Page 31

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΈκθεσητουΒασίληΠέρρου ΤηνΤρίτη26Φεβρουαρίου2008στις8µμ.µμ.εγκαινιάστηκεστηνΑΙΘΟΥΣΑΤΕΧΝΗΣΑΘΗΝΩΝ

«Αλληγορίες»τουΒασίληΠέρρου Στην πρώτη ατοµμική του έκθεση ο Βασίλης Πέρρος, ο οποίος, απέσπασε το βραβείο των Αριστούχων της ΚαλώνΤεχνών2006τοοποίοέχειθεσπίσειηEurobank, παρουσιάζει µμικρές και µμάλλον ασήµμαντες παραστάσεις της καθηµμερινότητας. Άλλοτε ως απλές καταγραφές µμιάς σύγχρονης ηθογραφίας και άλλοτε απαλλαγµμένες από το στοιχείοτηςκαταγραφής«ωςέχει»καιµμεέντοναυπερβατικό καιµμεταφυσικόχαρακτήρα. Φαινοµμενικά ασήµμαντα αντικείµμενα της καθηµμερινότητας αποποιούνταιτηνχρηστικήτουςαξίαγιαναµμετατραπούνσε φορείς και σύµμβολα άλλων, βαθύτερων και αρχετυπικών εννοιών, σε µμείζονα ζητήµματα υπαρξιακού προβληµματισµμού καιενδόµμυχουδιαλόγου. Σύµμφωνα µμε τον καλλιτέχνη: «Το καθρέφτισµμά του σε µμία νεοκλασική κρήνη µμετατρέπεται σε προτροπή για κάθαρση καιαυτοπροσδιορισµμόενώηαντανάκλασήµμουστονκουβά µμε τα πινέλα φανερώνει τον αγωνιώδη και διαρκή αγώνα να ορίσω την εικαστική µμου υπόσταση. Το ξεκλείδωµμα µμιας παλιάς πόρτας σηµματοδοτεί τη µμετάβαση σε ένα ανώτερο επίπεδο συνειδητότητας ενώ το σκύψιµμο σ’ένα σκοτεινό πηγάδι τηνφροϋδικήβουτιάστοασυνείδητοκαιτονφόβο τηςαπορρόφησης». «Άλλοτε µμε πιο καυστικό τρόπο θέτω ζητήµματα που µμε απασχολούν ιδιαίτερα, όπως η αυθεντικότητα στην τέχνη (η κλωνοποιηµμένη Dolly µμεταφέρει µμε τρόπο όχι και τόσο «αθώο» όσο η φύση της την τυποποίηση και τον ολοκληρωτισµμό)».

30

Σε πλαστικό επίπεδο, επιχειρεί να ενισχύσει τη µμεταφυσική ατµμόσφαιρατωνέργωντουµμετονσυνδυασµμόζωγραφικών µμέσων µμε «αντιζωγραφικά» στον ίδιο πίνακα. Έτσι ώστε πολλές φορές την αναπαραστατική ζωγραφική διαδέχονται γράµμµματα ή και κείµμενα ολόκληρα φιλοσοφικού κυρίως περιεχοµμένου και κολλάζ φωτογραφιών. Με αυτόν τον τρόπο µμπόρεσαν να «χωρέσουν» ιστορίες ολόκληρες σε λίγαµμόλιςτετραγωνικάεκατοστάκαµμβά.Έναςµμικρόκοσµμος δηλαδήστονήδηυπάρχονταµμικρόκοσµμοτουτελάρου. Όπωςκαινα’χει,ταπράγµματαγύρωµμαςείναικάτιπαραπάνω απόαπλάαντικείµμενα...

athinaze-21  
athinaze-21