Page 1

Projecte 2011

5

A

ADMINISTRACIÓ GENERAL I ORGANITZACIÓ DE LA FAC

B

SERVEIS ALS FEDERATS

C

ACTIVITATS

D

COMUNICACIÓ I RELACIONS AMB ELS FEDERATS

E

RELACIONS EXTERNES I VISUALITZACIÓ DE LA FAC


A.

Projecte 2011 ADMINISTRACIÓ GENERAL I ORGANITZACIÓ DE LA FAC

5

A1. ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA Iniciar els tràmits per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que declari la Federació d’Ateneus de Catalunya Entitat d’Utilitat Pública Aconseguir beneficis fiscals Aconseguir aportacions d’empreses


A.

Projecte 2011 ADMINISTRACIÓ GENERAL I ORGANITZACIÓ DE LA FAC

5

A2. ADAPTACIÓ ESTATUTS Creació d’una comissió amb representants d’entitats federades per fer una proposta de nou redactat d’estatuts Convocatòria d’una Assemblea General extraordinària per aprovar els nous Estatuts Iniciar el redactat del Reglament de Règim Intern


A.

Projecte 2011 ADMINISTRACIÓ GENERAL I ORGANITZACIÓ DE LA FAC

5

A3. NOVA SEU SOCIAL Signar un conveni de cessió d’ús amb l’Ajuntament de Barcelona per traslladar la seu social de la FAC a les instal·lacions del Castell de Montjuïc Realitzar el trasllat abans de finalitzar el mes de juliol de 2011


A.

Projecte 2011 ADMINISTRACIÓ GENERAL I ORGANITZACIÓ DE LA FAC

5

A4. ESTRUCTURA TÈCNICA Incorporar un periodista a l’estructura tècnica de la FAC

Incorporar un auxiliar administratiu Traspassar la comptabilitat a l’empresa d’assessorament fiscal i comptable Incorporar un tècnic de projectes extern


A.

Projecte 2011 ADMINISTRACIÓ GENERAL I ORGANITZACIÓ DE LA FAC

5

A5. RECERCA HISTÒRICA Organitzar l’arxiu històric de la FAC Recollir les experiències dels presidents de la FAC

Iniciar contactes amb arxivers per oferir un nou servei arxivístic als federats Disposar a la web d’un llistat de llibres editats per les entitats federades Crear un document per conscienciar els ateneus de la importància de l’arxiu històric


A.

Projecte 2011 ADMINISTRACIÓ GENERAL I ORGANITZACIÓ DE LA FAC

5

A6. PROGRAMARI

Estudi, disseny i realització d’un programa de gestió integral de la FAC: bbdd, gestió de tasques, calendari, relació amb federats


A.

Projecte 2011 ADMINISTRACIÓ GENERAL I ORGANITZACIÓ DE LA FAC

5

A7. FINANÇAMENT DE LA FAC Manteniment de les quotes dels associats Establiment de la quota de serveis Establiment de la quota d’entrada Augment d’associats. Es preveu un augment de 30 entitats


B.

B1. SERVEIS BÀSICS -

Projecte 2011 SERVEIS ALS FEDERATS

5

GRATUÏTS

Assessorament comptable, fiscal i laboral Assessorament jurídic

Assessorament en assegurances Assessorament lingüístic Assessorament en comunicació Informació de subvencions i ajuts Guia de serveis i empreses col·laboradores


B.

B1. SERVEIS BÀSICS -

Projecte 2011 SERVEIS ALS FEDERATS

5

GRATUÏTS

Difusió de les activitats; XeCat, TR3SC, ... Interlocució amb l’administració Mitjans de comunicació: Web, Infofac, Revista Ateneus, butlletí electrònic Formació per a directius Informes jurídics

Treballs en benefici de la comunitat. TBC


B.

B1. SERVEIS BÀSICS -

Projecte 2011 SERVEIS ALS FEDERATS

5

GRATUÏTS

Pràctiques professionals d’estudiants Creació d’un catàleg de “models” bàsics de gestió i subvencions Material de préstec: equip de so, projector, material de promoció ...


B.

B2. ALTRES SERVEIS

Projecte 2011 SERVEIS ALS FEDERATS

5

- DE PAGAMENT

Anàlisi bàsic dels Ateneus – Certificació de qualitat Gestió i tramitació de subvencions Descomptes i promocions especials d’empreses col·laboradores Oferta especial d’adaptació dels estatuts i de la LOPD


Projecte 2011 C. ACTIVITATS

5

C1. FORMACIÓ Sessió informativa de serveis Sessió informativa d’ajuts i subvencions

Formació conjunta amb l’Ens de Comunicació i les altres federacions Sessió informativa del PECCAT i de rehabilitació de les seus de les entitats

Sessió sobre la SGAE


Projecte 2011 C. ACTIVITATS

C2.

TROBADA D’ATENEUS

Celebració de l’Assemblea General Sessions informatives Dinar amb representants de les Administracions Activitats lúdiques

5


Projecte 2011 C. ACTIVITATS

C3.

5

EXPOSICIÓ TEATRES

Acord de col·laboració amb la Universitat per la realització d’una exposició itinerant sobre l’arquitectura dels teatres de les entitats Realització de la primera exposició


Projecte 2011 C. ACTIVITATS

C4.

5

EXPOSICIÓ HISTÒRIA ATENEUS

Acord de col·laboració amb el Museu d’Història de Catalunya per preparar una exposició de la història dels Ateneus per a finals de 2012 Iniciar el plantejament de l’exposició Iniciar el plantejament d’un llibre sobre la història dels ateneus. Col·laboració amb la “ciutat invisible” – col·lectiu d’investigació


Projecte 2011 C. ACTIVITATS

C5.

PREMIS ATENEUS

Convocar la 22a. edici贸 dels Premis Convocar la 4a. edici贸 Premi Jove Realitzaci贸 lliurament de premis a Caixa F貌rum

5


Projecte 2011 C. ACTIVITATS

C6.

5

FESTA CULTURA POPULAR

Organitzar conjuntament amb l’Ens de Comunicació Associativa una festa de la Cultura popular al Castell de Montjuïc Proposar que sigui una festa anual Realització de tallers sobre cultura popular i tradicional

Aconseguir la participació de força ateneus


Projecte 2011 C. ACTIVITATS

C7.

5

TURISME ATENEÍSTIC

Fer una proposta conjunta amb FUSIC

Buscar el finançament necessari per desenvolupar la proposta l’any 2012 Implicar a 10 ateneus federats


Projecte 2011 C. ACTIVITATS

C8.

5

ALTRES PROPOSTES

Establir contactes amb el Memorial Democràtic Col·laborar amb la “Festa del comerç just” amb Setem Col·laborar amb les jornades de patrimoni cultural que s’organitza a nivell europeu. A Catalunya es coordina des del Museu d’Història de Catalunya


D.

Projecte 2011 COMUNICACIÓ I RELACIÓ AMB ELS FEDERATS

D1.

REVISTA ATENEUS

Edició de dos números Coordinar la revista des dels serveis Tècnics de la FAC Aconseguir 400 subscripcions Inscriure la revista a APPEC

5


D.

Projecte 2011 COMUNICACIÓ I RELACIÓ AMB ELS FEDERATS

D2.

5

WEB I BUTLLETÍ ELECTRÒNIC

Edició setmanal del butlletí electrònic Web actualitzada amb informacions d’interès per a les entitats Augmentar les visites i la utilització


D.

Projecte 2011 COMUNICACIÓ I RELACIÓ AMB ELS FEDERATS

D3.

INFOFAC

Edició trimestral de l’Infofac Renovar continguts Augmentar les subscripcions digitals

5


D.

Projecte 2011 COMUNICACIÓ I RELACIÓ AMB ELS FEDERATS

D4.

5

PLA DE COMUNICACIÓ

Acabar d’elaborar el pla de comunicació Implementar el pla de comunicació


D.

Projecte 2011 COMUNICACIÓ I RELACIÓ AMB ELS FEDERATS

D5.

5

PREMSA

Augmentar relació amb els responsables de cultura dels mitjans de comunicació Establir una trobada anual amb els mitjans


D.

Projecte 2011 COMUNICACIÓ I RELACIÓ AMB ELS FEDERATS

D6.

5

VISITES A ENTITATS

Visitar 40 entitats federades Assistir als actes més emblemàtics que organitzen les entitats federades Realització de la tercera trobada amb ateneus per analitzar els serveis prestats i detectar les necessitats reals


D.

Projecte 2011 COMUNICACIÓ I RELACIÓ AMB ELS FEDERATS

D7.

5

XECAT I XARXANET

Augmentar fins a 80 les entitats adherides a la Xecat

Continuar gestionant el portal comunitari Xarxanet.org i difondre les activitats pròpies del moviment ateneístic Continuar amb la cessió d’ordinadors per a les entitats adherides al Xecat


D.

Projecte 2011 COMUNICACIÓ I RELACIÓ AMB ELS FEDERATS

D8.

5

NORMATIVES

Editar els manuals de les normatives que afectin a les entitats federades Realitzar jornades informatives sobre les normatives que afecten a les entitats federades


E.

Projecte 2011 RELACIONS EXTERNES I VISUALITZACIÓ DE LA FAC

E1.

5

DECLARACIÓ D’INTERÈS CULTURAL

Sol·licitud conjunta de declaració d’interès cultural de les entitats federades Gestió dels tràmits per obtenir la distinció Inici tràmits per sol·licitar la Utilitat Pública dels Ateneus


E.

Projecte 2011 RELACIONS EXTERNES I VISUALITZACIÓ DE LA FAC

E2.

5

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ

Campanya de publicitat amb l’Ajuntament de Barcelona

Campanya de publicitat amb les 4 Diputacions Campanya de publicitat amb la Generalitat de Catalunya


E.

Projecte 2011 RELACIONS EXTERNES I VISUALITZACIÓ DE LA FAC

E3.

5

DINAMITZADORS CULTURALS

Dissenyar el projecte per aconseguir que dinamitzadors culturals treballin a les entitats federades Inici del projecte a la ciutat de Barcelona Inici del projecte amb col·laboració amb alguna Diputació o Consell Comarcal


E.

Projecte 2011 RELACIONS EXTERNES I VISUALITZACIÓ DE LA FAC

E4.

5

SEGUIMENT PECCAT

Formar part de la comissió de seguiment del PecCat Fer seguiment de les convocatòries dels plans locals Treballar conjuntament amb les entitats que necessitin el recolzament i l’assessorament de la FAC en aquest àmbit

Editar un manual de suport de negociació


E.

Projecte 2011 RELACIONS EXTERNES I VISUALITZACIÓ DE LA FAC

E5.

5

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament de Benestar i Família: joventut, immigració i acció cívica Departament de Cultura: CPCPTC, Conca, Subdirecció equipaments ... Departament d’Ensenyament: Pràctiques estudiants i pla entorn

Departament de treball: plans d’ocupació


E.

Projecte 2011 RELACIONS EXTERNES I VISUALITZACIÓ DE LA FAC

E6.

5

DIPUTACIONS

Diputació de Barcelona: cultura i Participació. Conveni anual Diputacions de Lleida, Girona i Tarragona: establir contactes i convenis anuals


E.

Projecte 2011 RELACIONS EXTERNES I VISUALITZACIÓ DE LA FAC

E7.

5

ADMNISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona: participació i cultura. Conveni anual i local Ajuntament Olot: trobada anual Iniciar contactes amb els diferents consells comarcals i entitats municipalistes


E.

Projecte 2011 RELACIONS EXTERNES I VISUALITZACIÓ DE LA FAC

E8.

5

REPRESENTACIÓ

Aconseguir que la FAC sigui l’entitat que representi als federats davant l’administració i en sigui la interlocutora valida Poder “gestionar” les convocatòries de Subvencions. Formar part de diferents organismes de l’administració: Observatori català del civisme, Pla Nacional del Voluntariat ..


E.

Projecte 2011 RELACIONS EXTERNES I VISUALITZACIÓ DE LA FAC

E8.

5

REPRESENTACIÓ

Col·laborar amb altres entitats: Ens de Comunicació Associativa, Consell d’Associacions de Barcelona Formar part del jurat de premis: Premi Eliseu Colomer i premis de civisme Realitzar entrevistes amb els grups parlamentaris per presentar el projecte i les necessitats del col·lectiu


PROJECTE_2011  

Projecte de la FAC 2011

PROJECTE_2011  

Projecte de la FAC 2011

Advertisement