Fiskeri Flora

Page 27

Fjordpipe

A til Å - www.atilaa.no

Leverandør til den lokale fiskeflåten

Fjordpipe har sidan starten i 1986 basert seg på prefabrikkering og montering av komplette rørsystem til skips- og landbasert industri, i hovudsak på Vestlandet.

Industri • Maritimt • Offshore VVS-sprinkler • Havbruk

FI S K E RI F LO RA

Fjordpipe AS - 6940 Eikefjord Tlf. 57 74 90 55 - E: post@fjordpipe.no - www.fjordpipe.no 27