Page 1

İnternet Stratejisti Atıf ÜNALDI

atifunaldi@gmail.com http://www.atifunaldi.org

İnternet TV ile IPTV arasındaki kavram karmaşası gün geçtikçe artıyor, yanlış bilgiler ortalıkta dolaşıyor. Bu nedenle, kurumların IT stratejilerini belirleyen sizlere hap gibi bilgiler alabileceğiniz genel bir özet geçmek istiyorum. Bu yazıda IPTV’nin genel anlamını, düşülen genel hataları ve kurumunuz açısından nasıl kullanılabileceği hakkında genel bilgiye ulaşacaksınız.

76


on dönemlerde danışmanlık yaptığım kurumların büyük çoğunluğu benden IPTV konusunda bilgi istiyor. IPTV özellikle kurumsallaşmış yapılar için atlanamaz bir gerçek. Ancak geçenlerde bir televizyon kanalının yöneticileri ile konuşurken, IT yetkilisi arkadaş bu konuda hiç duymadığım yeni terimler üretmeye başlayınca bu yazıyı yazmaya kanaat getirdim. Hatta aynı kişi konuşmasının bir yerinde; “bu internet hattından yayın ve veri geçiyorsa telefon konuşmaları da geçer” diyip triple play’i icat edince, her zamanki gibi araştırmadığımızı, araştırmadan konuya atladığımızı fark ettim.

S

ğında IPTV internet altyapısını evrimleştirecektir. Çoğunlukla IPTV denildiğinde anlaşılan ve anlatılan en prematüre fikir bu olduğu için bunu herkesin bildiğini varsayıyor ve geçiyorum. Üçüncü ana başlık ise son tüketici cihazlarında olacak. İlk aşamada STB (Set Top Box)’lerin yayılacağı yolunda bir izlenim varken uzun vadede yaklaşımlar iki ana gruba ayrılacaktır diye düşünüyorum. Birincisi, odanın içindeki oyun sistemlerinin bir IPTV alıcısı olarak kullanılması, ikincisi ise salona bir bilgisayarın konularak, sadece IPTV yayınlarının değil ITV yayınları ve her türlü internet ihtiyacının bu sayede kullanılması.

IPTV’nin dünya gündemine düştüğü ilk anlardan bu yana bu sektörün yayın üreten şirketler (TV ve IPTV ile internet TV arasındaki farkı çeşitli kay- prodüksiyon) tarafından yönetilmesi gerektiğini naklar değişik şekillerde açıklıyor olabilirler. As- savunurken, TTnet’in Türkiye’de sektöre ticari açıdan agresif girmesi, diğer lında bir televizyon yayıgeri çekilmenın üç ana bacağı olan IPTV; üretim ve yayım aşama- oyuncuların sine sebep oldu. Bu neüretim, yayım (casting) ülkemizde bir süre ve tüketim bacaklarında larına farklı bir boyut getiri- denle IPTV işinin baş oyuncusu değişiklikler söz konusu servis sağlayıcılar olacakolacak. Internet TV genel yor, rekabet kızışıyor. tır. Bu sistem yurt dışında olarak amatörce hazırda önce bu şekilde başlalanmış son kullanıcı içerimış sonra TV yayıncılığının ve üretiminin farklı ği olarak algılanıyor. Aslında bu noktalar IPTV için de teorik olarak geçerli olabilir; bunu atla- parametreleri nedeni ile başarısızlığa uğramıştır. mamak lazım. Bu bakış açısına sahip olmazsak TTnet başarısız olmamak için TV tarafından proITV amatör, IPTV profesyonel gibi son derece fesyonelleri bünyesine almıştır. Ancak TV işinde başarısızlığın sebebi; çalışanların değil, yürütüyanlış bir bakış açısına varırız. cülerin TV formasyonunda olması gerekliliğidir. TTnet bunu sağlamadığı için bir süre sonra başaIPTV üretim bacağında farklılığını, şu ana kadar alışmadığımız layer yapılı bir TV yayıncılığı ile rısızlığa uğrayacaktır. Bu nedenle konunun uzgösterecek. Bu yayıncılık, montaj sistemlerini manları geri çekilmiş ve başarısızlığının nasıl olukomplike ve çekimden sonra program üzerinde şacağını beklemektedirler. değişiklikleri ise daha esnek hale getirecek. Bu Bu aşamadı akıllı kurumların IPTV için üretime da şu anki bakış açısına göre çok değişik programların çekilmesini mümkün kılacak. Yapı iti- başlamaları gerekmektedir. Yayım imkanı her zabariyle lineer bir üretim olmasına rağmen, uzun man oluşturulabilir. Zira TTnet başarısızlığı kabulvadede program içerisinden bir kişinin çıkarılıp lenmeyip TV’lerden alamadığı içeriği bir dönembaşka birinin konulması da dahil birçok uçuk de herkesten toplamaya çalışacak; bu nedenle de değişiklik yapılabilir hatta üretimin parçası hali- yayım maliyetlerini düşürecektir. Ancak bu aşane gelebilir. mada bile dijital yayım haklarınızı kimseye vermemenizi tavsiye ederim. İkinci önemli değişiklik yayım aşamasında olacak. Altyapının değişmesi ile birlikte yayım aşaÜretim aşamasında oluşan yeni stüdyo teknolomasında, internetten, broadcast’e yaklaşan TV jilerini denemenizde büyük yarar var. Bunlardan tarafından bakıldığında ise broadcast’ten haberdar olmak ve bayatlamayan içeriklerinizi bu unicast’e yaklaşan bir yayımcılık mümkün ola- yeni formatlarda üretmeniz mantıklı olmaktadır. cak. Bu yeni router’ların yayım protokolü oluş- Ancak yayım aşamasında, bir süre daha beklemek turması ile mümkün olacak. Bu açıdan bakıldı- doğru bir yaklaşım olacaktır.

77

IPTV Nedir  

Atif UNALDI CIO Dergisi Vizyon Kosesi