Page 1

editie 01A/2012 afgiftedatum Hasselt : maart 2012

NEWSLETTER VAN DE VLAAMSE AUTOSPORTFEDERATIE vzw P2A8302

Edito

Verschijnt 6 maal per jaar

Afgiftekantoor 3500 Hasselt 1

Even over tijd met deze editie van de reglementswijzigingen van 2012, alhoewel, niet helemaal want onze bijbel met de voorschriften van dit jaar was reeds voorhanden in Scherpenheuvel op 28 januari. Dit was dus ruim één week voor de eerste wedstrijd van het VAS kampioenschap. Ondertussen is ook de eerste rallycrosswedstrijd verreden in Maasmechelen evenals de Leeuwenrit. Veel veranderingen staan er dit jaar niet op til. De voornaamste ingreep is natuurlijk het verplicht gebruik van het HANS-systeem maar hierover hebben wij het in het verleden reeds uitvoerig gehad. Off the record kan ik nu ook reeds meedelen dat dit HANS-systeem ook zal verplicht worden vanaf 2014 voor de rallycrosswedstrijden. Vanaf 2012 geniet ook elke licentiehouder van de rechtsbijstand van de federatie. De bijdrage van € 5,00 werd automatisch verrekend in de licenties behalve in de daglicentie rittensport. Reden genoeg om iedereen binnen deze discipline aan te raden om onmiddellijk een volwaardige licentie aan te schaffen tegen de prijs van € 30,00 i.p.v. € 15,00 voor een daglicentie. Iedereen moet zich bewust worden dat het gevaar achter elke hoek schuil gaat. Nieuw voor dit jaar is ook de invoering van een Junior Challenge voor rally en rallysprint evenals een nieuw kampioenschap VASAF Classics. Veel leesplezier en steeds bereid tot info.

Tjen Carlens

Reglementswijzigingen 2012 Hieronder volgen in het rood de specifieke wijzigingen welke vanaf 2012 in voege gaan. Hoofdstuk 4: Algemene voorschriften

Hoofdstuk 6: Rally

A. VAS vergunning “Deelnemer”

Technisch reglement R

2. ”C” vergunning: vanaf 2012 ook geldig voor regularity.

Art. 8 Startvolgorde

Regularity: Piloot: Leeftijd van 18 jaar bereikt hebben Definitief rijbewijs verplicht Navigator: Leeftijd van 12 jaar bereikt hebben (dag van verjaren) Rijbewijs niet verplicht Indien minderjarig: een gewettigde ouderlijke toelating is verplicht om de vergunning te kunnen aanvragen.

Art. 15 Uitslag In de uitslag van een wedstrijd kunnen alleen de VAS vergunninghouders plaatsen innemen en punten bekomen.

B. VAS vergunning “Dagtoelating” 1. Dagtoelating Rittensport / VAS Classics / Regularity Piloot:

Bij sluiting van de voorinschrijving wordt aan de 5 best geklasseerden van het regionale kampioenschap divisie 1-2 en divisie 3 een startnummer gegeven in de eerste 30 nummers. Deze prioriteit geldt ook indien het bijzonder wedstrijdreglement betaling eist voor loting. De deelnemers worden verplicht te starten onder samenstelling van hun inschrijvingsformulier om hun startnummer te behouden. Startnummers die vrijkomen, kunnen niet door andere deelnemers worden ingenomen.

Regularity : in het bezit zijn van een bewijs van medische geschiktheid opgesteld, ondertekend en afgestempeld door een arts.

Navigator: Regularity : in het bezit zijn van een bewijs van medische geschiktheid opgesteld, ondertekend en afgestempeld door een arts. Art. 6 Aanvragen van een VAS “Dagtoelating” Bij Rally, Rallysprint, Short Rally, Karting, Omloop, Regularity en Slalom (slalom enkel piloot) moet de aanvrager in het bezit zijn van een bewijs van medische geschiktheid, opgesteld, afgestempeld en getekend door een arts of in het bezit zijn van een Nationale vergunning.

Hoofdstuk 5: Divisies VAS-Classics Klasse Old Timers Voertuigen ingeschreven vóór 1 januari 1985 Klasse Young Timers Voertuigen ingeschreven tussen 1 januari 1985 tem 31 december 1996 Klasse Toer Timers Voertuigen ingeschreven vanaf 1 januari 1997

Art. 16 Rangschikking regionaal kampioenschap Weerhouden wedstrijden : het totaal aantal wedstrijden min 2 schrapresultaten.

Technisch reglement R - RS Art. 1 Definitie van de divisies Divisie 2: Groep S wagens De oorspronkelijke manier van de wielmontage moet ongewijzigd blijven. Alleen de lengte van de wielbouten mag gewijzigd worden in functie van de dikte van de gebruikte velgen. Definitie Alle wagens die voldoen aan de “Groep N“ of de “Groep S” homologatie met een maximum cilinderinhoud van 3600cc . (Turbomotoren cilinderinhoud x 1,7 voor benzinemotoren en x 1,5 voor dieselmotoren) voorzien van Groep N homologatiefiche Art. 12 Carterontluchter Deze opvangtank dient stevig met brandvrij materiaal bevestigd te zijn en voorzien van een ontluchting (eveneens niet vrij op de grond gericht). De opvangbtank moet van onbrandbaar mateiraal zijn en de plaatsing in de bestuurdersruimte is niet toegelaten.

V.U. Verschaeve D. 8930 Lauwe


Art. 19 Persoonlijke uitrusting Alle delen van het lichaam moeten bedekt zijn door een brandvrije overall. Enkel de handen en het vizier binnen de helm moeten niet bedekt worden. Vanaf 01.01.2012 is het dragen van een HANS-systeem verplicht voor zowel piloot als co-piloot. Dit systeem en alle toebehoren, zijnde de montageschroeven in de helm en de bevestigingsriemen, moeten voldoen aan de FIA standaard 88582002/2010. Elk onderdeel moet voorzien zijn van dit homologatienummer. Het gebruik van een bijpassende of aangepaste helm, eveneens voorzien voor het gebruik van het HANS-systeem, is verplicht en moet voorzien zijn van de FIA standaard 8860-2004. Het gebruik van een bijpassende harnasgordel (smal) wordt ten stelligste aangeraden, doch de gordels voorzien van de vorige FIA standaard (breed) mogen verder gebruikt worden tot hun vervaldatum. Het HANS-systeem moet gedragen worden onder de gordels.

ruimte ligt, en er minder dan 38% voor de vooras ligt, worden eveneens nog toegelaten. 4. Turbo’s en drukvulling zijn verboden.

Vanaf 01.01.2013 worden wagens met turbomotor toegelaten onder volgende voorwaarden : a. Motor mag de 2000cc niet overschrijden. b. Turbo’s moeten verplicht uitgerust zijn met een restrictor van max 32mm, welke voldoet aan het schema ‘Turbo-Restrictor’ in de bijlagen van dit VAS reglement. c. Turbo’s worden na controle voorzien van een zegel (verlood). De piloot is verantwoordelijk voor de permanente aanwezigheid van de verzegeling. d. Alle voorbereidende werkzaamheden ter verzegeling van de turbo dienen op de prekeuring of de wedstrijd reeds uitgevoerd te zijn.

Art. 30 Veiligheidsharnas

Art. 17 Persoonlijke uitrusting

Gordelsnijders (2) zullen verplicht worden vanaf 2013. Deze moeten zodanig gemonteerd worden dat zij binnen handbereik zijn van piloot en co-piloot tijdens het dragen van het veiligheidsharnas.

2. Het dragen van een ooit FIA gehomologeerde en voor de autosport ontworpen helm is verplicht.

Art. 34 Zetels - Voetplaat Kuipzetels zijn verplicht behalve in Divisie 1. Wagens die zich voor de eerste maal aanbieden voor een pre- of privé keuring, moeten uitgerust zijn met kuipzetels die voldoen aan de FIA norm 8855-1999 doch niet ouder dan 5 jaar. Deze zetels mogen in deze wagens gebruikt worden zolang ze in goede staat zijn en niet ouder zijn dan 10 jaar. b. Starttoelating deelnamerechten aan de federatie: 0,30 EUR per kilometer KP, vermenigvuldigd met het totaal aantal kilometer KP bijdrage in de veiligheidskosten: 0,30 EUR per kilometer KP, vermenigvuldigd met het totaal aantal kilometer KP

Hoofdstuk 11: Vas Classic Art. 2 Aard van de wedstrijd De klasse wordt bepaald door het bouwjaar van het voertuig waarmee ze zullen deelnemen. Klasse - Old Timers Voertuigen ingeschreven vóór 1 januari 1985 Klasse - Young Timers Voertuigen ingeschreven tussen 1 januari 1985 tem 31 december 1996 Klasse - Toer Timers Voertuigen ingeschreven vanaf 1 januari 1997 Art. 5 Lengte van het traject Elke wedstrijd moet minimum 150 en mag maximum 300 kilometer traject bevatten, inclusief eventueel verbindingstraject, verdeeld in minimum twee delen. De wedstrijd zal enkel wegen bevatten die goed berijdbaar zijn.

Art. 10 Startvolgorde Bij het afsluiten van de voorinschrijvingen wordt aan de 5 best geklasseerde van het regionaal kampioenschap div 1 -2 en 3 een startnummer gegeven in de eerste 30 nummers. Uitsluiting: voor het niet dragen van persoonlijke uitrusting (2de overtreding) Art. 17

Art. 10 Controles a. Aard van de controles: 3. Tussen de tijdcontroles kunnen zich zelf-, veiligheids- en baancontroles (stempelcontroles en geheime tijdcontroles) bevinden. 4. Zelfstempelcontroles zijn verboden.

Hoofdstuk 12: Regularity

Art. 11 Rangschikking regionaal kampioenschap Weerhouden wedstrijden : het toaal aantal wedstrijden min 2 schrapresultaten. Voor de algemene rangschikking van het regionaal kampioenschap dienen de behaalde punten algemeen en klasse samengevoegd. In de uitslag van een wedstrijd kunnen alleen de VAS vergunninghouders plaatsen innemen en punten bekomen.

Art 7. Roadbook De organisator bezorgt elke deelnemer een roadbook, waarin het te volgen traject wordt weergegeven. De wegveranderingen en ook de tijdscontroles en de doorgangcontroles enz... zullen genoteerd zijn in het roadbook, uitgezonderd de GSK’s en de plaatsen waar de inrichter een verplichte stop plaatst. Art 8. Gebruikte systemen

b. Starttoelating deelnamerechten aan de federatie bijdrage in de veiligheidskosten

12,00 EUR 12,00 EUR

Hoofdstuk 8: Slalom

Regelmatigheidstraject (RT) Het is ten strengste verboden om stil te staan op een RT en dit op straf van uitsluiting, uitgezonderd bij de plaatsen waar de inrichter een verplichte stop plaatst of bij mechanisch defect. Art 6. Toegelaten teams

a. Toegelaten wagens

Art. 7 Bijzitter

Om te kunnen deelnemen aan een Regularity dient men minimum in het bezit te zijn van een geldige vergunning - minimum Type “C”. Men kan op de dag zelf echter ook een “VAS dagtoelating” bekomen aan € 30,00.

5. De bijzitter moet zich tijdens de administratieve controle aanbieden. 7. Helm en overall, veiligheidsharnas en/of -gordels van de bijzitter moeten voldoen aan Art.15 en Art.25 van het technisch reglement slalom. De persoonlijke uitrusting van de bijzitter moet tijdens de technische controle worden aangeboden en zal worden nagezien. 8. De bijzitter kan tijdens een wedstrijd slechts met één piloot deelnemen.

De organisator bezorgt elke deelnemer een roadbook, waarin het te volgen traject wordt weergegeven. De wegveranderingen en ook de tijdscontroles en de doorgangcontroles enz... zullen genoteerd zijn in het roadbook uitgezonderd de GSK’s en de plaatsen waar de inrichter een verplichte stop plaatst.

Deelname met auto’s voorzien van Z, ZZ,ZX,ZY … platen is niet toegestaan.

Art 8. Roadbook

b. Bestraffingen

Art 9. Gebruikte systemen

1. Voor het raken en/of verplaatsen van een afbakeningselement voor, tijdens of na het doorrijden van een poort, bedraagt de bestraffing 5 seconden per inbreuk.

Regelmatigheidstraject (RT) Het is ten strengste verboden om stil te staan op een RT en dit op straf van uitsluiting, uitgezonderd bij de plaatsen waar de inrichter een verplichte stop plaatst of bij mechanisch defect.

Hoofdstuk 9: Rallycross

Bijlage 1

Startprocedure De rode lichten zullen aangaan (tegelijk of één per één). Wanneer de lichten doven (tegelijk) mag men vertrekken. Art. 15 Motor 3. Het verplaatsen van het schutbord is verboden.

Vanaf 01.01.2013 moet de motor in het compartiment geplaatst worden dat voor de originele motor voorzien werd. Tenminste 38% van de lengte van het motorblok (voor longitudinale motoren) of voor de breedte van het motorblok (voor transversale motoren) dient zich te bevinden voor het verticaal vlak, gevormd door de assen van de voorwielen. Een uitbreiding van maximum 110 mm in het schutbord (firewall) is toegelaten. Om alle problemen te vermijden zal de afmeting, vermeld in dit artikel, een tolerantie vertonen van +/- 10 mm voor wat betreft de 38% minimum wat de lengte betreft of van de breedte van de blok. Bestaande wagens, waar de motor in de oorspronkelijke motor-

Inschrijvingsrechten Rallycross

€ 85,00

Tarieven technische commissie Privé-keuring rallycross + slalom

€ 75,00

Aangepaste prijzen vergunningen 2011 Vergunning R Dagtoelating regularity

€ 30,00 € 30,00


Sympathiserende clubs Antwerp Classic 17 maart 2012

Titanic Rit 31 maart 2012

Diamantrit 12 mei 2012

Sezoensrally 18 en 19 mei 2012

6uren van Leuven 27 mei 2012

Slalom Zonhoven 17 juni 2012

Slalom Houthalen 24 juni 2012

Rally van Staden 15 augustus 2012

Short Rally Kasterlee 25-26 augustus 2012

Slalom Balen 23 september 2012

Noorderkempen 20 oktober 2012

TBR Rally 21 oktober 2012

Begijnenrit 27 oktober 2012

Classic Atlantic 10 november 2012

Aangepaste prijzen vergunningen 2012

Memorial Gilbert Staepelaere 24 november 2012

AC Excelsior www.autoclubexcelsior.be

Autostal Duindistel www.duindistel.be

Vergunningen bedrag Rechtsbijst. Prijs A1 A2 A3 A4 B R C

95 95 75 65 65 25 25

€ € € € € € €

5 5 5 5 5 5 5

€ € € € € € €

100 100 80 70 70 30 30

€ € € € € € €

Dagtoelatingen bedrag Rechtsbijst. Prijs Rally Adm. Recht Slalom Karting Regularity Rittensport

50 50 25 65 25 15

€ € € € € €

5 5 5 5 5

€ € € € €

55 55 30 70 30 15

€ € € € € €


Kalender VAS 2012 Maart 17 18 25 25 31 April 15 15 29 Mei 6 5-6 12 13 27 27 Juni 2 3 9 9 17 24 24 Juli 1 7 Augustus 5 12 15 25-26 26 September 1 2 2 15 23 30 Oktober 6 6-7 13 20 21 27 28 November 10 17-18 December 8

RiCl A RS W Sl W K L Ri A RS W Sl VB K L Sl W R VB Ri A RC A R W RiCl VB RiCl W Sl VB R W RC A Sl L Sl L K L R VB RC L K L Sl VB R W R A Sl VB Ri W RC A Sl VB RC L Sl A K L RC L R W Ri W RiCl A R W Ri VB K L RiCl W R VB RiCl L

Antwerp Classic Rallysprint Moorslede Slalom van Oostende BMC Genk Titanic Rit RS van de Monteberg TVC Slalom BMC Genk Houtlandslalom Short Rally van Linter Diamantrit Herdenking W. Sneyers ORC Canalrally Retro 6U van Leuven Molen Classic Druivenslalom GEKO Rally van Wervik RC Arendonk Slalom Zonhoven Slalom van Houthalen BMC Genk Sh. Rally Suikerstreek RC Maasmechelen BMC Kerpen Bietenslalom Rally van Staden Sh. Rally van Kasterlee Slalom van Zaventem Toebaksrit Rallycross Arendonk Haspengouwslalom RC Maasmechelen Slalom van Balen BMC Ostricourt RC Maasmechelen Hemicuda Rally Garnalenrit 6 Uren Noorderkempen Rally TBR Begijnenrit BMC Genk Atlantic Classic Sh. Rally Sint-Truiden Moustache Classic

PAK Antwerpen KAMV AC Seagull Karting Genk RT Titanic Superstage TVC Karting Genk AC Noordzee TVC PAK Antwerpen RT Glosso Rally Events OCMB TAC AC Zavelenborre Sc. Vervica RT Glosso NR. Trommelke NR. Trommelke Karting Genk Autoclub TRT BRCV Karting Genk TVC AMC Staden RT Titanic AC Zavelenborre Sc. Vervica RT Glosso TVC BRCV PAK Antwerpen Karting Genk BRCV Hemicuda AC Noordzee CRRT T.B.R. OCMB Karting Genk Atlantic TVC RT Moustache

R R+H+Open R+VASAF R R R+H R+VASAF R R R+H+Open+Reg R R R+H+Open R+VASAF R R+VASAF R+H+Open R R R+VASAF R R+H+Open R R R R+H+Open R+H+Open+Reg R R R R R R+VASAF R R R+H+Open R R+VASAF R+H+Open R R R+VASAF R+H+Open+Reg R+VASAF

0495/512479 0475/200253 059/320321 0475/272589 0495/512479 056/432881 0496/514374 011/725304 0477/306875 0496/514374 0495/512479 0472/997178 0475/253871 016/261774 0477/728240 02/6878852 0475/221795 0472/997178 011/725304 011/725304 011/725304 0477/582888 0475/428501 011/725304 0496/514374 0477/458818 0495/512479 02/6878852 0475/221795 0472/997178 0496/514374 0475/428501 0495/512479 011/725304 0475/428501 0475/666051 0477/306875 0495/509306 0475/237898 016/261774 011/725304 0495/435325 0496/514374 0479/560348

Sympathiserende criteriums buiten kampioenschap April Mei

7 R 19 R

W TAC Rally-Criterium L Sezoensrally

TAC RT Moustache

Belgian Westhoek Classic AC Medina

0494/417700

Kalender ASAF 2012 Maart April

25 25 31 8-9 9 9 14-15 15 21 21 21-22

K R RS RS Sp Sl RS CC HI R Sp

Ht15 Na03 Ht30 Lg28 Ht54 Bt13 Na19 Na03 Ht55 Na10 Lg29

VASAF SLALOM

Mariembourg Ardennes Capitte Marchin Froidchapelle Mt St Guibert D. Gilson Vencimont Vallées des Eaux Vives Sombreffe Sy

Sambrea Bayard Grauls Marchin Responsible A.C. Ice Pol RC Namur Bayard Rally Event Partner Samouraï Hannutois

Safety Devices Koekelare ING Lubbeek VOC Brugge Altec Langemark CRE Roeselare ASD Wervik D&F Zwevegem Stand 21 Haasrode D’Hondt Kerkhof Assebroek Verschaeve Wevelgem VW & Audi Club Brussel Communications Bouchez Roeselare Turbo Magazine

0498/868906 0479/560348

Wedstrijd buiten kampioenschap September 15 RiCl O

Steunende bedrijven

071-611135 0478-229357 0495-304405 0472-314608 0478/734284 0475-823020 0478-493472 0478-229357 0472/068593 071-888921 087-460519

VASAF CLASSICS

Beste VAS-leden Turbo Magazine wil met een nieuwe medewerker, Willy Bouchez, jullie autosport de komende maanden en jaren weer in de kijker zetten. Reportages, foto’s en gesprekken over, van en met VAS-mensen staan op onze kalender en iedere maand kan u het resultaat daarvan lezen in Turbo Magazine. De VAS pagina’s zijn niet enkel inhoudelijk vernieuwd, maar zijn ook in een volledig nieuw kleedje gestoken. Om deze vernieuwing te vieren bieden wij u een bijzondere actie aan. Met vermelding van uw VAS-licentienummer krijgt u Turbo magazine een jaar lang voor € 55 in plaats van € 60 in de bus. Veel succes tijdens het komende VAS-autosportjaar

vasnews20121a  

Hoofdstuk 6: Rally Hoofdstuk 5: Divisies Technisch reglement R Technisch reglement R - RS Verschijnt 6 maal per jaar Afgiftekantoor 3500 Has...