Page 1


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2. 4.

Editorial Πρόσωπα Who is who ΣυνέντευξηΝ.Μπακογιάννη ΣυνέντευξηΝ.Κόκλας ΣυνέντευξηΔ.Κοντόπουλος

14. Business

6

12

20

30

34

44

52

56

Internet Βusiness Οικονοµμία

18. Agenda Κόσµμος Unicef ΔιεθνήςΑµμνηστία Πολιτιστικά Ταξίδι Ελλάδα Ιστορία

38. Good Living Fitness & Health Γεύση Διατροφή Υγεία Ψυχολογία Αυτοκίνητο

52. ΝέαΣχολείου-ΣΑΛΑ Εκδηλώσεις ΝέαΣχολείου ΕκδηλώσειςΣΑΛΑ

ΕΚΔΟΤΗΣ:ΝΙΚΟΣΝΙΚΑΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΙΣ:ΕΒΙΤΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΕΥΓΕΝΙΑΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΚΕΙΜΕΝΩΝ:ΕΦΗΜΠΟΝΗ ΕΚΤΎΠΩΣΗ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΑ.Ε.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ:ΣΑΛΑ,Χριστούπολη19004,Σπάτα

ΤοΔ.Σ.τουΣυλλόγουευχαριστείτηνΕυγενίαΑρβανίτη,απόφοιτη’97, γιατονσχεδιασµμότουπεριοδικού.


EDITORIAL

                        & " ' ( $ % $ # !     % (

 

  

ΗφωτογραφίατουεξωφύλλουείναιτουΑριστοτέληΡουφάνη

TοΔ.Σ.τουΣυλλόγουµμαςαπαρτίζεταιαπόταεξήςµμέλη: ΛιναρδάκηςΣτέλιος,Πρόεδρος Απόφοιτος1995,Επιχειρηµματίας,6944578498

Editorial

ΒενετσάνοςΙωάννης,Αντιπρόεδρος Απόφοιτος1995,Ιατρός,6944963849

Μετάτοδυναµμικόξεκίνηµματηςνέαςέκδοσηςτουπεριοδικού µμας η προσπάθεια συνεχίζεται ακόµμη πιο επαγγελµματικά, ποιοτικάκαιδηµμιουργικά.

ΗλιάδηςΗλίας,Ταµμίας Απόφοιτος1995,6948607949

Στοανάχείραςτεύχοςφιλοξενείταιαποκλειστικήσυνέντευξη της υπουργού Εξωτερικών κας Ντόρας Μπακογιάννη, συνέντευξητουαγαπηµμένουµμαςκαθηγητήκ.ΝίκουΚόκλα καθώς και του γνωστού συνθέτη-απόφοιτου Δηµμήτρη Κοντόπουλου. Επίσης,οιστήλεςτωναποφοίτωναυξήθηκαν!Πετυχηµμένοι επαγγελµματίες-απόφοιτοι γράφουν πολύ ενδιαφέροντα άρθρα πάνω στο πεδίο που δραστηριοποιούνται. Στόχος µμας είναι το 100% των άρθρων να αφορούν άµμεσα ή έµμµμεσααποφοίτους.Ηενεργοποίησηακόµμηπερισσοτέρων αποφοίτωνείναιεπιβεβληµμένη. Tέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους απόφοιτους πουσυνέβαλανταµμέγισταγιατηνέκδοσητουτεύχουςµμε άρθρατους,καθώςεπίσηςτoνΔηµμήτρηκαιτονφίλοΚώστα γιατηνπολύτιµμηβοήθειάτους.

2

ΚαλλίαςΚωνσταντίνος,Γεν.Γραµμµματέας Απόφοιτος1995,Δικηγόρος,6948886371

ΑρώνεςΕρρίκος,Μέλος Απόφοιτος1997,Επιχειρηµματίας ΓιαννόπουλοςΠερικλής,Μέλος Απόφοιτος1995,Δικηγόρος,6932752900 ΚοµμµματάςΓεράσιµμος,Μέλος, Απόφοιτος1995,Δικηγόρος ΝίκαςΝικόλαος,Μέλος Απόφοιτος1995,Εκδότης,6932344737 ΠαντολέωνΕβίτα,Μέλος Απόφοιτος1996,6945559814 ΗΕξελεγκτικήΕπιτροπήαπαρτίζεταιαπότουςεξής: ΑθηναίοςΦίλης,Πρόεδρος Απόφοιτος1989 ΛύτραΝατάσα,Αντιπρόεδρος Απόφοιτος1990

ΝίκοςΝίκας,απόφοιτος’95

ΓιώργοςΤόλιος,Μέλος Απόφοιτος1980

Υ.Γ. Σας υπενθυµμίζω ότι τα επόµμενα ραντεβού µμας είναι στις 25 Σεπτεµμβρίου στο PARTY SALA @ Villa Mercedes και στα τέλη Νοεµμβρίου,όπουθακυκλοφορήσειτονέοχριστουγεννιάτικοτεύχος µμας.

Όσοιαπόφοιτοιεπιθυµμούνναστείλουνάρθρα-ιδέες γιατοΑθήναζε,e-mail:pantoleone@gmail.com, τηλ.:6945559814,ΕβίταΠαντολέων


ΠΡΟΣΩΠΑ

WhoisWho

ΤένηςΚάζαγλης-Απόφοιτoς1978

Ο Τένης Κάζαγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Το 1978αποφοίτησεαπόταΕκπαιδευτήριαΖηρίδη “Λύκειον η Αθηνά” και το 1984 πήρε το Bachelor’s Degree σε Business Administration από το Deree College µμε ειδίκευση σε Συστήµματα Πληροφόρησης Διοικήσεως. Είναι διαζευγµμένος και πατέρας 2 παιδιών, της Μαρίνας (19 ετών) και του Στέφανου (17 ετών). Εργάζεται ως διευθυντής Λειτουργίας στηνεταιρείαBALLIµμεαντικείµμενοταπούρα,όπουκαιτον συναντήσαµμε.

4

Τισεέκανεναασχοληθείςµμεταπούρα;; Μεταξύ 1988 και 1992 εργαζόµμουν ως αντιπρόσωπος εργοστασίων παραγωγής χαλιών και µμοκετών. Ταξίδευα πολύ εκείνη την εποχή σε πολλές χώρες της Ευρώπης! Ζούσα σε ξενοδοχεία, έτρωγα αναγκαστικά σε εστιατόρια, συναντιόµμουν µμε πελάτες και προµμηθευτές και, συχνά, βγαίναµμεσεµμπαράκιαγιανατουςδιασκεδάσω.Όπουκιαν πήγαινα, έβλεπα µμπροστά µμου πούρα. Το αντικείµμενο δεν


ΠΡΟΣΩΠΑ

µμουήτανάγνωστοµμιαςκαιυπήρχεηοικογενειακήεπιχείρηση τηςθείαςµμου,ηοποίαδιέθετετότεστηνΕλλάδαταπούρα της εταιρείας Davidoff. Συνέπεσε την εποχή εκείνη να αναλάβουν την προώθηση των χειροποίητων κουβανέζικων πούρων.Αυτόήταν!

πάθος. Το τελευταίο µμαγαζί της αλυσίδας Casa del Habano,στοCityLinkτουAttica,είναιαπότακαλύτεραστον κόσµμο στον χώρο του πούρου, τόσο σε ποικιλία όσο και σε ποιότητα.Είναιτοτέταρτοκατάστηµματηςεπιχείρησηςστην Ελλάδα.

Γύριζα, κυρίως τα βράδια, γιατί παράλληλα είχα και την πρωινήµμουδουλειά,σεόλατακαλάρεστωράντωνΑθηνών, ταµμπαρ,τακαφέ,ταπολυτελήξενοδοχείαπροσπαθώνταςνα πείσωτουςιδιοκτήτεςήτουςυπευθύνουςότιδενείµμαιαπό άλλο πλανήτη και ότι το πούρο έχει θέση στην επιχείρησή τους,όπωςέχειτοκαλόκρασί,τοκαλόκονιάκ,ήτοκαλό σέρβιςπροςτουςπελάτεςτους.Οµμολογώότιδυσκολεύτηκα αφάνταστα.Όµμωςλίγολίγοείδατονκόποµμουναευοδώνεται Μάθαινατουςµμαιτρτιςδιάφορεςποικιλίες,τιςµμάρκεςκαιτα µμεγέθη,πώςναπροσφέρουνέναπούρο,νατοκόβουν,να τοανάβουν,πώςνασυντηρούνταπανάκριβακαιµμοναδικά αυτά χειροτεχνήµματα. Γιατί τέτοια είναι τα πούρα. Και κυρίως ταπροερχόµμενααπότηνΚούβα.

Καιοδικόςσουρόλοςστηνεπιχείρηση;;Βλέπωηκάρτα σουγράφειΔιευθυντήςΛειτουργίας.Τικάνειςδηλαδή;;

Αλήθεια,µμπορείκάποιοςνακρατήσειέναπούρογιαπολύ καιρό;; Εξαρτάταιαπότιςσυνθήκεςδιατήρησης.Διατηρώνταςτοστη σωστήυγρασία(από65%έως75%),στησωστήθερµμοκρασία (από17οέως22οC)καισεσωστόκουτί,πουσυνήθωςείναι φτιαγµμένο εσωτερικά από κέδρο, µμπορεί να κρατήσεις ένα πούρο για χρόνια ολόκληρα. Χρειάζεται κατά διαστήµματα αερισµμό για να αναπνέει. Χρειάζεται “ενδιαφέρον” γιατί είναι κάτιζωντανό.Κουβαλάειδεµμέσατουτοµμεράκι,τηντέχνη, τη γνώση και τον κόπο εκατοντάδων ανθρώπων, γιατί όλα γίνονται στο χέρι. Από το όργωµμα µμέχρι το πακετάρισµμα. Μιλάµμε πάντα για τα πούρα Αβάνας όπως συνηθίζονται να λέγονταικαιόχιΧαβανέζικα…Τοέχωακούσεικιαυτό! Χειροποίητα… Αβάνας… µμιλάµμε άρα για κάτι µμάλλον ακριβό.Υπάρχειτόσοµμεγάλοαγοραστικόκοινό;; Σωστά! Το κόστος ενός τέτοιου πούρου είναι συνήθως απαγορευτικό για το ευρύ κοινό. Μπορεί να πουλιέται από 5€ µμέχρι 35€ το κοµμµμάτι, χωρίς αυτό να σηµμαίνει ότι δεν υπάρχουν και ακριβότερα πούρα! Σε µμια καλή έξοδο του κάποιοςθαδιαθέσειέναπαρόµμοιοποσόγιαένακαλόκρασί. Θεωρώ, και µμιλώ εκ του ασφαλούς, ότι µμε τον ίδιο τρόπο µμπορείνααπολαύσεικαιένακαλόπούρο!Όµμωςκαιπάλιτο κοινό είναι περιορισµμένο. Για τον λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έβαλε ένα στόχο. Να δώσει την ευκαιρία στοευρύκαταναλωτικόκοινόναγεύεταικαιναευχαριστιέται την ποιότητα των γνωστών Cohiba, Montecristo, Partagas, RomeoyJulietaκαιόλωντωνάλλωνκαλώνκουβανέζικων καπνών σ’ αυτό που εµμείς ονοµμάζουµμε mini format δηλαδή τασιγγαρίλοςήταπουράκια.Τασιγγαρίλοςείναιφτιαγµμένα απόταίδιακαπνά,σεµμικρότεροµμέγεθοςκαιδιατίθενταισε πολύχαµμηλότερεςτιµμές.Τοαποτέλεσµμαείναιεντυπωσιακά θετικό.Όµμωςδεναφήνουµμεπίσωτοχειροποίητοπουείναι

Πριν σου απαντήσω θα σου πω τι έκανα όλα αυτά τα χρόνια από δουλειές, γιατί άλλαξα πολλές. Εργάστηκα σε βιοµμηχανία πλαστικών, βιοτεχνία αναπτήρων, software house, δισκογραφική, φαρµμακευτική, διαφηµμιστική, αντιπροσωπείαεισαγωγών,εταιρείαπροώθησηςπωλήσεων, είδησυσκευασίας,διακοσµμητικάκεριά,ανακύκλωσηχαρτιού, χαλιά,και…πούρα!Κάθεφοράκαισεδιαφορετικήθέσηκαι διαφορετικόαντικείµμενο.Απόπωλητήςήπρογραµμµματιστής έως λογιστής ή τεχνικός και από υπάλληλος µμέχρι ιδιοκτήτης. Οιγνώσειςκαιοιεµμπειρίεςπουµμάζεψαµμεβοηθούνσήµμερα να συντονίζω τα τµμήµματα της εταιρείας, να δίνω λύσεις σε οποιαδήποτε δυσκολία προκύπτει και να φροντίζω το τρένο να προχωρά µμπροστά, όχι µμόνο χωρίς να σταµματά αλλά καιναεπιταχύνει.Νοµμίζωότιτακαταφέρνωγιατίµμουµμένει χρόνοςνα“µμιλάω”µμετουςσυµμµμαθητέςµμουστοFacebook. Είδαότικάνατετοδικόσαςgroup,πέρααπότοεπίσηµμο τουσχολείου. Ναι! Το λέµμε Ziridis Class ’78. Μετά το τελευταίο reunion και έχοντας στα χέρια µμου µμια λίστα κινητών, email και τηλεφώνων συµμµμαθητών, που µμε πολύ προσπάθεια συγκέντρωσε κυρίως η Σοφία Μαγιόγλου, προσπαθώ να µμαζέψω όσο περισσότερους από την τάξη µμου µμπορώ, στο Facebook. Νοµμίζω ότι είναι ο ευκολότερος τρόπος να κρατιόµμαστε σε επαφή. Ανταλλάσουµμε νέα, φωτογραφίες, αστειάκια… Ξαναγινόµμαστε πάλι παιδιά. Είναι αφάνταστη η χαρά που νοιώθεις κάθε φορά που µμαθαίνεις νέα κάποιου συµμµμαθητήσου!Κάθεφοράπουβλέπειςέναπαλιόγνώριµμο πρόσωπο!Σανναµμηνπέρασεµμιαµμέρα…

5


ΠΡΟΣΩΠΑ

ΝτόραΜπακογιάννη,ΥπουργόςΕξωτερικών ΣυνέντευξητηςΥπουργούστονΕρρίκοΑρώνες,γιατοΑΘΗΝΑΖΕ

PhotoA.Δούκας

ΩςδήµμαρχοςΑθηναίωνδιαδραµμάτισεκαταλυτικόρόλογιατηνανάδειξηµμιας«άλλης»Αθήναςκατάτηδιάρκειατων ΟλυµμπιακώνΑγώνωντου2004.Όπωςαναφέρεικαιηίδια«οσχεδιασµμόςκαιησκληρήδουλειά»ήτανκαιτοµμυστικό τηςεπιτυχίας,πουσυνετέλεσεστονααναδειχθείµμέσωτουδιαδικτύου«ωςηπαγκόσµμιαδήµμαρχοςτου2005».Τοίδιο είναιτοµμυστικότηςεπιτυχίαςτηςκαιωςυπουργόςΕξωτερικών.

Ξεκινώνταςτηνκουβένταµμαςθαθέλαµμεκατ’αρχάςνα µμαςπεριγράψετετηδουλειά–καθήκονταενόςυπουργού των Εξωτερικών. Ειδικότερα όµμως θα θέλαµμε να µμας πείτε τι είδους προκλήσεις και νέες καταστάσεις, στο σύγχρονο πολύσηµμο παγκόσµμιο γίγνεσθαι, καλείται να αντιµμετωπίσειηδιπλωµματίαµμιαςχώραςκατάτηδιαχείριση αλλάκαιτηνάσκησηεξωτερικήςπολιτικής;; Αναµμφίβολα είναι µμια δουλειά µμε πολύ δυναµμικό, συνεχώς εξελισσόµμενοjobdescription.Παρόλοπουθααναγκαστώνα είµμαιγενικόλογη,θατολµμήσωένανορισµμόλέγονταςότιστην άσκησητηςεξωτερικήςπολιτικήςπρέπεικανείςναπετυχαίνει τον καλύτερο δυνατό συνδυασµμό των παραγόντων ισχύος τηςχώραςτουπροκειµμένουναδιασφαλίζειµμετονκαλύτερο δυνατότρόποτασυµμφέροντάτηςµμέσαστοπεριφερειακόκαι διεθνές περιβάλλον. Να αξιοποιεί δηλαδή µμε τέτοιο τρόπο όλα τα πλεονεκτήµματα που έχει στη διάθεσή της µμια χώρα γιαναθωρακίζειτηνασφάλειάτηςκαιναβελτιώνεισυνεχώς τησχετικήτηςθέσηστηδιεθνήκατανοµμήισχύος.Γιανατο πετύχειόµμωςαυτόχρειάζεταιπρώτααπ’όλανα«διαβάζει» κανείς µμε σύνεση και ρεαλισµμό το διεθνές περιβάλλον,

6

Στοβήµμααπευθυνόµμενη στηνΟλοµμέλειατηςΒουλής

ώστενααντιλαµμβάνεταιτιςευκαιρίεςκαιτιςπροκλήσειςπου αυτό παρουσιάζει. Και είναι γεγονός ότι µμια τέτοια ψύχραιµμη διάγνωση του περιβάλλοντος είναι κατά πολύ δυσκολότερη σήµμερα απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν. Ας µμην ξεχνάµμε ότι παλιότερα οι πηγές των απειλών ήταν ξεκάθαρες: ήταν κάποιο κράτος, ένας συνασπισµμός κρατών, ακόµμη και µμια ακραία ή καταπιεστική ιδεολογία. Στο σύγχρονο, ρευστό διεθνέςπεριβάλλον,οιαπειλέςείναιόχιµμόνονπερισσότερες, αλλά και πιο πολύπλοκες από το παρελθόν. Η διεθνής τροµμοκρατία,ηδιασποράτωνόπλωνµμαζικήςκαταστροφής, η απόλυτη φτώχια και η υπανάπτυξη και η απόγνωση που αυτές προκαλούν, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµμάτων, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος που οφείλεται στην αλλαγή του κλίµματος, όλα αυτά αποτελούναπειλέςγιατηνασφάλειάµμας,απειλέςπουδεν γνωρίζουν σύνορα. Γι’ αυτό και η αντιµμετώπισή τους απαιτεί τις συντονισµμένες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας στο σύνολό της. Μπροστά, λοιπόν σε όλες τις µμεγάλες προκλήσεις της εποχής, η χώρα µμας ακολουθεί εξωτερική πολιτικήσυνέπειαςκαιαρχών.Ηπολιτικήµμαςστηρίζεταιστον σεβασµμότουΔιεθνούςΔικαίου.Στηνεπιδίωξητηςειρήνης, τηςασφάλειαςκαιτηςανάπτυξης.Στηνκαλλιέργειασχέσεων


ΠΡΟΣΩΠΑ

φιλίας και συνεργασίας µμε τα γειτονικά µμας κράτη και όλες τις χώρες του κόσµμου. Με αυτή την πολιτική διασφαλίζουµμε πλήρωςταεθνικάµμαςσυµμφέροντα,ενισχύουµμετοδιεθνές κύρος της Ελλάδας και συµμβάλλουµμε ενεργά στη διεθνή συνεργασίακαιανάπτυξη. Μπορούµμε, λοιπόν, να πούµμε ότι εξωτερική πολιτική δεν σηµμαίνει µμόνον «πολιτική διαχείριση», αλλά εµμπεριέχει εκ των πραγµμάτων και πολλές άλλες ισοδύναµμες συνιστώσες,όπωςηοικονοµμικήδιπλωµματία,η«πράσινη» διπλωµματία(greendiplomacy),ηπολιτιστική διπλωµματία ήηλεγόµμενη«κοινωνικήδιπλωµματία»(publicdiplomacy) κ.ο.κ.Δηλαδήσήµμεραη«ισχύς»δενπεριορίζεταιµμόνον στη συµμβατική διάσταση της «δύναµμης», αλλά βρίσκεται πλέον σε άµμεση συνάρτηση µμε πτυχές που αφορούν το εσωτερικόµμιαςχώραςκαικοινωνίας,όπωςοπολιτισµμός τηςκαθηµμερινότητας,ηκοινωνικήσυνοχήκαιανάπτυξη, τοπεριβάλλον,ηµμετανάστευση,κ.λπ. Όσο η έννοια της ισχύος εξελίσσεται και µμεταβάλλεται, ανάλογαµμεταβάλλονταικαιταπεδίαδράσηςτηςδιπλωµματίας, καθώςκαιορόλοςκαιτακαθήκοντατωνανθρώπωνπουτην υπηρετούν.Είναιαλήθειαότιηέννοιατηςισχύοςµμιαςχώρας δεν αφορά µμόνον στρατιωτικούς παράγοντες. Αντίθετα, όλο και περισσότερο έχει να κάνει µμε την οικονοµμική ευρωστία τηςχώρας,τηδυνατότητάτηςναδιεισδύεισεξένεςαγορές, µμετηνπολιτιστικήτηςακτινοβολίακαιτηνεπιρροήπουασκεί διεθνώς,µμετησυνοχήκαιτηδυνατότηταπουέχειηκοινωνία τηςνασυστρατεύεταιµμπροστάσεµμεγάλουςκοινούςστόχους

και προκλήσεις. Ως παραδείγµματα σας αναφέρω µμόνο το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί τη µμεγαλύτερη εµμπορική ναυτιλία στον κόσµμο, ή το ότι έχει εκατοµμµμύρια Ελλήνων που ζουν και προοδεύουν σε κάθε γωνιά της γης. Αυτά αποτελούνπολύσηµμαντικάπλεονεκτήµματαγιατουςστόχους και τις επιδιώξεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αντίστοιχα, λοιπόν µμε τις µμεταβολές στο περιεχόµμενο της ισχύος, µμεταβάλλεται και ο ρόλος της διπλωµματίας. Ένας διπλωµμάτηςσήµμεραοφείλει,πέραντηςκλασικήςαποστολής του,ναείναισεθέσηναπροωθείταοικονοµμικάσυµμφέροντα τηςχώραςτου,ναπροβάλλειτονσύγχρονοπολιτισµμότης, να αντεπεξέρχεται σε πολυµμερείς διαπραγµματεύσεις που αφορούντηνπροστασίατουπεριβάλλοντος,τηνανάπτυξηή την ενεργειακή πολιτική. Οφείλει να βρίσκει συνεχώς νέους τρόπουςγιανααξιοποιείδηµμιουργικάόλουςτουςπαράγοντες ισχύος της χώρας του –ιδίως την «ήπια ισχύ» της– προς όφελοςτωνστόχωντηςεξωτερικήςτηςπολιτικής. Θα θέλαµμε εδώ να σας ρωτήσουµμε από τη µμέχρι τώρα εµμπειρία σας πόσο «καλός καταναλωτής», δηλαδή γνώστης, είναι ο µμέσος Έλληνας, δεδοµμένου του πολυδιάστατου πλαισίου ζητηµμάτων, διεθνώς και περιφερειακώς, που απασχολούν την ελληνική εξωτερική πολιτική;;Πόσοικανοποιητικήείναιποιοτικάκαιποσοτικά η κάλυψη στη χώρα µμας θεµμάτων της αρµμοδιότητάς σας;; ΠιστεύωότιοιΈλληνεςπολίτεςέχουνέντονοενδιαφέρονγια ταζητήµματατηςεξωτερικήςπολιτικήςκαιέχουνκαιγνώση

7


ΠΡΟΣΩΠΑ

ΩςηπολιτικήπροϊσταµμένητουυπουργείουΕξωτερικών, πείτεµμας,ποιοςείναιοκεντρικόςστόχοςσας,ποιαείναι η βασική σας προτεραιότητα, δηλαδή πάνω από όλα τι θα θέλατε περισσότερο απ’ όλα να πραγµματοποιήσετε στηδιάρκειατηςθητείαςσαςαπότηθέσητηςυπουργού τωνΕξωτερικών; Το έχω ξαναπεί ότι κυριότερη φιλοδοξία µμου είναι να µμπορέσω να προσφέρω καλές υπηρεσίες στη χώρα µμου και στους πολίτες που µμε περιβάλλουν µμε την εµμπιστοσύνη τους. Φιλοδοξώ να µμπορέσω να συµμβάλλω ώστε η Ελλάδαναεµμφανίζεταισυνεχώςστηδιεθνήσκηνήωςµμια χώρα δυναµμική και δραστήρια, ως µμια αξιόπιστη δύναµμη σταθερότητας,ανάπτυξηςκαισυνεργασίας,µμευπολογίσιµμη επιρροή στον περίγυρό της και διεθνώς. Διαρκής στόχος είναι να ασκούµμε την εξωτερική µμας πολιτική µμε συνέπεια και µμετριοπάθεια, αλλά και µμε τον δυναµμισµμό και την αυτοπεποίθηση που απαιτεί η υπεράσπιση των εθνικών συµμφερόντων και η ενίσχυση του διεθνούς κύρους και της αξιοπιστίαςτηςχώραςµμαςστοδιεθνέςπεριβάλλον. Καταγράφεταικατακόρυφηαύξησητουαριθµμούγυναικώνπουκαταλαµμβάνουνυψηλόταταδηµμόσια–πολιτικά αξιώµματα. Πρόσφατη είναι η είδηση της τοποθέτησης γυναικώνσε«σκληρά»υπουργεία,π.χ.γυναίκαυπουργός ΆµμυναςστηνΙσπανία.Θαθέλαµμενασχόλιάσας.

Πράγµματι, είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι όλο και περισσότερες γυναίκες σε όλο και περισσότερα µμέρη του κόσµμουκαταφέρνουνόχιαπλώςναδιακρίνονται,αλλάκαινα αναλαµμβάνουνθέσειςευθύνηςσετοµμείςπου«παραδοσιακά» ήταν ανδροκρατούµμενοι. Τα παραδείγµματα αυτά, αν και λίγα ακόµμη,είναιιδιαίτεραχρήσιµμαπιστεύωστοναενθαρρύνουνκαι άλλεςκοινωνίεςναξεπεράσουνπαρωχηµμέναστερεότυπατου παρελθόντοςκαιναεµμπιστευτούνγυναίκεςσεθέσειςευθύνης και σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Εκατοµμµμύρια γυναίκες σε ολόκληροτονκόσµμοκαθηµμερινάαποδεικνύουνότιµμπορούν ναδιακριθούνστιςτέχνες,στιςεπιστήµμες,στιςεπιχειρήσεις, στην πολιτική, σε όλους τους τοµμείς της κοινωνικής ζωής, αρκεί να έχουν ισότιµμες ευκαιρίες, να µμην αντιµμετωπίζουν διακρίσειςκαιπροκατάληψη.Σεκάθεπερίπτωσητοκριτήριο για την ανάληψη µμιας θέσης ευθύνης θα πρέπει να είναι οι ικανότητες και η αξία ενός ατόµμου, όχι το φύλο του. Και είναι βέβαιο ότι οι κοινωνίες µμας µμόνον κέρδος µμπορούν να έχουν από την αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµμικού τους. Γι’ αυτό και πρέπει όλοι να συµμβάλλουµμε, ώστε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οι γυναίκες νααπολαµμβάνουνισότηταδικαιωµμάτωνκαιευκαιριών,ώστε ναείναισεθέσηνααναπτύσσουντιςικανότητέςτουςκαι–µμε βάση αυτές– να συµμβάλλουν θετικά στην πρόοδο και την ανάπτυξητηςκοινωνίας. «Νέα Γενιά και Πολιτική: Σχέση αγάπης ή µμίσους;;» Θα θέλαµμε στείλετε ένα µμήνυµμα για τους αναγνώστες µμας, καιόχιµμόνον… Τοµμήνυµμάµμουείναιπάνωαπ’όλαµμήνυµμασυµμµμετοχήςκαι δραστηριοποίησης της νέας γενιάς στα πολιτικά ζητήµματα. Πιστεύωότιηεικόνατηςαπολιτικήςκαιαδιάφορηςνεολαίας, πουπολύσυχνάπαρουσιάζεται,όχιαπλώςδενανταποκρίνεται στην πραγµματικότητα, αλλά αδικεί σε πολύ µμεγάλο βαθµμό τις νέες και τους νέους µμας. Επειδή η επαφή µμε τους νέους µμουδίνειπάνταµμεγάληχαράκαιενέργειακαιτηνεπιδιώκω πραγµματικάόποτεέχωδυνατότητα,είµμαισεθέσηναγνωρίζω ότι η νέα γενιά είναι πολύ διαφορετική από την εικόνα που παρουσιάζεται.Υπάρχουνχιλιάδεςαξιόλογοινέοι,πουέχουν ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις και ισχυρή άποψη για το µμέλλον πουθέλουν.Νέοιπουδιεκδικούνκαικερδίζουντοµμέλλον αυτό µμέσα στα πανεπιστηµμιακά αµμφιθέατρα, µμέσα στους

PhotoA.Δούκας

τωνζητηµμάτων,όχιµμόνοντωνκαθαράεθνικών,αλλάκαι ευρύτερα των εξελίξεων στο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον.Δενείναιβεβαίωςόλοιµμελετητέςτωνδιεθνών σχέσεων, αλλά πιστεύω ότι, σε σχέση µμε άλλες χώρες, οι Έλληνες αποδεικνύουν ότι έχουν και ενηµμέρωση και τεκµμηριωµμένηάποψησταζητήµματατηςεξωτερικήςπολιτικής. Είναι επίσης λογικό σε χρονικές συγκυρίες που υπάρχουν πολλές και σηµμαντικές εξελίξεις τα εξωτερικά ζητήµματα να λαµμβάνουν µμεγαλύτερο µμερίδιο της επικαιρότητας από άλλες χρονικές περιόδους. Κάτι που προσωπικά θα ήθελα ναπροβάλλεταιπερισσότεροκαιναγνωρίσουνπερισσότερο οι πολίτες, πέραν των διεθνών πολιτικών εξελίξεων, είναι η αναπτυξιακή και ανθρωπιστική διάσταση της εξωτερικής µμαςπολιτικής.Πολύςκόσµμοςδενγνωρίζειτακονδύλιαπου διατίθενταικαιτοσηµμαντικόέργοπουεπιτελείηΕλλάδασε πάραπολλάµμέρητουκόσµμου,όπουοιλαοίυποφέρουναπό συγκρούσεις και βία, από φυσικές καταστροφές, από την φτώχιακαιτηνυπανάπτυξη.Μετοέργοαυτόσυµμβάλλουµμε στηνανακούφισητωνλαώνπουέχουνάµμεσηανάγκη,αλλά καιστηδηµμιουργίατωναπαραίτητωνυποδοµμώνκαιθεσµμών που θα τους επιτρέψουν να προχωρήσουν στον δρόµμο της ανάπτυξηςκαιτηςευηµμερίας.Παράλληλα,ενισχύουµμετην καλή εικόνα και το όνοµμα της χώρας µμας στη συνείδηση των λαών του κόσµμου. Το ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό µμαςέργοείναιιδιαίτεραευρύ,ιδίωςσεσχέσηµμετοµμέγεθος και τις δυνατότητες της χώρας µμας, και πραγµματικά αξίζει την προσοχή και το ενδιαφέρον των πολιτών, κάτι που προσπαθούµμε να προσελκύσουµμε και εµμείς ως Υπουργείο µμεδιάφορεςδράσειςενηµμέρωσηςκαιευαισθητοποίησης.

ΥποδεχόµμενηστηνΑθήνατοΓάλλοΠρόεδροΝικολάΣαρκοζύ

8


ΠΡΟΣΩΠΑ

χώρουςεργασίας,µμέσααπότησυµμµμετοχήσεκοινωνικούς φορείςήεθελοντικέςοργανώσεις.Υπάρχουνχιλιάδεςνέοι πουεκφράζουνκαθηµμερινά,στηνΕλλάδακαιτοεξωτερικό, το πιο όµμορφο πρόσωπο της πατρίδας µμας: την Ελλάδα των αξιών, της γνώσης, της προκοπής. Όλοι αυτοί οι νέοι έχουνπάραπολλάναπροσφέρουνστηχώρα,αλλάκαιστην ανανέωσητουπολιτικούµμαςσκηνικού.Αυτόπουοφείλουµμε να κάνουµμε εµμείς, που έχουµμε ήδη κλείσει κάποια χρόνια στηνπολιτική,είναινατουςακούσουµμε,νααφουγκραστούµμε τις αγωνίες και τις προσδοκίες τους, και να κρατήσουµμε γι’ αυτούς ανοιχτό τον δρόµμο ώστε να µμπορέσουν εκείνοι που το επιθυµμούν να ασχοληθούν µμε την πολιτική και να δραστηριοποιηθούνστακοινάπροςόφελοςτηςγενιάςτους καιτωνεπόµμενωνπουέρχονται. Είσαστεαπότουςπολιτικούςπουέχετεδώσειιδιαίτερη σηµμασία στο διαδίκτυο. Έχετε πάρει αντίστοιχη ανταπόκριση;; Είναι γεγονός ότι έχουµμε κάνει µμεγάλη προσπάθεια µμε σκοπό να πετύχουµμε σύγχρονη και λειτουργική παρουσία στο διαδίκτυο, κάτι που έχει µμεγάλη ανταπόκριση στη διαδικτυακή κοινότητα. Τόσο η προσωπική µμου ιστοσελίδα, dorabak.gr, όσο και η ιστοσελίδα του Yπουργείου µμας, mfa.gr, καθηµμερινά ενηµμερώνουν και αποτελούν κόµμβο επικοινωνίας εκατοντάδων συµμπολιτών µμας. Σε προσωπικό επίπεδο µμέσω της διαδικτυακής µμου οµμάδας έχω παρουσία

και σε διάφορα δίκτυα κοινωνικών επαφών, όπως το facebookκαιτοtwitter,ενώαξιοποιούµμεweb2.0εργαλεία, όπωςτοflickrκαιτοyoutube,δίνονταςτηδυνατότηταστους διαδικτυακούς µμας φίλους να µμοιράζονται υλικό που τους ενδιαφέρει. Επιπλέον µμέσα από την ιστοσελίδα dorabak.gr ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να µμου υποβάλλει ερωτήσεις τις οποίες απαντώ στην κάµμερα όποτε προλαβαίνω. Αξίζει νοµμίζωεπίσηςναδεικάποιοςτασύντοµμαβίντεοτης«Άλλης Ματιάς» που καταγράφουν µμε εναλλακτικό ευχάριστο και διεισδυτικό τρόπο συναντήσεις, εκδηλώσεις και επισκέψεις εργασίαςσεξένεςχώρες.Ηανταπόκρισητουκόσµμουστη διαδικτυακή µμου παρουσία θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Όλο αυτό το διάστηµμα έχω γνωρίσει µμέσω του διαδικτύου πολλούς νέους πολίτες που µμας έχουν δώσει πολλές νέες ιδέες. Ένας κόσµμος που ίσως να µμην πλησίαζα τόσο εάν δεν υπήρχε το διαδίκτυο ως µμέσο επαφής.Αρκετούςάλλωστεαπόαυτούςέχωσυναντήσεικαι από κοντά είτε στις πρόσφατες συναντήσεις µμου µμε bloggers είτε σε εκδηλώσεις γνωριµμίας καθαρά και µμόνο για τουςδιαδικτυακούςµμαςφίλους.Χτίζουµμεέτσιµμιασχέσηκαι διαρκή επικοινωνία µμε νέους ανθρώπους που νοιάζονται, πουθέλουννασυµμµμετάσχουνπουεπιδιώκουννα«ταράζουν τα νερά» και να προκαλούν. Και εγώ είµμαι ανοιχτή στις προκλήσεις. Σαςευχαριστούµμεθερµμάγιατονπολύτιµμοχρόνοσας.

9


ΠΡΟΣΩΠΑ

ΝίκοςΚόκλας,πρώηνΔιευθυντήςΛυκείου-Θεολόγος ΣυνέντευξηστοΑΘΗΝΑΖΕ Έναςκαθηγητήςπουαποτελείκοινόσηµμείοαναφοράςγιατουςπερισσότερουςαπόφοιτους,αφούδίδαξεστοσχολείο µμαςγιατρειςολόκληρεςδεκαετίες.Απότουςπιοθαυµμάσιουςανθρώπουςκαισίγουρααπότουςπιοαγαπηµμένουςµμας δασκάλους.

(ύπατος αρµμοστής της Αγγλίας στην Κύπρο). Μέσα µμας υπήρχε βαθιάηαίσθησητηςαδικίας,αυτόεκδήλωσαµμετηνσυµμµμετοχή µμου στις κινητοποιήσεις. Οπωσδήποτε, ως νέο της εποχής, µμε επηρέασετοΚυπριακό. Παρίσι,δεκαετίατου’60,σπουδές,έρανοςγιατηνεκκλησία αλλάκαιδωρεάνεισιτήριαγιατηνΚάλλας. ΗζωήµμουστοΠαρίσιήτανπολύόµμορφη,ηωραιότερηπερίοδος της ζωής µμου. Ήταν περίοδος ελευθερίας, δηµμιούργησα πολλές φιλίεςστηνΓαλλία,απέκτησααυτοκίνητο-σηµμαντικόγιατηνεποχή εκείνη- και ενώ όλοι περίµμεναν να σπουδάσω κάτι σχετικό µμε την Θεολογία, εγώ προτίµμησα ψυχολογία και παιδαγωγικά. Η επιλογή µμου διαµμόρφωσε και τον χαρακτήρα της µμετέπειτα σχέσης µμου µμε ταπαιδιά,µμιασχέσηαγάπηςκαιανεκτικότητας. Έφυγατο’65απότηΓαλλία,γιαναεπιστρέψωξανάτο’69σεµμια άλλη Γαλλία. Το Quartier Latin δεν ήταν όπως το είχα αφήσει, οι φοιτητές ήταν επαναστατηµμένοι, ήταν το τέλος µμιας ολόκληρης εποχής,τοτέλοςτηςαθωότητας. ΕπιστροφήστηνΕλλάδα.

Λοιπόν,απότηΖάκυνθο,στηνΑθήνα. ΤοχωριόµμουείναιηΛιθακιά,στηΖάκυνθο.Μετάτουςσεισµμούς του’53,ήρθεοπροβληµματισµμόςκαιηαναζήτηση,ήθασυνεχίσω σπουδές, ή θα παραµμείνω γεωργός. Προτιµμήθηκε η πρώτη, οι σπουδές. Δυο ήταν οι επιλογές, η Σχολή Εµμποροπλοιάρχων: δύσκοληζωή,καιηΕκκλησιαστικήΣχολήΚορίνθου.Επέλεξατη δεύτερη. Εσωτερικός για τρία ολόκληρα χρόνια µμε δίωρη άδεια κάθε Κυριακή. Εκεί έµμαθα τα πρώτα µμου γράµμµματα, τα σωστά. Έδωσαεξετάσειςτο’55στοΠανεπιστήµμιο,στηΘεολογία,πέρασα καιτο’60πήραπτυχίο. ΗΑθήνατου’50,κινητοποιήσειςγιατοΚυπριακό,οΚόκλας πάνωσενεραντζιάαπέναντιαπότηνΜεγάληΒρετάνια,αµμέσως µμετάπάνωσετρόλεϊνακόβειτασχοινιά,καιοιδύοπεριπτώσεις νακαταλήγουνσε«στοργικήπεριποίηση»απότηνΑστυνοµμία πόλεων.Πείτεµμουλίγογιαεκείνητηνεποχή. ΓιατοπρόβληµματουΚυπριακούτότεείχεεπαναστατήσειτοσύνολο των φοιτητών, µμαζί τους και οι φοιτητές της Θεολογικής, η όποιοι ήταν «µμπροστάρηδες». Η εκκλησία, ο Μακάριος, αναγκαστικά και οιθεολόγοι.Εκείοιπιοδυνατοί,οιπιοχειροδύναµμοιανέλαβαννα δηµμιουργήσουνπρόβληµμα.Δενέµμεινενεράντζιγιανεράντζιαπέναντι απότηΜεγάληΒρετάνια,στιγµμέςωραίες,δυναµμικές.Τοθέµματου Κυπριακούµμαςείχεακουµμπήσειπολύ.Έναθασουπω,ότανπήρα στοχωριότονπρώτοµμουσκύλο,γιακυνήγι,τονβάφτισαHarding,

10

ΑπότηΓαλλίαεπέστρεψαστηνΕλλάδατο’72καισεηλικία39 ετώνπήγακατευθείανστονστρατό.Έκανα15µμήνεςστρατιώτης, συνεχώς στα Γιαννιτσά, και όταν πήρα απολυτήριο, µμία µμέρα µμετά το «δηµμοψήφισµμα» των συνταγµματαρχών για τη βασιλεία, ήρθα στηνΑθήναψάχνονταςγιαδουλειά.Εκείαρχίζουνταπροβλήµματα. Το ευτύχηµμα για µμένα ήταν ότι η πρώτη πόρτα που χτύπησα ήταν τουΖηρίδη,όπου,µμετάαπότηναπόρριψητουκουΕλµμάζηκαιτην αποδοχήτηςκαΒένου,συναντήθηκαµμετονκοΜατιάτοοοποίος στη συζήτηση µμου αποκάλυψε την ύπαρξη µμιας κενής θέσης θεολόγου και ζήτησε να µμε δουν ο κύριος και η κυρία Ζηρίδη. Η συνάντησηέγινεστιςέξιτοαπόγευµμακαιαπόεκείξεκινάηζωήµμου σταΕκπαιδευτήριαΖηρίδη.Έτσιστις19Νοεµμβρίουτου’73µμπαίνω γιατοπρώτοµμάθηµμαστοΔ3. ΑπότηνΕλλάδατου’50,στηΓαλλίατου’60,στοστρατότης δικτατορίαςτου’70,καθηγητήςστουΖηρίδη.Πείτεµμουγιατο ξεκίνηµμα;; Κοίταξε, η Γαλλία µμε ωφέλησε σε πολλά πράγµματα, στον τρόπο σκέψης,στοντρόποαντιµμετώπισηςτωνπραγµμάτων.ΗΓαλλίαµμου έδωσε φτερά, αυτό µμε βοήθησε να αντιµμετωπίσω, στον Ζηρίδη πλέον,αυτάταδύσκολαχρόνια,τιςδύσκολεςστιγµμέςεκείνηςτης περιόδου.Φοβισµμένος,έχονταςαντιµμετωπίσειτιςγραφειοκρατικές δυσκολίες του απαραίτητου για τον διορισµμό πιστοποιητικού κοινωνικώνφρονηµμάτων,µμηνγνωρίζονταςακόµμητονκόσµμοτου σχολειούσεµμιαεποχήπουδενήξερεςαπόπούκαιποιοςθαστην φέρει,οφόβοςήκαιοκίνδυνοςότιανάπάσαστιγµμήκάτιµμπορείνα συµμβείέκανετηνπερίοδοαυτήεξαιρετικάδύσκολη.


ΠΡΟΣΩΠΑ

Ηδικτατορίαπέφτειαλλάτοεκπαιδευτικόσύστηµμασυνεχίζει να αποδέχεται και λειτουργεί σε µμια βάση «καθέδρας», µμε την καταστολή και τη διαπόµμπευση ως αποδεκτές µμεθόδους και πρακτικές. Εσείς καταφέρατε να επιβάλλετε µμια διαµμετρικά αντίθετη προσέγγιση σε ένα περιβάλλον, το οποίο θα πρέπει να ήταν από σκεπτικό έως και εχθρικό στην αλλαγή και αυτό χωρίςκάποιακατάµμέτωποσύγκρουση.Πωςέγινεαυτό;; Στην αρχή δυσκολεύτηκα αρκετά. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµμα, µμε τις γαλλικές µμου ιδέες περί ισότητας των φύλων άρχισαµμιασυζήτησηστηντάξηγιατοποσοάδικοείναιότανκαιτα δύοµμέληενόςζευγαριούεργάζονται,µμετηνεπιστροφήτουςαπότην εργασία το απόγευµμα στο σπίτι, ο άνδρας βάζει τις παντόφλες του καιπιάνειτηνεφηµμερίδαητηντηλεόραση,ενώηγυναίκαναµμπαίνει στην κουζίνα να µμαγειρέψει, ίσα δικαιώµματα ίσες υποχρεώσεις. Λίγες µμέρες αργότερα δέχθηκα την επίσκεψη κηδεµμόνα, ο οποίος µμε στρατιωτικό ύφος µμου απαγόρευσε να διδάσκω στον γιο του αυτά τα περίφηµμα περί ισότητας ανδρός και γυναικός. Τότε του ανέφερα µμια ρήση του Απόστολου Παύλου, η οποία αναφέρετε στην ισότητα των ανθρώπων ανεξαρτήτως του φύλου. Σίγουρα υπήρξαναντιδράσεις,αλλάαυτόπουέχεισηµμασίαγιαµμέναείναιη αποδοχήπουγνώρισααπόταπαιδιά.Ίσωςεπειδήδενµμπήκαποτέ κατσούφηςστηντάξη,δενµμετέφεραποτέπροβλήµματάµμουµμέσα στηντάξη.Θασουαποκαλύψωκάτι,το’77χάσαµμεέναπαιδί,µμετά από λίγες ηµμέρες µμπήκα και δίδαξα στην τάξη χωρίς τα παιδιά να καταλάβουντοπαραµμικρό. Όµμιλος θρησκειολογίας, µμαθητές επιλέγουν ελεύθερα ποιον θαακούσουνκαιτοκοινόπολυπληθές.Πωςτοεξηγείτε;; Δεν ξέρω, η δίψα των παιδιών να µμάθουν κάτι πέρα από τη Χριστιανικήθρησκεία,ηευκαιρίαναρωτήσουνγιαάλλεςθρησκείες, ίσωςναήτανολόγοςαυτός,ήπάλιαπλάγνώριζανότιµμαζίµμουθα πέρναγανκαλά.Οποιοδήποτεθέµμαµμπορούσεναγίνειαντικείµμενο συζήτησης,θατοεπαναλάβω,µμεείχεεπηρεάσειτογαλλικόπνεύµμα, δενµμπορούσανααρνηθώσεµμαθητήτοδικαίωµματηςάποψης. Το µμάθηµμα των θρησκευτικών, χωρίς να αναφερθούµμε στο επίπεδο των διδασκοµμένων βιβλίων, είναι από τη φύση του µμάθηµμα δόγµματος. Πώς καταφέρατε να επικοινωνήσετε τις βασικέςαρχέςτουΧριστιανισµμούχωρίςναγίνεστεοίδιοςποτέ δογµματικός;; ΗδογµματικήτουΧριστιανισµμούείναικάτιδιδακτέοκαικατανοητό σεφοιτητές,σεέναµμαθητήστηνεφηβείαπρέπεινατοµμεταδόσεις µμε τέτοιο τρόπο ώστε να µμην φανείς ποτέ δογµματικός, απόλυτος, πάντα σεβόµμενος και τη δική του, ακόµμη και αντίθετη, άποψη. Φυσικά ένας θεολόγος δεν µμπορεί να παρεκκλίνει από το δόγµμα τηςΕκκλησίας,αλλάµμετοντρόποτου,µμετηµμέθοδοδιδασκαλίας του, πολλές φορές παρακάµμπτει την δυσκολία αυτή. Μερικές φορές η δυσχέρεια κατανόησης του δόγµματος µμου κόστισε τον καφέ και το τσιγάρο του διαλείµμµματος. Περιστοιχιζόµμουν στον διάδροµμοαπόµμαθητέςσεµμιαάτυπηαλλάουσιαστικήεπικοινωνία, µμια επιβεβαίωση στους µμαθητές ότι ήµμουν άνθρωπος ανοικτός, ή, τουλάχιστον, δεν ήµμουν δογµματικός. Άλλωστε η δογµματική δεν περνάστοσχολειό. Πιστεύω ότι αυτό που πέτυχα ως καθηγητής έγκειται ακριβώς στη σχέσηµμουκαιτηνπροσέγγισηµμετουςµμαθητέςµμου.Ωςλυκειάρχης

βρέθηκα πάρα πολλές φορές σε δύσκολη θέση, καλούµμενος να τιµμωρήσω έναν µμαθητή. Πίστεψέ µμε, εάν την άλλη µμέρα είχα σύλλογο ή έπρεπε να αποφασίσω την τιµμωρία ενός µμαθητή, το βράδυδενκοιµμόµμουν,προσπαθούσαµμεκάθετρόποναπείσωτον µμαθητήναζητήσεισυγγνώµμη,ήτουςκαθηγητέςναείναιπιοεπιεικείς απέναντί του. Μια φορά στην πρωινή προσευχή ζήτησα δηµμόσια συγγνώµμηαπόµμαθητή,εισπράττονταςτοαυθόρµμητοχειροκρότηµμα τριακοσίωνπαιδιών.Αυτήκαιµμόνοαυτήήτανηεπιτυχίαµμουστο σχολείο. Έχονταςδιδάξειγιατρειςδεκαετίεςθρησκευτικά,ποιοήταντο µμήνυµμα,ποιαπιστεύετεότιήτανηουσίαπουµμοιραστήκατε,που δώσατεστουςµμαθητέςσας. Έχω την εντύπωση, χωρίς αυτό να συνέβαινε και στο σύνολο των µμαθητών, ότι ήταν αυτό που λέγεται αγάπη, αυτό που λέγεται προσέγγιση στα προβλήµματα των άλλων, να µμην παραγνωρίζεις, να µμην παραβλέπεις το πρόβληµμα του άλλου, όλα αυτά άλλωστε αποτελούν µμέρος της Αγίας Γραφής. Βέβαια είναι διαφορετικό ναταδιδάσκειςαφ’υψηλούαπόναταεφαρµμόζεις,νατακάνεις πράξη.Δενήτανσπάνιοναµμεπάρουνµμαθητέςτηλέφωνοστοσπίτι, γνώριζαν ότι θα τους άκουγα, δεν θα έκλεινα ποτέ το τηλέφωνο, δενθατουςαπόπαιρνα,δενθατουςµμάλωνα.Πιστεύωότιαυτό που έδωσα στα δικά µμου παιδιά, έδωσα και σε όλα τα παιδιά του σχολειού. Βασικό µμου µμέληµμα υπήρξε πάντα ο µμαθητής, ο άνθρωπος µμαθητής, αυτόν έπρεπε να διδάξω, να είναι συνεπής, ικανός δείχνοντας ταυτόχρονα αγάπη και σεβασµμό, να είναι µμια ολοκληρωµμένηπροσωπικότητα.Αυτόεπιδίωξα,τίποταάλλο. Για εσάς η καριέρα του εκπαιδευτικού, οι τρεις δεκαετίες, τι άφησε,τιαποκοµμίσατε. Έζησα µμια ευτυχισµμένη ζωή, και το λέω µμε πλήρη συνείδηση. Δεν είπα ποτέ βαριέµμαι, δεν κοίταξα ποτέ ρολόι για να φύγω. Οι καλές µμου σχέσεις, αλλά και η αναγνώριση τόσο από τους µμαθητές όσο και από τους συναδέλφους, µμου επέτρεψαν να ολοκληρώσω την καριέραµμουωςλυκειάρχηςκαιγι’αυτόοφείλωθερµμέςευχαριστίες τόσοστουςσυναδέλφουςµμουαλλάκυρίωςστονκ.Ζηρίδηκαιτην κα.Ζηρίδη.Θαµμπορούσαναπαραµμείνωγιαµμίαδεκαετίαακόµμηως καθηγητής,ωςδιευθυντήςόχι,είχαπολύπίεσηκαιάγχος. Αντίπρολόγου,επιλόγου,προσωπικήςάποψηςήεκτίµμησης,για έναπολύσηµμαντικόκαιαγαπηµμένοδάσκαλο,θαπαραθέσω, αυτολεξεί,κείµμενοαπόένατετράδιοµμεσκέψειςκαιαναφορές πουµμαθητέςτουσχολειούχάρισανστονκ.Κόκλα. Τιέχειςναπειςγιατονκ.Κόκλα;; Ψυχάρα ο άνθρωπος, και οι ψυχές δεν έχουν περίγραµμµμα, εξαπλώνονταισεόλοτονκόσµμοραντίζονταςτουςανθρώπουςµμε χαµμογέλακαισυµμβουλές.Δενθαξεχάσωποτέτονκ.Κόκλαστους διαδρόµμουςµμετονκλασικόµμπερέκαιτοκουδούνιστοχέρι,«Όλοι στονκήπο» Μήπωςτελικάείστεοφύλακαςάγγελόςµμας;;Δενξέρω,πάντως σίγουραµμαςφυλάτε,σαςεύχοµμαικαλήξεκούραση,εξάλλουηπιο µμεγάληαπόστασηείναιοχρόνος,δενθασαςξεχάσωποτέ,σας αγαπώέωςεκείπάνω.

11


ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔηµμήτρηςΚοντόπουλος,Συνθέτης

-Απόφοιτoς1989

Ο Δηµμήτρης Κοντόπουλος γεννήθηκε στις 9 Νοεµμβρίου 1971 στην Αθήνα σε µμια πλοιοκτητική οικογένεια. Αφού αποφοίτησε από το «Ζηρίδη», συνέχισε τις σπουδές του σε film scoring στο Λος Άντζελες στο USC. Ασχολείται επαγγελµματικά µμε τη µμουσική από το 1999. Από τότε, ο Δηµμήτρης Κοντόπουλος έχει συνθέσει τραγούδια για περισσότερααπό35άλµμπουµμ,16απόταοποίαέχουνγίνειχρυσάκαιπλατινένια.Έχεικερδίσειδιάφοραβραβεία στηνΕλλάδακαιτο2008συµμµμετείχεωςσυνθέτηςστονελληνικότελικότηςEurovisionγιατέταρτηφορά.

προσωπικήενασχόληση,µμιαέκφραση.Το’99ξεπερνώντας αυτόντονιδεολογικόσκόπελο,απλοποιώταπράγµματακαι ασχολούµμαι,επαγγελµματικάπλέον,µμετηνµμουσική. Η επαγγελµματική σου ενασχόληση µμε τη µμουσική σε βρίσκεινασυνεργάζεσαιµμετονΠερράκη,έχονταςγράψει τη µμουσική για τέσσερις µμέχρι τώρα ταινίες του, µμεταξύ των οποίον και τη δεύτερη έκδοση του «Λούφα και Παραλλαγή»,γνωρίζονταςαπίστευτηεµμπορικήεπιτυχία. Μίλαµμαςλίγογιααυτήτησυνεργασία;; Από την πρώτη στιγµμή που γνωριστήκαµμε και ξεκινήσαµμε τη συνεργασίαµμαςοΠερράκηςµμουέδωσεαπόλυτηελευθερία. Δενµμεπεριόρισε,ούτεκανέθεσεκατευθυντήριεςγραµμµμές,µμε άφηνεελεύθεροναδηµμιουργήσω.Μουέδειξεαπεριόριστη εµμπιστοσύνηχωρίςκαννατουέχωδώσεικάποιοδείγµματης δουλειάς µμου. Ο ίδιος σε συνέντευξή του είπε, πράγµμα από σπάνιο έως άγνωστο στον χώρο, ότι τα πρώτα 300.000 εισιτήρια της «Λούφας και Παραλλαγής 2» πουλήθηκαν λόγο του τραγουδιού. Σύντοµμα ξεκινά η πέµμπτη κατά σειρά συνεργασίαµμας. Τελειώνεις του «Ζηρίδη» το ‘89 έχοντας στο παθητικό σουµμίααπότιςµμεγαλύτερεςκαταγεγραµμµμένεςαποβολές στηνιστορίατουσχολειού.Μετάτιέγινε;; Τελειώνοντας το σχολειό, εργάζοµμαι για λίγο µμε τον πατέρα µμουκαιφεύγωγιατηνΑµμερική,στοUSC,όπουήδησπουδάζει η αδελφή µμου. Σκοπός ήταν οι σπουδές στα οικονοµμικά και τη διοίκηση, µμια οικογενειακή επιταγή µμε αντικείµμενο που δεν µμε συγκινεί καθόλου, έτσι ξεκινώ ταυτόχρονα αλλά εν κρυπτώ σπουδές µμουσικής επικεντρωµμένες στην σύνθεση γιακινηµματογράφο(filmscoring). Η ξαφνική απώλεια του πατέρα µμου µμε αναγκάζει να διακόψω τις σπουδές µμου και να επιστρέψω στην Ελλάδα, όπουυπηρετώτηστρατιωτικήµμουθητεία.Ξεµμπερδεύοντας απότονστρατόξαναφεύγωγιαΑµμερικήµμένονταςέναµμικρό χρονικό διάστηµμα στην Βοστόνη, απ’ όπου και επιστρέφω, πλέονµμόνιµμα,στηνΕλλάδα. Η επιστροφή µμου στην Ελλάδα ακολουθείται από ένα διάστηµμαπέντεετών,µμεταξύαπραξίαςκαιαναζήτησης,ίσως τοκαλύτεροδιάστηµματηςζωήςµμου.Παράτοπάθοςµμουγια τηµμουσική,οφόβοςτηςαντίδρασηςτουκύκλουτουπατέρα µμουσεοποιαδήποτεεπαγγελµματικήενασχόλησηµμεαυτήδρα ανασταλτικά,όλοιµμεπροόριζανγιακαριέρασταναυτιλιακά. Το διάστηµμα αυτό έγραφα µμουσική, ως µμια ευχάριστη

12

Έχεις γράψει τραγούδια που έλαβαν µμέρος ως υποψηφιότητες για την ελληνική συµμµμετοχή στην Eurovision καθώς και το τραγούδι µμε το οποίο άνοιξε ο προκριµματικός γύρος της διοργάνωσης στην Αθήνα το 2006.Θαµμπορούσεςναµμαςπειςγιατησχέσησου,το φλερτσου,µμεαυτότονθεσµμό;; Είµμαιfan,τίποταάλλο.Μουείναιευχάριστηαυτήηδιαδικασία, παρακολουθώ την Eurovision από παιδάκι. Μόνο στην Ελλάδα παίρνουν την συγκεκριµμένη διοργάνωση τόσο στα σοβαρά, άλλωστε τα τελευταία χρόνια δεν έχουν βγει και ουσιαστικάονόµματααπότονθεσµμό.ΗΕurovisionαπόµμόνη της δεν αναδεικνύει ταλέντα, εάν κάποιος έχει αξίαθακάνει καριέρα ασχέτως της επιτυχίας του ή όχι στον διαγωνισµμό. Υπάρχει το προηγούµμενο κοµμµματιού που βγήκε έβδοµμο και στη συνέχεια πούλησε τέσσερα εκατοµμµμύρια αντίτυπα. Μια συνεργασία µμου µμε τον Γιάννη Βαρδή, δεύτερη στα προκριµματικάτου2003,παρέµμεινεγια11εβδοµμάδεςστην κορυφή των ραδιοφωνικών charts, ένα ρεκόρ που δεν έχει ακόµμη καταρριφθεί. Στην Eurovision τον πρώτο λόγο έχει η χορογραφία,τοθέαµμα,τοοπτικόκοµμµμάτιµμετηνµμουσικήνα έρχεται δεύτερη. Τα πράγµματα έχουν αλλάξει πολύ από τη δεκαετία του ’70 και του ’80 όπου ένα τραγούδι, µμια φωνή, ήταναρκετήγιαναπροκαλέσειτοενδιαφέροντουτηλεθεατή, να τον καθηλώσουν. Πλέον απαιτείται να συµμβαίνει κάτι εντυπωσιακό πάνω σκηνή. Παρ’ όλα αυτά η διοργανώτρια


ΠΡΟΣΩΠΑ

αρχή προσπαθεί να το περιορίσει, φέτος οι υποψήφιες χώρεςαπό22-23πουήτανσυνήθωςέφτασαντις45,έτσι κόπηκαν πολλά κοµμµμάτια της σχολής των Lordie’s. Γίνεται προσπάθεια να επιστρέψει ο διαγωνισµμός στη µμουσική, κίνηση κατά την άποψη µμου θετική. Η σχέση µμου µμε την Eurovisionθασυνεχιστεί.Άλλωστεφέτοςέκανατηνπαραγωγή του τραγουδιού της Ουκρανίας που ήρθε δεύτερο και του χρόνου η ελληνική συµμµμετοχή θα είναι συνεργασία µμε τον Σάκη. Έχεις βραβευτεί τέσσερις φορές στην διοργάνωση «Αριών»,έναθεσµμόσεκρίση.Κάποιεςσκέψεις;; Πολύαµμφιβάλλωεάνθαδιεξαχθείξανά.Ενώθαµμπορούσε να είναι µμια πολύ ωραία βραδιά, µμε τον τρόπο που γίνεται δύσκολα θα συνεχίσει, άλλωστε αρκετοί καλλιτέχνες προσέρχονταιµμόνοεάνέχουντηβεβαιότητατηςβράβευσης, αλλιώςσνοµμπάρουνήακόµμηκαικαταγγέλλουντονθεσµμό. Ένα τραγούδι σου που ερµμήνευσε η Καίτη Γαρµμπή διασκευάστηκε και κυκλοφόρησε και στη γείτονα χώρα. Πώςσεκάνεινανιώθειςτογεγονόςαυτό;; Πολύ όµμορφα, καταφεύγω στο στερεότυπο «η µμουσική δεν έχεισύνορα»,εάνκάτιαρέσειθατοπάρουνκαιάλλοι,συχνά µμετασχηµματίζοντάς το σε κάτι δικό τους. Το συγκεκριµμένο τραγούδιέχειδιασκευαστείκαισεαρκετέςάλλεςγλώσσες, είναιευχάριστοσυναίσθηµμαένατραγούδινατοαγαπάκαινα τοµμοιράζεταιτόσοςκόσµμος.Ηδιασκευήεπιτυγχάνεικαικάτι άλλο, δύσκολο µμε τα σηµμερινά δεδοµμένα, παρατείνει τον χρόνοζωήςτουκοµμµματιού. ΜιασυνεργασίασουέφερετονΗλίαΨινάκηνατραγουδά στίχους του Μάνου Ελευθερίου, συνύπαρξη δύο διαµμετρικάαντίθετωνχώρων.Τιέχειςναπειςγιααυτό;; ΟΗλίαςέχειδικότουτρόποναυλοποιείτιςιδέεςτου,µμε αυτό τον µμοναδικό του τρόπο µμε έφερε σε επαφή µμε τον κοΕλευθερίουκαιβγήκεαυτότοτραγούδι.Ηγνωριµμίακαι η συνεργασία µμας µμε τον Μάνο ήταν εξαιρετική εµμπειρία. Πιστεύωότιστηµμουσικήδενείναιανάγκηναταπαίρνειςκαι όλαστασοβαρά,µμπορείςνακάνειςχιούµμορ,πλάκα,τοόλο θέµμαείναιπώςτοεκλαµμβάνειοακροατής,τοκοινό. Οι µμουσικές σου συνεργασίες καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσµμαµμεερµμηνευτέςόπωςηΓλυκερία,ηΚαννελίδου, αλλά και η Γαρµμπή, η Ηρώ, ο Χατζηγιάννης καθώς και η Ζήνα,οΡουβάς,ηΒίσση,ηΠαπαρίζου.Μιαεξήγηση;; Μεβρίσκειδιαµμετρικάαντίθετοηάποψηότιέναςσυνθέτης πρέπει να κάνει ένα µμόνο είδος µμουσικής. Η µμουσική προσφέρει ευρύ φάσµμα εκφραστικών µμέσων, µμου αρέσει να πειραµματίζοµμαι, να παίζω, µμε πολλά είδη µμουσικής, δεν θα µμπορούσα να γράφω µμόνο µμπαλάντες, χορευτική, ποπ, σήµμερα κάνω ένα dance, αύριο µμια µμπαλάντα, συνθέτοντας ταυτόχρονα και για µμια ταινία, µμου αρέσει να αλλάζω καταστάσεις, αποτελεί συνειδητή επιλογή και όχι

επαγγελµματική,βιοποριστική,µμαρκετίστικηεπιβολή. Πολλοί από τους ερµμηνευτές µμε τους οποίους έχεις συνεργαστείεµμφανίζονταισεπίστεςερµμηνεύονταςσυχνά καιδικάσουκοµμµμάτια.Αυτόπωςσεκάνεινανιώθεις;; Εγώ δεν µμπορώ να το κρίνω, αφού δεν πηγαίνω σε τέτοια µμαγαζιά.ΟΈλληναςόµμωςέτσιδιασκεδάζει,είναιστοαίµματου, τη νοοτροπία του, το DNA του. Όσο για τους τραγουδιστές ηπίσταείναιηµμεγαλύτερη,εάνόχικαιηµμόνηπηγήεσόδων. Είναι µμια ελληνική πρωτοτυπί, να πρέπει οι ερµμηνευτές να εργάζονται στη νύχτα, άλλες φορές µμε αναµμφισβήτητα υπέρογκες αµμοιβές, εάν και σε πολλές περιπτώσεις µμε ψίχουλα. Διαδίκτυο και µμουσική, µμια σχέση, µμια αλληλεπίδραση πουαλλάζειτοσκηνικό.Τιέχειςναπειςγι’αυτό;; Εάν βρεθεί ένας τρόπος να ελεγχθεί το διαδίκτυο, σταµματώντας την ανεξέλεγκτη πειρατεία της µμουσικής, θα αποτελέσει µμια µμεγάλη δύναµμη για την εξέλιξή της. Κάποια στιγµμή, ίσως και στο άµμεσο µμέλλον, η µμουσική θα διακινείταιδωρεάνκαιόλοιοιεµμπλεκόµμενοιστηδηµμιουργία θα αµμείβονται µμε τρόπο διαφορετικό από τον σηµμερινό. Άλλωστε το υλικό µμέσο, το CD, δύσκολα θα υπάρχει µμετά το 2014, CD θα βγαίνουν σε περιορισµμένο αριθµμό, στοχεύοντας αποκλειστικά τους συλλέκτες. Η ίδια η τάση, οι ρυθµμοί που επιβάλλουν οι δισκογραφικές, κάνουν τόσο τις καριέρες όσο και τα ίδια τα δηµμιουργήµματα βραχύβια. Σύντοµμα ο προσδοκώµμενος χρόνος ζωής ενός µμουσικού κοµμµματιού δύσκολα θα υπερβαίνει τον µμήνα η το δίµμηνο, ενώ ταυτόχρονα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν δηµμιουργό να εδραιωθεί εξασφαλίζοντας µμακροχρόνια καριέραήπαρουσίαστονχώρο.Δυστυχώςοιδισκογραφικές αντιµμετωπίζουντόσοτουςδηµμιουργούςόσοκαιταέργατους ωςαπλάπροϊόντα,απουσιάζειηέννοιατηςδηµμιουργίας,της καλλιτεχνικής αξίας, όλα κρίνονται σε µμια βάση αριθµμών και αποτελεσµμάτων, µμια προσέγγιση που µμπορεί να σηµμάνει και τοτέλοςτωνδισκογραφικώνστησηµμερινήτουςµμορφή. Κλείνοντας,κάποιαµμελλοντικάσχέδια;; Πολλά,φέτοςθακάνωδύοταινίες,µμίαµμετονΠερράκηκαιµμία µμετονΖαπατίνα,δουλεύωένανδίσκοµμετονΣάκη,όπουθα πάµμεµμαζίκαιστηνEurovisionκαιταυτόχροναετοιµμάζωέναν δίσκοπουθακυκλοφορήσειστοεξωτερικόµμετηνAniLoraκ δεύτερηπέρσιστηνEurovision,µμιαεξαιρετική,συγκλονιστική, φωνή,µμιαπολλάυποσχόµμενηκαλλιτέχνις.

13


INTERNET

QuadbyVivodi Πώςλειτουργεί;; ΜετοQuadbyVivodiεξασφαλίζετεσταθερήκαικινητή επικοινωνία µμέσω µμίας συσκευής: Vivodi dual-mode κινητό(GSM/WLAN). Για τη χρήση της υπηρεσίας, η Vivodi σας παρέχει χωρίςχρέωσηέναασύρµματοADSL2+modem/ router το οποίο συνδέεται στην τηλεφωνική πρίζα και αυτοµμάτως δηµμιουργεί στο χώρο σας,µμίαγεωγραφικήζώνη(ασύρµματηWi-Fi), εφάµμιλλη µμε αυτή που δηµμιουργεί µμία βάση ασύρµματου τηλεφώνου DECT. Όταν η dualmode συσκευήβρίσκεταιµμέσασεαυτήτη «ζώνη»: • όταν κάποιος καλέσει το συνδροµμητή QuadbyVivodiστοσταθερότουνούµμερο (αριθµμόςVivodi,τύπου211ΧΧΧΧΧΧΧ) χρεώνεται για την κλήση προς αυτόν µμε τιµμές αντίστοιχες των κλήσεων προςσταθερότηλέφωνο! • όταν ο συνδροµμητής Quad by Vivodi καλέσει οποιονδήποτε προορισµμό (εξερχόµμενη κλήση) τότε δροµμολογείται αυτόµματα µμέσωτουδικτύουτηςVivodiκαι εποµμένως επωφελείται των προνοµμιακών οικονοµμικών προγραµμµμάτων της Vivodi µμε απεριόριστη οµμιλία σε σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα και 21 χώρες τουεξωτερικού! ΤοQuadbyVivodiπαρέχεται ως επιπρόσθετη υπηρεσία αποκλειστικά στις υπηρεσίες Telefonet+ (Double Play) και cableTV(TriplePlay).

Ρυθµμίσεις: • Η παραµμετροποίηση του ADSL2+ modem/router γίνεται αυτόµματα αµμέσως µμόλις συνδεθεί στο ρεύµμακαιστηνπρίζατηλεφώνου • Το dual-mode κινητό παραµμετροποιείται επίσης αυτόµματαωςεξής: Η Vivodi αποστέλλει στο συνδροµμητή µμε SMS, τις ρυθµμίσεις σταθερού δικτύουVivodiκαι τοµμόνοπουέχεινα κάνειείναιναεπιλέξει «Αποθήκευση» των ρυθµμίσεων, όταν ζητηθεί. Από εκείνη τη στιγµμή και µμετά στην οθόνη του κινητού, εκτός από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αναγράφεταικαιτο«Vivodi»ως τοδίκτυοσταθερής,ενώυπάρχει και η αντίστοιχη ένδειξη σήµματος γιακάθεδίκτυο. Τόσο απλά! Μπορείτε πλέον να επωφεληθείτε των δωρεάν κλήσεων σε σταθερά σε όλη την Ελλάδα και 21χώρεςτουεξωτερικού,µμέσααπότο κινητόσαςτηλέφωνο.


INTERNET

Οιυπολογιστέςχαµμηλούκόστους στοεπίκεντροτουενδιαφέροντος Πολύςλόγοςέχειγίνειτατελευταίαχρόνιαγιατηνπαραγωγή υπολογιστών που δεν θα υπερβαίνουν τα 500 δολάρια, και έτσι θα είναι προσιτοί στον καθένα. Αρχικά, τα PC χαµμηλούκόστουςσχεδιάστηκανγιαταφτωχάπαιδιάστις αναπτυσσόµμενες χώρες, όµμως σιγά σιγά βρίσκουν απήχησηκαιενδιαφέρονκαιστιςλεγόµμενες αναπτυγµμένεςβιοµμηχανικάχώρες. Πρώτη απόπειρα είχε γίνει µμε τον σχεδιασµμό του λεγόµμενου «υπολογιστή των 100 δολαρίων» απότονεπικεφαλήςτουΜΙΤ,Νίκολας Νεγροπόντε. Τότε είχε ειπωθεί ότι σκοπόςτουόλουεγχειρήµματοςήταννα δοθείέναςφορητόςυπολογιστήςσεκάθε παιδί στις αναπτυσσόµμενες χώρες. Το όλο εγχείρηµμα βρίσκεται αυτή τη στιγµμή σε πλήρη εξέλιξη, µμεπολλέςχώρεςνασυµμµμετέχουνκαι ήδηοιπρώτοιυπολογιστέςέχουνδοθεί. Φέτος στην έκθεση Computex, που γίνεται στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, παρουσιάστηκε το νέο µμοντέλο της εταιρίας Asus που ηγείται στην αγοράς των φθηνων υπολογιστών. Ήδη στην αγορά από τον περασµμένο ΟκτώβριοβρίσκεταιοφορητόςµμετηνονοµμασίαΕeePC,ο οποίος έχει πουλήσει πάνω από 1 εκατοµμµμύρια κοµμµμάτια. Το Eee PCτιµμάταιαπό300έως500δολάρια,έχειβάρος µμόλις 0,89 κιλά, λειτουργικό σύστηµμα Linux ή Windows και αρκείγιαπλοήγησηστοΔιαδίκτυοκαιγιαβασικέςεφαρµμογές γραφείου.Διαθέτειοθόνη7ιντσώνκαιµμνήµμη flash αντί για σκληρόδίσκοκαιυποστηρίζειασύρµματηδικτύωση. ΜετάτηνεπιτυχίατουφορητούEee,ηAsus παρουσίασε και το επιτραπέζιο µμοντέλο Eee Box, µμε τιµμές που ξεκινούν κάτω από τα 300δολάρια.Τοµμηχάνηµμαέχειδιαστάσεις 21,5 επί 2,5 επί 18 εκατοστά και στέκεται όρθιοσεµμιαβάση.Σεαντίθεσηµμετηφορητή έκδοσηδιαθέτεισκληρόδίσκο. Με βάση την επιτυχία των συγκεκριµμένων µμοντέλων πολλοί κατασκευαστές,όπωςηNVidiaκαιηIntel,έχουνενθαρρυνθεί στονααναπτύξουνπαρόµμοιασυστήµματαήυποσυστήµματα.

Όπως σχολιάζει το Reuters, η NVidia προτιµμά την ονοµμασία MID (Mobile Internet Devices) γι’ αυτή τη νέα κατηγορία συσκευών και εκτιµμά ότι τα µμοντέλα µμε επεξεργαστή Tegra

θα φτάσουν στην αγορά πριν από τα Χριστούγεννα, µμε τιµμές από200έως250δολάρια. ΗIntel,πουπροτιµμάτονόροNetbookPCγιαφορητούςπολύ µμικρών διαστάσεων, προωθεί εδώ και µμερικές εβδοµμάδες τουςµμικρούςεπεξεργαστέςAtom,οιοποίοιχρησιµμοποιούνται ήδηστοEeebox. Τοµμέλλονφαντάζειιδιαίτεραευοίωνογιατουςκαταναλωτές καιπολύπαραγωγικόγιατιςεταιρείεςπουθααποφασίσουν να µμπουν στη µμάχη για την παραγωγή των λεγόµμενων υπολογιστώνφθηνούκόστους. ΓιαννακόπουλοςΧρήστος,απόφοιτος‘93

15


BUSINESS

FamilyBusiness Το σοβαρότερο ζήτηµμα που τυχόν να αποτρέψει τις οικογενειακές επιχειρήσεις από µμια επιτυχηµμένη µμετάβαση στην επόµμενη γενιά δεν είναι ούτε οι φόροι κληρονοµμιάς, ούτε ο ανταγωνισµμός από τις αδίστακτες πολυεθνικές, ούτε η έλλειψητουολοκληρωµμένουκαισαφούςχρηµματοοικονοµμικού προγραµμµματισµμού και σίγουρα όχι η έλλειψη εργατικότητας ή επαγγελµματικού ήθους των διαδόχων. Ο βέβαιος κίνδυνος είναιηάρνησητωνπαλαιοτέρωνγενεών,συχνάιδρυτικών,να αποσυρθούναπότιςεταιρείεςπουοιίδιεςβοήθησανναχτιστούν. Αυτόδενείναικαινούργιοήµμεµμονωµμένοφαινόµμενοκαθώςοι πρώτοι σηµμαντικοί συγγραφείς στο θέµμα των οικογενειακών επιχειρήσεωναναγνώρισαντοζήτηµματηνδεκαετίατου1970. Η αποτυχία της «αποχώρησης» και του σχεδιασµμού της µμεταβίβασης τόσο της εξουσίας, όσο και της ιδιοκτησίας, στοιχειώνει σχεδόν όλες τις οικογενειακές επιχειρήσεις σε κάποιο σηµμείο. Ένας 87χρονος ιδρυτής µμιας εµμπορίας µμετάλλωνδηλώνειότι«προσπαθεί»ναφύγειαπότηνεταιρεία τουγιαπάνωαπό20χρόνια.Ο87χρονοςκατείχετο100% των µμετοχών της εταιρείας. Αυτό που δεν του επέτρεπε να προβείστηνδιαδοχή,ισχυρίστηκε,ήτανµμιαδιαµμάχηµμετηχήρα του αδελφού του σχετικά µμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς µμίας άσχετηςµμονάδαςεκτόςτηςίδιαςτηςεταιρείας.Ότανερωτήθηκε τι σχέση είχε η διαφωνία µμε τη νύφη του µμε το γεγονός ότι δεναποχωρούσεκαιδενπαρέδιδετηνδιοίκησηστατρίατου παιδιά(54,57και62ετών),δενέδωσεκαµμίααπάντηση.Όταν πάλιερωτήθηκεπότεθεωρούσεότιθαήτανµμιακαλήστιγµμή να αρχίσει τη µμεταβίβαση της διοίκησης και της ιδιοκτησίας, ο καλός µμας κύριος ενέπλεξε και κατηγόρησε την κρίση της αγοράς. Του ήταν αδύνατον, είπε, να περάσει την εταιρεία στα παιδιά του ενώ γνώριζε καλά ότι τα οικονοµμικά στοιχεία της ήτανσετέτοιαάσχηµμηκατάσταση.Ανεκείνοςδενήτανικανός ναεπαναφέρειτηνεταιρείασεκατάστασηκερδοφορίας,πώς νατοέκανανταπαιδιάτου;;Ο87χρονοςιδρυτήςαπλώςδεν µμπορούσε να δει την κατάσταση αντικειµμενικά. Αν ήταν πιο ανοιχτός,θακαταλάβαινετηνανάγκηνααναθέσειτηδιοίκηση, τηνευθύνηκαιτονέλεγχοτηςεταιρείαςσταπαιδιάτουπουγια δεκαετίες είχαν δουλέψει πλάι του για την ανάπτυξή της. Τα παιδιάβρίσκοντανσεαπόγνωσηγιατοαπελπιστικόµμέλλοντης εταιρείας,ενώοπατέραςτουςήτανσεσυνεχήάρνηση. Σύµμφωνα µμε παλιό, αλλά πάντα επίκαιρο, άρθρο του Harvard BusinessReviewηεπιχείρησησηµμαίνειγιατονεπιχειρηµματία– ιδρυτήτουλάχιστοντρίαπολύσοβαράπράγµματα: 1.Όπωςφαίνεταιαπόταπορίσµματαερευνών,οεπιχειρηµματίας έχειάλυταθέµματακαισυνεχείςσυγκρούσειςµμετονπατέρατου. Συνεπώς,αισθάνεταιάσχηµμανατονεπιτηρούν–ελέγχουνκαι αρχίζειτηδικήτουεπιχείρησητόσογιαναξεπεράσειτονπατέρα του, όσο και για να ξεφύγει από την εξουσία ισχυρότερων προσώπων. 2. Η δουλειά του επιχειρηµματία είναι συγχρόνως το «µμωρό» του και η «ερωµμένη» του. Όσοι εργάζονται µμαζί µμε εκείνον και για εκείνον είναι απλώς τα εργαλεία του στη διαδικασία της µμορφοποίησης της επιχείρησης. Εάν κάποιος ανάµμεσά τους φιλοδοξεί να γίνει κάτι άλλο από ένα απλό εργαλείο –αν δηλαδήθέλεινααποκτήσειδύναµμηκαιοίδιος–τοπιθανότερο

16

είναιναβρεθείεκτόςεπιχείρησης.Αυτόςείναικαιολόγοςπου πολλές επιχειρήσεις παίρνουν την κατιούσα όταν οι ιδρυτές τουςγεράσουνήπεθάνουν. 3. Για τον επιχειρηµματία, η δουλειά του είναι κατά βάση µμια προέκταση του εαυτού του, ένα µμέσο προσωπικής του ικανοποίησης και επίτευξης. Και όταν ανησυχεί για το τι θα συµμβείστηνεπιχείρησήτουόταντηµμεταβιβάσει,αυτόσυνήθως µμετατρέπεται σε ανησυχία για το τι είδους «µμνηµμείο» αφήνει πίσωτου. Ηβασικήµμορφήψυχολογικήςσύγκρουσηςστιςοικογενειακές επιχειρήσεις, είναι η αντιζηλία–ανταγωνισµμός, συνοδευόµμενη από αισθήµματα ενοχής, όταν εµμπλέκονται περισσότερα από ένα µμέλη της οικογένειας. Η αντιζηλία µμάλλον γίνεται αισθητή από τον ιδρυτή –άσχετα µμε το αν υπάρχουν συγγενείς στην εταιρεία– όταν ασυναίσθητα καταλάβει (δικαιολογηµμένα ή όχι) ότι υφιστάµμενοι του απειλούν να τον αποµμακρύνουν από το κέντροτηςεξουσίας. Οι συγκρούσεις που δηµμιουργούνται ανάµμεσα σε µμέλη της οικογένειας –πατέρας µμε γιο ή αδέλφια– και ανάµμεσα σε στελέχη και άλλους συγγενείς δηµμιουργούν µμία χρόνια τριβή των βασικών αρχών που τα συγγενικά µμέλη οφείλουν να αντιµμετωπίσουνωςπροςτοαντίκτυποπουαυτέςέχουνκαινα µμάθουννατιςδιαχειρίζονται,τόσογιατοκαλότηςψυχικήςτους υγείας,όσοκαιγιατοκαλότηςεπιχείρησης. Οιπροτάσειςτουίδιουάρθρουγιατηνεπίλυσητωνπαραπάνω προβληµμάτωνείναιοιακόλουθες: Αν λογικά βήµματα προς την επίλυση του θέµματος δεν φέρουν αποτέλεσµμα και ο επιχειρηµματίας εξακολουθεί να αισθάνεται δεµμένος µμε την επιχείρηση, το πρόβληµμα είναι σε µμεγάλο βαθµμόψυχολογικήςφύσεως.Γιαναεπιτρέψειστονεαυτότου νακάνειεπιλογές,πρέπειπρώτανασυζητήσειγιατααισθήµματα ανταγωνισµμούµμετους«αντίζηλους»τουστηνεταιρεία,τοοποίο είναικαλύτεροναγίνειπαρουσίατρίτουουδέτερουπροσώπου. Κάποιεςφορέςεπαγγελµματικήβοήθειαείναιαπαραίτητη. Κάτιτέτοιοθαµμειώσειαισθητάτηνέντασητωνσυναισθηµμάτων πουγεννιούνταιαπότοπρόβληµμα,ώστεναφανούνκαθαρότερα πιθανές εναλλακτικές και να γίνουν πιο ελεύθερα οι επιλογές. Αυτό είναι προτιµμότερο από την πολυετή αναστάτωση που συνήθως συνοδεύει τέτοια προβλήµματα, εκτός αν βέβαια ο «αντίζηλος» επιθυµμεί να εξιλεώνει τη ενοχή του µμε το να συνεχίζει να τιµμωρεί τον εαυτό του. Σ’ αυτή την περίπτωση, το πρόβληµμαείναιδικότουκαιόχιυποχρεωτικάτηςοικογενειακής επιχείρησης.

ΓιάννηςEλευθεράκος, απόφοιτος’93

Πηγές:HarvardBusinessReview Leach,Peter/FamilyBusiness(TheEssentials)/ProfileBooks /2007/GreatBritain


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗνοµμιµμοποίησητηςΜΙΖΑΣ καιηδηµμιουργίαΑνώνυµμηςΕταιρείας-ΜΙΖΑΑ.Ε. Χαµμός γίνεται τους τελευταίους µμήνες στην ηλιόλουστη Ελλαδίτσα µμας µμε τα διάφορα σκάνδαλα που βγαίνουν στη φόρα και είναι άµμεσα συνδεδεµμένα µμε αλλοδαπές και ηµμεδαπές µμίζες που δόθηκαν από υποψήφιους αγοραστές και «πάρθηκαν» από υπεύθυνους πολιτικούς για τη λεγόµμενη διευθέτηση της υπόθεσής τους και το κλείσιµμο τελικά της συµμφωνίας προς όφελος και των δύο εµμπλεκοµμένων πλευρών.

λάβειήδενέχειπροσφέρειήδενέχειτάξειδώροσεκάποιον που τον εξυπηρέτησε και τον έσωσε από µμεγάλη ταλαιπωρία;; Όποιος απαντήσει όχι ή λέει ψέµματα ή απλώς ακόµμα δεν του έχειδοθείηευκαιρία.Όλααυτάλοιπόνστηναπλήελληνική καικαθηµμερινήελληνικήδιάλεκτολέγονται«µμίζα».Άρααφού όλοι κατά καιρούς δίνουµμε και παίρνουµμε µμίζα, απλώς το κάνουµμε µμε το δικό µμας τρόπο, γιατί δηλαδή οι πολιτικοί να µμηντοκάνουν;;

Οι δηµμοσιογράφοι χύνουν τόνους µμελανιού, καταστρέφουν χιλιάδες δέντρα για τα φύλλα των εφηµμερίδων τους, για να βρίσουν,ναστηλιτεύσουνκαινααποκαλύψουννέασκάνδαλα µμεποσάεκατοµμµμυρίωντωνευρώπουάλλαξανχέριασεένα βράδυκαιπουσεµμαύρεςσακούλεςσκουπιδιώνµμεταφέρθηκαν σελογαριασµμούςστηνΕλβετία.

Ιδού λοιπόν µμια πρόταση για να τελειώνουµμε µμε το παραµμύθι της µμίζας στη πολιτική ζωή: ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΙΖΑ.

Οι πολιτικοί, µμε τη σειρά τους, διαρρηγνύουν τα ιµμάτιά τους ότι ποτέδενέχουνδεικαντοχρώµμα του χρήµματος της µμίζας, ότι το µμεγαλύτερο ποσό που έχουν πάρει ποτέ στα χέρια τους είναι ο πενιχρόςµμισθόςτουςµμετονοποίο µμόλις που τα φέρνουν βόλτα και ότι φυσικά δεν ξέρουν καν που πέφτει η Ελβετία. Αντίθετα, οι µμεν κατηγορούν τους δε και λένε ότι αυτάγίνοντανπαλιάκαιγι’αυτότους έριξε ο σοφός πάντα ελληνικός λαόςκαιτώραταπράγµματαάλλαξανκαιόλακυλάνεπλέονσαν έναροµμαντικόπαραµμύθι,όπουοκαλύτεροςκαιπάνταφτωχός ιππότης φυσικά κερδίζει µμε νόµμιµμες, διαφανείς και ξεκάθαρες διαδικασίεςτηνόµμορφηκαιπλούσιαβασιλοπούλα. Έχουµμεδηλαδήφτάσειστοεξευτελιστικόσηµμείοναακούµμετα πλέοναπίθανακαιθρασύτατααπόδιαφόρουςυποτιθέµμενους ταγούς της ελληνικής κοινωνίας που τελικά το µμόνο που κάνουν είναι να τα παίρνουν από δεξιά, από αριστερά, από πάνω, από κάτω, από πλάγια και από παντού και µμετά να µμας κοροϊδεύουν λέγοντας «Λαέ µμου δεν είναι αυτό που νοµμίζεις». Το φαινόµμενο της µμίζας όµμως δεν είναι φαινόµμενο του 21ου αιώναόπωςόλοιέχουνβαλθείναµμαςκάνουνναπιστέψουµμε. Ποιος άλλωστε δεν θυµμάται τον αείµμνηστο ηθοποιό µμας Λάµμπρο Κωνσταντάρα να µμουντζώνει τον Μαυρογιαλούρο (δηλαδήτονεαυτότου)γιατοότιδενείχεπάρειχαµμπάριγιατις µμίζεςπουείχανδοθείγιαέναµμαιευτήριοστοΆνωΚάτωΣούλι. Τοφαινόµμενοτηςµμίζαςλοιπόνυπήρχε,υπάρχεικαιθαυπάρχει γιαπάντακαθώςείναιάµμεσασυνδεδεµμένοµμετηνανθρώπινη φύση.Ποιοςαπόόλουςεµμάςδενέχειλαδώσεικάποιονγια να τον εξυπηρετήσει ή να τον διευκολύνει στην προσωπική του ζωή;; Ποιος από εµμάς αν είχε να διαλέξει ανάµμεσα σε ένα φίλο του για µμια θέση εργασίας και σε ένα άλλον µμε τα ίδια προσόνταδενθαδιάλεγετοφίλοτου;;Ποιοςαπόεµμάςδενέχει

Κάθε φορά που γίνεται ένας διαγωνισµμός να υπάρχουν και προδιαγραφέςγιατηµμίζακαιοιενδιαφερόµμενοινακαταθέτουν δεσµμευτικές προσφορές ώστε διάφανα να ξέρουν όλοι την προσφοράτόσογιατοέργοόσοκαι γιατηµμίζα.Μάλισταναδιαµμορφωθεί και ειδική εταιρεία (κρατική πάντα για να γίνει µμετά ντόρος για το µμάνατζµμενταυτής)ηΜΙΖΑΑ.Ε.όπου θααξιολογείτηνεκάστοτεµμίζακαιτις προδιαγραφέςτηςκαιστησυνέχεια θα καταλήγει στην επικρατέστερη. Η εν λόγω εταιρεία θα κρίνει επίσηςκαιτουςπαραλήπτεςκαθώς και τους νόµμιµμους δικαιούχους της προσφερόµμενης µμίζας. Για το έργο της αυτό θα παρακρατεί τουλάχιστοντο30%τηςπροκρινόµμενηςκάθεφοράµμίζαςκαι θατοδιαχειρίζεταιανάλογαµμετιςανάγκεςτηςεταιρείαςαλλά και του κράτους. Με το τρόπο αυτό και ο καηµμένος Έλληνας φορολογούµμενοςθαλαµμβάνεικιαυτόςµμέροςστηµμίζα. Σε µμελλοντικό στάδιο η ΜΙΖΑ Α.Ε. θα µμπορούσε να εισαχθεί στο χρηµματιστήριο. όπου φυσικά η πορεία της µμετοχής της και τα µμελλοντικά της κέρδη θα είναι άρρηκτα συνδεδεµμένα µμε τη ποσότητα και το ύψος της µμίζας που θα δίνει ο κάθε ενδιαφερόµμενος. Μάλιστα θα µμπορούσαν να υπάρχουν και παράγωγα επί της ΜΙΖΑ Α.Ε., τα οποία όπως είναι φυσικό θα έδιναν τρελές αποδόσεις σε εποχές µμεγάλων διαγωνισµμών ή δηµμοπράτησηςέργων.Μιαάλληιδέαθαήταντοκράτοςνα προεξοφλείτιςµμελλοντικέςµμίζεςκαιβάσειαυτώνναπαίρνει δάνεια για να καλύψει της ανάγκες του προϋπολογισµμού του. Αυτές είναι µμόνο µμερικές πρώτες ενδεικτικές ιδέες που προκύπτουνάµμεσααπότηνοµμιµμοποίησητηςµμίζαςκαιανοίγουν νέουςορίζοντεςγιατηννόµμιµμηεκµμετάλλευσήτης. Σίγουραηιδέατηςνοµμιµμοποίησηςτηςµμίζαςφαντάζεικαιφυσικά είναι επιεικώς ουτοπιστική και αστεία. Όµμως για µμια στιγµμή µμόνο σκεφτείτε από τι «µμπελάδες», αψιµμαχίες, κατηγορίες και άσκοπες συζητήσεις θα µμας γλίτωνε το νοµμοσχέδιο νοµμιµμοποίηση της µμίζας …Αφήστε που ίσως τελικά βγάζαµμε καιεµμείςοιαπλοίπολίτεςκανέναφράγκο… ΚώσταςΓκάσιος,απόφοιτος‘95

17


ΚΟΣΜΟΣ

ΟιΔίδυµμοιΠύργοικιεγώ,9/11 Φοιτητής στη Νέα Υόρκη, µμεταπτυχιακός φοιτητής για την ακρίβεια.Τισηµμαίνειπρακτικάαυτόγιακάποιονάνθρωποµμετο δικόµμουαίσθηµμαευθύνης;;Ευκαιρίαγιαξεφάντωµμα.Γιαπάρτι, για ξενύχτια, για κάθε δυνατή προσπάθεια να ξεκοκαλιστεί ολότελααυτόςοµμαγικόςσυνδυασµμόςηλικίαςκαιτοποθεσίας. Κιόµμως,εκείνοτοπρωίτηςΤρίτηςείχαξυπνήσειαπότις8παρά. Σανκάποιαµμαγικήδύναµμηναείχεαποφασίσειναµμηνξενυχτίσω τη Δευτέρα, ώστε να είµμαι σε θέση να παρακολουθήσω ζωντανάαπότοπαράθυρόµμουτοΥπερθέαµματηςΤρίτης.Ένα παράθυρο,σεδιαστάσειςτηλεόρασης42’,πουβρισκότανστον 11οόροφοκτιρίουστονότιοτµμήµματουΜανχάτανκαι«έβλεπε» απευθείαςστουςΔίδυµμουςΠύργους.Αυτήητηλεόρασητων 42’ λοιπόν άνοιξε στις 8 του ηλιόλουστου πρωινού της 11ης Σεπτεµμβρίουτου2001καιεγώ,ωςµμοναδικόςτηλεθεατήςτης, πήραθέσηπίσωαπότοτραπεζάκιµμου,µμ’έναµμπολδηµμητριακά στο ένα χέρι και ένα βαρετό βιβλίο στο άλλο. Η βουτιά στο βαρετό βιβλίο δεν κράτησε ούτε πέντε λεπτά και οι µματιές µμου άρχισανναδραπετεύουνπροςόλεςτιςκατευθύνσεις.Αµμέσως αντιλήφθηκατους(ακόµμαδειλούς,εκείνητηνώρα)καπνούς πουξεπηδούσαναπότονκαθέναΔίδυµμοΠύργοξεχωριστάπρος τονουρανό.«Χµμ,φωτιάκαιστουςδύοΠύργουςπαράλληλα… Ενδιαφέρον θέαµμα», σκέφτηκα και, αφήνοντας τη (δυνητική) θέσηµμελέτηςτουτραπεζιούµμετακινήθηκακοντάστοπαράθυρο, κάθισαστηνάκρητουκρεβατιού,άνοιξαδιάπλατατοτζάµμικαι απλώςαφέθηκασεµμίακαρµμικάανεξήγητη,έωςκαισήµμερα, αναµμονή.Σανναγνώριζαότικάτιτελείωςαλλόκοτοεπρόκειτο να συµμβεί. Σαν να µμην πίστευα ότι αυτό που έβλεπα ήταν δύο απλέςφωτιέςσεδύοκτίρια. Τα αεροπλάνα δεν τα είδα να πέφτουν πάνω στους Πύργους. Ούτε και τις εκρήξεις άκουσα, χάρη, ίσως, στο επιτυχέστατα ηχοµμονωτικό διπλό τζάµμι του διαµμερίσµματός µμου. Ίσως πάλι και να είχα τις ενδείξεις, αλλά το αστικά µμεγαλωµμένο µμου αυτί αποκωδικοποιείτονχαµμηλόκρότοσανφασαρίασκουπιδιάρικου καιτοαστικάµμεγαλωµμένοµμουµμάτιµμεθερµμηνεύειτιςστιγµμιαίες λάµμψεις στον ορίζοντα ως αντικατοπτρισµμούς του ήλιου σε γυάλινες επιφάνειες κτιρίων. Και µμόνες οι φωτιές στους Δίδυµμους Πύργους πάντως, αρκούσαν ως θέαµμα για να αποβλακωθώ µμπροστά στην 42άρα παραθυροτηλεόρασή µμου.«Ναδωτώραπώςθακαταφέρουννατιςσβήσουν,µμετα θηρία που πάνε και χτίζουν» ήταν το νοµμιµμοποιητικό µμότο της παθητικήςπαραµμονήςµμουµμπροστάστοανοιχτόπαράθυρο. Η αλήθεια είναι ότι περίµμενα να δω πυροσβεστικά ελικόπτερα να καταφθάνουν εκτοξεύοντας πίδακες νερού, άνδρες των ειδικών δυνάµμεων της πυροσβεστικής να καταρριχώνται µμε σχοινιάαπότιςοροφέςτωνΠύργων,ίσωςκαιγιγαντιαίεςσκάλες να αναπτύσσονται σαν ιστοί αράχνης µμέχρι τους φλεγόµμενους ορόφους. Τέτοια χολιγουντιανά µμεγαλεία περίµμενα να δω. Και κρατούσα και τη φωτογραφική µμου µμηχανή οπλισµμένη (αναφέροµμαι σε ρετρό εποχές, του κυλινδρικού φιλµμ και του «χρατςχρατςκλικ»)γιανααπαθανατίσωαυτέςτιςνεοϋορκέζικες πρωτοπορίες.Ευκαιρίαµμοναδικήγιανεοελληνίστικοκοµμπασµμό στουςΑθηναίουςφίλουςµμου,τουΠύργουτωνΑµμπελοκήπων

18

καιτωναεροπλάνωνCanadair. Ξαφνικά, η πραγµματικότητα αναµμείχθηκε µμε τη φαντασία. Η όρασήµμου,οιακοήµμου,όλεςµμουοιαισθήσειςαντιλαµμβάνονται κάτι που δύσκολα µμπορεί να επεξεργαστεί το µμυαλό µμου. Ανατριχιάζω. Ο ένας Πύργος αρχίζει, µμέσα σ’ ένα υπόκωφο βουητόκαιέναελαφρύτρεµμούλιασµματηςγης,νακαταρρέει, αφήνοντας στη θέση του έναν ισοϋψή πίδακα σκόνης και καπνού. Κάτι σαν φάντασµμα, που παραµμένει στη σκηνή της πρόσφατης τραγωδίας, ακροβατώντας µμεταξύ παρελθόντος και παρόντος, µμεταξύ εφιάλτη και πραγµματικότητας. Για λίγη περίπου ώρα, το φάντασµμα αυτό στεκόταν ακαθόριστο και τραγικό, δίπλα δίπλα µμε τον επιζήσαντα δεύτερο Πύργο. Όχι τον Δίδυµμο, απλά τον Επιζήσαντα Πύργο. Τον προσωρινά Επιζήσαντα.Δενπέρασεούτεµμισήώρα,καιτογνώριµμο,πλέον, βουητό,µμαζίµμετοτρεµμούλιασµμα,επέστρεψανγιαναπάρουν µμαζί τους τον δεύτερο γίγαντα και µμετά να εξαφανιστούν στην Ιστορία. Είναιδύσκολοναπεριγραφούνοισκέψειςκαιτασυναισθήµματα πουµμεκατέλαβαντιςπρώτεςστιγµμέςπουακολούθησαναυτότο µμεγαλειώδεςθέαµμα.Νοµμίζωότιπαρόµμοιαέντασηθαένιωθααν έβλεπααπόέναπαράθυροτονΠαρθενώνα(απολογούµμενος γι’ αυτή την, για ορισµμένους, «ιερόσυλη» σύγκριση, αλλά


ΚΟΣΜΟΣ δυστυχώς–γι’αυτούςτουςορισµμένους–ηπαγκοσµμιοποιηµμένη ανθρωπότητα έχει κι άλλα πολλά να επιδείξει εκτός από τα αρχαιοελληνικά κατορθώµματα) να διαλύεται και να καταρρέει: µμια αίσθηση απορίας, αναµμεµμειγµμένη µμε λύπη αλλά και (κυνική) υπερηφάνεια παράλληλα. Απορία για την αιτία της κατάρρευσης (έως και αρκετή ώρα µμετά την κατάρρευση δεν είχα πληροφορηθεί για τις επιθέσεις των αεροπλάνων και απλώς πίστευα ότι επρόκειτο για πυρκαγιές), λύπη για τις επερχόµμενεςγενιέςθαστερηθούνένατέτοιοµμνηµμείοαλλάκαι υπερηφάνειαπουθαανήκωεφ’όρουζωήςστουςελάχιστους «τυχερούς»πουέζησαναυτήτηνιστορικήστιγµμήαπόκοντά. Ματαιοδοξία,θαπεικάποιος.Χειρισµμόςδέους,θααπαντούσα ενείδειαπολογίας. Κι έτσι εκείνο το πρωινό της Τρίτης, κλεισµμένος στο διαµμέρισµμά µμου του 9ου Δρόµμου, χωρίς δυνατότητα εξωτερικήςενηµμέρωσηςαφούοιγραµμµμέςήταννεκρέςαλλά και το χαζοκούτι έδειχνε µμόνο «χιόνια» [ο κεντρικός ποµμπός τηλεόρασης του Μανχάταν βρισκόταν στην κορυφή ενός εκ των Διδύµμων συντετριµμµμένων (πλέον) Πύργων], έµμεινα να αναβιώνω νοερά το ρίγος της µμεγαλειώδους σκηνής αλλά και να προσπαθώ να καταστρώσω ψύχραιµμα τις πρώτες µμου ενέργειες.Αποφάσισανακατέβωστονδρόµμο,ναακούσω,να παρατηρήσω,ναρωτήσω.Κατέβηκαλοιπόν,ρώτησακιέµμαθα. Και άκουσα περιπολικά και ασθενοφόρα να ουρλιάζουν, τα είδα να τρέχουν στους δρόµμους σαν µμανιασµμένα. Και στη συνέχειαέτρεξαναβρωκαταφύγιοστηφοιτητικήεστία,στους συµμφοιτητέςκαι«φρέσκους»-τότε-φίλουςµμου,τονΓρηγόρη, τηνΕύα,τοΔηµμήτρηκαιτουςυπόλοιπουςΈλληνες.Ναµμπω στο «µμαντρί» των συµμπατριωτών µμου, να αισθανθώ αν µμη τι άλλοασφάλεια.

Η Νέα Υόρκη έκανε αρκετές εβδοµμάδες για να συνέλθει από το χτύπηµμα. Η σκόνη από τους Δίδυµμους Γίγαντες είχε αναλάβει να κρατά ζωντανή τη στιγµμή του ρίγους για πολλές µμέρες µμετά την τραγωδία. Οι στρατιώτες και οι αστυνοµμικοί που αναπτύχθηκαν σε µμεγάλη ακτίνα γύρω από το «Σηµμείο Μηδέν»είχαναναλάβεινατηρούντηντάξηκαι(ενδεχοµμένως) να αποθαρρύνουν άλλους επιτήδειους τροµμοκράτες, που (ίσως) να είχαν ζηλέψει τη φήµμη των «καµμικάζι» και να είχαν βαλθείναµμηναρκεστούνστοασηµμένιοβραβείοπροσήλωσης καιαυτοθυσίας.Τααµμέτρητα,τέλος,καντηλάκια,οιαµμέτρητες φωτογραφίες και τα (πραγµματικά) αµμέτρητα αποχαιρετιστήρια σηµμειωµματάκια που είχαν αναρτηθεί στις εστίες πένθους που αναπτύχθηκαν σε διάφορα σηµμεία της Νέας Υόρκης, είχαν αναλάβει, συνεπικουρούµμενα από τους λυγµμούς των φίλων και των συγγενών των αδικοχαµμένων καθηµμερινών πολιτών, που συχνά πυκνά άκουγες περιδιαβαίνοντας τα σηµμεία αυτά, ναεντυπώσουνµμετηµμεγαλύτερηδυνατήευκρίνειατιςτραγικές αυτέςστιγµμέςστηνψυχήτουκαθενόςµμας.Ώστεηανάµμνηση αυτή, ως παρακαταθήκη, να λειτουργήσει ως πυξίδα στις µμελλοντικέςµμαςστάσειςκαιαποφάσεις.

ΠερικλήςΓιαννόπουλος, απόφοιτος‘95

19


UNICEF

Ηεκπαίδευσηστιςχώρες τουαναπτυσσόµμενουκόσµμου που µμαστίζεται από επιδηµμίες, όπως ο ιός του HIV/AIDS, εµμφύλιες συρράξεις, πολέµμους,βίακάθεµμορφής,καθώςκαιαπό διάφορεςµμορφέςρατσισµμού.Οιπροκλήσεις που συναντούν είναι πολλές και για να τις αντιµμετωπίσουν θα πρέπει να φτάσουν στα υψηλότεραεπίπεδαεκπαίδευσης.Αυτόςείναι ολόγοςπουτα164κράτηπουσυµμµμετέχουν στο πρόγραµμµμα «Εκπαίδευση για Όλους», έθεσαν τον τοµμέα «ικανότητες» βασική ανάγκη εκπαίδευσης για όλους τους νέους ανθρώπους. Επιπλέον, σε όλο τον κόσµμο, τοπρόγραµμµμα«ΕκπαίδευσηΔεξιοτήτων»έχει υιοθετηθείωςµμιαπροσπάθειαενδυνάµμωσης των νέων στον τρόπο που αντιµμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Το πρόγραµμµμα αυτό είναι µμάλιστα βασικός άξονας στον τρόπο µμε τον οποίο η UNICEF καθορίζει τον όρο «ποιοτικήεκπαίδευση».

BrunoBrioni

ΕκπαίδευσηγιαΌλους

Η εκπαίδευση είναι κρίσιµμης σηµμασίας για την ανάπτυξη και την ευηµμερία κάθε παιδιού. Είναι το θεµμέλιο κάθε προόδου για τα άτοµμα, τις κοινωνίες και τις χώρες. Σήµμερα, χάρη και στις προσπάθειες της UNICEF, ο αριθµμός των παιδιών που εγγράφονται στην πρωτοβάθµμια εκπαίδευση έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Παρ’ όλα αυτά, πολλά είναι ακόµμη εκείνα τα παιδιά που δεν πηγαίνουν στο σχολείο, στην πλειοψηφία τους κορίτσια, ενώ πολλά είναι εκείνα που αναγκάζονται να το εγκαταλείψουν εξαιτίας της φτώχιας και άλλων οικογενειακών ή κοινωνικών πιέσεων µμε ανυπολόγιστες συνέπειες για τη µμελλοντική τους ζωή.Άλλωστε,ταπαιδιάσήµμεραµμεγαλώνουνσ’ένανκόσµμο

20

Το πρόγραµμµμα αυτό της UNESCO έχει ως στόχο να προωθήσει την ποιοτική βασική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά, τους νέους καιτουςενήλικες.Δηµμιουργήθηκετο1990, ότανοιεκπρόσωποιτηςδιεθνούςκοινότητας αποφάσισαν να µμειώσουν το ποσοστό του αναλφαβητισµμού, δίνοντας έναν παγκόσµμιο χαρακτήραστηνπρωτοβάθµμιαεκπαίδευση. Ο αρχικός στόχος ήταν η «Εκπαίδευση για όλους» να πετύχει τον στόχο της πριν την είσοδο της νέας χιλιετίας. Αυτό όµμως δεν συνέβηκαιονέοςστόχοςπουτέθηκεείναι το πρόγραµμµμα να έχει πετύχει το σκοπό του µμέχριτο2015.Μάλιστα,αποφασίστηκανκαι 6 πιο συγκεκριµμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι. Αυτοίείναιοιπαρακάτω: 1.Επέκτασητηςπρόωρηςπαιδικήςφροντίδαςκαιεκπαίδευσης. 2.Προώθησητηςελεύθερηςκαιυποχρεωτικήςεκπαίδευσηςγια όλους. 3. Προώθηση εκπαιδευτικών δεξιοτήτων για τους νέους ανθρώπουςκαιτουςενήλικες. 4. Αύξηση τουλάχιστον 50% της βασικής εκπαίδευσης των ενηλίκων. 5.Επίτευξητουστόχουτηςισότηταςτωνδύοφύλωνµμέχριτο 2015. 6.Βελτίωσητηςποιότηταςτηςεκπαίδευσης.


UNICEF

Εκπαίδευση:ηαπάντησητηςUNICEF κατάτηςπαιδικήςεργασίας Η UNICEF προωθεί την εκπαίδευση ως στρατηγική πρόληψης για την καταπολέµμηση της παιδικής εργασίας. Δίνει ιδιαίτερη έµμφαση στη διευκόλυνση της πρόσβασης, στην ποιότητα της παρεχόµμενης εκπαίδευσης στα παιδιά που εργάζονται, µμε βάση µμια προσέγγιση διαθεµματική και προσανατολισµμένη στα δικαιώµματατουπαιδιού.ΗUNICEFυποστηρίζειεκπαίδευσηπου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζόµμενων παιδιών (π.χ. ύλη,ωράριοκτλ.).ΗUNICEFυποστηρίζειφιλικάπροςταπαιδιά σχολεία,µμεεκπαίδευσηδασκάλων,βιβλίακαιάλλοεκπαιδευτικό υλικό.Ταφιλικάπροςταπαιδιάσχολείαδηµμιουργούνασφαλές προστατευτικό περιβάλλον για όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα τα κορίτσια. Η UNICEF επισηµμαίνει πως κάθε παιδί έχει δικαίωµμα να προστατεύεται από οικονοµμική εκµμετάλλευση και εργασία σε µμέρηήσυνθήκεςπουβλάπτουντηνυγείατουήπαρενοχλούν την εκπαίδευσή του (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 32 της ΣύµμβασηςγιαταΔικαιώµματατουΠαιδιού).Δυστυχώς,ακόµμηκαι σήµμερασεόλοτονκόσµμουπάρχουνπερίπου317εκατοµμµμύρια οικονοµμικά ενεργά παιδιά ηλικίας 5-17 ετών, από τα οποία τα 218 εκατοµμµμύρια εµμπλέκονται σε κάποια µμορφή παιδικής εργασίας.Απότατελευταία,τα126εκατοµμµμύριαεργάζονταικάτω απόεπικίνδυνεςσυνθήκες,σεεπιβλαβείςήεπικίνδυνεςεργασίες όπως σε ορυχεία και εργοστάσια ή εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες όπως χηµμικά και γεωργικά εντοµμοκτόνα. Σχεδόν τα 5,7 εκατοµμµμύρια από αυτά τα παιδιά εργάζονται σε ιδιαίτερα αποτρόπαιες συνθήκες, εξαναγκασµμένα σε καταναγκαστική εργασίαλόγωχρεώνήσεδουλεία. Η εκπαίδευση είναι το πιο αποτελεσµματικό µμέτρο και ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της UNICEF για την καταπολέµμηση της παιδικής εργασίας. Σήµμερα, σε όλο τον κόσµμο, περίπου 93 εκατοµμµμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο ενώπάνωαπότο53%τωνπαιδιώνεκτόςτηςπρωτοβάθµμιας εκπαίδευσης είναι κορίτσια. Η παροχή εκπαίδευσης -ιδιαίτερα στα κορίτσια- που είναι για τη UNICEF προτεραιότητα, ενδυναµμώνειτηθέσητωνπαιδιώνκαιταπροστατεύειαπόκάθε µμορφήεκµμετάλλευσης.ΗUNICEFαναγνωρίζειπωςηέγκαιρη παρέµμβαση είναι οι πιο αποτελεσµματική και συνεργάζεται στενά µμε τα Υπουργεία Παιδείας των αναπτυσσόµμενων χωρών για να εξασφαλίσει πως τα παιδιά εγγράφονται και δεν εγκαταλείπουν τοσχολείο. ΗUNICEFπροσπαθεί: 1.Ναβοηθήσειταπαιδιάιδιαίτεραπαιδιάµμειονοτήτωνκαιαπό φτω χές περιοχές- να παρακολουθήσουν το σχολείο, καθώς διατρέχουνιδιαίτεροκίνδυνοναεξαναγκαστούνσεεργασία. 2.Ναυποστηρίξειταπαιδιάώστεναπαραµμείνουνστοσχολείοκαι ναολοκληρώσουντηβασικήτουςεκπαίδευση,εξασφαλίζοντας φιλικήπροςταπαιδιάεκπαίδευσηυψηλήςστάθµμης. 3. Να δώσει µμια δεύτερη ευκαιρία σε παιδιά και νέους που δεν πήγανποτέήεγκατέλειψαντοσχολείοναέχουνκάποιαεναλλακτική

EdyPurnomo

µμορφή εκπαίδευσης ή να συνδυάσουν την εκπαίδευση µμε τη δουλειάτους. ΤαυτόχροναηUNICEFβοηθάειτιςοικογένειεςκαιτιςκοινότητες να καταστούν η πρώτη γραµμµμή άµμυνας για τα παιδιά µμέσα από την ενηµμέρωση για τα δικαιώµματα των παιδιών, την οικονοµμική στήριξηκαιτηνενίσχυσητηςνοµμοθεσίας.Σηµμαντικόβήµμαστον τοµμέααυτόείναικαιηΣύµμβαση182τηςΔιεθνούςΟργάνωσης Εργασίαςγιατηνάµμεσηκατάργησητωνπιοεπικίνδυνωνµμορφών εργασίας, η οποία έχει επικυρωθεί από την πλειοψηφία των κρατών(επικύρωσηαπόΕλλάδαστις15Ιουνίου2001).

«Πίσωστασχολεία» Μόνοτο35%τωνπαιδιώνστηΝότιαΑσίαέχουνπρόσβασησε βασικέςεγκαταστάσειςυγιεινής.Σ’αυτέςτιςπεριοχέςέχουµμετα χαµμηλότερο ποσοστό εγγραφής στο σχολείο και τα υψηλότερα ποσοστό αποχής των κοριτσιών από αυτά. Έρευνα στο Μπαγκλαντές έδειξε ότι ξεχωριστές τουαλέτες για κορίτσια θα µμπορούσαν να αυξήσουν τη συµμµμετοχή τους στο σχολείοµμέχρι 15%. Η UNICEF υποστηρίζει προγράµμµματα παροχής καθαρού νερού και εγκαταστάσεων υγιεινής στα σχολεία ως βασική προϋπόθεσηγιατηνεγγραφήτωνπαιδιώνσ’αυτά. Εξίσου µμεγάλη είναι και η κινητοποίηση της UNICEF µμε το πρόγραµμµμα «Πίσω στα σχολεία», όπου µμε ενηµμερωτικές εκστρατείες, συνεργασίες µμε άλλους εταίρους, αλλά και µμε παροχήτουαπαραίτητουεκπαιδευτικούυλικούκαι υπηρεσιών προσπαθεί να εξασφαλίσει την επιστροφή στα σχολεία εκατοµμµμυρίωνπαιδιών.ΜόνοστοΑφγανιστάν,µμετάτονπόλεµμο, 1 εκατοµμµμύριο κορίτσια εγγράφηκαν στο σχολικό εκπαιδευτικό σύστηµματηςχώρας.

21


GeorginaCranston

UNICEF

ΗκατάστασηστηνΕλλάδα Σύµμφωνα µμε στοιχεία που έχει δηµμοσιεύσει η εφηµμερίδα «Ελευθεροτυπία», το ποσοστό των µμαθητών που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο στη χώρα µμας τα τελευταία χρόνιαέχειφτάσειστουψηλότεροαποδεκτόευρωπαϊκόποσοστό (14,4%), σύµμφωνα µμε τα στοιχεία που δίνει το Ευρωπαϊκό Συµμβούλιο Εκπαίδευσης. Εντονότερο είναι το πρόβληµμα στα κορίτσια, όπου η διαρροή βρίσκεται τέσσερις µμονάδες πιο χαµμηλά από τον ευρωπαϊκό µμέσο όρο αντίθετα µμε τα αγόρια, για τα αποία το ποσοστό αυτό είναι µμία µμονάδα πιο χαµμηλά. Το µμεγαλύτερο πρόβληµμα παρατηρείται στα τεχνικά λύκεια, όπου τοποσοστόόσωνεγκαταλείπουνπρόωραφτάνειστο20,28%. Προβληµματική ωστόσο είναι και η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµματηςχώραςµμαςτωνπαιδιώναπόοικογένειεςτσιγγάνων. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως το ένα στα τέσσερα παιδιά εγκατέλειπετοσχολείο.Αναλυτικότερα,απότιςσυνολικά8.774 εγγραφές, που είχαν γίνει, 2.264 παιδιά είχαν παρατήσει το σχολείο πριν τη λήξη της σχολικής περιόδου. Επίσης, 1.289 ήτανταπαιδιάπουφοιτούσανσποραδικά.Μεγάλοπρόβληµμα αντιµμετωπίζει και η Κρήτη, καθώς στο Νοµμό Ρεθύµμνου και ειδικότεραστηνπεριοχήτουΜυλοποτάµμουοιδιαρροέςφτάνουν το30-35%(έναςστουςτρειςµμαθητές).

ΟρόλοςτηςUNICEF Η UNICEF πιστεύει ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν και υποχρεωτική εκπαίδευση. Βοηθά τις αναπτυσσόµμενες χώρες στην παροχή σχολείων, βιβλίων και σχολικού εξοπλισµμού, όπως επίσης στην εκπαίδευση των δασκάλων. Για να επιτευχθεί καθολική πρόσβαση

22

στην πρωτοβάθµμια εκπαίδευση µμέχρι το 2015, το ποσοστό εγγραφής πρέπει να αυξηθεί παγκόσµμια κατά 1,3% το χρόνο και για τα επόµμενα δέκα χρόνια. Ορισµμένες χώρες πρέπει να πραγµματοποιήσουνπιοεντυπωσιακέςπροόδους.Γιαπαράδειγµμα, τοΜπενίνπρέπειναβελτιώνειτοποσοστόαυτόκατά2,88% κάθε χρόνο, η Ερυθραία κατά περισσότερο από 4%, το Νεπάλ κατά 2,25% και το Αφγανιστάν κατά 3,9% το χρόνο. Εάν οι περισσότερεςχώρεςστηΜέσηΑνατολήκαιτηΒ.Αφρική,την Ανατολική Ασία & τον Ειρηνικό και στη Λατινική Αµμερική & την Καραϊβική συνεχίσουν µμε τον αυξανόµμενο ρυθµμούς εγγραφής στοσχολείοπουπαρουσιάζουνθαείναιεντόςτωνΑναπτυξιακών Στόχωντου2015. Χώρες που κατάργησαν τα σχολικά δίδακτρα είδαν τροµμερή αύξηση στο ποσοστό εγγραφής στο σχολείο: στην Κένυα το 2003 οι εγγραφές αυξήθηκαν από 5,9 εκατοµμµμύρια σε 7,2 εκατοµμµμύριαµμέσασελίγεςεβδοµμάδες.ΗΟυγκάντα,ηΤανζανία καιτοΜαλάουιείχανανάλογηεπιτυχία. Πάνωαπό12εκατοµμµμύριαπαιδιάέχουνεπιστρέψειστοσχολείο χάρησεεκπαιδευτικόυλικόπουπροµμήθευσεηUNICEF.Ηαξία τουεκπαιδευτικούυλικούπουαγόρασεγιαταπρογράµμµματάτης ηUNICEFξεπέρασετα77εκατοµμµμύριαδολάριακαιαπόαυτότο εκπαιδευτικόυλικότα44εκατοµμµμύριαδολάριαδαπανήθηκαν στις χώρες προορισµμού. Στο Σουδάν διανεµμήθηκαν µμαθητικά σετγια1,7εκατοµμµμύριαπαιδιά. ΣτηΛαϊκήΔηµμοκρατίατουΚονγκόσυσκευάστηκεκαιδιανεµμήθηκε εκπαιδευτικόυλικόγιαδασκάλουςκαι3,5εκατοµμµμύριαπαιδιά. ΣτοΙράκδιανεµμήθηκεεκπαιδευτικόυλικόγια4,7εκατοµμµμύρια παιδιά.ΣτοΑφγανιστάν2,7εκατοµμµμύριαπαιδιάεπέστρεψανστο σχολείοµμεεκπαιδευτικόυλικότηςUNICEF.


ΔΙΕΘΝΗΣΑΜΝΗΣΤΙΑ

ΗπροσφυγικήκρίσηστοΙράκσυνεχίζειναχειροτερεύει «Σώστε µμας από αυτή την κόλαση. Δεν γίνεται να ζούµμε µμόνο για να τρώµμε. Θα ήθελα µμια καλύτερη ζωή οπουδήποτεαλλού.» Κάτοικος του προσφυγικού καταυλισµμού αλ-Τανφ, που βρίσκεται στην έρηµμο στα σύνορα Ιράκ και Συρίας, σε εκπρόσωποτηςΔιεθνούςΑµμνηστίας,Μάρτιος2008. Η προσφυγική κρίση στο Ιράκ ολοένα και οξύνεται ενώ ταυτόχρονα η ανταπόκριση της παγκόσµμιας κοινότητας παραµμένει ανεπαρκής. Άνθρωποι και οικογένειες αναγκάζονταιναεγκαταλείψουντασπίτιατουςγιανασωθούν καιτώραζουνσεεπικίνδυνεςκαιολοένακαιπιοεξαθλιωµμένες συνθήκες.Γιατουςπιοευάλωτουςηµμετεγκατάστασηείναιη µμόνηµμακροχρόνιαλύση,αλλάπροςτοπαρόνηανταπόκριση τηςδιεθνούςκοινότηταςήτανυποτονική. Παρόλοπουηµμετεγκατάστασηαποτελείµμόνοέναµμέροςτης λύσης της κρίσης, είναι εξαιρετικά σηµμαντική για πολλούς πρόσφυγες και κυρίως για όσους είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι και χρειάζονται κατεπειγόντως βοήθεια. Η µμετεγκατάσταση παρέχει προστασία και αποτελεί απτή απόδειξη της συνεισφοράς της διεθνούς κοινότητας στην προσφυγική αυτήκρίση. Οι πιο ευάλωτοι πρέπει να ωφεληθούν πρώτοι από τη διαδικασία αυτή. Οµμάδες που πρέπει να εγκατασταθούν άµμεσα σε άλλες χώρες είναι οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες που ζούσαν ως τώρα στο Ιράκ, πολλοί από τους οποίους αργοπεθαίνουν σε άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες σε συνοριακούς καταυλισµμούς στην έρηµμο για πάνω από τρία χρόνια καθώς και Ιρακινοί που είναι µμέλη εθνοτικών και θρησκευτικών µμειονοτήτων που έχουν γίνει στόχοι βίας, οικογένειες των οποίων ηγούνται γυναίκες, περιπτώσεις ανθρώπωνπουχρειάζονταιεπείγουσαιατρικήφροντίδακαι άνθρωποιπουέχουνπέσειθύµματαβασανιστηρίων. Παρά την επείγουσα ανάγκη για έργα, η διεθνής κοινότητα δενέχειωςτώραδιαθέσειεπαρκείςκαιεφικτέςεναλλακτικές µμετεγκατάστασης. Σε περιπτώσεις που έχουν γίνει εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες, οι αριθµμοί είναι µμικροί και η διαδικασία είναι συχνά επώδυνα αργή. Σε ορισµμένες χώρες, όπωςτοΒέλγιοκαιηΓερµμανία,δενέχουνακόµμαεφαρµμόσειτα προγράµμµματα µμετεγκατάστασης που έχουν υποσχεθεί. Άλλα κράτη,όπωςηΒρετανία,παρέχουνµμόνοέναπολύχαµμηλό αριθµμό ασύλου. Στις ΗΠΑ, ένας νόµμος που απαγορεύει σε οποιονδήποτε έχει παράσχει «υλική υποστήριξη» σε «τροµμοκρατικέςοργανώσεις»ναεγκατασταθείστηχώραέχει ωςαποτέλεσµμανααποκλείονταιάνθρωποιπουέχουνάµμεση ανάγκη προστασίας επειδή πλήρωσαν λίτρα σε ένοπλες οµμάδεςγιατηναπελευθέρωσησυγγενήτους. Ορισµμένεςχώρεςέχουνκάνειθετικάβήµματα.Γιαπαράδειγµμα, η Χιλή πρόσφατα δέχτηκε 116 Παλαιστίνιους από τον

προσφυγικό καταυλισµμό αλ-Τανφ στα σύνορα Ιράκ και Συρίας. Το Σουδάν υπέγραψε µμια συµμφωνία µμε την Ύπατη Αρµμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης να δεχτεί περίπου 2000 Παλαιστίνιους από τον καταυλισµμό αλ-Γουαλίντ, που επίσης βρίσκεται στο Ιράκ κοντά στα σύνορα µμε τη Συρία. Η Διεθνής Αµμνηστία πιστεύει ότι άλλα κράτη πρέπει να κάνουνπολύπερισσότεραγιαναβοηθήσουντουςΙρακινούς πρόσφυγες. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι απογοητευτική καθώς το ποσοστόαναγνώρισηςπροσφύγωνείναιαπόταχαµμηλότερα στηνΕυρώπη.ΣύµμφωναµμετηνΎπατηΑρµμοστείατουΟΗΕγια τουςΠρόσφυγες,οιαιτήσειςτωναιτούντωνάσυλοσυνήθως απορρίπτονται σε πρώτο βαθµμό µμε ταχύρυθµμες διαδικασίες, καθώς το 2006 αναγνωρίστηκαν 5 πρόσφυγες (ποσοστό 0,05% των αιτήσεων) και το 2007, 8 (ποσοστό 0,04%). Όσοι αιτούντες κάνουν προσφυγή στην απόφαση αυτή µμπλέκουνσεχρονοβόραδιαδικασίαπουµμπορείνακρατήσει χρόνια.Χαρακτηριστικόείναιότιοιαιτήσειςπουεκκρεµμούν σε δεύτερο βαθµμό είναι πάνω από 19.000. Μέρος των αιτήσεωναυτώνπροέρχονταικαιαπόΙρακινούςπολίτες.

ΆνναΜπότσογλου ΥπεύθυνηΤύπουκαιΠροβολής ΔιεθνήςΑµμνηστία-ΕλληνικόΤµμήµμα T.+302103600628 Κάνετηναντίρρησήσουπράξη!www.amnesty.org.gr ΑλεξάνδραΜενεγάτου,απόφοιτος‘94 ΜέλοςκαιεθελόντριατουελληνικούτµμήµματοςτηςΔιεθνούς Αµμνηστίας

23


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΌµμιλοςΣύγχρονουΘεάτρουΝέαςΓενιάςΖηρίδη2001-2008 Είναιπιαεπιστηµμονικάτεκµμηριωµμένοότιηθεατρικήπαιδείασυµμβάλλειστηνολόπλευρηανάπτυξητηςπροσωπικότητας του µμαθητή. Στα εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη» η θεατρική παιδεία υποστηρίζεται σταθερά µμε τη λειτουργία θεατρικώνοµμίλωνκαιεπιµμορφωτικώνµμαθηµμάτων.ΟΌµμιλοςΣύγχρονουΘεάτρουξεκίνησετο2001µμετηνεπιµμονή τουτότεµμαθητήτηςΒ’ΛυκείουΜιχάληΚονιδάρηκαιλειτουργείαυτάταχρόνια,µμεεξαίρεσηµμιασύντοµμηδιακοπήτο 2004καιτο2005γιατεχνικούςλόγους. Την πρώτη χρονιά της λειτουργίας του Οµμίλου, ασχοληθήκαµμε µμε το έργο του Μπορίς Βιάν «Οι οικοδόµμοι της αυτοκρατορίας» σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κονιδάρη. Τότε ήταν που αποφασίσαµμε να εστιάσουµμε στο σύγχρονο θέατρο, και κυρίως στις κωµμωδίες του. Ακολούθησαν οι παραστάσεις Βικτόρ ή «Τα Παιδιά στην Εξουσία» (µμαύρη κωµμωδία)τουΡοζέΒιτράκ,ΟΜπίντερµμανκαιοιεµμπρηστές («έναδιδακτικόέργοχωρίςδίδαγµμα»)τουΜαξΦρις,«Άµμλετ ο Β’» (παρωδία του σαιξπηρικού Άµμλετ) του Σαµμ Μπόµμπρικ, Blackout(αστυνοµμικήκωµμωδία)τουΤζακΣάρκεϊκαι«Ηλίθιοι» (κωµμωδία µμε στοιχεία παραλόγου) του Νιλ Σάιµμον. Θερµμός υποστηρικτής,“τροφοδότης”µμεταφράσεωνκαισυνεργάτης από το 2006 µμέχρι και σήµμερα είναι ο Ερρίκος Μπελιές, µμεταφραστής που τυγχάνει µμεγάλης φήµμης και αποδοχής. Και από αυτό το βήµμα θα θέλαµμε να τον ευχαριστήσουµμε θερµμάγιατηγενναιόδωρηπροσφοράτου. Ο Όµμιλός µμας αρχικά απαρτιζόταν από µμαθητές Λυκείου. Αργότερα συµμµμετείχαν, µμε µμεγάλη µμας χαρά, µμαθητές µμικρότερων τάξεων, απόφοιτοι, συνάδελφοι καθηγητές και εξωτερικοίσυνεργάτες.Οισυναντήσειςµμαςείναιεβδοµμαδιαίες καιγίνονταικάθεΠαρασκευήστηναπογευµματινήζώνη,στον χώροτουσχολείου. Σκοπός του Οµμίλου, στο πλαίσιο της πολύπλευρης παιδαγωγικής προσέγγισης της γνώσης, είναι να φέρει σε επαφή τους µμαθητές µμε διάφορα έργα της παγκόσµμιας σύγχρονης δραµματουργίας, να καλλιεργήσουν τη δηµμιουργικότητάτουςκαιναεξοικειωθούνµμετιςδιάφορες µμορφέςτέχνης(υποκριτική,εικαστικά,µμουσική).

24

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι µμαθητές συµμµμετέχουν σε θεατρικόεργαστήρι.Στοτέλοςκάθεχρονιάς,παρουσιάζεται ηδουλειάτουΟµμίλουσεπαράστασηστοανοιχτόθέατροτου σχολείου. Τα τελευταία χρόνια, µμέσα από τη δουλειά στον Όµμιλο οι µμαθητές ασκούνται στη δεξιότητα να προκαλούν γέλιο µμε τρόπους πρωτότυπους, πνευµματώδεις και καλαίσθητους. Φέτος, για παράδειγµμα, οι µμαθητές ασκήθηκαν στον ρόλο του κλόουν, ο οποίος προκαλεί γέλιο µμε την ανοησία, την περιέργεια και την αθωότητά του, µμε απώτερο στόχο να ενσαρκώσουν όσο πιο πειστικά γινόταν τους Ηλίθιους του ΝιλΣάιµμον. Στον Όµμιλο έχουν συµμµμετάσχει πολλοί µμαθητές, µμερικοί από τουςοποίουςκαιµμετηνιδιότητατουαποφοίτου.Οαπόηχος της συνεργασίας διακρίνεται στις εντυπώσεις τους, όπως τις διατυπώνουνοιίδιοι. Η βοήθεια των αποφοίτων του σχολείου είναι ιδιαίτερα σηµμαντική για εµμάς. Γι’ αυτό και παίρνουµμε το θάρρος να απευθύνουµμε σε όλους σας µμια πρόσκληση: µμπορείτε να βοηθήσετετοέργοτουΟµμίλουσεδιάφορουςτοµμείς,όπως στονσχεδιασµμότηςσκηνογραφίας,τακοστούµμια,τηµμουσική, ταγραφιστικάκαιτιςεκτυπώσειςτηςκάθεπαράστασης(αφίσα, πρόγραµμµμα,πρόσκληση),στιςδηµμόσιεςσχέσεις,τηδιαφήµμιση καιτηναναζήτησηχορηγιών.Καιβέβαιαµμετηνπαρουσίασας στιςπαραστάσειςµμας.Είστεόλοιευπρόσδεκτοι. ΝατάσαΜερκούρη,φιλόλογος,υπεύθυνηΟµμίλου ΣύγχρονουΘεάτρου,nm_558@hotmail.com


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Θεατρικέςεµμπειρίεςαποφοίτων ΗσυµμµμετοχήµμουστονΌµμιλο,στοέργοΒικτόρήταπαιδιά στην εξουσία το 2002, ήταν από τις ωραιότερες εµμπειρίες στο σχολείο. Πέρα από το ότι ήταν κάτι που ήθελα πολύ, µμε βοήθησε να αναλάβω τις ευθύνες µμου απέναντι στην οµμάδα. Συνεργάστηκα µμε διαφορετικούς χαρακτήρες και προσωπικότητες. Η δουλειά στον Όµμιλο ανέπτυξε τη φαντασία και τη δηµμιουργικότητά µμου. Κάθε συνάντηση µμε έβγαζε από την καθηµμερινή µμου ρουτίνα. Μπορεί να µμην ακολούθησα επαγγελµματικά την υποκριτική, αλλά η συµμµμετοχήµμουστονΌµμιλοείναικάτιπουθαµμεακολουθεί συνέχειαστηζωήµμου. ΑννίκαΚαµμαρινού(απόφ.2003),γραφίστρια Συµμµμετείχεωςηθοποιόςκαιγραφίστρια Όµμιλος Σύγχρονου Θεάτρου Ζηρίδη… Ένα από τα ελάχιστα (αν όχι το µμοναδικό) συστατικά “εξωσχολικά” στοιχεία που διατηρήθηκε αναλλοίωτο κατά τη γενικότερη µμετάβαση-εξέλιξη των Εκπαιδευτηρίων σε Νέα Γενιά. Ας µμου συγχωρεθεί η χρησιµμοποίηση νοµμικής ορολογίας, αλλά µμόνο ως απρόσφορη απόπειρα θα µμπορούσε να χαρακτηριστείηπροσπάθειατουοποιουδήποτεθαθελήσει σε τόσο περιορισµμένο χώρο να αναφερθεί στο έργο του Οµμίλου και ειδικότερα της αγαπηµμένης µμας φιλολόγου, κας Νατάσας Μερκούρη. Εξ αφορµμής λοιπόν της πρόσφατης και καταπληκτικής, για ακόµμη µμια φορά, µμεταφοράς των Ηλιθίων και εξαιτίας της πρωτοφανούς ποιοτικής συνέχειας

που παρουσιάζει ο Όµμιλος από την πρώτη στιγµμή της δραστηριοποίησής του, θεωρώ πως, αντί γενικόλογων ή καθαρά τεχνικών σχολίων, οφείλω να καταθέσω µμία προσωπικήπραγµματικότητα.Ουδέποτευπήρξαοπαδόςτου θεάτρου και δεν προβλέπω να µμεταπίπτω σε τέτοιον στο ορατόµμέλλον.Σίγουραόµμωςεδώκαικαιρόκατανοώπλήρως αυτούς που είναι… Έστω και αν ποτέ δεν παρακολούθησαν παραστάσειςτουΟµμίλου.Γιατρέµμου,µμήπωςτελικάείµμαικαι εγώ…“καταραµμένος”;; Παναγιώτης Μαδαµμόπουλος (απόφ. 2003), απόφοιτος Νοµμικής Συµμµμετείχεωςυπεύθυνοςήχουκαιφωτισµμού Ποιος να περίµμενε ότι από εκστασιασµμένοι θεατές των Οικοδόµμων της Αυτοκρατορίας θα ήµμασταν εµμείς ένα χρόνο µμετά στην ίδια σκηνή να µμοιραζόµμαστε την εµμπειρία µμε το Βικτόρ;; Και δύο χρόνια µμετά, ο ένας θεατής και ο άλλος πρωταγωνιστής του Άµμλετ του Β’. Δεν ξέρουµμε πώς ακούγεται, αλλά νιώθουµμε αυτόν τον Όµμιλο και λίγο οικογενειακήυπόθεση. ΑφοιΓρηγορίου(απόφ.2003και2006), φοιτητέςΤΕΙΈργωνΥποδοµμής Συµμµμετείχανωςηθοποιοί Πάντοτε θα θυµμάµμαι το Βικτόρ ή Τα Παιδιά στην Εξουσία, την παράσταση που είχε ανεβάσει ο Όµμιλος το 2002. Πραγµματικά αποκόµμισα πάρα πολλά από τη συµμµμετοχή

25


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

µμου στη συγκεκριµμένη παράσταση. Από τα πιο προφανή, όπως η ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, µμέχρι και τα λιγότερο,όπωςτοναυποστηρίζω,µμεόποιοτρόποµμπορώ, µμιασυλλογικήδουλειά,έστωκαιενάντιασεδυσκολίεςκαι αντιξοότητες που ανέκυπταν. Αυτό όµμως που κάνει αυτόν τον Όµμιλο να ξεχωρίζει πραγµματικά είναι ότι σε κάνει να νιώθεις µμέλος µμιας οµμάδας, µμιας µμεγάλης οικογένειας από επιλογή, που ξέρει να περνά καλά, ξέρει να δένεται παρά τις ανοµμοιοµμορφίες της, και που, πάνω απ’ όλα, ξέρει να συνεργάζεται. Ποτέ µμα ποτέ δεν έλειψε το γέλιο, παρά την κούρασή µμας. Ο Όµμιλος ήταν πάντοτε κάτι διαφορετικό σε µμια απαιτητική και πολλές φορές άχρωµμη καθηµμερινότητα. Γι’ αυτό θα τον θυµμάµμαι µμε πάρα πολλή αγάπη όπου κι αν βρίσκοµμαι.Γιατίτέτοιεςεµμπειρίεςδενξεχνιούνταιµμετίποτα! ΒάσιαΠικρού(απόφ.2004),φοιτήτριαΝοµμικής Συµμµμετείχεωςηθοποιός Θα µμπορούσα να πω τόσα πολλά για τον Όµμιλο Σύγχρονου Θεάτρου!Νιώθωυπερήφανηπουσυµμµμετείχα,όχιγιατίµμου έµμαθεπολλάγιατιςυποκριτικέςµμουικανότητες,αλλάγιατί µμου εµμφύσησε µμεγαλύτερες αξίες, όπως το να ανήκεις σε µμιαοµμάδακαιπραγµματικάνανιώθειςµμέλοςτης,νααγωνιάς και να προσπαθείς γι’ αυτή. Είχαµμε πολύ λίγο χρόνο να ασχολούµμαστε µμε το θεατρικό, λόγω των µμαθηµμάτων και του φόρτου εργασίας. Όµμως το είχαµμε ανάγκη και πάντα ερχόµμασταν χωρίς πίεση στις πρόβες, πολύ απλά για να κάνουµμε κάτι που αγαπάµμε. Όχι µμόνο µμάθαµμε να εκθέτουµμε τονεαυτόµμαςµμπροστάσεκόσµμο,πράγµμαπολύσηµμαντικό για την κοινωνικοποίηση κάθε παιδιού, αλλά πιστεύω βαθιά ότι δείξαµμε στους θεατές και ένα άλλο είδος θεάτρου,

26

το Σύγχρονο, που δε διδάσκεται στο σχολείο, όπως η αρχαίατραγωδία.Καιµμάλιστααγγίξαµμεέναδύσκολοείδος, την κωµμωδία, που όσο εύκολο και αν ακούγεται, στην πραγµματικότητα δεν είναι. Και σίγουρα εµμείς το καταφέραµμε, γιατίσεκάθεπαράστασητουΟµμίλουάκουγατουςθεατέςνα ξεκαρδίζονται, γεγονός πολύ ανακουφιστικό… Σίγουρα δε σκοπεύουµμεναγίνουµμεόλοιηθοποιοί,όµμωςείµμαι σίγουρη ότι κανένας από εµμάς δε µμετάνιωσε που ήταν εκεί. Για µμένα, που ευελπιστώ να ακολουθήσω το δύσκολο δρόµμο της υποκριτικής, αποτέλεσε τη βάση και µμια πρώτη εµμπειρία. Ο ρόλος της Γερτρούδης θα µμε ακολουθεί σε ό,τι καιαν κάνω στοµμέλλον. ΕύχοµμαιοΌµμιλοςνασυνεχίσειναλειτουργείγιαπολλάχρόνια ακόµμη,δίνονταςτηνευκαιρίασεόσουςµμαθητέςτοεπιλέξουν να πειραµματιστούν πάνω στην ηθοποιία, µμα, πάνω από όλα, να αποκτήσουν µμια εµμπειρία ζωής και να µμάθουν όλα όσα έµμαθα εγώ και τώρα µμου φαίνονται τόσο σηµμαντικά για να συνεχίσω! Κυρία Μερκούρη, σας ευχαριστώ µμέσα από την καρδιάµμουπουµμεαγκαλιάσατεµμετογλυκόσαςχαµμόγελο και µμε αφήσατε να αναπτύξω κάτι που ούτε και εγώ πίστευα τότε, όταν ξεκίνησα στην πρώτη γυµμνασίου, ότι θα διαθέτω. Καλήσυνέχεια! ΦανήΠαρλή(αποφοιτ.2006),φοιτήτριαΜ.Μ.Ε. Παν/µμίουΑθηνών Συµμµμετείχεωςηθοποιόςκαιφανατικήθαυµμάστρια τουΌµμιλου!


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΣυναυλίαΝίκουΚυπουργού «ΤαΕγγύςκαιταΠέραν» ΜετησυµμµμετοχήτηςπαιδικήςχορωδίαςΝέαςΓενιάςΖηρίδη Η συναυλία του Νίκου Κυπουργού «Τα Εγγύς και τα Πέραν» πραγµματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 16 Μαΐου2008. Ο Νίκος Κυπουργός παρουσίασε τα Εγγύς, επιλεγµμένα κοµμµμάτια σε µμορφή ορχηστρικής σουίτας από τη µμουσική που έχει γράψει για κινηµματογραφικές ταινίες, συµμπεριλαµμβάνοντας γνωστά και βραβευµμένα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό έργα του, ανέκδοτα κοµμµμάτια από ευρωπαϊκές και αµμερικανικές ταινίες των τελευταίων ετών, καθώς και τραγούδια που ακούστηκαν στις κινηµματογραφικές αυτές παραγωγές,ταοποίαερµμήνευσεηΕλευθερίαΑρβανιτάκη. Σεπρώτηπαρουσίασηγιαπιάνοκαιέγχορδαείναικαιτοέργο «ΑναφοράστονΜόραλη»,αφιερωµμένοστοµμεγάλοέλληνα ζωγράφο.

28

ΤαΠέραν,τέλος,φέρνουνένανέοέργογιαπαιδικήχορωδία, ορχήστρα και εκκλησιαστικό όργανο πάνω σε κείµμενα µμιας «γλώσσας χαµμένης», παραγγελία του Οργανισµμού Μεγάρου ΜουσικήςΑθηνών. Γιατιςανάγκεςτουέργουαυτούοσυνθέτηςεµμπιστεύτηκετη ΠαιδικήΧορωδίατουσχολείουµμας,ιδανικήγιατούφοςκαι το περιεχόµμενο του έργου. Η Παιδική Χορωδία αποτελείται από 60 µμαθητές και µμαθήτριες από όλες τις βαθµμίδες εκπαίδευσης,µμεκύριοκορµμόπαιδιάηλικίας8-12ετών. Τη µμουσική διδασκαλία της χορωδίας είχαν οι καθηγήτριες µμουσικής του σχολείου µμας, Μέλπω Χαλκουτσάκη, Άντα ΚωβαίουκαιΜυρτώΤίκωφ. Τους εξαιρετικούς σολίστ µμουσικούς και την Καµμεράτα – ΟρχήστρατωνΦίλωντηςΜουσικήςδιηύθυνεοΑλέξανδρος Μυράτ.


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Ο Αριστοτέλης, ως γνήσιος εκπρόσωπος της γενιάς του έχοντας ήδη κάνει κτήµμα τη βασική τεχνική τόσο της έγχρωµμης όσο και της ασπρόµμαυρης φωτογραφίας, χρησιµμοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, παρεµμβαίνει στην εικόνα σχηµματοποιώντας την σε ένα προσωπικό µμήνυµμα αλλά ταυτόχρονα διατηρώντας και σεβόµμενος απόλυτα την αισθητική ολότητα καιισορροπίατης. Οι τελευταίες του αναζητήσεις στρέφονται προς το γυµμνό και τη φωτογραφία glamour µμε απώτερο σκοπό µμια ατοµμική έκθεσηµμέσαστο2009.

Φωτογραφία ΑριστοτέληςΡουφάνης Απόφοιτος‘01 Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Αποφοίτησε από τα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη το 2001. Συνέχισε τις σπουδές του στο City University του Λονδίνου, ολοκληρώνοντας µμε master’s στον σχεδιασµμό κτιρίων. Εργάζεται ως πολιτικός µμηχανικόςστηνΑθήνα. Με τη φωτογραφία ασχολείται από µμικρή ηλικία, έχοντας παρακολουθήσει σεµμινάρια στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Το προηγούµμενο τεύχος του περιοδικού «Φωτογράφος» φιλοξένησεφωτογραφίατουΑριστοτέληστοεξώφυλλο. Σ’ αυτό το τεύχος φιλοξενούµμε ένα µμικρό αλλά αντιπροσωπευτικό δείγµμα της δουλειάς του, η οποία χαρακτηρίζεταιαπόαπίστευτοεύροςτόσοστηθεµματολογίαόσο καιστηντεχνικήπροσέγγιση.


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΈκθεσητουΒασίληΠέρρου ΤηνΤρίτη26Φεβρουαρίου2008στις8µμ.µμ.εγκαινιάστηκεστηνΑΙΘΟΥΣΑΤΕΧΝΗΣΑΘΗΝΩΝ

«Αλληγορίες»τουΒασίληΠέρρου Στην πρώτη ατοµμική του έκθεση ο Βασίλης Πέρρος, ο οποίος, απέσπασε το βραβείο των Αριστούχων της ΚαλώνΤεχνών2006τοοποίοέχειθεσπίσειηEurobank, παρουσιάζει µμικρές και µμάλλον ασήµμαντες παραστάσεις της καθηµμερινότητας. Άλλοτε ως απλές καταγραφές µμιάς σύγχρονης ηθογραφίας και άλλοτε απαλλαγµμένες από το στοιχείοτηςκαταγραφής«ωςέχει»καιµμεέντοναυπερβατικό καιµμεταφυσικόχαρακτήρα. Φαινοµμενικά ασήµμαντα αντικείµμενα της καθηµμερινότητας αποποιούνταιτηνχρηστικήτουςαξίαγιαναµμετατραπούνσε φορείς και σύµμβολα άλλων, βαθύτερων και αρχετυπικών εννοιών, σε µμείζονα ζητήµματα υπαρξιακού προβληµματισµμού καιενδόµμυχουδιαλόγου. Σύµμφωνα µμε τον καλλιτέχνη: «Το καθρέφτισµμά του σε µμία νεοκλασική κρήνη µμετατρέπεται σε προτροπή για κάθαρση καιαυτοπροσδιορισµμόενώηαντανάκλασήµμουστονκουβά µμε τα πινέλα φανερώνει τον αγωνιώδη και διαρκή αγώνα να ορίσω την εικαστική µμου υπόσταση. Το ξεκλείδωµμα µμιας παλιάς πόρτας σηµματοδοτεί τη µμετάβαση σε ένα ανώτερο επίπεδο συνειδητότητας ενώ το σκύψιµμο σ’ένα σκοτεινό πηγάδι τηνφροϋδικήβουτιάστοασυνείδητοκαιτονφόβο τηςαπορρόφησης». «Άλλοτε µμε πιο καυστικό τρόπο θέτω ζητήµματα που µμε απασχολούν ιδιαίτερα, όπως η αυθεντικότητα στην τέχνη (η κλωνοποιηµμένη Dolly µμεταφέρει µμε τρόπο όχι και τόσο «αθώο» όσο η φύση της την τυποποίηση και τον ολοκληρωτισµμό)».

30

Σε πλαστικό επίπεδο, επιχειρεί να ενισχύσει τη µμεταφυσική ατµμόσφαιρατωνέργωντουµμετονσυνδυασµμόζωγραφικών µμέσων µμε «αντιζωγραφικά» στον ίδιο πίνακα. Έτσι ώστε πολλές φορές την αναπαραστατική ζωγραφική διαδέχονται γράµμµματα ή και κείµμενα ολόκληρα φιλοσοφικού κυρίως περιεχοµμένου και κολλάζ φωτογραφιών. Με αυτόν τον τρόπο µμπόρεσαν να «χωρέσουν» ιστορίες ολόκληρες σε λίγαµμόλιςτετραγωνικάεκατοστάκαµμβά.Έναςµμικρόκοσµμος δηλαδήστονήδηυπάρχονταµμικρόκοσµμοτουτελάρου. Όπωςκαινα’χει,ταπράγµματαγύρωµμαςείναικάτιπαραπάνω απόαπλάαντικείµμενα...


ΤΑΞΙΔΙ

BerlinConfidential Ή αλλιώς... Almost London. Πίσω από τα βαριά µμνηµμεία και τα φουγάρα των παλιών εργοστασίων που µμυρίζουν ακόµμα λιγνίτη, το Βερολίνο απογειώνεται µμετά την πτώση τουτείχους.ΗνέαΜέκκατωνγκαλερί,τωνεστιατορίων,της µμόδας, της «γρήγορης» ζωής και της εναλλαγής σκινικών, θυµμίζει πια περισσότερο Λονδίνο. Το άλλοτε σύµμβολο του Ψυχρού Πολέµμου είναι σήµμερα ίσως η πιο ζωντανή µμητρόπολη της Eυρώπης. Η πόλη-θρύλος εξακολουθεί να αναζητεί τη νέα της ταυτότητα - και αυτή η αναζήτηση την κάνει αυτοµμάτως meeting point όχι µμόνο διανοούµμενων, αλλάκαιόλωνόσωνέχουντηνικανότηταναανακαλύπτουν τονεπόµμενοhotπροορισµμό. Kαλωσορίσαµμε,λοιπόν,στοΒερολίνο.Στηνενωµμένηπόλη. Στηνπόλητωναντιθέσεων.Στηνπόληπουδύοκόσµμοιαπότην ίδιαµμήτραπροσπαθούνναοµμογενοποιηθούνξανά.Εκείόπου συναντιέταιτοπαλιόµμετονέο.Εκείόπουσυνυπάρχουντα σύγχροναγυάλινακτίρια,οιαναπαλαιωµμένεςπολυκατοικίες, οιελληνικέςταβέρνες,τατούρκικασνακµμπαρ,ταταϊλανδικά και τα ιαπωνικά εστιατόρια, οι µμπιραρίες, τα καφέ και τα κλαµμπ, τα σοσιαλιστικής αισθητικής υπερµμεγέθη κτίρια από µμπετόν,ταµμεγαλοπρεπήµμπαρόκµμέγαρακαιταξενοδοχεία πολυτελείας. Aν προσθέσουµμε σε όλα αυτά τη συνύπαρξη των πρώην ανατολικών και δυτικών Βερολινέζων, αλλά και όλων εκείνων που επέλεξαν την πόλη αυτή ως τη νέα πατρίδα τους, τότε η πρωτεύουσα της Γερµμανίας γίνεται άκρωςενδιαφέρουσακαιµμοναδική. Η µμετάλλαξη του Βερολίνου την τελευταία δεκαπενταετία συνδέεται µμε την ενοποίηση του πληθυσµμού, καθώς δύο αστικές κοινότητες, που για αρκετές δεκαετίες είχαν αντιδιαµμετρικό προσανατολισµμό και συµμβιούσαν δραµματικά χωριστά, κλήθηκαν να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο. Αποτέλεσµμα αυτού είναι η απουσία από την πόλη ενός «κέντρου-πυρήνα». Η γερµμανική πρωτεύουσα

εξακολουθεί να µμοιάζει ακόµμα διασπασµμένη. Όχι ως προς τονάξονατουπάλαιποτέτείχους,αλλάωςαποτέλεσµματων διαφορετικώνσηµμείωνεµμπορικής,πολιτιστικήςκαιπολιτικής δραστηριότητας. Πολλές φορές αναρωτιέσαι αν περπατάς στοπρώηνΔυτικόήστοπρώηνΑνατολικόΒερολίνο.Φαίνεται ότιαυτόοφείλεταισεµμνήµμεςπουχαράχτηκανανεξίτηλαµμέσα µμαςκαιπουσήµμεραπιαδενέχουνκαµμιάσηµμασία. Το Βερολίνο είναι αναµμφισβήτητα µμια µμητρόπολη του κόσµμου.

Τοεντυπωσιακό«νέοΒερολίνο» Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη µμνεία στα νέα αρχιτεκτονήµματα της πόλης,κάποιααπόταοποίαείναιµμακράνταεντυπωσιακότερα ανάµμεσα σ’ αυτά των άλλων ευρωπαϊκών πόλεων. Η αρχιτεκτονική πρωτοπορία βρήκε εδώ πρόσφορο έδαφος για να δηµμιουργήσει ελεύθερα, να θέσει τη σφραγίδα της στην πόλη, να οριοθετήσει το «νέο Βερολίνο». Οι λάτρεις της αρχιτεκτονικής, αλλά και ο παρατηρητικός επισκέπτης, θαβρουνστηνπόληµμερικάαπότακαλύτεραδείγµματατης µμοντέρναςαρχιτεκτονικής-καισεποσότηταπουδενβρίσκεις πουθενάαλλούστηνΕυρώπη. Οι δηµμιουργοί τους δεν φαίνεται να διακατέχονταν µμόνο από το άγχος της πρωτοπορίας. Βασικό και εντυπωσιακό στοιχείο των αρχιτεκτονηµμάτων αυτών είναι η τελειότητα της κατασκευής τους. Η αρτιότητα της κατασκευής του είναι εξαιρετικούεπιπέδου,µμελετηµμένηακόµμακαιστιςπαραµμικρές τηςλεπτοµμέρειες,κάτιπουσπάνιασυναντάς. Σε κάθε περίπτωση, όποιος αποφασίσει να επισκεφθεί το Βερολίνο πρέπει να έχει υπόψη του πως δεν θα δει µμια αυστηρά τυπική γερµμανική πόλη. Το Βερολίνο είναι πολλά πράγµματα,αλλά«δενείναιΓερµμανία»,όπωςαρέσκονταινα επαναλαµμβάνουνσυχνάοιΒερολινέζοι. Η πόλη σε αφήνει ήσυχο, αν αυτό επιλέξεις. Αν όµμως επιθυµμείς ένταση, θα σου την προσφέρει απλόχερα.

31


ΤΑΞΙΔΙ Κοµμψά εστιατόρια, πολυτελή ξενοδοχεία, ήσυχες γωνιές για διάβασµμα και τσάι, κληρονοµμιά της αυστροπρωσικής παράδοσης,αλλάκαιδυνατόκλάµμπινγκ,µμουσεία,εκθέσεις, πολιτιστικέςεκδηλώσεις,πολύβουακαφέκαιχάπενινγκστον δρόµμο. Οι «κουλτουριάρικες» γειτονιές του Δυτικού τοµμέα και τα µμεγάλα εµμπορικά κέντρα συµμβιώνουν µμε τα «αποµμεινάρια» τουπρώηνΑνατολικούτµμήµματος,µμετιςνέεςαναπτυσσόµμενες γειτονιέςαλλάκαιµμεταπαλιάεµμβληµματικάµμέγαρα.Καιταµμεν καιταδεπρέπεικανείςναταανακαλύψεικαιναπροσπαθήσει ναταερµμηνεύσει.ΤοΒερολίνοείναι«ακατάλληλο»γιατον µμηψαγµμένοκαιµμηκεφάτοεπισκέπτη.

Τέχνηπαντού

κόπο, καθώς εκεί φιλοξενείται µμεγάλο τµμήµμα του εικαστικού πλούτουτηςΓερµμανίας. ΕξαιρετικόενδιαφέρονπαρουσιάζειτοΕβραϊκόΜουσείο(JewishMuseum).Αποτελείταυτόχρονααρχιτεκτονικόκόσµμηµμα και πρότυπο αισθητικής ως προς τον τρόπο προβολής των εκθεµμάτωντου.ΟαρχιτέκτοναςΝτάνιελΛίµμπεσκιντσχεδίασε ένα σιωπηλό µμουσείο. Σκοτεινοί µμακρόστενοι διάδροµμοι, ένας τσιµμεντένιος κήπος-λαβύρινθος και µμερικές ιστορίες ανθρώπων που έζησαν τον παραλογισµμό. Aλλωστε δεν χρειάζεταιφλυαρία·⋅γιατοΟλοκαύτωµμαέχουνόλαειπωθεί... Στο Βερολίνο θα δείτε τις όπερες (έχει τρεις τον αριθµμό), τα χαλάσµματα που χάσκουν από παντού στο µμισογκρεµμισµμένο ναό του Κάιζερ Γουλιέλµμου, το πολυτελές ανάκτορο του Σαρλότενµμπουργκ ή την κολόνα µμε το χρυσό άγαλµμα της Νίκης. Επίσης, το Πανεπιστήµμιο όπου δίδαξε ο Αϊνστάιν, το κόκκινο-λόγωχρώµματος-επιβλητικόκτίριοτουΔηµμαρχείου στην Αλεξάντερπλατς, το Δηµμαρχείο του Σένενµμπεργκ, το µμουσείο Φυσικής Ιστορίας, το ανάκτορο του Πρίγκιπα Διαδόχου, το ανάκτορο Σαρλότενµμπουργκ ή το Μουσείο ΕφαρµμοσµμένωνΤεχνών.KαιστοπάρκοτουΣανσουσί,λίγο έξω από το Βερολίνο, στο Πότσνταµμ, βρίσκεται το οµμώνυµμο ανάκτορο. Μη χάσετε τη θέα από τον γυάλινο θόλο του ανακατασκευασµμένου Ράιχσταγκ (της Γερµμανικής Βουλής), που από µμόνος του αποτελεί εξαιρετικό δείγµμα σύγχρονου αρχιτεκτονήµματοςκαιαπότονοποίοέχετεόλητηνπόληστα πόδια σας. Ενδιαφέρον έχει το µμουσείο-αρχείο Bauhaus, τηςΣχολήςΤέχνηςπουιδρύθηκετο1919απότονBάλτερ Γκρόπιους, όπου φιλοξενούνται τα πρωτότυπα σχέδια του διάσηµμουκαλλιτεχνικούρεύµματος.

Βόλτεςστηνπόλη

Το Βερολίνο είναι η πόλη των µμουσείων. Αν και λείπουν τα µμουσεία επιπέδου Λούβρου ή Πράδο, µμικρά ή µμεγαλύτερα µμουσεία υπάρχουν πολλά και αξιόλογα, ενώ ανοίγουν συνεχώςνέα. Για να γνωρίσετε την πόλη, ξεκινήστε από την Πύλη του Βραδεµμβούργου, το έµμβληµμα του Βερολίνου. Από εκεί διασχίζετε µμε τα πόδια την, εξαιρετικής οµμορφιάς, λεωφόρο UnterdenLindenµμεκατεύθυνσητο«νησίτωνµμουσείων». Πριν φθάσετε εκεί, όπου και αν συναντήσετε το Cafe Einstein, σταµματήστε και απολαύστε τον καφέ σας (είναι κάτι µμεταξύτουπάλαιποτέBrazilianκαιτουDaCapo). Επισκεφθείτε το θαυµμάσιο Μουσείο της Περγάµμου µμε τα εκθέµματα της Περγάµμου, της Μιλήτου και της Εγγύς Ανατολής. Η Παλιά Εθνική Πινακοθήκη (Alte Nationalgalerie) αν και δεν αντέχει στη σύγκριση µμε τις µμεγάλες πινακοθήκες άλλων ευρωπαϊκών µμητροπόλεων, η επίσκεψη αξίζει τον

32

ΕκτόςαπότηνΠύλητουΒραδεµμβούργουήτοδιάσηµμοπλέον Pάιχσταγκ, σας προτείνουµμε να περπατήσετε την Karl Marx Alee στο Ανατολικό Βερολίνο, κατά µμήκος των προσόψεων των άλλοτε τεράστιων σοσιαλιστικών µμπλοκ, ορισµμένα των οποίων είναι, µμάλλον, ακατοίκητα. Μπορεί η συγκεκριµμένη βόλταναµμηνπληροίτιςπροϋποθέσειςτουτουριστικούmust, αλλά σίγουρα θα σας δώσει µμια ιδέα για το πώς ήταν η ζωή στοΑνατολικόΒερολίνοπριναπό15χρόνια.Στηνευρύτερη περιοχή θα βρείτε και αναρίθµμητα «εναλλακτικά» καφέ µμε πρωτότυπηδιακόσµμησηκαιπρωτοποριακήµμουσική.


ΤΑΞΙΔΙ

σούπερ τυπικό βερολινέζικο µμπαρ µμε το cool όνοµμα “Lass unsFreundebleiben”(«Αφήστεµμαςναγίνουµμεφίλοι»).Δείτε περισσότεραστοwww.lass-uns-freunde-bleiben.de. UPPERJAZZ Στο λιλιπούτειο, υπέροχο “Cinema Cafe” (Rosenthaler Strasse39,0302806415)δενπέφτεικαρφίτσα:µμουσικές τζαζστοπιάνο,σ’ένααπόταελάχισταµμέρητηςπόληςπλέον όπουεπιτρέπεταιτοκάπνισµμα.

Και, βέβαια, µμην παραλείψετε τη βόλτα στα σωζόµμενα τµμήµματα του Τείχους. Το µμεγαλύτερο σωζόµμενο κοµμµμάτι τείχους, µμήκους περίπου 1,5 χιλιοµμέτρου, είναι καλυµμµμένο απόγκράφιτιµμεσύγχρονααλλάκαιµμεπροτηςπτώσηςέργα. Επίσης υπάρχουν το πολύ µμικρότερο σωζόµμενο τµμήµμα στο µμνηµμείο του τείχους ή αυτό κοντά στο διάσηµμο Tσεκ Πόιντ Τσάρλι,πουµμαςθυµμίζειεκτόςαπόσηµμείοελέγχουπουήταν, καισκοτεινέςιστορίεςκατασκόπων…Λίγοπιοκάτω,βρίσκεται ητοπογραφίατουτρόµμου,µμιαυπαίθριαφωτογραφικήέκθεση µμε ηχητικά ντοκουµμέντα που δείχνει τα εγκλήµματα των Ναζί. Καιτατρίασηµμείαθασαςυπενθυµμίσουν,σεόλοτοµμεγαλείο της, την παράνοια που βασίλεψε σ’ αυτή την πόλη κατά τη διάρκειατουµμεγαλύτερουµμέρουςτου20ούαιώνα. Ενδιαφέρουσα είναι η βόλτα στη σούπερ µμοντέρνα Ποτσντάµμερ Πλατς, το επίκεντρο της άλλοτε νεκρής ζώνης. Ησυγκεκριµμένηπεριοχήανοικοδοµμήθηκεαπότοµμηδένσε χρόνο ρεκόρ. Στη θέση των εγκαταλειµμµμένων κτιρίων του ‘50 υψώνονται ουρανοξύστες σχεδιασµμένοι από παγκόσµμια γνωστούςαρχιτέκτονες,ενώδηµμοφιλήςκαιπολύβουοςέχει γίνει πλέον ο χώρος κάτω από τον τεράστιο θόλο του Sony Center. Καλήιδέαθαήτανναπάτεστοόµμορφοζωολογικόκήποµμε τηντεράστιαποικιλίαζώων:είναιαπότουςσηµμαντικότερους στον κόσµμο. Μια άλλη ιδέα είναι να γνωρίστε το Βερολίνο και από τους ποταµμούς Spree και Havel. Να δείτε την πόλη µμέσα από τους υδάτινους, µμήκους πολλών χιλιοµμέτρων, δρόµμουςτης.

BOHEMIANCHIC Οσυνδυασµμόςκουλτούρας,καλλιτεχνικώνmeetingplaces καιdesignshoppingστασύνορατουMitteµμετοPrenzlauer: ηεπιτοµμήτηςπιοbohemianchicγειτονιάςτουΒερολίνου. ANTIΓΙΑΤΑΞΙ Αν και ακριβές και «εύκολο» στη χρήση του το µμετρό, στο Βερολίνοτολµμάςνακυκλοφορείςµμεποδήλατο,ακόµμηκαι στους -8°C, χάρη στο άψογο δίκτυο ποδηλατοδρόµμων που διατρέχειολόκληρητηνπόλη. ΜΕΝΕΟΒΛΕΜΜΑ Η ανάδειξη των παλιών υποβαθµμισµμένων γειτονιών στο πρώην ανατολικό Βερολίνο, µμε ιδανικό παράδειγµμα την πανέµμορφη Choriner Strasse. Στο νούµμερο 12 βρήκαµμε το

ILOVECULTURE Δενπαίζουνηθοποιοί,αλλάδηµμοσιογράφοιστο“Breaking News”τουθιάσουΡίµμινιΠρότοκολ,πουκάνειθραύσηστο Hebbel Theater (www.hebbel-am-ufer.de). Μια επίσκεψη στο Film Museum είναι στάνταρ, όπως κι ένα πέρασµμα από το“BillyWilder’sbar”,ακριβώςδίπλα(πάνταστηνPotsdamerStrasse),γιαcocktailκαιwhiskysour. GOURMETTRIP Tοκαλύτεροσνίτσελσεαυστριακήατµμόσφαιραθατοβρείτε στο«Austria»(Bergmannstrasse30,0306944440),στο πανέµμορφο Kreuzberg, ενώ πολύ καλή γαλλική κουζίνα σερβίρεταιστογλυκύτατοσκηνικότου«Poulette»(Knaack Strasse30-32,03044038012,www.poulette.de). ΦΕΤΙΧ ΚανείςδενφεύγειαπότοΒερολίνο αν δεν δοκιµμάσει το περίφηµμο στρούντελ του all time classic “Eisenstein Cafe” (Kurfursten Strasse 58, 030 2615096, www. cafeeinstein.com). MUSTΑΓΟΡΕΣ Καλά κρυµμµμένο σ’ ένα δαίδαλο από εσωτερικές αυλές, το “Berlinerklamotten Shop” (Hackesche h fe, hof 3, www. berlinklamotten.de) φιλοξενεί τους καλύτερους designers µμόδας σ’ έναν βιοµμηχανικό, αλλά όχι ψυχρό, χώρο. ΑνακαλύψτεεπίσηςδιαµμάντιαστηMulackStrasse,όπωςτο “Fourstore” (www.fourstore.de) και το «Lala» (www.lalaberlin.com). ΠΟΥΜΕΝΩ Σεκεντρικήθέση,στοMitte,ιδανικόσηµμείοεκκίνησηςκάθε βόλτας στην πόλη, το “Suite Hotel” (Anhalter Strasse 2, 030 200560, www.accorhotels.com) έχει µμεγάλα, άνετα δωµμάτια, σχεδιασµμένα έξυπνα, ώστε να θυµμίζουν καµμπίνες πλοίων. ΜΗΧΑΣΕΤΕ Μια και η καταπληκτική έκθεση του Γιάννη Κουνέλλη στη Neuen Nationalgalerie δυστυχώς κατέβηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, στα must µμπαίνει η έκθεση “Hotel Marienbad”στοπρωτοποριακόΚέντροΣύγχρονηςΤέχνηςKW(AugustStrasse69,www.kw-berlin.de).

33


ΕΛΛΑΔΑ

Πελοπόννησος Παράδεισοςγιατουςweekendersκαιπροορισµμός γιαόλεςτιςεποχές Η Πελοπόννησος έχει κερδίσει, χάρη στις εναλλαγές του τοπίου και τον ιστορικό της πλούτο, το στοίχηµμα µμε κάθε είδουςταξιδιώτη.Απόταανερχόµμεναδυτικάπαράλια,πουµμε καινούργια spa & resort hotels εξελίσσονται σε προορισµμό για πολυτελείς καλοκαιρινές διακοπές χαλάρωσης, µμέχρι τους δηµμοφιλείς ορεινούς προορισµμούς, όπως τα Καλάβρυτα και η ορεινή Αρκαδία, το ταξιδιωτικό προφίλ της Πελοποννήσου είναι πολυδιάστατο και παντός καιρού. Σηµμαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, ατµμοσφαιρικές παλιές πόλεις, ζωντανές πρωτεύουσες νοµμών, µμε φεστιβάλ και πολιτιστικές δραστηριότητες, πετρόχτιστα χωριά, µμοναδικές on the road διαδροµμές, βουνά, ποτάµμια και παραλίες, αποτελούν πόλο έλξη για ολιγοήµμερες αποδράσεις και διακοπές που καλύπτουν όλα τα στιλ και τα budgets. Η ξενοδοχειακή ανάπτυξη ακολουθεί λίγο ως πολύ το προφίλ κάθεπεριοχής:ατµμοσφαιρικοίξενώνεςσειστορικάκτίσµματα στη Μάνη, τη Μονεµμβασιά αλλά και στην ορεινή Αρκαδία, chalet µμε τζάκι και mountain hotels στα Καλάβρυτα, city hotels στις ανερχόµμενες επαρχιακές πόλεις, ορειβατικά καταφύγιακαιδασικάχωριάστονΠάρνωνακαιτονΤαΰγετο, resortsστοΛουτράκι,ταπαράλιατηςΑχαΐαςκαιτηςΗλείας. Οιαχανείςεξωτικέςαµμµμουδιές,πουεξελίσσονταιτατελευταία χρόνια σε προορισµμό για πολυτελείς διακοπές χαλάρωσης µμε νέα resorts & spa, και ο µμοναδικός αρχαιολογικός χώρος τηςΟλυµμπίαςκαθορίζουντοπροφίλτωνδιακοπών στηνΗλεία.Ανκαιπρόκειταιγιαένανκατεξοχήνκαλοκαιρινό νοµμό,οµμοναδικόςσυνδυασµμόςήρεµμηςµμεσογειακήςφύσης και αρχαίας ιστορίας στην Ολυµμπία µμάς δίνουν ιδέες και για ανοιξιάτικα,φθινοπωρινάκαιχειµμερινάweekends.Καιπαρά την ανάπτυξη των ακτών, υπάρχουν ακόµμη παρθένα σηµμεία γιαόσουςπροτιµμούνχαµμηλώντόνωνδιακοπές. ΌσογιατηΜεσσηνία,ηεξωτική,σχεδόνκυκλική,παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, µμε το Παλαιόκαστρο να την ατενίζει από ψηλά, είναι η πρώτη στάση µμετά την Πύλο. Συνεχίζοντας προς τα βόρεια, οι αρχαιολάτρες µμπορούν να κάνουν µμια στάση στο µμυκηναϊκό ανάκτορο του Νέστορος, αλλιώς η διαδροµμή µμπορεί να συνεχιστεί προς Φιλιατρά. Ο ντόπιος πύργοςτουΆιφελ(!),πουπρωταγωνιστούσεπριναπόλίγα χρόνια σε διαφηµμιστικό σποτ, δεσπόζει στην πλατεία. Δεν αρκείνασταθείκανείς,όµμως,µμόνοσ’αυτό,αξίζειναγίνειµμια παράκαµμψηµμέχριτοπαραλιακόχωριόΑγρίλιγιαµμιαεπίσκεψη στο Κάστρο των Παραµμυθιών (έργο κι αυτό, όπως και ο πύργος,τουΜπάµμπηΦουρναράκηή,επίτοκαλλιτεχνικότερο, Harry Fournier, που άφησε το τοπίο της γενέτειράς του). Από εδώ και πέρα και µμέχρι την Αρχαία Ολυµμπία, οι αχανείς παραλίες µμε τους αµμµμόλοφους, τα κρινάκια και τα σχεδόν µμόνιµμακύµματαµμονοπωλούντηνπροσοχή.Απότιςπαραλίες στο ύψος της Κυππαρισίας, ξεχωρίζουν ο Καρτελάς και το Σάνι.Πιοβόρεια,ηεπιλογήείναιανάµμεσαστοΓιαννιτσοχώρι, τηΖαχάρω,τονΚαϊάφα,τοΕπιτάλιοκαιτιςΘίνες.

34

ΑµμπελιώναΜεσσηνίας Ένα µμικρό ορεινό χωριό της Πελοποννήσου βρίσκεται κρυµμµμένο ανάµμεσα σε δάση καστανιάς, πάνω σε ένα νοητό τρίστρατο που συναντιούνται οι νοµμοί της Μεσσηνίας της ΗλείαςκαιτηςΑρκαδίας. Ηαυθεντικότητακαιτοκαταπράσινοφόντοτουενισχύθηκαν µμε καλόγουστες εργασίες ανάπλασης και κυρίως µμε έναν υπέροχο ξενώνα, όπου µμπορεί να ξαποστάσει για λίγο ο οδοιπόρος. Ο ξενώνας «Εποχές» αποτελεί την πιο γλυκιά απόδραση. Η Τρανή Βρύση στα αριστερά της εισόδου στο χωριό αναβλύζει καθαρό νερό από το βουνό, πάντα δροσερό. Πρόκειται για ένα από τα αξιοθέατα του χωριού, καθώς οι όµμορφοι παλιοί κρουνοί και οι καµμάρες της έκαναν το υπουργείο Πολιτισµμού να τη χαρακτηρίσει διατηρητέα. Αν και τον χειµμώνα ζουν µμόνιµμα λιγότεροι από 15 κάτοικοι στο χωριό, τη θερινή σεζόν τα πλακόστρωτα σφύζουν από ζωή. Όλο και περισσότεροι αναπαλαιώνουν τα σπίτια τους και έρχονταιναπαραθερίσουν. Το χωριό δεν έχει πολλά σπίτια, όλα όµμως είναι ιδιαίτερα φροντισµμένα. Ίχνος ελενίτ – µμόνο κεραµμίδια και χοντρή πέτρα. Οι εκκλησίες το ίδιο. Ο ιδιοκτήτης του ξενώνα, κ. Νίκος Αγγελόπουλος, του γνωστού ξενοδοχειακού Οµμίλου Aldemar,ενέπνευσεστουςσυγχωριανούςτηναγάπηγιατον τόποτου.Μεέναυσµματις«Εποχές»έγινεαπόόλουςµμιακαλή προσπάθειανααναβαθµμιστείτοχωριό–κιαπόαυτόνακόµμη περισσότερο, καθώς φροντίζειµμέχρι και ψάλτης να έρχεται,


ΕΛΛΑΔΑ

για να τελείται η κυριακάτικη λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο. Τοχωριόέχειπολλέςκαστανιές,που,περιτριγυρισµμένεςαπό κάθε είδους βλάστηση, λικνίζονται µμε τον ελαφρύ αέρα, καθώς χαίρονται τους τελευταίους µμήνες χωρίς χιόνι στα κλαδιάτους.Είναι µμαζεµμένεςστοδάσοςπουξεκινάαπότο τέρµματουχωριούκαιαπλώνεταιφουντωτόκαιανέγγιχτοαπό παλιέςκαιπρόσφατεςθεοµμηνίεςσεµμιαπερίµμετροπερίπου4 χιλιοµμέτρων. Πριν το δάσος απλωθεί για τα καλά, βρίσκεται η πηγή Τρίτσελι, ιδανικό µμέρος για πεζοπορία και πικνίκ µμε τηνπαρέα. Τασυστατικάπουκάνουνένανπαραδοσιακόξενώναάξιογια σύντοµμη ή µμακρά διαµμονή είναι συνήθως η αισθητική του, οι παροχές του και η φιλοξενία του. Και, συνήθως, κάτι από αυτά υπερέχει, ενώ κάτι άλλο παίρνει λιγότερα εύσηµμα στην αξιολόγηση, πράγµμα που διευκολύνει και την απόρριψη ή την επιλογή, ανάλογα µμε το πού δίνει µμεγαλύτερη σηµμασία ο κάθε ταξιδιώτης. Στις «Εποχές» δεν υπερέχει κανένας από τους τρεις τοµμείς, γιατί χωρίς υπερβολή και οι τρεις ανταποκρίνονταιστιςπροδιαγραφές Αυτόνοµμα πετρόκτιστα κτήρια, το καθένα µμε το όνοµμα ενός δέντρου (Καρυδιά, Βελανιδιά, Πλάτανος κ.λπ.) περιστοιχίζουντοδίπατολόµμπι,όπουβρίσκονταιοπλήρως εξοπλισµμένοςπολυχώρος,τοεστιατόριο,τοκεντρικότζάκι, αλλά και η πίσω αυλή. Το εσωτερικό τους είναι εξαιρετικά προσεγµμένο,είτεπρόκειταιγιατα9δίχωρα(52-56τ.µμ.),που φιλοξενούντέσσεραάτοµμα,είτεγιατα13ενόςχώρου.Ηθέα απόταδωµμάτιαείναιυπέροχη,χρωµματισµμένηµμεδιαφορετική παλέτακάθεεποχήτουχρόνου.

Τα ζευγάρια, οι οικογένειες, οι παρέες που έρχονται εδώ δώδεκα µμήνες το χρόνο (ο ξενώνας λειτουργεί όλο το χρόνο) χαίρονται τις µμελετηµμένες ανέσεις, αλλά κυρίως τις ξεχωριστές λεπτοµμέρειες, την αίθουσα µμπιλιάρδου και το χώρο προβολής ταινιών από τον ελληνικό κινηµματογράφο στο λόµμπι, τη δυνατότητα να ψήσουν οι ίδιοι τον καφέ τους στη χόβολη το πρωί, αλλά και τα επιτραπέζια παιχνίδια τα οποίαδίνουντηναφορµμήγιασυγκεντρώσειςµμεπολύγέλιο. ΑνβρεθούνεδώστατέλητουΑυγούστου,θαπάνεόλοιµμαζί, σανµμιαπαλιάσυντροφιά,στηγιορτήτηςΑγρότισσαςΜάνας. Το τελευταίο Σάββατο του Οκτώβρη θα παραβρεθούν στη γιορτήτουΚάστανου. Και όσο για το φαγητό, στις «Εποχές» οι άνθρωποι, σαν καλοίοικοδεσπότες,δενταΐζουνµμόνοόσουςφιλοξενούνται εκεί,αλλάκαικαλοφαγάδεςαπότηνευρύτερηπεριοχή,που έρχονταιεδώγιατηνπεντανόστιµμηπαραδοσιακήκουζίναµμε αγνάυλικά.

Κοντινέςεπισκέψεις •ΚαταρράκτεςτηςΝέδας Από το χωριό Πλατάνια οι ταµμπέλες σάς οδηγούν στους διάσηµμους καταρράκτες, όπου θα φτάσετε αφήνοντας το αυτοκίνητοστοπέτρινογεφύρικαιπερπατώνταςτοµμονοπάτι. Υπάρχει πρόσβαση σε άλλο σηµμείο του ποταµμού και από την αρχαία Φιγαλεία, αλλά εκεί το τοπίο είναι ήσσονος κάλλους. •ΝαόςτουΕπικούρειουΑπόλλωνα Μέσα σε στέγαστρο πλέον, για να προστατεύεται από το χιόνι και τις αλλαγές θερµμοκρασίας, ορθώνεται σχεδόν ακέραιος. Οι εργασίες αναστήλωσης φιλοδοξούν σε ολική αποκατάστασητουµμνηµμείου. •Ανδρίτσαινα Τοκεφαλοχώριµμετοµμοναδικόσχολείοτηςπεριοχής.Αξίζει να περπατήσετε στις γεµμάτες κόσµμο πλατείες του και να επισκεφθείτε την ξακουστή στα Βαλκάνια Νικολοπούλειο Βιβλιοθήκη. •www.epohes.gr,www.abeliona.gr Κάντε κλικ στις ιστοσελίδες όπου µμπορείτε να πάρετε περισσότερεςπληροφορίεςγιατοταξίδισας.

35


ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦιντέλΚάστρο Το«Κάστρο»έπεσε...

«Τουςµμεγάλουςάντρεςτουςγράφειηιστορία. Οιακόµμαµμεγαλύτεροιγράφουντηνιστορίαµμόνοιτους».WinstonChurchill ΜάλλονθαεννοούσετονΦιντέλΚάστρο.

Τώρα που ο Φιντέλ Κάστρο, στα 81 του χρόνια, έχει επισήµμως παραιτηθεί από Πρόεδρος, ταλαιπωρηµμένος από αρκετά προβλήµματα υγείας και καθηλωµμένος στο κρεβάτι για περίπου ενάµμιση χρόνο, ο απόλυτος άρχοντας της Κούβας αποφάσισε να ανοίξειτοδρόµμοτηςδιακυβέρνησηςστονµμικρότεροαδελφό του Ραούλ και να αποσυρθεί ως ο µμακροβιότερος ηγέτης στην ιστορία. Με µμια επιστολή στην ηλεκτρονική εφηµμερίδα Granma, o Φιντέλ ξεκαθάρισε και επίσηµμα ότι δεν αντέχει να κουβαλά το γεµμάτο ευθύνες ρόλο του ηγέτη: «Θα ήταν προδοσία για τη συνείδησή µμου» ανέφερε χαρακτηριστικά στη σχετική επιστολή προς το λαό της Κούβας, ενώ µμέχρι την τελευταία στιγµμή επανέλαβε αυτό που επί 49 χρόνια βροντοφώναζε σε κάθε λόγο του: «Να είστε έτοιµμοι για το χειρότερο. Να είστε συνετοί µμε την επιτυχία και απόλυτοι µμε τονεχθρό!». ΓιοςΙσπανούεργάτη–οικονοµμικούµμετανάστηστηνΚούβα–, ο Φιντέλ γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου 1926 στο Μπιράν. Σπούδασε Νοµμική στο Πανεπιστήµμιο της Αβάνας και µμετά τηναποφοίτησήτου,το1950,άρχισεναασκείτηδικηγορία, αφιλοκερδώςκυρίως,υπέρτωνφτωχώνκαικυνηγηµμένων τουκαθεστώτοςΜπατίστα.Στις26Ιουλίου1953ίδρυσεµμε τοναδερφότουπαράνοµμηαντιστασιακήοργάνωσηµμεστόχο την πτώση του Κουβανού δικτάτορα. Η προσπάθειά τους όµμωςαπέτυχε,συνελήφθησανκαιοιδύοκαικαταδικάστηκαν σε15ετήκάθειρξη.Ηαπολογίατουστοδικαστήριοέµμελλενα κάνειτονγύροτουκόσµμου:«Γνωρίζωότιθαµμεκαταδικάσετε και ότι υπάρχει συνωµμοσία εναντίον µμου, όµμως η φωνή µμου δεν θα λυγίσει. Δεν έχει σηµμασία αν εσείς µμε φυλακίσετε, η Ιστορία θα µμε δικαιώσει, και αυτό µμου φτάνει». Έπειτα από δύοχρόνιαστιςφυλακέςστονησίτωνΠεύκων,οΜπατίστα τού χορήγησε αµμνηστία µμε τον όρο να εγκαταλείψει τη χώρα.ΕξόριστοςστοΜεξικό,ετοιµμάζειτηδεύτερηαπόπειρα ανατροπής του καθεστώτος και γνωρίζει τον Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα, µμε τον οποίο σχεδιάζουν τις στρατηγικές τους κινήσεις. Το 1959, αρχηγός 9.000 ανταρτών, εισβάλλει στην Αβάνα και αναγκάζει τον Φουλχένσιο Μπατίστα να εγκαταλείψει τη χώρα, µμιας και οι Αµμερικανοί σταµμάτησαν πλέον να τον στηρίζουν. Από τότε µμέχρι και σήµμερα, οι λέξεις «Κούβα» και «Φιντέλ» είναι συνώνυµμες. Το 70% των Κουβανών έχουν γεννηθεί µμετά το 1959, µμε αποτέλεσµμα

36

να µμην έχουν γνωρίσει άλλο πολιτικό και στρατιωτικό ηγέτη εκτόςαπότονΚάστρο.Ηµμεγαλοπρεπήςφιγούραµμετηστολή τουστρατηγού,τηµμακριάγενειάδακαιτιςπολύωρεςοµμιλίες είχεγίνειµμέροςτηςκαθηµμερινότηταςενόςολόκληρουλαού, ενώηκόντρατουηγέτηµμετιςΗΠΑθαπαραµμείνειστορική στηβίβλοτηςπαγκόσµμιαςδιπλωµματίας.

ΛένεοιΆλλοι... Μια τόσο έντονη προσωπικότητα θα ήταν αδύνατο να µμην είναι αµμφιλεγόµμενη. Απλώς, για τον Φιντέλ Κάστρο, όσο διοικούσε την Κούβα, δεν υπήρχε µμέση κατάσταση. Κάποιοι τον λάτρευαν και έδιναν τη ζωή τους γι’ αυτόν, ενώ κάποιοι άλλοι τον κατηγορούσαν ως διεφθαρµμένο και υλιστή, καλυµμµμένο µμε τον µμανδύα του δήθεν κοµμµμουνιστή. Και τώρα,µμάλιστα,ηερώτησηπουέχειαποκτήσειτηµμεγαλύτερη σπουδαιότητα, τόσο στην Αβάνα, όσο και στο Μαϊάµμι και την Ουάσινγκτον, είναι αν ο αδερφός του, Ραούλ Κάστρο, είναι άνθρωπος που θα επιδιώξει την πρόοδο της χώρας του ή θα παραµμείνει οπισθοδροµμικός. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ, τα τελευταία 48 χρόνια, είχαν µμόνο βαριές κουβέντες και απειλές για τον Κουβανό ηγέτη. Η αντίδραση µμάλιστα του νυν προέδρου Τζορτζ Μπους, µμετά την ανακοίνωση της απόσυρσης του Κάστρο από τη διακυβέρνηση, είναι χαρακτηριστική της γενικότερης κατάστασης: «Η παραίτηση τουΚάστροαπότηνηγεσίατηςΚούβαςαπότελείδηµμοκρατική ένεσηστηνπαγκόσµμιακοινότητα»σχολίασεαπότηνΑφρική όπουπραγµματοποιούσεπεριοδείαοΑµμερικανόςπρόεδρος. ΈντονηαντιπάθειαγιατονΦιντέλΚάστροπροέκυψεκαιµμέσα στονθαυµμαστόκόσµμοτουΧόλυγουντ.ΟΆντιΓκαρσία,γόνος πολιτικάεξόριστηςοικογένειαςαπότηνΚούβακαιορκισµμένος εχθρόςτουΚάστρο,σκηνοθέτησεκαιπρωταγωνίστησεστην ταινία«Αβάνα,ηΧαµμένηΠόλη»,στηνοποίααπογύµμνωνετα θεωρητικάαγνάαισθήµματατουΚουβανούηγέτηγιατηχώρα τουκαιέδινετηνεικόναενόςαιµμοσταγήαδίστακτουυλιστή. Στους διάσηµμους υποστηρικτές του, µμεταξύ άλλων, έχει ταχθείεδώκαιπολλάχρόνιαοΝτιέγκοΑρµμάντοΜαραντόνα. Ο κορυφαίος πρώην ποδοσφαιρτιστής είχε µμετακοµμίσει για αρκετούς µμήνες στην Κούβα για να αποτωξινωθεί από τα ναρκωτικά και σε συνέντευξή του είχε υποστηρίξει: «Ο Φιντέλείναικάτιπερισσότεροαπόπατέραςµμου.Μεβοήθησε να γίνω και πάλι άνθρωπος.Του χρωστάω πολλά. Είναι µμεγάλοςηγέτηςκαιπλέονσιχαίνοµμαιό,τιπροέρχεταιαπότην Αµμερική».


ΙΣΤΟΡΙΑ Πολλάέχουνγραφτείκαιέχουνακουστείγιατησχέσητου Φιντέλ Κάστρο µμε τον Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα. Οι δύο τουςηγήθηκαντηςπτώσηςτουΜπατίστα,αλλάηφυγήτου Γκεβάρα από την Κούβα προκειµμένου να απελευθερώσει και άλλες πολιτικά βασανισµμένες χώρες έχει µμεταφραστεί ποικιλοτρόπως. Κάποιοι ιστορικοί έχουν αναφέρει ότι προκλήθηκε έντονη ρήξη στις σχέσεις τους, όταν ο «Τσε» ανακάλυψε ότι ο Κάστρο άρχισε να διαφθείρεται από το νέκταρτηςεξουσίας.ΓράφτηκεεπίσηςότιαπότηνΚούβαο Γκεβάραδενέφυγεοικειοθελώς,αλλάεκδιώχθηκεµμυστικά απότονΦιντέλ,ενώκάποιοιδενδίστασαννατοναναµμείξουν ακόµμακαιστηδολοφονίατουαγωνιστή.

ΗΔιάδοχηΚατάσταση Από το 1997 ο Φιντέλ είχε ορίσει διάδοχό του τον αδερφό του Ραούλ. Ο Ραούλ Κάστρο είναι 74 ετών και έχει διατελέσει υπουργός Άµμυνας της χώρας. Είναι πρόεδρος του συµμβουλίου του κράτους και πρώτος γραµμµματέας του ΚΚΚ. Σε όλη του τη ζωή βρισκόταν στο πλάι του µμεγάλου τουαδερφού,ανκαιφαίνεταιπωςέχουναισθητέςδιαφορές στιςπολιτικέςτουαντιλήψεις. Νούµμερο δύο πλέον στην κουβανική κυβέρνηση θα είναι ο 74χρονος Χοσέ Ραµμόν Μπαλαγέρ, υπουργός Υγείας και

ιδρυτής του κόµμµματος ΚΚΚ. Νέο αίµμα στην πολιτική σκηνή της Κούβας και ενδεχοµμένως επόµμενος ηγέτης της είναι ο Κάρλος Λάχε, αντιπρόεδρος του συµμβουλίου του κράτους καιυπεύθυνοςγιαθέµματαενέργειας,υγείαςκαιεκπαίδευσης. Τέλος,ο41ετώνκαινεότεροςόλωνΦελίπεΠέρεςΡόκε, υπουργός Εξωτερικών, θα παίξει σηµμαντικό ρόλο στη νέα τάξη πραγµμάτων. Η µμεγαλύτερη απειλή που έχει να αντιµμετωπίσει η νέα πολιτική ηγεσία στην Κούβα, έρχεται από...απέναντι,καισυγκεκριµμένααπότηγειτονικήΦλόριντα. Εκεί βρίσκονται χιλιάδες Κουβανοί πολιτικοί εξόριστοι, που ήδη έχουν ξεκινήσει αγώνα εκατοµμµμυρίων δολαρίων για να ανατρέχουν το καθεστώς Κάστρο, κυρίως µμέσω Internet. Ο Φιντέλ, στα χρόνια της διακυβέρνησής του, είχε καταφέρει ναµμηνκινδυνεύειαπότέτοιοπραξικόπηµμα,αφούείχεπείσει τον λαό του ότι οι συγκεκριµμένουι εξόριστοι αποτελούν ανδρείκελα των Αµμερικανών και έχουν µμοναδική φιλοδοξία νακάνουντηνΚούβαεπαρχίατωνΗΠΑ! Για τους περισσότερους ανθρώπους µμακριά από το νησί της Κούβας, ο Φιντέλ Κάστρο ήταν ένας δικτάτορας που εγκλώβισετονλαότουµμέσαστηνίδιατουτηχώρα.Όµμωςγια τους Κουβανούς, ο Κοµμαντάντε ήταν ο άνθρωπος που είχε έναµμοναδικόταλέντονα«µμιλάει»στηνψυχήτωνπολιτών, ακόµμηκαιόταντοµμυαλόδενήθελεναδεχθείταόσαάκουγε. Πιοαπλά,ήτανηγέτης.

ΟιΗµμεροµμηνίεςτηςΖωήςτου 1926: 1945: 1948: 1949: 1953: 1954: 1959: 1963: 1965: 1976:

1986:

1991: 1992: 1996: 1998: 1999: 2001: 2004: 2006: 2007:

ΓεννιέταιστηνπόληΜπιράντηςΚούβας ΞεκινάεισπουδέςΝοµμικήςστοΠανεπιστήµμιοτηςΑβάνας ΠαντρεύεταιτηΜίρταΝτίαζΜπαλάρτ ΓεννιέταιογιοςτουΦιντελίτο ΞεκινάειαγώναγιατηνανατροπήτουΜπατίστα. Συλλαµμβάνεταικαικαταδικάζεταισε15ετήκάθειρξη. ΧωρίζειµμετησύζυγότουΜίρταΝτίαζΜπαλάρτ Με9.000αντάρτεςµμπαίνειστηνΑβάνακαιρίχνειτονΜπατίστα. Αναλαµμβάνειπρωθυπουργός. ΓιαπρώτηφοράταξιδεύειστηΣοβιετικήΈνωση ΓίνεταιγραµμµματέαςτουΚοµμµμουνιστικούΚόµμµματος Παύειτονεαυτότουαπότοντίτλοτουπρωθυπουργούτηςχώρας καιγίνεταιαρχηγόςκράτους,πρόεδροςτουσυµμβουλίουκαιπρόεδρος όλωντωνυπουργώντου. Σταµματάεινακαπνίζειταµμεγάλακουβανέζικαπύραπουσυνήθιζεκαι απαγορεύειτηνκατανάλωσήτουςστηχώρα.Επιτρέπειµμόνοτηνεξαγωγή τουςκαιτηνκατανάλωσηαπότουρίστες. ΕκλέγεταιγενικόςγραµμµματέαςτουΚΚΚ. Αναλαµμβάνειεπικεφαλήςτουσυµμβουλίουάµμυναςκαιγιαπρώτηφορά επισκέπτεταιδυτικοευρωπαϊκήχώρα.ΤαξιδεύειστηνΙσπανία. ΠραγµματοποιείεπίσκεψηστοΒατικανόκαισυγκεκριµμέναστονΠάπα ΙωάννηΠαύλοτοΒ’. ΕπανεκλέγεταιαπότηΒουλήαρχηγόςτουκράτους. ΔέχεταιµμήνυσηαπόΓάλλοδικηγόροπολιτικούκρατούµμενου,οοποίος τονκατηγορείγιαεµμπλοκήσεδιακίνησηναρκωτικών. Ηαρχήτουτέλους.ΛιποθυµμάεικατάτηδιάρκειαοµμιλίαςτουστηνΑβάνα. ΣκοντάφτειστηΣάνταΚλάρακαισπάειτοπόδιτου.Πλέονµμετακινείταιµμε καροτσάκι. ΜεταβιβάζειτηνεξουσίαπροσωρινάστοναδερφότουΡαούλ. Αποκαλύπτειότιείναιβαριάάρρωστος,χωρίςόµμωςνακατονοµμάσει τηνπάθηση.


FITNESS

Pilates Σύστηµμα από φυσικές ασκήσεις που έχει ως αποτέλεσµμα ένα σώµμα λεπτότερο, δυνατότερο, πιο υγιές και ελαστικό, χωρίς πόνους, µμέσω της εναρµμόνισης νου και σώµματος. Βασίζεταιστησωστήαναπνοή,τονέλεγχο,τησυγκέντρωση, τηροήτηςκίνησηςκαιτηνακρίβειακαιµμετοχρόνοµμπορεί να µμεταµμορφώσει ολοκληρωτικά το σώµμα, δίνοντας σύσφιξη, αρµμονία, υγεία, ευελιξία, χάρη, αντοχή και ευεξία. Καθώς αποτελεί µμέθοδο ασφαλής και ήπιας γυµμναστικής, η µμέθοδος Pilates απευθύνεται σε όλους, και σε ειδικές οµμάδεςανθρώπων(εγκύους,υπερήλικες,παιδιά),πουµμέσω αποκλειστικών και προσαρµμόσιµμων ανά οµμάδα ασκήσεων µμπορούν να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση. Οι ασκήσεις και τα µμαθήµματα γίνονται ανάλογα µμε τις ιδιαίτερες ανάγκες,αλλάκαιικανότητεςτουκάθεσώµματος.Οιασκήσεις µμπορούν να εκτελεστούν ακόµμη και από ανθρώπους µμε τραύµματα, κακώσεις των µμυών ή γενικότερα µμυοσκελετικά προβλήµματα. Στόχος των ασκήσεων αυτών είναι η σωστή ευθυγράµμµμιση του σώµματος, η ισορροπία στην κίνηση, η σύσφιξη και το λεπτότερο σώµμα, η ενδυνάµμωση της κοιλιακήςχώρας,τηςπλάτηςκαιτωνµμηρών,ηελαστικότητα της σπονδυλικής στήλης και η απαλλαγή από πόνους και ενοχλήσεις.

Yoga Η λέξη yoga προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη yuj που σηµμαίνει«ένωση»,ένωσητουσώµματοςκαιτουπνεύµματος. Πολλοί άνθρωποι έλκονται από την ιδιότητα της γιόγκα να ανακουφίζει από το στρες. Όµμως η γιόγκα γενικότερα µμπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα. Μελέτες έχουν αποδείξει πρόσφατα ότι η yoga µμπορεί να ανακουφίσει από τασυµμπτώµματαπολλώννόσων,όπωςηαρθρίτιδα,ηχρόνια κατάθλιψη, ο διαβήτης, το άσθµμα, και η παχυσαρκία, και πολλώνάλλων.Επίσης,είναικοινώςαποδεκτόότιηyoga καταπολεµμά τη γήρανση. Η yoga προσφέρει σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, έναν τρόπο να αναπτύξουν ισορροπία, ευλυγισία, αυτοσυγκέντρωση, δύναµμη και να εστιάσουν στο κέντρο βάρους τους τόσο στο κορµμί τους όσο και στο νου. Ανανεώνει, αναζωογονεί και θεραπεύει το σώµμα - τεντώνοντας και ενισχύοντας τους µμυς, τις αρθρώσεις και την σπονδυλική στήλη, τροφοδοτώντας µμε οξυγόνο το αίµμα µμετηναναπνοή,καιτοαίµματροφοδοτώνταςµμετησειράτου µμεοξυγόνοόλαταεσωτερικάόργανα.Ηpoweryogaείναι ένα είδος δυναµμικής yoga που προσφέρει έντονη άσκηση, σύσφιξη και ισορροπία καθώς ενδυναµμώνει τους µμυς και προσφέρειέντονηαίσθησηχαλάρωσης,αναζωογόνησηςκαι ευεξίας. ΕυχαριστούµμετηνΕλένηΖωιοπούλου, CertifiedPilates&YogaInstructorστοZenMe, Σκουφά73,Κολωνάκι,210-3612724.

38


ΓΕΥΣΗ

Πιρουνιές&γουλιές(…ενίοτεκαιρουφηξιές) ΑπότονΠάνοΔεληγιάννη*(pdeligiannis@athinorama.gr),απόφοιτος‘87

nadiTorre).Ηκακαβιάσεζελέµμεέναταρτάραπόµμάγουλα ροφούήτανένακλείσιµμοτουµματιούτουσεφστιςµμοντέρνες τεχνικές και µμια απόδειξη του πως µμπορεί ένας ικανότατος σεφναµμπολιάσειµμεβαθιάνοστιµμιάέναφευγάτοπιάτο.Αυτή ηβαθιά,καµμιάφοράακόµμηκαιρουστίκγεύσηείναιάλλωστε το σήµμα κατατεθέν του Φαµμπρίτσιο Μπουλιάνι στην κουζίνα του Modi. Θα κλείσω µμε τα βασικά νέα της σεζόν µμε µμια είδησηπουκινείταιστιςπαρυφέςτηςγαστρονοµμίας. ΗΑθήνααπέκτησεµμόλιςτοδικότηςIceBar,στοξενοδοχείο FreshστηΣοφοκλέους.Ενδιαφέρονταfingerfoodκαιcocktailsσερβίρονταιστοloungeέξωαπότηνπαγωµμένηκύρια αίθουσαόπουµμπαίνετεγιαλίγηώραµμεειδικήστολή.

Η νέα σεζόν µμας βρίσκει χωρίς ένα από τα πιο σηµμαντικά εστιατόρια της Αθήνας, το «48» που έκλεισε µμέσα στο καλοκαίρι,καιµμεέναακόµμηπιοεµμβληµματικό,το«Vardis» (ξεν. Πεντελικόν) να αλλάζει πορεία. Εγκαταλείποντας τη γαλλικήκουζίναπουτοκαθιέρωσεκαιδιακινδυνεύονταςτον ΧρυσόΣκούφοτουκαιτοαστέριMichelin,το«Vardis»κάνει µμια στροφή στην µμοντέρνα ελληνική κουζίνα µμε σεφ τον νεαρό και ταλαντούχο Αστέριο Κουστούδη. Παράλληλα, ρίχνει λίγο τις τιµμές του, απλοποιεί κάπως το σέρβις και γενικά προσπαθεί να «χαµμηλώσει» λίγο το προφίλ του. Οι δύο αυτές παράλληλες εξελίξεις κάτι σηµμαίνουν ασφαλώς για τον κόσµμο των ακριβών, γκουρµμέ εστιατορίων. Από την άλλη µμεριά δύο φιλόδοξες υπερπαραγωγές έρχονται να ανασκευάσουντοκλίµμα.ΤοπολυαναµμενόµμενοMatsuhisa ανοίγει επιτέλους στον Αστέρα της Βουλιαγµμένης και –αν κρίνω από το αντίστοιχο µμυκονιάτικο- θα µμας ενθουσιάσει µμε πιάτα όπως το συγκλονιστικό black cod with sweet miso sauce (ένα από τα κορυφαία πιάτα ψαριού που έχω δοκιµμάσει). Ούτε τα βόρεια προάστια όµμως φαίνεται ότι θα µμείνουνπαραπονεµμένακαθώςτοBeauBrummel(κλειστό όλητηνπερασµμένηχρονιά)άλλαξεχέριακαιµμαθαίνωότιτον Οκτώβριο θα ανοίξει εκεί ένα ακόµμη φιλόδοξο γιαπωνέζικο εστιατόριο. Τέλος, το καλοκαίρι που πέρασε σήµμανε και την επιστροφή του –πολύ καλού Ιταλού- σεφ Φαµμπρίτσιο Μπουλιάνι στο εστιατόριο«Modi»πουάνοιξεστηνΚηφισιά(πρώηνFontani-

Όµμως ο Σεπτέµμβριος δεν φέρνει µμόνο αφίξεις στην εστιατορική σκηνή της πόλης. Όσοι καπνίζετε πούρα θα χαρείτε να µμάθετε ότι η εταιρεία Phoenicia Fereos, που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τα κουβανέζικα πούρα µμειώνει τις τιµμές τους κατά 15% περίπου φέρνοντάς τις πλέον στο επίπεδο των φτηνότερων ευρωπαϊκών χωρών! Νοµμίζωλοιπόνότιτααγχώδηψώνιασταταξίδιακαι–πολύ περισσότερο- οι αβέβαιες αγορές του διαδικτύου µμόλις έχασαντονλόγούπαρξήςτους. Box,Δοκιµμάστεοπωσδήποτε Αναζητήστε και δοκιµμάστε δύο νέες ετικέτες κόκκινων κρασιών µμε βάση το Syrah που είναι από τα κορυφαία ελληνικάκρασιάπουπαράγονταισήµμερα.

Άγιος Χρόνος 2006 Syrah – Viognier, Kτήµμα Αβαντίς Βαθύχρωµμο µμε πυκνό άρωµμα βιολέτας, σύκου, βανίλιας και κόκκινων φρούτων, µμε νότες πιπεριού,γλυκόριζαςκαιπίσσαςσεµμιασύνθεση µμεκοµμψότητα,πρωτοτυπίακαιπολυπλοκότητα. Στόµμαµμεγλύκακαιάψογαζυγισµμένηοξύτητα, πλούσιο και καλοδοµμηµμένο µμε αυστηρές ταννίνεςεξαιρετικήςποιότητα.(€24,00)

Evangelo2004,ΚτήµμαΓεροβασιλείου Μαυροκόκκινο χρώµμα. Σύνθετο άρωµμα µμαύρων φρούτων, ξερών δαµμάσκηνων και νότες πιπεριού και λουλουδιών. Στόµμαπυκνόκαισυµμπαγέςµμεωραίαγλύκακαιικανοποιητική οξύτητα να το ισορροπεί, ταννίνες που εµμφανίζονται δυναµμικές και θέλουν χρόνο, δίνοντας του νοστιµμιά και διάρκειαστηνεπίγευση.(€30,00).

*ΟΠάνοςΔεληγιάννηςείναιδιευθυντήςτωνπεριοδικώνΕΥΖΗΝκαιFOODING+.

40


ΓΕΥΣΗ

Varoulko,Κωνσταντινούπολη

ΒασίληςΜασέλος*,απόφοιτος‘85

Το αθηναϊκό Βαρούλκο δεν χρειάζεται συστάσεις αφού έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που εξελίχθηκε από πρωτότυπη ψαροταβέρνα στον Πειραιά σε cult εστιατόριοεπίσηςστονΠειραιάκαισήµμερασεµμίααπότης κορυφαίες γαστρονοµμικά διευθύνσεις της πόλης στην οδό ...Πειραιώς. Αυτό όµμως που λίγοι γνωρίζουν ακόµμη είναι ότι ο -αξιολογηθείς µμε ένα αστέρι Μισελέν- σεφ Λευτέρης Λαζάρου άνοιξε το πρώτο οµμώνυµμο υποκατάστηµμα στην κοντινήµμας(γεωγραφικάκαιγευστικά)Κωνσταντινούπολη. Το πολίτικο Βαρούλκο βρίσκεται στην πολύβουη Ρέινα, την γνωστότερη ίσως περιοχή διασκέδασης της θερινής Κωνσταντινούπολης, αντίστοιχης ίσως της δικής µμας παραλιακής.ΈχειµμαγικήθέαστονΒόσποροκαιπροτιµμάται εξίσουαπότουςιθαγενείςκαιτουςπολυπληθείςτουρίστες (αυτούς που έχουν απηυδήσει από τις τιµμές και την άθλια εξυπηρέτηση της δικής µμας όχθης του Αιγαίου και πάνε πλέονστους–φθηνότερουςκαικαλύτερους-γείτονες).

Νίκος Καρβέλας. Ο συνδυασµμός καλών υλικών και σωστής εποπτείαςεξασφαλίζειόλεςτιςπροϋποθέσειςγιαθαυµμάσια βραδιάκαιδιαψεύδει,γιαµμιαακόµμηφορά,τονγαστρονοµμικό κανόνα που θέλει την ποιότητα της γεύσης αντιστρόφως ανάλογητηςθέαςτουκαταστήµματος. Για πρακτικούς λόγους ο κος Λαζάρου προτείνει δύο µμενού την«Ακρόπολη»καιτον«Λυκαβητό»(όχι,δενθαµμπορέσετε να παραγγείλετε του «Φιλοπάππου») τα οποία τιµμώνται αµμφότερα προς ενενήντα πέντε γενί (νέες) τούρκικες λίρες ήτοι 60 ευρώ περίπου. Εκτός από ορισµμένα «κλασικά» θαυµμάσια πιάτα του δικού µμας Βαρούλκου, όπως η σούπα µμε σπαράγγια, καραβίδες τζίντζερ και λαϊµμ, τη γνωστή πεσκαντρίτσα (προσέξτε την εποχή), και τα δύο µμενού προσφέρουν ψάρι «ανάλογα µμε την προµμήθεια της ηµμέρας» (αυτό που γαλλιστί αποδίδεται θαυµμάσια ως selon le marché)µμεταχαρακτηριστικάχόρταφρικασέ. Προφανώςεδώδενθαδεικανείςτηνευελιξίατουκεντρικού καταστήµματος, το µμενού του οποίου προσαρµμόζεται σε πολύ µμεγαλύτερο βαθµμό στην καθηµμερινή ψαριά µμια που κάτι τέτοιο απαιτεί έµμπειρο προσωπικό σάλας (όχι ότι οι γείτονες σερβιτόροι δεν ήταν φιλικοί και εξυπηρετικοί) ενώ ταυτόχρονα περιπλέκει τις διαδικασίες εφοδιασµμού. Αυτό όµμωςτο«νοικοκύρεµμα»τηςκάρταςεξασφαλίζειµμιασυνολική ποιότηταπολύκοντάσ’αυτήτουΒαρούλκουτηςΠειραιώς και καθιστά το Βαρούλκο του Βοσπόρου µμία αναγκαία στάση κατά τη διάρκεια µμίας καλοκαιρινής εξόρµμησης στην γοητευτικότατηαυτήΠόλη. Ησυνολικήεπιβάρυνσηδύσκολαθαξεπεράσειτα80ευρώ, ποσό σύνηθες για εστιατόρια αυτού του επιπέδου στην Ελλάδααρκούντωςυψηλόόµμωςγιατατουρκικάδεδοµμένα. Καλόείναι,πρινπάτε,νακάνετεκράτησηδιότιτοµμαγαζίείναι λαοφιλές.

Το µμενού του Βαρούλκου ακολουθείται σε µμεγάλο βαθµμό και στο τουρκικό παράρτηµμα αξιοποιώντας στο έπακρο την ποιότητα των ντόπιων αλιευµμάτων (µμην ανησυχείτε – δεν θα φάτε καµμία από τις φωσφορίζουσες από τα χηµμικά παλαµμίδες που ψαρεύουν καθηµμερινά από τη γέφυρα του Κεράτιου αναξιοπαθούντες Τούρκοι, εκτός εάν υποκύψετε καιψωνίσετετοσχετικόσάντουιτςαπότακαΐκια-ψησταριές πουκυκλοφορούνστηνπεριοχή).Επειδήδεηεκτέλεσητων συνταγώνεκτόςαπόγνώσηθέλεικαι«χέρι»,τηνµμπριγάδα της εκεί κουζίνας επιβλέπει ο συµμπαθής και καπάτσος, µμέχρι πρότινος sous-chef του κεντρικού καταστήµματος,

MuallimNaciCd.No44 Ortaköy/IstanbulReina, Tel:(212)2969555/ (212)2583627 Fax:(212)2369827 info@varoulkoistanbul.com www.varoulkoistanbul.com

*ΟΒασίληςΜασέλοςείναισυνεργάτηςτηςΚαθηµμερινήςκαιτωνεντύπωντηςσεθέµματαγεύσης.

41


ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΥπόθεσηΑδυνάτισµμα Κάνατε ποτέ δίαιτα και στο τέλος καταλήξατε µμε περισσότερα κιλά;; Χάσατε βάρος και µμετά από 1-2 χρόνια το πήρατε πίσω;; Έχετε αρχίσει ποτέ δίαιτα, την οποία σύντοµμα εγκαταλείψατε γιατί ήταν πολύ πολύπλοκηγιανατηρηθεί;; Αν ναι, δεν είστε οι µμόνοι! Όσοι από εσάς έχετε κάνει προσπάθειες να αδυνατίσετε, θα έχετε πιθανώς αντιµμετωπίσειταίδιαπροβλήµματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουµμε µμια σχέση αγάπης/µμίσους µμε το φαγητό. Θέλουµμε να τρώµμε γλυκά, αλλά να έχουµμε το σώµμα της Jennifer Aniston. Γνωρίζουµμε τι σηµμαίνει υγιεινό γεύµμα, αλλά παραγγέλνουµμε σουβλάκια και πατάτες τηγανιτές. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια υπάρχει καταιγισµμός αντικρουόµμενων απόψεων για από τις διάφορες δίαιτες: χωρίς άµμυλο, χαµμηλές σε λίπος, µμε συνδυασµμούς τροφίµμων, µμε λαχανόσουπες,µμεµμαγικάτσάγιακαιαςµμην ξεχνάµμετατεστδυσανεξίαςπουπροωθούν διάφοροιψευδο-επιστήµμονες! Είναι αυτονόητο, ότι κανείς δεν σχεδιάζει συνειδητά να αρχίσει να τρώει πολύ ώστε να καταλήξει να µμην του κάνουν τα ρούχα του ή να χρειάζεται χειρουργική επέµμβαση για να χάσει τα περιττά κιλά. Η διατροφική αβεβαιότητα που αντιµμετωπίζουν όσοι προσπαθούν να αλλάξουν τον τρόπο που τρώνε δηµμιουργεί «διατροφικό πανικό», µμε αποτέλεσµμα την επιστροφή στον παλιό, γνώριµμο και ανθυγιεινότρόποδιατροφής.Ηδιατροφική αβεβαιότητα µμπορεί καταστρέψει ακόµμη και τις καλύτερες προθέσεις. Δυστυχώς, στην υπόθεση αδυνάτισµμα είναι τόσο εύκολο να βγεικανείςχαµμένος! Όµμως τα πράγµματα δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Η ζωή είναι αρκετά δύσκολη από µμόνη της… το φαγητό θα πρέπει να είναι εύκολη υπόθεση! Η µμέθοδος Διατροφικής Θεραπείας - ΜΝΤ (Medical Nutrition Therapy&Counseling)δίνειτηλύση.

42

Ηµμέθοδοςαυτήβασίζεταισεέγκυραεπιστηµμονικάδεδοµμένα καιαναγνωρίζεταιαπότονAmericanDieteticAssociationως ηπιοεπιτυχηµμένηµμέθοδοςαπώλειαςβάρους.Απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι έτοιµμοι για τη µμεγάλη αλλαγή: να χάσουνβάροςµμεασφάλειακαιγιαπάντα.Στηρίζεταιστηστενή συνεργασία µμε πιστοποιηµμένους διαιτολόγους/θεραπευτές (RegisteredDietitians)οιοποίοιπαρέχουνέγκυρηδιατροφική καθοδήγηση (nutrition coaching) και υποστήριξη µμε στόχο τηναλλαγήτηςδιατροφικήςσυµμπεριφοράςκαιτηναπόκτηση ενόςυγιεινούτρόπουδιατροφής(nutritionlifestyle). Κάντε το test και διαπιστώστε αν είστε έτοιµμοι ναχάσετετα περιττάσαςκιλάγιαπάντα!Τρόποςβαθµμολογίαςερωτήσεων: 0=Καθόλου,1=Ελάχιστα,2=Λίγο,3=Αρκετά,4=Πάρα πολύ Αυτήτηνπερίοδο: α.Πόσοέτοιµμοιαισθάνεστενααρχίσετεναχάνετεβάρος;; Βαθµμός:___ β.Πόσοέτοιµμοιαισθάνεστενααλλάξετετιςδιατροφικέςσας συνήθειες;; Βαθµμός:___ γ. Πόσο έτοιµμοι αισθάνεστε να αυξήσετε τη φυσική σας δραστηριότητα;; Βαθµμός:___ δ. Πόσο έτοιµμοι αισθάνεστε να ξεκινήσετε ένα πρόγραµμµμα απώλειαςβάρουςκαινατοακολουθήσετεµμέχριναπετύχετε τοστόχοσας;; Βαθµμός:___

ε.Πόσοέτοιµμοιαισθάνεστεναδοκιµμάσετενέεςµμεθόδους/ στρατηγικές προκειµμένου να αλλάξετε τη διατροφική σας συµμπεριφορά;; Βαθµμός:___ Σκεφτείτε πόσο βάρος θα θέλατε να χάσετε και σε πόσο χρονικόδιάστηµμα. στ. Υπολογίζοντας απώλεια βάρους µμισού έως ενός κιλού τηνεβδοµμάδα,πόσορεαλιστικέςείναιοιπροσδοκίεςσας;; Βαθµμός:___ ζ.Πόσοικανοποιηµμένοιθαήσαστανανχάνατετο10%του σηµμερινούσαςβάρουςσε3-4µμήνες;;(π.χ.απώλεια9κιλών στα90κιλά) Βαθµμός:___


ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Υπολογίστετηβαθµμολογίασας: 0-11 Δεν είναι καλή περίοδος για εσάς να ξεκινήσετε ένα πρόγραµμµμα απώλειας βάρους. Η µμειωµμένη ετοιµμότητα για αλλαγήτουτρόπουδιατροφήςθαδηµμιουργήσειπροβλήµματα στην πρόοδό και επίτευξη των στόχων σας. Σκεφτείτε ποιες είναι οι αιτίες που δυσκολεύουν την απόφασή σας να αλλάξετετοντρόποπουτρώτεκαιναχάσετεβάρος. 12-23 Πλησιάζετεστοναείστεέτοιµμοιναξεκινήσετεέναπρόγραµμµμα απώλειας βάρους, αλλά θα πρέπει να βρείτε τρόπους να αυξήσετετοεπίπεδοκινητοποίησήςσας. Σκεφτείτε: αν είχατε ξεκινήσει ένα πρόγραµμµμα απώλειας βάρους πέρσι τέτοια εποχή τώρα θα ζυγίζατε από 5 έως και 25 κιλά λιγότερο, τα ρούχα σας θα ήταν µμερικά νούµμερα µμικρότερα και θα νιώθατε πιο χαρούµμενοι και υγιείς από ποτέ!

24-36 Συγχαρητήρια, είστε έτοιµμοι να ξεκινήσετε ένα πρόγραµμµμα απώλειας βάρους. Η ετοιµμότητά σας είναι το πρώτο και βασικότερο βήµμα της διαδικασίας αλλαγής του τρόπο διατροφής σας. Τα ορατά αποτελέσµματα της απώλειας βάρουςδενείναιπολύµμακριά! Από τη στιγµμή που θα ξεκινήσετε ένα πρόγραµμµμα απώλειας βάρους βασισµμένο στη µμέθοδο ΜΝΤ, σε µμία εβδοµμάδα θα νιώσετε µμεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοέλεγχο, θα κοιµμάστε καλύτερα, θα έχετε µμεγαλύτερη αντοχή κατά τη διάρκειατηςηµμέραςκαιθααρχίσετενααισθάνεστεταρούχα σας λίγο πιο άνετα. Μετά από ένα µμήνα δεν θα µμπορείτε ναφανταστείτετονεαυτόσαςναακολουθείτιςπαλιέςσας συνήθειες διατροφής. Τρεις µμήνες µμετά, οι φίλοι σας θα αρχίσουννααναρωτιούνταιγιαταδιατροφικάσαςµμυστικά!

ΌλγαΚουνάρηM.S.,R.D. RegisteredDietitian/NutritionTherapist

NutritionCounseling&MedicalNutritionTherapy (ΠροσωπικέςΥπηρεσίεςΔιατροφικήςΘεραπείας)

Έλεγχος&ΑπώλειαΒάρουςγιαΕνήλικες:

Εγκυµμοσύνη&Οικογένεια:

NutritionJumpstart-γιαλίγακιλά NutritionLifestyle-γιαπερισσότερακιλά MealReplacements-γιαδύσκολεςπεριπτώσεις EasyNutritionPlan-γιαπολυάσχολους CouplesNutritionClean-Up-γιαζευγάρια BariatricNutrition-γιαχειρουργικέςεπεµμβάσειςπαχυσαρκίας FitForLife-γιαδιατήρησητουαποτελέσµματοςγιαπάντα

WeddingPlanning&WeightGoals-γιαπριντογάµμοσας Prenatal-γιατηνπερίοδοτηςεγκυµμοσύνης Postnatal-γιαµμετάτηνεγκυµμοσύνη/απώλειαβάρους&θηλασµμός FamilyNutritionMakeover-γιαοικογένειες

Παιδιά&Έφηβοι:

ΔιατροφικέςΔιαταραχές ΔιατροφικήΘεραπείαΠαθολογικώνΚαταστάσεων:

Feedingyourbaby-γιατοµμωρόσας KidsNutritionLifestyle-γιαπαιδιά AdolescentNutritionLifestyle-γιαεφήβους

Kαρδιολογικάνοσήµματα,διαβήτης,πολυκυστικέςωοθήκες, γαστρεντερολογικάπροβλήµματα,παιδιατρικάπεριστατικά, σχεδιασµμόςτεχνητήςδιατροφήςκ.α.

Your Personal Nutrition Coach

ΌλγαΚουνάρη,M.S.,R.D. RegisteredDietitian-NutritionTherapist MasterofScience,NewYorkUniversity,USA CertifiedinAdult,AdolescentandChildhoodWeightManagement

Τσακάλωφ11Κολωνάκι-Tηλ.2103388808


ΥΓΕΙΑ

Ιριδολογία Η Ιριδολογία είναι η επιστηµμονική µμέθοδος µμέσα απο την οποίαερµμηνεύονταιη-µμοναδικήγιατονκαθέναµμας-δοµμήτης ίριδαςτωνµματιών.Ηανάλυσηαυτήαποκαλύπτειτιςατοµμικές µμας τάσεις, κλίσεις και ροπές καθώς και τις δυνατότητες και τις ευαισθησίες µμας. Τα µμάτια δεν είναι µμόνο ο καθρέφτης τηςψυχήςµμαςαλλάκαιτηςσωµματικήςκαιψυχοδιανοητικής µμαςυγείας. Ησχέσητηςίριδαςµμετηδιάγνωσητηςκατάστασηςτηςυγείας τουανθρώπουείναιπανάρχαια.Πρωτοεµμφανίζεταιτο3.000 π.ΧστηναρχαίαΑίγυπτοόπουηΙριδολογίασυσχετιζότανµμε τιςασθένειες,ενώοΙπποκράτηςαναφέρεταιστηδιαγνωστική σπουδαιότητα της Ιριδοσκόπησης. Η Δύση ανακάλυψε τη χρησιµμότητα της ιριδολογίας µμόλις τον 19ο αιώνα. Η ιριδολογία απέκτησε τη σύγχρονη µμορφή της στην πρώην Σοβιετική Ένωση όπου πλέον αποτελεί ιατρική ειδικότητα. Σήµμερα, η ιριδολογία χρησιµμοποιείται από γιατρούς και εναλλακτικούς θεραπευτές ως ένα πλήρες ιατρικό τσεκ-απ τουατόµμουσεπαγκόσµμιακλίµμακα. Ο πλούτος των πληροφοριών που υπάρχουν στην ίριδα είναι ιδιαίτερα πολύτιµμος στον τοµμέα της πρόληψης, όπου προσφέρει τη δυνατότητα της έγκαιρης πρόβλεψης

44

ασθενειών που δεν έχουν ακόµμα εκδηλωθεί, ενώ στον τοµμέα της διάγνωσης δίνει τη συνολική εικόνα της υγείας µμας και αποκαλύπτει τα κρυφά αίτια των υπαρχόντων προβληµμάτωνµμαςόπωςαλλεργίες,δυσµμηνόρροια,πάχος, διαταραχές ύπνου, χρόνια κόπωση, στρες, ευερεθιστότητα, πόνοι αρθρώσεων. Μέσω της συνολικής εικόνας που προσφέρει η Ιριδολογία, ο θεραπευτής έχει τη δυνατότητα να δηµμιουργήσει ένα εξατοµμικευµμένο διατροφικό-διαιτητικό µμοντέλο,σύµμφωναµμετιςπροσωπικέςµμαςοργανικέςανάγκες καιευαισθησίες.

Η Ιριδολογία, υπερβαίνοντας τα όρια της φυσικής µμας υπόστασης, προσφέρει πολύτιµμα στοιχεία για τις συναισθηµματικές, νοητικές και πνευµματικές µμας τάσεις και µμπορεί να συµμβάλει σηµμαντικά στην προσπάθεια ανακάλυψης του εαυτού µμας, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τις καταλληλότερες για µμας µμεθόδους για να προάγουµμε την υγεία µμας και να διευρύνουµμε τους προσωπικούς µμας ορίζοντες. ΕλένηΓαννακούρη,Ιριδολόγος-ΟλιστικήΘεραπεύτρια, ΖenMe,Σκουφά73,Κολωνάκι,τηλ.2103612724.


ΥΓΕΙΑ

Μικροβιακέςφλεγµμονές τουγεννητικούσυστήµματος Τοσυχνότεροπρόβληµμακατάτηδιάρκειατηςζωήςτηςγυναίκας

Το συχνότερο πρόβληµμα που θα συντήσει µμια γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της, µμία ή περισσότερες φορές, είναι οι φλεγµμονές του γεννητικού της συστήµματος. Οι φλεγµμονές αυτές µμπορεί να αφορούν τον κόλπο, ως επί το πλείστον ελαφρότερηςµμορφής,ήνααφορούντηνµμήτρακαιτιςσάλπιγγεςµμεσοβαρότερεςσυνέπειεςστηγονιµμότητατηςγυναίκας.

1.ΦλεγµμονέςΚατώτερουΓεννητικούΣυστήµματος (Κόλπος-Τράχηλος) α) Εκδηλώνονται µμε κυρίαρχο σύµμπτωµμα την κολπική έκκριση άλλοτε άλλης χροιάς και οσµμή και συνοδά συµμπτώµματαερυθρότητα,οίδηµμα,πόνοή κνησµμό. β) Αίτια: Συχνότερος µμικροοργανισµμός στις φλεγµμονές του κόλπου (κολπίτιδες) και του τραχήλου (τραχηλίτιδες) είναι οι µμύκητες, µμε κυρίαρχα συµμπτώµματα την λευκή κολπική έκκριση και τον κνησµμό. Άλλοι µμικροοργανισµμοί που συναντώνται είναι ο αιµμόφιλος του κόλπου και οι τριχοµμονάδες που προκαλούν φαιή έκκριση και δυσοσµμία. Σπανιότερα συναντούµμε τα µμυκοπλάσµματα, το ουρεόπλασµμα και τα χλαµμύδια,πουπροκαλούνάτυπησυµμπτωµματολογία. γ) Η διάγνωση απαιτεί κλινική εξέταση και εργαστηριακές µμεθόδους(καλλιέργειακολπικούεκκρίµματος). δ) Η θεραπεία εξαρτάται από το αίτιο και περιλαµμβάνει τον συνδυασµμό φαρµμακευτικών σκευασµμάτων, από του στόµματοςκαιτοπικάχορηγουµμένωνκαιπρέπειπάντοτενα αφοράκαιτονσεξουαλικόσύντροφο. ε) Προφύλαξη: απαιτεί προσεκτική σεξουαλική ζωή, χρήση προφυλακτικού,καλήυγιεινήτωνγεννητικώνοργάνων,µμη άσκοπηχρήσηαντιβιοτικών. Με τα ανωτέρω επιτυγχάνουµμε µμείωση της γυναικολογικής φλεγµμονής, αλλά και παράλληλη αποφυγή ιογενών λοιµμώξεων (ιός κονδυλωµμάτων - ιός έρπητος) ιδιαίτερα δυσµμενώνγιατηνυγείατηςγυναίκας.

2.ΦλεγµμονέςΑνώτερουΓεννητικούΣυστήµματος (Μήτρα-Σάλπιγγες-Ωοθήκες) Οιφλεγµμονέςαυτές,ανκαισπανιότερεςτωνπροηγουµμένων, είναι πολύ σοβαρότερες, διότι µμπορεί να επηρεάσεουν τη γονιµμότητατηςγυναίκας. α) Αίτια: Ως επί το πλείστον οφείλονται σε παρόµμοιους µμικροοργα-νισµμούς µμε τις φλεγµμονές του κόλπου και συνήθως οφείλονται σε µμη θεραπευθείσες κολπικές φλεγµμονές. Τα συνηθέστερα µμικρόβια είναι αναερόβιοι µμικροοργανισµμοί (χλαµμύδια και µμυκόπλασµμα). β) Συµμπτωµματολογία: Τις περισσότερες φορέςηδιαδροµμήείναιάτυπηκαιβουβή.Οι περισσότερες γυναίκες παραπονούνται για άτυποκοιλιακόάλγος,πόνοκατάτηνδιάρκειατηςεπαφής, κολπική έκκριση και µμερικές φορές δεκατική πυρετική κίνηση. γ) Διάγνωση: Είναι έµμµμεση και απαιτεί συνδυασµμό κλινικής εξέτασης, υπερηχογραφήµματος πυέλου, αιµματολογικών εξετάσεωνκαικαλλιέργειεςκολποτραχηλικούεκκρίµματος. δ) Η θεραπεία είναι η χορήγηση, ανάλογα της βαρύτητος, ενδοφλέβιας ή από του στόµματος αντιβίωσης και αντιφλεγµμονωδών σκευασµμάτων. Παραµμεληµμένες καταστάσειςµμπορείνααπαιτήσουνχειρουργικήαντιµμετώπιση. ε) Η πρόληψη είναι παρόµμοια µμε τις φλεγµμονές του κατώτερουγεννητικούσυστήµματος,αλλάκυρίωςηέγκαιρη καισωστήαντιµμετώπισητωνκολπικώνλοιµμώξεων.

ΠαπαποστόλουΘωµμάς,απόφοιτος’76 Μαιευτήρας-Γυναικολόγος ΣυνεργάτηςΜαιευτηρίου‘’ΙΑΣΩ’’, 6974441648,2106460069

45


ΥΓΕΙΑ

ΧειρουργώνταςµμετοDaVinci

ΤοροµμπότπουφέρνειεπανάστασηστηνΙατρική.ΣτηνΕυρώπηυπάρχουν119.ΗΕλλάδαµμόλιςυποδέχτηκετοτρίτο.

Ανσήµμεραζούµμετηνεποχήόπουταροµμπότκάνουνδυναµμικά τηνεµμφάνισήτουςστοχειροργείο,είναιγιατίτοοφείλουµμεσε µμεγάλο βαθµμό στη στρατιωτική έρευνα και την εξερεύνηση του διαστήµματος.Οκοινόςπαρονοµμαστήςκαιστιςδύοπεριπτώσεις είναι η ανάγκη παροχής ιατρικής βοήθειας από απόσταση, από γιατρούςπουθαµμπορούνµμεασφάλειαναχειρουργήσουντον τραυµματίαστοπεδίοτηςµμάχηςκαιτοδιάστηµμαχωρίςναείναι παρόντες.Ένατέτοιοσύστηµμα,τοGreenTelepresenceSurgery System, που ανέπτυξαν τη δεκαετία του 1990 επιστήµμονες από το Ερενυητικό Κέντρο του Στάνφορντ, είναι ουσιαστικά ο «πρόγονος» του ροµμποτικού χειρουργού του Ιατρικού Κέντρου και του Υγεία, αφού αποτέλεσε το πρωτότυπο πάνω στο οποίο βασίστηκε η αµμερικανική εταιρία Intuitive Surgical για να σχεδιάσειτοDaVinci.Οιδηµμιουργοίτου,οιΑµμερικανοίΦρεντ ΜολκαιΡοµμπΓιανγκ,ολοκλήρωσαντηνκατασκευήτουπρώτου ροµμπόττο1997,αποφασίζονταςνατουδώσουντοόνοµμάτου ωςφόροτιµμήςστονδάσκαλοτηςΑναγέννησης.

46

Μέχρισήµμεραπάντως,τοDaVinciδεναξιοποιείταιτόσοστην τηλεχειρουργική,όσοστηντελειοποίησητηςλαπαροσκόπησης. Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι µμια νέα σχετικά τεχνική (ηπρώτηεπέµμβασηέγινεµμόλιςτο1978)που,όπωςκαιστην περίπτωση του ροµμπότ, πραγµματοποιείται µμέσω µμικροσκοπικών τοµμών από όπου εισάγονται τα ειδικά µμικροεργαλεία (τα λαπαροσκοπικά «τροκάρ») και η κάµμερα από την οποία ο χειρουργόςβλέπειτηνπεριοχήστηνοποίαπαρεµμβαίνει.Σήµμερα, ησυντριπτικήπλειονότητατωνεγχειρήσεωνµμπορείναγίνειµμε λαπαροσκόπηση, µμε συνέπεια πολύ µμικρότερο τραυµματισµμό από τις κλασικές «ανοιχτές» επεµμβάσεις και µμικρότερο χρόνο ανάρρωσης.Σεαντίθεση,όµμως,µμετονροµμποτικόχειρουργό,ο χειρισµμόςτωνεργαλείωνγίνεταιαπευθείαςαπότονγιατρό,ενώ ηεικόνααπότηνκάµμεραείναιδισδιάστατη,κάτιπουσηµμαίνειότι η χειρουργική οµμάδα πρέπει να έχει µμεγάλη εµμπειρία και γνώση τηςτεχνικήςώστενααποφευχθούντυχόνεπιπλοκές.


ΥΓΕΙΑ Οανθρώπινοςπαράγοντας Η κάµμερα του Da Vinci µμπορεί να µμεγεθύνειτοοπτικόπεδίοέωςκαι15 φορές, δείχνοντας µμε λεπτοµμέρεια τους ιστούς και τα αιµμοφόρα αγγεία γύρω από την περιοχή της εγχείρησης. Το πιο σηµμαντικό όµμως είναι ότι προσφέρι πιο ρεαλιστική, τρισδιάσατη εικόνα και µμάλιστα πιο σταθερή απ’ ό,τι η κλασική λαπαροσκόπηση,αφούοάξονάςτης στηρίζεταισεέναναπότουςτέσσερις βραχίονες του ροµμπότ και δεν συγκρατείταιαπότοανθρώπινοχέρι. Το ίδιο ισχύει και για τα χειρουργικά εργαλείατουροµμπότ,ταοποίαµμέσω των βραχιόνων του µμπορούν να αντισταθµμίσουν το φυσικό τρέµμουλο τωνχεριώντουχειρουργού,αλλάκαι να προσεγγίσουν σηµμεία στα οποία δύσκολα θα έφταναν τα κλασικά λαπαροσκοπικά «τροκάρ». Το µμόνο που χρειάζεται να κάνει ο γιατρός είναιναπεράσειταδάκτυλάτουµμέσα στις ειδικές θήκες των δύο «joystick»στηνκονσόλα,καιναµμιµμηθεί µμεταχέριατουτηθέσηπουθέλεινα πάρουνοιβραχίονες.Ταjoystickείναι κατάλληλα σχεδιασµμένα ώστε να µμεταφέρουν τις κινήσεις του καρπού σταεργαλεία. Παρόλο που τα joystick, τα µμόνιτορ, ακόµμη και η παρουσία του ίδιου του ροµμπότ, δίνουν τη αίσθηση ότι µμηχανήµματα σαν το Da Vinci είναι «παιχνιδάκια», στην πραγµματικότητα, ησωστήχρήσητουDaVinciόχιµμόνο προυποθέτει µμεγάλη εµμπειρία στη λαπαροσκόπηση, αλλά και άριστηγνώσητηςκλασικήςχειρουργικήςώστεανυπάρξεικάποιο απρόοπτο, η επέµμβαση να συνεχιστεί ακόµμα και µμε «ανοιχτό» χειρουργείο.Βέβαια,απότηστιγµμήπουτοπρώτοροµμπότµμπήκε στη χειρουργική αίθουσα, οι εξελίξεις θα είναι από εδώ και στο εξήςραγδαίες.Γιαπαράδειγµμα,ηαναβαθµμισµμένηέκδοσητουDa VinciHD,προσφέρειµμεγαλύτερηευκρίνειακαιτηδυνατότητανα παρακολουθείοχειρουργόςπάνωστηνοθόνητιςδιαγνωστικές εξετάσεις του ασθενούς, ώστε να µμπορεί να τις αντιπαραβάλλει σεπραγµματικόχρόνοµμετηνεικόναπουβλέπειστοενδοσκόπιο. 700DaVinciστονκόσµμο Τοροµμπόταυτό,µμαςδίνειµμιαπρόγευσηγιατοπώςθαγίνονται, σύµμφωναµμετουςειδικούς,ολοένακαιπερισσότερεςεγχειρήσεις τις επόµμενες δεκαετίες: µμε τη συνδροµμή µμηχανηµμάτων όπως το DaVinci,οιγιατροίθαεπεµμβαίνουνµμεεκπληκτικήακρίβειαστην περιοχή που θέλουν να χειρουργήσουν, µμειώνοντας δραστικά την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Από τον Σεπτέµμβριο του 2006πουτοπρώτοιδιωτικόνοσοκοµμείοαγόρασετοµμηχάνηµμα, έχουν πραγµματοποιηθεί πάνω από 150 εγχειρήσεις µμε το Da Vinci,έτσισήµμερααυτέςοιεπεµμβάσειςναθεωρούνταιπερίπου... ρουτίνας.Μεταξύάλλωνέχουνγίνειγυναικολογικέςεγχειρήσεις,

κολεκτοµμές, σπληνεκτοµμές, αφαιρέσεις παγκρέατος, σκωληκοειδεκτοµμές,αλλάκαιδιορθώσειςγαστροοισοφαγικής παλινδρόµμησης.Τοροµμπότχρησιµμοποιείταικαιαπόουρολόγους, για την αφαίρεση προστάτη και επεµμβάσεις στα νεφρά και την κύστη, ενώ πολύ σύντοµμα αναµμένεται να ολοκληρωθεί η εκπαίδευσηκαιτωνγιατρώντουτµμήµματοςΚαρδιοχειρουργικής, ώστε να πραγµματοποιούν µμε το Da Vinci εγχειρήσεις by pass και αντικατάστασης της µμιτροειδούς βαλβίδας. Αυτά σηµμαίνουν µμε απλά λόγια µμικρότερη περίοδο νοσηλείας, πολύ λιγότερο µμετεγχειρητικόπόνο,αλλάκαιµμείωσητηςπιθανότηταςεµμφάνισης επιπλοκών. Η εµμπειρία του εξωτερικού µμαρτυρεί ότιτοDaVinci µμπορεί να αλλάξει τον τρόπο µμε τον οποίο γίνονται ακόµμη και δύσκολεςµμέχρισήµμεραεπεµμβάσεις. ΤιγίνεταιστηνΕλλάδα ΠέρααπότοΙατρικόΚέντροΑθηνών,στηνΕλλάδαεγχειρήσεις µμετοDaVinciπραγµματοποιούνταιστοθεραπευτήριοΥγεία,το οποίο απέκτησε τον ροµμποτικό χειρουργό πριν από περίπου έξι µμήνες.ΑνκαιτοΣεπτέµμβριοτου2006τοΥπουργείοΥγείαςείχε δεσµμευθεί να εξοπλίσει το Λαϊκό Νοσοκοµμείο µμε το ροµμπότ, η διαδικασία αγοράς του ολοκληρώθηκε µμόλις τον Ιούλιο, λόγω τηςχρονοβόρουγραφειοκρεατίαςπουισχύειγιαόλεςτιςκρατικές προµμήθειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το νοσοκοµμείο έπρεπε να υποβάλειδιεθνήδιαγωνισµμόγιατοµμηχάνηµμα,παρόλοπουαυτό κατασκευάζεταιαπόµμίαεταιρίασεόλοτονκόσµμο! Επίσης, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµμίου Αθηνών έχει ιδρύσει εδώ και τρία χρόνια το (µμοναδικό στη χώρα µμας) ειδικό µμεταπτυχιακόπρόγραµμµμα«ΕλάχισταΕπεµμβατικήςΧειρουργικής, ΡοµμποτικήςΧειρουργικήςκαιΤηλεχειρουργικής». Τηλεχειρουργικήσήµμερα,ροµμπότστιςφλέβεςαύριο Έξι χρόνια έχουν περάσει από την πρώτη τηλεχειρουργική επέµμβασηπουέγινεστονκόσµμο,τηνεγχείρησηΛίντµμπεργκ,κατά την οποία µμια οµμάδα γιατρών από τη Νέα Υόρκη αφαίρεσε τη χοληδόχοκύστητηςασθενούςστοΣτρασβούργοµμετηςβοήθεια ενόςροµμπότπαρόµμοιουµμετοDaVinci.Τέτοιεςπρωτοποριακές δοκιµμές θέτουν τις βάσεις για επεµμβάσεις από απόσταση, όπου ο ασθενής θα νοσηλεύεται π.χ. σε ένα νησί του Αιγαίου και ο γιατρός του θα τον χειρουργεί από την Αθήνα και µμάλιστα µμε τη ροµμποτική χειρουργική, σε λίγα χρόνια, τέτοιες επεµμβάσεις µμπορούνναγίνονταισεκαθηµμερινήβάση. Στο απώτερο µμέλλον προβλέπεται ότι οι ροµμποτικοί χειρουργοί θαµμικρύνουνσεµμέγεθοςόλοκαιπερισσότερο,ώστεναγίνουν πιο εύχρηστοι. Ήδη, ο αµμερικανικός στρατός πειραµματίζεται µμε «Da Vinci µμινιατούρες» που θα µμεταφέρονται πιο εύκολα στο πεδιό της µμάχης. Επίσης, εκτιµμάται ότι θα αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στους γιατρούς να επεµμβαίνουν πριν ακόµμα εκδηλωθούν τα πρώτα συµμπτώµματα τηςνόσου.Οιεξελίξεις,µμάλιστα,φαίνεταινατονεπιβεβαιώνουν: πριναπόλίγουςµμήνες,Ισραηλινοίεπιστήµμονεςανακοίνωσανότι ανέπτυξανέναµμικροροµμπότ,τοοποίοµμετηλεχειρισµμόµμπορείνα κινηθεί µμέσα στις φλέβες και τις αρτηρίες, ενώ το Πανεπιστήµμιο Carnegie Mellon παρουσίασε το σύστηµμα Heartlander, µμια µμηχανική«κάµμπια»,πουελέγχεταιµμεjoystickκαιµμπορείναέρπει κατάµμήκοςτηςκαρδιάς. Σηµμείωση: Στα πλαίσια του Επαγγελµματικού Προσανατολισµμού που πραγµματοποιήθηκε από τον Σύλλογο Αποφοίτων και τη Νέα Γενιά Ζηρίδη, µμαθητές της 3ης Γυµμνασίου και της 1ης Λυκείου επισκέφθηκαντοθεραπευτήριοΥγεία,όπουκαιενηµμερώθηκαναπό ειδικευµμένουςεπιστήµμονεςγιατοDaVinci.

47


ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΝευρικήΑνορεξία Η νευρική ανορεξία αποτελεί ψυχογενή διατροφική διαταραχή, που συνίσταται στον παράλογο φόβο του πάχουςκαιχαρακτηρίζεταιαπόαυτοεπιβαλλόµμενηασιτίακαι απίσχνανση, µμε αποτέλεσµμα απώλεια βάρους που ξεπερνά το25%τουφυσιολογικού. Σύµμφωναµμεταδιαγνωστικάκριτήριατοάτοµμοπουπάσχει: •αρνείταιναδιατηρήσειένακανονικόγιατούψοςτουβάρος •διακατέχεταιαπόέντονοφόβοπροσθήκηςκιλών •παρουσιάζειδιαταραγµμένηεικόνασώµματοςκαι •δενέχειπαρουσιάσειέµμµμηνορύσηγιατρειςσυνεχόµμενες περιόδουςσεπερίπτωσηπουηπερίοδοςέχειήδηαρχίσει. Ενδεικτικά στοιχεία για την αναγνώρισή της είναι η έντονη ενασχόληση µμε δίαιτες αδυνατίσµματος και η καταµμέτρηση θερµμίδων, η έντονη άσκηση, η δυσαρέσκεια ως προς το σώµμα,οιενοχέςµμετάτοφαγητό,ηχρήσηδιουρητικώνκαι σκευασµμάτων για µμείωση βάρους, η αποφυγή πρόσληψης τροφής δηµμοσίως, καθώς και η απότοµμη ελάττωση του βάρους,ηεπικάλυψητουσώµματοςµμεχνούδι,οικιτρινισµμένες παλάµμες χεριών, οι πρησµμένοι σιελογόνοι αδένες, η ξηροδερµμίακαιταεύθρυπταµμαλλιά. Τασυµμπτώµματααυτάµμπορούνναεκδηλωθούνσεόλεςτις ηλικίες, εντούτοις, είναι συχνότερα στην εφηβεία µμεταξύ 13 και 20 ετών και µμάλιστα στις γυναίκες, µμε το 0,5 µμε 1% περίπου του γυναικείου πληθυσµμού να πληρεί τα διαγνωστικάκριτήρια.Πρόκειταιγιαµμιαασθένειαπολύπλοκη µμε πολυπαραγοντική αιτιολογία, η οποία έχει αποδοθεί σε πολιτισµμικές, ψυχολογικές, περιβαλλοντικές επιρροές, ενώ τελευταία µμελετάται η γονιδιακή επίδραση στην επηρρέπεια του ατόµμου εµμφάνισης διατροφικών διαταραχών που φαίνεταιναπαίζεισηµμαντικόρόλο.

48

Ηνευρικήανορεξίαµμπορείναεπιδράαρνητικάστηνποιότητα ζωήςτουατόµμου,σετοµμείςόπωςτονεπαγγελµματικόκαιτων διαπροσωπικώνσχέσεων.Κυρίωςόµμωςπαρουσιάζεικλινικές επιπλοκές όπως χαµμηλό καρδιακό σφυγµμό, υποθερµμία, καχεξία, απώλεια µμυϊκής µμάζας, οστεοπενία, υπόταση, αναιµμία, νεφρική και καρδιακή δυσλειτουργία, ξηροδερµμία, ενώτοποσοστόθνησιµμότηταςκυµμαίνεταιµμεταξύ5και15%. Τονίζεται ότι ο όρος ανορεξία µμπορεί να θεωρηθεί αποπροσανατολιστικός µμε την έννοια ότι η διαταραχή της όρεξης δεν επέρχεται παρά σε προχωρηµμένο στάδιο της ασθένειας.Μάλισταπεριστασιακάµμπορείναπαρουσιάζονται βουλιµμικά επεισόδια µμε αποτέλεσµμα να αναγνωρίζονται δύο µμορφές ανορεξίας: α) η περιοριστικού τύπου η οποία χαρακτηρίζεται από στέρηση του φαγητού και β) η περιοριστικού – βουλιµμικού τύπου η οποία εναλλάσσεται µμε συχνά βουλιµμικά επεισόδια, που ακολουθούνται από προκλητούςεµμετούς. Η θεραπευτική αντιµμετώπιση της ανορεξίας απαιτεί εποικοδοµμητική συνεργασία µμεταξύ γιατρού, διαιτολόγου καιψυχολόγου.Ωςπρωταρχικοίστόχοιτίθενταιησταδιακή αποκατάσταση του βάρους, της οργανικής λειτουργίας κα του επιπέδου των ηλεκτρολυτών, των βιταµμινών και των µμετάλλων.Παράλληλαπαρέχεταιηαπαραίτητηψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση προκειµμένου το άτοµμο να αποκαταστήσειτησχέσητουµμετοφαγητόκαιναυιοθετήσει µμιαρεαλιστικήεικόνασώµματος. ΒάσιαΚαρπαθίου,Διατροφολόγος,απόφοιτη’02


ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Διαδικτυακέςσχέσεις Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε εκατοµμµμύρια ανθρώπων να επικοινωνήσουν είτε µμέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)είτεδιαδικτυακώνκοινοτήτωνσυζήτησης(forums). Λαµμβάνοντας υπόψη την ευρύτητα των πληροφοριών που παρέχονται και το µμεγάλο αριθµμό των χρηστών από ποικίλες οµμάδες του πληθυσµμού και από όλα τα κοινωνικά στρώµματα, είναιενδιαφέρονναεξετάσουµμετοείδοςκαιτηνποιότητατων σχέσεωνπουδηµμιουργούνται. Παλαιότερες µμελέτες υποστηρίζουν ότι δεν είναι εφικτή η δηµμιουργία αληθινών σχέσεων µμέσω του διαδικτύου1. Θεωρούνότιοισχέσειςείναιεπιφανειακέςκαιαπρόσωπεςµμιας καιδενυπάρχειηπροσωπικήεπαφή.Χάνονταιοιπληροφορίες που λαµμβάνουµμε από την κίνηση, εµμφάνιση, το βλέµμµμα, τον τόνο της φωνής του συνοµμιλητή. Η φυσική εγγύτητα είναι προαπαιτούµμενηγιατηδηµμιουργίαµμιαςσχέσηςµμιαςκαιφέρνει τηνεξοικείωση. Νεότεροιόµμωςεπιστήµμονεςυποστηρίζουνότικαιοιαληθινές σχέσεις δεν είναι πλέον σπάνιες µμέσω του διαδικτύου2. Οι χρηστές email και κοινοτήτων συζήτησης δηλώνουν ότι τα χρησιµμοποιούν για να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν φιλίες, ναδιασκεδάσουνπαίζονταςπαιχνίδια,ναλάβουνήναδώσουν συναισθηµματική υποστήριξη, ξεπερνώντας διαµμέσου του διαδικτύου τις δυσκολίες και τους περιορισµμούς που φέρνει η απόσταση και ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Η αντίληψη ότι το προφίλ των προσώπων που συνάπτουν προσωπικές σχέσεις στο διαδίκτυο είναι συνήθως µμοναχικοί τύποι, µμε δυσκολία στις συναναστροφές, είναι λανθασµμένη. Στην πραγµματικότητα, άνθρωποικαιαπόταδύοφύλα(περισσότερεςγυναίκες)χωρίς κανένα πρόβληµμα στη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων

χρησιµμοποιούντοΊντερνετγιατονίδιοσκοπό. Φυσικό είναι σε µμία πρώτη και από απόσταση επικοινωνία µμε αγνώστους να υπάρχει καχυποψία και έλλειψη εµμπιστοσύνης, αλλάµμετονχρόνοείναιδυνατόνναεξελιχθούναπόαπρόσωπες και επιφανειακές σε πιο προσωπικές σχέσεις αµμοιβαίας εµμπιστοσύνης. Η ανταλλαγή απόψεων σε σύγχρονα θέµματα, η καθηµμερινή επικοινωνία, η µμε την πάροδο του χρόνου αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών και συναισθηµμάτων ανάµμεσα σε χρήστεςτουδιαδικτύου,έστωκαιχωρίςτηνπροσωπικήεπαφή, συχνά βοηθούν στη δηµμιουργία αληθινών σχέσεων. Αξίζει να σηµμειωθεί ότι τέτοιου είδους πρώτες διαδικτυακές γνωριµμίες συµμπληρώνονται και από άλλες µμορφές επικοινωνίας, όπως το τηλέφωνο, η αλληλογραφία και η πρόσωπο µμε πρόσωπο γνωριµμία. Οι τελευταίες λοιπόν µμελέτες υποστηρίζουν το µμέλλον και την ποιότητα κάποιων σχέσεων που αναπτύσσονται µμέσω διαδικτύουεφόσονυπάρχειειλικρινήςδιάθεσηγιαεπικοινωνία. Μήπωςαυτόδενσυµμβαίνεικαιστηνκαθηµμερινότητάµμας;; ΤηςΕλένηςΠρέβεζα, καθηγήτριαςInternationalBaccalaureate τηςΝέαςΓενιάςΖηρίδη. 1.KieslerSandSproullL(1992).Groupdecisionmakingandcommunicationtechnology.OrganisationBehaviourandHumanDecisionProcesses. 52pp96-123. 2.ParksMandFloydK(1996).Makingfriendsincyberspace.Journalof Communication.46(1)pp21-32.

49


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιαδέσιµμο!

TάκηςΠουρναράκης*,απόφοιτoς’89 Ιστορίεςνεοελληνικήςτρέλαςόλοιέχουµμεναδιηγηθούµμε,η συγκεκριµμένηείναιενδεικτικήτηςνοοτροπίας:«Ποιοςείσαι εσύπουθαµμουπειςεµμέναπώςναοδηγήσω».ΟΈλληνας θεωρείότιηκαθηµμερινήτριβή–εξοικείωσηµμετοαυτοκίνητο τον καθιστά αυτόµματα «οδηγάρα» και «ειδικό». Όπως η Ελληνίδαµμητέραθεωρείότικάνειτοκαλύτερογιατοπαιδί της, ενώ στην πραγµματικότητα η άγνοιά της πολλές φορές την καθιστά επικίνδυνη. Το χειρότερο δεν είναι να έχεις άγνοια,τοχειρότεροείναιναµμηντοξέρεις. Με την ευκαιρία της παρουσίασης της νέας 911 στις ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις της Porsche στη Μεταµμόρφωση ήρθε στη χώρα µμας ο δοκιµμαστής της εταιρείας και δύο φορές παγκόσµμιος πρωταθλητής ράλι, ΒάλτερΡερλ. ΜιλώνταςµμαζίτουγιατονέοκιβώτιοδιπλούσυµμπλέκτηPDK µμαςείπεότιείναιπολύσηµμαντικόότιεπιτρέπειαλλαγήχωρίς διακοπήστηνπαροχήισχύος:«Ταπερισσότεραατυχήµματα γίνονται όταν ο οδηγός αφήνει το γκάζι στην κορυφή της στροφής»κατέληξεοΓερµμανόςπου15χρόνιατώραοδηγεί σε πίστες και δρόµμους όλες τις Porsche και λέει στους µμηχανικούςτηςεταιρείαςποιοδρόµμοναακολουθήσουνστο σετάρισµμα. Αυτό το απλό προφανές που είπε ο Ρερλ µμεταφέραµμε κατά τηδιάρκειατηςτηλεοπτικήςµμετάδοσηςτηςF1.

Η αντίδραση απίστευτη, πολλοί ζητούσαν εξηγήσεις «εγώ έχω µμπροστοκίνητο, εµμένα µμου γλιστράει στην είσοδο» και άλλατέτοιαγραφικά… Όµμωςτοπράγµμασοβαρεύεισ’αυτέςτιςαντιδράσεις:«Πρέπει νασυλληφθείτεκαιοιδύοπουλέτεστοκόσµμοναµμηναφήνει τογκάζιστηστροφή,ποιοςείσαισυπουθαµμουπειςπώςθα οδηγήσω,άσχετε,επικίνδυνε…»καιάλλαλιγότερακόσµμια. Έτσι ακριβώς, ο Ελληνάρας έχει άποψη (!), ποιος είναι παρακαλώ αυτός ο Ρερλ που θα του πει να µμην αφήνει γκάζιστηστροφή,ποιοςείναιαυτόςοΠουρναράκηςπουτο µμεταφέρει… Χρόνια τώρα οι µμηχανικοί των εταιρειών εξελίσσουν ηλεκτρονικά βοηθήµματα γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, για να προστατέψουν τον οδηγό από τον εαυτό του και την άγνοιά του. «Δεν σβήνω ποτέ τα ηλεκτρονικά βοηθήµματα στον δρόµμο» µμας είπε ο Ρερλ «δεν έχω να κερδίσω τίποτα σε ταχύτηταενώκερδίζωσεασφάλεια.ΣτηΣουηδίασεπαγωµμένη επιφάνεια έκανα καλύτερο χρόνο µμε τα ηλεκτρονικά ΟΝ. Στηνπίστασειδανικέςσυνθήκεςελάχιστοικορυφαίοιοδηγοί αγώνωνµμπορούνµμετάαπόπολύεξοικείωσηκαιπροσπάθεια ναβρουνκάποιαδιαφορά,σβήνοντάςτα». Είστε ένας απ’ αυτούς και απλώς δεν το ξέρουµμε;; Ή µμήπως δενείστεκαιαπλώςδεντοξέρετε;;*ΟTάκηςΠουρναράκηςείναιαρθρογράφοςσεθέµματααυτοκινήτουκαιπαρουσιαστήςτηςεκποµμπήςFormula1.

50


Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2008 10:00 - 14:00 Νέα Γενιά Ζηρίδη Σπάτα 19004 Αττική οδός - έξοδος 16Ρ προς Ραφήνα Τηλ: 210 6685802, 210 6685766 www.ziridis.gr

και... οικολογικά

Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να κυκλοφορώ» έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την ασφαλή συνύπαρξη οχημάτων και πεζών, την πρόληψη ατυχημάτων αλλά και τους τρόπους οικολογικής μετακίνησης. Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές προσεγγίζουν βιωματικά το θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής και μαθαίνουν μέσα από την πράξη.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Κυκλοφοριακό Πάρκο Aυτοκινήτων, Οικολογική μετακίνηση με ποδήλατο, Καλλιτεχνικές δημιουργίες, Θεατρική έκφραση, Εξομοιωτής οδήγησης (Simulator), Εμπλουτισμένη εκπαίδευση, VW... και κυκλοφορώ

Ενημερωτικές δραστηριότητες

Προτάσεις για την οδική ασφάλεια, Βιωματικές δραστηριότητες, Κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, Οικολογική κινητικότητα, Συντήρηση αυτοκινήτου και επιλογή αξεσουάρ, Ανακύκλωση οχημάτων, Μέτρα σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος (Α΄Βοήθειες)

Ψυχαγωγικές δραστηριότητες

T-Shirt Painting με οικολογικά μηνύματα, Τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα (Μοντελισμός), Σύγχρονα μοντέλα αυτοκινήτων, Αυτοκίνητα αντίκες, Παιχνίδια, Face Painting, Εστιατόριο-Café, Διαγωνισμοί και δώρα για μικρούς και μεγάλους

Διοργανωτές

Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγός

Υπό την Αιγίδα

∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

Υποστηρικτές


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«ΒασιλιάςΛηρ»τουΣαίξπηρ Τη Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2008, ο Όµμιλος Υποκριτικής Τέχνης των Eκπαιδευτηρίων Νέα Γενιά Ζηρίδη παρουσίασε τηντραγωδίατουΣαίξπηρ,«ΒασιλίαςΛηρ»,σεµμετάφραση Ερρίκου Μπελιέ και σκηνική διδασκαλία του φιλολόγου καθηγητήτωνεκπαιδευτηρίωνµμαςκ.ΝίκουΜακαρόνα. Ο«ΒασιλιάςΛηρ»είναιέργοβαθιάπρωτοποριακόγιατίθέτει ζητήµματα ηθικής, φιλοσοφίας και θεατρικής πρακτικής. Τα πρόσωπακινούνταισεµμιαεπίπεδησκηνή,χωρίςυπερκείµμενες αναφορές ή προορισµμούς. Σκοντάφτουν σε ένα κενό από ουσίακόσµμο,σεένακόσµμοεξίσουαπαθήστηνύπαρξηκαι την ανυπαρξία. Μοναδικό νόηµμα είναι η τρέλα, γι αυτό ο τρελός γελωτοποιός υφίσταται ως αναγκαίο παραπλήρωµμα του βασιλιά µμέχρι την τελική ανταλλαγή ρόλων: Ο τρελός βασιλεύει στη συνείδηση του βασιλιά, αφού αυτός υιοθετεί τον ρόλο του. Μετά την τρέλα ακολουθεί ο θάνατος, ως έσχατος συµμβολισµμός της αποδόµμησης του βασιλικού ρόλου και αναδόµμησης της ανθρώπινης ουσίας. Ο βασιλιάς τρελαίνεταικαιτελικάπεθαίνειγιανααναδυθείαπόµμέσατου οάνθρωπος,απογυµμνωµμένοςαπόπροκαθορισµμούςτίτλων καιψευδεπίγραφωνρόλων. Ο «Βασιλιάς Ληρ» συνεχίζει την παράδοση του Οµμίλου Υποκριτικής Τέχνης. Γι αυτό η παράσταση αφιερώθηκε στη µμνήµμη του κορυφαίου έλληνα ηθοποιού Αιµμίλιου Βεάκη,

52

που ερµμήνευσε τον οµμώνυµμο ρόλο στο Εθνικό Θέατρο το 1938.ΑνάµμεσαστουςθεατέςήτανκαιηηθοποιόςΜαρία Κεχαγιόγλου, πρόσφατα βραβευµμένη µμε το Έπαθλο Κοτοπούλη, η οποία διατύπωσε θετικότατα σχόλια για την παράσταση και συνεχάρη τα µμέλη του Οµμίλου για το γεγονός ότι ανέδειξαν την πνευµματική διάσταση του έργου αποδίδοντας µμε πάθος και ένταση τους πολυδιάστατους ρόλους. Ο «Βασιλιάς Ληρ» θα παρουσιαστεί τη νέα σχολική χρονιά στους µμαθητές Γυµμνασίου-Λυκείου και στη συνέχεια θα συµμµμετάσχεισεδιάφοραφεστιβάλ. Ο Όµμιλος Υποκριτικής Τέχνης, που καταπιάνεται πρώτη φορά µμε το σαιξπηρικό έργο, συµμπληρώνει φέτος 8 χρόνια ευδόκιµμης παρουσίας. Προηγήθηκαν η «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή(2001),οι«Βάκχες»τουΕυριπίδη(2002,2005), η«Ορέστεια»τουΑισχύλου(2004),η«Εκάβη»τουΕυριπίδη (2007),ο«ΜατωµμένοςΓάµμος»καιτο«ΣπίτιτηςΜπερνάρντα Άλµμπα» του Λόρκα (2003, 2006). Όλες οι προηγούµμενες παραστάσειςσυµμµμετείχανσεδιαγωνισµμούςκαιτιµμήθηκανµμε ποικίλεςδιακρίσεις. Ιδρυτής και καλλιτεχνικός υπεύθυνος του Οµμίλου είναι ο φιλόλογος καθηγητήςκ.ΝίκοςΜακαρόνας.


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αποφοίτηση ΤηνΠέµμπτη,26Ιουνίου,στις9.00µμ.µμ.έγινεµμεµμεγάληεπιτυχία ηκαθιερωµμένητελετήαποφοίτησηςτηςΓ΄Λυκείουκαιτου InternationalBaccalaureateτηςΝέαςΓενιάςΖηρίδη.Αυτή τηφοράηπαραδοσιακήτελετήδιανθίστηκεµμεαποσπάσµματα κλασικήςµμουσικής,πουεκτέλεσεαπότοΚουιντέτοΧάλκινων Πνευστών της Εθνικής Ορχήστρας. Κλασικά επίσης κοµμµμάτια έπαιξε στο πιάνο η τελειόφοιτος του 2008, Ιωάννα Τσαγκαροπούλου. Στους τελειόφοιτους µμίλησε µμία από τις σηµμαντικότερες προσωπικότητες στον χώρο του πανεπιστηµμίου και της πολιτικής, ο καθηγητής, πρώην υπουργός και νυν βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος σ΄ έναν εµμπνευσµμένο λόγο επισήµμανε την οµμορφιά της φοιτητικής ζωής,τιςδυνατότητεςπουξανοίγονταιµμπροστάτουςκαθώς και τις ευθύνες τους απέναντι στον εαυτό τους και στην κοινωνία. Μετά την τελετή το σχολείο παρέθεσε γεύµμα στους µμαθητές, γονείςκαιεκπαιδευτικούςκάτωαπότουςήχουςτηςνεανικής ορχήστραςτουΔηµμήτρηΚοριαλά.

53


ΝΕΑΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚέντροΠληροφορικής

ΝέαςΓενιάςΖηρίδη-KnowledgeDynamics Ηεκπαίδευσηστηνπληροφορικήαποτελείένααπόταισχυρότερα εφόδιαγιατοµμέλλοντωνπαιδιώνµμας.Μόνοόταντουςπροσφέρεται σεµμικρήηλικίαµμπορείναταωθήσειναξεχωρίσουν. Το Κέντρο Πληροφορικής Νέας Γενιάς Ζηρίδη – Knowledge Dynamics παρέχει πιστοποιήσεις µμε την επαγγελµματική τεκµμηρίωση της Microsoft και την ακαδηµμαϊκή τεκµμηρίωση του Αριστοτελείου ΠανεπιστηµμίουΘεσσαλονίκης(ACTA). Το πρόγραµμµμα απευθύνεται σε µμαθητές από Γ’ Δηµμοτικού έως Γ’ Λυκείου. Οιµμαθητέςµμαςκατέλαβαντην1ηθέσηστηνΕλλάδακαιτην5ηΘΕΣΗ στον κόσµμο στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Microsoft2007και2008.(www.ziridis.gr/kditacademy)

54


ΝΕΑ

Όµμιλος Επιχειρηµματικότητας Facebook ΤηνΤρίτη24Ιουνίου2008,οΌµμιλος«ΕικονικήΕπιχείρηση» παρουσίασε το πρόγραµμµμα της «Εταιρείας» που σύστησαν 13 µμαθητές της Α΄ Λυκείου µμε την επωνυµμία «Fantasy Joins Reality» (F.J.R.) στο πλαίσιο ενός προγράµμµματος επειχειρηµματικότηταςγιατουςνέουςαπότηνΕθνικήΤράπεζα. Η παρουσίαση έγινε στο µμέγαρο Καρατζά της Εθνικής ΤράπεζαςστηνπλατείαΚοτζιά. , Η εταιρεία είχε ως σκοπό την παραγωγή κοσµμηµμάτων για µμαθητέςτουσχολείου.Υπεύθυνοςτουπρογράµμµματοςήταν οκαθηγητήςκ.ΑλέξανδροςΚρόκος,ενώσύµμβουλοςmanagerτηςΕθνικήςΤράπεζαςηκ.ΘεοδώραΛάσκαρη,ηοποία κατηύθυνετιςδραστηριότητεςτηςεταιρείαςFJR.

Ενηµμερώνουµμε τα µμέλη του Συλλόγου µμας ότι το επίσηµμο groupτουΣΑΛΑστοFacebookείναιτο«ZiridesSchool»,το οποίοήδηαριθµμείπερισσότερααπό700µμέλη.Σαςκαλούµμε να εγγραφείτε στο Group αυτό ώστε να δηµμιουργηθεί ένας ακόµμαδίαυλοςεπικοινωνίαςµμεταξύτωνµμελώντουΣυλλόγου µμας,στονοποίοµμπορείτενακαταχωρείτετιςσκέψειςσαςκαι τις προτάσεις σας για τον Σύλλογο, να ενηµμερώνεστε για τις δραστηριότητέςτουκαιναέρχεστεσεεπαφήµμεΔιοικητικό µμαςΣυµμβούλιοκαιταλοιπάµμέλητουΣυλλόγου.

Στο πρόγραµμµμα συµμµμετείχαν 7 σχολεία, 3 από τη Θεσσαλονίκη, 1 από την Κατερίνη, το Κολλέγιο Αθηνών και ΨυχικούκαιηΝέαΓενιάΖηρίδη. Ηπαρουσίασητωνµμαθητώνµμαςήτανεξαιρετική.

Αιµμοδοσία Πριν από πέντε χρόνια σε συνεργασία µμε το Κέντρο Αιµμοδοσίας «Αµμαλία Φλέµμιγκ» δηµμιουργήσαµμε τη δική µμας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ» και πραγµματοποιήσαµμε την πρώτη µμαςαιµμοδοσία. Μέσα στο σύντοµμο διάστηµμα της λειτουργίας της φάνηκε πολλές φορές χρήσιµμη σε αρκετούς από εµμάς, γονείς, εκπαιδευτικούςκαιαποφοίτους. Η 10η Αιµμοδοσία µμας θα πραγµματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2008.ΥπεύθυνοςείναιοκοςΓιώργοςΑνδρίκοςτηλ.2106685802. Σας περιµμένουµμε να ενταχθείτε ως νέα µμέλη, ενισχύοντας την εθελοντική µμας οµμάδα. Με αυτόν τον τρόπο η δική µμας ΤράπεζαΑίµματοςενισχυµμένηθαπαραµμείνειβιώσιµμηκαιπάντα στηδιάθεσηόλωνµμας.

Πανευρωπαϊκός ΔιαγωνισµμόςΑρχαίων Ελληνικών Η µμαθήτρια Αµμαλία Τσουκαλά της Β΄ Λυκείου συµμµμετείχε στον 7ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισµμό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσαςκατακτώνταςέπαινο,τονοποίοθαπαραλάβειαπό τονΥπουργόΠαιδείαςτονΣεπτέµμβριο.

ΓενικήΣυνέλευση ΣΑΛΑ Σύµμφωνα µμε τον νόµμο και το άρθρο 15 του ΚαταστατικούκαιµμετάαπόαπόφασητουΔιοικητικού Συµμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 5.5.2008, καλούµμε τα µμέλη του Συλλόγου σε ΈκτακτηΓενικήΣυνέλευσηστις8Σεπτεµμβρίου2008, ηµμέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στις εγκαταστάσεις τουσχολείουµμας«ΝέαΓενιάΖηρίδη»(Χριστούπολη, 190 04 Σπάτα), προκειµμένου να συζητήσουµμε και να αποφασίσουµμε επί της τροποποίησης και επικαιροποίησης του Καταστατικού του Συλλόγου µμας. Δικαίωµμα συµμµμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταµμειακώς εντάξει µμέλη του Συλλόγουµμας,ήτοιταµμέληπουέχουνκαταβάλειτην ετήσιασυνδροµμήτουτρέχοντοςέτους2008(ποσού 30 ευρώ), η οποία µμπορεί να καταβληθεί και κατά τηνωςάνωηµμεροµμηνίατηςΓενικήςΣυνέλευσης. ΟΠρόεδρος:ΛιναρδάκηςΣτέλιος ΟΑντιπρόεδρος:ΒενετσάνοςΓιάννης ΟΓενικόςΓραµμµματέας:ΚαλλίαςΚωνσταντίνος

55


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣΑΛΑ

1

Ηontimeπροσέλευσηόλωντωναποφοίτωντου‘68,γιατο reunionτων40ετώνµμετάτοσχολείο,µμαρτύρησετηναγωνία τους,πουµμάλλονείχεφτάσεισταύψη.Όσοιανταποκρίθηκαν στοκάλεσµμαέζησανµμιαβραδιάγεµμάτηζεστέςαναµμνήσεις.Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από εικόνες, αστείακαιιστορίες απόταανέµμελαχρόνιατουσχολείου,µμέχριπουοιρυθµμοίτης µμουσικήςεπέβαλλαντο“Let’sDance”.

Reunion’68

56

2

3


1

57


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣΑΛΑ

1

Reunion’78

1.ΚώσταςΛάµμπρου,ΤίναΠαπακωνσταντίνου,ΔηµμήτρηςΣούλης, ΜαριάνναΞενάκη,ΖαχαρούλαΜαρκοπούλου2.ΣπύροςΚαρδαράς, ΕλληΚωτσοπούλου,ΔέσποιναΔρεπανιά3.ΣοφίαΜαγιόγλου,Ελένη Γιατίλη,ΤέτηΤσαρούχη4.ΣπύροςΠαπασπύρου,ΚώσταςΛάµμπρου

Μπορούσαµμε να είµμαστε πολλοί περισσότεροι. Παρ’ όλααυτάκάθεreunionείναιαπολαυστικό!Ηαγωνία πριν βρεθούµμε, θυµμίζει λιγάκι εξετάσεις, λιγάκι την πρώτηµμέρατουσχολείου!Ποιοςθα‘ναι,ποιοςδενθα ‘ναι;;Πωςθαµμοιάζει,πωςθαµμοιάζω;;Θατουςγνωρίσω, θα µμε γνωρίσουν;; Κάθε επόµμενος συµμµμαθητής ή συµμµμαθήτρια που εµμφανίζεται όµμως, βοηθά στο να φύγει το άγχος, να σπάσει η αµμηχανία, να πλατύνει το χαµμόγελο, να φουντώσουν οι αναµμνήσεις! Κάθε παρώνσυµμπληρώνειτοµμωσαϊκόκαιδίνειχαρά.Κάθε απών αφήνει ένα κενό και δηµμιουργεί νοσταλγία. Και ολοένασου‘ρχονταιστονουεικόνες,ήχοι,µμυρωδιές, από ηµμέρες που ποτέ δεν ξεχνιούνται. Από στιγµμές πουδενεπαναλαµμβάνονται.

2 2

Μου είναι δύσκολο να περιγράψω συναισθήµματα τόσο δυνατά, όπως για παράδειγµμα την ώρα που είδα τον κ. Ματιάτο, το φόβητρο των τότε ηµμερών. Μόνοπουτώραµμόνοφόβοςδενµμουέβγαινε.Μου ήρθεπαρορµμητικάηδιάθεσηνατοναγκαλιάσω.Μα κοντοστάθηκα. Νοµμίζω πως το µμετάνιωσα ήδη την επόµμενη στιγµμή, που δεν το έκανα. Ίσως να έπρεπε. Του έπρεπε η αναγνώριση. Μου άξιζε η επαφή, από έναάλλοεπίπεδοαπόεκείνοτουτότε. ΤένηςΚάζαγλης,απόφοιτoς’78 3

4


2 2

4

59


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣΑΛΑ

1

Reunion’88 Το20είναιέναςµμαγικόςαριθµμόςγιατίείναι2x10.Ποιοςθαφανταζόταντηνηµμέρατηςαποφοίτησηςµμαςότιµμετάαπό20χρόνια θαανυποµμονούσαµμεναξαναβρεθούµμεαυτήτηζεστήβραδιάτουΙουνίου;;ΌσοιπερνούσαντηνείσοδοτουFrameτέντωναντο λαιµμόγιανααντικρίσουντουςπρώτουςσυµμµμαθητέςπουείχανήδηφτάσει.Βλέµμµματαδιερευνητικάκαιστησυνέχειατογνωστό επιφώνηµμαχαράς.Τα«πηγαδάκια»σχηµματίστηκανκαιόσοιαπόεµμάςδενείχαµμεκρατήσειεπαφήτόσαχρόνια,προσπαθήσαµμε ναµμάθουµμεταπάνταγιατονάλλο.Μιαδιακοπήτωνσυνοµμιλιώνγιαναχαιρετήσουµμετουςκ.κ.Ματιάτο,ΚόκλακαιΚωστάκη, των οποίων η χαρά που ανταµμώναµμε ξανά µμετά από τόσα χρόνια φαινόταν στα πρόσωπά τους. Το κέφι και η καλή διάθεση δεν µμεταφράστηκε σε χορό και ξεφάντωµμα άλλα σε ατελείωτες συζητήσεις και πειράγµματα. Η θεµματολογία των συζητήσεων εναλλάσσοντανµμεταξύτουτιέχεικάνειοκαθέναςµμαςόλααυτάταχρόνιαάλλακαισεαναδροµμέςτουπαρελθόντοςαπότα ανέµμελασχολικάµμαςχρόνια.Επίσηςπροσπαθούσαµμεναµμάθουµμετανέαάλλωνσυµμµμαθητώνµμαςπουδενκατάφεραννα έρθουναυτήτηζεστήβραδιάτουΙουνίου. 1.ΤέτηΠαπαδήµμα,ΠόλυΛεονάρδου,ΠάνοςΟικονοµμίδης,ΚώσταςΞηροµμερίτης,ΓιώργοςΠαπαδιαµμαντόπουλος,ΆνναΣκούρα2.Αλέξανδρος Αλιφραγκής,ΠόλυΛεονάρδου,ΝικόλαοςΚόκλας,ΈβελυνΜιναϊδη3.ΚωνσταντίνοςΓκίκας,ΑγγελικήΑθανασίου,ΚύροςΑσφής,Αλέξανδρος Αλιφραγκής

60

2

3


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣΑΛΑ

1

4

Οι ώρες κύλησαν γρήγορα και τροµμερά ευχάριστα. Χωρίς να το καταλάβουµμε είχε φτάσει η στιγµμή για να επιστρέψουµμε στην καθηµμερινότητά µμας και να ανανεώσουµμετηνυπόσχεσηότιθαξανανταµμώσουµμε µμετηνπρώτηευκαιρίαστουςπαρευρισκοµμένουςτους καθηγητές µμας κ.κ. Ματιάτο, Κόκλα, Παλαιορούτα, Κουµμουτσέα, Γκόλιο, Μουζάκη, Μωραΐτη, Μαδαµμόπουλο,Κωβαίου,Γαλερού. ΚύροςΑσφής,απόφοιτoς’88 5

4.ΠάνοςΟικονοµμίδης,ΓιώργοςΠαπαδιαµμαντόπουλος,Άννα Σκούρα,ΤέτηΠαπαδήµμα,ΙωάνναΣαββάκη,ΛήδαΝτάκου 5.ΓιώργοςΠαπαδιαµμαντόπουλος,ΠάνοςΟικονοµμίδης,Άννα Σκούρα6.κ.Kωστάκης,κ.Ματιάτος

61

6

61


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣΑΛΑ

1

Reunion’98 Στις 30 Ιουνίου, στο Frame Garden του ξενοδοχείου Saint George Lycabettus έγινε το reunionpartyτωνδέκαετώνγιατουςαποφοίτους της τάξης του 1998. Ήταν µμια ευτυχής συγκυρία για να ξαναθυµμηθούµμε τα σχολικά µμας χρόνια και νασυσφίξουµμεσχέσειςµμεδιάρκειαστοχρόνο.Για ευχάριστη έκπληξη όλων, υπήρξε πολύ µμεγάλη προσέλευση. Απόφοιτοι όλων των τµμηµμάτων της τάξης του 1998 έδωσαν το «παρών». Την αρχική σχετική αµμηχανία διαδέχτηκε το συναίσθηµμα της νοσταλγίαςκαιτηςβαθιάςσυγκίνησης.Ησυγκίνηση έγινε ακόµμη µμεγαλύτερη, όταν ανάµμεσα στους παρευρισκόµμενους ξεχωρίσαµμε το λατρεµμένο µμας καθηγητή κύριο Κόκλα. Για λίγες ώρες ο χρόνος κατέγραψεανάδροµμηπορεία,γύρισεπίσωσεεκείνα τα χρόνια, τα πιο ανέµμελα, τα πιο ανήσυχα. Μέσα σε αυτές τις λίγες ώρες ξαναγυρίσαµμε νοερά στα θρανία, θυµμηθήκαµμε αστεία περιστατικά της κοινής σχολικήςµμαςπορείας,αναπολήσαµμεωραίεςστιγµμές και ανανεώσαµμε το ραντεβού µμας! Ήταν συνολικά µμιαυπέροχηβραδιά!

1.ΕύαΝικολαΪδου,ΑνδρέαςΜουρκάκος,ΣτάµμοςΡωτούς,Ναταλί Παναγοπούλου,ΚέλλυΛυκογιάννη,ΙακωβίναΚαπάλα2.Εύα ΝικολαΪδου,ΣτάµμοςΡωτούς3.ΒασιλικήΧρυσικού,ΧριστίναΚαλλία, ΝίκηΖαραφωνίτη

2

ΚάλλιαΓκαβέλα,απόφοιτη’98

62

3


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣΑΛΑ

1

1

1.ΑλεξάνδραΜατάλα,ΝίκοςΚόκλας,ΤίναΤσόγκα,ΚωνσταντίναΜικρούτσικου,ΆρηςΑλυφαντής2.ΣπύροςΒέλλας,ΓιώργοςΑγιοστρατίτης 3.ΚέλλυΛίτσα,ΧριστίναΚαλλία,ΓιώργοςΤσιγαράς4.ΣπύροςΒέλλας5.ΦανήΒασιληά,ΜαρίαΓκόνου6.ΝίκοςΚόκλας,ΚάλλιαΓκαβέλα, ΓεράσιµμοςΚοµμµματάς7.ΚικήΓεωργιοπούλου,ΝικηφόροςΓιαννόπουλος

63

2

3

5

6

4

63

7


copyrightGreekartoon,www.greekartoon.gr-JovanProkopljevic

athinaze-21  
athinaze-21