Issuu on Google+


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2. 4.

Editorial Πρόσωπα Who is who ΣυνέντευξηΝ.Μπακογιάννη ΣυνέντευξηΝ.Κόκλας ΣυνέντευξηΔ.Κοντόπουλος

14. Business

6

12

20

30

34

44

52

56

Internet Βusiness Οικονοµμία

18. Agenda Κόσµμος Unicef ΔιεθνήςΑµμνηστία Πολιτιστικά Ταξίδι Ελλάδα Ιστορία

38. Good Living Fitness & Health Γεύση Διατροφή Υγεία Ψυχολογία Αυτοκίνητο

52. ΝέαΣχολείου-ΣΑΛΑ Εκδηλώσεις ΝέαΣχολείου ΕκδηλώσειςΣΑΛΑ

ΕΚΔΟΤΗΣ:

 

ΝΙΚΟΣΝΙΚΑΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΙΣ:

 

ΕΒΙΤΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

 

ΕΥΓΕΝΙΑΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

 

ΕΦΗΜΠΟΝΗ ΕΚΤΎΠΩΣΗ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΑ.Ε.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ:ΣΑΛΑ,Χριστούπολη19004,Σπάτα

ΤοΔ.Σ.τουΣυλλόγουευχαριστείτηνΕυγενίαΑρβανίτη,απόφοιτη’97, γιατονσχεδιασµμότουπεριοδικού.


EDITORIAL

                        & " ' ( $ % $ # !     % (

 

  

ΗφωτογραφίατουεξωφύλλουείναιτουΑριστοτέληΡουφάνη

TοΔ.Σ.

 

του

 

Συλλόγουµμαςαπαρτίζεταιαπόταεξήςµμέλη: Λιναρδάκης

 

Στέλιος,

 

Πρόεδρος Απόφοιτος1995,Επιχειρηµματίας,6944578498

Editorial

Βενετσάνος

 

Ιωάννης,

 

Αντιπρόεδρος Απόφοιτος1995,Ιατρός,6944963849

Μετάτοδυναµμικόξεκίνηµματηςνέαςέκδοσηςτουπεριοδικού µμας η προσπάθεια συνεχίζεται ακόµμη πιο επαγγελµματικά, ποιοτικάκαιδηµμιουργικά.

Ηλιάδης

 

Ηλίας,

 

Ταµμίας Απόφοιτος1995,6948607949

Στοανάχείραςτεύχοςφιλοξενείταιαποκλειστικήσυνέντευξη της υπουργού Εξωτερικών κας Ντόρας Μπακογιάννη, συνέντευξητουαγαπηµμένουµμαςκαθηγητήκ.ΝίκουΚόκλα καθώς και του γνωστού συνθέτη-απόφοιτου Δηµμήτρη Κοντόπουλου. Επίσης,οιστήλεςτωναποφοίτωναυξήθηκαν!Πετυχηµμένοι επαγγελµματίες-απόφοιτοι γράφουν πολύ ενδιαφέροντα άρθρα πάνω στο πεδίο που δραστηριοποιούνται. Στόχος µμας είναι το 100% των άρθρων να αφορούν άµμεσα ή έµμµμεσααποφοίτους.Ηενεργοποίησηακόµμηπερισσοτέρων αποφοίτωνείναιεπιβεβληµμένη. Tέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους απόφοιτους πουσυνέβαλανταµμέγισταγιατηνέκδοσητουτεύχουςµμε άρθρατους,καθώςεπίσηςτoνΔηµμήτρηκαιτονφίλοΚώστα γιατηνπολύτιµμηβοήθειάτους.

2

Καλλίας

 

Κωνσταντίνος,

 

Γεν.

 

Γραµμµματέας Απόφοιτος1995,Δικηγόρος,6948886371

Αρώνες

 

Ερρίκος,

 

Μέλος Απόφοιτος1997,Επιχειρηµματίας Γιαννόπουλος

 

Περικλής,

 

Μέλος Απόφοιτος1995,Δικηγόρος,6932752900 Κοµμµματάς

 

Γεράσιµμος,

 

Μέλος, Απόφοιτος1995,Δικηγόρος Νίκας

 

Νικόλαος,

 

Μέλος Απόφοιτος1995,Εκδότης,6932344737 Παντολέων

 

Εβίτα,

 

Μέλος Απόφοιτος1996,6945559814 ΗΕξελεγκτική

 

Επιτροπήαπαρτίζεταιαπότουςεξής: Αθηναίος

 

Φίλης,

 

Πρόεδρος Απόφοιτος1989 Λύτρα

 

Νατάσα,

 

Αντιπρόεδρος Απόφοιτος1990

Νίκος

 

Νίκας,

 

απόφοιτος

 

’95

Γιώργος

 

Τόλιος,

 

Μέλος Απόφοιτος1980

Υ.Γ. Σας υπενθυµμίζω ότι τα επόµμενα ραντεβού µμας είναι στις 25 Σεπτεµμβρίου στο PARTY SALA @ Villa Mercedes και στα τέλη Νοεµμβρίου,όπουθακυκλοφορήσειτονέοχριστουγεννιάτικοτεύχος µμας.

Όσοιαπόφοιτοιεπιθυµμούνναστείλουνάρθρα-ιδέες γιατοΑθήναζε,e-mail:pantoleone@gmail.com, τηλ.:6945559814,ΕβίταΠαντολέων


ΠΡΟΣΩΠΑ

WhoisWho

ΤένηςΚάζαγλης-Απόφοιτoς1978

Ο Τένης Κάζαγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Το 1978αποφοίτησεαπόταΕκπαιδευτήριαΖηρίδη “Λύκειον η Αθηνά” και το 1984 πήρε το Bachelor’s Degree σε Business Administration από το Deree College µμε ειδίκευση σε Συστήµματα Πληροφόρησης Διοικήσεως. Είναι διαζευγµμένος και πατέρας 2 παιδιών, της Μαρίνας (19 ετών) και του Στέφανου (17 ετών). Εργάζεται ως διευθυντής Λειτουργίας στηνεταιρείαBALLIµμεαντικείµμενοταπούρα,όπουκαιτον συναντήσαµμε.

4

Τι

 

σε

 

έκανε

 

να

 

ασχοληθείς

 

µμε

 

τα

 

πούρα;; Μεταξύ 1988 και 1992 εργαζόµμουν ως αντιπρόσωπος εργοστασίων παραγωγής χαλιών και µμοκετών. Ταξίδευα πολύ εκείνη την εποχή σε πολλές χώρες της Ευρώπης! Ζούσα σε ξενοδοχεία, έτρωγα αναγκαστικά σε εστιατόρια, συναντιόµμουν µμε πελάτες και προµμηθευτές και, συχνά, βγαίναµμεσεµμπαράκιαγιανατουςδιασκεδάσω.Όπουκιαν πήγαινα, έβλεπα µμπροστά µμου πούρα. Το αντικείµμενο δεν


ΠΡΟΣΩΠΑ

µμουήτανάγνωστοµμιαςκαιυπήρχεηοικογενειακήεπιχείρηση τηςθείαςµμου,ηοποίαδιέθετετότεστηνΕλλάδαταπούρα της εταιρείας Davidoff. Συνέπεσε την εποχή εκείνη να αναλάβουν την προώθηση των χειροποίητων κουβανέζικων πούρων.Αυτόήταν!

πάθος. Το τελευταίο µμαγαζί της αλυσίδας Casa del Habano,στοCityLinkτουAttica,είναιαπότακαλύτεραστον κόσµμο στον χώρο του πούρου, τόσο σε ποικιλία όσο και σε ποιότητα.Είναιτοτέταρτοκατάστηµματηςεπιχείρησηςστην Ελλάδα.

Γύριζα, κυρίως τα βράδια, γιατί παράλληλα είχα και την πρωινήµμουδουλειά,σεόλατακαλάρεστωράντωνΑθηνών, ταµμπαρ,τακαφέ,ταπολυτελήξενοδοχείαπροσπαθώνταςνα πείσωτουςιδιοκτήτεςήτουςυπευθύνουςότιδενείµμαιαπό άλλο πλανήτη και ότι το πούρο έχει θέση στην επιχείρησή τους,όπωςέχειτοκαλόκρασί,τοκαλόκονιάκ,ήτοκαλό σέρβιςπροςτουςπελάτεςτους.Οµμολογώότιδυσκολεύτηκα αφάνταστα.Όµμωςλίγολίγοείδατονκόποµμουναευοδώνεται Μάθαινατουςµμαιτρτιςδιάφορεςποικιλίες,τιςµμάρκεςκαιτα µμεγέθη,πώςναπροσφέρουνέναπούρο,νατοκόβουν,να τοανάβουν,πώςνασυντηρούνταπανάκριβακαιµμοναδικά αυτά χειροτεχνήµματα. Γιατί τέτοια είναι τα πούρα. Και κυρίως ταπροερχόµμενααπότηνΚούβα.

Και

 

ο

 

δικός

 

σου

 

ρόλος

 

στην

 

επιχείρηση;;

 

Βλέπω

 

η

 

κάρτα

 

 σου

 

γράφει

 

Διευθυντής

 

Λειτουργίας.

 

Τι

 

κάνεις

 

δηλαδή;;

Αλήθεια,

 

µμπορεί

 

κάποιος

 

να

 

κρατήσει

 

ένα

 

πούρο

 

για

 

πολύ

 

 καιρό;; Εξαρτάταιαπότιςσυνθήκεςδιατήρησης.Διατηρώνταςτοστη σωστήυγρασία(από65%έως75%),στησωστήθερµμοκρασία (από17οέως22οC)καισεσωστόκουτί,πουσυνήθω��είναι φτιαγµμένο εσωτερικά από κέδρο, µμπορεί να κρατήσεις ένα πούρο για χρόνια ολόκληρα. Χρειάζεται κατά διαστήµματα αερισµμό για να αναπνέει. Χρειάζεται “ενδιαφέρον” γιατί είναι κάτιζωντανό.Κουβαλάειδεµμέσατουτοµμεράκι,τηντέχνη, τη γνώση και τον κόπο εκατοντάδων ανθρώπων, γιατί όλα γίνονται στο χέρι. Από το όργωµμα µμέχρι το πακετάρισµμα. Μιλάµμε πάντα για τα πούρα Αβάνας όπως συνηθίζονται να λέγονταικαιόχιΧαβανέζικα…Τοέχωακούσεικιαυτό! Χειροποίητα…

 

 Αβάνας…

 

 µμιλάµμε

 

 άρα

 

 για

 

 κάτι

 

 µμάλλον

 

 ακριβό.

 

Υπάρχει

 

τόσο

 

µμεγάλο

 

αγοραστικό

 

κοινό;; Σωστά! Το κόστος ενός τέτοιου πούρου είναι συνήθως απαγορευτικό για το ευρύ κοινό. Μπορεί να πουλιέται από 5€ µμέχρι 35€ το κοµμµμάτι, χωρίς αυτό να σηµμαίνει ότι δεν υπάρχουν και ακριβότερα πούρα! Σε µμια καλή έξοδο του κάποιοςθαδιαθέσειέναπαρόµμοιοποσόγιαένακαλόκρασί. Θεωρώ, και µμιλώ εκ του ασφαλούς, ότι µμε τον ίδιο τρόπο µμπορείνααπολαύσεικαιένακαλόπούρο!Όµμωςκαιπάλιτο κοινό είναι περιορισµμένο. Για τον λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έβαλε ένα στόχο. Να δώσει την ευκαιρία στοευρύκαταναλωτικόκοινόναγεύεταικαιναευχαριστιέται την ποιότητα των γνωστών Cohiba, Montecristo, Partagas, RomeoyJulietaκαιόλωντωνάλλωνκαλώνκουβανέζικων καπνών σ’ αυτό που εµμείς ονοµμάζουµμε mini format δηλαδή τασιγγαρίλοςήταπουράκια.Τασιγγαρίλοςείναιφτιαγµμένα απόταίδιακαπνά,σεµμικρότεροµμέγεθοςκαιδιατίθενταισε πολύχαµμηλότερεςτιµμές.Τοαποτέλεσµμαείναιεντυπωσιακά θετικό.Όµμωςδεναφήνουµμεπίσωτοχειροποίητοπουείναι

Πριν σου απαντήσω θα σου πω τι έκανα όλα αυτά τα χρόνια από δουλειές, γιατί άλλαξα πολλές. Εργάστηκα σε βιοµμηχανία πλαστικών, βιοτεχνία αναπτήρων, software house, δισκογραφική, φαρµμακευτική, διαφηµμιστική, αντιπροσωπείαεισαγωγών,εταιρείαπροώθησηςπωλήσεων, είδησυσκευασίας,διακοσµμητικάκεριά,ανακύκλωσηχαρτιού, χαλιά,και…πούρα!Κάθεφοράκαισεδιαφορετικήθέσηκαι διαφορετικόαντικείµμενο.Απόπωλητήςήπρογραµμµματιστής έως λογιστής ή τεχνικός και από υπάλληλος µμέχρι ιδιοκτήτης. Οιγνώσειςκαιοιεµμπειρίεςπουµμάζεψαµμεβοηθούνσήµμερα να συντονίζω τα τµμήµματα της εταιρείας, να δίνω λύσεις σε οποιαδήποτε δυσκολία προκύπτει και να φροντίζω το τρένο να προχωρά µμπροστά, όχι µμόνο χωρίς να σταµματά αλλά καιναεπιταχύνει.Νοµμίζωότιτακαταφέρνωγιατίµμουµμένει χρόνοςνα“µμιλάω”µμετουςσυµμµμαθητέςµμουστοFacebook. Είδα

 

ότι

 

κάνατε

 

το

 

δικό

 

σας

 

group,

 

πέρα

 

από

 

το

 

επίσηµμο

 

 του

 

σχολείου. Ναι! Το λέµμε Ziridis Class ’78. Μετά το τελευταίο reunion και έχοντας στα χέρια µμου µμια λίστα κινητών, email και τηλεφώνων συµμµμαθητών, που µμε πολύ προσπάθεια συγκέντρωσε κυρίως η Σοφία Μαγιόγλου, προσπαθώ να µμαζέψω όσο περισσότερους από την τάξη µμου µμπορώ, στο Facebook. Νοµμίζω ότι είναι ο ευκολότερος τρόπος να κρατιόµμαστε σε επαφή. Ανταλλάσουµμε νέα, φωτογραφίες, αστειάκια… Ξαναγινόµμαστε πάλι παιδιά. Είναι αφάνταστη η χαρά που νοιώθεις κάθε φορά που µμαθαίνεις νέα κάποιου συµμµμαθητήσου!Κάθεφοράπουβλέπειςέναπαλιόγνώριµμο πρόσωπο!Σανναµμηνπέρασεµμιαµμέρα…

5


ΠΡΟΣΩΠΑ

ΝτόραΜπακογιάννη,ΥπουργόςΕξωτερικών Συνέντευξη

 

της

 

Υπουργού

 

στον

 

Ερρίκο

 

Αρώνες,

 

για

 

το

 

ΑΘΗΝΑΖΕ

Photo

 

A.

 

Δούκας

Ως

 

δήµμαρχος

 

Αθηναίων

 

διαδραµμάτισε

 

καταλυτικό

 

ρόλο

 

για

 

την

 

ανάδειξη

 

µμιας

 

«άλλης»

 

Αθήνας

 

κατά

 

τη

 

διάρκεια

 

των

 

 Ολυµμπιακών

 

Αγώνων

 

του

 

2004.

 

Όπως

 

αναφέρει

 

και

 

η

 

ίδια

 

«ο

 

σχεδιασµμός

 

και

 

η

 

σκληρή

 

δουλειά»

 

ήταν

 

και

 

το

 

µμυστικό

 

 της

 

επιτυχίας,

 

που

 

συνετέλεσε

 

στο

 

να

 

αναδειχθεί

 

µμέσω

 

του

 

διαδικτύου

 

«ως

 

η

 

παγκόσµμια

 

δήµμαρχος

 

του

 

2005».

 

Το

 

ίδιο

 

 είναι

 

το

 

µμυστικό

 

της

 

επιτυχίας

 

της

 

και

 

ως

 

υπουργός

 

Εξωτερικών.

Ξεκινώντας

 

την

 

κουβέντα

 

µμας

 

θα

 

θέλαµμε

 

κατ’

 

αρχάς

 

να

 

 µμας

 

περιγράψετε

 

τη

 

δουλειά

 

–

 

καθήκοντα

 

ενός

 

υπουργού

  

 των

 

 Εξωτερικών.

 

 Ειδικότερα

 

 όµμως

 

 θα

 

 θέλαµμε

  

 να

 

 µμας

 

 πείτε

 

 τι

 

 είδους

 

 προκλήσεις

 

 και

 

 νέες

 

 καταστάσεις,

 

 στο

 

 σύγχρονο

 

 πολύσηµμο

 

 παγκόσµμιο

 

 γίγνεσθαι,

 

 καλείται

 

 να

 

 αντιµμετωπίσει

 

η

 

διπλωµματία

 

µμιας

 

χώρας

 

κατά

 

τη

 

διαχείριση

 

 αλλά

 

και

 

την

 

άσκηση

 

εξωτερικής

 

πολιτικής;; Αναµμφίβολα είναι µμια δουλειά µμε πολύ δυναµμικό, συνεχώς εξελισσόµμενοjobdescription.Παρόλοπουθααναγκαστώνα είµμαιγενικόλογη,θατολµμήσωένανορισµμόλέγονταςότιστην άσκησητηςεξωτερικήςπολιτικήςπρέπεικανείςναπετυχαίνει τον καλύτερο δυνατό συνδυασµμό των παραγόντων ισχύος τηςχώραςτουπροκειµμένουναδιασφαλίζειµμετονκαλύτερο δυνατότρόποτασυµμφέροντάτηςµμέσαστοπεριφερειακόκαι διεθνές περιβάλλον. Να αξιοποιεί δηλαδή µμε τέτοιο τρόπο όλα τα πλεονεκτήµματα που έχει στη διάθεσή της µμια χώρα γιαναθωρακίζειτηνασφάλειάτηςκαιναβελτιώνεισυνεχώς τησχετικήτηςθέσηστηδιεθνήκατανοµμήισχύος.Γιανατο πετύχειόµμωςαυτόχρειάζεταιπρώτααπ’όλανα«διαβάζει» κανείς µμε σύνεση και ρεαλισµμό το διεθνές περιβάλλον,

6

Στο

 

βήµμα

 

απευθυνόµμενη

 

 στην

 

Ολοµμέλεια

 

της

 

Βουλής

ώστενααντιλαµμβάνεταιτιςευκαιρίεςκαιτιςπροκλήσειςπου αυτό παρουσιάζει. Και είναι γεγονός ότι µμια τέτοια ψύχραιµμη διάγνωση του περιβάλλοντος είναι κατά πολύ δυσκολότερη σήµμερα απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν. Ας µμην ξεχνάµμε ότι παλιότερα οι πηγές των απειλών ήταν ξεκάθαρες: ήταν κάποιο κράτος, ένας συνασπισµμός κρατών, ακόµμη και µμια ακραία ή καταπιεστική ιδεολογία. Στο σύγχρονο, ρευστό διεθνέςπεριβάλλον,οιαπειλέςείναιόχιµμόνονπερισσότερες, αλλά και πιο πολύπλοκες από το παρελθόν. Η διεθνής τροµμοκρατία,ηδιασποράτωνόπλωνµμαζικήςκαταστροφής, η απόλυτη φτώχια και η υπανάπτυξη και η απόγνωση που αυτές προκαλούν, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµμάτων, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος που οφείλεται στην αλλαγή του κλίµματος, όλα αυτά αποτελούναπειλέςγιατηνασφάλειάµμας,απειλέςπουδεν γνωρίζουν σύνορα. Γι’ αυτό και η αντιµμετώπισή τους απαιτεί τις συντονισµμένες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας στο σύνολό της. Μπροστά, λοιπόν σε όλες τις µμεγάλες προκλήσεις της εποχής, η χώρα µμας ακολουθεί εξωτερική πολιτικήσυνέπειαςκαιαρχών.Ηπολιτικήµμαςστηρίζεταιστον σεβασµμότουΔιεθνούςΔικαίου.Στηνεπιδίωξητηςειρήνης, τηςασφάλειαςκαιτηςανάπτυξης.Στηνκαλλιέργειασχέσεων


ΠΡΟΣΩΠΑ

φιλίας και συνεργασίας µμε τα γειτονικά µμας κράτη και όλες τις χώρες του κόσµμου. Με αυτή την πολιτική διασφαλίζουµμε πλήρωςταεθνικάµμαςσυµμφέροντα,ενισχύουµμετοδιεθνές κύρος της Ελλάδας και συµμβάλλουµμε ενεργά στη διεθνή συνεργασίακαιανάπτυξη. Μπορούµμε,

 

 λοιπόν,

 

 να

 

 πούµμε

 

 ότι

 

 εξωτερική

 

 πολιτική

 

 δεν

 

 σηµμαίνει

 

 µμόνον

 

 «πολιτική

 

 διαχείριση»,

 

 αλλά

 

 εµμπεριέχει

 

 εκ

 

 των

 

 πραγµμάτων

 

 και

 

 πολλές

 

 άλλες

 

 ισοδύναµμες

 

 συνιστώσες,

 

όπως

 

η

 

οικονοµμική

 

διπλωµματία,

 

η

 

«πράσινη»

 

 διπλωµματία

 

(green

 

diplomacy),

 

η

 

πολιτιστική

 

 διπλωµματία

 

 ή

 

η

 

λεγόµμενη

 

«κοινωνική

 

διπλωµματία»

 

(public

 

diplomacy)

 

 κ.ο.κ.

  

Δηλαδή

 

σήµμερα

 

η

 

«ισχύς»

 

δεν

 

περιορίζεται

 

µμόνον

 

 στη

 

 συµμβατική

 

 διάσταση

 

 της

 

 «δύναµμης»,

 

 αλλά

 

 βρίσκεται

 

 πλέον

 

 σε

 

 άµμεση

 

 συνάρτηση

 

 µμε

 

 πτυχές

 

 που

 

 αφορούν

 

 το

 

 εσωτερικό

 

µμιας

 

χώρας

 

και

 

κοινωνίας,

 

όπως

 

ο

 

πολιτισµμός

 

 της

 

καθηµμερινότητας,

 

η

 

κοινωνική

 

συνοχή

 

και

 

ανάπτυξη,

 

 το

 

περιβάλλον,

 

η

 

µμετανάστευση,

 

κ.λπ. Όσο η έννοια της ισχύος εξελίσσεται και µμεταβάλλεται, ανάλογαµμεταβάλλονταικαιταπεδίαδράσηςτηςδιπλωµματίας, καθώςκαιορόλοςκαιτακαθήκοντατωνανθρώπωνπουτην υπηρετούν.Είναιαλήθειαότιηέννοιατηςισχύοςµμιαςχώρας δεν αφορά µμόνον στρατιωτικούς παράγοντες. Αντίθετα, όλο και περισσότερο έχει να κάνει µμε την οικονοµμική ευρωστία τηςχώρας,τηδυνατότητάτηςναδιεισδύεισεξένεςαγορές, µμετηνπολιτιστικήτηςακτινοβολίακαιτηνεπιρροήπουασκεί διεθνώς,µμετησυνοχήκαιτηδυνατότηταπουέχειηκοινωνία τηςνασυστρατεύεταιµμπροστάσεµμεγάλουςκοινούςστόχους

και προκλήσεις. Ως παραδείγµματα σας αναφέρω µμόνο το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί τη µμεγαλύτερη εµμπορική ναυτιλία στον κόσµμο, ή το ότι έχει εκατοµμµμύρια Ελλήνων που ζουν και προοδεύουν σε κάθε γωνιά της γης. Αυτά αποτελούνπολύσηµμαντικάπλεονεκτήµματαγιατουςστόχους και τις επιδιώξεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αντίστοιχα, λοιπόν µμε τις µμεταβολές στο περιεχόµμενο της ισχύος, µμεταβάλλεται και ο ρόλος της διπλωµματίας. Ένας διπλωµμάτηςσήµμεραοφείλει,πέραντηςκλασικήςαποστολής του,ναείναισεθέσηναπροωθείταοικονοµμικάσυµμφέροντα τηςχώραςτου,ναπροβάλλειτονσύγχρονοπολιτισµμότης, να αντεπεξέρχεται σε πολυµμερείς διαπραγµματεύσεις που αφορούντηνπροστασίατουπεριβάλλοντος,τηνανάπτυξηή την ενεργειακή πολιτική. Οφείλει να βρίσκει συνεχώς νέους τρόπουςγιανααξιοποιείδηµμιουργικάόλουςτουςπαράγοντες ισχύος της χώρας του –ιδίως την «ήπια ισχύ» της– προς όφελοςτωνστόχωντηςεξωτερικήςτηςπολιτικής. Θα

 

 θέλαµμε

 

 εδώ

 

 να

 

 σας

 

 ρωτήσουµμε

 

 από

 

 τη

 

 µμέχρι

 

 τώρα

 

 εµμπειρία

 

 σας

 

 πόσο

 

 «καλός

 

 καταναλωτής»,

 

 δηλαδή

 

 γνώστης,

 

 είναι

 

 ο

 

 µμέσος

 

 Έλληνας,

 

 δεδοµμένου

 

 του

 

 πολυδιάστατου

 

 πλαισίου

 

 ζητηµμάτων,

 

 διεθνώς

 

 και

 

 περιφερειακώς,

 

 που

 

 απασχολούν

 

 την

 

 ελληνική

 

 εξωτερική

 

 πολιτική;;

  

Πόσο

 

ικανοποιητική

 

είναι

 

ποιοτικά

 

και

 

ποσοτικά

 

 η

 

 κάλυψη

 

 στη

 

 χώρα

 

 µμας

 

 θεµμάτων

 

 της

 

 αρµμοδιότητάς

 

 σας;; ΠιστεύωότιοιΈλληνεςπολίτεςέχουνέντονοενδιαφέρονγια ταζητήµματατηςεξωτερικήςπολιτικήςκαιέχουνκαιγνώση

7


ΠΡΟΣΩΠΑ

Ως

 

η

 

πολιτική

 

προϊσταµμένη

 

του

 

υπουργείου

 

Εξωτερικών,

 

 πείτε

 

µμας,

 

ποιος

 

είναι

 

ο

 

κεντρικός

 

στόχος

 

σας,

 

ποια

 

είναι

 

 η

 

 βασική

 

 σας

 

 προτεραιότητα,

 

 δηλαδή

  

 πάνω

 

 από

 

 όλα

 

 τι

 

 θα

 

 θέλατε

 

 περισσότερο

 

 απ’

 

 όλα

 

 να

 

 πραγµματοποιήσετε

 

 στη

 

διάρκεια

 

της

 

θητείας

 

σας

 

από

 

τη

 

θέση

 

της

 

υπουργού

 

 των

 

Εξωτερικών; Το έχω ξαναπεί ότι κυριότερη φιλοδοξία µμου είναι να µμπορέσω να προσφέρω καλές υπηρεσίες στη χώρα µμου και στους πολίτες που µμε περιβάλλουν µμε την εµμπιστοσύνη τους. Φιλοδοξώ να µμπορέσω να συµμβάλλω ώστε η Ελλάδαναεµμφανίζεταισυνεχώςστηδιεθνήσκηνήωςµμια χώρα δυναµμική και δραστήρια, ως µμια αξιόπιστη δύναµμη σταθερότητας,ανάπτυξηςκαισυνεργασίας,µμευπολογίσιµμη επιρροή στον περίγυρό της και διεθνώς. Διαρκής στόχος είναι να ασκούµμε την εξωτερική µμας πολιτική µμε συνέπεια και µμετριοπάθεια, αλλά και µμε τον δυναµμισµμό και την αυτοπεποίθηση που απαιτεί η υπεράσπιση των εθνικών συµμφερόντων και η ενίσχυση του διεθνούς κύρους και της αξιοπιστίαςτηςχώραςµμαςστοδιεθνέςπεριβάλλον. Καταγράφεται

 

κατακόρυφη

 

αύξηση

 

του

 

αριθµμού

 

γυναικών

 

που

 

καταλαµμβάνουν

 

υψηλότατα

 

δηµμόσια

 

–

 

πολιτικά

 

 αξιώµματα.

  

 Πρόσφατη

 

 είναι

 

 η

 

 είδηση

 

 της

 

 τοποθέτησης

 

 γυναικών

 

σε

 

«σκληρά»

 

υπουργεία,

 

π.χ.

 

γυναίκα

 

υπουργός

 

 Άµμυνας

 

στην

 

Ισπανία.

 

Θα

 

θέλαµμε

 

να

 

σχόλιά

 

σας.

Πράγµματι, είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι όλο και περισσότερες γυναίκες σε όλο και περισσότερα µμέρη του κόσµμουκαταφέρνουνόχιαπλώςναδιακρίνονται,αλλάκαινα αναλαµμβάνουνθέσειςευθύνηςσετοµμείςπου«παραδοσιακά» ήταν ανδροκρατούµμενοι. Τα παραδείγµματα αυτά, αν και λίγα ακόµμη,είναιιδιαίτεραχρήσιµμαπιστεύωστοναενθαρρύνουνκαι άλλεςκοινωνίεςναξεπεράσουνπαρωχηµμέναστερεότυπατου παρελθόντοςκαιναεµμπιστευτούνγυναίκεςσεθέσειςευθύνης και σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Εκατοµμµμύρια γυναίκες σε ολόκληροτονκόσµμοκαθηµμερινάαποδεικνύουνότιµμπορούν ναδιακριθούνστιςτέχνες,στιςεπιστήµμες,στιςεπιχειρήσεις, στην πολιτική, σε όλους τους τοµμείς της κοινωνικής ζωής, αρκεί να έχουν ισότιµμες ευκαιρίες, να µμην αντιµμετωπίζουν διακρίσειςκαιπροκατάληψη.Σεκάθεπερίπτωσητοκριτήριο για την ανάληψη µμιας θέσης ευθύνης θα πρέπει να είναι οι ικανότητες και η αξία ενός ατόµμου, όχι το φύλο του. Και είναι βέβαιο ότι οι κοινωνίες µμας µμόνον κέρδος µμπορούν να έχουν από την αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµμικού τους. Γι’ αυτό και πρέπει όλοι να συµμβάλλουµμε, ώστε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οι γυναίκες νααπολαµμβάνουνισότηταδικαιωµμάτωνκαιευκαιριών,ώστε ναείναισεθέσηνααναπτύσσουντιςικανότητέςτουςκαι–µμε βάση αυτές– να συµμβάλλουν θετικά στην πρόοδο και την ανάπτυξητηςκοινωνίας. «Νέα

 

 Γενιά

 

 και

 

 Πολιτική:

 

 Σχέση

 

 αγάπης

 

 ή

 

 µμίσους;;»

 

 Θα

 

 θέλαµμε

 

 στείλετε

 

 ένα

 

 µμήνυµμα

 

 για

 

 τους

 

 αναγνώστες

 

 µμας,

 

 και

 

όχι

 

µμόνον… Τοµμήνυµμάµμουείναιπάνωαπ’όλαµμήνυµμασυµμµμετοχήςκαι δραστηριοποίησης της νέας γενιάς στα πολιτικά ζητήµματα. Πιστεύωότιηεικόνατηςαπολιτικήςκαιαδιάφορηςνεολαίας, πουπολύσυχνάπαρουσιάζεται,όχιαπλώςδενανταποκρίνεται στην πραγµματικότητα, αλλά αδικεί σε πολύ µμεγάλο βαθµμό τις νέες και τους νέους µμας. Επειδή η επαφή µμε τους νέους µμουδίνειπάνταµμεγάληχαράκαιενέργειακαιτηνεπιδιώκω πραγµματικάόποτεέχωδυνατότητα,είµμαισεθέσηναγνωρίζω ότι η νέα γενιά είναι πολύ διαφορετική από την εικόνα που παρουσιάζεται.Υπάρχουνχιλιάδεςαξιόλογοινέοι,πουέχουν ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις και ισχυρή άποψη για το µμέλλον πουθέλουν.Νέοιπουδιεκδικούνκαικερδίζουντοµμέλλον αυτό µμέσα στα πανεπιστηµμιακά αµμφιθέατρα, µμέσα στους

Photo

 

A.

 

Δούκας

τωνζητηµμάτων,όχιµμόνοντωνκαθαράεθνικών,αλλάκαι ευρύτερα των εξελίξεων στο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον.Δενείναιβεβαίωςόλοιµμελετητέςτωνδιεθνών σχέσεων, αλλά πιστεύω ότι, σε σχέση µμε άλλες χώρες, οι Έλληνες αποδεικνύουν ότι έχουν και ενηµμέρωση και τεκµμηριωµμένηάποψησταζητήµματατηςεξωτερικήςπολιτικής. Είναι επίσης λογικό σε χρονικές συγκυρίες που υπάρχουν πολλές και σηµμαντικές εξελίξεις τα εξωτερικά ζητήµματα να λαµμβάνουν µμεγαλύτερο µμερίδιο της επικαιρότητας από άλλες χρονικές περιόδους. Κάτι που προσωπικά θα ήθελα ναπροβάλλεταιπερισσότεροκαιναγνωρίσουνπερισσότερο οι πολίτες, πέραν των διεθνών πολιτικών εξελίξεων, είναι η αναπτυξιακή και ανθρωπιστική διάσταση της εξωτερικής µμαςπολιτικής.Πολύςκόσµμοςδενγνωρίζειτακονδύλιαπου διατίθενταικαιτοσηµμαντικόέργοπουεπιτελείηΕλλάδασε πάραπολλάµμέρητουκόσµμου,όπουοιλαοίυποφέρουναπό συγκρούσεις και βία, από φυσικές καταστροφές, από την φτώχιακαιτηνυπανάπτυξη.Μετοέργοαυτόσυµμβάλλουµμε στηνανακούφισητωνλαώνπουέχουνάµμεσηανάγκη,αλλά καιστηδηµμιουργίατωναπαραίτητωνυποδοµμώνκαιθεσµμών που θα τους επιτρέψουν να προχωρήσουν στον δρόµμο της ανάπτυξηςκαιτηςευηµμερίας.Παράλληλα,ενισχύουµμετην καλή εικόνα και το όνοµμα της χώρας µμας στη συνείδηση των λαών του κόσµμου. Το ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό µμαςέργοείναιιδιαίτεραευρύ,ιδίωςσεσχέσηµμετοµμέγεθος και τις δυνατότητες της χώρας µμας, και πραγµματικά αξίζει την προσοχή και το ενδιαφέρον των πολιτών, κάτι που προσπαθούµμε να προσελκύσουµμε και εµμείς ως Υπουργείο µμεδιάφορεςδράσειςενηµμέρωσηςκαιευαισθητοποίησης.

Υποδεχόµμενη

 

στην

 

Αθήνα

 

το

 

Γάλλο

 

Πρόεδρο

 

Νικολά

 

Σαρκοζύ

8


ΠΡΟΣΩΠΑ

χώρουςεργασίας,µμέσααπότησυµμµμετοχήσεκοινωνικούς φορείςήεθελοντικέςοργανώσεις.Υπάρχουνχιλιάδεςνέοι πουεκφράζουνκαθηµμερινά,στηνΕλλάδακαιτοεξωτερικό, το πιο όµμορφο πρόσωπο της πατρίδας µμας: την Ελλάδα των αξιών, της γνώσης, της προκοπής. Όλοι αυτοί οι νέοι έχουνπάραπολλάναπροσφέρουνστηχώρα,αλλάκαιστην ανανέωσητουπολιτικούµμαςσκηνικού.Αυτόπουοφείλουµμε να κάνουµμε εµμείς, που έχουµμε ήδη κλείσει κάποια χρόνια στηνπολιτική,είναινατουςακούσουµμε,νααφουγκραστούµμε τις αγωνίες και τις προσδοκίες τους, και να κρατήσουµμε γι’ αυτούς ανοιχτό τον δρόµμο ώστε να µμπορέσουν εκείνοι που το επιθυµμούν να ασχοληθούν µμε την πολιτική και να δραστηριοποιηθούνστακοινάπροςόφελοςτηςγενιάςτους καιτωνεπόµμενωνπουέρχονται. Είσαστε

 

από

 

τους

 

πολιτικούς

 

που

 

έχετε

 

δώσει

 

ιδιαίτερη

 

 σηµμασία

 

 στο

 

 διαδίκτυο.

 

 Έχετε

 

 πάρει

 

 αντίστοιχη

 

 ανταπόκριση;;

 

 Είναι γεγονός ότι έχουµμε κάνει µμεγάλη προσπάθεια µμε σκοπό να πετύχουµμε σύγχρονη και λειτουργική παρουσία στο διαδίκτυο, κάτι που έχει µμεγάλη ανταπόκριση στη διαδικτυακή κοινότητα. Τόσο η προσωπική µμου ιστοσελίδα, dorabak.gr, όσο και η ιστοσελίδα του Yπουργείου µμας, mfa.gr, καθηµμερινά ενηµμερώνουν και αποτελούν κόµμβο επικοινωνίας εκατοντάδων συµμπολιτών µμας. Σε προσωπικό επίπεδο µμέσω της διαδικτυακής µμου οµμάδας έχω παρουσία

και σε διάφορα δίκτυα κοινωνικών επαφών, όπως το facebookκαιτοtwitter,ενώαξιοποιούµμεweb2.0εργαλεία, όπωςτοflickrκαιτοyoutube,δίνονταςτηδυνατότηταστους διαδικτυακούς µμας φίλους να µμοιράζονται υλικό που τους ενδιαφέρει. Επιπλέον µμέσα από την ιστοσελίδα dorabak.gr ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να µμου υποβάλλει ερωτήσεις τις οποίες απαντώ στην κάµμερα όποτε προλαβαίνω. Αξίζει νοµμίζωεπίσηςναδεικάποιοςτασύντοµμαβίντεοτης«Άλλης Ματιάς» που καταγράφουν µμε εναλλακτικό ευχάριστο και διεισδυτικό τρόπο συναντήσεις, εκδηλώσεις και επισκέψεις εργασίαςσεξένεςχώρες.Ηανταπόκρισητουκόσµμουστη διαδικτυακή µμου παρουσία θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Όλο αυτό το διάστηµμα έχω γνωρίσει µμέσω του διαδικτύου πολλούς νέους πολίτες που µμας έχουν δώσει πολλές νέες ιδέες. Ένας κόσµμος που ίσως να µμην πλησίαζα τόσο εάν δεν υπήρχε το διαδίκτυο ως µμέσο επαφής.Αρκετούςάλλωστεαπόαυτούςέχωσυναντήσεικαι από κοντά είτε στις πρόσφατες συναντήσεις µμου µμε bloggers είτε σε εκδηλώσεις γνωριµμίας καθαρά και µμόνο για τουςδιαδικτυακούςµμαςφίλους.Χτίζουµμεέτσιµμιασχέσηκαι διαρκή επικοινωνία µμε νέους ανθρώπους που νοιάζονται, πουθέλουννασυµμµμετάσχουνπουεπιδιώκουννα«ταράζουν τα νερά» και να προκαλούν. Και εγώ είµμαι ανοιχτή στις προκλήσεις. Σας

 

ευχαριστούµμε

 

θερµμά

 

για

 

τον

 

πολύτιµμο

 

χρόνο

 

σας.

9


ΠΡΟΣΩΠΑ

ΝίκοςΚόκλας,πρώηνΔιευθυντήςΛυκείου-Θεολόγος Συνέντευξη

 

στο

 

ΑΘΗΝΑΖΕ Ένας

 

καθηγητής

 

που

 

αποτελεί

 

κοινό

 

σηµμείο

 

αναφοράς

 

για

 

τους

 

περισσότερους

 

απόφοιτους,

 

αφού

 

δίδαξε

 

στο

 

σχολείο

 

 µμας

 

για

 

τρεις

 

ολόκληρες

 

δεκαετίες.

 

Από

 

τους

 

πιο

 

θαυµμάσιους

 

ανθρώπους

 

και

 

σίγουρα

 

από

 

τους

 

πιο

 

αγαπηµμένους

 

µμας

 

 δασκάλους.

 (ύπατος αρµμοστής της Αγγλίας στην Κύπρο). Μέσα µμας υπήρχε βαθιάηαίσθησητηςαδικίας,αυτόεκδήλωσαµμετηνσυµμµμετοχή µμου στις κινητοποιήσεις. Οπωσδήποτε, ως νέο της εποχής, µμε επηρέασετοΚυπριακό. Παρίσι,

 

δεκαετία

 

του

 

’60,

 

σπουδές,

 

έρανος

 

για

 

την

 

εκκλησία

 

 αλλά

 

και

 

δωρεάν

 

εισιτήρια

 

για

 

την

 

Κάλλας. ΗζωήµμουστοΠαρίσιήτανπολύόµμορφη,ηωραιότερηπερίοδος της ζωής µμου. Ήταν περίοδος ελευθερίας, δηµμιούργησα πολλές φιλίεςστηνΓαλλία,απέκτησααυτοκίνητο-σηµμαντικόγιατηνεποχή εκείνη- και ενώ όλοι περίµμεναν να σπουδάσω κάτι σχετικό µμε την Θεολογία, εγώ προτίµμησα ψυχολογία και παιδαγωγικά. Η επιλογή µμου διαµμόρφωσε και τον χαρακτήρα της µμετέπειτα σχέσης µμου µμε ταπαιδιά,µμιασχέσηαγάπηςκαιανεκτικότητας. Έφυγατο’65απότηΓαλλία,γιαναεπιστρέψωξανάτο’69σεµμια άλλη Γαλλία. Το Quartier Latin δεν ήταν όπως το είχα αφήσει, οι φοιτητές ήταν επαναστατηµμένοι, ήταν το τέλος µμιας ολόκληρης εποχής,τοτέλοςτηςαθωότητας. Επιστροφή

 

στην

 

Ελλάδα.

Λοιπόν,

 

από

 

τη

 

Ζάκυνθο,

 

στην

 

Αθήνα. ΤοχωριόµμουείναιηΛιθακιά,στηΖάκυνθο.Μετάτουςσεισµμούς του’53,ήρθεοπροβληµματισµμόςκαιηαναζήτηση,ήθασυνεχίσω σπουδές, ή θα παραµμείνω γεωργός. Προτιµμήθηκε η πρώτη, οι σπουδές. Δυο ήταν οι επιλογές, η Σχολή Εµμποροπλοιάρχων: δύσκοληζωή,καιηΕκκλησιαστικήΣχολήΚορίνθου.Επέλεξατη δεύτερη. Εσωτερικός για τρία ολόκληρα χρόνια µμε δίωρη άδεια κάθε Κυριακή. Εκεί έµμαθα τα πρώτα µμου γράµμµματα, τα σωστά. Έδωσαεξετάσειςτο’55στοΠανεπιστήµμιο,στηΘεολογία,πέρασα καιτο’60πήραπτυχίο. Η

 

Αθήνα

 

του

 

’50,

 

κινητοποιήσεις

 

για

 

το

 

Κυπριακό,

 

ο

 

Κόκλας

 

 πάνω

 

σε

 

νεραντζιά

 

απέναντι

 

από

 

την

 

Μεγάλη

 

Βρετάνια,

 

αµμέσως

 

 µμετά

 

πάνω

 

σε

 

τρόλεϊ

 

να

 

κόβει

 

τα

 

σχοινιά,

 

και

 

οι

 

δύο

 

περιπτώσεις

 

 να

 

καταλήγουν

 

σε

 

«στοργική

 

περιποίηση»

 

από

 

την

 

Αστυνοµμία

 

 πόλεων.

 

Πείτε

 

µμου

 

λίγο

 

για

 

εκείνη

 

την

 

εποχή. ΓιατοπρόβληµματουΚυπριακούτότεείχεεπαναστατήσειτοσύνολο των φοιτητών, µμαζί τους και οι φοιτητές της Θεολογικής, η όποιοι ήταν «µμπροστάρη��ες». Η εκκλησία, ο Μακάριος, αναγκαστικά και οιθεολόγοι.Εκείοιπιοδυνατοί,οιπιοχειροδύναµμοιανέλαβαννα δηµμιουργήσουνπρόβληµμα.Δενέµμεινενεράντζιγιανεράντζιαπέναντι απότηΜεγάληΒρετάνια,στιγµμέςωραίες,δυναµμικές.Τοθέµματου Κυπριακούµμαςείχεακουµμπήσειπολύ.Έναθασουπω,ότανπήρα στοχωριότονπρώτοµμουσκύλο,γιακυνήγι,τονβάφτισαHarding,

10

ΑπότηΓαλλίαεπέστρεψαστηνΕλλάδατο’72καισεηλικία39 ετώνπήγακατευθείανστονστρατό.Έκανα15µμήνεςστρατιώτης, συνεχώς στα Γιαννιτσά, και όταν πήρα απολυτήριο, µμία µμέρα µμετά το «δηµμοψήφισµμα» των συνταγµματαρχών για τη βασιλεία, ήρθα στηνΑθήναψάχνονταςγιαδουλειά.Εκείαρχίζουνταπροβλήµματα. Το ευτύχηµμα για µμένα ήταν ότι η πρώτη πόρτα που χτύπησα ήταν τουΖηρίδη,όπου,µμετάαπότηναπόρριψητουκουΕλµμάζηκαιτην αποδοχήτηςκαΒένου,συναντήθηκαµμετονκοΜατιάτοοοποίος στη συζήτηση µμου αποκάλυψε την ύπαρξη µμιας κενής θέσης θεολόγου και ζήτησε να µμε δουν ο κύριος και η κυρία Ζηρίδη. Η συνάντησηέγινεστιςέξιτοαπόγευµμακαιαπόεκείξεκινάηζωήµμου σταΕκπαιδευτήριαΖηρίδη.Έτσιστις19Νοεµμβρίουτου’73µμπαίνω γιατοπρώτοµμάθηµμαστοΔ3. Από

 

την

 

Ελλάδα

 

του

 

’50,

 

στη

 

Γαλλία

 

του

 

’60,

 

στο

 

στρατό

 

της

 

 δικτατορίας

 

του

 

’70,

 

καθηγητής

 

στου

 

Ζηρίδη.

 

Πείτε

 

µμου

 

για

 

το

 

 ξεκίνηµμα;; Κοίταξε, η Γαλλία µμε ωφέλησε σε πολλά πράγµματα, στον τρόπο σκέψης,στοντρόποαντιµμετώπισηςτωνπραγµμάτων.ΗΓαλλίαµμου έδωσε φτερά, αυτό µμε βοήθησε να αντιµμετωπίσω, στον Ζηρίδη πλέον,αυτάταδύσκολαχρόνια,τιςδύσκολεςστιγµμέςεκείνηςτης περιόδου.Φοβισµμένος,έχονταςαντιµμετωπίσειτιςγραφειοκρατικές δυσκολίες του απαραίτητου για τον διορισµμό πιστοποιητικού κοινωνικώνφρονηµμάτων,µμηνγνωρίζονταςακόµμητονκόσµμοτου σχολειούσεµμιαεποχήπουδενήξερεςαπόπούκαιποιοςθαστην φέρει,οφόβοςήκαιοκίνδυνοςότιανάπάσαστιγµμήκάτιµμπορείνα συµμβείέκανετηνπερίοδοαυτήεξαιρετικάδύσκολη.


ΠΡΟΣΩΠΑ

Η

 

δικτατορία

 

πέφτει

 

αλλά

 

το

 

εκπαιδευτικό

 

σύστηµμα

 

συνεχίζει

 

 να

 

 αποδέχεται

 

 και

 

 λειτουργεί

 

 σε

 

 µμια

 

 βάση

 

 «καθέδρας»,

 

 µμε

 

 την

 

 καταστολή

 

 και

 

 τη

 

 διαπόµμπευση

 

 ως

 

 αποδεκτές

 

 µμεθόδους

 

 και

 

 πρακτικές.

 

 Εσείς

 

 καταφέρατε

 

 να

 

 επιβάλλετε

 

 µμια

 

 διαµμετρικά

 

 αντίθετη

 

 προσέγγιση

 

 σε

 

 ένα

 

 περιβάλλον,

 

 το

 

 οποίο

 

 θα

 

 πρέπει

 

 να

 

 ήταν

 

 από

 

 σκεπτικό

 

 έως

  

 και

 

 εχθρικό

 

 στην

 

 αλλαγή

 

 και

 

 αυτό

 

 χωρίς

 

κάποια

 

κατά

 

µμέτωπο

 

σύγκρουση.

 

Πως

 

έγινε

 

αυτό;; Στην αρχή δυσκολεύτηκα αρκετά. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµμα, µμε τις γαλλικές µμου ιδέες περί ισότητας των φύλων άρχισαµμιασυζήτησηστηντάξηγιατοποσοάδικοείναιότανκαιτα δύοµμέληενόςζευγαριούεργάζονται,µμετηνεπιστροφήτουςαπότην εργασία το απόγευµμα στο σπίτι, ο άνδρας βάζει τις παντόφλες του καιπιάνειτηνεφηµμερίδαητηντηλεόραση,ενώηγυναίκαναµμπαίνει στην κουζίνα να µμαγειρέψει, ίσα δικαιώµματα ίσες υποχρεώσεις. Λίγες µμέρες αργότερα δέχθηκα την επίσκεψη κηδεµμόνα, ο οποίος µμε στρατιωτικό ύφος µμου απαγόρευσε να διδάσκω στον γιο του αυτά τα περίφηµμα περί ισότητας ανδρός και γυναικός. Τότε του ανέφερα µμια ρήση του Απόστολου Παύλου, η οποία αναφέρετε στην ισότητα των ανθρώπων ανεξαρτήτως του φύλου. Σίγουρα υπήρξαναντιδράσεις,αλλάαυτόπουέχεισηµμασίαγιαµμέναείναιη αποδοχήπουγνώρισααπόταπαιδιά.Ίσωςεπειδήδενµμπήκαποτέ κατσούφηςστηντάξη,δενµμετέφεραποτέπροβλήµματάµμουµμέσα στηντάξη.Θασουαποκαλύψωκάτι,το’77χάσαµμεέναπαιδί,µμετά από λίγες ηµμέρες µμπήκα και δίδαξα στην τάξη χωρίς τα παιδιά να καταλάβουντοπαραµμικρό. Όµμιλος

 

 θρησκειολογίας,

 

 µμαθητές

 

 επιλέγουν

 

 ελεύθερα

 

 ποιον

 

 θα

 

ακούσουν

 

και

 

το

 

κοινό

 

πολυπληθές.

 

Πως

 

το

 

εξηγείτε;; Δεν ξέρω, η δίψα των παιδιών να µμάθουν κάτι πέρα από τη Χριστιανικήθρησκεία,ηευκαιρίαναρωτήσουνγιαάλλεςθρησκείες, ίσωςναήτανολόγοςαυτός,ήπάλιαπλάγνώριζανότιµμαζίµμουθα πέρναγανκαλά.Οποιοδήποτεθέµμαµμπορούσεναγίνειαντικείµμενο συζήτησης,θατοεπαναλάβω,µμεείχεεπηρεάσειτογαλλικόπνεύµμα, δενµμπορούσανααρνηθώσεµμαθητήτοδικαίωµματηςάποψης. Το

 

 µμάθηµμα

 

 των

 

 θρησκευτικών,

 

 χωρίς

 

 να

 

 αναφερθούµμε

 

 στο

 

 επίπεδο

 

 των

 

 διδασκοµμένων

 

 βιβλίων,

 

 είναι

 

 από

 

 τη

 

 φύση

 

 του

 

 µμάθηµμα

 

 δόγµματος.

 

 Πώς

 

 καταφέρατε

 

 να

 

 επικοινωνήσετε

 

 τις

 

 βασικές

 

αρχές

 

του

 

Χριστιανισµμού

 

χωρίς

 

να

 

γίνεστε

 

ο

 

ίδιος

 

ποτέ

 

 δογµματικός;; ΗδογµματικήτουΧριστιανισµμούείναικάτιδιδακτέοκαικατανοητό σεφοιτητές,σεέναµμαθητήστηνεφηβείαπρέπεινατοµμεταδόσεις µμε τέτοιο τρόπο ώστε να µμην φανείς ποτέ δογµματικός, απόλυτος, πάντα σεβόµμενος και τη δική του, ακόµμη και αντίθετη, άποψη. Φυσικά ένας θεολόγος δεν µμπορεί να παρεκκλίνει από το δόγµμα τηςΕκκλησίας,αλλάµμετοντρόποτου,µμετηµμέθοδοδιδασκαλίας του, πολλές φορές παρακάµμπτει την δυσκολία αυτή. Μερικές φορέ�� η δυσχέρεια κατανόησης του δόγµματος µμου κόστισε τον καφέ και το τσιγάρο του διαλείµμµματος. Περιστοιχιζόµμουν στον διάδροµμοαπόµμαθητέςσεµμιαάτυπηαλλάουσιαστικήεπικοινωνία, µμια επιβεβαίωση στους µμαθητές ότι ήµμουν άνθρωπος ανοικτός, ή, τουλάχιστον, δεν ήµμουν δογµματικός. Άλλωστε η δογµματική δεν περνάστοσχολειό. Πιστεύω ότι αυτό που πέτυχα ως καθηγητής έγκειται ακριβώς στη σχέσηµμουκαιτηνπροσέγγισηµμετουςµμαθητέςµμου.Ωςλυκειάρχης

βρέθηκα πάρα πολλές φορές σε δύσκολη θέση, καλούµμενος να τιµμωρήσω έναν µμαθητή. Πίστεψέ µμε, εάν την άλλη µμέρα είχα σύλλογο ή έπρεπε να αποφασίσω την τιµμωρία ενός µμαθητή, το βράδυδενκοιµμόµμουν,προσπαθούσαµμεκάθετρόποναπείσωτον µμαθητήναζητήσεισυγγνώµμη,ήτουςκαθηγητέςναείναιπιοεπιεικείς απέναντί του. Μια φορά στην πρωινή προσευχή ζήτησα δηµμόσια συγγνώµμηαπόµμαθητή,εισπράττονταςτοαυθόρµμητοχειροκρότηµμα τριακοσίωνπαιδιών.Αυτήκαιµμόνοαυτήήτανηεπιτυχίαµμουστο σχολείο. Έχοντας

 

διδάξει

 

για

 

τρεις

 

δεκαετίες

 

θρησκευτικά,

 

ποιο

 

ήταν

 

το

 

 µμήνυµμα,

 

ποια

 

πιστεύετε

 

ότι

 

ήταν

 

η

 

ουσία

 

που

 

µμοιραστήκατε,

 

που

 

 δώσατε

 

στους

 

µμαθητές

 

σας. Έχω την εντύπωση, χωρίς αυτό να συνέβαινε και στο σύνολο των µμαθητών, ότι ήταν αυτό που λέγεται αγάπη, αυτό που λέγεται προσέγγιση στα προβλήµματα των άλλων, να µμην παραγνωρίζεις, να µμην παραβλέπεις το πρόβληµμα του άλλου, όλα αυτά άλλωστε αποτελούν µμέρος της Αγίας Γραφής. Βέβαια είναι διαφορετικό ναταδιδάσκειςαφ’υψηλούαπόναταεφαρµμόζεις,νατακάνεις πράξη.Δενήτανσπάνιοναµμεπάρουνµμαθητέςτηλέφωνοστοσπίτι, γνώριζαν ότι θα τους άκουγα, δεν θα έκλεινα ποτέ το τηλέφωνο, δενθατουςαπόπαιρνα,δενθατουςµμάλωνα.Πιστεύωότιαυτό που έδωσα στα δικά µμου παιδιά, έδωσα και σε όλα τα παιδιά του σχολειού. Βασικό µμου µμέληµμα υπήρξε πάντα ο µμαθητής, ο άνθρωπος µμαθητής, αυτόν έπρεπε να διδάξω, να είναι συνεπής, ικανός δείχνοντας ταυτόχρονα αγάπη και σεβασµμό, να είναι µμια ολοκληρωµμένηπροσωπικότητα.Αυτόεπιδίωξα,τίποταάλλο. Για

 

 εσάς

 

 η

 

 καριέρα

 

 του

 

 εκπαιδευτικού,

 

 οι

 

 τρεις

 

 δεκαετίες,

 

 τι

 

 άφησε,

 

τι

 

αποκοµμίσατε. Έζησα µμια ευτυχισµμένη ζωή, και το λέω µμε πλήρη συνείδηση. Δεν είπα ποτέ βαριέµμαι, δεν κοίταξα ποτέ ρολόι για να φύγω. Οι καλές µμου σχέσεις, αλλά και η αναγνώριση τόσο από τους µμαθητές όσο και από τους συναδέλφους, µμου επέτρεψαν να ολοκληρώσω την καριέραµμουωςλυκειάρχηςκαιγι’αυτόοφείλωθερµμέςευχαριστίες τόσοστουςσυναδέλφουςµμουαλλάκυρίωςστονκ.Ζηρίδηκαιτην κα.Ζηρίδη.Θαµμπορούσαναπαραµμείνωγιαµμίαδεκαετίαακόµμηως καθηγητής,ωςδιευθυντήςόχι,είχαπολύπίεσηκαιάγχος. Αντί

 

προλόγου,

 

επιλόγου,

 

προσωπικής

 

άποψης

 

ή

 

εκτίµμησης,

 

για

 

 ένα

 

πολύ

 

σηµμαντικό

 

και

 

αγαπηµμένο

 

δάσκαλο,

 

θα

 

παραθέσω,

 

 αυτολεξεί,

 

κείµμενο

 

από

 

ένα

 

τετράδιο

 

µμε

 

σκέψεις

 

και

 

αναφορές

 

 που

 

µμαθητές

 

του

 

σχολειού

 

χάρισαν

 

στον

 

κ.

 

Κόκλα. Τιέχειςναπειςγιατονκ.Κόκλα;; Ψυχάρα ο άνθρωπος, και οι ψυχές δεν έχουν περίγραµμµμα, εξαπλώνονταισεόλοτονκόσµμοραντίζονταςτουςανθρώπουςµμε χαµμογέλακαισυµμβουλές.Δενθαξεχάσωποτέτονκ.Κόκλαστους διαδρόµμουςµμετονκλασικόµμπερέκαιτοκουδούνιστοχέρι,«Όλοι στονκήπο» Μήπωςτελικάείστεοφύλακαςάγγελόςµμας;;Δενξέρω,πάντως σίγουραµμαςφυλάτε,σαςεύχοµμαικαλήξεκούραση,εξάλλουηπιο µμεγάληαπόστασηείναιοχρόνος,δενθασαςξεχάσωποτέ,σας αγαπώέωςεκείπάνω.

11


ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔηµμήτρηςΚοντόπουλος,Συνθέτης

-Απόφοιτoς1989

Ο

 

 Δηµμήτρης

 

 Κοντόπουλος

 

 γεννήθηκε

 

 στις

 

 9

 

 Νοεµμβρίου

 

 1971

 

 στην

 

 Αθήνα

 

 σε

 

 µμια

 

 πλοιοκτητική

 

 οικογένεια.

 

 Αφού

 

 αποφοίτησε

 

 από

 

 το

 

 «Ζηρίδη»,

 

 συνέχισε

 

 τις

 

 σπουδές

 

 του

 

 σε

 

 film

 

 scoring

 

 στο

 

 Λος

 

 Άντζελες

 

 στο

 

 USC.

 

 Ασχολείται

 

 επαγγελµματικά

 

 µμε

 

 τη

 

 µμουσική

 

 από

 

 το

 

 1999.

 

 Από

 

 τότε,

 

 ο

 

 Δηµμήτρης

 

 Κοντόπουλος

 

 έχει

 

 συνθέσει

 

 τραγούδια

 

 για

 

 περισσότερα

 

από

 

35

 

άλµμπουµμ,

 

16

 

από

 

τα

 

οποία

 

έχουν

 

γίνει

 

χρυσά

 

και

 

πλατινένια.

 

Έχει

 

κερδίσει

 

διάφορα

 

βραβεία

 

 στην

 

Ελλάδα

 

και

 

το

 

2008

 

συµμµμετείχε

 

ως

 

συνθέτης

 

στον

 

ελληνικό

 

τελικό

 

της

 

Eurovision

 

για

 

τέταρτη

 

φορά.

 προσωπικήενασχόληση,µμιαέκφραση.Το’99ξεπερνώντας αυτόντονιδεολογικόσκόπελο,απλοποιώταπράγµματακαι ασχολούµμαι,επαγγελµματικάπλέον,µμετηνµμουσική. Η

 

 επαγγελµματική

 

 σου

 

 ενασχόληση

 

 µμε

 

 τη

 

 µμουσική

 

 σε

 

 βρίσκει

 

να

 

συνεργάζεσαι

 

µμε

 

τον

 

Περράκη,

 

έχοντας

 

γράψει

 

 τη

 

 µμουσική

 

 για

 

 τέσσερις

 

 µμέχρι

 

 τώρα

 

 ταινίες

 

 του,

 

 µμεταξύ

 

 των

 

 οποίον

 

 και

 

 τη

 

 δεύτερη

 

 έκδοση

 

 του

 

 «Λούφα

 

 και

 

 Παραλλαγή»,

 

γνωρίζοντας

 

απίστευτη

 

εµμπορική

 

επιτυχία.

 

 Μίλα

 

µμας

 

λίγο

 

για

 

αυτή

 

τη

 

συνεργασία;; Από την πρώτη στιγµμή που γνωριστήκαµμε και ξεκινήσαµμε τη συνεργασίαµμαςοΠερράκηςµμουέδωσεαπόλυτηελευθερία. Δενµμεπεριόρισε,ούτεκανέθεσεκατευθυντήριεςγραµμµμές,µμε άφηνεελεύθεροναδηµμιουργήσω.Μουέδειξεαπεριόριστη εµμπιστοσύνηχωρίςκαννατουέχωδώσεικάποιοδείγµματης δουλειάς µμου. Ο ίδιος σ�� συνέντευξή του είπε, πράγµμα από σπάνιο έως άγνωστο στον χώρο, ότι τα πρώτα 300.000 εισιτήρια της «Λούφας και Παραλλαγής 2» πουλήθηκαν λόγο του τραγουδιού. Σύντοµμα ξεκινά η πέµμπτη κατά σειρά συνεργασίαµμας. Τελειώνεις

 

 του

 

 «Ζηρίδη»

 

 το

 

 ‘89

 

 έχοντας

 

 στο

 

 παθητικό

 

 σου

 

µμία

 

από

 

τις

 

µμεγαλύτερες

 

καταγεγραµμµμένες

 

αποβολές

 

 στην

 

ιστορία

 

του

 

σχολειού.

 

Μετά

 

τι

 

έγινε;; Τελειώνοντας το σχολειό, εργάζοµμαι για λίγο µμε τον πατέρα µμουκαιφεύγωγιατηνΑµμερική,στοUSC,όπουήδησπουδάζει η αδελφή µμου. Σκοπός ήταν οι σπουδές στα οικονοµμικά και τη διοίκηση, µμια οικογενειακή επιταγή µμε αντικείµμενο που δεν µμε συγκινεί καθόλου, έτσι ξεκινώ ταυτόχρονα αλλά εν κρυπτώ σπουδές µμουσικής επικεντρωµμένες στην σύνθεση γιακινηµματογράφο(filmscoring). Η ξαφνική απώλεια του πατέρα µμου µμε αναγκάζει να διακόψω τις σπουδές µμου και να επιστρέψω στην Ελλάδα, όπουυπηρετώτηστρατιωτικήµμουθητεία.Ξεµμπερδεύοντας απότονστρατόξαναφεύγωγιαΑµμερικήµμένονταςέναµμικρό χρονικό διάστηµμα στην Βοστόνη, απ’ όπου και επιστρέφω, πλέονµμόνιµμα,στηνΕλλάδα. Η επιστροφή µμου στην Ελλάδα ακολουθείται από ένα διάστηµμαπέντεετών,µμεταξύαπραξίαςκαιαναζήτησης,ίσως τοκαλύτεροδιάστηµματηςζωήςµμου.Παράτοπάθοςµμουγια τηµμουσική,οφόβοςτηςαντίδρασηςτουκύκλουτουπατέρα µμουσεοποιαδήποτεεπαγγελµματικήενασχόλησηµμεαυτήδρα ανασταλτικά,όλοιµμεπροόριζανγιακαριέρασταναυτιλιακά. Το διάστηµμα αυτό έγραφα µμουσική, ως µμια ευχάριστη

12

Έχεις

 

 γράψει

 

 τραγούδια

 

 που

 

 έλαβαν

 

 µμέρος

 

 ως

 

 υποψηφιότητες

 

 για

 

 την

 

 ελληνική

 

 συµμµμετοχή

 

 στην

 

 Eurovision

 

 καθώς

 

 και

 

 το

 

 τραγούδι

 

 µμε

 

 το

 

 οποίο

 

 άνοιξε

 

 ο

 

 προκριµματικός

 

 γύρος

 

 της

 

 διοργάνωσης

 

 στην

 

 Αθήνα

 

 το

 

 2006.

 

Θα

 

µμπορούσες

 

να

 

µμας

 

πεις

 

για

 

τη

 

σχέση

 

σου,

 

το

 

 φλερτ

 

σου,

 

µμε

 

αυτό

 

τον

 

θεσµμό;; Είµμαιfan,τίποταάλλο.Μουείναιευχάριστηαυτήηδιαδικασία, παρακολουθώ την Eurovision από παιδάκι. Μόνο στην Ελλάδα παίρνουν την συγκεκριµμένη διοργάνωση τόσο στα σοβαρά, άλλωστε τα τελευταία χρόνια δεν έχουν βγει και ουσιαστικάονόµματααπότονθεσµμό.ΗΕurovisionαπόµμόνη της δεν αναδεικνύει ταλέντα, εάν κάποιος έχει αξίαθακάνει καριέρα ασχέτως της επιτυχίας του ή όχι στον διαγωνισµμό. Υπάρχει το προηγούµμενο κοµμµματιού που βγήκε έβδοµμο και στη συνέχεια πούλησε τέσσερα εκατοµμµμύρια αντίτυπα. Μια συνεργασία µμου µμε τον Γιάννη Βαρδή, δεύτερη στα προκριµματικάτου2003,παρέµμεινεγια11εβδοµμάδεςστην κορυφή των ραδιοφωνικών charts, ένα ρεκόρ που δεν έχει ακόµμη καταρριφθεί. Στην Eurovision τον πρώτο λόγο έχει η χορογραφία,τοθέαµμα,τοοπτικόκοµμµμάτιµμετηνµμουσικήνα έρχεται δεύτερη. Τα πράγµματα έχουν αλλάξει πολύ από τη δεκαετία του ’70 και του ’80 όπου ένα τραγούδι, µμια φωνή, ήταναρκετήγιαναπροκαλέσειτοενδιαφέροντουτηλεθεατή, να τον καθηλώσουν. Πλέον απαιτείται να συµμβαίνει κάτι εντυπωσιακό πάνω σκηνή. Παρ’ όλα αυτά η διοργανώτρια


ΠΡΟΣΩΠΑ

αρχή προσπαθεί να το περιορίσει, φέτος οι υποψήφιες χώρεςαπό22-23πουήτανσυνήθωςέφτασαντις45,έτσι κόπηκαν πολλά κοµμµμάτια της σχολής των Lordie’s. Γίνεται προσπάθεια να επιστρέψει ο διαγωνισµμός στη µμουσική, κίνηση κατά την άποψη µμου θετική. Η σχέση µμου µμε την Eurovisionθασυνεχιστεί.Άλλωστεφέτοςέκανατηνπαραγωγή του τραγουδιού της Ουκρανίας που ήρθε δεύτερο και του χρόνου η ελληνική συµμµμετοχή θα είναι συνεργασία µμε τον Σάκη. Έχεις

 

 βραβευτεί

 

 τέσσερις

 

 φορές

 

 στην

 

 διοργάνωση

 

 «Αριών»,

 

ένα

 

θεσµμό

 

σε

 

κρίση.

 

Κάποιες

 

σκέψεις;; Πολύαµμφιβάλλωεάνθαδιεξαχθείξανά.Ενώθαµμπορούσε να είναι µμια πολύ ωραία βραδιά, µμε τον τρόπο που γίνεται δύσκολα θα συνεχίσει, άλλωστε αρκετοί καλλιτέχνες προσέρχονταιµμόνοεάνέχουντηβεβαιότητατηςβράβευσης, αλλιώςσνοµμπάρουνήακόµμηκαικαταγγέλλουντονθεσµμό. Ένα

 

 τραγούδι

 

 σου

 

 που

 

 ερµμήνευσε

 

 η

 

 Καίτη

 

 Γαρµμπή

 

 διασκευάστηκε

 

 και

 

 κυκλοφόρησε

 

 και

 

 στη

 

 γείτονα

 

 χώρα.

  

 Πώς

 

σε

 

κάνει

 

να

 

νιώθεις

 

το

 

γεγονός

 

αυτό;; Πολύ όµμορφα, καταφεύγω στο στερεότυπο «η µμουσική δεν έχεισύνορα»,εάνκάτιαρέσειθατοπάρουνκαιάλλοι,συχνά µμετασχηµματίζοντάς το σε κάτι δικό τους. Το συγκεκριµμένο τραγούδιέχειδιασκευαστείκαισεαρκετέςάλλεςγλώσσες, είναιευχάριστοσυναίσθηµμαένατραγούδινατοαγαπάκαινα τοµμοιράζεταιτόσοςκόσµμος.Ηδιασκευήεπιτυγχάνεικαικάτι άλλο, δύσκολο µμε τα σηµμερινά δεδοµμένα, παρατείνει τον χρόνοζωήςτουκοµμµματιού. Μια

 

συνεργασία

 

σου

 

έφερε

 

τον

 

Ηλία

 

Ψινάκη

 

να

 

τραγουδά

 

 στίχους

 

 του

 

 Μάνου

 

 Ελευθερίου,

 

 συνύπαρξη

 

 δύο

 

 διαµμετρικά

 

αντίθετων

 

χώρων.

 

Τι

 

έχεις

 

να

 

πεις

 

για

 

αυτό;; ΟΗλίαςέχειδικότουτρόποναυλοποιείτιςιδέεςτου,µμε αυτό τον µμοναδικό του τρόπο µμε έφερε σε επαφή µμε τον κοΕλευθερίουκαιβγήκεαυτότοτραγούδι.Ηγνωριµμίακαι η συνεργασία µμας µμε τον Μάνο ήταν εξαιρετική εµμπειρία. Πιστεύωότιστηµμουσικήδενείναιανάγκηναταπαίρνειςκαι όλαστα

���
σοβαρά,µμπορείςνακάνειςχιούµμορ,πλάκα,τοόλο θέµμαείναιπώςτοεκλαµμβάνειοακροατής,τοκοινό. Οι

 

 µμουσικές

 

 σου

 

 συνεργασίες

 

 καλύπτουν

 

 ένα

 

 ευρύτατο

 

 φάσµμα

 

µμε

 

ερµμηνευτές

 

όπως

 

η

 

Γλυκερία,

 

η

 

Καννελίδου,

 

 αλλά

 

 και

 

 η

 

 Γαρµμπή,

 

 η

 

 Ηρώ,

 

 ο

 

 Χατζηγιάννης

 

 καθώς

 

 και

 

 η

 

 Ζήνα,

 

ο

 

Ρουβάς,

 

η

 

Βίσση,

 

η

 

Παπαρίζου.

 

Μια

 

εξήγηση;; Μεβρίσκειδιαµμετρικάαντίθετοηάποψηότιέναςσυνθέτης πρέπει να κάνει ένα µμόνο είδος µμουσικής. Η µμουσική προσφέρει ευρύ φάσµμα εκφραστικών µμέσων, µμου αρέσει να πειραµματίζοµμαι, να παίζω, µμε πολλά είδη µμουσικής, δεν θα µμπορούσα να γράφω µμόνο µμπαλάντες, χορευτική, ποπ, σήµμερα κάνω ένα dance, αύριο µμια µμπαλάντα, συνθέτοντας ταυτόχρονα και για µμια ταινία, µμου αρέσει να αλλάζω καταστάσεις, αποτελεί συνειδητή επιλογή και όχι

επαγγελµματική,βιοποριστική,µμαρκετίστικηεπιβολή. Πολλοί

 

 από

 

 τους

 

 ερµμηνευτές

 

 µμε

 

 τους

 

 οποίους

 

 έχεις

 

 συνεργαστεί

 

εµμφανίζονται

 

σε

 

πίστες

 

ερµμηνεύοντας

 

συχνά

 

 και

 

δικά

 

σου

 

κοµμµμάτια.

 

Αυτό

 

πως

 

σε

 

κάνει

 

να

 

νιώθεις;; Εγώ δεν µμπορώ να το κρίνω, αφού δεν πηγαίνω σε τέτοια µμαγαζιά.ΟΈλληναςόµμωςέτσιδιασκεδάζει,είναιστοαίµματου, τη νοοτροπία του, το DNA του. Όσο για τους τραγουδιστές ηπίσταείναιηµμεγαλύτερη,εάνόχικαιηµμόνηπηγήεσόδων. Είναι µμια ελληνική πρωτοτυπί, να πρέπει οι ερµμηνευτές να εργάζονται στη νύχτα, άλλες φορές µμε αναµμφισβήτητα υπέρογκες αµμοιβές, εάν και σε πολλές περιπτώσεις µμε ψίχουλα. Διαδίκτυο

 

 και

 

 µμουσική,

 

 µμια

 

 σχέση,

 

 µμια

 

 αλληλεπίδραση

 

 που

 

αλλάζει

 

το

 

σκηνικό.

 

Τι

 

έχεις

 

να

 

πεις

 

γι’

 

αυτό;; Εάν βρεθεί ένας τρόπος να ελεγχθεί το διαδίκτυο, σταµματώντας την ανεξέλεγκτη πειρατεία της µμουσικής, θα αποτελέσει µμια µμεγάλη δύναµμη για την εξέλιξή της. Κάποια στιγµμή, ίσως και στο άµμεσο µμέλλον, η µμουσική θα διακινείταιδωρεάνκαιόλοιοιεµμπλεκόµμενοιστηδηµμιουργία θα αµμείβονται µμε τρόπο διαφορετικό από τον σηµμερινό. Άλλωστε το υλικό µμέσο, το CD, δύσκολα θα υπάρχει µμετά το 2014, CD θα βγαίνουν σε περιορισµμένο αριθµμό, στοχεύοντας αποκλειστικά τους συλλέκτες. Η ίδια η τάση, οι ρυθµμοί που επιβάλλουν οι δισκογραφικές, κάνουν τόσο τις καριέρες όσο και τα ίδια τα δηµμιουργήµματα βραχύβια. Σύντοµμα ο προσδοκώµμενος χρόνος ζωής ενός µμουσικού κοµμµματιού δύσκολα θα υπερβαίνει τον µμήνα η το δίµμηνο, ενώ ταυτόχρονα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν δηµμιουργό να εδραιωθεί εξασφαλίζοντας µμακροχρόνια καριέραήπαρουσίαστονχώρο.Δυστυχώςοιδισκογραφικές αντιµμετωπίζουντόσοτουςδηµμιουργούςόσοκαιταέργατους ωςαπλάπροϊόντα,απουσιάζειηέννοιατηςδηµμιουργίας,της καλλιτεχνικής αξίας, όλα κρίνονται σε µμια βάση αριθµμών και αποτελεσµμάτων, µμια προσέγγιση που µμπορεί να σηµμάνει και τοτέλοςτωνδισκογραφικώνστησηµμερινήτουςµμορφή. Κλείνοντας,

 

κάποια

 

µμελλοντικά

 

σχέδια;; Πολλά,φέτοςθακάνωδύοταινίες,µμίαµμετονΠερράκηκαιµμία µμετονΖαπατίνα,δουλεύωένανδίσκοµμετονΣάκη,όπουθα πάµμεµμαζίκαιστηνEurovisionκαιταυτόχροναετοιµμάζωέναν δίσκοπουθακυκλοφορήσειστοεξωτερικόµμετηνAniLoraκ δεύτερηπέρσιστηνEurovision,µμιαεξαιρετική,συγκλονιστική, φωνή,µμιαπολλάυποσχόµμενηκαλλιτέχνις.

13


INTERNET

QuadbyVivodi Πώς

 

λειτουργεί;; ΜετοQuadbyVivodiεξασφαλίζετεσταθερήκαικινητή επικοινωνία µμέσω µμίας συσκευής: Vivodi dual-mode κινητό(GSM/WLAN). Για τη χρήση της υπηρεσίας, η Vivodi σας παρέχει χωρίςχρέωσηέναασύρµματοADSL2+modem/ router το οποίο συνδέεται στην τηλεφωνική πρίζα και αυτοµμάτως δηµμιουργεί στο χώρο σας,µμίαγεωγραφικήζώνη(ασύρµματηWi-Fi), εφάµμιλλη µμε αυτή που δηµμιουργεί µμία βάση ασύρµματου τηλεφώνου DECT. Όταν η dualmode συσκευήβρίσκεταιµμέσασεαυτήτη «ζώνη»: • όταν κάποιος καλέσει το συνδροµμητή QuadbyVivodiστοσταθερότουνούµμερο (αριθµμόςVivodi,τύπου211ΧΧΧΧΧΧΧ) χρεώνεται για την κλήση προς αυτόν µμε τιµμές αντίστοιχες των κλήσεων προςσταθερότηλέφωνο! • όταν ο συνδροµμητής Quad by Vivodi καλέσει οποιονδήποτε προορισµμό (εξερχόµμενη κλήση) τότε δροµμολογείται αυτόµματα µμέσωτουδικτύουτηςVivodiκαι εποµμένως επωφελείται των προνοµμιακών οικονοµμικών προγραµμµμάτων της Vivodi µμε απεριόριστη οµμιλία σε σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα και 21 χώρες τουεξωτερικού! ΤοQuadbyVivodiπαρέχεται ως επιπρόσθετη υπηρεσία αποκλειστικά στις υπηρεσίες Telefonet+ (Double Play) και cableTV(TriplePlay).

Ρυθµμίσεις:

 

 • Η παραµμετροποίηση του ADSL2+ modem/router γίνεται αυτόµματα αµμέσως µμόλις συνδεθεί στο ρεύµμακαιστηνπρίζατηλεφώνου • Το dual-mode κινητό παραµμετροποιείται επίσης αυτόµματαωςεξής: Η Vivodi αποστέλλει στο συνδροµμητή µμε SMS, τις ρυθµμίσεις σταθερού δικτύουVivodiκαι τοµμόνοπουέχεινα κάνειείναιναεπιλέξει «Αποθήκευση» των ρυθµμίσεων, όταν ζητηθεί. Από εκείνη τη στιγµμή και µμετά στην οθόνη του κινητού, εκτός από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αναγράφεταικαιτο«Vivodi»ως τοδίκτυοσταθερής,ενώυπάρχει και η αντίστοιχη ένδειξη σήµματος γιακάθεδίκτυο. Τόσο απλά! Μπορείτε πλέον να επωφεληθείτε των δωρεάν κλήσεων σε σταθερά σε όλη την Ελλάδα και 21χώρεςτουεξωτερικού,µμέσααπότο κινητόσαςτηλέφωνο.


INTERNET

Οιυπολογιστέςχαµμηλούκόστους στοεπίκεντροτουενδιαφέροντος Πολύςλόγοςέχειγίνειτατελευταίαχρόνιαγιατηνπαραγωγή υπολογιστών που δεν θα υπερβαίνουν τα 500 δολάρια, και έτσι θα είναι προσιτοί στον καθένα. Αρχικά, τα PC χαµμηλούκόστουςσχεδιάστηκανγιαταφτωχάπαιδιάστις αναπτυσσόµμενες χώρες, όµμως σιγά σιγά βρίσκουν απήχησηκαιενδιαφέρονκαιστιςλεγόµμενες αναπτυγµμένεςβιοµμηχανικάχώρες. Πρώτη απόπειρα είχε γίνει µμε τον σχεδιασµμό του λεγόµμενου «υπολογιστή των 100 δολαρίων» απότονεπικεφαλήςτουΜΙΤ,Νίκολας Νεγροπόντε. Τότε είχε ειπωθεί ότι σκοπόςτουόλουεγχειρήµματοςήταννα δοθείέναςφορητόςυπολογιστήςσεκάθε παιδί στις αναπτυσσόµμενες χώρες. Το όλο εγχείρηµμα βρίσκεται αυτή τη στιγµμή σε πλήρη εξέλιξη, µμεπολλέςχώρεςνασυµμµμετέχουνκαι ήδηοιπρώτοιυπολογιστέςέχουνδοθεί. Φέτος στην έκθεση Computex, που γίνεται στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, παρουσιάστηκε το νέο µμοντέλο της εταιρίας Asus που ηγείται στην αγοράς των φθηνων υπολογιστών. Ήδη στην αγορά από τον περασµμένο ΟκτώβριοβρίσκεταιοφορητόςµμετηνονοµμασίαΕeePC,ο οποίος έχει πουλήσει πάνω από 1 εκατοµμµμύρια κοµμµμάτια. Το Eee PCτιµμάταιαπό300έως500δολάρια,έχειβάρος µμόλις 0,89 κιλά, λειτουργικό σύστηµμα Linux ή Windows και αρκείγιαπλοήγησηστοΔιαδίκτυοκαιγιαβασικέςεφαρµμογές γραφείου.Διαθέτειοθόνη7ιντσώνκαιµμνήµμη flash αντί για σκληρόδίσκοκαιυποστηρίζειασύρµματηδικτύωση. ΜετάτηνεπιτυχίατουφορητούEee,ηAsus παρουσίασε και το επιτραπέζιο µμοντέλο Eee Box, µμε τιµμές που ξεκινούν κάτω από τα 300δολάρια.Τοµμηχάνηµμαέχειδιαστάσεις 21,5 επί 2,5 επί 18 εκατοστά και στέκεται όρθιοσεµμιαβάση.Σεαντίθεσηµμετηφορητή έκδοσηδιαθέτεισκληρόδίσκο. Με βάση την επιτυχία των συγκεκριµμένων µμοντέλων πολλοί κατασκευαστές,όπωςηNVidiaκαιηIntel,έχουνενθαρρυνθεί στονααναπτύξουνπαρόµμοιασυστήµματαήυποσυστήµματα.

Όπως σχολιάζει το Reuters, η NVidia προτιµμά την ονοµμασία MID (Mobile Internet Devices) γι’ αυτή τη νέα κατηγορία συσκευών και εκτιµμά ότι τα µμοντέλα µμε επεξεργαστή Tegra

θα φτάσουν στην αγορά πριν από τα Χριστούγεννα, µμε τιµμές από200έως250δολάρια. ΗIntel,πουπροτιµμάτονόροNetbookPCγιαφορητούςπολύ µμικρών διαστάσεων, προωθεί εδώ και µμερικές εβδοµμάδες τουςµμικρούςεπεξεργαστέςAtom,οιοποίοιχρησιµμοποιούνται ήδηστοEeebox. Τοµμέλλονφαντάζειιδιαίτεραευοίωνογιατουςκαταναλωτές καιπολύπαραγωγικόγιατιςεταιρείεςπουθααποφασίσουν να µμπουν στη µμάχη για την παραγωγή των λεγόµμενων υπολογιστώνφθηνούκόστους. Γιαννακόπουλος

 

Χρήστος,

 

απόφοιτος

 

‘93

15


BUSINESS

FamilyBusiness Το σοβαρότερο ζήτηµμα που τυχόν να αποτρέψει τις οικογενειακές επιχειρήσεις από µμια επιτυχηµμένη µμετάβαση στην επόµμενη γενιά δεν είναι ούτε οι φόροι κληρονοµμιάς, ούτε ο ανταγωνισµμός από τις αδίστακτες πολυεθνικές, ούτε η έλλειψητουολοκληρωµμένουκαισαφούςχρηµματοοικονοµμικού προγραµμµματισµμού και σίγουρα όχι η έλλειψη εργατικότητας ή επαγγελµματικού ήθους των διαδόχων. Ο βέβαιος κίνδυνος είναιηάρνησητωνπαλαιοτέρωνγενεών,συχνάιδρυτικών,να αποσυρθούναπότιςεταιρείεςπουοιίδιεςβοήθησανναχτιστούν. Αυτόδενείναικαινούργιοήµμεµμονωµμένοφαινόµμενοκαθώςοι πρώτοι σηµμαντικοί συγγραφείς στο θέµμα των οικογενειακών επιχειρήσεωναναγνώρισαντοζήτηµματηνδεκαετίατου1970. Η αποτυχία της «αποχώρησης» και του σχεδιασµμού της µμεταβίβασης τόσο της εξουσίας, όσο και της ιδιοκτησίας, στοιχειώνει σχεδόν όλες τις οικογενειακές επιχειρήσεις σε κάποιο σηµμείο. Ένας 87χρονος ιδρυτής µμιας εµμπορίας µμετάλλωνδηλώνειότι«προσπαθεί»ναφύγειαπότηνεταιρεία τουγιαπάνωαπό20χρόνια.Ο87χρονοςκατείχετο100% των µμετοχών της εταιρείας. Αυτό που δεν του επέτρεπε να προβείστηνδιαδοχή,ισχυρίστηκε,ήτανµμιαδιαµμάχηµμετηχήρα του αδελφού του σχετικά µμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς µμίας άσχετηςµμονάδαςεκτόςτηςίδιαςτηςεταιρείας.Ότανερωτήθηκε τι σχέση είχε η διαφωνία µμε τη νύφη του µμε το γεγονός ότι δεναποχωρούσεκαιδενπαρέδιδετηνδιοίκησηστατρίατου παιδιά(54,57και62ετών),δενέδωσεκαµμίααπάντηση.Όταν πάλιερωτήθηκεπότεθεωρούσεότιθαήτανµμιακαλήστιγµμή να αρχίσει τη µμεταβίβαση της διοίκησης και της ιδιοκτησίας, ο καλός µμας κύριος ενέπλεξε και κατηγόρησε την κρίση της αγοράς. Του ήταν αδύνατον, είπε, να περάσει την εταιρεία στα παιδιά του ενώ γνώριζε καλά ότι τα οικονοµμικά στοιχεία της ήτανσετέτοιαάσχηµμηκατάσταση.Ανεκείνοςδενήτανικανός ναεπαναφέρειτηνεταιρείασεκατάστασηκερδοφορίας,πώς νατοέκανανταπαιδιάτου;;Ο87χρονοςιδρυτήςαπλώςδεν µμπορούσε να δει την κατάσταση αντικειµμενικά. Αν ήταν πιο ανοιχτός,θακαταλάβαινετηνανάγκηνααναθέσειτηδιοίκηση, τηνευθύνηκαιτονέλεγχοτηςεταιρείαςσταπαιδιάτουπουγια δεκαετίες είχαν δουλέψει πλάι του για την ανάπτυξή της. Τα παιδιάβρίσκοντανσεαπόγνωσηγιατοαπελπιστικόµμέλλοντης εταιρείας,ενώοπατέραςτουςήτανσεσυνεχήάρνηση. Σύµμφωνα µμε παλιό, αλλά πάντα επίκαιρο, άρθρο του Harvard BusinessReviewηεπιχείρησησηµμαίνειγιατονεπιχειρηµματία– ιδρυτήτουλάχιστοντρίαπολύσοβαράπράγµματα: 1.Όπωςφαίνεταιαπόταπορίσµματαερευνών,οεπιχειρηµματίας έχειάλυταθέµματακαισυνεχείςσυγκρούσειςµμετονπατέρατου. Συνεπώς,αισθάνεταιάσχηµμανατονεπιτηρούν–ελέγχουνκαι αρχίζειτηδικήτουεπιχείρησητόσογιαναξεπεράσειτονπατέρα του, όσο και για να ξεφύγει από την εξουσία ισχυρότερων προσώπων. 2. Η δουλειά του επιχειρηµματία είναι συγχρόνως το «µμωρό» του και η «ερωµμένη» του. Όσοι εργάζονται µμαζί µμε εκείνον και για εκείνον είναι απλώς τα εργαλεία του στη διαδικασία της µμορφοποίησης της επιχείρησης. Εάν κάποιος ανάµμεσά τους φιλοδοξεί να γίνει κάτι άλλο από ένα απλό εργαλείο –αν δηλαδήθέλεινααποκτήσειδύναµμηκαιοίδιος–τοπιθανότερο

16

είναιναβρεθείεκτόςεπιχείρησης.Αυτόςείναικαιολόγοςπου πολλές επιχειρήσεις παίρνουν την κατιούσα όταν οι ιδρυτές τουςγεράσουνήπεθάνουν. 3. Για τον επιχειρηµματία, η δουλειά του είναι κατά βάση µμια προέκταση του εαυτού του, ένα µμέσο προσωπικής του ικανοποίησης και επίτευξης. Και όταν ανησυχεί για το τι θα συµμβείστηνεπιχείρησήτουόταντηµμεταβιβάσει,αυτόσυνήθως µμετατρέπεται σε ανησυχία για το τι είδους «µμνηµμείο» αφήνει πίσωτου. Ηβασικήµμορφήψυχολογικήςσύγκρουσηςστιςοικογενειακές επιχειρήσεις, είναι η αντιζηλία–ανταγωνισµμός, συνοδευόµμενη από αισθήµματα ενοχής, όταν εµμπλέκονται περισσότερα από ένα µμέλη της οικογένειας. Η αντιζηλία µμάλλον γίνεται αισθητή από τον ιδρυτή –άσχετα µμε το αν υπάρχουν συγγενείς στην εταιρεία– όταν ασυναίσθητα καταλάβει (δικαιολογηµμένα ή όχι) ότι υφιστάµμενοι του απειλούν να τον αποµμακρύνουν από το κέντροτηςεξουσίας. Οι συγκρούσεις που δηµμιουργούνται ανάµμεσα σε µμέλη της οικογένειας –πατέρας µμε γιο ή αδέλφια– και ανάµμεσα σε στελέχη και άλλους συγγενείς δηµμιουργούν µμία χρόνια τριβή των βασικών αρχών που τα συγγενικά µμέλη οφείλουν να αντιµμετωπίσουνωςπροςτοαντίκτυποπουαυτέςέχουνκαινα µμάθουννατιςδιαχειρίζονται,τόσογιατοκαλότηςψυχικήςτους υγείας,όσοκαιγιατοκαλότηςεπιχείρησης. Οιπροτάσειςτουίδιουάρθρουγιατηνεπίλυσητωνπαραπάνω προβληµμάτωνείναιοιακόλουθες: Αν λογικά βήµματα προς την επίλυση του θέµματος δεν φέρουν αποτέλεσµμα και ο επιχειρηµματίας εξακολουθεί να αισθάνεται δεµμένος µμε την επιχείρηση, το πρόβληµμα είναι σε µμεγάλο βαθµμόψυχολογικήςφύσεως.Γιαναεπιτρέψειστονεαυτότου νακάνειεπιλογές,πρέπειπρώτανασυζητήσειγιατααισθήµματα ανταγωνισµμούµμετους«αντίζηλους»τουστηνεταιρεία,τοοποίο είναικαλύτεροναγίνειπαρουσίατρίτουουδέτερουπροσώπου. Κάποιεςφορέςεπαγγελµματικήβοήθειαείναιαπαραίτητη. Κάτιτέτοιοθαµμειώσειαισθητάτηνέντασητωνσυναισθηµμάτων πουγεννιούνταιαπότοπρόβληµμα,ώστεναφανούνκαθαρότερα πιθανές εναλλακτικές και να γίνουν πιο ελεύθερα οι επιλογές. Αυτό είναι προτιµμότερο από την πολυετή αναστάτωση που συνήθως συνοδεύει τέτοια προβλήµματα, εκτός αν βέβαια ο «αντίζηλος» επιθυµμεί να εξιλεώνει τη ενοχή του µμε το να συνεχίζει να τιµμωρεί τον εαυτό του. Σ’ αυτή την περίπτωση, το πρόβληµμαείναιδικότουκαιόχιυποχρεωτικάτηςοικογενειακής επιχείρησης.

Γιάννης

 

Eλευθεράκος,

 

 απόφοιτος

 

’93

Πηγές:HarvardBusinessReview Leach,Peter/FamilyBusiness(TheEssentials)/ProfileBooks /2007/GreatBritain


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗνοµμιµμοποίησητηςΜΙΖΑΣ καιηδηµμιουργίαΑνώνυµμηςΕταιρείας-ΜΙΖΑΑ.Ε. Χαµμός γίνεται τους τελευταίους µμήνες στην ηλιόλουστη Ελλαδίτσα µμας µμε τα διάφορα σκάνδαλα που βγαίνουν στη φόρα και είναι άµμεσα συνδεδεµμένα µμε αλλοδαπές και ηµμεδαπές µμίζες που δόθηκαν από υποψήφιους αγοραστές και «πάρθηκαν» από υπεύθυνους πολιτικούς για τη λεγόµμενη διευθέτηση της υπόθεσής τους και το κλείσιµμο τελικά της συµμφωνίας προς όφελος και των δύο εµμπλεκοµμένων πλευρών.

λάβειήδενέχειπροσφέρειήδενέχειτάξειδώροσεκάποιον που τον εξυπηρέτησε και τον έσωσε από µμεγάλη ταλαιπωρία;; Όποιος απαντήσει όχι ή λέει ψέµματα ή απλώς ακόµμα δεν του έχειδοθείηευκαιρία.Όλααυτάλοιπόνστηναπλήελληνική καικαθηµμερινήελληνικήδιάλεκτολέγονται«µμίζα».Άρααφού όλοι κατά καιρούς δίνουµμε και παίρνουµμε µμίζα, απλώς το κάνουµμε µμε το δικό µμας τρόπο, γιατί δηλαδή οι πολιτικοί να µμηντοκάνουν;;

Οι δηµμοσιογράφοι χύνουν τόνους µμελανιού, καταστρέφουν χιλιάδες δέντρα για τα φύλλα των εφηµμερίδων τους, για να βρίσουν,ναστηλιτεύσουνκαινααποκαλύψουννέασκάνδαλα µμεποσάεκατοµμµμυρίωντωνευρώπουάλλαξανχέριασεένα βράδυκαιπουσεµμαύρεςσακούλεςσκουπιδιώνµμεταφέρθηκαν σελογαριασµμούςστηνΕλβετία.

Ιδού λοιπόν µμια πρόταση για να τελειώνουµμε µμε το παραµμύθι της µμίζας στη πολιτική ζωή: ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΙ��Α.

Οι πολιτικοί, µμε τη σειρά τους, διαρρηγνύουν τα ιµμάτιά τους ότι ποτέδενέχουνδεικαντοχρώµμα του χρήµματος της µμίζας, ότι το µμεγαλύτερο ποσό που έχουν πάρει ποτέ στα χέρια τους είναι ο πενιχρόςµμισθόςτουςµμετονοποίο µμόλις που τα φέρνουν βόλτα και ότι φυσικά δεν ξέρουν καν που πέφτει η Ελβετία. Αντίθετα, οι µμεν κατηγορούν τους δε και λένε ότι αυτάγίνοντανπαλιάκαιγι’αυτότους έριξε ο σοφός πάντα ελληνικός λαόςκαιτώραταπράγµματαάλλαξανκαιόλακυλάνεπλέονσαν έναροµμαντικόπαραµμύθι,όπουοκαλύτεροςκαιπάνταφτωχός ιππότης φυσικά κερδίζει µμε νόµμιµμες, διαφανείς και ξεκάθαρες διαδικασίεςτηνόµμορφηκαιπλούσιαβασιλοπούλα. Έχουµμεδηλαδήφτάσειστοεξευτελιστικόσηµμείοναακούµμετα πλέοναπίθανακαιθρασύτατααπόδιαφόρουςυποτιθέµμενους ταγούς της ελληνικής κοινωνίας που τελικά το µμόνο που κάνουν είναι να τα παίρνουν από δεξιά, από αριστερά, από πάνω, από κάτω, από πλάγια και από παντού και µμετά να µμας κοροϊδεύουν λέγοντας «Λαέ µμου δεν είναι αυτό που νοµμίζεις». Το φαινόµμενο της µμίζας όµμως δεν είναι φαινόµμενο του 21ου αιώναόπωςόλοιέχουνβαλθείναµμαςκάνουνναπιστέψουµμε. Ποιος άλλωστε δεν θυµμάται τον αείµμνηστο ηθοποιό µμας Λάµμπρο Κωνσταντάρα να µμουντζώνει τον Μαυρογιαλούρο (δηλαδήτονεαυτότου)γιατοότιδενείχεπάρειχαµμπάριγιατις µμίζεςπουείχανδοθείγιαέναµμαιευτήριοστοΆνωΚάτωΣούλι. Τοφαινόµμενοτηςµμίζαςλοιπόνυπήρχε,υπάρχεικαιθαυπάρχει γιαπάντακαθώςείναιάµμεσασυνδεδεµμένοµμετηνανθρώπινη φύση.Ποιοςαπόόλουςεµμάςδενέχειλαδώσεικάποιονγια να τον εξυπηρετήσει ή να τον διευκολύνει στην προσωπική του ζωή;; Ποιος από εµμάς αν είχε να διαλέξει ανάµμεσα σε ένα φίλο του για µμια θέση εργασίας και σε ένα άλλον µμε τα ίδια προσόνταδενθαδιάλεγετοφίλοτου;;Ποιοςαπόεµμάςδενέχει

Κάθε φορά που γίνεται ένας διαγωνισµμός να υπάρχουν και προδιαγραφέςγιατηµμίζακαιοιενδιαφερόµμενοινακαταθέτουν δεσµμευτικές προσφορές ώστε διάφανα να ξέρουν όλοι την προσφοράτόσογιατοέργοόσοκαι γιατηµμίζα.Μάλισταναδιαµμορφωθεί και ειδική εταιρεία (κρατική πάντα για να γίνει µμετά ντόρος για το µμάνατζµμενταυτής)ηΜΙΖΑΑ.Ε.όπου θααξιολογείτηνεκάστοτεµμίζακαιτις προδιαγραφέςτηςκαιστησυνέχεια θα καταλήγει στην επικρατέστερη. Η εν λόγω εταιρεία θα κρίνει επίσηςκαιτουςπαραλήπτεςκαθώς και τους νόµμιµμους δικαιούχους της προσφερόµμενης µμίζας. Για το έργο της αυτό θα παρακρατεί τουλάχιστοντο30%τηςπροκρινόµμενηςκάθεφοράµμίζαςκαι θατοδιαχειρίζεταιανάλογαµμετιςανάγκεςτηςεταιρείαςαλλά και του κράτους. Με το τρόπο αυτό και ο καηµμένος Έλληνας φορολογούµμενοςθαλαµμβάνεικιαυτόςµμέροςστηµμίζα. Σε µμελλοντικό στάδιο η ΜΙΖΑ Α.Ε. θα µμπορούσε να εισαχθεί στο χρηµματιστήριο. όπου φυσικά η πορεία της µμετοχής της και τα µμελλοντικά της κέρδη θα είναι άρρηκτα συνδεδεµμένα µμε τη ποσότητα και το ύψος της µμίζας που θα δίνει ο κάθε ενδιαφερόµμενος. Μάλιστα θα µμπορούσαν να υπάρχουν και παράγωγα επί της ΜΙΖΑ Α.Ε., τα οποία όπως είναι φυσικό θα έδιναν τρελές αποδόσεις σε εποχές µμεγάλων διαγωνισµμών ή δηµμοπράτησηςέργων.Μιαάλληιδέαθαήταντοκράτοςνα προεξοφλείτιςµμελλοντικέςµμίζεςκαιβάσειαυτώνναπαίρνει δάνεια για να καλύψει της ανάγκες του προϋπολογισµμού του. Αυτές είναι µμόνο µμερικές πρώτες ενδεικτικές ιδέες που προκύπτουνάµμεσααπότηνοµμιµμοποίησητηςµμίζαςκαιανοίγουν νέουςορίζοντεςγιατηννόµμιµμηεκµμετάλλευσήτης. Σίγουραηιδέατηςνοµμιµμοποίησηςτηςµμίζαςφαντάζεικαιφυσικά είναι επιεικώς ουτοπιστική και αστεία. Όµμως για µμια στιγµμή µμόνο σκεφτείτε από τι «µμπελάδες», αψιµμαχίες, κατηγορίες και άσκοπες συζητήσεις θα µμας γλίτωνε το νοµμοσχέδιο νοµμιµμοποίηση της µμίζας …Αφήστε που ίσως τελικά βγάζαµμε καιεµμείςοιαπλοίπολίτεςκανέναφράγκο… Κώστας

 

Γκάσιος,

 

απόφοιτος

 

‘95

17


ΚΟΣΜΟΣ

ΟιΔίδυµμοιΠύργοικιεγώ,9/11 Φοιτητής στη Νέα Υόρκη, µμεταπτυχιακός φοιτητής για την ακρίβεια.Τισηµμαίνειπρακτικάαυτόγιακάποιονάνθρωποµμετο δικόµμουαίσθηµμαευθύνης;;Ευκαιρίαγιαξεφάντωµμα.Γιαπάρτι, για ξενύχτια, για κάθε δυνατή προσπάθεια να ξεκοκαλιστεί ολότελααυτόςοµμαγικόςσυνδυασµμόςηλικίαςκαιτοποθεσίας. Κιόµμως,εκείνοτοπρωίτηςΤρίτηςείχαξυπνήσειαπότις8παρά. Σανκάποιαµμαγικήδύναµμηναείχεαποφασίσειναµμηνξενυχτίσω τη Δευτέρα, ώστε να είµμαι σε θέση να παρακολουθήσω ζωντανάαπότοπαράθυρόµμουτοΥπερθέαµματηςΤρίτης.Ένα παράθυρο,σεδιαστάσειςτηλεόρασης42’,πουβρισκότανστον 11οόροφοκτιρίουστονότιοτµμήµματουΜανχάτανκαι«έβλεπε» απευθείαςστουςΔίδυµμουςΠύργους.Αυτήητηλεόρασητων 42’ λοιπόν άνοιξε στις 8 του ηλιόλουστου πρωινού της 11ης Σεπτεµμβρίουτου2001καιεγώ,ωςµμοναδικόςτηλεθεατήςτης, πήραθέσηπίσωαπό


���τοτραπεζάκιµμου,µμ’έναµμπολδηµμητριακά στο ένα χέρι και ένα βαρετό βιβλίο στο άλλο. Η βουτιά στο βαρετό βιβλίο δεν κράτησε ούτε πέντε λεπτά και οι µματιές µμου άρχισανναδραπετεύουνπροςόλεςτιςκατευθύνσεις.Αµμέσως αντιλήφθηκατους(ακόµμαδειλούς,εκείνητηνώρα)καπνούς πουξεπηδούσαναπότονκαθέναΔίδυµμοΠύργοξεχωριστάπρος τονουρανό.«Χµμ,φωτιάκαιστουςδύοΠύργουςπαράλληλα… Ενδιαφέρον θέαµμα», σκέφτηκα και, αφήνοντας τη (δυνητική) θέσηµμελέτηςτουτραπεζιούµμετακινήθηκακοντάστοπαράθυρο, κάθισαστηνάκρητουκρεβατιού,άνοιξαδιάπλατατοτζάµμικαι απλώςαφέθηκασεµμίακαρµμικάανεξήγητη,έωςκαισήµμερα, αναµμονή.Σανναγνώριζαότικάτιτελείωςαλλόκοτοεπρόκειτο να συµμβεί. Σαν να µμην πίστευα ότι αυτό που έβλεπα ήταν δύο απλέςφωτιέςσεδύοκτίρια. Τα αεροπλάνα δεν τα είδα να πέφτουν πάνω στους Πύργους. Ούτε και τις εκρήξεις άκουσα, χάρη, ίσως, στο επιτυχέστατα ηχοµμονωτικό διπλό τζάµμι του διαµμερίσµματός µμου. Ίσως πάλι και να είχα τις ενδείξεις, αλλά το αστικά µμεγαλωµμένο µμου αυτί αποκωδικοποιείτονχαµμηλόκρότοσανφασαρίασκουπιδιάρικου καιτοαστικάµμεγαλωµμένοµμουµμάτιµμεθερµμηνεύειτιςστιγµμιαίες λάµμψεις στον ορίζοντα ως αντικατοπτρισµμούς του ήλιου σε γυάλινες επιφάνειες κτιρίων. Και µμόνες οι φωτιές στους Δίδυµμους Πύργους πάντως, αρκούσαν ως θέαµμα για να αποβλακωθώ µμπροστά στην 42άρα παραθυροτηλεόρασή µμου.«Ναδωτώραπώςθακαταφέρουννατιςσβήσουν,µμετα θηρία που πάνε και χτίζουν» ήταν το νοµμιµμοποιητικό µμότο της παθητικήςπαραµμονήςµμουµμπροστάστοανοιχτόπαράθυρο. Η αλήθεια είναι ότι περίµμενα να δω πυροσβεστικά ελικόπτερα να καταφθάνουν εκτοξεύοντας πίδακες νερού, άνδρες των ειδικών δυνάµμεων της πυροσβεστικής να καταρριχώνται µμε σχοινιάαπότιςοροφέςτωνΠύργων,ίσωςκαιγιγαντιαίεςσκάλες να αναπτύσσονται σαν ιστοί αράχνης µμέχρι τους φλεγόµμενους ορόφους. Τέτοια χολιγουντιανά µμεγαλεία περίµμενα να δω. Και κρατούσα και τη φωτογραφική µμου µμηχανή οπλισµμένη (αναφέροµμαι σε ρετρό εποχές, του κυλινδρικού φιλµμ και του «χρατςχρατςκλικ»)γιανααπαθανατίσωαυτέςτιςνεοϋορκέζικες πρωτοπορίες.Ευκαιρίαµμοναδικήγιανεοελληνίστικοκοµμπασµμό στουςΑθηναίουςφίλουςµμου,τουΠύργουτωνΑµμπελοκήπων

18

καιτωναεροπλάνωνCanadair. Ξαφνικά, η πραγµματικότητα αναµμείχθηκε µμε τη φαντασία. Η όρασήµμου,οιακοήµμου,όλεςµμουοιαισθήσειςαντιλαµμβάνονται κάτι που δύσκολα µμπορεί να επεξεργαστεί το µμυαλό µμου. Ανατριχιάζω. Ο ένας Πύργος αρχίζει, µμέσα σ’ ένα υπόκωφο βουητόκαιέναελαφρύτρεµμούλιασµματηςγης,νακαταρρέει, αφήνοντας στη θέση του έναν ισοϋψή πίδακα σκόνης και καπνού. Κάτι σαν φάντασµμα, που παραµμένει στη σκηνή της πρόσφατης τραγωδίας, ακροβατώντας µμεταξύ παρελθόντος και παρόντος, µμεταξύ εφιάλτη και πραγµματικότητας. Για λίγη περίπου ώρα, το φάντασµμα αυτό στεκόταν ακαθόριστο και τραγικό, δίπλα δίπλα µμε τον επιζήσαντα δεύτερο Πύργο. Όχι τον Δίδυµμο, απλά τον Επιζήσαντα Πύργο. Τον προσωρινά Επιζήσαντα.Δενπέρασεούτεµμισήώρα,καιτογνώριµμο,πλέον, βουητό,µμαζίµμετοτρεµμούλιασµμα,επέστρεψανγιαναπάρουν µμαζί τους τον δεύτερο γίγαντα και µμετά να εξαφανιστούν στην Ιστορία. Είναιδύσκολοναπεριγραφούνοισκέψειςκαιτασυναισθήµματα πουµμεκατέλαβαντιςπρώτεςστιγµμέςπουακολούθησαναυτότο µμεγαλειώδεςθέαµμα.Νοµμίζωότιπαρόµμοιαέντασηθαένιωθααν έβλεπααπόέναπαράθυροτονΠαρθενώνα(απολογούµμενος γι’ αυτή την, για ορισµμένους, «ιερόσυλη» σύγκριση, αλλά


ΚΟΣΜΟΣ δυστυχώς–γι’αυτούςτουςορισµμένους–ηπαγκοσµμιοποιηµμένη ανθρωπότητα έχει κι άλλα πολλά να επιδείξει εκτός από τα αρχαιοελληνικά κατορθώµματα) να διαλύεται και να καταρρέει: µμια αίσθηση απορίας, αναµμεµμειγµμένη µμε λύπη αλλά και (κυνική) υπερηφάνεια παράλληλα. Απορία για την αιτία της κατάρρευσης (έως και αρκετή ώρα µμετά την κατάρρευση δεν είχα πληροφορηθεί για τις επιθέσεις των αεροπλάνων και απλώς πίστευα ότι επρόκειτο για πυρκαγιές), λύπη για τις επερχόµμενεςγενιέςθαστερηθούνένατέτοιοµμνηµμείοαλλάκαι υπερηφάνειαπουθαανήκωεφ’όρουζωήςστουςελάχιστους «τυχερούς»πουέζησαναυτήτηνιστορικήστιγµμήαπόκοντά. Ματαιοδοξία,θαπεικάποιος.Χειρισµμόςδέους,θααπαντούσα ενείδειαπολογίας. Κι έτσι εκείνο το πρωινό της Τρίτης, κλεισµμένος στο διαµμέρισµμά µμου του 9ου Δρόµμου, χωρίς δυνατότητα εξωτερικήςενηµμέρωσηςαφούοιγραµμµμέςήταννεκρέςαλλά και το χαζοκούτι έδειχνε µμόνο «χιόνια» [ο κεντρικός ποµμπός τηλεόρασης του Μανχάταν βρισκόταν στην κορυφή ενός εκ των Διδύµμων συντετριµμµμένων (πλέον) Πύργων], έµμεινα να αναβιώνω νοερά το ρίγος της µμεγαλειώδους σκηνής αλλά και να προσπαθώ να καταστρώσω ψύχραιµμα τις πρώτες µμου ενέργειες.Αποφάσισανακατέβωστονδρόµμο,ναακούσω,να παρατηρήσω,ναρωτήσω.Κατέβηκαλοιπόν,ρώτησακιέµμαθα. Και άκουσα περιπολικά και ασθενοφόρα να ουρλιάζουν, τα είδα να τρέχουν στους δρόµμους σαν µμανιασµμένα. Και στη συνέχειαέτρεξαναβρωκαταφύγιοστηφοιτητικήεστία,στους συµμφοιτητέςκαι«φρέσκους»-τότε-φίλουςµμου,τονΓρηγόρη, τηνΕύα,τοΔηµμήτρηκαιτουςυπόλοιπουςΈλληνες.Ναµμπω στο «µμαντρί» των συµμπατριωτών µμου, να αισθανθώ αν µμη τι άλλοασφάλεια.

Η Νέα Υόρκη έκανε αρκετές εβδοµμάδες για να συνέλθει από το χτύπηµμα. Η σκόνη από τους Δίδυµμους Γίγαντες είχε αναλάβει να κρατά ζωντανή τη στιγµμή του ρίγους για πολλές µμέρες µμετά την τραγωδία. Οι στρατιώτες και οι αστυνοµμικοί που αναπτύχθηκαν σε µμεγάλη ακτίνα γύρω από το «Σηµμείο Μηδέν»είχαναναλάβεινατηρούντηντάξηκαι(ενδεχοµμένως) να αποθαρρύνουν άλλους επιτήδειους τροµμοκράτες, που (ίσως) να είχαν ζηλέψει τη φήµμη των «καµμικάζι» και να είχαν βαλθείναµμηναρκεστούνστοασηµμένιοβραβείοπροσήλωσης καιαυτοθυσίας.Τααµμέτρητα,τέλος,καντηλάκια,οιαµμέτρητες φωτογραφίες και τα (πραγµματικά) αµμέτρητα αποχαιρετιστήρια σηµμειωµματάκια που είχαν αναρτηθεί στις εστίες πένθους που αναπτύχθηκαν σε διάφορα σηµμεία της Νέας Υόρκης, είχαν αναλάβει, συνεπικουρούµμενα από τους λυγµμούς των φίλων και των συγγενών των αδικοχαµμένων καθηµμερινών πολιτών, που συχνά πυκνά άκουγες περιδιαβαίνοντας τα σηµμεία αυτά, ναεντυπώσουνµμετηµμεγαλύτερηδυνατήευκρίνειατιςτραγικές αυτέςστιγµμέςστηνψυχήτουκαθενόςµμας.Ώστεηανάµμνηση αυτή, ως παρακαταθήκη, να λειτουργήσει ως πυξίδα στις µμελλοντικέςµμαςστάσειςκαιαποφάσεις.

Περικλής

 

Γιαννόπουλος,

 

 απόφοιτος

 

‘95

19


UNICEF

Ηεκπαίδευσηστιςχώρες τουαναπτυσσόµμενουκόσµμου που µμαστίζεται από επιδηµμίες, όπως ο ιός του HIV/AIDS, εµμφύλιες συρράξεις, πολέµμους,βίακάθεµμορφής,καθώςκαιαπό διάφορεςµμορφέςρατσισµμού.Οιπροκλήσεις που συναντούν είναι πολλές και για να τις αντιµμετωπίσουν θα πρέπει να φτάσουν στα υψηλότεραεπίπεδα