Page 1

PORTFOLIO ZORG


INHOUD 3 5 11 21 25 29 35 39 43 45 49 51 53 57 59 61 63 67 69

Atelier PRO en de zorg Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Meander Medisch Centrum Healing Sofa Zorgcentrum Vlissingen Diagnostisch Centrum VUmc Zorgcentrum Willibrord Urban villa’s Westeraam Vijf woningen in Achtmaal MFA & GGZ Zuiderkwartier Het Zusterhuis Gezondheidscentrum Waterlandplein De Statie, Sas van Gent Leidsche Maan Castrovalva, Almere Woon- en zorgcentrum Genk Zaans Medisch Centrum Solund, Kopenhagen Nationaal Kinder-oncologisch Centrum


2


ATELIER PRO EN DE ZORG Vanuit onze genen leggen wij een sterk accent op menselijke beleving van ruimtes, hoe die onderling zijn verbonden en hoe ze in relatie staan tot de omgeving. Tot aan de grootste opgaven toe zijn we alert op het vormgeven van de eigen plek binnen het grotere geheel. Voor persoonlijke ontwikkeling en ons welzijn speelt zintuiglijkheid een grote rol. Vanuit onze visie maken natuur en duurzaamheid hier een belangrijk en onlosmakelijk onderdeel van uit. Zo beperkt het begrip Healing Environment zich bij ons niet tot alleen de interne benadering van zorggebouwen. De relatie met de omgeving, vertaald in de thema’s licht, rust, ruimte, zicht, uitzicht, warmte en geborgenheid, kenmerkt al onze ontwerpen. Deze benadering is van invloed op materiaal -en kleurkeuzes. Vanzelfsprekend voldoen die aan technische, medische en functionele eisen, maar ze beogen ook een positieve uitwerking op onze zintuigen: lichtval, tactiliteit, associatie en het patina dat zich door de tijd heen vormt. Binnen het totaalontwerp streven we rust, balans en functionaliteit na, gekoppeld aan bezielde ruimtelijkheid die kan verwonderen, prikkelen en zelfs voor een glimlach kan zorgen. Wij hebben de bevlogenheid om samen met de opdrachtgever de opgave af te pellen tot de kern, om daarmee de essentie achter de vraag bloot te leggen, met het oog op de maximale kwaliteit voor opdrachtgever en gebruiker; meedenkend, samenwerkend, flexibel en met een frisse blik, niet vastgeklonken in clichÊs. Daarbij tegelijk op tijd een stap terugnemend om de te maken keuzes langs de lat te blijven leggen die we in aanvang met de opdrachtgever hebben opgesteld. Mede vanwege juist deze houding hebben wij al sinds onze oprichting verschillende keren succesvol ontwerpen gemaakt voor zorginstellingen, zoals huisartsenpraktijken, zorgcentra en zorgwoningen voor diverse doelgroepen; van comfortabele aanleunwoningen tot huisvesting van zwaar dementerende ouderen en mindervaliden. In 2006 wonnen wij de opdracht voor het realiseren van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. De gunning kwam voort uit het vertrouwen in onze frisse kijk op de zorg en de eigenschap ons te kunnen verplaatsen in de bewoners en hun naasten, maar ook in het vormgeven van een fijne en adequate dagelijkse werkomgeving voor het personeel. In oktober 2013 is het Meander Medisch Centrum opgeleverd. We hebben daarmee weer een schat aan ervaring verworven, maar hebben onze oorspronkelijke insteek niet verloren. Elke nieuwe opdracht benaderen we met een open houding en snijden dit toe op de unieke situatie en de doelgroep. Dit gecombineerd met onze specialistische ervaring met zowel zorgwoningen als zorginstellingen is de juiste formule gebleken om hoogkwalitatieve zorggebouwen te ontwikkelen.

3


Ontwerpperiode 2015 - 016 Opdrachtgever Zorgvastgoed Zeeland Architect atelier PRO Projectarchitect Dorte Kristensen en Menno Roefs Adres Koudekkerkseweg 88, Vlissingen Bruto vloeroppervlakte 11.669 m² nieuwbouw 455 m² renovatie 11.214 m² Kosten per m² € 1.285,Bouwkosten € 15.000.000,-

Sloop - rood Nieuw - blauw

Nieuw

4


ADMIRAAL DE RUYTER ZIEKENHUIS (ADRZ) VLISSINGEN De schoonheid van bestaande gebouwen Omdat het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen niet meer aan de eisen voldeed en te groot is om te kunnen exploiteren is atelier PRO gevraagd een ontwerp te maken voor de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw. Het gebruik van groen en veel daglicht kenmerken het ontwerp. Deze uitgangspunten dragen bij tot een zo prettig mogelijk verblijf en een goed functionerend helder gebouw voor patiĂŤnten, bezoekers en personeel. De revitalisatie is mogelijk gemaakt door crowdfunding.

5


6


7


Eerste verdieping

8


INSPIRATIE

CONTEXT ALS UITGANGSPUNT

SFEER

COULEUR LOCALE & SFEER

9


Periode 2006 - 2013 Opdrachtgever Meander Medisch Centrum Projectarchitect Hans van Beek ism Mark Bruin, Jeroen Ekama, Paul Fouchier, Emile Jansen, Menno Roefs Interieurarchitect Wessel Reinders Thijs Klinkhamer, Ellen Vaal Projectcoördinatie Hein Doeksen en Mark Homminga Landschapsarchitect DS landschapsarchitecten Adres Maatweg, Amersfoort Bruto oppervlakte 112.000 m² Aantal parkeerplaatsen 1.300 Kosten per m² € 1.741,Bouwkosten € 195.000.000,-

Ingang van het ziekenhuis Toegang voor voetgangers en fietsers

10


MEANDER MEDISCH CENTRUM te gast in het groen Dit ziekenhuis is met een oppervlakte van 112.000m² een grote zorginstelling. Een dergelijk gebouw kan snel uitmonden in een medische machine, wanneer niet gelet wordt op de menselijke schaal en de kleinste behoeftes. Om genezing en rust te bevorderen heeft atelier PRO een zorgomgeving ontworpen waarin de mens centraal staat. Een gebouw met een overzichtelijke routing en veel ruimte om te ontmoeten. Een gebouw dat in nauw contact staat met het omliggende groene landschap van de Eemscheg in Amersfoort.

Meanderpark; ontspannen, reflectie en revalidatie aan de ‘oude’ Eemstroom

11


Groene scheg bijna tot in het stadshart

LAAN

Foyer

Brink

12


geen kavels‌..

‌maar landschap maken

Tussen de gebouwen is open ruimte, waardoor het landschap tot diep het plan binnendringt en het contact met de buitenwereld groot is

13


3 2

1 IC’s, OK’s, Spoed, laboratoria 2 verpleeggebouwen 3 poliklinieken en Kantoren 4 revalidatie en Fysiotherapie 5 psychiatrisch Centrum 6 ROC

4

3

2

1

7 parkeergebouw personeel 3 3

2 2

6 20

0

40

60

80 m

2e verdieping

5

4

3 foyer 3 stilte tuin

laan

galerij

3 oranjerie

1

brink 3

6 20

40

60

80 m

0

7

Begane grond & situatie

BOVENLANGS SEH

P

LOGISTIEK

A

R

K

E

E

R LAAN

14

G

A

R

A

G

E


Centrale opgang vanuit de parkeergarage LAAN Binnen ervaar je de inbedding in het groen

15


16


Links vlnr: De Oranjerie, wachtruimte voor de priklab en de beeldvorming tussen het groen. FOYER met auditorium, multifunctionele ruimte en toegang tot poliklinieken.

Bovenlangs. Route voor artsen op de tweede verdieping die de Hotfloors via de verpleeghuizen verbindt met de poliklinieken.

BRINK, eerste verdieping restaurant met bruggetjes naar de poliklinieken met in de leuningen geintegreĂŤrde wachtbanken

17


Traditioneel ziekenhuis met meer persoonskamer

Modern ziekenhuis met een persoonskamers en brede gang

Meander Medisch Centrum met een persoonskamers en centrale ontmoetingsruimte (scheg)

Verpleging schema

18

Schegvormige gang Eenpersoonskamer; variatie in kleur en materialisatie op achterwanden van de kamers Door atelier PRO speciaal ontworpen bedbank


1

5 4

2

2 3

LAAN

GALERIJ HOTFLOORS

6

Verpleegafdeling 1 Publieksentree 2 Ontmoetingsruimte 3 Balie 4 Facilitair servicepunt 5 Toegang dienst logistiek en Hotfloors 6 Gang met verpleegkamer

Huiskamer in verpleegvleugel met panoramaraam

19


20


HEALING SOFA ontwerp van atelier PRO architekten gemaakt door Keijsers Slapen in een ziekenhuisbed is toch anders dan thuis. Zeker na een operatie of bij langdurige ziekte. Een vertrouwd iemand in de buurt is voor de patiĂŤnt dan heel plezierig. Daarom heeft atelier PRO dit multifunctioneel Healing Sofa ontworpen. Dit rooming-in meubel is uniek in Nederland en in samenspraak met het Meander Medisch Centrum ontwikkeld. Het is een van de eerste, multifunctionele zorgmeubels voor de professionele instellingen. De Healing Sofa is een combinatie van bureau, logeerbed, bank en tafel. De Healing Sofa wordt geproduceerd door Keijsers Lundiform.

De Healing sofa in het Meander Medisch Centrum

21


Overdag fungeert het meubel als bank. Het is zodanig ontworpen dat het praktisch inpasbaar is, eenvoudig om te bouwen en een fraai geheel vormt met de overige inrichting van de patiĂŤntenkamer.

22


23


Periode 2012 - 2016 Opdrachtgever WVO Zorg Architect atelier PRO Projectarchitect Dorte Kristensen en Christina Kaiser Adres Peperdijk en Wagenaarstraat, Vlissingen Bruto oppervlakte 19.030 m²

Vogelvluchtperspectief

24


ZORGCENTRUM VLISSINGEN zorg en wonen op unieke locatie in voormalig havengebied In en naast de monumentale zware Plaatwerkerij in hartje Vlissingen komt een zorgcomplex met woningen en openbare functies. Een bijzondere opdracht om zo’n kolossaal gebouw een nieuwe invulling te geven. De gesloten gevel en grote deuren breken we open, met veel glas en vides. Binnen komen drie verdiepingen woningen als een ‘los meubelstuk’ in de ruimte. De nieuwbouw past in uitstraling en schaal goed in de omgeving, met de gele baksteen en kleinere maatvoering in de zijstraat. De woningen voegen zich rondom een wintertuin. De constructie en infrastructuur zijn zo ontworpen dat de invulling van de zorgwoningen kan veranderen in de toekomst.

Het restaurant op de begane grond in de Plaatwerkerij

25


2 Woningen somatische patiĂŤnten

2 3 Woningen psychogeriatrisch patiĂŤnten

3 1,5 Appartementen inclusief mogelijkheid tot zorg (aanleunwoningen)

1,5 6600 4400

6600 4400

4400

Indelingsvarianten Atelier PRO heeft een maatsystematiek ontwikkeld, waardoor de drie typen zorgwoningen onderling kunnen uitwisselen. Met als eindresultaat een bijzonder fraaie en innovatieve zorginstelling

26

4400 8800


Woningen somatische patiĂŤnten

Woningkamer gang Plaatwerkerij

27


28


DIAGNOSTISCH CENTRUM VUMC duurzaam en flexibel Het Diagnostisch Centrum van het VUmc Amsterdam huisvest laboratoria voor pathologie inclusief snel-diagnostiek, klinische genetica en medische microbiologie. In het ontwerp van atelier PRO is sterk de nadruk gelegd op de combinatie ‘healing environment’, duurzaamheid en flexibiliteit. Het gebouw bevat twee atria die fungeren als groene longen die licht, lucht en ruimte diep in het gebouw brengen. Het Diagnostisch centrum is een centrale schakel in het zorgproces en de ziekenhuislogistiek. Het zal de hoofdentree van de polikliniek gaan vormen en zal op de begane grond de bijbehorende patiënten voorzieningen gaan huisvesten. Aan de tuinzijde vormt de colonnade een ontmoetingsplek voor patiënten, bezoekers en personeel. Samen met het naastgelegen Imaging Center, vormt het een diagnostisch hart binnen het universitaire ziekenhuis.

Links: de groene long met daaraan werkruimten

Periode 2012 - 2016 Opdrachtgever VU Medisch Centrum Projectarchitect Alex Letteboer en Bas Woldman Adres Mgr. Nolensplein, Breda Bruto oppervlakte 20.510 m²

29


Entreegebied Diagnostisch centrum VUmC; aluminium plafond met lineaire verlichting en betonnen kolommen, groene long, gevelfragment

30


31


Tweede verdieping

2

2

GROENE LONG

6

6

6 5

2

4

5

GROENE LONG

2

Begane grond

2

2

3

â–ś

1

2

1 Foyer 2 Vergadercentrum 3 Balie 4 Centraal werkplein 5 Logistieke kernen 6 Laboratoria

32


Van links naar rechts, Foyer, centrale hal, laboratorium

33


34


ZORGCENTRUM WILLIBRORD innovatief en flexibel interieur voor het welzijn van bewoners

Met het nieuwe interieur van het Zorgcentrum Willibrod aan de Bachtensteene in Middelburg ontwierp atelier PRO een thuis voor de bewoners in een huiselijke sfeer. Willibrod heeft 3 groepswoningen met elk 7 psychogeriatrische patiënten en 39 appartementen waar somatische zorg wordt geboden. Een veilige plek voor de 62 bewoners. De groepswoningen delen een keuken en woonkamer, daarnaast heeft iedereen een eigen kleine woon- en slaapkamer. De appartementen zijn meer op de stadsomgeving georiënteerd. Door de flexibiliteit kan men de ruimten aanpassen aan de vraag van het moment.

Plattegrond psychogeriatrisch kamer

Plattegrond woning voor somatische patiënten

Periode 2012 - 2013 Opdrachtgever Stichting Werkt voor Ouderen Architect atelier PRO Projectarchitect Dorte Kristensen en Naomi Schiphorst Interieurarchitect Susan Vlemminx en Thijs Klinkhamer Samenwerkend architect Van Aken Architecten Adres Bachtensteene 14, Middelburg Bruto oppervlakte 5.000 m²

35


Woning somatische patiënten Kamer psychogeriatrische patiënten

Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van het interieur is de wens van de opdrachtgever om een huiselijke, welkome sfeer te creëren zonder dat dit professionele zorg en een veilige omgeving in de weg staat

36


Woonkamer psychogeriatrisch patiĂŤnten

37


Periode 2007 - 2011 Opdrachtgever Habion met medewerking van Bouwfonds Property Development Projectarchitect Alex Letteboer en Bas Woldman Projectleiding Marjon Main Roetgerink Adres Juno, Elst Bruto oppervlakte 6.740 m² Kosten per m² € 986Bouwkosten € 6.650.000,-

Conceptschets en oriëntatie van woningen

Onder: villa’s in het groen

38


URBAN VILLA’S WESTERAAM zorgwoningen in een zonnige setting De wijk Westeraam in Elst is twee urban villa’s rijker. De sculpturale bouwvolumes huizen levensloopbestendige woningen, die voldoen aan hoge comfort- en toegankelijkheidseisen. De twee villa’s liggen aan het water, zodat ze maximaal kunnen profiteren van het uitzicht en de bezonning. Ook de woningplattegronden zijn op dergelijke wijze georganiseerd. De grootte van de raamopeningen volgt de oriëntatie: veel glas op het zuiden en smalle ramen op het noorden, wat gunstig is voor de energieprestatie van de woningen. Vlnr: balkons op het zuiden, noordzijde met centrale entree, trappenhuis met natuurlijke lichtinval

39


2,5 (m) 2 1,5 1 0,5 0

Begane grond

Doorsnede

0

40

1

2

3

4

5

(m)


41


woningen

MFA

Periode 2011 - 2015 Opdrachtgever Thuisvester, Oosterhout Projectarchitect Dorte Kristensen en Mira van Beek Projectleiding Jaco de Koning en Ronald Peters Adres Berghstraat, Achtmaal Bruto oppervlakte 750 m²

Situatie

13870

cv mv dakraam

5700

h =2600 +vl

noklijn hekwerk h=1000 +VLP h = 2600 +vl

Eerste verdieping

11770

2100

6600

6600

42

Begane grond


VIJF WONINGEN IN ACHTMAAL levensloop- en toekomstbestendig Achtmaal is een kleine plattelandskern in Noord-Brabant met ruim 1.600 inwoners. De gemeente Zundert, waar Achtmaal toe behoort wil er voor zorgen dat de kern in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijft voor jong en oud. Goede voorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol en daarom krijgt Achtmaal naast een kerk, supermarkt en café een multifunctionele accommodatie (MFA) met dorpshuis, gymzaal, basisschool en kinderopvang.

Achtmaal bestaat bijna geheel uit twee-onder-een-kap woningen. Een blokje van vijf woningen is naar de korrel van Achtmaal al grootschalig. Door de terugliggende entreenissen en de dakkapellen wordt het blokje verfijnd.

Naast de MFA komen vijf kleine grondgebonden woningen. Deze woningen hebben een bruto oppervlak van 150 vierkante meter en zijn in eerste instantie bedoeld voor senioren. Daarom is zowel het woongedeelte als de hoofdslaapkamer met daaraan gekoppeld de badkamer op de begane grond gelegen. De badkamer is ook ‘binnendoor’ vanaf de zolder te bereiken waardoor de woning flexibeler te gebruiken is en ook slapen op zolder door de hoofdbewoner of logees denkbaar is. Bovendien is de woning daardoor ook interessant voor andere doelgroepen zoals starters.

43


Periode 2004 - 2009 Opdrachtgever Gemeente Tilburg Projectarchitect Dorte Kristensen, Pascale Leistra en Lisette Plouvier Projectleiding Eelko Bemener en Henry Schutte Adres Wassenaerlaan 38, Tilburg Bruto oppervlakte 4500 m² wijkcentrum, 4553 m² GGZ Kosten per m² €1.033,Bouwkosten € 9.356.890,-

3 1

2

Situatie 1 MFA 2 GGZ 3 Zusterhuis

De sculpturale gevel aan de centrale Brink

44


MFA & GGZ ZUIDERKWARTIER een nieuw hart voor de wijk Het wijkcentrum in de Zeeheldenbuurt vouwt zich, samen met de bestaande kerk en het zusterhuis, rond een verborgen tuin met speelterrein. In het het gebouw zijn een basisschool, peuterspeelzaal, gymzaal en wijkfuncties samengevoegd. In de gebouwvleugel van de GGZ bevinden zich woningen en voorzieningen voor mensen met een beperking en een psychiatrisch gezondheidscentrum. Daarnaast is de dagopvang van het GGZ gehuisvest in het door atelier PRO gerenoveerde naburige Zusterhuis.

Foyer waar jong en oud elkaar ontmoet

45


3

Rechts vlnr; binnenhof Gezondheidscentrum, restaurant GGZ, entree naar binnenhof

4

1

1

6

Eerste verdieping

3 2 Begane grond

46

1

5

1 school 2 kinderdagverblijf 3 wijk 4 thuiszorg 5 gym 6 GGZ (Gezondheidszorg)


2

47


Periode 2004 - 2009 Opdrachtgever Tiwos Projectarchitect Dorte Kristensen en Pascale Leistra Projectleiding Eelko Bemener Adres De Ruijterstraat, Tilburg Bruto oppervlakte 750 m²

3 1

2

Situatie 1 MFA 2 GGZ 3 Zusterhuis

Het Zusterhuis (rechts) grenst aan het verhoogde speelplein van de MFA

48

Het Zusterhuis met de karakteristieke klokkentoren


HET ZUSTERHUIS opnieuw een gebouw voor de gezondheidszorg Het Zusterhuis vormt met de door atelier PRO ontworpen MFA en GGZ een gezamenlijk gebouwencomplex. Het Zusterhuis stamt uit het begin van de 20ste eeuw en heeft afwisselend jaren-lang leeggestaan of alternatieve bestemmingen gehad zoals studentenhuisvesting. Tiwos (Tilburgse Woonstichting) heeft het gebouw met minimale middelen laten renoveren waarbij de oude details zijn behouden en in ere hersteld. Tegenwoordig wordt het gebouw gebruikt voor activiteitenbegeleiding van GGZ Breburg. Toevoeging van een nieuwe liftkern heeft geleid tot een geheel integraal toegankelijk gebouw.

Op de bestaande spanten is een nieuw dakbeschot aangebracht

Het trappenhuis was zwaar beschadigd nadat het pand tijdelijk als studentenhuisvesting was gebruikt

49


WATERLANDPLEIN, WATERLANDPLEIN, SAMENWERKING VAN DRIE ARCHITECTENBUREAUS SAMENWERKING VAN DRIE ARCHITECTENBUREAUS WATERLANDPLEIN,

Periode 2005 - 2012 SAMENWERKING VAN DRIE ARCHITECTENBUREAUS Opdrachtgever CV Nieuw Waterlandplein (Ymere Ontwikkeling, AM Wonen) WATERLANDPLEIN, Architect atelier PRO (winkels, SAMENWERKING VAN DRIE 1ARCHITECTENBUREAUS parkeergarage, woontoren, 14 maisonnettes, daktuinen, gezondheidscentrum en wijkcentrum) ism: DRO (openbare ruimte), De Architecten CIE (5 woontorens) en Hans van Heeswijk Architectuur (3 renovatieflats) Projectarchitect Hans van Beek/ Referentiebeeld: Trichy (India)Referentiebeeld: Trichy (India) Dorte Kristensen en Mira van Beek Projectleiding Jaco de Koning Adres Waterlandplein,Referentiebeeld: IJdoornlaan,Trichy (India) Werengouw, Volendammerweg, Amsterdam Noord Bruto Ca 34.000 m² Referentiebeeld: Trichyoppervlakte (India) (deel atelier PRO)

deArchitekten Architekten Cie Atelier PRO de Cie.Atelier PRO Hans van Heeswijk de Architekten Cie. Winkels, woningen, parkeergarages, plan torens plan en en 55woningen, torens parkeergarages, Winkels, Renovatie bestaande Stedenbouwkundig plan en Stedenbouwkundig 5Stedenbouwkundig torens wijkvoorzieningen en daktuinen wijkvoorzieningen en daktuinen Atelier PRO Atelier PRO Hans van Heeswijk architecten de Architekten Cie. Winkels, Renovatie bestaande flatgebouwen Stedenbouwkundig plan en 5 torens Winkels,woningen, woningen, parkeergarages, parkeergarages, Referentiebeelden voor Referentiebe een duidelijk wijkvoorzieningen en daktuinen

de Architekten Cie. Stedenbouwkundig plan en 5 torens

van SamenwerkingSamenwerking van wijkvoorzieningen en daktuinen waren de 11 Giminian drie architectenbureaus waren de 11 torens in San drie architectenbureaus uitste Athene uitsteekt en de Athene rotstempel in Hans van Heeswijk architecten Atelier PRO van Heeswijk architecten Referentiebeelden voor een duidelijk herkenbaar stad Samenwerking vansmeedden IndrieditHans profileren bo project smeedden drie acht torens en boven een met laagbouw In dit project architectenbureaus acht architectenbureaus torens en profileren Winkels, woningen, parkeergarages, Renovatie bestaande flatgebouwen Renovatie bestaande waren desamenhangend 11 torens in San Giminiano, denieuw Acropolis d hart va eennieuw winkelcentrum tot één nieuw geheel. van Daarbij Nieuwendam-Noord o een winkelcentrum tot één samenhangend geheel. Daarbij nieuw hart drie wijkvoorzieningen architectenbureaus en daktuinen Athene uitsteekt rotstempel in Trichy die voor(India) een lich had elke architect een eigen opgave met en eende andere uitdaging.

had elke architect een eigen opgave met een andere uitdaging. voor een lichtere steensoort gekoze profileren boven een met laagbouw bebouwd In dit project smeedden drie en architectenbureaus acht en omgeving Pero Puljiz entorens Hans Hammink vanwaren de De Architekten Cie.bijna waren omgeving die geheel uit gebied rodedie b Pero Puljiz Hans Hammink van de De Architekten Cie. nieuw hart stadscentrum van Nieuwendam-Noord op te vallen is in d een winkelcentrumverantwoordelijk tot één Referentiebeelden nieuw samenhangend Daarbij lagere delen voorplan het stedenbouwkundig plandelen en ontwierpen voorgeheel. een duidelijk herkenbaar lagere hier juist op aan sluiten voor hetverantwoordelijk stedenbouwkundig en ontwierpen voor een lichtere steensoort de laagbo had elke architectvijf een eigen opgave mettorens een andere uitdaging. dend. Om he vijf nieuwe woonblokken. Dick de Gunst Hans Heeswijk waren de 11 indeSan Giminiano, Acropolis dievan boven dend. Omvan hetgekozen centrumdan een (ondersche nieuwe woonblokken. Dick Gunst van Hansde van Heeswijk omgeving bijna geheel uithet rode baksteen bestaat, Pero Puljiz en Hans Hammink van de De Architekten Cie. waren is daarbij in h architecten renoveerde drie van dedie bestaande woongebouwen, Athene uitsteekt envan de de rotstempel in woongebouwen, Trichy (India) die zichzelf is daarbij in beginstadium afgespr architecten renoveerde drie bestaande lagere delen hier Om juist oplage aan galerijflat. sluiten. Geaard, fris, krij on verantwoordelijk voor het planmet en een horizont 1 ontwierpen torenflat, een hogegalerijflat. galerijflat en een profileren een laagbouw bebouwd gebied. als In dit project smeedden drie architectenbureaus acht torens en stedenbouwkundig een horizontaal patroon zouden waarvan 1 torenflat,boven eenwaarvan hoge galerijflat en een lage Om het centrum een (onderscheidend) beeldmerk vijf nieuwegeheel. woonblokken. Gunst Hans van Hans en MiraHeeswijk van ontwierpen Beek Atelier ontwierpen de rest: nieuw hart vanvan Nieuwendam-Noord op dend. tevan vallen in PRO de gezamenlijk hoogte een winkelcentrum tot één nieuw samenhangend DaarbijenDick bezoek aan gezamenlijk een steenlevb Hans Miradevan Beek van Atelier PRO deisrest: is daarbij in het beginstadium dat tegels alle woo architecten renoveerde drievoor van een de woongebouwen, en éénsteensoort woonblok, 14 dakwoningen, demet daktuinen plint met bakstenen lichtere gekozen dan laagbouw in deen de had elke architect een eigen opgave met een andere uitdaging. bakstenen enafgesproken de keramische ge één woonblok, 14 bestaande dakwoningen, de daktuinen en dedeplint een patroon zouden krijgen. Vervolgens waarvan 1 torenflat, een hoge galerijflat en een lage galerijflat. punten konde winkels, wijkvoorzieningen enhorizontaal parkeergarages, die alle gebouwen omgeving die bijna geheel uit rode baksteen bestaat, terwijl de konden Pero Puljiz en Hans Hammink van de De Architekten Cie.winkels, waren punten de verschillende archit wijkvoorzieningen en parkeergarages, die alle gebouwen gezamenlijk bezoek aan een steenleverancier de keuze Hans plan en Mira van Beek van Atelier ontwierpen desluiten. rest: aan hun met elkaar verbindt. Ondanks deze op het eerste gezicht niet draai lagere delenPRO hier juist op aan Geaard, fris,niet onderscheiverantwoordelijk voor het stedenbouwkundig en ontwierpen draai aan hun deelontwerp geven. Het met elkaar verbindt. Ondanks deze op het eerste gezicht bakstenen en dete keramische tegels gemaakt. Met 14voor dakwoningen, de het daktuinen en de(onderscheidend) plint met nieuwe Wate voor de hand liggende verdeling hebben zij er met elkaar toch een dend.liggende Om centrum een beeldmerk geven vijf nieuwe woonblokken. Dick de Gunstéén vanwoonblok, Hans van Heeswijk Waterlandplein een deze warm de hand verdeling hebben zij er met elkaar toch nieuwe konden detrum verschillende architecten vervolgens winkels, woongebouwen, wijkvoorzieningen en parkeergarages, die alle trum is herke gewo project van weten tepunten maken, één herkenbaar nieuw centrum is daarbij in het beginstadium afgesproken dat centrum alle woonblokken architecten renoveerde drie van de bestaande is geworden, een duidelijk één project van weten teéén maken, ééngebouwen herkenbaar nieuw draai aangoede hun deelontwerp geven. Hetde (gewenste) effect met verbindt. op het eerste gezicht niet verre omtrek voor Nieuwendam Noord. Een rolverdeling lagzichtbaar aan een deze horizontaal patroon zouden krijgen. Vervolgens in een waarvan 1 torenflat, een hoge galerijflat en elkaar een lage galerijflat. verre omtrek en herkenbaa voorOndanks Nieuwendam Noord. Een goede rolverdeling lag aan deis Waterlandplein een een warm gevarieerd w voor ontwierpen de hand liggende verdeling hebben zij eraan met elkaar toch kleur en mate basis en vervolgens een nieuwe goede afstemming over de raakvlakken gezamenlijk bezoek een steenleverancier de keuze voor de Hans en Mira van Beek van Atelier PRO de rest: kleur en materiaal zijnen oud en nieuw g basis en vervolgens een goede afstemming over de raakvlakken is geworden, een niet duidelijk herkenbaar middelpunt één project weten te maken, éénen herkenbaar nieuwkleur centrum niet mee zoals puien, luifels engemaakt. de trum toegepaste kleur baksteen (nieuwbouw) bakstenen ende de keramische tegels Met deze uitgangséén woonblok, 14 dakwoningen, de daktuinen en van de plint met zelfs meer van nieuwzelfs te ondersch zoals puien, luifels toegepaste baksteen (nieuwbouw) verre omtrek zichtbaar en herkenbaar is. Door de unifo voor Nieuwendam Noord. Een goede rolverdeling lag aan de en (renovatie). puntentegels konden de keramische verschillendetegels architecten vervolgens een eigen winkels, wijkvoorzieningen en parkeergarages, die alle gebouwen en keramische (renovatie). kleur en materiaal zijnhet oud en nieuw goed geïntegreerd en vervolgens over de raakvlakken draaiafstemming aan hun deelontwerp geven. Het (gewenste) effect is dat met elkaar verbindt. Ondanks deze opbasis het eerste gezicht een niet goede zelfs niet meerwinkelcenvan nieuw te onderscheiden. zoals de toegepaste kleur baksteeneen (nieuwbouw) nieuwe Waterlandplein een warm en gevarieerd voor de hand liggende verdeling hebben zij puien, er metluifels elkaarentoch en keramische (renovatie). trum is geworden, een duidelijk herkenbaar middelpunt dat in de één project van weten te maken, één herkenbaar nieuwtegels centrum

Samenwerking van drie architectenbureaus

voor Nieuwendam Noord. Een goede rolverdeling lag aan de verre omtrek zichtbaar en herkenbaar is. Door de uniformiteit in basis en vervolgens een goede afstemming over de raakvlakken kleur en materiaal zijn oud en nieuw goed geïntegreerd en is oud zoals puien, luifels en de toegepaste kleur baksteen (nieuwbouw) zelfs niet meer van nieuw te onderscheiden. en keramische tegels (renovatie).

50


GEZONDHEIDSCENTRUM WATERLANDPLEIN samen sterk

In het nieuwe winkelcentrum op het Waterlandplein in Amsterdam Noord komt naast winkels, woningen, parkeergarages en een wijkcentrum ook een gezondheidscentrum. Het centrum ligt met de ‘rug’ tegen een inpandige parkeergarage over 3 lagen aan de koele noordgevel gesitueerd. Het ouder-kindcentrum op de begane grond heeft een eigen entree, maar is via de backoffices op de eerste verdieping wel verbonden met het centrum. De overige praktijken zijn ontsloten vanuit een gemeenschappelijke centrale verkeersruimte. De verschillende zorgverleners werken veel samen op het gebied van voor Amsterdam Noord actuele thema’s als obesitas en diabetes.

1

3

2

k architecten e flatgebouwen

Begane grond

k herkenbaar stadscentrum no, de Acropolis die boven n Trichy (India) die zichzelf bebouwd gebied. Om als op te vallen is in de hoogte en dan de laagbouw in de baksteen bestaat, terwijl de n. Geaard, fris, onderscheieidend) beeldmerk te geven roken dat alle woonblokken jgen. Vervolgens is in een verancier de keuze voor de emaakt. Met deze uitgangstecten vervolgens een eigen t (gewenste) effect is dat het m en gevarieerd winkelcenenbaar middelpunt dat in de 1 Apotheek ar is. Door de uniformiteit in 2 Ouder- en kindcentrum goed geïntegreerd en is oud 3 Algemeen heiden.

4 Huisartsen 5 Fysiotherapie 6 Maatschappelijk werk 7 Arkin (geestelijke gezondheidszorg) 8 Logopedie

4

2

5 3

1e verdieping

5

6

3 3

8

6

7

2e verdieping

51


lex mp co ren nio Se

Periode 2009 - 2011 Opdrachtgever Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Projectarchitect Dorte Kristensen en Pascale Leistra Projectleiding Ronald Peters Ontwerp buitenruimte Eline Keus Adres Canadalaan, Sas van Gent Bruto oppervlakte ca 9000 m² Bouwkosten € 10.000.000,Woningen 2.303 m² Bouwkosten woningen € 2.500.000,-

Multifunctionele accommodatie

Situatietekening

Voorplein met zicht op de entree van ‘de Statie’

52


DE STATIE, SAS VAN GENT seniorenappartementen in centrum sociaal stadshart Het seniorencomplex met 23 appartementen aan de Canadalaan in Sas van Gent maakt onderdeel uit van de multifunctionele accommodatie De Statie. In de plint is teampost zorg van SOKA (Stichting Ouderenzorg Kanaalzone) gehuisvest. Het zandkleurige volume krijgt sculptuur door witte uitsparingen, witte kozijnen en groen getinte hardglazen balkons. De balkons liggen pal zuid en verspringen zodat er sprake is van een prettige ‘buur’-afstand. Het beschutte deel in het volume verleent privacy. Aan de galerijzijde zorgen verspringende kolommen voor beschutting. De galerij is breder om een de plek te creëren waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De MFA en het seniorencomplex vormen samen een dynamische compositie op het langgerekte grillig gevormde kavel. Senioren woningen

53


1e etage

0 1m

2

5m

10m

5m

10m

1

Begane grond 1 Kantoor / teampost 2 Berging Bibliotheek

54

0 1m


Kijkje in de teampost Bridgen en koffie drinken bij de buren- De Statie

Ontmoetingsruimte, natuurlijk daglicht brengt licht in de vide

55


Periode 2005 - 2010 Opdrachtgever Portaal Vastgoed Ontwikkeling Projectarchitect Hans van Beek en Sandrine Rointru-Peters Projectleiding Jaco de Koning Adres Stadsas, Utrecht Bruto oppervlakte 21.878 m² Kosten per m² € 897,Bouwkosten € 19.640.915,-

Plattegrond woningen

56


LEIDSCHE MAAN zelfstandige wonen voor verslaafden Structuurplan en Voorlopig Ontwerp hebben geleid tot een zo optimaal mogelijke invulling van vier kavels in de wijk Leidsche Maan, onderdeel van het stedenbouwkundig plan Het Zand, deelgebied van de Vinexwijk Leidsche Rijn, ten westen van Utrecht. Het project behelst 158 woningen een hostel en bedrijfsruimte. Een bijzondere afspraak is het realiseren van een hostel voor 24-uur opvang van drugsverslaafden in een van de blokken. De Hostel ‘Het Zand’ wordt de tweede hostel in de stad Utrecht dat in partnerschap met een woningcorporatie wordt gerealiseerd en zal plaats bieden aan 35 bewoners. De doelgroep zijn verslaafden die al enige tijd onderdak hebben in één van de bestaande hostels en nu toe zijn aan een meer zelfstandige manier van wonen.

57


12 6 5 4

2

7

10 10 9

1 3

58

8

11

Binnentuin groepswoningen

10 10

13

1 atrium 2 infobalie 3 restaurant 4 ouder en kind cluster 5 apotheek 6 kapper 7 wasserette 8 facilitair cluster 9 entree 31 zorg eenheden 10 groepswoning 11 dagbehandeling 12 entree 24 zelfstandige 3k/4k appartementen 13 verhuurbare ruimte


CASTROVALVA, ALMERE een kloppend hart in de wijk Het project Castrovalva is een centrale wijkvoorziening met een unieke combinatie van wonen, intramurale en extramurale zorg. De geïntegreerde huisvesting met verschillende flankerende welzijnsdiensten, zoals een kapper, wasserette en restaurant, is gekozen om een dynamische wisselwerking te creëren tussen de verschillende functies. Hiermee kan het gebouw zich beter in de wijk wortelen en wordt het een kloppend hart.

Periode 2003 - 2006 Opdrachtgever Woningstichting Ymere Projectarchitect Leon Thier, Johan Blokland, Emile Jansen en Joke Stolk Projectleiding Marjon Main Roetgerink Adres Juan Grisstraat Almere Bruto oppervlakte 2.871 m² bvo + 541 m² bvo verhuurbare ruimtes

Het woonblok is als onderdeel van het totale plan ontworpen, maar kent een andere opdrachtgever en bouwtraject. De technische uitvoering van het zorg- en dienstdeel is per 1 november 2007 overgedragen aan Studio Leon Thier.

59


3200

3200

2100

1100

1100

2100

3100

900 3300 1500 600 900

400

1500

900

1900

400

1500

900

550

600

1000

600

1100

3050

1700

1750

1100

550

3400

50cm

3200 1100 3400

3200 1500

1100

2100

900 900 3300

900

1700

1750

wastafel

1100

3400

1100

3000

3400

weezijdige

zithoek met lange zijde aan de buitengevel te situeren

1100

2200 1550

1200 650

600

600

toilet in badkamer voor overzetten per verrijdbare tillift

600 600

1200

1350

350 400

1100

600

200

400

wastafel

toilet in badkamer voor overzetten per verrijdbare tillift 600 3050

550

kastruimte

60

50cm

125cm

250cm

600

kastruimte

900

Woning type B

woongelegenheid type B

0

600

1050

3400

d type A

300

550

600

900

400

douche

1100

1200

650

400

1500

600

1550

1200

2200 200

600

600

1500 1100

450

300

900

1350

3100

zithoek met lange zijde aan de buitengevel te situeren

1100 250

600

1150 900

350 400 600 1900 1350

bed met ruimte voor tweezijdige hulp en tillift

1500

3000

2075

900

3000

3300

3100

600

550

900

3050

woongelegenheid type B

0

2100

1050

Woning type A

3400

woongelegenheid type A

600

1900

3100

600

1100

1500

3300

3000

900

2075

900

2000

900

1050

500cm

125cm

250cm

500cm

Periode 2009 Opdrachtgever VZW Menos Projectarchitect Alex Letteboer, Karho Yeung, Bas Woldman Adres Eeuwfeestlaan, Genk BelgiÍ Bruto oppervlakte 11.307 m²


WOON- EN ZORGCENTRUM GENK prijsvraagontwerp Het ontwerp voor een woon- en zorgcentrum in Genk van atelier PRO bestaat uit vier paviljoens op een geaccidenteerd terrein die onderling verbonden worden door een landschappelijk opgenomen service-gang. Elk cluster omvat vier wooneenheden op verschillende lagen. Bijna alle wooneenheden hebben door de niveauverschillen in het terrein direct toegang tot de tuinen. De paviljoens presenteren zich als villa’s aan de verlengde Eeuwfeestlaan. De knikkende lijnen van de vier paviljoens vormen een beschut en groen woonklimaat met verassende zichtlijnen. De paviljoens definiÍren een drietal hoven die alle uitmonden in de lager gelegen tuin waarin de bestaande kapel aan de Stalenstraat als een folie is opgenomen.

61


62


Wisselend daglicht en de patio’s met bomen geven het Plein en de Passage haar levendigheid

ZAANS MEDISCH CENTRUM prijsvraagontwerp Speerpunt in het ontwerp van Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) is het creëreen van een ‘Healing Environment’ voor de patiënten aan het Burgemeester in ‘t Veldpark. Hierbij fungeert het bouwvolume in z’n geheel als geluidswal. Wayfinding is een tweede belangrijk thema. De poliklinieken zijn gegroepeerd rond het Plein en de verpleegafdelingen hebben hoofddeuren aan de Passage. Alle bedden- en goederenvervoer is gescheiden van de bezoekersstromen. Wisselend daglicht en de patio’s met bomen geven het Plein en de Passage haar levendigheid. De zon die diep in de ruimte doordringt of de leigrijze hemel die dreigend boven de Zaanstreek hangt: altijd ervaart men de dag of de nacht, zon of regen in deze stedelijke binnenruimten.

63


Periode 2012 Opdrachtgever Zaans Medisch Centrum Architect atelier PRO Projectarchitect Dorte Kristensen en Christina Kaiser Adres Koningin Julianaplein 58 , Zaandam Bruto oppervlakte 40.000 m²

Hoofdentree

Aan het Burgemeester in ‘t Veldpark

64


Wachten op het Plein

65


Periode mei - juni 2012 Opdrachtgever SAB, KAB en KØbenhavns Kommune Architect atelier PRO, CUBO arkitekter, Henrik JØrgensen Landskab, HaCaFrØ Moe & BrØdsgaard, Buro Happold Projectarchitect Dorte Kristensen en Christina Kaiser Adres Ryesgade, KØbenhavn N Bruto oppervlakte 37.682m² Verschillende woningtypes afhankelijk van de behoeftes van de bewoner Elke woning heeft een erker en een eigen balkonnetje Impressie van het centrale plein Impressie van de geterasseerde balkons aan de gezamenlijke woonkamers

66

Zorgcentrum gezien vanaf de hoofdweg


SOLUND, KOPENHAGEN prijsvraagontwerp Huisvestingsproject voor ouderen in hartje Kopenhagen. Solund bestaat uit 384 woningen georganiseerd in 8 clusters op een plint van ondersteunende functies zoals een restaurant en wellness centrum, maar ook een kinderdagverblijf. Midden over de kavel loopt een recreatieve route voor stadsbewoners door een wintertuin. De begane grond telt meerdere soorten tuinen die verdeeld liggen langs een op meerdere punten geknikte interne hoofdstraat. Vanuit de entree komt men binnen op een multifunctioneel plein met stijgpunten naar de bovengelegen woongroepen. Het complex bevat tevens een aantal proefwoningen waar verzorgingsmethodieken worden uitgetest. Daarnaast is het een verblijfslocatie voor onderzoekers die op locatie onderzoek verrichten. Solund staat in nauwe verbinding met het nabijgelegen ziekenhuis en onderzoekscentrum om kruisbestuiving te bevorderen. Hofjes en tuinen omringd door de ondersteunende functies

Moderne karrestructuur

67


Situatie; parkeren onder een groen dek

Groene buitenruimten voor de verpleegafdelingen met eronder een parkeergarage

68

Stapeling van functies: het kinderkanker research centrum is in de toren geplaatst

Periode 2010 Opdrachtgever Haga Ziekenhuis Architect atelier PRO Projectarchitect Dorte Kristensen en Christina Kaiser Adres Leyweg 275, Den Haag Bruto oppervlakte 50.000 m²


NATIONAAL KINDERONCOLOGISCH CENTRUM Prijsvraagontwerp

Gezellig ontmoeten in het hart van de verpleegafdeling; kleinschalig en huiselijk

Voorstel voor het positioneren van het NKOC (Nationaal Kinderoncologisch Centrum) bij het Haga Ziekenhuis aan de Leyweg in Den Haag. 50.000 m² met 135 patiënten- en familiekamers, 27 dagbehandelingkamers, behandelkamers, labs en een groot kinderkankerresearch centrum. Onder het gebouw is een parkeergarage voor 1000 auto’s. Het ontwerp heeft een stedelijke uitstraling naar de Leyweg aan de voorzijde en een groene verblijfsruimten aan de achterzijde.

69


atelier PRO architekten Kerkhoflaan 11a 2585 JB Den Haag +31(0)70 3506900 info@atelierpro.nl www.atelierpro.nl


Portfolio zorg  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you