje- og energiministeren til et lydhørt publikum. Feltutbyggingssjefen for Knarrfeltet, Marianne Eide, sa at dette er en stor dag for BG i Norge. Ho sette ekstra pris på at åpningen kunne skje fra operasjonskontoret

NYTT FRA INC GRUPPEN

i Florø. For tiden er det 30 personer på BG sitt kontor på basen. Avhengig av ressursfunna på Knarrfeltet kan denne bemanningen bli like stor i framtida, sa Eide.

håpte dette ville gi ringvirkninger for oljeaktiviteten og at flere selskap kan finne det attraktivt å etablere seg i Florø. Samarbeid mellom flere selskap gjør arbeidet mer kostnadseffektivt for alle.

Ordfører Bengt Solheim Olsen sa at han

OLJE- OG ENERGIMINISTER TORD LIEN stod for den offisielle åpningen av Knarrfelt i BG sine lokale på Fjord Base. Han skrytte over samarbeidet som ligger bak installasjonen, og sa at dette ville betyr mye for Flora og Norge.

17

www.incgruppen.no


VIGDIS GUDDAL, VESTBASE

Skal lede Vestbase i Florø Etter at NorSea Group vant kontrakten på lagerdrift og rørhåndtering med Statoil i Florø med datterselskapet Vestbase AS som leverandør, har mange på basen fått seg ny jobb. Vigdis Guddal har gått fra å være prosessleder for materialflyten til Statoil hos Saga Fjordbase til å bli Vestbase sin stedlige leder i Florø. – Jeg er ansatt som enhetsleder for Vestbase Florø, og har ansvar for driften og de ansatte her. Det er utrolig spennende å begynne i en ny jobb, og prosessen mellom Saga Fjordbase og Vestbase har vi opplevd som svært ryddig og løsningsorientert. Alle som skal jobbe sammen med Vigdis i Florø kommer fra Saga Fjordbase. – Vi baserer oss på å samarbeide med Saga Fjordbase og andre lokale aktører der det vil være naturlig. – Vestbase er kommet til Florø for å bli, sier Guddal – og presiserer at de er en enhet i logistikkavdelingen til Vestbase i

- VESTBASE ER KOMMET FOR Å BLI. Sammen med de andre aktørene på Fjord Base skal vi gjøre oljebyen Florø konkurransedyktig, sier enhetsleder i Florø Vigdis Guddal.

Kristiansund. Ho forteller om en positiv og fremoverlent bedriftskultur som vi skal adoptere og bidra aktivt til å videre utvikle her i Florø. Målsettingen til Vestbase er å levere inn-

ovative og solide logistikktjenester i et tett samarbeide med kunder, leverandører og samarbeidspartnere slik at basemiljøet Florø samlet framstår som en fremtidsrettet og konkurransedyktig baselokasjon for eksisterende og potensielle kunder.

Vi har lang erfaring med prosjektering og utførelse av alle typer installasjoner, elektro, UPS, nødstrømsaggregat, tele/data, brannalarm, nødlys, adgangskontroll, innbruddsalarm, IPS-anlegg, antenneanlegg, SD-anlegg og automasjon. Vi leverer og utfører service på varmepumper og ventilasjon.

Tar ansvar for din sikkerhet NBN Elektro holder til i eget bygg på Evja i Florø, og har et stort lager og et rikt utstyrt verksted som gjør oss i stand til å håndtere de fleste situasjoner på kort varsel. På Hauge i ytre Bremanger har vi butikk med salg av hvite- og brunevarer og et lager med installasjonsmateriell. Vi har kontor på Fjord Base for å kunne tilby høyest mulig servicenivå til oljeindustrien.

Markegata 63A, Postboks 3, 6901 Florø Telefon: 57752800 E-post: anders.nodseth@incgruppen.no www.incgruppen.no

NBN har i dag 50 ansatte og en omsetning på nærmere 50 millioner. Dette gjør oss til en av fylkets største installasjonsbedrifter.

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto Oskar Andersen, Roger Anzjøn

NYTT FRA INC GRUPPEN

18

www.incgruppen.no


Vi tilbyr: • Servicerørlegging til privatmarkedet, bedriftsmarkedet og det offentlige markedet • Rehabilitering av røranlegg på eksisterende bygg • Røropplegg i større og mindre bygg • Salg av sanitærutstyr, rørdeler, beredere, baderomsmøbler osv.

Vi er på jakt etter BARSKE folk ...

Er du BARSK nok?

• Salg av varmepumper: Luft til luft, luft til vann, vann til vann • Salg, kontroll, sertifisering, og service av pulverapparat, skumapparat, CO2-apparat og brannslanger. Besøk våre internettsider:

www.wisvvs.no Postboks 44, 6901 Florø Telefon: 57751886 E-post: bjarte.steinhovden@incgruppen.no www.incgruppen.no

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no

Vi utfører service og reparasjoner på anleggs- og landbruksmaskiner Ta kontakt med Rune Hammerseth på telefon 57751806 eller på e-post rune.hammerseth@incgruppen.no

Fjord Base, Botnaneset, 6900 Florø Telefon: 57751806 E-post: rune.hammerseth@incgruppen.no www.incgruppen.no

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto Roald Leivestad, M.H Torvanger

NYTT FRA INC GRUPPEN

19

www.incgruppen.no


Samarbeidspartner on- og offshore WEST INDUSTRI SERVICE er en bedrift som gjennom høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere sikrer våre kunder produkt og tjenester som alltid tilfredsstiller deres krav og behov med hensyn til kvalitet, sikkerhet og leveringstid. WEST INDUSTRI SERVICE prosjekterer, prefabrikkerer og monterer komplette røranlegg, stålkonstruksjoner og mekaniske anlegg for landbasert industri, skip og offshoreindustrien. Våre stabile og dyktige medarbeidere er innstilt på å innfri våre kunders krav på et faglig høyt nivå. WEST INDUSTRI SERVICE er i samarbeid med INC Engineering AS i stand til å levere pakkeløsninger til våre kunder inneholdende konseptstudie, engineering, materialspesifikasjoner, dokumentasjon, innkjøp, prefabrikkering, montering, sluttest og igangkjøring.

Brandsøysundet 29, 6900 Florø Telefon: 57752700 E-post: wis@incgruppen.no www.incgruppen.no

Ressurser Verksted .......................................... 2.291 m2 Lager ................................................. 478 m2 Kontor og garderobe ............... 464 m2 Utvendig areal ............................. 1.650 m2 Traverskraner .............................. 10 t Platesaks ........................................ 16 mm Dorbøyemaskiner Laboratorium for NDT-kontroll Mobile kontor- og lagercontainere 350 medarbeidere i følgende kategorier: • Arbeidsledelse • Industrirørlegging • VVS-rørlegging • Sveising • Mekanikk • Platearbeid • Hydraulikk • Subsea Kvalitetssystem: NS ISO 9001-2008 Achilles JQS ID 25678

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto: Egil Aardal

· · · ·

Plastproduksjon Slipping Ombygging Prefabrikering kjøle-/fryscontainer

Vi griper muligheter og skaper verdier

Kvalvika 9, 6940 Eikefjord Telefon: 57749486 www.incgruppen.no

A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

20

www.incgruppen.no


Fra borekaks til hageavfall DRONEFOTO: A TIL Å

Vi tar i mot alle typer avfall, og sender det videre til andre avdelinger i SAR, forteller avdelingssjef i Florø Lars Petter Sundal. Han er godt fornøyd med at de har samla drifta i Botnastranda, men kunne tenke seg litt mer aktivitet. - Vi er 30 fast ansatte i utgangspunktet, men det er ikke til å legge skjul på at det er permitteringer på beddingen. Kombinasjonen av Statoil sitt nye seilingsmønster og prissituasjonen til hele oljenæringa er den viktigste faktoren som påvirker vår aktivitet. Samtidig gjør det oss skjerpet, og vi må være mer aktive ute i andre markeder.

- NOE AV DET SIKRESTE EN KAN JOBBE MED, og som aldri tar slutt er avfall, sier avdelingssjef i SAR Florø Lars Petter Sundal. Han kan likevel ønske seg mer aktivitet enn de har hatt siste året.

Monika Sjåstad som jobber med administrasjon og økonomi kan fortelle at de skifter på å ha vakt i kundemottaket. Folk er stort sett veldig fornøyde når de kommer her og leverer eget avfall. - Vi har en jevn strøm av biler med tilhengere som skal levere. Når temperaturen stiger og folk kan jobbe i hagen er det gjerne kø her i luka. NYTT FRA INC GRUPPEN

Vi har hatt en jevn økning i mottatt mengde avfall, men siste året har vi opplevd en utflating. Sundal forteller at de har bygget et anlegg som er dimensjonert for større aktivitet. Vi må bare ta tida til hjelp og ha is i magen, så tror vi det vil ta seg opp igjen. Noe av det sikreste en kan jobbe med, og som aldri tar slutt er avfall, smiler han. SAR i Florø tar i mot mye oljebasert avfall, som de sorterer og sender videre til Tanager og Averøya. Vi har et eget tankanlegg på kai B, der vi kan lagre opp til 4500 kubikkmeter boreavfall. Dette avfallet sender vi med egne båter som vi chartrer. Vi tar oss av hele kjeden av boreavfall, og han forklarer at det ligger mye logistikkarbeid 21

bak den håndteringen. Farlig avfall skal alltid kunne spores med et eget deklarasjonsskjema. - Utenom det som er oljerelatert er Flora kommune den største kunden vår. Vi tar i mot alt avfallet og frakter det videre til energigjenvinning eller materialgjenvinning. Ellers har vi bygd opp en avdeling der privatpersoner og bedrifter kan komme og levere eget avfall. Her har vi klart størst pågang i sommerhalvåret. Det kan være alt fra utrangerte møbler til hageavfall. Folk betaler for mengde eller vekt.

www.incgruppen.no


NBN ELEKTRO

Hektisk aktivitet for NBN Elektro Anders Nødseth i NBN Elektro forteller at de har mange prosjekter på gang , og stor aktivitet. Den største jobben som står foran oss er den nye skolen og flerbrukshallen i Eikefjord. Dette er et spennende prosjekt, og en ny måte å tenke på, der vi jobber tett sammen med de andre faggruppene som jobber på prosjektet. På Ryland Vassverk i Bremanger er vi i avslutningsfasen med elektroinstallasjonen. Her er hele vannverket rehabilitert, og alt installert på nytt - inklusiv reservekraft. Prosjektleder i NBN Elektro Pål Hillersøy forteller at de for tiden jobber med kablingen i grøft for å være klar til byggestart i Eikefjord. - Vi skal installere hele skolen og flerbrukshallen, og regner med å ha 3-4 mann i arbeid i Eikefjorden framover. Selve skolebygget skal vi starte på til høsten og det skal stå ferdig til påske 2016. Så kommer byggesteg 2 som er flerbrukshallen. Dette er et «Design and build» prosjekt, som er en ny og spennende måte å jobbe på. Oppdragsgiveren stiller sine krav, og så er det mer opp til oss hvordan vi løser det.

FOTO: EWOS

NBN HAR FLERE ULIKE PROSJEKT på gang på fôrfabrikken EWOS i Florø.

På fôrfabrikken Ewos har vi flere ulike prosjekt på gang. Den største jobben er installasjon av kapasitetsutvidelse på spesialfôr. Denne jobben ferdigstilles nå i juni, forteller Hillersøy. På skyte- og aktivitetssenteret Grovastøy-

len er vi i gang med å installere det elektriske anlegget i aktivitetshuset. Tidligere har vi hatt mye arbeid med de forskjellige skytebanene. På Nortekstil sitt anlegg er vi midt i et arbeid med kapasitetsutviding og nye maskiner.

Første spadetak for Eikefjord skule Bak fra venstre: Heidi Humlestøl Aasen, rektor ved skolen, Sæmund Bjørset fra Sæle, Georg Johansen fra Klimaexperten, Kjersti Skjelle Paulsen fra Skanska, Anders Moen fra Flora kommune, Harald Grundel fra Skanska, Anders Nødseth og Pål Hillersøy fra NBN Elektro, Bjarte Steinhovden fra WIS VVS Miljø, Tommy Sæterlid fra firma Audun Ramsdal, Edvard Johansen fra Klimaexperten, John Skaar fra Skanska, Arne Vidar Svardal fra Ivest Consult. Framme fra venstre Reidulf Refsnes, Jeikishan Jegathesan og Terje Heggheim fra Flora kommune, Lars Espen Osland, John Magne Grøneng og Jan Magne Fylkesnes fra Skanska.

FOTO: JOHN SKAAR, SKANSKA

13. mars er en merkedag for Eikefjord. Da startet byggingen av den nye skolen i bygda. Starten ble markert med et arrangement, der to av de kommende elevene på Eikefjord sin nye skole tok det første spadestikket. – Det er en stor dag for bygda, og det var et flott gjennomført arrangement på Eikefjord skule, sier Anders Nødseth fra NBN Elektro og Bjarte Steinhovden fra WIS VVS Miljø. Begge firmaene er engasjerte i utbyggingen av skolen i samarbeid med hovedentreprenør Skanska i Florø. NYTT FRA INC GRUPPEN

22

www.incgruppen.no


FOTO: TONE GARMAGER

VAKRE GROTLESANDEN i Bremanger er klar for sommer og sol.

Over 30 års erfaring og utvikling innen engineering for skip, industri, offshore, bygg og IKT

INC ENGINEERING AS utfører oppdrag i egne lokaler i Florø, ute hos kunde eller på byggeplassen. Vi gir faste priser eller konkurransedyktige timerater. Der hvor kunden etterspør en flerfaglig leveranse, vil INC Engineering være koordinator og kontraktspart på vegne av INC Gruppen. INC ENGINEERING har også egne avdelinger for: • Arkitektur og byggeteknikk • IKT • Kvalitetsstyring • Materialteknologi og inspeksjon

Postboks 294, 6902 Florø Telefon: 57752850 E-post: arne.stavostrand@incgruppen.no www.incgruppen.no

Vår Skips- og industriavdeling har ingeniører med lang og variert praksis fra et eller flere av følgende fagområder: • Prosjektledelse og -administrasjon • Byggeledelse • Site-engineering • Innkjøp og logistikk • Rør- og maskinkonstruksjon • Struktur- og utrustningskonstruksjon • Plastkonstruksjon (GRP) • Kvalitetsstyring og rådgivning • Teknisk saksbehandling • Systematisk forbedringsarbeid • Akvakultur teknikk

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

23

www.incgruppen.no


Profile for A til Å Grafisk Design og Media

Nytt fra INC Gruppen  

Nytt fra INC Gruppen  

Profile for atilaa