Page 1

Warszawa 27-01-2013

FAKTURA VAT NR 001/2013 Sprzedawca:

Nabywca:

Anna Kowalczyk ul. Kwiatowa 12 04-243 Warszawa NIP: 818-34-45-320

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

bank PEKAO S.A nr 78 0788 9087 23453 9874 0000 9864 2341

Nazwa towaru lub usługi (symbol PKWiU)

Lp.

Ilość Jednostka towaru/ miary usługi

Cena za Wartość jednostke netto netto

Podatek Stawka Kwota % netto

Wartość brutto

1

Tłumaczenie pisemne prezentacji FR>PL (7164 znaków)

1800 znaków

3,98

24,53

97,63

23

22,45

120,08

2

Tłumaczenie pisemne dokumentu Traktat o Uni Europejskiej FR>PL (709 191 znaków)

1800 znaków

394

24,53

9 664,82

23

2 222,91

11 887,73

3

Tłumaczenie pisemne dokumentu FR>PL (12 1800 znaków 445 znaków)

6,91

24,53

169,50

23

38,99

208,49

Razem W tym

9931,95 9931,95

X 23%

2284,35 2284,35

12216,30 12216,30

Słownie: dwanaście tysięcy dwieście szesnaście złotych i trzydzieści groszy 12216,30 Razem do zapłaty: Data sprzedaży: Sposób zapłaty: Płatne przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury

otrzymujący fakturę

podpis

Uwaga: Nauka wystawiania dokumentów księgowych

27-01-2013

wystawiający fakturę

podpis

Faktura VAT  

Faktura VAT za wykonanie tłumaczenia pisemnego.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you