Page 1

slalom vas promotiechallenge


Slalom VAS Promotiechallenge 2011. Je eerste stappen in de autosport ? Alhoewel de toprijders in deze discipline met mechanische juweeltjes rijden, blijft het ook mogelijk om met de wagen van elke dag deel te nemen. Als extra motivatie voor beginnende rijders wordt door de Vlaamse Autosportfederatie elk jaar een slalom promotiechallenge ingericht. In 2011 zullen ook weer alle VAS slalomwedstrijden hiervoor in aanmerking komen. De piloten die worden aanvaard krijgen een korting van tweemaal vijf euro respectievelijk op het inschrijvingsgeld en de starttoelating.

Aan welke voorwaarden moet men voldoen ? - De inschrijving voor de promotiechallenge is gratis. Wie in aanmerking wil komen moet wel zijn kandidatuur op het inschrijvingsformulier van elke wedstrijd aanduiden. - Enkel piloten rijdend met een standaardwagen (klasse 1, 2 of 3) komen in aanmerking. - De promotiechallenge is exclusief voorbehouden voor eerstejaarsrijders. Zij hebben vóór het lopende seizoen aan maximum 3 snelheidswedstrijden (uitgezonderd karting) of slaloms deelgenomen. - Er is geen maximum ouderdom gesteld. Als minimum leeftijd geldt het bezit van een volwaardig rijbewijs. - Een vergunning is verplicht en kost 30€; men kan ook een dagtoelating nemen voor dezelfde prijs. In dit laatste geval moet men op de dag van de wedstrijd een attest van een geneesheer kunnen voorleggen waaruit blijkt dat men medisch geschikt is om aan autosport te doen. -De piloten moeten beschikken over een helm en een overall die geschikt zijn om autosport te beoefenen. Een overall in katoen is toegestaan indien hij vrij van vlekken is en kan afgesloten worden aan hals, polsen en enkels. Een brandvrije overall is aangeraden.


De wagens van de kandidaten moeten voldoen aan alle voorschriften van de divisie 1. Ze zullen onder andere een gelaagde voorruit hebben; behalve indien het een standaard oldtimer betreft. Een rolkooi is enkel verplicht voor open standaardwagens. Bij sommige cabrio's kan zelfs de standaard ingebouwde rolkooi volstaan. De schokdempers moeten hun oorspronkelijke afmetingen bewaren maar de demping mag harder gemaakt zijn. Er moeten banden gebruikt worden die bestemd zijn voor gebruik op de openbare weg. Om in de standaardklasse te kunnen rijden is het belangrijk dat men geen onderdelen van de wagen verwijdert ! Per auto mogen maximum 4 personen deelnemen.

TrofeeĂŤn : Op elke slalom krijgt de snelste rijder in de promotieklasse een trofee of premie. Alle eerstejaarsrijders die inschrijven met een permanente VAS vergunning (behalve R rittensport) komen in aanmerking voor het jaarklassement van de promotiechallenge. De challenge is geen aparte VAS klasse. De jaarlijkse winnaar heeft dus geen recht op een gratis VAS vergunning, enkel op de promotietrofee. Alle deelnemers die aanvaard worden voor de promotiechallenge krijgen wel een korting op elke slalom waaraan ze deelnemen. De punten die een deelnemer krijgt voor het jaarklassement van de promotiechallenge, zijn per slalom dezelfde als de punten die hij krijgt voor zijn plaats in de klasse 1, 2 of 3. Nog een laatste tip : Als je voor de eerste keer wil deelnemen, neem dan best vooraf contact op met de betrokken inrichter. Probeer op de dag van de wedstrijd ook aanwezig te zijn op het ogenblik dat de administatieve controle begint. Als eerstejaarsrijder mag je ook met een verbeterde (divisie 2) of speciale wagen (divisie 3) deelnemen. Dan kom je echter niet in aanmerking voor de promotiechallenge. Verder inlichtingen over alles van de promotiechallenge: vergunningen@vas.be

vas promotiechallenge  

s l a l o m v a s p r o m o t i e c h a l l e n g e Aan welke voorwaarden moet men voldoen ?

vas promotiechallenge  

s l a l o m v a s p r o m o t i e c h a l l e n g e Aan welke voorwaarden moet men voldoen ?

Advertisement