Fiskeri Flora

Page 3

«Å komme saman er starten – å halde saman er framgang – å arbeide saman er suksess» Slik formulerte Henry Ford seg for mange år sia. Om FiskeriFlora kan vi sei det same. Det handlar om å komme saman og jobbe for felles sak. Vi skal saman stå fram og fortelje at vi er flinke og at vi skapar verdiar. Dei fem store båtane du ser på bildet representerer godt over ein milliard kroner med tanke på verdi og fangstrettar Framsnakke kvarandre Vi er flinkast til å skryte av andre, men vi må ikkje gløyme at vi ikkje er så verst sjølve heller. I A til Å vil vi vere med å framsnakke fiskarane og reiarlaga. Fiskeriflåten frå kommunen skapar ikkje berre store verdiar til havs. Det vert sagt at ein fiskar gir fire arbeidsplassar på land. Ein maritim spydspiss Vi har mange bein å stå på i kommunen vår. Ved sia av fiskeri og havbruk har vi bedrifter innan olje og energi. Med ein av

landet sine største oljebasar og eit skipsverft i utvikling har vi mykje å vere stolte av. Vi har ein av verdas største fiskefôrfabrikkar og ei klynge av større og mindre bedrifter. Det er mange flinke aktørar innan dei maritime og sjøbaserte næringane i kommunen vår. Fiskarane satsar Fiskerinæringa er kanskje litt gløymt og gøymt, mellom alle desse andre aktørane. Fiskarfamiliane jobbar hardt og satsar stort – og står for store verdiar, mange

arbeidsplassar og viktig mat. Vi har mange sjarkar som og er viktige i fiskerikommunen vår. I dag vil vi slå eit slag for denne viktige Floranæringa – her representert ved frå babord side BREIVIK JUNIOR ved Kristian og Svein Magne Korneliussen, BLUEFIN ved Atle Magne Nekkøy, FISKEBAS ved Siv, Geir Magne og Ole Morten Madsen, FANØYVÅG ved Geir Henning og Jonny Seljeseth og SKJONGHOLM ved Rune Nilsen med familie.

GOD LESNAD – VI SEIER SOM FOTBALLEN; STOLT OG KRY Helsing oss som har laga FiskeriFlora Anita Øygard – Trond Sagen – Malvin Horne

EN TROFAST FØLGESVENN SIDEN 1927

www.havtrygd.no

FI S K E RI F LO RA

3