Page 1

                                 ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΒΕΕ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 - 9η εταιρική χρήση ( 01/01/12 - 31/12/2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53510/01ΑΤ/Β/03/10 Ποσά Κλειόμενης  χρήσεως  2012 Ποσά  Προηγούμενης  χρήσεως  2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά  κλειομ. Αξία  Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3. Κτίρια- Εγκατ. Κτιρίων 4. Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκ/σεις 5. Μεταφορικά Μέσα 6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 16.Ασώµατες Ακινητοποιήσεις

765,662.57 13,563.00 67,719.58 59,091.68 15,858.05

315,157.57 11,860.23 61,693.57 54,347.10 15,858.02

Αξία Κτήσεως

450,505.00 1,702.77 6,026.01 4,744.58 0.03

765,662.57 13,563.00 67,719.58 55,986.97 15,858.05

Αποσβέσεις 276,874.44 10,664.24 54,462.37 49,152.80 15,858.02

Αναπ.Αξία 488,788.13 2,898.76 13,257.21 6,834.17 0.03

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜΑΤ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ) Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

45,950.02 160,838.18 54,984.18 285,404.57 136,599.20 206,852.05                -­‐ 37,656.80 37,039.53

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

70-­‐71 Ακαθάριστα έσοδα  πωλήσεων Μείον:  Κόστος  πωλήσεων Μικτά  αποτ/τα  (κέρδη)  εκμεταλλεύσεως Μείον:1.  Έξοδα  διοικητικής  λειτουργίας                      2.  Έξοδα  λειτουργίας  διαθέσεως Μερικά  αποτελεσματα  (κέρδη)  εκμετ/σεως Μείον:  Xρεωστικοί  τόκοι Ολικά  αποτ/τα  (κέρδη)  εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ  :  EΚΤΑΚΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μείον  :  1.Έκτακτα  &  ανόργανα  έξοδα Πλέον:  1.Έκτακτα  &  ανόργανα  έσοδα Οργανικά  &  έκτακτα  αποτελέσματα  (κέρδη) 66+85.04 Μείον  :  Σύνολο  Αποσβέσεων  παγίων  στοιχείων                    Μείον  :  Αποσβ.ενσ/νες  στο  λειτ/κό  κόστος 86.99 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ

   ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ                      Α.Δ.Τ    Τ    196502

χρησ.2012

261,772.38

70,682.50 184,903.99 53,479.43

628,855.82

343,953.92 137,358.70 433,407.57 21,144.87 39,737.76 3,484.75

74,696.33 965,324.53 1,428,722.02

419.10 Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 512,197.40 Προβλέψεις επισφ.απαιτήσεων Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I.Μακροπρόθεσµες Υποχρώσεις Λοιπές µακρ/σµες υποχρεώσεις II.Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 309,065.92 Προµηθευτές Τραπεζες λογ/σμοί  βραχ.υποχρ. Πιστωτές Διάφοροι Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη Ασφαλ. Οργανισµοί 935,865.06 Μεταβατικοί Λογαριασµοί

43,222.51 1,288,153.49

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι + Γ ΙΙ)

1,800,350.89

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  (Α+Β+Γ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/12 (χρήση 01/01/12 - 31/12/12) Ι.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο 1.Καταβληµένο ΙV.Αποθεµατικά Κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεµατικό V.Αποτελέσµατα εις νέον Υπολ.ζηµιών χρήσεως εις νέον ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+AV)

419.10 463,397.49

7.Συµ/χές & λοιπές Μακρ.Απαιτ.

Ι.Αποθέµατα 1.Εµπορεύµατα 2.Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή 4.Πρώτες & Βοηθ.ύλες ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες 2.Γραµµάτια εισπρακτέα 11.Χρεώστες Διάφοροι Μεταβατικοί Λογαριασµοί ΙV.Διαθέσιµα 1.Χρηµατικά Διαθέσιµα (Ταµείο) 3.Καταθέσεις όψεως

Α

Ποσά Κλειόμ.χρήσεως 2012

3,381.69 2,719.39 51,904.62 1,195.99

111,667.03 87,243.46 32,436.21 54,807.25

-­‐662.30 54,144.95 50,708.63 3,436.32

800,000.00

800,000.00

9,728.33

9,691.52

-­‐48,854.27

-­‐49,553.71

760,874.06

760,137.81

1,740.95

1,740.95

79,580.97

120,606.76

39,875.49 259,513.76 247,646.09 30,502.72 6,611.19 2,376.79 586,526.04

61,727.06 423,501.52 381,353.70 42,621.14 8,661.95                  -­‐ 917,865.37

666,107.01

1,038,472.13

1,428,722.02

1,800,350.89

Ποσά κλειομ. χρησ.2012 3,436.32 2,700.07 736.25

Ποσά κλειομ. χρησ.2011 1,151.30 2,207.63 -­‐1,056.33

                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά προηγ.χρήσεως 2011

718,216.44 519,305.95 198,910.49 104,556.08 7,110.95

Ποσά κλειομ. χρησ.2011

1,233,332.47 1,009,507.53 233,824.94 130,526.76 14,100.04

20,452.77 22,931.90 52,106.98 1,340.00 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 31  ΜΑΡΤΙΟΥ  2013          ΜΙΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ  ΕΛΕΝΗ                            Α.Δ.Τ  Φ  020489

144,626.80 79,198.14 29,758.99 49,439.15

Καθαρά αποτελέσματα  (κέρδη)  χρήσεως Μείον  :  Φόρος  εισοδήματος Κέρδη  προς  Διάθεση Η  διάθεση  των  κερδών  γίνεται  ως  εξής: Διαφορές  φορολογικού  ελέγχου Τακτικό  αποθεματικό

699.44 36.81 736.25

-­‐2,479.13 51,918.28 50,766.98 1,151.30                        Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ.Τ    ΑΕ  608665-­‐ΑΡ.ΑΔ.62008

Γκαβογιάννης Α.Β.Ε.Ε - Ισολογισμός 2012  
Γκαβογιάννης Α.Β.Ε.Ε - Ισολογισμός 2012  

Γκαβογιάννης Α.Β.Ε.Ε - Ισολογισμός 2012