a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Nr. 2 – 2014

FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

Nytt fra INC Gruppen

www.incgruppen.no

God Jul og Godt Nytt År P.O. Box 6 – N-6901 Florø, Norway Phone: +47 57751800 Fax: +47 57751801


ADM. DIREKTØR GEIR JOHANNESSEN

Utfordringer i oljerettet virksomhet – Er videre utbygging av basen fortsatt mulig? En langsiktig oljepris på rundt 70 dollar pr. fat skaper store utfordringer for olje industrien. Dette krever at selskapene effektiviserer egen drift. Omstilling vil bli en viktig del av vår nye hverdag. Større konkurranse om oppdrag og kontrakter krever at alle bidrar til at bedriftene våre øker sin konkurranseevne. Omstilling i bedriftene vil føre til endring av bemanningen. Flere oljeselskap vurderer å etablere seg i Florø og ber om areal, lager og kontor. Fjord Base mangler tilgjengelig areal for å kunne oppfylle de forventninger som våre kunder har. Basen må utvides. 28. januar i år vedtok Flora bystyre en reguleringsplan som åpnet for at basen kunne bygge ut både mot vest og øst. I vedtaket ble det også gitt en rekke forutsetninger for utbygging, såkalte rekkefølgekrav. Disse kravene resulterer i en ekstrautgift på ca. 100 MNOK for basen og dette før nye arealer kan tas i bruk. Dette kommer i tillegg til kostnadene for å bygge nytt land, som i første byggetrinn vil koste 150 MNOK. I tillegg kommer ny bro og interne veisystemer. Rekkefølgekravene innebærer at Fjord Base må bygge vei til en båthavn i Havikbotn, bygge en tofelts vei med sykkel og gangsti gjennom baseområdet fram til en mulig tenkt utbygging av boliger på Rota, med nødvendig infrastruktur som vann, kloakk osv. I tillegg må vi kjøpe nødvendige arealer. Dette må gjøres selv om det ikke blir utbygging på Rota, og før vi får ta i bruk nye inntektsbringende arealer. Logisk sett burde arealdisponeringen av Rotaområdet vært avklart før en utbygging av veitilkomst til dette området settes i gang. Enhver kan forstå at dette setter videre utbygging og satsing fra Fjord Base sin side i fare og i verste fall utelukker en videre nødvendig utbygging. Her er det behov for å tenke nytt. Pålegg og krav som gir slik økonomisk belastning kan ikke forsvares, og er til hinder for nødvendig næringsutvikling i kommunen. Til tross for varslet reduksjon i oljeindustriens investeringer, har INC selskapene lagt bak seg et år med stor aktivitet. Noen av våre selskaper sliter med å få fornuftig inntjening og vil ta grep i 2015 for å bedre situasjonen.

FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

Investeringer i nye IKT driftssystemer forventer vi vil gi positiv effekt på sikt. Økonomisk sett har gruppens selskaper hatt en tilfredsstillende lønnsomhet, og har et godt grunnlag for videreutvikling og investeringer i årene som kommer.

På Knarrfeltet er FPSO’en Petrojarl Knarr på plass og BG Norge forventer å få olje på dekk før årsskiftet.

Området utenfor Florø er fortsatt et av de mest interessante på norsk sokkel. Flere operatørselskaper har gjort nye funn som kan gi Florøsamfunnet nye muligheter. Vi har store forhåpninger og vil arbeide målrettet for å realisere potensialet sammen med regionens næringsliv.

Dersom det besluttes å bygge en ny plattform på Snorrefeltet (Snorre C) vil dette få stor betydning for vår region og her må alle gode krefter arbeide sammen for en lokalisering av aktiviteten til Florø.

Statoil vil satse på Florø som sin rør-base med tilhørende service. Vi tror dette vil kompensere for noe av det bortfall av aktivitet som omlegging av deres seilingsmønster medfører. Saga Fjordbase er konkurranseutsatt for sine tjenester til Statoil og alle kontraktene med Statoil går ut sommeren 2015. Fjord Base er i sluttforhandlinger med Statoil om ny langsiktig leieavtale for arealer og bygg. Å vinne disse for nye år er av største betydning for vår videre satsing. Gjøa ser ut til å kunne spille en nøkkelrolle for en ny utbygging av flere nye felt i området rundt plattformen. GDF SUEZ blir fortsatt en viktig aktør for Florøsamfunnet i årene som kommer.

Vi gratulerer Wintershall med kjøp av Vegafeltet og dermed tilstedeværelse med subseautstyr i Florø.

De av våre andre bedrifter som ikke direkte arbeider innen oljeindustrien har også lagt bak seg et rimelig godt år. Det er fremdeles stor aktivitet innen annen industri, noe som gir disse bedriftene gode muligheter også i tiden som kommer. Vi forventer noe svakere vekst i 2015, men med mange spennende oppgaver våre ansatte. Et betydelig arbeid er nedlagt innen HMS/KS og et sterkt fokus innen dette området fra alle ansatte og fra våre kunder bidrar til å sikre personell og utstyr og gir oss et godt arbeidsmiljø. Så vil jeg ønske kolleger med familie, beboere i Flora og Bremanger, kunder og leverandører en riktig god jul og et godt nytt år. Geir Johannessen Adm. direktør

Ansvarlig utgiver: INC Gruppen i samarbeid med A til Å Grafisk Design og Media Redaksjon: Geir Johannessen, Roald Førde og Roald Leivestad, INC Gruppen og Anita Øygard, A til Å Tekst og foto: Anita Øygard, A til Å · Grafisk utforming og design: Trond Sagen, A til Å Trykk: Natvik · Opplag: 7.500. Redaksjonen avsluttet 12. desember 2014. INC Gruppen · Postboks 6 · 6901 Florø · Tlf. 57 75 18 00 · www.incgruppen.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

2

www.incgruppen.no


40 år i Brandsøy Det hele startet 2. januar 1974, da Ludvik Brandsøy etablerte West Industri Service, etter å ha kjøpt eiendommen og innboet etter Brandsøy Mekaniske sin konkurs. Det første oppdraget var en forskipsmast til Ankerløkken sitt bygg nummer 96 – til en verdi av kr 6.000. Neste oppdrag var rørarbeid til Smedvik Mekaniske Verksted til kr 100.000. I 1976 fikk WIS en avdeling i Førde, og i 1980 overtok Elektro Union etter noen år med svake resultat. Fra 1. Januar 1981 var Oddgeir Igland daglig leder, og fra 1984 overtok han alle aksjene i WIS. Samme år ble anlegget i Brandsøy utvidet med en kostnadsramme på 6,86 millioner. I en kort periode i 1993 ble anlegget i Brandsøy ombygd og brukt til Yacht-verksted, og nytt verksted ble etablert på Fjord Base. Etter en varierende aktivitet fram til 1984, ble det mer stabil drift utover på slutten av 1980 tallet. En fikk flere ben å stå på med oppdrag på eget verksted, ute på skipsverft og en god del vedlikeholdsarbeid offshore. WIS flyttet all aktiviteten tilbake til Brandsøya i 1996. Jørgen Agledal ble daglig leder i West Industri Service i 1998. Utover 2000 tallet ble det mange nyetableringer av datterselskap, og mye folk i arbeid: • WISS (skipsservice) etablert i desember 2000, med 20 ansatte i dag • WIC (contracting) etablert 22. juni 2004, med 50 ansatte i dag • WISI (installasjon) etablert 21. juni 2006, 190 ansatte i dag • WIS VVS etablert 26. april 2007, 10 ansatte i dag • WIS gruppen ble sertifisert i henhold ISO 9001 17. september 2014 • Oppkjøp av aksjene i Multi Offshore 12. november 2014 Jørgen Agledal forteller at jubileumsåret 2014 er økonomisk et av de beste årene til WIS. - Vi klarer dette fordi vi er en liten, tett og spenstig organisasjon, som leverer etter INC og WIS sitt slagord «Vi griper muligheter og skaper verdier». Vi kan vise til en stabil arbeidsstokk, forteller Agledal. – På jubileumsfesten gjorde vi stas på 4 ansatte som har vært med WIS helt fra starten av, og som fremdeles jobber her. Idar Raasberg og Arild Solheim har vært med helt fra Brandsøy Mekaniske sin tid, og Lars Louis Solheim og Helge Skjerven har vært med siden 1974. Det er imponerende.

NYTT FRA INC GRUPPEN

FOR WIS ER DET EN VIKTIG MILEPÆL at ISO 9001 sertifikatet er på plass.

Nyinvestering og nyetablering i Skipavika Jørgen Agledal forteller at WIS Installasjon har gjort en stor investering nå på tampen av jubileumsåret. - Vi eier en tredjedel av aksjene i Multi Offshore, som nå etablerer seg i Skipavika i Gulen. Det er skrevet kontrakt med Skipavika Næringspark, som skal bygge et stort verkstedbygg til oss i en spennende industriklynge i Mongstad havnebasseng. Bygget skal være klart til innflytting i 1. april 2015. - Vi gjør dette fordi området er spennende for oss å levere tjenester til, og dette kan øke ak-

tiviteten vår. Hovedvirksomheten til Multi Offshore blir service og vedlikehold av boreutstyr og annet oljerelatert utstyr. Det er store planer for terminalen i Skipavika, og her er god kapasitet i forhold til Mongstad, som ligger tvers over fjorden. Kundene er klar til å bruke oss, straks bygget er på plass, forteller Agledal. - I første omgang skal vi være en kapasitetsleverandør, som leverer arbeidskraft når det er topper i prosjektene. På sikt kan det bli mer samdrift med Florø ved behov, forteller en optimistisk industrileder.

Multi Offshore AS • • • •

3 likeverdige eiere: WIS Installasjon, Multivolt og Geir Helge Nordstrand Daglig leder Geir Helge Nordstrand Styreleder Tore Bråstad fra morselskapet Multivolt Etablerer seg i Skipavika i Gulen 1. april 2015

• •

Skipavika er en maritim klynge med kort vei til Mongstad, Bergen og Florø Lars Hellandsjø er daglig leder i Skipavika Næringspark og Skipavika Terminal, som har et landareal på 400 mål og 1,5 km strandlinje til kaiareal.

Mobilisering og demobilisering Verkstedleder hos WIS, Arne Sørheim, forteller at de har hatt en svært rolig høst på verkstedet i år. - Lyspunktet er at det har vært ekstra mange mobiliseringer av båter i forbindelse med Gjøa og Knarrfeltet dette året, og spesielt mange nå i høst, forteller han. Alt subsea-utstyret blir sveiset fast i båtene før de går ut i Nordsjøen. Når de kommer til

land igjen er det demobilisering, og alt skal skjæres løst igjen. Disse jobbene er krevende og vi må stille opp på kort varsel. Det tar mellom 12 og 48 timer å klargjøre en båt, og da må folk stå på døgnet rundt enten det er søndag eller mandag. Det er et tungt arbeid med svært strenge HMS krav. - Vi er godt fornøyde med at vi ikke har hatt uhell så langt.

Bra aktivitet onshore Lars Louis Solheim, som er ressurskoordinator hos WIS Contracting forteller at det er helt stilt på offshoremarkedet. Onshore derimot er det en del aktivitet. - Per i dag har vi 35 mann på Stord Kværner, som jobber med testing av Edvard Grieg plattformen. Dette arbeidet blir avsluttet i slutten av januar 2015.

I starten av februar starter Kværner opp et arbeid med prefabrikkering av Nyhamna prosjektet på Aukra. Da regner vi med å få en del folk i arbeid. I dag har vi 10 mann på rørarbeid på Nyhamna, og en på metodetesting. Vi regner med opptrapping på landsiden i hele 2015, forteller Solheim.

Høy aktivitet på verft Even Wiik som er produksjonsleder i West Industri & Skipsservice, kan melde om stor aktivitet på verftene i 2014 - og det ser lyst ut for neste år også. - Vi har hatt 200 - 220 mann i sving på ulike verft langs kysten, og en omsetning på 120 millioner i 2014. Det kommer inn nye prosjekt hver uke, smiler han. Et godt eksempel er Bourbon Offshore - bygg 3

802 på Vard Brattvåg, som er et ankerhåndteringsskip. Her har vi fått all monteringen som de satte vekk, og har rundt 22.000 timer med montering på skipet som skal ferdigstilles i første kvartal 2016. Ulstein Verft er den største kunden vår, her hadde vi i snitt 80 mann i arbeid i 2014, og satser på fornyet 3-årskontrakt fra 2015. www.incgruppen.no


Nytt logistikksenter – nye muligheter Da det nye logistikksenteret til Saga Fjordbase så dagens lys i starten av 2014, fikk den tidligere bank- og bilmannen Dag Eikeland sjansen til å prøve en helt ny arbeidsplass. Han og Saga Fjordbase grep sjansen. Dag har ikke angret et sekund forteller han, og basen har fått en betydelig mer effektiv vareflyt.

Målet for kundene våre er at båtene skal bruke kortest mulig tid opp under land, og da må vi vise stor fleksibilitet.

Dag Eikeland er prosessleder på logistikksenteret som holder til i bygg 12 på basen. Her skal han sammen med en stab på 5 styre all last som kommer sjøveien inn og ut fra Nordsjøen, den interne transporten mellom leverandører og kunder på basen og trailertrafikken. Tidligere var de som styrte aktiviteten på kaiene på en plass og de som tok seg av interntransporten i et annet bygg. – Med denne samlokaliseringen får vi bedre oversikt og en mer rasjonell drift, forteller Eikeland. Imponerende aktivitet Med rundt 2.200 båtanløp i året - det vil si 6 om dagen - er det stor aktivitet utenfor vinduene til prosesslederen. – På logistikksenteret er vi totalt seks personer, der en går i vaktturnus hver femte uke og vi har mellom 25 og 30 sjåfører i arbeid NYTT FRA INC GRUPPEN

– alt etter behov. Saga Fjordbase har 5 store kraner til arbeidet med å flytte last. Den siste som ble innkjøpt ved nyttår hadde en kostnad på hele 18 millioner. Dag Eikeland forteller at han selv ikke visste at det var slike dimensjoner over utstyr og aktiviteten på basen, før han kom dit. – Jeg er imponert over det som er utviklet her. Når de store rørbåtene kommer med leveranser til basen tar det 4–5 dager å tømme en båt med 5000 tonn rør. – Sist vi hadde inne en rørbåt var det 28 personer i sving hver dag. Elektronisk flyt Logistikksenteret er kommet som en følge av ønske om en mer rasjonell drift og innføring av et nytt datasystem. Det er logistikksenteret som tildeler jobbene til både folk, trucker og kraner. - Kundene bestiller sine varer på nett, vi håndterer og planlegger varestrømmen her på 4

DAG EIKELAND og logistikksenteret til Saga Fjordbase kom til basen samtidig i starten av 2014. – Jeg er imponert over fleksibiliteten, kompetansen og innsatsen hos våre medarbeidere.

huset, og så får sjåførene beskjed via en taxiapp på sine nettbrett, forteller Eikeland. Sjåførene starter og avslutter oppdraget elektronisk og alt blir registrert. Vi har fått en ny hverdag med betydelig mindre bruk av papirer og aktivitet på VHF og telefon. Formidlingen av oppgaver er blitt mye enklere, og alle er svært fornøyde www.incgruppen.no


FOTO: TRULS KLEIVEN

med det nye systemet, selv om det kan videreutvikles for optimal effekt. CO2 regnskap Dag Eikeland forteller at de med det nye systemet hadde et mål om å redusere CO2 utslippene med 1%. – Nå viser det seg at utslippene er redusert med hele 10% fra oktober 2013 til oktober 2014. Det er en formidabel utvikling, som kan bli enda bedre med justeringer og tilpassinger av taxiappen. CO2-regnskapet er en god indikator på økonomi, HMS og ikke minst det ytre miljøet, presiserer han. Som hånd i hanske Dag Eikeland har bak seg 11 år i bank og 17 år i bilbransjen og kom til et veiskille, der det var på tide å prøve noe helt nytt. Han sa opp jobben i Autoforum og tok seg et velfortjent friminutt, før denne jobben dukket opp. – Her trives jeg utrolig godt, NYTT FRA INC GRUPPEN

og har ikke angret 1 sekund, sier Eikeland overbevisende. – Det var en ny oppdagelse for meg å se omfanget av aktivitet som foregår her på basen, og hvor mye folk som er i arbeid her. Han tror at folk flest ikke aner hva som skjer på basen, og for en viktig arbeidsplass det er. Han er kommet i en bransje som er i stadig endring, og der folk er vandt til å snu seg rundt for å få jobben gjort. Han har kanskje ikke fått en roligere hverdag, men forteller at det er en helt annen måte å jobbe på. – Og så slipper jeg pendlingen til Førde, smiler han fornøyd. - Da denne muligheten dukka opp passa det som hånd i hanske.

med INC vedlikehold. – Med trekkvogner som kjører rundt med opp til 150 tonn kreves det gode vedlikeholdsprogram. Vi skal tilfredsstille alle ønsker, og da må utstyret fungere optimalt. Målet for kundene våre er at båtene skal bruke kortest mulig tid opp under land, og da må vi vise stor fleksibilitet. Vær og vind i Nordsjøen og behovene til båtene som anløper basen er de faktorene som påvirker aktiviteten vår mest, avslutter prosesslederen på logistikksenteret til Saga Fjordbase, som har fleksibilitet som sitt viktigste slagord.

Fleksibilitet Eikeland har i tillegg til vareflyten på basen også ansvaret for oppfølging og vedlikehold av maskinparken, i samarbeid 5

www.incgruppen.no


HEILE STABEN HOS NBN ELEKTRO møtte opp for å hedre Odd og Rutt Batalden på deres siste arbeidsdag 30. april. Anders Nødseth overrakte ekteparet medalje for lang og tro tjeneste, og ønsket de lykke til i pensjonisttilværelsen.

2 x 35 år i NBN Elektro Det er ikke så mange som kan vise til nærmere 35 år i samme bedrift. Ekteparet Rutt og Odd Batalden har endatil jobbet sammen i samme bedrift i snart 35 år. Onsdag 30. april var det fest og kake i kantina hos NBN Elektro, for det trivelige paret som nå går over i pensjonistene sine rekker. - Det blir vemodig å komme på jobb på mandag, uten at Rutt og Odd er her, sa en rørt Anders Nødseth, som er tredjegenerasjons elektriker i familien Nødseth. Han overrakte blomster og medalje for lang og tro tjeneste til to av sine mest trofaste medarbeidere. Odd og Rutt Batalden kvitterte med å takke for ei koselig tid og et godt arbeidsmiljø. De oppfordra like godt medarbeiderne sine, som hadde møtt opp til kakefest i kantina, til å stille opp og jobbe like lenge. Nesten hele staben i NBN Elektro hadde møtt fram, og de tilsatte overrekte både vin, blomster, godord og gavekort til de to. Langt og godt samarbeid - Vi har vært gift i 44 år, fortalte Rutt med et smil, og har samarbeida godt både på arbeid og på heimebane. Det skulle love godt for framtida. – Om det NYTT FRA INC GRUPPEN

blir for travelt heime, er de velkomne tilbake hit, sa Anders Nødseth. - Jeg håper at de i det minste vil stikke innom i lunsjpausen i ny og ne. Både Odd og Rutt har vært en del av NBN Elektro siden starten høsten 1979. Rutt har hatt orden på papirarbeid og økonomi på kontoret og jobba med butikkutsalget. I en periode var hun utleid til INC Engineering, som sitter vegg i vegg i samme bygg. – Det har vært utrolig kjekt å jobbe med alle disse karene, fortel Rutt. - Vi er nesten som en stor familie. Mange var skeptiske da vi skulle starte på samme arbeidsplass i 1979, men her har vi gjort alle spådommer til skamme, smiler en fornøyd pensjonist in spe. 50 år i elektrobransjen Odd Batalden var med å starte NBN i 6

1979, og utgjør B’en i firmanavnet. Før den tid gikk han i lære og jobba i 15 år hos firmaet Jacob U. Ulriksen, slik at han til sammen har 50 år bak seg i bransjen. Rutt for sin del kom fra elektrikerfirmaet Husefest. Det var via disse jobbene de møttes, og det oppstod søt musikk - eller elektriske ladninger for å ta det på fagspråket. Odd legg vekt på at han har hatt en spennende jobb som elektriker og saksbehandler. Oppgavene har spent fra klassifisering av oljerigger til installasjoner i bustadhus, med hovedvekt på industriretta virksomhet. - Det har alltid vært et godt arbeidsmiljø her på NBN, og det er forfriskende å få jobbe i lag med så mange kjekke ungdommer. Klare for nye arbeidsoppgaver Odd og Rutt er født med ett års mellomwww.incgruppen.no


rom, men vart tidlig enige om at når de starta på samme tid i NBN, så skulle de også slutte på samme tid - og dermed går de nå sammen ut av bedriften og er klare for nye oppgaver på heimebane. - Rutt blir sjefen på den «nye» arbeidsplassen, smiler Odd, og forteller at de har mye å ta fatt på. - Det største prosjektet de ser fram til er oppussing av barndomsheimen til Odd i Fanøya. Der har de dessuten noen mål med skog, slik at de er sikret ved og vedarbeid i lang tid framover. - Ja, og så vil vi reise mer, sier Rutt, og legger vekt på at de har barn og barnebarn i Bergen og Stavanger som de vil få mer tid til. Båt og hage er en viktig del av hverdagen nå, og vil bli enda viktigere i deres nye framtid. - Nå er vi veldig klare til å bli pensjonister, og klare for nye spennende oppgaver, slår det spreke pensjonistparet fast.

DET BLE KAKEFEST OG MANGE GODE ORD på kantina til NBN Elektro 30. april i år, da Odd og Rutt Batalden ga seg etter 35 år.

Eksklusiv flytebrygge i rør og tre Hos WIS VVS er det litt avventende stillstand for tida, forteller Bjarte Steinhovden. Dette skyldes mindre byggeaktivitet enn forventet på basen. Det har fått frem kreativiteten hos rørleggerne, og de har satt i gang et nytt nisjeprodukt. En mer enn vanlig forseggjort flytebrygge har sett dagens lys.

Kontakt WIS VVS Miljø på telefon 57 75 18 86 Flytebrygga har en ramme av PE rør som er sveiset sammen. Dekket er laget av trykkimpregnert materiale, og her har prototypen fått «det lille ekstra» med kompassrose og kombinert sittebenk / oppbevaringskasse. Som om ikke det er nok er det bygd tak over benken med utskjæringer og dragehoder. - Denne installasjonen kan med fordel plasseres opp på en landfast kai, smiler Steinhovden. NYTT FRA INC GRUPPEN

Leverer halvfabrikater Vi er flinke til å bruke Facebook, sier Steinhovden, og der har vi fått stor respons på flytebrygga. Tanken er at vi kan levere rammen av PE rør, så kan folk som ønsker det selv bygge dekket av tre. Bjarte Steinhovden forteller at de også har laget en annen modell som er ekstra lav og er tenkt brukt ved vedlikeholdsarbeid på kaier. Denne «flåten» har fått feste for påhengsmotor.

7

Aktive i markedet - Vi er allsidige og vil gjerne holde folk i arbeid, forklarer Steinhovden, men legger ikke skjul på at det ikke er nok å finne små nisjer i markedet. Vi trenger noen store jobber i bunnen, og vi er aktive for å få det på plass. For tiden regner vi på flere anbud på skoler og barnehager i lag med Skanska. Nå er vi i sluttfasen på Florø barnskole, der vi leverer gulvvarme, varmepumpe og vannsystem til den nye SFO delen på Maurtua.

www.incgruppen.no


GLOBAL MARITIME

Gjør bransjen tryggere - Vi er en uavhengig leverandør av konsulenttjenester - og må være det, forteller Erik Eikrem, som leder kontoret til Global Maritime i Florø. De er 5 ansatte på basen i Florø, men de reiser så å si jorden rundt for å kontrollere blant annet skip, offshore kraner og løfteredskaper på sjø og land. - Vi skal være med å sikre at redskaper er trygge og sertifiserte i forhold til internasjonale og relevante standarder, for å ivareta sikkerheten, og unngå skader. Mange leier inn vår kompetanse, med bakgrunn i våre verdiskapende holdninger og fokus på sikkerhet, sier Eikrem. Samtidig blir vi leid inn når det for eksempel har skjedd uønsket hendelser offshore. Da har vår avdeling i Ålesund laget en 3D animasjon, for å få fram et tydeligere bilde av hva som har

GULE VANNBAGGER PÅ 32 TONN blir brukt til lastetester. I tillegg blir det foretatt NDT tester (test av sveis) før og etter lastetest.

skjedd. Dette er nyttig for å forhindre at hendelsene skal gjenta seg. World wide Global Maritime AS merker ikke noe til nedgangstidene, som mange andre leverandører i oljebransjen føler på kroppen. Tvert i mot så ekspanderer firmaet, og har kunder innen flere segment, som forsikringsselskap, skipsverft, bore-entreprenører og havbruk. Firmaet har vært med

ANSATTE PÅ GLOBAL MARITIME I FLORØ. Fra venstre Tom Roger Jensen, Erik Eikrem, Daniel Øvreberg, Marianne Lonkemoen Kleiven og Dag Rune Kristiansen. NYTT FRA INC GRUPPEN

8

på å utvikle en offshore fiskefarm, som vil gi friskere oppdrettsfisk og større mengde med fisk. - Vi jobber innen mange felt og world wide, forteller Eikrem, som nylig har vært 14 dager i Hazar, Turkmenistan. Global Maritime AS har også designet plattformene COLS Promoter, COSL Pioneer, og COSL Innovator. Det er det ikke mange i Norge som vet, mener Erik Eikrem. Sikrer HMS - Vi synes det er greit å være lokalisert i oljemiljøet på basen, og den største kunden vår her i Florø er Statoil. Ellers er kontroll av kraner og løfteutstyr på skip og plattformer hovedtyngden av arbeid i Florø. Global Maritime er opptatt av å effektivisere arbeidet for kundene sine og å sikre at HMS alltid er ivaretatt. Global Maritime AS har startet et «akademi», som skal utdanne og foreta kurs for egne ansatte og for eksterne kunder. Kursene er avholdt ved flere lokasjoner med veldig gode tilbakemeldinger i fra våre ansatte og kunder. For forsikringsselskapene Eikrem forteller at de er ledende i Norge på flytting av rigger, og blir brukt til både planleggingen, beregningen og selve arbeidet. Her er det mye som skal klaffe og alt www.incgruppen.no


må nøye beregnes i forhold til strøm, vind og krav fra oljeselskap og forsikringsselskap. - Da lastebøyen ved Draugen ble demobilisert, var prosessen med slepet styrt med hjelp ifra Florø, forteller Eikrem. Når store konstruksjoner og last skal flyttes sjøveien kreves det forsikring. - Da er det forsikringsselskapene som leier oss inn som en tredjepart for å beregne hvor mye sjøsikring som skal til. Vi har arkitekter, ingeniører, kapteiner og styrmenn i vår organisasjon, og kan utstede dokumentene som skal til for at forsikringen skal tre i kraft. Global Maritime er en av fire i verden som gjør Marine Warranty Surveyor (MVS). Klassifisering Fra basen i Florø reiser vi først og fremst ut for våre kunder, på ulike kontroller. En type kan være at et oljeselskap skal leie inn et fartøy for å utføre et tungløft offshore. Da leier de oss inn for å finne ut om skipet og kranen tilfredsstiller gjeldende krav og er sertifisert. Vi har personell som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet type A1, A, B1 og B. Dette betyr at vi kan både nysertifisere og resertifisere kraner i fra små fastmonterte lastebilkraner til store AHC offshorekraner. Når vi nå er klassegodkjente på livredningsutstyr, livbåter, MOB-Båter, FRB, Daviter og kraner regner vi med at det blir enda mer reisejobber i inn og utland. Vi blir også kontaktet dersom det er mistanke om en sprekke i for eksempel en sveis på utstyr eller kraner. Da har vi myndighet til å sette utstyret i karantene, og godkjenne den igjen når skade eller feil er reparert. Dokumentasjon Alle kontroller som blir utført av Global Maritime blir registrerte i webbaserte databaser i tillegg til at disse blir sikkerhetskopierte i egne databaser. Oljeselskapene kan i tillegg ha interne inspeksjonskrav på sine skip eller plattformer. Våre medarbeidere blir jevnlig kurset og oppdatert på prosedyrer og lovverk. Dette er noe av det Global Maritime Academy gjør i dag, og skal selge til våre kunder. - Om det er noen som trenger et skreddersydd kurs, avslutter Eikrem - så er det bare å ta kontakt eller ta turen innom bygg 6 på basen.

på basen 1. Hva er din jobb på basen? 2. Hvor lenge har du jobbet her? 3. Hva tror du om oljeframtida til basen og Florø?

Runde dager Saga Fjordbase AS

60 år 18.04.15 Jens-Petter Weckhorst

MARGRETHE NORDAL SUNDE Resepsjonstjenester Saga Fjordbase 1.

Som resepsjonist i administrasjonsbygget tar jeg i mot alle besøkende, registrerer de inn i huset og formidler kontakt med dem som får besøk. Ellers blir det en del kontor- og sekretærarbeid. Jeg er også verneombud for kontorer.

2.

Jeg starta i Fjord Base i 1995, så i februar 2015 blir det 20 års jubileum.

3.

En må ha tro på framtida. Jeg tror og håper på en kjempevekst og mange arbeidsplasser. Basen er en vanvittig stor ressurs for Florø i dag, og det håper jeg folk forstår.

60 år 27.04.15 Kjersti Svarstad Ystebø 50 år 31.12.14 Frank Solheim

50 år 15.02.15 Kenneth Strømsøy 50 år 11.03.15 Emsud Dzelatic

50 år 23.03.15 Trond Hegranes

50 år 01.05.15 Frank Magne Håvåg

JOACHIM TUNHEIM Sikrings- og fortøyningsvakt Nokas

30 år 31.12.14 Andre Book Bjerck INC Engineering AS 40 år 05.02.15 Kurt Johnny Stusdal

1.

Vi i Nokas har ansvaret for vaktholdet på hele baseområdet. Som sikringsvakt sitter jeg i vaktbua og kontrollerer trafikken inn på kaiområdet, og ellers kjører jeg låserunder og sjekker at alt er lukket og låst. Som fortøyningsvakt tar jeg i mot trosser fra båtene, fortøyer og leverer vannutstyr om bord.

2.

Jeg ha tatt meg en tenkepause fra skolegang og har vært her i 1½ år. Neste høst satser jeg på videre skolegang.

3.

Det går veldig opp og ned, men jeg har troa på at framtida blir bra her. Jeg har lært mye av å være her, og fått innsikt i mange spennende firma og arbeidsplasser. Jobben her har gitt meg lyst til å satse på utdanning og jobb innen olje eller båt.

40 år 25.02.15 Lars-Inge Eikefjord Fjord Base AS 50 år 12.01.15 Geir Norevik WIS Installasjon AS 30 år 18.02.15 Adrian Rezczynski 30 år 08.03.15 Marcin Waldemar Ossowski 40 å 29.03.15 Mariusz Klawikowski 50 år 31.03.15 Arunas Butkus 50 år 24.04.15 Miroslaw Baczek 40 år 27.04.15 Krzysztof Lybowiecki

RUNE HAMMERSETH Verksmester INC Vedlikehold

West Industri Service AS

Global Maritime • • • • • •

500 ansatte i hele verden 210 ansatte i Norge, med hovedkontor i Stavanger 5 ansatte i Florø, som er spesialister på kraner Uavhengig part som blir brukt av forsikringsselskap Dokumenterer risikoen ved flytting av last og konstruksjoner Kraninspeksjon verden rundt er hovedfeltet til avdelingen i Florø

40 år 25.03.15 Arild Rognsøy

Som verksmester har jeg og de andre her på INC Vedlikehold alt vedlikehold av rullende materiell på basen. Det betyr trucker, trekkvogner og kraner i INC systemet. I tillegg tar vi litt jobber for andre firma i og utenfor basen og en del lokale entreprenører.

2.

I 2004 starta jeg her som mekaniker, og det er en trivelig arbeidsplass med kjekke medarbeidere. Jeg har vært verksmester i 7 år – siden desember 2007.

3.

Akkurat nå kjennes det litt usikkert ut for framtida. På sikt tror jeg likevel at det vil gå bra. Kanskje blir det en periode med litt nedskjæringer, og kanskje må vi gjøre ting litt annerledes i framtida.

West Industri Contracting AS 50 år 0.04.15

Stig Eide

West Industri & Skipsservice AS 40 år 30.05.15 Andre Fimland Lothe Norsk Contracting Partner AS 70 år 14.03.15 Knut J. Hagen

NYTT FRA INC GRUPPEN

1.

9

www.incgruppen.no


NYUTDANNET INDUSTRIMONTØR MARTIN KJELSNES og fagansvarlig hos Swire Oilfield Services Arild Hatlem, har gjort et godt stykke arbeid sammen for å få Martin fram til et nytt og ettertraktet fag i oljebransjen.

Fylkets første industrimontør - made in Florø Swire Oilfield Services i Florø satser på fagarbeidere, og det siste skuddet på stammen er en nyutdanna industrimontør. Martin Kjelsnes (21) har hatt læretiden sin hos Swire i Florø, og tok fagprøven med glans denne høsten. Han er den ene av de to første industrimontørene som har tatt dette fagbrevet i Sogn og Fjordane. Arild Hatlem som har vært fagansvarlig for lærlingen forteller at dette er et nytt og spennende fag her i fylket, som det garantert vil bli stor etterspørsel etter. Industrimontør er et av de mest ettertrakta fagfelta i oljehovedstaden Stavanger, og det er aktuelt både on- og offshore i tillegg til i arbeid med landbruksmaskiner. Den nyutdanna fagarbeideren forteller at det var litt tilfeldig at det ble nettopp dette faget, men at han nå er veldig fornøyd med valget. Selv om Swire skal redusere kostnader og ikke tilsette nye folk har Martin Kjelsnes stor tro på at han skal få seg en spennende jobb. Spesialisering for framtiden Oljebransjen spesialiserer seg mer og mer, og bedriftene kjøper etter hvert inn mer ferdige deler som krever montering og demontering. Her kommer den nye fagkompetansen inn. Industrimontørfaget kan sammenlignes med industrimekanikerfaget, forskjellen ligger først og fremst i at montørene er mer spesialisert på montering og demontering og mindre på maskinering. NYTT FRA INC GRUPPEN

Fokus på dokumentasjon - Swire Oilfield Services i Florø har vært en god læreplass, sier Kjelsnes. - Her har jeg fått være med på alle de ulike oppgavene som finnes i bedriften, og alle som jobber her har vært flinke instruktører. - I starten var det uvandt med så mye dokumentasjon og papirarbeid, men etter hvert har jeg fått inn gode rutiner, smiler en fornøyd industrimontør. Arild Hatlem som har hatt ansvaret for at lærlingen kommer gjennom det faglige stoffet sier at disse to årene med lærling har vært lærerike for alle i bedriften. - Vi har hatt sterk fokus på å dokumentere arbeidet, og på HMS og sikker jobbanalyse. Dessuten har vi lagt opp til minifagprøve hver 8. uke, noe som har skjerpet både oss og lærlingen til å gjøre en god jobb. Best i klassen Jorunn Kirketeig på PRO opplæringskontoret forteller at dette er starten på en ny 10

epoke der Sogn og Fjordane selv utdanner noen av de viktigste fagarbeiderne til subsea og annen oljerelatert virksomhet. - Uttalelsen fra prøvenemnda fra Hordaland om at de aldri har sett maken til godt gjennomført læreopplegg og veldokumentert arbeid er en stor honnør til Swire Oilfield Services, skryter Kirketeig. - Her er det snakk om å være best i klassen. Nytt fag - nye muligheter Martin Kjelsnes og ledelsen i Swire Oilfield Services i Florø er enige om at det er en skår i gleden at Swire skal spare penger og ikke tilsette nye folk. Kjelsnes som er en av de to første i fylket med dette nye «in-faget» i oljenæringen ser likevel lyst på framtiden. - Jeg skal gå en runde på bedriftene i Florø. Om de ikke har bruk for kompetansen min, så er det mange muligheter der ute i oljeverdenen, smiler en optimistisk industrimontør.

www.incgruppen.no


Maskiner og kontor - Jeg har jobbet ute med maskiner og litt inne på kontor innimellom. Knut Rønnekleiv har alltid tatt i et tak der det trengs folk. - Jeg har fulgt utviklinga på basen og har jobbet med alle slags maskiner, fortøyning av båter og en stund var jeg formann på lossing av rørbåtene som kom fra Japan. Levering av vann til båtene har og vært et viktig arbeidsfelt, minnes Rønnekleiv. På spørsmål om hva som er den største forandringen siden

oppstarten i 1986 svarer han arealet og mengden folk. – Det ble en stor forandring da administrasjonsbygget kom, og dessuten har det skjedd veldig mye på sikkerhetsfronten. HMS er mye viktigere i dag enn i starten.

om

Den høyreiste sjaueren fra Hyen har hele tiden kjørt maskiner på basen, men arbeidsgiverne har variert etter hvordan strukturen har endra seg på basen. I 1987 var han ansatt som maskinkjører for Fjordbase, fra 1998 var han på kaikontoret til Fjordbase, og fra 2000 har arbeidsgiveren vært Saga Fjordbase. Han har og vært innom sikringsvakta på basen et års tid. – Uansett arbeidsgiver har oppgavene vært omtrent de samme, forteller Rønnekleiv. NYTT FRA INC GRUPPEN

11

Bla

- Jeg starta her som sjauer i 1986, forteller Knut Rønnekleiv. Da kom han fra heimbygda Hyen og Brødrene Aa. Det hersket litt usikkerhet rundt båtbyggeriet i Gloppen, og Knut valgte å satse på Florø. - Jeg hadde nok aldri blitt her så lenge om jeg ikke trivdes, er den enkle forklaringen på snart 30 år på samme arbeidsplass.

www.incgruppen.no


Busser på basen Basen er en stor langstrakt arbeidsplass, der folk til tider må bevege seg over lange strekninger. Dette har gitt Knut nye oppgaver. Han kjører bussen som frakter arbeidsfolk på kryss og tvers av basen. På den måten sparer vi mye tid i gåing, og vi unngår en stadig skytteltrafikk med mindre biler inne på området. Knut Rønnekleiv skryter over arbeidsplassen han har vært en del av i snart 30 år. Det har skjedd mye på disse årene, men det har hele tiden vært en kjempeplass å jobbe på. Folk her er positivt innstilt, og står på for å få jobben gjort. Vinden eneste hinder Rønnekleiv kan se tilbake på mange år med vaktordning. - Fra sommeren 1988 til januar 2014 hadde jeg 24 timers vakt 1 uke i slengen. I starten hver tredje uke, senere ble det hver 5. uke. Da måtte en være tilgjengelig på telefon hele tiden, og en var aldri trygg på når en måtte tørne ut. Det ble gjerne jobbing både helg, natt, jul og nyttår. - Det kom an på båtene som kom inn. Vi fikk 1 times varsel. Det er i grunnen bare vinden som har stoppet arbeidet, forteller Rønnekleiv. Selv var han på vakt i den berømte nyttårsorkanen først på 90-tallet. Han minnes at det var vanskelig å komme seg på arbeid på grunn av trær som hadde blåst over veien, og det eneste de kunne gjøre var å se over skadene og sende folk hjem igjen. - Det er første og siste gangen jeg har vært skeptisk til å kjøre rundt på området her. NYTT FRA INC GRUPPEN

Endringsvillig Arbeidsforholdene har endret seg mye siden starten. - Da måtte vi jobbe like mye om dagen, selv om vi hadde stått på om natta. Hviletid var et ukjent begrep den gangen. Rønnekleiv jobber på en arbeidsplass der en hele tiden må følge med i utviklingen og stadig blir stilt overfor nye krav. Han ser stort sett positivt på utviklingen som arbeidsplassen hans har vært gjennom. - Dokumentasjonen av arbeid og hendelser har også endret seg mye, forteller han. Tidligere skulle alt registreres for hånd, mens det meste skjer elektronisk i dag. Dagens løsning sparer oss for mye tid og papirarbeid. Fra utblåsing til vennskap På spørsmål om det er en spesiell episode han husker godt fra sine 28 år på basen blir Knut Rønnekleiv litt nølende. Han er litt usikker på om dette bør på trykk, men jo han husker godt en episode fra første eller andre vakta han var på basen. Da var det en kunde som ble så rasende på Rønnekleiv, at han fikk beskjed om pelle seg hjem igjen der han kom fra. Han måtte ikke tro at han kunne komme til Florø for å lære de noe. Rønnekleiv på sin side mente han gjorde jobben slik han hadde fått instrukser om. – Det var en litt tøff start på en ny arbeidsplass humrer Knut, og forteller at den sinte karen kom tilbake og ba om unnskyldning noen dager etterpå. Siden den utblåsningen har vi to hatt et strålende forhold. Vi slår alltid av en prat når vi møtes, og forteller gjerne gode historier til hverandre.

12

Lovbestemt jaktferie Knut Rønnekleiv liker de gode historiene, og er av de som hevder at gode jakthistorier er de aller viktigste. Han går hvert år på hjortejakt på hjemlige trakter i Hyen. Den store lidenskapen er likevel elgjakta. – Jeg har lovbestemt ferie første uka i elgjakta, flirer han lurt. – Det har blitt en del elg de siste 15 åra, sier han sindig, uten å legge vekt på hvor mange det er i tallet. Hver høst går turen til et søskenbarn som bor i Askim – like ved svenskegrensa. I følge jegeren fra Hyen og Florø er det den sosiale biten som er det aller viktigste med jakta. Her møter vi igjen kjentfolk som vi bare treffer under elgjakta og vi har det veldig trivelig i lag. Kjøtt og tall elger kommer i andre rekke bedyrer den erfarne jegeren, som på sin lune måten ser ut til å beholde roen i både jakt- og jobbsammenheng. Det svinger På spørsmål om framtidsutsikter for baseaktiviteten i kystbyen ser Rønnekleiv ingen store farer. - Det svinger litt, men det er stor aktivitet med nye leteboringer og nye selskap rett vest for oss. Vi har hørt om nedskjæringer før, men så roer det seg igjen, og vi får rikelig med arbeid. – En kan da ikke bare legge ned en slik arbeidsplass, avslutter Knut Rønnekleiv bestemt.

www.incgruppen.no


SWIRE

Blodig alvor Alle på Swire Oilfield Services Florø er potensielle blodgivere, forteller baseansvarlig i Florø Asle Skaanevik. Det betyr at alle som begynner her blir kalla inn til blodbanken, for å bli sjekka ut om deres dråper egner seg for formålet. – Det hele starta som en spøk minnes Skaanevik, og endte opp som en smittsom konkurranse og morsom gimmik. - Dette er å vise samfunnsansvar forteller noen av blodgiverne hos Swire. – En dag kan det være oss eller en av våre nærmeste som trenger blodoverføring. - Dessuten blir vi grundig sjekket av blodbanken og får god oppfølging. På en runde rundt i bedriften får vi likevel vite at ikke alle er like begeistret for nålestikk, og noen av de ansatte får ikke gi blod av ulike grunner. Fri for å gi blod På spørsmål om hvorfor de ansatte stiller opp på dette, forteller Jan Sørgulen med et lurt smil; - Vi får jo fri fra jobb i en time, og får slappe av i en god stol. Der får vi god juice, en god prat og til og med flotte premier for å gjøre en god gjerning. Han og de andre blodgiverne er enige om at det lille nålestikket er ingen ting å kvi seg på. - Dessuten blir vi kvikkere av å bytte ut litt av blodet. Blodgiving gir helseeffekt til både den som får og den som gir blod. Vervekampanje Blodgiverne hos Swire Oilfield Services oppfordrer alle de ansatte og andre bedrifter på basen til å gjøre det samme. Asle Skaanevik går fra verkstedet med 4 nye navn på listen som han leverer til blodbanken samme dag. Bioingeniøre-

DAGENS BLODGIVERE HOS SWIRE OILFIELD SERVICES I FLORØ, fra venstre: Jan Sørgulen, Asle Skaanevik, May Lisbeth Eldevik, Steinar Gierdsen, Raymond Jensen og Geir Helle.

ne Linda Sande og Eva Wiik Strømgren i Blodbanken på SMS-senteret er gladeefor alle nye navn de får på listene sine. – Det er en del bedrifter som kjører samme opplegg som Swire Oilfield Services, og det setter vi selvsagt pris på, forteller Linda Sande, samtidig som hun ser til at blodet til Swiresjefen strømmer fritt ned i posen. Sande tror det er lettere å verve nye kunder til banken når bedriftene lar de ansatte gå dit i arbeidstiden. - Da må ofte de i ledelsen gå foran som et godt eksempel.

Redder liv Det hersker en rolig og lun stemning i de nye banklokalene i 3. etasje i SMS-senteret, og det er lett å forstå at dette kan være et behagelig avbrekk i arbeidshverdagen. Asle Skaanevik har gitt fra seg 4,5 dl blod og sier at han ikke merker noe ubehag. Denne gangen velger han en flott ryggsekk som premie for innsatsen, og får beskjed om ikke å springe på Brandsøyåsen eller klatre i stillas denne kvelden. Han lover ingenting og går smilende ut døra med en hyggelig beskjed etter seg. – Kanskje du har reddet et liv i dag.

FAKTA om å gi blod

BIOINGENIØR LINDA SANDE i Blodbanken setter pris på at Asle Skaanevik og de andre hos Swire Oilfield Services gir frå seg livgivende blod. NYTT FRA INC GRUPPEN

13

• Det finnes ingen kunstige erstatninger for blod • Behovet for blod er økende i Norge, vi har rundt 100.000 blodgivere og trenger 25.000 flere • Alle blodgivere blir grundig sjekket før de eventuelt får lov til å gi blod • Friske mennesker mellom 18 og 60 år kan melde seg som blodgivere og eventuelt gi blod til fylte 70 år • Blodgivere må ikke være i risikogruppen for sykdommer som overføres med blod • Voksne personer har mellom 4 og 6 liter blod, og gir fra seg 4,5 desiliter ved hver tapping • Vil du gi blod? Les mer på www.GiBlod.no

www.incgruppen.no


NY DAGLIG LEDER PÅ HAVLANDET FORSKNINGSLABORATORIUM QUYNH LE trives i ny jobb med nye utfordringer. Med bakgrunn fra apotek blir måten å jobbe på helt annerledes, selv om faget er det samme.

Satser på Florø og kjemien Fra sitt nye kontor på Trolleskjæret i Florø, nyter den nye daglige lederen på Havlandet Forskningslaboratorium (HFL) en fantastisk utsikt til skipsleden. Havbruksnæringen er viktige kunder hos HFL, men målet er at oljetrafikken som flyter forbi kontoret skal bli en stadig større kunde. Selv kom Quynh Le flyttende fra Moss til Florø for over 10 år siden, og stortrives på «regnkysten». - Vi har en bred kompetanse her på laboratoriet, og vi utfyller hverandre godt. Hovedarbeidet vårt er kjemisk analyse og mikrobiologi, og vi er gode på havbruk. Nå vil vi også bli gode på olje, forteller den nye laboratorielederen med farmasøytisk bakgrunn. Aktiviteten skjer rett utenfor oss her i Florø, og vi vil være med å bidra. Når vi i disse dager søker etter flere folk, ser vi for oss at de kan være med å utforme oljesatsingen. Fra pasienter til industri Selv kommer Quynh Le fra apotekbransjen, og har kompetanse innen legemiddel og humanitære og veterinære produkt. Hun trives godt med nye utfordringer, og forteller at selv om faget er mye det samme, så er tankegangen og måten å jobbe på helt annerledes. På NYTT FRA INC GRUPPEN

apoteket hadde jeg direkte kundekontakt hele tiden, mens her er det helt annerledes. Jeg er vandt til å gi råd i legemiddelbruk direkte til brukere, mens jeg her henvender meg mot en stor industri. Tettere dialog Quynh Le forteller at hun ofte kunne tenke seg en tettere dialog med veterinærer om utfordringer de møter ute på anleggene. Hun vil gjerne bli spurt om råd. Det er viktig å ha gode prosedyrer, og være bevisst på hva som er rett for fisken. – Fisken er også et liv, og for meg er det viktig at det ikke dør flere enn nødvendig. Jeg vil at forskningslaboratoriet følger kundene våre tett, og vil bidra til at oppdretterne skal få et best mulig resultat. 14

www.incgruppen.no


FOTO: EGIL AARDAL

Klar for nye oppgaver - De største kundene våre er fiskefôrprodusentene Ewos og Skretting i tillegg til Slakteriet. Det ligger mange trinn med analyser på veien fram til et ferdig fôrprodukt - og vi har bra med arbeid, forteller den daglige lederen. Med Quynh Le med på laget er kompetansen utvidet med legemiddelkompetanse på HFL. Vi får etterhvert flere jobber med vannprøver om bord i båter og på rigger. Et nytt felt vi nå kan bidra med er kontroll av skipsmedisin hos båter som er innom Florø. Vi er i utvikling smiler Quynh Le, og forteller at de har potensiale til nye arbeidsoppgaver, og at de ønsker å satse. Moderne laboratorium Havlandet Forskningslaboratorium er et moderne laboratorium, som følger med i utviklingen. Vi er et av to laboratorium i Norge som har et nytt instrument som kan ekstrahere ut fett i fiskefôr. Vi satser på ny teknologi, der arbeidet skjer mye mer beskytta og i et mer lukka system enn tidligere. Det er viktig for sikkerheten til de som jobber her, og betyr mye for HMS. I tillegg til havbruksnæringen og oljeindustrien har vi også en del private kunder som vannverk, melkeprodusenter

og matprodusenter. Vi har plass til flere lokale kunder, sier Le, og legger vekt på at nærhet er viktig når en skal analysere ferskvare. Utfordrende by og jobb - Det var jobben som leder på apoteket på SMS-senteret som fikk meg til å komme til Florø for 10 år siden. Både mannen min og jeg kommer fra Moss, og vi liker vestlandsnaturen - selv om været er i overkant ustabilt, smiler hun. Flyplassen med direktefly til Oslo og en søster på Sande er også viktige faktorer for familien, som etter hvert er blitt til 5. - Vi er glade i den uberørte naturen her og bruker naturen i Florø aktivt, forteller hun, selv om det har blitt mindre fridykking og padling med tre små barn i hus. Å skifte fra apotek til laboratorium, har vært krevende og spennende. – Faglig må jeg tenke annerledes, men mottakelsen på Havlandet Forskningslaboratorium har vært veldig bra. Det er et godt team som jobber her og jeg stortrives i jobben og byen.

NORSK AKKREDITERING TEST 184

Nå enda raskere på labben! Havlandet Forsknings Laboratorium tilbyr våtkjemiske og mikrobiologiske analyser og har alt fra private husholdninger til oppdrettere og oljeplattformer som våre kunder. HFL tilbyr kurs- og konsulenttjenester til de samme næringene. Vi er kjent for kort leveringstid. Kvalitetssikre rapporter.

Besøk HFL sine nettsider

www.havlandetfl.no Vi griper muligheter og skaper verdier Postboks 6, 6901 Florø Telefon: 90618071 E-post: hfl.lab@incgruppen.no www.havlandetfl.no A til Å - www.atilaa.no - Foto: Egil Aardal, Oskar Andersen

NYTT FRA INC GRUPPEN

15

www.incgruppen.no


IT AVDELINGEN HAR 4 FAST ANSATTE OG 1 LÆRLING, og kan vise til høy kompetanse og lang fartstid. F.v. Lærling Marius René Solheim, senior ingeniør Lars Inge Eikefjord, senior ingeniør Olav Lillebjerka og avdelingsleder John Arne Nybakk. Cathrin Barstad er ute i permisjon.

Sentralnervesystemet på basen IT avdeling i INC Engineering kan nesten sammenlignes med sentralnervesystemet i en kropp. For at alt skal fungere på Fjord Base må signalene flyte lett gjennom datasystemene. - IT-avdelingen har fokus på høy oppetid, stabilitet og sikkerhet døgnet rundt, forteller leder av avdelingen John Arne Nybakk. «Datanerdene» på basen sitter ikke vekkgjemt på gutterommene sine, men er aktive ute i felten. - Vi er mobile og reiser rundt til firmaene på Trolleskjæret, i Brandsøya, på Evja og her på basen, forteller Nybakk. Det nye logistikksenteret i bygg 12 er selve ryggraden i «sentralnervesystemet» på basen. Med kontinuerlig døgndrift er det helt avgjørende at alt fungerer, slik at alle parter til enhver tid vet hva som skal gjøres. Sikkerhet i høysetet Forsyninger til Nordsjøen gjør basen til en spesielt interessant plass for utenforstående, og derfor er sikkerheten satt i høysetet, forteller Nybakk. - Vi har over 300 arbeidsstasjoner i nettverket i tillegg til alle de mobile brettene eller tabletsene i truckene som kjører rundt på baseområdet. For at vi skal klare å serve alle og for at alt skal fungere til enhver tid må vi være tilgjengelige for våre brukere. Saga Fjordbase har nylig tatt i bruk to nye NYTT FRA INC GRUPPEN

JOHN ARNE NYBAKK leder IT avdelingen i INC Engineering, som har ansvaret for at data flyter lett i systemene på Fjord Base, samtidig som uvedkommende ikke skal få tilgang. 16

www.incgruppen.no


LARS INGE EIKEFJORD BISTÅR TRUCKFØRER TORE ALMENNING. Dersom for eksempel serveren er nede står truckføreren uten oppdrag og får ikke registrert det han har gjort.

systemer som gjør arbeidet mer effektivt. Samtidig blir det mer driftskritisk. - Det er viktigere enn noen gang å sikre stabil og sikker dataflyt døgnet rundt, forteller Nybakk. Trygge system - For å holde høy oppetid kjører vi faste vedlikeholds- og serveroppdateringer. Det er viktig å unngå «hull i bakveggen». Vi er ikke fremst på alle ting, sier Nybakk - men satser på systemer vi vet fungerer

og er trygge. INC Engineering tilbyr alle sine kunder en egen hjelpedesk, med fast telefonnummer. - Her får en alltid svar, forsikrer Nybakk. Mange av truckførerne kommer dessuten innom oss på veg til lunsj, om de har trøbbel eller spørsmål rundt bruken av tabletsene eller mobiltelefonene. Ønsker flere oppdrag På spørsmål om de tar på seg oppdrag utenfor INC systemet, forteller Nybakk

at de stort sett blir brukt innenfor Fjord Base sine bygg. Vi kjenner infrastrukturen på basen, og ofte er det akutt hjelp som trengs. INC Engineering stiller seg positive og er klare for å ta på seg oppdrag for firma utenfor basemiljøet. Vi er 4 fast ansatte i tillegg til en lærling, og vi har god kompetanse. Staben på IT-avdelingen kan alle vise til fra 10 til over 20 års erfaring i bransjen.

NBN ELEKTRO AS

SD-ANLEGG OG KAILYS Pål Hillersøy, som er prosjektleder hos NBN elektro forteller at de for tiden har 2 mann på plass på nybygget til Maurtua ved barneskolen. - Her leverer vi alt det elektriske i tillegg til SD-anlegget. - Vi har lang erfaring med prosjektering og utførelse av anlegg for sentral driftsovervåking (SD). En er avhengig av slike anlegg for å styre og optimalisere energisentraler og tilhørende komponenter på en god og oversiktlig måte, forteller Hillersøy. På Flora Hamn sin nye kai har NBN elektro fått den komplette jobben med kaisentral og alt av belysning. – NBN elektro har hatt flere jobber med kaianlegg tidligere, sier Hillersøy, og forteller at dette arbeidet skal ferdigstilles i løpet av vinteren.

NYTT FRA INC GRUPPEN

PROSJEKTLEDER PÅL HILLERSØY forteller at NBN elektro har flere prosjekt på gang på ulike byggeplasser i Florø.

17

www.incgruppen.no


Vi tilbyr: • Servicerørlegging til privatmarkedet, bedriftsmarkedet og det offentlige markedet • Rehabilitering av røranlegg på eksisterende bygg • Røropplegg i større og mindre bygg • Salg av sanitærutstyr, rørdeler, beredere, baderomsmøbler osv.

Vi er på jakt etter BARSKE folk ...

Er du BARSK nok?

• Salg av varmepumper: Luft til luft, luft til vann, vann til vann • Salg, kontroll, sertifisering, og service av pulverapparat, skumapparat, CO2-apparat og brannslanger. Besøk våre internettsider:

www.wisvvs.no Postboks 44, 6901 Florø Telefon: 57751886 E-post: bjarte.steinhovden@incgruppen.no www.incgruppen.no

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no

Vi har lang erfaring med prosjektering og utførelse av alle typer installasjoner, elektro, UPS, nødstrømsaggregat, tele/data, brannalarm, nødlys, adgangskontroll, innbruddsalarm, IPS-anlegg, antenneanlegg, SD-anlegg og automasjon. Vi leverer og utfører service på varmepumper og ventilasjon.

Tar ansvar for din sikkerhet NBN Elektro holder til i eget bygg på Evja i Florø, og har et stort lager og et rikt utstyrt verksted som gjør oss i stand til å håndtere de fleste situasjoner på kort varsel. På Hauge i ytre Bremanger har vi butikk med salg av hvite- og brunevarer og et lager med installasjonsmateriell. Vi har kontor på Fjord Base for å kunne tilby høyest mulig servicenivå til oljeindustrien.

Markegata 63A, Postboks 3, 6901 Florø Telefon: 57752800 E-post: anders.nodseth@incgruppen.no www.incgruppen.no

NBN har i dag 50 ansatte og en omsetning på nærmere 50 millioner. Dette gjør oss til en av fylkets største installasjonsbedrifter.

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto Oskar Andersen, Roger Anzjøn

NYTT FRA INC GRUPPEN

18

www.incgruppen.no


Oppstartsmøte med FMC Technologies og ny lærling Sondre Bruland fra Naustdal har fått lærlingplass hos FMC Technologies på Fjord Base i Florø. 6. november er dagen for formelt oppstartsmøte med ledelsen i FMC Technologies, PRO opplæringskontoret og den ferske industrimekanikerlærlingen. Unni Kinsarvik Knutsen som er personalansvarlig for 42 lærlinger fordelt på Ågotnes, Kristiansund og Florø har tatt turen fra Bergen, og Jorunn Eide Kirketeig fra PRO har tatt turen fra Førde. Sammen med daglig leder i FMC Technologies Florø Odd Gunnar Røyseth og faglig leder Bård Tveranger skal de hjelpe lærlingen fram mot fagprøve de neste to åra. Kirketeig har med seg hver sin mappe til alle som sitter rundt bordet, der alle sider ved det å være lærling og lærebedrift er formalisert. Innholdet med både opplæringslov og lærekontrakt blir nøye gjennomgått og diskutert. Det blir lagt vekt på at innholdet i permen er et godt hjelpemiddel for å sikre god oppfølging og ansvarsfordeling. – Dette er til god hjelp som internkontroll. Opplæring for framtida - Gjennom læretida får både FMC Technologies og Sondre 2 år til å markedsføre seg overfor hverandre, sier Kirketeig. – Når læretiden går mot slutten er det viktig å ta opp om de ønsker å fortsette samarbeidet. Men husk at dette er ingen plikt, verken for bedriften eller lærlingen. – Vi driver med opplæring for framtida, forteller Unni Kinsarvik Knutsen, og de aller fleste lærlingene våre blir ansatt hos oss etter læretida. Juridisk kontrakt Lærekontrakten som skal skrives under av de tre partene rundt bordet er juridisk bindende forteller Kirketeig. Hun presiserer at det er viktig å vite hvilke forventninger en har til hverandre, hvilke skrevne og uskrevne regler som gjelder for alle parter. – Det er også viktig å være klar over at læretiden er en toårsperiode med gradvis overgang fra opplæring til verdiskaping. Denne delingen er grunnen til at lærlinglønnen er en fagarbeiderlønn fordelt på 24 måneder. Kirketeig orienterer om mulighetene for lærlingene til å ta studiespesialisering under læretiden. Studiet går via Rogaland nettskole og opplæringskontoret dekker NYTT FRA INC GRUPPEN

TOMMELEN OPP for et godt samarbeid, der målet er at Sondre Bruland skal gå ut med fagbrev som industrimekaniker. F.v. Jorunn Eide Kirketeig fra PRO opplæringskontoret, Bård Tveranger faglig leder FMC Technologies, lærling Sondre Bruland og daglig leder i FMC Technologies Florø Odd Gunnar Røyseth.

utgiftene. Læreplassen må legge til rette for at de skal klare å gjennomføre, men den største jobben ligger naturlig nok på lærlingen. Dette er en unik sjanse til å kombinere fagbrev med studiekompetanse, for den som har lyst og kapasitet til å klare dette. Dokumentasjon og minifagprøve En måte å sikre at lærlingene klarer å komme gjennom nåløyet til fagprøven er at de trener på dette undervegs. Opplæringskontoret legger opp til mange minifagprøver gjennom opplæringsløpet, der den første går ut på å lage en presentasjon om læreplassen sin. Dette kan også være et godt verktøy for bedriften om lærlingen lager et godt produkt. Dokumentasjon er det viktigste stikkordet for lærlingen gjennom hele læretiden. Om Sondre Bruland og fagansvarlig Bård Tveranger jobber godt med minifagprøvene og dokumentasjonen er fagbrevet sikret, er de enige om. Det eneste som kan velte fagprøven er i tilfelle brudd på HMS reglene. Det blir jevnlige møter mellom opplæringskontoret og lærling, og da er det viktig at vurderingsskjema er fylt ut. Her skal en notere hva en har jobbet med i perioden og hvordan dette er knyttet opp mot læreplanen. Godt opplegg Unni Knutsen forteller at de har etablerte rutiner og opplegg for lærlingene sine, og med dette møtet er hun sikker på at den ene lærlingen i Florø også får et godt opplegg rundt seg. Den største konkrete utfordringen for Sondre og FMC Technologies i Florø er at de ikke har utstyr til maskine19

ring. Dette er en viktig del av industrimekanikeren sin utdanning, og det blir diskutert ulike løsninger for å få dette på plass. - Dette skal vi finne en løsning på, forsikrer Kirketeig fra PRO. - Det er vårt ansvar å ordne opp i dette. Opplæringskontoret lover også å ta seg av den sosiale biten for lærlingen. Sondre skal få være med på mange ulike kurs og samlinger, der skituren til Hemsedal er høydepunktet. Still spørsmål - Skolen er mer som en forskingsstasjon sier Jorunn Kirketeig. Her kan en prøve og feile uten store konsekvenser. Å feile på en arbeidsplass har mye større konsekvenser. - Derfor er det viktig å stille spørsmål, presiserer hun. - Å være selvstendig er også å tørre å stille spørsmål. Hun oppfordrer samtidig FMC Technologies til å være inkluderende og flinke til å holde lærlingen oppdatert på den interne arbeidskulturen, slik at han er trygg. Lærlingen på sin side må vise lojalitet til bedriften som han er en del av. - Dette høres kanskje overveldende ut, men det viktigste er at vi skal bygge deg, avslutter Jorunn Eide Kirketeig.

FMC Technologies, Florø • • • • • • •

Globalt firma lokalisert i 16 land med hovedkontor i Houston USA Oppstart i Florø i 2011 12 ansatte på kontor og verksted på Fjord Base 1. lærlingen i Florø i 2014 Leverandør av system og løsninger til olje- og gassindustrien Klargjør subsea utstyr for installasjoner i brønner Leverer til Statoil, GDF Suez og BG

www.incgruppen.no


Samarbeidspartner on- og offshore WEST INDUSTRI SERVICE er en bedrift som gjennom høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere sikrer våre kunder produkt og tjenester som alltid tilfredsstiller deres krav og behov med hensyn til kvalitet, sikkerhet og leveringstid. WEST INDUSTRI SERVICE prosjekterer, prefabrikkerer og monterer komplette røranlegg, stålkonstruksjoner og mekaniske anlegg for landbasert industri, skip og offshoreindustrien. Våre stabile og dyktige medarbeidere er innstilt på å innfri våre kunders krav på et faglig høyt nivå. WEST INDUSTRI SERVICE er i samarbeid med INC Engineering AS i stand til å levere pakkeløsninger til våre kunder inneholdende konseptstudie, engineering, materialspesifikasjoner, dokumentasjon, innkjøp, prefabrikkering, montering, sluttest og igangkjøring.

Brandsøysundet 29, 6900 Florø Telefon: 57752700 E-post: wis@incgruppen.no www.incgruppen.no

Ressurser Verksted .......................................... 2.291 m2 Lager ................................................. 478 m2 Kontor og garderobe ............... 464 m2 Utvendig areal ............................. 1.650 m2 Traverskraner .............................. 10 t Platesaks ........................................ 16 mm Dorbøyemaskiner Laboratorium for NDT-kontroll Mobile kontor- og lagercontainere 350 medarbeidere i følgende kategorier: • Arbeidsledelse • Industrirørlegging • VVS-rørlegging • Sveising • Mekanikk • Platearbeid • Hydraulikk • Subsea Kvalitetssystem: NS ISO 9001-2008 Achilles JQS ID 25678

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto: Egil Aardal

· · · ·

Plastproduksjon Slipping Ombygging Prefabrikering kjøle-/fryscontainer

Vi griper muligheter og skaper verdier

Kvalvika 9, 6940 Eikefjord Telefon: 57749486 www.incgruppen.no

A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

20

www.incgruppen.no


ONS I STAVANGER 25.-28. AUGUST 2014

Norges lengste oljebase markerte seg på oljemessa

ORDFØRER I FLORØ BENGT SOLHEIM-OLSEN OG FYLKESORDFØRER ÅSHILD KJELSNES besøker Saga Fjordbase sin stand på ONS 2014. Fra venstre Leni Merethe Esp Kristiansen, Bengt Solheim-Olsen, Åshild Kjelsnes, Lars Holmqvist, Kari Aase og Vigdis Guddal.

For bedrifter som vil opp og fram er det viktig å være tilstede på ONS. Messa i Stavanger er verdens nest største olje- og gassmesse. Fylkeskommunen sammen med gode krefter lagde til fellesstand for petroleumsrelaterte bedrifter på 200 kvm. INC gruppen med sine bedrifter var godt representerte på messa. Målet med å delta på ONS er først og fremst nettverksbygging og å skape gode relasjoner. Maritim Forening hadde en viktig rolle som guide på standen. Når messehallen stengte, var det i Vågen det skjedde. Her hadde oljebyen Florø eget messetelt i regi av Fram Flora. Tema i år var «Norges lengste oljebase». Dette klarte en å vise gjennom bilder og tekst som framhevet attraktiviteten til Florø. Bistro To Kokker serverte lokalmat fra oljebyen. Det var 20. gangen Terje Andersen & Co var med for å mette «oljefolka». Veteranbåten Atløy har vært med i alle år, og er en god ambassadør for Florø. NYTT FRA INC GRUPPEN

GLIMT FRA FLORØ SIN OLJEBYPAVILJONG i Festivalen i Vågen under ONS. Rein Design og A til Å stod for utforming av festivalteltet. Bistro To kokker – her ved kokken Terje Andersen – serverte god lokal mat og drikke til besøkende. Atløy og festivalteltet var som vanlig en god plass for mingling og nettverksbygging. 21

www.incgruppen.no


Disse 8 medarbeiderne ble hedret for 25 års lang innsats for Saga Fjordbase. Fra venstre: Oddgeir Igland, Danckert Dankertsen, Frank Håvåg, Svein Kåre Langøy, Einar Ødegård, Ivar Furevik, Knut Rønnekleiv og Per Arvid Nødseth. Jim Haugland er tildelt gullklokke for 25 års innsats for Fjord Base AS.

Over 30 års erfaring og utvikling innen engineering for skip, industri, offshore, bygg og IKT

AKAN-utvalget i INC Gruppen har følgende medlemmer: •

Arne Stavøstrand tlf. 905 52 049 INC

Heidi Husetuft Flatjord tlf. 901 89 460 Helsetjenesten

Eysteinn Udberg tlf. 906 52 770 Flora Etterverngruppe

INC ENGINEERING AS utfører oppdrag i egne lokaler i Florø, ute hos kunde eller på byggeplassen. Vi gir faste priser eller konkurransedyktige timerater. Der hvor kunden etterspør en flerfaglig leveranse, vil INC Engineering være koordinator og kontraktspart på vegne av INC Gruppen. INC ENGINEERING har også egne avdelinger for: • Arkitektur og byggeteknikk • IKT • Kvalitetsstyring • Materialteknologi og inspeksjon

Postboks 294, 6902 Florø Telefon: 57752850 E-post: arne.stavostrand@incgruppen.no www.incgruppen.no

Vår Skips- og industriavdeling har ingeniører med lang og variert praksis fra et eller flere av følgende fagområder: • Prosjektledelse og -administrasjon • Byggeledelse • Site-engineering • Innkjøp og logistikk • Rør- og maskinkonstruksjon • Struktur- og utrustningskonstruksjon • Plastkonstruksjon (GRP) • Kvalitetsstyring og rådgivning • Teknisk saksbehandling • Systematisk forbedringsarbeid • Akvakultur teknikk

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto A til Å, Oskar Andersen

NYTT FRA INC GRUPPEN

22

www.incgruppen.no


God Jul og Godt Nytt År

Vi utfører service og reparasjoner på anleggs- og landbruksmaskiner Ta kontakt med Rune Hammerseth på telefon 57751806 eller på e-post rune.hammerseth@incgruppen.no

Fjord Base, Botnaneset, 6900 Florø Telefon: 57751806 E-post: rune.hammerseth@incgruppen.no www.incgruppen.no

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto Roald Leivestad, M.H Torvanger

NYTT FRA INC GRUPPEN

23

www.incgruppen.no


Photo: Harald M. Valderhaug, Egil Aardal, Oskar Andersen

incgruppen.no

VI GRIPER MULIGHETER OG SKAPER VERDIER

Olje og gass Saga Fjordbase Tekniske tenester INC Engineering NBN Elektro Norsk Contracting Partner Norwegian Marine WIS Gruppen WIS VVS Miljø

Lokal drivkraft INC Gruppen er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Selskapene våre har utviklet seg til en stor gruppe med over 700 ansatte, og er en viktig del av næringslivet i Flora kommune. INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur og industrielt vedlikehold.

Eigedom Fjord Base Havbruk Havlandet Havbruk Havlandet Forskningslaboratorium Havlandet Marin Yngel Vedlikehald INC Vedlikehold

INC Gruppen · NO-6900 Florø · Norway · Tel. +47 5775 1800 · kontakt@incgruppen.no · www.incgruppen.no

A til Å - www. atilaa.no

Morselskap INC Invest

Profile for A til Å Grafisk Design og Media

INC Nytt desember 2014  

INC Nytt desember 2014  

Profile for atilaa