Fiskeri Flora

Page 4

KYSTKOMMUNEN

SMITTANDE OPTIMISME Kystkommunen Flora er ein frisk og levande bykommune – med eit aktivt næringsliv og eit optimistisk folkeferd. Verdiskapinga er større enn elles i landet fordi næringslivet er internasjonalt retta. Kystbyen med stolte tradisjonar i snart 160 år Knutepunktet og innfallsporten til fylket Flora kommune – kulturkommunen Ein pådrivar for næringsutvikling og godt oppvekstmiljø

FLORA KOMMUNE www.flora.kommune.no 4

Vi ser optimistisk på framtida! F I S KE RI F LO R A