Page 1


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 03

04. Editorial Πρόσωπα 08. Who is Who – Δηµμήτρης Μέλλος 12. Who is Who – Κύρος Ασφής 14. Σχολείο – Σπύρος Μωραΐτης 16. Παρουσίαση – Σοφία Κλώτσα

on the cover: ALTA LIVING

www.beauetbien.com

Agenda 20. Ευρώπη 22. Unicef 24. Travel 30. Ελλάδα Good Living 32. Υγεία 36. Cinema 40. Gourmet ΣΑΛΑ 42. Kοπή Πίτας Νέα Γενιά Ζηρίδη 52. Ταξίδι στο Χρόνο: Νέα, Εκδηλώσεις, Διοργανώσεις Σχολείου

teuxos28final2.indd 3

29/3/2010 12:30:56 µµ


04 EDITORIAL H συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε δύο χρόνια πριν συνεχίζεται µμε αµμείωτους ρυθµμούς! Το Δ.Σ. ανανεώθηκε κατά τα 4/9 και το Σύλλογο πλαισιώνουν πλέον ακόµμη πιο ενθουσιώδη και νεώτερα µμέλη! Ήδη στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, θα διαπιστώσετε µμια µμεγάλη αλλαγή ως προς το σχεδιασµμό και την ύλη. Ωστόσο, δε µμένουµμε στο σηµμείο αυτό και δεν εφησυχάζουµμε… Οι καινοτοµμίες συνεχίζονται! Οργανώνουµμε το πρόγραµμµμα «Βack2school», το οποίο θα περιλαµμβάνει µμια σειρά από δραστηριότητες που θα λαµμβάνουν χώρα στις νέες εγκαταστάσεις του σχολείου µμας! Εγκαινιάζουµμε το πρόγραµμµμα αυτό µμε το 1ο τουρνουά των αποφοίτων στο µμπάσκετ «3x3» και στο ποδόσφαιρο «5x5», το οποίο θα διεξαχθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου την 29η Μαΐου. Επίσης, είµμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενηµμερώσουµμε ότι κάθε Σάββατο η πισίνα του Σχολείου θα βρίσκεται στη διάθεση όλων των αποφοίτων δωρεάν! Αυτές είναι οι πρώτες εκδηλώσεις του προγράµμµματος «Βack2school» και θα ακολουθήσουν πολλές ακόµμη! Τέλος, στην πορεία θα διαπιστώσετε και κάποια επιπλέον προνόµμια που θα έχετε ως απόφοιτοι σχετικά µμε τις υπηρεσίες του σχολείου, τόσο σε ακαδηµμαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Στο σηµμείο αυτό να σας υπενθυµμίσω το ζωτικής σηµμασίας για το Σύλλογο µμας θέµμα των συνδροµμών. Η συµμβολική για όλους συνδροµμή είναι ένα εφόδιο για το Δ.Σ. προκειµμένου να κινηθεί ακόµμη πιο δηµμιουργικά και να υλοποιήσει όλους τους στόχους του. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας δώσω µμια µμικρή γεύση για το τι θα συναντήσετε ξεφυλλίζοντας το παρόν τεύχος… Θα βρείτε τις παλιές αγαπηµμένες στήλες «Who is who» και «Πρόσωπα», όπου θα διαβάσετε τη συνέντευξη του καθηγητή κυρίου Σπ. Μωραϊτη, και «Εδώ Βρυξέλλες!», µμε µμια σύντοµμη αναφορά στο ανθρωπιστικό πρόσωπο της Ε.Ε. Δε λείπει, βέβαια, και το καθιερωµμένο αφιέρωµμα στις δράσεις της UNICEF. Επίσης, για όσους αγαπούν τις εξορµμήσεις, προτείνουµμε µμια σύντοµμη απόδραση στην Άνδρο, τη «Μικρά Αγγλία». Σε περίπτωση όµμως που επιθυµμείτε ένα ταξίδι εκτός συνόρων, οι προτάσεις µμας για ξενοδοχεία µμπορεί να σας φανούν χρήσιµμες. Αν πάλι σχεδιάζετε να επισκεφθείτε την Καρδαµμύλη στη Μεσσηνιακή Μάνη, εµμπιστευθείτε τη γευστική µμας πρόταση. Από το τεύχος µμας δε θα µμπορούσε, βέβαια, να λείψει ο πολιτιστικός προσανατολισµμός. Φιλοξενούµμε, λοιπόν, ένα κείµμενο, το οποίο προσεγγίζει τη σχέση κινηµματογράφου και χριστιανισµμού. Τέλος, επειδή η ποιότητα ζωής είναι κάτι που αφορά όλους, προσπαθούµμε µμέσα από ένα σύντοµμο κείµμενο να αναδείξουµμε την αξία της σωµματικής άσκησης. Περιµμένουµμε τις απόψεις σας καθώς και άρθρα σας. Καλή ανάγνωση! Νίκος Νίκας Απόφοιτος ‘95

Για άρθρα-­ιδέες-­διαφήµμιση για το Αθήναζε: Εβίτα Παντολέων 6945 559814 pantoleone@gmail.com Για άρθρα-­ιδέες για το Αθήναζε από γονείς, µμαθητές, εκπαιδευτικούς & διοικητικούς συνεργάτες της Νέας Γενιάς Ζηρίδη: Μαίρη Σισµμανίδου 210 6685619 msismanidou@ziridis.gr

Με απόφαση του Διοικητικού Συµμβουλίου και σύµμφωνα µμε το Καταστατικό του Συλλόγου τα Τακτικά Μέλη του «Συλλόγου Αποφοίτων Λυκείου η Αθηνά» πραγµματοποίησαν την Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Φεβρουαρίου 2010, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµμίου City University στην Αθήνα (Θησέως 15, Σύνταγµμα). Ψηφίστηκε οµμοφώνως ο απολογισµμός πεπραγµμένων του απερχόµμενου Διοικητικού Συµμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου για τα έτη 2008 και 2009 και η απαλλαγή των µμελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Ακολούθησε η εκλογή νέου 9µμελούς Διοικητικού Συµμβουλίου και 3µμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου για διετή θητεία.

TΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ ΜΕΛΗ: Βενετσάνος Γιάννης, Πρόεδρος τηλ. 6944963849, απόφοιτος 1995 Νίκας Νίκος, Αντιπρόεδρος τηλ. 6932344737, απόφοιτος 1995 Καστρίτης Γιάννης, Γενικός Γραµμµματέας τηλ. 6936840349, απόφοιτος 1995 Παντολέων Εβίτα, Ταµμίας τηλ. 6945559814, απόφοιτος 1996 Aλιφέρη Ελένη, Μέλος τηλ. 6937314942, απόφοιτος 1996 Αρώνες Ερρίκος, Μέλος απόφοιτος 1997 Δανηλάτος Ιάσονας, Μέλος τηλ. 6944292392, απόφοιτος 2002 Λιναρδάκης Στέλιος, Μέλος τηλ. 6944578498, απόφοιτος 1995 Παπαγιαννοπούλου Δήµμητρα, Μέλος τηλ. 6932610660, απόφοιτος 1995

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Σολοµμωνίδου Χρυσάνθη, τηλ. 6973741283, απόφοιτος 2000 Φαρδή Άννα, τηλ. 6937470327, απόφοιτος 2000 Στενηµμαχίτη Ναταλία, τηλ. 6938722111, απόφοιτος 2000 Βογιατζής Βαγγέλης, απόφοιτος 2002

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ: Αθηναίος Φίλης, απόφοιτος 1989 Γιαννόπουλος Περικλής, απόφοιτος 1995 Ηλιάδης Ηλίας, απόφοιτος 1995

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: ΕΒΙΤΑ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ: ΟΛΓΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΣΙΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΑΛΑ): ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ

teuxos28final2.indd 4

29/3/2010 12:30:58 µµ


teuxos28final2.indd 5

29/3/2010 12:31:00 µµ


teuxos28final2.indd 6

29/3/2010 12:31:05 µµ


teuxos28final2.indd 7

29/3/2010 12:31:08 µµ


SWAN   BEAUTY LOUNGE Η Ζωή. Ένα ταξίδι στον κόσµμο της οµμορφιάς και του ονείρου. Μοναδικές εµμπειρίες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ευεξίας και αρµμονίας. Η φιλοσοφία µμας: Η οµμορφιά είναι Ζωή…

teuxos28final2.indd 8

29/3/2010 12:31:21 µµ


ΑΘΗΝΑΖΕ PROMOTION

Τ

ο Swan Beauty Lounge είναι ένα καινούριο κέντρο αισθητικής δερµματολογίας και spa στο Χαλάνδρι, που εντυπωσιάζει από την πρώτη µματιά. Οι χώροι υποδοχής, σχεδιασµμένοι µμε κριτήριο τη minimal διάθεση του αρχιτέκτονα Φώτη Καλλιοντζή, πραγµματικά σε πηγαίνουν µμπροστά στο χρόνο. Οι άνετες καµμπίνες χαρίζουν την πολυτέλεια του «prive», ταυτόχρονα µμε τη χαλάρωση. Το Swan Beauty Lounge είναι εξοπλισµμένο µμε τις υπερσύγχρονες πολυθρόνες-­κρεβάτια Dermacon και τα ιατρικά καλλυντικά Klapp και Karin Herzog. Ο κατάλογος µμε τις θεραπείες περιλαµμβάνει µμασάζ και περιποιήσεις προσώπου και σώµματος (χαβιάρι, φύλλα χρυσού κλπ, κατά την οποία σάς εφαρµμόζουν ρινίσµματα και φύλλα χρυσού για άµμεση αναζωογόνηση του δέρµματος!), καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής δερµματολογίας (από µμεσοθεραπεία, µμέχρι λιπογλυπτική µμε την τεχνική LPG Endermologie). Για parking, µμη νοιαστείτε! Το Swan Beauty Lounge διαθέτει υπόγειο χώρο στάθµμευσης. SWAN BEAUTY  LOUNGE ΛΕΩΦ.  ΠΕΝΤΕΛΗΣ  104  &   ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ  1 ΤΗΛ.:  210  6829466 www.swan.com.gr  

teuxos28final2.indd 9

29/3/2010 12:31:30 µµ


10 ΠΡΟΣΩΠΑ

Who IS Δηµμήτρης Μέλλος, Φωτογράφος απόφοιτος ‘87

WWW.DIMITRIMELLOS.COM

Ο

Δηµμήτρης Μέλλος µμετά την αποφοίτησή του από το σχολειό µμας το 1987, σπούδασε φιλοσοφία και ψυχολογία. Παρ’όλα αυτά και κατά δήλωσή του, «Από παιδί γύριζα µμε µμια Kodak Instamatic (χωρίς φιλµμ) προσποιούµμενος ότι φωτογραφίζω. Στην παρούσα φάση έχω εξελιχθεί φωτογραφικά σε βαθµμό ώστε να βάζω στη µμηχανή φιλµμ (ή κάρτα µμνήµμης)». Έτσι, µμοιραία ή κατ’αναγκην, η φωτογραφία έγινε και η µμόνιµμη απασχόλησή ( ή ενασχόληση) του. Τα τελευταία χρόνια, ζει και δραστηριοποιείται στο χώρο της φωτογραφίας, στη Νέα Υόρκη. Φωτογραφίζει εκτός studio, κύριο πεδίο

teuxos28final2.indd 10

δράσης του οι δρόµμοι των πόλεων, αλλά και χώροι εκτός, στο σύνολο τους ιδωµμένα από µμια βαθειά προσωπική κι ενίοτε κριτικη µματιά. Οι δρόµμοι, οι εξωτερικοί χώροι, µμετατρέπονται σε ένα σκηνικό, ενώ οι άνθρωποι, οι κινήσεις, οι εκφράσεις συντίθενται, δηµμιουργώντας εικόνες απίστευτης αισθητικής αρτιότητας. Ο Δηµμήτρης δε συµμβιβάζεται µμε µμια απλή αποτύπωση, συµμµμετέχει, ζει, συνδιαλέγεται, αναλύει, ανασυνθέτει. Η µμηχανή, απλώς το µμέσο, η εικόνα, µμια πραγµματικότητα, ένα σύνολο µμεγαλύτερο από το εφήµμερο των µμερών του. Οι εκκλησίες της Νέας Υόρκης, το Harlem

τη βραδιά της εκλογής του Obama, ένα νησί του Αιγαίου το Πάσχα, η παλιά του γειτονιά στην Αθηνά, λειτουργούν σαν πηγή δηµμιουργίας, τρέφουν την ανάγκη για έκφραση, παγώνουν, ενώ ταυτόχρονα αναπλάθονται, παίρνοντας τη µμορφή ενός σχολίου, διεκδικώντας και κερδίζοντας το διαχρονικό, το απόλυτο ειδοποιό χαρακτηριστικό κάθε έργου τέχνης. Σε αυτό το τεύχος, φιλοξενούµμε ένα µμικρό µμέρος από το φωτογραφικό έργο του Μέλλου. Για οποιονδήποτε εραστή (και µμη) της φωτογραφίας, µμια επίσκεψη στο website του Δηµμήτρη (www.dimitrimellos.com) σίγουρα αξίζει.

29/3/2010 12:31:31 µµ


ΠΡΟΣΩΠΑ 11

«ΑΠΟ ΠΑΙΔΙ  ΓΥΡΙΖΑ     µμε µμια Kodak Instamatic (χωρίς φιλµμ) προσποιούµμενος ότι φωτογραφίζω. Στην παρούσα φάση έχω εξελιχτεί φωτογραφικά σε βαθµμό ώστε να βάζω στη µμηχανή φιλµμ (ή κάρτα µμνήµμης)».

teuxos28final2.indd 11

29/3/2010 12:31:42 µµ


12 ΠΡΟΣΩΠΑ

Who IS

Κύρος Ασφής, Ιδιοκτήτης Dfactory, Υπηρεσίες internet και mobile απόφοιτος ‘88

WWW.DFACTORY.GR

Ε

παγγελµματικά δραστηριοποιούµμαι στο χώρο του in-­ ternet από το 1996 αρχίζοντας τη σταδιοδροµμία µμου σε µμια πρωτοπόρα για την εποχή εταιρεία µμε την ονοµμασία Galaxynet. Εκτελούσα χρέη υπεύθυνου πωλήσεων και µμετά από 2 χρόνια αποφάσισα να µμεταπηδήσω σε µμια µμεγαλύτερη internet εταιρεία, την Hy-­ pertech, η οποία άνηκε στον Όµμιλο της Olympic DDB. Στη Hypertech ήµμουν Client Service Director και οι αρµμοδιότητες µμου περιελάµμβαναν την οµμαλή διεξαγωγή των διαφόρων inter-­ net project που υλοποιούνταν από την εταιρεία και βέβαια τη σωστή επικοινωνία

teuxos28final2.indd 12

µμεταξύ των πελατών. Ουσιαστικά, ήµμουν ο ενδιάµμεσος κρίκος µμεταξύ του πελάτη και του τεχνικού τµμήµματος που ήλεγχε την οµμαλή επικοινωνία µμεταξύ των δύο πλευρών. Στη συνέχεια, εργάστηκα στην εταιρεία Antenna In-­ ternet, η οποία ανήκει στον Όµμιλο An-­ tenna, ως Wireless Applications Man-­ ager. Την εποχή εκείνη συνέπεσε και η έναρξη του πρώτου τηλεοπτικού reali-­ ty, του γνωστού Big Brother, του οποίου είχα την τύχη να είµμαι υπεύθυνος για το mobile exploitation του project. Σ’ αυτή την περίοδο ήµμουν υπεύθυνος για το στήσιµμο (από εµμπορικές συµμφωνίες, project ma-­nagement σχεδιασµμού

και υλοποίησης, λειτουργία) των ψηφοφοριών µμέσω SMS, όπως και για τη δηµμιουργία SMS υπηρεσιών ενηµμέρωσης (alert υπηρεσίες), σχετικά µμε τα τεκταινόµμενα στο σπίτι του Big Brother. Αυτές τις µμορφές υπηρεσιών τις διαχειριζόµμουν έως και το Fame Sto-­ ry 1. Παράλληλα, στο διάστηµμα αυτό, υλοποίησα για λογαριασµμό του Ant1 διάφορες υπηρεσίες περιεχοµμένου που εµμφανίζονταν στο Vodafone Live, My Cosmos (Cosmote) και Wind Plus (Wind). Μάλιστα, για λογαριασµμό της Wind, είχα σχεδιάσει και υλοποιήσει την πλατφόρµμα Java Games (παιχνίδια για τα κινητά) και ως εταιρεία είχαµμε

29/3/2010 12:31:42 µµ


ΠΡΟΣΩΠΑ 13

ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ΤΟΥ  1988 και ήµμουν στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη από το προνήπιο. Αποφοιτώντας από το σχολείο, επέλεξα να φοιτήσω στο La Verne µμε κατεύθυνση στο marketing, κάνοντας µμια µμικρή διακοπή για να εκτελέσω τη στρατιωτική µμου θητεία. Είµμαι παντρεµμένος και πατέρας 2 αγοριών. Τα χόµμπυ µμου είναι το windsurfing, skydiving και η φωτογραφία (όποτε έχω χρόνο).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  σχετικά µμε τη Dfactory µμπορείτε να βρείτε στο http://www.dfactory.gr Μπορείτε να επικοινωνήσετε µμαζί µμου στο akyros@dfactory.gr ή µμέσω facebook στο http://www.facebook.com/akyros

την αποκλειστική διαχείρηση. Επίσης, ένα από τα πρωτοπόρα project, ήταν το λανσάρισµμα του Ant1 στο Mo-­ bile TV, όπου ουσιαστικά οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτούσιο ή επιλεγµμένα τµμήµματα του προγράµμµματος στο κινητό τους. Πέρα των mobile υπηρεσιών, ήµμουν υπεύθυνος για τη λειτουργία και διαχείριση του Ant1on-­ line.gr (ειδησεογραφικό portal), 123play. gr (music download portal), 123play-­ games.gr (portal online παιχνιδιών) και betonet.com (portal στοιχηµματικού ενδιαφέροντος). Στο τέλος, ανέλαβα Head of New media στην Αnt1 TV µμε

teuxos28final2.indd 13

τοµμέα ευθύνης τη συνολική διαδικτυακή και ψηφιακή παρουσία της Ant1 TV. Μετά από µμια 10ετιά επιτυχηµμένης συνεργασίας µμε τον Ant1, αποφάσισα να προχωρήσω στη δηµμιουργία της δικής µμου εταιρείας µμε την ονοµμασία Dfactory Web & Mobile Services. Η εταιρεία κινείται στο χώρο του internet και των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, χάρη στη µμεγάλη εµμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί. Η Dfactory µμπορεί να αναλάβει το σχεδιασµμό κι υλοποίηση του διαδικτυακού σας τόπου, όπως και την ανασχεδίαση αυτού (ένα φρεσκάρισµμα είναι πάντα απαραίτητο!). Επίσης, µμπορεί να αναλάβει το internet marketing της εταιρείας ή

συγκεκριµμένων προϊόντων. Στόχος µμας δεν αποτελεί η απλή παρουσία, άλλα ο σχεδιασµμός ολοκληρωµμένων πρωτοπόρων καµμπανιών που θα «τραβήξουν» το ενδιαφέρον των χρηστών και θα αποφέρουν πραγµματικά αποτελέσµματα µμε το µμικρότερο δυνατό κόστος. Άλλος τοµμέας δραστηριότητας είναι η παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριµμένα, η Dfactory µμπορεί να αναλάβει την παρουσία σας µμέσα από τις οθόνες των κινητών τηλεφώνων (η τάση αυτή έχει αρχίσει να εξαπλώνεται παγκοσµμίως), όπως και την παροχή υπηρεσιών µμέσα από SMS (διαγωνισµμοί, αποστολή διαφηµμιστικών µμηνυµμάτων κ.α.)

29/3/2010 12:31:47 µµ


14 ΠΡΟΣΩΠΑ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Σ’ αυτό το τεύχος, στην καθιερωµμένη πλέον συνέντευξη των καθηγητών µμας, µμιλάµμε µμε τον αυστηρό χηµμικό, χωρίς άγχος για το αν ξέρουµμε τα προϊόντα µμιας αντίδρασης... γνωρίζουµμε καλύτερα τον Σπύρο Μωραίτη.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ  ΓΙΑΝΝΗ  ΒΕΝΕΤΣΑΝΟ,   ΑΠΟΦΟΙΤΟ  ‘95

Από πού  κρατάει  η  «σκούφια»  του   Σπύρου  Μωραΐτη;;  Μιλήστε  µμας  για  την   οικογένειά  σας. Η «σκούφια» του Σ. Μωραΐτη κρατάει από το Κορωπί Αττικής. Γεννηµμένος την 1η -­1ου -­1951, 4ο τέκνο µμιας πολυµμελούς οικογένειας. Πατέρας ανάπηρος από τον Σαγγάριο, καπνοπώλης, µμητέρα αυταρχική. Μοιραία, έγινα επαναστάτης και ως µμαθητής υπήρξα εξαιρετικά «µμπελαλής». Αρκετές αποβολές και µμία µμεταγραφή στην 5η Γυµμνασίου για την γειτονική Παιανία. Σήµμερα είµμαι πατέρας δύο θαυµμάσιων κοριτσιών, της Κατερίνας και της Πηγής. Αµμφότερες απόφοιτες των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη. Η σύζυγός µμου Ελένη είναι διευθύντρια στο ΚΕΠ Κορωπίου και µμε συνοδεύει µμε πίστη και αφοσίωση στη ζήση µμου. Λίγα  λόγια  για  τις  σπουδές  σας   (Αθήνα),  τα  χρόνια  του  στρατού,  τα   πρώτα  επαγγελµματικά  βήµματα… Τελείωσα το 1968 το εξατάξιο Γυµμνάσιο Παιανίας. Ο «µμπελαλής» που ανέφερα παραπάνω. 1969 εισαγωγή στο Χηµμικό Αθήνας, µμεσούσης της δικτατορίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών και κυρίως τα καλοκαίρια, βοηθούσα στο περίπτερο του πατέρα µμου και µμετήλθα διάφορα επαγγέλµματα, για λόγους εµμπειριών και βιοπορισµμού. Απόκτηση πτυχίου αµμέσως µμε τη µμεταπολίτευση και 28 «χαµμένοι» µμήνες

teuxos28final2.indd 14

στις ένοπλες δυνάµμεις. Το µμόνο παρήγορο ότι απέκτησα εργοστασιακή εµμπειρία ως διευθυντής παραγωγής στο εργοστάσιο συσσωρευτών του στρατού. Το 1978 ξεκινάω την καριέρα µμου ως χηµμικός ποιοτικού ελέγχου σε εργοστάσιο παραγωγής µμολύβδου και εν συνεχεία σε εργοστάσιο παραγωγής χυτοσιδήρου και πλαστικών έως το 1985. Πλούσια εµμπειρία, κυρίως σε χειρισµμό ανθρώπινου δυναµμικού, που µμε βοήθησε αργότερα στην καριέρα µμου ως εκπαιδευτικό.

Πώς και  πότε  βρεθήκατε  στα   Εκπαιδευτήρια  Ζηρίδη;; Το Σεπτέµμβριο του 1985, διαβαίνω την πόρτα των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη, όπου και συνεχίζω µμέχρι σήµμερα, Μάρτιο του 2010, που γράφω αυτές τις γραµμµμές. Το πώς βρέθηκα στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη;; Μακαρίζω το γείτονά µμου και γονέα µμαθητή τότε του σχολείου, αείµμνηστο Ιωάννη Νίτσο, ο οποίος µμε προέτρεψε να ασχοληθώ οριστικά µμε την εκπαίδευση. Είχα κρατήσει επαφή µμε τον µμαθητόκοσµμο γενικότερα, γιατί εργαζόµμουν σε φροντιστήρια ανελλιπώς από το 1974. Η χρονική συγκυρία ήταν καλή, λόγω και της αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού της χώρας. Τότε, η λαχτάρα µμου για παραγωγή προϊόντων πρωτογενώς και δευτερογενώς άρχισε να ψαλιδίζεται αγρίως... Έτσι αποφάσισα οριστικά

και αµμετάκλητα να γίνω παραγωγός χαρακτήρων και προσωπικοτήτων στο σχολείο.

Ο αυστηρός  Μωραΐτης  ήταν  ρόλος   καθηγητή  ή  ρόλος  ζωής;; Ο αυστηρός κύριος Μωραΐτης ήταν ένα στέρεο κοµμµμάτι της πολυφωνίας, της στοργής και της αγάπης που απέπνεε το Σχολείο και οι Καθηγητές του για τους µμαθητές του Σχολείου. Προσπαθούσαµμε να είµμαστε οµμάδα ικανή να προετοιµμάζει και να βοηθάει τους µμαθητές µμας να αντιµμετωπίσουν µμε επιτυχία τις όποιες δυσκολίες θα συναντούσαν στη ζωή τους. Να τους διευρύνει τους ορίζοντες, να τους σφυρηλατεί τον χαρακτήρα και να τους µμάθει να σκέφτονται ψύχραιµμα και σωστά. Άρα λοιπόν ο αυστηρός κύριος Μωραΐτης ήταν ρόλος καθηγητή και ρόλος ζωής. Το κυριότερο όµμως, ήµμουν και είµμαι ο πατέρας-­δάσκαλος και ένας πολύ καλός αφηγητής ή αν θέλετε, γιατί όχι, ένας καλός παραµμυθάς. Στόχος µμου είναι να δίνω πολύπλευρη µμόρφωση στους µμαθητές µμου. Ο  αυστηρός  καθηγητής  των  δεκαετιών   ’70,  ’80,  ’90  έχει  θέση  σ’  ένα  σύγχρονο   σχολείο;;  Τι  διαφορές  έχουν  τα  παιδιά   του  ’80  και  ’90  µμε  τα  τωρινά  παιδιά;; Ο αυστηρός καθηγητής έχει πάντα θέση διαχρονικά στο σχολείο, αρκεί να ορίζει σαφέστατα τα όρια και το πλαίσιο

29/3/2010 12:31:52 µµ


ΣΧΟΛΕΙΟ 15 που θα λειτουργήσουν κι αυτός και οι µμαθητές του. Επίσης να είναι Δίκαιος. Το τελευταίο το προσπάθησα και το προσπαθώ µμε όλη µμου τη ψυχή. Εσείς και οι επόµμενοι θα κρίνετε αν ήµμουν ή είµμαι Δίκαιος. Τα παιδιά του ’80 και ’90 δεν έχουν διαφορές µμε τα τωρινά παιδιά. Έχουν όµμως τα τωρινά παιδιά ένα συγκριτικό πλεονέκτηµμα µμεγαλύτερης, πολύ ευρύτερης, έως και αχανούς θα έλεγα, πληροφόρησης σε σχέση µμε τα 80s και 90s. Αυτό οφείλεται στη ραγδαία επέκταση της κινητής τηλεφωνίας, των internet, facebook, google και άλλων. Όµμως τα παιδιά των 80s και 90s έµμαθαν πιθανώς λιγότερα µμεν, όµμως καλύτερα, βαθύτερα, µμε περισσότερο µμεράκι και µμπόλικη καρδιά.

«ΓΙΑ ΒΓΑΛΤΕ  ΜΙΑ     ΜΟΝΗ  ΚΟΛΛΑ  ΧΑΡΤΙ» ...όποιος απόφοιτος το άκουσε ως µμαθητής Χηµμείας από το στόµμα του Σπύρου Μωραίτη και δεν φοβήθηκε ή δεν το θυµμάται λέει ψέµματα! Πέρασαν τα χρόνια και καταλαβαίνουµμε πια, πως όσα χρόνια και αν περάσουν, η αυθεντικότητα ορισµμένων ανθρώπων παραµμένει αναλλοίωτη.... όπως συνήθιζε να λέει και ο ίδιος “η ουσία είναι µμια και ο µμπακλαβάς γωνία” και ο συγκεκριµμένος καθηγητής µμου είχε ουσία και ως δάσκαλος και ως άνθρωπος.

Μερικές στιγµμές  που  σηµμάδεψαν   την  καριέρα  σας  στα  Εκπαιδευτήρια   Ζηρίδη. Κάθε µμέρα στα Εκπαιδευτήρια ήταν και είναι πηγή ζωής κι ανανέωσης. Τον Ιούνιο του 2002 που αποφοίτησε η µμεγάλη µμου κόρη και µμεταφέρθηκε το σχολείο στη νέα και µμαγευτική τοποθεσία, ένιωσα ένα σφίξιµμο στην καρδιά για τα 17 χρόνια που πέρασαν στο Μαρούσι. Όµμως η ζωή συνεχίζεται και δεν περιµμένει. Συνάδελφος-­οι  που  είχατε  την   καλύτερη  συνεργασία… Θυµμάµμαι µμε αγάπη, εκτίµμηση και απέραντο σεβασµμό όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν το σχολείο να έχει ψυχή και να παραµμείνει µμεγάλο. Αν παρέλειψα κανέναν, ας µμε συγχωρήσει. Ι.Ματιάτος, Ν.Κόκλας, Ν.Παρίσης, Β.Αναγνωστόπουλος, Ι.Μιχελάκος, Μ.Αγρανιώτης, Γ.Δήµμα, Μ.Κατρανίδου, Γ.Τσώνη, Ρ.Γαλερού, Α.Δόντης, ο αείµμνηστος Γ.Μαυρίδης, Γ.Πρωτόπαπας, Ι.Παπαβασιλείου. Σήµμερα συνεχίζουµμε ακµμαίοι µμαζί µμε τα νέα παιδιά, ο κος Μαδαµμόπουλος, η κα Κοιλάκου, ο κος Νικολαϊδης. Κοιτώντας  πίσω  τι  θα  αλλάζατε  στη   ζωή  σας;; Δε µμετανιώνω για ό,τι έκανα στη ζωή µμου. Όποιος δεν κάνει τίποτε δεν κάνει λάθη. Όµμως κάποια λάθη που έκανα πιθανώς να µμπορούσα να µμην τα κάνω. Θεοί όµμως δεν είµμαστε, ε παιδιά µμου;; Πλησιάζετε  στη  σύνταξη,  τι  

teuxos28final2.indd 15

προβλέπετε για  τον  Μωραΐτη  µμετά  την   τάξη;; Αν η µμοίρα βοηθήσει να γίνω παππούς, θα ασχοληθώ συστηµματικά µμε την εκπαίδευση των εγγονιών µμου και θα προσπαθήσω να τα κάνω να αγαπήσουν τη γη και ό,τι αυτή µμπορεί να µμας δώσει. Θα θυµμηθώ λίγο και το γεωργικό παρελθόν µμου. Είστε  τόσο  Παναθηναϊκός  όσο   δείχνετε  ή  ήταν  µμέρος  της   επικοινωνίας  σας  µμε  τα  παιδιά;; Δυστυχώς ή ευτυχώς υπήρξα παιδί της Θύρας 13 και του έπους του Γουέµμπλεϊ. Όµμως ποτέ δεν υπήρξα φανατικός ή δογµματικός. Το ποδόσφαιρο κι ο

αθλητισµμός, που επίσης λάτρεψα και λατρεύω, είναι παιχνίδι κι όχι πόλεµμος. Ναι, ήταν µμέρος της επικοινωνίας µμου µμε τα παιδιά. Ακόµμα και σήµμερα, όταν πρωτοαντικρίζω τους µμαθητές µμου κάθε Σεπτέµμβρη, θα ρωτήσω τι οµμάδα είναι, από πού κατάγονται και µμε τι ασχολούνται οι γονείς τους, για να ξέρω το κοινωνικό υπόβαθρο των τάξεών µμου. Όµμως η αγάπη µμου γι’ αυτούς είναι ανεξάρτητη των οµμάδων που προτιµμούν.

Ένα µμήνυµμα  για  τους  µμαθητές  σας. Να εργάζονται µμε επιµμονή και υποµμονή και θα ‘ρχονται νοµμοτελειακά τα καλά αποτελέσµματα. Διότι «αι ρίζαι της παιδείας πικραί, οι δε καρποί γλυκείς».

29/3/2010 12:31:55 µµ


16 ΠΡΟΣΩΠΑ

ΗΑ

ΣOΦΙΑ ΚΛΩΤΣΑ

ΦΑΣΗ

Πώς να πετύxετε ό,τι θέλετε στη zωή σας! Απαντήσεις στα καθηµμερινά πρoβλήµματα. Τι είναι η ευτυχία και πώς µμπο-­ ρούµμε να την κατακτήσουµμε;; Το βιβλίο αυτό προσφέρει χρή-­ σιµμες συµμβουλές για όλα τα ση-­ µμαντικά ζητήµματα της καθη-­ µμερινότητάς µμας, όπως είναι η επαγγελµματική επιτυχία, οι σχέσεις, η υγεία και η ισορρο-­ πία, η προσωπική ανάπτυξη, ο πλούτος και η ευτυχία γενι-­ κότερα. Στηρίζεται σε µμια βασι-­ κή προϋπόθεση: στο ότι εµμείς

οι ίδιοι δηµμιουργούµμε τη ζωή µμας, εµμείς που αναζητούµμε την ευτυχία σε κάθε µμας βήµμα και σε κάθε µμας συλλογισµμό. Για να την κατακτήσουµμε όµμως και να διεκδικήσουµμε το δικαίωµμά µμας σ’ αυτήν, πρέπει πρώτα να το αποφασίσουµμε. Αλλά πώς θα πετύχουµμε στη ζωή µμας ό,τι θέ-­ λουµμε;; Υπάρχουν κλειδιά ή τε-­ χνικές για την επιτυχία και την ευτυχία;;

H Σοφία Κλώτσα (απόφοιτος ‘91) γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου ζει µμέχρι σήµμερα µμε την οικογένειά της. Είναι σύµμβουλος επικοινωνίας, ψυχολόγος και σύµμβουλος ζωής (life coach), µμε MS στον τοµμέα Consulting & Communications και MBA από το Πανεπιστήµμιο της Βοστώνης. Αφού έλαβε το πρώτο της πτυχίο στην Ελλάδα, στον τοµμέα του Marketing, συνέχισε τις σπουδές της στην Αµμερική, όπου έκανε MBA και MS in Communications, καθώς και MS in Psychol-­

teuxos28final2.indd 16

Αν παρατηρήσουµμε ευτυχι-­ σµμένους ανθρώπους, θα διαπι-­ στώσουµμε ότι ακολουθούν και εφαρµμόζουν, συνειδητά ή υπο-­ συνείδητα, συγκεκριµμένα µμυ-­ στικά. Αυτά τα µμυστικά τα απο-­ καλύπτει στο βιβλίο της µμε τρόπο απλό και κατανοητό η ψυχολόγος – life coach Σοφία Κλώτσα, για να αποδείξει ότι η ευτυχία δεν είναι µμακρινό όνει-­ ρο, αλλά µμια εύκολη απόφαση.

ogy/ Counseling µμε ειδίκευση σε Family Therapy και Career Coun-­ seling. Παράλληλα, ασχολήθηκε µμε το Life Coaching, που είναι διαδεδοµμένο στην Αµμερική εδώ και δύο δεκαετίες. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ασχολήθηκε επαγγελµματικά αρχικά µμε την επικοινωνία και στη συνέχεια µμε την ψυχολογία. Είναι σύµμβουλος µμε ειδίκευση σε ζητήµματα καριέρας και οικογένειας κι οργανώνει sessions τόσο ιδιωτικά όσο και σε group.

29/3/2010 12:31:59 µµ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 17

ΣXHMA: 12X17,5 ΣEΛIΔEΣ:  162 ΕΥΡΩ:  10   ISBN:  978-­960-­03-­5048-­7

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΕΚΔΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ     ΣΤΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ Κεντρική  διάθεση:  Σόλωνος  131,  106  78,  Αθήνα Γραφεία:  Ζαλόγγου  11,  106  78,  Αθήνα Τηλ.:  210  3301208,  Fax:  210  3822530, e-­mail:  info@kastaniotis.com,  www.kastaniotis.com

teuxos28final2.indd 17

29/3/2010 12:32:08 µµ


ΑΘΗΝΑΖΕ PROMOTION

LUXURY HOLIDAY SUITES Το συγκρότηµμα πολυτελών κατοικιών ΕΝΑΛΙΟ βρίσκεται στην παραλία του Λεχαίου Κορινθίας. Η εκπληκτική του τοποθεσία πάνω στο κύµμα και η διακριτική του πολυτέλεια το καθιστούν εξαιρετική επιλογή για τις διακοπές σας. Είναι κατασκευασµμένο εξ ολοκλήρου από πέτρα και ξύλο και αποτελείται από 7 αυτόνοµμες µμεζονέτες κατάλληλες για να σας προσφέρουν άνετη διαµμονή και να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες προτιµμήσεις σας. Διαµμερίσµματα και µμεζονέτες επιπλωµμένες µμε γούστο, µμόλις µμια ώρα από την Αθήνα. Πλήρως εξοπλισµμένες, µμε καθιστικό, υπνοδωµμάτιο, µμπάνιο, κουζίνα, τζάκι, air condition και ασύρµματη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όλες έχουν µμπαλκόνια µμε µμοναδική θέα στον κήπο, την πισίνα και τη θάλασσα και φιλοξενούν έως 4 άτο-­ µμα. Το συγκρότηµμα κοσµμεί ένας µμοναδικός κήπος που σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε τη φυσική σκιά των φυτών ή να χαλαρώσετε δίπλα στην πισίνα, αν δεν επιλέξετε τη δροσιά της θάλασσας που απέχει µμόλις 10 µμέτρα! Επιπλέον, το θερµμαινόµμενο spa που βρίσκεται στο χώρο σάς περιµμένει όλο το χρόνο. Η το-­ ποθεσία του συγκροτήµματος (το Λέχαιο απέχει 85 χι-­ λιόµμετρα από την Αθήνα) το καθιστά ιδανικό ορµμητή-­ ριο τόσο για τις θερινές όσο και για τις χειµμερινές σας εκδροµμικές αναζητήσεις. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµμείου: boumirania@yahoo.gr & fenipantio@hotmail.com Γραφείο: 0030-­6973517166 & 0030-­6945918467 Τοποθεσία: Λέχαιο Κορινθίας-­ Lecheo Korinth

teuxos28final2.indd 18

29/3/2010 12:32:22 µµ


ΑΘΗΝΑΖΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

BE HAPPY ΜΕ ΤΗ HAPPY NUGGET COLLECTION ΑΠΟ ΤΗ FOLLI FOLLIE! Με το Πάσχα να πλησιάζει, µμια νέα συλλογή κοσµμηµμάτων µμε χαρούµμενο ύφος σχεδιάστηκε από τη Folli Follie για να προσθέσει ένα ιδιαίτερο touch στην εµμφάνισή σας και… γιατί όχι, να σας φτιάξει τη διάθεση. Happy Nuggets και … be happy! Pop στοιχεία που αποτυπώνονται σε σχέδια λουλουδιού, εκκεντρικά σπειροειδή σχέδια και floral σταυροί, σχεδιάστηκαν για να συµμβάλουν στο προσωπικό σας fashion statement. Επάργυρα και rose gold επίχρυσα µμενταγιόν σε σχήµμα “nugget” συνδυάζονται µμε λευκό ή µμαύρο σµμάλτο για µμοντέρνες fashionistas που λατρεύουν τα κοσµμήµματα µμε όγκο. Επιλέξτε το παντατίφ που σας αρέσει σε σχήµμα καρδιάς, τετράγωνο ή οβάλ και χαρίστε το στα αγαπηµμένα σας πρόσωπα. Ένα κοµμψό αλλά και πρωτότυπο δώρο για τη µμαµμά ή την κόρη, για τη νονά ή τη βαφτισιµμιά, που θα δε θα αποχωριστούν ποτέ! Η πιο γλυκιά και τρυφερή έκπληξη για το Πάσχα... και όχι µμόνο! Τιµμή: €55.

teuxos28final2.indd 19

29/3/2010 12:32:26 µµ


20 AGENDA

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επιδιώκει να είναι παρούσα σε όλα τα σηµμεία του κόσµμου, όπου σηµμειώνονται ταραχές και θεοµμηνίες, προκειµμένου να έχει τη δυνατότητα να παράσχει άµμεση βοήθεια στα άτοµμα που τη χρειάζονται, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία ή τις πολιτικές πεποιθήσεις τους, ή από το κατά πόσον η κρίση προκλήθηκε από ανθρωπογενείς συγκρούσεις ή από φυσικές καταστροφές. ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΙΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ  ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ‘00 Η Ένωση διαθέτει την Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO), η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των κοινοτικών προγραµμµμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι δραστηριότητες της ECHO έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ολοένα και συχνότερης εµμφάνισης σοβαρών κρίσεων σ’ ολόκληρο τον κόσµμο, αλλά και της έντονης προθυµμίας της ΕΕ να πρωτοστατεί στην παροχή βασικού εξοπλισµμού και εξειδικευµμένης βοήθειας στα θύµματα καταστροφών ανά τον κόσµμο. Η ECHO δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 110 χώρες και ο µμέσος ετήσιος προϋπολογισµμός της ανέρχεται σε 700 περίπου εκατοµμµμύρια ευρώ. Η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ έχει ως πρωταρχικό καθήκον να

teuxos28final2.indd 20

συµμβάλει στη διάσωση και στη διαφύλαξη της ζωής, στη µμείωση της δυστυχίας και στην προστασία της ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας των πληγέντων ατόµμων και να βοηθήσει τους πολίτες χωρών που υποφέρουν από συγκρούσεις ή πολέµμους. Η Υπηρεσία αυτή προµμηθεύει τις χώρες, οι οποίες έχουν ανάγκη, µμε σκηνές, κουβέρτες κι άλλα βασικά αγαθά, όπως τρόφιµμα, φάρµμακα, ιατρικό εξοπλισµμό, συστήµματα καθαρισµμού των υδάτων και καύσιµμα. Η ECHO χρηµματοδοτεί επίσης ιατρικές οµμάδες, εµμπειρογνώµμονες για την εκκαθάριση ναρκοπεδίων, έργα στον τοµμέα των µμεταφορών και υλικοτεχνική υποστήριξη. Η ΕΕ χρηµματοδοτεί και συντονίζει τις

ανθρωπιστικές ενέργειες αναθέτοντας παράλληλα µμε τη δική της δράση και σε ανθρωπιστικούς εταίρους της, όπως µμη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), ειδικευµμένες υπηρεσίες του ΟΗΕ και τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, την προµμήθεια τροφίµμων κι εξοπλισµμού, καθώς και τη διαχείριση προγραµμµμάτων έκτακτης βοήθειας. Η συνεργασία αυτή είναι αναγκαία, δεδοµμένου ότι η Ένωση δεν έχει από µμόνη της τη δυνατότητα να συγκεντρώσει τους απαιτούµμενους πόρους για την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης, την εξασφάλιση οµμάδων διάσωσης, τη δηµμιουργία κινητών νοσοκοµμείων για την αντιµμετώπιση έκτακτων αναγκών καθώς και την εγκατάσταση προσωρινών συστηµμάτων

29/3/2010 12:32:27 µµ


AGENDA 21

επικοινωνίας. Η ανθρωπιστική βοήθεια που προσφέρει η ΕΕ λαµμβάνει τρεις κυρίως µμορφές: Πρώτον, τη µμορφή έκτακτης βοήθειας, η οποία είναι άµμεση κι ευέλικτη και περιλαµμβάνει την προσφορά φαρµμάκων, τροφίµμων και καταλυµμάτων, καθώς και τη χρηµματοδότηση έργων ανασυγκρότησης µμετά από κάποια καταστροφή. Δεύτερον, τη µμορφή τακτικής κι έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας. Η Ένωση παρέχει τακτικά τρόφιµμα σε περιοχές που πλήττονται από λιµμό ή ξηρασία µμε σκοπό να συµμβάλει στην εξασφάλιση προµμηθειών µμέχρις ότου αποκατασταθεί η κανονική παραγωγή. Εκτάκτως, η ΕΕ χορηγεί κι έκτακτη επισιτιστική βοήθεια

teuxos28final2.indd 21

στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται ξαφνικά έλλειψη τροφίµμων λόγω ανθρωπογενών ή απρόβλεπτων φυσικών καταστροφών. Τρίτον, τη µμορφή βοήθειας για τους πρόσφυγες που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων κι έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα τους χωρίς τη θέλησή τους, καθώς και για άτοµμα που έχουν µμετακινηθεί στο εσωτερικό µμιας χώρας ή περιοχής που βρίσκεται σε εµμπόλεµμη κατάσταση. Η ΕΕ παρέχει στους ανθρώπους αυτούς τα απαραίτητα εφόδια για να αντιµμετωπίσουν την κατάσταση ανάγκης µμέχρις ότου µμπορέσουν να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους ή να εγκατασταθούν σε µμια νέα χώρα.

Στον πρόσφατο σεισµμό στην Αϊτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε ποσό ύψους τριών εκατοµμµμυρίων ευρώ για άµμεση στήριξη των πληγέντων. Οµμάδες έρευνας και διάσωσης από την ΕΕ έφτασαν στην Αϊτή κι ανέλαβαν δράση στον τόπο της καταστροφής από τις πρώτες ηµμέρες. Η ΕΕ απέστειλε επίσης είδη και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, όπως συστήµματα απολύµμανσης του νερού, κινητές νοσοκοµμειακές µμονάδες και σκηνές. Στο σεισµμό που έπληξε τη Χιλή η Ένωση ενέκρινε έκτακτη βοήθεια ύψους επίσης τριών εκατοµμµμυρίων ευρώ, την οποία απέστειλε µμέσω συντονισµμένης δράσης της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Για περισσότερες πληροφορίες: europa.eu/pol/hum/index_el.htm

29/3/2010 12:32:28 µµ


22 AGENDA

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Έχω βρεθεί σε εµμπόλεµμη ζώνη, στη Σρι Λάνκα, ανάµμεσα στους Τίγρεις Ταµμίλ και τον κυβερνητικό στρατό. Είναι αποτρόπαιο το πρόσωπο του πολέµμου. Η καθηµμερινότητά του – θάνατος, προσφυγιά, πόνος, εγκατάλειψη. Οι µμανάδες και τα παιδιά πάντα οι πιο ανυπεράσπιστοι, υφίστανται τις περισσότερες συνέπειες. ΗΛΙΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ UNICEF

teuxos28final2.indd 22

29/3/2010 12:32:30 µµ


UNICEF 23

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΙΡΗΝΗ   είναι ένα σηµμαντικό κοµμµμάτι της δουλειάς µμας. Μέσα από αυτήν προάγονται οι γνώσεις και οι ικανότητες, οι στάσεις και οι αξίες που χρειάζονται για µμια ριζική αλλαγή συµμπεριφοράς που θα επιτρέψει στα παιδιά, τους νέους αλλά και τους ενήλικες να προλάβουν τη σύγκρουση και τη βία.

teuxos28final2.indd 23

Σχεδόν 1,5 δισεκατοµμµμύριο παιδιά – τα δύο τρίτα του παιδικού πληθυσµμού όλου του κόσµμου – ζουν σε χώρες που πλήττονται από τον πόλεµμο. Περίπου 250.000 παιδιά εµμπλέκονται άµμεσα σε ένοπλες συρράξεις ως στρατιώτες, αγγελιαφόροι, αχθοφόροι, µμάγειρες ακόµμα και κορίτσια που εξαναγκάζονται να παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες. Βρισκόµμαστε δίπλα σ’ αυτά τα παιδιά. Δηµμιουργούµμε “ζώνες ειρήνης” µμε κατάπαυση του πυρός από τις αντιµμαxόµμενες πλευρές για να µμπορέσουµμε να µμεταφέρουµμε είδη πρώτης ανάγκης και για να εµμβολιάσουµμε ή να παρέχουµμε υπηρεσίες υγείας στα παιδιά. Εφαρµμόζουµμε κι υποστηρίζουµμε προγράµμµματα για ασυνόδευτα παιδιά και προγράµμµματα ψυχολογικής αποκατάστασης των παιδιών. Σηµμαντικά είναι και τα προγράµμµματα για την αποστράτευση κι επανένταξη των παιδιών-­στρατιωτών. Πάνω από 100.000 παιδιά που υπηρετούσαν ή σχετίζονταν µμε ένοπλες δυνάµμεις ή

οµμάδες, έχουν αποστρατευθεί και επανενταχθεί από το 1998 µμέχρι σήµμερα, χάρη στις δράσεις µμας. Η εκπαίδευση για την Ειρήνη είναι επίσης ένα σηµμαντικό κοµμµμάτι της δουλειάς µμας. Μέσα απ’ αυτήν προάγονται οι γνώσεις και οι ικανότητες, οι στάσεις και οι αξίες που χρειάζονται για µμια ριζική αλλαγή συµμπεριφοράς που θα επιτρέψει στα παιδιά, τους νέους αλλά και τους ενήλικες να προλάβουν τη σύγκρουση και τη βία, να επιλύουν ειρηνικά τα προβλήµματα και να δηµμιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την ειρήνη είτε σε προσωπικό, είτε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Πιστεύουµμε πως καµμία προσπάθεια για να προωθήσουµμε την ειρήνη και να επιλύσουµμε τις συγκρούσεις δεν µμπορεί να είναι επιτυχηµμένη αν δεν προσφέρουµμε ειδική φροντίδα και προστασία στα παιδιά από τις καταστροφές του πολέµμου, αλλά κι από κάθε µμορφή βίας και εκµμετάλλευσης που τα σηµμαδεύει βαθιά για όλη τους τη ζωή.

29/3/2010 12:32:35 µµ


24 AGENDA

2009 BEST

BUSINESS ΗΟTELS «Το ξενοδοχείο πρέπει να είναι η επέκταση του γραφείου ενός business man. Ταυτόχρονα, έχω την απαίτηση να εµμπνέοµμαι από τον περιβάλλοντα χώρο.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΑ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  W  ΚΑΙ  FORTUNE

teuxos28final2.indd 24

29/3/2010 12:32:39 µµ


TRAVEL 25

PARK HYATT SHANGHAI Τα υψηλότερα επίπεδα σε στυλ και εξυπηρέτηση. Το Park Hyatt θέτει ψηλά τον πήχη στην Ασία όσον αφορά στο στυλ, την πολυτέλεια, τις υπηρεσίες, τα τρόφιµμα και τα ποτά. Σκαρφαλωµμένο µμε δραµματικότητα κοντά στην κορυφή ενός από τα υψηλότερα κτήρια στον κόσµμο, το ξενοδοχείο διαθέτει ένα εκπληκτικό λόµμπι µμε θέα τη Σαγκάη. Εµμπνευσµμένος από την παραδοσιακή κινεζική γεωµμετρία κι αρχιτεκτονική, ο σχεδιαστής Tony Chi, που έχει βάση τη Νέα Υόρκη, έχει δηµμιουργήσει µμια σύγχρονη κατοικία σε γήινα χρώµματα και µμε φυσικά υλικά. Το ψηλοτάβανο εστιατόριο 100 Century Avenue, το οποίο διαθέτει εγκαταστάσεις τέχνης, ζωντανή τζαζ και απίθανη θέα, είναι εξαιρετικό. www.shanghai.park.hyatt.com

teuxos28final2.indd 25

29/3/2010 12:32:43 µµ


26 AGENDA

FOUR SEASONS HOTEL ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ Ένα αριστούργηµμα της Αναγέννησης

Περιγράφεται ως εξωπραγµματικό κι είναι γεµμάτο ιστορία κι αυθεντικές τοιχογραφίες, ανάγλυφα, γυψοµμαρµμάρινα τελειώµματα και ζωγραφισµμένες στο χέρι µμεταξωτές ταπετσαρίες. Στεγάζεται σ’ ένα παλιό µμοναστήρι του 16ου αιώνα και παλάτι του 15ου αιώνα και καθένα από τα 116 δωµμάτια και σουίτες του συνδυάζει την υψηλή τεχνολογία, τις σύγχρονες ανέσεις µμε την αρχαία γοητεία και την αναγεννησιακή τέχνη, ενώ κανένα δεν είναι ίδιο µμε κάποιο άλλο. Αλλά αυτό που πραγµματικά κλέβει την παράσταση είναι οι βοτανικοί κήποι έκτασης 4-­5 εκταρίων. www.fourseasons.com/Florence

DISTRIRO CAPITAL MEXICO CITY

Σύγχρονο αριστούργηµμα στην καρδιά της πολυσύχναστης Πόλης του Μεξικού. Δηµμιουργικός µμινιµμαλισµμός είναι το όνοµμα του παιχνιδιού στο Distrito Capital Bρίσκεται στους πιο πάνω ορόφους ενός αστραφτερού condo στην επιχειρηµματική περιοχή του Mexico City, Santa Fe. Το ξενοδοχείο βλέπει την κατάκλυστη µμητρόπολη, µμέχρι και πέρα από τα ηφαίστεια. Ο Παριζιάνος Joseph Dirand ένωσε στο εσωτερικό µμια συλλογή κοµμµματιών από τα µμέσα του αιώνα, επιµμεληµμένα από την Claudia streches Fernandez, ξεπερνώντας οτιδήποτε συνηθισµμένο. Το εστιατόριο διαθέτει µμεξικανικές απολαύσεις από το διάσηµμο σεφ Enrique Olvera. www.hoteldistritocapital.com

THE DOLDER GRAND ZURICH

Το ορόσηµμο των αναδεδειγµμένων προτύπων Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για τον επιχειρηµματία ταξιδιώτη πέρα από το Dodler Grand, το οποίο έχει ήδη κερδίσει το βραβείο του περιοδικού Wallpaper 2009 για το καλύτερο νέο ή ανακαινισµμένο ξενοδοχείο. Πρόσφατα άνοιξε εκ νέου, είναι «ένα νησί µμέσα στην πόλη», ένα αστικό θέρετρο που βρίσκεται ψηλά πάνω από την οµμαλή φασαρία της Ζυρίχης. Η Foster + Partners αγκάλιασε την πλήρως ανακαινισµμένη παλιά αρχική δοµμή των 110 ετών. Το εσωτερικό από τους United Designers περιλαµμβάνει τέσσερις από τις πιο πολυτελείς σούπερ σουίτες που µμπορεί κανείς να φανταστεί. www.thedoldergrand.com

teuxos28final2.indd 26

29/3/2010 12:32:44 µµ


TRAVEL 27

SHANGRI-­LA HOTEL TOKYO Μοναδική φιλοξενία και παροχή υπηρεσιών

Μετά από µμια µμακρά αναζήτηση για την ιδανική τοποθεσία, η Shangri-­La Hotels and Resorts εγκαινίασε επιτέλους την πρώτη Ιαπωνική περιουσία της. Καταλαµμβάνοντας τους κορυφαίους ορόφους του κεντρικού κτηρίου του Marunouchi Trust Tower, τα 202 δωµμάτια και οι σουίτες προσφέρουν θέα του κόλπου στο Τόκιο προς τα δυτικά ή του Marunouchi προς τα ανατολικά. Πάνω από 2000 έργα τέχνης και πάνω από 50 διαφορετικοί χειροποίητοι πολυέλαιοι Lasvit είναι διασκορπισµμένα σε όλη την περιουσία. Το Horizon Club Lounge, το spa Chi κι η εσωτερική πισίνα είναι µμοναδικά. www.shangri-­la.com/tokyo

CAPE GRACE CAPE TOWN

Παρέχοντας µμια δελεαστική εµμπειρία που δένει τη σύγχρονη πολυτέλεια µμε την παραδοσιακή κουλτούρα

Βρίσκεται στο Victoria & Alfred Waterfront, στη δική του ιδιωτική προβλήτα και νιώθεις σαν να βρίσκεσαι στο σπίτι σου στο Κέιπ Τάουν. Γαλλικά παράθυρα, φρέσκα λουλούδια που αγοράζονται καθηµμερινά και µμια µμικρή βιβλιοθήκη µμε καλά βιβλία θα µμας κάνουν να επιστρέψουµμε. Διαθέτει δύο penthouse suites και καθεµμιά τους έχει µμια τεράστια βεράντα στον πάνω όροφο προσφέροντας εκπληκτική θέα της πόλης και του Table Mountain πέρα από το λιµμάνι. Σας προτείνουµμε να δοκιµμάσετε ουίσκι στο Bascule Bar, που έχει αποθέµματα από περισσότερους από 400 διαφορετικούς τύπους ουίσκι. www.capegrace.com

teuxos28final2.indd 27

29/3/2010 12:32:47 µµ


28 AGENDA

KAMPINKSI HYBERNSKA ΠΡΑΓΑ

Καλώς ήλθατε στην πολυτελεία του χώρου στην καρδιά της Ευρώπης

Μέρος του παλαιότερου group ξενοδοχείων πολυτελείας της Ευρώπης, που ιδρύθηκε το 1897 στη Γερµμανία, το Kempinski Hybernksa είναι το αποτέλεσµμα µμιας ενδελεχούς αποκατάστασης ενός ακινήτου του 17ου αιώνα µμε µμοναδικό ιδιωτικό κήπο -­ δέντρα ύψους 7µμέτρων τοποθετήθηκαν µμέσα σ’ αυτόν από τον αέρα. Η προεδρική σουίτα είναι εξαίρετη και διαθέτει ιδιωτικό αίθριο και σάουνα, ενώ το Two Steps Bar, που έχει στηθεί κάτω από θολωτές οροφές µμε αυθεντικά καλούπια, έχει γίνει η must έξοδος της Πράγας. www.kempinski-­prague.com

PARK HYATT BEIJING

Το Park Hyatt Hotel Beijing είναι βολικό για όσα έχει να προσφέρει το Πεκίνο Το Park Hyatt βρίσκεται στο κέντρο του CBD του Πεκίνο και είναι ακριβώς απέναντι από το Παγκόσµμιο Κέντρο Εµμπορίου της Κίνας και το νέο Πύργο CCTV. Στεγάζει το υψηλότερο εστιατόριο της πόλης, το China Grill µμε την απίστευτη θέα του Πεκίνο, µμέσα από τα παράθυρά του που ξεκινούν από το δάπεδο και φτάνουν στο ταβάνι. Η Superpotato του Τόκιο σχεδίασε µμια από τις 25µμετρες πισίνες του ξενοδοχείου και δύο τζακούζι, που είναι βουτηγµμένα στο φως της ηµμέρας κάτω από µμια διπλού ύψους γυάλινη οροφή, και υπάρχει τόσο εσωτερικός όσο και εξωτερικός χώρος για να χαλαρώσετε µμετά από τη βουτιά στην πισίνα. www.beijing.park.hyatt.com

teuxos28final2.indd 28

29/3/2010 12:32:50 µµ


TRAVEL 29

FOUR SEASONS HOTEL ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Στην ευρωπαϊκή όχθη του Βοσπόρου το παλάτι του 19ου αιώνα δίνει µμια νέα, εκλεκτική αύρα

Το δεύτερο Four Seasons στην πόλη στεγάζεται στο πανέµμορφο παλάτι του 19ου αιώνα στην ευρωπαϊκή όχθη του Βοσπόρου. Όλα τα δωµμάτια έχουν υπέροχη θέα -­ είτε από την προκυµμαία, είτε από τους κήπους -­ µμε ανάµμειξη Οθωµμανικού design και επίπλωσης από µμαόνι. Οι Palace Roof Suites είναι τέλεια τοποθετηµμένες στο χώρο, µμε θέα 180 µμοιρών. Επίσης, το εξαιρετικό εστιατόριο Aqua προσφέρει µμεσογειακή κουζίνα, µμε ιταλικές και τουρκικές σπεσιαλιτέ. www.fourseasons.com/bosphorus

MONDRIAN MIAMI

Ένας ήσυχος θύλακας λίγα µμόλις λεπτά από το πολύβουο κέντρο της South Beach, προσφέρει καταπληκτική θέα στον Ατλαντικό Ωκεανό Σχεδιασµμένο από τον Marcelo Wanders ως ένα σύγχρονο κάστρο παραµμυθιού, το Mondrian χαρακτηρίζεται από τα µμεγάλου µμεγέθους φωτιστικά και τραπέζια και το σύγχρονο design που συναρπάζει. Φαντασιώδεις πινελιές του Wanders, όπως οι γιγάντιες, καµμπύλες κολώνες κοσµμούν τη ολόλευκη ρεσεψιόν. Με µμια σαρωτική σκάλα, χωρίζει το εστιατόριο Asia de Cuba (µμε το κοινόχρηστο τραπέζι που πλαισιώνεται από καρέκλες του Jaime Hayon) και το Sunset Lounge (που ξεχύνεται στους εξωτερικούς χώρους µμε θέα τον κόλπο Biscayne). www.mondrian-­miami.com

teuxos28final2.indd 29

29/3/2010 12:32:54 µµ


30 AGENDA

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ Απογειωθείτε µμε το καταπράσινο τοπίο των Highlands, τα νερά και τους µμικρούς καταρράκτες που σχηµματίζουν στο πέρασµμά τους. Αφουγκραστείτε τις ιστορίες που διηγούνται από την καστρόκτιστη γέφυρα και ταξιδέψτε µμε όλες σας τις αισθήσεις σε µμια χώρα που γέννησε σπουδαίους. Και τώρα, προσγειωθείτε. Το αναπάντεχο αυτό τοπίο βρίσκεται σε ένα ελληνικό νησί, που οι κάτοικοί του ονόµμασαν «Μικρά Αγγλία». Αυτό παρουσιάζουµμε παρακάτω, έναν υπέροχο χειµμερινό προορισµμό, σαφώς ανώτερο από πολλούς της «Μεγάλης Αγγλίας». Απολαύστε τον, ακριβώς όπως προείπαµμε: Με όλες σας τις αισθήσεις… ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ LIFE&STYLE

Η

ταν η Καρυστιάνη που µμας έµμαθε ποια είναι η Μικρά Αγγλία, δίνοντας σε ένα αριστούργηµμά της τον τίτλο αυτό. Ήταν οι περήφανοι για την πατρίδα τους εφοπλιστές του νησιού, όµμως, εκείνοι που τον περασµμένο αιώνα οραµματίστηκαν να µμετατρέψουν τη γενέτειρά τους σε µμια ναυτική δύναµμη που να σφύζει από ζωή. Κι είπαν τον τόπο τους «Μικρά Αγγλία». Άνδρος! Ένα νησί περισσότερο από ευλογηµμένο, καθώς τα µμυστικά της ενδοχώρας του είναι τόσο αναπάντεχα όµμορφα και διαφορετικά, που το κατατάσσουν σε ένα εξαιρετικής ποιότητας χειµμερινό προορισµμό. Με σεβασµμό σ’ αυτό το όνοµμα που έβαλε την Άνδρο στον παγκόσµμιο χάρτη της ναυτιλίας, κάποιοι εξίσου εµμπνευσµμένοι

teuxos28final2.indd 30

άνθρωποι δηµμιούργησαν τη δική τους «Micra Anglia». Ένα ξεχωριστό boutique hotel που µμε σεβασµμό και στην αρχιτεκτονική παράδοση του τόπου εναρµμονίζει την πολυτέλεια µμε τις σύγχρονες ανέσεις και προσφέρει µμια αυθεντική εµμπειρία φιλοξενίας. Με ιδιαίτερη φροντίδα και σεβασµμό στις ανάγκες των επισκεπτών του, στην καρδιά της Άνδρου διαµμορφώθηκε ένα φιλόξενο κι άνετο περιβάλλον που διαπνέεται από διακριτική πολυτέλεια και ανάλαφρη αίσθηση κοµμψότητας. Με ορµμητήριο τη Micra Anglia και διάθεση για ήρεµμους περιπάτους ή δραστήριες εξορµμήσεις (µμε συνοδό, καθώς η Νοµμαρχία έχει χαρτογραφήσει τα υπέροχα µμονοπάτια), οι οµμορφιές

της Άνδρου που αποκαλύπτονται στους επισκέπτες είναι πολλές. Από την καρδιά της χώρας όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο, µμπορείτε να περιπλανηθείτε στα νεοκλασικά αρχοντικά, τα πλακόστρωτα δροµμάκια και τα ενετικά πυργόσπιτα. Μια στάση σε µμια από τις µμεγάλες πλατείες της χώρας επιβάλλεται για απολαυστικό καφέ και παραδοσιακά αµμυγδαλωτά, ενώ η υπέροχη θέα από την πλατεία του Αφανή Ναύτη, µμε το οµμώνυµμο επιβλητικό άγαλµμα, καθηλώνει. Η εξερεύνηση συνεχίζεται στο Κάστρο και τις Βυζαντινές Μονές, ενώ το Ναυτικό και Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και η Καΐρειος Βιβλιοθήκη αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο κουλτούρας των Ανδριωτών.

29/3/2010 12:32:59 µµ


ΕΛΛΑΔΑ 31

Λευκές κι απαλές γκρι αποχρώσεις δηµμιουργούν την αίσθηση της χαλάρωσης, ενώ τα έντεκα πολυτελή δωµμάτια του ξενοδοχείου –διακοσµμηµμένα µμε περισσή κοµμψότητα– διαθέτουν όλες τις σύγχρονες παροχές και την τεχνολογία για άνετη κι ασφαλή διαµμονή.

teuxos28final2.indd 31

www.micra-­anglia.gr

29/3/2010 12:33:06 µµ


32 GOOD LIVING

ΕΝΩ ΕΣΥ ΚΑΘΟΣΟΥΝ... ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ Σχεδιάζετε να αρχίσετε να γυµμνάζεστε περισσότερο;; Το σχεδιάζετε εδώ και αρκετό καιρό;; Είναι τόσο εύκολο να αναβάλει κανείς την άσκηση, για σήµμερα, γι’ αυτή την εβδοµμάδα, µμέχρι να αγοράσει καινούρια αθλητικά παπούτσια, µμέχρι να... περάσουν οι γιορτές... να βρεί ελεύθερο χρόνο... να βρει καινούρια δουλειά... να αποφοιτήσουν τα παιδιά από το σχολείο... Αλλά καθώς τα χρόνια περνούν, το σώµμα δε µμένει παγωµμένο στο χρόνο περιµμένοντας πότε θα αρχίσει και πάλι να κινείται. ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΑΡΗ  –  ΜΑΥΡΙΔΑΚΗ,  M.S.,  R.D. ΚΛΙΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ  –  REGISTERED  DIETITIAN www.nutritiontherapy.gr

Ο

ταν ο µμυικός ιστός δεν ενεργοποιείται για καιρό, το σώµμα λαµμβάνει το µμήνυµμα ότι δεν είναι απαραίτητος, λέει η Miriam Nelson, Καθηγήτρια Διατροφής και Άσκησης στο Tufts University της Βοστώνης. «Από µμεταβολικής πλευράς, η συντήρησή του είναι πολυέξοδη κι έτσι το σώµμα αρχίζει να τον µμειώνει». Και η απώλεια του µμυικού ιστού είναι µμόνο η αρχή. Η σωµματική αδράνεια επιδρά αρνητικά στη λειτουργία του εγκεφάλου, στην καρδιά και τα αγγεία, στα οστά, στο γαστρεντερικό σύστηµμα, στον ύπνο, στα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, στην αυτοπεποίθηση, στον τρόπο που το σώµμα διαχειρίζεται τη γλυκόζη και φυσικά στο σωµματικό βάρος. «Η φυσική δραστηριότητα ενεργοποιεί όλα τα όργανα του σώµματος, ώστε να λειτουργούν µμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο», αναφέρει η Nelson. «Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, ωστόσο, επιδρά αρνητικά σε όλα τα συστήµματα του οργανισµμού έως το κυτταρικό επίπεδο. Η αδράνεια έχει ως αποτέλεσµμα σηµμαντικά µμειωµμένη µμεταφορά οξυγόνου από το αίµμα στα κύτταρα, καθώς και µμείωση του αριθµμού των µμιτοχονδρίων (παραγωγοί ενέργειας)». Όταν δεν µμπορεί να µμεταφερθεί αρκετό οξυγόνο από το αίµμα στα κύτταρα τότε το ανέβασµμα µμια σκάλας µμπορεί να γίνει εξαντλητικό.

teuxos28final2.indd 32

29/3/2010 12:33:14 µµ


ΥΓΕΙΑ 33

teuxos28final2.indd 33

29/3/2010 12:33:21 µµ


34 GOOD LIVING

Οι περισσότεροι άνθρωποι που απέχουν από κάποιου είδους φυσική δραστηριότητα, αυξάνουν το βάρος τους κατά 0.5 έως 2.5 κιλά κάθε χρόνο

teuxos28final2.indd 34

Η έλλειψη σωµματικής δραστηριότητας έχει επίσης αρνητική επίπτωση στο σωµματικό βάρος. Το γεγονός ότι οι «άνθρωποι του καναπέ» έχουν σχεδόν πάντα αυξηµμένο σωµματικό βάρος, δεν αποτελεί έκπληξη για κανένα. Ο κίνδυνος για παχυσαρκία είναι κατά 68% µμεγαλύτερος στις γυναίκες που παρακολουθούν τηλεόραση για 20 έως 40 ώρες την εβδοµμάδα. Αντίθετα, κάθε ώρα δραστηριότητας την ηµμέρα (όπως περπάτηµμα) µμειώνει τον κίνδυνο εµμφάνισης παχυσαρκίας κατά 24%. Όταν κάποιος δεν ασκείται για µμεγάλο χρονικό διάστηµμα, αυξάνει το βάρος του και κυρίως το λίπος που περιβάλλει τα όργανα στην κοιλιακή χώρα µμε αποτέλεσµμα να αυξάνεται παράλληλα κι ο κίνδυνος εµμφάνισης καρδιακής νόσου και διαβήτη. Σύµμφωνα µμε ερευνητές του Duke University Medical Center της Νότιας Καρολίνας, «...οι περισσότεροι άνθρωποι που απέχουν από κάποιου είδους φυσική δραστηριότητα, αυξάνουν το βάρος τους κατά 0.5 έως 2.5 κιλά κάθε χρόνο... Από τη στιγµμή που κάποιος αρχίζει να σκέφτεται να ξεκινήσει κάποιου είδους φυσική δραστηριότητα, συχνά περνάει διάστηµμα 6 µμηνών έως 1

έτος κι έως τότε το βάρος του έχει ήδη αυξηθεί τουλάχιστον κατά 0.5 µμε 1 κιλό και το λίπος του στην κοιλιακή χώρα κατά 8%». Πόση άσκηση λοιπόν χρειάζεται για να σταµματήσει η αύξηση του βάρους;; Αν προσπαθείτε να µμην αυξήσετε το βάρος σας, 45-­60 λεπτά άσκησης τις περισσότερες ηµμέρες τις εβδοµμάδας θα σας προστατέψουν. Επίσης, µμόνο 30 λεπτά άσκησης την ηµμέρα προστατεύουν τον οργανισµμό από την εµμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου, διαβήτη και καρκίνου του παχέως εντέρου. Ωστόσο, αν είχατε υπάρξει παχύσαρκοι κι έχετε χάσει τουλάχιστον 15 κιλά, προκειµμένου το βάρος να µμην επανέλθει, χρειάζεται να ασκήστε για 60-­90 λεπτά τις περισσότερες ηµμέρες τις εβδοµμάδας. Η ίδια περίπου διάρκεια και συχνότητα άσκησης είναι απαραίτητη και για όσους προσπαθούν να µμειώσουν το βάρος τους. Το καταλληλότερο είδος της άσκησης είναι ο συνδυασµμός µμέτριας έντασης αεροβικής άσκησης, όπως γρήγορο περπάτηµμα, ποδήλατο, κολύµμπι ή χορός, 3-­5 φορές την εβδοµμάδα και άσκησης για µμυική ενδυνάµμωση και πρόληψη απώλειας οστικής µμάζας, όπως πιλάτες ή ελαφριά βάρη, περίπου 2 φορές την εβδοµμάδα.

29/3/2010 12:33:27 µµ


LIVING LUXURY

Ενάλιο Λέχαιο Κορινθίας Τηλ.: 27410 87984 Κιν.: 6971 969896 www.enalio.gr info@enalio.gr

teuxos28final2.indd 35

Αφήστε το άγχος της καθηµμερινότητας να «εξατµμιστεί» πάνω στις «καυτές» καινούριες εµμπειρίες, βάλτε το αµμάξι σας να µμετρήσει µμόλις λίγα χιλιόµμετρα απόσταση από την Αθήνα και αφήστε το βλέµμµμα σας να ερωτοτροπεί µμε εικόνες µμοναδικού κάλλους.

29/3/2010 12:33:33 µµ


36 AGENDA

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ Από τα πρώτα του χρόνια ο κινηµματογράφος, πριν τον ερχοµμό του ήχου, ενδιαφερόταν για το Θεό και φαινόταν διατεθειµμένος να παίξει έναν πολύ σηµμαντικό ρόλο στη σχέση του ανθρώπου µμε το Θείο. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ   ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ Απόφοιτος  ‘01

teuxos28final2.indd 36

29/3/2010 12:33:37 µµ


CINEMA 37

Η ΤΑΙΝΙΑ     “LA  SYMPHONIE     PASTORALE”     (1946), του Jean Delannoy, είναι µμια χαρακτηριστική του είδους της, που έκανε την Καθολική Εκκλησία να νιώθει ότι πλέον δεν εκφράζεται µμέσω της έβδοµμης τέχνης, αλλά κρίνεται απ’ αυτή. Ταυτόχρονα, µμέσω αυτών των ταινιών, φαίνεται να πέφτει λάδι στη φωτιά ανάµμεσα σε καθολικούς και προτεστάντες.

teuxos28final2.indd 37

Η έβδοµμη τέχνη βρίσκει στη χριστιανοσύνη µμια πολύ πλούσια θεµματολογία και ένα κοινό πρόθυµμο να καθίσει απέναντι στην οθόνη, είτε επικροτώντας είτε κατακρίνοντας αυτό που βλέπει. Πρόσφατα εµμπορικά παραδείγµματα: το “Passion of Christ”, “Davinchi Code” και άλλα. Η σχέση του κινηµματογράφου µμε τη θρησκεία (η όποια συνεπάγεται και σχέση µμε την εκκλησία) πέρασε από πολλά στάδια, που για να αναπτυχθούν χρειάζονται όχι απλώς πολλές σελίδες, αλλά τόµμοι ολόκληροι. Σ’ αυτό το άρθρο θα αναφερθούν µμόνο µμερικοί σταθµμοί από το κοινό ταξίδι κινηµματογράφου και χριστιανισµμού στον εικοστό αιώνα µμέχρι και την πρώτη δεκαετία του εικοστού πρώτου αι., η οποία φαίνεται να κλείνει µμ’ ένα ρεσιτάλ αντικλρικισµμού. Πρόκειται για το “AGORA” µμια πολύ καλή και συγκινητική, κατά τα άλλα, ταινία (αλλά όχι

κατά τις ιστορικές ανακρίβειες σχετικά µμε την προσωπικότητα και το έργο του Αγίου Κυρίλλου). Ας γυρίσουµμε όµμως τον χρόνο πίσω, τότε που η έβδοµμη τέχνη έκανε τα πρώτα της βήµματα. Εκεί βλέπουµμε το «Σελίδες από το Ηµμερολόγιο του Διαβόλου» του Drayer που παρουσιάζει την προδοσία του Ιούδα, αλλά και την Ιερά Εξέταση σαν κάποια από τα µμεγαλύτερα διαβολικά έργα. Σαν εξίσου διαβολικό έργο θα παρουσιαστεί στην ίδια ταινία και η δράση των άθεων ανταρτών. Οι ταινίες που συντοµμογραφικά ονοµμάζονται «θρησκευτικές», χωρίζονται σε τρία είδη: Αρχικά είναι αυτές που εµμπνέονται από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, κυρίως από το Ευαγγέλιο και τις πράξεις των Αποστόλων, ενώ η Ρώµμη, των πρώτων χριστιανικών χρόνων, στην οποία αναφέρονται κι αµμέτρητα µμυθιστορήµματα εφοδιάζει µμε πλούσιο υλικό τόσο το Ιταλικό Κινηµματογράφο όσο και το Hollywood, το οποίο µμε ταινίες, όπως το “Fabiola” (1948) και το “Quo Vadis?” (1951), µμετατρέπει τις σηµμαντικότερες στιγµμές της Ιστορίας της Χριστιανοσύνης σε θεαµματικότατες αντίστοιχα στιγµμές στην ιστορία του Κινηµματογράφου. Οι «αγιογραφίες» εµμφανίζονται αργότερα και δεν είναι παρά βίοι Αγίων που µμεταφέρθηκαν στη µμεγάλη οθόνη. Αρκετές ταινίες είναι εµμπνευσµμένες από τον βίο της καθολικής Αγίας Θηρεσίας. Αργότερα, ξεχωρίζει η Αµμερικανική ταινία “The Song of Bernardette” και λίγο µμετά το “Monsieur Vincent” (1947) και το γεγονός ότι δεν βλέπουµμε να γίνεται κανένα θαύµμα σ’ αυτή την ταινία, είναι κάτι που παραξενεύει το κοινό της εποχής, το οποίο βλέποντας τις «αγιογραφίες» έχει συνηθίσει να βλέπει λάµμψεις στον ουρανό, πηγές να ξεπηδούν µμέσα από την έρηµμο, ροδοπέταλα να πέφτουν από τους ουρανούς κι άλλες εντυπωσιακές σκηνές θαυµμάτων οι οποίες χαρακτηρίζουν το είδος. Τα αλλεπάλληλα θαύµματα λοιπόν, φαίνεται να περιορίζονται κάπως καθώς ακολουθούν τα “Flowers of St. Fran-­ cis” 1950 , και το θαυµμάσιο “Heaven Over the Marshes” 1950. Το τρίτο είδος που εµμφανίστηκε (και του προκάλεσε και τις πρώτες αντιδράσεις) ήταν αυτό που από πολλούς αποκαλείται ταινίες “Sta-­ tions of Cross” και πρόκειται για ταινίες που παρουσιάζουν τη ζωή Ιερέων, Καρδιναλίων, Μοναχών και Καλογριών, καθώς και Ιεραποστολικές ιστορίες.

29/3/2010 12:33:39 µµ


38 AGENDA Η Καθολική Εκκλησία δεν νιώθει πλέον να εκφράζεται µμέσω της έβδοµμης τέχνης, αλλά να κρίνεται απ’ αυτή, ενώ ταυτόχρονα µμέσω αυτών των ταινιών φαίνεται να πέφτει λάδι στη φωτιά ανάµμεσα σε καθολικούς και προτεστάντες. Η µμικρή αλλά πολύ δραστήρια καθολική κοινότητα του Hollywood δουλεύει πυρετωδώς. Χαρακτηριστικές ταινίες του είδους, αλλά και της εποχής είναι “La Symphonie Pas-­ torale” 1946, “Black Narcissus” 1946, “The Last Vacation” 1948, ενώ σταθµμό αποτελεί το “God Needs Men” 1950 του Jean Delannoy, η οποία έχει έναν ακόµμα πιο βαθύ προβληµματισµμό ως προς το µμυστήριο της Ιεροσύνης. Καθολικοί και προτεστάντες θεατές βρέθηκαν σ’ έναν πολύ ενδιαφέροντα διάλογο, ενώ βέβαια το Bατικανό υπήρξε για άλλη µμια φορά επικριτικό (δίκαια ίσως αυτή τη φορά), διευκρινίζοντας πως όσο εξαιρετικές και να είναι οι συνθήκες δεν µμπορεί κάποιος να εκτελεί χρέη κληρικού, χωρίς να έχει δεχθεί το µμυστήριο της Ιεροσύνης, όπως φανερά υπαινίσσεται η ταινία. Η ένσταση του Henri Queffelec (συγγραφέας της νουβέλας στην οποία βασίστηκε η ταινία) για την αποστολική διαδοχή επικρίθηκε κι από την Ορθόδοξη Εκκλησία καθώς κι από άλλα δόγµματα. Αναγνωρίστηκε όµμως το γεγονός ότι τόσο το βιβλίο όσο και η ταινία παρουσιάζουν πολύ ζωντανά τον άνθρωπο που έχει σαν µμόνο και τελευταίο καταφύγιο την εκκλησία και πως η πίστη µμπορεί πράγµματι να οδηγήσει στην σωτηρία κάποιων, όσο και αν είναι αυτοί είναι βυθισµμένοι στην αµμαρτία. Ο Leen-­ bard, δύο χρόνια πριν µμε το “Last Vaca-­ tions”, είχε βρεθεί ήδη σ’ αυτόν το δρόµμο που ονοµμάστηκε κινηµματογραφικός προτεσταντισµμός. Το Βατικανό, παρά τη συµμµμετοχή του σε πολλές παραγωγές της Cine-­ citta υπήρξε επιθετικό απέναντι όχι µμόνο σε προτεστάντες, αλλά και σε πολλούς καθολικούς σκηνοθέτες. Πιο καλοπροαίρετη κι εµμπεριστατωµμένη γίνεται η στάση της καθολικής εκκλησίας την περίοδο του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Β΄, ο οποίος ως γνωστόν πριν γίνει κληρικός ήταν σκηνοθέτης. Ο θρησκευτικός κινηµματογράφος πραγµματεύεται κυρίως τους πειρασµμούς µμε τους οποίους συγκρούεται κάποιος προκειµμένου να επιτύχει τους πνευµματικούς του στόχους, καλύπτοντας αφενός τις ανάγκες της κινηµματογραφικής τέχνης και ταυτόχρονα επιτυγχάνοντας µμια πραγµματικά θρησκευτική εµμπειρία, όπως

teuxos28final2.indd 38

υπογραµμµμίζει ο Andr Bazin. Ας µμας επιτραπεί εδώ ένα άλµμα χρόνου, που είναι και ταυτόχρονα και άλµμα γεωγραφικό, ώστε να αναφερθούµμε εν συντοµμία σε δύο επίσης πολύ σηµμαντικά κεφάλαια : Το µμεν ένα είναι οι ταινίες που πραγµματεύονται το Θείο Δράµμα (ανήκουν στο πρώτο είδος που αναφέραµμε), το δε άλλο είναι οι ορθόδοξοι σκηνοθέτες που στην πλειοψηφία τους προέρχονται από την ανατολική Ευρώπη. Ως προς το «Χριστολογικό Cine-­ ma» (αν επιτρέπεται η έκφραση) πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουµμε το “Mathew Gospel” του Pazollini, όπου παρά το εκκεντρικό Ρroduction Design, το οποίο βέβαια τονίζει την οικουµμενικότητα του µμηνύµματος του Χριστού, αποτελεί και µμια πολύ σωστή µμεταφορά του Ευαγγελίου µμε ελάχιστες έως µμηδαµμινές µμετατροπές στους διαλόγους. Το χολιγουντιανό “The Gratest Story Ever Told” χαρακτηρίζεται από συνεχείς αναφορές στην κλασική ζωγραφική και µμαζί µμε το “Mathew Gos-­ pel” είναι οι µμόνες ταινίες για τη ζωή του Χριστού που τελειώνουν µμε την Ανάληψη. Στο “King of Kings” έχουµμε σκηνές που θυµμίζουν Eisenstein καθώς βλέπουµμε ένα αλλόφρων πλήθος να τρέχει στους δρόµμους της Ιερουσαλήµμ και να καταστέλλεται βίαια από τους πραιτοριανούς.

ΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤΙΑΝΟ    “THE   GRATEST  STORY  EVER  TOLD”     χαρακτηρίζεται από συνεχείς αναφορές στην κλασική ζωγραφική και µμαζί µμε το “Mathew Gospel” είναι οι µμόνες ταινίες για τη ζωή του Χριστού που τελειώνουν µμε την Ανάληψη.

29/3/2010 12:33:40 µµ


CINEMA 39

Οι αποθεωτικές στιγµμές της Έβδοµμης Τέχνης, οι συγκρούσεις και η αναζήτηση... Το “Jesus From Nazareth” θα είναι για πάντα µμια ταινία που λατρεύτηκε όχι µμόνο λόγω του cast, αλλά και λόγω του ότι ο Jefirelli απέφυγε την υπερβολή των ταινιών που είχαν προηγηθεί, ενώ το “Pas-­ sion of Christ” του Gibson (µμια παραγωγή µμε πολύ παρασκήνιο) θα είναι για πάντα µμια ταινία που κατάφερε να ξεγελάσει κοινό και κριτικούς, κάνοντας τους να παραβλέψουν τα ιστορικά λάθη και να εστιάσουν στην αισθητική της ταινίας και ιδιαίτερα τις σκηνές βίας. Παρ’ όλα αυτά ήταν ευφυεστάτη, κατά τη γνώµμη µμου, η χρήση του flash back στο Mυστικό Δείπνο κατά τη διάρκεια της σταύρωσης, κυρίως κατά την έναρξη της διαδικασίας. Ένα σκηνοθετικό εύρηµμα που αποδίδει άριστα την έννοια της σταύρωσης, αλλά και τη σύνδεσή της µμε τον Μυστικό Δείπνο και κατ’ επέκταση µμε το µμυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σε ότι αφορά τους ορθόδοξους ανατολικούς σκηνοθέτες (για τους οποίους σε ένα άλλο τεύχος, θα έχουµμε ένα ξεχωριστό αφιέρωµμα), το πρώτο που

θα πρέπει να πούµμε είναι ότι βρέθηκαν να δουλεύουν κάτω από όχι απλώς εχθρικές συνθήκες αλλά υπό συνθήκες διωγµμού, καθώς αρκετοί αρνήθηκαν να τεθούν στην υπηρεσία της σοβιετικής προπαγάνδας, η οποία ήθελε να προσδώσει άλλους συµμβολισµμούς και άλλες έννοιες στη ρώσικη Ορθοδοξία. Γνωστά είναι τα προβλήµματα που συνάντησε ο Eisen-­ stein µμέχρι να ολοκληρωθεί ο «Ίβαν ο Τροµμερός» βρισκόµμενος αντιµμέτωπος µμε τον ίδιο τον Σταλίν, ενώ στον ίδιο κορυφαίο δηµμιουργό χρωστάµμε και το «Αλέξανδρος Νιέφσκι» που δεν είναι παρά η ζωή του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι της Ρωσικής Εκκλησίας. Από έντονη θρησκευτικότητα διακρίθηκαν και οι ταινίες του Αρµμένιου σκηνοθέτη Paradjanov, ο οποίος ακόµμη και ως κρατούµμενος στις σοβιετικές φυλακές αρχικά και σε ψυχιατρικές κλινικές εν συνεχεία, συνέχισε να γυρίζει ταινίες συνεργαζόµμενος µμε άλλους πολιτικούς κρατούµμενους. Γνωστότερη ταινία του είναι το ποιητικό Saiat Nova ή «Το Χρώµμα του Ροδιού».

Για τον «Αντρέϊ Ρούπλιοφ» του Ταρκόφσκι – βιογραφία του κορυφαίου Ρώσου Αγιογράφου, ο οποίος σαν δάσκαλο και πνευµματικό καθοδηγητή είχε τον επίσης κορυφαίο Έλληνα Αγιογράφο Θεοφάνη, θα πούµμε περισσότερα σε επόµμενο άρθρο και θα προσπαθήσουµμε να αποκωδικοποιήσουµμε κάποια σηµμεία της ταινίας φθάνοντας µμέχρι τη «Σιβηριάδα» του βραβευµμένου µμε Χρυσό Φοίνικα, Αντρέϊ Κοτζάλοφσκι, ταινία στην οποία Ρώσοι χωρικοί θρηνούν – σαν σε τραγωδία – στα ερείπια των κατεστραµμµμένων εκκλησιών. Πολλές φορές διατυπώθηκε η απορία για το αν κάποτε θα δούµμε ένα 3-­D Θείο Δράµμα ή µμια 3-­D µμεταφορά κάποιου σηµμείου της Καινής Διαθήκης. Αυτό που θα έλεγα εγώ εν έτει 2010 είναι: «γιατί όχι;;» µμε προϋπόθεση την ιστορική και θεολογική ακρίβεια, καθώς και τη συνεννόηση – ίσως ακόµμα και τη συνεργασία – µμε την εκκλησία. Προφανώς θα δούµμε και θα διαβάσουµμε πολλά ακόµμα. Η πραγµματική όµμως συνέχεια, θα είναι επί της οθόνης…

* Ψυχαναλύτρια.

teuxos28final2.indd 39

29/3/2010 12:33:42 µµ


40 AGENDA

Η Λέλα είναι ένας ζωντανός µμύθος της ελληνικής κουζίνας. Για περισσότερα από 25 χρόνια µμαγείρευε για τον φηµμισµμένο εξ Εσπερίας κοµμάντο, και µμεταπολεµμικά µμόνιµμο κάτοικο Μάνης, Πάτρικ Λέϊ Φέρµμορ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ‘85

teuxos28final2.indd 40

29/3/2010 12:33:50 µµ


GOURMET 41

ΤΟ 1982 ΑΦΗΣΕ ΤΟΝ ΑΓΓΛΟ και άνοιξε το «Lela’s Taverna» αφού απέρριψε την πρόταση του Νιάρχου για µμόνιµμη απασχόληση (δέχθηκε µμετά βίας να «σεργιανίσει» µμε το ελικόπτερο του τελευταίου πάνω από την Καρδαµμύλη, γιατί λυπήθηκε τον κακοµμοίρη τον πιλότο που ήταν καλό παιδί).

Τ

ο κατάστηµμα βρίσκεται στην παραλία της Καρδαµμύλης και ευτυχώς σε απόσταση ασφαλείας από το γνωστό βάρδο της περιοχής που εξασκεί την τέχνη του στην παραδιπλανή ταβέρνα. Τα µμετρηµμένα µμαγειρευτά πιάτα της Λέλας αγγίζουν την τελειότητα κι επιβεβαιώνουν αυτό που µμου δήλωσε ορθά κοφτά και χωρίς κανένα περιθώριο αµμφισβήτησης (µμην ξεχνάτε την περιοχή, αλλά και την πρόσβαση που έχει σε µμπαλτάδες): “εγώ µμαγειρεύω – δεν κοροϊδεύω». Η Λέλα Γιαννακέα έχει αναµμφισβήτητα έµμφυτο ταλέντο αλλά και µμοναδικό γαστρονοµμικό ένστικτο. Σ’ αυτά προστίθενται τα πενήντα και περισσότερα χρόνια που είχε στη διάθεσή της για να τελειοποιήσει την τέχνη της, αλλά και τα µμοναδικά υλικά και «µμυρούδια» της περιοχής, συνάρτηση που δίνει απόλυτα ισορροπηµμένα και ξεχωριστά νόστιµμα πιάτα. Η Λέλα δεν σπούδασε µμαγειρική –γεννήθηκε µμαγείρισσα. Με σκληρή δουλειά –ακόµμα και σήµμερα που φλερτάρει τα ογδόντα, ασχολείται από νωρίς το πρωί µμε την προετοιµμασία, την οποία δεν εµμπιστεύεται στα αδέξια χέρια τρίτων– αλλά και χωρίς να κάνει συµμβιβασµμούς έφθασε να φτιάχνει µμαγειρευτά τα οποία κατ’ εµμέ αποτελούν το µμέτρο σύγκρισης,

teuxos28final2.indd 41

«το χρυσό κανόνα» στην κατηγορία τους. Το «τουρλού» που δοκίµμασα ήταν τέλεια βρασµμένο κι έξοχα αρωµματικό µμε τρόπο όµμως που αναδείκνυε πλήρως τη νοστιµμιά των κηπευτικών. Ο µμουσακάς απόλυτα ισορροπηµμένος, χωρίς περιττό λάδι, µμε τα σωστά µμυρούδια και τέλεια αρθρωµμένη γεύση, η καλύτερη δυνατή εκδοχή αυτού του κατά τ’ άλλα βαριά βιασµμένου πανελληνίως πιάτου, θύµμα της τουριστικής δηµμοφιλίας του. Δοκίµμασα επίσης ένα από τα πλέον γνωστά –και νόστιµμα– πιάτα της κυρίας Λέλας, το λεµμονάτο χοιρινό µμε δενδρολίβανο. Απίστευτα τρυφερό, νόστιµμο και µμε εξαιρετική σάλτσα αν και εδώ κανείς δεν µμπορεί να την κατηγορήσει ότι λυπήθηκε το ελαιόλαδο. Για το µμοσχαράκι στιφάδο θα µμπορούσα να αφιερώσω πολλές σελίδες. Γίνεται µμόνο µμε ξύδι µμέσα στο οποίο σιγοβράζει, και προσεκτικά διαλεγµμένα και κοµμµμένα κρεµμµμύδια και σερβίρεται µμε κορυφαίες τηγανιτές πατάτες. Αυτό που γενικά χαρακτηρίζει τη Λέλα είναι ο πολύ προσεκτικός και ιδιαίτερος τρόπος κοπής των υλικών –για παράδειγµμα τα σκόρδα κόβονται σε αποφασιστικά ευµμεγέθη τµμήµματα– ώστε να βελτιστοποιείται η συµμµμετοχή τους στη συνολική γεύση στο πιάτο. Κάθε µμέρα

βγάζει µμετρηµμένα πιάτα –το χειµμώνα προχωρεί σε πρωινή διόπτευση του κεντρικού δρόµμου πριν αποφασίσει πόσα– µμε αποτέλεσµμα να προσαρµμόζεται η ζήτηση στην προσφορά και όχι τανάπαλιν. Όπως καταλάβατε, το καλοκαίρι θα πρέπει να πάτε νωρίς, οπωσδήποτε πριν τις εννέα το βράδυ, αλλιώς κινδυνεύετε να περιοριστείτε στις προαναφερθείσες εξαίσιες πατάτες. Σε µμία τέτοια περίπτωση δύσκολα θα το ρίξετε στο κρασί γιατί, δυστυχώς, οι οινικές επιλογές στη Λέλα είναι λίαν περιορισµμένες. Τουλάχιστον είναι ένα από τα ελάχιστα εναποµμείναντα καταστήµματα που σέβονται τον πελάτη και σερβίρουν την µμπίρα των 500cc αντί των ληστρικών και ενοχλητικών «παιδικών» συσκευασιών. Αν και πολλές χιλιάδες χιλιόµμετρα από την Ιαπωνία η Λέλα, ασυναίσθητα, έχει κάνει πράξη, αναλογικώς, τις πρακτικές της εκεί γαστρονοµμίας. Εκεί όπου η ελάχιστη µμαθητεία για έναν σεφ είναι δέκα χρόνια κι όπου ένας µμάγειρας δεν είναι ποτέ ικανοποιηµμένος µμε τη δουλειά του και συνεχώς αναζητά, µμέσα από συστηµματική και σκληρή δουλειά, χωρίς συµμβιβασµμούς, το καλύτερο. Λέλα, Καρδαµμύλη (Μεσσηνιακή Μάνη). τηλ. 27210 -­ 73730, 73541

29/3/2010 12:37:21 µµ


42 ΣΑΛΑ 03

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ2010 01 02

05 06

04

07 09

08

11 10

1. Τζωρτζίνα Σπέντζου 2.   Πίτα Αποφοίτων 2010 3.   Κατερίνα Ζηρίδη, Στέλιος Λιναρδάκης   4.   Απόφοιτος 2008 5.   Iωάννα Παπαβασιλείου 6.  Γιάννης Βενετσάνος, Προέδρος ΣΑΛΑ 7.  Μαρία Στρατή 8.  Ιάσων Δανηλάτος, Έυα Καρακαξίδου, Δηµμήτρης Βενετσάνος, Βάσια Καρπαθίου 9.  Τζωρτζίνα Σπέντζου, Μάνια Ζηρίδη, Κατερίνα Ζηρίδη 11. Σοφία Νικητάκη και συναπόφοιτοι

teuxos28final2.indd 42

29/3/2010 12:38:07 µµ


ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 43 01

03

02

04

05

06

07

08

1. Νίκος Μελετής 2. Θέα από το Grand Balcon, St. George Lycabettus 3. Ελένη Αλιφέρη, Φώνη Σωτηρίου 4. Γιάννης Βενετσάνος 5.Γιάννης Καστρίτης, Εβίτα Παντολέων, Νίκος Νίκας, Ελένη Αλιφέρη, Ερρίκος Αρώνες, Φώνη Σωτήριου, Γιάννης Βενετσάνος, Νίκος Μελετής, Στέλιος Λιναρδάκης, Ρούσσα Γαλερού, Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τζωρτζίνα Σπέντζου, Μάνια Ζηρίδη, Κατερίνα Ζηρίδη 6. Grand Balcon, St. George Lyca-­ bettus 7. Τένης Κάζαγλης, Μαρία Παπαθανασιάδη, Στέλλα Γραφάκου 8. Ρούσσα Γαλερού

teuxos28final2.indd 43

29/3/2010 12:38:33 µµ


44 ΣΑΛΑ 02

01

05

03

04

06

09

07

08 1. Τα κορίτσια του χορηγού, Smirnoff 2. Χριστιάννα Παπαδοπούλου, Νικόλαος Παλούµμπης 3. Στέλιος Λιναρδάκης, Εβίτα Παντολέων 4. Γιάννης Βενετσάνος, Γιάννης Χαλβατζής 5. Χορηγός εκδήλωσης, Smirnoff Vodka 6. Δηµμήτρης Μασσέλος, Ιωάννα Παπαβασιλείου 7. Κατερίνα Ζηρίδη, Γιάννης Χαλβατζής, Κατερίνα Μωραϊτη 8. Άννυ Καυκά-­Κασσιµμάτη, Ειρήνη Λιναρδάκη 9. Ηλίας Ηλιάδης, Διδώ Δηµμητριάδου

teuxos28final2.indd 44

29/3/2010 12:38:44 µµ


ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 45 01

02

04

05

03

06

1. Κωνσταντίνος Μπαµμπίλης, Ειρήνη Λιναρδάκη  2 . Βασίλης Μασσέλος, Κώστας Ζιόβας 3.  Ρίτα Μακαρούνα, Θανάσης Γλύπτης 4. Βασίλης Δηµμόπουλος 5. Γιάννης Λιόντας, Φραγκίσκος Λιόντας 6. Μάνια Ζηρίδη, Γιάννης Βενετσάνος, Eλενη Πετροπούλου, Παναγιώτης Ζηρίδης

teuxos28final2.indd 45

29/3/2010 12:38:50 µµ


46 ΣΑΛΑ 01

02

04

03

05

06 07 1. Απόφοιτοι Ζηρίδη 2. Ερρίκος Αρώνες, Φώνη Σωτηρίου, Γιάννης Βενετσάνος, Νίκος Μελετής 3. Άννα Φαρδή, Nαταλία Στενηµμαχίτη, Πηγή Μωραϊτη 4. Γιάννης Βενετσάνος, Νίκος Μελετής 5.  Στέλιος Λιναρδάκης, Ρούσσα Γαλερού 6. Γιάννης Καστρίτης, Εβίτα Παντολέων, Νίκος Νίκας, Ελένη Αλιφέρη 4.  Χορηγός εκδήλωσης Smirnoff Vodka

teuxos28final2.indd 46

29/3/2010 12:39:00 µµ


ΣΑΒΒΑΤΟ 29/05/10

BACK TO SCHOOL Ο Σύλλογος Αποφοίτων στο πλαίσιο των events που θα διοργανωθούν µμε τίτλο “Back2schooL” έχει τη χαρά να σας ενηµμερώσει για τη διοργάνωση του 1ου Τουρνουά Μπάσκετ «3on3» του Συλλόγου. Το τουρνουά αυτό θα διεξαχθεί στις 29 Μαίου, ηµμέρα Σάββατο, στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων Νέα Γενιά Ζηρίδη, στην περιοχή των Σπάτων. Χρήσιµμες Πληροφορίες Η τελική ηµμεροµμηνία δήλωσης συµμµμετοχής ορίζεται η 8η Μαίου, 3 εβδοµμάδες πριν τη διεξαγωγή του Τουρνουά. Η συµμµμετοχή στο τουρνουά είναι δωρεάν και το έπαθλο είναι ένα Αναµμνηστικό Τρόπαιο. Κάθε οµμάδα που θα συµμµμετάσχει θα λάβει κι ένα αναµμνηστικό T-­Shirt. Δεν υπάρχει περιορισµμός στις οµμάδες που θα συµμµμετάσχουν,

όσοι πιστοί προσέλθετε. Οι οµμάδες έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση συµμµμετοχής τη συµμµμετοχή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 αποφοίτων σε κάθε οµμάδα του σχολείου µμας χωρίς περαιτέρω περιορισµμούς. Οι οµμάδες που θα συµμµμετάσχουν θα έχουν να αντιµμετωπίσουν και µμια οµμάδα από Καθηγητές του σχολείου, όπως και την οµμάδα του Λυκείου. Στο Τουρνουά θα υπάρχουν κανονικοί διαιτητές, όπως και γιατρός του αγώνα και φυσικά φυσιοθεραπευτής. Τα αποδυτήρια του σχολείου θα είναι διαθέσιµμα και τα εστιατόρια θα είναι ανοιχτά για όποιον επιθυµμεί να γευµματίσει (δεν παρέχεται δωρεάν γεύµμα).

Θα χαρούµμε πολύ να σας δούµμε κι ας κερδίσει ο καλύτερος!!! Υπέυθυνος Διοργάνωσης/Δήλωση Συµμµμετοχής: Δανηλάτος Ιάσων (απόφοιτος 2002)/ 6944292392

3 5Χ3 5

Θα χαρούµμε πολύ να σας δούµμε κι ας κερδίσει ο καλύτερος!!! Υπέυθυνος Διοργάνωσης/Δήλωση Συµμµμετοχής : Δανηλάτος Ιάσων (απόφοιτος 2002)/6944292392

Χρήσιµμες Πληροφορίες Η τελική ηµμεροµμηνία δήλωσης συµμµμετοχής ορίζεται η 8η Μαίου, 3 εβδοµμάδες πριν τη διεξαγωγή του Τουρνουά. Η συµμµμετοχή στο τουρνουά είναι δωρεάν και το έπαθλο είναι ένα Αναµμνηστικό Τρόπαιο. Κάθε οµμάδα που θα συµμµμετάσχει θα λάβει κι ένα αναµμνηστικό T-­Shirt. Δεν υπάρχει περιορισµμός στις οµμάδες που θα συµμµμετάσχουν, Το τουρνουά αυτό θα διεξαχθεί στις 29 Μαίου, ηµμέρα Σάββατο, στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων Νέα Γενιά Ζηρίδη, στην περιοχή των Σπάτων.

όσοι πιστοί προσέλθετε. Οι οµμάδες έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση συµμµμετοχής τη συµμµμετοχή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 αποφοίτων σε κάθε οµμάδα του σχολείου µμας, χωρίς περαιτέρω περιορισµμούς. Οι οµμάδες που θα συµμµμετάσχουν, θα έχουν να αντιµμετωπίσουν και µμια οµμάδα από Καθηγητές του σχολείου, όπως και την οµμάδα του Λυκείου. Στο Τουρνουά, θα υπάρχουν κανονικοί διαιτητές, όπως και γιατρός του αγώνα και φυσικά φυσιοθεραπευτής. Τα αποδυτήρια του σχολείου θα είναι διαθέσιµμα και τα εστιατόρια θα είναι ανοιχτά για όποιον επιθυµμεί να γευµματίσει (δεν παρέχεται δωρεάν γεύµμα).

Ο Σύλλογος Αποφοίτων στο πλαίσιο των events που θα διοργανωθούν µμε τίτλο “Back2schooL” έχει την χαρά να σας ενηµμερώσει για τη διοργάνωση του 1ου Τουρνουά Ποδοσφαίρου «5χ5» του Συλλόγου.

BACK TO SCHOOL ΣΑΒΒΑΤΟ 29/05/10

teuxos28final2.indd 47

29/3/2010 12:39:00 µµ


ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Στο πλαίσιο της διατήρησης και ενίσχυσης των δεσµμών της Νέας Γενιάς Ζηρίδη και του ΣΑΛΑ, σας ενηµμερώνουµμε για τα προνόµμια που εσείς και τα παιδιά σας έχετε ως απόφοιτοι: Έκπτωση στα δίδακτρα 10% Εκπτώσεις για αδέρφια: Έκπτωση10% στο δεύτερο παιδί, 20% στο τρίτο παιδί και δωρεάν η µμεταφορά του, 30% στο τέταρτο παιδί και δωρεάν η µμεταφορά του. Έκπτωση10% στα παιδιά ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΗΡΙΔΗ Δωρεάν εγγραφή και έκπτωση 20% στα προγράµμµματα του Zed Club και του Family Center. Δωρεάν το πρώτο δοκιµμαστικό µμάθηµμα σε όσα προγράµμµματα Zed Club είναι σε εξέλιξη Δωρεάν χρήση πισίνας για ενήλικες κάθε Σάββατο 11:00 – 15:00

teuxos28final2.indd 48

29/3/2010 12:39:02 µµ


ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  ΜΑΡΤΙΟΣ  2010

«Συνεχίζεται µμε επιτυχία και τους µμήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο η προσπάθεια σύνδεσης του ηµμερήσιου προγράµμµματος του σχολείου µμας µμε δραστηριότητες πέραν του βασικού προγράµμµματος. Η Νέα Γενιά Ζηρίδη αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι µμέσα στη γνώση. Μέσα από πληθώρα δραστηριοτήτων ενδοσχολικών και εξωσχολικών, οι µμαθητές ανακαλύπτουν διαρκώς ευκαιρίες να εξελίξουν τις έµμφυτες ικανότητές τους, να διαχειριστούν µμε επιτυχία τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τους, να γνωρίσουν τον εαυτό τους και το κόσµμο».

teuxos28final2.indd 49

29/3/2010 12:39:03 µµ


50 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     και η Unicef στις 25 Ιανουαρίου 2010. Μαζί µμε τον εικαστικό τους κουµμπαρά, ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΪΤΗ Δευτέρα βράδυ έξω από το Ζάππειο Μέγαρο. Το κρύο τσουχτερό. Κόσµμος καταφτάνει από παντού. Μεγάλοι, παιδιά, επίσηµμοι και µμη. Ανάµμεσά τους εκπαιδευτικοί, ο κ. Π. Δότσιος, ο κ. Γ. Ανδρίκος, ο κ. Α. Κατσιµμάρδος, η κ. Κ. Μπέκα, γονείς και παιδιά του σχολείου µμας (Δηµμοτικό: Κατερίνα Πρίφτη, Κατερίνα Φουρναρίδη, Χρήστος Σπέντζος, Βασίλης Καρόκης, Επαµμεινώνδας Λούκας, Μαρία Βουµμβουράκη, Γυµμνάσιο: Βέρα Κυράστα, Γιώργος Καραµμέρος, Ηρώ Καραβία) που πηγαίνουν να παραδώσουν το ποσό των 6.218€ που συγκέντρωσαν οι µμαθητές της Νέας Γενιάς Ζηρίδη για το Μαραθώνιο Αλληλεγγύης που διοργανώνει ο ΣΚΑΪ

teuxos28final2.indd 50

έργο που µμε τόση ευαισθησία δηµμιούργησαν και τα χαρούµμενα πρόσωπα τους, έγιναν η ζωντανή απόδειξη πως η ελπίδα θα ξαναγεννηθεί. Αυτή την κρύα χειµμωνιάτικη βραδιά άνοιξαν καρδιές και κουµμπαράδες στέλνοντας ένα ηχηρό µμήνυµμα. Πως η ανθρωπιά ακόµμα βασιλεύει! Κι όσο ο ανθρώπινος πόνος µμεγαλώνει, τόσο αυτή θεριεύει και µμε κάθε µμέσο παλεύει να τον απαλύνει. Κι αυτό το καταλάβαµμε καλά εκείνο το βράδυ όλοι µμας. Και προπαντός τα παιδιά µμας.

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΜΕ  ΤΟ  ΕΙΔΙΚΟ   ΛΥΚΕΙΟ  ΙΛΙΟΥ Μαθητές και καθηγητές από το Ειδικό

Λύκειο Ιλίου επισκέπτονται τη Νέα Γενιά Ζηρίδη στις 5 Φεβρουαρίου, ενηµμερώνονται για την ιστορία του σχολείου µμας, παρακολουθούν µμαθήµματα στις αίθουσες διδασκαλίας, και ενθουσιάζονται µμε τα πειράµματα που έγιναν στο εργαστήρι χηµμείας από τον Διευθυντή του Λυκείου κ. Δ. Δικαιάκο. Σε τελετή που πραγµματοποιείται τη Δευτέρα 8 Μαρτίου στο σχολείο, οι Μαθητικές Κοινότητες δωρίζουν στα παιδιά του Ειδικού Λυκείου Ιλίου, το χρηµματικό ποσό των 11.000 € που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Bazaar, που οργάνωσε και φέτος το σχολείο µμας. Με το πόσό αυτό οι µμαθητές του Ειδικού Λυκείου Ιλίου θα µμπορέσουν να πραγµματοποιήσουν την δική τους 5ηµμερη εκδροµμή.

29/3/2010 12:39:15 µµ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 51

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ  ΙΔΡΥΜΑ   ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΦΙΛΩΝ   ΤΩΝ  ΤΥΦΛΩΝ  «ΕΙΡΗΝΗ   ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ». Γιατί η αγάπη…δεν έχει µμάτια ! Με αυτήν τη σκέψη στην καρδιά τους οι µμαθητές του Μουσικού Οµμίλου και του Οµμίλου Λογοτεχνίας Γυµμνασίου, στις 27 Ιανουαρίου 2010, επισκέπτονται το ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ «ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ». Με την αστείρευτη αγάπη και υποστήριξη της Υποδιευθύντριας του Γυµμνασίου κ. Α. Κωβαίου αλλά και τη βοήθεια της φιλολόγου κ. Α. Κλάδου οργανώνεται µμια εκδήλωση αγάπης και υποστήριξης προς 10 τυφλές κυρίες, οι οποίες αντιµμετωπίζουν πρόβληµμα οικονοµμικής ένδειας, µμοναξιάς και κοινωνικής

teuxos28final2.indd 51

αποµμόνωσης. Οι µμαθητές µμε γενναιοδωρία προσφέρουν τρόφιµμα και φάρµμακα. Παίρνουν όµμως και µμαθήµματα ψυχικής δύναµμης και δέχονται µμαθήµματα γραφής και ανάγνωσης για άτοµμα µμε προβλήµματα όρασης.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ   «ΛΙΛΙΑΝ  ΒΟΥΔΟΥΡΗ» Την Τρίτη, 16 Δεκεµμβρίου οι µμαθητές και οι µμαθήτριες της ΣΤ΄ Δηµμοτικού µμαζί µμε τους δασκάλους τους πραγµματοποιoύν φιλανθρωπική επίσκεψη στο Εργαστήρι «Λίλιαν Βουδούρη». Το Εργαστήρι φιλοξενεί άτοµμα µμε ειδικές ανάγκες και η επίσκεψη γίνεται µμε στόχο την ευαισθητοποίηση και κοινωνικοποίηση των µμαθητών µμας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ 130 Παιδιά, 600 Δέντρα, Χιλιάδες Ελπίδες. Την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου οι µμαθητές της Στ΄ Δηµμοτικού µμε τους δασκάλους τους συµμµμετέχουν στην δεντροφύτευση της Πεντέλης πάνω από το Νοσοκοµμείο Παίδων στη θέση «Καραούλι» και φυτεύουν νέα δενδρύλλια στη θέση αυτών που κάηκαν στην καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού. Τα παιδιά µμε τσάπες στον ώµμο, πολλές φορές µμεγαλύτερες στο µμέγεθος από τα ίδια, γεµμίζουν µμε τις φωνές και τα γέλια τους το παγωµμένο πρωινό και ξαναζωντανεύουν τις αφανισµμένες περιοχές.

29/3/2010 12:39:32 µµ


52 ΠΡΟΣΩΠΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ  ΤΗΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ,   ΤΙΝΑ  ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Είναι πια γνωστή σε όλους η αποστολή του σχολείου µμας, «Στο πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον διαπλάθουµμε τους ηγέτες του αύριο, τους πολίτες του κόσµμου». Δε θα µμπορούσαν παρά και οι δράσεις µμας να είναι προσανατολισµμένες προς αυτή την κατεύθυνση. Επαφές µμε σηµμαντικά πρόσωπα της πολιτικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής ζωής του τόπου βρίσκονται στις πρώτες µμας προτεραιότητες. Έτσι µμαθητές και µμαθήτριες της Στ’ Δηµμοτικού, του Γυµμνασίου και του Λυκείου επισκέπτονται µμε την συνοδεία

teuxos28final2.indd 52

της κ. Μ. Ζηρίδη και του κ. Γ. Ανδρίκου, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010 την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρµμπίλη. Στην Υπουργό δίνεται ως δώρο το πορτρέτο της, που φιλοτεχνήθηκε από µμαθητές καθώς και συγχαρητήρια επιστολή για την ανάληψη των καθηκόντων της στη νέα της θέση. Οι εύστοχες ερωτήσεις των µμαθητών µμας, η ζεστή ατµμόσφαιρα της συνάντησης και η αφοπλιστική απλότητα της Υπουργού δίνει σε όλους µμας, µμικρούς και µμεγάλους που βρισκόµμασταν εκεί, µμια εντελώς διαφορετική εικόνα για την ηγεσία ενός τόσο επίµμαχου Υπουργείου. Κατεβαίνοντας τα σκαλιά του Υπουργείου µμείναµμε όλοι µμας µμε την

αίσθηση πως πραγµματικά απολαύσαµμε αυτή την ώρα µμε την Υπουργό. Άλλωστε, σχολείο δεν είναι µμόνο οι τέσσερις τοίχοι της τάξης. Εδώ και πολλά χρόνια οι µμαθητές µμας «Μαθαίνουν κι έξω από την τάξη». Στην επίσκεψη συµμµμετέχουν οι µμαθητές: Δηµμοτικό: Καρόκης Βασίλης, Τσάφος Φώτης, Σφυρή Ειρήνη, Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα, Φουρναρίδη Κατερίνα, Αργυράκης Δηµμήτρης, Τεντόµμας Δηµμήτρης. Γυµμνάσιο: Γόρδιος Χρήστος, Βασιλείου Αλκµμήνη, Καραβία Ηρώ, Κυράστα Βέρα Λύκειο: Ανασταστοπούλου Αµμάντα, Λέντζιου Ελιζαµμπέτα, Μουσταφά Σοφία, Ζαχαριάς Παναγιώτης, Γαλή Αλεξία.

29/3/2010 12:39:45 µµ


ΠΡΟΣΩΠΑ 53

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ  ΓΑΛΛΟΥ   ΠΡΕΣΒΗ  ΣΤΗ  ΝΕΑ  ΓΕΝΙΑ   ΖΗΡΙΔΗ Στις 24 Φεβρουαρίου ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα κ. Chris-­ tophe Farnaud επισκέπτεται τα Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη συνοδευόµμενος από τον κ. Paul Petit, Ακόλουθο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας, και από τον κ. Pascal Moulard, Ακόλουθο Συνεργασίας για τα Γαλλικά. Οµμάδα µμαθητών από το Γαλλικο Τµμήµμα υποδέχεται τους διακεκριµμένους επισκέπτες, τους ξεναγεί στο σχολείο και τους ενηµμερώνει στα Γαλλικά για τα οικολογικά κτήρια, τους βοτανικούς κήπους που έχουν δηµμιουργηθεί σε συνεργασία µμε το Πανεπιστήµμιο του Αιγαίου, τις

teuxos28final2.indd 53

περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, για τις διακρίσεις του Σχολείου (Δέσµμευση στην Αριστεία) και πιστοποιήσεις (ISO). Στη συνέχεια ο Πρέσβης εκφωνεί λόγο σε όλους τους µμαθητές του σχολείου που έχουν επιλέξει τα Γαλλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα, και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η επιλογή αυτή θα τους φανεί χρήσιµμη. Ακολουθούν ερωτήσεις από µμαθητές Γυµμνασίου και Λυκείου στον Πρέσβη. Οι διακεκριµμένοι επισκέπτες εντυπωσιάζονται από το επίπεδο των µμαθητών του Δηµμοτικού και Γυµμνασίου στην Γαλλική Γλώσσα. Τέλος, οι µμαθητές τραγούδουν γαλλικά τραγούδια και τους προσφέρουν αναµμνηστικά δώρα.

29/3/2010 12:39:53 µµ


54 ΠΡΟΣΩΠΑ

ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΟΥΡΓΟΣ Εκτός από την πολυβραβευµμένη µμουσική του για το θέατρο και τον κινηµματογράφο, ο Νίκος Κυπουργός είναι γνωστός και από τη «Λιλιπούπολη», τη θρυλική εκποµμπή του Τρίτου Προγράµμµματος του Μάνου Χατζιδάκι, τα «Μυστικά του Κήπου», σειρά τραγουδιών από θεατρικές παραστάσεις για παιδιά, τα «Νανουρίσµματα» που συγκέντρωσε για την νεογέννητη κόρη του, καθώς και για την πολυετή ενασχόλησή του µμε την µμουσική εκπαίδευση. Φέτος, παρουσιάζεται το έργο του «Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει», ένα µμιούζικαλ για παιδιά και µμεγάλους στο µμουσικό χώρο BIOS. Τον συναντήσαµμε στο σχολείο και µμας µμίλησε για τη σχέση του µμε τη µμουσική.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ     ΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ     ΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πότε αρχίζει η ενασχόλησή σας µμε τη µμουσική;; Τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε να ασχοληθείτε και να αφοσιωθείτε σε αυτή τη µμορφή τέχνης;; Ένα βράδυ, όταν ήµμουν περίπου δέκα ετών, βρέθηκα µμαζί µμε τους γονείς µμου σε µμια ταβέρνα. Εκεί άκουσα ένα µμουσικό να παίζει κιθάρα και από εκείνη τη στιγµμή το µμόνο που επιθυµμούσα ήταν να µμάθω κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν µμπορεί να εξηγήσει κανείς εύκολα τι είναι αυτό που τον µμαγεύει στη µμουσική. Για µμένα η απάντηση κρύβεται στην ψυχή και στην καρδιά.

Μάθηµμα σε τάξη του Ωδείου Ζηρίδη.

teuxos28final2.indd 54

Μετά από τόσα χρόνια µμουσικής δραστηριότητας, τι είναι αυτό που έχετε κερδίσει και τι αυτό που ενδεχοµμένως έχετε στερηθεί;; Δεν έχω στερηθεί τίποτα, απεναντίας έχω κερδίσει πολλά. Η µμουσική αποτελεί έκφραση, επικοινωνία µμε τον άλλο σου εαυτό και µμε τους άλλους ανθρώπους. Παράλληλα, σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσεις σηµμαντικούς ανθρώπους, να έρθεις σε επαφή µμε άλλες µμορφές τέχνης, όπως το θέατρο, τον κινηµματογράφο, την ποίηση, τη λογοτεχνία.

Γιατί είναι σηµμαντική η µμουσική στη ζωή του ανθρώπου;; Η µμουσική ως τέχνη σε εξυψώνει, σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, πιό ολοκληρωµμένο. Σου χαρίζει εσωτερική ηρεµμία, ισορροπία. Ιδιαίτερα στην εποχή µμας, που κυριαρχεί µμια υλιστική αντίληψη κι ένα διαρκές κυνήγι µμε το χρόνο, η µμουσική αποτελεί ένα ισχυρό αντίδοτο, ένα φάρµμακο στην ψυχή µμας. Έχει βέβαια καθοριστική σηµμασία η ποιότητα της µμουσικής, ακριβώς όπως και µμε τη διατροφή µμας. Πότε ξεκινά, κατά τη γνώµμη σας, η µμουσική παιδεία;; Ένας σπουδαίος µμουσικοπαιδαγωγός έλεγε ότι αρχίζει εννέα µμήνες πριν από τη γέννηση της... µμητέρας του παιδιού. Το έµμβρυο επηρεάζεται από τη µμουσική που ακούει η µμητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυµμοσύνης της και από τα δικά της µμουσικά κριτήρια. Στο χώρο του σχολείου, η µμουσική εκπαίδευση µμπορεί να ξεκινήσει από το νηπιαγωγείο µμέσα από το παιχνίδι, για να εµμπλουτιστεί στη συνέχεια στις υπόλοιπες βαθµμίδες εκπαίδευσης. Κάποια όργανα, όπως το βιολί ή το πιάνο, µμπορούν να διδάσκονται από την ηλικία των πέντε χρόνων.

29/3/2010 12:39:58 µµ


ΠΡΟΣΩΠΑ 55 ΠΑΝΩ: Ο µμαέστρος Αλέξανδρος Μυράτ µμε παιδιά από τη Χορωδία Ζηρίδη στις πρόβες της συναυλίας του Νίκου Κυπουργού «Τα Εγγύς και τα Πέραν» (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μάιος 2008). ΚΑΤΩ: Ελευθερία Αρβανιτάκη, Καµμεράτα-­Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, Χορωδία Ζηρίδη από την ίδια συναυλία.

Είστε ευχαριστηµμένος µμε το επίπεδο της µμουσικής παιδείας στην Ελλάδα;; Δυστυχώς, όχι. Θεωρώ ότι στη χώρα µμας δεν έχει γίνει κατανοητό πόσο µμπορεί να συµμβάλλει η µμουσική παιδεία στη διαµμόρφωση ολοκληρωµμένων προσωπικοτήτων, µμε αποτέλεσµμα να µμη γίνονται συντονισµμένες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Η µμουσική εξακολουθεί να διδάσκεται συχνά µμ’ έναν τρόπο στεγνό και εξω-­µμουσικό, αντίθετο δηλαδή µμε την ίδια τη φύση της. Σαν να διδάσκεται, ας πούµμε, η γυµμναστική στον πίνακα! Ενώ θα έπρεπε να στοχεύει στην ανάπτυξη της δηµμιουργικότητας, της φαντασίας, µμέσα από το τραγούδι και το παίξιµμο. Δεν είναι τυχαίο που λέµμε παίζω µμουσική, σε όλες τις γλώσσες. Για ποιους λόγους αναλάβατε τη διεύθυνση και το συντονισµμό του Ωδείου Ζηρίδη;; Ξέρετε, όταν ήµμουν στην ηλικία σας, υπήρξα κι εγώ θύµμα ενός τρόπου διδασκαλίας της µμουσικής που αντί να µμε ελκύει, µμάλλον µμε απωθούσε. Έχασα αρκετά χρόνια ώσπου να καταλάβω ότι η γλώσσα της µμουσικής, οι νότες, δεν είναι κινέζικα, αλλά αντίθετα η πιο εύκολη γλώσσα του κόσµμου και µμάλιστα

teuxos28final2.indd 55

µμια γλώσσα οικουµμενική. Αργότερα, ένιωσα ότι είχα χρέος να βοηθήσω ώστε τα µμικρά παιδιά να µμην περνάνε ό,τι πέρασα εγώ, και είχα πολλές ευκαιρίες να το εφαρµμόσω στην πράξη. Υπάρχουν, ευτυχώς, διάφορες σύγχρονες µμουσικοπαιδαγωγικές µμέθοδοι µμε εξαιρετικά αποτελέσµματα. Η δική µμου λοιπόν επιθυµμία συναντήθηκε µμε τον ενθουσιασµμό και τη διάθεση της κυρίας Κατερίνας Ζηρίδη να αναβαθµμίσει τη µμουσική παιδεία στο σχολείο, τόσο µμέσα από το Ωδείο όσο και µμέσα από τη Χορωδία. Είδα ότι το όραµμά µμας ήταν κοινό.

Είστε ικανοποιηµμένος από τα µμέχρι τώρα αποτελέσµματα;; Το ότι τα παιδιά αγαπούν τους καθηγητές τους, σηµμαίνει πολλά. Στον τρίτο µμόλις χρόνο λειτουργίας του Ωδείου έχουµμε ήδη τη µμικρή µμας ορχήστρα. Βλέποντας τα πρόσωπα των µμικρών παιδιών που παίζουν φλάουτο, βιολί, βιολοντσέλο, κιθάρα, πιάνο, µμπορώ να πω ότι το όραµμα αυτό παίρνει σιγά σιγά σάρκα και οστά. Όσο για τη χορωδία, συµμµμετείχε ήδη σε συναυλίες εντός και εκτός σχολείου και πήρε ειλικρινή εύσηµμα τόσο για την πειθαρχία της, όσο και για το µμουσικό της αποτέλεσµμα. Τι µμεγαλύτερη ικανοποίηση απ’ αυτή;;

OΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΠΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ   ΣΤΟ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΟΜΙΛΟ  ΤΟΥ   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Α’  Γυµμνασίου: Αδαµμάκος Παναγιώτης, Ανδρουτσοπούλου Σοφία, Βασιλείου Αλκµμήνη, Γκούλη Δανάη, Γόρδιος Χρήστος, Κατσούλιας Δηµμήτριος, Λαµμπιδώνης Αλέξανδρος-­Κων/νος, Μαραγκός Νικόλαος, Μαρίδη Αλεξάνδρα-­Ιωάννα, Μοσχοπούλου-­Βεινόγλου Άνναµμπελ, Πιερράκου Δέσποινα, Πινότση Βασούλα, Ράλλη Αναστασία, Σιδέρη Παναγιώτα, Σοφράς Παναγιώτης, Στάθης Στυλιανός, Στάµμελος Φίλιππος, Σταυρόπουλος Γεώργιος, Σωκράτης Στυλιανός, Τσενεµμπή Άλκηστις, Χαραλαµμποπούλου Δήµμητρα Β’  Γυµμνασίου: Ηλιάδης Μιχαήλ, Καραντζής Σπυρίδων, Καρτσούνης Ιωάννης, Κεφαλογιάννη Έλενα-­Φαίδρα, Λιούγκου Χριστίνα Γ’  Γυµμνασίου: Καλπούζος Φίλιππος, Σπανούδης Δηµμήτριος.

29/3/2010 12:40:01 µµ


56 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Το Σάββατο,  19  Δεκεµμβρίου  2009  πραγµματοποιούνται  αγώνες  κολύµμβησης  για  µμαθητές  και   µμαθήτριες  Γυµμνασίου  µμε  την  επωνυµμία  «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ  ΚΥΠΕΛΛΟ  ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  ΝΕΑ   ΓΕΝΙΑ  ΖΗΡΙΔΗ».  Στη  διοργάνωση  λαµμβάνουν  µμέρος  τα  εξής  σχολεία:  Νέα  Γενιά  Ζηρίδη,  ACS,   Εκπαιδευτήρια  Πλάτωνα,  Εκπαιδευτήρια  Δούκα,  Σχολή  Χατζήβεη,  η  Γερµμανική  Σχολή  και  το   Zed  Club.  Από  το  σχολείο  µμας  διακρίνονται  οι  µμαθητές: Α’-­ Β’-­ Γ’ ΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Γόρδιος Χρήστος Ηλιάδης Μιχάλης Ράλλη Μαριάννα Κακαράντζα Ευαγγελία Σεραφειµμίδης Μάριος Σταµμούλης Γιάννης Γκιώνης Οδυσσέας Σεραφειµμίδης Μάριος Κατσαρός Θεόδωρος Σταµμούλης Γιάννης Σιδέρης Αλέξανδρος Δεριζιώτης Αντώνης Δηµμητρίου Δηµμήτρης Σιδέρης Αλέξανδρος Κακαράντζα Ευαγγελία Δηµμητρίου Δηµμήτρης Ράλλη Μαριάννα

teuxos28final2.indd 56

ΤΑΞΗ Α3 Β3 Β4 Β3 Γ4 Β2 Γ3 Γ4 Β1 Β2 Γ2 Β2 Α2 Γ2 Β3 Α2 Β4

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ 3ος 50µμ ελεύθερο µμαθητών A Γυµμνασίου 5ος 50µμ ελεύθερο µμαθητών Β Γυµμνασίου 50µμ ελεύθερο µμαθητριών Β Γυµμνασίου 1η 50µμ ελεύθερο µμαθητριών Β Γυµμνασίου 3η 1ος 50µμ ελεύθερο µμαθητών Γ Γυµμνασίου 1ος 50µμ πεταλούδα Β Γυµμνασίου 1ος 50µμ πεταλούδα Γ Γυµμνασίου 3ος 50µμ πεταλούδα Γ Γυµμνασίου 2ος 50µμ πρόσθιο µμαθητών Β Γυµμνασίου 3ος 50µμ πρόσθιο µμαθητών Β Γυµμνασίου 3ος 50µμ πρόσθιο µμαθητών Γ Γυµμνασίου 1ος 50µμ ύπτιο µμαθητών Β Γυµμνασίου 1ος 50µμ ύπτιο µμαθητών Α Γυµμνασίου 1η 50µμ ύπτιο µμαθητών Γ Γυµμνασίου 1ος 50µμ ύπτιο µμαθητριών Β Γυµμνασίου 1η 100µμ µμικτή µμαθητών Α Γυµμνασίου 1η 100µμ µμικτή µμαθητριών Β Γυµμνασίου

29/3/2010 12:40:05 µµ


ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ   57

Την Κυριακή, 20 Δεκεµμβρίου 2009, πραγµματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Ερασµμείου Ελληνογερµμανικής Σχολής το Α.Σ.Ι.Σ κολύµμβησης για µμαθητές και µμαθήτριες Λυκείου. Το σχολείο µμας συµμµμετέχει µμε δυο µμαθητές: Δάβαρη Σπύρο, που στα 50µμ πρόσθιο κατέλαβε την 4η θέση και το Μέξη Γιάννη που αγωνίστηκε στα 50µμ ελεύθερο και στα 50µμ ύπτιο και κατέλαβε την 8η θέση και στα δυο αγωνίσµματα.

Την Κυριακή,  30  Ιανουαρίου  2010,     η  αντιπροσωπευτική  οµμάδα  µμπάσκετ   Γυµμνασίου  του  σχολείου  µμας  κατακτά  την   πρώτη  θέση  στο  Α.Σ.Ι.Σ  καλαθοσφαίρισης   κερδίζοντας  τα  Εκπαιδευτήρια  Γείτονα  στον   ηµμιτελικό  µμε  42-­28  και  στον  τελικό  την  οµμάδα   του  Κολεγίου  µμε  σκορ  41-­30.  Προπονητής     της  οµμάδας  είναι  ο  κ.  Βαγγέλης  Ζιάγκος. Οι  µμαθητές  που  πήραν  µμέρος  είναι  οι  εξής: Μαύρος Κων/νος, Γιαγκλίσης Ευάγγελος, Κόντος Φίλιππος, Θωµμόπουλος Θωµμάς, Τζιβελέκας Γιάννης, Πιερρουτσάκος Γιάννης, Καϊτατζίδης Αριστείδης, Πουλάκης Ευάγγελος, Κυριάκος Ιάσων, Παπανίκος Λάµμπρος, Στρατηγίου Δηµμήτρης, Βλάχος Φώτης, Παπαχρήστου Αντωνης.

Τη Δευτέρα,  1  Φεβρουαρίου  2010,   πραγµματοποιούνται  οι  αγώνες  κολύµμβησης   του  Υπουργείου  Παιδείας  για  µμαθητές  και   µμαθήτριες  Γυµμνασίου  και  Λυκείου     στο  κολυµμβητήριο  του  Γέρακα.     Διακρίνονται  οι  εξής  µμαθητές:   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ Β4 Ράλλη Μαριάννα Β3 Χατζησταυρίδης Γιάννης Γ3 Γκιώνης Οδυσσέας Α2 Δηµμητρίου Δηµμήτρης ΛΑ2 Μέξης Γιάννης ΛΑ2 Δάβαρης Σπύρος

teuxos28final2.indd 57

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ 2η 100µμ ελεύθερο 1η 200µμ ύπτιο 2η 400µμ ελεύθερο 1η 400µμ ελεύθερο 3η 50µμ ελεύθερο 3η 50µμ ελεύθερο

29/3/2010 12:40:13 µµ


58 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ MAΘΗΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΝΕΩΝ Σε σύνολο 40 σχολείων ανά την επικράτεια το Λύκειο της Νέας Γενιάς Ζηρίδη κατακτα το 2ο Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισµμό Επιχειρηµματικότητας Νέων. Συντονιστής του προγράµμµματος ο κ. Α. Κρόκος. Οι µμαθητές που συµμµμετέχουν είναι: Α΄ Λυκείου: Σιώρης Κωνσταντίνος, Μαυραγάνη Χριστίνα, Γούδα Μαράλ – Αιµμιλία, Παρασκευοπούλου Ελένη, Νίκα Νάντια, Προεστάκη Άννα, Δευτερεύου Βανέσα, Μέξης Γιάννης, Μπενετόπουλος Αχιλλέας, Ρέκους Μιχάλης, Παπαδήµμα Σοφία, Καραπλή Παΐσια, Μαρούδης Στάθης, Αθανασίου Ιάσωνας, Γιάννης Αντρέας, Χατζής Παναγιώτης, Γκαραγκάνης Μιχάλης, Τσοπέης Βαγγέλης.

teuxos28final2.indd 58

B΄ Λυκείου: Μπάνος Νικόλαος, Γιαµμαλάκης Δηµμήτης.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ &  ΠΑΙΧΝΙΔΙ   Την Κυριακή, 24 Ιανουρίου στο Αµμφιθέατρο του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δηµμόκριτος βραβεύονται οι µμαθητές που φοιτούν φέτος στη Στ΄τάξη του σχολείου µμας και διακρίθηκαν στο διαγωνισµμό «Μαθηµματικά και παιχνίδι» που διοργάνωσε η Ελληνική Μαθηµματική Εταιρεία το ακαδηµμαϊκό έτος 2008-­2009. Οι µμαθητές που βραβεύονται είναι: Αργυράκης Δηµμήτριος, Λουκαΐτης Κωνσταντίνος, Λούκας Επαµμεινώνδας, Μεκλής Ευάγγελος, Παπαθεολόγου Παναγιώτης, Ρεγγίνας Φώτης, Σιώτος Μόδεστος, Τσάφος Φώτης, Χριστουδουλίδης Κυριάκος.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ  ΔΙΕΘΝΗ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου συµμµμετέχουν στο Μαθητικό Συνέδριο του Μοντέλου Ηνωµμένων Εθνών (Μ.U.N) στη Χάγη, από τις 23 έως και τις 30 Ιανουαρίου 2010, εκπροσωπώντας µμε µμεγάλη επιτυχία την χώρα της Αιθιοπίας. Οι µμαθητές που συµμµμετέχουν είναι οι: Θεοδόσης Εµμµμανουήλ, Πέτσα Δήµμητρα, Χατζηορφανού Γεωργία, Τσεµμπέρη Μαρία, Ματεντζόγλου Αγγελική, Καµμαρινού Χριστίνα, Δηµμόπουλος Ιωάννης, Μπρούλιας Νικόλαος, Χαϊντάρ-­Αχµμάντ Νεκτάριος-­ Νέµμερ, Έλ Σαΐντ Μιρέϊγ, Κυριακούδη Αίγλη. Με τη συνοδεία των: Θεοδώρα Θεοφανοπούλου, Υπεύθυνη του Ξενόγλωσσου Τµμήµματος και Τζιβάκη Κων/να, Καθηγήτρια Αγγλικών.

29/3/2010 12:40:15 µµ


ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 59

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ “Learning without limits”, Απο Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου έως Πέµμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010 πραγµματοποιείται η εβδοµμάδα“Learning without limits”, η οποία περιέχει ανοιχτά µμαθήµματα, παρουσιάσεις µμέσω υπολογιστή, παιχνίδια, τραγούδια και quiz γνώσεων και στις τρεις ξένες γλώσσες. Το συγκεκριµμένο πρόγραµμµμα σηµμείωνει επιτυχία και έχεί µμεγάλη ανταπόκριση από τους γονείς των µμαθητών µμας.

ΑΓΓΛΙΚΑ Γυµμνάσιο Μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυµμνασίου συµμµμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραµμµμα που διοργάνωσε το ΟΙΚΑΔΕ, σε συνεργασία µμε τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας & Κύπρου και το Mediterranean SOS, προετοιµμάζοντας οµμαδικά έργα µμε θέµμα τη βιώσιµμη διαχείριση του νερού, της ενέργειας, των αποβλήτων, τη στροφή προς το βιώσιµμο τουρισµμό και την προστασία του παγκόσµμιου κλίµματος. Δηµμοτικό Πέµμπτη, 25 Φεβρουαρίου, πραγµματοποιείται στην Αίθουσα εκδηλώσεων η θεατρική παράσταση “Little Red Riding Hood” στα Αγγλικά, για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Δηµμοτικού. Μαθητές της Ε΄Δηµμοτικού συµμµμετέχουν: α. Στον Καλλιτεχνικό Πανελλήνιο Διαγωνισµμό µμε θέµμα «Ο βυθός µμέσα από τη µμάσκα µμου…» τον οποίο διοργανώνει το δίκτυο Μεσόγειος, Mediterranean SOS. Τα έργα θα εκτεθούν το Μάιο στον Εκθεσιακό Χώρο του Δήµμου Αθηναίων. β. Στον Πανελλήνιο Διαγωνισµμό που διοργάνωνουν οι εκδόσεις Oxford Uni-­ versity Press µμε θέµμα : “My Life”, στον οποίο συµμµμετέχουν και µμαθητές της Δ΄ Δηµμοτικού µμε διάφορες εργασίες. Μαθητές της Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµμνασίου και Α΄ Λυκείου παίρνουν µμέρος: Στον Πανελλήνιο Διαγωνισµμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώµματα και ειδικοτερα

teuxos28final2.indd 59

τα Δικαιώµματα των παιδιών ο οποίος οργανώνεται από τη Unicef και τον Εκδοτικό Οίκο Hillside Press.

ΓΑΛΛΙΚΑ Δηµμοτικό Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Γαλλικού τµμήµματος να έρθουν οι µμαθητές σε επαφή µμε τη γαλλική γλώσσα µμαθητές της ΣΤ΄Δηµμοτικού την Κυριακή, 17 Ιανουαρίου παρακολουθούν την ταινία «Ο µμικρός Νικόλας» στον κινηµματογράφο «Απόλλων». Λύκειο Την Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου, µμαθητές της Α΄ Λυκείου παρακολουθούν το γαλλικό θεατρικό έργο «Δον Ζουάν» του Μολιέρου στο Εθνικό Θέατρο -­ Κεντρική Σκηνή.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Από 20 Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου διεξάγεται διαγωνισµμός για τους µμαθητές όλων των βαθµμίδων που διδάσκονται

Γερµμανικά, και στον οποίο ο κάθε διαγωνιζόµμενος συµμµμετέχει µμε: µμια φωτογραφία, ένα κολάζ ή µμια αφίσα µμια δικιά του κατασκευή ή ζωγραφιά ή σκίτσο ένα κείµμενο, µμια συνέντευξη ή ένα ποίηµμα. Το κάθε έργο συνοδεύεται από ένα µμικρό κείµμενο στα γερµμανικά. Γυµμνάσιο Στο πλαίσιο του µμαθήµματος των Γερµμανικών µμε θέµμα τις γερµμανικές ορχήστρες, µμαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυµμνασίου την Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου, παρακολουθούν στο Μέγαρο Μουσικής συναυλία της Συµμφωνικής Ορχήστρας του Μονάχου, η οποία εκτέλεσε µμουσικά θέµματα από γνωστές κινηµματογραφικές ταινίες. Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄Δηµμοτικού την Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου παρακολουθούν στο θέατρο Ακροπόλ την οπερέτα «Η νυχτερίδα» του Γιόχαν Στράους.

29/3/2010 12:40:19 µµ


60 ΚΑΦΕΣ ΜΕ  ΤΗΝ  ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Καφές µμε την Πρόεδρο και τους ανθρώπους του σχολείου µμας Και φέτος η κ. Κατερίνα Ζηρίδη υποδέχεται στο γραφείο της τους ανθρώπους του σχολείου, εκπαιδευτικούς και διοικητικούς συνεργάτες, και συζητά µμαζί τους για την επίτευξη των στόχων τους. Πώς καθορίζουµμε προσωπικούς ή επαγγελµματικούς στόχους, πώς τους υλοποιούµμε και πώς τους επιτυγχάνουµμε;; Μια ξεχωριστή συνάντηση, που υλοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά µμε στόχο να γίνουµμε ακόµμη καλύτεροι.

teuxos28final2.indd 60

29/3/2010 12:40:26 µµ


ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 61

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ Συνεχίζοντας τον θεσµμό της σχολικής ζωής οι µμαθητές της Α’ Λυκείου παρακολουθούν τις ακόλουθες οµμιλίες: Ηµμεροµμηνία

Θέµμα

Εισηγητής

21 Ιανουαρίου 28 Ιανουαρίου 11 Φεβρουαρίου 18 Φεβρουαρίου 24 Φεβρουαρίου 25 Φεβρουαρίου 4 Mαρτίου 10 Μαρτίου

Αυτογνωσία – ΣΕΠ Λήψη αποφάσεων – ΣΕΠ Ενηµμέρωση εισαγωγής στην τριτοβάθµμια Εκπαίδευση (Α΄ -­ Β΄ Λυκείου) Εργαστήρια – ΣΕΠ Επιλογή σπουδών επαγγέλµματος Σεξουαλικώς µμεταδιδόµμενα νοσήµματα – Αγωγή υγείας Μεταµμοσχεύσεις Δεδοµμένα αγοράς εργασίας

Ποντίκα Χαρίκλεια Ποντίκα Χαρίκλεια Αλέξης Κρόκος Ποντίκα Χαρίκλεια Οµμάδα Θ. Κατσανέβα Δηµμόπουλος Χρήστος Τόπακας – Σωτηρίου Οµμάδα Θ. Κατσανέβα

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου οι µμαθητές του Γυµμνασίου συγκεντρώνονται στο Club Foggs για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους. Η καλή παρέα, η µμουσική και ο µμεγάλος αυτός χώρος κανουν τη βραδιά αυτή αξέχαστη.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ   Απόκριες, γέλιο, χαρά, µμεταµμφίεση, µμουσική και χορός. Στις 11 Φεβρουαρίου στην παράσταση «Τα καµμώµματα της Φαφλατούλας» οι µμαθητές της Β΄Δηµμοτικού ξεδιπλώνουν τα ταλέντα τους στη σκηνή, παρασύροντας µμικρούς και µμεγάλους στο χαρούµμενο αποκριάτικο ρυθµμό τους!

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ… ΣΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ Ο καπνός, που την Πέµμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009, πληµμµμύριζει το σχολείο είναι µμέρος µμιας τελετουργίας που αποτελεί πλέον θεσµμό για το σχολείο.

teuxos28final2.indd 61

Μαθητές και µμαθήτριες σε µμικρές ή και µμεγαλύτερες ψησταριές «το τσικνίζουν», κρατώντας έτσι το έθιµμο, το οποίο επιβάλλει, λίγο πριν από την έναρξη της νηστείας, την απόλαυση ψητών εδεσµμάτων. Μαζί τους και αρκετοί γονείς, οι οποίοι µμας τιµμούν κάθε χρόνο µμε την παρουσία τους. Το τελικό αποτέλεσµμα είναι τα καλοψηµμένα σουβλάκια που δικαιώνουν όλους τους νεαρούς ψήστες, που µμε ιδιόχειρες αφίσες τα έχουν από νωρίς διαφηµμίσει.

ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ Το µμήνα Φεβρουάριο, οι µμαθητές της Α΄Δηµμοτικού έχουν την ευκαιρία να έρθουν κοντά στην ελληνική λαϊκή παράδοση µμέσω της µμουσειοσκευής «Ελληνικά λαϊκά παιχνίδια» από το Μουσείο Μπενάκη. Το υλικό περιλαµμβάνει αυθεντικά παλιά παιχνίδια, slides και φωτογραφίες, όπου οι µμαθητές έχουν την ευκαιρία να τα αγγίξουν, να τα περιεργαστούν και

να κάνουν συγκρίσεις µμε τα σηµμερινά παιχνίδια. Σκοπός της µμουσειοσκευής είναι να γνωρίσουν τα παιδιά το παλιό παραδοσιακό παιχνίδι και τη σχέση του µμε το σύγχρονο καθώς πολλά σηµμερινά παιχνίδια αποτελούν εξέλιξη των παλαιοτέρων.

«ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΤΟΥ  ΜΗΝΑ»   ΑΠΟ  ΤΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Κάθε Παρασκευή πραγµματοποιούνται στο νηπιαγωγείο µμας οι «εκπλήξεις της Παρασκευής». Οργανώνονται από τους εκπαιδευτικούς µμας και σκοπό έχουν να διαπαιδαγωγήσουν και να ψυχαγωγήσουν τους µμαθητές. Μέσα από µμορφές τέχνης και συνεργασίας, όπως τη δραµματοποίηση, το κουκλοθέατρο, τη µμαγειρική, τα οµμαδικά παιχνίδια, οι µμικροί µμαθητές έχουν την ευκαιρία να µμοιραστούν ευχάριστες και δηµμιουργικές στιγµμές.

29/3/2010 12:40:32 µµ


62 ΔΡΑΣΕΙΣ &  ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ Συνεχίζεται µμε επιτυχία το πρόγραµμµμα «Δράσεις και Αποδράσεις» της Νέας Γενιάς Ζηρίδη. Στόχος του προγράµμµματος είναι να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να επισκεφτούν και να εξοικειωθούν µμε τα µμουσεία, να συµμµμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράµμµματα (βιωµματική µμάθηση) και να παρακολουθήσουν ποιοτικές θεατρικές παραστάσεις. Τέλος το πρόγραµμµμα αυτό ενδυναµμώνει το σύνδεσµμο και τη συνεργασία σχολείου και σπιτιού.

«ΑΠΟΨΕ, ΑΥΡΙΟ,  ΠΟΤΕ» Στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτιστικής ευαισθητοποίησης των µμαθητών και της διεύρυνσης των οριζόντων τους η καθηγήτρια Αγγλικών κ. Μ. Ζαφειροπούλου , στις 28 Δεκεµμβρίου, συνόδευει µμαθητές του τµμήµματός της Γ΄ Γυµμνασίου στην παράσταση του έργου του νεοελληνικού ποιοτικού θεάτρου «Απόψε, αύριο, ποτέ» του Σπύρου Παπαδογιώργου στο Θέατρο «Ηµμέρας», σε σκηνοθεσία της Ανδροµμάχης Μοντζολή. Ακολουθεί παρουσίαση στην τάξη και συζήτηση για τις ανθρώπινες σχέσεις και αξίες της ζωής.

«ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ;;     ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ  ΕΛΠΙΣ.. Στις 14 Ιανουαρίου οι µμαθητές της Γ΄ τάξης του Γυµμνασίου παρακολουθούν τη θεατρική παράσταση «Ζητείται ελπίς» του Αντώνη Σαµμαράκη στο θέατρο Ελεύθερη

teuxos28final2.indd 62

Έκφραση Μαίρη Ιγγλέση. Αρχικά οι µμαθητές ενηµμερώνονται για το βίο και το έργο του ταλαντούχου λογοτέχνη τόσο στον τοµμέα της Λογοτεχνίας όσο και στον τοµμέα της δηµμόσιας δράσης του. Στη συνέχεια παρακολουθούν την παράσταση που ήταν µμια θεατρική µμεταφορά και σύνθεση πέντε διηγηµμάτων και εργάζονται στα φύλλα εργασίας, τα οποία είχε επιµμεληθεί ο φιλόλογος Α.Μαδαµμόπουλος που είναι και σύµμβουλος εκπαιδευτικός προγραµμµμάτων του θεάτρου αυτού.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ  ΤΟ  ΚΕΘΕΑ   ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΚΙΝΗΤΗ  ΜΟΝΑΔΑ   ΠΡΟΛΗΨΗΣ  «ΠΗΓΑΣΟΣ» Στις 12,13 και 14 Ιανουαρίου 2010, πραγµματοποιούνται σεµμινάρια για τα παιδιά της Β’ και Γ’ Γυµμνασίου µμε θέµμα εξαρτήσεις στη ζωή µμας. Τα σεµμινάρια πραγµματοποιούνται από το

ΚΕΘΕΑ, και συγκεκριµμένα από την κινητή µμονάδα πρόληψης «ΠΗΓΑΣΟΣ». Στόχος των σεµμιναρίων ειναι η ενηµμέρωση των µμαθητών και των µμαθητριών για θέµματα που έχουν σχέση µμε τις εξαρτήσεις στη ζωή µμας όπως το αλκοόλ, το διαδίκτυο και τις παράνοµμες εξαρτησιογόνες ουσίες καθώς και τους παράγοντες που λειτουργούν προστατευτικά.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΤΗΣ     ΝΕΑΣ  ΓΕΝΙΑΣ  ΖΗΡΙΔΗ   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  ΤΗΝ   ΠΡΩΤΗ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΠΡΟΒΟΛΗ   ΤΗΣ  ΤΑΙΝΙΑΣ  «Η  ΚΛΟΠΗ  ΤΗΣ   ΑΣΤΡΑΠΗΣ» 160 µμαθητές Γυµμνασίου της Νέας Γενιάς Ζηρίδη παρακολουθούν σε πρώτη προβολή µμαζί µμε 30 δηµμοσιογράφους από όλον τον κόσµμο την νέα ταινία του Κρις Κολόµμπους, σκηνοθέτη του Χάρι Πότερ «Τhe Lightning Τhief».

29/3/2010 12:40:35 µµ


ΔΡΑΣΕΙΣ &  ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 63

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Τα εκθέµματα τoυ Αρχαιολογικού Μουσείου θαυµμάζουν στις 3 ,5, 9 και 10 Φεβρουαρίου οι µμαθητές της Γ΄Δηµμοτικού. Εκεί γνωρίζουν τους θησαυρούς που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη και βλέπουν να «ζωντανεύουν» µμπροστά στα µμάτια τους τα αντικείµμενα των πολιτισµμών που εξετάζουν στο µμάθηµμα της ιστορίας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ  ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Το χώρο του βιβλιοδετείου Ι. Μάντης επισκέπτονται στις 17, 18, και 19 Φεβρουαρίου οι µμαθητές της Β΄ Δηµμοτικού. ΄Ένας «νέος κόσµμος ανοίγεται µμπροστά τους». Η διαδικασία και τα στάδια παραγωγής του βιβλίου δεν είναι πια άγνωστα στα παιδιά. Τώρα γνωρίζουν πως πίσω από κάθε βιβλίο δεν κρύβεται µμόνο δηµμιουργικότητα και µμεράκι αλλά µμελέτη, σχεδιασµμό και οργάνωση.

teuxos28final2.indd 63

EΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ  ΒΟΥΛΗ     ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ Την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου, τα δύο τµμήµματα της Β΄ Λυκείου, µμε τη συνοδεία των καθηγητων κ. Μ. Μοϊάνος και κ. Ν. Φωτεινού, επισκέπτονται τη Βουλή των Ελλήνων. Εκεί, παρακολουθούν ένα σύντοµμο video για την ιστορία του κτηρίου, ξεναγούνται στο χώρο και παρακολουθούν στην αίθουσα της Ολοµμέλειας ένα τµμήµμα της συνεδρίασης της Βουλής µμε την οµμιλία του Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου. Η επίσκεψη των µμαθητών µμας ανακοινώνεται στους βουλευτές από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικο. Στη συνέχεια γνωρίζουν, συνοµμιλούν και φωτογραφίζονται µμε το Γενικό Γραµμµματέα της Βουλής και γονέα του Σχολείου µμας κ. Θ. Παπαϊωάννου.

29/3/2010 12:40:44 µµ


64 ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΛΙΑ ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Την Τετάρτη, 16 Δεκεµμβρίου κορυφώνονται οι δράσεις του προγράµμµματος “Ελιά και Ελαιόλαδο” για τους µμαθητές και τις µμαθήτριες της Δ΄ Δηµμοτικού. Στο περιβόλι µμας, µμε τον κ. Γ. Ανδρίκο και την κ. Ι. Κωστούλα, οι µμαθητές στρώνουν τα λιόπανα, µμε τη δέµμπλα χτυπούν τα ψηλά κλαριά, ενώ µμε τα χτενάκια καθαρίζουν τα πιο χαµμηλά. Στο εστιατόριο η κ. Κ. Τυράκη και η κ. Δ. Καλαµμάκη µμε τους µμικρούς µμαγείρους µμαγειρεύουν για όλους εµμάς πεντανόστιµμο πατέ ελιάς που γίνεται ανάρπαστο. Στο εργαστήριο Φυσικών Επιστηµμών του Δηµμοτικού ο κ. Χ. Τσατσαρέλης και η κ. Α. Πατσούµμη κατηγοριοποιούν τις βασικότερες ποικιλίες ελιάς, γνωρίζουν στους

teuxos28final2.indd 64

µμαθητές µμας τη «γεωγραφία» του ελαιόλαδου και όλοι µμαζί γεύονται ελιές. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το φετινό πρόγραµμµμα της ελιάς. Ας γίνει αφορµμή να προσανατολίσουµμε και να επαναπροσδιορίσουµμε την καθηµμερινή µμας διατροφή, στηρίζοντάς την στο “υγρό χρυσάφι” της Μεσογείου, το ελαιόλαδο.

ΤΙ ΕΤΡΩΓΑΝ  ΣΤ’  ΑΛΗΘΕΙΑ   ΟΙ  ΑΡΧΑΙΟΙ Τα τελευταία χρόνια η Αρχαία Ελληνική Διατροφή αποτελεί αντικείµμενο µμελέτης και βάση για τον επαναπροσδιορισµμό της σύγχρονης ελληνικής διατροφής. Με αφορµμή κείµμενο σχετικό µμε τη Διατροφή στο µμάθηµμα των Ελληνικών την Τρίτη, 15 Δεκεµμβρίου 2009, οι µμαθητές και οι µμαθήτριες του ΣΤ5 µμε την

καθοδήγηση του δασκάλου τους κ. Γ. Ανδρίκου παρουσιάζουν στους µμαθητές της ΣΤ’ Δηµμοτικού και τους γονείς τους τις ηλεκτρονικές τους εργασίες µμε θέµμα «Διατροφικές συνήθειες των Αρχαίων Ελλήνων». Τα υλικά, η αρχαία Ελληνική Διατροφική πυραµμίδα, εδέσµματα και συνταγές, αρχαιοελληνικές δίαιτες, συνήθειες κατά τη διάρκεια του φαγητού καθώς και ο τρόπος παρασκευής του φαγητού µμπαίνουν στο µμικροσκόπιο από τους µμαθητές-­ερευνητές. Οι παρουσιάσεις συνοδεύονται µμουσικά µμε αρχαία Ελληνική µμουσική. Όλοι οι µμαθητές λαµμβάνουν ηλεκτρονικά αντίγραφα των εργασιών των συµμµμαθητών τους και µμικρά εύγεστα δώρα στηριγµμένα στην αρχαία ελληνική διατροφή.

29/3/2010 12:40:49 µµ


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 65

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΑΡΧΑΙΟΥ   ΔΡΑΜΑΤΟΣ  

Τα Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη, σε συνεργασία µμε το Κέντρο Έρευνας και Πρακτικών Εφαρµμογών Αρχαίου Ελληνικού Δράµματος «Δεσµμοί» και τις Συµμβούλους Φιλολόγων και Πολιτιστικών Προγραµμµμάτων Δευτεροβάθµμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, διοργανώνουν µμε µμεγάλη επιτυχία στις 26-­27 Φεβρουαρίου 2010, Διήµμερο Αρχαίου Δράµματος µμε τίτλο:«Εκπαίδευση και αρχαίο δράµμα. Σκηνικό µμάθηµμα ή οικουµμενικό δίδαγµμα;;»

Περιλαµμβάνει εισηγήσεις  και   συζητήσεις.  Οι  παρακάτω   θεωρητικοί  και  καλλιτέχνες   παίρνουν  µμέρος  µμε  εισηγήσεις:   •Αλεξοπούλου Χρύσα, Σχολική Σύµμβουλος Φιλολόγων Ανατολικής Αττικής •Γεωργιάδου Αγάθη, Σχολική Σύµμβουλος Φιλολόγων Ανατολικής Αττικής •Γεωργοπούλου Βαρβάρα, Καθηγήτρια Θεατρολογίας Πανεπιστηµμίου Ναυπλίου •Γεωργουσόπουλος Κώστας, Φιλόλογος – Κριτικός Θεάτρου •Κακουδάκη Τζωρτζίνα, Θεατρολόγος •Καραγεωργίου Τασούλα, Σχολική Σύµμβουλος Φιλολόγων Α΄ Αθήνας •Καραλής Δηµμήτρης, Φιλόλογος – Μουσικός •Καραµμπέτσου Βασιλική, Φιλόλογος Μ.Α. Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα •Μακαρόνας Νίκος, Φιλόλογος –

teuxos28final2.indd 65

Εκπαιδευτικός Διευθυντής Λυκείου στη Νέα Γενιά Ζηρίδη •Μερκούρη Νατάσα, Υποψήφια Διδάκτωρ – Φιλόλογος στη Νέα Γενιά Ζηρίδη •Ξένου Αννα, MΑ Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές (King’s College London) -­ Φιλόλογος Νέας Γενιάς Ζηρίδη •Πανούσης Α. Γιάννης, Λέκτορας Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου και Δράµματος Πανεπιστηµμίου Πατρών •Πίγκου Ρεπούση Μυρτώ, Ηθοποιός – Θεατροπαιδαγωγός – Θεατρολόγος •Πουλής Κωνσταντίνος, Φιλόλογος – Γλωσσολόγος •Στέφος Αναστάσιος, Επ. Σχολικός Σύµμβουλος – δ.φ. Πρόεδρος Π.Ε.Φ. •Σχολινάκη Χελιώτη Χάρις, Σχολική Σύµμβουλος Φιλολόγων Α΄ Αθήνας Τις εισηγήσεις παρακολούθουν στην κατάµμεστη από κόσµμο Αίθουσα Εκδηλώσεων, εκπαιδευτικοί, ηθοποιοί, σπουδαστές δραµματικών σχολών, απόφοιτοι του Σχολείου µμας και µμαθητές.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ   ΜΑΣ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΜΕ  ΘΕΜΑ   ΤΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   ΣΤΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ. Στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2010 ο κ. Δ. Ζάννος, Αναπληρωτής Οικονοµμικός και Διοικητικός Διευθυντής της Νέας Γενιάς Ζηρίδη, συµμµμετέχει µμε οµμιλία στο συνέδριο µμε θέµμα «Quality Manage-­

ment and Greek Schools: Is this the Future for Sustainable Improvements and Change?», προσκεκληµμένος του Προέδρου του Ελληνο-­Αµμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµματος, στο Κολέγιο Ψυχικού. Τα θέµματα που συζητούνται αφορούν τη θεωρία και την εφαρµμογή διαφόρων µμοντέλων Διαχείρισης Ποιότητας στα Ελληνικά σχολεία. Η Νέα Γενιά Ζηρίδη είναι το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε δύο φορές µμε το βραβείο «Δέσµμευση στην Αριστεία» από το Ευρωπαϊκό Ίδρυµμα Διαχείρισης Ποιότητας EFQM. Στόχος της παρουσίασης είναι να γνωρίσουν οι συµμµμετέχοντες τον τρόπο εφαρµμογής του µμοντέλου Επιχειρηµματικής Αριστείας του EFQM στη Νέα Γενιά Ζηρίδη. Η παρουσίαση αναφέρεται σε συγκεκριµμένες περιοχές για τις οποίες κρίθηκε απαραίτητη η αναβάθµμιση τους, τη µμεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επιλογή τους καθώς και τις ενέργειες που επιλέχθηκαν για την επίτευξη των τιθέµμενων ποιοτικών στόχων. Η πρώτη περιοχή αφορά την ικανοποίηση των γονέων µμέσα από ένα µμεθοδευµμένο σύστηµμα καταγραφής, επεξεργασίας, αξιολόγησης και άµμεσης αντιµμετώπισης των θεµμάτων που τους απασχολούν. Η δεύτερη εστίαζει στην αναβάθµμιση της λειτουργίας του Οργανισµμού µμέσω της ανάπτυξης Συστήµματος Εσωτερικού Ελέγχου, που έχει στόχο την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσµμάτων.

29/3/2010 12:40:54 µµ


ΤοΓλωσσάριτουΤαξιδιού •αγροτουρισµμόςκρουαζιέρεςαθλοτουρισµμόςοικοτουρισµμόςγαµμήλιοταξίδιοινοράµματαγαστρονοµμίασυνεδριακόςτουρισµμόςγεωτουρισµμόςταξίδιααναψυχήςευεξίαταξίδιαπεριπέτειαςζυθοποιήµματατεχνοδροµμίεςθρησκευτικόςτουρισµμόςψώνια

ηαγροτικήζωήστηνυπηρεσία τηςπροσωπικήςχαλάρωσηςκαι ευεξίας

οργανωµμένεςαθλητικές δραστηριότητεςγιακάθεηλικία, ταξίδιαφιλάθλων

ιδανικόξεκίνηµμανέαςζωής

γεύσειςτουκόσµμου

γνωριµμίαµμετη“γη”

ιαµματικάλουτρά,αναζωογόνηση, απόλυτηαίσθησηπληρότηταςκαι υγείας

µμύησησταµμυστικάτηςµμπύρας& γιορτέςζύθουανάτονκόσµμο

επίσκεψηστασηµμαντικότερα παγκόσµμιασύµμβολαπνευµματικής δηµμιουργίαςκαιαναζήτησης

ταξίδιααναψυχήςενπλω

υπαίθριεςδραστηριότητες, οικολογικήσυνείδησηκαιδράση

πρωτόγνωρηεµμπειρία γευσιγνωσίας

συµμµμετοχήσεεκπαιδευτικές, επιµμορφωτικέςσυναντήσεις εξειδικευµμένηςθεµματολογίας

µμεόλαταµμέσα,σεκάθεγωνιά τηςΓης

εξερεύνησητωνπροσωπικών ορίωνστηνάγριαφύση

ανθρώπωνέργα,διαδροµμές κουλτούραςκαιπολιτισµμού

περιήγησηστιςαγορέςτου κόσµμου

εξορισµμούαπόδραση… ήαπόδρασηεξορισµμού;;

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΕΙΣΙΤΗΡΙΑ-ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑΕΙΣΙΤΗΡΙΑ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣΔΩΜΑΤΙΩΝ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΤΑΞΙΔΙΑΚΙΝΗΤΡΩΝ-ΓΑΜΗΛΙΑΤΑΞΙΔΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - VIP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

teuxos28final2.indd 66

Κιθαιρώνος26,15234Χαλάνδρι Τηλ.:2106516988,2106533770 Fax:2106031594 www.negtravel.gr,info@negtravel.gr www.neweventgeneration.gr info@neweventgeneration.gr

29/3/2010 12:41:04 µµ

athinaze-28  
athinaze-28  
Advertisement