Page 1

© E. Pons-arxiu AB

Viu l’Ateneu! fes-te’n soci


Participa en un projecte únic Ser soci de l’Ateneu Barcelonès significa contribuir a reforçar i ampliar un dels projectes culturals i intel·lectuals més remarcables de Catalunya amb més de 150 anys d’història. Amb un simple tràmit, podreu introduir-vos de ple a la vida ateneista. Només cal emplenar el formulari que us adjuntem i lliurar-lo en mà a l’administració, o bé enviar-lo per correu electrònic (info@ateneubcn.org). També us podeu inscriure a través del web www.ateneubcn.org La quota d’ingrés és de 60 euros. La quota mensual és de 27 euros*. Podreu desgravar un 40% de la quota abonada en la vostra declaració de renda. Caldrà, a més, que us dirigiu a l’administració d’aquesta institució per fer-vos una fotografia i prendre-us l’empremta dactilar per a confeccionar-vos el carnet de soci i poder accedir a l’Ateneu.

Per molt poc, rebreu molt! *Quota 2010. Actualització de la quota segons IPC anual.


Viu l’Ateneu i connecta’t al món www.ateneubcn.org Ara també al facebook i a twitter

Centraleta: 93 343 61 21 Fax: 93 317 15 25 Biblioteca: 93 343 61 20 Escola d’Escriptura: 93 317 49 08 info@ateneubcn.org

Disseny: www.boixasociados.com

Carrer de la Canuda, 6 08002 Barcelona


© Jogonza-arxiu AB

Gaudiu d’innombrables avantatges i serveis

© Chopo-arxiu AB

Espai exclusiu - Ús exclusiu de les sales de conversa, del bar i del jardí romàntic. - Ús d’espais (sales de reunions, aules d’estudi…) prèvia reserva.

© C. Esteve-arxiu AB

Biblioteca i arxiu històric - Accés exclusiu a la Biblioteca patrimonial privada més important de Catalunya. - La biblioteca de ciències socials, humanitats, cultura i política actualitzada dia a dia. - Tota la premsa del país i fins a 150 publicacions periòdiques, nacionals i internacionals, de l’àmbit cultural, polític i econòmic. - Zones de lectura i estudi amb connexió gratuïta a internet i wi-fi.

© Chopo-arxiu AB

Actes i debats - Programació anual amb més de 500 actes en tots els àmbits de la cultura i el debat intel·lectual. - Dret a participar en les dinàmiques internes de tres de les deu seccions de l’Ateneu: Història, Filosofia, Llengua i literatura, Arts plàstiques, Estudis jurídics, polítics i socials, Economia, Ciències i tecnologia, Cinema, Música i Escacs.


© C. Esteve-arxiu AB © C. Esteve-arxiu AB

- Contacte directe amb les personalitats i els debats intel·lectuals més actuals i rellevants per al país i el seu entorn internacional. - Accés gratuït o amb descomptes rellevants en totes les activitats de pagament (concerts, espectacles escènics i venda de publicacions).

© Chopo-arxiu AB

© C. Esteve-arxiu AB

Formació - Descompte als cursos de l’Escola d’Escriptura, la més important de l’Estat, per millorar la vostra tècnica o per introduir-vos en el món de la literatura. - Cursos de conversa en diversos idiomes i cursos d’història amb descomptes.

Serveis - Informació puntual del programa mensual d’activitats, amb més de 50 esdeveniments cada mes, per correu postal i/o butlletí electrònic. - Servei de calaixos de lloguer. - Descomptes permanents en serveis culturals i d’oci (teatres, llibreries, viatges...). - Descompte al Restaurant ATN, a la planta baixa. - Reducció de la quota de soci per a la parella, per a menors de 25 anys i en campanyes específiques. - De les quotes aportades podreu desgravar un 40% en la vostra declaració de renda.


NÚM. SOCI:

Butlleta d’Inscripció

Data d’alta: Núm. Registre:

Nom:

Algun membre del seu nucli familiar és soci de l’Ateneu en l’actualitat?

Cognoms:

DNI:

Data de naixement:

No

En cas de respondre Sí, empleneu el següent

Nacionalitat:

Nom i cognoms:

Adreça:

Parentiu: Codi postal:

En el cas que en el vostre nucli familiar hi hagi més d’un soci de l’Ateneu, com voleu rebre la informació per correu postal?

Població:

Una tramesa per a cada soci

Una única tramesa per a tots

Autoritzo l’Ateneu Barcelonès a divulgar el fet que sóc soci/sòcia de l’entitat

Professió: Tel:

Mòbil:

E-mail: Antic soci/a:

No

Sexe:

H

D

Per quin mitjà ens heu conegut?

Amic/Familiar

Publicitat

Trieu una, dues o tres seccions (com a màxim) de l’Ateneu de què vulgueu formar part.

Internet

Altres

Llengua i Literatura

Filosofia

Història

Amb quin sistema de correu voleu rebre la informació de l’Ateneu?

Cinema

Economia

Música

Escacs

Postal

Electrònic

Postal i Electrònic

Semestral

Anual

Modalitat de pagament:

Trimestral

Domiciliació bancària:

Cap

Estudis Polítics, Jurídics i Socials

Ciències i Tecnologia

Arts Plàstiques

Vist i plau Junta Directiva:

Signatura:

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD 15/199 de 13 de desembre), l’informem que les dades que ens facilita seran incorporades a un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades, del qual és titular l’Ateneu Barcelonès i que el seu tractament està destinat exclusivament al desenvolupament de les activitats pròpies de l’entitat, Podrà fer ús del seu dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les deves dades mitjançant un escrit a l’Ateneu Barcelonès, Canuda 6 08002 Barcelona.

Fes-te'n soci. Viu l'Ateneu!  
Fes-te'n soci. Viu l'Ateneu!  

Fes-te'n soci. Viu l'Ateneu!

Advertisement