Page 1

Henny Schaapman de kracht van verbeelding


Henny Schaapman: Dante, olieverf op doek


Kunst en Cultuur arial -- INHOUD -virtueel tijdschrift over kunst en cultuur in olst-wijhe

KUNST- EN CULTUURPARTICIPATIE Waarom Arial? We maken deze uitgave omdat we ons vanuit onze professionele loopbaan bewust zijn hoe belangrijk cultuurparticipatie is voor persoonlijke ontwikkeling en volwaardig deelnemen aan de maatschappij van de 21e eeuw. De verbinding met taal, kunst en cultuur versterkt het vermogen om de wereld vanuit verschillend perspectief te beleven. Deze vaardigheid leidt tot cultureel en creatief bewustzijn en een ontvankelijke houding. Arial is er om mensen te interesseren voor kunst, theater, dans, film, literatuur en cultureel erfgoed. We proberen d.m.v. actieve cultuurparticipatie een verbinding te leggen tussen genieten en/of maken van kunst en deel te nemen aan culturele en kunstzinnige uitingen van en voor amateurs en professionals. We zoeken dat enerzijds dicht bij huis maar anderzijds mag het ook van ver komen zoals aandacht voor de talentvolle cabaretiers die o.a. in Amsterdam wonen maar op 8 maart naar Wijhe komen. We zijn heel blij met de woorden van Arie Hemmen waarmee hij onderstreept dat kwaliteit van theater van grote waarde is. Net zo blij zijn we met de woorden van Henny Schaapman, zij doet er alles aan om kunstbeoefening voor iedereen toegankelijk te maken en stimuleert mensen hun creatieve en kunstzinnige talenten in te zetten. Arie en Henny dragen ieder op eigen wijze bij aan een verrijking van het leven door middel van kunst en cultuur. Zij zien ook de inspirerende meerwaarde van samenwerking en dragen dat ook uit. Beide zijn er van overtuigd dat iedereen de kans moet krijgen om zijn / haar creatieve talenten te ontwikkelen. Het lijkt erop dat dit nummer onbedoeld maar hopelijk inspirerend in het teken van talent en talentontwikkeling staat. Arial staat nog in de kinderschoenen maar manifesteert zich op het terrein van cultuurparticipatie met aandacht voor alle doelgroepen. Een voorbeeld is de verhalenwedstrijd Van Atelier Acht. De deelnemers, de schrijvers dus zijn van alle leeftijden. Zij schreven een verhaal voor peuters en kleuters. Een leuke manier om jong en oud met elkaar te verbinden. Nieuw in de tweede jaargang van Arial is het werk van een gastredacteur. Nu Mischa Westerhof uit Den Nul.

Henny Schaapman werkt met de kracht van verbeelding Sallandse cultuur, effe wenne.

Door Mischa Westerhof

Bekenden - Arie Hemmen De familie Stilleven Door Huub Coenen

Ontmoetingen in de wereld van de jeugdliteratuur: Erik van Os

Uitgelicht: Theater, Vrouwendag, Filmhuis Uitslag Verhalenschrijfwedstrijd Boekenweek 2014

COLOFON arial

Nummer 5 februari 2014 Digitaal tijdschrift over kunst, cultuur en cultureel erfgoed met het accent op de eigen omgeving. arial wordt uitgegeven door Atelier Acht in Olst. Redactie: Ids Zandleven ids@atelieracht.nl Ria Zandleven ria@atelieracht.nl


v


Henny Schaapman

werkt met de kracht van

verbeelding “Ik wil mensen begeleiden in het leren kijken en ze leren het denken even uit te zetten.�


Volle bak

Via de winkeldeur stappen we zo haar atelier in en staan we oog in oog met de praktijk van Atelier De Verbeelding. Verspreid over de verschillende vertrekken werken een tiental mensen met uiteenlopende achtergronden aan kunstobjecten. De meesten van hen stellen zich voor en vertellen wat ze maken. Verrassend is dat ze iets over hun activiteit vertellen en daarbij aangeven hoe lang ze al voor Henny werken. Sommigen al jaren. Enkelen voegen er zelfs aan toe wat het uiteindelijke doel is van werken met kunst. Zo vertelt één van de aanwezigen dat het vrij op papier werken haar niet alleen helpt te leren werken zonder alles te willen omkaderen maar ook om vrijer te kunnen denken en handelen. Op weg naar een rustige interviewplek komen we nog verschillende mensen tegen

die allemaal bevlogen aan het werk zijn, waaronder een stagiaire, decorateur/restaurateur. Zij vertelt blij te zijn met haar stageplek omdat ze hier kennis maakt met andere technieken en materialen midden in een heel gemêleerd gezelschap.

Henny vertelt dat Atelier De Verbeelding, één van de ARToMoNDo ateliers, op maandag en dinsdag een leerwerkplek biedt in de vorm van intuïtieve kunstzinnige dagbesteding. Vandaag vallen wij dus met de neus in de boter en zien met eigen ogen hoe mooi dat werkt. Dagbesteding op basis van een indicatie is voor mensen die vanwege bijvoorbeeld een handicap, leeftijd of ziekte (nog) niet kunnen werken of naar school gaan. In dat kader zijn de ARToMoNDo ateliers aangesloten bij het samenwerkingscollectief ‘Kleinschalige Zorg Salland’.

Talentontwikkeling in bedrijf

In Atelier De Verbeelding staan dagritme en structuur centraal. Het atelier is een leerwerkplaats met de missie talenten te ontdekken, talenKunstzinnige ten en nieuwe vaardigheden dagbesteding te ontwikkelen en deelnemers We trekken ons terug op op te leiden tot kunstenaar. zolder, een vertrek dat net als Zij leren o.a. middelen te het hele huis rijkelijk voorzien vinden waarmee zij zichzelf

is van kunstobjecten. Om haar expertise op het gebied van intuïtieve kunst verder te verspreiden heeft Henny samen met Marianne Bakker uit Deventer de ARToMoNDo ateliers opgericht. Zij slaan daarmee een brug naar reguliere kunst.

kunnen bedruipen. De ARToMoNDo ateliers bieden daartoe een podium voor sociaal-artistieke projecten, exposities, en een kunstuitleen. Er worden kunstzinnige projecten ontwikkeld waarbij mensen met


elkaar worden verbonden. Dat geeft deze vorm van dagbesteding een enorme meerwaarde en leidt bij veel deelnemers tot zelfvertrouwen en een positief gevoel van eigenwaarde. Henny runt Atelier De Verbeelding als een bedrijf waarin de deelnemers als werknemers gezamenlijk of individueel hun creatieve en kunstzinnige talenten inzetten voor projecten, exposities en betaalde opdrachten. De deelnemers worden begeleid door ervaren beroepskrachten in de hulpverlening, professionele kunstenaars, docenten en enthousiaste vrijwilligers. Met passie vertelt Henny dat kunst als middel en doel kippenvel geeft bij het waarnemen van wat er allemaal mee bereikt wordt.

Samen leven, samen leren

Henny betreurt het dat hardnekkig denken in doelgroepen, de missie en visie van Atelier De Verbeelding in de weg staat. De visie van Henny ‘samen leven, samen leren’ laat in de praktijk zien dat leren ook in de ontmoeting met anderen zit en dat een mix van mensen die niet allemaal in het zelfde vakje passen heel verrijkend kan zijn. Mensen met welke vorm van beperking dan ook kunnen meedoen. Sterker nog, het atelier biedt ook mensen zonder dagbestedingsindicatie de mogelijkheid deel te nemen. Bijvoorbeeld mensen in een outplacement- of reïntegratietraject of mensen die gewoon creatief aan de slag willen. In die mix van deel- nemers zit de kracht van Atelier de Verbeelding waar iedereen de kans

krijgt met kunst in aanraking te komen en daar van te genieten.

Erkend leerbedrijf Atelier De Verbeelding is bovendien een erkend leerbedrijf voor stagiaires van CIBAP, Vakschool voor verbeelding (vroeger de Schilderschool). Het is een heel geschikte plek voor stagiaires omdat ze zich hier kunnen oriënteren op de beroepsmogelijkheden en aan den lijve ervaren hoe intermenselijke verhoudingen op de werkvloer vorm kunnen krijgen. Het is door de veelzijdigheid aan kunstdisciplines binnen het atelier ook een mooie plek voor studenten om hun praktische vaardigheden aan te vullen en te verrijken. En er is ruimte voor daadwerkelijke deelname aan het arbeidsproces en het ontwikkelen van sociaal-communicatieve vaardigheden. Daarmee voldoet Atelier De Verbeelding in hoge mate aan de eisen van het kenniscentrum Savantis dat leerbedrijven regelmatig toetst op deze criteria.


Zorg & Kunst

Dat Henny voor de combinatie zorg en kunst gekozen heeft, kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Twee factoren spelen een grote rol. Ten eerste kreeg Henny met de paplepel ingegoten dat mensen in je gezin opnemen vanzelfsprekend is. Altijd zaten er meer mensen aan tafel dan het gezin rijk was. De leefwijze, het harde werken, met veel tegelijk bezig zijn en altijd in staat mensen ‘iets’ mee te geven maakten in haar jeugd deel uit van het dagelijks leven. Ten tweede heeft zij als verpleegkundige o.a. in Groot Schuylenburg gewerkt, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen. Met haar creatieve geest was ze als kind al in staat anders te denken, dingen en situaties anders te bekijken en dat heeft zich in Groot Schuylenburg onder de bezielende leiding van haar paviljoens-

hoofd, broeder Evers, verder ontwikkeld: Hij was een strenge doch rechtvaardige en eerlijke leermeester. Hij gooide mij als het ware voor de leeuwen om vervolgens met visie verbeterpunten aan te brengen en me te begeleiden in mijn ontwikkeling en groei. Succesvol bij Henny. Zijn theorie- en praktijklessen en haar creatieve geest vormen de basis voor haar functioneren van nu. Daar zit de kracht van het zo kunnen begeleiden dat het voor iedere individuele deelnemer goed voelt. Deze mix van theorie, praktijk en gevoel bepalen de methode waarmee Henny werkt. Ze heeft geprobeerd dat op papier te zetten, maar dat kostte teveel tijd naast de Een onontkoomvele andere tijdrovende acbaar virus tiviteiten, projecten en haar andere passie, kunst maken. Opmerkelijk is dat Henny pas na een lange ontkenningsperiode durfde toegeven dat kunst een aangeboren feit is en dat daaraan ontkomen tot mislukken gedoemd was. Als kind al maakte ze in de smederij van haar vader kunstwerkjes van ijzervijlsel en bij het jaarlijkse balansen ontfermde Henny zich over het tellen van schroeven en moeren. Deze praktische en noodzakelijke activiteit goot Henny in een creatieve vorm van parkoersen en patronen waarin de schroefjes zo uitgelegd werden dat ze pre-


cies wist hoeveel schroefjes er in zo’n patroon lagen. Toch heeft ze de kunstontkenning zodanig gevoed met opleidingen en bijscholingen dat mensen vroegen of ze soms diploma’s verzamelde. Gelukkig was ze niet bestand tegen het keramiekvirus waarmee ze door Marianne Voorhorst is besmet. Ze volgde keramisch vormgeven, beeldhouwen, academisch tekenen en schilderen aan de Vrije Academie Beeldende Kunsten. Vervolgens wilde ze als kunstenaar aan de slag maar met behoud van haar baan in de zorg en dan in deeltijd. Dat ging niet. De verontwaardiging over het niet krijgen van deze kans was groot genoeg om dan de baan maar helemaal op te zeggen en keihard, creatief, veelzijdig en vindingrijk aan de slag te gaan. Alles passeerde de revue: keramiek, schilderen, kleding en attributen pimpen, met haar werk op markten staan, werk van anderen verkopen en allemaal succesvol. Een rasondernemer waarbij de kunstenaar zich steeds meer manifesteerde en Henny daar ook graag aan toegaf.

Inspiratie

De grootste passie en specialisatie is keramiek, soms in combinatie met metaal. Haar partner werkt met metaal en in haar jeugd speelde metaal in de smederij van haar vader al een creatieve rol. Keramiek maken is een pro-


ces waarbij het gelijk goed moet zijn. Er valt niet veel te corrigeren. Henny schroomt niet het werk soms stuk te hakken als ze het niet goed vindt. Echter weggooien is er niet bij. Het hakwerk wordt gebruikt bij het mozaïeken. Henny weet altijd wel raad met gebruikte materialen, soms haalt ze die zelfs uit de afvalbak. Kenmerkend in haar keramiek is dat ook de binnen-

kanten van haar objecten mooi afgewerkt zijn, dat ze het contrast tussen glanzend en mat toepast en dat ze de kleuren rood en turquoise veel gebruikt. Het is bijna een ‘handschrift’ waaraan je haar werk herkent. Toch maakt Henny ook graag uitstapjes naar ander materiaal waarbij zij zich niet laat vangen door het gebruik of formaat er van en het onderwerp zowel in 2d als in

3d vorm kan krijgen.

Een verhaal

Henny heeft altijd narratief gewerkt. Dat wil zeggen verhalend met vaak een symbolieke verwijzing naar diepere verborgen betekenissen. Inmiddels dringt deze werkwijze zich wat minder op, maar helemaal loslaten kan Henny het niet want achter elk kunstwerk zit immers een verhaal en een oorsprong, haar inspiratiebron. Dat kan een gebeurtenis zijn, een waarneming, een herinnering, een vorm, een flard van een gesprek. En daarvan juist het deel wat verborgen zit. Henny zoekt tegenwoordig steeds meer naar structuren i.p.v. symbolen waarmee ze het verhaal duidelijk wil maken. Het is mooi als daarmee de bedoeling gezien wordt. Inspiratie en verhalen haalt ze ook uit de bijeenkomsten in het inspiratieatelier (1 x per 2 weken). Het inspiratieatelier vindt plaats in haar eigen atelier wat ze daarvoor beschikbaar stelt. Ze doet echter mee als één van de deelnemers en heeft als zodanig de zelfde rol als de andere kunstenaars.

Meest geslaagde werk? Dat is steeds mijn laatste werk. Daar ben ik meestal trots op terwijl ik ook steeds denk dat het beter kan. Heel blij word ik van het succesvol adviseren,


inrichten en vormgeven van ruimtes, voor particulieren en bedrijven. De kunst van het dynamisch-harmonieus inrichten van een expositie met uiteenlopend werk betekent veel voor mij.

Exposities en meer...

Naast de spraakmakend expositie in Florence (december 2013) is Henny al vijf jaar achter elkaar één van de meest gewaardeerde kunstenaars op regionale kunstdagen en neemt dus voor de vijfde keer deel aan de Nationale Kunstdagen. Dit jaar op zaterdag 8 en zondag 9 november Ahoy Rotterdam Henny ervaart deze waardering als zelftoetsing en als feedback, een bevestiging dat het goed gaat.

over de dijk en het laarzenpad kan kijken. Het idee blijft bestaan en wie weet.... Een andere droom: Ik zou een erkende opleiding willen zijn waarin mensen leren zichzelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld mensen die binnenkomen met de overtuiging dat ze niets creatiefs kunnen, begeleiden bij het aanboren van talenten en nieuwe Op haar site staat een overvaardigheden. zicht van haar exposities, Begeleiden in het leren cursussen, workshops en kijken, zien en leren het projecten. denken even uit te zetEnkele voorbeelden: De ten. feestboom en Bird Art Helaas heeft Henny geen onderwijsbevoegdheid, maar Dromen Een droom, een grote uitda- volop didactische vaardigheden en een eigen ‘lesmeging waarvan Henny hoopt dat het ooit gerealiseerd kan thode’ waarmee al veel wonworden is het maken van een deren verricht zijn. groot kunstobject van staal. Ze had al eens een ontwerp We nemen afscheid, denken voor bij ‘het laarzenpad’: op we. Maar voor we de zoldertrap afdalen komen de breinde skyline van de dijk een boxjes te voorschijn. Kleine enorme stalen man als uitkijktoren. Waar de beklimmer doosjes waarin iedereen op eigen wijze vorm geeft aan door de ogen van de man zijn/haar brein. Sommigen

stoppen er zaagsel in, maar ook spiegeltjes en een verliefd meisje hartjes. Iemand heeft zijn doosje omwikkeld met tape, super gesloten dus. Er staan drie grote kratten vol met deze breinboxjes, gemaakt op het breinfestijn 2013. In 2014 is Henny weer van de partij en worden er meer breinboxjes gemaakt. Ooit komt er een grote expositie van alle breinboxjes. Op facebook zijn deze ontwikkelingen te volgen. Maar eerst nog de voorbereidingen voor de workshops op vrouwendag (8 maart in de Fermerie in Deventer) Net voor we de deur uitgaan zien we dat Henny in staat is met nog grotere contrasten te werken dan we al zagen. Naast de keramieke potten staan dezelfde potten maar nu van handgemaakt vilt. Het is zeker de moeite waard om eens bij Henny langs te gaan: Stationsweg 36 in Wijhe.


Sallandse cultuur, effe wenne

Gastredacteur: Mischa Westerhof

kers. Terwijl onze dochter zich slap lachte, was er geen glimp van een lach te zien bij Anne. Die begreep namelijk helemaal niet waar Jekkers het over had. Laat staan dat ze erom kon lachen. De volgende ervaring was met onze geweldige buurman. Hij had het maar over “rotten”. En nog enige tijd snapte ik eindelijk dat hij het over ratten had. Tja, zo krijg je dus misverstanden….

we genomen en we hebben inderdaad ‘buren gemaakt’. En weet u, het beviel wel goed, onderdeel van de burengroep te zijn. Het heeft ook wel iets. Feesten doe je gezamenlijk, roosjes maken, boog zetten en bevochtigen en aansluitend feesten. Rouwen doe je ook als buren en Zo’n veertien jaar wonen dat is heel bijzonder om mee wij nu op Den Nul. Jawel, te maken. Als buren bij de op Den Nul. Dat ‘op’ is ons crematie uitgenodigd wornooit zo raar voorgekomen, den en tot de genodigden te dat hoorde bij Den Nul. Toch horen. Als buren een krans is het vreemd als je uit ‘het bestellen, samen naar binnen, Westen’ komt en je hier ken- Buren maken gezamenlijk in de rij voor het nis maakt met de Sallanders. Dat streekgewoontes voor misverstanden kunnen zorgen condoleren. Het geeft, ook bij Hun gewoonten, hun taal, een rouwerij, wel een gevoel was ook zo’n eyeopener. In hun cultuur. Het is allemaal van samen. Dronten hadden we buren, ‘effe wenne’. niets bijzonders zult u zegNu, na veertien jaar, hoef ik Nou… als je hier in de echt niet meer terug naar de Miscommunicatie gen. streek geen buren maakt, heb Randstad. Ik voel me SalDe eerste keer dat ik me je dus ‘geen’ buren. Bij onze landse of beter gezegd Nulse. daarvan echt bewust werd, op Den Nul hadden We zijn onderdeel van het was toen Anne, een vriendin- intrek gewoon een adreswijzidorp en zijn gemeenschap. netje van onze dochter kwam wij ging in de brievenbus van de We zijn hier thuis! spelen. Als gezin waren wij gedaan. Er werd hierop Mocht u ooit nog eens die fanatieke Harry Jekkers fans. buren niet gereageerd. En IJssel oversteken in westelijke Kunt u Jekkers niet? Jekkers helemaal sta je, als nieuwkomer, richting, denk dan nog eens is een Haagse cabaretier die dan wel even te kijken. Tot dat, aan de verschillen zoals hierveel van zijn shows in plat na enige tijd, iemand ons boven geschetst. U maakt ze Haags speelt. Jekkers was, vertelde dat je ‘buren maakt’. wellicht ook mee. En krijgt zeg maar, onze vakantieEn ook daar zaten weer de u dan nieuwe buren die hier muziek. Onderweg zaten we nodige haken en ogen aan. niet uit de streek komen. Heb uren te luisteren naar deze Want wie oh wie horen nu er een beetje begrip voor dat Hagenees. We hebben wat tot ‘de buren’? Sommigen, ze niet al die Sallandse geafgelachen op weg naar de zeker oudere inwoners, hebwoontes kennen. ‘Rotten’ en skivakanties. ben daar hele strikte menin‘ratten’ het is maar één letter, En ja, onze dochter wilde gen over. “Die wel en die maar wel een wereld van haar nieuwe vriendin ook niet”. verschil! kennis laten maken met Jek- Ook deze hobbel hebben


------ BEKENDEN -----ARIE HEMMEN Arie Hemmen, bekend in Olst-Wijhe en in binnen- en buitenland

loopbaan. Hij werd jeugdhulpverlener in Hoenderloo (nu: De Hoenderloogroep). Hij moest daarvoor de MBO opleiding inrichtingswerk

Wie is Arie Hemmen eigenlijk?

Arie groeide op in een groot boerengezin in en om Ter Apel. Geen nest met theaterliefhebbers, geen leescultuur, alleen maar hard werken. Een nest waar geen tijd en plaats was voor het stimuleren van een ander leven dan het boerenleven. Hoe is Arie er in geslaagd een heel eigen koers te vinden?

Sociaal-maatschappelijk

Arie hoefde geen keuzes te maken over zijn loopbaan, omdat alles zich als van zelf voordeed. Het begon al op zijn 15e toen hem werd gevraagd of hij welpenleider wilde worden. De ontdekking hoe leuk het is om met kinderen te werken, activiteiten te organiseren en te begeleiden, gaf richting aan zijn sociale en maatschappelijke

doen. Anderhalve dag naar school, de rest van de week werken. Hij wilde zijn studie graag voortzetten aan de Kopse Hof in Nijmegen (nu: De HAN) maar werd aanvankelijk niet toegelaten. Dan maar naar de Sociale Academie Twente in Hengelo.

Drama

Arie bleef slechts ĂŠĂŠn jaar in Hengelo omdat hij zijn zinnen

op de Kopse Hof had gezet en dat niet onder stoelen of banken stak. Hij werd toegelaten met als voorwaarde dat hij aan kon tonen ervaring met drama te hebben. Geen probleem, Arie volgde dramalessen en had een fantastische tijd in Nijmegen, een warm nest. Er moest het laatste jaar ook gewerkt worden aan ludisch leren waarmee gestreefd werd het lichaam volledig te ontwikkelen in de vorm van handenarbeid, sport, spel, zang en muziek, met andere woorden: in beeld, beweging, klank en woord. In twee ludische vakken moest examen gedaan worden. Arie koos als eerste vak voor drama. Van de 14 lesuren werden er acht gevuld met drama in casussen en theorie. Bijvoorbeeld middels drama groepsveranderingen bewerkstelligen, zeggingskracht verhelderen en het impulsieve directe weten en handelen onderzoeken. Omdat hij geen sportman was en niet muzikaal vond hij voor het tweede vak de oplossing in het uitwerken van de geschiedenis van de popmuziek. Intussen werkte Arie nog steeds in Hoederloo en hij was nog niet uitgestudeerd.


Expressie

Tijdens een borrel met studenten en docenten adviseerde één van de docenten Arie de Academie Expressie te gaan doen. Op de Expressieacademie van Kampen onderging hij meerdaagse zware selectietesten en werden er van de 200 deelnemers maar 10 studenten toegelaten. Vijf mochten herkansen waaronder Arie. Maar hij had zijn zinnen al op de Academie Expressie in Utrecht gezet. (nu: HKU). Pas na drie jaar uitgeloot te zijn besloot de school dat iedereen die voorheen uitgeloot was nu zonder loting aangenomen werd. Het werd een fantastische tijd en opleiding.

Sociaal-cultureel werk

Intussen werkte Arie in Nunspeet bij de Stichting Sociaal Cultureel werk Twinckel. Zijn studie en het ludisch leren hebben hem het inzicht gegeven dat kinderen door spelen zich kunnen ontspannen en van de dagelijkse gedragsroutine afgeleid worden. Spelen biedt verbeeldingskracht, levert ervaringen en ontdekkingen op en brengt ongekende talenten in zicht. Binnen het sociaal-cultureel werk maakte hij zich sterk kinderen spelervaringen mee te geven. Een van de speelvormen was een circusproject op scholen.

richten. Dat bleef niet onopgemerkt. Stichting Kunst en Cultuur Overijssel nam het circus op in het onderwijsaanbod.

Onderwijsachterstand

Toen Zwolle in het kader van het onderwijsachterstandbeleid Arie verzocht om allochtone kinderen zowel binnenals buitenschools enthousiast te maken voor het circus richtte Arie Jeugdcircus Pavarini op waarmee de buitenschoolse circusmogelijkheid een succesvol feit werd. De aanpak, de waardering voor hun prestaties, maar ook de serieuze eisen die aan de kinderen gesteld werden leverde een enorme groei aan deelnemers op. Met het verwerven van eigen inkomsten en grote actieve ouderbetrokkenheid slaagde Arie er in om voor het circus een echte theaterzaal met tribune in te

Twaalf scholen gaven zich daar per omgaande voor op. Oog en aandacht voor taalen kansarme kinderen en hun (verborgen) talenten leidde tot ongekende resultaten. Omdat Arie (als altijd het laats gekozen kind bij sportactiviteiten) zich goed kon inleven in het onbehaaglijk gevoel van ‘achter- of overblijven’, heeft hij er altijd voor gezorgd dat het YES-gevoel ook bij kinderen in de onderlaag ontstond. Op niet democratische wijze slaagde hij er in deelname in het circusprogramma zo te verdelen dat juist de kansarme kinderen rollen kregen waarmee hun


zelfvertrouwen toenam en ze waardering ontvingen. Soms tegen de wil en het ongeloof van de leerkrachten in. Juist als leerkrachten er geen vertrouwen in hadden en wat

argwanend op de aanpak van Arie reageerden was hun verwondering over het succes een bevestiging dat Arie op zijn gevoel kon vertrouwen.

Nunspeet Gnaffel heeft opgericht. Nu al meer dan 25 jaar ĂŠĂŠn van de meest succesvolle poppentheaters van Nederland en was onbedoeld het begin Impresariaat STT dat van STT Produkties. Een jonge student jeugd-wel- Peter van Dijk en Arie kenzijnswerk en drama, liep stage nen elkaar al vanaf hun bij Arie en speelde poppen- opleiding in Utrecht en zijn kast. naast levenspartners ook al Arie betrok deze toen nog 20 jaar partners in STT. Op onbekende jongen, Elout Hol weg naar een professionele bij zijn circusproject maar organisatie ontdekten zij dat bracht zijn voorstellingen ze hun kwaliteiten optimaal ook elders aan de man. Dat moesten benutten en dat liep gelijk uit de hand want Peter nu dus vooral op het er volgden vele boekingen terrein van spelen en regissewaarbij Elout met handpop- ren actief is en Arie de orgapen en eierdozen optrad en nisatorische kant onder zijn vervolgens met de poppen hoede heeft. Gniffel en Gnaffel Theater


Uit de keuken van STT

Woeste Willem Maria Dolores IJsseltheaterfietstocht 2011

Kwaliteit

Om kinderen te helpen kunst en cultuur te waarderen is het bij kunsteducatie belangrijk spelenderwijs te zorgen dat kinderen zowel actief, reflectief, receptief en productief aan bod komen. Kinderen moeten uitgedaagd worden de diepere betekenis van een theaterstuk te doorgronden. Dat kan o.a. met lesbrieven vooraf en met nabesprekingen. Omdat het gevaar om de hoek kijkt dat theaters steeds meer producties boeken die een kassucces garanderen en dat daarmee het besef verdwijnt dat kwalitatief hoogstaand theater van grote betekenis is, pleit Arie voor het behoud van kindervoorstellingen waar de receptieve kant ruimschoots aan bod komt. Daarmee leren kinderen theater waarderen, beleven en dat onder woorden te brengen. Over het belang van kunst en cultuur voor toen nog KCO

Service

Zoals Arie al eerder vertelde, heeft hij niet veel keuzes gemaakt maar rolde overal zomaar in, het kwam hem aanwaaien. Wij voegen daar nu ongevraagd aan toe dat zijn eigen doorzettingsver-

mogen, zijn missie en visie, zijn gevoel voor kwaliteit en zijn enthousiasme van minstens zoveel invloed waren. Bovendien is hij zich bewust van de betekenis van een serviceverlenende houding en betrokkenheid en doet daar wat mee. Voorbeelden: • Bibliotheek Deventer belde een paar jaar geleden en wilde praten over diverse activiteiten. Dat heeft geleid tot een enthousiast gesprek waarmee Arie gelijk werd opgenomen in de werkgroep en nu voor elke koopzondag adviseert over de programmering met betrekking tot kindervoorstellingen. • Zo ook in Nunspeet bij het cultureel centrum Veluvine. Men was op de presentatie dagen van STT zo enthousiast over het aanbod dat ze graag wilden praten over de programmering van jeugdtheater en zijn advies over

een programmeerritme met beide handen aangrepen en opvolgden. • Met het bureau Kunstcircuit in Deventer praat Arie over ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ en doet voorstellen om aan de eis van samenwerking met andere instellingen te voldoen.

Circus

In 1991 was STT Produkties als eenmanszaak een feit. Daarnaast hield Arie het tot 2006 vol om dag in dag uit actief met het circusproject te werken. Uiteindelijk moest hij wel inzien dat zijn inzet voor het circus, het impresariaat en andere cultuureducatieve projecten teveel werd en verkocht, met pijn in het hart, het circus aan ‘Circus in bedrijf’. Toch liet Arie de band met het circus niet helemaal los en om er feeling mee te houden verzorgt hij nog steeds buitenschoolse


circusprojecten in binnen- en buitenland. Zie hier de waarde en betekenis voor kinderen

en dan toch maar wel onder de noemer ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. Het maakte allemaal erg onzeker. Enerzijds lijkt het erop dat het Toekomst seizoen 14/15 bepaalt of het er op of er onder wordt, STT-Produkties, aanbieder van vooral jeugd- & jonge- anderzijds lijkt de rust binnen het onderwijs teruggekeerd te rentheater is in hoge mate zijn. Het gevaar dat er vooral gericht op het onderwijs. De problemen omtrent kunst, entertainmenttheater gevraagd wordt om tegemoet te cultuur, cultuureducatie en de politieke schommelingen komen aan een breed publiek blijft bestaan. gingen vorig jaar ook aan STT niet ongemerkt voorbij. Voor Arie is Frans Malschaert Onzekerheid in het onderwijs, een grote inspiratiebron, een beeldend kunstenaar, een wel of geen cultuureducatie

theatermaker en een cultureel ondernemer die op adembenemende wijze in staat is grenzen te verleggen en een óooh-gevoel te geven. Precies wat Arie versterkt in zijn streven receptief theater te bieden. Daarmee blijft Arie al jaren trouw aan zijn mening over de betekenis en veelzeggendheid van theater. Daar gaf hij al vorm aan in zijn eindscriptie voor de Academie Expressie: ‘Wat beelden kunnen zeggen’. STTprodukties

Frans Malschaert (Knokke-Heist, 1948) Frans is een theatermaker, beeldend kunstenaar en cultureel ondernemer. Momenteel gevestigd te Amsterdam en nog steeds uitermate actief en productief. Als Beeldend kunstenaar is er aandacht voor de menselijke anatomie in zijn werk. Sinds 1971 schildert Malschaert zowel vrij werk als werk in opdracht met aandacht voor bewegingspatronen en de menselijke anatomie in zijn werk. Hij schilderde onder andere statieportretten van de gouverneur Berend-Jan van Voorst tot Voorst, Léon Frissen, gouverneur Paul Breyne, burgemeester Gerd Leers van Maastricht, Leon Melchior, Hans Lurvink, René van der Linden en vele anderen. Van 1980 t/m 1983 bouwt hij een voormalige drukkerij in het centrum van Sittard

om tot een theatercomplex, het Sirkeltheater. Om zonder subsidie een programmering te kunnen realiseren, van vormen van theater waarvoor op dat moment geen podium in Limburg is, Luister naar Frans Malschaert over deze wordt een com- karnavalsposter binatie ontwikkeld van culturele nie Palmen omschrijft in haar en commerciële activiteiten. essay “Schoonheid heeft Een discotheek en theatergeen alibi nodig” Malschaerts cafe zorgen voor de nodige werk als: “Wat Malschaert te inkomsten. Een budgethotel kijk zet, is geen verhaal met maakt het mogelijk optreeen begin en een einde, maar dende artiesten en jonge de zoveel moeilijker te omtheatermakers te huisvesten. lijnen wereld van het maken. In het Sirkeltheater ontwikkelt Moeilijker, omdat het drama hij zijn vorm van beeldend zonder grenzen is wanneer objecttheater. Hij ontwikhet weer zijn oude, etymolokelde een niet leeftijdsgebon- gische grenzen verkent met den kunstvorm die beeldend het meest amorfe onder de kunsttheater en muziek ver- werkwoorden: doen.” smelt tot één eenheid. Con- (bron: Wikipedia).


Floris van Dijck - 1613 - Stilleven met fruit, noten en kaas (detail)


Lezing

HUUB COENEN

In de tweede helft van de vorige eeuw werd in onderwijsland de Mammoetwet ingevoerd. Een sterke verbetering van deze vaak bekritiseerde wet was dat voortaan in alle vakken alleen nog gecertificeerde docenten les mochten geven. Voor de kunstzinnige vakken betekende dit het einde van een tijdperk van miskenning en het begin van een kwalitatieve en later beloonde ontwikkeling. Na minder dan tien jaar werden examens voor deze vakken ingevoerd. Naast een praktisch deel bestond het examen ook uit een theoretisch deel met kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing. Een groot probleem bij het theoretisch deel was dat er geen geschikt beeldmateriaal bestond en de docenten dit zelf bij elkaar moesten sprokkelen om les te kunnen geven. Velen bezochten daarvoor exposities om dia’s

De familie Stilleven

– een kat met zeven levens

Op 18 maart presenteert Huub Coenen bijgaand onderzoek op uitnodiging van het NUT. De lezing volgt eerst de historische lijn, die vervolgens aangepast een paar keer herhaald wordt om vanuit verschillende invalshoeken kunstbeschouwelijk te bezien. Het beschreven ‘Haarlemse’ stilleven wordt dan bijvoorbeeld bekeken door het minachtend oog van Plato en het waarderende oog van Aristoteles, maar ook vanuit de tegengestelde gedachten van het katholicisme en het protestantisme. Ook vanuit de vernieuwende invloed van de ontdekking van de olieverf, de spiegel, de verftube, de fotografie en de computer en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen als mode, psychologie en politiek. Het wordt een ontdekkingsreis en een hersenspoeling met feiten, anekdotes, verwondering, ontdekkingen, humor en veel beelden. Waar: Holstohus in Olst Wanneer: 18 maart 2014, 20.00 uur te verzamelen en catalogi, waaruit dan thuis dia’s gemaakt werden.

digheid, maar ook een niet aan te ontkomen aantrekkingskracht. Later zou deze jonge doDaarvoor ging ik o.a. in cent ontdekken dat dit een 1979 ook naar Munster schilderij was van een genre voor de grote tentoonsteldat kort na 1600 alleen in ling ‘Stilleben in Europa’. De Haarlem werd geschilderd entree van het Westfalischen door drie daar bekend geLandesmuseum was klein, worden kunstenaars. maar verpletterend. Door de rest van de expositie In de kleine hal hing alleen ontdekte ik dat het stilleven het Hollandse meesterstuk allesbehalve een stil leven ‘De gedekte tafel met kazen, heeft gekend. noten en fruit’ uit onze Gou- Het heeft een lange geschieden Eeuw. Een groot stilleven denis van voorbeelden uit de geschilderd in een niet te Klassieke tijd via de pronkovertreffen technische vaar- stukken van onze Gouden


Eeuw tot de billboard en nog grotere formaten van heden en in een scala van heel eenvoudig tot zeer uitbundig. Het ‘echte’ stilleven zag het levenslicht in de Renaissance en bereikte in onze Gouden Eeuw haar grote bloei om daarna in het Classicisme te verwelken tot het zwarte schaap van de familie. Teruggetrokken leefde ze lang een heel stil leven tot ze weer ontdekt werd als uitdagend onderwerp van studie in het borrelende eerste kwart van de twintigste eeuw. Ook

daarna bleef ze deel uitmaken van alle schilderkunstige vernieuwingen van de vorige eeuw en staat ook nog in de belangstelling van vernieuwende kunstenaars van nu. Door de examens in de kunstzinnige vakken was er niet alleen vraag naar beeldmateriaal, maar ook naar pedagogische en didactische kennis. Naast het lesgeven werd ik vanwege mijn opleiding vaak gevraagd voor deelname in ondersteunende commissies voor het beel-

dend onderwijs en was ik gastdocent bij kunstinstituten en opleidingen. Na mijn pensionering heb ik de opleiding tot docent beeldend in Arnhem opnieuw gevolgd en cum laude afgesloten. Voor kunstgeschiedenis studeerde ik af met een onderzoek over ‘mijn’ stilleven. Dit onderzoek heb ik met beeldmateriaal uit mijn lessen uitgewerkt tot de lezing-presentatie ‘De familie Stilleven, een kat met zeven levens’. H.C.


------ ONTMOETINGEN -----in de wereld van de jeugdliteratuur door Ria Zandleven-Snoek

Erik van Os Jonge hond Midden jaren 90 werkten we in een nieuw bibliotheekfiliaal van Bibliotheek Deventer samen met een boekhandel. Naast boek- en leespromotie moedigden we kinderen aan een eigen boekenkast te hebben. In samenwerking met de scholen voerden we tientallen activiteiten uit waaronder een maandelijks kinderleescafé met bekende kinderboekenschrijvers. Ook haalden we twee prille nog redelijk onbekende talenten in huis: Dirk Scheele en Erik van Os. Beide zijn inmiddels (al heel lang) tot volle wasdom gekomen. Dirk speelt met zijn band in het hele land, komt op TV en maakt nog steeds ‘popmuziek’ voor jonge kinderen. Erik heeft (vaak samen met zijn vrouw Elle van Lieshout)

zo’n 130 boeken geschreven vooral voor jonge kinderen: peuter-, kleuter- en prentenboeken, versjes, gedichten en boeken voor beginnende lezers. Beide namen haalden we uit een soort catalogus van Schrijvers School en Samenleving. Ze hadden nog niet zoveel werk gemaakt om ze goed te kunnen beoordelen. (Erik vier of vijf boeken en Dirk een CD) Dus waren het hun jongensachtige verschijningen en hun krullenkoppen die de doorslag gaven. Verrassingen Toen Erik voor het eerst kwam had hij een soort kast

Het werd gelijk een feest, met zijn gitaar, zijn liedjes en gedichtjes met keer op keer verrassingen uit één van de lades. Daar is voor mij de kiem gelegd van leesbevordering met behulp van attributen. Ik weet nog dat hij het versje De papegaai en de pinguïn ‘deed’. Ik geloof dat het toen nog niet eens in een boek stond. Lees het maar eens voor aan een kleuter. Leuk om te merken dat kinderen de grap snappen. Inmiddels werkt hij zonder ladekastje maar nog steeds met attributen, zoals in dit filmje op Youtube. Erik heeft voor ons op scho-

Dag papegaai, zei de pinguïn. Dag papegaai, zei de papegaai. Nee, zei de pinguïn, jij moet dag pinguïn zeggen. Nee, zei de papegaai, jij moet dag pinguïn zeggen. Nee, zei de pinguïn, ik ben een pinguïn. Nee, zei de papegaai, ik ben een pinguïn. Jij bent een papegaai, zei de pinguïn. Jij bent een papegaai, zei de papegaai. Stomme papegaai, zei de pinguïn. Stomme pinguïn, zei de papegaai. onder een kleed die hij op een steekwagentje naar onze voorleesarena reed. Het bleek een stapel ladekastjes van Ikea te zijn die hij geverfd en op elkaar gelijmd had.

len, in de bibliotheek, in de Deventer schouwburg en bij CODA in Apeldoorn gespeeld, gezongen, verteld en voorgelezen. Het publiek was keer op keer enthousiast.


------ ONTMOETINGEN -----in de wereld van de jeugdliteratuur Inspiratie Toen ik in 2000 een doorgaande leeslijn ontwikkelde, met veel subsidie uit de onderwijsachterstandpot, kon ik voor alle brede scholen boeken aanschaffen (12 per groep), lesbrieven maken, leesprojecten op de rails zetten en voor alle groepen een ladekastje vullen met attributen voor bij de boeken. Het aantal deelnemende scholen nam met sprongen toe en het personeel bij Ikea keek iedere keer verbijsterd als ik weer met karren vol ladekastjes en beren bij de kassa verscheen. Of er in Deventer scholen nog mee gewerkt wordt, weet ik niet. In Apeldoorn is de doorgaande leeslijn in afgeslankte vorm nog steeds in gebruik. Met dank aan Erik voor de geweldige inspiratie.   Ontmoetingen In de loop der jaren heb ik Erik van Os een paar keer bij het symposium over kinder- en jeugdliteratuur van Universiteit Tilburg ontmoet. De eerste keer, nu al weer jaren geleden, zat ik boven in een collegezaal zijn lezing/ workshop af te wachten. Hij kwam binnen, zag mij bovenin zitten, klom over de banken naar boven om me een begroetingskus te geven. Zo leuk, ook als blijk

van waardering voor onze samenwerking in bibliotheek Deventer. De laatste keer dat ik hem zag, in 2012, op weer zo’n symposium, was het opnieuw een blij weerzien. Dit keer was hij er niet als spreker maar als dichter en performer. Hij zou met zijn vrouw Elle van Lieshout en zijn zoon Lot van Os een optreden verzorgen. Elle en Lot waren te ziek om op te treden. Maar... toen er een krullenkop het podium opkwam kreeg hij groot applaus. Iedereen dacht dat het Erik was. Erik werd daarna met pianomuziek van zijn zoon op het podium onthaald en kreeg net zo’n applaus. De mannen hadden met een maximum aan te slikken paracetamol de griep aardig onderdrukt en gaven een geweldige show. Mogen ze wat mij betreft meer doen. En dat doen ze ook. Steeds vaker treden Erik en Lot samen op. Werk Erik treedt heel veel op op scholen en schrijft samen met Elle liedjes voor o.a. Sesamstraat, zoals Nelson (tekst Erik van Os, muziek Henny Vrienten, zang Aart Staartjes) en Voor alles is een woord (animatie Christa Moesker,

tekst Erik van Os, muziek Hennie Vrienten, zang Pino) Een mooi voorbeeld is ook

Het grote prentenboekenliedjesboek. Bij twintig bekende prentenboeken bedachten Erik en Elle liedjes, spelletjes en zoekopdrachten. Hakim Traïda (bekend van Sesamstraat en jeugdtheater) zingt

de liedjes. Schatje en Scheetje met illustraties van Mies van Hout gaat over een mollige dame


------ ONTMOETINGEN -----in de wereld van de jeugdliteratuur EEN FAZANT Er was eens een fazant die wilde per se in de krant met een ware heldendaad maar ach, je weet wel hoe dat gaat een jager schiet zo’n beestje dood en in de krant staat levensgroot: HEDENAVOND WEER FAZANT IN UW VERTROUWDE RESTAURANT. Uit: De man die in sprookjes geloofde

en haar man die zo dun als een lat is. Ze hebben een paar sokken gestolen, en daarom zitten ze nu in de gevangenis. Maar Scheetje is zó dun, dat hij gewoon door de tralies naar buiten kan. Dat doet hij, en telkens brengt hij iets anders mee voor Schatje: een mooi uitzicht, de maan en de sterren, bloemen en zelfs een vijver. Als ze vrijgelaten worden, weten ze dan ook niet wat ze moeten doen. Schatje en Scheetje maakt als digitaal prentenboek deel uit van het landelijk leesbevorderingsprogramma WePboek.

Erik schrijft soms ook alleen, vooral gedichten voor oudere kinderen en tieners. Een bundel daarvan verscheen in 2008 bij Lemniscaat: Koe en daarmee koe, geïllustreerd door Piet Grobler. De gedichten hierin zijn een verzameling van oud en nieuw werk, komisch of ironisch, luchtig of gevoelig en af en toe overrompelend vol liefde. Lees hier meer over Erik van Os en Elle van Lieshout.


------ UITGELICHT -----Theaters Olst-Wijhe De grote namen van morgen.

van het contact met de lokale bevolking. Als Aziëkenner ontwikkelde hij voor SNP o.a. een gezinsreis in Maleisië en leidde gezinnen door Indonesië. Ludolf wijkt graag van de

De programmeergroep van de Theaters Olst-Wijhe heeft een neus voor talent waarmee het theaterpubliek kennis maakt met de grote namen van morgen. Vier jonge cabaretiers komen naar Olst-Wijhe en spelen ieder een korte voorstelling. In de brochure van Theaters Olst-Wijhe staat dat de namen van de cabaretiers nog onbekend zijn. Wij weten inmiddels wie er op het podium verschijnen. Cabaretiers die de harten van het publiek elders in het land al voor zich gewonnen hebben. Dat blijkt uit de publieksprijzen die ze bij Cabaretfestivals wonnen. We stellen ze graag aan u gebaande (reis)paden af en voor: grijpt onvoorziene omstandigheden aan om zijn (reis) Ludolf du Pon gezelschap te verrassen. Gewoon doorgaan Toen de reisbus in Indonesië (werktitel) Ludolf du Pon studeerde bio- pech kreeg, rook hij meteen logie en werkte als reisleider avontuur en regelde lokaal bij SNP Natuurreizen over de vervoer in plaats van wachten op reparatie. Reizen met hele wereld. Hij is ecoloog, plaatselijk vervoer was een opgeleid om de onderlinge belevenis, samen met kippen samenhang te onderzoeken tussen planten, dieren en het in een stampvolle, schommelende bus. De meeste kindeecosysteem. Hij prijst het Indonesische landschap maar ren genoten van dit spektakel dat ze in de luxe touringcar is het meest gecharmeerd nooit zouden ervaren.’

Tijdens een van de ‘reismarkten’ van SNP voerde Ludolf muziektheatervoorstellingen op. Omdat hij alles een keer gedaan wil hebben in zijn leven werd hij biologieleraar aan

het vmbo in Den Haag. Daar deed hij genoeg inspiratie op voor minimaal tien cabaretprogramma’s. Ludolf maakt lichtvoetig maatschappelijk cabaret. In zijn verhalen observeert en fileert hij zichzelf en de wereld op hem heen. Met sterke one-liners en gekke liedjes trekt hij zijn publiek mee in zijn gekte en verwondering. Zijn motto: Leren, creëren en doen waar je geen zin in hebt. Zijn credo: gewoon doorgaan.


------ UITGELICHT -----In 2011 won hij overtuigend de publieksprijs bij één van de hoogtepunten van het culturele seizoen in het Schiller Theater ‘Place Royale’: Het Utrechts Cabaret Festival.

ten. Op Camaretten, het oudste cabaretfestival van Nederland behoorde Patrick in 2011 tot de finalisten. Bij de Acteer Studio Paul Dek-

theaterwerk. In zijn voorstellingen verweeft hij actualiteit met persoonlijke verhalen die gaan over behoudzucht en fixatie in de

ker leerde hij de trainingsmethode van acteur en docent Sanford Meisner kennen. Op basis van die ideeën ontwikkelde Patrick een training waarin politici zich zekerder gaan voelen in het debat en hun mening effectiever kunnen overbrengen. Hij zit als fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Amersfoort maar stelt zich niet verkiesbaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 omdat hij zich meer wil gaan richten op zijn

liefde, de politiek en de kunst. Na het succes van het programma ‘Het Grote Verhaal’, speelt Patrick dit seizoen zijn derde voorstelling ‘Vijf Sterren’ De eerste avondvullende try-out speelde hij op 27 februari jl. In het theaterseizoen 2013/2014 speelt hij ‘Vijf Sterren’ als onderdeel van de cabaretpoel. De officiële première voor ‘Vijf Sterren’ als avondvullend cabaret is in het seizoen 2014/2015.

Wat zeggen anderen over Ludolf? Jury Utrechts Cabaret Festival: ‘Met een goed tempo en leuke herkenbare grappen weet hij het onderwerp onderwijs van meerder kanten te belichten… Het liedje ‘dan moet je gewoon doorgaan’ is een mooie rode draad in de voorstelling met een aantal sterke grappen, waarvan enkele zijn doordrenkt van een lekkere zelfspot’.

Patrick Nederkoorn

Vijf Sterren Patrick Nederkoorn studeerde politicologie aan de universiteit van Amsterdam en religiewetenschappen in Tilburg. Dat theatermaken er altijd al in zat, was Patrick al op zijn 15e duidelijk. Dat hij sterk was in het verwoorden van zijn mening bleek toen hij op zijn 17e meedeed aan het VARA tv-programma Het Jongeren Lagerhuis. Maar pas na zijn afstuderen was hij klaar om de stap naar de studie kleinkunst aan de Koningstheateracademie in ‘s-Hertogenbosch te zet-


------ UITGELICHT -----Patrick maakt ook nog conferences-op-maat voor overheidsinstellingen en bedrijven en treedt op als dagvoorzitter, presentator en zanger.

politicologie in Amsterdam. Vervolgens ging het roer om en volgde hij de Theateropleiding Selma Suzanna, ook in Amsterdam. Jasper keek altijd goed om zich heen, Wat zeggen anderen over schreef zijn waarnemingen Patrick? op, beklom diverse podia en Cabaret.nl: was aangenaam verrast dat Over zijn eerste voorstelling hij op verschillende festivals De Ontsteking: ‘Het is intel- mocht spelen. ligent, geëngageerd cabaret Op het Amsterdams Studenzoals dat de afgelopen jaren tenfestival 2011 won Jasper nauwelijks door de nieuwe de aanmoedigings- en pugeneratie wordt gemaakt.’ blieksprijs. Youtube Patrick In 2012 stond hij in de finale van het Gronings Studenten Cabaret Festival, een Jasper van der festival dat is uitgegroeid tot Veen een van de vier grootste caRechtdoor (werktitel) baretfestivals van Nederland ( Jasper van der Veen groeide Leids Cabaret Festival, Caop in Groningen en studeerde maretten en het Amsterdams

Kleinkunst Festival) In 2013 was hij finalist in het Amsterdams Studenten Cabaret Festival. Jasper treedt ook op als presentator en dagvoorzitter. Hij heeft meegedaan aan ‘Twintig over twintig: De grenzen van een grap’ een initiatief van de Rode Hoed waarin twintigers met elkaar in gesprek gaan over de rol van spot en satire en hoe ver je kunt gaan met een grap. Zijn er grenzen aan een grap? Ondanks de zoektocht naar de grenzen van een grap doet Jasper geen concessies meer, zegt hij. Hij observeert, schrijft en schrapt, improviseert en imponeert. Openhartig, scherp en enthousiast vindt hij een klik met het publiek. Wat zeggen anderen over Jasper? Muziek & Cabaret Tolhuistuin Amsterdam: Het is een cabaretier met een scherpe blik en een geëngageerd randje, maar eentje ook die er maar niet in slaagt om zijn nietsontziende Groningse roots van zich af te schudden.

Janneke Jager

Het kan tegenvallen Janneke groeide net als Jasper op in Groningen. Zij studeerde in 2000 af aan de


------ UITGELICHT -----Universiteit Leiden. Tijdens haar studie Engelse Taal en Cultuur koos zij vanuit haar liefde voor verhalen de afstudeerrichting Literatuur. Ook zij gooide het roer om en koos voor dezelfde opleiding als Jasper: Theateroplei-

Vliet Academie. In 2013 werd ze aangenomen op de Comedy Academy o.l.v. Leon van der Zanden. Janneke werkt als cabaretière, communicatieadviseur en tekstschrijver. In haar rol als communicatieadviseur kijkt

koers te volgen. Gewapend met haar roze ukelele of van achter de piano legt Janneke alles op tafel. Soms brutaal en onthutsend, soms ontroerend, soms pijnlijk en hilarisch en niet altijd even fris. In ‘Het kan tegenvallen’

ding Selma Suzanna waar ze Jasper leerde kennen. Als klein meisje kroop Janneke al zingend achter de piano en schreef ze verhalen en gedichtjes. Daar is ze nooit mee opgehouden. In 2007 besloot ze om als zelfstandige haar liefde voor taal en passie voor theater te combineren. Naast diverse cursussen op het gebied van crisiscommunicatie, redigeren, interviewen en stemacteren, volgde ze ook lessen aan de Paul van

Janneke bij voorkeur naar het verhaal achter het beleid, de mens en achter de strategie. Janneke speelde op veel Cabaret- en kleinkunstfestivals en was finalist in Camaretten, van het Griffioen/ Zuidplein Cabaret Festival en won de publieksprijs bij het Utrechts Cabaret Festival 2013. Daarnaast verzorgt ze bedrijfs- en huiskameroptredens. Ze zingt, speelt en schrijft en verlaat voortdurend de gebaande paden om haar eigen

gaat Janneke dieper in op de oorzaken van haar veelvuldig gebroken hart. Komt het door haar Groningse roots, of zijn het haar sletterige genen? In hoeverre bepaalt je verleden wie je bent? Wat zeggen anderen over Janneke? Leon van der Zanden: ‘Ze heeft al veel in huis en is niet bang om daar elke dag weer iets aan toe te voegen.’


------ UITGELICHT -----Cabaretpoel

Medewerkers van TC Cabarettalent scouten al jaren nieuw cabarettalent op de kleinere en grotere Cabaretfestivals van Nederland. Zij nodigen een aantal nieuwe talenten uit om te participeren in hun cabarettalentontwikkelingsproject: De Cabaretpoel. In dit project worden de talenten door coaching, begeleiding en het opdoen van spelervaring verder ontwikkeld. Zij spelen in de

8 maart 2014: Internationale Vrouwendag

De vrouwendag is ongeveer honderd jaar geleden voortgekomen uit stakingen tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Het was tevens het begin van de eerste vrouwenemancipatiegolf. In 1911 werd in Kopenhagen 8 maart uitgeroepen tot internationale vrouwendag. Het duurde nog een tijd voordat deze dag overal erkend werd omdat van oorsprong het socialisme daaraan ten grondslag lag en kapitalistische landen geen boodschap hadden aan de viering van zo’n dag. Vanaf de tweede emancipatiegolf in de jaren 60 werd de Internationale Vrouwendag

op het podium van CapellenborgTheater. Het wordt een zeer afwisselende avond met vier uiteenlopende cabaretgenres. Een avondje Cabaretpoel is een echte belevenis, dat wil niemand missen. Youtube Cabaretpoel Waar Capellenborg Theater De lange Slagen 29a Wijhe Cabaretpoel, maar treden ook zelfstandige op. Wanneer In Olst-Wijhe spelen deze zaterdag 8 maart 2014 vier talenten elk 25 minuten 20.15 uur


------ UITGELICHT -----spannend thema. We denken namelijk heel wat af, wel zo’n 60.000 gedachten per dag. Prettige gedachten en minder prettige, incidentele en steeds terugkomende. Van sommige gedachten willen we wel eens af maar dat vraagt om een creatieve geest. Creativiteit ontwikkelt zich o.a. door te kijken naar kunst, film en theater, te luisteren naar muweer volop gevierd met o.a. ziek en verhalen bijeenkomsten, demonstraties te genieten. Kunstenendaarvan cultuur en conferenties waar vrouwen bevorderen creatieve talenuit alle landen, gezindten en ten en de vaardigheid om iets politieke stromingen aan deel vanuit verschillend perspectief namen. te bekijken. Daarmee ontInternationale Vrouwendag wikkel je kracht, oplossend wordt ook dit jaar weer uit- vermogen en optimale partibundig gevierd! cipatie in de maatschappij. Het landelijke thema is ‘Om- In Nederland wordt vrouwendenken’, een intrigerend en dag al lang niet meer met

demonstraties tegen onderdrukking en voor gelijke rechten tussen man en vrouw ‘gevierd’. Hoewel er soms nog sprake is van ongelijkheid richt de vrouwendag zich meer op verbondenheid met aandacht voor kunst, cultuur en maatschappelijke thema’s. Bijvoorbeeld: Youtube In Olst-Wijhe sluit de vrouwendag daar perfect bij aan met het thema ‘Krachten en talenten’. Een dag vol activiteiten zoals workshops, proeverijen, adviezen, ontmoetingen en debat. Een feest voor vrouwen van verschillende culturen en generaties. Waar Bastiaan, Kerkplein, Olst Wanneer zaterdag 8 maart 2014 Opening: 11.00 uur door Ans Otterlo wethouder van Olst-Wijhe


------ UITGELICHT -----dat doet niets af aan de fascinerende Afro-Amerkiaanse geschiedenis die op indrukwekkende wijze in 132 minuten de revue passeert en vorm heeft gekregen rond het leven van Cecil Gaines. Cecil Gaines groeit in de jaren 20 als katoenplukker op in het Zuiden van de V.S. Na een ingrijpende gebeurtenis besluit hij zijn geluk elders te zoeken. Na diverse omzwervingen krijgt hij als jonge man een baan aangeboden als butler in het Witte Huis . Gaines werkt achtereenvolgen voor acht presidenten. Nog even voor Harry S. Truman en vervolgens voor Dwight D. The Butler is een Amerikaanse dramafilm uit 2013 Eisenhouwer, John F. Kenonder regie van Lee Daniels. nedy, Lyndon B. Johnson, Richard M. Nixon, Gerald R. De film wordt soms aangekondigd als een waar gebeurd Ford, James E. (Jimmy) Carter en Ronald W. Reagan. verhaal maar dat klopt niet Als butler heeft Gaines de helemaal. Het is gebaseerd op het leven van Cecil Gai- taak zich onopvallend en dienes (Forest Whitaker) die 30 nend op te stellen in het bijzijn van de presidenten. Hij is jaar als butler werkte in het getuige van belangrijke epiWitte Huis, het werkterrein sodes in de geschiedenis van en de ambtswoning van de president van de Verenigde Staten. Hij was butler van acht Amerikaanse presidenten. Het begon in 1952, het laatste jaar waarin Harry Truman regeerde en eindigde in 1986 toen Ronald Reagan president was.

Filmhuis Olst The Butler

Het verhaal Een deel van het verhaal en de karakters zijn fictie, maar

de V.S. die de V.S. en de rest van de wereld hebben veranderd. Niet alleen Gaines staat aan de bakermat van verandering, ook zijn beide zoons maken daar deel van uit zoals racisme, de strijd voor gelijke rechten en de Vietnamoorlog. Een leven vol drama. Beoordeling The Butler is een film die beklijft en dat komt enerzijds door de ingetogen, charmante en krachtige acteerprestaties van Whitaker en het indrukwekende spel van Winfrey in de rol van zijn vrouw. Anderzijds maakt de oprechte manier waarop de Amerikaanse geschiedenis wordt neergezet het geheel tot een aangrijpende film die je niet onberoerd laat. Waar Filmhuis Olst, Holstohus Wanneer Verwacht Trailer


------ UITGELICHT -----Filmhuis Olst Zarafa, De giraffe die Parijs veroverde - Jeugdfilm -

Omdat het verhaal een aaneenschakeling van spannende gebeurtenissen is, hebben de makers RÊmi Bezançon en Jean-Christophe Lie voor een rustig tempo gekozen en is het de verteller, een oude man, die er voor zorgt dat de jonge kijkers de rode draad niet verliezen. Hij vertelt aan een groepje kinderen over het jongetje Maki die ontsnapt is aan een Franse Slavenhandelaar. Hij illustreert het verhaal met kleine poppetjes. Maki wordt achtervolgd door de gewapende slavenhandelaar. Hij probeert Maki te doden maar raakt een giraffe. Maki belooft aan de stervende giraffenmoeder dat hij voor het veulen, Zarafa, zal zorgen. Hij wordt daarbij ge-

holpen door de stoere Hassan. Later ontdekt Maki dat Hassan andere bedoelingen heeft. Hij is namelijk op zoek naar een giraffe als cadeau voor de Franse koning om zo de koning voor het karretje van de Pascha van Egypte te spannen in het gevecht tegen de Turken. Na een paar spannende gebeurtenissen gaat de reis per luchtballon naar Frankrijk. Natuurlijk is Maki niet van de zijde van Zarafa geweken. Het verhaal biedt een blik op Frankrijks gewelddadige ver-

leden waarbij de snobistische koning, tot het genoegen van de kijker, er bekaaid af. In deze animatiefilm vormen slimme visuele effecten, stilistische hoogstandjes en schitterende landschappen het decor van een betoverende avonturenverhaal. Zonder zoetsappig te zijn schemert door het soms schrijnende verhaal de waarde van moed en vriendschap en gelukkig ontbreekt de humor niet. Een film die jong en oud niet onberoerd zal laten. Waar Filmhuis Olst, Holstohus Wanneer Verwacht Trailer


------ VERHALENSCHRIJFWEDSTRIJD -----valshoeken aanboren om tot de conclusie te komen welke inzending het meest voldeed aan de voorwaarden voor een verhaal voor peuters en kleuters. Daarmee kwam één verhaal naar voren. Een origineel stapelverhaal met een verhaallijn op rijm Van de vele belangstellenden waarmee de voorlezer de (28) hebben uiteindelijk 11 kinderen op aangename wijze mensen een verhaal ingemeeneemt in gebeurtenissen stuurd. en ontdekkingen. SpelenDe jury heeft alle inzendingen derwijs wordt daarmee vermet aandacht gelezen en op beeldingskracht aangeboord. Kortom: heel aantrekkelijk professionele wijze aan de hand van de gestelde criteria voor peuters en kleuters. onder de loep genomen. Omdat de juryleden ieder vanuit hun eigen professie naar het werk keken, was de discussie over de kwaliteit, de originaliteit en de andere voorwaarden waaraan de verhalen moesten voldoen heel boeiend. Het bleek dat alle verhalen wel iets sterks van de voorwaarden in zich hadden zoals: originaliteit, tot de verbeelding sprekend, met een duidelijke verhaallijn en aansluiting op de illustraties. Originaliteit was één van de moeilijkste eisen, zo bleek. Omdat de illustraties de schrijvers min of meer aan banden hebben gelegd, zijn deelnemers verleid tot verhalen van gelijke strekking zoals een zoektocht naar vriendjes en familie. De jury moest diepere in-

De uitslag Het winnende verhaal komt van Inge Strijker uit Zwolle. Inge, van harte gefeliciteerd.

Met de winnaar wordt, zoals ook bij professionele schrijvers gebruikelijk is, het verhaal geredigeerd in samenwerking met illustrator Marian Hage en schrijver Margreet Strijbosch. De andere deelnemers willen we hartelijk bedanken voor hun bijdrage en (zoals beloofd) belonen met een attentie. Deze attentie wordt een door Marian Hage, de illustrator van deze wedstrijd, te maken kunstwerkje. Met dank aan de jury: Joan Korten, Marian Hage en Margreet Strijbosch.


------ BOEKENWEEK 2014 -----Boekenweek 2014 reizen De Boekenweek 2014 vindt plaats van zaterdag 8 t/m zondag 16 maart 2014. Het thema is Reizen, het motto: Ondertussen ergens anders.

Tommy Wieringa schreef het Boekenweekgeschenk: De mooie jonge vrouw en Jelle Brandt Corstius het Boekenweekessay: Arctisch dagboek. Reizen in een boek of boekt u liever een reis?

Over het spoor

Sinds 2002 is NS hoofdsponsor van de Boekenweek. Het is inmiddels een bijzondere traditie van de NS geworden dat op vertoon

van het Boekenweekgeschenk Waar en wanneer gratis gereisd kan worden. zie http://www.deventerDat is dit jaar wel heel toeboekenweek.nl/ passelijk. Wanneer zondag 16 maart.

Over de IJssel

Een van de literaire hoogtepunten uit het Deventer Boekenweekprogramma: Tommy Wieringa varend over de IJssel! Ga mee aan boord en luister naar zijn lezing onder het genot van koffie of thee en later een drankje. Na afloop signeert hij. wanneer dinsdag 11 maart 19.30 uur (boottocht 19.50 22.30 uur). waar opstap in Deventer Eureka V Wellekade (naast de voetveer)

Olst-Wijhe - Boek & Kantoor Korten Fotoactie met het thema reizen. Stuur uw mooiste, ontroerendste, romantische, gekste vakantie/reis foto in. NaDichtbij tuurlijk kunt u de foto ook in Deventer - Boekenstad de winkel bezorgen. In Deventer wordt de Boezaterdag 15 maart workenweek op eigen wijze ge- Op de ingezonden foto’s de vierd. Met lezingen en boek- den dag in de winkel gepresentaties natuurlijk, maar hele toond. Om 15.00 uur wordt ook met films, theater, een winnaar bekend gemaakt literaire lunch en meer. Een de beloond met een boekenkeur aan schrijvers doet mee: en Tommy Wieringa, Abdelka- bon ter waarde van 50 euro! der Benali, Nico Dijkshoorn, Tijdens de Boekenweek ontArjen Lubach, Rosita Steen- vangen de klanten bij aankoop van minimaal ₏12.50 beek , A.L. Snijders maar ook plaatselijk en aankomend aan boeken het Boekenweekgeschenk. schrijftalent is van de partij. Het Boekenweekessay ligt in


------ BOEKENWEEK 2014 -----de Boekenweek klaar voor € 2,50. wanneer Heden tot en met 15 maart waar Boek & Kantoor Korten Aaldert Geertstraat 19, Olst. 0570-561298 www.korten.nl Olst-Wijhe - Bibliotheek Katja Staartjes vertelt over haar nieuwe boek Lopen over de grens. Haar werk als inspirerend spreker, interim-manager en coach combineert ze met het ondernemen van expedities. De bergen vormen haar passie: trektochten maken, met een team naar de top klimmen, kamperen in de stilte, dromen waarmaken en grenzen verleggen. Op 1 maart

a.s. verschijnt haar nieuwe boek Lopen over de grens : Great Himalaya trail door Nepal. wanneer Lezing: op 12 maart a.s. om 20.00 uur (inloop om 19.30 uur) waar Bibliotheek Wijhe, Kerkstraat 1, 0570 522119 Olst-Wijhe - Boekhandel Primera Schippers In de winkel staat een grote koffer met boeken die op reis mogen. In ruil voor een eigen boek, mogen klanten uit de koffer een exemplaar zoeken en deze gratis meenemen (één per klant). Tijdens de Boekenweek ontvangen de klanten bij aankoop van minimaal €12.50 aan

Tommy Wieringa

boeken het Boekenweekgeschenk. Het Boekenweekessay ligt in de Boekenweek klaar voor € 2,50 Wanneer heden tot 16 maart Waar Boekhandel Primera Schippers Langstraat 43, 0570-521307


Kunst en Cultuur

Arial 5  

Virtueel tijdschrift over kunst en cultuur in Olst-Wijhe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you