a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Foto: Harald M. Valderhaug.

Nr. 2 - 2019

Vi griper muligheter og skaper verdier

MØT VÅRT HYDROGENTEAM Les mer om hvordan vi arbeider med det grønne skiftet på side 13.

Vi griper muligheter og skaper verdier NORSK CONTRACTING PARTNER BASEPROFILEN Lurer du på hva dette er? Finn svaret på side 9.

Møt Frank Solheim fra Saga Fjordbase på side 14 og 15.


Vi er klar for 2020 INC Gruppen har lagt ned et betydelig arbeid for å hindre uønskede hendelser som gir skader på personell og eiendom. Vi ønsker å skape bevissthet rundt farer i alle typer operasjoner for å nå vårt mål om null skader. Til tross for målet, har vi hatt en del hendelser i 2019. Arbeidet innen HMS skal derfor fortsette med uforminsket kraft. Alle ansatte og våre leverandører skal delta i arbeidet.

produsenter av rensefisk i landet. Vår lange satsing på torsk har gitt resultater som du kan lese mer om på side 5.

Der kan du også lese om at vårt landbaserte oppdrettsanlegg for laks er under bygging. Anlegget vil være i drift i løpet av 2020 og vi er i starten på en mulig storskala satsing på oppdrett av laks på land. Med et RAS-anlegg blir det ikke utslipp til miljø, samtidig som vi har høyt fokus på fiskevelferd og kvalitet.

I 2019 har vi hatt høy aktivitet, og i 2020 vil aktiviteten øke ytterligere. Dette stiller krav til ansatte og utstyr. Snorre Extension prosjektet og prosjektene på Nova, Vega, Duva og P1 skaper mye aktivitet på Fjord Base. Aktiviteten krever at vi hele tiden har kvalifisert personell og utstyr til å utføre våre oppdrag. Ytterligere rekruttering vil dermed foregå fremover.

INC Gruppen har innledet sonderinger for å vurdere endringer i den fremtidige eierstruktur. Denne prosessen pågår og det er lite nytt å formidle per i dag. Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi har tatt de nødvendige strategiske avgjørelsene.

Havlandet Forskningslaboratorium har fått inn Eurofins på eiersiden. Dette vil gi et løft på aktiviteten i Florø. Gjennom Havlandet Marin Yngel og samarbeidet med SalMar, regner vi oss som en av de beste

Vi ønsker våre lesere en riktig god jul og godt nyttår! Geir Johannessen Adm. direktør

Ansvarlig utgiver: INC Gruppen i samarbeid med A til Å Grafisk Design og Media Redaksjon: Beate Grønnevik, Karen Sæten Nilsen, Geir Johannessen og Roald Førde. Tekst: Beate Grønnevik, Karen Sæten Nilsen og Bodil Bø · Grafisk utforming: Charlotte Lindén-Nybø, A til Å Trykk: Natvik · Opplag: 8.500. Redaksjonen avsluttet 5. desember 2019.

INC Gruppen · Postboks 6 · 6901 Florø · Tlf. 57 75 18 00 · www.incgruppen.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

2


Nye drivkrefter fortsetter å utvikle NBN Elektro videre. Her ser vi (f.v.) Per Nødseth, Ole Erik Thingnes, Anders Nødseth og Pål Hillersøy.

40 år som solid elektrobedrift En augustdag i 1979 startet Per Nødseth, Odd Batalden og Joar Nødseth selskapet NBN Elektro. Målet med etableringen var å skape flere arbeidsplasser i Florø, og Per var daglig leder. Sammen med Elfrid Nødseth, var de fire lenge drivkreftene til selskapet. Elfrid er også den som pr. dags dato har vært lengst styreformann med sine 16 år i styret. I desember 2004 tok sønnen til Per, Anders Nødseth over selskapet og påtok seg ansvaret for daglig drift. Per forteller at 40 år har flydd forbi, og tiden har inneholdt både oppturer og nedturer. Samtidig har selskapet funnet sin plass i et tøft marked. Det er mange flinke elektrobedrifter i nærområdet, og det er tøft å alltid være konkurransedyktig. Lønnsomheten og antall ansatte har variert gjennom førti år, men det har aldri vært spesielt dårlig. Noe av grunnen til dette er at selskapet har hatt mange gode kunder. Flere av kundene til selskapet har de hatt helt siden oppstarten. Samtidig kommer det stadig til nye kunder og nye spennende markeder.

NBN Elektro sine tre første damer på plass! Her ser vi (f.v.) Ruth Batalden, Elfrid Nødseth og Sissel Eikefjord.

Per og Anders forteller at de har vært heldige og funnet særdeles flinke medarbeidere, og mange har lang fartstid i selskapet. Det er mange som har gjort en viktig jobb for NBN , men det rettes en spesiell oppmerksomhet til Ole Erik Thingnes som er leder for bedriften i Naustdal, Pål Hillersøy som er prosjektleder, samt Paul Børge Aase som er daglig leder i NBN Automasjon. De gjør en viktig jobb med å utvikle NBN Elektro for fremtiden. NBN Elektro representert på en boreplattform på Ankerløkken på tidlig 80tall. Her ser vi (f.v.) Leif Sagen, Jarl Aarseth, Lars Berle, Nils Knappskog, Odd Batalden, Svein Nødseth, Arild Ytre Hauge og Per Nødseth.

NBN Elektro ser fremover, gleder seg og er klar for nye 40 år i bransjen!

3

www.incgruppen.no


Erlend Toftesund forteller at tranformasjonsfasen som industrien er inne i nå krever både mot, kunnskap og forståelse. Foto: Lisa Giil Photography.

Konkurransekraft på Fjord Base Saga Fjordbase leverer i dag totale logistikktjenester til en samlet næringsklynge med utgangspunkt fra Fjord Base. Gjennom nesten 20 år har selskapet utviklet løsninger, konkurransekraft og ansatte år etter år. Årene fremover skal vi arbeide aktivt med å utvikle vår tjenestemodell som et samlet lag, for å skape en stadig bedre, sikrere og trivelig arbeidsplass.

Viktigheten av å arbeide med kontinuerlig forbedring i alle operasjoner gjør også sitt til å opprettholde konkurransekraften vi trenger de neste årene.

Vi representerer en betydelig verdiskapning i lokalmiljøet og regionen for øvrig. Gjennom stadig utvikling av vårt arbeid innen HMSSK (helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet) er vi klare til å imøtekomme fremtiden og være en del av den brytningstiden som industrien er inne i.

Å utvikle og tiltrekke seg medarbeidere som ønsker å være med på denne reisen vil være en prioritert oppgave. Det er nå vi setter rammer for framtiden og arbeider sammen for å utvikle «ett lag» og en «fleksibel organisasjon» som lett navigerer seg inn i ulike transformasjonsfaser som industrien er inne i. Dette krever både mot, kunnskap og forståelse.

Saga Fjordbase skal fokusere på å forenkle modeller, samarbeidsmetoder for å kunne begeistre gjennom sikker og effektiv logistikk. I vår tids brytningstid skal vi også utvikle SMARTERE og sikrere operasjoner tilknyttet alle våre områder. Dette kan vi blant annet gjøre ved å utnytte teknologiske løsninger som forenkler operasjoner.

Det er spennende å arbeide i Saga Fjordbase og vi ser frem til å utvikle de digitale flatene og samarbeidsmodellene på tvers av næringen. Denne brytningstiden skal vi bruke godt for å utvikle verdiskapningen for regionen. Erlend Toftesund Administrerende Direktør Saga Fjordbase AS

Gjennom aktiv forpliktelse knyttet til bransjens «9 livreddende regler» samt ved å utvikle vår kompetanse på risikostyring, kvalitet og forbedring skal vi gjøre oss klar til å ønske framtiden velkommen.

NYTT FRA INC GRUPPEN

4


Saga Fjordbase personell laster rør som skal brukes til leteboring. Foto: Karen Nilsen.

Aktiviteten i havet tar seg opp Det er fullt trykk på basen for tiden og vi er klare for et enda mer hektisk 2020. Vi er nå 70 ansatte i Saga Fjordbase og alle står klare til å møte aktivitetsøkningen. Hver med sin unike kunnskap og erfaring. Men hva er det egentlig som skaper så stor aktivitet? Et gjennomsnittlig rør ligger på Fjord Base i ett år og det kommer stadig båter med nye rørforsyninger. Disse skal lagres, fraktes, behandles, kuttes og klargjøres av ulike selskap her på Fjord Base. Det tar mellom en til to uker å tømme en rørbåt, alt etter tonnasjemengde. Når aktiviteten i vest øker, vil også mengden rør som skal behandles øke.

tilknytte subsea aktivitet så har vi også fått i gang PGS i Florø på en god og effektiv måte. Samarbeidet blir spennende å utvikle videre for kommende år.

Det er Equinor som står for den største delen av aktiviteten sammen med Neptune, Shell og Wintershall DEA. Den siste måneden har det vært oppstart av boring på feltet Duva for Neptune og Snorre Expansion for Equinor. Dette gir økt aktivitet både på varehus, terminal og kaiene. Shell forsyner Knarr fra Florø og skal også gjennomføre en boreoperasjon tidlig i 2020. I tillegg starter WintershallDea sin borekampanje på Nova / Vega i starten av 2020. Det vil gi oss god aktivitet kommende år.

Gjennom våre samarbeidsløsninger skal vi utvikle både selskapet og de ansatte inn mot et veldig spennende og aktivt nytt tiår. Videre arbeid med å styrke våre støttesystem, samt arbeide for å bruke tilgjengelig teknologi og utvikle innovasjonstakten både gjennom godt etablerte prosjekt som «LEAN and GREEN» og nye prosjekter vil styrke vår konkurransekraft ytterligere.

Flere av Saga Fjordbase sine ansatte utstasjonerte hos operatørselskap og leverandørselskap der de er med å skape verdifulle leveranser ved å begeistre gjennom sikker og effektiv logistikk. Aktiviteten på Subsea-verkstedet er økende fordi vi ser at aktiviteten i havet tar seg opp. I tillegg til en rekke mobiliseringer

Vi ønsker 2020 velkommen.

5

www.incgruppen.no

VÅRE SELSKAP

En stor takk til alle våre ansatte i Saga Fjordbase som gjør verdiskapningen for kunder og selskapet mulig gjennom arbeid tilknyttet aktiviteter i den effektive næringsklyngen på Fjord Base. Sammen leverer vi konkurransekraft gjennom det arbeidet hver enkelt gjør. Vårt ansvar er å foredle, forbedre og levere sikre operasjoner for vår kundegruppe fremover i henhold til gjeldende nullvisjon og HMSSK krav.


Eivind viser frem 6. generasjon torsk fra vårt landbaserte anlegg. Foto: Photoevent.

Torsk og berggylt er i vinden Da markedet for torskeoppdrett kollapset i 2014 valgte INC eierne å videreføre avlsarbeidet og ta vare på stamfisken av torsk. Dermed sitter vi nå på yngel av sjette generasjon stamfisk. Nå våkner interessen for torskeoppdrett og vi kan tjene på avgjørelsen om å ta vare på kompetansen og det genetiske torskematerialet vårt. Havlandet Marin Yngel (HMY) skal levere hele tre millioner yngel i 2019. Oppdrett av berggylt er den økonomiske bærebjelken i HMY. Selskapet har brukt noen år på et pilotprosjekt sammen med lakseselskapet Salmar der de har økt produksjonen og bedret kvaliteten av berggylt. Nå er det signert en mer langsiktig samarbeidsavtale med Salmar ettersom oppdrettet berggylt har vist seg å være en effektiv lusespiser. Jobben vår videre er å domestisere eller temme arten til å bli en fisk som lever godt blant laksen i merdene.

anlegg. Her ligger også det nye bygget til Havlandet Forskingslaboratorium, som del av en lokal kompetanseklynge knyttet til marin biologisk produksjon.

... del av en lokal kompetanseklynge knyttet til marin biologisk produksjon ...

Havlandet RAS Pilot Vi i INC Gruppen har i høst arbeidet med å forhandle kontrakt og endelig spesifikasjon med teknologi leverandør til pilotanlegget for landbasert oppdrett av laks. Planen er å sprenge ut tomten før jul og å starte bygging av pilotanlegg for laks i januar.

Formålet med pilotanlegget er å dokumentere at vi klarer å innfri biologiske og kommersielle forutsetninger for landbasert produksjon av slakteklar laks. Prosjektet har fått 15 millioner i støtte fra Innovasjon Norge og resten av summen er finansiert av aksjonærene i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest.

Pilotanlegget med to store oppdrettskar på land blir plassert ved siden av HMY sitt torsk- og berggylt-

NYTT FRA INC GRUPPEN

6


Foto: Photoevent.

INC Support støtter selskapene i INC Gruppen INC Gruppen har samlet stab- og støttefunksjon i INC Support. Selskapet består av ansatte innenfor regnskap/lønn, IT, innkjøp, Personal (HR), marked og HMSSK (Helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet).

i INC Gruppen, og får dermed muligheten til å bli kjent med aktiviteten på tvers av selskapene. Dette gjør at de får arbeide med en rekke spennende utfordringer.

Siden sist har vi fått med oss Marta Szemiot på innkjøp og Marthe Opheim på HR og HMSSK. I tillegg er Børge Nordal ansatt som leder for digitalisering. De blir med på laget som skal støtte alle selskapene

Ettersom vi har fått med oss tre nye på laget, tenkte vi at det var på tide med et nytt gruppebilde, som får sin debut i dette magasinet. Enjoy!

beidet en unik kompetanse innen medisin og fiskehelse. Denne unike kompetansen gjør at Eurofins ønsker å samle alle medisinanalyser på fôr og fisk i Florø. Gjennom dette kan Eurofins utføre flere analyser i Norge, i stedet for å sende prøvene til utlandet. Selskapet vil ha base i de nye lokalene til HFL på Fjord Base. Eurofins vil flytte dagens avdelinger innen de nevnte feltene til Florø og samarbeidet vil dermed gi flere arbeidsplasser her.

Havlandet Forskningslaboratorium (HFL) inngår et samarbeid med Eurofins som gjør Florø til et kompetansesenter for fôranalyser, medisinanalyser, fiskehelse og forskning innen havbruk! Eurofins legger med dette all sin virksomhet innen havbruk til Florø i samarbeid med HFL. Det nye navnet på selskapet blir Eurofins Havlandet AS. Quynh Le fortsetter som daglig leder i selskapet. Bakgrunnen for samarbeidet er at HFL har oppar-

7

www.incgruppen.no

VÅRE SELSKAP

Forskningslaboratoriet blir kompetansesenter


Foto: Photoevent.

Godt samarbeid mellom WIS og PGS West Industri Service (WIS) har stor aktivitet med leveranser av stålprodukter og mekaniske tjenester. Kapasiteten i verkstedlokalene på Botnastranda er bortimot fulltegnet de neste 4 månedene.

Den positive utviklingen medfører at selskapet vurderer flere nyansettelser for å dekke etterspørselen av tjenester. WIS Møre AS er et nytt selskap i gruppen som ble etablert våren 2019. Selskapet sine leveranser er rettet mot skips- og industrimarkedet og har for øyeblikket 70 ansatte. Selskapet har det siste året utført oppdrag fra Brevik i sør til Tromsø i nord. Største pågående oppdrag er rør- og stålmontasje på verdens største miljøforskningsskip REV Ocean som nå ferdigstilles på VARD Brattvåg.

Oppdragene spenner fra fabrikasjon og montasje av stålkonstruksjoner, produksjon av rørsystemer, sveising og mekanisk vedlikehold. PGS sin etablering i Florø har tilført flere spennende oppdrag som medfører både verksted- og montasjearbeid. Seismikkfartøyet Ramform Victory ligger nå til kai i Florø og klargjøres for nye oppdrag på nyåret.

WIS VVS bygger RAS Pilot WIS VVS utfører rørlegging i både privathus, industri- og forretningsbygg, offentlige bygg og på utendørs områder.

opplegg for RAS sett bort fra spesifikke RAS komponenter, som leverandørene har patent på. Bygget vil også ha kjøkken, garderober og toalett. Disse fasilitetene blir også montert av WIS VVS.

I 2020 vil WIS VVS være sentral i byggingen av pilotanlegget for landbasert oppdrett av laks. De vil blant annet stå bak sjøvannsledningen for avløp fra selve RAS-produksjonen. Videre vil de levere nytt pumpeanlegg for spillvann og komplett rør-

NYTT FRA INC GRUPPEN

«Vi takker for oppdraget og ser frem til å bidra inn mot et spennende prosjekt på Fjord Base» sier daglig leder Bjørn Inge Igland.

8


En speilblank dørk i en container fra Swire som Thomas Myhre har gjort så god som ny. Foto: Photoevent.

Hallen med det rare i... I selskapet Norsk Contracting Partner (NCP) jobber det fem motiverte medarbeidere, med daglig leder Arne Stavøstrand i spissen. De arbeider med alle typer korrosjonstekniske oppgaver og disponerer haller og utstyr for sandblåsing og sprøytemaling.

de ikke fikk plass i egen hall. Det har også dukket opp rør som brukes til brønner i Nordsjøen, løfteører som skal gjennomgå ett feilsøk, betongkar til yngeloppdrett samt en god del diverse offshore utstyr. Selskapet ser lyst på fremtiden og tror den generelle aktivitetsøkningen vil påvirke arbeidsnivået. De har derfor vært på jakt etter en ny medarbeider som vil være med på laget!

Hos NCP er arbeidsdagene varierte, og mye forskjellig utstyr er innom de ulike hallene i løpet av et halvår. Den siste perioden har de behandlet vertikale juletrær fra Snorre feltet, som er så store at

HELÅRSDREVET BÅTMARINA «Profesjonelt, brukervennlig og trygt» Kinn Marina tilbyr et enklere båtliv. Vinter opplag, båthotell, slipping og en rekke andre service- og vedlikeholds relaterte tjenester.

VÅRE SELSKAP

Våre fasiliteter innbyr til en effektiv måte å håndtere båter. Ta en titt på våre nettsider, eller kontakt oss på telefon for en hyggelig båtprat!

KINN MARINA Brandsøysundet 29 6908 Florø Tlf: 485 06 000 www.kinnmarina.no

9

www.incgruppen.no


En gjeng med aktive kursdeltakere. Fra venstre ser vi Marta Szemiot, Sissel Refvik, Iris Mikalsen, Ismail Haqqi og kursholder Merete Haarklau. Foto: Ingvild Hovland.

Men sikkerhet først! INC Gruppen har fokus på HMSSK (helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet) i alle operasjoner. Vi har utvidet HMS med en ekstra S og K som står for sikring og kvalitet. Sikring handler om å hindre sikringsbrudd som tyveri, spionasje og terror. Kvalitet handler om det å levere tjenester og produkt slik kunden forventer på en effektiv måte. Utvider medarbeiderkompetansen i 2019 Som en del av HMSSK arbeidet har vi i år hatt ekstra fokus på intern kompetanseheving. I den forbindelse er det opprettet et eget «klasserom» med opplæringsutstyr. Totalt er det gjennomført 10 ulike kurspakker i 2019.

Fjordbase og de som vi leier inn via Flora Transportarbeiderlag (FTA). En A-standard er et verktøy som hjelper oss å gjennomgå potensiell risiko med hele arbeidslaget før en starter med en operasjon. En operasjon kan eksempelvis være lasting og lossing av supply fartøy som skal ut til plattformer.

... At flere aktører samles har høy verdi ettersom vi jobber tett på hverandre på Fjord Base. Vi er avhengig av at alle tenker likt når det gjelder HMSSK ...

Vi har invitert selskap utenfor INC Gruppen til kursene og representanter fra både Equinor, Vestbase og Neptune har deltatt. Totalt har over 130 medarbeidere deltatt. Kurset er organisert som en kombinasjon av praktiske oppgaver og teori. Det har vært mange gode diskusjoner underveis. At flere aktører samles har høy verdi ettersom vi jobber tett på hverandre på Fjord Base. Vi er avhengig av at alle tenker likt når det gjelder HMSSK. «Hovedfokuset når jeg er på jobb er at ingen skal bli skadet, og da er A-standard og denne type kursing med på å få risikoforståelse enda mer under huden» – maskinfører Halvard Standal.

Det har vært spesielt viktig for oss å jobbe med risikoforståelse ute i den spisse enden. Denne høsten har vi gjennomført A-standard kurs for alle i Saga

NYTT FRA INC GRUPPEN

10


Det skal være gøy å gå på jobb I INC Gruppen har vi en Velforening som ble stiftet 13. november 2015. Velforeningen har som siktemål å styrke det sosiale miljøet og fellesskapet for og blant ansatte i INC konsernet. Når det nærmer seg jul… ...arrangerer Velforeningen et av årets høydepunkter, nemlig juleverksted. Der kan både barn og bedre halvdeler være med, og det gjør at arrangementet alltid er like populært. I årevis har vi holdt på denne tradisjonen der det blir servert grøt og vi får besøk av julenissen. I år blir vi over 100 deltakere, og vi gleder oss til å lage hjemmelagde julegaver. I desember arrangerer Velforeningen et kurs i kranslaging, og Velforeningen er også med under planleggingen av årets julebord – noe som skaper både god stemning og bedre samhold.

INC GRUPPEN

Denne høsten har det ikke manglet på arrangementer for medlemmer av Velforeningen. Det har blitt arrangert en hyggelig quizkveld på Vesle Kinn, der det var god stemning og høy grad av konkurranseinstinkt. I starten av september arrangerte Velforeningen kajakkurs. Kurset ble holdt i strålende fint vær av Kjetil Høydal og Gunhild fra Go’Kajakk. Søndagen etter kurset dro alle kursdeltakerne på kajakkutflukt. Været viste seg fra sin beste side, og vi både grillet, drakk kaffi og spiste smågodt. I oktober var det duket for skytedag på Grovastøylen. Været var fint, og vi hadde hele pistolbanen til disposisjon.

11

www.incgruppen.no


(F.v.) Viljar, Stine, Marta, Børge, Therese, Martin, Marte, Iwona, Eivin, Marita, Sigurd, Bodil, Magnar, Elise, Sondre, Tom Roger, Jan Erik og Kim Gunnar.

Klar for fremtidig aktivitet med en herlig gjeng nyansatte I høst har vi arrangert omvisning og fellesbilde for alle nyansatte i konsernet. I 2019 har hele 57 personer blitt ansatt i INC Gruppen, og noen av de er å finne på dette bildet. Både Saga Fjordbase, Fjord Base AS, Havlandet Marin Yngel og INC Support har tilsatt nye medarbeidere. To av selskapene i gruppen er ikke lokalisert på selve basen. Det er NBN Elektro og West Industri Service (WIS). NBN Elektro har ansatt 9 nye medarbeidere. Flere av dem er tidligere lærlinger som har fått fast ansettelse, og noen av dem er nye lærlinger.

Christoffer Korneliussen er en av årets nyansatte. Han startet i Saga Fjordbase i september og forteller det er godt å vite at man arbeider på en plass som alltid har fokus på HMS. Han vet at han alltid kommer trygt hjem til familien. I tillegg er det en hyggelig og sosial arbeidsplass, med mange gode kollegaer.

Hos WIS på Botnastranda har arbeidsstokken økt med 14 personer i år som følge av en økende arbeidsmengde. I mange av selskapene pågår prosessen med rekrutteringen fortsatt, og det er sannsynlig at det dukker opp enda flere nye ansikt før nyttår.

Behov for året som kommer Vi ser at aktiviteten på basen vil øke fra 2019 til 2020, og vi satser på at vi vil ha behov for ny arbeidskraft også fremover. Kompetansebehovet vil variere i forhold til de ulike selskapene. Videre behov for rekruttering vil i hovedsak være fagarbeidere og innen prosjektaktivitet. NBN Elektro og WIS ser allerede etter blant annet elektrikere, industrirørleggere og arbeidsledere for neste år.

Mangfold i ansettelsene Vi har knyttet til oss mange nye, spennende medarbeidere med et bredt mangfold innen erfaring og utdanning. Funksjoner som bl.a. maskinførere, produksjonsmedarbeidere, logistikkplanleggere, logistikkforvaltere, ledere, ingeniører, operatører, formenn, trainee og lærlinger har blitt med på laget i år. Vi ønsker alle nyansatte velkommen til oss og vi håper at dere vil trives.

NYTT FRA INC GRUPPEN

Følg gjerne med på Facebook, LinkedIn eller vår hjemmeside for kontinuerlig oppdatering av ledige stillinger.

12


Marita Jarstad og Svein Arne Bjørkedal utgjør 2/3 av Team Hydrogen. Her står de på det ledige området vi klargjør for hydrogenproduksjon. Foto: Photoevent.

Det grønne skiftet I INC Gruppen arbeider vi kontinuerlig for å være «Norges grønneste base» ved at våre miljøavtrykk skal være minst mulig. I INC Gruppen har vi etablert et eget team for hydrogenproduksjon. Teamet består av Marita Jarstad, Svein Arne Bjørkedal og Geir Johannessen. De arbeider for å få på plass et hydrogenanlegg på Fjord Base. Komprimert hydrogen er et utmerket drivstoff for fartøy som går over lengre distanser, hvor batteridrift ikke er egnet. For å få på plass nullutslippsløsninger til sjøs er det viktig at det blir 100 %

vil vi bidra til å bygge opp en maritim infrastruktur med nullutslippsteknologi her på kysten.

... Slik vil vi bidra til å bygge opp en maritim infrastruktur med nullutslippsteknologi her på kysten ...

LNG anlegg For å yte en helhetlig tjeneste supplerer vi miljøvennlig drivstoff (LNG) via et tankanlegg. Her leverer vi LNG til fartøy som går ut til Gjøa feltet og plattformen Deepsea Yantai. Vi setter pris på at Neptune Energy benytter LNG drevet forsyningsskip, slik at vi kan levere de grønneste tilbudene her på Fjord Base. Miljøfordelene med LNG er mange, blant annet har drivstoffet 25% lavere Co2 utslipp enn diesel.

grønt fra a til å. Produksjonsanlegget vårt vil ha kort vei til av- og påstigningsterminal, slik at man eliminerer behov for transport av hydrogen. Vi vil produsere komprimert hydrogen ved hjelp av elektrolyse, og er klar til å levere hydrogen til fartøy i 2022. Slik

13

www.incgruppen.no

INC GRUPPEN

Vi fortsetter å øke kapasiteten på landstrøm På Fjord Base har vi i dag to kaier med landstrømanlegg. Dette er et miljøfornuftig tiltak som gjør at skipene som ligger til kai kan skru av dieselmotoren. Vi arbeider nå videre med utbygging av landstrøm på kai A, og planlegger landstrøm på enda flere kaier. I tillegg er Flora Hamn i gang med å etablere landstrøm på deres kai på Fjord Base, kai G.


BASEPROFILEN Frank Solheim

NYTT FRA INC GRUPPEN

14


Jeg har jobbet for Saga Fjordbase siden mars 2001, forteller Frank Solheim (55). Før den tid var han på verftet i 10 år, men karrieren startet på basen enda tidligere – med Fjord Base AS som oppdragsgiver. Her er et veldig godt arbeidsmiljø, og mange kjekke kollegaer presiserer Frank. Det er grunnen til at jeg fremdeles er her.

... Vi har fantastiske arbeidsgivere, og jeg håper at de unge ser at dette er en god arbeidsplass å satse på ...

Kran- og maskinføreren som har vokst opp på Solheim i Florø, har en bred bakgrunn, og har fagbrev både som yrkessjåfør og i kranfaget. Variasjon og utfordringer På basen finner en Frank mest høyt til værs, i en av de høye kranene. Når det er behov for det kjører han både trekkvogn og truck - og tar gjerne en økt på kontoret. Jeg er som poteten, kan brukes til alt, smiler han fornøyd. Det er aldri en dag som er lik her, og jeg sette pris på litt utfordringer. Det blir mest lossing av rør og containere, men den siste tiden har vi også flyttet på vindturbinene, som er fraktet til Hennøy Vindpark. Det var utfordrende presisjonskjøring – og en litt annerledes jobb. Det liker jeg.

på jobb i god tid før arbeidsdagen starter, for å få oversikt over hva som har blitt gjort, og hva som står på planen for dagen. Økende aktivitet Aktiviteten på basen er økende på grunn av all aktiviteten vest for Florø. Derfor blir det stadig flere folk tilsatt og etter nyttår får vi ny vaktordning, smiler Frank fornøyd. I dag har vi vakt i en uke hver 4. uke, fra 2020 blir det hver 5. uke. Hvert vaktlag består av en koordinator, en fører av trekkvogn, en truckfører og en kranfører, og så leier vi inn folk fra Florelandet Transport Arbeiderforening. Når en har vakt må en regne med å stille på jobb på kveldstid og i helgene.

... Sikkerheten er det viktigste vi jobber med, og det er avgjørende for at folk skal holde seg friske i en hektisk hverdag, med store maskiner i aktivitet ... HMS viktigst Frank skryter av arbeidsplassen sin, som alltid har HMS i høysetet. Sikkerheten er det viktigste vi jobber med, og det er avgjørende for at folk skal holde seg friske i en hektisk hverdag, med store maskiner i aktivitet. Vi skal være friskere når vi går hjem, enn når vi går til jobb, mener kranføreren. Saga Fjordbase er flinke på både sikkerhet og vedlikehold, og hver 14. dag har vi grundig kontroll av bom og wirene. De faste installasjonene blir jevnlig kontrollert av de på verkstedet, mens vi kranførerne er med på kontrollen av wire og bom.

Ferie i Asia Det var i utenlandstjenesten han fikk sansen for å reise, forteller han. I friperiodene i Bosnia ble det ofte turer til Asia, og siden 1996 har Thailand blitt det faste feriemålet. Det var der jeg traff kona mi, og vi reiser fast sydover til sol og varme 2 ganger for året. Ellers er det fisketurer i Svardalen som er den store hobbyen. Da er det fisking fra land og stor spenning om en klarer å få laksen på kroken. Til hverdags blir det oppfølging på fotballtrening og andre fritidsaktivitet for sønnen i huset. Det er alltid noe å finne på, smiler en godt fornøyd kranfører.

Fantastisk arbeidsplass Kranføreren setter pris på at de ansatte får være med på både kontroller og ikke minst blir involvert når rutiner skal endres eller nytt utstyr skal kjøpes inn. Det er stort sett vi som vet hvor skoen trykker – og da er det flott at vi blir tatt med på råd. Vi har fantastiske arbeidsgivere, og jeg håper at de unge ser at dette er en god arbeidsplass å satse på. Selv møter Frank gjerne

Tekst: Anita Øygard A til Å Grafisk Design og Media

15

www.incgruppen.no

INC GRUPPEN

Utenrikstjeneste for NATO Frank har i tillegg til å jobbe på verftet og basen i Florø, vært 16 måneder i NATO sin utenrikstjeneste. Det var en kamerat som anbefalte det, og jeg tenkte hvorfor ikke. Frank reiste til det krigsherja Bosnia, og jobba som sjåfør i både buss, lastebil og ambulanse. Selv om krigen var slutt da jeg var der i siste halvdel av 90-tallet, så var det mye å passe på. Ikke minst minene var en stor utfordring. Han jobba først og fremst med å få fram forsyninger til folk, og med å transportere folk.


Fjord Base AS nyeste ansettelser heter (f.v) Kim Gunnar Jensen og Jan-Erik Bjerck. Foto: Photoevent.

Basen fylles av aktivitet i 2020 Fjord Base AS er eiendomsselskapet på Norges største forsyningsbase. I dag har vi 840 000 kvadratmeter med disponibelt areal. Vi arbeider med flere utbygginger og utviding av eksisterende areal, slik at vi kan imøtekomme fremtidens behov. I 2020 kommer vi til å fylle opp hver eneste kvadratmeter med aktivitet og arbeidsplasser. I november åpnet basens nyeste bygg som ligger øst på Fjord Base og har fått navnet «bygg 68». Bygget er et varehotell med store lager og det er utstyrt med en traverskran. Et av våre nyeste prosjekt er en plasthall på 1500 m², og denne skal være klar i Q1. Slik sikrer vi at Fjord Base tilbyr fleksible og effektive lagerløsninger, til både nye og eksisterende kunder.

med innendørslager, 1000 m² verksted og 700 m² kontor og garderobe. Dette åpner også for en ny strukturering av Fjord Base som dedikerer et større område av basen til ren subsea-aktivitet. Nye medarbeidere denne høsten I år har Fjord Base AS ansatt to nye medarbeidere, og dette er for å på sikt erstatte ansatte som skal gå av med pensjon. Jan-Erik Bjerck og Kim Gunnar Jensen startet begge denne høsten og de skal bidra til å bygge ut Fjord Base. Kim Gunnar er ansatt for å blant annet følge opp tekniske anlegg, og han forteller at det å starte i Fjord Base har vært veldig lærerikt. Jan-Erik er ingeniør innenfor bygg og anlegg og ser frem til å være med å utvikle basen videre. Begge er enig i at Fjord Base er en spennende arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø.

... Begge er enig i at Fjord Base er en spennende arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø ... Utvider leiekontrakt med Equinor For å få plass til økt aktivitet, har Equinor besluttet å utvide to av sine bygg på Fjord Base, et subsealager og et subseaverksted. Til sammen utgjør utbyggingene en økning på 2300 kvadratmeter (m²)

NYTT FRA INC GRUPPEN

16


Tilbakeblikk pĂĽ Fjord Base

FJORD BASE

Vi er stolte over den utviklingen Fjord Base har hatt siden den offisielle ĂĽpningen i 1985. Her har vi samlet et par minner fra tidlig 80-tallet og fremover. I tiden som kommer vil vi fortsette med utviklingen av basen, og vi er spent pĂĽ hvordan fremtiden vil se ut.

17

www.incgruppen.no


Gjengen i TehcnipFMC sitter på bred kompetanse innen sitt fagområde. Foto: Selvutløser.

TechnipFMC gir til lokalsamfunnet Selskapet har vært på basen siden 2011, men først under navnet FMC. Det startet da med 3 ansatte, men i dag arbeider 8 personer fast på avdelingen i Florø. Men hva driver de med? Bidrar til lokalsamfunnet Selv om TechnipFMC er et stort, globalt firma så gir de også til lokalsamfunnet gjennom veldedighetsprogrammet «iVoluenteer». I fjor plukket de søppel i strandlinjen fra flyplassen til Sørstrand. I år blir bidraget gitt til Foreningen for Hjertesyke Barn Sogn og Fjordane og Florø Røde Kors.

Kort fortalt utfører de service for sine kunder på verkstedene som er plassert rundt omkring på Fjord Base. De utfører vedlikehold i forskjellige fagområder, som komplettering, brønnhode, intervensjon og kontrollsystem med et stort fokus på HMS og kvalitet i arbeidet som utføres. Tidligere prosjekter som Florøavdelingen til TechnipFMC har deltatt i er Vega, Gjøa, Visund Sør, Visund Nord, Oseberg Delta 2, Stjerne, Statfjord og Snorre B. Av disse har de hatt pågående i år Visund Sør, Visund Nord og Snorre B. Fremover skal de også arbeide med Equinor Snorre Expansion og Neptune Duva.

Sammen med de andre leverandørene her på Fjord Base, kan TechnipFMC levere produkt i verdensklasse til feltene som ligger utenfor Florø.

TYPISK VERKSTEDSAKTIVITET ER: • • • • • • •

Arbeidet de skal gjøre for Snorre Expansion omfatter installasjonen av seks brønnrammer med 24 brønner som knyttes opp imot Snorre A-plattformen. Til Duva-prosjektet skal de levere alt havbunnsutstyret fra brønnhodet og opp til Gjøa-plattformen. Dette omfatter en brønnramme og tre brønner. Der er boringen nettopp startet, og produksjonsstart er forventet til høsten 2020.

NYTT FRA INC GRUPPEN

18

Vedlikehold Testing (hydrostatisk og gass) Reparasjon Preservering Sammenstilling for offshore-operasjon Klargjøring for offshore-operasjon Klargjøring for lager


Kari Bjørbæk ser frem mot å ta fatt på nye utfordringer på Fjord Base. Foto: Karen Nilsen.

Equinor sikrer aktivitet på basen Visste du at Equinor er den største operatøren på norsk sokkel? Selskapet er blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Rundt 80 % av aktiviteten på Fjord Base er Equinor relatert, noe som gir ringvirkninger for lokalsamfunnet. Equinor har fast forsyning av Snorre A, Snorre B og Visund fra Florø. I tillegg forsyner vi Transocean Norge og Transocean Spitsbergen i forbindelse med produksjonsboring på Snorre Expansion og Vigdis. Vi har et mål om å bore 3000 nye brønner de kommende 20 årene, hvorav all rørforsyning til norsk sokkel skjer fra Equinor sitt logistikk-senter i Florø.

offensivt næringsliv som bidrar inn mot det grønne skiftet. Jeg ser potensiale for synergier i samspillet mellom Equinor som global energiaktør, og det regionale næringslivet. Det er mye spennende som skjer vest for Florø med utvikling av Snorre Expansion, og ikke minst med planene om vindturbiner mellom Snorre og Gullfaks. Jeg ser også at det jobbes innovativt og kreativt med nye løsninger for bruk av hydrogen i regionen. I tillegg er jeg stolt over å arbeide på en base hvor vi har etablert Lean and Green som er en felles arena som støtter opp om det grønne fokuset.

På Fjord Base har jeg 41 medarbeidere i Equinor. De arbeider innenfor fagfelt som OCTG (rør), basedrift, luft og personell logistikk, forpleining, anskaffelser og Subsea. De er dermed en solid arbeidsstokk med høy og flerfaglig kompetanse gjør oss godt rustet til å takle økningen i aktiviteten som kommer fremover. Equinor ønsker å være en pådriver for grønn logistikk og miljøvennlige operasjoner på basene. Sammen med Neptune og Shell har vi redusert Nordsjø-trafikken fra tre til to båter. Det betyr både reduserte kostnader og redusert CO²-utslipp. Forsyningsfartøyene som går fra basen i dag har hybrid batteridrift, og fartøyene har tilgang til oppkobling til landstrøm. Dette er noe vi er stolte av.

Jeg opplever at det er en velfungerende organisasjon som jeg nå har tatt over ansvaret for. Vi har et godt sammensatt team med høy kompetanse. Jeg ser frem til å ta fatt på nye utfordringer.

Å være med å påvirke til reduksjon av klimagassutslipp motiverer. I Florø opplever jeg at vi har ett

Kari Bjørbæk Forsyningsleder Equinor

19

www.incgruppen.no

FJORD BASE

Som forsyningsleder er det viktigste for meg å bidra til at vi arbeider sikkert og effektiv, med minst mulig utslipp. Både i egne operasjoner, men ikke minst i godt samspill med leverandører og andre operatører på Fjord Base.


Bildet ble publisert på Facebook med følgende tekst: Boreriggen Transocean Norge fotografert i blåtimen. Den lyser som et juletre, og himmelen ser ut som at den er laget av blå bomullsremser. Rene julekrybba. Foto: Truls Kleiven.

Florøfolk foreviger aktivitet landsgjennomsnittet. For å kunne utvikle oss og trekke til oss nye ansatte trenger vi at lokalbefolkningen og lokale politikere heier på næringslivet. Dermed gleder det oss når Florøværinger foreviger og deler aktiviteten som oppstår rundt næringslivet. Enten på Facebook siden «du veit du er fra Florø når…» eller på egne sider. Dette bilde har vi kjøpt av fotograf Truls Kleiven og vi ønsker å takke dere alle for engasjementet!

I november fikk Florø besøk av riggen Transocean Norge en uke før den skulle ut på Tampen for å bore for Equinor. På Facebook myldret det av bilder som viste riggen både i dagslys og under stjernene. Det setter vi pris på. Næringslivet i Flora har alltid vært full av pågangsmot ettersom vi er avhengig av å skape aktivitet basert på de ressursene vi har tilgjengelig. Innbyggerne i kommunen skaper verdier som ligger godt over

Nyansatt i Tenaris jobber fra Florø Tenaris Global Services er en global produsent og leverandør av rør og tilhørende tjenester til energibransjen. De har over 23.000 ansatte over hele verden, hvorav ca. 20 er ansatt i Norge. Tenaris produserer en rekke mekaniske strukturelle stålrør som kan brukes til ulike formål.

DEA og Neptune Energy. I 2019 har de derfor etablert en egen avdeling i Florø. Avdelingen skal følge opp hele verdikjeden for rørleveranser (OCTG) til kunder som har offshore forsendelser fra Florø. Dette inkluderer lagring, oppfølging og vedlikehold av materiell. Til å drive denne avdelingen er Kjetil Rasmussen ansatt som leder for service og distribusjon. Han har Bachelor i Supply Chain Management & Logistics og har drevet innenfor OCTG siden 2009. Vi i INC Gruppen ønsker Kjetil velkommen til Fjord Base.

Tenaris står for omtrent 10% av rørleveransene til Equinor på Fjord Base. I tillegg til dette øker de leveranser fra Florø med levering til Wintershall

NYTT FRA INC GRUPPEN

20


Som hovedsponsor følger vi både oppturer og nedturer på Florø Stadion. Foto: Truls Kleiven.

INC Gruppen støtter regionen Det er viktig for oss å bidra til lokalsamfunnet ved å støtte opp rundt ulike gode formål. Dere har kanskje sett logoen vår på forskjellige arrangement, skilt eller drakter? Vi er stolt hovedsponsor for Florø Fotball, og vi ønsker å være med på laget når Storhallen skal bygges. I år har vi også signert en tre-års avtale med Florø SK Handball og fortsetter dermed som hovedsponsor for den største håndballklubben i fylket.

jobb på basen hvor 60 forskjellige selskap er etablert. Dette gjør oss til en av de viktigste arbeidsplassene i kommunen. Vi skal ha ny folketelling i desember og vi er helt sikre på at vi er flere ansatte nå enn i 2018. Med den aktivitetsøkningen som kommer tror vi at vi vil komme godt over 600 ansatte her neste år.

For lokalsamfunnet Aktiviteten på Fjord Base bidrar også til verdiskaping for både hotellene i Florø, taxinæringen og flytransporten. Bare det siste året viser tall fra Florø Flyservice at flytrafikken har økt. Samtidig forteller Firdaposten (01/11/19) at både Quality Hotel Florø og Comfort Hotel har økning i antall overnattinger. Det er tydelig at et høyere aktivitetsnivå på basen også spiller inn for de lokale aktørene.

Gjennom året har vi sponset blant annet Kinnaspelet, Vetenløpet, Konfirmanter som rydder plast, Studenter for Afrika, Stiftelsen Svanøy Hus samt Flora Hestesportklubb. Listen er lang og variert, og vi ønsker å bygge gode relasjoner til lokalsamfunnene, samtidig som vi bidrar til kultur og aktiviteter som passer inn i vår profil og tankegang. Arbeidsplasser på Fjord Base Ved siste opptelling i desember 2018 var vi 550 ansatte på Fjord Base, og 365 ansatte i INC Gruppen. Noe som tilsier at 1 av 11 i Flora Kommune går på

Vi prøver å alltid ha lokal forankring i fokus og skape verdier i lokalsamfunnet.

21

www.incgruppen.no

FJORD BASE

... vi ønsker å bygge gode relasjoner til lokalsamfunnene, samtidig som vi bidrar til kultur og aktiviteter som passer inn i vår profil og tankegang ...


3 på basen

Lean and Green fyller 3 år

1. Hva er din jobb på Fjord Base? 2. Hvor lenge har du jobbet her? 3. Hva tror du om oljeframtiden til basen og Florø?

I desember er det 3 år siden selskapene på Fjord Base bestemte seg for å gå sammen for å sikre at vår felles arbeidsplass skal være mest mulig effektiv samtidig som vi skulle øke miljøfokuset.

OVE RUNE MYRE Prosjektleder, Fjord Base AS

Det første året møttes leverandørene for å feie for egen dør uten at kundene, eller operatørene, var involvert. Kommunikasjonen mellom selskapene ble forbedret og vi fant løsninger på utfordringer som enkelte hadde opplevd som frustrerende ettersom de var vanskelige å løse alene.

1.

Jeg jobber som prosjektleder i Fjord Base AS med utbygginger på basen, oppføring av nybygg og andre prosjekt. Jeg er involvert i drift og vedlikehold av bygningsmassen og delaktig i utleie av bygg og arealer.

2.

Jeg begynte i Fjord Base AS i 2008, men har vært ansatt i INC Gruppen siden 1998.

3.

For de nærmeste årene ser det svært positivt ut for oljefremtiden på basen. Fjord Base vil være en viktig aktør så lenge utvinning av olje og gass pågår utenfor kysten vår. Det vil bli spennende å se hvordan Fjord Base utvikler seg med alternative driftsområder i tillegg til oljen.

I det andre året inviterte vi operatørene med. Shell gav oss kurs i Lean teori og Equinor kom med tydelige tanker om hva de ønsket at gruppen skulle jobbe med. Vi tok fatt på de nye utfordringene samtidig som Mattis Brandsøy utviklet APP’er som forenklet kommunikasjonen mellom bedriftene.

MARITA JARSTAD Leder for Subsea, Saga Fjordbase

På det tredje året har vi arbeidet med utfordringer som kom frem i en rapport som Deloitte Florø utarbeidet for gruppen. Dette har ført til nye tiltak og forbedringer. Gruppen er fortsatt sammensatt av personer med ulike titler fra ulike selskap og alle er enige om at det gode initiativet må fortsette. Den 12. desember møtes derfor alle selskapene for å se på hvordan vi nå skal arbeide videre. Hvilke utfordringer må vi gå sammen for å løse og hvordan kan vi sammen sikre at Fjord Base blir den beste basen for våre kunder?

1.

Jeg jobber som leder for Subsea i driftsselskapet Saga Fjordbase.

2.

Jeg begynte i juni i år, så jeg er ganske fersk!

3.

Fremtiden for Fjord Base og Florø er lys. Jeg har troen på at mitt fagområde, Subsea, blir mer og mer aktuelt. For å få mindre funn til å bli lønnsomme blir det sannsynligvis gjort i form av Subsea utbygginger og tie-back til eksisterende felt. Samtidig er det viktig at vi får flere ben å stå på.

CHRISTIAN NORDGREEN OLSEN Leder for Logistikkflyt & OCTG,

Vi gleder oss til fortsettelsen og samarbeidet videre!

Saga Fjordbase 1.

Jeg er ansatt hos Saga Fjordbase og er leder for Logistikkflyt & OCTG. Kort fortalt handler det om å tilrettelegge for at våre dyktige logistikkforvaltere og planleggere har gode arbeidsrammer og kan utføre sine oppgaver slik at vi får fornøyde kunder.

2.

Jeg er en av de mange som er blitt ansatt i 2019. Jeg har tidligere jobbet på basen i Florø, men da for Aker Solutions i tett samarbeid med Saga Fjordbase. Det er kjekt å være tilbake.

3.

Vi har hatt hektiske dager siden i sommer og alt tyder på at dette vil fortsette i årene som kommer. Det er spennende tider med forlengelse av eksisterende felt, økning i leteboring og høy aktivitet innen Subsea. Vi må være proaktive og best på det vi driver med slik at vi er konkurransedyktige og den foretrukne basen for aktørene utenfor Florø.

Gjengen i Lean and Green. Foto: Lisa Giil Photography.

NYTT FRA INC GRUPPEN

22


PGS personellet til Saga Fjordbase foran lagerbygget på kai L. Her ser vi (f. v.) Frank, Martin, Sigurd og Vilde. Iwona og Trond mangler på bildet.

Aktivt første år for PGS For ett år siden, den 9. november i fjor, åpnet PGS sitt nye globale hovedlager med spesial-kai helt vest på Fjord Base. Nå arbeider flere Florøværinger fra Saga Fjordbase for seismikkgiganten som skaper aktivitet på Fjord Base og i Brandsøya. PGS vil være en stor og viktig aktør i Florø i lang tid fremover ettersom de har inngått en 10 års kontrakt med muligheter for forlenging. De ønsker å samle all aktivitet som er forbundet med lager og skip her i Florø og vi kan dermed vente oss en økende aktivitetsmengde i årene som kommer.

ner vi også Trond Midtbø, Martin Solheim-Olsen, Iwona Leczkowska, Vilde Karoline Halland og Frank Magne Håvåg. Totalleverandør Både Saga Fjordbase og PGS er opptatt av å bruke lokale underleverandører. Siste PGS båt som lå til kai på Fjord Base hadde med seg arbeid til flere lokale selskap. Vi har et godt utvalg av underleverandører som kan kontaktes for å møte skipene sine behov.

... PGS vil være en stor og viktig aktør i Florø i lang tid fremover ...

Vi opererer som en totalleverandør for skip når de kommer til kai her på Fjord Base. Derfor er vi avhengig av et godt leverandørnettverk for å sikre kvalitet og fleksibilitet, sier Haugerud.

Selskapet har også to verksteder i Brandsøy hvor de utfører vedlikehold og service på sine arbeidsbåter. PGS leier lagerfasiliteter, samt kontor og garderober hos Kinn Marina og personell derfra bistår med båthåndtering og som kjentmann på sjøen.

• • • • •

Sigurd Haugerud er Saga Fjordbase sin nye kontaktperson inn mot PGS. Han har en lang maritim bakgrunn som gjør at han fort kan sette seg inn i de behovene som de strykejernformede skipene har når de ankommer Florø. Blant PGS personellet fin-

23

FJORD BASE

Som totalleverandør kan vi bistå skip ved å: Utføre arbeid ombord Levere ønsket personell Bistå ved innkjøp Koordinering av arbeid Bunkring

www.incgruppen.no


Foto: Photoevent | Eivind Hauge

NYTT FRA INC GRUPPEN I hendene nå har du desember 2019 utgaven av INC Nytt. Magasinet gir deg en oversikt over hva som skjer på Fjord Base. Du kan blant annet lese om våre nyansatte, aktiviteten vest for Florø og hvordan de ulike selskapene skaper verdi for sine kunder. Vi vil gjerne takke A til Å Grafisk Design og Media for grafisk utforming og design, og Natvik Prenteverk for trykking av magasinet. Spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta gjerne kontakt med oss her telefon: 5775 1800 | e-post: kontakt@incgruppen.no hjemmeside: www.incgruppen.no

Morselskap INC Invest Olje og gass Saga Fjordbase Eiendom Fjord Base Tekniske tjenester Norsk Contracting Partner West Industri Service WIS Møre NBN Elektro WIS VVS Akvakultur Havlandet Forskningslaboratorium Havlandet Marin Yngel Havlandet RAS Pilot

Profile for A til Å Grafisk Design og Media

Nytt fra INC Gruppen  

Informasjonsmagasin fra INC Gruppen - desember 2019

Nytt fra INC Gruppen  

Informasjonsmagasin fra INC Gruppen - desember 2019

Profile for atilaa