Page 1


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2. 4.

Editorial Πρόσωπα Who is who ΣυνέντευξηΙ.Ματιάτου ΣυνέντευξηΧ.Τσαλίκη

12. Business Οικονοµμία Internet Success Stories

7

20

22

24

28

45

58

62

18. Agenda Κόσµμος Unicef Πολιτιστικά Ταξίδι Ελλάδα Ιστορία

40. Good living Γεύση Υγεία Ψυχολογία Διατροφή Αυτοκίνητο Hobby

53. ΝέαΣχολείου-ΣΑΛΑ NέαΣΑΛΑ ΝέαΣχολείου-IB Zed Club ΕκδηλώσειςΣχολείου AφιέρωµμαστοΣχολείοµμας ΕκδηλώσειςΣΑΛΑ

ΕΚΔΟΤΗΣ:ΝΙΚΟΣΝΙΚΑΣ,ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΙΣ:ΕΒΙΤΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΕΥΓΕΝΙΑΑΡΒΑΝΙΤΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΧΡΥΣΑΝΘΗΣΟΛOΜΩΝΙΔΟΥ ΤοΔ.Σ.τουΣυλλόγουευχαριστείτηνΕυγενίαΑρβανίτη,απόφοιτη’97, γιατονσχεδιασµμότουπεριοδικού.


EDITORIAL

                        & " ' ( $ % $ # !     % (   

TοΔ.Σ.τουΣυλλόγουµμαςαπαρτίζεταιαπόταεξήςµμέλη: ΗφωτογραφίατουεξωφύλλουείναιτουΚύρουΑσφή

ΛιναρδάκηςΣτέλιος,Πρόεδρος Απόφοιτος1995,Επιχειρηµματίας,6944578498 ΒενετσάνοςΙωάννης,Αντιπρόεδρος Απόφοιτος1995,Ιατρός,6944963849

Editorial Tοτρίτοτεύχοςτουπεριοδικούµμαςείναιπραγµματικότητα! Γεµμάτο αναµμνήσεις, από το εκπληκτικό άρθρο της Χρυσάνθης Σολοµμωνίδου για την ιστορία του σχολείου µμας, το οποίο θα µμαςταξιδεύσειστοπαρελθόν,απότησυνέντευξητου«µμεγάλου δασκάλου»µμαςκ.I.Ματιάτουκαι,τέλος,απότησυγκινητική συνέντευξητηςδασκάλαςµμαςκας.Τσαλίκη. Στοτεύχοςαυτόπροστέθηκαννέεςστήλεςκαιπολλοίαπόφοιτοι και«φίλοι»τουπεριοδικούβοήθησανγιατηνέκδοσήτου. Σηµμαντική προσφορά και σ’ αυτό το τεύχος ήταν αυτή του γνωστού-αγνώστου Δηµμήτρη αλλά και της καθηγήτριας κας Νατάσας Μερκούρη, η οποία αποτέλεσε και αποτελεί το συνδετικόκρίκοµμεαρκετούςνεότερουςαποφοίτους. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι το περιοδικό αποτελεί ένα δίαυλο επικοινωνίας µμεταξύ µμας. Περιµμένουµμε, λοιπόν, µμε χαρά τη δική σας µμεγαλύτερη συµμµμετοχή, η οποία µμπορεί να µμεταφραστεί σαν µμια επιθυµμία να µμοιραστείτε µμαζί µμας τα νέα σας ή να προβάλετε την επαγγελµματική σας δραστηριότητα µμέσωτουπεριοδικού.Παράλληλα,µμπορείτεναγράψετεκαινα µμας στείλετε άρθρα για θέµματα που σας ενδιαφέρουν και είναι άξιαπροσοχής,έτσιώστετουλικόµμαςναγίνεταιολοένακαι πιοπλούσιοκαιελκυστικό. Κλείνοντας,θαήθελανασαςυπενθυµμίσωότιγιαναπαραµμείνει αυτή η προσπάθεια ζωντανή, χρειάζεται, πέρα από τη θέληση, και την οικονοµμική υποστήριξη όλων. Γι’ αυτό ας µμην θέτουµμε στοπεριθώριοτηνκαθιερωµμένη,συµμβολικήετήσιασυνδροµμή. NίκοςΝίκας,απόφοιτος‘95

2

ΚαλλίαςΚωνσταντίνος,Γεν.Γραµμµματέας Απόφοιτος1995,Δικηγόρος,6948886371 ΗλιάδηςΗλίας,Ταµμίας Απόφοιτος1995,6948607949 ΑρώνεςΕρρίκος,Μέλος Απόφοιτος1997,Επιχειρηµματίας ΓιαννόπουλοςΠερικλής,Μέλος Απόφοιτος1995,Δικηγόρος,6932752900 ΚοµμµματάςΓεράσιµμος,Μέλος, Απόφοιτος1995,Δικηγόρος ΝίκαςΝικόλαος,Μέλος Απόφοιτος1995,Εκδότης,6932344737 ΠαντολέωνΕβίτα,Μέλος Απόφοιτος1996,6945559814 ΗΕξελεγκτικήΕπιτροπήαπαρτίζεταιαπότουςεξής: ΑθηναίοςΦίλης,Πρόεδρος Απόφοιτος1989 ΛύτραΝατάσα,Αντιπρόεδρος Απόφοιτος1990 ΓιώργοςΤόλιος,Μέλος Απόφοιτος1980

ΙδιοκτησίαΣΑΛΑ,Χριστούπολη19004,Σπάτα Εκτύπωση:ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΑ.Ε.

Όσοιαπόφοιτοιεπιθυµμούνναστείλουνάρθρα-ιδέες γιατοΑθήναζε,e-mail:pantoleone@gmail.com, τηλ.:6945559814,ΕβίταΠαντολέων


ΠΡΟΣΩΠΑ

Who is Who

ΝαταλίΠαναγοπούλου-Απόφοιτη‘98,

MarketingManager&YπεύθυνηAνάπτυξης,PANSIKScuoladiModa

Η Νάταλι Παναγοπούλου αποφοίτησε από τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη το 1998. Στη συνέχεια φοίτησε στο πανεπιστήµμιο Westminster του Λονδίνου στο τµμήµμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μετά την αποφοίτησή της επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάσθηκε ως υπεύθυνη επικοινωνίας στο ΑΘΗΝΑ 2004 και πιο συγκεκριµμένα στο COMMON DOMAIN του Ολυµμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών. ΤονΣεπτέµμβριοτου2004έγινεδεκτήστοµμεταπτυχιακόπρόγραµμµμα MBAΔΙΕΘΝΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝτουπανεπιστηµμίουBOCCONIστο Μιλάνο. ΑπότονΙανουάριοτου2006εργάζεταιστηνοικογενειακήεπιχείρηση PANSIKScuoladiModaωςMARKETINGMANAGERκαιυπεύθυνη ανάπτυξης.ΗPANSIKοπλέονµμεγαλύτεροςεκπαιδευτικόςόµμιλος εξειδικευµμένος πάνω στο χώρο της µμόδας, λειτουργεί εδώ και 30 χρόνιαµμεµμεγάληεπιτυχίαέχονταςτµμήµματαόπως:FASHIONDESIGN, STYLING, MODELISTS, FASHION MARKETING, FASHION ACCESSORIES,MAKEUPARTISTS,MODELLING. ΠότεαποφάσισεςότιθαασχοληθείςενεργάµμετηνPANSIK;; Η απόφαση να γυρίσω µμετά το µμεταπτυχιακό και να εργαστώ στην οικογενειακή επιχείρηση ήταν σφηνωµμένη στο µμυαλό µμου πριν ακόµμα φύγω για σπουδές. Ήταν µμια πολύ συνειδητή απόφαση πουτηνπήραµμεµμεγάληευκολία.Καιαυτόγιατίνοµμίζωπωςέχω την τύχη να ασχολούµμαι µμε το αντικείµμενο της µμόδας που είναι το ιδανικόγιαµμιαγυναίκα. Τι είναι αυτό που σε κάνει να ενδιαφέρεσαι για το αντικείµμενό σου,πέρααπότοότισυνεχίζειςτηνεταιρίατωνγονιώνσου;; Είναι τέτοιο το αντικείµμενο που έρχεσαι σε επαφή µμε πολύ και

4

διαφορετικό κόσµμο µμε καλλιτεχνική και δηµμιουργική φύση που εναποθέτουν τα όνειρα τους σε εµμάς και εµμείς θα πρέπει να τους βοηθήσουµμεναταπετύχουν.Πέραόµμωςαπότηδηµμιουργία,βασικός σκοπόςµμαςείναιναείµμαστεεκείσυνειδητά,ναεντοπίζονταιταλέντα και να παρέχουµμε στους σπουδαστές µμας τις καλύτερες δυνατές σπουδές,ώστεναχτίσουνσωστάτοµμέλλοντους.Έτσι,λοιπόν,η ρουτίνα είναι µμια λέξη που δε χαρακτηρίζει σε καµμία περιπτωση τη δικήµμουκαθηµμερινότητακαιαυτόείναιαπόταπιοθετικάστοιχεία για µμένα. Το πιο βασικό στοιχείο όµμως είναι ότι µμαζί µμε την αδελφή µμου,Ευτυχία,απόφοιτηκαιαυτήτωνεκπαιδευτηρίωνΖηρίδη(2000), έχουµμεδηµμιουργήσειέναπολύδυνατόteamνέωνκαικαταξιωµμένων συνεργατών και δουλεύουµμε όλοι µμε κοινό στόχο. Από µμικρή οργάνωνα επιδείξεις µμόδας µμε κοινό τους γονείς και φίλους, αφού µμεγάλωσα µμέσα στο χώρο της µμόδας και νοµμίζω πως αυτό έχει καταγραφείπλέονστοDNAµμου.Δεθαµμπορούσαναφανταστώνα κάνωκάτιδιαφορετικόστηζωήµμου. Επίσης, αυτό που µμε χαροποιεί ιδιαίτερα είναι να παρακολουθείς την πρόοδο των σπουδαστών. Συγκεκριµμένα, οι Σχολές PanSik συµμµμετείχαν για άλλη µμια φορά µμε επιτυχία στο 4Ο ATHENS EXCLUSIVEDESIGNERSWEEK.Οινέοισχεδιαστέςµμαςέκλεψαντις εντυπώσεις µμε τις κολεξιόν τους για το καλοκαίρι 2009, καθώς επίσης κέρδισαν τα βραβεία καλύτερου catwalk και καλύτερου trendsetter designer. Οι σπουδαστές των τµμηµμάτων styling και make up ανέλαβαν ως επαγγελµματίες πλέον το styling και το make up όλων των show τηςεβδοµμάδαςµμόδας,µμετουςσχεδιαστέςκαιτουςδιοργανωτέςνα µμιλούνκαθ’όλητηνδιάρκειαγιατηνκατάρτιση,τηνσυνέπειακαιτoν επαγγελµματισµμότωνσπουδαστών. Στόχοςµμουλοιπόνείναινασυνεχίσωτηνπαράδοσητωνγονιώνµμου µμαζίµμετηναδελφήµμουκαινασυµμβάλλουµμεηκαθεµμίαµμετοτρόπο τηςστηνανάπτυξητηςεταιρείας.


Atelier de Couture


ΠΡΟΣΩΠΑ

Who is Who Τι είναι το Life Coaching και ποια η διαφορά του από την Ψυχολογία-Ψυχοθεραπεία;;

ΣοφίαΚλώτσα-Απόφοιτη‘91

Η Σοφία Κλώτσα είναι απόφοιτος της τάξης του 1991 των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη. Μετά το σχολείο τελείωσε το Πανεπιστήµμιο του Deree και έφυγε για Αµμερική, όπου έκανε αρχικά Master in Business Administration (MBA) και Master in Communications (Μs in Communications) στο Boston University,καιµμετέπειταMasterinCounseling&FamilyTherapy (Ms in Counseling & Family Therapy) στο University of Lavern, California. Μετά τις σπουδές της ξεκίνησε να εργάζεται σα Σύµμβουλος Επικοινωνίας σε µμεγάλες εταιρείες, όπως η Nike, ενώ παράλληλα συνέχισε την πρακτική της στην Ψυχολογία/ Ψυχοθεραπεία. Από το 2004 εργάζεται ιδιωτικά ως Σύµμβουλος Οικογενειακής Θεραπείας και Επαγγελµματικού Προσανατολισµμού, ενώ παράλληλα είναι συν-ιδρύτρια του οργανισµμούLifeCoachingGreece. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε µμε την Ψυχολογία / Ψυχοθεραπεία;; Οι αρχικές µμου σπουδές, ύστερα από παρότρυνση των γονιών µμου, ήταν πάνω στο κοµμµμάτι Business Marketing και Επικοινωνίας. Ενώ τελείωνα αυτό το κοµμµμάτι των σπουδών µμου, συνειδητοποίησα ότι αυτό που θα µμε γέµμιζε ουσιαστικά στα επαγγελµματικά µμου ήταν να ασχοληθώ µμε την ψυχολογία / ψυχοθεραπεία, κάτι που µμου άρεσε από τότε που θυµμάµμαι τον εαυτό µμου. Αφού τελείωσα το Master µμου στη Συµμβουλευτική Ψυχολογία και Οικογενειακή Θεραπεία, και ενώ έκανα την εκπαίδευση µμου στο Ελληνικό Κέντρο Βιοσύνθεσης, ξεκίνησα την Πρακτική µμου στο Ίδρυµμα Σινούρη. Μετά το πέρας της Πρακτικής µμου, και ενώ έµμαθα πολλά από αυτήν την εµμπειρία που είχα από την καθηµμερινή επαφή µμε χρόνια ασθενείς, αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ αποκλειστικά µμε το κοµμµμάτι της Συµμβουλευτικής Ψυχολογίας και Οικογενειακής Θεραπείας, πουήτανκαιτοβασικόαντικείµμενοτωνσπουδώνµμου,σεone-toone και group sessions. Παράλληλα ξεκίνησα να ασχολούµμαι µμετοLifeCoachingήΠροσωπικήΥποστήριξη.

6

ΤοLifeCoaching(ΠροσωπικήΥποστήριξη)ξεκίνησεστιςΗΠΑ καισυγκεκριµμέναστηνΚαλιφόρνιαστιςαρχέςτηςδεκαετίαςτου ’80.Εκείνητηνπερίοδοθεραπευτές,ψυχολόγοικαισύµμβουλοι ήρθαν αντιµμέτωποι µμε µμια νέα κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι ήτανυγιείς,χωρίςψυχολογικάπροβλήµματαήπαθήσεις,καιπου -κατάσυνέπεια-δενέχρηζανιατρικήςήθεραπευτικήςαγωγής. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν όµμως την ανάγκη καθοδήγησης, υποστήριξης και κινητοποίησης και έψαχναν κάποιον να τους βοηθήσει µμε ένα οργανωµμένο και συστηµματικό τρόπο να ανακαλύψουν τι πραγµματικά θέλουν, να βελτιώσουν τη ζωή τουςκαιναεπιτύχουντουςστόχουςτους.ΈτσιγεννήθηκετοLife CoachingήΠροσωπικήΥποστήριξη. Είναι σηµμαντικό να διαφοροποιήσουµμε τους Life Coaches από τους ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές κλπ. Οι πρώτοι µμπορούν να βοηθήσουν άτοµμα τα οποία είναι καλά, για την ακρίβεια δεν είναι ασθενή. Στην περίπτωση ασθενών ατόµμων, ατόµμων µμε σοβαρά ψυχολογικά προβλήµματα / τραύµματα κλπ ο Life Coach (Σύµμβουλος Ζωής ή Προσωπικός Σύµμβουλος) οφείλει να παραπέµμψειτονπελάτησεκάποιοψυχολόγο/ψυχοθεραπευτή. Επίσης, ενώ στην Ψυχολογία προτιµμάται να µμην υπάρχει άλλη σχέσηµμεταξύτουθεραπευτήκαιτουθεραπευόµμενου,στοLife Coaching δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το Life Coaching ωστόσο µμοιράζεταιµμιαβασικήαρχήτηςψυχολογίας/ψυχοθεραπείας:οι απαντήσειςκαιηδύναµμητηςπραγµματοποίησηςβρίσκονταιµμέσα στονκαθένααπόεµμάς. Ποιοιάνθρωποιµμπορούννααπευθυνθούνσεεσάς;; Εκτός από τους ανθρώπους µμε ψυχολογικά προβλήµματα, σε µμέναµμπορούννααπευθυνθούνκαιάνθρωποιψυχικάυγιείςοι οποίοιανήκουνσεµμιααπότιςπαρακάτωκατηγορίες: •Άνθρωποιπουαντιµμετωπίζουνπροβλήµματακαιαναζητούν τηνευτυχίαστηνπροσωπικήκαιοικογενειακήτουςζωή. •Άνθρωποιπουαναζητούντηνεπιτυχίαστηνεπαγγελµματική τουςπορεία. •Άνθρωποιπουνοιώθουνότικάτιλείπειαπότηζωήτουςή πουθέλουννααλλάξουνκάτισεαυτήν,όπωςκαιάνθρωποι πουαναζητούνγενικότεραηρεµμίακαιισορροπία. Ποιαείναιταµμελλοντικάεπαγγελµματικάσχέδιασας;; Μου αρέσει ιδιαίτερα να βοηθάω τον κόσµμο και παίρνω προσωπική ικανοποίηση από αυτό. Γι’ αυτό σκοπεύω να συνεχίσωναασχολούµμαιειςβάθοςµμετοκοµμµμάτιτηςΨυχολογίας /ΨυχοθεραπείαςκαιτουLifeCoaching.Σταάµμεσασχέδιάµμου είναι επίσης η έκδοση του πρώτου µμου βιβλίου µμε Life Coaching Tips (Συµμβουλές Ζωής) που θα εκδοθεί στις αρχές του ερχόµμενουέτους. ΣτοιχείαΕπικοινωνίας ΙδιωτικόΓραφείο:Βάρναλη30Β,ΝέαΕρυθραία14671 Τηλ.210-8003239&6948-680173 Email:sklotsa@hotmail.com


ΠΡΟΣΩΠΑ

ΙωάννηςΜατιάτος Εκπαιδευτικός «Θαγεµμίσουµμετηναθωότητα,ΜεδύναµμηπουτόσονκαιρόΜαςέλειπεΚαιποτέπιαδενθαείµμαστεµμόνοιΘαξεφύγουµμεαπ’τηνκούραση,Θαξεφύγουµμεαπ’τονύπνο,ΘαξεπεράσουµμετηχαραυγήκαιτηνΆνοιξηΚαιθαπροετοιµμάσουµμετιςµμέρεςκαιτιςεποχέςΣτοµμέτροτωνονείρωνµμαςΟάνθρωποςπουδόθηκεγιαπάνταστηνειρήνηόλοχαµμογελάΗαγάπηµμπήκεστηδουλεία,ηαγάπηείναιακούραστη»ΠωλΕλυάρ

Ηεπιλογή Ο πατέρας µμου έφυγε στην Κατοχή και µμείναµμε η µμητέρα µμου και τα µμικρότερα αδέλφια. Έπρεπε να αποδυθούµμε σε αγώνα επιβίωσης, µμέσα στην κατοχική Αθήνα, αυτό το κολαστήριο. Έφευγες το πρωί από το σπίτι και έβλεπες στη γωνία τους πεθαµμένους. Έπρεπε να βγούµμε στη δουλειά έξω, δουλειά, ό,τι καιεάνφανταστείτε.Ένακαρότσιµμ’έναλουρίγιανατοσέρνεις και ξεκινώντας από το σταθµμό Λαρίσης έκανα µμεταφορές. Ήµμουν σαν το σπιρτόξυλο. Έρχονταν οι επαρχιώτες, έφερναν λάδι, τρόφιµμα, σου φόρτωναν το καρότσι µμέχρι πάνω και σου λέγανεΚαλλιθέαηΚυψέλη. Καιηέννοιαµμουήταν,πώςθατελειώσωτοσχολειό.Αυτότο ήξερεοΓυµμνασιάρχηςµμου,µμαςήξερεγιατίήτανγείτοναςκαιµμια µμέραµμουλέει«Θαφέρωτοθέµμαστοσυµμβούλιοτωνκαθηγητών, και θα σου επιτρέψω κατά χάρη και κατ’ εξαίρεση, να έρχεσαι µμόνο το Σάββατο. Αλλά πρόσεξε, θα πάρεις αυτόν εδώ», µμου βάζειπλάιέναφίλοκαιγειτονάκικαιτουλέει«Τιµμόθεετοβραδύ, όταν τούτος δω γυρίζει στο σπίτι, θα του λες τι κάναµμε.» «Και εσύ» στράφηκε σε µμένα, «θα κάθεσαι και θα διαβάζεις, θα έρχεσαι µμόνο το Σάββατο και το Σάββατο θα σε εξετάζουν οι καθηγητέςσου.» Έσκυψακαιτουφίλησατοχέρι.Έτσιτέλειωσατοσχολειό. Οι δύσκολες καταστάσεις δηµμιουργούν δυο δρόµμους. Εγώ αποδίδω πάρα πολλά πράγµματα γι’ αυτά τα «πιστεύω» που

απέκτησα(γιαό,τιµμουσυνέβηστηζωήµμου),σεαυτάταδύσκολα εφηβικάχρόνια,πουτοχαµμόγελοδενυπήρχεστηζωήµμας,που είδαµμετηνπιοτραγικήτηςόψη.Αποδίδωσ’αυτήτηντροµμερή κατάσταση, µμια φιλοσοφία ζωής που απέκτησα. Έναν άλλο µμπορεί να τον οδηγούσε στο να γίνει εγκληµματίας. Αυτή είναι η φοβερήδυναµμικήτωνκακώνστιγµμώντηςζωής.

Ηαφοσίωση Το σχολείο «Ζηρίδη» ήταν η ζωή µμου. Έδωσα τον εαυτό µμου ολόκληρο. Δεν έχω παρελθόν άλλο. Το παράλληλο παρελθόν της οικογενείας µμου και το σχολειό ήταν ο κόσµμος µμου. Αφού καµμία φορά σκεπτόµμασταν µμε την γυναίκα µμου, ότι αδίκησα την οικογένειά µμου λόγω της ολοκληρωτικής αφοσίωσης που είχα στην δουλεία µμου. Δεν ήταν πια επάγγελµμα, ήταν αποστολή. Οι γονείςδυσκολεύοντανναπιστέψουνότιδενήµμουνµμέτοχοςτου σχολείου.Έβλεπανέναάνθρωποπουήτανεκείαπότοπρωίστις 7 µμέχρι το βράδυ στις 11. Η µμόνη εξήγηση που µμπορούσαν να δώσουνήταντοοικονοµμικόσυµμφέρον.Καιόµμωςήµμουνένας µμισθωτός.Έχωφύγει18χρόνιακαιταόνειράµμουστριφογυρνάνε γύρωαπότοσχολειό.

Τοέργο Στου Ζηρίδη πήγα το 1954 και συνταξιοδοτήθηκα τα

7


ΠΡΟΣΩΠΑ

Χριστούγεννατου‘90.Είχεπεράσειόληαυτήηχρονικήπερίοδος µμε τροµμερές διακυµμάνσεις της δουλειάς, δυσκολίες φοβερές. Έπειτα δηµμιουργήθηκε ένα δυσβάστακτο βάρος. Ο Γ. Ζηρίδης αρρώστησε και έφυγε νέος. Βρέθηκαν τότε δυο άνθρωποι, ο Σιδερής και ο Χριστόπουλος στο Δηµμοτικό, µμεγάλο πνεύµμα, και από κοντά µμια πολύ σεβαστή µμορφή, η Ευαγγελία Πελεκανάκη και ο Δελαπόρτας, ο δάσκαλος. Εµμείς κρατήσαµμε το βάρος του σχολειού, κοντά στους αείµμνηστους Ήρα Ζηρίδη και Γεώργιο Μινέττα. Θυµμάµμαι µμας φώναξε ο Γ. Ζηρίδης στο σπίτι του, άρρωστος,

και µμας είπε «Κρατήστε». Του είπαµμε «Μην ανησυχείτε θα κρατήσουµμε».Φροντίσαµμε,όσοήτανδυνατόν,ναµμηνυπάρχει αντίκτυπο της απουσίας αυτού του ανθρώπου. Ήταν ένας άνθρωπος µμε πολύ έντονη προσωπικότητα και, για να µμην υπάρξει αντίκτυπος στον κόσµμο των γονέων και των παιδιών, έπρεπε να δουλέψουµμε πολύ σκληρά να παραδώσουµμε µμια µμέρα ακµμαίο στα παιδιά του αυτό το σχολειό. Όπερ και εγένετο, χωρίς να κλονιστεί το έργο του από την απουσία του ιδρυτού, τηνουσιαστικήαλλάκαιµμετάτηφυσική,ότανέκλεισεταµμάτια του.Ναδιατηρηθείτοπνεύµματουσχολειού,αυτήηπολυφωνία πουσυγχρόνωςήτανκαιαρµμονία,αυτότοκλίµμαπουέχειαφήσει αποτυπώµματα στις ψυχές των παιδιών. Με την πολλή µμας προσπάθεια το είχαµμε καταφέρει αυτό το πράγµμα. Έπρεπε να

8

ζήσει το σχολειό για εµμάς ήταν ένα όραµμα. Ο Θεός είχε στείλει κοντά µμας µμια οµμάδα εξαίρετων συνεργατών, παλιότερων και νεότερων,πουανάµμεσατουςξεχώρισανσευπεύθυνεςθέσειςοι εκλεκτοίΝικήταςΠαρίσης,ΝίκοςΚόκλας,ΚώσταςΡώµμπαπας και που κάποιοι, από τους τότε νεώτερους, εξακολουθούν να προσφέρουν στο σχολείο τις πολύτιµμες υπηρεσίες τους και την πείρατους. Η λαµμπρή στελέχωση του σχολειού οφείλεται και στο ότι επικράτησε τότε, από τον Ζηρίδη, ένα δόγµμα, «προσοχή στην επιλογή των συνεργατών». Και ο κόσµμος ήταν έτσι τότε, που

ήταν ευκολότερο να βρεις ανθρώπους µμε κάποια «πιστεύω». Το σχολειό έριχνε τεράστιο βάρος σε αυτό το θέµμα. «Ποιον θα βάλωµμέσαστηντάξη;;Ένανσωστόάνθρωπο!» Ήµμασταν µμια οµμάδα που λειτουργούσε συµμπληρωµματικά. Αποτελούσαµμεένασύνολοανθρώπωνπουτελικάείχεοκαθένας ναδώσει,ναπροσθέσεικάτισεαυτόπουοικοδοµμούσαµμε,από τη δική του προσωπικότητα, τη δική του κατάρτιση, τα δικά του πιστεύω. Και όλα αυτά να συνυπάρχουν µμέσα σε κοινούς στόχους. Γνωρίζω ότι όλα τα παιδιά που έχουν τελειώσει µμέχρι και το ‘90, ή και λίγο µμετά, από αυτό το σχολείο πήραν πολλά. Τολένεκαιτοπιστεύουνε.Εύχοµμαικαιελπίζωότικαιοιµμετέπειτα γενιές,πήρανκαιπαίρνουνπολλά.Ηουσίαενόςσχολείουείναι


ΠΡΟΣΩΠΑ

το πνεύµμα. Τα υπόλοιπα είναι απλά βοηθητικά. Ήµμασταν ένας κόσµμος που είχαµμε στόχους και αυτό το µμεταλαµμπαδεύαµμε και στα παιδιά, ώστε να βάλουν κάποιους στόχους στην ζωή τους.Ήµμαστανέναεπίπεδοανθρώπωνπου,παράτιςδιαφορές µμας, µμαθαίναµμε στα παιδιά να σέβονται τον εαυτό τους, την αξιοπρέπεια τους, να µμάθουν να ζουν µμέσα σε κάποια πλαίσια, γιατί τότε είναι κοινωνικά όντα. Να ζουν κοινωνικά και όχι ατοµμικά. Να ξέρουν ότι όπου φυτρώνει ένα δικαίωµμα δίπλα φυτρώνεικαιµμιαυποχρέωση,ότικάθεδικαίωµμααντιστοιχείσε ένακαθήκον.Σχεδόνόλοιοιάνθρωποιπουέµμπαινανστιςτάξεις αυτά πίστευαν. Δεν ήταν λόγια, τα ζούσαν, τα βίωναν. Έτυχε να έχετεσωστούςδασκάλους.

Ηάποψη Ταιδιωτικάσχολείαείναιαπότηνφύσητους«σχολείαπιλότοι». Ταπερισσότεραέχουντηδιάθεση,έχουνκαιτιςδυνατότητεςνα τοπράξουναυτό,αλλάθέλουνέµμπνευσηκαιστήριξηαπότην πολιτεία σ’ αυτό το ρόλο. Να µμην τους βάζουµμε εµμπόδια, αλλά να τα ελέγχουµμε από την άλλη, εάν είναι σχολεία ποιότητας. Εµμείς για οποιοδήποτε πρόσθετο βήµμα, έπρεπε να πείσουµμε τις αρχές.Λοιπόνλύστετουςταχέρια. Τιλείπειαπόταδηµμόσιασχολεία,πουεντέλειαπευθύνονταιστην µμεγάληπλειοψηφίατωνΕλληνοπαίδων;;Λείπειηπαράδοση.Όταν τοέµμψυχουλικόείναιρευστό,δενείναιδυνατόνναδηµμιουργηθεί παράδοση.Οικαθηγητέςείναιδιαβάτες,θαµμείνουνδυοχρόνια, ή µμπορεί και σε ένα χρόνο να µμετατεθούν ή να επιδιώξουν κάτι καλύτερο καιναφύγουν.Οδιευθυντήςζήτηµμανακαθίσειτρίατέσσερα χρόνια, τον αλλάζουν. Αναγκαστικά, κατά κανόνα, περιορίζεται στη διεκπεραιωτική, δουλειά. Λες και αυτό είναι το έργο του διευθυντή. Τα παιδιά είναι και αυτά σε µμεγάλο βαθµμό µμετακινούµμενος πληθυσµμός. Κανείς δεν κάθεται να κτίσει κάτι, ναδηµμιουργηθείπαράδοση. Ηπολιτείακάποτελειτουργούσεσχολειάπιλότους,ταπρότυπα, ταπειραµματικά,αλλάαντίνααυξηθούν,όλοιοιεκπαιδευτικοίτο περιµμέναµμε,γιακάποιουςλόγουςακατανόητους,καταργήθηκαν. Αυτά τα σχολεία, που θα έπρεπε να είναι θεσµμός και να εξαπλωθούν σε όλες τις πόλεις. Μέσω των πειραµματικών και τωνπροτύπωνσχολείωνθαέπρεπεναυπάρχεισύνδεσηµμεταξύ της µμέσης και ανώτατης παιδείας, να εξαρτηθούν δηλαδλη τα σχολεία από τα κατά τόπους πανεπιστηµμιακά ιδρύµματα. Να υπάρχεισυνεργασία,ναγίνονταισεµμινάριακάποιουυψηλότερου επιπέδουαπόπανεπιστηµμιακούςπροςτουςκαθηγητέςτηςµμέσης εκπαίδευσης,ναυπάρχειµμιαπνευµματικήτροφοδοσία.Άλλωστε ένα πανεπιστήµμιο είναι ένας φάρος που εκπέµμπει φως γνώσης. Πάρεπανεπιστηµμιακούςκαιβάλετουςεπικεφαλήςτωνκλάδων και µμάζεψε τους εκπαιδευτικούς µμια φορά τον µμήνα και κάνε τους µμια επιµμόρφωση, κάποια µμαθήµματα. Δηλαδή να υπάρχει µμια ουσιαστική συνεργασία µμεταξύ των πανεπιστηµμίων και των δηµμοσίωνσχολείων. Οι πανελλήνιες εξετάσεις είνα, το πιο έντιµμο σύστηµμα ως προς την αντικειµμενικότητα του. Αλλά πρέπει να συνεχιστεί αυτό το σύστηµμα;; Πιστεύω πως απόλυτα όχι. Θα το πω πιο καθαρά. Οι πανελλήνιες εξετάσεις έχουν αποστραγγίσει το Λύκειο. Οι τρεις µμεγάλες τάξεις της εξατάξιας εκπαίδευσης στοχεύουν στην

ολοκλήρωση των γνώσεων στο επίπεδο αυτό, και όχι µμόνο τωνγνώσεων.Κατατείνουνστηδηµμιουργίατωνενδιαφερόντων και των προσόντων, αυτών που θα χρειαστούν αύριο στο νέο άνθρωπο στο στίβο, το φοιτητικό, τον επιστηµμονικό, τον κοινωνικό. Πού είναι αυτό το λύκειο;; Xάνεται, το έχουµμε φροντιστηριοποιήσει. Από τη δευτέρα Λυκείου και ίσως από την πρώτη, τα παιδιάαρχίζουνταιδιαίτεραµμαθήµματατοφόρτο,µμεµμοναδικό στόχο την εισαγωγή στο πανεπιστήµμιο. Αποτέλεσµμα αυτά τα πολύτιµμα χρόνια να χάνονται, να χάνεται η ουσία τους. Όταν έχειςαπέναντίσουτονέφηβοµμεταµμεγάλαερωτήµματατων1617ετών,αυτήτηνιδιαίτεραπολύτιµμηηλικία,πουθαπρέπεινα τουεµμπνεύσειςκάτι,νατουµμεταδώσειςζωντάνια,νατονκάνεις ναενθουσιαστείγι’αυτήτηζωήκαιαφήνειςαυτότοχρυσάφι, τηνψυχήτουεφήβου,ναφεύγειµμέσααπόταχέριασου,καθώς προσπαθείςαποκλειστικάκαιµμόνονατονπροετοιµμάσειςγιατις πανελλήνιεςεξετάσεις,τότεεπιτελείςέργοεπικίνδυναελλιπές. ΥπάρχουνπολλέςσκέψειςγιατοντρόποεισαγωγήςσταΑ.Ε.Ι. Οι αρµμόδιοι τις γνωρίζουν. Μια από αυτές είναι να γίνει ένα προπαιδευτικόέτος,όπουναεγγράφονταιόσοιθέλουν.Αυτό πιθανόν να προκαλέσει ένα µμεγάλο βάρος στις ανώτατες σχολές. Η πολιτεία ας σταθεί πλάι τους, στις ανάγκες των πανεπιστηµμίων,αςεπανδρώσειτοπανεπιστήµμιο,αςπροσλάβει ανθρώπους,γιαναµμπορείναγίνειπράξητοπροπαιδευτικόαυτό έργο,καιµμέσαεκείναδίνειτηνευκαιρίαστονέοσπουδαστήνα επιλέξει.

Οαπολογισµμός Εάν µμπορώ να συνοψίσω τα κατ’εµμέ σε µμια σκέψη µμόνο, εκτός από την οικογένειά µμου, που την λατρεύω, όπως είναι φυσικό, αγάπησα στη ζωή µμου παρά πολύ τα παιδιά και αγάπησα πάρα πολύ αυτό το σχολειό. Ίσως αυτό τα λέει όλα. Αλίµμονο στον εκπαιδευτικό που δε θα αγαπήσει τη δουλειά του. Το σχολειό, είναιταπαιδιά.Απόαυτάεγώπήραπολύπερισσότερααπ’όσα έδωσα. Πολλές χαρές, χαρές αναφαίρετες που δεν µμπορεί να τις µμειώσει οποιαδήποτε πικρία, εάν τυχόν βρέθηκε στον ορίζοντακάποιαπικρίασεκάποιεςστιγµμές.Ότανσουδίνουντα παιδιάτηνεµμπιστοσύνητους,τηνεκτίµμησήτους,ότανµμετάαπό χρόνιαακούς,µμεγάλοιάνθρωποιπια,νασουλένε:«Θυµμόµμαστε πράγµματα που µμάθαµμε από σας και τα µμεταδίδουµμε στα παιδιά µμας»,τότεείναιπολύµμεγαλύτερηηχαράαπότηνοποιαδήποτε λύπητηςζωής.

Αντίεπιλόγου Φανταστείτε τον κινηµματογράφο στα πρώτα του βήµματα, βουβό. Μέσα στην σκοτεινή αίθουσα, µμια µμικρή ορχήστρα παίζει συνοδεύοντας την προβολή. Χωρίς αυτή η απόλαυση, η αισθητική εµμπειρία δεν θα ήταν η ίδια τόσο άρτια. Εδώ ο δηµμιουργόςήτανκαιµμαέστρος,διευθυντής,µμονόπουστοτέλος τηςπαράστασηςδενυποκλίθηκε,δεζήτησετοχειροκρότηµμα τουκοινού.Σαςευχαριστούµμεµμαέστρο,σαςευχαριστούµμεκύριε διευθυντά,ηεµμπειρίαήτανυπέροχη!

9


ΠΡΟΣΩΠΑ

ΧάριςΤσαλίκη,Δασκάλα ΣυνέντευξηστοναπόφοιτοΓιάννηΒενετσάνο’95

Μιλήστεµμαςγιατηνοικογένειάσαςκαιπώςσαςεπηρέασε στηµμετέπειταζωήσας;;

Θυµμάστετηνπρώτηµμέραπουδουλέψατεσανδασκάλαστο σχολείοµμας;;

Γεννήθηκα στην Αθήνα όπου και µμεγάλωσα σε µμία πολύτεκνη οικογένεια αποτελούµμενη από 4 κόρες και ένα γιο. Βλέπετε, οπατέραςµμουήθελεπολλάπαιδιάαλλάήθελεκαιδιάδοχο. Έτσι προηγηθήκαµμε οι 4 αδερφές µμέχρι να έρθει ο συνεχιστής τουονόµματος…Οπατέραςµμουπίστευεπολύστηνεκπαίδευσηµμόρφωση των παιδιών… έλεγε µμάλιστα χαριτολογώντας ότι «δίνω στις κόρες µμου χρυσό βραχιόλι». Σπουδάσαµμε όλοι Οδοντίατρος - Δασκάλα - Μικροβιολόγος - Φυσικός και ο αδερφόςµμαςΦαρµμακοποιός.

Σε όλα τα σχολεία τη θυµμάµμαι! Άγχος και αγωνία... Πώς θα µμε δεχτούν τα παιδιά... Ο κ. Τσούκας µμε πλησίασε και µμου είπε να µμηναγχώνοµμαικαιπωςόλαθαπάνεκαλά…όπωςκαιπήγαν. Σταπροηγούµμενασχολείαπουείχαδουλέψειήµμουνδασκάλα σε2τάξεις,έτσιη1ήτανσαφώςπιοεύκολοέργο.

Γιατίδασκάλακαιόχικαθηγήτριαήνηπιαγωγός;;

Απαιτούσα πειθαρχία και σεβασµμό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ναλειτουργήσειµμιατάξηκαιειδικάότανέχειςνακάνειςµμεµμικρά παιδιά,ηπολλήελευθερίακαµμιάφοράκάνειπερισσότεροκακό. Ήθελα ο µμαθητής µμου να µμην έρχεται άγραφος ή αδιάβαστος και να είχε καθαρά τετράδια. Σε αυτό που δεν επέµμενα ήταν η καλλιγραφία µμάλλον επειδή είµμαι και εγώ κακογράφος... Ήθελακαθαρούςµμαθητέςµμεκοµμµμένανύχιακαικαθαράρούχα, πάντα βέβαια οι όποιες παρατηρήσεις έκανα στα παιδιά για τέτοιαθέµματαήταναπευθυνόµμενεςπροςόλητηντάξηκαιποτέ προσωπικά. Δεν ήθελα να φέρω κανένα παιδί σε δύσκολη θέση.Ητιµμωρίαπουέβαζαήτανηστέρησητουδιαλείµμµματος, τίποταπαραπάνω.Δεχτύπησαποτέµμαθητήµμου.Θυµμάµμαιένα περιστατικό, όπου ένας µμαθητής του Γυµμνασίου συνήθιζε να χτυπά µμαθητές του Δηµμοτικού ως επίδειξη δύναµμης και παρά τις συστάσεις των καθηγητών αυτός συνέχιζε. Σ’ ένα διάλειµμµμα χτύπησε ένα µμαθητή µμου τόσο άσχηµμα που δεν άντεξα... ανέβηκατιςσκάλεςπήγαστητάξητου,ζητώσυγγνώµμηαπότον διδάσκοντακαθηγητήκαιρωτάω«ποιοςείναιοΤάδε»;;Έφυγε τοχέριµμουκαιτουέδωσαέναχαστούκι...Δεντοµμετάνιωσα.Στο χώροτουσχολείουήµμουνηµμητέρατωνµμαθητώνµμου.Έλεγα στους µμαθητές µμου ότι θέλω να καµμαρώνω για εσάς, θέλω να σαςβλέπωαύριοκαιναλέωπερήφανηαυτόςοεπιστήµμονας ήτανµμαθητήςµμου,καλόςκαιχρήσιµμοςοσκουπιδιάρηςκαιτον χρειαζόµμαστε και µμας είναι απαραίτητος αλλά όχι οι µμαθητές µμουγιατέτοιαεπαγγέλµματα.Θυµμάµμαιτονκ.Ζηρίδηναµμπαίνει µμέσαστητάξηκαιναλέει«Ρελούστροςθαγίνεις;;Οπατέρας σου δουλεύει για να πληρώνει το σχολείο σου, εσύ γιατί δεν διαβάζεις;;»

Πάνταµμουάρεσεκαιανξαναερχόµμουνστηζωήπάλιδασκάλαθα γινόµμουν...ΣτοΔηµμοτικόυπάρχεισεβασµμόςπράγµμαπουλείπει, µμερικές φορές, από το Γυµμνάσιο όπου ξεκινά η εφηβεία µμαζί µμεταόποιατηςπροβλήµματα.Γιάννη,τοαυτίµμουδενανέχτηκε ποτέτιςβρισιέςκαιτααισχρόλογα,πράγµματαπουάκουγαπολύ συχνά στους διαδρόµμους του Γυµμνασίου.. Νηπιαγωγός πάλι δεν θα µμπορούσα λόγω έλλειψης επικοινωνίας µμε τα νήπια. Στο δηµμοτικό το παιδί το πλάθεις, βλέπεις στα µμάτια του την επιδοκιµμασίαήτηναποδοκιµμασία,τηναγωνία ναµμάθει...µμόνο δασκάλα. Καιπώςξεκίνησεηπορείαγιαναγίνετε...ΜΟΝΟΔασκάλα;; Πουδουλέψατεαρχικά;; Μετά το λύκειο σπούδασα στην Ακαδηµμία του Αρσακείου Ψυχικού και πρωτοδιορίστηκα σε Δηµμοτικό στην περιοχή της Λαµμπρινής όπου έµμεινα για 5 χρόνια, έπειτα στη Πετρούπολη για ίδιο διάστηµμα, µμεσολάβησαν 3 χρόνια στη Κοζάνη λόγω µμετάθεσης του συζύγου όπου δεν δούλεψα, πράγµμα που µμετάνιωσα,αλλάµμεγάλωσατηκόρηµμου!!!Τελευταίαστάσηπριν ταεκπαιδευτήριαΖηρίδηήτανέναΔηµμοτικόστοΠολύγωνο... Και φτάνουµμε στον µμεγάλο σταθµμό... 20 χρόνια στα εκπαιδευτήριαΖηρίδη...πώςπροέκυψεησυνεργασία;; Στοτελευταίοσχολείοπουεργαζόµμουνπρινταεκπαιδευτήρια είχε έρθει ένα επιθεωρητής για να κάνει τον ετήσιο έλεγχο εκπαιδευτικών,είδετηδουλειάµμουκαιµμεπρότεινεστοσχολείο. Εδώυπάρχεικαιένααστείο:αναπλήρωσαµμίαδασκάλαηοποία παραιτήθηκε για να γίνει καλόγρια! Απ’ ότι έµμαθα αργότερα εγκατέλειψεκαιτοµμοναστήρι.Βαριάηκαλογερική,Γιάννη.

10

Θεωρείτε τον εαυτό σας τόσο αυστηρό σαν δασκάλα όσο σαςθεωρούσανταπαιδιά;;


ΠΡΟΣΩΠΑ

Τώρα κοιτώντας πίσω θεωρείτε ότι αδικήσατε µμαθητή ή µμαθήτρια;; Νοµμίζω πως όχι. Πάντα είχα την ικανότητα να προβλέπω την εξέλιξητωνπαιδιώνκαιτιςπερισσότερεςφορέςέπεφταµμέσα. Ξέρετε η δασκάλα του Δηµμοτικού έχει το πλεονέκτηµμα να παρακολουθεί την εξέλιξη των µμαθητών της και τα επόµμενα χρόνιααφούφύγουναπόαυτήκαιναµμαθαίνειγιατηνεξέλιξη τουςαπότουςδασκάλουςκαικαθηγητέςτους.Έτσιέβλεπαανη κρίσηηδικήµμουήτανσωστήκαιτιςπερισσότερεςφορέςήταν. Είχαένανµμαθητήπουτουείχαπειτοεξής:Γιώργοέτσιόπως πας µμε τα µμαθήµματα, αν περάσεις στο Γυµμνάσιο εγώ θα γίνω µμπαλαρίνα… Έχει µμείνει αυτό… τελικά ο Γιώργος ήταν ο µμόνος απότααδέρφιατουπουδενσπούδασεκάτι. Ποιον ή ποια συνάδελφο θυµμάστε από το σχολείο για τη καλή σαςσυνεργασία;; Η Μαρία Κόκκορη. Μια πραγµματική κυρία η οποία βγήκε πρόσφατα και αυτή στη σύνταξη… πάντα είχαµμε και έχουµμε ακόµμαπολύκαλέςσχέσεις.

τηςτηναγαπάειπάραπολύ.Θεώρησασωστόναενηµμερώσωτη µμητέραγιατηκατάσταση.Ηαντίδρασητηςδενήταναυτήπου περίµμενα... «κα Τσαλίκη έχω µμεγαλώσει σε κολέγια και ξέρω καλάαπόσυµμπεριφορές».Τηςαπάντησαλοιπόνότιτοναείσαι καλήµμητέραδεντοµμαθαίνειςσεκανένακολέγιο...Στοτέλος της χρονιάς πήρε τη µμαθήτρια από το σχολείο... Θα ήθελα να µμάθωτιέγινεαυτότοπαιδί... Αφούείπαµμεγιατηνπρώτηµμέρασανδασκάλααςπούµμεκαι γιατηντελευταία... Σίγουρα µμεγάλη συγκίνηση… συνειδητοποιείς ότι πλέον δεν είσαι ενεργό µμέλος της κοινωνίας, περιορίζεσαι στο σπίτι σου και έχεις περισσότερο χρόνο για την προσωπική σου ζωή. Πλέον κοιµμάµμαι περισσότερο, µμεγαλώνω τα εγγόνια µμου και έχωπερισσότεροχρόνογιατηνοικογένειάµμου.Ασχολούµμαιµμε δουλειέςτουσπιτιού,πάωστηλαϊκή,όπουλέωστουςπωλητές προσέξτετιζυγίζετεγιατίείµμαικόρηµμπακάλη... Μια ευχή λόγω και των εορτών για τους µμαθητές σας, ένα µμήνυµμα;;

Ποιάθυµμάστεσαντηπιοδύσκοληστιγµμήστητάξη;; Όταν µμε ρωτούσαν τα παιδιά για το πώς γεννιέται ο άνθρωπος. Πώς θα το πεις σε 9 χρονα παιδιά;; Και τότε δεν υπήρχαν τα κουλτουριάρικα βιβλία που κυκλοφορούν τώρα µμε εικόνες, έπρεπε εγώ να βρω ένα τρόπο να το µμεταφέρω στα παιδιά. Έτσι παροµμοιώσεις µμε γατάκια - µμελισσούλες - λουλουδάκια είχαντονπρώτολόγο.Ακόµμαήτανπολύδύσκολοστοµμάθηµμα των Θρησκευτικών οι ερωτήσεις των παιδιών σαν και αυτή «ΚυρίαείναιδυνατόννανίκησεοΔαυίδτονΓολιάθ»;;Εγώτους απαντούσαότιΘεόςείναιόλατακάνειήότανδούµμετονΘεόθα τονρωτήσουµμεπώςτουέδωσετέτοιαδύναµμη. Θεωρείτε ότι επηρεάσατε σα δασκάλα τον χαρακτήρα κάποιωνπαιδιών;;

Ναείστεεπιτυχηµμένοισεαυτόπουκάνετεό,τικαιανείναιαυτό, µμηντοκάνετεαγγαρεία.Νααγαπάτετηδουλειάσας,κιανδεσας αρέσει, µμε τόσες επιλογές που υπάρχουν σήµμερα αλλάξτε τη. Υγείασεόλους,τοπολυτιµμότεροαγαθότοοποίοότανείµμαστε νέοι δεν το εκτιµμάµμε. Καλά Χριστούγεννα και Καλή χρονιά σε όλουςσαςκαιτιςοικογένειεςσας.

Η αποµμαγνητοφώνηση της παραπάνω συνέντευξης της δασκάλας µμου ΧάριςΤσαλίκηέγινεέναµμεσηµμέριτουΝοεµμβρίουστογραφείοτουσπιτιού µμου.Οσυνδυασµμόςτηςτόσοµμακρινήςαλλάκαιτόσοοικείαςφωνής της µμε το χώρο του γραφείου µμε έφερε 21 χρόνια πίσω να ετοιµμάζω ταµμαθήµματάµμουγιατηνεπόµμενηµμέρα..γιαναµμηντηναπογοητεύσω όπως είπε και αυτή... Αυτά λοιπόν από µμια δασκάλα µμιας εποχής όπου τοµμόνοόπλοτηςήτανηαγάπηγιαταπαιδιάκαιτηµμόρφωσήτους.... Τηνευχαριστώγιαόλα.

Πιστεύωπωςναι.Απότιςαντιδράσειςτωνπαιδιώναλλάκαιτων γονιώνέβλεπαότικατείχασηµμαντικήθέσηστηκαθηµμερινότητα των παιδιών ακόµμα και στο σπίτι. Ερχόντουσαν διαβασµμένα γιατί φοβόντουσαν ότι δεν θα τα επιβραβεύσω ή ότι θα µμε απογοητεύσουν.Έβλεπαότιταπαιδιάήθελανναµμεευχαριστούν, ήθελαν την αγάπη µμου. Θυµμάµμαι χαρακτηριστικά µμια µμαθήτρια µμου,αφούχώρισανοιγονείςτης,είχεέρθεικαιµμουείχεπειότιη µμητέρατηςδεντηναγαπάειπιακαιαγαπάειµμόνοτονκαινούργιο τηςσύζυγο.Τηςείπαότιαυτόδενείναιδυνατόνκαιότιηµμητέρα

11


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ηδιαφθοράείναιητροχοπέδη στηνανάπτυξηκαιοµμεγάλοςκίνδυνος τηςκοινωνίαςσήµμερα» Παρακολουθώνταςτιςειδήσεις(ανείναιπράγµματιειδήσεις)των οκτώ βλέπουµμε πολλές φορές την τάση να υποκαθιστούµμε τις δικαστικές και τις εισαγγελικές αρχές. Η σωστή αντιµμετώπιση θα ήταν να πιέζουµμε ως κοινωνία για θεσµμικές αλλαγές µμε σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, κυρίως στο δηµμόσιο τοµμέα αλλά όχι µμόνο. Έχουµμε χρέος να ευαισθητοποιούµμε τους πολίτες για το κόστος της διαφθοράς. Η διαφθορά καταπολεµμάται µμόνο µμε τη συστράτευση όλων των πολιτών. Δεν αρκεί να δεχόµμαστε ότι η διαφθορά υπάρχει. Πρέπει να πιστέψουµμε ότι είναι δυνατόν και να καταπολεµμηθεί. Όλοι οι πολίτες έχουµμε ευθύνη γι’ αυτή την επικράτηση της διαφθοράς στην καθηµμερινή ζωή µμας. Βασική επιδίωξη κάθε ενεργού πολίτη είναι να σταµματήσει η εγκληµματική αδιαφορία των πολιτών αλλά κι όλων όσων συµμµμετέχουν έχοντας θεσµμικό ρόλο στην διαµμόρφωση των κοινωνικών και οικονοµμικών συνθηκών απέναντι σε θέµματα διαφάνειας και λειτουργίας των θεσµμών. Αδιαφορία που επιτρέπει να γεννάται, πολλές φορές όχι άδικα, στην κοινή γνώµμη η αντίληψη της διαφθοράς και της σήψης σε πολλές από τις καθηµμερινές δραστηριότητες µμας. Πιστεύω, ότι µμόνο µμε συστηµματική δουλειά και επιµμονή µμπορεί να πεισθούν οι Κυβερνήσεις να βελτιώσουν τους θεσµμούς και µμε την επιβολή της διαφάνειας να παταχθεί η διαφθορά. Συγχρόνως οι πολίτες πρέπει να πειστούν για στους κινδύνους που προέρχονται από τη διαφθορά και να συνειδητοποιήσουν ότι η διαφθορά υπονοµμεύει την Δηµμοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη, καθώς και την λειτουργία της. Η διαφθορά καταπολεµμάται µμόνο µμε την συστηµματική εφαρµμογή νέων θεσµμών που θα ενθαρρύνουν χρηστή διακυβέρνηση µμε διαφανείς µμεθόδους Τα τελευταία χρόνια η διαφθορά έχει λάβει παγκοσµμίως ανησυχητικές διαστάσεις. Η διαφθορά υπονοµμεύει τη δηµμοκρατία, το αίσθηµμα δικαίου και τη νοµμιµμότητα, οδηγεί σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµμάτων, σε παράνοµμο πλουτισµμό, στρεβλώνει τις αγορές, εµμποδίζει την ανάπτυξη, υποβιβάζειτηνποιότητατηςζωήςκαιεπιτρέπειναευδοκιµμούν το οργανωµμένο οικονοµμικό έγκληµμα, η τροµμοκρατία και άλλες απειλές της ανθρώπινης ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

12

Αγανακτούµμε καθηµμερινά ως πολίτες, ως φορολογούµμενοι, ως επενδυτές, ως χρήστες των υπηρεσιών ή και πολιτικοί, ότανγινόµμαστεµμάρτυρεςσκανδάλωνπουαναστατώνουντην ζωή µμας και θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική ηρεµμία ακόµμα και την ασφάλεια της χώρας. Αυτή η κατάσταση µμας κάνει να στρεφόµμαστε όλο και περισσότερο στη «Διαφάνεια» που αποτελεί το καλύτερο ανάχωµμα, τον κατάλληλο µμοχλό για την προστασία της οικονοµμικής και κοινωνικής ευηµμερίας απέναντι στη διαφθορά. Δεν είναι τυχαίο που η Διεθνής Τράπεζα, το ΠαγκόσµμιοΟικονοµμικάΦόρουµμ,τοΠαγκόσµμιοΦόρουµμγιατην Διεθνή Ανάπτυξη, ο ΟΟΣΑ, το Συµμβούλιο της Ευρώπης ακόµμα και ο ΟΗΕ την έθεσαν στο επίκεντρο των συζητήσεων και των αντιπαραθέσεώντους.Εκτόςβέβαιααπότηνδιαφάνειαάλλοι εξ ίσου σηµμαντικοί παράγοντες αντιµμετώπισης της διαφθοράς είναιηαπεξάρτησηαπότηννοοτροπίατουεύκολουκέρδους, της εγωιστικής και αυταρχικής νοοτροπίας διακυβέρνησης, η πιστή και αυστηρή τήρηση των νόµμων και άλλες πολλές κακές ακόµμα και εγκληµματικές συνήθειες και κυρίως νοοτροπίες. Η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς», εντοπίζει προβληµματικούς θεσµμούς, νόµμους και πρακτικές που αποτελούν εύφορο έδαφος για την άνθηση της διαφθοράς. Έναµμεγάλοπρόβληµμαείναιηµμυστικοπάθειαπουεπικρατείστη γραφειοκρατία µμας και αποτελεί θερµμοκήπιο διαφθοράς. Δεν υπάρχεικαµμιάαµμφιβολίαότιέχουµμεµμπεισεέναφαύλοκύκλο διαφθοράς, νοµμοθετικών ρυθµμίσεων, υπέρβασης αυτών των ρυθµμίσεων, περισσότερης διαφθοράς νέων ρυθµμίσεων για την καταπολέµμηση της διαφθοράς και ούτω καθεξής. Αποτέλεσµμα αυτής της κατάστασης είναι η πολυνοµμία που αναγκαστικά θα έχει«παράθυρα».Ταπαράθυρααυτάθαχρησιµμοποιούνταικαι θαχρειάζονταινέεςρυθµμίσειςκοκ.Καιόλααυτάχωρίςτέλος. Η διαφθορά σήµμερα υπονοµμεύει τους δηµμοκρατικούς θεσµμούς δηµμιουργώντας συναίσθηµμα αδικίας, επιβαρύνει υπέρµμετρα και ανώφελα τους φορολογούµμενους, ωθεί στη µμη συµμµμόρφωση µμε το νόµμο και αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα εµμπόδια στην προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας. Αριστοµμένης(Άρις)Μ.Συγγρός,απόφοιτος‘77 ΓενικόςΔιευθυντήςτηςΜΚΟ«ΔιεθνήςΔιαφάνειαΕλλάς»


INTERNET

Τοπερίφηµμο“Hacking”τουCern

Οι περισότεροι από εµμάς µμπορεί να γνωρίζουµμε για «το πείραµμα τωνπειραµμάτων»πουδιεξάγεταιαυτήτηνεποχήυπογείωςκάτω απόταΓαλλοελβετικάσύνορα.Είναιτοπείραµμαπουοιερευνητές υποστηρίζουν ότι θα τους «πάει» στην πρώτη στιγµμή ακριβώς µμετά το ΜΠΙΓΚ ΜΠΑΝΓΚ (BIG BANG), ώστε να εξαχθούν χρήσιµμασυµμπεράσµματαγιατηνπροέλευσητουκόσµμου,καιγια πάρα πολλά άλλα που θα µμαθαίνουµμε κατά καιρούς, καθώς το πείραµμα θα προχωράει και θα αναλύονται τα στοιχεία που θα συλλέγονται.Οιερευνητέςυποστηρίζουνότιηπλήρηςανάλυση των στοιχείων που θα συλλεχθούν θα διαρκέσει περίπου 10 χρόνιαµμετάτηλήξητουπειράµματος. Πολλοί επίσης θα ακούσατε και θα είδατε στις ειδήσεις από τις τηλεοράσειςότιµμίαΕλληνικήοµμάδαχρηστών,µμπόρεσενασπάσει κωδικούς ασφαλείας και να µμπει στο σύστηµμα που διαχειρίζεται τοόλοπείραµμα.Ηαλήθειαόµμωςείναιλίγοδιαφορετική. Ηοµμάδααυτή,πουπροκάλεσετονπανικόσταµμέσα,αποκαλείται «GST», δηλαδή Greek Security Team και στα Ελληνικά, ΕλληνικήΟµμάδαΑσφάλειας.Αυτόπουέκαναν,ήταννασπάσουν τουςκωδικούςενόςιστοτόπουµμετηνονοµμασίαwww.cmsmon. cern.ch, που ήταν προσβάσιµμο από όλους και που σκοπός του ήτανναανακοινώνειταδιάφορααποτελέσµματακαιτηνπρόοδο τουπειράµματος. Τίήθελανναπετύχουνµμεαυτό;; Ο λόγος που αποφάσισαν να «χτυπήσουν» το συγκεκριµμένο ιστότοπο, ήταν η µμεγάλη επισκεψιµμότητα που θα «απολάµμβανε» αυτός και όχι προσωπική αντιπαράθεση µμε τους διαχειριστές του ιστοτόπου. Μάλιστα, στη σελίδα που ανέρτησαν σαν κύρια και µμπορούσε να διαβαστεί από όποιον επισκεπτόταν το συγκεκριµμένο ιστότοπο, αναφέρουν ότι διόρθωσαν το

πρόβληµμα που είχε το συγκεκριµμένο σύστηµμα καθιστώντας το ασφαλές. Σύµμφωνα λοιπόν µμε τη σελίδα αυτή, στόχος τους ήταν να γελοιοποιήσουν µμία «αντίπαλη» οµμάδα, την GRS και νακαταδείξουνότιοιδιάφοροιιστότοποιανάτονκόσµμο,είναι ευάλωτοι. Οι διαχειριστές του συγκεκριµμένου ιστοτόπου αποφάσισαν να «κατεβάσουν» για λίγο χρονικό διάστηµμα τον ιστότοπο, µμέχρις ότουµμπορέσουνναδιορθώσουνκαιναελέγξουντοσύστηµμα. Μπορεί να αναρωτηθεί, λοιπόν, κανείς, ποιος ο λόγος να γίνει τόσηφασαρίαγιαένααπλόdefaceενόςιστοτόπου;; Ηαλήθειαείναιλοιπόνοτιησυγκεκριµμένηοµμάδαέφτασεπάρα πολύ κοντά, ένα κλαδί (one branch away) στην γλώσσα των υπολογιστών, από το να πάρει πρόσβαση στα συστήµματα που ελέγχουνέναναπότουςτεράστιουςµμαγνήτεςπουσυµμµμετέχουν στοπείραµμα. Σύµμφωνα µμε τους υπευθύνους του CERN, «δεν πειράχτηκε τίποτα ζωτικής σηµμασίας». Παρόλα αυτά, αν και το hacking έγινε από τους λεγόµμενους «grey hats», χρήστες που απλά σπάνε συστήµματα για να καταδείξουν τα κενά ασφαλείας χωρίς ναπροκαλούνφθορές,τοσυγκεκριµμένοσυµμβάνδείχνειπόσο ευάλωτα και πιθανώς επικίνδυνα θα ήταν τα πράγµματα σε περίπτωση που η επίθεση γινόταν από τους λεγόµμενους «black hats»,χρήστεςδηλαδήπουσκοπόέχουνναπροκαλέσουνχάος καιφθορέςστασυστήµματα. XρήστοςΓιαννακόπουλος, απόφοιτος’93

13


SUCCESS STORIES

Rich,Young&Beautiful Οιγυναίκεςµμεταπιοκαλοπληρωµμένασυµμβόλαια Είναι νέες, ωραίες, πλούσιες, πασίγνωστες, αλλά κυρίως γνωρίζουν απόλυτα πώς να παίξουν το παιχνίδι των διεθνών µμέσων ενηµμέρωσης. Αν είναι µμάλιστα δηµμιουργήµματά τους, ξέρουνπωςµμόνοκερδισµμένεςµμπορούνναβγουναπόαυτήτη σχέση. Στις Ηνωµμένες Πολιτείες σήµμερα, οι σύγχρονοι µμύθοι και οι ήρωες της καθηµμερινής ζωής κρατάνε όσο διαρκεί ένα κινηµματογραφικό φιλµμ ή ακόµμα και ένα τραγούδι ή ένας αγώνας τένις! Μερικές λαµμπρές εξαιρέσεις όµμως, επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Πρόκειται για νεαρές παρουσίες µμε τύχη, ικανότητες και εµμφάνιση, έτοιµμες και διαθέσιµμες να κρατηθούν στην πρώτη γραµμµμήςτηςεπικαιρότηταςγιακαιρόκαιναµμεγαλώσουνανάλογα τους εκάστοτε τραπεζικούς λογαριασµμούς τους. Είναι επόµμενο, λοιπόν, στη λίστα του περιοδικού “Forbes” να εµμφανίζονται 20 νεαροί σταρ της µμουσικής, του σινεµμά και των σπορ που κατάφεραν να ξεπεράσουν κάθε προηγούµμενο αµμοιβών το 2007. Το εντυπωσιακό δε είναι ότι από τους 20 µμόλις 6 ήταν άντρες.Αλλατώραδενµμιλάµμεγι’αυτούς...

ΑvrilLavigne (Γεννήθηκε:27Σεπ-τεµμβρίου1984) Περιουσίασήµμερα:$12εκατ. Τον περασµμένο Απρίλιοκυκλοφόρησε το 3ο album της “The best damn thing” και έχει πουλήσει µμέχρι σήµμερα πάνω από 5 εκατοµμµμύρια αντίτυπα! Tο ροκ είδωλο των τελευταίων ετώνέχειτέτοιαεπιτυχία,πουδενέχειπρολάβειναβγειαπότο στούντιο.Έχειχρειαστείναηχογραφήσειδιάφορατραγούδιααπο τοalbumτης,καικυρίωςτοhitsingle“Girlfriend”,σετουλάχιστον 7γλώσσες.Μίααπότιςγλώσσεςείναικαιταµμανδαρινικά..µμια διάλεκτοςτηςΚίνας! MariaSharapova(Γεννήθηκε:19Απριλίου1987) Περιουσίασήµμερα:$23εκατ. Είναι το απόλυτα θηλυκό είδωλο του τένις. Δεν είναι µμόνο η οµμορφότερηπαίκτριατουαθλήµματος,αλλά,εκτόςαπότηνhot εξωτερικήτηςεµμφάνιση,είναιπιθανώςκαιηπιοπροικισµμένη.Αν καιηρωσίδακαλλονή–πρώηνΝο1τουσπορ–δενδιακρίθηκε ιδιαίτερατο2007(κέρδισεµμόνοέναµμεγάλοτουρνουά),µμεγάλωσε τοντραπεζικότηςλογαριασµμόκατά$1,7εκατοµμµμύρια.Ταπολλά κέρδηόµμωςταέχειαπότουςχορηγούςτηςκαιόλωντωνειδών τις διαφηµμιστικές καµμπάνιες στις οποίες πρωταγωνιστεί. Και γι’ αυτόεδώµμετράειηοµμορφιάτης.Εκτόςτωνάλλων,µμερικέςαπό τις µμεγάλες συµμφωνίες που έχει υπογράψει είναι µμε τις Pepsi, Nike,Canon,Colgate–PalmoliveκαιMotorola.

14

KieraKnightly(Γεννήθηκε:26 Mαρτίου1985) Περιουσίασήµμερα:$9εκατ. Χάρη στον ρόλο της στην ταινία «Οι πειρατές της Καραϊβικής» η νεότατη Kiera Knightly έγινε σταρ πρώτου µμεγέθους σε µμία νύκτα. Από τότε, ο παραγωγός τηςταινίας,JerryBruckheimer,τηδέσµμευσεγιαακόµμαδύοταινίες. Φέτος,όµμως,κατάφερενααυτονοµμηθείγιατηνταινία“Atworld’s end” και µμάλιστα η αµμοιβή της για τα γυρίσµματα έφτασε το ποσό των5εκατοµμµμυρίωνδολαρίων.Καιφυσικάπρέπεινασηµμειωθεί ότιηνεαράκυρίαθαείναικαιτοπρόσωποτωνδιαφηµμίσεωντης Chanel. MichelleWie(Γεννήθηκε:11Oκτωβρίου1989) Περιουσίασήµμερα:$19εκατ. Hσύγκρισήτηςµμετοιερότέραςτουαθλήµματος,τονδιάσηµμοTiger Woods,ήταναναπόφευκτη,αφούηπολύόµμορφηνεαράµμοίρασε υποσχέσεις το 2006, όταν παρουσιάστηκε στο top 5 τεσσάρων απόταπέντεµμεγάλατουρνουάgolfσταοποίαπήρεµμέρος.Το µμόνο ιδιαίτερο στην περίπτωσή της είναι η ηλικία της. Παίκτρια διεθνούςεµμβέλειαςστοπαγκόσµμιοπρωτάθληµμαgolfκαιµμόλις17 ετώνδενείναιό,τιπιοσύνηθες!Βέβαια,ηMichelleαντιµμετωπίζει καιπροβλήµματα...ΤοStanford,όπουφοιτά,τηςγνωστοποίησε ότι,λόγωτηςεπαγγελµματικήςαθλητικήςτηςδραστηριότητας,δεν µμπορείπιανατηςπαρέχειδωρεάνφοίτηση.Ηίδιαπάντως,βρήκε τηλύση:υπέγραψε–µμόνοπέρσι–συφµμωνίεςαξίας$16εκατ. µμε σπόνσορες και εταιρείες. Μάλλον... µμε αυτά, θα µμπορέσει να επωµμιστείτις$33.000,δηλαδήτοποσότωνετήσιωνδιδάκτρων τουStanford. Ashley&MaryKateOlsen(Γεννήθηκαν:13Ιουνίου1986) Περιουσίασήµμερα:$17εκατ. Τα διασηµμότερα δίδυµμα των 90s έχουν µμετεξελιχθεί σε νεαρές επιχειρηµματίες. Τους ανήκει πλέον η εταιρία “Dualstar” που παράγει από γυναικεία ρούχα και αξεσουάρ µμέχρι και αρώµματα και συµμβουλευτικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, υπάρχει χρόνος για να γυρίζουν διαφηµμιστικά spots για την αλυσίδα super market “Wal-Mart”. Τελευταία, επίσης, θυµμήθηκαν ότι είναι και ηθοποιοί, έτσι λοιπόν, η Mary Kate πρωταγωνι-στεί στο σίριαλ “Weeds”, ολοκλήρωσε την ταινία “The Wackness” µμε τον Μπεν Κίνγκσλεϊ, ενώ η αδερφή της Ashley συµμπρωταγωνιστεί µμε τη Γουινόνα Ράιντερ στην ταινία“TheInformers”.


SUCCESS STORIES

HilaryDuff(Γεννήθηκε:28Σεπτεµμβρίου1987) Περιουσίασήµμερα:$12εκατ.

MileyCyrus(Γεννήθηκε:23Νοεµμβρίου1992) Περιουσίασήµμερα:$3,5εκατ.

Ηδιάσηµμηpopstar,ενώκυκλοφόρησεκαιτο6οτηςµμουσικό album “Dignity”, Νο2 του billboard, έχει αναπτύξει ολόκληρη βιοµμηχανίαγύρωαπότοόνοµμάτης.Απόκοσµμήµματακαιαξεσουάρ µμετοόνοµμάτης,StuffbyHilaryDuffγιατακαταστήµματαKohl’s, Target, Claire’s,καιπαπούτσιαγιατηνεταιρείαCandie’sµμετο όνοµμάτηςκαιτηνυπογραφήτης,µμέχρικαικαρτούνµμετηφιγούρα της στο νέο videogame της Electronic Arts. Τέλος, σύντοµμα θα βγειστουςκινηµματογράφουςηνέατηςταινία“WarInc.”,όπου εµμφανίζεταιδίπλαστονΤζονΚιούζακ.

Κόρη του διάσηµμου τραγουδιστή της country, Billy Ray Cyrus, αλλά, κυρίως, η κινηµματογραφική εικόνα της ηρωίδας της Disney “Hannah Montana”. Eκτός όµμως από την αδιαµμφισβήτη κινηµματογραφική της επιτυχία, ερµμηνεύει τα τραγούδια της ταινίας “HannahMontana’sSoundtrack”ηοποίαέφτασεέωςτοΝο1του Billboard. Εντωµμεταξύ, ετοιµμάζει για το 2008 σειρά συναυλιών µμε εισιτήριοπουθαφτάνειακόµμακαιτα$2.500.Φυσικάείναικάτιπου µμπορείνααπαιτήσει,αφούστηνπερυσινήτουρνέτηςστηνΑµμερική έκοψεπερισσότεραεισιτήριααπόανάλογεςεµμφανίσειςτουΜπρους ΣπρίνγκστινκαιτωνθρυλικώνEagles!

CarrieUnderwood(Γεννήθηκε:10Μαρτίου1983) Περιουσίασήµμερα:$7εκατ. Αποκλείεταιακόµμακαιηίδια,πριν4χρόνιαπουκέρδισετοreality show “American Idol”, να µμπορούσε να φανταστεί ότι θα γινόταν µμία από τις αδιαφιλονίκητες νέες σταρ της αµμερικάνικης µμουσικής σκηνής. Κι όµμως, το album της, µμε το οποίο έκανε και το ντεµμπούτο της “Some Hearts”,έκανετιςπερισσότερες πωλήσειςτο2006.Εκτόςαπότις συνολικέςπωλήσειςπουξεπέραν τα 8 εκατοµμµμύρια αντίτυπα, απέφερε και 2 βραβεία Grammy. Τον Οκτώβριο κυκλοφόρησε το νέοτηςalbumµμετίτλο“Carnival Ride” και αναµμένεται ανάλογη συνέχεια. ScarletJohansson(Γεννήθηκε:22Νοεµμβρίου1984) Περιουσίασήµμερα:$5εκατ. Μέχρι το καλακαίρι θα την δούµμε να πρωταγωνιστεί σε 3 ακόµμα ταινίες. Είναι επόµμενο, λοιπόν, η διάσηµμη ηθοποιός να µμονοπωλήσειταδιεθνήΜΜΕτουςεπόµμενουςµμήνες.Όπωςµμας έχεισυνηθίσειτοντελευταίοκαιρό,µμιααπότιςνέεςταινίεςτης θαείναιηταινίατουWoodyAllenµμετίτλο“VickyCristinaBarcelona”.Hπορείατηςπάντωςδενπεριορίζεταιµμόνοστονχώρο τηςκινηµματογραφικήςβιοµμηχανίας,καθώςπρόσφαταυπέγραψε συµμφωνίεςσυνεργασίαςµμετηLouisVuittonκαιτηReebok. MischaBarton(Γεννήθηκε:24Ιανουαρίου1986) Περιουσίασήµμερα:$4,5εκατ. Τη γνωρίσαµμε από τη νεανική σειρά “The O.C.”, αν και τελικά αποχώρησε από αυτή το 2006. Από τότε, δεν απογειώθηκε µμόνο η καριέρα της, αλλά και οι τραπεζικοί της λογαριασµμοί, µμετά από διαδοχικές συµμφωνίες για διαφηµμίσεις µμε τις εταιρείες “Keds”,“Bebe”και“Visa”.Επίσης, τη φετινή σεζόν αναµμένεται να τη δούµμε στις κινηµματογραφικές αίθουσες µμε τις δύο νέες της ταινίες “You and I (Finding tATu)” και “Assassination of a High School President” όπου θα θα συµμπρωταγωνιστείµμετονΜπρους Γουϊλις.

EmmaWatson(Γεννήθηκε:24Αυγούστου1988) Περιουσίασήµμερα:$4εκατ. Με τις εµμφανίσεις της στη σειρά ταινιών “Harry Potter” έχει απασχολήσει τον Τύπο τα τελευταία χρόνια. Πριν ένα χρόνο έκανε την πιο στρατηγική κίνηση στην καριέρα της. Άφησε να ακουστεί ότι έχει κουραστεί από τους ρόλους στις συγκεκριµμένες ταινίες (ενσάρκωνε την ηρωίδα Hermione Granger) και ότι σκέφτεται να διακόψει για λίγο ώστε να ξεκουραστεί. Προκειµμένου, λοιπόν, οι ιθύνοντες στη Warner Brothers να χάσουν το συµμβόλαιό της, της προσέφεραν γιατονρόλοτηςστηντελευταία ταινία της σειράς «Το τάγµμα του Φοίνικα–OrderofthePhoenix» τοποσότων$4εκατοµμµμυρίων. LindseyLohan(Γεννήθηκε:2Ιουλίου1986) Περιουσίασήµμερα:$3,5κατ. Όπως έχει υποστηρίξει και µμια σκανδαλοθηρική αµμερικανική εφηµμερίδα, εάν η νεαρή κυρία Λόχαν πληρωνόταν για κάθε πρωτοσέλιδό της, η άτακτη δεσποινίς θα ήταν τώρα ζάµμπλουτη! Παρ’όλεςτιςπεριπέτειέςτηςµμετοποτόκαιταναρκωτικά,το2007 πρόλαβεκαισυµμµμετείχεσεδύοταινίες:“GeorgiaRules”και“Iknow who killed me”. Και οι δύο ταινίες έγιναν τόσο µμεγάλες εµμπορικές επιτυχίεςπουτελικάηίδιακατάφερεναυπαγράψεισυµμβόλαιαµμετις εταιρείες“JillStuart”και“MiuMiu”.Εάνκαταφέρειναυπερνικήσει καιταπροβλήµματάτηςµμετιςκαταχρήσειςουσιών,τότεθατινάξει τηνµμπάνκαστοναέρα! DakotaFanning(Γεννήθηκε:23Φεβρουαρίου1994) Περιουσίασήµμερα:$4εκατ. Ηπάγιααµμοιβήτηςγιακάθενέαταινία έχει ανέβει πλέον στο ποσό των $3 εκατοµμµμυρίων,µμετάαπότησυµμµμετοχή τηςστιςταινίες“WaroftheWorlds” και “Charlotte’s Web” τη σεζόν 2005–2006.Όσογιατηνέασεζόν, σύµμφωνα µμε όσα ακούγονται στο Hollywood, θα πρωταγωνιστήσει στις ταινίες“Caroline”καιστοαστυνοµμικόθρίλερ“WingedCreatures”. Στηνπρώτηορόλοςτηςείναιιδιαίτερος,αφούπρόκειταιγιαταινία κινουµμένωνσχεδίων,ενώστηδεύτερηθαεµμφανιστείστοπλάιτου ΦόρεστΓουιτάκερ.

15


BUSINESS

ΑσφάλισηΥγείαςγιαΦοιτητές Είστεγονείςφοιτητώνπουσπουδάζουνστοεξωτερικό;; Η Δ. ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Α.Ε. σας προτείνει ανεπιφύλακτα την ασφάλιση υγείας για παιδιά µμε το πρόγραµμµμα Standard της AXA PPP healthcare. Με το πρόγραµμµμααυτόµμπορείτεναείστεσίγουροιότιταπαιδιάσας θαείναισωστάασφαλισµμέναµμεπρόσβασηστουςκαλύτερους γιατρούς και στα καλύτερα νοσοκοµμεία, οπουδήποτε και να είναι,είτεστηνΕλλάδα,είτεστοεξωτερικό. Το πρόγραµμµμα Standard έχει επιλεχθεί από την Δ. ΑΘΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ακριβώςεπειδήταιριάζειαπόλυταστουςγονείςπουθέλουν τοκαλύτερογιαταπαιδιάτους,χωρίςκανένασυµμβιβασµμόσε θέµματαυγείας: •Καλύπτεταιηνοσοκοµμειακήπερίθαλψηστοεξωτερικόαλλά καιστηνΕλλάδαµμεδυνατότητααπ’ευθείαςπληρωµμής τουνοσοκοµμείου,τωνιατρών,χειρουργώνκαι αναισθησιολόγων,χωρίςαπαλλαγέςκαιυπό-όρια,µμε έναετήσιοασφαλιζόµμενοκεφάλαιοπερίπου1εκ.ευρώ1. Σηµμειωτέονότικαλύπτεταιπλήρωςκαιηεπίσκεψηστα εξωτερικάιατρείανοσοκοµμείου,χωρίςτηνυποχρέωση εισαγωγήςήδιανυκτέρευσης. •Υπηρεσίεςεκκένωσης&επαναπατρισµμού. •Μεταφοράµμεασθενοφόρο(µμεόριο). •Σεπερίπτωσηεισαγωγήςασφαλισµμένουανήλικουπαιδιού σενοσοκοµμείοήκλινικήστοεξωτερικό,ηAXAPPP healthcareκαλύπτειπλήρωςκαιτοκόστοςδιαµμονήςστο νοσοκοµμείοενόςγονιού.

ø˜ Ĥđ Ĝē ĝěΒλάβησταδόντιααπόατύχηµμακαιοδοντιατρικήπερίθαλψη.2 •Πραγµματικήπαγκόσµμιακάλυψη(Ζώνη1)µμεκάλυψη100% καισεΝοσηλευτικάΙδρύµματατωνΗ.Π.Α. •Παγκόσµμιατηλεφωνικήγραµμµμήβοηθείας(«healthathand») 24ώρεςτο24ωρο,7ηµμέρεςτηνεβδοµμάδα,365ηµμέρεςτο χρόνο! Καιόλααυτά,µμεαπλέςδιαδικασίες,χωρίςεξετάσεις,µμεκόστος µμικρότεροαπό60ευρώτοµμήνα! Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπισκεφτείτετηνιστοσελίδαµμας www.healthcare24.gr ή επικοινωνήστε µμαζί µμας στο 801 500 1911.

1.ΑσφαλιζόµμενοΚεφάλαιο750.000£ετησίως. 2.Έως10.000£ετησίως(περίπου13.000€)γιαβλάβηαπόατύχηµμα.Έως240£ ετησίως(περίπου300€)µμεσυµμµμετοχή50%γιατηνοδοντιατρικήφροντίδα.

ø ġ ġ ĭ

ą

ù

ą

ă

÷

16 athinaios.indd


÷ôûúĀôüĂą"ąĈôþüąĆüýĂąćöýĄĂĆúÿôôø ø˜ėđģĤĥęĞ÷ôûúĀôüĂąôø ˜ėġĎĞĪēġĭĨĢĭĞěēġēĢĠĦ Ĥđēģ ĤĥęĞ ēĤħēĝěĤĥěĜĐ ēĕĠĢĎ ĜĥđĘĠĦ˜ė ĥęĞ ġĢĪĥĠġĠĢđē ˜ēģ ĜēĚę˜ėĢěĞĎøġěĔėĔēěįĞĠĦ˜ėĭĥě˜ėĕĎĝĠĜēěĤĮĕĨĢĠĞĠēĤħē ĝěĤĥěĜĭĤĦĕĜĢĭĥę˜ēėđĞēěėĜėđĞĠġĠĦėĕĕĦĎĥēěĥęĞġĠĝĮġĝėĦĢę

øğēĤħēĝđĤĥėĥęĤěĕĠĦĢěĎĜēěĥęĞęĢė˜đēĥęģġĢĠĤĪ ġěĜĐģĜēěĠěĜĠĕėĞėěēĜĐģĤēģĘĪĐģ ĥĠ˜ďĝĝĠĞĥĪĞ ġēěĖěįĞĤēģ ˜ėĥēĜēĥĎĝĝęĝēēĤħēĝěĤĥěĜĎġĢĠī ĭĞĥēąĥęĞ÷ôĚęĞēđĠģôøġĢĠĤēĢ˜ĭĘĠĦ˜ėĜĎĚė

ēĤħēĝěĤĥěĜĐ Ĥēģ ĜĎĝĦĩę ÿė ėġēĕĕėĝ˜ēĥěĤ˜ĭ ĤĦĞďġėěē ėĦ ėĝěğđē ġĢĠĤĪġěĜĐėġěĜĠěĞĪĞđēø˜ėđģĤĥęĞ÷ôûúĀôüĂąôø ĖėĨĭ˜ēĤĥėĞē˜ēģĜĎĞėĥėĥěģġěĠĖĮĤĜĠĝėģėĢĪĥĐĤėěģĈěĝĠĖĠ ğĠĮ˜ėĞēėđ˜ēĤĥėĕěēĤēģĠěĜēĝĮĥėĢĠěēĤħēĝěĤĥďģ

ēĤħēĝěĤĥěĜĭġĢĭĕĢē˜˜ēĤĥěģĖěĜďģĤēģěĖěēđĥėĢėģ ēġēěĥĐĤėěģēĝĝĎĜēěĠěĜĠĞĠ˜ěĜďģĖĦĞēĥĭĥęĥėģĜēě ėđ˜ēĤĥėďĥĠě˜ĠěĞēĔĢĠĮ˜ėēĦĥĭġĠĦĞēĥēěĢěĎĘėěĤė ėĤĎģĜēěĥěģēĞĎĕĜėģĥęģĠěĜĠĕďĞėěĎģĤēģ

ąôąăĄĂąĈøĄĂćÿøôąĈôþüąøüą

üēĥĢĠħēĢ˜ēĜėĦĥěĜĐģăėĢđĚēĝĩęģ

ĂěĜĠĕėĞėěēĜĐģôĤĥěĜĐģøĦĚĮĞęģ

ùĪĐģøěĤĠĖИēĥĠģ

ýēĥĠěĜđēģ

ĀĠ˜ěĜĐģăĢĠĤĥēĤđēģ

ąĮĞĥēğęģ

ôĦĥĠĜěĞĐĥĠĦ

íĢĕĪĞĆďĨĞęģ

ăĢĠĤĪġěĜįĞôĥĦĨę˜ĎĥĪĞ

ąĜĎħĪĞôĞēĩĦĨĐģ

ĆēğěĖđĠĦ

÷ôûúĀôüĂąôø]þýęħěĤđēģ ĉēĝĎĞĖĢě ôĚĐĞē]Ć]']øJOGP!BUIFOFPTDPN]6XXXBUIFOFPTDPN

athinaios.indd 1

13/11/2008 11:23:20 ðì


ΚΟΣΜΟΣ

Mουσείων...Franchising ΚαθώςτοGuggenheimέχειβάλειπλώρηγιατονΠερσικόKόλπο, είναιπολλάταµμουσείαπουεπιχειρούνναεπεκταθούν.

Το Guggenheim στο Αµμπού Ντάµμπι;; Πριν από µμερικά χρόνια, αυτό ίσως αποτελούσε κακόγουστο αστείο από εκείνους που κριτικάρουν το διάσηµμο µμουσείο για τις επεκτατικές του τάσεις, αποκαλώντας το µμάλιστα κοροϊδευτικά, αλυσίδα “McGuggenheims”. Όµμως δεν πρόκειται για αστείο, αφού έχει από καιρό υπογραφείησυµμφωνίαγιατηδηµμιουργίατουοµμώνυµμουµμουσείου στην πρωτεύουσα των Ηνωµμένων Αραβικών Εµμιράτων, µμια επένδυσηύψους$400εκατοµμυρίων.Τοµμουσείουπολογίζεταινα λειτουργήσειτο2011στοSaadiyatIsland(τοΝησίτηςΕυτυχίας στααραβικά). Τίποταόµμωςδεθαπρέπεινααποτελείέκπληξηγιατηνεπεκτατική πολιτικήτουιδρύµματος.ΜετάτηλειτουργίατουGuggenheimστο Μπιλµμπάο το 1997, το µμουσείο δέχεται καταιγισµμό προσφορών γιαδηµμιουργίαπαραρτηµμάτωνσεολόκληροτονκόσµμο.

18

Η κρυφή δύναµμη πίσω από όλα αυτά είναι ο διευθυντής του, Thomas Krens. Οταν ανέλαβε τα καθήκοντά του το 1988 το Guggenheim λειτουργούσε δύο µμουσεία, στη Νέα Υόρκη και τη Βενετία. Έκτοτε έχει επεκταθεί στο Μπιλµμπάο, στο Λας Βέγκας και στο Βερολίνο ενώ στα σκαριά βρίσκονται το Σάλσµμπουργκ, τοΡίοντεΤζανέιρο,ηΓκουανταλαχάρακαιτοΑµμπούΝτάµμπι.Το όραµματουKrensείναινακάνειτοGuggenheimφορέαδιεθνούς πολιτιστικής ανταλλαγής, γεγονός όµμως για το οποίο έχει υποστείκριτική,αφούµμεγάλοµμέροςτηςσυλλογήςτουµμουσείου βρίσκεταισυχνάσε...περιοδεία,µμεαποτέλεσµμα,γιακάποιους,να έχειλιγότεραέργαναπαρουσιάσειστοδικότουκοινό. ΑυτήτηστιγµμήτοGuggenheimυιοθετείέναµμοντέλοfranchising, πουακολουθούνκατάπόδαςκαιαρκετάάλλαµμεγάλαιδρύµματα. Ολόγοςείναιπολύαπλός.


ΚΟΣΜΟΣ

Ανµμιαπόληεπιθυµμείναστήσειέναµμουσείογιατηνιστορίατης τέχνης,ήέστωαποκλειστικάγιατουςσύγχρονουςκαλλιτέχνες, τοµμεγαλύτεροπρόβληµμαείναιότιδενυπάρχουνπλέοναρκετά µμεγάλα έργα που να παραµμένουν σε ιδιωτικές συλλογές. Τα περισσότερα ανήκουν σε συλλογές των ήδη υπαρχόντων µμουσείων. Ακόµμα και το «εύπορο» Getty, δεν έχει καταφέρει να αποκτήσειµμιαπεριεκτικήσυλλογήτωνΚλασικώνΖωγράφων. Την ίδια στιγµμή υπάρχει µμεγάλη ζήτηση για δηµμιουργία νέων µμουσείωνστηνπαγκόσµμιααγορά,καθώςοικοινότητεςεπιθυµμούν ναεµμπλουτίσουντηνπολιτιστικήτουςζωήαλλάκαιναελκύσουν τουρισµμό, αναβαθµμίζοντας έτσι την εικόνα τους. Και καθώς οι οικονοµμίες παγκοσµμίως θα ανθούν, θα αυξάνεται συνεχώς η ζήτηση για την ίδρυση νέων µμουσείων. Έτσι η ευκολότερη λύση του προβλήµματος είναι η συνεργασία µμε τα ήδη υπάρχοντα µμεγάλαιδρύµματα,ταοποία,εκτόςαπότιςσυλλογές,διαθέτουν τηντεχνογνωσίακαιτοκατάλληλοπροσωπικό.

Από την άλλη µμεριά τα γνωστά µμουσεία δεν έχουν λόγο να αποκρούσουναυτέςτιςπροσφορές,αφού: 1. Τα περισσότερα, ελλείψει χώρου, εκθέτουν µμόνο µμέρος της συλλογήςτους. 2. Η σωστή φύλαξη της υπόλοιπης, µμη εκτιθέµμενης, συλλογής τουςέχειπολύµμεγάλοκόστος. 3. Ενισχύουν το όνοµμά τους και παρουσιάζουν σε µμεγαλύτερο κοινόταέργατους. 4.Εισπράττουνµμεγάλαποσάωςαµμοιβήγι’αυτήτησυνεργασία. Ήδη πολλά µμεγάλα ιδρύµματα έχουν µμπεί στο παιχνίδι, όπως το HermitageσεσυνεργασίαµμετοGuggenheimστοΛαςΒέγκας και το Pompidou που επεκτείνεται στη Σιγκαπούρη. Το Louvre έχει ήδη ιδρύσει ένα παράρτηµμα στην πόλη Lens στη Βόρεια Γαλλία που πρόκειται να λειτουργήσει το 2008, ανιχνεύοντας συγχρόνωςτιςπροοπτικέςεπέκτασήςτουστιςΗΠΑ,αλλάκαιστο ΑµμπούΝτάµμπι,στηνίδιαπεριοχήµμετοGuggenheim.

19


UNICEF

Πείνα Κάθε βράδυ 300.000.000 παιδιά στον κόσµμο πάνε για ύπνο πεινασµμένα.Εκατόνσαράνταέξιεκατοµμµμύριαπαιδιάέχουνβάρος λιγότεροαπότοκανονικόγιατηνηλικίατους.Γι’αυτάταπαιδιά η Ελληνική Επιτροπή της UNICEF ξεκινά µμεγάλη εκστρατεία ενηµμέρωσης και ευαισθητοποίησης µμε σκοπό να συγκεντρώσει χρήµματα, ώστε να δηµμιουργηθούν διατροφικά κέντρα για υποσιτισµμένα παιδιά, να τους δοθούν βιταµμίνες και ιχνοστοιχεία, και να διανεµμηθούν ειδικά θρεπτικά θεραπευτικά µμπισκότα. ΜεγάλεςσχετικέςπαρεµμβάσειςτηςUNICEFσώζουνχιλιάδεςζωές, χορταίνουνεκατοµμµμύριαπαιδιάκαιφέρνουντοχαµμόγελοσταίδια καιτιςοικογένειέςτους.

Ουποσιτισµμόςαπειλείεκατοµμµμύριαανθρώπους Σε µμια εποχή υπεραφθονίας στην παραγωγή τροφίµμων είναι απαράδεκτο να υποσιτίζονται εκατοµμµμύρια άνθρωποι. Οι πιο πρόσφατες έρευνες από την Οργάνωση Τροφίµμων & Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) υπολογίζουν ότι σε όλο τον κόσµμο πεινούν περισσότεροιαπό840εκατοµμµμύριαάνθρωποι,τα799απ’αυτούς στον αναπτυσσόµμενο κόσµμο. Επιπλέον, όπως αναφέρεται, τα παιδιάκαιοιγυναίκεςείναιπερισσότεροευάλωταστιςσυνέπειες τουυποσιτισµμού. Η UNICEF θεωρεί τον υποσιτισµμό ως τµμήµμα του αυτοτροφοδοτούµμενου κύκλου της φτώχειας και αντιµμετωπίζει τη διατροφή ως βασικό ανθρώπινο δικαίωµμα. Εργάζεται σε όλο τον κόσµμο για να βελτιώσει τη διατροφική κατάσταση των παιδιών παρέχοντας συµμπληρώµματα βιταµμίνης Α, προωθώντας τηνιωδίωσητουαλατιού,προµμηθεύονταςµμεειδικάενισχυµμένες τροφέςκαιθεραπευτικόγάλαταυποσιτισµμέναπαιδιά.

ΜΕΓΑΛΟΣΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣUNICEF&ΕΡΤ

ΔΕΥΤΕΡΑ8ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΤΗΣΠΕΙΝΑΣ

Το διατροφικό µμέλλον ενός παιδιού αρχίζει πριν από τη σύλληψη και εξαρτάται από τη διατροφική κατάσταση της µμητέρας του προ της εγκυµμοσύνης. Μια υποσιτισµμένη µμητέρα είναι πολύ πιθανό να γεννήσει ένα λιποβαρές µμωρό που µμπορεί να είναι ασθενικό ως παιδί κι αν επιζήσει, αργότερα να γεννήσει µμε τη σειρά του υποσιτισµμένα παιδιά. Η εξάλειψη του υποσιτισµμού στις µμητέρες δίνεισηµμαντικάµμεγαλύτερεςπιθανότητεςεπιβίωσηςτόσοσεαυτές όσοκαισταµμωράτους,καιταυτόχροναµμειώνειτιςαναπηρίεςστα παιδιάτουςκατάτοένατρίτο. Ο υποσιτισµμός αυξάνει δραµματικά και σκοτώνει ταχύτατα σε συνθήκες κρίσεων και εκτάκτων αναγκών και, όπως έχει γίνει γνωστό, από τα 35 εκατοµμµμύρια πρόσφυγες και εκτοπισµμένους στονκόσµμοτο90%είναιγυναίκεςκαιπαιδιά.Είναιχαρακτηριστικό ότιτο2002τοένασταδύοπαιδιάστοΑφγανιστάνυποσιτιζόταν εξαιτίαςτωνδεκαετιώντωνσυρράξεωνκαιτηςξηρασίας.

20

Photographer:ShehzadNoorani

Σοβαρόςοκίνδυνοςγιαταπαιδιάτουκόσµμου Πάνωαπότοένατέταρτοόλωντωνπαιδιώνκάτωτωνπέντεετών στιςαναπτυσσόµμενεςχώρεςείναιλιποβαρή,πολλάσεεπικίνδυνο για τη ζωή τους βαθµμό, σύµμφωνα µμε την πιο πρόσφατη έκθεση της UNICEF που έχει δηµμοσιευτεί. Η κακή διατροφή παραµμένει µμια παγκόσµμια επιδηµμία που συµμβάλλει σε περισσότερους από τους µμισούς από όλους τους παιδικούς θανάτους, περίπου 5,6 εκατοµμµμύρια το χρόνο. Η έκθεση της UNICEF «Πρόοδος για τα Παιδιά» αναφέρει πως η αναλογία των παιδιών κάτω των πέντε ετών που είναι λιποβαρή έχει µμειωθεί ελάχιστα από το 1990, απόδειξη,σύµμφωναµμετηUNICEF,πωςοκόσµμοςδενστέκεταιστο ύψοςτωνπεριστάσεωναπέναντισταπαιδιά. Η έκθεση περιγράφει την εθνική και περιφερειακή πρόοδο ως προς τον πρώτο Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας: την εξάλειψη τηςακραίαςφτώχειαςκαιπείναςµμέχριτο2015.Ηεπίτευξηαυτού του στόχου προϋποθέτει τη µμείωση στο µμισό του ποσοστού των παιδιών που είναι λιποβαρή σε σχέση µμε την ηλικία τους, το πιο ορατόσηµμάδιτουυποσιτισµμού.Όµμωςητωρινήτάσηδείχνειπωςο κόσµμοςβρίσκεταιακόµμαµμακριάαπότοστόχο.


UNICEF

Ελάχιστηηβελτίωση Παρά την πρόοδο σε ορισµμένες χώρες, ο µμέσος όρος των λιποβαρών παιδιών στον αναπτυσσόµμενο κόσµμο έχει πέσει µμόνοπέντεποσοστιαίεςµμονάδεςµμέσαστατελευταία15χρόνια. Σήµμερα, το 27% των παιδιών στις αναπτυσσόµμενες χώρες, περίπου146εκατοµμµμύρια,είναιλιποβαρή.Σχεδόντατρίατέταρτα τωνλιποβαρώνπαιδιώνστονκόσµμοζουνσεµμόνοτρειςχώρες: τοΜπαγκλαντές,τηνΙνδίακαιτοΠακιστάν.Πολλάέχουνσοβαρή ανεπάρκειασεουσιώδειςβιταµμίνεςκαιµμέταλλαόπωςτοιώδιο,η βιταµμίνηΑκαιοσίδηρος. Η ανεπάρκεια σε βιταµμίνες και µμέταλλα µμπορεί να µμην είναι οφθαλµμοφανής, όµμως οι συνέπειες είναι φανερές σε όλο τον κόσµμο. Αυτά τα κρίσιµμα δοµμικά στοιχεία είναι ουσιαστικής σηµμασίαςγιατησωµματικήκαιδιανοητικήανάπτυξητωνπαιδιών. Χωρίς αυτά,τα παιδιά είναι εύκολη λεία σε κοινές ασθένειες και δεναποδίδουνστοσχολείο.Ηκαλήδιατροφήείναιουσιαστικής σηµμασίαςγιατηνεπίτευξητωνΑναπτυξιακώνΣτόχωντηςΧιλιετίας, από την εξάλειψη της φτώχειας µμέχρι την εξασφάλιση της φοίτησηςτωνπαιδιώνστοσχολείοκαιαπότηµμείωσητηςµμητρικής θνησιµμότηταςµμέχριτηνκαταπολέµμησητωνκυρίωνασθενειών.

Ηκατανοµμήτηςπροόδου Η έκθεση δείχνει µμόνο δύο περιοχές του κόσµμου να βρίσκονται σε καλό δρόµμο για την επίτευξη του στόχου της µμείωσης του ποσοστού των λιποβαρών παιδιών: τη Λατινική Αµμερική & Καραϊβική και την Ανατολική Ασία & Ειρηνικό που παρουσιάζουν ποσοστάλιποβαρώνπαιδιών7%και15%αντίστοιχα.Ηπρόοδος στην Ανατολική Ασία οφείλεται κατά κύριο λόγο στα σηµμαντικά

Photographer:GiacomoPirozzi

βήµματαπουέκανεηΚίναστηµμείωσητουποσοστούαυτού,6,7% κατάµμέσοόροκάθεχρόνοαπότο1990.Οιυπόλοιπεςχώρεςτης περιοχήςυστερούναρκετά. Τα ποσοστά υποσιτισµμού στα µμεγαλύτερα κράτη της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής έριξαν προς το χειρότερο το µμέσο όρο της περιοχής. Το Ιράκ, το Σουδάν και η Υεµμένη παρουσιάζουναύξησηστοποσοστότωνλιποβαρώνπαιδιώνµμετις συρράξειςναπαίζουνσηµμαντικόρόλοσεπολλέςπεριπτώσεις. ΗΚεντρική&ΑνατολικήΕυρώπηκαιηΚοινοπολιτείαΑνεξαρτήτων Κρατών παρουσιάζουν τους χαµμηλότερους δείκτες στα λιποβαρή παιδιά, µμόνο 5%. Όµμως εδώ, όπως και στις βιοµμηχανικές χώρες, υπάρχουνανισότητες.Ταλιποβαρήπαιδιάαπαντώνταιπιοσυχνά µμεταξύ των φτωχότερων στρωµμάτων και µμεταξύ των εθνικών µμειονοτήτων.Σεορισµμένεςχώρεςέχουµμεφτάσειστοάλλοάκρο, καθώςηπαιδικήπαχυσαρκίαείναιτώραένασοβαρόπρόβληµμα.

Οιλύσειςτουπροβλήµματος Επειδήοιρίζεςτουυποσιτισµμούβρίσκονταιστηφτώχεια,τηνέλλειψη εκπαίδευσηςκαιτιςανισότητες,ηκαταπολέµμησήτουθααπαιτήσει κάτιπερισσότεροαπότηναπλήπαροχήτροφίµμων.Οιλύσειςµμπορεί να είναι πολύ απλές, όπως µμια κάψουλα βιταµμίνης Α που κοστίζει λίγαλεπτάκαιδίδεταιµμαζίµμετουςεµμβολιασµμούς-έναπρόγραµμµμα που σώζει αυτή τη στιγµμή περίπου 350.000 ζωές κάθε χρόνο ενισχύονταςτοανοσοποιητικόσύστηµμα.Ηενίσχυσητωνβασικών τροφών µμε θρεπτικά στοιχεία, όπως ο σίδηρος και το ιώδιο, είναι αποδεδειγµμένοςτρόποςγιατηνπροστασίαεκατοµμµμυρίωνπαιδιών από καταστρεπτικές διατροφικές ανεπάρκειες και ανασχετικούς παράγοντεςστηνανάπτυξήτους.

21


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚύροςΑσφής Απόφοιτος‘88

ΟΚύροςείναι37ετών,απόφοιτοςτουσχολείουµμαςτηςτάξης του1988.Έχεισπουδάσειδιοίκησηκαιµμάρκετινγκκαιεργάζεται ως διευθυντής προϊόντων και υπηρεσιών στην ANTENNA INTERNET(όµμιλοςΑΝΤΕΝΑ) Ηενασχόλησήτουµμετηνφωτογραφίαξεκίνησεπρινδύοχρόνια µμέσω µμιας προσέγγισης αντικειµμένων από διαφορετικές γωνίες µμε έµμφαση στη φόρµμα και το χρώµμα. Έκτοτε η φωτογραφία αποτελεί ένα πεδίο εκφραστικού πειραµματισµμού, χωρίς οποιονδήποτεπεριορισµμόστηνπροσέγγισηήτηνθεµματολογία. Η φωτογραφική του δηµμιουργία στοχεύει στο συναίσθηµμα έχοντας µμια έντονη ανθρωποκεντρική κατεύθυνση, αλλά πάντα σε συνάρτηση µμε την αυστηρή και πειθαρχηµμένη φόρµμα σε συνδυασµμόµμετηντεχνικήαρτιότητα. Σύµμφωνα µμε τα λόγια του Κύρου, η φωτογραφία αποτελεί µμια µμέθοδο συναισθηµματικής εξωτερίκευσης είναι απλώς ένα καλλιτεχνικό µμέσο το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα µμέγιστο εύροςεκφραστικώνεπιλογών.

22


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αντικείµμενο της δουλειάς της είναι να αναζητά µμαζί µμε την οµμάδα της δηµμιουργικούς δρόµμους και break through ιδέες για την προβολή γνωστών ελληνικών και διεθνών brands, σε επίπεδο below the line επικοινωνίας (προωθητικές ενέργειες, in store kai event marketing, creative media, direct marketing κλπ.). Στο book της συµμπεριλαµμβάνονται δουλειές για πελάτες από τον τραπεζικό χώρο, τις τηλεπικοινωνίες, τη βιοµμηχανία τροφίµμων και ποτών, µμε αρκετές από αυτές να είναι ευρέωςγνωστές. Για την Αννίκα η διαφήµμιση είναι ένας κλάδος γεµμάτος ενδιαφέρουσες προκλήσεις, που ταιριάζουν στον επικοινωνιακό της χαρακτήρα και το πείσµμα της, αλλά και η ιδανική επαγγελµματική διέξοδος για τις καλλιτεχνικές της ανησυχίες. Στα άµμεσα σχέδιά της ωστόσο, εκτός από τηνεπαγγελµματικήτηςεξέλιξη,είναικαιέναµμεταπτυχιακό πάνωστηµμελέτηκαιτοσχεδιασµμόλογοτύπων.

ΑννίκαΚαµμαρινού Απόφοιτη‘03

Η Αννίκα Καµμαρινού αποφοίτησε από τα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη-Λύκειον η Αθηνά το 2003. Σπούδασε graphic design και διαφήµμιση στο Εργαστήριο Ελευθέρων σπουδών της σχολής Βακαλό και κατέχει ΒΑ µμε διπλωµματική εργασία στη λογοτύπηση και την εταιρική ταυτότητα. Η πρώτη της επαγγελµματική ενασχόληση µμε τη γραφιστική ξεκίνησε κατά τη διάρκειατωνφοιτητικώνχρόνων,µμετηνκαλλιτεχνικήεπιµμέλεια προγραµμµμάτωνκαιαφίσαςσεγνωστέςθεατρικέςπαραστάσεις. Το 2007 ολοκλήρωσε τις σπουδές της και αµμέσως εντάχθηκε δυναµμικά στον ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό χώρο της διαφήµμισης. Ικανοποιώντας µμία από τις µμεγαλύτερες επαγγελµματικές της φιλοδοξίες εργάζεται ως art director στο δηµμιουργικότµμήµματηςSpotThompsonJWT-µμίααπότιςπιο δηµμιουργικέςκαικαταξιωµμένεςεταιρείεςτηςΕλλάδαςαλλάκαι παγκοσµμίως.

23


24


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Προσωπογραφίες Στην αίθουσα τέχνης «Καπλανών 5», στην οδό Καπλανών και ΜασσαλίαςστοΚολωνάκι,γίνεταιέκθεσηχαρακτικών-µμονότυπων έργωντουΖαχαρίαΑρβανίτηµμετίτλο«Προσωπογραφίες». Το µμονότυπο είναι µμία τεχνική που συνδυάζει τη χαρακτική µμε τη ζωγραφική και διαφέρει από την µμονοτυπία στο εξής σηµμείο: στη µμονοτυπία δεν υπάρχει µμήτρα, αλλά το µμελάνι ή το χρώµμα ζωγραφίζεται ή απλώνεται σε µμία επιφάνεια από plexiglass ή µμέταλλο και στη συνέχεια τυπώνεται στο χαρτί. Αντιθέτως, στο µμονότυπουπάρχειµμήτρα(χαραγµμένηεπιφάνεια)καιενώµμπορούµμε να έχουµμε απολύτως όµμοια αντίτυπα, τυπώνεται ένα µμόνο ή και περισσότερα,αλλάµμεευδιάκριτεςδιαφορέςµμεταξύτους,ώστε να προκύπτουν έργα τελείως διαφορετικά. Το αποτέλεσµμα θα µμπορούσεναοριστείως«τυπωµμένηζωγραφική». Ηέκθεσηεγκαινιάζεταιστις27Νοεµμβρίουκαιδιαρκείέως τις16Δεκεµμβρίου2008.

25


Φωτογραφίες:ΑλέξανδροςΦιλιππίδης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑντιγόνηΒαλάκου Απόφοιτη‘99 Σε ένα φύλλο χαρτί µμπορούν να συνυπάρξουν σκαριφήµματα διαφορετικώνµμικρώνκόσµμων,τοκαθέναστηδικήτουκλίµμακακαι συχνάυπερκαλύπτονταςτοένατοάλλο,δηµμιουργώνταςπαρ’όλα αυτάέναισορροπηµμένο,αποδεκτόαπότηλογική,αποτέλεσµμα. «Μπορείναπερπατήσεικάποιοςµμέσασεέναφύλλοχαρτί;;» Αυτή την ερώτηση έχει ως αφετηρία η Αντιγόνη Βαλάκου στην τελευταία της δουλειά, µμια γλυπτική εγκατάσταση, φωτογραφίες της οποίας φιλοξενούµμε σε αυτό το τεύχος. Σύρµμα και πλέγµμα, υλικά διακριτικά και εύπλαστα όσο το µμολύβι, µμεταφέρουν στο χώρο κόσµμους µμικρότερους ή µμεγαλύτερους από το δικό µμας και ο παρατηρητής-περιπατητής καλείται να γίνει το τρισδιάστατο παράδοξοµμέσαστοχαρτί. Η Αντιγόνη Βαλάκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Σπούδασε γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών µμε καθηγητή τον Γιώργο Χουλιαρά. Έχει πάρει µμέρος σε οµμαδικές εκθέσεις και εργαστήρια στην Ελλάδα, µμε πιο πρόσφατη την έκθεση «6+2 εκδοχές γλυπτικής σε µμέταλλο» στην gallery kaplanon 5. Από τον Φεβρουάριο του 2008 παρακολουθεί το µμεταπτυχιακό πρόγραµμµματουUniversidadComplutenseτηςΜαδρίτης,µμεθέµμα τη σκηνογραφία, συµμµμετέχοντας παράλληλα σε ταινίες µμικρού µμήκους. Ταυτόχρονα, συνεργάζεται µμε τους γλύπτες Ριχάρδο Φώσκολο και Λήδα Παυλή στα πρώτα βήµματα της art platform, ενόςχώρουέρευναςκαιπειραµματισµμούστονΔήµμοΕξωµμβούργου τηςΤήνου.

26


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΜαριλώραΒρετού Απόφοιτη‘08 ΓεννήθηκαστηνΑθήνατο1990.ΤώρασπουδάζωστοCentralSaintMartin’s,SchoolOfTheArtsστοΛονδίνο.Διάλεξαναξεκινήσω µμεέναFoundationCourseενόςχρόνου,γιατίήθελαναανακαλύψωτιςδυνατότητέςµμουκαιναδωτιάλλουπάρχειπουίσωςθαµμε ενδιέφερεπερισσότερο.Οτοµμέαςπουµμεενδιαφέρειαυτήτηστιγµμήκαιστονοποίοξέρωότιέχωτιςπερισσότερεςδυνατότητες,είναι οιΚαλέςΤέχνες(FineArts).Πιοσυγκεκριµμένα,ηγλυπτική,ηζωγραφική,τοσχέδιοκαιηφωτογραφία. Ό,τιέµμαθαµμέσασταδύοχρόνιαπουήµμουνστοΙΒ(InternationalBaccalaureate)καιτοαποτέλεσµματηςδουλειάςµμου,τοοφείλωστην κυρίαΜαρίαΚόντηκαιστονκύριοΑλέξανδροΑποστολίδη,καθηγητέςστοµμάθηµματωνΚαλλιτεχνικών(Art)τουΙΒτουΖηρίδη.Χωρίς αυτούςδεθαταείχακαταφέρει.Μετιςγνώσειςκαιτιςεµμπειρίεςτουςµμεβοήθησαν,µμεσυµμβούλεψανκαιµμευποστήριξαναρκετά,όχι µμόνοσταµμαθήµματα,αλλάιδιαίτερασεστιγµμέςπουµμουήτανδύσκολοναπάρωκάποιεςσοβαρέςαποφάσειςγιατοµμέλλονµμου.


ΤΑΞΙΔΙ

ΤοεξωτικόΜπαλί 28


ΤΑΞΙΔΙ

Tο Μπαλί είναι νησί της Ινδονησίας και βρίσκεται ανάµμεσα στην Ιάβα,σταδυτικά,καιτοΛόµμποκ,σταανατολικά.Αποτελείµμίααπό τις33επαρχίεςτηςχώραςκαιηπρωτεύουσάτου,ηΝτενπασάρ, βρίσκεται στα νότια του νησιού. Το Μπαλί αποτελεί µμακράν τον πιοτουριστικόπροορισµμότηςΙνδονησίας,ενώείναιγνωστόγια τις ιδιαίτερα ανεπτυγµμένες τέχνες του, συµμπεριλαµμβανοµμένου του χορού, της γλυπτικής, της ζωγραφικής, της δερµματοποιίας, τηςµμεταλλοποιίαςαλλάκαιτηςµμουσικής.Έχειέκταση5.632,86 τετρ. χλµμ. (περίπου το µμέγεθος της Κρήτης) και πληθυσµμό 3,2 εκατοµμµμύρια κατοίκους, εκ των οποίων το 90% είναι Μπαλινέζοι,ενώυπάρχουνκαικάτοικοιτηςΙάβας,Μπαλιάγκα και Μαντουρέζοι. Το Μπαλί µμπορεί να ανήκει στην Ινδονησία, αλλά η πλειοψηφία του πληθυσµμού του είναι Ινδουιστές. Το σχήµμα του νησιού είναι περίπου ροµμβοειδές και οι τέσσερις γωνίες του δείχνουν σχεδόν τα σηµμεία του ορίζοντα, ενώ η καθεµμιάέχειτηνιδιαίτερη«ταυτότητά»της.

Το Ανατολικό Μπαλί είναι το µμέρος όπου δεσπόζει το όρος Αγκούνγκ (3.142µμ.), το οποίο φιλοξενεί ένα ενεργό ηφαίστειο πουέκανεεµμφανήτηνπαρουσίατουτονΜάρτιοτου1963και το οποίο οι Μπαλινέζοι ονοµμάζουν «οµμφαλό του Κόσµμου». Σε αυτό το τµμήµμα του νησιού οι εναλλαγές του τοπίου είναι πραγµματικάεντυπωσιακές,απόζούγκλαέωςβραχώδηςέρηµμος σταβορειοανατολικάτουΑγκούνγκ.ΤοΒόρειοΜπαλίβρέχεται από την ήρεµμη θάλασσα του αρχιπελάγους της Ιάβας. Είναι µμια περιοχή εξαίρετου φυσικού κάλλους µμε άγρια βουνά και πολλούς εντυπωσιακούς καταρράκτες. Στο βόρειο τµμήµμα του νησιού υπάρχει επίσης και το µμοναδικό βουδιστικό µμοναστήρι του Μπαλί καθώς και η µμοναδική βιβλιοθήκη µμε µμπαλινέζικα χειρόγραφα. Το Δυτικό Μπαλί, κατοικείται ως επί το πλείστον απόµμουσουλµμάνουςκαιχριστιανούςκαι,πληντηςπαραλιακής οδού,έχειελάχιστουςάλλουςδρόµμους,όπωςεπίσηςελάχιστα ξενοδοχείακαιξενώνες.Τέλος,τοΝότιοΜπαλί,τοπιοτουριστικό

29


ΤΑΞΙΔΙ

κοµμµμάτιτουνησιού,µμετοαεροδρόµμιο,ταξενοδοχεία,τακαφέ, ταεστιατόρια,ταµμπαρ,τιςντισκοτέκκαιταπολλάµμαγαζιά. Υπολογίζοντας ότι το Μπαλί κατοικείται από το 2.000 π.Χ., εύλογο είναι πως το νησί βρίθει από αρχαία µμνηµμεία και φυσικά ναούς λατρείας του Ινδουισµμού. Οι πολλαπλές αποικίες που ακολούθησαν, ωστόσο, ιδιαίτερα από τους Ολλανδούς κατακτητέςπουκατέφθασανστονησίτο1597καιπαρέµμειναν εκεί για πολλούς αιώνες, επηρέασαν τόσο τον πολιτισµμό όσο καιτηνπολιτικήκατάστασηστονησί.Ηπλήρηςανεξαρτησίατου νησιού επήλθε µμετά από πολλές επαναστάσεις των κατοίκων µμόλιςτο1949καιέτσικατάφερετονησίναορθοποδήσεικαινα εκτιναχθείοικονοµμικά,χάρηστηνταχείατουριστικήανάπτυξη. Αν αποφασίσετε να πάτε στο Μπαλί, δε µμπορεί παρά να επισκεφθείτετηνπόληΣινγκαράγια,στοβορειότερολιµμάνιτου νησιού και πρώην πρωτεύουσά του, τη Ντενπασάρ, σηµμερινή πρωτεύουσακαιµμεγαλύτερηπόλητου,αλλάκαιτηνπόλητου Ουµμπούντ, βόρεια της Ντενπασάρ, που µμε την µμεγάλη αγορά από έργα τέχνης, τα µμουσεία και τις γκαλερί της, θεωρείται αναµμφισβήτητα το πολιτιστικό κέντρο του Μπαλί. Όµμως, η τουριστικήπρωτεύουσατουνησιούκαιτοκέντροτουτουριστικού

30

και εµμπορικού «χαµμού» είναι η Κούτα, µμια πόλη που µμπορείς πολύεύκολαναχαθείς.Βέβαια,αυτόδενισχύειµμόνογιατην Κούτα, αλλά και για κάθε πόλη του Μπαλί, όπου η έννοια ρυµμοτοµμία,όπωςτουλάχιστοντηναντιλαµμβανόµμαστεστηΔύση, είναιπαντελώςάγνωστη. Θα εκπλαγείτε, επίσης, από τους αµμέτρητους κοραλλιογενείς υφάλουςπουπεριβάλλουντοΜπαλί,αλλάκαιαπότιςπαραλίες, οιοποίεςστονότιoτµμήµμαξεχωρίζουνγιατηνκατάλευκηάµμµμο, ενώ στο βόρειο για την κατάµμαυρη. Επισκεφθείτε οπωσδήποτε τονποταµμόHoµμεταµμικράκαραβάκιαsampanκαινακάνετε µμίαβόλταστονπερίφηµμοπαραθαλάσσιοναόTanahLot. Επίσης,έναιδιαίτεραεντυπωσιακόκοµμµμάτιτουΜπαλίείναιοι τεράστιοιορυζώνεςτου.Πριντρειςδεκαετίεςηοικονοµμίατου νησιού βασιζόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στις καλλιέργειες (κυρίως)ρυζιού.Οτουρισµμόςφυσικάπήρεστηνπορείαταηνία, αλλάηκαλλιέργειαρυζιούπαραµμένειοβασικός«εργοδότης» τωνΜπαλινέζων.Έτσι,στακεντρικάκαινότιακυρίωςτουνησιού, και δη στην περιοχή Ουµμπούντ, θα θαµμπωθείτε πραγµματικά από τις τεράστιες καταπράσινες εκτάσεις καλλιεργειών σε βαθµμίδες.


ΤΑΞΙΔΙ

Τέλος,ταθρησκευτικάµμνηµμείαπουπρέπειοπωσδήποτεναεπισκεφθείτε, είναι ο πανέµμορφος ναός Pura Ulun Danu Bratan, ένας σηµμαντικός Ινδουιστικός-Βουδιστικός ναός που δηµμιουργήθηκε τον 17ο αιώνα, για να τιµμήσει την Dewi Danu, θεά των νερών. Είναι χτισµμένος σε µμικρά νησάκια της λίµμνης Bratan και περιβάλλεται έτσι από νερό. Ακόµμα, σηµμαντικό θρησκευτικό µμνηµμείο αποτελεί το Ιερό Δάσος των Πιθήκων στηνπεριοχήτουΟυµμπούντ.Έναςφυσικόςβιότοποςγιαχιλιάδεςπιθήκους καινυχτερίδες,στονοποίοφιλοξενούνταικαιτρίαιεράτέµμπλα. ΗκαλύτερηεποχήναεπισκεφθείκανείςτοΜπαλίείναιαπότονΑπρίλιο έωςτονΣεπτέµμβριο(dryseason),αφούτότεοκαιρόςείναιηλιόλουστος, ηυγρασίαλιγότερηαπόποτέκαιοιβροχέςπουξεσπούνκατάδιαστήµματα είναιπραγµματικάαναζωογονητικές. ΚαλόΤαξίδι!!!

31


ΕΛΛΑΔΑ

Μαίναλο-3µμικράχωριάτηςΑρκαδίας Το Μαίναλο έχει αναρίθµμητα χωριουδάκια στις πλάτες του και το καθένα από αυτά µμπορεί να µμας δώσει µμια άλλη εκδοχή της οµμορφιάς του. Τα τελευταία χρόνια, µμάλιστα, που ξεφυτρώνουν όλο και περισσότερα ξενοδοχεία και ταβερνάκια, µμας δίνονταικαιεπιπλέοναφορµμέςγιαναλοξοδροµμήσουµμεαπότοβασικόµμαςδροµμολόγιο...

32

Αλωνίσταινα

Κάψια

Ένα χωριό-κούκλα, µμια φούχτα σπίτια σπαρµμένα σε µμια µμικρή κοιλάδα που την περικυκλώνουν πλαγιές από έλατα. Την πρωτοανακαλύψαµμε πριν από περίπου δέκα χρόνια, όταν λειτούργησε εδώ ο ξενώνας «Θεοξένια», ενώ στην τελευταία µμας επίσκεψη διαπιστώσαµμε µμε χαρά ότι το χωριό αναπτύσσεται µμεν τουριστικά, αλλά µμε έναν ήπιο τρόπο που του πάει πολύ. Τελευταίαάφιξητοξενοδοχείο«Πλατανίτης»(2710431100, www.hotelplataniti.com), ένα πέτρινο κτίριο στο κέντρο του χωριού µμ’ ένα πλατάνι στην είσοδο. Σηµμειώστε δε ότι το χωριό διαθέτειπλέονκαιταβέρνα,τις«Κατάλπεις»,πάνωστονκεντρικό δρόµμο - απλή σάλα µμε µμεγάλο τζάκι και νόστιµμο, καθηµμερινό µμενού. Μας ενθουσίασαν οι «ζουµμεροί», άψογα τηγανισµμένοι κεφτέδες. Αντίθετα, ο κοκκινιστός κόκορας µμε τις χυλοπίτες µμάς άφησαν µμάλλον αδιάφορους - τόσο το κρέας όσο και τα ζυµμαρικά.

Ένααπόταπρώταχωριάπουσυναντάµμεαµμέσωςµμετάτονκόµμβο της Νεστάνης. Βρίσκεται δηλαδή στο οροπέδιο, τουλάχιστον όµμως έχει χορταστική θέα προς τις ελατοσκέπαστες πλαγιές του Μαινάλου. Δεν είναι ιδιαίτερα γραφικό, αλλά διαθέτει µμερικά σοβαρά πλεονεκτήµματα. Πρώτον, εδώ βρίσκεται ένα από τα πολυτελή ξενοδοχεία της περιοχής, το «Αρχοντικό Καλτεζιώτη»(2710235822,www.kaltezioti.gr).Δεύτερον,το χωριό έχει κάποιες συµμπαθητικές επιλογές για φαγητό. Πολύ κοντά στον «Καλτεζιώτη» θα βρείτε την ταβέρνα «Στα Πέριξ». Στο καµμαροσκέπαστο κατώι του σπιτιού της, η οικογένεια Κλαδούρη σερβίρει εδώ και δύο χρόνια παραδοσιακά πιάτα της περιοχής (καγιανά κ.λπ.), ενώ το ζυµμωτό ψωµμί είναι δικό τους. Πάνω στον κεντρικό δρόµμο του χωριού θα βρείτε τον «Φάνη», κλασική ψησταριά, µμε καλτ σάλα και υπέροχο κρέας. Τέλος,στηγειτονικήΒλαχέρνα,ψηλάστηνπλατείατουχωριού, θα βρείτε το κουλτουριάρικο «Στου ονείρου µμου το στέκι». Είναι παρεΐστικο και µμουσικόφιλο. Αλλά επειδή ουκ επ’ άρτω στήνεταιµμιαεκδροµμή,σηµμειώστεένατελευταίοopening...από άλληκατηγορία.ΣτατέληΜάρτηυπολογίζεταιότιθαανοίξειτο σπήλαιοτηςΚάψιαςµμετοπλούσιοσταλαγµμιτικόυλικό.


ΕΛΛΑΔΑ

Πιάνα Πάνω στον παλιό δρόµμο που ενώνει την Τρίπολη µμε τη Βυτίνα. Έναχωριό-γερακοφωλιά,χτισµμένοστο«φρύδι»ενόςβράχου, που ατενίζει τις κορυφές του Μαίναλου. Ο οικισµμός είναι συµμπαθητικός -ιδιαίτερα η πλατεία-, αλλά δεν έχει τουρισµμό. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα εκτός αιχµμής, το χωριό δίνει την εντύπωση ότι κοιµμάται. Αυτό, βέβαια, µμπορεί να εκληφθεί και ωςπλεονέκτηµμα. ΗΠιάναβρίσκεταιστηνπλαγιάτουόρουςΜαίναλο,σευψόµμετρο 1.150 µμέτρα, κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλεως Διπαίας. Πήρε το όνοµμά της από τον µμυθικό Θεό Πάνα, τον οποίο οι κάτοικοιτηςπεριοχήςλάτρευανιδιαίτερακατάτηναρχαιότητα. Ιδιαίτερα γνωστή έγινε κατά την επανάσταση του ΄21. Εδώ οργανώθηκαν από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη τα πρώτα στρατιωτικά τµμήµματα που ενίσχυσαν τη µμάχη του Βαλτετσίου καικυρίευσαναργότερατηνΤρίπολη.Δηµμιουργήθηκανεθνικά αρτοποιεία, που τροφοδοτούσαν τους πολεµμιστές ολόκληρης τηςπεριοχής.ΗσπηλιάτουθεούΠανός. •ΟιπηγέςτουποταµμούΕλισσώνα,απότονοποίουδρεύεται ηΤρίπολη. •Οινερόµμυλοιµμετιςνεροτριβές. •ΤοΙστορικόΛαογραφικόΜουσείο. •Ηπαλιάθολόκτιστηεκκλησία«ΠαναγιάΠολυκαµμµμένη». •ΟαναδοµμηµμένοςΕθνικόςΦούρνοςστονπερίβολο τηςεκκλησίας. •ΗεπιβλητικήεκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,ηοποίακτίστηκε στιςαρχέςτου20ουαιώνακαιαποτελείσηµμείοαναφοράς στηγύρωπεριοχήδιότιείναικτισµμένηπάνωσεβράχο. Εδώ, λοιπόν, λειτουργεί ο Ξενώνας Παπανικόλα (2710 431170,6944504952),έναµμεγάλοπέτρινοκτίριο,στηνάκρη τουχωριού,µμακριάαπότοµμαζικότουρισµμό,σ’ένακαταπράσινο περιβάλλον µμε εξαιρετική θέα που προσφέρεται για «υπέργεια ενατένιση», όσο φτάνει το µμάτι! Αποπερατώθηκε το 2005, συνδυάζονταςτηνπαραδοσιακήαρχιτεκτονικήµμετιςσύγχρονες ανέσεις, δηµμιουργώντας συνθήκες θαλπωρής και φιλόξενης οικειότητας,γιανααπολαύσετεµμοναδικέςστιγµμέςηρεµμίαςκαι ξεκούρασης.

Άξιαλόγουείναι: Τοµμεγάλοτουπροσόνείναιηαπλοχωριά.Στοισόγειο υπάρχειέναµμεγάλοσαλόνιµμετζάκι,ενώστονεπάνω όροφοβρίσκονταιταδωµμάτια.Όλαέχουνδικότους µμπαλκονάκι. Το διακοσµμητικό ύφος δεν είναι ενιαίο, άλλα δωµμάτια έχουν πιο παραδοσιακά στοιχεία κι άλλαπιοσύγχρονα. Οι κατά παράδοση χρωµματικές επιλογές, όπως το ανοιχτό λαδί, το λουλακί, η ώχρα, το λευκό, συνδυάζονταιαρµμονικάµμεζεστάυλικά,όπωςτοξύλο καιηπέτρα,γιαναδηµμιουργήσουνέναοικείοχωριάτικο ύφος.Όλαταδωµμάτιαδιαθέτουναυτόνοµμηθέρµμανση και κλιµματισµμό, TV, ψυγείο, χρηµματοκιβώτιο και mini hi-fi,ενώυπάρχειηδυνατότηταεξυπηρετήσηςάτοµμων µμειωµμένηςκινητικότητας.Ταδύοµμεγαλύτεραδωµμάτια διαθέτουν και τζάκι µμε µμικρό καθιστικό. Ευπρόσδεκτα είναικαιτακατοικίδιαζώα. Στην κεντρική σάλα µμε την εκλεκτή παραδοσιακή επίπλωσηκαιτοάνετοσαλόνιτηςµμεταζεστάελληνικά κιλίµμιακαιτοτζάκιµμπορείτενααπολαύσετετοπρωινό σας από ντόπια προϊόντα, όπως χωριάτικα αυγά, σπιτικέςµμαρµμελάδες,µμέλιελάτηςΜαινάλου,καρύδια Πιάνας…καιτραχανά. Εξωτερικά,ησάλασυνδέεταιµμεέναευρύχωροξύλινο χαγιάτι για αγνάντι στην οροσειρά του Μαινάλου και τον κάµμπο του Φαλάνθου µμε τη µματιά να απλώνεται µμέχρι τον Πάρνωνα και τον Ταΰγετο. Ο περιβάλλων χώρος του ξενώνα, φτιαγµμένος σε δύο επίπεδα, δίνει τηνδυνατότηταναευχαριστηθείκανείςτοµμεσηµμεριανό ύπνοτουκάτωαπότιςκαρυδιές(καιρούεπιτρέποντος) ήένααπογευµματινόγλυκότουκουταλιούστηνξύλινη πέργολα.

33


ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινήστε από την Αθήνα µμεσω Εθνικής Οδού µμέχρι την Τρίπολη (170χλµμ) και διασχίζοντας κάθετα τις πλατείες της Τρίπολης συνεχίστε για άλλα 19 χλµμ µμέχρι την Πιάνα. Ταµμπέλες του Ξενώνα θα βρείτε και κατά την διάρκεια της διαδροµμής για το χωριό. Ο δρόµμος είναι καλός,ασφαλτοστρωµμένος,µμεπολλέςφυσικές οµμορφιές, ενώ η συνολική διάρκεια του ταξιδιού είναι µμόνο 2 ώρες. Το ξενοδοχείο διαθέτει mountain bikes για περιπετειώδεις εξερευνήσεις στονκάµμποτουΦαλάνθουκαθώςκαιστιςγύρω περιοχές. Το χωριό διατίθεται για όµμορφους περιπάτους καιεπισκέψειςστασοκάκια,τιςεκκλησίεςκαιτο Λαογραφικό Μουσείο του. Κάντε µμία στάση για καφέ ή φαγητό στην πλατεία του χωριού κάτω απότουςπλατάνουςπουχρονολογούνταιαπότην Ελληνική Επανάσταση. Για τους πιο τολµμηρούς υπάρχουνµμονοπάτιαπεριπάτουµμέχριτοποταµμό ΕλισσώναήαναβάσειςστοΠιανοβούνι. Από το χωριό διαµμέσου οδηγικών διαδροµμών φυσικού κάλλους µμπορείτε να επισκεφθείτε τα υπόλοιπα χωριά του Δ. Φαλάνθου όπως το ΛιµμποβίσιµμετοσπίτιτωνΚολοκοτρωναίων. Κοντινές εκδροµμές στη Βυτίνα, τη Στεµμνίτσα, την Δηµμητσάνα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώςκαιοιεπισκέψειςστιςΜονέςΠροδρόµμου, Φιλοσόφου και Αιµμυαλών στο φαράγγι του Λούσιου. Το χιονοδροµμικό κέντρο της Οστρακίνας (Ορ. Μαίναλο) απέχει µμόνο 30 χλµμ από τον ξενώνα. Στα ποτάµμια του Λάδωνα και του Λούσιου διοργανώνονται rafting καθώς και άλλεςδραστηριότητεςεξωτερικούχώρου.

*ΣτηνΠιάνα,όπωςπροαναφέραµμε, λειτουργείοΞενώναςΠαπανικόλα τηςΤζίναςΠαπανικόλα,αποφοίτου‘87.

34


q:

IS YOUR IMAGE IMPORTANT?

ADVERTISE HERE

YOUR CONTRIBUTION IS IMPORTANT

IF YOU WOULD LIKE TO ADVERTISE ON THIS MAGAZINE PLEASE CONTACT US 6945559814


ΙΣΤΟΡΙΑ

CharlesDeGaulle Ο στρατηγός Kάρολος Ντε Γκωλ, ο αρχιτέκτονας της Ε’ Γαλλικής Δηµμοκρατίας, ο Γάλλος πρόεδρος που αποφάνθηκε, ως άλλοςΛουδοβίκοςXIV,«LaFrance,c’estmoi»(«ΗΓαλλίαείµμαιεγώ),παρ’ότιδιερωτήθηεπανειληµμµμένωςστηδιάρκειατης θητείαςτουπώςγίνεταινακυβερνήσεικανείς«µμιαχώραπουέχει246είδητυριού»,παραµμένειµμιααπότιςκυρίαρχεςόσοκαι αµμφιλεγόµμενεςµμορφέςτηςΙστορίαςτου20ούαιώνα.

Ο Κάρολος Ντε Γκωλ (το όνοµμά του θα «δέσει» αργότερα µμε το ποµμπώδες προφίλ της πολιτικής του αφού παραπέµμπει ταυτόχρονα στον Καρλοµμάγνο και στην αρχαία Γαλατία) γεννήθηκε στις 22 Νοεµμβρίου 1890 στη Λίλη της Γαλλίας. Ο δευτερότοκος γιος µμιας οικογένειας ρωµμαιοκαθολικών της ανώτερης µμεσοαστικής τάξης διαποτίζεται µμε τις διδαχές του φιλοσόφουπατέρατου,γεγονόςόµμωςπουδεντονεµμποδίζεινα εκδηλώσειεξαπαλώνονύχωντοενδιαφέροντουγιαµμιαλαµμπρή στρατιωτική σταδιοδροµμία. Η ψηλόλιγνη, οστεώδης φιγούρα του τού χαρίζει το προσωνύµμιο «Σπαράγγι» στη Στρατιωτική ΑκαδηµμίατουΣεν-Συρ,στηνοποίαπραγµματοποιείτιςσπουδές του.Το1913τοποθετείταιµμετοβαθµμότουανθυπολοχαγούσε ένασύνταγµμαπεζικού-οίδιοςπροτιµμούσεπάντατοπεζικόωςτο πιοµμάχιµμοτµμήµματουστρατού-µμεδιοικητήτονσυνταγµματάρχη ΦιλίπΠετέν.ΌτανένανχρόνοαργότεραξεσπάοΑ’Παγκόσµμιος Πόλεµμος, ο Ντε Γκωλ πολεµμά στο Βερντέν, τραυµματίζεται τρεις φορέςκαιζειδύοχρόνιακαιοκτώµμήνεςωςαιχµμάλωτοςτων Γερµμανών (διάστηµμα κατά το οποίο κάνει πέντε ανεπιτυχείς απόπειρεςναδραπετεύσει).Το1921έρχεταιειςγάµμουκοινωνία µμετηναγαπηµμένητουΥβόν.Θααποκτήσειµμαζίτηςτρίαπαιδιά. Το1925οστρατάρχης,πλέον,Πετέντοντοποθετείαξιωµματικό του επιτελείου του Ανώτερου Πολεµμικού Συµμβουλίου. Για αρκετάχρόνιαυπηρετείστηνεικονικούχαρακτήραστρατιωτική

36

δύναµμη κατοχής στη Ρηνανία, όπου διαγιγνώσκει ιδίοις όµμµμασι τόσοτονγερµμανικόκίνδυνοόσοκαιτηγαλλικήανεπάρκεια. Στοµμεταξύέχειεγκαινιάσεικαιτηνάκρωςπαραγωγικήσυγγραφική σταδιοδροµμίατουµμετοέργο«Ηδιχόνοιαστουςκόλπουςτου εχθρού», µμία µμελέτη γύρω από τον συσχετισµμό πολιτικών και στρατιωτικών δυνάµμεων στη Γερµμανία. Ακολουθεί η µμελέτη στρατιωτικής θεωρίας «Προς έναν επαγγελµματικό στρατό», στην οποία υποστηρίζει µμε ζήλο την ιδέα ενός ολιγάριθµμου και ευκίνητου στρατιωτικού σώµματος εξοπλισµμένου σε ύψιστο βαθµμόµμεµμηχανοκίνηταµμέσα.Οιαπόψειςτουέρχονταισεπλήρη αντίθεσηµμετηνκαθαράαµμυντικήπολιτικήπουέχειυιοθετήσειη Γαλλία,καθιστώνταςτονεξαιρετικάαντιπαθήστουςανώτερούς τουαξιωµματικούς. ΟιθεωρίεςτουδυστυχώςγιατηΓηραιάΗπειροεπιβεβαιώνονται καιοχιτλερικόςστρατόςεισβάλλειστηΓαλλία.Οίδιοςτιµμάταιγια τηδράσητουµμετοβαθµμότουυποστράτηγου-βαθµμότονοποίο διατήρησε ισοβίως - µμε εύφηµμο µμνεία ως «αξιοθαύµμαστος, δραστήριος και θαρραλέος ηγέτης». όταν βλέπει την πατρίδα τουέτοιµμηναπαραδοθείστονΆξονα,καταφεύγειστοΛονδίνο. Στις 18 Ιουνίου 1940 απευθύνει την παρθενική ραδιοφωνική έκκληση προς τους συµμπατριώτες του να συνεχίσουν τον


ΙΣΤΟΡΙΑ

πόλεµμο υπό την ηγεσία του. «Ό,τι και αν συµμβεί» θα πει στον πύρινοεκείνολόγοτου«ηφλόγατηςγαλλικήςαντίστασηςδεν πρέπει να σβήσει και δεν θα σβήσει». Στις 2 Αυγούστου ένα γαλλικό στρατοδικείο τον καταδικάζει ερήµμην σε θάνατο, σε καθαίρεσηκαισεδήµμευσητηςπεριουσίαςτου. Ηπορείατουδενανακόπτεταιστοελάχιστο.Στις26Αυγούστου 1944 διασχίζει σε µμια πορεία θριάµμβου τα Ηλύσια Πεδία επευφηµμούµμενοςωςεθνικόςήρωας.Οίδιοςτάσσεταικατάτου θεσµμούτωνκοµμµμάτων(«ΟΝτεΓκωλδενείναιµμετηνΑριστερά. Ούτε µμε τη Δεξιά. Ούτε µμε το Κέντρο. Είναι υπεράνω») και αντιτάσσεται στη νεοσύστατη Δ’ Γαλλική Δηµμοκρατία. Το 1947 ιδρύει τον Συναγερµμό του Γαλλικού Λαού (Rassemblement du Peuple Francais-RPF), ένα πλατύ κίνηµμα που εκφράζει τις γκωλικέςαπόψειςαλλάπουτελικά(1951)µμετασχηµματίζεταισε κόµμµμα προτού διαλυθεί τέσσερα χρόνια αργότερα. Ακολουθεί µμια σύντοµμη αυτοεξορία του στην κατοικία του στο Colombeyles-Deux Eglises, στη διάρκεια της οποίας ασχολείται µμε τη συγγραφήτωναποµμνηµμονευµμάτωντουπουχωρίζονταισετρεις περιόδους: «Η κλήση του καθήκοντος», «Η ενότητα» και «Η σωτηρία». Το1958ηκρίσηστηνΑλγερίακαιοκίνδυνοςενόςεµμφυλίου πολέµμου έρχονται να σώσουν το πολιτικό γόητρό του. Στο τέλος της ίδιας χρονιάς εκλέγεται πρόεδρος της χώρας και αρχιτέκτονας της Ε’ Γαλλικής Δηµμοκρατίας. Ως το 1962, που θαγίνειηαναγνώρισητουαλγερινούκράτους,οιΓάλλοιέχουν εναποθέσειτιςελπίδεςτουςστονστρατηγό.Οίδιοςκαταφέρνει όχι µμόνο να αποτρέψει νέες «Αλγερίες» (επιτρέποντας την αναγνώριση των γαλλικών αποικιών στην Αφρική σε 12 πολιτικάανεξάρτητακράτη)αλλάκαιναεξυγιάνειτηνοικονοµμική κατάσταση,ναεξασφαλίσειτηναναδιοργάνωσητουστρατούκαι ναδηµμιουργήσειµμιαανεξάρτητηπυρηνικήδύναµμηαποτροπής. Σε όλες τις πολιτικές µμάχες του ο Κάρολος Ντε Γκωλ προσδίδει τη µμορφή στρατιωτικής εκστρατείας που έχει στόχο να αφυπνίσει το ναρκωµμένο γαλλικό µμεγαλείο. Χρησιµμοποιεί την Ευρωπαϊκή Οικονοµμική Κοινότητα για να εξυπηρετήσει τα

συµμφέροντα των Γάλλων αγροτών, αποσύρει τη συµμµμετοχή της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ (όχι όµμως από το πολιτικό σκέλος της Ατλαντικής Συµμµμαχίας), εγκαινιάζει µμια πολιτική «ύφεσης καισυνεργασίας»µμετοΑνατολικόΜπλοκ,αναγνωρίζει(1964) τηνκοµμµμουνιστικήΚίνα,τηρείστάσηουδετερότηταςστοΒιετνάµμ (στάση που ερµμηνεύεται ως έκφραση του προσωπικού του αντιαµμερικανισµμού) και στον αραβοϊσραηλινό πόλεµμο, ενισχύει τηναποσχιστικήτάσητωνγαλλόφωνωνΚαναδών,προετοιµμάζει τη Γαλλία να αναλάβει τον ρόλο της ηγέτιδας δύναµμης σε µμια «ΕυρώπηαπότονΑτλαντικόωςταΟυράλια». Στο ερώτηµμα «µμετά τον Ντε Γκωλ ποιος;;» έδωσε µμόνος του απάντησηπρολειαίνονταςτοέδαφοςγιατονΖορζΠοµμπιντού.Ο στρατηγός αυτοεξορίστηκε για µμία ακόµμη, τελευταία, φορά στο σπίτι του, συγγράφοντας τα αποµμνηµμονεύµματά του. Πέθανε από καρδιακήπροσβολήτο1970.

Απόπειραδολοφονίας Ηιστορίαείναιγεµμάτηαπότραγικάδολοφονηµμένουςηγέτες.Από τονΙούλιοΚαίσαραµμέχριτονAnwarSadat.Αλλάηιστορίαείναι γεµμάτηκαιαπόαποτυχηµμένεςαπόπειρεςδολοφονιών.Μερικοί από τους σχεδόν δολοφονηµμένους ηγέτες είναι ο Theodore Roosevelt,oFranklinD.Roosevelt,oΒασιλιάςHussein,οGeraldFord,oHarryTruman,οGeorgeWallace,oRonaldReagen, oΠάπαςΙωάννηςΠαύλοςΙΙ,οAndyWarhol,oΑδόλφοςΧίτλερ καιφυσικάοCharlesDeGaulle. Όταν το 1958 η επανάσταση των Γάλλων αξιωµματικών στην Αλγερία απείλησε τη Γαλλία µμε εµμφύλιο πόλεµμο, ο ήρωας του Β΄ Παγκοσµμίου Πολέµμου Charles De Gaulle επέστρεψε στην εξουσία ως Πρόεδρος της Ε’ Γαλλικής Δηµμοκρατίας. Αρχικά, ήταν προσεκτικά ουδέτερος προς την Αλγερία, όµμως τελικά ο De Gaulle ξεκίνησε να ευνοεί την ανεξαρτησία της Αλγερίας (αυτήηστάσητουπροκάλεσεπερισσότερεςαπόµμίααπόπειρες κατά της ζωής του από οργανώσεις κατά της ανεξαρτησίας). ΜιαδιάσηµμηαπόπειρασυνέβηλίγοπιοέξωαπότοΠαρίσιτον

37
ΙΣΤΟΡΙΑ

Αύγουστοτου1962,ότανοπλισµμένοιάντρεςεπιτέθηκανστην αυτοκινητοποµμπή που µμετέφερε τον De Gaulle και τη σύζυγό του. Το αυτοκίνητο του De Gaulle κεντήθηκε από σφαίρες, τα λάστιχα έσκασαν και το πίσω παράθυρο θρυµματίστηκε, αλλά οι De Gaulles έµμειναν άθικτοι. Μόλις ο De Gaulle σκαρφάλωσε έξω από το αυτοκίνητο έκανε το διάσηµμο σχόλιο «Είναι στ΄ αλήθειακακέςσφαίρες».

ΑπότονΝτεΓκωλστονΣαρκοζί Τιςπαραδοσιακάκαλέςελληνογαλλικέςσχέσειςχαρακτηρίζειένα ιδιαίτεροστοιχείο,αυτότωνισχυρών,πολύκαλώνπροσωπικών σχέσεων µμεταξύ των ηγετών των δύο χωρών. Ο Κωνσταντίνος Καραµμανλής είχε πολύ καλές προσωπικές σχέσεις τόσο µμε τον Σαρλ Ντε Γκωλ, όσο και, πολύ περισσότερο µμάλιστα, µμε τον Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν. Την παράδοση ακολούθησαν οι Ανδρέας Παπανδρέου και Φρανσουά Μιτεράν. Η αλυσίδα

θέµμαείναιηοικονοµμικήκατάστασητηςΕλλάδας,µμετονΓάλλο πρόεδρο να παρατηρεί βελτίωση, καθώς, όπως αναφέρει «οι άνθρωποιείναικαλώςενδεδυµμένοι,δενβλέπειτηναθλιότητα γύρωτου»καιτονΈλληναπρωθυπουργόνααπαντάότιπαρά την πρόοδο που έχει συντελεσθεί, είναι απαραίτητη η συνέχιση τηςπροσπάθειαςγιαοικονοµμικήσταθερότητα. - Τον Σεπτέµμβριο του 1975 πραγµματοποιεί επίσηµμη επίσκεψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ο Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν. Είναι η εποχήπουστηνΕλλάδακορυφώνεταιηπροσπάθειαγιαένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το ξεπάγωµμα της Συµμφωνίας Σύνδεσης βρίσκεται στο επίκεντρο των συνοµμιλιών του ΚωνσταντίνουΚαραµμανλήµμετονΓάλλοπρόεδρο.Στηνατζέντα των συνοµμιλιών περιλαµμβάνονται επίσης οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Ο Ζισκάρ Ντ’ Εστέν θα επισκεφθεί την Αθήνα ξανά τον Μάιο του 1979 για την υπογραφή της προσχώρησηςτηςΕλλάδαςστηνΕυρωπαϊκήΚοινότητα. - Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι Ανδρέας Παπανδρέου καιΦρανσουάΜιτεράνβρίσκονταιστοτιµμόνιτηςΕλλάδαςκαι της Γαλλίας αντίστοιχα. Ο Γάλλος πρόεδρος θα έρθει στην Ελλάδα από το 1982 µμέχρι το 1994 συνολικά εννέα φορές, όχι όλες επίσηµμες επισκέψεις. Τον Σεπτέµμβριο του 1982 θα πραγµματοποιήσειτηνπρώτητουεπίσηµμηεπίσκεψηστηνΑθήνα. Στις συνοµμιλίες µμε τον Ανδρέα Παπανδρέου κυριαρχούν τα θέµματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά και οι οικονοµμικές µμεταρρυθµμίσεις. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό παραµμένουν ως θέµματα στην ατζέντα των συζητήσεων. Θα τίθενταιδιαχρονικά,µμέχρισήµμερα.Τοπρώτοεξάµμηνοτου1984, ο Φρανσουά Μιτεράν, στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας, επισκέφθηκε την Αθήνα δύο φορές, µμε κεντρικά θέµματα στις συνοµμιλίες που είχε µμε τον Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και µμε τον Κωνσταντίνο Καραµμανλή ως Πρόεδρο της Δηµμοκρατίας, τα οικονοµμικά προβλήµματα της ΕΟΚ και την προώθηση της πολιτικήςενοποίησηςτωνχωρών-µμελώντηςΚοινότητας. Την ίδια χρονιά πραγµματοποιείται στην Ελούντα της Κρήτης η συνάντησηµμεταξύΠαπανδρέου,ΜιτεράνκαιΚαντάφι.

έσπασε επί προεδρίας Ζακ Σιράκ, ο οποίος, ως πρόεδρος της Γαλλίαςδενπραγµματοποίησεεπίσηµμηεπίσκεψηστηχώραµμας. Όλα δείχνουν ότι ο πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραµμανλής και ο Γάλλος πρόεδρος κ. Νικολά Σαρκοζί επιθυµμούν να συνεχίσουν την παράδοση, καθώς θεωρείται ότι έχουν πολύ καλέςπροσωπικέςσχέσεις. - Η πρώτη επίσηµμη επίσκεψη Γάλλου προέδρου στην Ελλάδα είναιαυτήτουΣαρλΝτεΓκωλ,οοποίοςεπισκέπτεται,τονΜάιο του 1963, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στις συνοµμιλίες που έχει µμε τον πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο Καραµμανλή, κυρίαρχο

38

- Ο Ζακ Σιράκ ήρθε στην Ελλάδα δύο φορές στη διάρκεια της θητείαςτουωςΠρόεδροςτηςΓαλλίας,καιτιςδύοστοπλαίσιο εκδηλώσεων για την Ε.Ε. Τον Απρίλιο του 2003 στην Αθήνα για την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης νέων κρατών καιτονΙούνιοτουίδιουέτουςγιανασυµμµμετέχειστοΕυρωπαϊκό Συµμβούλιο,στηΘεσσαλονίκη.


 

   

  )'*+,-$ ./0

       

    

   ! " #$%" "&$

 ! +.//012 3 42, ' & # ()*"+!!,*-  - +!   .'/*0&  $  !  % &* - &! # 1*  2 !#" *#  ' ! 5 6 407 8 90 &*  "  )* & * !*# * &&&$")! * *&$) !  

3!  21: -2 43   ;6/< "&$%&)$)&'$!(* $$!$)#  

!"#$%&'#$()*+* ,( &#,-./ ,01 ,2 &'#   '' "( !%%($


ΓΕΥΣΗ

Ηθεωρίατουχάουςστηγαστρονοµμία

ΒασίληςΜασσέλος*,απόφοιτος‘85

Όταν επισκέπτοµμαι ένα εστιατόριο ανοίγω πάντα διεξοδική συζήτησηµμετονσερβιτόρο,τονsommelierκαι,όποτεαυτόείναι εφικτό,µμετονµμάγειρα.Αυτόείναιαπαραίτητοπροκειµμένουνα εκµμαιεύσει κανείς πληροφορίες σηµμαντικές για την αξιολόγηση τουκαταστήµματος.Ταυτόχρονα,ησυζήτησηγιαγαστρονοµμικά θέµματακατάτηδιάρκειατουδείπνουαυξάνειτηνικανοποίηση καιείναιεντέλειαυτόπουξεχωρίζειτουςgourmandsαπότους σιτιζόµμενους για καθαρά λόγους βιολογικούς. Το εστιατόριο, όπουδιαδραµματίστηκεηιστορίαµμας,ήταντοΖuma,µμίαακριβή λονδρέζικη εκδοχή της Ιαπωνικής «ιζάκαγια», το καθ’ ηµμάς δηλαδή µμεζεδοπωλείο. Έχοντας σπουδάσει στην Ιαπωνία και κατέχοντας πέρα από τη γλώσσα και την εκεί γαστρονοµμία αντιλαµμβάνεστε ότι οι δυνατότητες συζήτησης ήταν ιδιαίτερα διευρυµμένες. Ο σερβιτόρος, που κυριολεκτικά µμας έλαχε, µμιλούσε αγγλικά ιθαγενούς αλλά µμε µμία παράξενη προφορά, µμίγµμα Νοτιοαφρικανού φαρµματζή και Νεοϋρκέζου µμαφιόζου, καιήτανεξίσουφλύαρος.Κάνονταςασυνείδητατονσυνειρµμό µμεταξύτηςπροφοράςκαιτουχώρουανέφερασεέναnonsequiturότιέχωγράψεικριτικήγιαέναθαυµμάσιοεστιατόριοστοCape Town,ένααπότακαλύτεραήίσωςκαιτοκαλύτεροαπ’όλαστα οποίαέχωδειπνήσει.«Ποιο;;»µμερωτάµμεφανερόενδιαφέρον ο σερβιτόρος. «Το Constantia Uitsig» του απαντώ. Και µμένει κόκκαλο.Στήληάλατος.Σταµματάνααναπνέει.Δενκινείται.Με κοιτάχωρίςναβλέπεισεµμίασύγχρονηεκδοχήτουβλέµμµματος τωνχιλίωνγυάρδωνµμετοοποίοεπέστρεφανοιΑµμερικανοίαπό τοΒιετνάµμ.Νοµμίζωότιέχειπέσεισεκώµμακαιγιανατονξυπνήσω συνεχίζω: “Το έχει ένας Εγγλέζος. O Frank Swainston.” Καµμία απάντηση. Μαρµμαρωµμένος βασιλιάς ο σερβιτόρος. Κάνω ακόµμη µμία προσπάθεια: «Τον γνωρίζεις;;». Δέχοµμαι, σε πολύ χαµμηλή και απόµμακρη φωνή, την εξής απάντηση: «Βεβαίως τον γνωρίζω… Ονοµμάζοµμαι Alessandro Swainston…O Frank είναι ο πατέρας µμου…». Επειδή οι πιθανότητες να συµμβεί κάτι τέτοιοείναισαφώςµμικρότερεςαπότακερδίσεικανείςτοΤζόκερ µμετά από πέντε τζάκποτ και, παρότι το προφανές βιολογικό

σοκ του Alessandro ήταν µμάλλον επαρκής απόδειξη, ως εκ φύσεως καχύποπτος Έλλην, του έκανα λεπτοµμερείς ερωτήσεις για το Constantia Uitsig. Μου απάντησε σωστά προσθέτοντας καιστοιχεία.ΉτανπέρααπόκάθεαµμφιβολίαογιοςτουFrank Swainston, ο οποίος ήταν ο Λευτέρης Λαζάρου της Νοτίου Αφρικής και ο οποίος έφυγε δυστυχώς πρόωρα πριν λίγους µμήνες. Είναι βέβαιο ότι ο γιος ενός φτασµμένου και διάσηµμου ‘Ελληναδενθαεργαζότανσεµμίατέτοιαθέση(ψωροκωσταίνικη ψωροπερηφάνεια γαρ). Ο Alessandro όµμως, πέρα από το ότι κληρονόµμησε τα µμποέµμικα γονίδια του µμπαµμπά (ο οποίος είχε εργασθείωςταξιτζής,κρουπιέρηςπρινγίνειαυτοδίδακτοςπλην εξαιρετικός chef), γύριζε ένα ντοκιµμαντέρ γεύσης µμε τίτλο “Al Dente” για την εταιρεία του (www.scarabfilms.com) και είχε προσληφθεί προ πενθηµμέρου incognito στο “Zuma” για την εµμπειρία.Τουπόλοιποβράδυείχατηνευκαιρίαναµμάθωπολύ ενδιαφέροντα πράγµματα, όπως π.χ. ότι η Fiamma, αδερφή του Alessandro έχει ανοίξει µμία φοβερή Ιταλική ταβέρνα στο Cape Town στην οποία ο επισκέπτης µμπορεί να αισθανθεί το αόρατο χέρι του αφανούς ήρωα της γαστρονοµμικής αυτής οικογένειας, της Ιταλίδας µμαµμάς και συζύγου του Frank (η Fiamma πρόσφατα έφυγε για ν΄αναλάβει τo La Pergola, στο Gulf Hotel του Μπαχρέϊν). Εάν ήταν δυνατός ο υπολογισµμός των πιθανοτήτων της παραπάνω συνάντησης (βρίσκοµμαι 5-6 µμέρεςτοχρόνοστοΛονδίνοκαιεπέλεξαναφάωστοεστιατόριο που σέρβιρε ο Alessandro για λίγες µμόνος µμέρες. Έτυχε να καθίσουµμε σε τραπέζι που εξυπηρετούσε ο ίδιος και το ’φερε η κουβέντα στο εστιατόριο του πατέρα του) ο παρανοµμαστής θαήταναστρονοµμικόςαριθµμός.Ναλοιπόνπουταµμαθηµματικά του χάους επιβεβαιώνονται µμεταξύ ενός high γιαπωνέζικου εστιατορίου στο Λονδίνο και ενός ύψιστου γαστρονοµμικά αλλά κατά τα λοιπά αφτιασίδωτου εστιατορίου σε ένα κτήµμα έξω από την πόλη του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας. ConstantiaUitsig,Constantia7848,CapeTown +27217944480

*ΟΒασίληςΜασσέλοςείναισυνεργάτηςτηςΚαθηµμερινήςκαιτωνεντύπωντηςσεθέµματαγεύσης.

40


ΓΕΥΣΗ

Το9ονΜεζεδοσχολείον

Συνεχίζει φέτος για 2η χρονιά την εξαιρετικά επιτυχηµμένη παρουσίατουστοχώροτωνµμουσικώνµμεζεδοπωλείων«το9ον Μεζεδοσχολείον».Μετηφροντίδακαιτηνπροσωπικήπινελιά του έµμπειρου πλέον στο χώρο της νυχτερινής διασκέδασης ΓιώργουΓιαµμαρέλλου’95,«το9ονΜεζεδοσχολείον»υπόσχεται αξέχαστεςβραδιέςγλεντιούµμεζωντανήµμουσικήκαιµμοναδικής ποιότητας εδέσµματα, από τις οποίες κανείς δεν επιτρέπεται να πάρειαπουσία. Ο διάκοσµμος του µμαγαζιού παραπέµμπει σαφώς σε νοσταλγικές αναµμνήσειςσχολείου:µμεγάλοςµμαυροπίνακαςµμεανακοινώσεις στο σηµμείο που βρίσκεται η ορχήστρα, ενδυµμασία προσωπικού µμε κύριο στοιχείο τη σχολική ποδιά, ακόµμα και κόλλες αναφοράςστατραπέζια,πληνόµμωςόχιγιαναεξεταστείτεαλλά για να διαβάσετε το τυπωµμένο σε αυτές εξαιρετικό µμενού που προσφέρειηκουζίνατου9ουΜεζεδοσχολείου.

Γιατηνποιότητατουφαγητούπρέπεινααφιερωθείµμίαξεχωριστή αναφορά: όλα τα πιάτα ευφάνταστα και «σπιτικά», η ποσότητα και η νοστιµμιά στην απόλυτη ισορροπία. Αυτό είναι το στιβαρό υπόστρωµμαπάνωστοοποίοχτίζεταιστησυνέχειατηςβραδιάς τοκεφάτογλέντι.Καιτιγλέντι...Μουσικήζωντανή,τραγουδιστές νέοι, µμε µμεράκι, καλοδουλεµμένη ορχήστρα µμε 3 τουλάχιστον όργανα, ακόµμα και πανέρια µμε λουλούδια για τις στιγµμές ενθουσιασµμού,όλααυτάµμαζίαναλαµμβάνουννασαςκρατήσουν κεφάτους και ζωηρούς στο 9ον Μεζεδοσχολείον µμέχρι το τελευταίοκουδούνιτουσχολάσµματος.

9ονΜΕΖΕΔΟΣΧΟΛΕΙΟΝ Πλ.Πλαστήρα9,Παγκράτι,2107562564,6948666736 www.toenaton.gr

41


ΥΓΕΙΑ

Οδιακόπτηςτηςγήρανσης «Πεπρωµμένοφυγείναδύνατον» Μπαίνειςστοσπίτι,ανοίγειςτοδιακόπτη,βλέπειςφως.Ορισµμένα γονίδιααναβοσβήνουνπαρόµμοιους‘µμοριακούςδιακόπτες’στα κύτταρά σου και σε κάνουν να γερνάς. Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, η «εντολή» να γεράσουµμε ίσως να είναι γραµμµμένη στο DNA µμας. Η ανησυχία που προκαλεί το αναπόφευκτο της γήρανσης και του θανάτου συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στγµμή που συνειδητοποίησε τι σηµμαίνει γήρανση και θάνατος. Οι επιστηµμονικές ανακαλύψεις που µμας επέτρεψαν να κατανοήσουµμε λίγο καλύτερα το δυσάρεστο κοινό µμας πεπρωµμένο έγιναν σε καταιγιστικό ρυθµμό τα τελευταία 25 χρόνια δηµμιουργώντας έναν νέο κλάδο της Βιολογίας µμε το διόλουφιλικόόνοµμα«µμοριακήβιογεροντολογία».

Ηεπιστήµμητηςγήρανσης Ηµμοριακήβιογεροντολογίαγεννήθηκεσταµμέσατηςδεκαετίας του1980µμετηνπαρατήρησηότιηαφαίρεσηενόςγονιδίουαπό ένα σκουλήκι προκαλεί σηµμαντική επέκταση του χρόνου της ζωής του. Περιττό να αναφέρω ότι οι επιστήµμονες που έκαναν την ανακάλυψη καθώς και το συγκεκριµμένο είδος σκουληκιού απολαµμβάνουν από τότε διεθνή αναγνώριση. Η παρατήρηση αυτή διέλυσε την αυτονόητη µμέχρι τότε πεποίθηση, ότι η γήρανση των ζωντανών οργανισµμών είναι κάτι που συµμβαίνει νοµμοτελειακά και η προσπάθεια να την επιβραδύνουµμε είναι τόσο συνετή όσο η απόπειρα να κάνουµμε τον ήλιο ν΄ανατέλει

42

από τη Δύση. Όπως συνηθίζεται στη Βιολογία, ανακαλύψεις που υπόσχονται βελτίωση της ανθρώπινης ζωής γρήγορα δοκιµμάζονται στο αγαπηµμένο ζώο χιλιάδων επιστηµμόνων ανά τον κόσµμο, τον ποντικό. Φέρνοντας το όνειρο της εκτεταµμένης νεότητας λίγο πιο κοντά στην πραγµματικότητα, επιστήµμονες δηµμιούργησαν ποντίκια που ζουν παραπάνω απ΄το κανονικό κατόπιν αφαίρεσης ενός γονιδίου. Παρεµμπιπτόντως, το µμακροβιότερο ποντίκι που έχει δηµμιουργηθεί σε εργαστήρια έζησε κοντά στα 5 χρόνια, που µμεταφράζεται σε περίπου 160 ανθρώπινα.

Τιπεριµμένουµμε;;Αφαίρεσέµμαςτογονίδιο! Από αυτήν την προοπτική µμας χωρίζουν πολυάριθµμα τεχνικά προβλήµματαπουείναιάµμεσησυνέπειατουθλιβερούγεγονότος ότιοιάνθρωποιδενείναιποντίκια.Αντοχάσµμαπεριπλοκότητας µμεταξύ ποντικών και ανθρώπων ήταν µμικρότερο, νοσήµματα όπως ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά και η ίδια η γήρανση θα ήταν ήδη παρελθόν. Το προφανέστερο εµμπόδιο στο δρόµμο προς την ανακάλυψη του ελιξηρίου της νεότητας είναι οι πολλέςδεκαετίεςπουαπαιτούνταιγιατηνπραγµματοποίσηµμιας επιστηµμονικά ενδελεχούς µμελέτης της ανθρώπινης γήρανσης. Οι φαρµμακευτικές εταιρείες που επιθυµμούν να επιβιώσουν στην πάλητηςελεύθερηςαγοράςείναιυποχρεωµμένεςναπαράγουν καινούρια προιόντα µμε άµμεσο αντίκτυπο σε ασθένειες που


ΥΓΕΙΑ

να απολαύσουν στα εργαστήρια. Με άλλα λόγια, η Εξέλιξη έχει να λύσει σηµμαντικότερα προβλήµματα από αυτό της γήρανσης. Η ελαφίνα που δεν είναι αρκετά γρήγορη για να ξεφύγει από την τίγρη δε θα µμεταδώσει τα γονίδιά της σε ελαφάκια. Είναι λοιπόνφυσιολογικόότιηεπιβίωσηείναιπολύψηλότερααπότη µμακροζωία στη λίστα των προτεραιοτήτων της Εξέλιξης. Προς αποφυγήπαρεξηγήσεων,αςσηµμειώσωότιηΕξέλιξηδενείναι κάποιαπαντοδύναµμηκυρίαπουαποφασίζειποιοςθαζήσεικαι ποιοςθαπεθάνειστηζούγκλα.Είναιαπλάτοόνοµματηςαέναης, τυφλής εναλλαγής ζωής και θανάτου που µμεσολάβησε για τη σταδιακή µμετάλλαξη ενός βακτηρίου σε άνθρωπο. Επειδή λοιπόν η τεχνολογική πρόοδος µμάς προσέφερε την εξελικτική πολυτέλεια να µμην ανησυχούµμε για την επιβίωση και την αναπαραγωγήµμας,ηάπληστήµμαςφύσηεπιθυµμείτηµμακροζωία, έναστόχοάγνωστοστονυπόλοιποβιολογικόκόσµμο.

Οιδύοόψεις

πλήττουν µμεγάλο αριθµμό ανθρώπων. Και παρότι η γήρανση είναι µμια ασθένεια που πλήττει τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στο Δυτικό κόσµμο, ο χρόνος που απαιτείται για την επιστηµμονικάορθήεξέτασηενόςαντιγηραντικούφαρµμάκουείναι απαγορευτικός, ακόµμα και για τους πλέον µμακροπρόθεσµμους επενδυτέςτωνενλόγωεταιρειών.

Εξέλιξη ΠίσωστηΒιολογία,έναςάλλοςλόγοςπουκαθιστάπροβληµματική τη µμεταφορά των ευρηµμάτων που περιγράφονται παραπάνω σε ανθρώπους είναι η χρησιµμότητα των γονιδίων που όταν αφαιρεθούνχαρίζουνµμακροζωία.Ταγονίδιααυτάείναιπαρόντα σε ελαφρώς διαφορετικές µμορφές σε ανθρώπους, ποντίκια, σκουλήκια και µμικροοργανισµμούς. Δε χρειάζεται βαθιά γνώση εξελικτικής βιολογίας για να καταλάβει κανείς ότι γονίδια που υπάρχουν σε οργανισµμούς που χωρίζονται από εκατοµμµμύρια χρόνια εξέλιξης πρέπει να επιτελούν κάποιο σηµμαντικό ρόλο. Και παρ’όλο που τα µμακρόβια ζώα που δηµμιουργούµμε στο εργαστήριο φαίνονται και είναι υγιή, είναι παραπάνω από πιθανό ότι θα αντιµμετώπιζαν σηµμαντικά προβλήµματα στη µμάχη της επιβίωσης στον πραγµματικό κόσµμο. Το µμειονέκτηµμα µμε το οποίο θα έµμπαιναν οι µμακρόβιοι οργανισµμοί στην παλαίστρα τηςΕξέλιξηςείναικαιοπροφανήςλόγοςπουταζώαπουζουν στηφύσηδεφτάνουντιςµμαθουσαλικέςηλικίεςπουµμπορούν

Σχεδόνκάθεπερίστασηπουµμπορείνασκεφτείκανείςέχειθετικές και αρνητικές συνέπειες. Αυτό που αλλάζει ανά περίσταση είναι τοχρονικόδιάστηµμαπουαπαιτείταιγιατηφανέρωσητηςάλλης όψης του νοµμίσµματος. Έτσι και στην περίπτωση της γήρανσης, η επικρατούσα απάντηση στην ερώτηση «γιατί γερνάµμε;;» είναι η φαινοµμενικά αντιθετική ενέργεια των ίδιων γονιδίων σε διαφορετικάστάδιατηςζωήςενόςοργανισµμού.Στοπαράδειγµμα τηςελαφίναςµμας,ταίδιαγονίδιαπουστανιάτατηςτηβοήθησαν να ξεφύγει από τον τίγρη, θα συµμβάλουν στη γήρανση και το θάνατότης.Κατάµμιαπιοακραίακαιλιγότεροαποδεκτήστους επιστηµμονικούςκύκλουςέκδοσηαυτήςτηςθεωρίας,ηγήρανση είναιέναςεξελικτικάσυντηρηµμένοςµμηχανισµμόςπουεξασφαλίζει τηνεπιβίωσηµμιαςοµμάδαςοργανισµμών.Σύµμφωναµμετηνακραία θεωρία, η γήρανση είναι ένας τρόπος που σκαρφίστηκε η κυρίαΕξέλιξηγιανακάνει‘τόποστανιάτα’.Μιατέτοιαεκδοχή δε φαντάζει τόσο απόµμακρη, αν σκεφτεί κανείς ότι πληθυσµμοί ζώων (αλλά δυστυχώς και ανθρώπων) συχνά αναπαράγονται µμε ρυθµμούς ταχύτερους από τους φυσικούς πόρους (φαγητό) πουείναιστηδιάθεσήτους.Ηγήρανσηλοιπόνθαµμπορούσενα είναιµμιαβιολογικάπρογραµμµματισµμένηπράξηαλτρουισµμούτων γηραιότερων µμελών µμιας οµμάδας προς όφελος των νεότερων. Μία τέτοιου είδους αλτρουιστική εξήγηση της γήρανσης µμού έδωσε την αφορµμή να µμιλήσω για «µμοριακούς διακόπτες γήρανσης», αφού σύµμφωνα µμε τη θεωρία αυτή οι µμοριακοί µμηχανισµμοί που φτιάχνουν τον εγκέφαλο και το στοµμάχι µμας δεδιαφέρουνκαιτόσοαπόαυτούςπουµμαςπροδιαθέτουνγια κοινές ασθένειες της γήρανσης, όπως η νόσος του Αλτσχάιµμερ καιοκαρκίνος. Μέχρι πάντως να βρουν οι µμοριακοί βιολόγοι και οι γιατροί το «κουµμπί»τηςγήρανσης,συνιστώτηµμόνηδοκιµμασµμένησυνταγή αντιγήρανσης:Καλήδιατροφή,καλήπαρέα,σωµματικήεξάσκηση καιάφθονογέλιο! ΣταύροςΓονιδάκης,απόφοιτος’00 Stavros@cantab.net Gonidakis S. & Longo V.D. (2008) Programmed longevity and programmed aging theories. In Bengston V., Silverstein M., Putney N., Gans D. (eds.),Handbookoftheoriesofaging,Elsevier.

43


ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Όταντηλεόρασηαναλαµμβάνει ρόλοψυχοθεραπευτή ΗκυρίαΡούλα,45ετών,απότοΜεγάλοΠεύκο,αντιµμετωπίζει σοβαρό πρόβληµμα µμε την κουνιάδα της, η οποία θέλει να επεµμβαίνει στα οικογενειακά της. Το πρόβληµμα καλούνται να αντιµμετωπίσουν µμια έγκριτη αστρολόγος – µμελλοντολόγος, ένας πρώην παίκτης ριάλιτι, ένας λαϊκός τραγουδιστής και ένα µμοντέλο. Η συζήτηση έχει ανάψει για τα καλά µμε τους µμισούς ναυποστηρίζουνσθεναράτηνκυρίαΡούλακαι τους υπόλοιπους να ζητούν να καταλάβουµμε και την πλευρά τηςκουνιάδας.Καιόλααυτά σεζωντανήσύνδεση. Η Μαργαρίτα, 28 ετών, εξοµμολογείται πώς έπεσε στη µμάστιγα των ναρκωτικών και πως τώρα παλεύει για να κάνει ένα νέο ξεκίνηµμα. Η γυναίκα απέναντί της έχει δάκρυα στα µμάτια, της κρατάει το χέρι και τη διαβεβαιώνει ότι τόσο η εκποµμπή όσο και η ίδια προσωπικά θα βρίσκονταιδίπλατηςσεαυτή την προσπάθειά της, σε αυτό το Γολγοθά. Μετά οι τίτλοι τέλους πέφτουν, ακούγεται το σήµμα της εκποµμπής, η παρουσιάστρια βγάζει το µμικρόφωνο και κατευθύνεται προς το µμακιγιάζ. Θα πιάσεικαλάνούµμερααυτότοθεµματάκι. ΓιατηνκυρίαΡούλακαιτηΜαργαρίτααυτήηµμίνιψυχοθεραπεία ήτανκάτι.Ίσωςαυτήναήτανκαιηπρώτηφοράπουκάποιος υπήρξεεκείγιανατουςακούσει.Στηχειρότερηπερίπτωσηθα αισθανθούνότιδενάξιζετονκόπο,ότιταείπανεστοβρόντο. Στην καλύτερη θα αισθανθούν µμια περιέργεια για αυτό που ονοµμάζεται ‘διά του λόγου θεραπεία’. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωσηένατόσοεπιφανειακόµμέσοθαέχεισυµμβάλεισεκάτι τοουσιαστικό. Ητηλεόρασηλοιπόνµμπορείναευαισθητοποιήσει–όπωςφυσικά καινααναισθητοποιήσει–αλλάσεκαµμίαπερίπτωσηδενµμπορεί ναυποκαταστήσειτηνψυχοθεραπευτικήεργασία,καθότι,µμεταξύ άλλων,υπάρχειµμιαβασικάδιαφορά.Ενώσεµμίαψυχοθεραπεία τα δύο µμέλη έχουν σαν κοινό σκοπό την κατανόηση και την καλυτέρευση των όρων ζωής του θεραπευόµμενου, στην τηλεόραση το σκεπτικό και ο σκοπός των δύο µμελών δεν συναντιούνται. Η θεραπευτική συµμµμαχία βασίζεται στην επιθυµμία του θεραπευόµμενου να ξεπεράσει τις δυσκολίες που

44

αντιµμετωπίζεικαθώςεπίσηςκαιστηνσυνειδητήτουαπόφασηκαι ικανότητανασυνεργαστείµμετονψυχοθεραπευτήπροκειµμένου να πετύχει τους στόχους αυτούς. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να περάσει κάποιος χρόνος ούτως ώστε να δηµμιουργηθεί ένα πλαίσιο βασικής εµμπιστοσύνης µμέσα στο οποίο το άτοµμο θα αισθανθεί ασφαλές για να µμιλήσει για όσα σκέφτεται και αισθάνεται. Εκ βαθέων εξοµμολόγηση χωρίς την προηγούµμενη δηµμιουργία σχέσης εµμπιστοσύνης ισοδυναµμεί µμε ξεγύµμνωση των ψυχών, της οποίας, ως θεατές, γινόµμαστε µμάρτυρες µμε ηδονικό κάποιες φορέςτρόπο. Η ψυχοθεραπεία είναι µμια εξελικτική διαδικασία που αναδιαµμορφώνεται µμέρα µμε τη µμέρα, µμέσα από την αλληλεπίδραση των δύο µμελών και που είναι τόσο µμοναδική όσο και οι προσωπικότητες των ατόµμων που συµμµμετέχουν σε αυτή. Πώς λοιπόν µμπορεί να εξισωθεί µμε κάτι το τόσο ισοπεδωτικόόσοείναιητηλεόραση;; Αυτή είναι απαραίτητη συνθήκη σε κάθε ψυχοθεραπευτική σχέση, οποιασδήποτε θεωρητικής κατεύθυνσης και αν είναι ο θεραπευτής. Συγκεκριµμένα στην περίπτωσητηςψυχοθεραπείαςψυχαναλυτικήςέµμπνευσης,όπου σκοπός είναι η ανάδειξη και η κατανόηση των ασυνείδητων συγκρούσεων και η βελτίωση των σχέσεων µμε τον εαυτό και τους άλλους, η συνάντηση των δύο µμελών της θεραπευτικής σχέσης ισοδυναµμεί µμε ‘διορθωτική συναισθηµματική διαδικασία’, όπου προηγούµμενα µμοντέλα σχέσεων επαναλαµμβάνονται αλλά αυτή τη φορά µμε άλλους όρους, σε ένα ασφαλές πλαίσιο και υπότοπρίσµμαωριµμότερωνδιεργασιών. Τελικά,γιαλόγουςευκολίαςήάγνοιαςµμπορείναεπιλέγουµμετο ψεύτικοέναντιτουαυθεντικού,αλλάτουλάχιστοναςγνωρίζουµμε τιςεπιλογέςµμαςκαιτιςσυνέπειέςτους.

ΖορµμπάΡοδούλα,απόφοιτη’96 Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια


ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Όληηαλήθειαγιατιςπολυβιταµμίνες Ακόµμηπαίρνετεσυµμπληρώµματαβιταµμινών,«έτσι γιασιγουριά»;; Σε αυτή την περίπτωση µμάλλον έχετε µμείνει πίσω! Αν πιστεύετε τις εταιρίες βιταµμινών, τότε µμάλλον θεωρείτε ότι τα συµμπληρώµματα διατροφής σήµμερα είναι «µμαγικά φίλτρα»: µμειώνουν τη χοληστερίνη, δυναµμώνουν την άµμυνα του οργανισµμού, καταπολεµμούν την υπέρταση, βελτιώνουν τη µμνήµμη και τη συγκέντρωσή σας, αποτρέπουν την εµμφάνιση καρκίνου, δυναµμώνουν την όρασηκαιάλλαπολλά.

να µμην έφτανε αυτό πολλές νέες έρευνες του National Cancer Institute και του American Cancer Society βρήκαν ότι όσοι παίρνουν πολυβιταµμίνες πιθανόν να έχουν περισσότερεςπιθανότητεςναεµμφανίσουν καρκίνο!Έωςότουλοιπόνοιεπιστήµμονες ξεκαθαρίσουν το τοπίο σιγουρευτείτε ότι τα συµμπληρώµματα διατροφής που παίρνετε είναι ασφαλή. Πρώτα απ’ όλα όµμωςαναρωτηθείτεανόντωςχρειάζεται ναπαίρνετεπολυβιταµμίνες. Τιπρέπειλοιπόνήτιδενπρέπειναπεριέχειµμια πολυβιταµμίνη;; Σύµμφωνα µμε το National Academy of Sciences’ Institute of Medicine ένα ασφαλές πολυβιταµμινούχο σκεύασµμα θα πρέπει να περιέχει:

Στην πραγµματικότητα όµμως όλοι αυτοί οι ισχυρισµμοί στηρίζονται σε σαθρές έρευνες και κάποιοι είναι εντελώς λάθος! Και σαν

Vit.Α

έως4,000IU

Beta-Carotene

έως5,000IU

Vit.C

60-1,000mg

Vit.D

400 IU

Vit.Ε

30-100IU

Vit.Κ

20 mcg

Θειαµμίνη(Β-1)

1.2 mg

Ριβοφλαβίνη(Β-2)

1.7mg

Νιασίνη(Β-3)

16-35mg

Vit.B-6

2-100mg

Φυλλικόοξύ

έως400mcg

Vit.B-12

6 mcg

Ασβέστιο

Άνδρες:έως200mg-Γυναίκες:ανάλογαµμετιςανάγκες

Σίδηρος

έως10mg–Προ-εµμµμηνοπαυσιακέςγυναίκες:18mg

Φώσφορος

έως350mg

Μαγνήσιο

100-50mg

Ψευδάργυρος

8-23mg

Χαλκός

0.9-10mg

Σελήνιο

20-105mg

Χρώµμιο

35 mcg

ΌλγαΚουνάρηM.S.,R.D. RegisteredDietitian/NutritionTherapist ΣύµμβουλοςΔιατροφής«ΝέαςΓενιάςΖηρίδη»

45


Φωτ.:SingaporeTourismBoard

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Hλάµμψητωνφώτων! ΤαξιδέψαµμεστηΣιγκαπούρηγιατοπρώτονυχτερινόGPστηνιστορίατηςF1καιπραγµματικάθαµμπωθήκαµμεαπ’όσαείδαµμεκαιζήσαµμε… TάκηςΠουρναράκης*,απόφοιτoς’89 ΗΣιγκαπούρηήΣιγκαπούραόπωςέλεγανοιπαλαιοίναυτικοί, είναι µμια πόλη κράτος που γειτνιάζει µμε τη Μαλαισία µμε την οποία συνδέεται µμε δυο γέφυρες. Η «Πόλη των Λεόντων», αυτό σηµμαίνει η ονοµμασία της, εκτείνεται σε 704 τετραγωνικά χιλιόµμετρα και έχει 5 εκ. κατοίκους. Το κλίµμα της είναι τροπικό, η χαµμηλότερη θερµμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ είναι 19 βαθµμοί Κελσίου ενώ η υψηλότερη 34 βαθµμοί. Τα ποσοστά

46

υγρασίας συχνά ξεπερνούν το 90%. Σε αντίθεση µμε το µμεγαλύτεροκοµμµμάτιτηςΙνδονησίαςηΣιγκαπούρηέχειφυσική προστασίααπόακραίακαιρικάφαινόµμενα(τυφώνες,µμουσώνες). ΈτσιοιΒρετανοίεκµμεταλλεύτηκαναυτήτηφυσικήατόληγιανα φτιάξουν εκεί ένα από τα µμεγαλύτερα λιµμάνια του κόσµμου. Η Σιγκαπούρη µμαζί µμε το Μονακό είναι οι πιο πυκνοκατοικηµμένες χώρεςστονκόσµμο.Εσχάτωςοικάτοικοιέχουναναγκαστείνα µμπαζώσουντηθάλασσαγιαναεπεκταθούν.


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Χωρίς καµμία αµμφιβολία το highlight της χρονιάς για τη F1, ήταν το GP της Σιγκαπούρης. Δεν βάζει ο νους του ανθρώπου το τι έγινε εκεί αυτές τις µμέρες. Βρεθήκαµμε απεσταλµμένοι της τηλεόρασης του Alpha και για µμια εβδοµμάδα προσπαθούσαµμε ανεπιτυχώςνακλείσουµμετοστόµμααπότιςεκπλήξεις.

Σιγκαπούρη.ΗSingaporeAirlinesπετάµμεBoeing777απότην ΑθήναέωςτηΣιγκαπούρη.ΕκείστοαεροδρόµμιοΤσάνγκιείδαµμε γιαπρώτηφοράσευπηρεσίακαιτοAirbus380πουβαµμµμένο στα χρώµματα της Singapore Airlines ταξιδεύει από Σιγκαπούρη προςΣίδνεϊκαιΛονδίνο.

Τοταξίδιµμεγάλο,10ώρεςναπας,11ναγυρίσειςαλλάµμεγάλη αβάντα η ύπαρξη απευθείας πτήσης από την Αθήνα έως τη

Όπως ίσως είδατε από τα τηλεοπτικά πλάνα (σ.σ: ξεπέρασαν τα 800 εκ. οι τηλεθεατές παγκοσµμίως), ο αγώνας έγινε στην

47


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Marina Bay». Πρώτα απ’ όλα έκλεισαν οι δρόµμοι για 5 µμέρες. Ο µμόνος τρόπος να φτάσεις κοντά στην πίστα ήταν το µμετρό.Οιεπιχειρηµματίεςτηςπεριοχήςδήλωσαν:«Τοκλείσιµμο των δρόµμων επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις µμας αλλά κατανοούµμεότιαυτόείναιγιατοκαλότουτόπου». Όληηπόληζούσεστορυθµμότουαγώνα,όλοιµμαόλοιµμιλούσαν γι’αυτό.Ταπρωτοσέλιδατωνεφηµμερίδων,ταδελτίαειδήσεων τοείχανπρώτοθέµμα.Όλοιοικεντρικοίδρόµμοιγεµμάτοιπανό, αφίσες, στα εµμπορικά κέντρα ειδικά περίπτερα µμε θέµμα τη F1, αρώµματα, µμπλουζάκια, µμέχρι και µμενού F1 είχαν φτιάξει. Στον περιβάλλοντα χώρο της πίστας δεκάδες παράπλευρες εκδηλώσεις µμε υπεραυτοκίνητα (σ.σ: θραύση κάνει το νέο Skyline της Nissan), εκθέσεις φωτογραφίας για τη F1, αλλά και τεράστια πολυτελή περίπτερα χορηγών που έδωσαν γη και ύδωργιαναµμεγιστοποιήσουντηνπροβολήτους.

Μετηγλώσσατωναριθµμών Θέλετε νούµμερα;; Η ΙΝG που µμπήκε πέρυσι στη F1 επένδυσε 275 εκ. ευρώ και πήρε πίσω µμέσω προβολής 1.5 δις. Στο Μπαχρέιν,πουφιλοξενούναγώνακάθεχρόνο,ξοδεύουν45 εκ. ετησίως και στο σύνολο έχουν κερδίσει 395 εκ. ευρώ. Στο Μονακό, που πολλοί το παραλληλίζουν µμε τη Σιγκαπούρη (σ.σ:αδικείταιηΣιγκαπούρη!),ξοδεύουν7εκ.καιεισπράττουν 17 κάθε χρόνο. Ο υπουργός εµμπορίου και βιοµμηχανίας της Σιγκαπούρης µμας είπε: «Στόχος µμας είναι να κάνουµμε τη Σιγκαπούρηµμιαπαγκόσµμιαπόληµμευψηλούεπιπέδουθεάµματα και διοργανώσεις. Ένας αγώνα F1 θα µμαζέψει εκατοντάδες εκ. τηλεθεατές παγκοσµμίως που θα βλέπουν την πόλη µμας. Σηµμαντικοί τοµμείς στην οικονοµμία µμας, όπως η προσέλευση τουριστών, τα ξενοδοχεία τα εστιατόρια, οι αεροπορικές εταιρείες,θαωφεληθούν». Ηδιοργάνωσητουαγώνακόστισεφέτος75εκ.ευρώ,τα40 απ’αυτάεπένδυσετοΣυµμβούλιοΤουρισµμούτηςΣιγκαπούρης. Ο Λώρενς Λιόνγκ, υπεύθυνος διαχείρισης των χρηµμάτων, εκτιµμά ότι τα ετήσια κέρδη για τον τουρισµμό θα φτάσουν τα 50 εκ. ευρώ. Στάθηκε στο παράδειγµμα της Σαγκάη που από το 2004 που φιλοξενεί αγώνα κέρδισε 350 εκ. ευρώ, τα οποία διοχετεύτηκαν σε υποδοµμές ξενοδοχείων, εστίασης και στην προβολήτηςπόλης. Οι κυβερνώντες στη Σιγκαπούρη δεν ξύπνησαν χτες και είπαν: «ΔεζητάµμεέναναγώναF1;;»καιστηρίχτηκανστηρευστότηταγια νατονεξασφαλίσουν.Πλανάστε,τοπροσπαθούναπότο1989 καιτοεξασφάλισανεπειδήαποδέχτηκαννατονκάνουννύχτα.

48

Οι Κασσάνδρες προέβλεπαν καταστροφές: «Δεν µμπορείς να προσπεράσεις, δεν φωτίζεται επαρκώς, υπάρχουν θέµματα ασφαλείας, θα είναι βαρετό, θα είναι επικίνδυνο εάν βρέξει». Ότανεπιχειρείςκάτιτόσοµμεγάλοόσοαυτόπουκατόρθωσαντην προηγούµμενηΚυριακήοιοργανωτέςστηΣιγκαπούρη,θέλειςνα σουχαµμογελάσειλίγοκαιητύχη.Ενώτιςυπόλοιπεςµμέρεςέβρεχε συνεχώς ως δια µμαγείας δεν έπεσε βροχή από την Παρασκευή το µμεσηµμέρι ως τα ξηµμερώµματα της Δευτέρας. Οι οδηγοί µμετά την πετυχηµμένη προσπάθεια του Ρόζµμπεργκ που πέρασε τον Τρούλι «µμπλοκάροντας τα πάντα» ξεθάρρεψαν και είδαµμε προσπεράσµματαενώηεξέλιξητουαγώναήτανσυναρπαστική. Χρειάζεταιτρέλαγιανασκεφτείκανείςναδιοργανώσειαγώνα, νύχτα, στους δρόµμους του λιµμανιού. Αλλά χρειάζεται και µμια χώραµμενοοτροπίασαναυτήτηςΣιγκαπούρηςγιαναπετύχειτο εγχείρηµμααυτό.«ΗκυβέρνησητηςΣιγκαπούρηςείναιηµμοναδική µμηδιεφθαρµμένηστονκόσµμογιατίείναι µμακράν η πιο καλοπληρωµμένη και η διαφθορά τιµμωρείται µμε θάνατο», µμας λέει ο Άρης, ναυλοµμεσίτης που µμένει πλέον µμόνιµμα µμε την οικογένειά του εκεί. «Εκτός από το λιµμάνι και τις επενδύσεις σε βιοτεχνολογία και αφαλάτωση, προωθούν και τον τουρισµμό.Έστησανόλοτοσκηνικότου αγώναχωρίςναενοχληθείάνθρωπος. Είναι απίστευτα οργανωτικοί, ικανοί, έχουν άφθονο χρήµμα και διάθεση», καταλήγει ο συµμπατριώτης µμας που είναι βέβαιος πως η Σιγκαπούρη είναι το πιο ασφαλές µμέρος στον κόσµμο. «Αν αφήσω πάνω στο µμπαρ το πορτοφόλιµμουήθατρέξουνξοπίσω µμου ή θα µμου το φέρουν σπίτι ή θα το βρω να µμε περιµμένει ακόµμη κι αν περάσεικαιρός».

Στοµμέλλον… Η Σιγκαπούρη έκανε πέντε χρόνια συµμβόλαιο µμε τον Έκλεστον για τη φιλοξενίατουαγώνα.Ηοργάνωσηθα κοστίσει 100 εκ. ευρώ, υπολογίστε χοντρικάάλλα60εκ.γιαδικαιώµματα στη FOΑ. Η κυβερνητική οργάνωση «Συµμβούλιο Τουρισµμού» επενδύει το 60% απ’ αυτά, το υπόλοιπο 40% το βάζει η εταιρεία Singapore GP Pte συµμφερόντων του Ονγκ Μπενκγ Σενγκ που έχει και τα περισσότερα


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ξενοδοχεία στην πόλη. Ήδη από την πρώτη χρονιά είχαν κέρδη! Παρεµμπιπτόντως τα ξενοδοχεία ήταν απίστευτα και η εξυπηρέτησή τους ασύγκριτη, απλά δεν υπάρχει πουθενά αλλούστονκόσµμοεκτόςίσωςαπότηνΑµμερική.Τοπροσωπικό άριστα εκπαιδευµμένο, όλα φροντισµμένα µμέχρι την τελευταία λεπτοµμέρεια. Στο µμετρό υπάρχει άνθρωπος να εξυπηρετήσει κάποιον που δυσκολεύεται να προσανατολιστεί, τα ταξί πεντακάθαρα,οιοδηγοίευγενέστατοικιόσοκιανπροσπαθήσεις δενυπάρχειπερίπτωσηνασ’αφήσουνήνασεπάρουνεκτός τωνπροβλεπόµμενωνσηµμείων,εκδίδουναποδείξεις.Τοµμυστικό;; Tο ταξί δεν τους ανήκει, η κυβέρνηση παρακρατά την ψιλή κυριότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να προσπαθήσει να περάσει

άνθρωπος το δρόµμο εκτός διάβασης, δεν υπάρχει περίπτωση ναδειςκάποιοννακαπνίζεισεδηµμόσιοχώρο.Δενυπάρχειστο δρόµμοένασκουπίδι,έτσιγιαδείγµμαβρεαδερφέ! Γιατίταγράφουµμεόλααυτά;;Μαγιαναγίνεικατανοητόότιτίποτα σ’αυτήτηζωήδενείναιτυχαίο.Γιανακάνειςµμιατέτοιαεπιτυχία χρειάζονταιπροδιαγραφές,υποδοµμές,παιδείακαινοοτροπία.Η Σιγκαπούρη τα έχει όλα αυτά. Σας προτείνουµμε ανεπιφύλακτα ναπρογραµμµματίσετετοεπόµμενόσαςταξίδιεκείσυνδυάζοντάς το µμε το GP του 2009. Το δεύτερο νυχτερινό GP στην ιστορία τηςF1είναιπρογραµμµματισµμένογιατις27/9/2009.*ΟTάκηςΠουρναράκηςείναιαρθρογράφοςσεθέµματααυτοκινήτουκαιπαρουσιαστήςτηςεκποµμπήςFormula1.


HOBBY

Πόκερ Κάθε φοιτητής που θέλει να σέβεται τον εαυτό του, εκτός από καφέ, τάβλι (και ειδικά στο Πολυτεχνείο) πρέπει να εξασκηθεί στηντέχνητουπόκερ.Τοπόκερείναιέναπαιχνίδιτηςτράπουλας και µμπορεί να παιχτεί ακόµμα και µμε δυο παίχτες. Έχει παρά πολλέςπαραλλαγές(5drawpoker,Omaha,sevenstud,Texas holdem).ΗπιογνωστήπαραλλαγήείναιτοTexasholdem. Θασαςεξηγήσωπώςπαίζεταιτοtexasholdem: Σεκάθεπαιχνίδιυπάρχειηθέσητουdealer,αριστεράαπότον dealerείναιηθέσητουsmallblindκαιαριστεράαπότοsmall blindηθέσητουbigblind.Πρινµμοιραστούνταφύλλαοφείλουν οιπαίκτεςπουβρίσκονταισταblindsνατοποθετήσουνχρήµματα στοpot(τραπέζι).Τοbigblindείναισυνήθωςδιπλάσιοτουsmall blind.Αφούµμοιραστούνταφύλλα«µμιλάει»αυτόςπουβρίσκεται αριστεράαπότοbigblindκαιαποφασίζειανθακάνειcall,δηλαδή ανθαβάλειταχρήµματαστοpotπουέβαλετοbigblindγιανα συνεχίσειστηνπαρτίδα,ανθακάνειfold,δηλαδήπάσο,ήανθα κάνειraiseστοποντάρισµμα,δηλαδήανθαβάλειπερισσότερα χρήµματα στο pot από όσα έβαλε το big blind. Ύστερα µμιλάει ο επόµμενος παίχτης και αποφασίζει αν θα µμπει στην παρτίδα (call)ήανθαβάλεικαιαλλάχρήµματα(raise).Αφούτελειώσει οπρώτοςγύροςπονταρίσµματοςοφείλουνόσοιπαίχτεςθέλουν να διεκδικήσουν το pot ή αλλιώς την παρτίδα να έχουν βάλει ταιδίαχρήµματαστοpot.Ύστεραανοίγουν3φύλλα(flop)από τηντράπουλακαιξεκινάειοεπόµμενοςγύροςπονταρίσµματοςµμε τονπαίχτηπουβρίσκεταιαριστεράτουdealer(smallblind)να µμιλαεί πρώτος και να αποφασίζει, αν θα κάνει check(να µμείνει στηνπαρτίδαχωρίςναποντάρει)ήbet(ναποντάρειχρήµματα). Για να συνεχίσει κάποιος να είναι στην παρτίδα πρέπει να βάλει τα ίδια χρήµματα µμε το τελευταίο ποντάρισµμα που έγινε. Αφού ολοκληρωθείκαιαυτόςογύροςπονταρίσµματοςανοίγεικαιτο τέταρτοφύλλο(turn)καιξεκινάοεπόµμενοςγύρος.Στοτέλος ανοίγει και το πέµμπτο φύλλο (river) και ξεκινά και ένας ακόµμα γύροςπονταρίσµματος.Καιστοτέλοςανοίγουνταφύλλατους οι εναποµμείναντες παίχτες και αυτός που έχει τον καλύτερο συνδυασµμόκερδίζει.

Υπάρχουνδυοτρόποιγιανακερδίσεικάποιοςτοpot: Α) να ποντάρει χρήµματα και όλοι οι άλλοι παίχτες να κάνουν πάσο(fold)ή Β)ναέχειτονκαλύτεροδυνατόσυνδυασµμόχρησιµμοποιώνταςτα δυοφύλλαστοχέρικαιτα5κάτω.Μπορείςναχρησιµμοποιήσεις 2 φύλλα από το χέρι και 3 κάτω, 1 φύλλο από το χέρι και 4 κάτω,ήακόµμακαιτα5φύλλααπόκάτω. Οικαλύτεροισυνδυασµμοίείναιοιεξής: Κεντά χρώµμα: 5 φύλλα στη σειρά που να έχουν το ίδιο χρώµμα πχ56789κούπες.(Μετονορό«χρώµμα»εννοούµμετοσύµμβολο (κούπες,σπαθιά,καρό,µμπαστούνια) Καρέ:4ίδιαφύλλαπ.χ.τέσσεριςρηγάδες ΦουλΧάους:3φύλλαίδιακαιδυοφύλλαίδια,π.χ.3άσσοικαι 2Βαλέδες:Φουλτουάσσουµμεβαλέδες Χρώµμα:5φύλλαιδίουχρώµματος,πχ5σπαθιά Κέντα:5οποιαδήποτεφύλλαστησειρά,πχ45678 3ίδιαφύλλα,π.χ.3ντάµμες 2ζευγάρια,π.χ.2εννιάρια,2εξάρια 1ζευγάρι,π.χ.10άρια High Card: σε περίπτωση που κανένας παίχτης δε κάνει καλό συνδυασµμό,κερδίζειαυτόςπουέχειτοψηλότεροφύλλο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσµμο που παίζουν πόκερ επαγγελµματικά,δηλαδήβγάζουνχρήµματααπόαυτότοπαιχνίδι. Μερικοίαπότουςδιασηµμότερουςπαίχτεςείναιοι: Doyle Brunson, Phil Hellmuth, Negreanu, Gus Hansen, Phil Ivy,ChrisFerguson. Μια από τις πιο σοφές φράσεις που έχω ακούσει για το πόκερ είναι ότι το πόκερ δεν είναι παιχνίδι χαρτιών που παίζεται από ανθρώπους, αλλά είναι παιχνίδι ανθρώπων που παίζεται από χαρτιά. Poker is a game that you need one minute to learn and onelifetomaster. ΜουσταφέλοςΧαράλαµμπος,απόφοιτος‘06

50


ΝΕΑΣΑΛΑ

ΓενικήΣυνέλευσηΣΑΛΑ Πραγµματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεµμβρίου 2008 στα γραφεία του Συλλόγου µμας η έκτακτη Γενική Συνέλευση µμε σκοπό την τροποποίηση του Καταστατικού. ΜετάαπόµμιαδιαλογικήσυζήτησηοµμόφωναταµμέλητηςΓενικής Συνέλευσης αποφάσισαν και ψήφισαν τις προτεινόµμενες αλλαγέςτουδιοικητικούσυµμβουλίουόπωςτιςείχεεπεξεργαστεί το µμέλος του Δ.Σ. και δικηγόρος Γεράσιµμος Κοµμµματάς.

ΤοΠροεδρείοτηςΓενικήςΣυνέλευσης ΧριστίναΚαλλίαΓενικήΓραµμµματέαςΣυνέλευσης ΙωάννηςΚαστρίτηςΠρόεδροςΓενικήςΣυνέλευσης ΓεράσιµμοςΚοµμµματάςΕισηγητής ΣτέλιοςΛιναρδάκηςΠρόεδροςΔΣ


ΝΕΑΣΧΟΛΕΙΟΥ

Προγράµμµματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Η Νέα Γενιά Ζηρίδη πραγµματοποιεί βιωµματικά εκπαιδευτικά προγράµμµματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τους µμαθητές τηςκαθώςκαιγιατουςµμαθητέςδηµμόσιωνσχολείων στους θεµματικούς βοτανικούς κήπους που έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία µμε το Πανεπιστήµμιο του Αιγαίου, όπως τον ΚήποτηςΜεσογειακήςΓεωργίαςκαιτονΚήποτηςΕλληνικής Μυθολογίας.Στοπλαίσιοεξεικοίωσηςτωνπαιδιώνµμεταζώα,η Νέα Γενιά Ζηρίδη πραγµματοποιεί προγράµμµματα για µμαθητές στη µμοναδικήφάρµμαπουέχειστιςεγκαταστάσειςτηςµμεήµμεραζώα. Επίσης,ηΝέαΓενιάΖηρίδησυµμµμετέχειενεργάσεπρογράµμµματα ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων, όπως χαρτιού, πλαστικού και αλουµμινίου, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών,µμπαταριών,κινητώντηλεφώνων,λαµμπτήρωνκ.λ.π. ΗΝέαΓενιάΖηρίδηείναιτοµμόνοσχολείοστηνΕλλάδαπου έχειπιστοποιηθείκατάταδιεθνέςπρότυπαγιατοπεριβάλλον ISO14001.

Δείτετoνέοανανεωµμένο siteτουσχολείουµμας Η νέα ιστοσελίδα του σχολείου µμας σας περιµμένει ανανεωµμένη στη διεύθυνση www.ziridis.gr. Όπως θα διαπιστώσετε, το νέο siteπεριέχειπληροφορίεςγιαόλεςτιςβαθµμίδεςεκπαίδευσης, τατµμήµματατουσχολείουκαιτοΣύλλογοΑποφοίτων. Στόχος της νέας µμας ιστοσελίδας είναι η άµμεση ενηµμέρωση µμε τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις, τα νέα του σχολείου και τουΣυλλόγου.Γιαοποιαδήποτειδέαήπρότασησχετικάµμετη λειτουργικότητα και τον εµμπλουτισµμό του περιεχοµμένου του παρακαλούµμεστείλτεe-mailστοmsismanidou@ziridis.gr.

Υποτροφίες ΗΝέαΓενιάΖηρίδηδιοργάνωσεγιαµμίαακόµμηχρονιάτοΔιαγωνισµμόΥποτροφιώνδίνονταςέτσιτηδυνατότητασεµμαθητέςαπο όλητηνΕλλάδαναφοιτήσουνδωρεάνστοΓυµμνάσιοκαιστοΛύκειο.Γιατοσχολικόέτος2008-2009,τηνυποτροφίακέρδισαν10 µμαθητέςγιατηνΑ΄Γυµμνασίουαπότους91µμαθητέςπουσυµμµμετείχανστοδιαγωνισµμό:5µμαθητέςαπότηΝέαΓενιάΖηρίδηκαι5από άλλασχολείατηςΕλλάδας.ΓιατοInternationalBaccalaureate,τοδιετέςπρόγραµμµματηςΝέαςΓενιάςΖηρίδηπουπροετοιµμάζειτους µμαθητέςγιατακαλύτεραπανεπιστήµμιατηςΕυρώπηςκαιτηςΑµμερικής,τηνυποτροφίακερδίσε1µμαθητήςαποτους15υποψηφίους τουδιαγωνισµμού.

52


IB

ΤοΒάθοςκαιτοΠλάτοςσταΜαθηµματικά! Έχω δεχτεί πολλές φορές το αφελές ερώτηµμα, και δεν το λέω µμε ειρωνική διάθεση, «µμα που τελειώνουν επιτέλους αυτά τα Μαθηµματικά;;».Τοδέοςήοτρόµμοςπουπροκαλείσυχνάαυτό το περίεργο παιχνίδι συµμβόλων και λογικής στον περισσότερο κόσµμο αποτυπώνεται στο αγωνιώδες αυτό ερώτηµμα, το οποίο µμάλιστα όταν τίθεται προσδοκά µμε εκβιαστικό τρόπο την απάντηση: «δεν είναι µμακρύς ακόµμη ο δρόµμος, όπου νά ‘ναι ζυγώνουµμε!» Δυστυχώς ή ευτυχώς, η απάντηση στο εκβιαστικό ερώτηµμα είναι σύντοµμη, σαφής και σίγουρη: «τα Μαθηµματικά δεντελειώνουνποτέ!» Κάθε φορά που αντιµμετωπίζεται ένα άλυτο µμαθηµματικό πρόβληµμα γεννιούνται αυτόµματα παράπλευρα ερωτήµματα και νέες αναζητήσεις στον κόσµμο των Μαθηµματικών. Από τη φύση τους λοιπόν τα Μαθηµματικά έχουν πλάτος. Απλώνονταισυνεχώς. Αναµμφισβήτητα τα Μαθηµματικά έχουν και βάθος! Η σχολαστική επιµμονή του µμαθηµματικού να αναλύει το πρόβληµμα σε κοµμµμάτια, να το διαλύει θα έλεγα, να ξεκινάει από βασικές αρχές και να ορίζει µμε σαφήνεια την κάθε έννοια, να απλώνει µμε χειρουργική ακρίβεια τα βήµματάτουκαιναφτάνειστηνπλήρηαλήθεια χωρίς συµμβιβασµμούς, βυθίζει αναγκαστικά τη σκέψη σε βάθος που συχνά αποκτάει µμια διάστασηπαροιµμιώδηήακόµμηκαικωµμική! Τοερωτικόπαιχνίδιτουµμαθηµματικούµμε το αντικείµμενό του βασίζεται σε αυτήν τη διαλεκτικήσχέσηβάθουςκαιπλάτους. Ένα πρόγραµμµμα σπουδών στα Μαθηµματικά αντιµμετωπίζει αναπόφευκτα το δίληµμµμα: «Πού εστιάζουµμε λοιπόν, στο βάθος ή στο πλάτος;;» Μέσα στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια ενός προγράµμµματος σπουδών η αναζήτηση της χρυσής τοµμής δεν είναιεύκοληυπόθεση.Οιγνώµμεςδιίστανται! Μετά από αρκετά χρόνια διδασκαλίας, τόσο στην τριτοβάθµμια όσο και στη δευτεροβάθµμια εκπαίδευση, θα τολµμήσω, και δικαιούµμαι να το κάνω, να εκθέσω την άποψή µμου. Ένα πρόγραµμµμα σπουδών στη δευτεροβάθµμια εκπαίδευση πρέπει να δώσει αναγκαστικά βαρύτητα στο πλάτος, χωρίς βέβαια να αγνοείπροκλητικάτοβάθος.Οφείλουµμενααποκαταστήσουµμε, στοβαθµμόπουείναιδυνατό,τηνπολεµμικήσχέσηπουυπάρχει ανάµμεσα στους περισσότερους µμαθητές και στο «δύστροπο» αυτό αντικείµμενο. Ο στόχος δεν πετυχαίνεται µμε την επιµμονή σεδύσβαταµμαθηµματικάµμονοπάτια.Ηεπαφήµμεπερισσότερες εφαρµμογές, η εστίαση στο ζητούµμενο και όχι στον µμηχανικό τρόπο, ίσως δώσει το ερέθισµμα σε πολλούς να ασχοληθούν µμε το χρήσιµμο και όµμορφο αυτό παιχνίδι. Υπάρχει άλλωστε άφθονος χρόνος αλλά και µμεγαλύτερη κριτική ικανότητα από την πλευρά του µμαθητή-φοιτητή στην τριτοβάθµμια εκπαίδευση γιαµμιαπεριπλάνησησταπιοδύσβαταµμονοπάτια!

Δυστυχώς τα πράγµματα βαδίζουν αντίθετα. Παρατηρούµμε στη δευτεροβάθµμια εκπαίδευση να δίνεται µμια έµμφαση στο βάθος που τροµμάζει µμεγάλο αριθµμό µμαθητών, ενώ στην τριτοβάθµμια εκπαίδευση, όπου η µμάθηση και η έρευνα απαιτούν βάθος, η ανάγκη της απόκτησης του πολυπόθητου πτυχίου να οδηγεί πολύ συχνά στην επιφανειακή ενασχόληση και στην ανάπτυξη µμιας στείρας µμεθοδολογίας που αποσκοπούν στην ευκαιριακή εξεταστικήεπιτυχίακαιόχιστηνανάπτυξητηςκριτικήςσκέψης. Ηπροσέγγισηαυτήέρχεταινααπαντήσεικαιστοερώτηµμαπου τίθεται πολλές φορές από µμαθητές µμας: «το πρόγραµμµμα του ΙΒ είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο σε σχέση µμε το αντίστοιχο πρόγραµμµματουελληνικούσχολείου;;»Δενείναιούτεπιοεύκολο, ούτεπιοδύσκολο.Αυτόπουδιαφέρειείναιηφιλοσοφία στοπρόγραµμµμα.ΣτοΙΒδίνεταιπερισσότερηέµμφαση στο πλάτος απ’ ότι στο βάθος. Αποφεύγεται η σχολαστικήµμελέτη,ηπεριπλάνησησετεχνάσµματα και σε δύσκολες ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες έτσι κι αλλιώς δεν είναι δυνατόν να εξαντληθούν. Η διδακτέα ύλη απλώνεται σε περισσότερες µμαθηµματικές έννοιες και στις αντίστοιχες εφαρµμογές τους, ενώ δεν απαιτείται αποµμνηµμόνευση. Στο πνεύµμα αυτό εντάσσεται και η χρήση του τυπολογίου, ένα επίσηµμο «σκονάκι» όπως συνηθίζω να λέω, που περιέχει όλες τις µμαθηµματικές σχέσειςπουχρειάζονται.Έτσικιαλλιώς,ακόµμη και ο ερευνητής-µμαθηµματικός όταν ασχοληθεί µμεέναπρόβληµμαθαανατρέξεισεέναπαρόµμοιο τυπολόγιο. Η βαθύτερη ανάλυση και η µμελέτη «ειδικών περιπτώσεων» αφήνονται για το Πανεπιστήµμιο καιγιαόσουςεπιτέλουςτιςχρειαστούνστηνεπιστήµμητους. Άλλωστε,οπιοανήσυχοςκαιαπαιτητικόςµμαθητήςδεναδικείται. Θαβρεισίγουρατοδρόµμοτου,όπωςκαισυχνάτοκάνει,καιστο κάτω-κάτω δε θα νιώθει τόσο αποµμονωµμένος από το σύνολο καθώςόλοκαιπερισσότεροιφίλοιτουθαγνωρίσουνάφοβατον όµμορφοκόσµμοτωνΜαθηµματικών. Υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη, ότι αν δεν χτίσεις από το σχολείοέναισχυρόυπόβαθρο,σεµμιαηλικίαόπουοιδυνατότητες µμάθησηςείναιαπύθµμενες,ησυνέχειαδενθαείναιανάλογη.Και ωςεπιχείρηµμαέχειτηναξίατου.Ηαπάντησηβρίσκεταιστορόλο του σχολείου. Το σχολείο δεν αποτελεί προπονητικό κέντρο. Δεναπευθύνεταιµμόνοσεπρωταθλητέςκαιδεναναλώνεταιστην αναζήτηση των κατάλληλων «αναβολικών». Το στοίχηµμα είναι ναεντάξειστο«ευγενέςάθληµμα»τωνΜαθηµματικών,όπωςκαι των άλλων µμαθηµμάτων, όλο και περισσότερους µμαθητές. Το Πανεπιστήµμιο θα ακολουθήσει, θα βρει και θα αναδείξει τους πρωταθλητέςτου. Ο Χρήστος Νικολαΐδης είναι διδάκτωρ Μαθηµματικών του Πανεπιστήµμιου της Οξφόρδης, διδάσκει στο ΙΒ της Νέας ΓενιάςΖηρίδηκαιστοΕλληνικόΑνοικτόΠανεπιστήµμιο.


ZED CLUB

Επιµμόρφωσηκαιαθλητισµμός γιαµμικρούςκαιµμεγάλους. Το Zed Club είναι το club επιµμόρφωσης, αθλητισµμού και προσωπικής ανάπτυξης του Οργανισµμού Ζηρίδη. Το Zed Club προσφέρει ένα νέο τρόπο ζωής µμέσα από τη δυνατότηταδηµμιουργίαςενόςεξατοµμικευµμένουπρογράµμµματος προσαρµμοσµμένου στο δικό σας τρόπο ζωής και στις δικές σας ανάγκες και προτιµμήσεις. Το Zed Club απευθύνεται σε όλες τις ηλικίεςµμέσααπόπρογράµμµματαγιαενήλικες,εφήβουςκαιπαιδιά καθώς και συνδυαστικά προγράµμµματα για όλη την οικογένεια µμαζί. Επιλέξτετοσπορπουσαςαρέσεικαινιώστεψυχικήκαισωµματική ισορροπία και ευεξία µμέσα από τα προγράµμµματα του Zed Club, όπως Κολύµμβηση, Yoga και Pilates. Μάθετε αυτό που πάντα θέλατε διαλέγοντας από µμια µμεγάλη ποικιλία συναρπαστικών σεµμιναρίων όπως Μαγειρική, Οινογνωσία, Ιστορία Τέχνης, και δηµμιουργικών εργαστηρίων όπως Διακόσµμηση Βιτρίνας, Αρχιτεκτονική Κήπων και Σχέδιο Μόδας. Εξερευνήστε την προσωπικότητα σας µμέσα από βιωµματικά σεµμινάρια, όπως Συναισθηµματική Νοηµμοσύνη, Διαχείριση Αλλαγών και ΜηΛεκτικήΕπικοινωνία.

54


ZED CLUB

Περάστε ποιοτικό χρόνο µμαζί µμε τα παιδιά σας µμέσα απο ψυχαγωγικάπρογράµμµματαγιαόλητηνοικογένεια,όπωςτο«Μαζί µμετοΠαιδί».Δώστεστοπαιδίσαςτηνευκαιρίανακαλλιεργήσει τα χαρίσµματα του µμέσα απο το πρόγραµμµμα εµμπλουτισµμένης εκπαίδευσης FasTracKids®, ένα πρωτοποριακό πρόγραµμµμα µμέσα απο το οποίο τα παιδιά καλλιεργούν διαπροσωπικές, ηγετικές ικανότητες, σφαιρική και κριτική σκέψη. Εάν το παιδί σαςέχεικαλλιτεχνικέςτάσειςκαιδενέχειανακαλύψειακόµματι του αρέσει, µμπορεί να δοκιµμάσει το καλλιτεχνικό συνδυαστικό πρόγραµμµμα του Zed Club, µμέσα από το οποίο µμπορεί να κάνει διαφορετική δραστηριότητα κάθε µμήνα, όπως ιστορία τέχνης και ζωγραφική, κεραµμική, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά και πολλάάλλα.Ανπάλιτοπαιδίσαςείναιαθλητικόαλλάδενξέρει ακόµμα ποιο σπόρ του αρέσει, µμπορεί να δοκιµμάσει το αθλητικό συνδυαστικόπρόγραµμµματουZedClubµμέσααποτοοποίοµμπορεί να κάνει άλλη δραστηριότητα κάθε µμήνα, όπως κολύµμβηση, τέννις,ξιφασκία,ποδόσφαιρο,κλπ.

Μέσα στο κλειστό και θερµμαινόµμενο κολυµμβητήριο 25 µμέτρω, το Zed Club προσφέρει προγράµμµματα κολύµμβησης ειδικά διαµμορφωµμένα για παιδιά από 3 ετών και πάνω που πραγµματοποιούνται από εξειδικευµμένους και έµμπειρους προπονητές. Επίσης, µμέσα στην ειδικάδιαµμορφωµμένηπισίνατου,το Zed Club προσφέρει προγράµμµματα κολύµμβησηςγιαβρέφη(BabySwimming) που είναι από 6 µμηνών ως και 3 ετών. Η βρεφική κολύµμβηση αποτελεί µμια ιδιαίτερα ευεργετική δραστηριότητα για τα µμωρά καθώς τα γυµμνάζει σε όλο τους το σώµμα, οξύνειτηναντίληψη,τιςαντιδράσεις και τα αντανακλαστικά τους και ενισχύει το δέσιµμο µμεταξύ µμητέρας καιµμωρού.

55


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚέντροΑνάπτυξηςΠαιδιού Βοηθώνταςταπαιδιάναεπιτύχουντοκαλύτερο! Στηνοικογένεια,στοσχολείο,στηζωή! ΣτόχοςτουΚέντρουΑνάπτυξηςΠαιδιού(Κ.Α.Π)τηςΝέαςΓενιάς Ζηρίδη είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών στην οικογένειακαιστοσχολείοέτσιώστεναεξασφαλίζεταιτοοµμαλό πέρασµμα των παιδιών µμέσα από τα διάφορα αναπτυξιακά στάδια ή τις µμεταβατικές περιόδους τόσο στην οικογένεια όσο και στο σχολείο. Οι σχολικοί ψυχολόγοι του Κ.Α.Π βοηθούν τα παιδιά και τους εφήβουςναεπιτύχουνακαδηµμαϊκά,κοινωνικάκαισυναισθηµματικά. Συνεργάζονται µμε τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και µμε άλλες ειδικότητες για να δηµμιουργήσουν ένα ασφαλές, υγιές και υποστηρικτικόµμαθησιακόπεριβάλλονγιαόλουςτουςµμαθητές.Οι σχολικοί ψυχολόγοι προσπαθούν να βρουν την καλύτερη λύση γιατοκάθεπαιδίκαθώςχρησιµμοποιούνδιαφορετικέςστρατηγικές γιανααντιµμετωπίσουντιςανάγκεςτωνµμαθητών,πουενδέχεται να εµμφανιστούν κατά τη διάρκεια της µμαθητικής τους ζωής όπως:αλλαγέςστηνοικογένεια,οργάνωσητουχρόνουκαιτου τρόπου µμελέτης τους, δυσκολίες στη µμαθησιακή πορεία και στην προσαρµμογήστοσχολείοκαιάλλα. Το Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού στελεχώνεται από διεπιστηµμονική οµμάδα συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων της Ψυχικής Υγείας (σχολικοί ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, παιδοψυχίατρος), οι οποίοι υποστηρίζουν συµμβουλευτικά τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και εφαρµμόζουνεξατοµμικευµμέναπρογράµμµματα Στο πλαίσιο των παραπάνω δραστηριοτήτων πραγµματοποιείται τοπρόγραµμµμα«Συζητώνταςµμαζίµμετουςγονείς».Εκείοιγονείς έχουν την ευκαιρία να µμοιραστούν τις αγωνίες τους και τους προβληµματισµμούςτουςγιαταπαιδιάτουςµμεάλλουςγονείςαλλά καιµμεειδικούς,ώστεναενισχύσουντογονεϊκόσαςρόλο. ΌποιοςενδιαφέρεταιναενηµμερωθείπερισσότερογιατοΚέντρο ΑνάπτυξηςΠαιδιούµμπορείναεπικοινωνήσειστατηλέφωνα:21066.85.753και210-66.85.755.

ΠρόγραµμµμαγιαγονείςπαιδιώνΝηπιαγωγείου καιΔηµμοτικού Θα πραγµματοποιηθούν δύο κύκλοι συναντήσεων µμε κοινή θεµματολογία. Ο πρωινός κύκλος θα πραγµματοποιηθεί από 9:00 έως11:00καιοαπογευµματινόςκύκλοςθαπραγµματοποιηθείαπό 17:30έως19:30στιςακόλουθεςηµμεροµμηνίεςστηνΑίθουσατου ΒυθούστοΔηµμοτικότωντάξεωνΔ΄,Ε΄,ΣΤ΄.Τιςσυναντήσειςθα συντονίσουνοικ.κΕυδοξίαΔουδωνή,ΕκπαιδευτικήΨυχολόγος καιΧριστίναΡασιδάκη,ΣύµμβουλοςΨυχικήςΥγείας. Το κόστος συµμµμετοχής είναι 160 ευρώ ανά κύκλο συναντήσεων. Θέµματα

Ηµμεροµμηνίες

Ανεξάρτηταπαιδιά,ανεξάρτητηµμελέτη

Τετάρτη,29Οκτωβρίου

TV,ΎπνοςκαιΦαΐ:Όχιπιαδάκρυα

Τετάρτη,26Νοεµμβρίου

Ρόλοικαιόριαστηνοικογένεια

Τετάρτη,10Δεκεµμβρίου

Σωστήσεξουαλικήδιαπαιδαγώγηση

Τετάρτη,28Ιανουαρίου

Τοπαιδίκαιτοδιαδίκτυο

Τετάρτη,11Φεβρουαρίου

Βοηθώνταςταπαιδιάνααναγνωρίσουν καιναεκφράσουνσυναισθήµματα

Τετάρτη,4Μαρτίου

Παιδί,καταναλωτισµμόςκαιόρια

Τετάρτη,29Απριλίου

Μεγάλεςαλλαγέςστηνοικογένειακαιπώς αντιµμετωπίζονται(π.χ.ερχοµμόςάλλουπαιδιού, χωρισµμός,θάνατος)

Τετάρτη,27Μαΐου

ΠρόγραµμµμαγιαγονείςπαιδιώνΓυµμνασίου Θα πραγµματοποιηθούν δύο κύκλοι συναντήσεων µμε κοινή θεµματολογία.Οπρωινόςκύκλοςθαπραγµματοποιηθείαπό12:3014:30ενώοαπογευµματινόςαπό18:00-20:00στιςακόλουθες ηµμεροµμηνίεςστηναίθουσατωνΠαρουσιάσεωντουΓυµμνασίου. Τις συναντήσεις θα συντονίσει η Χριστίνα Ρασιδάκη, Σύµμβουλος ΨυχικήςΥγείας. Τοκόστοςσυµμµμετοχήςείναι80€ανάκύκλοσυναντήσεων.

Πρόγραµμµμα«Συζητώνταςµμαζίµμετουςγονείς» Το Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού στο πλαίσιο του προγράµμµματος «Συζητώντας µμαζί µμε τους γονείς» οργανώνει και φέτος συναντήσεις-συζητήσειςµμετουςγονείς. Οσκοπόςτουπρογράµμµματος«Συζητώνταςµμετουςγονείς»είναινα βοηθηθούνοιγονείς,ώστενανιώσουνεπάρκειαγιατορόλοτους µμέσα από την πληροφόρηση, τη συζήτηση και την αποδοχή. Στις συναντήσειςτηςοµμάδαςοισυµμµμετέχοντεςθακαταλάβουνότιδεν είναιµμόνοικαιότικαιάλλοιαντιµμετωπίζουναντίστοιχεςκαταστάσεις και βιώνουν παρόµμοια συναισθήµματα. Οι συναντήσεις βασίζονται σεανταλλαγήαπόψεωνκαιπροβληµματισµμών,παροχήεπιπλέον γνώσεων καθώς και εναλλακτικών επιλογών αντιµμετώπισης στα θέµματα που αναδύονται. Σηµμειώνεται ότι η θεµματολογία είναι ευέλικτηκαιµμπορείναδιαφοροποιηθείανάλογαµμετιςανάγκες καιτιςεµμπειρίεςτηςοµμάδας.

56

Θέµματα ΣωστήΣεξουαλικήΔιαπαιδαγώγηση: ταπρώταροµμαντικάσκιρτήµματα

Ηµμεροµμηνίες Τετάρτη,12Νοεµμβρίου

Ηκοινωνικήζωήτωνεφήβων:εχθροίκαιφίλοι

Τετάρτη,3Δεκεµμβρίου

Έφηβοι:καταναλωτισµμόςκαιόρια

Τετάρτη,4Φεβρουαρίου

Οιέφηβοικαιτοδιαδίκτυο

Τετάρτη,25Φεβρουαρίου

Οι συναντήσεις αυτές είναι ανοιχτές και σε όποιον απόφοιτο επιθυµμείνατιςπαρακολουθήσει. Δηλώσειςσυµμµμετοχής: καΠαπαδάκηΚατερίνα(21066.85.858)


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρόγραµμµμακυκλοφοριακήςαγωγής «Μαθαίνωνακυκλοφορώ…Καιοικολογικά» ΜιαΚυριακήγεµμάτηδράση!

Για 5η συνεχή χρονιά η Νέα Γενιά Ζηρίδη διοργάνωσε το πρόγραµμµμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «Μαθαίνω να Κυκλοφορώ… και Οικολογικά» την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Στόχοςτουετήσιουαυτούθεσµμούείναιηεξοικείωσητωνπαιδιών µμεπραγµματικέςσυνθήκεςκυκλοφορίαςοχηµμάτωνκαιπεζών,η πρόληψη ατυχηµμάτων, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ενηµμέρωση ενηλίκων σε θέµματα ασφαλείας και οικολογικής µμετακίνησης. Τα παιδιά γνώρισαν τις βασικές λειτουργίες του ποδηλάτου ως µμέσο εναλλακτικής µμετακίνησης, ποδηλάτησαν φορώντας το κράνος τους, έµμαθαν τα σήµματα, οδήγησαν ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και εξασκήθηκαν στην οδήγηση µμε τον προσοµμοιωτή 4ης γενιάς. Μέσα από το πρόγραµμµμα «Μαθαίνω να Κυκλοφορώ… και Οικολογικά» δηµμιουργήθηκε η εκπαιδευτική πύλη: www.kdn.gr/kditacademy/ziridis/ltd προκειµμένου να ευαισθητοποιηθούν οι µμαθητές και οι γονείς όληςτηςΕλλάδας. Την εκδήλωση τίµμησε µμε την παρουσία του ο Υπουργός ΜεταφορώνκαιΕπικοινωνίαςκ.ΚωστήςΧατζηδάκης,οοποίος µμίλησεγιατηνοδικήασφάλειακαισυζήτησεµμετουςµμαθητές γιατουςδιάφορουςεναλλακτικούςτρόπουςµμετακίνησης,τους τρόπουςεξοικονόµμησηςενέργειαςκαιταδιάφοραοφέληπου προκύπτουναπότηνοικολογικήµμετακίνηση. Η εκδήλωση διοργανώθηκε µμε τη συνεργασία της εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε., υπό την αιγίδα του Δήµμου Σπάτων και την ευγενικήχορηγίατηςKosmocar-VW.


ΤΟΣΧΟΛΕΙΟΜΑΣ

Μιαιστορία75χρόνων «75χρόνιααγαπηµμένα-χρόνιαγεµμάταφως,χαράκιελπίδακαιθα‘σαιπάνταφάροςπουφέγγει-ταόνειράµμαςοδηγείκαισυντροφεύει». (παραλλαγήτουεπετειακούτραγουδιούπουτο1993τραγουδούσαµμεγιατα60χρόνιατουσχολείου)

ΤαΕκπαιδευτήριαΖηρίδησυµμπληρώνουνφέτος75χρόνιαζωήςκαιεπιτυχηµμένηςπροσφοράς.Αναγνωρίζονταιωςέναςκορυφαίος εκπαιδευτικόςοργανισµμόςκαιέχουνλάβειπολλέςευρωπαϊκέςδιακρίσειςκαιπιστοποιήσειςποιότητας.Σίγουραοδρόµμοςγιατην κορυφήδενήτανεύκολος.Απαιτούσευψηλούςστόχους,αγάπηγιατοαντικείµμενο,γνώση,πίστη,αφοσίωση,οργάνωση,συνεχή προσπάθεια,καινοτόµμοσκέψηκαιδράσηκαιδυναµμικόπροσωπικό.

Όλαξεκίνησαντο1933.ΟΑδαµμάντιοςΣυρίγος,έναςάνθρωπος µμε διορατικότητα, ευφυΐα και αστείρευτη αγάπη για ό,τι κάνει, επιλέγει την τότε ακµμάζουσα περιοχή του Πειραιά και ιδρύει ένανπρωτοποριακόγιατηνεποχήεκπαιδευτικόοργανισµμόπου περιλαµμβάνειΔηµμοτικό,Γυµμνάσιο(εξατάξιο)καιΟικοτροφείο.Η θεάτηςσοφίας,ηΑθηνά,ασκείέντονηεπίδρασηστηνσκέψη τουκαιγίνεταιτοσύµμβολοτουσχολείου.Απόαυτήναντλούνται ταπρότυπα,σ’αυτήµμετενσαρκώνονταιοιαξίες,εναρµμονίζονται οι στόχοι και αποτυπώνονται στον τίτλο «Λύκειον η Αθηνά». Ο Τύπος και οι άνθρωποι των γραµμµμάτων επιφυλάσσουν στο εγχείρηµμααυτόθερµμήυποδοχή.

Το 1938 παρουσιάζονται τα πρώτα σηµμάδια κρίσης της προπολεµμικής περιόδου. Η εσωτερική µμετανάστευση είναι το φαινόµμενοτηςεποχής,τοοποίολαµμβάνειµμεγάλεςδιαστάσεις καιοδηγείµμοιραίαστηνπληθυσµμιακήανασύστασητουΠειραιά. Το σχολείο όµμως µμένει αλώβητο από αυτές τις εξελίξεις. Ο Αδαµμάντιος Συρίγος µμένει απόλυτα ευχαριστηµμένος από την προσφοράτουΓεωργίουΖηρίδηστοσχολείοκαιηµμεταξύτους συνεργασίαδιαπνέεταιαπόαλληλοεκτίµμησηκαιαλληλοσεβασµμό. Την ίδια χρονιά ο Γεώργιος Ζηρίδης γνωρίζει την ανιψιά του Αδαµμάντιου Συρίγου, Ήρα. Πρόκειται για µμια καλλιεργηµμένη κοπέλααπότηναρχοντικήοικογένειατηςΣαντορίνης,ηοποία γίνεταιόχιµμόνοαγαπηµμένησύντροφοςτηςζωήςτουαλλάκαι πολύτιµμησυνεργάτηςτου. Το 1941 ο Πειραιάς βοµμβαρδίζεται. Το λιµμάνι νεκρώνεται. Η οδύνη, η πίκρα και ο θάνατος κυριαρχούν κι έχουν άµμεσο αντίκτυπο στην παιδεία, µμε αποτέλεσµμα πολλά σχολεία να κλείσουν. Ο Αδ. Συρίγος και ο Γ.Ζηρίδης δεν εγκαταλείπουν όµμως τόσο εύκολα αυτό που µμε τόσο κόπο είχαν φτιάξει. Αποφασίζουν, λοιπόν, να νοικιάσουν ένα κτίριο στην Πλατεία Βικτωρίαςγιαναεπαναλειτουργήσειτοσχολείοπαράτιςπολλές αντιξοότητες. Στα πέτρινα χρόνια της Γερµμανικής Κατοχής το σχολείο φιλοδοξεί να προσφέρει ένα συναισθηµματικό καταφύγιο. Από το 1945 ο Αδ. Συρίγος στρέφεται σταδιακά προς άλλη επαγγελµματική κατεύθυνση και ο Γ. Ζηρίδης γίνεται ο κύριος

ΛΥΚΕΙΟΝΗΑΘΗΝΑ,Πειραιάς1933-1941 Την ίδια χρονιά ο νεαρός διδάσκαλος και φιλόλογος Γεώργιος Ζηρίδηςέρχεταισεεπαφήµμετοσχολείο.ΟΣυρίγοςδιαισθάνεται ότι πρόκειται για µμια σπάνια προσωπικότητα και στο πρόσωπό του ανακαλύπτει την υπευθυνότητα και την ικανότητα που πάντα αναζητούσε. Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, όλα αυτά τα προτερήµματατουαναθέτει,παράλληλαµμετοεκπαιδευτικόέργο πουασκεί,τηδιεύθυνσητουΟικοτροφείουκαιενσυνεχείατη γενικήδιεύθυνσηόλουτουσχολείου.Τηνίδιαχρονικήπερίοδο δηµμιουργείται το Παιδικό Εντευκτήριο του Λυκείου «Αθηνά». Σκοπόςτουείναιναδιαπαιδαγωγήσειτουςµμαθητέςκαινατους µμεταδώσει την έννοια και την αξία της αυτοπειθαρχίας. Όλα αυτά βέβαια γίνονται µμέσα σ’ ένα πλαίσιο ελευθερίας, αγάπης καιψυχαγωγίας. ΤοσχολείοτηςΠλατείαςΒικτωρίας,1941-1961

58


ΤΟΣΧΟΛΕΙΟΜΑΣ

ΗΒίλαΠαληού1957-1962

ΤοσχολείοστηνΓ’Σεπτεµμβρίου

µμοχλός του σχολείου. Πληθωρικός χαρακτήρας και µμεγάλος οραµματιστής θεµμελιώνει ένα σχολείο που διακρίνεται για την τέλειαοργάνωση,τηνεύρυθµμηλειτουργία,τηνποιότητακαιτην προσφοράστοπαιδί,στηνπαιδείακαιστηνκοινωνία.Είναιπολύ προσεκτικός στην επιλογή των συνεργατών του και ποτέ δεν προδίδεται από τις επιλογές του. Μεταξύ αυτών τις υπηρεσίες του στο σχολείο προσέφερε και ο Μίκης Θεοδωράκης. Στα δύσκολαµμεταπολεµμικάχρόνιαοµμεγάλοςταγόςτουπολιτισµμού µμαςδιορίζεται,ανκαιήτανακόµμαµμαθητήςτουΩδείουΑθηνών, για να διδάξει το µμάθηµμα της Μουσικής. Η συνεργασία όµμως µμε το σχολείο κράτησε µμόνο ένα χρόνο (1946-1947). Η αντιστασιακήδράσηπουείχεαναπτύξειέφεραντηναστυνοµμία σταίχνητουκαιησύλληψηκαθώςκαιηεξορίαστηνΙκαρίαδεν άργησαννασυµμβούν. Το 1957 ο αριθµμός των µμαθητών αυξάνεται και το σχολείο επεκτείνεται προκειµμένου να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες. Η Βίλα Παληού, ένα νεοκλασικό µμέγαρο επί της οδού Γ’ Σεπτεµμβρίου110,ενοικιάζεταιγιαναφιλοξενήσειτουςµμαθητές ΝηπιαγωγείουκαιΔηµμοτικού. Το σχολείο κατακτά την εµμπιστοσύνη της αθηναϊκής κοινωνίας αποκτώντας εύρος και κύρος. Η φήµμη του εξαπλώνεται σ’ όλη τηνΕλλάδα.ΟµμεγάλοςρέκτηςΓεώργιοςΖηρίδηςδιαβλέποντας τοεπιτυχηµμένοµμέλλοντωνΕκπαιδευτηρίωνέχειήδηαποφασίσει τη µμεταφορά τους και η αναζήτηση οικοπέδου τον οδηγεί στην περιοχήΠαράδεισοςΑµμαρουσίου.Το1962τοσχολείοσταδιακά µμεταφέρεταισταιδιόκτητακτίριαεπίτηςΛεωφόρουΚηφισίας. Το 1964 ο Γεώργιος Ζηρίδης νοικιάζει ένα ακόµμα κτίριο δίπλα

στο σχολείο κι εκεί στεγάζονται τα Οικοτροφεία Αρρένων και Θηλέων. Η ευθύνη για την οικογένεια Ζηρίδη και τους συνεργάτες της γίνεται τεράστια. Ο αγώνας είναι πολύπλοκος και δύσκολος και απαιτεί απόλυτη αφοσίωση. Το σχολείο αποτελεί όνειρο ζωής που εµμπνέει, υποδεικνύει κι ανοίγει τους δρόµμους της Γνώσης. Η εξέλιξη είναι ραγδαία. Το «Λύκειον η Αθηνά» γίνεται ένας υποδειγµματικός εκπαιδευτικός οργανισµμός πουπροσπαθείνασυγκεράσειτηνπαράδοσηµμετηνπρόοδοκαι την αναπροσαρµμογή στα νέα δεδοµμένα και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Ωστόσο οι αξίες της ζωής που υπηρετεί το σχολείο διατηρούνται,χωρίςόµμωςναγίνονταιαπολιθώµματα:ειλικρίνεια, σεβασµμός στην προσωπικότητα του εκπαιδευτικού και του µμαθητή,υπευθυνότηταστηδιεξαγωγήτουεκπαιδευτικούέργου, αφοσίωση, εντιµμότητα, αναγνώριση και επιβράβευση κάθε προσπάθειας. Το 1969 και σε αυτόνοµμο κτίριο επί της οδού Φραγκοκλησιάς στον Παράδεισο Αµμαρουσίου µμεταφέρεται το πρότυπο Νηπιαγωγείο. Η Ήρα Ζηρίδη παραιτείται των άλλων επαγγελµματικών της υποχρεώσεων κι αναλαµμβάνει µμε µμεγάλη επιτυχία τη διεύθυνση του Νηπιαγωγείου. Παράλληλα την ίδια χρονιά το σχολείο εισάγει πρωτοποριακές εφαρµμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία και παίρνει θέση για τα εκπαιδευτικά θέµματατηςχώρας. Το 1971 η οικογένεια Ζηρίδη δέχεται ένα µμεγάλο πλήγµμα. Ο δραστήριος και πάντα δηµμιουργικός Γεώργιος Ζηρίδης κεραυνοβολείταιαπόβαρύεγκεφαλικόεπεισόδιο.Ηβεβαρηµμένη κατάστασητηςυγείαςτουτοναναγκάζεινααποχωρήσειαπότη διοίκησητουσχολείου.Τηνσκυτάληστηδιεύθυνσητουσχολείου αναλαµμβάνει η κόρη του Κατερίνα Ζηρίδη, έχοντας πάντα στο

59


ΤΟΣΧΟΛΕΙΟΜΑΣ

Μαρούσι1990

πλευρότηςτοναδελφότηςµμητέραςτηςΓεώργιοΜινέττα.Το 1973οαδελφόςτηςΚατερίνας,ΠαναγιώτηςΖηρίδης,γίνεταικι αυτόςµμέλοςτηςδιοικητικήςοµμάδαςέχονταςολοκληρώσειτη στρατιωτικήτουθητεία. Το 1975 οι εγκαταστάσεις και τα κτίρια των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη ολοκληρώνονται. Ο θάνατος του Γεωργίου Ζηρίδη στις 20 Δεκεµμβρίου σηµμαίνει την απώλεια ενός πολύτιµμου εκπαιδευτικού. Το έργο του όµμως έχει ήδη ολοκληρωθεί κι αναγνωριστεί. Η εµμπιστοσύνη του κόσµμου είναι µμεγάλη και φανερή. Το σχολείο-µμοντέλο δεν υφίσταται κλυδωνισµμούς εξαιτίας αυτής της απώλειας. Συνεχίζει δυναµμικά την πορεία προς την κορυφή εφαρµμόζοντας νέες µμεθόδους και µμοντέλα διδασκαλίας. Το 1995 ιδρύεται το Κέντρο Έρευνας κι Ανάπτυξης,πουπροωθείκαιενσωµματώνειτιςνέεςπαιδαγωγικές τάσειςστοεκπαιδευτικόπρόγραµμµμα,καιτοΚέντροΑνάπτυξης Παιδιού. Στόχος του τελευταίου είναι να αγκαλιάσει τα παιδιά πουαντιµμετωπίζουνµμαθησιακές,αναπτυξιακέςκαιψυχολογικές δυσκολίεςκαιναταβοηθήσεινατιςξεπεράσουν. Το «Λύκειον η Αθηνά» ευηµμερεί σ’ όλους τους τοµμείς αλλά ποτέδενεφησυχάζει.Το1998αρχίζεινακαλλιεργείταιηιδέα τηςµμεταστέγασης.Μιατέτοιαενέργειαθααποτελέσεισίγουρα έναµμεγάλοάλµμαστηνιστορίατουσχολείου.Μελέτεςειδικών οδηγούν στην αγορά 100 στρεµμµμάτων στη Χριστούπολη Σπάτων, µμια περιοχή που προσδιορίζει το µμελλοντικό γίγνεσθαι της Αττικής. Οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στο όραµμακαιτησυσσωρευµμένηεµμπειρίαόλωντωνσυνεργατώντου Εκπαιδευτικού Οργανισµμού Ζηρίδη: εκπαίδευση συνυφασµμένη µμε ψυχαγωγία, ποιότητα, οµμαδικό πνεύµμα εργασίας. Την ίδια χρονιάοΠαναγιώτηςΖηρίδηςαποφασίζειναστρέψειπροςάλλη κατεύθυνση το επαγγελµματικό του ενδιαφέρον και αποχωρεί απότηδιοίκησητουσχολείου. Το1999ταΕκπαιδευτήριαείναιέτοιµμαναυποδεχτούντηνέα χιλιετίακαιστοδυναµμικότουσχολείουπροστίθεταιητρίτηγενιά της οικογένειας Ζηρίδη, Μάνια και Τζωρτζίνα Σπέντζου, που είναι έτοιµμη να διοχετεύσει τις γνώσεις της, την ενέργεια και τηναγάπητηςγιατοπαιδίκαιτηνεκπαίδευση.Τηνίδιαχρονιά δηµμιουργείται το Τµμήµμα Μαθητικής Φροντίδας, αποστολή του οποίου είναι η διαµμόρφωση ολοκληρωµμένων, υπεύθυνων και ευαισθητοποιηµμένων προσωπικοτήτων που αναµμένεται να συµμµμετάσχουνενεργάστηνκοινωνία.

60

Το2000εισάγεταιστοσχολείοτοπρόγραµμµμαεφαρµμογήςτης ΘεωρίαςτωνΠολλαπλώνΤύπωνΝοηµμοσύνηςτουΑµμερικανού H.Gardner,τοοποίοενθαρρύνειτουςµμαθητέςναεξερευνήσουν τονεαυτότουςκαινακαλλιεργήσουντιςιδιαίτερεςκλίσειςτους. Την ίδια χρονιά συντελείται ένα σπουδαίο γεγονός. Η Μεγάλη του Γένους Σχολή, το λαµμπρό αυτό ίδρυµμα που παραµμένει αναλλοίωτο σηµμάδι του Ελληνισµμού της Κωνσταντινούπολης, και τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη προχωρούν σε µμια ενέργεια που αποτελείµμιαγέφυραεπικοινωνίαςµμεταξύΕλλάδοςκαιΤουρκίας: την αδελφοποίηση. Τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη και ο Σύλλογος Αποφοίτων τους µμε την πρωτοβουλία της αδελφοποίησης υποστηρίζουν τον πνευµματικό αγώνα του Οικουµμενικού Πατριαρχείου, την ιστορική προοπτική της Μεγάλης του Γένους Σχολής και την προσπάθεια προσέγγισης Ελλάδας-Τουρκίας. Ταυτόχρονα προσφέρεται η δυνατότητα στους σπουδαστές αλλάκαισ’όλουςτουςΈλληνεςναγνωρίσουντηνµμοναδικής σηµμασίαςκιαπροσδιόριστηςαξίαςεθνικήκληρονοµμιά.Ητελετή αδελφοποίησης πραγµματοποιείται στις 10 Ιουνίου 2000 στην αίθουσατελετώντηςΜεγάληςτουΓένουςΣχολής. Στις 4 Μαρτίου 2001 στον ιστορικό χώρο του Ζαππείου Μεγάρου και παρουσία εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπροσώπων τηςΤουρκικήςΠολιτείαςκαι πολιτικού κόσµμου, έγινε η τελετή της Αδελφοποίησης των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη και του Συλλόγου Αποφοίτων τους µμε την Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή ως ανταπόδοσηαυτήςπουέγινεστην Κωνσταντινούπολη. Αυτή η ενέργεια αδελφοποίησης δεν είναι η πρώτη για τον εκπαιδευτικό οργανισµμό. Είχε προηγηθεί το 1995 η αδελφοποίηση µμε το Evangelisches GymnasiumzumGrauenKlosterτηςΓερµμανίαςκαιµμετηνΑθωνιάδα ΣχολήτουΑγίουΌρους.Οιενέργειεςαυτέςαποδεικνύουνότιτα ΕκπαιδευτήριαΖηρίδηδενείναιέναςκλειστόςοργανισµμόςκιότι έχουντηδιάθεσηναβοηθούνκαιναµμοιράζονταιεµμπειρίεςκαι πρακτικέςµμεάλλαεκπαιδευτικάιδρύµματα. Το 2002 το σχολείο του Αµμαρουσίου κλείνει τις πόρτες του, κρύβει µμέσα του τις φωνές χιλιάδων παιδιών που διέσχισαν τους διαδρόµμους του, που µμεγάλωσαν στις αίθουσες του για 40χρόνιακαιδίνειτησκυτάληστοσχολείοτουµμέλλοντος,στο σχολείοτης«ΝέαςΓενιάς». ΑποχαιρετούµμετοσχολείοτουΑµμαρουσίου!

ΧρυσάνθηΣολοµμωνίδου,απόφοιτη‘00 Φιλόλογος - εκπαιδευτικός της «Νέας ΓενιάςΖηρίδη»


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣΑΛΑ

1

SummerParty! Ηµμεροµμηνία:25/09/2008 Ώρα:22.00 Κατακλυσµμός-Μπουρίνι... άλλοι ψάχνουν για λίγη βενζίνη λόγωτηςαπεργίας...τοκέφιόµμωςµμέσαστο Villaαρχίζειναανεβαίνει. Απόφοιτοι από πολλές χρονιές καταφτάνουν στο µμαγαζί. Η προσέλευση µμεγάλη, σχετικά µμε τις συνθήκες. Η µμουσική άρχισε να καλύπτει τη βροχή και η καλή διάθεσηµμεταφράστηκεσεχορόκαιξεφάντωµμαµμέχρι τιςπρώτεςπρωινέςώρεςπουέληξεκαιηαπεργία...

2

Ανανεώνουµμε το ραντεβού µμας για το επόµμενο mega reunionπουθαπραγµματοποιηθείµμετηνκοπήτιςπίτας στατέληΓενάρη.

62

3


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣΑΛΑ

1

1

63

2

3

5

6

4

63

7


64 copyrightGreekartoon,www.greekartoon.gr-Βaciu

athinaze_22  
athinaze_22