Page 1

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ MODÜLLER İÇ TESİSAT DÖŞEME TEKNİKLERİ ÇAĞIRMA TESİSATLARI HABERLEŞME VE BİLDİRİM TESİSATLARI GÜVENLİK TESİSATLARI ZAYIF AKIM TESİSATI ARIZA TESPİTİ VE ONARIMI AYDINLATMA PROJELERİ KUVVET PROJELERİ DIŞ AYDINLATMA PROJELERİ TOPRAKLAMA PROJELERİ


DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı sınıf/yıl Süre

Dersin amacı

Dersin tanımı Dersin Ön Koşulları

Ders ile kazandırılacak yeterlikler

Dersin İçeriği

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 11. sınıf Haftalık ders saati 7 / Yıllık ders saati 232 saat Meslek Elemanının özelliği, Okuldaki donanım ve bölgesel özellikler göz önünü alınarak zümre kararı ile dersin altındaki modüller seçilerek, Ders süresi belirlenir. Bu ders ile öğrenci; elektrik tesisat ve pano montörlüğüne ait iç tesisat döşeme yöntemlerini ve zayıf akım tesisat elemanlarını seçme ve uygulama yapma yeterlikleri kazandırılacaktır. Bu ders iç tesisat döşeme yöntemleri ve Zayıf Akım Tesisleri Ve Elektrik Tesisat Projeleri ve Elektrik Tesisat Projeler ile ilgili bilgi konularının verildiği derstir. Bu dersin ön koşulu yoktur. Öğrenci, bu dersin sonunda; 1. İç tesisat döşeme yöntemlerini hatasız yapmak 2. Çağırma tesisatlarının montaj ve bağlantılarını hatasız yapmak 3. Haberleşme ve bildirim tesisatlarının montaj ve bağlantılarını hatasız yapmak 4. Güvenlik tesisatlarının montaj ve bağlantılarını hatasız yapmak 5. Zayıf akım tesisatı arıza onarımını hatasız yapmak 6. Aydınlatma projelerini standart ve yönetmeliklere uygun hatasız çizmek 7. Kuvvet projelerini standart ve yönetmeliklere uygun hatasız çizmek 8. Dış aydınlatma projelerini standart ve yönetmeliklere uygun hatasız çizmek 9. Topraklama projelerini standart ve yönetmeliklere uygun hatasız çizmek 1. İç tesisat döşeme teknikleri 2. Çağırma tesisatları 3. Haberleşme ve bildirim tesisatları 4. Güvenlik tesisatları 5. Zayıf akım tesisatı arıza tespiti ve onarımı 6. Aydınlatma projeleri 7. Kuvvet projeleri 8. Dış aydınlatma projeleri 9. Topraklama projeleri Konularını içermektedir


Yöntem ve Teknikler

Eğitim Öğretim Ortamı ve Donatım

Modüler bireysel eğitim teknikleri, Araştırma, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterim gezi ve deney vb.

Ortam: Elektrik tesisat atölyesi, boru çeşitleri, zil çeşitleri, buton çeşitleri, trafo, el takımları, kapı otomatiği, diyafon sistemleri, bildirim sistemleri, anahtar çeşitleri, priz çeşitleri, kablo çeşitleri, kroşe çeşitleri, klemens çeşitleri malzemeleri, işletme ortamı Donanım: Projeksiyon, bilgisayar Ölçme ve 1. Her faaliyet sonunda kazanılan beceriler ölçülmelidir. Değerlendirme 2. Her modülün sonunda kazanılan yeterlikler ölçülmelidir. 3. Dersin sonunda sınıf geçme yönetmeliğine göre ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. Öğretmen ve 1. Alanında sektör deneyimi olan öğretmenler verilmelidir. Eğitici 2. Gerektiğinde sektörden alanında meslek elemanları ile işbirliği yapılmalıdır. İşbirliği Yapılacak Ticaret odaları, Alanla ilgili vakıf, Dernek ve odaları, Kurum ve Üniversiteler, işletmeler, Kütüphaneler vb. Kuruluşlar


MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN

: ELEKTRİK - ELEKTRONİK

DAL

: ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

DERS

: ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

MODÜL

: İÇ TESİSAT DÖŞEME TEKNİKLERİ

SÜRE

: 40/24

ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : GENEL AMAÇ: Öğrenci, uygun ortam sağlandığında, TS, iç tesisler ve bayındırlık bakanlığı teknik şartnamesine uygun olarak, iç tesisat döşeyebilecektir. AMAÇLAR: 1. Sıva altı tavan ve duvar borusu döşeyebilir, buat ve kasaları yerleştirebilir. 2. Yer döşeme altı boru ve kanal döşeyebilir. 3. Sıva üstü kanal ve kroşe döşeyebilir.


İÇERİK : A. BORU VE BUATLAR 1. Tesisat boruları a. Çeşitleri b. Çapları 2. Buatlar a. Çeşitleri b. Standart boyutları 3. Kasalar a. Standart boyutları 4. Tavan ve duvar borusu döşeme a. İşlem sırası b. Döşemede dikkat edilecek hususlar 5. Buatları yerleştirmek a. İşlem sırası b. Dikkat edilecek hususlar 6. Kasaları yerleştirmek a.İşlem sırası b. Dikkat edilecek hususlar 7. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği B. DÖŞEME ALTI BORU ve KANALI DÖŞEME 1. Yer döşeme altı kanalları a. Tanımı b. Yapıları ve yardımcı gereçleri c. Çeşit ve standart boyutları d. Döşeme altı kanalı döşeme i. Döşeme işlem sırası ii. Dikkat edilecek hususlar 2. Yer döşeme altı boruları a. Tanımı b. Yapıları ve yardımcı gereçleri c. Çeşit ve standart boyutları d. Döşeme altı borusu döşeme i. Döşeme işlem sırası ii. Dikkat edilecek hususlar 3. Yer döşeme üstünde priz ve anahtar yerleşimi a. İşlem sırası b. Dikkat edilecek hususlar 4. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği C. SIVA ÜSTÜ TESİSAT 1. Dübeller a. Tanımı b. Standart boyutları 2. Kablo kanalı a. Tanımı b. Yapıları ve yardımcı gereçleri c. Çeşit ve standart boyutları d. Kanal döşemesi yapımı


i. Döşeme işlem sırası ii. Dikkat edilecek hususlar 3. Kroşeler a. Tanımı b. Yapıları ve yardımcı gereçleri c. Çeşit ve standart boyutları d. Kroşe döşemesi yapımı i. Döşeme işlem sırası ii. Dikkat edilecek hususlar KONU ALANLARININ AĞIRLIKLARI: KONULAR Boru Ve Buatlar Yere Boru Döşeme Sıva Üstü Tesisat

Yüzde(%) 30 35 35


MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN

: ELEKTRİK - ELEKTRONİK

DAL

: ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

DERS

: ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

MODÜL

: ÇAĞIRMA TESİSATLARI

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : GENEL AMAÇ: Öğrenci, uygun ortam sağlandığında, TS, iç tesisler ve bayındırlık bakanlığı teknik şartnamesine uygun olarak, çağırma tesisatları döşeyebilecektir. AMAÇLAR: 1. Zil ve kapı otomatiği tesisatı kablolarını çekebilecektir. 2. Zil ve kapı otomatiği tesisatı eleman montaj ve bağlantılarını yapabilecektir. 3. Refkontak ve numaratör sistemi tesisatı kablolarını çekebilecek, eleman montaj ve bağlantılarını yapabilecektir.


İÇERİK: A. ZİL TESİSATI 1. Zil tesisat kabloları a. Standart kesitleri b. Kablo sembolleri ve özellikleri 2. Zil ve kapı otomatiği tesisatı kablosu çekme c. Çekme işlem sırası d. Çekmede dikkat edilecek hususlar 3. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği 4. Bayındırlık bakanlığı genel teknik şartnamesi B. ZİL UYGULAMA DEVRELERİ 1. Zil trafosu a. Yapısı b. Çalışma prensibi c. Trafo seçiminde dikkat edilecek hususlar d. Montaj ve bağlantılarının yapılması i. İşlem sırası ii. Dikkat edilecek hususlar 2. Zil a. Çeşitleri b. Yapıları c. Zil montaj ve bağlantılarının yapılması i. İşlem sırası ii. Dikkat edilecek hususlar 3. Kapı otomatiği a. Çeşitleri b. Yapıları c. Kapı otomatiği montaj ve bağlantılarının yapılması i. İşlem sırası ii. Dikkat edilecek hususlar 4. Butonlar a. Çeşitleri b. Buton montaj ve bağlantılarının yapılması i. İşlem sırası ii. Dikkat edilecek hususlar 5. Zil tesisat uygulama devreleri a. 1 kat 2 daireli zil tesisatı b. 2 kat 2 daireli zil tesisatı c. 2 kat 4 daireli aşağıdan çağırmalı zil ve kapı otomatiği tesisatı d. 4 kat 8 daireli aşağıdan çağırmalı zil ve kapı otomatiği tesisatı 6. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği 7. Bayındırlık bakanlığı genel teknik şartnamesi C. REFKONTAK VE NUMARATÖR 1. Refkontak a. Yapısı b. Çalışma prensibi c. Montaj ve iletken bağlantılarının yapılması


i. Tesisatında kullanılan elemanlar ii. İşlem sırası iii. Dikkat edilecek hususlar 2. Numaratör Yapıları Numaratör montaj ve iletken bağlantılarının yapılması i. Numaratör tesisatında kullanılan elemanlar ii. İşlem sırası iii. Dikkat edilecek hususlar 3. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği 4. Bayındırlık bakanlığı genel teknik şartnamesi KONU ALANLARININ AĞIRLIKLARI: KONULAR Zil Tesisatı Zil Uygulama Devreleri Refkontak Ve Numaratör

Yüzde(%) 30 35 35


MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN

: ELEKTRİK - ELEKTRONİK

DAL

: ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

DERS

: ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

MODÜL

: HABERLEŞME VE BİLDİRİM TESİSATLARI

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : GENEL AMAÇ: Öğrenci, uygun ortam sağlandığında, TS, iç tesisler ve bayındırlık bakanlığı teknik şartnamesine uygun olarak, haberleşme ve bildirim tesisatları döşeyebilecektir. AMAÇLAR: 1. Apartman sesli veya görüntülü haberleşme sistemi tesisatı kablolarını çekebilir, eleman montaj ve bağlantılarını yapabilir. 2. İşyeri diyafon tesisatı kablolarını çekebilir, eleman montaj ve bağlantılarını yapabilir. 3. Televizyon tesisatı kablolarını çekebilir ve prizinin montajını yapabilir. 4. Telefon tesisatı kablolarını çekebilir ve prizinin montajını yapabilir. 5. Bina ana giriş telefon terminal kutusunun (tlf.ankastre) montajını yapabilir.


İÇERİK: A. SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ HABERLEŞME 1. Apartman sesli haberleşme sistemi a. Tanımı b. Elemanları ve yapıları c. Çalışma prensibi d. Bağlantı prensip şeması e. Montaj ve iletken bağlantılarının yapılması i. Tesisatında kullanılan elemanlar ii. İşlem sırası iii. Dikkat edilecek hususlar 2. Apartman görüntülü haberleşme sistemi a. Tanımı b. Elemanları ve yapıları c. Çalışma prensibi d. Bağlantı prensip şeması e. Montaj ve iletken bağlantılarının yapılması i. Tesisatında kullanılan elemanlar ii. İşlem sırası iii. Dikkat edilecek hususlar 3. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği 4. Bayındırlık bakanlığı genel teknik şartnamesi B. DİYAFON TESİSATI 1. İşyeri diyafonla haberleşme sistemi a. Tanımı b. Elemanları ve yapıları c. Çalışma prensibi d. Bağlantı prensip şeması e. Montaj ve iletken bağlantılarının yapılması i. Tesisatında kullanılan elemanlar ii. İşlem sırası iii. Dikkat edilecek hususlar 2. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği 3. Bayındırlık bakanlığı genel teknik şartnamesi C. TELEVİZYON TESİSATI 1. Televizyon kablosu a. Tanımı b. Yapısı ve özelliği c. Koaksiyel kablo çekilmesi i. İşlem sırası ii. Dikkat edilecek hususlar 2. Televizyon prizi a. Tanımı ve görevi b. Yapısı ve özelliği 3. Televizyon tesisatını yapma a. Tesisat işlem sırası b. Dikkat edilecek hususlar


4. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği 5. Bayındırlık bakanlığı genel teknik şartnamesi D. TELEFON TESİSATI 1. Telefon kablosu a. Tanımı b. Yapısı ve özelliği c. Telefon kablo çekilmesi i. İşlem sırası ii. Dikkat edilecek hususlar 2. Telefon prizi a. Tanımı ve görevi b. Yapısı ve özelliği 3. Telefon tesisatını yapma a. Tesisat işlem sırası b. Dikkat edilecek hususlar 4. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği 5. Bayındırlık bakanlığı genel teknik şartnamesi E. TELEFON KUTUSU MONTAJI 1. Telefon terminal kutusu a. Tanımı ve görevi b. Yapısı ve özelliği 2. Telefon terminal kutusu montaj ve bağlantıları a. Montajını yapma i. İşlem sırası ii. Dikkat edilecek hususlar b. Kablo bağlantılarını yapma i. İşlem sırası ii. Dikkat edilecek hususlar 3. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği 4. Bayındırlık bakanlığı genel teknik şartnamesi KONU ALANLARININ AĞIRLIKLARI: KONULAR Sesli Ve Görüntülü Haberleşme Diyafon Tesisatı Televizyon Tesisatı Telefon Tesisatı Telefon Kutusu Montajı

Yüzde(%) 50 10 15 15 10


MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN

: ELEKTRİK - ELEKTRONİK

DAL

: ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

DERS

: ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

MODÜL

: GÜVENLİK TESİSATLARI

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : GENEL AMAÇ: Öğrenci, uygun ortam sağlandığında, TS, iç tesisler ve bayındırlık bakanlığı teknik şartnamesine uygun olarak, güvenlik tesisatları döşeyebilecektir. AMAÇLAR: 1. Hırsız alarm sisteminin tesisatını çekebilir. 2. Yangın ihbar ve alarm sisteminin tesisatını çekebilir.


İÇERİK A. HIRSIZ ALARM TESİSATI 1. Hırsız alarm sistemi kablosu a. Özelliği b. Standartları 2. Hırsız alarm sistemi a. Tanımı b. Sistem çeşitleri ve yöntemleri c. Sistem elemanları ve yapıları d. Hırsız alarm sistemi montajını yapma i. İşlem sırası ii. Dikkat edilecek hususlar e. Hırsız alarm sistemi bağlantılarını yapma i. İşlem sırası ii. Dikkat edilecek hususlar 3. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği 4. Bayındırlık bakanlığı genel teknik şartnamesi B. YANGIN ALARM TESİSATI 1. Yangın alarm sistemi kablosu a. Özelliği b. Standartları c. Kablo çekiminde dikkat edilecek hususlar 2. Yangın alarm sistemi a. Tanımı b. Sistem çeşitleri c. Sistem elemanları ve yapıları d. Yangın alarm sistemi montajını ve bağlantılarını yapma i. İşlem sırası ii. Dikkat edilecek hususlar 3. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği 4. Bayındırlık bakanlığı genel teknik şartnamesi KONU ALANLARININ AĞIRLIKLARI: KONULAR Hırsız Alarm Tesisatı Yangın Alarm Tesisatı

Yüzde(%) 50 50


MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN

: ELEKTRİK - ELEKTRONİK

DAL

: ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

DERS

: ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

MODÜL

: ZAYIF AKIM TESİSATI ARIZA TESPİTİ VE ONARIMI

SÜRE

: 40/16

ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : GENEL AMAÇ: Öğrenci, uygun ortam sağlandığında, TS, iç tesisler ve bayındırlık bakanlığı teknik şartnamesine uygun olarak, zayıf akım tesisatı arıza tespiti ve onarımını yapabilecektir. AMAÇLAR: 1. Çağırma tesisatı bakım onarımını yapabilecektir. 2. Haberleşme ve bildirim tesisatı bakım onarımını yapabilecektir.


İÇERİK : A. ÇAĞIRMA TESİSATI BAKIM ONARIM 1. Bakım yapma yöntemleri 2. Onarım yapma yöntemleri 3. Bakım ve onarım yapma a. Zil tesisatı bakımı ve onarımı yapma i. Bakımı yapmada kullanılan araç, gereçler ii. İşlem sırası iii. Dikkat edilecek hususlar b. Kapı otomatiği bakımı ve onarımı yapma i. Bakımı yapmada kullanılan araç, gereçler ii. İşlem sırası iii. Dikkat edilecek hususlar c. Refkontak, numaratör bakımı ve onarımı yapma i. Bakımı yapmada kullanılan araç, gereçler ii. İşlem sırası iii. Dikkat edilecek hususlar 4. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği 5. Bayındırlık bakanlığı genel teknik şartnamesi B. HABERLEŞME VE BİLDİRİM TESİSATI BAKIM ONARIM 1. Bakım ve onarım yapma a. Sesli veya görüntülü haberleşme tesisatı bakımı ve onarımı yapma i. Bakımı yapmada kullanılan araç, gereçler ii. İşlem sırası iii. Dikkat edilecek hususlar b. Televizyon ve telefon tesisatı bakımı ve onarımı yapma i. Bakımı yapmada kullanılan araç, gereçler ii. İşlem sırası iii. Dikkat edilecek hususlar c. Hırsız ve yangın bildirim tesisatı bakımı ve onarımı yapma i. Bakımı yapmada kullanılan araç, gereçler ii. İşlem sırası iii. Dikkat edilecek hususlar 2. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği 3. Bayındırlık bakanlığı genel teknik şartnamesi 4. İş güvenliği tedbirleri KONU ALANLARININ AĞIRLIKLARI: KONULAR Çağırma Tesisatı Bakım Onarım Haberleşme Tesisatı Bakım Onarım

Yüzde(%) 50 50


MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN

: ELEKTRİK - ELEKTRONİK

DAL

: ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

DERS

: ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

MODÜL

: AYDINLATMA PROJELERİ

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : GENEL AMAÇ: Öğrenci, uygun ortam sağlandığında, TS, iç tesisler yönetmeliği, bayındırlık bakanlığı genel teknik şartnamesine uygun olarak, aydınlatma projelerini çizebilecektir. AMAÇLAR: 1. Aydınlatma hesabını yapabilecektir. 2. Aydınlatma, priz ve zayıf akım tesisat projesini çizebilecektir. 3. Kolon şemasını çizebilecek ve gerilim düşümü ve maliyet hesabını yapabilecektir. 4. Aydınlatma tabloları çizimini yapabilecektir.


İÇERİK : A. AYDINLATMA HESABI 1. Aydınlatma tanımı 2. İyi bir aydınlatmanın sağlayacağı faydalar 3. Işık akısı tanımı 4. Aydınlık şiddeti tanımı 5. Aydınlatma hesabı a. Önemli maddelerin yansıtma katsayıları b. En az aydınlatma şiddetleri tablosu c. Oda aydınlatma verimi tablosu d. Kirlenme(bakım)faktörü tablosu e. Çeşitli lambaların güç ve ışık akıları tablosu f. Aydınlatma hesabı formülleri i. Oda indeksi ii. Armatürün çalışma düzlemine uzaklığı iii. Gerekli toplam ışık akısı iv. Ampül sayısı v. Armatür sayısı vi. Oluşan aydınlık şiddeti 6. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği 7. Aydınlatma hesabı yapan bilgisayar proğramı incelenmesi B.PROJE ÇİZME 1. Aydınlatma, priz, zayıf akım sembolleri çizimi 2. Çizilmiş bir projenin incelenmesi a. Bodrum b. Zemin c. Normal kat planı 3. Mimari plan özellikleri ve proje ölçekleri 4. Proje kapağı çizimi 5. Vaziyet planı özellikleri ve çizimi 6. Proje çiziminde uyulacak kurallar 7. Elektrik projeleri uygulama standartları 8. Mimari plan üzerinde; a. Anahtar, priz, armatürlerin, tablonun uygun yere çizimi b. Kolon hattının çizimi c. Priz linyelerinin çizimi d. Aydınlatma linyelerinin çizimi e. Priz ve aydınlatma sortilerinin çizimi f. Zayıf akım hatlarının çizimi g. Projedeki gerekli yazıların yazılması 9. Elektrik tesisleri iç tesisat yönetmeliği 10. Bayındırlık bakanlığı elektrik tesisatı genel teknik şartnamesi 11. Fen adamları yönetmeliği


C.KOLON ŞEMASI 1. Kolon şeması a. Tanımı b. Kolon şemasının çizimi i. Kuvvetli akım kolon şeması ii. Tek hat şeması iii. Merdiven otomatiği kolon şeması iv. Telefon kolon şeması v. Televizyon kolon şeması vi. Zayıf akım kolon şeması 2. Gerilim düşümü ve akım kontrolü a. Gerilim düşümü yapılacak hat seçimi b. Gerilim düşümünde kullanılan formül c. Gerilim düşümü sınırları d. Kabloların taşıyacağı akım kapasite tablosu e. Akım kontrolü hesabı f. Seçilen kablonun uygunluğunun kontrolü 3. Yükleme cetvelini hazırlamak 4. Maliyet hesabını yapma 5. Formları ve şartnameleri hazırlama D.AYDINLATMA TABLOLARI 1. Aydınlatma tabloları a. Tanımı b. Çizilmiş tablo çiziminin incelenmesi c. Tablo çiziminde dikkat edilecek hususlar d. Kat tablosu çizimi e. Sayaç tablosu çizimi f. Tablolarla ilgili yönetmelik ve şartnameler KONU ALANLARININ AĞIRLIKLARI: KONULAR Aydınlatma Proje Çizme Kolon Şeması Aydınlatma Tabloları

Yüzde(%) 25 25 25 25


MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN

: ELEKTRİK - ELEKTRONİK

DAL

: ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

DERS

: ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

MODÜL

: KUVVET PROJELERİ

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : GENEL AMAÇ: Öğrenci, uygun ortam sağlandığında, TS ve kuvvetli akım yönetmeliğine uygun olarak, kuvvet projelerini çizebilecektir. AMAÇLAR: 1. Kuvvet tesisatı projesini çizebilir. 2. Kolon şemasını çizebilir, gerilim düşümü ve maliyet hesabını yapabilir. 3. Kuvvet dağıtım tablo ve panoları çizimini yapabilir.


İÇERİK: A. KUVVET TESİSATI 1. Kuvvetli akım sembolleri çizimi 2. Çizilmiş projenin incelenmesi 3. Proje çiziminde uyulacak kurallar 4. Vaziyet planı ve proje kapağı çizimi 5. Kuvvet projesi a. Kuvvet tesisatı projesi çizimi b. Kuvvet tesisinin, aydınlatma projesi çizimi 6. İç tesisleri yönetmeliği 7. Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği B. KOLON ŞEMASI 1. Kolon şeması(enerji dağıtım şeması) a. Tanımı b. Kolon şemasının çizimi 2. Gerilim düşümü ve akım kontrolü a. Gerilim düşümü yapılacak hat seçimi b. Gerilim düşümünde kullanılan formül c. Gerilim düşümü sınırları d. Kabloların taşıyacağı akım kapasite tablosu e. Akım kontrolü hesabı f. Seçilen kablonun uygunluğunun kontrolü 3. Kompanzasyon hesabını yapma 4. Atölye aydınlatma tablosunu hazırlama 5. Yükleme cetvelini hazırlamak 6. Maliyet hesabını yapma 7. Formları ve şartnameleri hazırlama 8. Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği C. KUVVET TABLOLARI 1. Kuvvet tabloları a. Tanımı b. Çizilmiş tablo çiziminin incelenmesi c. Tablo çiziminde dikkat edilecek hususlar d. Kuvvet tablosu ve bağlantı şeması çizimi e. Kompanzasyon pano çizimi 2. Tablo ve panolarla ilgili yönetmelik, teknik şartnameler KONU ALANLARININ AĞIRLIKLARI: KONULAR Kuvvet Tesisatı Çizimi Kolon Şeması Kuvvet Tabloları

Yüzde(%) 40 40 20


MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN

: ELEKTRİK - ELEKTRONİK

DAL

: ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

DERS

: ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

MODÜL

: DIŞ AYDINLATMA PROJELERİ

SÜRE

: 40/16

ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : GENEL AMAÇ: Öğrenci, uygun ortam sağlandığında, TS ve kuvvetli akım yönetmeliğine uygun olarak, dış aydınlatma projelerini çizebilecektir. AMAÇLAR: 1. Dış aydınlatma hesaplarını yapabilir. 2. Dış aydınlatma projesi ve armatür detayını çizebilir. 3. Kolon şemasını çizebilir, gerilim düşümü ve maliyet hesabını yapabilir.


İÇERİK : A.

DIŞ AYDINLATMA 1. Dış aydınlatma hesapları a. Dış aydınlatmada aydınlık şiddetleri değerleri b. Aydınlatma araçlarının özellikleri c. Yol, kavşak,meydan aydınlatılmasında kullanılacak armatürlerin yerleştirilmesi d. Aydınlatma yapılacak yerde bulunacak armatür sayı ve yerleri 2. Bilgisayar ortamındaki aydınlatma hesabı programının incelenmesi

B.

DIŞ AYDINLATMA PROJELERİ 1. Çizilmiş örnek dış aydınlatma projesini inceleme 2. Dış aydınlatma sembolleri çizimi 3. Dış aydınlatma proje ölçekleri 4. Dış aydınlatma projesi çizimi a. Mini futbol saha projesi b. Yol aydınlatma projesi c. Bahçe aydınlatma projesi 5. Çevre aydınlatma direk ve çim armatür detayı çizimi 6. Sokak aydınlatma direği detayı çizimi 7. Kanal detayı çizimi 8. Yönetmelik ve şartnameler

C.

KOLON ŞEMASI 1. Kuvvetli akım kolon şeması çizimi 2. Gerilim düşümü ve akım kontrolü a. Gerilim düşümünde kullanılan formül b. Gerilim düşümü sınırları c. Kabloların taşıyacağı akım kapasite tablosu d. Akım kontrolü hesabı e. Seçilen kablonun uygunluğunun kontrolü 3. Yükleme cetvelini hazırlama 4. Maliyet hesabını yapma 5. Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği

KONU ALANLARININ AĞIRLIKLARI: KONULAR Dış Aydınlatma Dış Aydınlatma Projeleri Kolon Şeması

Yüzde(%) 30 35 35


MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN

: ELEKTRİK - ELEKTRONİK

DAL

: ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

DERS

: ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

MODÜL

: TOPRAKLAMA PROJELERİ

SÜRE

: 40/16

ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : GENEL AMAÇ: Öğrenci, uygun ortam sağlandığında, TS, kuvvetli akım, topraklama yönetmeliğine uygun olarak, topraklama projelerini çizebilecektir. AMAÇLAR: 1. Temel topraklama planını çizebilir. 2. Topraklama proje hesaplamalarını yapabilir.


İÇERİK : A. TEMEL TOPRAKLAMA PROJE ÇİZİMİ 1. Topraklama proje ölçek ve sembolleri 2. Çizilmiş topraklama projelerini inceleme 3. Temel topraklama planı çizimi a. Mimari plan özelliği b. Topraklayıcı yerlerinin işaretlenmesi c. Topraklama bağlantı hatlarının çizimi 4. Topraklamalar yönetmeliği 5. İç tesisleri yönetmeliği 6. Fen adamları yönetmeliği B. TOPRAKLAMA PROJESİ HESAPLARI 1. Temel topraklaması hesabı a. Hesaplamalarda kullanılan değerler i. Toprak özgül direnci(β) ii. Şerit uzunluğu(L) iii. Elektrot gömülme derinliği(h) iv. Çubuk boyu(iç) v. Temelin eni(a) vi. Temelin boyu(b) vii. Temelin enine paralel iletken sayısı(kol sayısı) viii. Temelin boyuna paralel iletken sayısı(kol sayısı) b. Hesaplanacak değerler i. Toplam temel eni iletken boyu(∑en) ii. Toplam temel boyu iletken boyu(∑boy) iii. Toplam temel topraklama iletkeni(∑L) iv. Şerit çapı(eşdeğer alan)(D) v. Yatay topraklama eşdeğer direnci(Ry) vi. Dikey topraklama eşdeğer direnci(Rç) vii. Topraklama toplam eşdeğer direnci(Re) c. Standart direnç sınır değeri uygunluk kontrolü 2. Topraklamalar yönetmeliği KONU ALANLARININ AĞIRLIKLARI: KONULAR Temel Topraklama Topraklama Projesi

Yüzde(%) 40 60

elektrik  

elektrik elementleri

elektrik  

elektrik elementleri

Advertisement