Page 1


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 03

04. Εditorial 06. Reunion ‘85 08. Reunion ‘95 10. Who is Who – Mαρία Παπαθεοφάνους 12. Who is Who – Κώστας Διαµμαντής Μπαλάσκας 14. Who is Who – Αγγελική Φιλανδριανού 16. Καθηγήτρια – Γεωργία Τσώνη 18. Wild Wild East 19. Wild Wild West 20. Tαξίδι – Αρκτική – Ανταρκτική 26. Εδώ Βρυξέλλες 27. Agenda – Debates 32. Οικολογία – Big Problem 36. Ανθρώπινα Δικαιώµματα 38. Back to School 46. Εξόδιο για τον Γιώργο Σαπουτζόγλου 47. Σύλβια 48. Νέα Γενιά Ζηρίδη

teuxos31.indd 3

4/2/2011 3:42:10 µµ


04 EDITORIAL Αγαπητοί Συναπόφοιτοι, Εύχοµμαι το 2011 να είναι µμια χρονιά που θα πραγµματοποιήσει τα όνειρά σας, γεµμάτο υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας! Ο Σύλλογος συνεχίζει το έργο του ακόµμη πιο δυναµμικά το νέο έτος. Σε λίγες µμέρες το νέο site του Συλλόγου θα είναι πραγµματικότητα! Στο www.sala.gr θα µμπορείτε να διαβάζετε ηλεκτρονικά το Αθήναζε, να µμαθαίνετε άµμεσα τα νέα του Συλλόγου, να προσθέτετε πληροφορίες, όπως το email σας, για να µμπορούν οι συναπόφοιτοι να έρχονται σε επαφή µμαζί σας. Πλέον το site θα γίνει ένα εργαλείο άµμεσης επικοινωνίας µμεταξύ των αποφοίτων. Στο παρόν τεύχος θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε κάποιους συναποφοίτους µμας µμέσα από τα καθιερωµμένα who is who και να διαβάσετε τη συνέντευξη που µμας παραχώρησε η αγαπηµμένη µμας καθηγήτρια κυρία Τσώνη. Επίσης, δύο νέα παιδιά µμοιράζονται µμαζί µμας την εµμπειρία τους από τις σπουδές τους στο εξωτερικό, ενώ µμέσα από την επαγγελµματική του δραστηριότητα ένας άλλος απόφοιτος µμας κάνει κοινωνούς στην τέχνη του debate. Από το παρόν τεύχος δε θα µμπορούσε να λείψει η στήλη «Εδώ Βρυξέλλες», αφιερωµμένη στο θεσµμό του Ευρωπαίου Διαµμεσολαβητή, και η στήλη «Ταξίδι», η οποία µμας ταξιδεύει σ’ έναν ασυνήθιστο προορισµμό, στους δύο πόλους της γης, την Αρκτική και την Ανταρκτική. Η θεµματολογία µμας κλείνει µμε δύο άρθρα ξεχωριστού προσανατολισµμού: το ένα µμας παρουσιάζει το µμέγεθος της οικολογικής καταστροφής που έχει προκαλέσει η πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού και το άλλο µμας ενηµμερώνει για τα αναφαίρετα δικαιώµματα του ανθρώπου. Τέλος, µμέσα από τις σελίδες του περιοδικού αποχαιρετούµμε δύο µμέλη του Συλλόγου, τα οποία δυστυχώς δε βρίσκονται πια ανάµμεσά µμας. Το τεύχος αυτό θα θέλαµμε να το αφιερώσουµμε στη µμνήµμη του συναπόφοιτου Δηµμήτρη Μασσέλου, απόφοιτου 1987, ο οποίος πριν από περίπου 3 µμήνες έφυγε από τη ζωή. Ο Δηµμήτρης µμας βοήθησε πολύ µμε τις ιδέες και τις γνώσεις του στο χώρο των εντύπων, καθώς είχε δηµμοσιογραφική εµμπειρία, αλλά και µμε τις επιλογές αρκετών εικαστικών εξωφύλλων και αφιερωµμάτων. Άλλωστε η φωτογραφία ήταν η µμεγάλη του αγάπη και η εικόνα του τεύχους που κρατάτε τώρα στα χέρια σας έχει τραβηχτεί από τον ίδιο στο Παρίσι. Κλείνοντας θα ήθελα να σας ενηµμερώσω ότι η κοπή της πίτας του Συλλόγου θα πραγµματοποιηθεί στο LOCAL –Λαδά Χρ. & Ολύµμπου, Κηφισιά– στις 28 Φεβρουαρίου, ηµμέρα Δευτέρα και ώρα 21.00.

TΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ ΜΕΛΗ: Βενετσάνος Γιάννης, Πρόεδρος τηλ. 6944963849, απόφοιτος 1995 Νίκας Νίκος, Αντιπρόεδρος τηλ. 6932344737, απόφοιτος 1995 Καστρίτης Γιάννης, Γενικός Γραµμµματέας τηλ. 6936840349, απόφοιτος 1995 Παντολέων Εβίτα, Ταµμίας τηλ. 6945559814, απόφοιτος 1996 Aλιφέρη Ελένη, Μέλος τηλ. 6937314942, απόφοιτος 1996 Αρώνες Ερρίκος, Μέλος απόφοιτος 1997 Δανηλάτος Ιάσονας, Μέλος τηλ. 6944292392, απόφοιτος 2002 Λιναρδάκης Στέλιος, Μέλος τηλ. 6944578498, απόφοιτος 1995 Παπαγιαννοπούλου Δήµμητρα, Μέλος τηλ. 6932610660, απόφοιτος 1995

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Σολοµμωνίδου Χρυσάνθη, τηλ. 6973741283, απόφοιτος 2000 Φαρδή Άννα, τηλ. 6937470327, απόφοιτος 2000 Στενηµμαχίτη Ναταλία, τηλ. 6938722111, απόφοιτος 2000 Βογιατζής Βαγγέλης, απόφοιτος 2002

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ:

Σας περιµμένουµμε όλους! Καλή ανάγνωση!

Αθηναίος Φίλης, απόφοιτος 1989

Νίκος Νίκας Απόφοιτος ‘95

Γιαννόπουλος Περικλής, απόφοιτος 1995

Για άρθρα-­ιδέες-­διαφήµμιση για το Αθήναζε: Εβίτα Παντολέων 6945 559814 pantoleone@gmail.com

Ηλιάδης Ηλίας, απόφοιτος 1995

Για άρθρα-­ιδέες για το Αθήναζε από γονείς, µμαθητές, εκπαιδευτικούς & διοικητικούς συνεργάτες της Νέας Γενιάς Ζηρίδη: Μαίρη Σισµμανίδου 210 6685619 msismanidou@ziridis.gr ΕΚΔΟΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΕΒΙΤΑ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ART DIRECTOR: ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ: ΜΑΙΡΗ ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ, ΟΛΓΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΑΛΑ): ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ

teuxos31.indd 4

4/2/2011 3:42:15 µµ


teuxos31.indd 5

4/2/2011 3:42:16 µµ


06 REUNION 85

REUNION ‘85

03

01 02

05

06

04 07

08

07

1. Χορηγός Εκδήλωσης Smirnoff 2. Κύρος, Γιάννης Σταθάκης 3. Μαρίνα Κουµμανούδη, Πέτρος Μπάθας, Λέων Αραβαντινός 4. Εβίτα Παντολέων 5. Κωσταντίνος Τσάβαλος 6. Κώστας Ζιόβας 7. Γιάννης Βενετσάνος, Στέλιος Λιναρδάκης 8. Γιάννης Καστρίτης, Ελένη Αλιφέρη

teuxos31.indd 6

4/2/2011 3:43:01 µµ


REUNION 85 07 01

02

03

04

06

05 08

07 1. Ειρήνη Λιναρδάκη 2. Άννυ Καφκά, κ. Παναγιώτης Ζηρίδης, κ. Κατερίνα Ζηρίδη, Λέων Αραβαντινός 3. Μαρίνα Κουµμανούδη, Άννυ Καφκά, Μαίρη Ζαφειροπούλου 4. Άννυ Παπαναγιώτου, Κωνσταντίνος Τσάβαλος, Πωλίνα Σαπουνά 5. Λέων Αραβαντινός , Άννυ Καφκά, Ειρήνη Λιναρδάκη 6. κ. Νίκος Μελετής 7. Κωνσταντίνος Μπαµμπίλης, Άννυ Καφκά 8. Γιώργος Δρηµμιώτης, Σπύρος Ιορδάνης, κ. Κατερίνα Ζηρίδη, Πέτρος Μπάθας, Λέων Αραβαντινός

teuxos31.indd 7

4/2/2011 3:43:37 µµ


08 REUNION 95 03

REUNION ‘95 01

02

05

04

07 06 10

08

09 1. Ηλίας Ηλιάδης, Κατερίνα Σηλυβρίδου 2. Αλέξανδρος Μαϊδώνης, Στέλιος Λιναρδάκης 3. Γιάννης Δραγατάκης, κ. Δηµμήτρης Μουζάκης 4. κ. Νίκος Κόκλας 5. Γιάννης Βενετσάνος, Ηλίας Ηλιάδης, Γεράσιµμος Κοµμµματάς 6. Απόφοιτοι `95 7. Καρολίνα Μιχοπούλου, Πένη Γιαλακίδη, Άννα Μεταξα 8. κ. Νίκος Μελετής, κ. Σπύρος Μωραΐτης 9. Μάριος Ισαρης, Λάµμπρος Δρακόπουλος 10. Μανώλης Γαλούνης, Γιάννης Καστρίτης

teuxos31.indd 8

4/2/2011 3:44:20 µµ


REUNION 95 09 01

02

04

03

07 05

06

08

1. κ. Ελένη Πετροπούλου, κ. Σκουφάς, κ. Νίκος Μελετής, κ. Σπύρος Μωραΐτης, κ. Νίκος Κόκλας, κ. Δηµμήτρης Μουζάκης, κ. Κατερίνα Ζηρίδη & Απόφοιτοι `95 2. Κωσταντίνος Πάτσιος, Οδυσσέας Ζωγράφος 3. Γιώργος Γεωργούλας 4. Στέλιος Λιναρδάκης, Γιάννης Βενετσάνος, Νίκος Νίκας, Γιάννης Καστρίτης 5.  Άννα Ξένου 6.  Σοφία Καραγιάννη 7. Γεράσιµμος Κοµμµματάς, Δηµμοσθένης Δανηλάτος 8. κ. Παναγιώτης Ζηρίδης, κ. Σωτήρης Σκουφάς

teuxos31.indd 9

4/2/2011 3:44:55 µµ


10 ΠΡΟΣΩΠΑ

Who IS

Μαρία Παπαθεοφάνους απόφοιτος ‘96

A

ποφοίτησα από τα «Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη» το 1996 και στη συνέχεια φοίτησα στο Αμερικάνικο κολλέγιο (Deree) στον τομέα του marketing Management ενώ παράλληλα εργαζόμουν στην εταιρεία δημοσίων σχέσεων Beluga. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου δούλεψα για δύο χρόνια σε εκδοτική εταιρία του ομίλου Βαρδινογιάννη ως υπεύθυνη διαφήμισης σε δύο περιοδικά και οκτώ χρόνια ως υπεύθυνη πωλήσεων σε δύο από τις μεγαλύτερες εταιρίες γραφικών τεχνών, Στέφανος Καρυδάκης Α.Ε. και Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ. Πριν από πέντε χρόνια παντρεύτηκα, ενώ τον Αύγουστο του 2008 ήλθε στη ζωή μας και ένα υπέροχο κοριτσάκι. Παράλληλα με

teuxos31.indd 10

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ,     IN  STYLE  EVENTS,     ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  32,  ΒΟΥΛΑ,     ΤΗΛ.  210  8955041,  6944896779,     MPAPATHEOFANOUS@GMAIL.COM

τη δημιουργία της οικογένειας άρχισε να γεννιέται στο μυαλό μου και η ιδέα μιας δικής μου δουλειάς. Έτσι μετά από αρκετή σκέψη, συγκέντρωσα τις γνώσεις και τις γνωριμίες όλων αυτών των χρόνων που εργαζόμουνα στον ιδιωτικό τομέα, και το Σεπτέμβριο του 2010 δημιούργησα την In style events, με αντικείμενο τη διοργάνωση παιδικών πάρτυ, βαπτίσεων και γάμων. Με σεβασμό στους ανθρώπους που με εμπιστεύονται και στην οικονομική κατάσταση που επικρατεί, στόχος μου είναι η παρουσίαση δημιουργικών προτάσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη-­συνεργάτη, και η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, σε προσιτές τιμές.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες • Catering • Χώροι διεξαγωγής εκδηλώσεων • Μπομπονιέρες • Σχεδιασμός και εκτύπωση προσκλητηρίων • Φωτογραφία • Βιντεοκάλυψη • DJ • Διακόσμηση • Ανθοστολισμοί • Χειροποίητα προσωποποιημένα παιδικά δώρα (μπλουζάκια ή καδράκια με το όνομα του κάθε παιδιού ή την παράσταση που επιθυμείτε) • Διεξαγωγή παραστάσεων (μαριονέτες και καραγκιόζης) • Δημιουργική ενασχόληση. (ανιματερ και παιδικά εργαστήρια)

4/2/2011 3:44:56 µµ


WHO IS  WHO 11

teuxos31.indd 11

4/2/2011 3:45:05 µµ


12 ΠΡΟΣΩΠΑ

Who IS Κώστας ΔιαµμαντήςΜπαλάσκας απόφοιτος ‘00

EUPROGRAMS@ACTION.GR

O

νομάζομαι Κώστας Διαμαντής-­ Μπαλάσκας και είμαι απόφοιτος του 2000. Μετά την αποφοίτησή μου από τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη τελείωσα το Πάντειο Πανεπιστήμιο (τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού) και, μετά από ένα χρόνο πρακτικής στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», πήγα στην Αγγλία όπου και ολοκλήρωσα το MSc στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση στο London School of Economics. Εκεί αποφάσισα να κάνω στροφή στην καριέρα μου και, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων, εντάχθηκα στην οικογενειακή επιχείρηση Action Synergy,

teuxos31.indd 12

η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως. Η Action Synergy ιδρύθηκε το 1986 στο Ηράκλειο Κρήτης και στεγάζεται σε δύο γραφεία, ένα στο Μαρούσι και ένα στο Ηράκλειο Κρήτης. Μέσα στα 24 χρόνια στα οποία δραστηριοποιείται, έχει συνεχή παρουσία στο χώρο της ανοιχτής και εξ’ αποστάσεως μάθησης και των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα τελευταία χρόνια, η Action Synergy έχει μπει δυναμικά στο χώρο του e-­learning αναπτύσσοντας τη δική της πλατφόρμα και δημιουργώντας μια σειρά από μαθήματα

στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασιών με μια μεγάλη γκάμα συνεργατών σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από διακρατικά προγράμματα σε διάφορους τομείς. Τα τελευταία χρόνια τα προγράμματα αυτά αφορούν: • στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων (ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ στους τομείς του τουρισμού, της επεξεργασίας υγρών λυμάτων και του

4/2/2011 3:45:05 µµ


WHO IS  WHO 13

εκπαιδευτή ενηλίκων), • στους κοινωνικούς τομείς (εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως για τον επιμελητή προσωπικής φροντίδας ατόμων με αναπηρία, καταπολέμηση του ρατσισμού εναντίον των ρομά), • στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας εργαλείων για την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων που προσφέρονται από τα πανεπιστήμια με αυτές που ζητούνται από τις επιχειρήσεις, • στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (μέσω της ανάλυσης των μαθησιακών αναγκών στελεχών και ιδιοκτητών επιχειρήσεων), • στην προώθηση της χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών (και κυρίως οπτικοακουστικών αρχείων) στην εκπαίδευση και • στην εκμάθηση γλωσσών (η Action Synergy συντονίζει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που έχει σαν στόχο την ανάπτυξη online υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας). Στο πλαίσιο αυτών των ευρωπαϊκών συνεργασιών και της αξιοπιστίας που έχει αποκτήσει η εταιρεία στις Βρυξέλλες μέσω των προγραμμάτων στα οποία έχει συμμετάσχει, η Action Synergy επιλέχθηκε από το γαλλικό οργανισμό Auralog, για την προώθηση στην Ελλάδα και την Κύπρο του TELL ME MORE, του πιο διαδεδομένου συστήματος online εκμάθησης ξένων γλωσσών με 7 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Το TELL ME MORE προσφέρει την εκμάθηση Αγγλικών, Γαλλικών, Ιταλικών,

teuxos31.indd 13

Ισπανικών, Γερμανικών ή Ολλανδικών με τον πιο σύγχρονο τρόπο ο οποίος συνδυάζει τον παιδαγωγικό σχεδιασμό με την επικοινωνιακή προσέγγιση και επιτρέπει στους χρήστες την εξάσκηση της γλώσσας σαν να ήταν στη χώρα στην οποία η γλώσσα αυτή ομιλείται. Αυτό επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, και μέσω μιας τεχνολογίας αναγνώρισης ήχου η οποία επιτρέπει στο χρήστη να μιλάει στο μικρόφωνο του υπολογιστή του και να εξασκεί την προφορά μιας λέξης ή να κάνει διάλογο με τον υπολογιστή. Μία άδεια TELL ME MORE διαρκεί για 12 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της και περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα μιας γλώσσας. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος χρήστης μπορέσει και βρει χρόνο να ασχοληθεί, μπορεί να καλύψει όλα τα επίπεδα μιας γλώσσας από το αρχάριο μέχρι το προχωρημένο. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης ολοκληρωμένη εκμάθηση μιας γλώσσας μέσω της εξάσκησης και των 4 βασικών δεξιοτήτων (ακουστική κατανόηση, γραπτή κατανόηση, ανάγνωση, γραφή), εξατομικεύεται ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους που θα θέσει ο κάθε χρήστης και αφορά όχι μόνο στην εκμάθηση μιας

γλώσσας για καθημερινές καταστάσεις, αλλά και στην επαγγελματική χρήση της γλώσσας για συγκεκριμένες καταστάσεις (παρουσίαση προϊόντος, τηλεφωνικές επικοινωνίες κλπ.), καθώς και για συγκεκριμένα επαγγέλματα (νομικά, φαρμακευτική, πωλήσεις, τουρισμός κλπ.). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.action.gr Η τιμή μιας άδειας (μια γλώσσα, 12 μήνες, όλα τα επίπεδα) είναι 119 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, για τους απόφοιτους του σχολείου μας μπορούμε να κάνουμε μια ειδική προσφορά (με κωδικό 136) με την οποία διαθέτουμε την άδεια στην τιμή των 85 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο e-­mail: euprograms@action.gr και στο τηλέφωνο: 210 6822606.

4/2/2011 3:45:12 µµ


14 ΠΡΟΣΩΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΩΝΗ

Υδατάνθρακες, πρωτεϊνες, λίπη, βιταµμίνες, βασικές αρχές οργάνωσης της ζωής και του χρόνου, χαρακτηριστικά εφηβείας... Αυτά είναι µμόνο µμερικά από όσα µμας έµμαθε η κ. Γεωργία Τσώνη µμέσα από τα µμαθήµματά της. Τώρα, όµμως, ήρθε η στιγµμή να ανοίξει το αρχείο της ζωής της για να µμοιραστεί µμαζί µμας αναµμνήσεις και εµμπειρίες και να καταθέσει κάποιες απόψεις... ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ  ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ,     ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ‘00

Κ. Τσώνη, πώς προέκυψε η αγάπη σας για την εκπαίδευση; Από μικρό παιδί μου άρεσε να προσφέρω στο συνάνθρωπο και έτσι μου καλλιεργήθηκε η επιθυμία να γίνω γιατρός ή εκπαιδευτικός. Το πρώτο δεν το κατόρθωσα. Σπούδασα, λοιπόν, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Διαιτολογίας. Όταν τελείωσα τη Σχολή, δίδαξα εθελοντικά σε ένα ορφανοτροφείο της Νέας Σμύρνης, γιατί πάντα αγαπούσα πολύ τα παιδιά. Στη συνέχεια προσελήφθη στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, όπου παρέμεινα 10 χρόνια δουλεύοντας ως διαιτολόγος και οργανώνοντας το Διαιτολογικό Τμήμα, το τρίτο που λειτούργησε τότε στην Αθήνα. Με το γάμο και την απόκτηση οικογένειας οι προτεραιότητές μου άλλαξαν και αναγκάστηκα να εγκαταλείψω τη διαιτολογία που τόσο αγαπούσα. Όταν, όμως, τα παιδιά μου μεγάλωσαν και πήγαν σχολείο, επέστρεψα στον κλάδο της εκπαίδευσης που τόσο λάτρευα. Δίδαξα Οικιακή Οικονομία στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα δίδασκα διαιτολογία στις Σχολές Μαιών, πριν αυτές ενταχθούν στα ΤΕΙ.

teuxos31.indd 14

Το άπιαστο όνειρο της Ιατρικής... αποτέλεσε απωθημένο; Όχι, γιατί προσπάθησα να το αγγίξω. Κατά τα φοιτητικά μου χρόνια εντάχθηκα στο εθελοντικό σώμα νοσοκόμων του Ελληνικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου και μετά από μια γρήγορη εκπαίδευση έφτασα στο σημείο να παρακολουθώ και χειρουργεία. Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας με το σχολείο και μετά από πόσα χρόνια συνεχούς παρουσίας το αποχαιρετήσατε; Όταν ο γιος μου ήταν 4 ετών, διαβήκαμε μαζί το κατώφλι του σχολείου για να τον γράψω στο Νηπιαγωγείο. Να σημειώσουμε εδώ ότι ήμουν κι εγώ μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη. Συνάντησα, λοιπόν, την Ήρα Ζηρίδη, διευθύντρια του Νηπιαγωγείου, και συζητήσαμε λίγο για τα χρόνια που ήμουν μαθήτρια και για τον Γεώργιο Ζηρίδη, τον μέγα Δάσκαλο, στον οποίο οφείλω πολλά. Της μίλησα για τις σπουδές μου και την επαγγελματική μου εμπειρία και αμέσως μου πρότεινε συνεργασία. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη! Θα επέστρεφα στο σχολείο που τόσο αγαπούσα και θα ερχόμουν σε επαφή με τα

παιδιά που επίσης λάτρευα! Ήταν το 1978. Από τότε πέρασαν 22 χρόνια αρμονικής συνεργασίας. Από τα χέρια μου πέρασαν εκατοντάδες μαθητές καθώς και η «νέα γενιά Ζηρίδη». Το 2000 συνταξιοδοτήθηκα.

Ποια είναι η πιο έντονη ανάμνησή σας από τα χρόνια στο σχολείο; Θυμάμαι πολύ έντονα τις εκθέσεις για την «Ελληνική Παράδοση» και τη «Μόλυνση του Περιβάλλοντος», καθώς και τα χριστουγεννιάτικα παζάρια που οργανώναμε με τους μαθητές. Οι πρωτοβουλίες αυτές ήταν πολύ επιτυχημένες, γιατί είχαν την αμέριστη συμπαράσταση τόσο των παιδιών όσο και των γονέων. Επίσης, είχαμε συμμετάσχει και στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό «Ο νεαρός καταναλωτής στην Ευρώπη», όπου διακριθήκαμε δύο φορές. Τέλος, θυμάμαι τις υπέροχες σχέσεις που είχα με τους συναδέλφους και τους ευχαριστώ όλους γι’ αυτό! Ποιο είναι το περιεχόμενο της Οικιακής Οικονομίας; Αρχικά, ήταν το λεγόμενο μάθημα

4/2/2011 3:45:18 µµ


ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 15 ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΤΟ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ

ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ

ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΟΜΩΣ, ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΕΙΧΑ ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΙΣΕΠΡΑΤΤΑΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑ.

ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ Η ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΡΩΜΕ ΦΑΓΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΠΛΟΧΕΡΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ

ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΙΣ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΓΙ’ ΑΥΤΟ

οικοκυρικών, όπου τα κορίτσια μάθαιναν κέντημα, ράψιμο και μαγείρεμα. Έβλεπα, όμως, πως έπρεπε σιγά-­σιγά να ξεφύγει από αυτά τα στενά όρια. Έτσι, σε συνεργασία με συναδέλφους από άλλα ιδιωτικά σχολεία φτιάξαμε ένα νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο έγινε δεκτό από την τότε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Έκτοτε το μάθημα κινήθηκε σε άλλη τροχιά και έγινε πολύπλευρο. Διδάσκει μεταξύ άλλων την ιστορική εξέλιξη της οικογένειας και τη σχέση μεταξύ των μελών της, την εξέλιξη της ενδυμασίας και της κατοικίας. Ασχολείται, επίσης, με τον έφηβο και τις ανάγκες του καθώς και με τις βασικές αρχές της σωστής διατροφής.

Πώς αντιμετώπιζαν οι μαθητές το μάθημα; Πολλά παιδιά δεν το αντιμετώπιζαν στη σωστή του διάσταση. Αυτό οφειλόταν κατά ένα μεγάλο ποσοστό και στη στάση των γονέων, καθώς πολλοί θεωρούσαν ότι ήταν ένα μάθημα που θα χάριζε απλόχερα μόνο ένα βαθμό. Με τα παιδιά, όμως, πιστεύω πως είχα μια άριστη σχέση και πως εισέπρατταν την αγάπη που τους είχα. Ένα μεγάλο μέρος του μαθήματος είναι αφιερωμένο στη σωστή διατροφή. Πόσο εφικτό πιστεύετε πως είναι να τρώνε τα παιδιά υγιεινά, τη στιγμή που οι πειρασμοί γύρω τους είναι πολλοί; Πράγματι, στη σύγχρονη εποχή τα παιδιά λαμβάνουν πολλά ερεθίσματα από τα ΜΜΕ που καθημερινώς τα βομβαρδίζουν με διαφημίσεις και τα προτρέπουν να καταναλώνουν τροφές χαμηλής διατροφικής αξίας. Στο τέλος, πέφτουν στην παγίδα της

teuxos31.indd 15

κακής διατροφής και αγγίζουν πολλές φορές τα όρια της παιδικής παχυσαρκίας. Το μόνο που μπορεί να τα προστατεύσει είναι το ψυγείο του σπιτιού τους και τα απλά μαγειρεμένα φαγητά της μαμάς που θα τα κρατήσει μακριά από τα «βρώμικα».

Πολλές τηλεοπτικές εκπομπές προτείνουν καθημερινά δίαιτες. Πόσο κριτικά πρέπει να στεκόμαστε απέναντι σ’ αυτές; Είναι γεγονός πως ακούγονται πολλές προτάσεις για δίαιτες και μάλιστα από άτομα που δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι βαθείς γνώστες του αντικειμένου. Οι δίαιτες αυτές είναι επικίνδυνες και καλό θα ήταν να τις απορρίπτουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι εξαιτίας αυτών πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από προβλήματα στο θυροειδή αδένα, που είναι ο ρυθμιστής της καλής λειτουργίας του οργανισμού. Θεωρώ πως η ασφαλέστερη οδός είναι να τρώμε φαγητά μαγειρεμένα με απλό τρόπο και να λαμβάνουμε την ποικιλία τροφών που μας προσφέρει απλόχερα η ελληνική γη. Ποια συμβουλή, ευχή θα δίνατε στους αποφοίτους και σε όσους θα διαβάσουν τη συνέντευξη; Στους μαθητές μου, που αγαπούσα πολύ και που τώρα μου λείπουν, στέλνω όλη μου την αγάπη και εύχομαι τόσο σε αυτούς όσο και σε όλους τους αναγνώστες υγεία και επιτυχία στη ζωή τους. Και μια συμβουλή: αγαπήστε τη δουλειά με την οποία θα ασχοληθείτε! Κυρία Τσώνη, σας ευχαριστούμε θερμά!

4/2/2011 3:45:20 µµ


16 WILD WILD  EAST

WILD WILD EAST ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΕΤΗ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2002)

Από την Ελλάδα, στην ανατολική ακτή των Η.Π.Α. Από φοιτητής στην Αθήνα, η τύχη µμε στέλνει «αλλού» µμετά το πτυχίο. Αλήθεια τι µμεσολάβησε για αυτή την αλλαγή;; Μετά την αποφοίτησή μου από τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη σπούδασα στην Ιατρική σχολή Αθηνών και τώρα είμαι μεταδιδακτορικός φοιτητής στο πανεπιστήμιο Harvard με αντικείμενο την κλινική και την εργαστηριακή έρευνα στο Massachusetts General Hospital (MGH). Τώρα, προετοιμάζομαι να ξεκινήσω ειδικότητα στις Η.Π.Α. Γιατί εξωτερικό; Γιατί η ελληνική πραγματικότητα δυστυχώς «γειώνει». Από τα όμορφα και πραγματικά καλά και παραγωγικά φοιτητικά χρόνια, έγινα νέος, πτυχιούχος γιατρός που αναγκάζομαι να περιμένω πολυάριθμα έτη για να ξεκινήσω την πολυπόθητη ειδικότητα σε κάποιο «καλό» νοσοκομείο των Αθηνών. Το ρεύμα λοιπόν με παρέσυρε στην ανατολική ακτή των Η.Π.Α. Και όταν έφτασα, συνειδητοποίησα οτι αυτό που ονόμαζα «εξ’ ανάγκης» κατάληγε να είναι «επιλογή». Η ιατρική σχολή του Harvard με το πανεπιστημιακό της νοσοκομείο MGH εδράζεται στην ξακουστή Μασαχουσέτη με πρωτεύουσα τη Βοστώνη και αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες φοιτητές, γιατρούς

teuxos31.indd 16

Σπούδασα στην Ιατρική σχολή Αθηνών και τώρα είµμαι µμεταδιδακτορικός φοιτητής στο πανεπιστήµμιο Harvard µμε αντικείµμενο την κλινική και την εργαστηριακή έρευνα στο Massachusetts General Hospital (MGH). Τώρα, προετοιµμάζοµμαι να ξεκινήσω ειδικότητα στις Η.Π.Α

και ερευνητές προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας σε ασθενείς που έρχονται από όλο τον κόσμο. Με ερευνητική δραστηριότητα στα χαρακώματα των εξελίξεων και ήδη μια μακρά λίστα νομπελιστών αποτελεί όχι έναν απόκοσμο τεχνοκράτη αλλά ένα πανεπιστήμιο «για μένα», ένα παράδειγμα όχι μιας ξεχωριστής μονάδας παραγωγής γνώσης αλλά συνυφασμένο με την κοινωνική δομή, υπηρετώντας τις ανάγκες της. Ο καθηγητής δεν είναι μία δογματική μορφή, αλλά ένας φίλος και συνεργάτης, που αντλεί πραγματική ικανοποίηση από την πρόοδο των μαθητών του. Η γενικότερη εμπειρία της ανατολικής ακτής των Η.Π.Α., όπου εδράζεται το πανεπιστήμιο, είναι ανεκτίμητη για κάθε καλεσμένο της. Από τα πάρκα και τα μουσεία μέχρι την απλή καθημερινότητα, με τις συγκοινωνίες και τα σινεμά, η Βοστώνη μπορεί να ικανοποιήσει κάθε ταξιδιώτη. Συστήνω, λοιπόν, ανεπιφύλακτα σε όλους τους μαθητές αλλά και συναδέλφους να πάρουν αυτή την ολοκληρωμένη και ωραία γεύση. Τους αξίζει…

4/2/2011 3:45:31 µµ


WILD WILD  WEST 17

ΑΠΟ ΤHΝ ΝΤΕΝΗ ΜΑΝΤΖΑΡΗ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2002)

Οκτώ χρόνια µμετά την αποφοίτησή µμου από το σχολείο µμας, βρίσκοµμαι σήµμερα υπότροφος ερευνήτρια στο Πανεπιστήµμιο Berkeley της Καλιφόρνια, στη Δυτική Ακτή των Η.Π.Α.

Σκαρφάλωσα στη σχεδία της έρευνας στο Λονδίνο, όπου μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού στο τμήμα Νομικής του University College London (UCL), ξεκίνησα τη διδακτορική μου διατριβή σχετικά με την εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης στη ρυθμιζόμενη αγορά της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, στην Ευρώπη και την Αμερική. Ήταν το κύμα αυτής της συγκριτικής μελέτης που μ’ έβγαλε για ένα εξάμηνο στο κορυφαίο αυτό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Το Berkeley ανήκει σ’εκείνα τα μαγικά μέρη που σε κερδίζουν αμέσως! Απλωμένο πάνω σε καταπράσινους λόφους, με θέα στην πανέμορφη πόλη του San Francisco και δίπλα στη Μέκκα της υψηλής τεχνολογίας, τη Silicon Valley, υποδέχεται για 142 τώρα χρόνια φοιτητές και επιστήμονες από κάθε γωνιά του πλανήτη, με όρεξη να μάθουν, αλλά και να προσφέρουν, μέσα από πρωτοπόρα έρευνα, σ’ένα ευρύ φάσμα επιστημών. Το ανοιχτό σε όλους campus, χώρος μάθησης, αλλά και πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, αποπνέει έναν αέρα κοσμοπολιτισμού, δημιουργίας και προπαντός ελευθερίας. Ο δογματισμός είναι μία λέξη άγνωστη στο περιβάλλον αυτό, η μέχρι χθες ευρέως αποδεκτή θεωρία μπαίνει σε αμφισβήτηση, ενώ η προσωπική και επιστημονική άποψη δεν είναι το αποτέλεσμα μιας εγωκεντρικής, ατομικής προσπάθειας, αλλά έρχεται στο φως μέσα από επίπονες αντιπαραθέσεις και γόνιμο διεπιστημονικό διάλογο. Φανατικά πιστό στην ιστορική του παράδοση ως η κοιτίδα του Κινήματος Ελευθερίας του Λόγου, το Berkeley συνεχίζει

teuxos31.indd 17

Σκαρφάλωσα στη σχεδία της έρευνας στο Λονδίνο, όπου µμετά την ολοκλήρωση του µμεταπτυχιακού στο τµμήµμα Νοµμικής του University College London (UCL), ξεκίνησα τη διδακτορική µμου διατριβή σχετικά µμε την εφαρµμογή της οικονοµμικής επιστήµμης στη ρυθµμιζόµμενη αγορά της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, στην Ευρώπη και την Αµμερική μέχρι και σήμερα να προσφέρει άσυλο σε κάθε αντισυμβατική ιδέα. Σημείο εκκίνησης αυτής μου της διαδρομής το Σχολείο μας και στη συνέχεια η Νομική Αθήνας, που, μπορεί μεν να υστερεί έναντι των Αμερικάνικων Πανεπιστημίων, μου έδωσε όμως τις βάσεις για να καταφέρω να βρεθώ σήμερα σε αυτά. Ταπεινή μου συμβουλή στους μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν στη χώρα μας είναι να «κυνηγήσουν» είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, Erasmus κλπ), είτε μετά την ολοκλήρωσή τους την ανεκτίμητη, εκπαιδευτικά και πολιτισμικά, εμπειρία των σπουδών στο εξωτερικό, με την προσδοκία να ενσωματώσουν στην -­δυστυχώς-­ απογοητευτική ελληνική πραγματικότητα τις πρωτοπόρες ιδέες που γεννιούνται μέσα απ’αυτή.

4/2/2011 3:45:37 µµ


18 TAΞΙΔΙ

(ΑΝΤ)ΑΡΚΤΙΚΗ ΑΠΙΑΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ. ΟΧΙ ΠΙΑ Τα δύο πιο αποµμακρυσµμένα σηµμεία του κόσµμου µμας πλέον είναι πιο προσιτά από ποτέ. Το ένα για υψηλού επιπέδου τουρισµμό, ενώ το άλλο και για έκρηξη αδρεναλίνης. ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ,  ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ‘96

teuxos31.indd 18

4/2/2011 3:45:45 µµ


ARCTIC-­ANTARCTIC 19

εκινάει η κρουαζιέρα από την Ushuaia, Αργεντινή, έπειτα από 20+ ώρες σε αεροπλάνα και αεροδρόμια. Πλέουμε με κατεύθυνση Νότια, πιο νότια δε γίνεται κυριολεκτικά, με προορισμό τη χερσόνησο της Ανταρκτικής. Τίποτα δεν μπορεί να προδικάσει το μέγεθος της ταλαιπωρίας και της ζαλάδας που έρχεται. Τρεις νύχτες και δύο ημέρες, ή αλλιώς 60 ώρες πλεύσης, στην πιο άγρια θάλασσα του κόσμου (Drake Passage) πάνω σε ένα πλοιάριο μισού μεγέθους από ένα κλασικό πλοίο γραμμής Αθήνα-­Δωδεκάνησα. Μικρό λοιπόν αλλά θαυματουργό, γιατί μπορεί και διεισδύει σε μικρούς κολπίσκους και παγωμένες επιφάνειες, ώστε ο επισκέπτης να έρθει σε επαφή με τις (ακόμα) πιο απόμακρες περιοχές του πλανήτη. Η φιλοξενία είναι υποδειγματική. Το φαγητό εξαιρετικό και η περιποίηση όπως ακριβώς αρμόζει σε 60 περίπου ταλαιπωρημένους και καλοπληρωτές τουρίστες κυριολεκτικά από όλο τον κόσμο. Σεμινάρια, slide shows, ομιλίες και υποδείξεις από τους υπευθύνους γεμίζουν τις ατέλειωτες ώρες του ταξιδιού σε μια προσπάθεια να μας μυήσουν σε μικρό χρονικό διάστημα στο παρελθόν των μεγάλων εξερευνήσεων και κυρίως στη φιλοσοφία της προστασίας του

teuxos31.indd 19

βιoτόπου της Ανταρκτικής και των κινδύνων που αυτός ελλοχεύει: Δε μεταφέρουμε τρόφιμα στη στεριά, δεν πειράζουμε τα ζώα, αποφεύγουμε να τα πλησιάζουμε και πλένουμε τα παπούτσια μας σε ειδικό υγρό για απολύμανση πριν και μετά από κάθε έξοδό μας από το πλοίο. Το τοπίο αλησμόνητο, πέλαγος ωκεανού με πελώρια κύματα, ευτυχώς χωρίς αέρα, όπου το μικρό μας καρυδότσουφλο χορεύει κυριολεκτικά και μας παρασέρνει σε πρωτόγνωρα αισθήματα ναυτίας. Ευτυχώς η παρουσία παγόβουνων μας αναγκάζει να βγαίνουμε έξω που και που οπότε παγώνουν τα πάντα πάνω μας και συνερχόμαστε. Η πρώτη εικόνα που δείχνει το φως του τρίτου πρωινού μάς αποζημιώνει και φέρνει άμεσα στα ίσια του τον εσωτερικό μας ανακατεμένο κόσμο. Πλήρης άπνοια και ηρεμία. Ένας μικρός κολπίσκος, ένα νησάκι από τα εκατοντάδες που περιβάλλουν τη χερσόνησο, κατάλευκο και παγωμένο. Φυσικά παρόντες οι μόνιμοι ασπρόμαυροι οικοδεσπότες μας, των οποίων οι ιαχές ποτέ δεν καταλαβαίνεις αν βγαίνουν από χαρά ή από ενόχληση. Το πρόγραμμα θα είναι ίδιο καθημερινά, έξοδοι με τα zodiac στη στεριά, μία το πρωί και μία το απόγευμα και ο καθένας

4/2/2011 3:45:48 µµ


20 TAΞΙΔΙ

επιλέγει μια δραστηριότητα, περπάτημα, σκι, kayak, άραγμα. Κάθε μέρος της διαδρομής έχει να μας πει τη δικιά του ιστορία από το παρελθόν, λεπτομέρειες από τις ιστορικές αναζητήσεις και περιηγήσεις των μεγάλων εξερευνητών της περιοχής. Συνήθως κάθε ένας από αυτούς άφηνε και το όνομά του σε ένα νησί ή κόλπο, ή ακόμα και το όνομα της γυναίκας του. Οξύμωρο σχήμα οι συνθήκες της ανθρώπινης παρουσίας στην Ανταρκτική τότε και τώρα: καλοπληρωτές γιάπις με τα χοντρά μοδάτα μπουφάν και την τελευταία λέξη της μόδας στον εξοπλισμό «της τάβλας», αφού τίποτα από αυτά που κουβαλάμε –εκτός από καλά γάντια-­ δε θα χρειαστεί τελικά αφού έχουν φροντίσει για τα πάντα οι διοργανωτές. Ζεστό ντουσάκι στην καμπινούλα μας και θρεπτικότατο φαγητό μάς περιμένει σε κάθε επάνοδό μας στο πλοίο. Σε περίπτωση ανάγκης δε, με ένα δορυφορικό τηλεφώνημα έχουμε ό,τι χρειαστούμε μέσα σε λίγα λεπτά. Στον αντίποδα, σκληροτράχηλοι εξερευνητές που ξεκινούσαν κυριολεκτικά με ένα ζευγάρι γάντια, τα αστέρια για οδηγό και την ευχή του Θεού και μπορούσαν να μείνουν μήνες ή και χρόνια μέχρι κάτι να βρουν ή να τους βρουν… Εκτός από το όνομα ενός εξερευνητή, κάθε μέρος είχε και τη στρατιωτική του βάση. Κάθε μέρος και άλλη χώρα. Τυπικά δεν ανήκουν σε κάποιον. Αλλά

teuxos31.indd 20

διεκδικούνται από όλους. Στρατιωτικές βάσεις, λοιπόν, εξοπλισμένες με αρκετή τεχνολογία και τεχνοτροπία για τις καιρικές συνθήκες, την τρύπα του όζοντος αλλά και φυσικά για το φυσικό πλούτο της περιοχής. Τα παλικάρια ζουν εκεί όλο το χρόνο. Και το χειμώνα. Η μόνη επαφή τους με τον έξω κόσμο είναι –τα τελευταία χρόνια-­ το Ίντερνετ και οι επισκέπτες της θερινής περιόδου. Όσο κι αν προσπάθησαν όμως να επιβληθούν με τα κτήρια, τις εγκαταλελειμμένες αποθήκες, τις σημαίες, ποτέ δε θα μπορέσουν να καπελώσουν τη φύση. Η φύση ακόμα επιτρέπει την παρουσία τους. Και την επιτρέπει επειδή μάλλον είναι διακριτική και με σεβασμό στον απόλυτο άρχοντα της περιοχής. Ίσως βοηθάει και το πολύ χιόνι που καλύπτει τις πολλές λεπτομέρειες της ανθρώπινης παρουσίας. Το κατακαλόκαιρο μπορεί να είναι διαφορετικά. Όταν καταφέρνεις να απομακρύνεις από το οπτικό σου πεδίο την ανθρώπινη διείσδυση στην περιοχή, τότε πράγματι μαγεύεσαι. Πουλιά ιπτάμενα και πλεούμενα, φώκιες φιλικές και εχθρικές, φάλαινες και ψάρια συμπληρώνουν το λευκό και φαινομενικά νεκρό τοπίο. Εδώ τα ζώα είναι τα αφεντικά. Συμμετέχεις στην καθημερινότητά τους όσο σου το επιτρέπουν. Αν ξεπεράσεις τα όρια, πέθανες. Η ευκαιρία που μας δίνεται απλόχερα είναι να έρθουμε σε στενή επαφή με τη φύση.

Όχι το απόλυτο λευκό αλλά το απόλυτο αφεντικό, την πανίδα. Το πόσο στενή – και ακίνδυνη-­ θα είναι, είναι μια πρόκληση. Οι πιγκουίνοι έρχονται σε απόσταση αναπνοής, κυριολεκτικά. Είναι περίεργοι, κουτσομπόληδες θα έλεγα. Μας αφήνουν να πλησιάζουμε κι εμείς. Παίζουν, τρέχουν, κάνουν κόλπα και τελικά εξαφανίζονται στο νερό. Το kayak μας χαρίζει μοναδικές στιγμές. Μέσα από πάγους σπασμένους, στο απόλυτο χάος της θάλασσας ή πάνω από μια επίσης περίεργη και φιλική όσο ποτέ φάλαινα η οποία κάνει την εμφάνισή της και όχι μόνο. Βρισκόμαστε στο μοναδικό εναπομείναν πλήρως παρθένο μέρος του κόσμου. Μέσα στα kayak είμαστε στο έλεος των φυσικών φαινομένων και των ορέξεων των θαλασσινών. Φάλαινες και φώκιες-­λεοπαρδάλεις είναι ό,τι πιο τρομακτικό υπάρχει εκεί. Και είμαστε μικροσκοπικοί μπροστά τους. Η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι η απολύτως απαραίτητη για να μπορούμε να το επισκεπτόμαστε και οι στρατιωτικές βάσεις φροντίζουν να επιτελούν διακριτικά το έργο τους μετά από τόσα χρόνια. Η ομορφιά των ασύμμετρων παγόβουνων είναι μοναδική, η αντίθεση μαύρου θαλασσινού νερού – παγωμένου ορεινού όγκου πολύ έντονη. Κάποια στιγμή σταματάμε το κουπί και ακούμε… τίποτα…συνειδητοποιούμε πού είμαστε και ανατριχιάζουμε…Όλα θυμίζουν παραμύθι.

4/2/2011 3:45:57 µµ


ARCTIC-­ANTARCTIC 21

εκινάμε από το Fairbanks, Αλάσκα, έπειτα από επίσης 20+ ώρες σε αεροπλάνα και αεροδρόμια. Ο ρουχισμός μας περιλαμβάνει πολλές στρώσεις από ό,τι πιο εξελιγμένο κυκλοφορεί. Ισοθερμικές κάλτσες, παντελόνια, μπλουζάκια, γάντια και σκούφος, χοντρά φλισάκια πάνω – κάτω και στα άκρα, αντιανεμική ολόσωμη φόρμα και Goretex μπουφάν και γάντια από πάνω από όλα. Καλά γυαλιά και αντηλιακές κρέμες. Επιβιβαζόμαστε στριμωγμένοι σε αμερικάνικα-­ θηρία καμπινάτα αγροτικά εξαιρετικών δυνατοτήτων με προορισμό την παγωμένη επιφάνεια της Αρκτικής λίγο πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο. 15 ώρες οδήγησης από τους διοργανωτές ήταν και οι πιο ξεκούραστες της εκδρομής, τόσο γι’ αυτούς όσο και για εμάς. Το τοπίο, αλπική τούνδρα με οξιές και άλλα φυλλοβόλα δέντρα, ιδιαίτερα βαρετό, καθόλου υποσχόμενο αλλά σίγουρα ιδανικό για ωραιότατο ύπνο. Ενημέρωση για τη δοκιμασία έλαβε χώρα στην πόλη πριν την εκκίνηση, όπου και μας κατέστησαν σαφές ότι πρόκειται για παιχνίδι επιβίωσης ουσιαστικά με μόνα μας όπλα το μυαλό και τον εξοπλισμό μας. Αστεία δεν επιτρέπονται. Σβήνει η μηχανή των πολλών χιλιάδων κυβικών και αναρωτιόμαστε όλοι αν χάλασε ή φτάσαμε. Γιατί στο ενδεχόμενο ότι φτάσαμε η αμέσως επόμενη ερώτηση είναι, πού; Εκεί όπου αρχίζει το περπάτημα είναι η απάντηση του Ulrich. Παντού χιόνι, όλα κατάλευκα δεν υπάρχει ζωή ούτε ψυχή και φυσικά ούτε στεριά. Φορτωνόμαστε τα σακίδια των 35 κιλών, που περιέχουν ρουχισμό για 10 μέρες και νύχτες μαζί με ένα ζευγάρι ορειβατικών σκι προπολεμικής εποχής και βάρους και κινούμε για το άγνωστο. Με τα πόδια. Πάνω σε μαλακό χιόνι 40 εκατοστών. Η απάντηση στην ερώτηση «σε πόση ώρα φτάνουμε;» εμπεριέχει κάτι καλό και κάτι κακό, όπως το δει κανείς : «Σε 3 ώρες». Η απάντηση αυτή όμως είναι ίδια, κάθε φορά που γίνεται η ερώτηση μέσα στην ημέρα… Αγκομαχώντας στη μέση του πουθενά σκέφτομαι πόσο πιο δύσκολες θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες ημέρες. Πραγματικά, δεν υπάρχει τίποτα να δεις, τίποτα να θαυμάσεις και τίποτα να προσμένεις μέσα σε αυτό το χάος χιονιού, όπου εύκολα ακούς την αναπνοή του Γιώργου 9 θέσεις μπροστά. Όπως τελικά μάθαμε εκ των υστέρων, το καψώνι του να μην ξέρουμε πότε φτάνουμε κάθε άλλο παρά παιχνιδάκι

teuxos31.indd 21

είναι. Μας βάζει στη νοοτροπία του άγνωστου και του ενδεχομένως ατελείωτου όπως είναι ή μπορεί να εξελιχθεί μια διαδρομή σε τόσο δυσμενείς συνθήκες και τελικά μας προετοιμάζει να μην περιμένουμε τίποτα. Απλά να επιβιώνουμε. Και να αντέχουμε. Έπειτα από 12 + ώρες αυτού του εύκολου περπατήματος φτάνουμε στο πρώτο camp. Η πρώτη στρώση ρούχων είναι λίγο ιδρωμένη, η απέξω όμως μούσκεμα από το χιόνι. Σκηνές πάνω στον πάγο, υγραέριο για θέρμανση και άπλωμα του βρεγμένου ρουχισμού εντός σκηνής, μαγείρεμα και φαγητό εκτός. Επόμενη μέρα, αρχή του πραγματικού παιχνιδιού. Στόχος είναι να διανύσουμε μια σημαντική απόσταση με τα πόδια μας και τα έλκηθρα, περπατώντας, αναρριχώμενοι, τρέχοντας ή και σερνόμενοι από τους πανέμορφους τετράποδους φίλους μας. Η περιπέτεια έχει να κάνει με το απόλυτο χάος, την αντοχή και τη

συνεργασία μεταξύ μας και με τα σκυλιά. Η ασφάλεια και η διαβίωση είναι εξασφαλισμένη και για τους 10 μας από τους διοργανωτές. Το μέρος δεν έχει ιστορία. Δε διεκδικείται. Οι μοναδικοί ιδιοκτήτες ρουφάνε εδώ και χρόνια το πετρέλαιο ανενόχλητοι. Η ανθρώπινη παρουσία μπορεί και να περάσει απαρατήρητη. Ο μοναδικός απόλυτος άρχοντας είναι η πολική αρκούδα η οποία γνωρίζει τα πάντα και παρακολουθεί. Είναι πράγματι λοιπόν ένα κατάλληλο μέρος για να δοκιμάσεις τις αντοχές αλλά και να νιώσεις στο έπακρο την απόλυτη μοναξιά. Δεν υπάρχει η προστασία της καμπίνας, ούτε η άνεση του ζεστού ντους. Είμαστε σε ένα extreme ελεύθερο camping διαρκείας. Παίρνουμε μια γεύση από τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος αλλά και την ψυχική και σωματική αντοχή που πρέπει να έχει αν βρεθεί σε τέτοιες συνθήκες.

4/2/2011 3:46:02 µµ


22 TAΞΙΔΙ

teuxos31.indd 22

Το σίγουρο είναι ότι σκέφτεσαι πολύ, λύνεις πολλά και κάνεις πολύ καλές φιλίες με τα σκυλιά. Εδώ καταλαβαίνεις πόσο πιστός φίλος είναι ο σκύλος. Τρώμε πολλή κονσέρβα, κοιμόμαστε στην παγωνιά, μουλιάζουμε από την υγρασία και εκτιμάμε τη ζεστασιά του σπιτιού μας. Η φύση δε μας προσφέρει ιδιαίτερη ποικιλία, όμως η πρόκληση να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της περιπέτειας εκτινάσσει την αδρεναλίνη μας. Όμως και το απόλυτο λευκό είναι μέρος της φύσης. Η άγρια ομορφιά του πάγου, της αλπικής χιονισμένης τούνδρας και του εκτυφλωτικού ήλιου μας κάνουν να νιώσουμε ότι είμαστε έξω από τα νερά μας, σε μια δοκιμασία. Παίζουμε με τις αντοχές μας. Οριακά... Ξυπνάω μες το βράδυ και ανοίγω σιγά σιγά το φερμουάρ της σκηνής. Βγάζω κεφαλάκι έξω διστακτικά μήπως παραμονεύει ο λευκός πεινασμένος «φίλος» μας. Είναι το πιο φονικό ζώο στον πλανήτη μας, δρα ακαριαία και παρόλο το μέγεθός του, πολύ πολύ γρήγορα. Αφού είχα ελεύθερο πεδίο, ντύνομαι με τα απαραίτητα και κάθομαι πάνω σε ένα βράχο για να δω τι με περιτριγυρίζει. Όλα

τα αστέρια του ουρανού στο πιάτο μου φωτίζουν το λευκό του χιονιού και τον ορίζοντα πολλά χιλιόμετρα μακριά μου. Φοβερή εμπειρία να μάθεις να επιβιώνεις εδώ. Να σέβεσαι τις δυνατότητές σου. Να μην υποτιμάς τα φυσικά φαινόμενα. Ξέρεις πλέον τι αντέχεις και τι όχι. Τι σου αρέσει και τι όχι. Και είμαστε αντιμέτωποι μόνο με αυτά. Το σημαντικότερο όλων, η τροφή, είναι εξασφαλισμένη. Ο ντόπιος τάρανδος-­καριμπού προσφέρει, δυστυχώς γι’ αυτόν, το νοστιμότατο κρέας του. Για σκέψου, λέω, να έπρεπε να κυνηγήσουμε κιόλας. Και να μη βρίσκουμε. Κάποια στιγμή με παίρνουν χαμπάρι τα σκυλιά. Αρχίζουν να κουνάνε ουρά και πάω για χάδια. Καθαρόαιμα χάσκι, όχι σαν τα ελληνικά, αλλά τριπλάσια σε μέγεθος, χάσκι-­φορτηγά. Γεννιούνται και ζουν για να σέρνουν έλκηθρα. Το καθένα έχει τη θέση του, δεξιά ή αριστερά, κάποιος είναι και ο αρχηγός. Προστατεύουν την ομάδα από τους εχθρούς. Τα 25 χάσκι μας άνετα τα βάζουν με τον οποιονδήποτε μας απειλήσει. Μοναδικός εχθρός τους, η λιωμένη επιφάνεια των πάγων όπου μπορούν να βρεθούν στα παγωμένα νερά πριν το αντιληφθούν.

Ανταρκτική, χερσόνησος, Νοέμβριος 2009 πάνω σε πλοίο ice class κρουαζιέρας. Εκδρομή σχεδιασμένη για τουρισμό με μίνιμουμ αδρεναλίνης και περίσσεια ομορφιάς. Αρκτική, Απρίλιος 1998, διαγωνισμός περιπέτειας και διαβίωσης πάνω στους πάγους. Ιδανικές συνθήκες για τεστ αντοχής και φυσικής κατάστασης. Στα Νότια η δυνατότητα που δίνεται είναι μόνο κρουαζιέρα, για τους πιο ανήσυχους ακόμα και με ιστιοπλοϊκό. Ορειβατική/ περιηγητική εκδρομούλα δεν προσφέρεται

οργανωμένα, λόγω της επικινδυνότητας (καιρικά φαινόμενα, απομακρυσμένα κλπ) αντίθετα όσοι νιώθουν έτοιμοι για κάτι τέτοιο, μπορούν να το οργανώσουν ιδιωτικά με free lance οδηγούς και με πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ στην τσέπη. Στα Βόρεια εύκολα μπορείς να βρεις γραφεία που οργανωμένα θα οδηγήσουν την ομάδα σε περιπέτεια και διαβίωση στους πάγους. Αξίζει. Στα Νότια κάθε εποχή έχει τα καλά της, νωρίς την άνοιξη (Νοέμβριος) η μαγεία έγκειται στο απόλυτο

λευκό και τους απίστευτους σχηματισμούς των παγόβουνων, ενώ στην καρδιά του καλοκαιριού κυριαρχούν οι νεογνοί πιγκουίνοι και η εντονότερη παρουσία φαλαινών. Στα Βόρεια καλύτερα να πάμε με πολύ κρύο, όταν όλα είναι παγωμένα γιατί σε θερμότερες θερμοκρασίες όπου λιώνει το χιόνι, γινόμαστε μούσκεμα και επιπλέον οι τετράποδοι φίλοι μας δυσκολεύονται να σύρουν τα έλκηθρα. Αν επιλέξουμε την περιπέτεια, είναι απαραίτητοι οι σκύλοι. Στην Ανταρκτική όμως απαγορεύονται για

4/2/2011 3:46:13 µµ


ARCTIC-­ANTARCTIC 23

να μη μεταφέρουν μολύνσεις στο βιότοπο. Η φήμη λέει ότι απαγορεύτηκαν όταν ένας εξερευνητής του παρελθόντος χάθηκε και για να επιβιώσει αναγκάστηκε να φάει τα σκυλιά του. Η παρέα και το δέσιμο της παρέας στα βόρεια δεν περιγράφεται αφού οι δυσκολίες και οι υπερβάσεις μάς έφεραν πολύ κοντά. Κέφι και πρωτοποριακά πειράγματα αναπτέρωναν καθημερινά το ηθικό μας. Η νότια παρέα ήταν τελείως διαφορετική. Κοσμογυρισμένοι τουρίστες σε αναζήτηση του ονείρου τους:

teuxos31.indd 23

να πατήσουν το πόδι τους σε όλες τις ηπείρους της γης. Οι περισσότεροι είχαν να πουν ιστορίες από άλλα παρθένα και απομακρυσμένα τοπία που μπορεί και να μη δούμε ποτέ εμείς. Το ζήτημα είναι για πόσο ακόμα όλα αυτά θα θυμίζουν παραμύθι. Από ότι φαίνεται δεν κινδυνεύουν άμεσα. Υπάρχει στοιχειώδης ευαισθησία στους αρμοδίους για τη διατήρηση και διάσωση των δύο πόλων. Ο τουρισμός μάλλον βοηθάει στην ευαισθητοποίηση του κόσμου παρά

βλάπτει το περιβάλλον. Ο περιορισμός στον αριθμό επισκεπτών που μπορούν να αποβιβαστούν ταυτόχρονα στη χερσόνησο της Ανταρκτικής, η μέγιστη επιτρεπόμενη ιπποδύναμη των εξωλέμβιων μηχανών στα zodiac και άλλα παρόμοια σκιαγραφούν τη βούληση για προστασία. Όπως και να έχει η κατάσταση, το συμπέρασμά μας είναι ότι δε χρειάζεται κάποιος πολύ ψαγμένος λόγος για να επισκεφτεί κανείς τα δύο αυτά μέρη. Όρεξη για φύση και για περιπέτεια να έχεις. Πολλή όρεξη όμως !!

4/2/2011 3:46:22 µµ


24 ΕΥΡΩΠΗ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ο θεσµμός του Ευρωπαίου Διαµμεσολαβητή

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής αποτελεί αναμφισβήτητα έναν ευρωπαϊκό θεσμό που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ένωση. Σκοπός του είναι να διερευνά καταγγελίες που αφορούν περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε πολίτης κράτους μέλους της Ένωσης ή όποιος πολίτης διαμένει σε κάποιο από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. καθώς και επιχειρήσεις, ενώσεις πολιτών ή άλλα σωματεία, που έχουν την έδρα τους στην Ένωση, έχουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θεσπίστηκε το 1995. Τη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή τώρα κατέχει ο καθηγητής Νικηφόρος Διαμαντούρος, που υπήρξε ο πρώτος Συνήγορος του Πολίτη στην Ελλάδα. Ο κ. Διαμαντούρος εξελέγη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατέχει το αξίωμα αυτό από την 1η Απριλίου 2003. Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή περιλαμβάνουν τη διερεύνηση καταγγελιών για περιπτώσεις κακοδιοίκησης στις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ε.Ε. και το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να διερευνήσει επίσης τις δραστηριότητες και άλλων οργάνων, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας. Όργανα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του είναι το Δικαστήριο, το Πρωτοδικείο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά την άσκηση της δικαιοδοτικής τους λειτουργίας. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής συνήθως διεξάγει έρευνες με βάση καταγγελίες που του υποβάλλονται, αλλά προβαίνει και σε αυτεπάγγελτες έρευνες. Οι καταγγελίες που έχει την αρμοδιότητα να διερευνήσει αφορούν υποθέσεις κακοδιοίκησης (ανεπαρκούς ή πλημμελούς διοίκησης). Περίπτωση κακοδιοίκησης έχουμε όταν ένα θεσμικό όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με το νόμο, παραλείπει να σεβαστεί τις αρχές της χρηστής διοίκησης ή παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενδεικτικά παραδείγματα κακοδιοίκησης είναι διοικητικές παρατυπίες, άδικη μεταχείριση, αθέμιτες διακρίσεις, κατάχρηση εξουσίας, παράλειψη οφειλόμενης απάντησης, άρνηση παροχής πληροφοριών, αδικαιολόγητη καθυστέρηση κ.α.

Αρχικά ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ενημερώνει το αρμόδιο θεσμικό όργανο σχετικά με το περιεχόμενο ορισμένης καταγγελίας και του παρέχει τη δυνατότητα να επιλύσει το πρόβλημα. Εάν όμως αυτό δεν επιλυθεί ικανοποιητικά, ο Διαμεσολαβητής προσπαθεί να επιτύχει φιλικό διακανονισμό που να διορθώνει την περίπτωση κακοδιοίκησης και να ικανοποιεί τον πολίτη ή την ένωση προσώπων που έκανε την καταγγελία. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικού διακανονισμού, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορεί να διατυπώσει συστάσεις για την επίλυση της υπόθεσης. Αν το θεσμικό όργανο δεν αποδεχθεί τις συστάσεις αυτές, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να απευθύνει ειδική έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θεσπίστηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992 στο πλαίσιο της μέριμνας για χρηστή διοίκηση και διοικητική διαφάνεια στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το Κοινοβούλιο εξέλεξε τον πρώτο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή το 1995. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ombudsman.europa.eu/ home/EL/default.htm

ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΙΤΗ,  ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ‘00,  ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ  ΤΥΠΟΥ

teuxos31.indd 24

4/2/2011 3:46:29 µµ


DEBATE 25

ΤΗΕ INTELLIGENCE SQUARED H Intelligence Squared Greece είναι µμία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, αφιερωµμένη στη διοργάνωση ανταγωνιστικών debates επάνω σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά και ηθικά ζητήµματα που απασχολούν την κοινωνία Στα debates μας συμμετέχουν –ανάλογα με το εκάστοτε θέμα– καταξιωμένοι άνθρωποι του πνεύματος και των γραμμάτων, ακαδημαϊκοί, διανοούμενοι, επιστήμονες, ιστορικοί και φιλόσοφοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες. Τα debates της Intelligence Squared ακολουθούν το μοντέλο της Οξφόρδης (Oxford Union). Το μοντέλο περιλαμβάνει επίσης συμμετοχή του κοινού με ερωτήσεις και ψηφοφορία. Ως στόχο έχει την προσφορά στο ελληνικό κοινό μιας πλατφόρμας ανταλλαγής απόψεων και σοβαρής αντιπαράθεσης επάνω στα επίκαιρα και σημαντικά θέματα. Ο οργανισμός λειτουργεί για την προώθηση ενός τρόπου σκέψης και ήθους διατύπωσης που υπόκεινται στη λογική, το σεβασμό της διαφορετικής άποψης και τη νηφάλια επιχειρηματολογία: τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, δηλαδή, του debating και της ευγενούς άμιλλας, έναντι σε ένα κατεστημένο εκλαϊκευσης, απλούστευσης και συνθηματολογίας από τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οραματιζόμαστε έναν οργανισμό αξιόπιστο ο οποίος θα συνεισφέρει στην ανύψωση του επιπέδου της συζήτησης και θα εμπνεύσει το κοινό του να πράξει περισσότερα προς τη βελτίωση του εαυτού του και του κοινωνικού συνόλου.

teuxos31.indd 25

O επιχειρηματίας Ερρίκος Ι. Αρώνες (Απόφοιτος 1997) αποφάσισε να φέρει στην Ελλάδα το θεσμό των ζωντανών debates τύπου Οξφόρδης (στα ελληνικά: αγχιμαχία/ αντιπαράθεση) μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Intelligence Squared. Στόχος η διεξαγωγή σοβαρών και νηφάλιων αντιπαραθέσεων πάνω στα επίκαιρα και σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Λίγους μήνες μετά την πρεμιέρα του θεσμού, στις 15 /11, με συνεργασία του Megaron Plus στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και πρώτο θέμα στο τραπέζι το επίκαιρο «Το ευρωπαϊκό όραμα έχει χρεοκοπήσει» (αλλιώς: Ευρω-­ρεφορμιστές VS Ευρω-­ σκεπτικιστές), μιλήσαμε με τον εμπνευστή και ιδρυτή της Intelligence Squared στην Ελλάδα. ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ  ΝΑ  ΕΓΓΡΑΦΕΙ  ΣΤΟ  NEWSLETTER   ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΜΑΣ:  WWW.IQ2.GR     ΓΙΑ  ΝΑ  ΛΑΒΕΙ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   ΚΑΘΩΣ  ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ  Η  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΤΟΥ  DEBATE.

www.facebook.com/Intelligence-­Squared-­Greece www.twitter.com/iq2gr

4/2/2011 3:46:31 µµ


26 DEBATE

Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα των αμέτρητων τηλεπαραθύρων και του κενού πολιτικού λόγου υπάρχει χώρος, χρόνος και διάθεση για λεκτική αντιπαράθεση με θέσεις και επιχειρήματα; Τα αμέτρητα τηλεπαράθυρα και ο κενός πολιτικός λόγος, αφού συνεχίζουν να υπάρχουν, εκφράζουν ένα κομμάτι –ίσως μια ανάγκη-­ της κοινωνίας και θα πρέπει να

σεβαστούμε την ύπαρξή τους. Με τον ίδιο σεβασμό όμως θα πρέπει να ακούσουμε και το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο έχει αρχίσει δυναμικά να κερδίζει έδαφος, και το οποίο αποζητά τη βελτίωση του επιπέδου της συζήτησης επί του συνόλου των θεμάτων που το απασχολούν. Ως βελτίωση του επιπέδου συζήτησης ορίζουμε την υποστήριξη της εκάστοτε άποψης μέσω της ξεκάθαρης επιχειρηματολογίας που απευθύνεται στη λογική, αντικρούοντας με σεβασμό τα επιχειρήματα και τις θέσεις της ανίπαλης άποψης και αποφεύγοντας τον υπεραπλουστευμένο λαϊκισμό που προέρχεται από -­αλλά και απευθύνεται στο-­ συναίσθημα. Αν καταφέρουμε να προσφέρουμε στο κοινό μια υψηλού επιπέδου συζήτηση, δομημένη, σύντομη και περιεκτική, από την οποία κανείς θα φύγει ενημερωμένος έχοντας διαμορφώσει εμπεριστατωμένη άποψη επάνω στο ζήτημα, θα έχουμε πετύχει το στόχο μας

teuxos31.indd 26

και το κοινό θα μας αφιερώσει ξανά και ξανά το χρόνο του. Μέσα στους στόχους μας επίσης είναι η μετάδοση των debates σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ώστε να φτάσουμε σε ευρύτερο κοινό πανελλαδικά. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στη βελτίωση της συζήτησης επί των θεμάτων και δίνουμε εναλλακτική λύση στο κοινό το οποίο δεν αρκείται στις θορυβώδεις συζητήσεις των τηλεπαραθύρων, οι οποίες μάλλον συμβάλλουν στην περιπλοκή του θέματος παρά στην αποδόμηση και κατανόησή του.

Περιγράψτε μας τη διαδικασία ενός debate -­μιας μάλλον παρεξηγημένης έννοιας στη χώρα μας, όπως πραγματοποιείται στα πλαίσια των εκδηλώσεων της «Intelligence Squared». Ποιο είναι το παραδοσιακό στυλ της Οξφόρδης, με το οποίο διεξάγονται οι συζητήσεις;

Το debate, στα ελληνικά ‘αγχιμαχία’, είναι η ανταγωνιστική συζήτηση υπέρ ή κατά μιας ξεκάθαρα τοποθετημένης θέσης ή Πρότασης (motion). Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα διεξαγωγής που διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίο επιχειρηματολογούν οι δύο ομάδες, Υπέρ και Κατά. Η Intelligence Squared ακολουθεί ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό της Οξφόρδης (Oxford Union). Η διεξαγωγή έχει ως εξής: 1. Θέτουμε το θέμα σε μορφή Πρότασης (π.χ. «Το Ευρωπαϊκό Όραμα έχει Χρεοκοπήσει») και σύντομη περιγραφή του αναρτάται στην ιστοσελίδα μας www.iq2.gr αρκετό καιρό πριν την εκδήλωση, όπου παρέχεται και η δυνατότητα online ψηφοφορίας στο διαδικτυακό κοινό 2. Το κοινό, μπαίνοντας στην αίθουσα, ψηφίζει Υπέρ, Κατά ή Ουδέτερα την Πρόταση 3. Οι ομιλητές Υπέρ και Κατά της Πρότασης, εναλλάσσονται στο podium παρουσιάζοντας

4/2/2011 3:46:36 µµ


DEBATE 27

της χώρας και του εξωτερικού, οι οποίοι μας μιλούν επάνω σε επίκαιρα θέματα μείζονος ενδιαφέροντος και έχουμε την ευκαιρία να τους εκφράσουμε τις απορίες μας ευθέως, ζωντανά αντί να παρακολουθούμε παθητικά από τον καναπέ του σπιτιού μας.

Ερωτήματα όπως ο «αθεϊσμός είναι ο νέος φονταμενταλισμός», τα οποία απασχόλησαν το πάνελ στη Βρετανία, πιστεύετε ότι μπορούν να τεθούν απέναντι στην ελληνική, συντηρητική κοινωνία; Η ερώτησή σας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να ξεκινήσω την Intelligence Squared στην Ελλάδα ήταν ακριβώς ότι δεν υπήρχε ένα

μέρος στο οποίο σταθερά να μπορεί κανείς να συζητά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος -­όχι απαραίτητα επίκαιρου και εφήμερου χαρακτήρα-­, τα οποία να ωθούν την σκέψη μας πέρα από τα κεκτημένα. Η διαδικασία επιλογής των θεμάτων των ζωντανών μας debates προϋποθέτει το θέμα να πληροί πολλά και διαφορετικά κριτήρια ώστε να προκριθεί σαν επιλογή, αφού απευθύνονται στο ευρύ ελληνικό κοινό το οποίο δεν είναι ακόμα εξοικειωμένο με τη διαδικασία του debating και με την Intelli-­ gence Squared. Ο οργανισμός λειτουργεί στη Βρετανία –την γενέτειρα του debating– ήδη κοντά στα 10 χρόνια και στην πορεία αυτή έχει θέσει προς συζήτηση ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και έχει δημιουργήσει ένα σταθερό κοινό το οποίο γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό. Εκεί, λοιπόν, τίθενται προς συζήτηση θέματα υψηλού επιπέδου και ιδιαίτερα πολωτικά, προκλητικά αλλά και πιο αφηρημένα από αυτά που μπορούμε μέχρι στιγμής να συζητήσουμε στην Ελλάδα. Δεν θεωρώ, όμως, σε καμία περίπτωση πως το κοινό της Ελλάδας δεν έχει την ικανότητα ή την επιθυμία να παρακολουθήσει θέματα αυτού του βεληνεκούς ή χαρακτήρα. Αντιθέτως, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του ελληνικού κοινού.

την ομιλία και τα επιχειρήματά τους σε ορισμένο χρόνο (8 λεπτά) 4. Ο λόγος δίνεται στο κοινό για ερωτήσεις, παρατηρήσεις και σχόλια και κατόπιν το κοινό ψηφίζει ξανά Υπέρ, Κατά ή Ουδέτερα την Πρόταση, οπότε και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα προ και μετά debate και η ομάδα με τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή έχει υπερισχύσει στη συζήτηση. Η ψηφοφορία πριν και μετά τη διεξαγωγή του debate, παροτρύνει το κοινό να πάρει θέση επάνω στο θέμα και να συμμετάσχει στη συζήτηση με ερωτήσεις προς τους ομιλητές. Ο λόγος για τον οποίο το κοινό έρχεται στα ζωντανά μας debates είναι ακριβώς αυτή η συμμετοχή στη συζήτηση. Έχουμε μερικούς από τους πιο επιφανείς ομιλητές

teuxos31.indd 27

4/2/2011 3:46:40 µµ


28 DEBATE

Μέχρι πρόσφατα, όμως, δεν υπήρχε προσφορά τέτοιων θεμάτων και εκδηλώσεων προς το ευρύ κοινό κι έτσι το κοινό δε δεχόταν τα ανάλογα ερεθίσματα. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της αργής αλλά σταθερής εκπαιδευτικής μεθόδου και όχι της μεθόδου συγκλονισμού. Έχουμε επιλέξει να μην τρομάξουμε το κοινό ξεκινώντας από σύνθετα και προκλητικά θέματα, αλλά να ξεκινήσουμε από θέματα βασικά, τα οποία αυτό τον καιρό απασχολούν ιδιαίτερα όλους μας, όπως είναι το θέμα του πρώτου μας debate -­το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Megaron Plus στο Μέγαρο Μουσικής τον περασμένο Νοέμβριο-­ επάνω στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στο όραμα της ‘Ενωσης, αλλά και το θέμα του επόμενου debate μας, το οποίο θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη το Μάρτιο 2011 με θέμα την ανοικοδόμηση ή όχι του μουσουλμανικού τεμένους στον Βοτανικό. Δημιουργώντας μια βάση και ένα σταθερό και ευχαριστημένο κοινό το οποίο αισθάνεται άνετα και έχει εξοικειωθεί με την διαδικασία των debates μας, θα μπορούμε αργότερα να προχωρήσουμε σε θέματα και θεματικές ενότητες τα οποία σπανιότερα τίθενται προς συζήτηση και δεν είναι θέματα που άπτονται της καθημερινότητάς μας, αλλά έχουν την ίδια και μεγαλύτερη σημαντικότητα στις συλλογικές αναζητήσεις μας ως μέλη ενός κοινωνικού συνόλου.

Πώς επιλέγετε τα θέματα των debates; Το κομμάτι της σύνταξης, δηλαδή της επιλογής των θεμάτων και των ομιλητών, είναι το σημαντικότερο κομμάτι της δουλειάς του οργανισμού. Αν τα θέματα τα οποία θα θέσουμε δεν είναι σωστά επιλεγμένα ή σωστά τοποθετημένα, η συζήτηση μπορεί εύκολα να οδηγηθεί σε λάθος κατεύθυνση. Η Συντακτική Επιτροπή μας, η οποία απαρτίζεται από ειδικούς επί των θεμάτων, προτείνει τα θέματα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προς συζήτηση σε κάθε θεματική ενότητα. Οι προτάσεις αυτές συζητώνται ανοιχτά με το Διοικητικό Συμβούλιο του

teuxos31.indd 28

οργανισμού και καταλήγουμε στην τελική επιλογή των θεμάτων τα οποία θα τεθούν προς debate. Κατόπιν, ξεκινάει η διαδικασία της πρόσκλησης ομιλητών και διαμόρφωσης ομάδων υπέρ και κατά της Πρότασης. Έχουμε διαμορφώσει τη διαδικασία επιλογής θεμάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε να παράγει τα θέματα με το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον τη χρονική στιγμή που θα συζητηθούν. Σύντομα θα δώσουμε μέσω της ιστοσελίδας μας τη δυνατότητα στο κοινό να προτείνει θέματα επάνω στα οποία θα επιθυμούσε να ακούσει ένα debate.

bate που είναι διαθέσιμο εκεί. Εκτός από τη διοργάνωση των de-­ bates και την επιλογή των ομιλητών, η Συντακτική Επιτροπή παράγει και πρωτότυπο υλικό συνεντεύξεων και άρθρων τα οποία περιβάλλουν το θέμα και βοηθούν στην βαθύτερη κατανόησή του, όπως στη προκειμένη περίπτωση είναι οι συνεντεύξεις της Κας. Μιράντας Ξαφά και του Κου. Σταύρου Τομπάζου και το άρθρο του Κου. Γιάννη Σταυρακάκη. Στην ιστοσελίδα μας αναρτάται επίσης μια επιλογή από αρχειακό υλικό σχετικό με το θέμα, αλλά και γραπτά debates τα οποία

Αναφερόμενοι στο περιεχόμενο της πρώτης θεματικής ενότητας των συζητήσεων της IQ2 στην Ελλάδα, ψηφίσατε υπέρ, κατά ή ουδέτερα την πρόταση «Το ευρωπαϊκό όραμα έχει χρεοκοπήσει»; Ως ακροατής είχα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εισήγηση των ομιλητών μας. Θεωρώ το θέμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ως το πλέον σημαντικό και επείγον προς ανάλυση αυτή τη στιγμή για το σύνολο της Ένωσης και την κρίση ταυτότητος και οράματος που διανύει. Θα προτιμήσω να μην επεκταθώ, όντας μη ειδικός επί του θέματος, αλλά να παροτρύνω στους αναγνώστες μας να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας www.iq2.gr και να παρακολουθήσουν το σύνολο του de-­

περιλαμβάνονται στην ευρύτερη θεματική ενότητα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Κρίσης, όπως το "Ή Ελλάδα" θα βγει Κερδισμένη από την Κρίση’. Το παραπάνω υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί πριν και μετά το debate από το κοινό το οποίο έχει διάθεση να εμβαθύνει την ανάλυσή του επί του θέματος που έχουμε θέσει και να συνεχίσει τη συζήτηση στα social media, επισκεπτόμενοι τις σελίδες μας στο Facebook ( www.facebook. com/Intelligence-­Squared-­Greece ) και στο Twitter ( www.twitter.com/iq2gr )

Ποια είναι μέχρι στιγμής η ανταπόκριση της ελληνικής πανεπιστημιακής και επιστημονικής κοινότητας στην προσπάθειά σας;

4/2/2011 3:46:43 µµ


DEBATE 29

Η ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα μας έχει βοηθήσει σημαντικά στην προσπάθειά μας, είτε κατευθύνοντάς μας στους σωστούς υποψήφιους ομιλητές για το εκάστοτε θέμα το οποίο προτιθέμεθα να συζητήσουμε, είτε ασπαζόμενοι την προσπάθεια που κάνουμε να φέρουμε την ελληνική διανόηση πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Έχουμε διαισθανθεί πως η απόσταση μεταξύ του κόσμου του πνεύματος της χώρας και του ευρέος κοινού είχε διευρυνθεί τα περασμένα χρόνια, ίσως από την ευρύτερη φθίνουσα πορεία της ποιότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης η οποία έχει δημιουργήσει στον πνευματικό κόσμο αισθήματα αποξένωσης και άρα πιο σπάνια έρχονται σε επαφή με το κοινό. Μεγάλο κομμάτι του οράματος του οργανισμού, είναι η προσπάθεια να έρθει η πνευματική ηγεσία της χώρας σε αμεσότερη και συχνότερη επαφή με το ευρύ κοινό. Σε δυσμενείς συνθήκες, όπως αυτές που επικρατούν στη χώρα σήμερα, θα ήταν ίσως πιο χρήσιμο να ακούμε τις απόψεις των πανεπιστημιακών παρά αυτές των ηγετών που τις δημιούργησαν.

teuxos31.indd 29

Μέσω της πολυετούς παρουσίας της Intelli-­ gence Squared στα δρώμενα της διεθνούς πνευματικής κοινότητας, φιλοδοξούμε πως σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να προσκαλέσουμε στην Ελλάδα πνευματικούς ηγέτες ευρύτατης φήμης οι οποίοι θα καθίσουν δίπλα σε Έλληνες συναδέλφους τους και όλοι μαζί θα αποκομίσουμε τα οφέλη μιας ευρείας ανταλλαγής απόψεων υψηλού επιπέδου σε debates διεθνών προδιαγραφών.

Ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία

που μας δώσατε να παρουσιάσουμε τη δραστηριότητα του οργανισμού. Με την ευκαιρία της συνέντευξης θα ήθελα να καλέσω τη διοίκηση του σχολείου και το ΔΣ του ΣΑΛΑ, αλλά και τους μαθητές και αποφοίτους, να παρακολουθήσουμε μαζί το debate, το οποίο προς το παρόν προγραμματίζεται για τις αρχές Απριλίου 2011, όπου θα συζητηθεί το φλέγον θέμα «Οι ικανοί νέοι πρέπει να αναζητήσουν το μέλλον τους εκτός Ελλάδας», ένα θέμα το οποίο σίγουρα απασχολεί όλους μας.

4/2/2011 3:46:46 µµ


30 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

teuxos31.indd 30

4/2/2011 3:46:52 µµ


ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 31

big problem Η πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού που δηµμιουργήθηκε µμετά από έκρηξη – κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 11 εργαζόµμενοι - στην πλατφόρµμα άντλησης πετρελαίου «Deep Water Horizon» του οµμίλου της British Petroleum (BP), είναι η µμεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που αντιµμετώπισαν ποτέ οι ΗΠΑ.

M

ετά την έκρηξη στο διυλιστήριο του Texas City και τη διαρροή του αγωγού πετρελαίου στην Αλάσκα, πρόκειται για το τρίτο σοβαρό οικολογικό έγκλημα που έχει διαπραχθεί με ευθύνη της BP στις ΗΠΑ τα τελευταία πέντε χρόνια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις η ποσότητα πετρελαίου που διαρρέει ξεπερνά τα 1.050.000 γαλόνια ανά ημέρα... Η οικολογική καταστροφή που συντελείται στον Κόλπο του Μεξικού είναι πρωτοφανής. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος την χαρακτήρισε μια “οικολογική 11η Σεπτεμβρίου”. Νεκρά πουλιά, δελφίνια, θαλάσσιες χελώνες, καλυμμένα με πετρέλαιο. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο αριθμός των πληθυσμών των νεκρών ζωών θα επανέλθει πλήρως σε δέκα με είκοσι χρόνια. Ενδεικτικό του μεγέθους της οικολογικής καταστροφής είναι ότι η πετρελαιοκηλίδα της BP θα κάλυπτε το μισό Αιγαίο.

teuxos31.indd 31

Ο πετρελαϊκός γίγαντας χρησιμοποιούσε μέχρι πρότινος το επικίνδυνο τοξικό διαλυτικό Corexit 9500 για να διαλύσει την πετρελαιοκηλίδα, ένα σκεύασμα άκρως επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος διέταξε την άμεση μείωση της χρήσης του κατά 50% ως 75% αλλά η BP την αγνοεί επιδεικτικά. Ο ακτιβιστής της Greenpeace Mark Floegel κατήγγειλε πως το μόνο που κάνει το διάλυμα που χρησιμοποιεί η ΒΡ είναι να δημιουργεί ένα ελάχιστα φωτογενικό στρώμα πάνω από το πετρέλαιο με αποτέλεσμα η πετρελαιοκηλίδα να μην γίνεται ορατή από τις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων. Οι πρώτες επιπτώσεις από τη χρήση του Corexit 9500 έχουν γίνει ορατές στην υγεία των συνεργείων καθαρισμού και των κατοίκων των παραθαλάσσιων περιοχών.

4/2/2011 3:46:55 µµ


32 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

teuxos31.indd 32

4/2/2011 3:46:59 µµ


ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 33

Τα επικοινωνιακά τρικ της BP δεν σταματούν όμως εκεί. Η εταιρεία «έστησε» ψεύτικο συνεργείο καθαρισμού των ακτών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μπαράκ Ομπάμα στο Grand Isle της Λουιζιάνα για να παραπλανήσει κατοίκους και πολιτική ηγεσία. Το συνεργείο-­μαϊμού αποτελείτο από 400 εργάτες που η BP έντυσε με κόκκινες μπλούζες, μπλουτζήν και μαύρες μπότες για να δείξει την εγρήγορσή της στον Ομπάμα. Επίσης, η εταιρεία αρνείται πεισματικά τη συμμετοχή χιλιάδων εθελοντών που καταθέτουν αιτήσεις για βοήθεια στη διαδικασία καθαρισμού. Εν τω μεταξύ, πληθαίνουν οι πιθανότητες το πετρέλαιο να μεταφερθεί μέσω υποθαλάσσιων ρευμάτων ως τις ακτές τις

teuxos31.indd 33

Δυτικής Ευρώπης και των Βρετανικών Νήσων. Η διαρροή από την υποβρύχια γεώτρηση έξω από τις ακτές της Λουιζιάνα απειλεί ακόμα και τις αμμώδεις παραλίες στις βόρειες ακτές της Κούβας. Μέσα σε τρεις μήνες από το δυστύχημα η διαρροή πετρελαίου συνεχιζόταν παρά τις προσπάθειες περιορισμού της πετρελαιοκηλίδας με μέσα, πολλά εκ των οποίων δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Η φύση, λένε, έχει μνήμη και όταν την πληγώνεις εκδικείται... ORANGE BEACH, AL -­ JUNE 10: BP oil spill workers wearing rubber boots attempt to remove thick globs of oil from the seashore of Perdido Pass, AL on June 10, 2010 as oil washes ashore in the resort area.

4/2/2011 3:47:03 µµ


34 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στις 10 Δεκεµμβρίου 1948 τα Ηνωµμένα Έθνη υιοθέτησαν και θεσµμοθέτησαν την Οικουµμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωµμάτων, η οποία περιλαµμβάνει τα 30 αναφαίρετα δικαιώµματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, το θεματικό περιεχόμενο της φετινής σχολικής χρονιάς 2010 -­ 2011 αναφέρεται στην “Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα”. Ο οργανισμός Νεολαία υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας παρουσιάζει την οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε απλοποιημένη μορφή που μπορεί να είναι κατανοητή από όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας. Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε...

1. Είμαστε όλοι γεννημένοι ελεύθεροι και ίσοι Είμαστε όλοι γεννημένοι ελεύθεροι. Όλοι έχουμε τις δικές μας σκέψεις και ιδέες. Θα πρέπει όλοι να αντιμετωπιζόμαστε με τον ίδιο τρόπο. 2. Μην κάνεις διακρίσεις Αυτά τα δικαιώματα ανήκουν στον καθένα, όποιες και να είναι οι διαφορές. 3. Το δικαίωμα στη ζωή Όλοι έχουμε δικαίωμα στη ζωή και να ζήσουμε στην ελευθερία και την ασφάλεια. 4. Όχι σκλαβιά Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας κάνει σκλάβους. Δεν μπορούμε εμείς να σκλαβώσουμε κανένα. 5. Όχι βασανιστήρια Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας πληγώσει ή να μας βασανίσει. 6. Έχεις δικαιώματα όπου κι αν πηγαίνεις Είμαι ένας άνθρωπος όπως κι εσύ! 7. Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου Ο νόμος είναι ίδιος για όλους. Πρέπει να μας φέρεται δίκαια. 8. Τα δικαιώματά σου προστατεύονται από το νόμο Μπορούμε όλοι να ζητήσουμε τη βοήθεια

teuxos31.indd 34

του νόμου, όταν δε μας μεταχειρίζονται δίκαια. 9. Όχι άδικη φυλάκιση Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας φυλακίσει χωρίς κάποιο σοβαρό λόγο και να μας κρατάει εκεί ή να μας απομακρύνει από τη χώρα μας. 10. Το δικαίωμα για δίκη Αν δικαζόμαστε, αυτό πρέπει να γίνεται δημοσίως. Οι άνθρωποι που μας δικάζουν, δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν να τους λέει τι να κάνουν. 11. Είμαστε πάντα αθώοι μέχρι να αποδειχθούμε ένοχοι Κανείς δεν θα πρέπει να κατηγορείται για τίποτα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του. Όταν οι άνθρωποι λένε ότι κάναμε κάτι κακό, έχουμε το δικαίωμα να δείξουμε ότι δεν είναι αλήθεια. 12. Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή Κανείς δεν πρέπει να προσπαθήσει να βλάψει το όνομά μας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μπει στο σπίτι μας, να ανοίξει τα γράμματά μας ή να ενοχλεί εμάς ή την οικογένειά μας χωρίς κάποιο σοβαρό λόγο. 13. Ελευθερία κίνησης Όλοι έχουμε το δικαίωμα να πάμε όπου

θέλουμε στη χώρα μας και να ταξιδέψουμε όπως θέλουμε. 14. Το δικαίωμα στο να αναζητείς ασφαλή τόπο να ζήσεις Αν φοβόμαστε μια κακή μεταχείριση στη χώρα μας, έχουμε όλοι το δικαίωμα να μεταβούμε σε μια άλλη χώρα για να είμαστε ασφαλείς. 15. Δικαίωμα στην εθνικότητα Όλοι έχουμε το δικαίωμα να ανήκουμε σε μια χώρα. 16. Γάμος και οικογένεια Κάθε ενήλικας έχει το δικαίωμα να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια αν το θέλει. Άνδρες και γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα όταν είναι παντρεμένοι και όταν είναι χωρισμένοι. 17. Το δικαίωμα στα δικά σου πράγματα Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κατέχει πράγματα ή να τα μοιράζεται. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίρνει τα πράγματά μας χωρίς σοβαρό λόγο. 18. Ελευθερία της σκέψης Όλοι έχουμε το δικαίωμα να πιστεύουμε σε αυτό που θέλουμε να πιστεύουμε, να έχουμε μια θρησκεία ή να την αλλάζουμε αν θέλουμε.

4/2/2011 3:47:05 µµ


ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 35

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

19. Ελευθερία της έκφρασης Όλοι έχουμε το δικαίωμα να παίρνουμε αποφάσεις, να σκεφτόμαστε ό,τι θέλουμε, να λέμε ό,τι πιστεύουμε και να μοιραζόμαστε τις ιδέες μας με άλλους ανθρώπους. 20. Δικαίωμα στις δημόσιες συγκεντρώσεις Όλοι έχουμε το δικαίωμα να συναντιόμαστε με τους φίλους μας και να δουλεύουμε μαζί ειρηνικά για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Κανείς δεν μπορεί να μας κάνει μέλη μιας ομάδας αν δεν το θέλουμε. 21. Το δικαίωμα στη δημοκρατία Όλοι έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε στην κυβέρνηση της χώρας μας. Κάθε ενήλικας θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει τους δικούς του ηγέτες. 22. Κοινωνική Ασφάλιση Όλοι έχουμε το δικαίωμα για μια οικονομικώς ανεκτή στέγαση, φάρμακα, εκπαίδευση και παιδική φροντίδα, αρκετά χρήματα για να ζούμε και ιατρική περίθαλψη, αν είμαστε άρρωστοι ή ηλικιωμένοι. 23. Δικαίωμα εργαζομένων Κάθε ενήλικος έχει το δικαίωμα

teuxos31.indd 35

να κάνει μια δουλειά, να παίρνει ένα τίμιο εισόδημα για τη δουλειά του και να γίνει μέλος μιας συνδικαλιστικής ομάδας. 24. Το δικαίωμα στο παιχνίδι Όλοι έχουμε το δικαίωμα ξεκούρασης από τη δουλειά και χαλάρωσης. 25. Φαγητό και στέγη για όλους Όλοι έχουμε το δικαίωμα μιας καλής ζωής. Μητέρες και παιδιά, άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνεργοι ή ανάπηροι, όλοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν φροντίδα. 26. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση Η εκπαίδευση είναι ένα δικαίωμα. Τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική της βαθμίδα πρέπει να είναι δωρεάν. Πρέπει να μαθαίνουμε για τα Ηνωμένα Έθνη και για το πώς να συνεννοούμαστε με τους άλλους. Οι γονείς μας μπορούν να επιλέξουν τι θα μάθουμε. 27. Πνευματική ιδιοκτησία Τα πνευματικά δικαιώματα είναι ένας ειδικός νόμος που προστατεύει τις προσωπικές καλλιτεχνικές δημιουργίες και συγγράμματα και οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν αντίγραφα χωρίς άδεια. Έχουμε όλοι το δικαίωμα του δικού μας τρόπου ζωής και του να επωφελούμαστε από τα καλά που

φέρνει η τέχνη, η επιστήμη και η μάθηση. 28. Ένας δίκαιος και ελεύθερος κόσμος Πρέπει να υπάρχει μια τάξη, ώστε να επωφελούμαστε από τα δικαιώματα και τις ελευθερίες στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. 29. Υπευθυνότητα Έχουμε ένα καθήκον απέναντι στους άλλους ανθρώπους και θα πρέπει να προστατεύουμε τα δικά τους δικαιώματα και ελευθερίες. 30. Κανείς δεν μπορεί να σας αφαιρέσει αυτά τα δικαιώματα.

ΙΟΥΛΙΑ ΜΑΛΑΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 1984 MJULIA@OTENET.GR ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 1983 LAMALAMA16@MSN.COM ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΝΕΟΛΑΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ» ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6943083902, INFO@YOUTHFORHUMANRIGHTS.GR

4/2/2011 3:47:06 µµ


36 BACK TO  SCHOOL

O ΣΑΛΑ στις 21 Νοεμβρίου κάλεσε όλους τους αποφοίτους να ξαναγίνουν μαθητές! Αρκετοί ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και ένιωσαν ξανά μετά από πολλά ή λιγότερα χρόνια την αύρα του σχολείου, ακόμα κι αν δεν τους ήταν γνώριμο το παρόν κτήριο. Χάρη όμως στην παρουσία των αγαπημένων μας καθηγητών, όλοι νιώθαμε ότι ο χρόνος είχε παγώσει...Την επιστροφή στα θρανία σήμανε ο κ. Κόκλας, ο οποίος χτυπώντας την παραδοσιακή κουδούνα μάς κάλεσε στην αυλή για προσευχή και αφού μας θύμισε τον κανονισμό του σχολείου, μπήκαμε στις αίθουσες. Όλα έγιναν όπως τότε! Ήταν μια υπέροχη ημέρα και σίγουρα θα επαναληφθεί σύντομα!

teuxos31.indd 36

4/2/2011 3:47:13 µµ


BACK TO  SCHOOL 37

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΤΑΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ! ΓΕΛΙΑ, ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ, ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΚΑΙΡΟΣ, ΠΟΤΟ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ.

teuxos31.indd 37

4/2/2011 3:47:17 µµ


38 BACK TO  SCHOOL

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Κ. ΜΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ), ΧΗΜΕΙΑ (Κ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Κ. ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ), ΙΣΤΟΡΙΑ (Κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Κ. ΚΟΚΛΑΣ, Κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ), ΜΟΥΣΙΚΗ (Κ. ΚΩΒΑΙΟΥ), ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (Κ. ΓΑΛΕΡΟΥ, Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ), ΕΚΘΕΣΗ (Κ. ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ), ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Κ. ΜΕΛΕΤΗΣ), ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Κ. ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ)

teuxos31.indd 38

4/2/2011 3:47:23 µµ


restaurant -­ bar Χρ. Λαδά  &  Ολύµμπου,  Κηφισιά

teuxos31.indd 39

4/2/2011 3:47:57 µµ


40 BACK TO  SCHOOL

teuxos31.indd 40

4/2/2011 3:48:01 µµ


Βριλήσσια: Αίαντος 6, Τηλ.: 210 8044042, Xαλάνδρι: Λυκούργου 4 & Κηφησίας -­ Αβάνα -­ Τηλ.: 210 6716281, Νεα Ερυθραία: Γρηγορίου Έ7 -­ Τηλ.: 210 6236726, Γέρακας: Ευρυτανίας 4 -­ Τηλ.: 210 6615754 www.nanayoti.gr info@nanayoti.gr

teuxos31.indd 41

4/2/2011 3:48:09 µµ


42 BACK TO  SCHOOL

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ! ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΒΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ.

teuxos31.indd 42

4/2/2011 3:48:16 µµ


teuxos31.indd 43

4/2/2011 3:48:18 µµ


44 BACK TO  SCHOOL

ΦΥΣΙΚΑ... ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ! ΕΥΤΥΧΩΣ, ΟΛΟΙ ΗΜΑΣΤΑΝ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΟΙ! ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΗΡΑΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΕΙΦΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ, ΠΟΤΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ.

teuxos31.indd 44

4/2/2011 3:48:21 µµ


BACK TO  SCHOOL 45

teuxos31.indd 45

4/2/2011 3:48:25 µµ


46 ΕΞΟΔΙΟ ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΓΙΩΡΓΟ  

ΕΞΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΓΙΩΡΓΟ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ (1957-2010) ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 1975

9/9/2010 6:12:11 πµμ από τόν ύπνο µμέσα ανέσυρα την φράση τού Ηράκλειτου: αιών παίς έστι πάιζων, πεσσεύων·⋅ παιδός η βασιληίη. Ο θάνατος τού Γιώργου Σαπουντζόγλου ανοίγει, άς µμήν γελιόµμαστε δέν µμάς ταιριάζουν οι φενάκες, τήν Μεγάλη Αυλαία γιά όλους εµμάς πού ξεκινήσαµμε µμαζί στήν αυλή τού σχολείου τόν πλού τής ζωής ...ώστε λοιπόν δέν είµμαστε αθάνατοι ε;; όχι, µμά αείζωοι είµμαστε στήν Μνήµμη κι άφθαρτοι στόν Χρόνο τόν παιδικό ...θυµμάµμαι πώς είχε έρθει από τήν Αφρική όπου ήσαν µμετανάστες οι γονείς του καί µμας τόν έφεραν στήν τάξη τών Αγγλικών τήν πιό προχωρηµμένη γιατί αυτός µμιλούσε τ’ Αγγλικά από τότε πού ήταν µμικρός ...από χθές δεκάδες σκηνές από τά σχολικά µμας χρόνια περνάνε από τό µμυαλό µμου αείφωτες από ανεκπλήρωτο νόστο ...ακόµμα καί µμυρωδιές θυµμάµμαι ...νιώθεις πώς είναι άδικο όταν επιζούν τόσοι άνθρωποι πού αντιπροσωπεύουν, σαρκώνουν τό Κακό νά φεύγει ένας τίµμιος άνθρωπος πού αγαπούσε τή ζωή, όµμως:

-Όλα χάνονται. Του καθενός έρχεται η ώρα. -Όλα µμένουν. Εγώ φεύγω. Εσείς να δούµμε τώρα Ο. Ελύτης Σάς φιλώ όλους σας γλυκά καί παρηγορητικά ο Διογένης

teuxos31.indd 46

4/2/2011 3:48:26 µµ


ΣΥΛΒΙΑ 47

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΦΙΛΗ ΜΟΥ

Λοιπόν, καταρχήν σου γράφω µε θυµό. Άλλα επειδή ξέρεις πως σου έχω αδυναµία θα σου πω για τελευταία φορά – και, δυστυχώς, είναι πράγµατι η τελευταία- αυτά που θέλω να σου πω. ∆εν νοµίζω ότι έχει κανένα νόηµα να αναλωθώ σε αναπολήσεις. Γιατί αν ξεκινήσω δε θα ξέρω πού να σταµατήσω. Εννοείται ότι αυτή τη στιγµή που σου γράφω έρχονται στο µυαλό µου ορµητικά διάφορες εικόνες και κυρίως το γέλιο σου που σου’ χω πει πολλές φορές πόσο µου θύµιζε Σπύρο Καλογήρου από ελληνική ταινία η Κρουέλα ντε Βιλ. Μου ‘ρχεται η εικόνα σου µέσα στην τάξη, οι σαχλαµάρες µας στα Αγγλικά, οι περίφηµες διακοπές της “τριάδας” στην Πάρο, που έβγαλαν ατάκες, τις οποίες µνηµονεύαµε κάθε φορά που βλεπόµασταν. Αυτά όµως έγιναν, πέρασαν, ανήκουν σε µια πολύ γλυκιά περίοδο της ζωής µας που παρήλθε ανεπιστρεπτί. Αυτό που πονάει είναι ότι δεν θα είσαι εδώ για τις επόµενες περιόδους της ζωής µας που µπορεί να είναι δεν µπορούν να αγαπήσουν και γι αυτό αγαπιούνται λιγότερο γλυκές, ίσως πιο ουσιαστικές, σίγουρα όµως διαφορετικές. Ό,τι ζήσαµε µαζί θα µας ενώνει για πάντα. Θα ζεσταίνει την καρδιά µας όταν µε κάποια αφορµή θα τα θυµόµαστε. Ή µάλλον τη δική µου καρδιά και των τοοοοοόοσων άλλων που σε αγάπησαν. Εδώ λοιπόν θα εστιάσω. Στο πόσοι πολλοί άνθρωποι σε αγάπησαν. Που πολύ φοβάµαι ότι δεν κατάλαβες ποτέ. Όπως δεν κατάλαβες ποτέ ότι δεν χρειαζόταν να µπαίνεις σε τέτοιο κόπο και πόνο για να ελέγξεις αν σε αγαπάµε ή για να µας κάνεις να σε αγαπήσουµε. Σύλβια, στο ‘χα πει χίλιες φορές. Κι εσύ όπως όλοι µας είσαι ένας άνθρωπος που θέλει να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Τι πιο φυσιολογικό και τι πιο υπέροχο; Υπάρχουν κάποιοι που προφανώς δεν µπορούν να αγαπήσουν και γι αυτό αγαπιούνται και δύσκολα. Εσύ όµως δεν έπρεπε να έχεις την παραµικρή αµφιβολία: αφού έδωσες τόση αγάπη απλόχερα και ανιδιοτελώς, δεν υπήρχε καµία αµφιβολία ότι θα την εισέπραττες κιόλας. Γιατί δεν το είδες; Εγώ προσωπικά, ίσως κι άλλοι φίλοι σου, θα µείνω µε την απορία. Αγάπησες εµάς, αγάπησες τα ζώα, αγάπησες τη δουλειά σου, δεν αγάπησες όµως τον εαυτό σου και δεν ξέρεις τι έχασες. Σου είχα πει τόσες φορές ότι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ‘’διαφορετικός” για να τον προσέξουν. Τι πάει να πει διαφορετικός; Ποιος ορίζει τη διαφορετικότητα; ∆ηλαδή ο µαύρος αγαπιέται λιγότερο από το λευκό; Ο νέος από το γερο η το παιδί; Ο ψηλός από τον κοντό; Ο στρέιτ από τον γκέι; Και όποιος έχει τέτοιες παρωπίδες και βλέπει τη ζωή τόσο κοντόφθαλµα δεν µας άφορα ρε Σύλβια. Πάρτο χαµπάρι. ∆εν είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που µας κάνουν να ξεχωρίζουµε. Είναι το µέσα µας κι εσύ είχες µεγάλες ποσότητες. Κάποιοι λένε ότι η ψυχή “ζυγίζει” 21 γραµµάρια. Ε, λοιπόν, είµαι σίγουρη ότι η δική σου ζυγίζει πολύ περισσότερο. Εγώ ακόµα δεν έχω πιστέψει ότι δεν θα ξαναειδωθούµε. Και ειλικρινά όταν το έµαθα νόµιζα ότι ήταν µια ακόµα πλάκα σου για να σοκάρεις και να τραβήξεις την προσοχή µου. Αυτό άλλωστε το παιχνίδι µου το ‘κανες συνέχεια: συνειδητά η ασυνείδητα. Θα αναγκαστώ όµως να το πιστέψω όπως και όλοι εµείς που σε αγαπήσαµε. Εσύ, είπες ή, µάλλον, έγραψες, ότι θέλεις να πας στο φεγγάρι εκεί όπου ανήκεις, µαζί µε τα αστέρια. Εγώ απλά σου λέω ότι όπου και να έχεις πάει να ‘σαι σίγουρη ότι θα αγαπηθείς. Μην προσπαθήσεις να τους κερδίσεις, δε χρειάζεται. Κρίµα, γιατί ο µικρόκοσµος µας γίνεται πραγµατικά φτωχότερος µε τον χαµό σου. Να ξέρεις ότι θα µου λείπεις πάντα, εύθραυστο κοριτσάκι µου που δεν έπαψες ποτέ να’ σαι παιδί. Μια χάρη σου ζητάω µόνο. Τώρα που είσαι αστέρι και σίγουρα θα µπορείς να κάνεις µαγικά, να έρχεσαι στον ύπνο µου µε αυτό το χαρακτηριστικό γελάκι σου να λέµε βλακείες για να ξυπνάω και να νοµίζω ότι δεν έφυγες ποτέ. Σ’ αγαπώ πολύ φίλη µου κι ας είµαι έξαλλη µαζί σου. ΜΑΡΙΝΑ

teuxos31.indd 47

4/2/2011 3:48:35 µµ


48 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ  ΖΗΡΙΔΗ

Στα χέρια σας κρατάτε το τεύχος Ιανουαρίου-­Φεβρουαρίου-­Μαρτίου 2011 του περιοδικού Αθήναζε, ένα σύγχρονο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της Νέας Γενιάς Ζηρίδη, των αποφοίτων της, αλλά και της ευρύτερης οικογένειας Ζηρίδη, η οποία περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Καθώς αποτελείτε και εσείς ένα αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας Ζηρίδη θεωρούμε εξαιρετικά χρήσιμη τη δική σας ενεργή συμμετοχή στο περιοδικό, είτε με τη συγγραφή δικών σας κειμένων που επιθυμείτε να δημοσιεύσουμε, είτε με τη διαμόρφωση της ήδη υπάρχουσας αρθρογραφίας του περιοδικού. Ελάτε να εξασφαλίσουμε όλοι μαζί την ανάπτυξη ενός εξαιρετικού περιοδικού που μας εμπνέει και μας κινητοποιεί.

teuxos31.indd 48

4/2/2011 3:48:39 µµ


ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 10  ΧΡΟΝΩΝ  ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 49

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ Με λίγη άχνη ζάχαρη και δυο σταγόνες µμέλι… ΛΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ,  ΜΑΘΗΤΡΙΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010, δεν είναι μια ημέρα σαν τις άλλες! Ξεκινάει το ταξίδι μας στην Κωνσταντινούπολη, σε μια αλώβητη από το χρόνο, βαθύτατα ιστορική και νοσταλγική πόλη. Αγωνιούμε να δούμε από κοντά όλα όσα διδαχθήκαμε τόσα χρόνια στην ιστορία μας! Άραγε τα μνημεία της Πόλης, τα σοκάκια της είναι τόσο εντυπωσιακά όσο στη φαντασία μας; Επισκεπτόμαστε λοιπόν την Αγία Σοφία… Η επιβλητικότητα, η αρχιτεκτονική, το βαρύτατο παρελθόν αφήνουν έκθαμβο κάθε επισκέπτη! Κοιτάζουμε γύρω μας τις αγιογραφίες της, ατενίζουμε τον τρούλο, προσκυνούμε με ευλάβεια, θαυμάζουμε την αγωνία του βυζαντινού κόσμου να διασώσει τον πολιτισμό του, τη θρησκεία του, τον εαυτό του από κάθε θρησκευτικό ή στρατιωτικό επεκτατισμό. Πιο συγκινητική όμως είναι η επίσκεψή μας στη Μεγάλη του Γένους Σχολή! Πέρασαν ήδη 10 χρόνια από τότε που έλαβε χώρα η αδελφοποίησή μας με τη

teuxos31.indd 49

Μεγάλη του Γένους Σχολή. Με τη βοήθεια, τη θέρμη και τον ενθουσιασμό των συνοδών καθηγητών μας συνδιοργανώνουμε χριστουγεννιάτικη βραδιά, ψάλλουμε ύμνους, συζητάμε, δειπνούμε… Ο Διευθυντής μας, κ. Δ. Μουζάκης είναι αναμφίβολα η ψυχή της ομάδας, ο εμπνευστής μας! Με συνοδοιπόρους του τους καλούς μας Διδασκάλους κ. Κωβαίου, κ. Μαδαμόπουλο, κ. Γκορτζή, κ. Φωτεινού δημιουργείται μια δυνατή ομάδα που μας συμπαρασύρει σε ένα κλίμα κατάνυξης, εσωτερικής αγαλλίασης και ενθουσιασμού. Τι να πρωτοθυμηθούμε… την επίσκεψή μας στο Πατριαρχείο, την ευλογία του Πατριάρχη, τις χριστιανικές μονές, την

περιήγησή μας στην Πρίγκιπο ή την επίσκεψή μας στην Τροία; Μύθος και Ιστορία, όλα ένα αμάγαλμα στη σκέψη μας… Το ιστορικό παρελθόν ζωντανεύει ενώπιόν μας, η παράδοση είναι ζωντανή σύντροφος στο παρόν μας και στο μέλλον μας. Δεν είναι πράγματι σαν λίγη άχνη ζάχαρη και δυο σταγόνες μέλι;

4/2/2011 3:48:48 µµ


50 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Νέα Γενιά Ζηρίδη παράλληλα µμε τη δυναµμική ανάπτυξη που σηµμειώνει τα τελευταία χρόνια, δραστηριοποιείται ενεργά και µμε συνέπεια στα πλαίσια των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µμέσα από περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις, εκφράζοντας έτσι την ουσία της πραγµματικής παιδείας!

01

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR 2010 «ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ»

Φετινός στόχος των μαθητών του σχολείου μας είναι η υιοθεσία ενός Έλληνα αθλητή με νοητικά προβλήματα, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο άθλημα της κολύμβησης στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics – Αθήνα 2011. Το στόχο αυτό υπηρετήσαμε την Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar που πραγματοποιείται στο σχολείο μας. Κορυφαία στιγμή της ημέρας, που πραγματικά σκορπίζει συγκινήσεις, είναι ο κοινός αγώνας μεταξύ μαθητών της Νέας Γενιάς Ζηρίδη και αθλητών με νοητικά προβλήματα του προπονητικού προγράμματος κολύμβησης «Άγιος Κοσμάς», ορισμένοι από τους οποίους θα αποτελέσουν μέρος της ομάδας των 24 αθλητών που θα συμμετάσχουν στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics – Αθήνα 2011, τον Ιούνιο του 2011.

02

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ SPECIAL OLYMPICS –ΑΘΗΝΑ 2011

Με το σύνθημα «Είμαι μέσα», η συνεργάτης του σχολείου μας, Στέλλα Μπεκιράκη, συμμετέχει επί τέσσερις ημέρες, μαζί με αθλητές, προπονητές, εθελοντές και άλλους φίλους των Special Olympics, στη διοργάνωση των Πανελλήνιων Αγώνων Special Olympics, οι οποίοι αποτελούν και τις δοκιμαστικές διοργανώσεις (test events) για τους Παγκόσμιους Αγώνες «Αθήνα 2011».

teuxos31.indd 50

4/2/2011 3:48:56 µµ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 51

03

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ

Την Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, οι μαθητές του Επιχειρηματικού Ομίλου του λυκείου της σχολικής χρονιάς 2009 – 2010, μαζί με τους καθηγητές κ. Α. Κρόκο και κ. Γ. Κοσμά επισκέπτονται το Λύρειο Ίδρυμα στο Νέο Βουτζά και προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης που αγοράστηκαν με τα κέρδη που απέφερε η εικονική επιχείρηση «Αρώματα–Κολόνιες Eden Essenses».

04

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Μαθητές και μαθήτριες της Α΄,Β΄και Γ΄Δημοτικού συμμετέχουν ενεργά αλλά και με τις προσφορές τους στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Ιδρύματος για το Παιδί «Παμμακάριστος» που πραγματοποιείται για φιλανθρωπικό σκοπό στο Σύνταγμα, στις 28 Νοεμβρίου.

05

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

«Η φιλανθρωπία δεν έχει σύνορα γιατί κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ευτυχεί μόνος του» Τεράστια επιτυχία σημειώνει η πολιτιστική φιλανθρωπική εκδήλωση που πραγματοποιείται στις 23 Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας. Η εκδήλωση οργανώνεται από τη θεατρική ομάδα «Μεταμόρφωση», σε συνεργασία με την Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του Aids (UNAIDS) κ. Μέρω

teuxos31.indd 51

Κεσεσίογλου, το Προξενείο της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα την Ελληνική Δράση Αφρικής (Μ.Κ.Ο.) και τα Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη, υπό την αιγίδα του Δήμου Συκιωνίων. Τα έσοδα της εκδήλωσης δίνονται για την ενίσχυση και συνέχιση του έργου του Ορφανοτροφείου «ΕΛΛΑΣ» στην Ακτή Ελεφαντοστού, όπου φιλοξενούνται παιδιά ορφανά που είναι φορείς ή πάσχουν από ΑΙDS.

4/2/2011 3:49:03 µµ


52 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Αφιερωµμένο σε όλες τις µμητέρες που προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στους ρόλους της ζωής τους -ως µμητέρες, σύζυγοι, γυναίκες, επαγγελµματίες, φίλες και άλλα πολλά!

Μεγαλώνοντας παιδιά με αυτοεκτίμηση Η επιλογή του συντρόφου, των φίλων και της σταδιοδρομίας, καθώς και η ψυχοσυναισθηματική επάρκεια είναι άμεση συνάρτηση της εικόνας που έχουμε για τον εαυτό μας. Ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε τα γεγονότα, βιώνουμε μια επιτυχία ή αποτυχία σχετίζεται με την αυτοεκτίμησή μας. Ο ρόλος μας ως γονείς είναι αναντικατάστατος, καθώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες να νιώθουν καλά, να αξιοποιούν το δυναμικό τους και να είναι ευτυχισμένα στη ζωή τους. Η σχέση που έχουμε με το παιδί μας (π.χ. ως προς την τρυφερότητα ή την εμπιστοσύνη) αποτελεί πρότυπο

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ     ΜΑΝΙΑΣ  ΖΗΡΙΔΗ     ΣΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,  ΣΑΒΒΑΤΟ   27/11/2010

για τις μελλοντικές του σχέσεις. Είναι σημαντικό να νιώθει το παιδί μας ότι το αγαπάμε άνευ όρων (όχι «σε αγαπώ περισσότερο τώρα που πήρες καλούς βαθμούς») και όχι επειδή ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ή τις επιθυμίες μας. Όταν υπάρχουν αδέλφια, ας φροντίσουμε να περνάμε συστηματικά λίγη ώρα με κάθε παιδί χωριστά κάνοντας μαζί του αγαπημένες του δραστηριότητες (πιθανώς εκτός σπιτιού, για να μη μας αποσπούν τα άλλα). Το κάθε παιδί γνωρίζοντας ότι έχει τον προσωπικό του χρόνο μαζί μας θα νιώθει ότι έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Επίσης, αποφεύγοντας να συγκρίνουμε τις επιτεύξεις των αδελφών, μειώνουμε τον ανταγωνισμό τους. Ας αποδεχθούμε το κάθε παιδί μας όπως είναι… μοναδικό.

Μέσα από παρατήρηση ας ανακαλύψουμε τις ιδιαίτερες κλίσεις του παιδιού μας και ας το βοηθήσουμε να τις καλλιεργήσει, ανεξάρτητα από το αν συμπίπτουν με τις προσδοκίες μας. Νιώθοντας ικανό σε κάποιους τομείς, το παιδί θα αποκτά αυτοπεποίθηση. Ένας άλλος τρόπος για να καλλιεργήσουμε την αυτοεκτίμηση του παιδιού μας είναι μέσα από την ενθάρρυνση, την επιβράβευση και τον έπαινο. Ο έπαινος για να είναι αποτελεσματικός πρέπει να: • επικεντρώνεται στη διαδικασία (π.χ. τρόπο σκέψης) και όχι στο αποτέλεσμα • συγκρίνει τις ικανότητες του παιδιού διαχρονικά (και όχι με άλλους), αποτυπώνοντας την πρόοδό του • τονίζει το όφελος που έχει το παιδί από μια συμπεριφορά (π.χ. "τακτοποιώντας το δωμάτιό σου, βρίσκεις αμέσως αυτό που χρειάζεσαι") αντί να σχετίζεται με εμάς (π.χ. "είμαι περήφανη που συγύρισες") • γίνεται λεκτικά και μη, π.χ. με εκφράσεις (ματιές, χαμόγελα) ή χειρονομίες (άγγιγμα, αγκαλιές) • εστιάζεται στην περιγραφή της συνέπειας μιας συμπεριφοράς ("αν κοιμηθείς θα νιώθεις ξεκούραστος αργότερα") ή απαγόρευσης ("αν το πιάσεις θα καείς"), ώστε το παιδί να αντιληφθεί το όφελος ή τον κίνδυνο • χρησιμοποιείται με μέτρο, γιατί διαφορετικά μπορεί το παιδί τα πιστέψει ότι είναι υπερβολικά ικανό χαμηλώνοντας τις απαιτήσεις από τον εαυτό του.

teuxos31.indd 52

4/2/2011 3:49:06 µµ


ΑΠΟΨΕΙΣ 53

Για να μην αρκείται μόνο στις συμπεριφορές που οδηγούν στον έπαινο αποφεύγοντας να δοκιμάσει νέες, ας μάθουμε στο παιδί να αγαπά και τις αποτυχίες εκτός από τις επιτυχίες. Εξάλλου, οι αποτυχίες μας μαθαίνουν έμπρακτα τι να αποφύγουμε στο μέλλον. Σίγουρα είναι ευκολότερο για τους ενήλικες να ζουν με ένα υπάκουο και ήσυχο παιδί, όμως το παιδί θα χρειαστεί άλλες δεξιότητες για να ευημερήσει στη ζωή του, όπως να διεκδικεί αντί να υποχωρεί, να λέει «όχι» αντί να υπακούει κ.α. Γι αυτό οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί στις συμπεριφορές που επαινούμε. Τι να αποφύγουμε • να μιλάμε για το παιδί μας σαν να ήταν απόν ή σαν να μην καταλαβαίνει (π.χ. "το δικό σας παιδί μιλάει; εμάς δε λέει τίποτα ακόμα…"). Είναι προτιμότερο να εντάξουμε το παιδί στη συζήτηση (π.χ. "με την Ελένη συνεννοούμαστε αποτελεσματικά και ας μη μιλάει, έτσι δεν είναι Ελένη;”) και να εκτιμήσουμε τις ικανότητές του αντί να τονίζουμε τις ελλείψεις του, κυρίως όταν είναι παρόν. • να υπερπροστατεύουμε το παιδί μας, γιατί του μαθαίνουμε να εξαρτάται από εμάς αντί να είναι αυτόνομο (π.χ. αγοράζοντας ένα ημερολόγιο μαθαίνει να είναι το ίδιο υπεύθυνο για το πρόγραμμα του). • να σπεύσουμε να το βοηθήσουμε να κάνει κάτι, χωρίς πρώτα να του δώσουμε την ευκαιρία να ανακαλύψει δικούς του τρόπους επίλυσης. Αφήνοντας το παιδί να αναπτύξει πρωτοβουλία, το βοηθάμε να «στηριχτεί» στα πόδια του και να νιώσει καλά με τον εαυτό του. • να επιβάλλουμε στα παιδιά τι να κάνουν («πες ευχαριστώ»). Είναι προτιμότερο να πούμε «εγώ θα πω ευχαριστώ στο Νίκο που σου έφερε δώρο» και να διδάξουμε μέσα από το παράδειγμά μας την επιθυμητή συμπεριφορά. Εξάλλου, εμείς είμαστε οι σημαντικότεροι δάσκαλοι των παιδιών μας. Αναθέτοντας υπευθυνότητες στα παιδιά, τα βοηθάμε να νιώσουν υπερήφανα που συνεισφέρουν και εισπράττουν την εμπιστοσύνη μας. Τα νήπια μπορούν να ασχοληθούν με την τακτοποίηση του δωματίου τους ή το στρώσιμο του τραπεζιού, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά, με το διαχωρισμό υλικών για ανακύκλωση, την ανάγνωση παραμυθιού στο αδελφάκι τους, ή τη φροντίδα λουλουδιών. Μαθαίνοντας δεξιότητες ζωής στο παιδί, όπως: • καλούς τρόπους (π.χ. να συστήνεται) θα νιώθει αυτοπεποίθηση στις κοινωνικές εκδηλώσεις. • να θέτει και να υλοποιεί στόχους (π.χ. να κάνει νέους φίλους), θα βιώσει την ουσία της επιτυχίας. Η αυτοεκτίμηση, δεν είναι κάτι που μπορείς να δώσεις στα παιδιά. Πρέπει να τη "χτίσουν" μόνα τους. Δεν είναι τα δώρα ή τα υλικά αγαθά, αλλά η αγάπη, η εμπιστοσύνη, η προσοχή και η διαθεσιμότητά μας προς το παιδί μας που το κάνουν να αισθάνεται σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Μάνια Ζηρίδη, BSc., M.Sc., MBA Ψυχολόγος Eκπαίδευσης, Director of Student Affairs Νέα Γενιά Ζηρίδη mziridis@ziridis.gr

teuxos31.indd 53

4/2/2011 3:49:10 µµ


54 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -­  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΖΩΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ Το σχολείο µμας ενθαρρύνει τους µμαθητές να αναλάβουν πρωτοβουλίες µμέσα από τη διοργάνωση ποικίλων πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

01

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάζεται και φέτος στην πόλη των Σπάτων η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Μαθητές και μαθήτριες παρελαύνουν σε άρτιους σχηματισμούς αποσπώντας τα χειροκροτήματα μικρών και μεγάλων.

02 5Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

«Το σχολικό κτίριο και η σχολική αυλή ως πλαίσιο και εργαλείο της εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» είναι το θέμα της Επιστημονικής Συνάντησης Νέων που διοργανώνει η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ, με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, το Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και την WWF Hellas, την Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές σχολείων της Δ/θμιας Εκπ/σης που καλούνται να παρουσιάσουν τις εργασίες τους περιβαλλοντικές ομάδες σχολείων που πρόκειται να υλοποιήσουν το τρέχον σχολικό έτος ή υλοποίησαν στο παρελθόν. Οι εργασίες που παρουσιάζονται κινούνται στις παρακάτω θεματικές περιοχές: Οικολογικό αποτύπωμα του σχολικού κτιρίου Προγράμματα ανακύκλωσης στη σχολική μονάδα Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη σχολική μονάδα Δράσεις για εξοικονόμηση νερού στη σχολική μονάδα Παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού κτιρίου Χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης  στο σχολικό κτίριο Αισθητική αναβάθμιση του σχολικού κτιρίου Σχολικός βιολογικός κήπος Συμμετοχικός ανασχεδιασμός της σχολικής αυλής  με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών Ρόλος του σύγχρονου σχολείου προς την κατεύθυνση  επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

teuxos31.indd 54

03

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΛΙ»

Την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ΄ Δημοτικού συμμετέχουν στο βιωματικό πρόγραμμα με τίτλο “Το μέλι της μέλισσας, μέλι σας!”, που υποστηρίζει η εταιρεία Attiki -­ Πίττας. Μέσω της εξαιρετικής παρουσίασης του γεωπόνου κ. Σπύρου Σκαρέα, τα παιδιά μαθαίνουν για την κοινωνία της μέλισσας και το αξιοθαύμαστο έργο της, καθώς και για την τέχνη του μελισσουργού. Παράλληλα, έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να φορέσουν την ειδική στολή προστασίας του μελισσοκόμου. Ασφαλώς, δεν έλειψαν τα μαθήματα γευσιγνωσίας, που παρέδωσαν τρεις εθελοντές μαθητές, δοκιμάζοντας ποικιλίες μελιού. Αποκορύφωμα της δράσης οι λουκουμάδες που μας περίμεναν στο εστιατόριο περιχυμένοι με μυρωδάτο μέλι Αttiki.

4/2/2011 3:49:18 µµ


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -­  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΖΩΗ 55

04

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 – 2011

Την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, πραγματοποιούνται οι εκλογές των προεδρείων των μαθητικών συμβουλίων (Β΄-­ Στ΄ Δημοτικού), με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την εκλογική διαδικασία και την ανάληψη υπεύθυνων ρόλων μέσα στην ομάδα. Σε αυτό το πλαίσιο ενθαρρύνουμε του μαθητές μας να κάνουν προεκλογική καμπάνια, με στόχο να μάθουν να παρουσιάζουν τον εαυτό τους, να επιχειρηματολογούν και να επικοινωνούν αποτελεσματικά.

05

HALLOWEEN TRICK OR TREAT?

Trick or treat trick or treat give us something good to eat. Not so big, not so small just the size of a ball Αυτή είναι η ερώτηση που ακούγεται από τα στόματα των μαθητών/τριών του Στ2 στο φετινό εορτασμό του Halloween. Μεταμφιεσμένα τα παιδιά σε ξωτικά ή μάγισσες ενημερώνουν τους συμμαθητές τους για το ιστορικό της γιορτής, τους συμβολισμούς καθώς και την ετυμολογία της, κρατώντας χειροποίητα φαναράκια από πραγματικές κολοκύθες, πάνω στις οποίες υπάρχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και καλαθάκια με γλυκά κεράσματα.

teuxos31.indd 55

4/2/2011 3:49:26 µµ


56 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -­  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΖΩΗ

06

ΗΜΕΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής Διατροφής» οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας προετοιμάζουν και παίρνουν το πρωινό τους στην τάξη. Οι μαθητές του Γυμνασίου την Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου σερβίρουν μοσχομυριστά τσουρέκια, κουλουράκια ολικής αλέσεως, σπιτικές λιχουδιές, γάλα και χυμό στους συμμαθητές τους, καθηγητές και σε επισκέπτες μαθητές από το Ειδικό Λύκειο Ιλίου. Μαθητές και διδάσκοντες μοιράζονται όχι μόνο γαστρονομικές λιχουδιές αλλά και τη χαρά της αγάπης, της προσφοράς και της επικοινωνίας! Αντίστοιχα, μαθητές της Α΄ Β΄ και Γ΄ Δημοτικού, την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, παίρνουν το πρωινό

τους στη τάξη με χειροποίητα κουλουράκια, τυροπιτάκια, κέικ, γάλα, χυμούς και φρούτα. Παράλληλα, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ Τάξης συζητούν για τις ομάδες των τροφίμων και τη θρεπτική αξία τους, λύνουν αινίγματα, γρίφους και προβλήματα στη γλώσσα και τα μαθηματικά και τραγουδούν το «Αβοκάντο», την ιστορία του οποίου μεταφέρουν με τη μορφή κόμικς στο μάθημα των εικαστικών. Επίσης, στο μάθημα της Πληροφορικής οι μαθητές/τριές μας λύνουν ένα σταυρόλεξο για τη διατροφή, ενώ διεξάγουν μια μικρή έρευνα με αντικείμενο τις διατροφικές τους συνήθειες, συμπληρώνοντας σε υπολογιστικό περιβάλλον το σχετικό ερωτηματολόγιο.

08

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ

Τα νήπια, από την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου και κάθε Πέμπτη για σαράντα λεπτά, συμμετέχουν σε ένα καινούργιο «μάθημα» εκπαιδευτικού θεάτρου ή δράματος, το οποίο διδάσκει η Νηπιαγωγός ΄Ελενα Ελένη, ΜΑ drama in education. Το Εκπαιδευτικό Θέατρο έχει ως επίκεντρο τη διερεύνηση και ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αποτελεί αφενός έναν ενεργητικό και αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας και μάθησης και αφετέρου μια αυτόνομη μορφή τέχνης. Επίσης, προσφέρει στα παιδιά δυνατότητες κοινωνικοποίησης, συνεργασίας, δημιουργικής εργασίας, αισθητικής καλλιέργειας, ανάπτυξης φαντασίας, γλωσσικής ανάπτυξης, συμβολικής έκφρασης, ψυχικής εκτόνωσης, μυο-­κινητικού ελέγχου και καταπολέμησης της δειλίας.

teuxos31.indd 56

08

ΕΝΑ ΦΡΟΥΤΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

Είναι γνωστή σε όλους μας η ευεργετική δράση των φρούτων στην υγεία μας. Ετσι, λοιπόν, η Dole, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, μοιράζει σε όλους τους μαθητές της Δ, Ε, Στ Δημοτικού ολόφρεσκες μπανάνες και λαχταριστούς φρεσκοκομμένους ανανάδες.

4/2/2011 3:49:36 µµ


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -­  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΖΩΗ 57

07 F.G.M

Η αγάπη δε γνωρίζει σύνορα και αποστάσεις! Οι μαθητές της Νέας Γενιάς Ζηρίδη ενημερώνονται για τις συνέπειες του πανάρχαιου φαινομένου της κλειτοριδεκτομής στις σύγχρονες γενιές και οργανώνουν μια μικρή εκδήλωση συγκεντρώνοντας χρήματα τα οποία και στέλνονται στο ίδρυμα Waris Dirie Foundation, με σκοπό την εξάλειψη του φαινομένου. (Ακολουθεί η απάντηση της εκπροσώπου του Ιδρύματος).

Dear Mania, Thank you so much for this lovely mail, I really appreciate it! Your words and your engagement for FGM encourage me to continue my fight against female genital mutilation. I don’t know what to write; there are no words that can express how I feel right now. Thanks to all of you! It is so great to see that you are so into this important topic and that your school is doing something against it. It is really important that we talk about FGM and it is so great that the pupils are also into this important theme. (I saw the signatures on the manifesto and it makes me happy!) It is important that we inform the people about this cruel practice and the further consequences for the girls and the young women. I think it is our duty to stop it right now! If you need further information on FGM you can have a look on my homepage: www.waris-­dirie-­foundation.com I wish you and your colleagues all the best. Together we can change a lot! LOVE, Waris

teuxos31.indd 57

4/2/2011 3:49:39 µµ


58 ΔΡΑΣΕΙΣ &  ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ Μια επίσκεψη στο µμουσείο, µμια βόλτα σε αρχαιολογικό χώρο, µμια θεατρική παράσταση, αποτελούν τον πιο σύντοµμο δρόµμο προς τη γνώση, γιατί η µμάθηση είναι µμια πολυδιάστατη διαδικασία που δεν περιορίζεται στα βιβλία και τα θρανία!

01

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΤ

Οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου, με την ευθύνη της Υποδιευθύντριας του Γυμνασίου και μουσικού κ. Άντας Κωβαίου, επισκέπτονται τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής και ξεναγούνται στα studios του Γ΄ προγράμματος, όπου παρακολουθούν πώς στήνεται μια ραδιοφωνική εκπομπή και γίνονται θεατές των πρόβων της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τους μαθητές μας υποδέχεται ο απόφοιτος της Νέας Γενιάς Ζηρίδη και σήμερα μαέστρος της ΕΡΤ, κ. Δημήτρης Μπουζάνης.

02

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ

03

04

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ»

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Το πρόγραμμα «Δράσεις και Αποδράσεις τα Σαββατοκύριακα» πραγματοποιείται δύο φορές το μήνα και απευθύνεται στα παιδιά του Nηπιαγωγείου και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Δίνει την ευκαιρία στα παιδιά και τις οικογένειές τους να επισκεφτούν και να εξοικειωθούν με τα μουσεία, να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα (βιωματική μάθηση), να παρακολουθήσουν ποιοτικές θεατρικές παραστάσεις. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ενδυναμώσει το σύνδεσμο και τη συνεργασία σχολείου και σπιτιού και να συντελέσει στην πολιτισμική καλλιέργεια των παιδιών.

teuxos31.indd 58

Τις πύλες του στο μαθητικό κοινό άνοιξε το Παναθηναϊκό Στάδιο, το γνωστό σε όλους μας Καλλιμάρμαρο, και οι μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ τάξης σπεύδουν να το επισκεφθούν. Γνωρίζουν την πραγματικά εντυπωσιακή ιστορία του αρχαιότερου σταδίου του κόσμου, εξερευνούν τη ρωμαϊκή στοά του, φωτογραφίζονται στις στήλες του Ερμή, καθώς και στις εξέδρες των επισήμων και φυσικά τρέχουν στον αρχαιότερο στίβο του πλανήτη. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία του αθλητισμού που αξίζει να κάνουμε όλοι μας κάποια στιγμή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος « Μαθαίνω κι έξω από την τάξη» την Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου, μαθητές και γονείς της Δ΄, Ε΄, και Στ΄ Δημοτικού μαζί με την δασκάλα τους κ. Κατερίνα Τυράκη, παρακολουθούν το «Παραμύθι χωρίς όνομα» στο Παιδικό Στέκι του Εθνικού Θεάτρου. Το γνωστό έργο της Πηνελόπης Δέλτα, παρόλο που έχει γραφτεί πριν από 100 χρόνια, ενθουσιάζει τους πάντες, καθώς διαθέτει τρομερή αμεσότητα. Μικροί και μεγάλοι φεύγουν παίρνοντας το μήνυμα ότι ακόμα και σε δύσκολους καιρούς πρέπει να βρίσκουμε το κουράγιο και τη δύναμη για ένα καλύτερο κόσμο

4/2/2011 3:49:49 µµ


ΔΡΑΣΕΙΣ &  ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 59

05

07

Την Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ’ Δημοτικού ξεναγούνται στην εικαστική έκθεση «Ερυσίχθων» στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ελευσίνας «Λ. Κανελλόπουλος». Η έκθεση πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Δάσος-­Ζωή-­Πολιτισμός» της Ακαδημίας Αθηνών και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καταραμένος από τους θεούς σε αιώνια πείνα, ο Ερυσίχθων συμβολοποιεί την ακόρεστη δίψα του ανθρώπου για υλική κυριαρχία που σήμερα οδηγεί σε μια χωρίς γυρισμό εξάντληση των φυσικών πόρων, την εξαφάνιση των οικοσυστημάτων και το μαρασμό της γης.

«Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα αειφόρο μέλλον για μας αλλά και τις μελλοντικές γενιές σε συνεργασία με τη φύση που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τις σωστές επιλογές, έτσι ώστε οι πράξεις μας να αλλάξουν τον κόσμο μας». Αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα του προγράμματος «Αγαπώ τη Γη, Μαθαίνω για την πράσινη ενέργεια» που παρακολουθούν οι μαθητές μας της Ε’ και Στ’ Δημοτικού στο κέντρο ΓΑΙΑ του Μουσείου Γουλανδρή στην Κηφισιά. Γνωρίζουν τις διάφορες μορφές ενέργειας όπως την ηλιακή, την αιολική, την υδροδυναμική, τη γεωθερμική, καθώς και τη βιομάζα. Στα εργαστήρια που ακολουθούν, έμφαση δίνεται στην υδροδυναμική ενέργεια, καθώς και την αξιοποίηση των φαινομένων της υδροδυναμικής επαγωγής.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΡΥΣΙΧΘΩΝ»

06

ΑΓΑΠΑΩ ΤΗ ΓΗ, ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΛΑΝΤΑ

Τα παιδιά του Μουσικού Ομίλου του Γυμνασίου και της ΣΤ3 Δημοτικού στις 16 Δεκεμβρίου τραγουδάνε αγαπημένα τραγούδια και κάλαντα στο Golden Hall! Οι χρυσαφένιες νότες τους ηχούν στο μεγάλο εμπορικό κέντρο, ακτινοβολώντας παντού ελπίδα και πίστη αλλά και ζεσταίνοντας τις ψυχές όλων μας με το πανανθρώπινο μήνυμα της αγάπης.

09

ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ 2010: «ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ΄ Δημοτικού επισκέπτονται μια πολύ ιδιαίτερη … πόλη. Τη «Μικρόπολι» που άνοιξε τις πύλες της για τους μικρούς της φίλους στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Στις οκτώ διαφορετικές γειτονιές της, τα παιδιά μας ψυχαγωγούνται, παίζουν παιχνίδια δημιουργίας και γνώσης, εκφράζονται ομαδικά, παίρνουν αποφάσεις και γνωρίζουν από κοντά όλους εκείνους

teuxos31.indd 59

08

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Γνωρίζοντας «Τόπους Πολιτισμού» οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ Τάξης Δημοτικού επισκέπτονται το μουσείο «Ελληνικής Παιδικής Τέχνης» στα μέσα Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα «Γευματίζοντας με τους καλλιτέχνες» και «Θέλω να ... ζωγραφίζω τα θέλω μου». Παίρνουν μέρος σε λεκτικά και κινητικά παιχνίδια, γνωρίζουν καλλιτέχνες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα της διατροφής και ζωγράφους που έχουν αποτυπώσει στα έργα τους τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών. Παράλληλα, εντοπίζουν τις σημερινές ανάγκες παιδιών της ηλικίας τους μέσα από πολύχρωμες ζωγραφιές, που αναδείκνυαν σκέψεις και επιθυμίες για έναν όμορφο κόσμο. Το εικαστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με ενθουσιασμό μέσω της εικαστικής έκφρασης και της δημιουργίας ατομικών έργων από τους μαθητές και τις μαθήτριές μας.

τους μεγάλους που ξέρουν να κάνουν τη διαφορά. Πώς; Μέσα από μια προσεκτικά επιλεγμένη σειρά θεματικών διαδραστικών εμπειριών για την Υγιεινή Διατροφή, τον Αθλητισμό, την Οδική Ασφάλεια, το Περιβάλλον, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Τεχνολογία, τους Αδέσποτους Σκύλους και τη Δημιουργικότητα. Δραστηριότητες αφιερωμένες αποκλειστικά στους πολίτες του αύριο, τα παιδιά μας.

4/2/2011 3:49:54 µµ


60 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ευαισθησία, το ταλέντο, η υπευθυνότητα και η πρωτοτυπία των µμαθητών µμας οδηγεί στην αριστεία. Πολλές διακρίσεις συνοδεύουν τη συµμµμετοχή τους σε διαγωνισµμούς άθλησης, γνώσεων και ταλέντων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

01

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2010: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ! Ανάμεσα σε 44 σχολεία της Αττικής και σε 40 ποιήματα που καταθέτουν μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων στο Λογοτεχνικό Εργαστήριο, οι απόφοιτοί μας, πλέον, Ευθύμης Χαλκίδης και Κατερίνα Θάνου κερδίζουν το Πρώτο Βραβείο Ποίησης και τιμούνται στις 2 Νοεμβρίου σε τελετή στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης. Κριτική επιτροπή είναι διακεκριμένοι λογοτέχνες, όπως οι κ. κ. Κ. Γκιμοσούλης, ο Κ. Μουρσελάς, η Τ. Μαστοράκη, η Ε. Φακίνου και η Α. Καστρινάκη. Γνωστοί ηθοποιοί απαγγέλλουν τα ποιήματα των μαθητών μας «Γένεση» και «Όνειρα», τα οποία και εκδίδονται ήδη σε βιβλίο. Οι μαθητές μας παρέλαβαν τα βραβεία τους, μαζί με τη συντονίστρια του σχολείου μας σε αυτό το Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, φιλόλογο κ. Άννα Ξένου.

02

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ’ τάξης του σχολείου μας βραβεύονται την Κυριακή, 24 Οκτωβρίου, στο Αμφιθέατρο του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη συμμετοχή τους στον περσινό 4ο διαγωνισμό «Μαθηματικά και Παιχνίδι». Οι μαθητές μας είναι: Βασιλάτος Γεράσιμος, Ερμείδης Θάνος, Θεοδωρικάκος Δημήτρης, Κομνηνός Γεώργιος, Κόρμαλης Νικόλαος, Κουφάλη Αγγελική, Λαζάρου Λυδία, Λειβαδά Μαριάννα, Μπελιάς Παναγιώτης, Νιάρχος Νικήτας, Παπαγεωργίου Στάθης, Πουλάκη Κατερίνα, Σωτηριάδη Μιχαέλα, Τσιριγώτη Ελένη, Χαλδαιόπουλος Θεόφιλος, Χαρπαντίδη Αθηνά.

teuxos31.indd 60

03

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Το Σάββατο 27 /11/ 2010 διοργανώνονται από το Γ. Σ. Κηφισιάς παιδικοί αγώνες στίβου Γ΄-­ Δ΄-­ Ε΄ – ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού στο Ζηρίνειο Δημοτικό Στάδιο Κηφισιάς. Το σχολείο μας παίρνει μέρος με 54 μαθητές –τριες των Γ΄ – Δ΄ -­ Ε΄ και ΣΤ τάξεων (28 μαθητές και 26 μαθήτριες). Τα παιδιά των Γ΄ – Δ΄ τάξεων αγωνίζονται στο δρόμο των 50μ και στο άλμα εις μήκος με τις ακόλουθες διακρίσεις: • ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΣ, (Δ 3 ) κατέκτησε την ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ (ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ) στο αγώνισμα του άλματος σε μήκος αγοριών • ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, (Δ 5) κατέκτησε την ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ (ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ) στο αγώνισμα του άλματος εις μήκος κοριτσιών • ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑΣ ΗΛΙΑΣ, (Δ 4) κατέκτησε τη ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ (ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ) στο δρόμο των 50 μ αγοριών • ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, (Δ 5) κατέκτησε την ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ (ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ) στο δρόμο των 50 μ κοριτσιών Τα παιδιά των Ε΄ – ΣΤ΄ τάξεων αγωνίζονται στο δρόμο των 50μ και 600μ και στο άλμα εις μήκος με τις ακόλουθες διακρίσεις: • ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, (ΣΤ 4 ) κατέκτησε την ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ (ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ) στο δρόμο των 50 μ αγοριών • ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, (Ε1) κατέκτησε την ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ (ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ) στο δρόμο των 50 μ αγοριών. • ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ ΙΑΣΩΝ, ( ΣΤ3) κατέκτησε την ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ (ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ) στο δρόμο των 600 μ αγοριών • ΧΑΛΔΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, (ΣΤ 5) κατέκτησε τη ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ (ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ) στο δρόμο των 600 μ αγοριών • ΓΕΩΡΓΑΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, (ΣΤ3) κατέκτησε ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ, (ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ) στο δρόμο των 600 μ αγοριών. • ΜΑΡΛΑΝΤΗ ΑΝΝΑ, (Ε2 )κατέκτησε τη

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ (ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ) στο δρόμο των 600 μ κοριτσιών • ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ( Ε3) κατέκτησε ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ (ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ) στο δρόμο των 50 μ κοριτσιών • ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, (Ε1) κατέκτησε την ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ (ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ) στο αγώνισμα του άλματος εις μήκος αγοριών Τους μαθητές -­ μαθήτριες συνοδεύουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κ. Ρέππου Ρούλα και κ. Νικολακόπουλος Παναγιώτης. Το Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου πραγματοποιούνται στο κλειστό κολυμβητήριο του Αμερικάνικου Κολλεγίου (Pearce) οι αγώνες κολύμβησης για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου -­ Λυκείου στο πλαίσιο του Α.Σ.Ι.Σ. με τις ακόλουθες διακρίσεις: • ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ, (ΓΒ2) κατέκτησε την 1Η ΘΕΣΗ στα 400μ ελεύθερο αγοριών Γυμνασίου. • ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, (ΓΓ3) κατέκτησε την 1Η ΘΕΣΗ στα 50μ πεταλούδα κοριτσιών Γυμνασίου. • ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ, (ΓΒ2) κατέκτησε την 1Η ΘΕΣΗ στα 200μ μικτής ατομικής αγοριών Γυμνασίου. • ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, (ΓΓ3) κατέκτησε την 2Η ΘΕΣΗ στα 50μ ελεύθερο κοριτσιών Γυμνασίου • ΜΕΞΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, (ΛΒ2) κατέκτησε την 1Η

4/2/2011 3:49:58 µµ


ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 61

ΘΕΣΗ στα 50μ ελεύθερο αγοριών Λυκείου • ΜΕΞΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, (ΛΒ2) – ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, (ΛΑ2) – ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, (ΛΑ1) και ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΧΑΡΗΣ, (ΛΑ1) κατέκτησαν την 3Η ΘΕΣΗ στη σκυταλοδρομία 4 Χ 50 μικτής ομαδικής αγοριών Λυκείου. Τους μαθητές και μαθήτριες συνοδεύουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του Σχολείου μας κ. Μολφέτα Μαριάννα και κ. Χατζάκη Σοφία.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Η άριστη γνώση των ξένων γλωσσών αποτελεί το «διαβατήριο» για την είσοδο του νέου ανθρώπου σε µμια πολυπολιτισµμική κοινωνία. Στη Νέα Γενιά Ζηρίδη παρέχεται πλήρης κύκλος εκµμάθησης αγγλικών, γαλλικών και γερµμανικών συνδυάζοντας την υπεύθυνη διδασκαλία και την ποιότητα στην εκπαίδευση.

04

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ SPECIAL OLYMPICS Την Τρίτη , 30 Νοεµμβρίου, οι µμαθητές της αντιπροσωπευτικής οµμάδας basket Γυµμνασίου – Λυκείου, µμαζί µμε την οµμάδα της Ελληνικής Αστυνοµμίας και τις οµμάδες Special Olympics Γκράβας και Πειραιά, συµμµμετέχουν σε τουρνουά καλαθοσφαίρισης στο πλαίσιο της 7ης Ευρωπαϊκής Εβδοµμάδας Καλαθοσφαίρισης Special Olympics . Την οµμάδα µμας συνοδεύουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου µμας, κ. Παπανδρεάδης Γιάννης και κ. Ζιάγκος Βαγγέλης.

Οι μαθητές που συμμετέχουν από το σχολείο μας είναι: Γυμνάσιο: Τζιβελέκας Γιάννης, Καιτατζίδης Άρης, Κυριάκου Σπύρος, Στρατηγίου Δημήτρης, Πιερρουτσάκος Γιάννης Λύκειο: Θωμόπουλος Θωμάς, Μαύρος Κωνσταντίνος, Κόντος Φίλιππος, Λυμπέρης Δημήτρης, Πετσανάς Δημήτρης, Πανταζόπουλος Γιώργος, Μέξης Γιάννης, Γιαγκλίσης Βαγγέλης.

teuxos31.indd 61

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ « Η συμμετοχή μας στο ΜΕΡ ήταν μια μοναδική εμπειρία, τελείως διαφορετική, χωρίς προηγούμενο… μια εμπειρία ζωής.» Μάνος Θεοδόσης, μαθητής Β΄ Λυκείου. Ολοκληρώνεται με επιτυχία η αποστολή των μαθητών μας της Β΄ Λυκείου στο διεθνές μαθητικό συνέδριο του Model European Parliament στην Κωνσταντινούπολη από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου 2010. Το πρόγραμμα συντονίζει η καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, κ. Ζωή Ζαφειροπούλου και την αποστολή συνοδεύει στο ταξίδι η καθηγήτρια κ. Θεώνη Σοφρωνά. Οι μαθητές μας διακρίνονται στις εργασίες των επιτροπών, τόσο σε θέματα επίκαιρα όπως οικονομικά, περιβάλλοντικά και εκπαίδευτικά, όσο και για το ήθος τους. Στα πλαίσια του προγράμματος επισκέπτονται αξιοθέατα και παρευρίσκονται σε δείπνο με τον Έλληνα πρόξενο. Συμμετέχουν οι μαθητές: Μάνος Θεοδώσης, Δημήτρης Πετσανάς, Παϊσια Καραπλή Μαρία Ευγένη, Μιρέιγ Ελ-­Σαΐντ.

4/2/2011 3:50:08 µµ


62 ΩΔΕΙΟ ΖΗΡΙΔΗ

ΩΔΕΙΟ ΖΗΡΙΔΗ Η µμουσική είναι τρόπος έκφρασης, χαράς και δηµμιουργίας για τους µμαθητές του Ωδείου Ζηρίδη. Είναι ήχος, είναι χρώµμα, είναι εικόνα, είναι µμια γλώσσα - µμια παγκόσµμια γλώσσα!

ΤΟ ΦΛΑΟΥΤΟ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ ΖΗΡΙΔΗ «Νομίζω ότι τα πνευστά όργανα εκφράζουν τα συναισθήματα με έναν ξεχωριστό τρόπο. Ίσως να ευθύνεται το γεγονός πως είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αναπνοή. Υπάρχει μία επαφή με την ψυχή του μουσικού, όπως στο τραγούδι» -­ M. Seeberg, φλαουτίστας. Είναι αλήθεια πως ανάλογα με τον εκτελεστή, ο ήχος του φλάουτου αλλάζει. Η φωνή κάθε ανθρώπου είναι μοναδική. Έτσι και ο ήχος που παράγει είναι το ίδιο μοναδικός, αφού ο αέρας περνάει από το σώμα του και αντί να ενεργοποιήσει τις φωνητικές χορδές, προκαλεί δονήσεις στο σωλήνα του φλάουτου. Το 2008 ερευνητές επιβεβαίωσαν τη θεωρία ότι το πιο παλιό μουσικό όργανο που έχει βρεθεί προέρχεται από την οικογένεια του φλάουτου (BBC news 25/6/09). Ανακάλυψαν σε μία σπηλιά ένα είδος πνευστού οργάνου, φτιαγμένο από κόκαλο φτερού όρνεου. Έτσι, η ιστορία του φλάουτου αρχίζει τουλάχιστον 35.000 χρόνια πριν στη Γερμανία. Στα τέλη του 15ου αιώνα το χρησιμοποιούσαν οι Ελβετοί μισθοφόροι, για να προειδοποιούν τα στρατεύματα στη μάχη, καθώς το οξύ του άκουσμα μπορούσε να διανύσει μεγάλες αποστάσεις. Ωστόσο, στους αιώνες που ακολούθησαν, το φλάουτο βρήκε τη θέση του στον κόσμο της κλασικής μουσικής, της τζαζ, του τάνγκο, αλλά και της ηλεκτρονικής μουσικής. Ο καθαρός και μελωδικός ήχος, άλλοτε απαλός και άλλοτε πιο

teuxos31.indd 62

δυναμικός, η μεγάλη τονική έκτασή του, από χαμηλές νότες σε ψηλές και το παίξιμο ιδιαίτερα δεξιοτεχνικών κομματιών είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που έχουν τοποθετήσει το φλάουτο ανάμεσα σε άλλα σημαντικά σολιστικά όργανα. Το Ωδείο Ζηρίδη δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν και να δημιουργήσουν μέσα από τη μουσική και τα όργανα που την εκφράζουν. Την καλύτερη ευκαιρία τούς τη δίνει η πρακτική μέσα στην ορχήστρα του. Το Ωδείο είναι ενταγμένο στη σχολική κοινότητα. Βρίσκεται στον ίδιο χώρο της γενικής εκπαίδευσης και στη συνέχεια των σχολικών ωρών, ακολουθώντας το πρότυπο των αθηναίων φιλοσόφων, πως η μουσική πρέπει να κατέχει μία περίοπτη θέση στην εκπαίδευση. «Ήθελα να αρχίσω ένα όργανο διαφορετικό από τα συνηθισμένα που μαθαίνουν τα περισσότερα παιδιά. Το φλάουτο με το μελωδικό του ήχο και τον ιδιαίτερο τρόπο παιξίματός του με εντυπωσίασε.» -­ Αγγελική Κουφάλη (Δημοτικό ΣΤ5) «Στην παρουσίαση των οργάνων μου άρεσε περισσότερο το φλάουτο, γιατί άκουγα πολλές και διαφορετικές νότες, από χαμηλές έως πολύ ψηλές. Είχε μεγάλη ποικιλία ήχων που άλλαζαν με τον αέρα.» -­ Μαρίνα Μουσαβερέ (Δημοτικό ΣΤ5) Αυγή Παναγιωτοπούλου Καθηγήτρια Φλάουτου Ωδείου Ζηρίδη

4/2/2011 3:50:10 µµ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΟΣΗΣ  &  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  ΚΛΙΣΕΩΝ 63

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΛΙΣΕΩΝ Μέσα από µμια ποικιλία δηµμιουργικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών προγραµμµμάτων, που έχουν διαµμορφωθεί σύµμφωνα µμε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε ηλικίας, οι µμαθητές µμας αναπτύσσουν τις κλίσεις και τις δεξιότητες τους.

FITNESS AND YOGA FOR KIDS ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ (3 – 6 ΕΤΩΝ) Η γονέας μας και γνωστή γυμνάστρια, με πολυετή εμπειρία στο χώρο του fitness, κ. Ελένη Πετρουλάκη-­Ivic, συνδυάζει με μοναδικό και ψυχαγωγικό τρόπο το παιχνίδι με την άσκηση στα μαθήματα yoga, που προσφέρει μια φορά την εβδομάδα στα Νήπια του σχολείου μας. Πολλές ασκήσεις της yoga προέρχονται από στάσεις ζώων. Ετσι, τα παιδιά, μέσω της μίμησης, διασκεδάζουν και συγχρόνως γυμνάζονται. Το νέο αυτό πρόγραμμα βοηθά στη σωστή ανάπτυξη, την πρόληψη της παχυσαρκίας και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ενδυναμώνει τους μυς, τα οστά και προσφέρει αντοχή και ευλυγισία. Επίσης συμβάλλει στη βελτίωση της στάσης του σώματος και διορθώνει τυχόν μυοσκελετικά προβλήματα όπως η κύφωση, η λόρδωση και η σκολίωση, διεγείροντας και τονώνοντας το νευρικό σύστημα.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ Το Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού (Κ.Α.Π.) µμε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς πραγµματοποιεί οµμαδικά προγράµμµματα για τους µμαθητές της Νέας Γενιάς Ζηρίδη και επιµμορφωτικά σεµμινάρια για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Για πέμπτη συνεχή χρονιά πραγματοποιείται από τις λογοπεδικούς του Κ.Α.Π., κ. Δέσποινα Πουλημένου, MSc, κ. Αναστασία Αρχοντή, MSc και από τη Σχολική Ψυχολόγο κ. Αγγελική Πισπινή, MA., ανιχνευτικός έλεγχος των δυσκολιών λόγου όλων των παιδιών των τάξεων του νηπιαγωγείου και όσων προνηπίων οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν δυσκολίες στην καθαρότητα του λόγου.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Για Νηπιαγωγούς: «H ανάπτυξη του λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» από τις λογοπεδικούς του ΚΑΠ της Νέας Γενιάς Ζηρίδη.

Επίσης, στοχεύοντας στον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών δυσκολιών στους τομείς της λεπτής και αδρής κινητικότητας, καθώς και των γραφοκινητικών δεξιοτήτων, πραγματοποιείται ανιχνευτικός έλεγχος σε όλα τα παιδιά των τάξεων του Νηπιαγωγείου (ΝΑ) από την εργοθεραπεύτρια του ΚΑΠ), κ. Αθανασία Τουντοπούλου, BSc.

Για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: • Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής-­Υπερκινητικότητας Εκπαιδευτικές προεκτάσεις, από την Εξελικτική Ψυχολόγο, κ. Μίνα Ράλλη, Phd. • Μαθησιακές δυσκολίες από τη Σχολική Ψυχολόγο, κ. Ευδοξία Δουδωνή, ΜΑ. • Μοντέλο παρέμβασης των εκπαιδευτικών (RtI) για τις μαθησιακές και συναισθηματικές δυσκολίες των παιδιών από την Εξελικτική Ψυχολόγο, κ. Μίνα Ράλλη, Phd.

Στα πλαίσια του προγράμματος «Σχολική Ζωή» πραγματοποιείται από τις Σχολικούς Ψυχολόγους κ. Ευδοξία Δουδωνή, MA, και κ. Αγγελική Πισπινή MA, δύο βιωματικά εργαστήρια για τους μαθητές της Α’ Λυκείου με θέματα: (α) Διαχείριση άγχους και (β) Τεχνικές Μελέτης.

Για Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: • Αναπτυξιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από την κ. Ευδοξία Δουδωνή, ΜΑ. • Προγράμματα πρόληψης εξαρτήσεων από το ΚΕΘΕΑ.

teuxos31.indd 63

4/2/2011 3:50:13 µµ


64 ZIRIDIS FAMILY  CARE  &  ZED  CLUB

ZIRIDIS FAMILY CARE & ZED CLUB To Zed Club ξεκίνησε και φέτος προγράµμµματα για όλη την οικογένεια.

• Κολύμβηση για ενήλικες, παιδιά και μωρά Ελεύθερη κολύμβηση για ενήλικες και προγράμματα παιδικής και βρεφικής κολύμβησης σε παιδική πισίνα. • Pilates Σύστημα ασκήσεων που αποβλέπει στη δημιουργία λεπτού, ελαστικού, και δυνατού σώματος. • PowerPlate Εντατικό πρόγραμμα ειδικών ασκήσεων με εξαιρετικά και γρήγορα αποτελέσματα. • Yoga Άσκηση, σύσφιξη, ευλυγισία και ισορροπία μέσα από μια σειρά

φυσικών στάσεων και αναπνοών. • Δημιουργικές δραστηριότητες για μωρά 10 – 24 μηνών Ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα που καλλιεργούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών αυτής της ηλικίας και αναπτύσσουν τις νοητικές, κινητικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες. • Fastrackids για παιδιά 4 – 6 ετών Εμπλουτισμένη εκπαίδευση που αναπτύσσει τα χαρίσματα και τα ταλέντα των παιδιών. • Art Cafe΄ Μικροί και μεγάλοι επιλέγουν σχέδια και χρώματα και δημιουργούν τα δικά τους κεραμικά.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε από Δευτέρα – Πέμπτη 12:00 – 20:00 στο 210-­6685866 ή επισκεφθείτε τα www.zedclub.gr & www.ziridisfamilycare.gr

teuxos31.indd 64

4/2/2011 3:50:19 µµ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ /  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 65

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Φιλολογικός κλάδος Ο φιλολογικός κλάδος, στο πλαίσιο της αναβάθμισης και συνεχούς βελτίωσης του ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού του έργου, εκτός των προγραμματισμένων δειγματικών διδασκαλιών, έχει φροντίσει για την τρέχουσα σχολική χρονιά, να φιλοξενεί εκλεκτούς συναδέλφους από άλλες σχολικές μονάδες, καθώς και προσωπικότητες από το χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ένας από αυτούς είναι ο καθηγητής κ. Roderick Beaton, επικεφαλής του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στο King’s College London. Πρόκειται για εξέχουσα προσωπικότητα, που εκτός από συγγραφέας της μνημειώδους ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας, είναι και προσωπικός βιογράφος του νομπελίστα ποιητή μας, Γιώργου Σεφέρη.

teuxos31.indd 65

Ο κ. Beaton, την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου, παρευρίσκεται στη συνεδρίαση του κλάδου των φιλολόγων. Το μάθημά του, που γίνεται στα ελληνικά, παρακολουθούν μαθητές του Λυκείου μας. Ακολουθεί δημιουργική συζήτηση. Η συμβολή των εξαιρέσεων στη διαχείριση του κανόνα Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών/ Θράκης και καθηγητής προικισμένων παιδιών, Νίκος Λυγερός, πραγματοποιεί διάλεξη με τίτλο «Η συμβολή των εξαιρέσεων στη διαχείριση του κανόνα».Ο κ. Νίκος Λυγερός, μαθηματικός, συγγραφέας, ποιητής και ζωγράφος, κατέχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες ευφυΐας (IQ) στην κλίμακα Stanford-­Binet και η διάλεξη αποτέλεσε “δώρο” στους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συμμετέχουν σε μία ξεχωριστή συνάντηση επιμόρφωσης με θέμα «Σχεδιάζω τη ζωή μου». Είναι ένα πρωινό αλλιώτικο από τα άλλα, αφού μας δίνεται η ευκαιρία να εστιάσουμε στην προσωπική μας ανάπτυξη, να σκεφτούμε τη ζωή μας σαν ένα ταξίδι με συγκεκριμένο προσανατολισμό και στόχους. Στόχους που αφορούν όλους τους τομείς της ζωής μας, αφού μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Και βέβαια απώτερος σκοπός της συνάντησης είναι να σκεφτούμε, ως δάσκαλοι, πως θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας να θέτουν τους προσωπικούς τους στόχους, να τους πετυχαίνουν και να

4/2/2011 3:50:25 µµ


66 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ /  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

βάζουν τον πήχη της ζωής τους ακόμη πιο ψηλά. Συνεργασία με Γονείς & Διαχείριση Τάξης Ποιες βασικές αρχές διέπουν τη συνεργασία μας με τους γονείς; Με ποιο τρόπο εμπλέκονται στη σχολική ζωή; Πώς θέτουμε κανόνες μαζί με τα παιδιά; Τι κάνουν οι αποτελεσματικοί δάσκαλοι; Με ποιο τρόπο διαχειριζόμαστε ζητήματα που προκύπτουν στην τάξη; Πώς δημιουργούμε θετικό κλίμα και πώς «ξεκλειδώνουμε» το ενδιαφέρον των μαθητών; Αυτά και πολλά άλλα αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στη συνάντηση επιμόρφωσης προσφέρουμε στους εκπαιδευτικούς που συμπλήρωσαν μαζί μας ένα χρόνο, την Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010. Στο πλαίσιο αυτής της επιμόρφωσης μοιραζόμαστε εμπειρίες και καθημερινές

teuxos31.indd 66

τεχνικές, ενημερωνόμαστε για βέλτιστες πρακτικές που υποδεικνύει η ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας με στόχο να γινόμαστε καλύτεροι. Σεμινάριο Προφορικού Λόγου – Ορθοφωνίας και Θεατροπροσεγγίσεων Γεννιόμαστε και πεθαίνουμε με μια ανάσα… ζούμε με την ανάσα…υπάρχουμε με το λόγο…τραγουδάμε τη χαρά μας… μοιρολογούμε το πόνο μας. Καμιά μέθοδος δεν μπορεί να ζωντανέψει το λόγο μας, παρά μόνο η εσωτερική μας ζωντάνια και η αγάπη για τη ζωή. « Να σπουδάσεις τη γλώσσα και αν είσαι ικανός να την εξουσιάσεις», Δ. Σολωμός. Η αγωγή του προφορικού λόγου αποτελεί ένα μέσο για να ενεργοποιήσουμε αυτή τη ζωντάνια. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται τον

Οκτώβριο, από τον εκπαιδευτικό του σχολείου μας, ηθοποιό, κ. Νίκο Κερασιώτη, σεμινάριο αγωγής του Προφορικού Λόγου– Ορθοφωνίας και Θεατροπροσεγγίσεων, το οποίο ολοκληρώνεται σε 2 μέρη. Στο δημιουργικό αυτό σεμινάριο συμμετέχουν οι δάσκαλοι του σχολείου. Προσπαθούν, δοκιμάζουν, παίζουν με τη φωνή τους και ανακαλύπτουν τα όρια των συναισθημάτων τους, εφόδια απαραίτητα για την καθημερινή επαφή τους με τα παιδιά. Το σχολείο είναι ένα θέατρο…Παίζεις την ίδια παράσταση καθημερινά, με διαφορετικές πράξεις χωρίς ψιμύθια, χωρίς φωτισμούς αλλά με απαιτητικούς θεατές… τα παιδιά. Πώς να κρατήσεις το ενδιαφέρον τους…Εντάσσοντας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα το υποκριτικό παιχνίδι, δημιουργώντας το παραμύθι, οξύνοντας το νου και τη φαντασία τους.

4/2/2011 3:50:38 µµ

athinaze_31_32  
athinaze_31_32  
Advertisement