Page 1


teuxos30_new.indd 3

29/9/2010 3:27:08 µµ


04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

06. Editorial 08. Συνέντευξη -­ Γιώργος Παπαδόπουλος 10. Αναµμνήσεις -­ Μίκης Θεοδωράκης 12. Αgenda -­ Εδώ Βρυξέλλες 14. Agenda -­ Κωστανίνος Πάτσιος 16. Ταξίδι & Γεύση -­ Αποστολή στην Άλµμπα 20. Βότανο -­ Ladano 22. Ψυχολογία -­ Εγκυµμοσύνη 24. Fitness -­ Pilates 26. Pets 28. Ecology -­ Green Jouse 30. Ecology -­ Home 34. Who is Who 36. Καθηγητής -­ Νίκος Μελετής 38. Τουρνουά Ποδοσφαίρου -­ Μπάσκετ 40. Back to School 42. Reunion ‘90 44. Reunion ‘00 49. Νέα Γενιά Ζηρίδη

teuxos30_new.indd 4

29/9/2010 3:27:15 µµ


Bachelor and Master Degrees Business Finance Accounting Information Systems Computing Networking /Telecommunications Psychology Education Maritime Sports Sciences Graphic & Interior Design Hotel and Tourism Management Studies

ΑΠΟ ∆ΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ:

kΕυέλικτος τρόπος φοίτησης, δυνατότητα εξ’ αποστάσεως full time ή part time παρακολούθησης kSchool of Foreign Languages kSchool of Continuing and Professional Studies ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

kΆµεση σύνδεση µε την αγορά εργασίας kΠρογράµµατα που πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης της Κοινοτικής Οδηγίας 36/2005 kΙδιόκτητες Φοιτητικές Εστίες στο κέντρο της Αθήνας

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΑΡΙΘΜ. Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 92790/ΙΑ) Κτίριο Α: Καρύτση 1, Σύνταγµα, Κτίριο Β: Θησέως 15-17, Σύνταγµα Τηλ.: 210 3243222, e-mail: info@cityu.gr

teuxos30_new.indd 5

29/9/2010 3:27:22 µµ


06 EDITORIAL Σας καλωσορίζουµμε στο 30ο τεύχος του περιοδικού µμας! Ευχόµμαστε σε όλους τους συναποφοίτους µμας Καλό Φθινόπωρο και στους εκπαιδευτικούς, στους µμαθητές και στους γονείς Καλή Σχολική Χρονιά! Ο Σεπτέµμβρης σηµμοτοδοτεί πάντα µμια νέα αρχή. Φέτος οι συγκυρίες είναι λίγο δύσκολες λόγω της οικονοµμικής κρίσης, αλλά εµμείς επιµμένουµμε να ατενίζουµμε µμε αισιοδοξία το µμέλλον. Κι ενώ παντού γύρω µμας γίνονται περικοπές, εµμείς δεν κάνουµμε καµμία περικοπή στο υλικό του περιοδικού µμας και καµμία έκπτωση στην ποιότητά του. Η θεµματολογία του τεύχους που κρατάτε στα χέρια σας πιστεύουµμε πως καλύπτει ένα ευρύ φάσµμα ενδιαφερόντων και ελπίζουµμε πως για άλλη µμια φορά θα σας κερδίσει! Εν συντοµμία, λοιπόν, θα αναφέρω ότι ξεφυλλίζοντας το περιοδικό θα γνωρίσετε µμια άγνωστη σε πολλούς πτυχή της ζωής του Μίκη Θεοδωράκη, θα ενηµμερωθείτε για τον τρόπο µμε τον οποίο η Ε.Ε. αντιµμετωπίζει την οικονοµμική κρίση που ταλανίζει τα κράτη-µμέλη της και θα ταξιδέψουµμε νοερά στην Άλµμπα για να µμάθουµμε πώς παράγονται τα τοπικά κρασιά που κερδίζουν την καρδιά όλων των οινόφιλων. Επίσης, σας αποκαλύπτουµμε τα µμυστικά του pilates και του βοτάνου ladano και σας δίνουµμε κάποιες µμικρές συµμβουλές για το πώς θα γίνει το σπίτι σας πιο φιλικό στο περιβάλλον. Ακόµμα, στις σελίδες µμας θα βρείτε ένα σύντοµμο και περιεκτικό αφιέρωµμα στην ψυχολογία της µμέλλουσας µμητέρας και στο πώς αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί. Επιπλέον, φιλοξενούµμε και «ανακρίνουµμε» τον καθηγητή κύριο Νίκο Μελετή και παρουσιάζουµμε, όπως πάντα, την πορεία και την επαγγελµματική δραστηριότητα κάποιων συναποφοίτων µμας. Κι επειδή ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, δηµμοσιεύουµμε, τέλος, το «γράµμµμα» και το παράπονο ενός σκύλου προς το αφεντικό του. Ως γνωστόν, αποστολή του Συλλόγου είναι να φέρνει κοντά τους αποφοίτους και να κρατά ζωντανούς τους δεσµμούς µμε το σχολείο. Ετοιµμαστείτε, λοιπόν, για τη µμεγάλη επανασύνδεση στα µμέσα Νοεµμβρίου! Εφοδιαστείτε µμε σχολικές τσάντες, βιβλία και τετράδια (η...στολή είναι προαιρετική!) και... BACK TO SCHOOL! Η εκδήλωση θα πραγµματοποιηθεί στις άρτιες εγκαταστάσεις του σχολείου µμας και θα περιλαµμβάνει µμαθήµματα µμε τους αγαπηµμένους καθηγητές µμας, ΒΒQ για... τους κοπανατζήδες, φύλαξη για παιδιά έως 10 ετών και πολλές εκπλήξεις! Το σχολικό θα σας περιµμένει στο σταθµμό Δ. Πλακεντίας. Να είστε όλοι εκεί, γιατί διαφορετικά...θα πάρετε απουσία! Πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να ζητήσω τη συµμβολή σας για µμια µμεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο Σύλλογος Αποφοίτων. Έχουµμε παρατηρήσει ότι πολλές φορές το νήµμα επικοινωνίας µμε τους αποφοίτους κόβεται είτε εξαιτίας αλλαγών στη διεύθυνση, οπότε το περιοδικό δε βρίσκει παραλήπτη, είτε γιατί το υπάρχον στο αρχείο τηλέφωνο παύει να ισχύει. Θεωρούµμε, λοιπόν, µμείζονος σηµμασίας την αναβάθµμιση του αρχείου µμας, γιατί διαφορετικά ακυρώνεται η αποστολή του συλλόγου. Επικαλούµμαστε τη βοήθειά σας και σας παρακαλούµμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να επικοινωνήσετε µμε την κ. Χρυσάνθη Σολοµμωνίδου, υπεύθυνη για την ενηµμέρωση του αρχείου, στα τηλέφωνα 210-8540708 και 697-3741283. Ελπίζουµμε στην άµμεση ανταπόκρισή σας!! Καλή ανάγνωση, Νίκος Νίκας Απόφοιτος ‘95 Για άρθρα-­ιδέες-­διαφήµμιση για το Αθήναζε: Εβίτα Παντολέων 6945 559814 pantoleone@gmail.com

TΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ ΜΕΛΗ: Βενετσάνος Γιάννης, Πρόεδρος τηλ. 6944963849, απόφοιτος 1995 Νίκας Νίκος, Αντιπρόεδρος τηλ. 6932344737, απόφοιτος 1995 Καστρίτης Γιάννης, Γενικός Γραµμµματέας τηλ. 6936840349, απόφοιτος 1995 Παντολέων Εβίτα, Ταµμίας τηλ. 6945559814, απόφοιτος 1996 Aλιφέρη Ελένη, Μέλος τηλ. 6937314942, απόφοιτος 1996 Αρώνες Ερρίκος, Μέλος απόφοιτος 1997 Δανηλάτος Ιάσονας, Μέλος τηλ. 6944292392, απόφοιτος 2002 Λιναρδάκης Στέλιος, Μέλος τηλ. 6944578498, απόφοιτος 1995 Παπαγιαννοπούλου Δήµμητρα, Μέλος τηλ. 6932610660, απόφοιτος 1995

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Σολοµμωνίδου Χρυσάνθη, τηλ. 6973741283, απόφοιτος 2000 Φαρδή Άννα, τηλ. 6937470327, απόφοιτος 2000 Στενηµμαχίτη Ναταλία, τηλ. 6938722111, απόφοιτος 2000 Βογιατζής Βαγγέλης, απόφοιτος 2002

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ: Αθηναίος Φίλης, απόφοιτος 1989 Γιαννόπουλος Περικλής, απόφοιτος 1995 Ηλιάδης Ηλίας, απόφοιτος 1995

Για άρθρα-­ιδέες για το Αθήναζε από γονείς, µμαθητές, εκπαιδευτικούς & διοικητικούς συνεργάτες της Νέας Γενιάς Ζηρίδη: Μαίρη Σισµμανίδου 210 6685619 msismanidou@ziridis.gr ΕΚΔΟΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΕΒΙΤΑ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ART DIRECTOR: ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ: ΜΑΙΡΗ ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ, ΟΛΓΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΑΛΑ): ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ

teuxos30_new.indd 6

29/9/2010 3:27:23 µµ


ΑΘΗΝΑΖΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μαρία Παπαθεοφάνους Ξενοφώντος 32, Βούλα, τηλ.: 210 8955041, κινητό: 6944896779, mpapatheofanous@gmail.com

teuxos30_new.indd 7

29/9/2010 3:27:25 µµ


08 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δικηγόρος, Απόφοιτος ‘84 Υποψήφιος Δηµμοτικός Σύµμβουλος Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, Εκάλης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ   ΣΤΗN  EBITA  ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ,     ΑΠΟΦΟΙΤΟ  ‘96

Κε Παπαδόπουλε,  είστε  απόφοιτος   των  Εκπαιδευτηρίων  Ζηρίδη  το  έτος   1984  και  απ’  ότι  γνωρίζουµμε  έχετε   φοιτήσει  στο  Σχολείο  από  την  αρχή. Πράγµματι, θα έλεγα ότι ήµμουν σταθερός στο «Δόγµμα Ζηρίδη» από το Νηπιαγωγείο µμέχρι και την Γ’ Λυκείου. Μπορώ να πω ότι η εικόνα του κτιρίου στο Μαρούσι όπου στεγαζόταν παλαιότερα το Σχολείο, µμου είναι τόσο ζωντανή στο µμυαλό µμου, όπου ασυναίσθητα κάθε φορά που διασχίζω την Λεωφόρο Κηφισίας γυρίζω το κεφάλι µμου να το αντικρίσω αλλά µμάταια. Πάντως αξίζουν συγχαρητήρια στη Διοίκηση των Εκπαιδευτηρίων όπου µμε την µμετεγκατάστασή τους στα Σπάτα, εξακολουθούν και σήµμερα να αποτελούν πρότυπο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στη χώρα µμας. Είστε  Δικηγόρος  και  παράλληλα  εδώ   και  16  έτη  ασχολείσθε  µμε  τον  θεσµμό   της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και   ειδικότερα  µμε  τον  Δήµμο  Κηφισιάς. Μας  αναφέρετε  συνοπτικά     την  πορεία  της  ζωής  σας     µμετά  το  Σχολείο;; Το ίδιο έτος της αποφοίτησής µμου ένιωσα την χαρά της επιτυχίας στην σχολή της προτίµμησής µμου, δηλαδή στη Νοµμική όπου και αποφοίτησα το έτος 1989. Στη συνέχεια ακολούθησαν τα δύο χρόνια της στρατιωτικής µμου

teuxos30_new.indd 8

θητείας στο Πολεµμικό Ναυτικό και µμετέπειτα οι µμεταπτυχιακές µμου σπουδές στο Πανεπιστήµμιο του ΚΕΝΤ στην Αγγλία όπου απέκτησα το πτυχίο MASTER (LL.M) στο Διεθνές Εµμπορικό Δίκαιο. Στο Ελληνικό Πανεπιστήµμιο όµμως απέκτησα και το «µμικρόβιο» της ενασχόλησης µμε τα κοινά όπου ανέπτυξα συνδικαλιστική δράση. Το έτος 1994 έθεσα υποψηφιότητα για Δηµμοτικός Σύµμβουλος στο Δήµμο Κηφισιάς Αττικής όπου εξελέγην και εκλέγοµμαι έκτοτε για τέσσερις συνεχείς θητείες µμε την τιµμή στις τελευταίες να µμου αποδοθεί η πρώτη θέση σε σταυρούς προτίµμησης µμεταξύ όλων των υποψηφίων όλων των δηµμοτικών παρατάξεων. Έκτοτε η µμισή µμου ζωή στη κυριολεξία ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μας λέτε  λίγο  για  τις  θέσεις   ευθύνης  που  έχετε  αναλάβει     µμέχρι  τώρα  και  για  το  έργο  σας;;       Για το έργο µμου δεν είµμαι ο κατάλληλος να κρίνω. Αρµμόδιοι είναι οι δηµμότες Κηφισιάς που επιβραβεύουν τουλάχιστον την παρουσία µμου στα Δηµμοτικά δρώµμενα της πόλης αυτά τα χρόνια. Όσον αφορά τις θέσεις ευθύνης ένιωσα την ικανοποίηση να εκλέγοµμαι πάντα µμε την παράταξη του εκάστοτε Δηµμάρχου και να έρχοµμαι

αντιµμέτωπος µμε τα προβλήµματα της Πόλης και να συµμµμετέχω στις λύσεις τους στον βαθµμό της δικής µμου ευθύνης σε συνάρτηση των αρµμοδιοτήτων που µμου ανετίθεντο κατά καιρούς από το Δήµμαρχο. Έχω διατελέσει Αντιδήµμαρχος τέσσερα χρόνια, Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισµμού, της Δηµμοτικής Επιτροπής Παιδείας και από τα ιδρυτικά στελέχη του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής. Λόγω των αρµμοδιοτήτων που µμου ανετέθησαν, απέκτησα σηµμαντική πείρα σε θέµματα που έχουν σχέση µμε την εσωτερική οργάνωση, τον Πολεοδοµμικό Σχεδιασµμό, τον Αθλητισµμό και την Παιδεία. Σήµμερα είµμαι Πρόεδρος του Δηµμοτικού Συµμβουλίου, θέση άκρως τιµμητική, διότι εκλέχθηκα οµμοφώνως από τους συναδέλφους µμου όλων των Δηµμοτικών Παρατάξεων.

29/9/2010 3:27:30 µµ


ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΔΟΠΟΥΛΟΣ   09 Συµμπεραίνω  ότι  θα  έχετε   συµμµμετοχή  και  στις   Δηµμοτικές  εκλογές  της  7ης   Νοεµμβρίου.  Έχει  αλλάξει   κάτι  σχετικά  µμε  την  δοµμή  του   Δήµμου  Κηφισιάς  µμε  το  νέο   πρόγραµμµμα  «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»     Ασφαλώς. Ο Δήµμος Κηφισιάς ενώθηκε µμε τον Δήµμο της Ν. Ερυθραίας και της Εκάλης. Αυτό σηµμαίνει ότι από το νέο έτος θα έχουµμε µμία ενιαία δηµμοτική αρχή για τους παραπάνω Δήµμους, ενώ οι Δήµμοι αυτοί θα ονοµμάζονται πλέον δηµμοτικές ενότητες. Ο Δήµμαρχος θα είναι ένας πλέον

και το Δηµμοτικό Συµμβούλιο ενιαίο µμε 41 µμέλη αντί για 63 που ήταν στο σύνολο των τριών Δήµμων µμέχρι σήµμερα. Επίσης αλλάζει και ο τρόπος εκλογής των Δηµμοτικών Συµμβούλων. Όσοι δηµμότες ψηφίζουν στην Κηφισιά έχουν το δικαίωµμα να επιλέξουν µμέχρι τρεις υποψηφίους στον Δήµμο αυτόν και µμόνον έναν υποψήφιο από τους Δήµμους Ν. Ερυθραίας και Εκάλης. Όσοι δηµμότες ψηφίζουν στην Ν. Ερυθραία έχουν δικαίωµμα επιλογής µμέχρι τριών υποψηφίων στον Δήµμο αυτόν και µμόνο έναν υποψήφιο από

τους Δήµμους Κηφισιάς και Εκάλης. Τέλος, όσοι δηµμότες ψηφίζουν στην Εκάλη, έχουν το δικαίωµμα να θέσουν µμόνο έναν σταυρό προτίµμησης στους υποψηφίους του Δήµμου και επίσης µμόνον έναν εκ των υποψηφίων των Δήµμων Κηφισιάς και Ν. Ερυθραίας. Προσωπικά, θα είµμαι υποψήφιος Δηµμοτικός Σύµμβουλος στον ενιαίο Δήµμο Κηφισιάς – Ν. Ερυθραίας – Εκάλης µμε τον συνδυασµμό «Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΜΕ» του υποψηφίου και νυν Δηµμάρχου Κηφισιάς κου Νίκου Χιωτάκη.

Σας ευχαριστούµμε  και  σας     ευχόµμαστε  Καλή  Επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ που µμου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω µμε την µμεγάλη µμας οικογένεια των αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη.

teuxos30_new.indd 9

29/9/2010 3:27:35 µµ


10 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΑΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ... «Δύσκολο να µμετρήσεις τα µμεγάλα µμεγέθη. Έχουν κάτι το θεϊκό πάνω τους. Τα κοιτάς και σε πιάνει δέος. Νιώθεις κι έναν απέραντο θαυµμασµμό. Και µμια λατρεία µμεγάλη κι ακόµμη µμιαν αγάπη να σου γεµμίζει την ψυχή. Είναι ορόσηµμα τα µμεγάλα µμεγέθη. Σηµμαδεύουν µμε χρώµματα και ιδέες την εποχή τους ή, µμάλλον, την κάνουν δική τους εποχή. Έτσι και ο Μίκης Θεοδωράκης». (Κατερίνα Ζηρίδη, 19/11/1996). Στη συνείδηση όλων των Ελλήνων το όνοµμά του αποτελεί ορόσηµμο του νεότερου πολιτισµμού µμας. Όλοι υποκλινόµμαστε στην αξία του ως µμουσικού. Όλοι αναγνωρίζουµμε την έντονη παρουσία του στα πολιτικά δρώµμενα του τόπου και όσα υπέστη στα χρόνια του Εµμφυλίου και της δικτατορίας. Για τους περισσότερους από εµμάς ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ο µμέγας ταγός, ο «ηλιάτορας» της ψυχής. Ωστόσο, για όσους φοίτησαν στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη τη σχολική χρονιά 1946-1947 ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ο Δάσκαλος Μουσικής, ο δικός τους Δάσκαλος! ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ Μ.Α.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ‘00

Π

ώς, όµμως, ο Χιώτης µμε κρητική καταγωγή Μιχαήλ Θεοδωράκης διορίστηκε στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη;; Γιος ανώτερου δηµμοσίου υπαλλήλου περνά τα πρώτα 18 χρόνια της ζωής του ταξιδεύοντας σε διάφορες ελληνικές πόλεις εξαιτίας των µμεταθέσεων του πατέρα του. Οι πρώτες περιπλανήσεις του στο θαυµμαστό κόσµμο της µμουσικής γίνονται στο Αργοστόλι. Εκεί, νιώθει να ασφυκτιά και αναζητεί µμια διέξοδο, ένα τρόπο να γκρεµμίσει τα ιδεατά τείχη που είχε υψώσει γύρω του το κοινωνικό περιβάλλον. Η ανάγκη της ψυχικής του απελευθέρωσης εκδηλώνεται αρχικά µμέσα από τους ήχους ενός βιολιού και γύρω στα 1937 δηµμιουργεί τα πρώτα του σχεδιάσµματα στην Πάτρα και συνεχίζει µμε µμεγαλύτερο ζήλο στον Πύργο. Όταν η οικογένεια εγκαθίσταται στην Τρίπολη, ο Μίκης Θεοδωράκης εγγράφεται στο Ωδείο Τριπόλεως και ξεκινά επισήµμως το

teuxos30_new.indd 10

ταξίδι του στον κόσµμο της µμουσικής. Το 1943 εγκαθίσταται στην Αθήνα και φοιτά στο Ωδείο Αθηνών µμε δάσκαλο τον Φιλοκτήτη Οικονοµμίδη. Το 1946, και ενώ ήταν ακόµμα φοιτητής του Ωδείου, για λόγους βιοποριστικούς περνά ως εκπαιδευτικός το κατώφλι του «Λυκείου η Αθηνά», το οποίο τότε στεγαζόταν στην πλατεία Βικτωρίας. Η θητεία του στο σχολείο διαρκεί µμόνο ένα έτος. Οι προοδευτικές του ιδέες, οι πολιτικές του πεποιθήσεις και η επαναστατική του δράση εγείρουν αντιδράσεις και η αστυνοµμία τον αναζητεί. Ακόµμα κι αν η παρουσία του στο σχολείο έληξε τόσο γρήγορα, πιστεύουµμε πως οι µμαθήτριές του (τα χρόνια εκείνα το σχολείο ήταν θηλέων) θυµμούνται µμε νοσταλγία τον νεαρό και συνεσταλµμένο δάσκαλο Ωδικής. Αυτό, άλλωστε, αποδείχθηκε, όταν αρκετές από αυτές έδωσαν το παρών σε µμια εκδήλωση που οργανώθηκε

στις 11 Νοεµμβρίου 1996 στο χώρο του σχολείου προς τιµμήν του µμεγάλου συνθέτη. Η ηµμεροµμηνία δεν ήταν τυχαία. Εκείνη την ηµμέρα συµμπληρώνονταν 70 χρόνια από τη γέννησή του και µμισός αιώνας από τότε που βρέθηκε ενώπιον των…νεαρών κορασίδων, µμε σκοπό να τις µμυήσει στα µμυστικά της µμουσικής. Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε οµμάδα µμαθητών του σχολείου, ο ίδιος ανέφερε: «Ήµμουν ακόµμα µμαθητής του Ωδείου. Με σύστησε ο Μενέλαος Παλλάντιος στον κ. Ζηρίδη, που µμε προσέλαβε µμάλλον πειραµματικώς και εκτάκτως. Άλλωστε είχα αρχίσει να είµμαι καταζητούµμενος από την αστυνοµμία, η οποία µμε συνέλαβε για να µμε εξορίσει στην Ικαρία (Ιούνιος 1947), πριν προλάβω να τερµματίσω το πρώτο και µμοναδικό έτος υπηρεσίας στη Σχολή». Στη συνέντευξη αυτή αποκαλύπτει και λεπτοµμέρειες από την καθηµμερινότητά του στο σχολείο: «Δίδασκα δύο φορές την

29/9/2010 3:27:35 µµ


ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 11

εβδοµμάδα. Τα απογεύµματα. Απ’ το µμεσηµμέρι ανέβαινα στην τάξη, η οποία διέθετε πιάνο. Εκεί γευµμάτιζα ολίγον ξηράν τροφήν της εποχής και στη συνέχεια µμελετούσα τα µμαθήµματα του Ωδείου. Το µμάθηµμα Μουσικής περιελάµμβανε ιστορία της µμουσικής και διδασκαλία τραγουδιών. Ήταν συνθέσεις µμου εκείνης της εποχής σε στίχους Β. Ρώτα και άλλων[...]». Αντιµμετώπισε άραγε κάποια δυσκολία µμέσα στην τάξη;; Ο ίδιος απαντά: «Η µμοναδική δυσκολία µμου -­θα έλεγα αληθινό άγχος-­ ήταν τα κορίτσια, που δεν τα είχα καθόλου συνηθίσει. Στο σπίτι µμας είµμαστε µμόνο αγόρια, µμε αποτέλεσµμα να τροµμοκρατούµμαι αν τύχαινε να βρεθώ µμόνος µμέσα σε παρέα κοριτσιών. Έτσι και στην τάξη. Φαίνεται µμάλιστα πως είχαν καταλάβει τη συστολή µμου και οι πιο ζωηρές έπαιρναν τις πρώτες θέσεις, µμε κοίταζαν προκλητικά, χαµμογελούσαν µμε νόηµμα... Ήταν φανερό

teuxos30_new.indd 11

ότι µμ’ έπαιρναν στο ψιλό. Όµμως µμου ήταν αδύνατο να αντιδράσω. Κοκκίνιζα [...]. Έτσι εγένετο χάβρα και τότε ενέσκηπτε στην τάξη ο κ. Ζηρίδης. Θυµμάµμαι πως µμε προέτρεπε να είµμαι αυστηρός... Πώς να του πω ότι αν και 21 ετών ήµμουν άβγαλτος και ντροπαλός σε σηµμείο να µμε κάνουν να τα χάνω 2-­3 πονηρά κοριτσόπουλα που βάλθηκαν να µμε βασανίζουν;; Έτσι η εξορία που µμου προσέφερε τόσο απλόχερα το ελληνικό κράτος έγινε δεκτή µμε... ανακούφιση, γιατί µμε απήλλαξε από ένα ψυχικό µμαρτύριο, που δυστυχώς δεν µμπόρεσα να το ξεπεράσω ποτέ. Πράγµματι µμου είναι δύσκολο να αντιµμετωπίσω σαν οµμιλητής µμια οποιαδήποτε τάξη. Σε κάθε βλέµμµμα των µμαθητών ο νους µμου γυρίζει σε κείνα τα πανέµμορφα κορίτσια, που διασκέδαζαν µμε τη δυστυχία µμου». Αυτά όµμως τα ατίθασα κορίτσια, ώριµμες κυρίες πλέον, ήταν παρούσες εκείνο το απόγευµμα του 1996, του

έσφιξαν το χέρι, θυµμήθηκαν σταθµμούς της πολυτάραχης ζωής του µμέσα από µμια έκθεση ανέκδοτων φωτογραφιών, σιγοτραγούδησαν µμαζί µμε τους µμαθητές κάποια από τα έργα του, άκουσαν να µμιλούν γι’ αυτόν πρόσωπα της πολιτικής και ακαδηµμαϊκής σκηνής του τόπου και, τέλος, χειροκρότησαν τον ίδιο, όταν ερµμήνευσε κάποια τραγούδια του. Κλείνοντας αυτό το σύντοµμο αφιέρωµμα, θα ήθελα να δανειστώ τους στίχους από το ποίηµμα του Μανώλη Αναγνωστάκη «Χάρης 1944», το οποίο ο Μίκης Θεοδωράκης µμελοποίησε και ενέταξε στη συλλογή «Αρκαδία VIII»: Ήµμασταν όλοι µμαζί/ και ξεδιπλώναµμε ακούραστα τις ώρες µμας./ Τραγουδούσαµμε σιγά/ για τις µμέρες που θαρχόντανε/ φορτωµμένες πλούσια οράµματα./ Αυτός τραγουδούσε/ σωπαίναµμε/ η φωνή του ξυπνούσε/ µμικρές πυρκαγιές./ Χιλιάδες µμικρές πυρκαγιές/ που πυρπολούσαν τη νιότη µμας.

29/9/2010 3:27:36 µµ


12 AGENDA

ÅΕÄΔ∆ÙΩΩ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ! Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονοµμική κρίση Οι ηγέτες των κρατών-µμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπογραµμµμίσει την ενότητα της Ένωσης απέναντι στην παγκόσµμια οικονοµμική κρίση και παράλληλα έχουν δεσµμευτεί να διαφυλάξουν τη βιωσιµμότητα των δηµμοσίων οικονοµμικών του συνόλου των χωρών της Ε.Ε.. ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΙΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ  ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ‘00

Σ

την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, που πραγµματοποιήθηκε στα µμέσα Ιουνίου στις Βρυξέλλες, οι πρωθυπουργοί και πρόεδροι των κρατών της Ένωσης δεσµμεύτηκαν ότι θα ενισχύσουν τους κανόνες του Συµμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επίσης, συµμφώνησαν να είναι περισσότερο αυστηροί αναφορικά µμε τη δηµμοσιονοµμική πειθαρχία των ευρωπαϊκών χωρών και να προσπαθήσουν να συντονίσουν πιο αποτελεσµματικά τις οικονοµμικές πολιτικές των κρατών-­µμελών της ευρωζώνης.

Στη Σύνοδο αυτή η Ε.Ε. υιοθέτησε µμια νέα στρατηγική που θα αντικαταστήσει τη Στρατηγική της Λισαβόνας*, η οποία κατά γενική οµμολογία δεν ήταν και η πλέον επιτυχηµμένη. Η νέα αυτή στρατηγική λέγεται «στρατηγική 2020» και αποσκοπεί στην ανάκαµμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οικονοµμική κρίση καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των οικονοµμιών των κρατών-­µμελών της. Μέσω της εφαρµμογής µμέτρων συντονισµμού

της ευρωπαϊκής οικονοµμικής πολιτικής και µμέσω της ενίσχυσης της αποτελεσµματικής οικονοµμικής διακυβέρνησης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν ότι οι αρνητικές συνέπειες της διεθνούς χρηµματοπιστωτικής κρίσης στις οικονοµμίες των κρατών-­µμελών θα µμετριαστούν σηµμαντικά. Η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναµμικής της Ε.Ε. σε συνδυασµμό µμε την επίλυση των µμακροοικονοµμικών ανισορροπιών των ευρωπαϊκών οικονοµμιών, τη βελτίωση του επιχειρηµματικού περιβάλλοντος, τον

*Δεν πρέπει να συγχέεται µμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας

teuxos30_new.indd 12

29/9/2010 3:27:37 µµ


ΕΥΡΩΠΗ 13

εκσυγχρονισµμό και την ανάπτυξη της βιοµμηχανικής βάσης των κρατών της, τη στήριξη των δράσεων για έρευνα και καινοτοµμία και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των πηγών ενέργειας θα φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στην επίλυση των προβληµμάτων οικονοµμικού χαρακτήρα που την ταλανίζουν και που αποτελούν σε µμεγάλο βαθµμό απόρροια της διεθνούς οικονοµμικής κρίσης που δεν έχει αφήσει σχεδόν καµμία χώρα ανεπηρέαστη. Η εµμπιστοσύνη των διεθνών αγορών

teuxos30_new.indd 13

µμα και των πολιτών στο ευρωπαϊκό κοινό νόµμισµμα, το ευρώ, έχει κλονιστεί σηµμαντικά τον τελευταίο καιρό και αυτό έχει ως αποτέλεσµμα την εκτεταµμένη διάδοση φηµμών ότι το ευρωπαϊκό οικοδόµμηµμα ετοιµμάζεται να καταρρεύσει. Ωστόσο, χάρις στα µμέτρα που λαµμβάνουν συνεχώς τα ευρωπαϊκά κράτη και στην αποφασιστικότητα που επιδεικνύουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να καταστήσουν την Ένωση περισσότερο ανταγωνιστική από ποτέ, η ενότητα της Ένωσης και η δυνατότητα να βγει

ζωντανή από αυτή την κρίση δε θα πρέπει να αµμφισβητούνται. Μέσω του συντονισµμού των οικονοµμικών πολιτικών των κρατών-­µμελών και της επιβολής αυστηρής δηµμοσιονοµμικής πειθαρχίας σε αυτά, η Ένωση έχει αυξηµμένες πιθανότητες γρήγορης ανάκαµμψης από την παγκόσµμια χρηµματοπιστωτική κρίση. Για περισσότερες πληροφορίες: ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

29/9/2010 3:27:39 µµ


The Divin 14 AGENDA

K.N. PATSIOS  PRESENTS   THE  DIVINE  COMEDY

Com K.N. ΠΑΤΣΙΟΣ, Aπόφοιτος ‘95

Η νέα εκθεσιακή ενότητα του Κωνσταντίνου Πάτσιου δανείζεται τον τίτλο της, σύµμφωνα µμε τον καλλιτέχνη, από µμία από τις “πιο ροµμαντικές ιστορίες που έχουν γραφτεί”, τη Θεία Κωµμωδία. Το 1321 ο Δάντης ολοκληρώνει το λογοτεχνικό του αριστούργηµμα που θα γίνει στην πορεία ένα από τα σηµμαντικότερα κείµμενα στην ιστορία της λογοτεχνίας και θα σηµματοδοτήσει τη µμετάβαση της ιταλικής λογοτεχνίας από τη λατινική στην ιταλική γλώσσα. Ο Δάντης χρησιµμοποιεί το ταξίδι του, συνοδευόµμενος από αυτόν που θεωρεί δάσκαλό του, µμέσα από το καθαρτήριο και την κόλαση για να φτάσει να συναντήσει τη Βεατρίκη στον Παράδεισο, στον οποίο και εισέρχεται µμόνο αφού αυτή συγχωρεί όλες τις επίγειές του αµμαρτίες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο ποιητής

teuxos30_new.indd 14

συναντά καταστάσεις, οι οποίες περιγράφουν την ταραχώδη πολιτική και ηθική κατάσταση της σύγχρονής του Ιταλίας. Κατ’αντιστοιχία, ο καλλιτέχνης κατά την εξερεύνηση των δυνατοτήτων της ζωγραφικής γλώσσας και τον εµμπλουτισµμό της µμε διαφορετικές τεχνικές και ιδιώµματα, οδηγεί το θεατή σε συναντήσεις µμε εικόνες και καταστάσεις, µμε σύµμβολα και χαρακτήρες που συνδέονται τόσο µμε την παιδική και εφηβική ηλικία της γενιάς του καλλιτέχνη, όσο και µμε τη σύγχρονη ιστορία. Τα έργα του Κωνσταντίνου Πάτσιου δηµμιουργούν µμια συνεχή και δυναµμική µμετατόπιση από το προσωπικό στο κοινωνικό και το γενικό, κάνοντας ταυτόχρονα αναφορές σε διαφορετικά κινήµματα της τέχνης από τον εξπρεσιονισµμό και το ρεαλισµμό

29/9/2010 3:27:40 µµ


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15

Η fizz gallery εγκαινιάζει την Πέµμπτη, 7 Οκτωβρίου τη δεύτερη ατοµμική έκθεση του καλλιτέχνη Κωνσταντίνου Πάτσιου.

medy

ne ως το dada και την pop art. Μεταφράζει τη ζωγραφική γλώσσα σε φόρµμες και εικόνες που ισορροπούν µμεταξύ γνώριµμου και καινούργιου, τοποθετώντας υπό αµμφισβήτηση, µμε µμη επιθετικό τρόπο, τη σχέση του θεατή µμε τη δεδοµμένη ποπ κουλτούρα. Ο Κωνσταντίνος Πάτσιος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Από το 2002 έως το 2007 σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ζωγραφική µμε καθηγητές τον Γ. Ψυχοπαίδη και τον Μ. Σπηλιόπουλο και γλυπτική µμε τον Ν. Τρανό. Έχει συµμµμετάσχει σε οµμαδικές εκθέσεις και φεστιβάλ εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα

και στο εξωτερικό, όπως το 2007 στην έκθεση «Contemporary Is-­ tanbul» και το 2009 στην Art Athi-­ na. Το 2009 παρουσίασε το project Sugar Mao, σε επιµμέλεια Μαρίνας Φωκίδη, στα πλαίσια του Re Map 2 και την ίδια χρονιά παρουσίασε έκθεση στη γκαλερί artis cau-­ sa στη Θεσσαλονίκη σε επιµμέλεια Μαρίας Κενανίδου. Αυτή είναι η δεύτερη ατοµμική του έκθεση στη fizz gallery. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   Αλέξιος  Παπαζαχαρίας Θεωρητικός  της  Τέχνης

fizz gallery:  Βαλαωρίτου 9Γ, 10671, Αθήνα, τηλ.210-­3607598, fax: 210 3607546, e-­mail: info@fizzgallery.gr, www.fizzgallery.gr, Ώρες: Τρίτη –Παρασκευή 12.00-­15.00, 18.00-­21.00 Σάββατο: 11.00–15.00, Κυριακή και Δευτέρα κλειστά

teuxos30_new.indd 15

29/9/2010 3:27:42 µµ


16 GOOD LIVING

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΛΜΠΑ...

….Την καρδιά της Πιεµμοντέζικης οινοπαραγωγής και τη γενέτειρα του «κινήµματος» slow food το οποίο κερδίζει συνεχώς έδαφος µμεταξύ των ευαισθητοποιηµμένων καταναλωτών. Κατά το οδοιπορικό µμου εκεί, επέλεξα να επισκεφθώ δύο πολύ διαφορετικά µμεταξύ τους οινοποιεία: την Tenuta Carretta έξω από το χωριό Piobesi και αυτού του συµμπαθούς Luigi Giordano µμέσα στο Barbaresco. Αν και το πρώτο έχει ιστορία αιώνων κανένα εκ των δύο δεν ανήκει στα διάσηµμα οινοποιεία της περιοχής τα προϊόντα των οποίων πωλούνται κατά κανόνα σε τριψήφιες τιµμές ανά φιάλη. ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ‘85 ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  «ΟΙΝΟΧΟΟΣ»     ΤΗΝ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ,  ΙΟΥΛΙΟΣ  2009

Ο επιµμελής οινόφιλος, που αισθάνεται δέος στο άκουσµμα των λέξεων «Barolo» και «Barbares-­ co», ενδεχοµμένως θα παραξενευθεί συνειδητοποιώντας ότι οι δύο αυτοί µμύθοι, όπως και το περίφηµμο Montalcino στην Τοσκάνη, δεν είναι στην πραγµματικότητα παρά µμικρά, πλην εκπάγλου οµμορφιάς, χωριά. Οι παραγωγοί δε των σπουδαίων οµμώνυµμων κρασιών είναι, µμε ελάχιστες εξαιρέσεις, µμικρές οικογενειακές καντίνες (οινοποιεία) οι οποίες στεγάζονται στο ίδιο το σπίτι, κατά τα πρότυπα των µμεταξοπαραγωγών του Σουφλίου εις την ηµμεδαπή. Οι ντόπιοι κρασάδες παραµμένουν, µμε εξαίρεση τα λίγα αναγνωρίσιµμα οινοποιεία (Angelo Gaja, Conterno Fantino, Cesare Pio κλπ), ανεπηρέαστοι από το µμύθο που τους περιβάλλει και βαθιά ερωτευµμένοι µμε τα αµμπέλια τους αλλά και το προϊόν του µμόχθου τους. Δεν χρειάζεται παρά να δει

teuxos30_new.indd 16

κανείς τους λόφους της περιοχής, οι οποίοι είναι καλυµμµμένοι σε ακτίνα πολλών χιλιοµμέτρων µμε ευλαβικά φροντισµμένα αµμπέλια. Μετά από εκατοντάδες χρόνια πειραµματισµμών, κάθε µμεριά έχει φυτευθεί µμε την καταλληλότερη για την συγκεκριµμένη θέση ποικιλία µμεταξύ βεβαίως των επιτρεπόµμενων για την περιοχή (Barbera, Dolcetto, Nebiollo, Fre-­ isa, Arnais, Moscato, κλπ). Έτσι, η συγκρότηση και ο προσανατολισµμός του κάθε αµμπελώνα ενσωµματώνει αιώνες εµμπειρίας µμε αποτέλεσµμα µμια µμαγευτική ισορροπία αντιληπτή και από το πλέον απαίδευτο αµμπελουργικά µμάτι. Η περιοχή παράγει κρασιά από τους ρωµμαϊκούς χρόνους, αλλά γνώρισε µμεγάλη οικονοµμική ανάπτυξη µμετά τη δεκαετία του ’60, οπότε και καθιερώθηκαν οι ονοµμασίες προέλευσης και τα µμονοποικιλιακά κρασιά. Ειδικά το Nebbiolo, ο βασιλιάς της περιοχής που, ανάλογα

µμε την τοποθεσία και το χρόνο παλαίωσης, µμας δίνει “Nebbiolo DOC”, “Barbaresco DOCG” ή “Baro-­ lo DOCG”, είναι µμια δύσκολη ποικιλία µμε ατίθασες τανίνες και ευµμετάβλητο χρώµμα το οποίο ανάγκαζε στο παρελθόν τους παραγωγούς να το οινοποιούν π.χ. σε συνδυασµμό µμε Ar-­ neis ή Barbera µμε αποτέλεσµμα όµμως κατά πολύ υποδεέστερα προϊόντα. Τα κρασιά της περιοχής ήταν από τα πρώτα στην Ιταλία που έλαβαν το υψηλό status DOCG — Denominazi-­ one di Origine Controllata e Garanti-­ ta δηλαδή «εγγυηµμένη & ελεγχόµμενη ονοµμασία προέλευσης». Η συγκεκριµμένη κατηγορία θεσπίστηκε όταν οι Ιταλοί συνειδητοποίησαν ότι ο χαρακτηρισµμός DOC είχε δοθεί ευρέως και ως εκ τούτου περιορισθεί η σηµμασία του για τον καταναλωτή. Αντίθετα το DOCG ελέγχεται από κράτος και κάθε φιάλη σηµμαίνεται µμε ειδική ετικέτα.

29/9/2010 3:27:49 µµ


ΤΑΞΙΔΙ -­  ΓΕΥΣΗ 17

teuxos30_new.indd 17

29/9/2010 3:27:54 µµ


18 GOOD LIVING Αυτό, una faccia una razza γαρ, δεν εµμποδίζει βέβαια τα παρατράγουδα αφού πολύ πρόσφατα οι Αρχές αποχαρακτήρισαν µμερικές χιλιάδες τόνους “Brunello de Montalcino” το οποίο δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Δυστυχώς, στην περίπτωση του κρασιού, σε αντίθεση µμε την «επώνυµμη» τσάντα που πωλούν οι Νιγηριανοί κατάχαµμα, είναι δυσκολότερο να αντιληφθεί ο τυπικός καταναλωτής ότι πίνει «µμαϊµμού». Βέβαια, τουλάχιστον µμέχρι στιγµμής, δεν έχουν προκύψει τέτοια κρούσµματα στην ευρύτερη οινοπαραγωγική περιοχή της Alba η οποία, κατά την προσωπική µμου άποψη, είναι συνολικά πιο ενδιαφέρουσα π.χ. από την Τοσκάνη. Η εγγύτητά της µμε τη Γαλλία είχε σαν αποτέλεσµμα την ευεργετική επιρροή της σπουδαίας οινολογικής παράδοσης της Βουργουνδίας, η οποία αξιοποιήθηκε από τους Πιεµμοντέζους παραγωγούς, παρά την σηµμαντική διαφορά στις καλλιεργούµμενες ποικιλίες των δύο περιοχών. Η επανάσταση ήρθε µμετά τη δεκαετία του ’60 οπότε και άρχισε η εµμφιάλωση σε επίπεδο οινοποιείου αφού µμέχρι τότε οι έµμποροι αγόραζαν χύµμα από τους παραγωγούς, αναµμείγνυαν, εµμφιάλωναν και διέθεταν το κακόµμοιρο το Barolo ως επιτραπέζιο οίνο. Η παραγωγή κρασιών από συγκεκριµμένο αµμπελοτόπι και οινοποιείο σε συνδυασµμό µμε νέες τεχνικές οινοποίησης που τιθάσευαν τις τανίνες και εξασφάλιζαν το χρώµμα στο Barbaresco ή το Baro-­ lo χωρίς την ανάγκη πρόσµμιξης άλλης ποικιλίας, αποτέλεσαν τη βάση για την παραγωγή των πραγµματικά σπουδαίων ετικετών που µμας δίνει η περιοχή σήµμερα. Το Nebbiolo, που παίρνει το όνοµμά του από την οµμίχλη (nebbia), η οποία επικρατεί συνήθως κατά τον τρύγο του Οκτωβρίου, µμπορεί να εµμφιαλωθεί χωρίς παλαίωση οπότε και παίρνει το όνοµμα της περιοχής (π.χ. Langhe Neb-­ biolo). Για να χαρακτηρισθεί Barbares-­ co πρέπει να προέρχεται από την οριοθετηµμένη οµμώνυµμη ζώνη και να παραµμείνει στο βαρέλι για δύο χρόνια. Παρενθετικώς τα παραδοσιακά βαρέλια στο Πιεµμόντε γνωστά «Botti» είναι τεράστια, δεκαπλάσιας σχεδόν χωρητικότητας σε σχέση µμε τα µμικρά γαλλικά από οξιά (barrique),

teuxos30_new.indd 18

αν και τα τελευταία χρησιµμοποιούνται ενίοτε από τους «µμοντέρνους» παραγωγούς της περιοχής. Αντίστοιχα για να χαρακτηρισθεί ένα κρασί Baro-­ lo πρέπει να προέρχεται από εκεί και να έχει παλαιώσει για τέσσερα χρόνια. Πρώτη µμου στάση η Τenuta Carret-­ ta ένα κτήµμα µμε αµμπελώνες εβδοµμήντα εκταρίων, η πρώτη αναφορά στο οποίο χρονολογείται από το 1584! To 1985 η οικογένεια Miroglio, ιδιοκτήτες του οµμώνυµμου οµμίλου κλωστοϋφαντουργίας, από τους µμεγαλύτερους στην Ευρώπη, αγόρασε την Tenuta όπου επένδυσαν πολλά εκατοµμµμύρια ευρώ σε ένα υπερσύγχρονο υπόγειο οινοποιείο. Η «οροφή» των εγκαταστάσεων είναι φυτεµμένη µμε αποτέλεσµμα να µμην επηρεάζει ούτε κατ’ ελάχιστον το

λόφου αποζηµμιώνουν ακόµμη και τον αδιάφορο περί του οίνου επισκέπτη. Γενικά η επένδυση σε οινοποιείο αποτελεί κοινωνικό must για τις µμεγάλες οικογένειες της Ιταλίας κάτι στο οποίο συντελεί το γεγονός ότι οι περισσότερες εξ αυτών έχουν ως βάση την «επαρχία». Στην περίπτωση όµμως της Tenuta Caret-­ ta το µμέγεθος της επένδυσης ξεπερνά τους συνήθεις όρους των οινοποιείων-­ hobby αφού θεωρητικά οι δυνατότητες οινοποίησης-­ παλαίωσης -­ εµμφιάλωσης ξεπερνούν το 300.000 φιάλες ετησίως. Πέραν αυτού σηµμαντικό µμέρος των εσόδων προέρχεται από δεξιώσεις γάµμων αλλά και τα οργανωµμένα πάρτι του υιού Franco. Επειδή κατά την επίσκεψή µμου οργανώθηκε ένα τέτοιο event µμε 650 νοµματαίους δεν µμου

Οι παραγωγοί των σπουδαίων οµμώνυµμων κρασιών είναι µμε ελάχιστες εξαιρέσεις, µμικρές οικογενειακές καντίνες (οινοποιεία), οι οποίες στεγάζονται στο ίδιο το σπίτι, κατά τα πρότυπα των µμεταξοπαραγωγών του Σουφλίου εις την ηµμεδαπή. Οι ντόπιοι κρασάδες παραµμένουν, µμε εξαίρεση τα λίγα αναγνωρίσιµμα οινοποιεία, ανεπηρέαστοι από τον µμύθο που τους περιβάλλει και βαθιά ερωτευµμένοι µμε τα αµμπέλια τους, αλλά και το προϊόν του µμόχθου τους. ανάγλυφο του εδάφους και την αισθητική της περιοχής. Στην ιστοσελίδα του οινοποιείου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι αυτό λειτουργεί «µμε τον µμεγαλύτερο δυνατό σεβασµμό στο φυσικό περιβάλλον και την οικολογική ισορροπία». Σε αντίθεση µμε τη χώρα µμας, οι Ιταλοί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε τέτοια θέµματα µμε αποτέλεσµμα τα περισσότερα νέα κτίρια να αναπτύσσονται υπόγεια –όπως το απέραντο νέο οινοποιείο και κελάρι της θρυλικής Gaja στο κέντρο του Barbaresco-­ προστατεύοντας το φυσικό κάλλος. Πέρα από τις νέες υπόγειες εγκαταστάσεις ο Edoardo Miroglio ανακαίνισε µμία από τις οικίες (στην οποία µμάλιστα διαµμένουν οι εργάτες) καθώς και τις εγκαταστάσεις του αγροκτήµματος (cascina) όπου έφτιαξε χώρο γευσιγνωσίας, γραφεία, ένα θαυµμάσιο εστιατόριο και ένα µμικρό ξενοδοχείο δέκα δωµματίων. Το µμεράκι µμε το οποίο αξιοποιήθηκαν τα παλαιά κτίσµματα αλλά και η υπέροχη θέα από την κορυφή του

δόθηκε η ευκαιρία να διανυκτερεύσω στο οινοποιείο, αφού θα επρόκειτο εν προκειµμένω µμάλλον περί αγρυπνίας. Μην φανταστείτε βέβαια ότι το γεγονός ότι το κατάστηµμα εκτελεί και χρέη ντισκοτέκ φέρνει κρασί έρχεται σε δεύτερη µμοίρα. Κάθε άλλο. Προ τριετίας ο Edoardo προσέλαβε το νέο οινοποιό Roberto Giacone, γέννηµμα-­θρέµμα της περιοχής µμε σπουδές στο γνωστό Is-­ tituto Enologico της Άλµμπα. Ο Rober-­ to, που εργαζόταν πριν στον γνωστό συνεταιρισµμό Vignaioli εργάστηκε µμεθοδικά και σταθερά αναβαθµμίζοντας ποιοτικά την παραγωγή της Tenuta Carretta. Το οινοποιείο σήµμερα παράγει µμια ευρύτατη γκάµμα ετικετών όπως Barbaresco DOCG, Barolo DOCG, Roero DOCG. Στις ετικέτες περιλαµμβάνεται ένα εξαιρετικό κατ’ εµμέ Barbera d’Alba DOC παλαιωµμένo για 12 µμήνες σε barrique και ένα ιδιαίτερα ευχάριστο φρουτώδες λευκό Roero Arneis DOCG. H επόµμενη στάση µμου,

29/9/2010 3:28:14 µµ


ΤΑΞΙΔΙ -­  ΓΕΥΣΗ 19

Σήµμερα γινόµμαστε µμάρτυρες ενός φαινοµμένου όπου το όνοµμα ενός οινοποιείου φέρνει σε δεύτερη µμοίρα την ονοµμασία προέλευσης, ακόµμη και εάν πρόκειται για DOCG. Όπως στα ρούχα η µμάρκα έχει προ πολλού απαξιώσει το “made in” έτσι και στο κρασί, παρά το γεγονός ότι, σε αντίθεση µμε τα ενδύµματα,το terroir είναι κρισιµμότατος παράγων ποιότητας, το branding σε επίπεδο οινοποιείου λειτουργεί ως ένδειξη ποιότητας, ισχυρότερη της επίσηµμης ονοµμασίας προέλευσης. Επειδή όµμως σε όλα τα προϊόντα µμόδας ο καταναλωτής επιβαρύνεται και µμε «αέρα» επέλεξα δύο ποιοτικά µμεν, πλην λιγότερο γνωστά οινοποιεία.

η Azienda Agricola (αγροτική επιχείρηση) του Luigi Giordano βρίσκεται στην καρδιά του Barbaresco και διαφέρει σε όλα τα επίπεδα –εκτός ίσως από την ποιότητα του κρασιού-­ από την Tenuta Caretta. Ο Giovanni πατέρας του Luigi είχε αµμπέλια και πουλούσε σταφύλια στους οινοποιούς της περιοχής. Περί το 1960 ο Luigi, που έχει συµμπληρώσει επτά δεκαετίες ζωής, άρχισε την οινοποίηση µμε τη βοήθεια της γυναίκας του Αλεξάνδρας. Αυτοδίδακτος αλλά µμε µμεγάλη αµμπελοκοµμική πείρα και πάθος µμε το κρασί έφτιαξε ένα µμικρό πλην εξαιρετικό οινοποιείο επεκτείνοντας τα κελάρια του πατέρα του. Ο Luigi δεν έχει περάσει ποτέ τα σύνορα της χώρας του είναι όµμως εµμφανώς ευτυχής µμε το µμαγαζί του και τα, εξαιρετικής σχέσης ποιότητας-­ τιµμής, κρασιά του. Σε αντίθεση µμε τον πολύ προσεγµμένο χώρο γευσιγνωσίας της Tenuta Caretta, στου Luigi δοκιµμάζει κανείς σε ένα λιτό τραπέζι µμε πέντε-­έξι καρέκλες µμέσα στο χώρο εµμφιάλωσης. Επειδή δε είναι κρίµμα κανείς να πτύει , ως είθισται, το προϊόν µμετά τη δοκιµμή, στου Luigi η γευσιγνωσία θυµμίζει περισσότερο µμια παρέα που πίνει τα κρασάκια της. Δεν ξέρω κατά πόσον οι σοβαρές ενστάσεις της κόρης του µμετά την τρίτη φιάλη οφείλονταν σε οικονοµμικές ανησυχίες ή επειδή ο Luigi έπρεπε να περιορίσει την πρόσληψη οίνου για λόγους υγείας. Για να τις ξεπεράσουµμε φύγαµμε από

teuxos30_new.indd 19

τον «επόπτη» και περάσαµμε στα βαρέλια µμε τον Luigi να «τραβά», ευρισκόµμενο χρονικά κοντά στην εµμφιάλωση, κρασί απευθείας από τα τεράστια botti. Όταν το κρασί απέχει χρονικά από την εµμφιάλωση είναι ιδιαίτερα δύσκολο σε έναν µμη οινοποιό να φαντασθεί πως θα «βγει». Αντίθετα όταν είναι έτοιµμο για εµμφιάλωση η δοκιµμή απευθείας από το βαρέλι αποτελεί µμια µμαγική εµμπειρία, ειδικά όταν συνοδεύεται µμε µμια de profundis οινο-­γαστρονοµμική συζήτηση στο δροσερό ηµμίφως του κελαριού. Μπορεί η Τοσκάνη να φέρει τα σκήπτρα, από πλευράς δηµμοφιλίας, ως περιοχή γαστρονοµμικού και οινολογικού ενδιαφέροντος, η φήµμη της όµμως είναι κατ’ εµμέ µμάλλον υπερτιµμηµμένη. Αντίθετα στο Πιεδεµμόντιο απολαµμβάνει κανείς πραγµματικά εξαίρετα κρασιά, τυριά και αλλαντικά χωρίς να υφίσταται την οικονοµμική και ψυχολογική πίεση των πολυάριθµμων επισκεπτών της Τοσκάνης. Δεν είναι τυχαίο, η περιοχή αποτελεί τη γενέτειρα του «κινήµματος» slow food το οποίο κερδίζει συνεχώς έδαφος µμεταξύ των ευαισθητοποιηµμένων καταναλωτών.

29/9/2010 3:28:28 µµ


20 GOOD LIVING

ladano Η συλλογή τους, µμια παράδοση που χάνεται ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΙΤΣΑ,  ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ    ‘96 BSCH  HERBAL  MEDICINE/PHYTOTHERAPY,  BHMA constantinalitsa@hotmail.co.uk

Η

ρητίνη «ladano» παράγεται από το θάµμνο Cistus creticus, που βρίσκεται στην περιοχή του Ρεθύµμνου. Φύεται σε πετρώδη, άγονα, µμη καλλιεργηµμένα εδάφη, γι’ αυτό και στα αγγλικά ονοµμάζεται «rock-­rose», το «ρόδο του βράχου». Η κολλώδης, αρωµματική ρητίνη αποπνέεται από αδενικές τρίχες των φύλλων, ειδικά κατά την περίοδο πολύ έντονης ηλιοφάνειας. Η λειτουργία της είναι να διατηρεί τη θερµμοκρασία και την υγρασία του φυτού και να το προστατεύει από την ακτινοβολία HUV. Η ρητίνη έχει διατηρήσει το αρχαίο όνοµμά της, «ladanon» ή «lidanon» / «lidon», µμέχρι σήµμερα (δε συνδέεται µμε το «λάβδανο», την ουσία από την οποία προέρχεται το όπιο). Μέθοδοι συλλογής της και χρήσεις της έχουν περιγραφεί από το Θεόφραστο, το Διοσκουρίδη. Σύµμφωνα µμε τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, στη Μέση Ανατολή και την Κύπρο η ρητίνη συλλεγόταν από το µμαλλί κατσίκας που βόσκει. Σήµμερα η περιοχή του Μυλοποτάµμου, στην Κρήτη,

teuxos30_new.indd 20

θεωρείται η µμοναδική τοποθεσία σε όλο τον κόσµμο, απ’ όπου η ρητίνη συλλέγεται ακόµμα µμε τον παραδοσιακό τρόπο που αναφέρεται παρακάτω. Η συστηµματική συλλογή του ladano είναι γνωστό ότι είχε ξεκινήσει κατά την περίοδο της αραβικής κατοχής της Κρήτης (9ος αι. µμ.Χ.) στα χωριά Σίσσες, Αλλοΐδες και Μπαλί, στο Ρέθυµμνο. Αυτή η τέχνη µμεταδίδεται µμέσα από την οικογενειακή παράδοση. Ωστόσο, σταδιακά χάνεται. Το Ladano συλλέγεται χειρωνακτικά µμε ένα ξύλινο εργαλείο που ονοµμάζεται “Αργαστήρι» και είναι ένα είδος µμαστιγίου µμε ιµμάντες. Αρχικά ήταν κατασκευασµμένο από δέρµμα, αλλά αργότερα αντικαταστάθηκε από καουτσούκ. Η συλλογή του είναι ένα επίπονο έργο και λαµμβάνει χώρα µμόνο κατά τη διάρκεια της πιο ζεστής περιόδου της ηµμέρας, υπό το άµμεσο ηλιακό φως, όταν η ρητίνη βρίσκεται σε ηµμι-­υγρή κατάσταση και έτσι διαχειρίζεται ευκολότερα. Οι συλλέκτες απαλά µμαστιγώνουν τους θάµμνους προσέχοντας να αφήσουν αρκετή ρητίνη στο φυτό για τη φυσική προστασία του.

Στη συνέχεια τρίβουν τη ρητίνη για να αποµμακρυνθεί από τους ιµμάντες. Κάθε συλλέκτης µμπορεί να αποφέρει έως και ένα κιλό την ηµμέρα. Το Ladano εµμπορικά χρησιµμοποιείται σήµμερα στην αρωµματοποιία και τα καλλυντικά, ενώ στις αραβικές χώρες κυρίως για λιβάνι, κεριά και σαπούνι. Η πολύτιµμη ρητίνη έχει πολλές χρήσεις στη λαϊκή ιατρική. Είχε χρησιµμοποιηθεί για τον υποκαπνισµμό δωµματίων, µμέχρι τον 18ο αιώνα κατά την περίοδο της πανώλης. Χρησιµμοποιείται από την εποχή του Ιπποκράτη ως συστατικό αλοιφών για δερµματικές παθήσεις. Επίσης, έχει χρησιµμοποιηθεί κατά της αϋπνίας, του πονόδοντου, της διάρροιας, για αρθριτικούς και µμυϊκούς πόνους, για ορισµμένους τύπους όγκων και καρκινικά έλκη. Οι αντιµμικροβιακές, αντιβακτηριακές, αντιµμυκητιακές και αντιφλεγµμονώδεις δραστηριότητές του έχουν αποδοθεί στα συστατικά του, που φαίνεται να είναι πιθανοί φαρµμακολογικοί παραγόντες στην καταπολέµμηση ασθενειών όπως ο καρκίνος και οι καρδιακές διαταραχές.

29/9/2010 3:28:36 µµ


LIVING LUXURY

Ενάλιο Λέχαιο Κορινθίας Τηλ.: 27410 87984 Κιν.: 6971 969896 www.enalio.gr info@enalio.gr

Αφήστε το άγχος της καθηµμερινότητας και, σε λίγα µμόλις χιλιόµμετρα από την Αθήνα, αφεθείτε σε στιγµμές πραγµματικής χαλάρωσης. Οι οπαδοί του σύγχρονου life style µμπορούν να απολαύσουν τον ήλιο δίπλα στην πισίνα, ενώ για τους φυσιολάτρες, η θάλασσα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής. Αφήστε τις αισθήσεις σας να ταξιδέψουν, απολαµμβάνοντας την υπέροχη θέα, το spa, τις µμυρωδιές από τα άνθη που προσθέτουν πολύχρωµμες πινελιές στον καµμβά του στυλ, της αρµμονίας και της διακριτικής πολυτέλειας του enalio. * έκπτωση 20% στους αποφοίτους Ζηρίδη

teuxos30_new.indd 21

29/9/2010 3:28:59 µµ


22 GOOD LIVING

«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΥΣΕΣ ΜΑΜΑΔΕΣ! Η εγκυµμοσύνη, η διαδικασία της γέννας καθώς και η µμητρότητα απαιτούν σηµμαντικές σωµματικές και ψυχολογικές προσαρµμογές εκ µμέρους µμιας γυναίκας. Παράλληλα, ο δρόµμος της ανάπτυξης του εµμβρύου σε νεογνό φαίνεται ότι επηρεάζει την ψυχική και σωµματική υγεία του νέου ατόµμου καθ’όλη τη ζωή του. ΑΝΝΑ ΦΑΡΔΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  (MSC) ANNA_FARDI@HOTMAIL.COM ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ‘00

Η

ψυχολογία έχει κάνει βήµματα στην κατανόηση αυτών των διαδικασιών. Με αυτή τη βάση προτείνεται ένα «πλάνο δράσης» για τη φροντίδα µμητέρας και εµμβρύου σε αυτή τη σηµμαντική µμεταβατική περίοδο της ζωής. Στόχος είναι να καταδειχθούν ψυχολογικοί τρόποι διευκόλυνσης της µμετάβασης στη µμητρότητα και η διασφάλιση της ψυχικής υγείας της µμητέρας και του βρέφους. 1. Παρέχετε συναισθηµματική φροντίδα στη γυναίκα από την έναρξη της κύησης µμειώνοντας το άγχος και τα στρεσογόνα ερεθίσµματα στο περιβάλλον. Αυτή η παροχή φροντίδας είναι η µμεγαλύτερη βοήθεια σε ατοµμικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς η πρώιµμη αυτή περίοδος, όπου αναπτύσσεται ο εγκέφαλος και το κεντρικό νευρικό σύστηµμα, φαίνεται να είναι η πιο σηµμαντική για το βρέφος. 2. Αναγνωρίστε την πιθανότητα οι ιατρικές διαδικασίες φροντίδας της µμητέρας να της δηµμιουργούν άγχος. Η εγκυµμοσύνη για πολλές γυναίκες

teuxos30_new.indd 22

είναι µμία περίοδος µμε έντονο άγχος που συσχετίζεται και µμε την πίεση να «γίνουν όλα σωστά». Οι γυναίκες βοµμβαρδίζονται µμε πολλούς περιορισµμούς και συµμβουλές. Είναι σηµμαντικό η φροντίδα κατά την κύηση να µμην περιορίζεται σε µμία λίστα απαγορεύσεων αλλά σε προστασία της συναισθηµματικής κατάστασης της µμέλλουσας µμητέρας. 3. Διευκολύνετε τη µμετάβαση στη µμητρότητα µμέσω της δυνατότητας της γυναίκας να σκεφτεί και να µμιλήσει για τον εαυτό της ως µμέλλουσα µμητέρα. Ποιες είναι οι φαντασιώσεις της, οι προσδοκίες της, τι µμητέρα θέλει ή δε θέλει να γίνει. Καθώς το να γίνεις γονέας είναι να ξαναβρείς τους δικούς σου γονείς, είναι σηµμαντικό να συνειδητοποιήσει από πού προέρχονται αυτές οι σκέψεις της από την δική της ιστορία ζωής. Είναι πιθανόν να ανακαλύψει ότι ως προς τον γονεϊκό ρόλο φέρει χαρακτηριστικά των δικών της γονέων ή ότι έχει ταυτιστεί µμε τα χειρότερα ελαττώµματά τους.

4. Συζητήστε τη διαδικασία της γέννησης και βοηθήστε τη γυναίκα να προσεγγίσει τη διαδικασία της γέννας µμε ανοχή της αβεβαιότητας, της µμη προβλεψιµμότητας και της µμη τελειότητας. Πολλές γυναίκες σκέφτονται µμε ποιον τρόπο θα επιθυµμούσαν να γεννήσουν και τείνουν να έχουν συγκεκριµμένες προσδοκίες για τη συµμπεριφορά τους κατά τη γέννα («θα είµμαι ήρεµμη και θα έχω τον απόλυτο έλεγχο»). Όµμως είναι σηµμαντικό να υπάρχει ευελιξία και προσαρµμογή στο τι θα χρειαστεί στην πραγµματικότητα σχετικά µμε τα αναλγητικά ή µμε τον τρόπο της γέννας, για να µμη νιώσει η γυναίκα αίσθηση αποτυχίας, καθώς η γέννα είναι µμία διαδικασία από τη φύση της µμη προβλέψιµμη. Επίσης, ο φόβος της φυσιολογικής γέννας φαίνεται να συσχετίζεται µμε την αύξηση στις καισαρικές επεµμβάσεις. Με τη χαλάρωση και την κατανόηση του σώµματος η γυναίκα µμπορεί να µμάθει στρατηγικές που την βοηθούν να χειριστεί τη φυσική διαδικασία της γέννας.

29/9/2010 3:29:05 µµ


ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 23

5. Έχετε υπ’όψιν ότι η µμαία είναι σηµμαντικό να βιώνεται ως µμία φιγούρα που παρέχει ασφάλεια µμέσω του τόνου της φωνής, των δεξιοτήτων επικοινωνίας και της ευαισθησίας στη φροντίδα. 6. Διευκολύνετε την υποστήριξη στο περιβάλλον -­ µμην ξεχνάτε τους µμπαµμπάδες! Ο πατέρας παίζει σηµμαντικό ρόλο µμέσω της υποστήριξης που θα προσφέρει στη σύντροφό του. Η έλλειψη υποστήριξης από το σύντροφο είναι ένας από τους σηµμαντικότερους προβλεπτικούς παράγοντες της επιλόχειας κατάθλιψης. 7. Αυξήστε τη δυνατότητα κατανόησης του δεσµμού µμητέρας-­βρέφους. Η µμέλλουσα µμητέρα ακόµμα και χωρίς να δει την εικόνα του εµμβρύου στο υπερηχογράφηµμα, ασυνείδητα φροντίζει ψυχικά το βρέφος µμέσα στο σώµμα της. Τα µμωρά είναι ευαίσθητα στην εσωτερική πραγµματικότητα της µμητέρας και µμία αµμοιβαία επικοινωνία εγκαθίσταται άµμεσα ανάµμεσα τους. 8. Αναγνωρίστε το εύρος του άγχους της µμεταγεννητικής περιόδου και παρέχετε την ανάλογη φροντίδα. Είναι σηµμαντικό να αναγνωρίζεται το µμεγάλο εύρος της δυσφορίας από την αίσθηση της απώλειας ενός κοµμµματιού του εαυτού (της άδειας κοιλιάς) έως το άγχος, τον πανικό και τα καταθλιπτικά συµμπτώµματα.

teuxos30_new.indd 23

29/9/2010 3:29:10 µµ


24 GOOD LIVING

ει φών ρ ο µμ µμετα υ ο ςπ τική σ α µμν ς γυ ο δ ο µμέθ Μια

Σ Ο Δ Ο Θ Ε Μ s;; ilate P υ ο τα  τ τήµμα ίας κ ε ν πλεο λυγισ ι  τα   µμης, ευ α ν ί α ς.  ε ν µματο Ποια τίωση δύ ς. ώ σ υ λ ία •Βε ισορροπ όψης το λεπτών η ς ι σ η α τ κ ω η µμ ν ου ίωσ ι γράµμ π τ µμυώ ς λ ;; ε ή Β . κα κών tes ναστικ • ν η ια a l ώ ιξ i ιλ υ φ P ο . µμ µμ σ κ ενες  το   α γυ ατος •Σύ µμακριών υνατών µμό. ιβώς σύστηµμ ελεγχόµμ ι σώµμα. ι σώµμ ρ ι ρ δ υ κ α ο ο ία κ κ α α τ 0 α γ   50 υρ άζε τον ι έν ναι λό κ ηση Τι  εί ates είνα άνω από ύν µμυα υ συνδυ άση Δηµμιο τηρίζουν η και κίν • ιο ο τ il π σ π ο σ σ ι . To P αµμβάνε νεργοπ σκηση ιώνει τη ριούς που τερη στά χους ασης κ ά ε τ λύ του άγ η της έντ α περιλ εις που πηµμένη ία, βελ υργεί µμα ος και Κ • σ ο ισ ση ωσ χ ιο ειας ασκή ια ισορρ ην ευλυγ ος, δηµμ πό το άγ υικές Μείω ελευθέρ ης ενέργ g. • τ µμ τ µμ ι π α ι τ α Είνα ναµμη κα ου σώµμ λάσσει φορες οµμαλή και α λήρωση stretchin γιστη λ , ιά τ ύ α η δ η θύ λύ ι ν δ π απ ε ε α ησ τη •Αν α από βα αι πιο ευ ν κίν µμύς και s δουλεύ ελεγχόµμ στην η α τ κ ι σ η ό e κα πτούς γµματ µμέ τότερη Pilat µμέσα απ κέντρωσ ρµμού. ε ήλη. ά τραβή ο τ λ α Τ ι ν σ . α υ ο γ ή η α κ υ •Δ νδυλικ πό µμυικ του κ ντασ χρον µμε σ ί για την έ ες ταυτό κίνηση οποίηση τητα αντ η σπο ρωση α ς . σης η ίδ ρ άρ ατισµμού ους κίνη . ν οµμάδ νεχόµμεν αι σταθε ι την ποιό α άλλα ε ν A • ρ µμ ατος υ ε υ τ τραυ η του εύ . υ αίµμ µμού. και σ άµμωση κ tes τονίζ εση µμε αµμβάνο σκηση ο ή τ ς ίθ ν ιλ a εων τονισ λτίωσ ορία ενδυ οδος Pil αι σε αντ δεν περ ν κάθε ά i-­ •Βε αρθρώσ κυκλοφ ικού συν έσης η θ P κ ις τ έ ε ο α ς µμ ς υ ν µμ ,τ ητ ασκήσ νοντα Η τω ση τη υροµμ ο της ίβεια οσότ ι ε ά ελτίω ση του νε τον πόν σεων. την π στικής ο ήψεις. Κ ο και ακρ σµματα σ ates Β • έ il α λ χ από θρώ λτίω ς γυµμν ς επανα µμε έλεγ ά αποτελ α. Στο P ικά» •Βε κούφιση η των αρ ύµμναση λ µμ έ α ο ικ λ η ν τ γ τ λ β έ α σ ν κ σ ρ µμ ν ε α α πο ε ιά τ A ω µμ ρ • ι ση ληρ υπε αι υπ ένο ικό δ ην έν ολοκ ποφέρε µμο χρον ουλεύετ κληρωµμ και τ ωση της δων. α ο δ ο θ ρ οµμά lates πιο σύντ άδα δε « ν ένα ολ ούν να at) ή •Διό µμυικών m ρ α µμ ο ύ s σ ο λ ή πο ύει ates µμπ ι (Pilate το Pi-­ των µμυικ il ς κ ουλε καµμία σώµμα δ κήσεις p τρωµματά tes, όπω σ a ο και τ µμα. Οι α ούν σε σ µματα Pil θ η η τ ν ιη σύσ ατοπο α µμηχά dillac. µμ ν a πραγ ιδικευµμέ και το C ε r ξ e ε ε m r σ Refo lates

teuxos30_new.indd 24

29/9/2010 3:29:17 µµ


FITNESS 25

S E T A L I P

κό αστι λ ε αι τό κ α ν , δυ ιχτό φ σ το ντάς ο ν ά µμα κ ώ σ το τικά ω ρ κλη ολο

. ilates P ο τ σ ή του οχή όδοσ την προσ νου π α ν η υ µμ το ει τ ού ε οιήσ νει όλη του ασκ όγραµμµμα π ιο ε ώ ρ φιερ γκες ατα. α τελ νο π και ν καλος α νες ανά µμικευµμέ οτελέσµμ έ σ ο π Ο δά υγκεκριµμ ένα εξατ υνατά α δ ί σ υ ε α ο γ ις ρ π τ ρ ε σ υ αλύτ ρούπ ηµμιο και δ έχει τα κ ικρά γκ οµμα. µμικά να s: Μ 2-­4 άτ ιο οικονο α   ρο t p ε ια τ a γ u ύ M Gro αι π αµμµμ καλ από tes   Mini λούνται αυτά είν ό πρόγρ είναι ολύ  Pila α;; α ο ν τ έ ε   π ικ τ , ια ι τ απο ρουπάκ το ατοµμ ή ερο είνα ότι το ήµμα ικ ι ό κ αλύτ  µμηχαν χυριστεί η Pilates Pilates κι κ   ι Τα γ τοµμο απ την ατοµμ θηση κα α ις ε ε ν ά ισ µμ ίδ ύ ά ν Τι  εί Pilates   οιος να α δύο ε ς ασκήσ τρωµματ ο υ ά λ ο ν . α σ π   έ ιτ ρακο ιτρέπ καλο ή  το πορεί κά θώς κα Οι βασικ το ειδικό ια όλα τα αι επ γηση, πα ό το δάσ ρούν κ α γ . µμ σ κ , α ά , π πο λό Δεν ο άλλο το σώµμ ιηθούν αιρετικ ates αξιο ήγηση α ήµματα µμ ις µμε ο α Pil ξ τ δ ε θ ο από ετικά για αγµματοπ α είναι ε χανήµματ υν µμια ές α θ ή µμ ατα. κα τά τα σκ σ ο τ γ ικ ρ η ύν α µμηχανήµμ υ ο ευερ ούν να π τελέσµμα ως τα µμ προσφέρ σικές µμυ ύς α τ ε σ Σ α ε ο µμ µμ υ και µμ υνδυ µμπορ και τα απ ασης. Ό Cadillac αν τις φ ει τους τα να σ µματάκια ίν ν σ ς ) ο ε ί t µμ τ τ ω ε ι a ύ όπ ργ io     κγ δια κα (m στρω δα ε former υ λειτου ώνει και Pilates άλες stud ,     ε ο ίπ τ   π e ε ο ε π τα R ση π n  Me ραµμµμ ες µμ τούµμ νται τήµμα ς το αρισ ilates  Ze άκι. όπω ή αντίστα ονώνει, γ ρα εξαρ ι οι µμεγάλ εντρώνο µμένο χ υ Ε ν τ ε  &  P ολω φυσικ ολές και α µμικρότ ικρές κα ις και επικ λοκληρω νει yoga φά  73,  Κ µμ ά τ ι Τ ε ο β . σ ο σ α µμ , ή ια ια ν α δ λε κλάκια ις ασκ τος. Έ Σκου περιλ σεις σφά µμε α α, τα κυ οικιλία στ υ σώµμα πορεί να ιες ασκή ιχ ο το π λάστ φέρουν σηµμεία ραµμµμα µμ ι και κάπ γ ά κ σ ό ά ικ ο ρ τ τ πρ ρε ατικό π τρωµμα ιαφο σε δ οτελεσµμ εις στο σ s;; π . ilate ές σ P   ι ε και α ς ασκή α Pilates ν ορ ται ιε τ α  κά ίναι 2-­4 φ ροτείνε ν   ς κάπο ηχανήµμα π ο ε ι ς άπο αυτέ ησης στα µμ ρεί  κ ητα άσκ ηµμέρες ροβική µμπι ο π τε  µμ συχνότ σα στις ποια αε ο, κολύ ρατά τ ά ε  πό ε Κάθ ολύ καλή και ανάµμ ης είτε κ , ποδήλα µμα είναι ο σ π α ώ α α µμ σ δ ια ρ η ά τ ύ ο Μ ξεκο τα στ βδοµμ ερπά την ε ια ηµμέρα όπως, π τελέσµμα ο α είτε µμ τηριότητ a. Τα απ ατα. g µμ     σ o ή α y θ ρ δ τα οιος ική -­15 µμα π µμ ά α έρει ν κ νει   οσφ ή δυ ρίπου 10 ρ ά π κ   α ε εί να σε π ρεί  ν µμπορ µμπο dio;;   io d α τ α u stu θήµμ s  St ates ηµμα Τι  µμα α  Pilate µμένο Pil ξεκίν συνεχή ό ν ιη ικ έ ο τη αν σε   πιστοπ ήµματα: ο για το ιδ ε ούν ικό τρόπ ήµματα ) λ Κάθ υθα µμαθ ε τ θ ο ινων : Απο ά µμα µμένο ακόλ µματα ι έναν κο ν οµμαδικ ροχωρη ρχουν ή θ Μα ιους κα άρχου ίο και π υνυπά π σ δικά α ρ Οµμα υς αρχά ilates. Υ ριο, µμεσ τα οποία ό P ά ο σ χ τ υ µματικ α ο ρ τ τ ια γ ση ίπεδα (α αθήµμα ελεσ εί τ η κ ο σ π εξά α τα επ n-­level µμ ιο α ασκηθ ξ λ τον π για ό ς και ope α µμαζί. ποτελεί θει, να ε δ ά Α ε ώ µμ : θ ίπ α α ν κα επ µμµμ οιος ορα γρα διάφ ικό Πρό ένου κάπ Ατοµμ προκειµμ ο τρόπ

teuxos30_new.indd 25

29/9/2010 3:29:25 µµ


26 GOOD  LIVING

ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ

ΑΦΕΝΤΗ Μια ιστορία παντοτινής φιλίας και αγάπης. ΣΟΦΙΑ ΤΖΟΝΙΚΗ,     ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ  ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ο

ταν ήµμουν κουταβάκι, σε ψυχαγωγούσα µμε τα καµμώµματά µμου και σε έκανα να γελάς. Με αποκαλούσες “παιδί σου” και αν εξαιρέσεις το γεγονός ότι σου µμασουλούσα τις παντόφλες σου, έγινα σύντοµμα ο καλύτερός σου φίλος. Όποτε ήµμουν “κακό παιδί”, συνήθιζες να µμου κουνάς επιβλητικά το δάχτυλο και µμετά µμε συγχωρούσες χαρίζοντας απλόχερα τα χάδια σου. Δεν µμπορώ να ξεχάσω εκείνες τις νύχτες που νανουριζόµμασταν παρέα και πραγµματικά πίστευα ότι η ζωή δεν µμπορούσε να είναι πιο τέλεια. Αργότερα άρχισες να αφιερώνεις περισσότερο χρόνο στη δουλειά και στην καριέρα σου. Σε καρτερούσα

teuxos30_new.indd 26

πάντοτε µμε αγάπη, προσπαθώντας να σε παρηγορήσω και να σε κάνω να ξεχαστείς. Η κυρία που επέλεξες για σύντροφο, δεν είναι ιδιαίτερα φιλόζωη, αλλά εγώ την υποδέχτηκα στο σπίτι µμας όλο χαρά δείχνοντας αφοσίωση και υπακοή. Ήµμουν πολύ ευτυχισµμένο, γιατί ήσουν και εσύ ευτυχισµμένος και αυτό µμου ήταν αρκετό! Μετά κάνατε µμωράκια και η χαρά µμου ήταν απερίγραπτη και τη µμοιράστηκα µμαζί σας. Ήταν τόσο συναρπαστικό το πόσο ροδαλό χρώµμα είχαν, η µμωρουδίστικη µμυρωδιά που πληµμµμύριζε το σπίτι, και πόσο ήθελα να τα νταντεύω και να τα προσέχω. Όταν µμεγάλωσαν τα µμωρά, έγινα ο καλύτερος τους

φίλος. Με κρατούσαν από τη γούνα για να στηριχθούν στα αδύναµμα ποδαράκια τους, µμου έβαζαν κατά λάθος τα χεράκια τους στα µμάτια, εξερευνούσαν όλο περιέργεια τα αυτιά µμου και µμου έδιναν κλεφτά φιλάκια. Αγάπησα και λάτρεψα τα πάντα πάνω τους και αυτό το αθώο άγγιγµμά τους και ήµμουν έτοιµμος να τα προστατεύσω µμε την ίδια µμου τη ζωή οποιαδήποτε στιγµμή χρειαζόταν. Χωνόµμουν κάτω από το κρεβατάκι τους και περιµμέναµμε να ακούσουµμε τον ήχο του αυτοκινήτου σας και τρέχαµμε όλο χαρά να σας υποδεχτούµμε όταν γυρίζατε σπίτι. Τώρα σου προσφέρθηκε δουλειά σε άλλη πόλη και εσύ µμε την έως

29/9/2010 3:29:36 µµ


PETS 27

τώρα οικογένειά µμου θα µμετακοµμίσετε σε ένα διαµμέρισµμα που δε δέχονται κατοικίδια. Πήρες, όπως λες, τη σωστή απόφαση για την οικογένειά σου, αλλά ξέχασες ότι κάποτε για εσένα ήµμουν η µμόνη σου οικογένεια. Είχα ενθουσιαστεί µμε τη βόλτα µμε το αυτοκίνητο µμέχρι που συνειδητοποίησα ότι µμε πήγαινες σε άσυλο ζώων. Ολόγυρα µμύριζε απόγνωση, φόβος και απορία από τα υπόλοιπα ζωάκια που ήταν εκεί. Συµμπλήρωσες ένα έντυπο και είπες “είµμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί ένα καλό σπίτι και γι’ αυτό”. Σε κοίταζαν όλο νόηµμα εφόσον καταλάβαιναν απόλυτα ποια ήταν η πραγµματικότητα για ένα µμεσήλικo σκυλί ακόµμα και µμε “χαρτιά” από σπίτι. Μετά ξεκόλλησες µμε µμανία

teuxos30_new.indd 27

τα χεράκια του γιου σου από το κολάρο µμου καθώς ούρλιαζε “Όχι µμπαµμπά! Σε παρακαλώ µμην αφήσεις να πάρουν το σκυλί µμου”. Πραγµματικά ανησύχησα τόσο γι αυτόν και τα µμαθήµματα που µμόλις είχε διδαχθεί από εσένα σχετικά µμε τη φιλία, την αφοσίωση την αγάπη, την υπευθυνότητα και το σεβασµμό για κάθε µμορφή ζωής. Μου έριξες ένα αποχαιρετιστήριο χάδι στο κεφαλάκι µμου, απέφυγες να µμε κοιτάξεις στα µμάτια και αυτό ήταν! Άκουσα τα βήµματα της κυρίας καθώς ερχόταν για εµμένα στο τέλος της ηµμέρας και την ακολούθησα σε ένα ήσυχο δωµμάτιο. Με έβαλε επάνω στο ιατρικό τραπέζι, µμου έτριψε τα αυτάκια και µμου είπε να µμην ανησυχώ. Η καρδιά

µμου κόντευε να σπάσει από την αγωνία για το άγνωστο που µμε περίµμενε, αλλά συγχρόνως υπήρχε και µμια αίσθηση ανακούφισης. Ευγενικά µμου έβαλε µμια σύριγγα στο ποδαράκι καθώς κυλούσε ένα δάκρυ στο µμάγουλό της. Της έγλειψα το χεράκι µμε τον ίδιο τρόπο που συνήθιζα να κάνω σε εσένα για χρόνια. Καθώς ένιωσα τη βελόνα και το κρύο υγρό να διαπερνά τις φλέβες µμου, παραδόθηκα µμισονυσταγµμένα και την κοίταξα στα µμάτια ενώ µμε την τελευταία σταγόνα ενέργειας που απέµμεινε κούνησα την ουρά µμου και σκέφτηκα εσένα. Αγαπηµμένε µμου φίλε και αφέντη θα σε περιµμένω πάντα… Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΟΥ ΦΙΛΟΣ......

29/9/2010 3:29:44 µµ


28 GOOD LIVING

GREEN HOUSE 10 απλά βήµματα για ένα πιο οικολογικό και υγεινό σπίτι

1. Αντικαταστήστε όλα τα καθαριστικά του σπιτιού σας -­γενικό spray καθαρισµμού, καθαριστικό τζαµμιών, καθαριστικά πατώµματος και µμπάνιου-­ µμε ένα φυσικό και µμη-­τοξικό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων. 2. Αντικαταστήστε το απορρυπαντικό ρούχων µμε ένα φυσικό µμη-­τοξικό απορρυπαντικό έτσι ώστε τα ρούχα που φοράτε και τα σεντόνια στα οποία κοιµμάστε να µμην έχουν χηµμικές αναθυµμιάσεις. 3. Αντικαταστήστε τα προιόντα περιποίησης προσώπου, µμαλλιών και µμακιγιάζ µμε φυτικά οργανικά προϊόντα χωρίς χηµμικές ουσίες.

teuxos30_new.indd 28

4. Για να ταΐσετε το µμωρό σας χρησιµμοποιήστε µμπουκάλια χωρίς πλαστικό και γεµμίστε τα µμε οργανικό γάλα σε σκόνη ή φυσικό γάλα. 5. Προσέξτε τα παιχνίδια που αγοράζετε για τα παιδιά σας. Μην αγοράζετε παιχνίδια απο µμαλακό πλαστικό και χηµμικές ουσίες. 6. Προτιµμήστε να ψωνίζετε από µμπακάλικα και οργανικά καταστήµματα. Προσπαθήστε να αποφύγετε χηµμικά επεξεργασµμένα τρόφιµμα. Προτιµμήστε οργανικά και ντόπια κρέατα, γαλακτοκοµμικά, φρούτα και λαχανικά. 7. Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε όλα τα πλαστικά δοχεία της κουζίνας

σας µμε γυάλινα. 8. Μην αγοράζετε εµμφιαλωµμένο νερό. Αγοράστε κανάτες µμε φίλτρα νερού και κρατήστε δύο στο ψυγείο σας για συνεχή χρήση. 9. Για πιο καθαρό και υγεινό αέρα, ανοίξτε τα παράθυρα του σπιτιού σας µμια φορά την ηµμέρα, όταν η εξωτερική θερµμοκρασία είναι ανεκτή. 10. Όταν αγοράζετε νέα αντικείµμενα για το σπίτι σας προτιµμήστε οικολογικά προιόντα, ειδικά στρώµματα και χαλιά.

ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΣΠΕΝΤΖΟΥ,   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ,   ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  1992

29/9/2010 3:29:47 µµ


ΑΘΗΝΑΖΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Θα κάνουν τα πάντα για µμια στάση στο δικό τους κατάστηµμα!

AΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ teuxos30_new.indd 29

ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΦΟΥΛΗ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ‘00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 27Β & ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

29/9/2010 3:29:49 µµ


30 GOOD LIVING

ΗΟ teuxos30_new.indd 30

29/9/2010 3:29:53 µµ


ECOLOGY 31

ΜΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ 200.000 ΕΤΩΝ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΟΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

teuxos30_new.indd 31

29/9/2010 3:29:56 µµ


32 GOOD LINING

Το 20%  του παγκόσµμιου πληθυσµμού καταναλώνει το 80% των πόρων του. την ηµμέρα πεθαίνουν εξαιτίας έλλειψης καθαρού πόσιµμου νερού.

άνθρωποι

5000

1 δισεκατοµμµμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιµμο νερό. Πάνω από των σιτηρών που διακινούνται σε όλο τον κόσµμο χρησιµμοποιείται για ζωοτροφές ή βιοκαύσιµμα. της καλλιεργήσιµμης γης έχει υποστεί µμακροπρόθεσµμες βλάβες.

το  50%

40%

teuxos30_new.indd 32

29/9/2010 3:30:04 µµ


ECOLOGY 33

1 θηλαστικό στα 4, 1 πτηνό στα 8, 1 αµμφίβιο στα 3 απειλούνται µμε εξαφάνιση. Διάφορα είδη εξαφανίζονται σε ρυθµμό γρηγορότερα από το φυσικό ρυθµμό τους. Τα των αλιευτικών πεδίων έχουν εξαντληθεί, καταναλωθεί ή βρίσκονται σε επικίνδυνη παρακµμή. Μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον εκατοµμµμύρια πρόσφυγες εξαιτίας των κλιµματικών αλλαγών µμέχρι το 2050.

φορές

1000    3/4  

200

Λοιπόν, τι  περιµμένουµμε;;

teuxos30_new.indd 33

29/9/2010 3:30:09 µµ


34 ΠΡΟΣΩΠΑ

Who IS

Πολυτίµμη Λεονάρδου Επιµμελήτρια Β’ στο Σισµμανόγλειο Νοσοκοµμείο Αθήνας απόφοιτος ‘88

H  

Πολυτίµμη Λεονάρδου αποχαιρέτησε το σχολείο το 1988 και στο κουτάκι των αναµμνήσεων έκλεισε την εικόνα αγαπηµμένων συµμµμαθητών, δασκάλων και καθηγητών. Στη συνέχεια, τα βήµματά της την οδήγησαν εκτός Ελλάδος, στην Ουγγαρία, όπου την περίοδο 1990-­1996 σπουδάζει Ιατρική στο αγγλόφωνο τµμήµμα του Πανεπιστηµμίου του Pecs. Το 1997, κι έχοντας ήδη επιστρέψει στα πάτρια εδάφη, εργάζεται για 6 χρόνια στο Λαϊκό Νοσοκοµμείο προκειµμένου να εξειδικευτεί στην Ακτινοδιαγνωστική, την οποία ολοκληρώνει το 2003. Καθώς όµμως είναι ανήσυχο πνεύµμα και δεν

teuxos30_new.indd 34

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ  ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ

εφησυχάζει, παράλληλα µμε την εξειδίκευσή της εκπονεί στο Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστηµμίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκοµμείο Διδακτορική Διατριβή µμε θέµμα την εικονική κολονοσκόπηση, µμία σύγχρονη µμέθοδο απεικόνισης του παχέος εντέρου σε αξονικό τοµμογράφο µμετ’ εµμφύσησης αέρα στο παχύ έντερο και επεξεργασία των εικόνων σε ειδικό σταθµμό εργασίας. Ταυτόχρονα, η αγάπη της για την επιστήµμη και η ανάγκη της για διεύρυνση των πνευµματικών της οριζόντων την οδηγούν για 10 συνολικά µμήνες στις ΗΠΑ, στην Ουάσινγκτον και στο Πανεπιστήµμιο της Βόρειας

Καρολίνας (UNC), όπου µμετεκπαιδεύεται στο µμαγνητικό τοµμογράφο δίπλα σε κορυφαίες προσωπικότητες της Ακτινολογίας (R. Semelka, M. Castillo) και δηµμοσιεύει πολλά άρθρα σε επιστηµμονικά περιοδικά. Σήµμερα εργάζεται ως Επιµμελήτρια Β’ στο Σισµμανόγλειο Νοσοκοµμείο της Αθήνας. Η Πολυτίµμη, όµμως, βάζει πάντα ψηλά τον πήχη. Δουλεύει σκληρά, θέτει τον εαυτό της µμπροστά σε νέες προκλήσεις και νέους στόχους και δεν παραιτείται εύκολα από την προσπάθεια. Ο επόµμενος στόχος της, λοιπόν, είναι η εκλογή της ως Λέκτορας στο Πανεπιστήµμιο Αθηνών. Η πανεπιστηµμιακή θέση θεωρεί πως θα

29/9/2010 3:30:10 µµ


WHO IS  WHO 35

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ  ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ     τα παρακάτω θεωρήσει πως η Πολυτίµμη είναι µμια γυναίκα που έχει αφοσιωθεί αποκλειστικά στην καριέρα και στην επαγγελµματική ανέλιξη, τότε η πραγµματικότητα τον διαψεύδει. Η Πολυτίµμη µμοιράζει την καθηµμερινότητά της ανάµμεσα στο νοσοκοµμείο και στην οικογένειά της και καταφέρνει να είναι πάντα δίπλα στα τρία παιδιά της, να παρακολουθεί την πορεία τους και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

ΟΠΟΙΟΣ  ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει µμε την Πολυτίµμη Λεονάρδου, το τηλέφωνό της είναι το 6945775717.

ικανοποιήσει τη βαθύτερη επιθυµμία της να ασχοληθεί µμε τη διδασκαλία και την έρευνα και παράλληλα θα της προσφέρει κάτι επιπλέον στην καθηµμερινή πράξη του νοσοκοµμείου. Κάνοντας µμια αναδροµμή στο παρελθόν κρίνει ότι η πορεία της δε θα µμπορούσε να ήταν διαφορετική. Μεγαλώνοντας σε οικογένεια µμε ιατρική παράδοση [παππούς και πατέρας ιατροί, αδελφή (απόφοιτος 1987) ψυχίατρος] τα ερεθίσµματα που λάµμβανε ήταν τόσο ισχυρά, που η κλίση στα φιλολογικά µμαθήµματα ήταν µμάλλον αµμελητέα. Δε µμετανιώνει όµμως για τις επιλογές της. Η Ιατρική είναι η επιστήµμη που αγαπά και η Ακτινολογία ο κλάδος που επέλεξε

teuxos30_new.indd 35

να υπηρετήσει. Θεωρεί πως η Ιατρική διαρκώς εξελίσσεται και ιδιαίτερα η Ακτινολογία, αφού αποτελεί κλάδο άµμεσα συνδεδεµμένο µμε την τεχνολογία. Έτσι, καθώς η ιατρική τεχνολογία θα αναπτύσσεται διαρκώς, θα προσφέρει περισσότερες τεχνικές διευκολύνσεις και βελτιστοποίηση στην απεικόνιση. Το ίδιο βέβαια µμπορεί να ισχύσει και για άλλους κλάδους της Ιατρικής. Γενικότερα, κατά την άποψη της Πολυτίµμης, το µμέλλον διαφαίνεται ευοίωνο για όσες ειδικότητες συνδέονται µμε την τεχνολογία και αξιοποιούν τα επιτεύγµματά της. Κλείνοντας τη συζήτησή µμας, το µμήνυµμά της στους νέους, αλλά και η συµμβουλή της σε όποιον στοχεύει να γίνει ιατρός ή

σε όποιον σπουδάζει Ιατρική: «Η Ιατρική είναι µμια πολύ ενδιαφέρουσα επιστήµμη. Για να την κατακτήσεις, απαιτείται αγάπη, αφοσίωση, υποµμονή κι επιµμονή. Ο χώρος είναι δύσκολος και ο δρόµμος δεν είναι στρωµμένος µμε ροδοπέταλα. Όποιος θέλει να γίνει ιατρός δε θα πρέπει ούτε για µμια στιγµμή να χάσει την πίστη του και να εγκαταλείψει το όνειρό του. Αυτό βέβαια ισχύει για όλους και για όλα τα επαγγέλµματα. Ο καθένας θα πρέπει να προσπαθεί για τα όνειρά του, να πιστεύει στις δυνάµμεις του και να δουλεύει σκληρά και µμεθοδικά και να µμην κάµμπτεται από τα εµμπόδια που θα εµμφανιστούν στο δρόµμο του. Άλλωστε οι δυσκολίες είναι για τους δυνατούς....»

29/9/2010 3:30:19 µµ


36 ΠΡΟΣΩΠΑ

ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέσα από τις διδασκαλίες του µμας προσφέρει ένα ταξίδι στα άδυτα του ανθρώπινου οργανισµμού και µμας αποκαλύπτει τα µμυστικά της ζωής των έµμβιων οργανισµμών. Τώρα, όµμως, τίθεται ο ίδιος στο µμικροσκόπιο του περιοδικού µμας και µμας αποκαλύπτει κάποιες σκέψεις του και ορισµμένες πτυχές της ζωής του. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ   ΣΤΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ  ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ,     ΑΠΟΦΟΙΤΟ  ‘00 Ο Νίκος Μελετής σπούδασε στο Φυσιογνωστικό Τµμήµμα της Φυσικοµμαθηµματικής Σχολής του Πανεπιστηµμίου Αθηνών (αργότερα το τµμήµμα αυτό διαιρέθηκε σε δύο αυτόνοµμα τµμήµματα, το Βιολογικό και το Γεωλογικό). Η επιθυµμία, όµμως, για αναζήτηση της επιστηµμονικής γνώσης και το πάθος του για διδασκαλία ήταν γραµμµμένα στο DNA του. Έτσι, διετέλεσε Βοηθός του Εργαστηρίου Ιστολογίας-­Εµμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµμίου Αθηνών. Παράλληλα, προχώρησε και στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Στη συνέχεια, ακολούθησε µμια επιτυχηµμένη διδακτική ακαδηµμαϊκή πορεία µμε δύο βασικούς σταθµμούς. Υπήρξε Μόνιµμος Λέκτορας στο Εργαστήριο Ιστολογίας-­Εµμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµμίου Αθηνών µμε διδακτικές αρµμοδιότητες σε όλο το γνωστικό αντικείµμενο της Βιολογίας και πρόσφατα εξελέγη Μόνιµμος Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών µμε γνωστικό αντικείµμενο την Κυτταρική Βιολογία-­ Ιστολογία στο Εργαστήριο Ιστολογίας-­ Εµμβρυολογίας υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Χ.Κίττα. Σ’ όλη αυτή την πορεία η φράση που αποτελούσε

teuxos30_new.indd 36

το motto του και του έδινε δύναµμη να συνεχίσει για τον επόµμενο στόχο ήταν «ό,τι η ψυχή πιστεύει και επιθυµμεί πραγµματικά, το αποκτά». Η συνέντευξη που πρόθυµμα µμας παραχώρησε µμας επιτρέπει να συνθέσουµμε το... γονιδιωµματικό του προφίλ!

Κύριε Μελετή,  τι  είναι  αυτό     που  σας  γοητεύει  στη  σχέση  σας     µμε  τους  φοιτητές;; Η αλληλεπίδραση διδάσκοντος-­ διδασκοµμένου που οδηγεί σε σύνθεση και συµμπεράσµματα, κάτι που σε τελευταία ανάλυση αποτελεί την πεµμπτουσία της διδακτικής πράξης σ’ όλες τις βαθµμίδες της εκπαίδευσης. Κάθε  χρόνο  γίνεται  λόγος  για     το  γνωστικό  επίπεδο  των  παιδιών  που   εισάγονται  στις  Ανώτατες  Σχολές.   Ποια  είναι  η  γνώµμη  σας  για     το  γνωστικό  επίπεδο  των  φοιτητών     της  Ιατρικής  Σχολής;; Τα τελευταία 30 χρόνια το επίπεδο γνώσεων των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών είναι εξαιρετικά υψηλό και αυτό αποδεικνύεται από την παρουσία τους και τις επιδόσεις τους σε προπτυχιακό και µμεταπτυχιακό επίπεδο. Όσον αφορά στο µμεταπτυχιακό

επίπεδο, αξίζει να αναφερθεί ότι πολλοί διαπρέπουν και στο εξωτερικό.

Πράγµματι, πολλοί  νέοι  γιατροί  µμετά     το  πέρας  των  βασικών  τους  σπουδών   καταφεύγουν  στο  εξωτερικό  για  να   συνεχίσουν  τις  σπουδές  τους. Τι  κερδίζουν  από  την  επιλογή  αυτή;; Κερδίζουν ενηµμέρωση στις νέες τεχνικές, προκειµμένου να πραγµματοποιήσουν σωστή βασική και εφαρµμοσµμένη επιστηµμονική έρευνα σε όλες τις ειδικότητες. Ποιες  ειδικότητες  της  Ιατρικής   πιστεύετε  ότι  έχουν  µμέλλον;; Όλες οι ειδικότητες οι οποίες έχουν πλέον στο ερευνητικό τους πρόγραµμµμα σαν εργαλείο τις τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας, τόσο στο επίπεδο της λειτουργικής γονιδιωµματικής όσο και στο επίπεδο της πρωτεοµμικής, γνωρίζουν αλµματώδη ανάπτυξη. Επίσης, η Βιονανοτεχνολογία και η Ροµμποτική έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους τόσο στο χώρο της χειρουργικής όσο και στις ενδοσκοπικές µμεθόδους διάγνωσης. Τέλος, η Αναγεννητική Ιατρική (π.χ. βλαστοκύτταρα) και η Γονιδιακή Θεραπεία υπόσχονται πολλά στο µμέλλον για όλους τους κλάδους της Ιατρικής.

29/9/2010 3:30:28 µµ


ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 37 ...Ο Νίκος Μελετής, µμετά από µμια επιτυχηµμένη διδακτική ακαδηµμαϊκή πορεία, πρόσφατα εξελέγη Μόνιµμος Επίκουρος  Καθηγητής   της  Ιατρικής  Σχολής   Αθηνών µμε γνωστικό αντικείµμενο την Κυτταρική  Βιολογία-­ Ιστολογία  στο   Εργαστήριο  Ιστολογίας-­ Εµμβρυολογίας υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Χ.Κίττα. Σ’ όλη αυτή την πορεία, η φράση που αποτελούσε το motto του και του έδινε δύναµμη να συνεχίσει για τον επόµμενο στόχο, ήταν: «ό,τι  η  ψυχή  πιστεύει     και  επιθυµμεί  πραγµματικά,     το  αποκτά».

Καθηµμερινά αφουγκράζεστε  την   αγωνία  των  φοιτητών  σας  για  το   µμέλλον  τους  και  την  επαγγελµματική   τους  αποκατάσταση.  Πόση  στήριξη   πιστεύετε  ότι  παρέχει  το  κράτος   στους  νέους  γιατρούς  όσον  αφορά   στη  λήψη  ειδικότητας;;   Η   κατάσταση είναι, δυστυχώς, πολύ δύσκολη και οι φοιτητές είναι τα θύµματα. Στη χώρα µμας υπάρχει ένα εξαιρετικό επίπεδο ιατρικής γνώσης, αλλά συγχρόνως µμεγάλος αριθµμός αποφοίτων Ιατρικών Σχολών και µμεγάλος χρόνος αναµμονής για λήψη ειδικότητας. Θεωρώ πως η πολιτεία θα πρέπει να βοηθήσει τους αποφοίτους µμε συντονισµμένα προγράµμµματα απόκτησης ειδικότητας σε συνεργασία µμε συµμβεβληµμένα Πανεπιστήµμια του εξωτερικού, έτσι ώστε να µμην αναγκάζονται οι νέοι απόφοιτοι Ιατρικών Σχολών να µμεταναστεύουν. Τα προγράµμµματα αυτά θα έχουν

teuxos30_new.indd 37

συγκεκριµμένη χρονική διάρκεια και στη συνέχεια οι νέοι γιατροί θα καλούνται να επιστρέψουν και να ασκήσουν τα επαγγελµματικά τους καθήκοντα στην Ελλάδα.

Τι συµμβουλή  θα  δίνατε     στους  µμαθητές  που  επιθυµμούν   να  σπουδάσουν  Βιολογία  ή  Ιατρική;; Και οι δύο αυτές επιστήµμες θα τους προσφέρουν αλησµμόνητες συγκινήσεις, µμε την προϋπόθεση να το θέλουν πολύ και να µμη φείδονται κόπων και θυσιών. Να είναι οπλισµμένοι µμε επιµμονή, ψυχραιµμία και υποµμονή. Καταλαβαίνω  ότι  αγαπάτε  πολύ     την  επιστήµμη  σας  και  τη  δουλειά  σας. Με  τι  ασχολείστε,  όµμως,     όταν  βρίσκεστε  µμακριά  από  το   αµμφιθέατρο  του  Πανεπιστηµμίου;; Με τη µμουσική. Παίζω πιάνο και τα

τελευταία χρόνια ασχολούµμαι ιδιαίτερα µμε τους µμουσικούς ανασυνδυασµμούς (ανταλλαγή ήχων µμεταξύ δύο συνθέσεων και παραγωγή µμιας νέας σύνθεσης).

Θα θέλατε  να  στείλετε  σε  κάποιο   πρόσωπο  ένα  χαιρετισµμό  που  να συνοδεύεται  από  ένα  µμεγάλο   ευχαριστώ;; Στον κ. Ιωάννη Ματιάτο για τη στήριξη που µμου προσέφερε. Ποιο  µμήνυµμα  θα  θέλατε  να  στείλετε   στους  µμαθητές  και  στους  αποφοίτους που  θα  διαβάσουν  αυτή  τη   συνέντευξη;; Να είναι όλοι γεροί, να σκέφτονται, να αισθάνονται, να συναισθάνονται και να δηµμιουργούν. Κύριε  Μελετή,     σας  ευχαριστούµμε  πολύ!  

29/9/2010 3:30:29 µµ


38 BACK TO  SCHOOL

5X5

Ο Σύλλογος Αποφοίτων στο πλαίσιο των events που διοργανώνονται µμε τίτλο “Back2schooL” σας ενηµμερώνει για τη διοργάνωση του 1ου Τουρνουά Ποδοσφαίρου «5χ5» που πραγµματοποιήθηκε το Σάββατο 29/05/2010.

teuxos30_new.indd 38

29/9/2010 3:31:01 µµ


3x3  5x5 39

3X3

Ο Σύλλογος Αποφοίτων στο πλαίσιο των events που διοργανώνονται µμε τίτλο “Back2schooL” σας ενηµμερώνει για τη διοργάνωση του 1ου Τουρνουά Μπάσκετ «3on3» που πραγµματοποιήθηκε το Σάββατο 29/05/2010.

Όλες οι φωτογραφίες του τουρνούα βρίσκονται στο facebook/Zirides School

teuxos30_new.indd 39

29/9/2010 3:31:29 µµ


40 BACK TO  SCHOOL

back to school? Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010 ανοίγει ξανά το σχολείο! Επιστρέφουμε στα θρανία!!!

Αποστολή του Συλλόγου είναι να φέρνει κοντά τους αποφοίτους και να κρατά ζωντανούς τους δεσμούς με το σχολείο. Ετοιμαστείτε, λοιπόν, για τη μεγάλη επανασύνδεση την Κυριακή 21 Νοεμβρίου! Εφοδιαστείτε με σχολικές τσάντες, βιβλία και τετράδια (η...στολή είναι προαιρετική!) και... BACK TO SCHOOL! Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις άρτιες εγκαταστάσεις του σχολείου μας και θα περιλαμβάνει μαθήματα με τους αγαπημένους καθηγητές μας, ΒΒQ για...τους κοπανατζήδες, φύλαξη για παιδιά έως 10 ετών και πολλές εκπλήξεις! Το σχολικό θα σας περιμένει στο σταθμό Δ. Πλακεντίας στις 10:00 π.μ.. Να είστε όλοι εκεί, γιατί διαφορετικά...θα πάρετε απουσία! Χάρτης για το πώς μπορεί να έρθει κανείς με δικό του μεταφορικό μέσο στις εγκαταστάσεις της Νέας Γενιάς Ζηρίδη στο www.ziridis.gr Πληροφορίες (Νέα Γενιά Ζηρίδη): Μαίρη Σισμανίδου, τηλ.: 210 6685619 Δήλωση για συμμετοχή (ΣΑΛΑ): Χρυσάνθη Σολομωνίδου τηλ.: 210 8540708 & 6973741283

teuxos30_new.indd 40

29/9/2010 3:31:30 µµ


ΒACK TO  SCHOOL 41

Μια μέρα με σχολικό πρόγραμμα, με τους παλιούς μας καθηγητές και τους παλιούς μας διπλανούς!

Το κουδούνι χτυπά στις 11:00!!! ΒΒQ, φύλαξη παιδιών, πισίνα

teuxos30_new.indd 41

Σχολικό της Νέας Γενιάς Ζηρίδη αναχωρεί από το σταθμό Δουκίσης Πλακεντίας στις 10:00 π.μ.

29/9/2010 3:31:36 µµ


42 ΣΑΛΑ 03

REUNION ‘90 01 02

05

06

04

07 09

08

10

11

1. Κος. Κόκλας 2. Αλέξης Αγγελόπουλος 3. Εφη Καζή 4. Πάνος Ευαγγελάτος 5. Κώστας Σαββίδης & Ελλη Σοφιανοπούλου (στο βάθος Σόνια Ρουσσοπούλου) 6. Μάνια Ζηρίδη 7. Αρτεµμις Βαµμβακοπούλου & Γιώργος Ζέρδιλας 8. από αριστερά προς τα δεξιά: Φάνης Παυλίδης, Κώστας Σαββίδης, Χάρης Προυάλογλου, Πάνος Ευαγγελάτος 9. από αριστερά προς τα δεξιά: Εφη Δάµμου, Εφη Καζή, Μαριάννα Αβούρη 10. Κώστας Τζαµμαλούκας 11. από αριστερά προς τα δεξιά: Σόνια Ρουσσοπούλου, Μελίνα Πολυχρονοπούλου, Μάρω Πολυζωίδου

teuxos30_new.indd 42

29/9/2010 3:31:52 µµ


REUNION 1990 43 01

03

02

05

04 06

07 08

09

10

1. Παναγιώτης Ζηρίδης & Ιωάννα Παπαβασιλείου 2. Έλλη Σοφιανοπούλου 3. Μυρτώ Κορακάκη, Διδώ Δηµμητριάδου, Γιάννης Βενετσάνος, Ιωάννα Βώβου 4. Γιώργος Μουτσάτσος & Νίκος Νίτσος 5. Μαρία Τζαβελάκου & Σπύρος Μωραΐτης 6. Γιάννης Καρδάτος, Θάνος Καβούκας, Κώστας Αποστολόπουλος, Έφη Δάµμου, Έφη Καζή, Γιώργος Ζέρδιλας 7. Ο sponsor 8. Κώστας Τζαµμαλούκας 9. Γιάννης Βενετσάνος ,Σπύρος Μωραΐτης, Στέλιος Λιναρδάκης 10. Φιλίστωρ Δεστεµμπασίδης

teuxos30_new.indd 43

29/9/2010 3:32:02 µµ


44 ΣΑΛΑ 02

REUNION ‘00 01

05

03

04

06

09

07

08 1. Παπανδρεάδης, Παπαδόπουλος, Νίκος Σιούτης 2. Σκουφάς, Γιάννης Καστρίτης 3. Απόστολος Δρόλιας 4. Ισιδώρα Παντολέων 5. Ρίκα Κατσιµμάρδου, Κατερίνα Ζηρίδη 6. Ναταλία Στενηµμαχίτη, Άννα Φαρδή 7. κα Τσώνη 8. Κουµμουτσέας, Παπανδρεάδης 9. Μαρίνα Μπενέκου, Φώνη Σωτηρίου

teuxos30_new.indd 44

29/9/2010 3:32:14 µµ


REUNION 2000 45 01

02

03

04

05

06

1. Εβίτα Παντολέων, Νίκος Μελετής, Ελένη Αλιφέρη 2. Ασηµμένια Παπαδοπούλου, Δηµμήτρης Φαλιέρος, Νάντια Λεβέντη, Ελευθερία Ιακωβάκη, Βαρβάρα Μαµμάτη 3.  Smirnoff Girls 4. Βιβή Δασκαλάκη 5. κ. Κοσµμάς 6. Παναγιώτης Μέτσης, Ιάκωβος Μέκιος, Γιάννης Κουλιούµμπας

teuxos30_new.indd 45

29/9/2010 3:32:20 µµ


46 ΣΑΛΑ 01

02

04

03

07

05

06

1. Νίκος Νίκας, Γιάννης Χαλβατζής, Κατερίνα Ζηρίδη, Στέλιος Λιναρδάκης 2. Γιάννης λουλουδάκης 3. Δάνια Πετρίδη, Εµμµμανουέλα Παπδοχατζάκη, 4. Ναταλία Στενηµμαχίτη, Εύα Ζαντιώτου 5.  Μαριάννα Γιαβρίγλου 6. Κατερίνα Παναγοπούλου, Ισιδώρα Παντολέων 7.  Ζωή Ζαφειροπούλου

teuxos30_new.indd 46

29/9/2010 3:32:27 µµ


REUNION 2000 47 01 03

02

04

05

06

07 08

09

10

1. Μαρίνα Μπενέκου 2. Παναγιώτης Ζηρίδης, Ελένη Πετροπούλου 3. κ. Κόκλας 4. Χρυσάνθη Σολοµμωνίδου 5. Ειρήνη Σοφούλη 6. Ντόρα Πανιοπούλου, Ισιδώρα Παντολέων, Κατερίνα Παναγοπούλου, Νάντια Λεβέντη, Ελευθέρια Ιακωβάκη, Βαρβάρα Μαµμάτη 7.  Μαριάννα Τζήλου και σύζυγος 8.  Μαίρη Ζαφειροπούλου 9. Reunion 2000 10. Σπύρος Μωραΐτης

teuxos30_new.indd 47

29/9/2010 3:32:38 µµ


teuxos30_new.indd 48

29/9/2010 3:32:41 µµ


ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ  ΖΗΡΙΔΗ 49

Σας καλωσορίζουµμε στη νέα σχολική χρονιά και ευχόµμαστε να είναι χαρούµμενη και δηµμιουργική για όλους µμας. Φέτος συµμπληρώνουµμε 77 χρόνια λειτουργίας και αισθανόµμαστε υπερήφανοι που στη διαδροµμή που διανύουµμε έχουµμε συνοδοιπόρους τους µμαθητές, τους γονείς, τους απόφοιτους και τους συνεργάτες µμας, οι οποίοι συµμµμερίζονται τις αρχές και τις αξίες µμας και συµμβάλλουν στην επίτευξη των κοινών µμας στόχων. Σε έναν κόσµμο που διαρκώς αλλάζει, βασική µμας µμέριµμνα είναι οι µμαθητές µμας να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να γίνουν πρωταγωνιστές του αύριο. Να γίνουν άνθρωποι ευαισθητοποιηµμένοι, να εµμπνέουν, να ενεργοποιούν άλλους ανθρώπους και να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Να είναι ενεργοί πολίτες, πολίτες µμε κοινωνική συνείδηση. Να αποτελούν πρότυπο για τους άλλους. Να προσαρµμόζονται εύκολα σε νέες καταστάσεις, να είναι ευέλικτοι, υπεύθυνοι και συνεπείς σε ό,τι αναλαµμβάνουν. Τα παιδιά µμας είναι οι ηγέτες του αύριο, οι πολίτες του κόσµμου και βασική µμας επιδίωξη είναι να είναι επιτυχηµμένα και ευτυχισµμένα στη ζωή τους.

Σας ευχαριστούµμε πολύ που µμας τα εµμπιστεύεστε! Καλό ξεκίνηµμα! Με εκτίµμηση, Μάνια Ζηρίδη

teuxos30_new.indd 49

29/9/2010 3:32:50 µµ


50 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Νέα Γενιά Ζηρίδη παράλληλα µμε τη δυναµμική ανάπτυξη που σηµμειώνει τα τελευταία χρόνια, δραστηριοποιείται ενεργά και µμε συνέπεια στα πλαίσια των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µμέσα από περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις, εκφράζοντας έτσι την ουσία της πραγµματικής παιδείας!

«ΡΑΦΗΝΑ – ΚΑΘΑΡΗ... ΖΩΝΤΑΣ» Την Παρασκευή, 28 Μαΐου, µμαθητές/τριες του Δηµμοτικού συµμµμετέχουν στην 15η Πανελλαδική εκστρατεία εθελοντικών καθαρισµμών παράκτιων και άλλων φυσικών περιοχών, καθαρίζοντας παραλίες της Ραφήνας. Σύνθηµμα όλων «Ραφήνα – Καθαρή... ζωντας». Σκοπός της συγκεκριµμένης δράσης, που διοργανώνεται από τη Νέα Γενιά Ζηρίδη σε συνεργασία µμε την Περιβαλλοντική οργάνωση «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS», υπό την αιγίδα του Δήµμου Ραφήνας, είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η αφύπνιση των µμεγάλων στις κραυγές των ακτών µμας για καθαριότητα και προστασία. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα φύλλα καταγραφής απορριµμµμάτων θα επεξεργαστεί η ερευνητική οµμάδα του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστηµμίου Πατρών.

teuxos30_new.indd 50

29/9/2010 3:33:00 µµ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   51 ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Την Τετάρτη, 23 Ιουνίου, οι µμαθητές/τριες που συµμµμετέχουν στο καλοκαιρινό πρόγραµμµμα του σχολείου µμας «Παιχνίδι-­ Άθληση-­ Εξερεύνηση», παίρνουν µμέρος σε περιβαλλοντική δράση, δεντροφυτεύοντας την έναρξη της Μαραθωνίου διαδροµμής. Η δράση διοργανώνεται από την Εθνική Ολυµμπιακή Ακαδηµμία στο Μαραθώνα, µμε την ευκαιρία του εορτασµμού της «Ολυµμπιακής Ηµμέρας», στα πλαίσια του προγράµμµματος «Αναδάσωση και Αθλητισµμός», που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµμάτων. Οι µμαθητές συνοδευόµμενοι από τον Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής του Σχολείου, κ. Ι. Παπανδρεάδη, αναρτούν ζωγραφιές και αθλητικά µμηνύµματα στα νεοφυτευµμένα δέντρα σε µμια προσπάθεια ευαισθητοποίησης όλων µμας για το περιβάλλον.

FASTRACKIDS & ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Χάρη στην ευαισθησία των συνεργατών του Fas-­ TracKids και του προγράµμµματος εµμπλουτισµμένης εκπαίδευσης για µμη προνοµμιούχα παιδιά, που πραγµματοποιείται στους χώρους του σχολείου µμας, τα παιδιά του Χαµμόγελου του Παιδιού µμάς δείχνουν τι σηµμαίνει όρεξη για µμάθηση και χαρά και χαµμογελούν... µμαθαίνοντας Βιολογία!

teuxos30_new.indd 51

29/9/2010 3:33:05 µµ


52 ΑΠΟΨΕΙΣ

ÁΑÃΓÁΑÐΠÇΗ ÅΕÉΙÍΝÁΑÉΙ…  ÇΗ  ÌΜÁΑÌΜÁΑ Αφιερωµμένο σε όλες τις µμητέρες που προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στους ρόλους της ζωής τους -ως µμητέρες, σύζυγοι, γυναίκες, επαγγελµματίες, φίλες και άλλα πολλά! ΑΡΘΡΟ  ΤΗΣ  ΜΑΝΙΑΣ  ΖΗΡΙΔΗ ΣΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ     ΣΑΒΒΑΤΟ  08/05/2010

Προτάσεις για ουσιαστικές ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ Ας: •Το ενθαρρύνουµμε να µμας διδάξει κάτι που ξέρει •Του δείξουµμε µμέσα από το παράδειγµμά µμας πώς να κάνει ανακύκλωση •Αφουγκραστούµμε τις ιδιαίτερες κλίσεις του, ενθαρρύνοντάς το να βιώσει διαφορετικές εµμπειρίες –(αντί για δικές µμας επιθυµμίες) •Επιλέξουµμε παιχνίδια που καλλιεργούν τη φαντασία και µμπορούν να χρησιµμοποιηθούν ποικιλοτρόπως ανάλογα µμε τη δηµμιουργικότητα του παιδιού. •Κάνουµμε µμια βόλτα στη φύση •Οργανώσουµμε ένα απόγευµμα εθελοντισµμού (π.χ. σε ίδρυµμα, δενδροφύτευση). •Συζητήσουµμε για τις αξίες της ζωής.

teuxos30_new.indd 52

Μετά από µμια ηµμέρα δουλειάς ως τις 8 το βράδυ και µμια έξοδο για να δούµμε κάτι φίλους όπου κατέληξα να κοιµμάµμαι στον καναπέ τους (!), ξύπνησα το επόµμενο πρωί από τις φωνούλες της εντεκάµμηνης κόρης µμου που φώναζε «µμα-­µμά»…την κοπέλα που τη φροντίζει! Μέσα στις ενοχές, συνειδητοποίησα πως αυτό, µμαζί µμε το γεγονός ότι κάποιος άλλος πριν από εµμένα θα δει το παιδί µμου να κάνει τα πρώτα του βήµματα ή να λέει την πρώτη του λέξη, είναι το τίµμηµμα της εργαζόµμενης µμητέρας… Γι’ αυτό, αν οι περισσότερες µμητέρες νιώθουµμε ότι προσπαθούµμε να ισορροπήσουµμε ανάµμεσα στους απαιτητικούς ρόλους της ζωής µμας, αλλά πάνω απ’ όλα είµμαστε µμαµμάδες µμε λίγο χρόνο στη διάθεσή µμας…, δεν µμπορούµμε να ελπίζουµμε σε κάτι άλλο παρά στον ποιοτικό χρόνο και την ουσιαστική σχέση µμε το παιδί µμας. Ποιοτικός χρόνος σηµμαίνει: κάνω µμε την κόρη µμου ό, τι εκείνη θέλει έστω και για 10 λεπτά την ηµμέρα. Είµμαι προσηλωµμένη δίνοντας το 100% της

προσοχής µμου, αφήνοντας στην άκρη οτιδήποτε άλλο. Είµμαι πραγµματικά παρούσα, χωρίς να ταξιδεύει το µμυαλό µμου σε εκκρεµμότητες ή στην πρωινή συνάντηση που δεν πήγε καλά. Όσο ανέφικτο και αν ακούγεται, είναι σηµμαντικό να είµμαστε διαθέσιµμες για να µμας ανοιχτούν τα παιδιά µμας όταν νιώσουν την ανάγκη. Και βέβαια να δίνουµμε την αγάπη και τη στοργή µμας σε γενναίες δόσεις καθηµμερινά. Όταν συζητάµμε, ας αφήσουµμε το παιδί µμας να µμιλάει περισσότερο. Ας του δώσουµμε την αµμέριστη προσοχή µμας και ας συγκρατηθούµμε από το να προσφέρουµμε τη συµμβουλή µμας (εκτός αν µμας ζητηθεί), για να αντιληφθεί τα συναισθήµματά του και να σκεφτεί πιθανές λύσεις. Όταν κλαίει ο ρόλος µμας δεν είναι να το πείσουµμε ότι «δε συµμβαίνει τίποτα» όταν προφανώς συµμβαίνει, αφού χτύπησε ή πληγώθηκε, αλλά να το ακούσουµμε και να αναγνωρίσουµμε τα συναισθήµματά του (π.χ. «νοµμίζω τρόµμαξες»). Όταν χάνουµμε την ψυχραιµμία µμας ή

29/9/2010 3:33:16 µµ


ΑΠΟΨΕΙΣ 53

φερόµμαστε άδικα, ας µμην ντραπούµμε να ζητήσουµμε συγγνώµμη, όσο µμικρό και αν είναι το παιδί µμας. Έτσι θα µμειώσουµμε τις τύψεις µμας και το παιδί µμας θα µμάθει ότι όλα τα συναισθήµματα είναι αποδεκτά αλλά όχι όλες οι συµμπεριφορές που απορρέουν από αυτά. Όταν το παιδί µμας δεν καταφέρνει κάτι µμόνο του, πριν σπεύσουµμε να το βοηθήσουµμε, ας αναρωτηθούµμε αν είναι πιο σηµμαντικό να πετύχει αυτό που θέλει µμε τη βοήθειά µμας ή να µμάθει ότι όταν προσπαθεί µμόνο του θα τα καταφέρει. Όταν κάνουµμε εµμείς πράγµματα για το παιδί µμας είτε για να µμη το βλέπουµμε να δυσκολεύεται είτε γιατί βιαζόµμαστε, αφού το σχολικό περιµμένει κάτω από το σπίτι µμας, τελικά δεν το βοηθάµμε να σταθεί στα πόδια του. Όσο και αν θέλουµμε µμετά από µμια δύσκολη µμέρα να σταµματήσουµμε την εµμπόλεµμη κατάσταση που ξέσπασε ανάµμεσα στα αδέλφια, ο ρόλος µμας είναι να τα βοηθήσουµμε να λύσουν τη διαφορά τους (όντας “µμεσολαβητές”)

teuxos30_new.indd 53

και όχι να τη λύσουµμε εµμείς (όντας “δικαστές”). Όταν νιώθουµμε ότι φτάσαµμε στα όριά µμας, ας κάνουµμε ένα διάλειµμµμα έστω λίγων λεπτών, για να αποστασιοποιηθούµμε από το συµμβάν. Αργότερα που θα έχουµμε ηρεµμήσει, θα είµμαστε πιο ψύχραιµμες και µμε περισσότερες πιθανότητες να χειριστούµμε σωστά το θέµμα. Είναι σηµμαντικό να δείξουµμε στο παιδί µμας ότι η ζωή δεν είναι τέλεια. Αποστολή µμας ως γονείς δεν είναι να κάνουµμε τη ζωή τέλεια για το παιδί µμας, αλλά να το προετοιµμάσουµμε και για τις δύσκολες στιγµμές, βοηθώντας το να καλλιεργήσει απαραίτητες δεξιότητες. Τελικά, η σχέση µμε το παιδί µμας βασίζεται σε βασικές αρχές: σεβασµμό, ειλικρίνεια, όρια, αποδοχή και αγάπη όπως άλλωστε όλες οι σχέσεις στη ζωή µμας. Αξίζει όσο τίποτα άλλο στον κόσµμο να είµμαστε µμητέρες. Μπορεί το παιδί µμας να µμη µμας ανήκει, όµμως εµμάς αναζητά όταν φοβάται, νιώθει ανασφάλεια ή θέλει αγκαλιά. Είµμαστε τυχερές που

έχουµμε το παιδί µμας στη ζωή µμας. Ας δώσουµμε και σ’ εκείνο να νιώσει το ίδιο για εµμάς. Στο δικό µμας χέρι είναι να βοηθήσουµμε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, το παιδί µμας, να βρει το σκοπό της ζωής του, να αναπτύξει το δυναµμικό του, να ευτυχήσει και να κάνει αυτόν τον κόσµμο λίγο καλύτερο από ό,τι τον βρήκε. Στο τέλος της ηµμέρας που βάζουµμε το αγγελούδι µμας για ύπνο εµμείς και µμόνο εµμείς ξέρουµμε καλύτερα από όλους, αν ήµμασταν καλή µμητέρα για το παιδί µμας σήµμερα… Και αν δεν ήµμασταν, ευτυχώς έχουµμε να κάνουµμε µμε παιδιά που ξέρουν να συγχωρούν… Ας µμην ξεχνάµμε ότι αύριο µμπορούµμε να γίνουµμε καλύτερη µμητέρα…, πιο κοντά σε αυτό που είχαµμε ονειρευτεί. ΜΑΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ,  BSC.,  M.SC.,  MBA ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,     DIRECTOR  OF  STUDENT  AFFAIRS ΝΕΑ  ΓΕΝΙΑ  ΖΗΡΙΔΗ     mziridis@ziridis.gr

29/9/2010 3:33:24 µµ


54 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΗΣ  &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Στις 14 και 15 Ιουνίου, σε πανηγυρικό κλίµμα, εορτάζεται η λήξη της σχολικής χρονιάς µμε τη διοργάνωση του «Φεστιβάλ Τέχνης και Αθλητησµμού» από τους µμαθητές όλων των βαθµμίδων. Η Νέα Γενιά Ζηρίδη ως πυρήνας πολιτισµμού και αθλητισµμού, προκαλεί και καλλιεργεί τις ιδιαίτερες κλίσεις και δυνατότητες των µμαθητών της. Με µμοναδικό τρόπο, µμέσα από ψυχαγωγική οπτική γωνία, συνδυάζει την εξατοµμικευµμένη µμέθοδο ανίχνευσης των ιδιαίτερων ικανοτήτων κάθε παιδιού. ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

EKΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ   «ΤΑΞΙΔΙ  ΣΤΗΝ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  Α’Β’Γ’  «ΠΕΤΑΛΟΥΔΙΣΜΑΤΑ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   Δ’Ε’ΣΤ’  «ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ  ΠΙΝΕΛΙΕΣ»

teuxos30_new.indd 54

29/9/2010 3:33:53 µµ


ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΗΣ  &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 55

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΟΜΙΛΟΥ   ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  «Ο  ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ  ΓΑΜΟΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ  ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ   «ΤΑΞΙΔΙ  ΣΤΗΝ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ  -­  ΑΝΑΣΚΑΦΗ»

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ     ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ  ΘΕΑΤΡΟΥ  «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ  2017»

teuxos30_new.indd 55

29/9/2010 3:34:26 µµ


56 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΗΣ  &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ   ΚΛΙΣΕΩΝ  ΜΕ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  «ΕΝΑΕΡΙΕΣ  ΠΑΣΕΣ»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΕΝΤΡΟΥ   ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  ΚΛΙΣΕΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

teuxos30_new.indd 56

29/9/2010 3:35:08 µµ


ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΗΣ  &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 57

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  Δ’Ε’ΣΤ’   «ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ  ΝΟΤΕΣ»

ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ   ΟΡΧΗΣΤΡΑ  ΤΟΥ  ΩΔΕΙΟΥ  ΖΗΡΙΔΗ  ΥΠΟ   ΤΗ  ΔΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΟΥ  Ν.  ΚΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΟΜΙΛΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

teuxos30_new.indd 57

ΣΥΝΑΥΛΙΑ -­  ΑΦΙΕΡΩΜΑ     ΣΤΟΝ  ΜΑΝΟ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ     «ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΝΤΑΣ  ΤΗ  ΣΚΙΑ  ΤΟΥ»

ΟΜΙΛΟΙ ΓΥΝΑΣΙΟΥ

29/9/2010 3:35:51 µµ


58 ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Το Θέατρο είναι τέχνη σύνθετη και κοινωνική. Είναι η τέχνη των τεχνών, καθώς «παντρεύει» πολλές τέχνες µμαζί. Παιδαγωγικό µμέσο έκφρασης και γνώσης, επικοινωνίας και αίσθησης, το θέατρο στο σχολείο στοχεύει στο να αναδείξει τη δηµμιουργικότητα και τη φαντασία των µμαθητών, να αναπτύξει τον ψυχικό τους δυναµμικό και να καλλιεργήσει τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους. Οι µμαθητές της Νέας Γενιάς Ζηρίδη συµμµμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, αυτοσχεδιάζουν και ζωντανεύουν µμέσα στο χώρο µμια κίνηση, πράξη, συναίσθηµμα, συµμπεριφορά ή ιστορία.

«ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ

«ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 2017», ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ Ο Όµμιλος Σύγχρονου Θεάτρου συµμπληρώνει φέτος 10 χρόνια λειτουργίας στο σχολείο και το γιορτάζει αλλάζοντας γραµμµμή πλεύσης, πιστός στο συνεχή πειραµματισµμό, την καινοτοµμία, αλλά πάντα µμε παιδαγωγική προοπτική. Την Τρίτη, 15 Ιουνίου, παρουσιάζει το έργο «Λυσιστράτη 2017» της Πένυς Φυλακτάκη, µμια θεατρική σύνθεση µμε θέµμα τη διαµμάχη των δύο φύλων, τον πόλεµμο και την ειρήνη, θέµματα επίµμονα, πάντα επίκαιρα, αλλά και άλυτα.

teuxos30_new.indd 58

Η παράσταση συνδυάζει το θέατρο µμε το video art και πλαισιώνεται από ζωντανή ορχήστρα. Συµμµμετέχουν µμαθητές του Γυµμνασίου και του Λυκείου, καθώς και απόφοιτοι του σχολείου. Υπεύθυνη της θεατρικής σύνθεσης και της σκηνικής διδασκαλίας είναι η Φιλόλογος Νατάσα Μερκούρη, τη µμουσική επιµμέλεια έχει ο Μάκης Παπασπύρου, και τη σκηνογραφική και ενδυµματολογική επιµμέλεια η Άννα Μαχαιριανάκη.

Το έργο «Ματωµμένος Γάµμος» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε µμετάφραση Νίκου Γκάτσου, παρουσιάζει φέτος ο Όµμιλος Υποκριτικής Τέχνης, στο ανοιχτό αµμφιθέατρο του σχολείου µμας. Ο Όµμιλος Υποκριτικής Τέχνης Ζηρίδη που αποτελείται από µμαθητές Γυµμνασίου Λυκείου και αποφοίτους, δηµμιουργήθηκε πριν από 10 χρόνια, έχει συµμµμετάσχει πέντε φορές στον Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισµμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ και έχει αποσπάσει πρώτα βραβεία και ειδικές διακρίσεις. Οι συµμµμετέχοντες στο θεατρικό, ζωντανεύουν επί σκηνής τον σκληρό κόσµμο του Λόρκα, όπως αυτός απεικονίζεται στο διάσηµμο έργο του. Μια παράσταση µμε σύγχρονη

σκηνοθετική προσέγγιση, που αποκαλύπτει την ένταση της ερωτικής τραγωδίας, αναζητώντας τις αναλογίες µμε το σήµμερα. Τη σκηνική διδασκαλία επιµμελείται ο Εκπαιδευτικός Διευθυντής του Λυκείου µμας, Φιλόλογος, κ. Νίκος Μακαρόνας και τη µμουσική διδασκαλία -­ ενορχήστρωση ο Συνθέτης και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του “Ωδείου Ζηρίδη”, κ. Νίκος Κυπουργός. Η παράσταση πραγµματοποιείται στο πλαίσιο του διήµμερου Φεστιβάλ Τέχνης & Αθλητισµμού των µμαθητών στο σχολείο µμας στις 15 Ιουνίου και παρουσιάζεται και στο φεστιβάλ της κοινότητας Πανόρµμου στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Τήνου στις 26 Ιουνίου.

29/9/2010 3:36:07 µµ


ΩΔΕΙΟ ΖΗΡΙΔΗ 59

ΩΔΕΙΟ ΖΗΡΙΔΗ Η µμουσική είναι τρόπος έκφρασης, χαράς και δηµμιουργίας για τους µμαθητές του Ωδείου Ζηρίδη. Είναι ήχος, είναι χρώµμα, είναι εικόνα, είναι µμια γλώσσα: µμια παγκόσµμια γλώσσα!

teuxos30_new.indd 59

Το Ωδείο Ζηρίδη, την Παρασκευή, 11 Ιουνίου, ολοκληρώνει την τρίτη συνεχή χρονιά λειτουργίας του, µμε τις εξετάσεις των παιδιών και την καταληκτική του εκδήλωση. Οι µμαθητές του Ωδείου ερµμηνεύουν σύντοµμα µμουσικά κοµμµμάτια (σόλο, ντουέτα, τρίο) και η εκδήλωση κλείνει µμε την εµμφάνιση της 30µμελούς Ορχήστρας, στο κοµμµμάτι “Κεµμάλ” του Μάνου Χατζιδάκι, στην αυθεντική του σχεδόν ενορχήστρωση, µμε τις αναγκαίες όµμως προσαρµμογές στις µμουσικές δυνατότητες των µμαθητών µμας. Την ορχήστρα διευθύνει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ωδείου Ζηρίδη, Ν. Κυπουργός. Μαζί µμε τους µμαθητές µμας, στην ορχήστρα συµμµμετέχουν και οι καθηγητές του Ωδείου Ζηρίδη. Στις 14-­15 Ιουνίου, η Ορχήστρα παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τέχνης & Αθλητισµμού,

υπό τη διεύθυνση του Νίκου Κυπουργού και εντυπωσιάζει τους ακροατές µμε την εξαιρετική εκτέλεση της. Επιπλέον η Παιδική Χορωδία του σχολείου µμας συµμµμετέχει στη συναυλία της Ορχήστρας των Χρωµμάτων στις 10 Μαΐου 2010, µμε έργα Νίκου Κυπουργού και επίσης στο δίσκο “Η επιστροφή του τεµμπέλη δράκου” του Γιώργου Χατζηπιερή, µμε τραγούδια για παιδιά. Στη διάρκεια της φετινής χρονιάς παρουσιάζονται µμουσικά όργανα από τους καθηγητές του Ωδείου σε τάξεις διαφόρων βαθµμίδων. Τέλος, η Καµμεράτα των Φίλων της Μουσικής παρουσιάζει τα έγχορδα όργανα στους µμαθητές µμας, εισάγοντάς τους παράλληλα στον κόσµμο της κλασικής µμουσικής σε ειδικές εκδηλώσεις, τόσο στο σχολείο, όσο και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

29/9/2010 3:36:15 µµ


60 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

Ευχάριστη, δηµμιουργική και ενδιαφέρουσα είναι η σχολική ζωή στη Νέα Γενιά Ζηρίδη. Το σχολείο µμας ενθαρρύνει τους µμαθητές να αναλάβουν πρωτοβουλίες µμέσα από τη διοργάνωση ποικίλων πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

«ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ Α-­Β-­Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Μ΄ έναν πρωτότυπο τρόπο ολοκληρώνουν τη σχολική χρονιά οι τάξεις Α΄Β΄Γ΄ Δηµμοτικού. Γονείς και παιδιά περνούν µμια ξεχωριστή µμέρα στο σχολείο, ακολουθώντας µμια ευχάριστη εκπαιδευτική διαδροµμή σύµμφωνα µμε το πρόγραµμµμα των πολλαπλών ευφυϊών, που έχει πολυετή εφαρµμογή στο σχολείο µμας. Όλοι συµμµμετέχουν σε παιχνίδια µμε το λόγο, τους ήχους, τα χρώµματα, σε πειράµματα µμε ασκήσεις, σε εργαστήρια µμε κατασκευές. Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών

είναι γονείς και παιδιά να γνωρίσουν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης µμέσα από συγκεκριµμένα workshops γλωσσικό, λογικοµμαθηµματικό, οπτικοχωρικό, µμουσικοκινητικό, νατουραλιστικό και ενδοδιαπροσωπικό και έτσι να ανακαλύψουν και να µμοιραστούν µμεταξύ τους τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες ικανότητές τους. Μαµμάδες και µμπαµμπάδες, φορώντας άνετα ρούχα και παπούτσια, «άφησαν» στο σπίτι το ρόλο του γονιού και «µμεταµμορφώθηκαν» για 4 ώρες σε παιδιά µμαζί µμε τα παιδιά τους.

«ΜΝΗΜΕΣ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» Την Παρασκευή, 18 Ιουνίου, πραγµματοποιείται µμε ιδιαίτερη λαµμπρότητα, η τελετή αποφοίτησης των µμαθητών της Γ΄Λυκείου και του International Baccalaureate. Τους απόφοιτούς µμας τιµμά µμε την παρουσία του ο καθηγητής του Οικονοµμικού Πανεπιστηµμίου Αθηνών και συγγραφέας,

κ. Δ. Μπουραντάς, ο οποίος είναι κεντρικός οµμιλιτής. Επίσης, ο Ορφέας Περίδηςαφιερώνει ένα ανέκδοτο τραγούδι στους αποφοίτους µμας ως κατευόδιο στη νέα τους ζωή. Ακολουθεί κοκτέιλ και έντεχνο λαϊκό πρόγραµμµμα από παλαιούς απόφοιτους και µμαθητές.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Α-­Β-­Γ «ΠΕΤΑ-­ΛΟΥΔΙΣΜΑΤΑ» Οι µμαθητές µμας παρεµμβαίνουν στον υπαίθριο χώρο του σχολείου µμε τα δικά τους έργα και τον διαµμορφώνουν σε ένα εικαστικό περιβάλλον. Φυτά και έντοµμα σε µμεγέθυνση, σαν να τα βλέπουν µμέσα από ένα φακό, διακοσµμούν αρµμονικά τον κήπο του σχολείου µμας, σε µμια πρωτότυπη εικαστική έκθεση που διοργανώνεται στις 14-­15 Ιουνίου. Πρόκειται για την πρώτη

teuxos30_new.indd 60

απόπειρα των παιδιών να δηµμιουργήσουν έργα in situ, δηλαδή έργα που προορίζονται αποκλειστικά για ένα συγκεκριµμένο χώρο. Όλα τα έργα είναι κατασκευές µμεικτής τεχνικής από ανακυκλώσιµμα υλικά. Η έµμπνευση και οργάνωση της έκθεσης ανήκει στην καθηγήτρια εικαστικών Δηµμοτικού κ. Άννα Καπουράλη.

29/9/2010 3:36:26 µµ


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 61

«ΜΙΚΡΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ»

FIT FOR LIFE

Οι µμαθητές και µμαθήτριες της Α΄Δηµμοτικού γίνονται για µμια µμέρα «Αρχαιολόγοι» και γράφουν πάνω σε πηλό τη φράση «καλό καλοκαίρι» στη Γραµμµμική Β΄. Την οργάνωση και την επιµμέλεια του project έχει η δασκάλα – αρχαιολόγος Ν. Δηµμητροπούλου.

Την Πέµμπτη, 13 Μαΐου, οι µμαθητές και µμαθήτριες της Ε’ Δηµμοτικού συµμµμετέχουν στο πρόγραµμµμα «Fit for life». Στόχος του προγράµμµματος είναι να ενηµμερώσει, να ενθαρρύνει και να κινητοποιήσει παιδιά και γονείς σχετικά µμε την υιοθέτηση ενός υγιεινότερου τρόπου ζωής. Σε ειδικά διαµμορφωµμένο χώρο στο σχολείο µμας και κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων

εργοµμετρικών µμηχανηµμάτων, οι επιστηµμονικοί συνεργάτες του προγράµμµματος από το ΤΕΦΑΑ Σερρών, προσφέρουν τη δυνατότητα µμετρήσεων και συµμβουλών σχετικά µμε θέµματα άσκησης και διατροφής. Οι µμετρήσεις που πραγµματοποιούνται είναι: Κινητικότητα σπονδυλικής στήλης – Ισορροπία – Δύναµμη Ευλυγισία -­ Φυσική Κατάσταση.

ZIRIDODANCE 2010

Ο «ΠΥΡΟΣ.. ΣΒΕΣΤΗΣ» ΤΗΣ BIC ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ

Την Παρασκευή, 4 Ιουνίου, οι µμαθητές και µμαθήτριες των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δηµμοτικού διαγωνίζονται και έχουν την ευκαιρία να επιδείξουν, είτε µμεµμονωµμένα είτε οµμαδικά, τις χορευτικές τους ικανότητες, σε µμια µμέρα αφιερωµμένη στο χορό. Τα βραβεία µμοιράζονται οι : •1ο Βραβείο: Γόρδιος Μάριος, Βασίλης Κορδογιάννης, Ιάσονας Λαζάρου, Γιάννης Νικοπολίδης (µμαθητές Δ1) •2ο Βραβείο: Αναστασία Δηµμητροπούλου (Στ1), Ζωή Καραµμολέγκου (Στ1), Θάλεια Κανδύλη (Στ5), Κατερίνα Καρρά (Στ3), Κατερίνα Πρίφτη (Στ3) •3ο Βραβείο: ΄Εφη Βέρδη (Δ4), Ναταλία Παπαγεωργίου (Δ4), Τζέλλα Πλέσσα (Δ4)

Ο Παιδικός Σταθµμός του σχολείου µμας συµμµμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραµμµμα ο «Πύρος.. Σβέστης», που διοργανώνει η BiC σε συνεργασία µμε τη βιωµματική οµμάδα του Θωµμά Κινδύνη, «Μορφές Έκφρασης». Πρόκειται για ένα Πρόγραµμµμα Πρόληψης Ατυχηµμάτων για παιδιά, που τελεί υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώµματος. Μέσα από ιστορίες διαµμορφωµμένες σαν παραµμύθια και τραγούδια, µμαθαίνουν στους µμικρούς µμαθητές, µμε διασκεδαστικό

τρόπο, τους βασικούς κανόνες για την πρόληψη των κινδύνων από τη φωτιά. Η κ.Τ. Γκούσκου, Διευθύντρια του Παιδικού Σταθµμού του σχολείου µμας, δηλώνει σχετικά: «Στόχος µμας είναι να κάνουµμε τα παιδιά πιο υπεύθυνα και πιο αυτόνοµμα, κάτι που ξεκινάει από την προσχολική ηλικία. Είναι σηµμαντικό να µμάθουν να διαχειρίζονται το θέµμα της ασφάλειάς τους. Το πρόγραµμµμα «Πύρος Σβέστης»

ευαισθητοποιεί τα παιδιά µμε τρόπο βιωµματικό, γιατί τα εµμπλέκει στις δραστηριότητες ενεργά. Χρησιµμοποιώντας ως βάση το θεατρικό παιχνίδι και τη µμουσική, µμαθαίνει στα παιδιά πώς να προστατεύονται από τη φωτιά».

Η ΚΑΜΕΡΑΤΑ ΠΑΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Οι µμαθητές του τµμήµματος Γ1, φιλοξενούν στην τάξη τους στις 7 Μαΐου τις υπεύθυνες του προγράµμµματος της Καµμεράτα, κ. Λ. Μασούρα και κ. Λ. Ζουρνατζή. Στα παιδιά δίνεται η ευκαιρία να εξερευνήσουν την φωνή, την αναπνοή και να χρησιµμοποιήσουν το σώµμα τους σε µμουσικά παιχνίδια ρυθµμού, κίνησης και αυτοσχεδιασµμού. Επίσης, κατασκευάζουν κρουστά, πνευστά και έγχορδα µμουσικά όργανα. Το πρόγραµμµμα ολοκληρώνεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 19 Μαΐου, όπου οι µμαθητές παρακολουθούν συναυλία της ορχήστρας.

teuxos30_new.indd 61

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΑΜΑ!

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ-­Ε-­ΣΤ «ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ»

Την Παρασκευή, 7 Μαΐου, ο Παιδικός Σταθµμός και το Νηπιαγωγείο του σχολείου µμας, διοργανώνουν ένα ευχάριστο και δηµμιουργικό πρωινό µμε αφορµμή την Ηµμέρα της Μητέρας. Οι µμικροί µμαθητές, µμαζί µμε τα αδέλφια και τους φίλους τους, απασχολούνται και συµμµμετέχουν σε εργαστήρια δηµμιουργικής απασχόλησης, οµμαδικά παιχνίδια, εικαστικά, χειροτεχνίες, κουκλοθέατρο, µμαθήµματα αγγλικών και µμουσικής. Παράλληλα, οι γονείς ενηµμερώνονται για το πρόγραµμµμα του Νηπιαγωγείου και δέχονται συµμβουλές από σύµμβουλο – ψυχολόγο του σχολείου, για το πώς να περάσουν ένα δηµμιουργικό καλοκαίρι µμε το παιδί τους.

Την πρωτότυπη τεχνική ζωγραφικής «Πουαντιλισµμός» και τα καλλιτεχνικά κινήµματα του Σουρεαλισµμού και της Ποπ Άρτ, ζωντανεύουν µμε τα έργα τους µμαθητές της Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ Δηµμοτικού, αντίστοιχα, στην εικαστική έκθεση «Υπαίθριες Πινελιές», που διοργανώνεται στο σχολείο µμας στις 14-­15 Ιουνίου. Λουλούδια πάνω σε κοµμµμάτια πλέξιγκλάς, πήλινα γλυπτά που αναπαριστούν φαγώσιµμα χρωµματισµμένα έντονα µμε τέµμπερες και εικόνες κολάζ, είναι τα έργα που συνθέτουν την πρωτότυπη αυτή έκθεση. Η έµμπνευση και οργάνωση ανήκει στην καθηγήτρια εικαστικών Δηµμοτικού κ. Λία Πέτρου.

29/9/2010 3:36:38 µµ


62 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Η άριστη γνώση των ξένων γλωσσών αποτελεί το «διαβατήριο» για την είσοδο του νέου ανθρώπου σε µμια πολυπολιτισµμική κοινωνία. Στην Νέα Γενιά Ζηρίδη παρέχεται πλήρης κύκλος εκµμάθησης αγγλικών, γαλλικών και γερµμανικών συνδυάζοντας την υπεύθυνη διδασκαλία και την ποιότητα στην εκπαίδευση. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ • Τρίτη, 4 Μαΐου στο τµμήµμα των Γερµμανικών της Β΄ Γυµμνασίου της καθηγήτριας Ε. Σκούρα παρουσιάζεται µμία διαθεµματική διδασκαλία µμε θέµμα τα καιρικά φαινόµμενα. Η παραπάνω θεµματική ενότητα προσεγγίζεται από δύο επιστηµμονικούς κλάδους: γλωσσικά µμε τη βοήθεια της καθηγήτριας του τµμήµματος, και ως φυσικό γεγονός µμε τη βοήθεια του καθηγητή Φυσικής Π. Δεµμέναγα. • Στο µμάθηµμα της Γερµμανικής γλώσσας οι µμαθητές της Α΄ Λυκείου επεξεργάζονται το υλικό της Μουσειοσκευής µμε θέµμα «Κρυµμµμένα Παιδιά στην Κατοχή», που διατέθηκε από το Εβραϊκό Μουσείο για τις ανάγκες του µμαθήµματος. Η Μουσειοσκευή περιλαµμβάνει αυθεντικές µμαρτυρίες, σε έντυπη και ηλεκτρονική µμορφή, τις οποίες οι µμαθητές συζητούν και αξιολογούν µμαζί µμε την καθηγήτριά τους Ι. Εξάρχου. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ • Οι µμαθητές της Α΄ και Γ΄ Γυµμνασίου της Μ. Ζαφειροπούλου παίρνουν

teuxos30_new.indd 62

µμέρος στο διαγωνισµμό ζωγραφικής της NASA µμε θέµμα την αποστολή διαστηµμόπλοιου στον πλανήτη Άρη, µμε στοιχεία του τεχνολογικού πολιτισµμού της ανθρωπότητας. • Μαθητές του Δηµμοτικού και του Γυµμνασίου συµμµμετέχουν σε εικαστικό διαγωνισµμό µμε θέµμα «Τι είναι χαρακτηριστικό για την Γερµμανία». Ο διαγωνισµμός διοργανώνεται στο σχολείο µμας κατά την διάρκεια του Γ΄τριµμήνου. Ανάµμεσα στα έργα των µμαθητών ξεχωρίζουν εκείνα της Μαριέλας Αποστολοπούλου, Μάϊρας Ανδρίκου και Έλενας Κεφαλογιάννη. Οι µμαθήτριες βραβεύονται για τις πρωτότυπες ιδέες τους και για τη δηµμιουργικότητα µμε την οποία προσεγγίζουν το θέµμα. ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ «ΗΡΩΑ» Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Γερµμανικής γλώσσας οι µμαθητές και των τριών τµμηµμάτων της Δ΄Δηµμοτικού, δέχονται την επίσκεψη, παίζουν και τραγουδούν µμε το “Theodor”, τον ήρωα του διδακτικού τους βιβλίου “der -­ die -­ das”.

29/9/2010 3:36:39 µµ


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 63

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Όπως κάθε χρόνο, η Νέα Γενιά Ζηρίδη διοργανώνει καλοκαιρινά προγράµμµματα που αφορούν όχι µμόνο τους µμαθητές της, αλλά και παιδιά που φοιτούν σε άλλα σχολεία. Προγράµμµματα µμε παιχνίδι, γνώση και πολλές άλλες καλλιτεχνικές ή αθλητικές δραστηριότητες. Στόχος µμας είναι να καλύψουµμε δηµμιουργικά την ανάγκη των παιδιών για παιχνίδι, αλλά και την ανάγκη των γονιών να αισθανθούν ασφαλείς µμε την επιλογή τους, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος του παιδιού τους καλύπτεται από πληθώρα δραστηριοτήτων.

ENGLISH SUMMER SCHOOL Η Νέα Γενιά Ζηρίδη διοργανώνει και φέτος, από 11 έως 20 Ιουλίου, Εκπαιδευτική Εκδροµμή στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριµμένα στο Πανεπιστήµμιο του Essex (Colchester). Αξίζει να σηµμειωθεί ότι το εκπαιδευτικό πρόγραµμµμα του Πανεπιστηµμίου είναι εγκεκριµμένο από το Βρετανικό Συµμβούλιο. Τους µμαθητές συνοδεύει η καθηγήτρια αγγλικών Ν. Μοραγιάννη.

SUMMER SCHOOL « Τα παιδία ...παίζει!» Και φέτος οι µμικροί µμας φίλοι µμαθαίνουν παίζοντας στις εγκαταστάσεις του σχολείου µμας, µμε το πρόγραµμµμα « Παιχνίδι – Άθληση – Εξερεύνηση», που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 -­12 ετών. Στόχος µμας είναι να περνάει καλά το παιδί στο χώρο µμας και να βιώνει την επιτυχία, ενώ υπάρχουν παράλληλα πολύ ξεκάθαρα και αυστηρά όρια. Έτσι αναπτύσσεται η αυτονοµμία και η αυτοπεποίθηση. Οι δραστηριότητες περιλαµμβάνουν κολύµμβηση, τένις, µμπάσκετ, βόλεϊ, mini ποδόσφαιρο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σκάκι, επιτραπέζια παιχνίδια, εξερεύνηση του φυσικού περιβάλλοντος και ηµμερήσιες εκδροµμές στη θάλασσα. Υπεύθυνος του προγράµμµματος είναι ο Ι. Παπανδρεάδης µμε την υποστήριξη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής Δ. Καστάνη, Μ. Μολφέτα, Λ. Χαραλαµμπίδη, Ν. Φλεριανό, της νηπιαγωγού Ρ. Ματθαίου, της θεατρολόγου Ρ. Ντανάκα και της καθηγήτριας αγγλικών Ν. Μοραγιάννη.

teuxos30_new.indd 63

ZIRIDIS SUMMER CAMP Για 7η συνεχή χρονιά η Νέα Γενιά Ζηρίδη διοργανώνει το Ziridis Sum-­ mer Camp στο ξενοδοχείο Pal-­ mariva στην Ερέτρια. Το πρόγραµμµμα δηµμιουργήθηκε για να προσφέρει στα παιδιά σωστή εκπαίδευση και ψυχαγωγία σε ένα πανέµμορφο περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα, από έµμπειρους καθηγητές Φυσικής Αγωγής µμε τον πλέον αποτελεσµματικό και ασφαλή τρόπο. Υπεύθυνος καθηγητής είναι ο Β. Κολοκούτσας µμε την υποστήριξη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π. Νικολακόπουλο και Β. Τσαρουχά.

29/9/2010 3:36:52 µµ


& 64 ΔΡΑΣΕΙΣ &  ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ Μια επίσκεψη στο µμουσείο, ένας περίπατος στον Εθνικό Κήπο, µμια βόλτα στην Ακρόπολη, µμια θεατρική παράσταση, αποτελούν τον πιο σύντοµμο δρόµμο προς τη γνώση, γιατί η µμάθηση είναι µμια πολυδιάστατη διαδικασία που δεν περιορίζεται στα βιβλία και τα θρανία!

ΗΡΩΔΕΙΟ Την Κυριακή, 13 Ιουνίου, αποχαιρετούµμε τους γονείς και τους µμαθητές των Γ΄-­Δ΄-­ Ε΄ και ΣΤ΄ Δηµμοτικού µμουσικά και τους ευχόµμαστε καλό καλοκαίρι κάτω από το φωταγωγηµμένο ιερό βράχο της Ακρόπολης, στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού. Η Εθνική Λυρική Σκηνή µμας εντυπωσιάζει για µμια ακόµμα φορά, µμε την ιδιαίτερα επιτυχηµμένη παράσταση “Norma” του Vincenzo Bellini. Έντονες ερµμηνείες προσπαθούν να αποδώσουν το ροµμαντισµμό, αλλά και την ουσία του µμελοδράµματος. Η φυσικότητα της µμουσικής σύνθεσης του Bellini, σε συνδυασµμό µμε την πληθωρικότητα της όπερας και την υπερβολή των συναισθηµμάτων, συνθέτουν ένα εξαιρετικό µμουσικό τοπίο. Το άκουσµμα της εξαίσιας άριας “Casta Diva” συγκινεί µμικρούς και µμεγάλους και ανανεώνουµμε το ραντεβού µμε τους µμαθητές µμας, σε µμελλοντικές δράσεις τη νέα σχολική χρονιά. 7Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ Άλλη µμια χρονιά φτάνει στο τέλος της, µμε την οµμάδα των Παραδοσιακών Χορών του Κέντρου Ανάδειξης Κλίσεων του σχολείου µμας, να συµμµμετέχει σε φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, και συγκεκριµμένα στο 7ο Φεστιβάλ Χορού που διοργανώνει η Πρωτοβάθµμια Εκπαίδευση, στις 14 Μαΐου, στο ανοιχτό θέατρο «Σάρα» στο Μαρκόπουλο Αττικής, µμε την συµμµμετοχή άνω των 60 σχολείων της περιφέρειας. Τα παιδιά του σχολείου µμας χορεύουν χορούς από την Προποντίδα, Συρτό Προποντίδας, Καρσιλαµμά και Χασαποσέρβικο χορό, και χειροκροτούνται θερµμά από το κοινό του κατάµμεστου θεάτρου.

teuxos30_new.indd 64

«ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΩ». Την Κυριακή, 6 Ιουνίου, το Εθνικό Ίδρυµμα Ερευνών, σε συνεργασία µμε το Βρετανικό Συµμβούλιο, διοργανώνει τα «Κυριακάτικα Πρωινά», µμια σειρά από διαδραστικά, θεατρικά δρώµμενα, πειράµματα και προβολές που σκοπό έχουν να µμεταφέρουν στο ευρύτερο κοινό την οµμορφιά και φαντασία της επιστηµμονικής σκέψης, όπως αυτή παράγεται σήµμερα από τις θετικές επιστήµμες και να ανακαλύψουν τα µμυστικά της. Η οµμάδα θεατρολόγων «2Act» προσκαλεί τους µμαθητές του Δηµμοτικού µμας να εξερευνήσουν τον καταπληκτικό κόσµμο της Αστρονοµμίας και της Βιολογίας συµμµμετέχοντας σε Θέατρο-­παιχνίδια που αφορούσαν τις θεµματικές ενότητες, «Κτίζοντας το DNA ZOOOOOOM στο κύτταρο & Ο αστρικός µμας κόσµμος / Σερφάροντας στον κόσµμο των πλανητών». ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Μια καµμηλοπάρδαλη ψηλή και µμια ζέβρα ζωηρή στήσανε χορό. Ακολούθησε η µμαϊµμού που είναι πονηρούλα και από γλέντι ή γιορτή δεν θα φύγει ούτε στιγµμούλα. Φώναζε και ο παπαγάλος, µμάλωνε ο κορµμοράνος που ΄θελε να κοιµμηθεί. Ευτυχώς που όλοι ήµμασταν εκεί! Τι εκδροµμή κι αυτή! Καλεσµμένοι σ΄ αυτή τη «γιορτή» ήταν οι µμαθητές και µμαθήτριες της Α’ και Β΄ Δηµμοτικού, που επισκέπτονται την πρώτη εβδοµμάδα του Μαΐου το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.

29/9/2010 3:36:59 µµ


ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 65

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΓΩ

Η ευαισθησία, το ταλέντο, η υπευθυνότητα και η πρωτοτυπία των µμαθητών µμας οδηγεί στην αριστεία. Πολλές διακρίσεις συνοδεύουν τη συµμµμετοχή των µμαθητών µμας σε διαγωνισµμούς άθλησης, γνώσεων και ταλέντων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Το Σάββ ΝΕΣ TENIΣ ατο 16 Μαΐο , 15 και Κυριακ ή, υ το σχο διοργαν λείο µμας ώνει «Γι’ Αλλ στο αθλητικό κ ού έν αγώνες » στα Σπάτα, τ τρο ους Tένις για µμαθήτρ µμ αθητές ιες Δηµμ και οτ του Α.Σ .Ι.Σ. Συµμ ικού στο πλαίσιο µμετέχει µμας Χρισ η µμα τ κατακτά οφή Δήµμητρα ( θήτρια Σ την 3η θ έση στα Τ2) και κορίτσια .

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Το Σάββατο, 15 Μαΐου πραγµματοποιούνται στο Δηµμοτικό Στάδιο της Φιλοθέης οι αγώνες στίβου για τους µμαθητές και µμαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ Δηµμοτικού στο πλαίσιο του Α.Σ.Ι.Σ. µμε τις ακόλουθες διακρίσεις από τους : •ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ (Ε2) κατέκτησε την 3η θέση στο µμήκος κοριτσιών Ε΄ και ΣΤ΄τάξεων Δηµμοτικού •ΚΑΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΣΤ1) -­ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Ε4) – ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΤ4) – ΦΡΥΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΣΤ4) κατέκτησαν την 3η θέση στη σκυταλοδροµμία 4χ50 µμ αγοριών Ε και ΣΤ τάξεων Δηµμοτικού •ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗ ΑΓΑΠΗ (ΣΤ5) κατέκτησε την 4η θέση στα 50 µμ κοριτσιών Ε και ΣΤ τάξεων Δηµμοτικού •ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗ ΑΓΑΠΗ (ΣΤ5) – ΚΑΝΔΥΛΗ ΘΑΛΕΙΑ (ΣΤ5) – ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ (Ε2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ (Ε2) κατέκτησαν την 4η θέση στη σκυταλοδροµμία 4χ50µμ κοριτσιών Ε και ΣΤ τάξεων Δηµμοτικού .

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Την Κυριακή, 16 Μαΐου πραγµματοποιούνται στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ στην Παλλήνη οι αγώνες στίβου για τους µμαθητές και µμαθήτριες της Γ΄ και Δ΄ Δηµμοτικού στο πλαίσιο του Α.Σ.Ι.Σ. µμε τις ακόλουθες διακρίσεις από τους : • ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ( Γ 5) κατέκτησε την 1η θέση στα 600µμ κοριτσιών Γ΄ Δηµμοτικού • ΜΑΝΤΕΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (Γ3) – ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΧΑΡΑ (Γ3) – ΜΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Γ1) – ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (Γ5) κατέκτησαν την 2η θέση στη σκυταλοδροµμία 4χ50 µμ κοριτσιών Γ΄ Δηµμοτικού • ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (Γ3) κατέκτησε την 3η θέση στο µμήκος αγοριών Γ΄ Δηµμοτικού • ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Δ3) κατέκτησε την 2η θέση στα 60 µμ κοριτσιών Δ΄ Δηµμοτικού • ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗ (Δ4) κατέκτησε την 2η θέση στο µμήκος χωρίς φόρα κοριτσιών Δ΄ Δηµμοτικού • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (Δ4) – ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Δ3) – ΚΑΤΣΟΥΛΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (Δ2) – ΛΙΟΥΓΚΟΥ ΖΩΗ (Δ2) κατέκτησαν την 3η θέση στη σκυταλοδροµμία 4χ50 µμ κοριτσιών Δ΄ Δηµμοτικού.

teuxos30_new.indd 65

10Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ Το Σάββατο 29 Μαΐου, η αντιπροσωπευτική οµμάδα Παραδοσιακών Χορών µμαθητών και µμαθητριών Δηµμοτικού συµμµμετέχει στο 10ο Φεστιβαλ Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών που πραγµματοποιείται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο αµμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη». Οι µμαθητές και οι µμαθήτριες που συµμµμετέχουν είναι: Λαζάρου Λυδία (Ε1), Τσιριγώτη Ελένη (Ε1), Χαρπαντίδη Αθηνά (Ε1), Δηµμητρακοπούλου Σταυριάννα (Ε2), Δαφνιά Ελένη (Ε2), Ζαµμάνη Ραφαέλα (Ε2), Ιατρίδου Χριστίνα (Ε2), Κουτσοδήµμος Στυλιανός (Ε2), Λαγκαδιανού Κλειώ, Λιαροπούλου Ειρήνη (Ε2), Μαριόλη Ζωή (Ε2), Μπάγια Ιωάννα (Ε2), Μπάρδης Αλέξανδρος Ε2), Ναούµμ Παντελής (Ε2), Παπαπέτρος Μιχάλης (Ε2), Ράπτης Γιώργος (Ε2), Βέρδης Δηµμήτρης (Ε4), Ξηρός Χρήστος (Ε4), Λεκκός Κων/ νος (Ε4), Αναστασίου Χρυσούλα (Ε5), Κουµμουτσέα Άννα (Ε5). “ONCE UPON AN ANIMAL” Ο µμαθητής µμας της Α΄Λυκείου

Ανδρίκος Ναπολέοντας κερδίζει το πρώτο βραβείο για τη συµμµμετοχή του στο γραπτό διαγωνισµμό που διοργανώνει το GAWF (Ελληνικό Ταµμείο Μέριµμνας Ζώων), µμε θέµμα : “Once Upon an Animal”. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ Συνεχίζονται οι διακρίσεις για τον Επιχειρηµματικό Όµμιλο του Λυκείου µμας, που για δεύτερη φορά βραβεύεται σε σύνολο 40 σχολείων, κατακτώντας την 3η Θέση για το καλύτερο επιχειρηµματικό σχέδιο 2010, σε εκδήλωση που πραγµματοποιείται στο Πλανητάριο στο πλαίσιο του µμαθητικού διαγωνισµμού «Business Plan 2010». Οι µμαθητές της Α΄ Λυκείου µμε τη δική τους εικονική επιχείρηση δηµμιούργουν οικολογικές κολόνιες και αρώµματα (ανδρικά και γυναικεία) παίρνοντας τις πρώτες ύλες από το βοτανικό κήπο του σχολείου µμας. Υπεύθυνος του προγράµμµματος είναι ο οικονοµμολόγος του σχολείου µμας κ. Αλέξης Κρόκος και η καθηγήτρια Χηµμείας κ. Ελευθερία Πεταλίδου, ενώ εθελοντής είναι ο κ. Σαριδάκης, manager στην εταιρεία APIVITA.

29/9/2010 3:37:07 µµ


66 ΣΥΝΕΔΡΙΑ /  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ZIRIDIS FAMILY CARE & ZED CLUB Το Zed Club, το club επιµμόρφωσης, αθλητισµμού και προσωπικής ανάπτυξης, του Οργανισµμού Ζηρίδη, ξεκινά και φέτος µμε προγράµμµματα απόλυτα προσαρµμοσµμένα στις δικές σας ανάγκες και ενδιαφέροντα. Τα προγράµμµματα του Zed Club είναι σχεδιασµμένα για ολόκληρη την οικογένεια. Για πληροφορίες επικοινωνήστε από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12:00 – 20:00, στο 210-­6685866 ή επισκεφθείτε το www.zedclub.gr Σας περιµμένουµμε για να σας δείξουµμε από κοντά πώς θα κάνετε τα ενδιαφέροντά σας ένα νέο τρόπο ζωής.

Το Ziridis Family Care, το κέντρο οικογενειακής ανάπτυξης του Οργανισµμού Ζηρίδη, είναι για δεύτερη χρονιά κοντά σας. Με εξειδικευµμένα προγράµμµματα για εγκύους, βρέφη, παιδιά και γονείς, το Ziridis Family Care απευθύνεται σε όλες τις οικογένειες της Αττικής, καλύπτοντας ανάγκες ενηµμέρωσης, επιµμόρφωσης, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και συµμβουλευτικής. Για πληροφορίες επικοινωνήστε από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12:00 -­ 20:00, στο 210-­6685866 ή επισκεφθείτε το www.ziridisfamilycare.gr

teuxos30_new.indd 66

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 3Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ EXCELLENCE EDUCATION Η Εκπαιδευτική Ψυχολόγος κ.Ευδοξία Δουδωνή και η Υπεύθυνη του Κέντρου Ανάπτυξης Παιδιού Δρ. Ασηµμίνα Ράλλη κάνουν εισήγηση µμε θέµμα “The Work of a Multidisciplinary Scientific Team in the School seating: a Paradigm” στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για το Excellence Education που πραγµματοποιείται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµμιο στην Αθήνα µμεταξύ 8-­11 Ιουνίου 2010. Η εισήγηση αφορά στη δοµμή και τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου Ανάπτυξης Παιδιού που είναι πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµμένα.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΣΤΗ ΡΟΔΟ Η κ. Ντόρα Θεοφανοπούλου, Υπεύθυνη του Τµμήµματος Ξένων Γλωσσών της Νέας Γενιάς Ζηρίδη, καλείται 24/25-­6-­10 από το σχολείο της Ρόδου «Ροδίων Παιδεία», για να οργανώσει την επιµμόρφωση των εκπαιδευτικών του Τµμήµματος Ξένων Γλωσσών. Επίσης συντονίζει τις εργασίες για την επεξεργασία του προγράµμµματος που εφαρµμόζει το σχολείο.

29/9/2010 3:37:15 µµ

athinaze_30  
athinaze_30  
Advertisement