Page 1

ontmoet

KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE

ZOMER | 2011

Betere Buurtprijs Bewoners aan zet

Stage Je bent jong en je wilt wat

Tips!

Water besparen

In Amsterdam-Noord genieten omwonenden van gevarieerde optredens tijdens het Meezingconcert. Lees meer op pagina 2.


cover

inhoud

05 Buurtprijs Bij de Betere Buurtprijs zijn ­bewoners aan zet. ­Haidy Felter en René van ’t Erve namen het heft in handen. Met steun van Ymere worden hun ­ideeën  werkelijkheid.

10 Stage Ymere stimuleert jongeren om hun talenten te ontwikkelen. Via stages bijvoorbeeld.

Noorderklankpark Met een groot Meezingconcert in het Noorderpark in AmsterdamNoord is het Noorderklankpark geopend. Tussen de oude iepen en wilgen kan iedereen die dat wil muziek maken op de muziekinstrumenten die in het park staan. Ook worden er regelmatig openluchtconcerten gehouden. “Door de nieuwe viaducten voor fietsers en voetgangers wordt het Noorderpark steeds beter ­bezocht. Het Noorderklankpark

is een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt en de mensen die hier vlakbij ­wonen”, vertelt Kees Diepeveen, dagelijks bestuurder van het stadsdeel AmsterdamNoord. Het Noorderklankpark is een ­initiatief van Stichting Samenscholers in samenwerking met de  Muziekstraat. Het Noorderklankpark is mogelijk gemaakt met steun van Ymere en het stadsdeel Amsterdam-Noord.

14 Pronkstuk Jeanet Braad verbouwde haar huurwoning tot een paleisje. Met toestemming van Ymere.

Colofon Ymere ontmoet is het huurdersmagazine van woningcorporatie Ymere en verschijnt vier keer per jaar. Redactieadres ymereontmoet@ymere.nl Hoofdredacteur Jan Voskamp Eindredactie Margot Franssen Coördinatie Onno Hogenaar Productie Went Werkt Journalistiek Aan dit nummer werkten mee Esther Barfoot, Gerrie Blok, Gert Diepeveen, Franka Kanters, Robin Ouwerkerk, Anje Romein, A ­ rnoud Schüller, ­Monique Smeets Fotografie René den Engelsman, Milan Vermeulen, Edwin Weers, Martine Berendsen Vormgeving en opmaak Atelier van GOG Drukwerk tussen de b ­ edrijven door (tdbd). Dit magazine is met zorg samengesteld. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen.

2

|


uitgelicht Naam Sigritt Koelman (40) Heeft een woning met een begeleidings­ contract Dankzij Ymere en de Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW)

“H

et is een verademing. Een zelfstandige woning met een eigen entree en uitzicht over groen en water. Echt geweldig. Mijn zoontje en ik voelen ons hier veilig. We hebben weer een thuis, een solide basis. Toen we alleen kwamen te staan, had ik helemaal niets meer. Geen huis, geen werk, geen geld. Ik heb onder andere ­antikraak gewoond. Een onzekere periode in een onprettige buurt. Ik werd er echt ­depressief van. Met mijn contactpersoon bij het RIBW ­klikte het meteen. Ik kwam gelukkig in aanmerking voor een herkansingswoning van Ymere. Er moest veel aan de woning ­gebeuren, maar bij het klussen kreeg ik voldoende hulp. Stukje bij beetje wordt het helemaal naar m’n zin. Dankzij deze woning kan ik me weer op de toekomst richten. Ik heb nu een uit­ kering, maar ik wil een betaalde baan. Ik houd er niet van om afhankelijk te zijn. Daarom doe ik vrijwilligerswerk en volg een opleiding voor administratief werk. Ik heb een begeleidingscontract. Ik kan goed voor mezelf zorgen, maar krijg ­ondersteuning van het RIBW. Geen ­‘bemoeizorg’, maar iemand die meedenkt en oplossingen zoekt. De buren hebben mij goed ontvangen. Het is een prettige buurt, met aardige mensen die elkaar groeten. Alles bij elkaar is de nieuwe situatie heel goed voor mijn zelfvertrouwen. Ik groei weer.” | zomer 2011 |

3


kort

Gratis Bounzen

In het Centrum voor Sport en ­Urban Culture aan de Willinklaan 5 in Amsterdam-Nieuw-West is het eerste Bounzveld van Europa ­geopend. Het bestaat uit 32 ­tram­polines en een meterslange tumblingbaan. Het veld is geschikt voor allerlei vormen van sport: ­dodgeball, basketbounz, aerobics en coördinatietraining. Bounz is een initiatief van Stichting Turning Spirit. Bounz wordt onder-

steund door het NOC*NSF en de Koninlijke Nederlandse Gym­ nastiek Unie (KNGU). De stichting werkt samen met Ymere in sporten ­bewegingsprojecten die vanuit de wijkaanpak in de Willinklaan ­worden georganiseerd. Ymere heeft de voormalige sportacademie getransformeerd tot een sportieve hotspot en biedt haar huurders graag de mogelijkheid aan om ­gratis kennis te maken met Bounz. www.bounzsport.com

eze bon Bij het inleveren van d

en! z n u o B r u u n e e s i t gra p.p.) (Normaal 5,- per uur

te 1000 r de eers n geldt voo e ting. n e n o s r e p 2 l n a ce t kor Deze actie is geldig voor maxima wintig pro t t g j i r k t r 1 e v e l 0 1. n bon in ustus 2 ingeleverde bonnen. Wie daarna ee / m 31 a u g

, loopt t Deze actie, inclusief korting

4

|

Van woningkrant naar w ­ oningnet.nl In de regio Amsterdam is de papieren woningkrant opgeheven. Woningzoekenden kunnen voortaan ­alleen nog een woning zoeken via www.woningnet.nl. De woningcorporaties in Amsterdam, waar Ymere er een van is, hebben deze maatregel genomen om ­woningen zo sneller aan te kunnen bieden. De bedoeling is dat woningen voortaan elke week worden aangeboden. Dat is nu nog één keer in de twee ­weken. In de toekomst moet het woningaanbod op de website zelfs dagelijks ververst worden. Nog maar drie procent van de woningzoekenden in de regio Amsterdam reageert via de woningkrant op een woning. Om deze mensen wegwijs te maken op www.woningnet.nl is er een campagne gestart.

VvE-beheer in orde Ymere heeft het certificaat ‘Beheerders van Vereniging van Eigenaars’ behaald. Hiermee voldoet het VvE-­beheer van Ymere aan allerlei strenge kwaliteitsnormen die door het ­onafhankelijke SKW (Samen Kwaliteit Waarborgen) zijn ­opgelegd. Vaak hebben de leden van een VvE geen behoefte aan het zelf besturen van hun vereniging. Dan wordt het dagelijks beheer van de VvE uitbesteed aan een beheerder. Maar hoe weet een VvE dat een beheerder kennis van zaken heeft? Het certificaat van SKW geeft die garantie. De erkenning geldt voor drie jaar, maar ieder jaar vindt er een herhalingsonderzoek plaats.


betere buurtprijs

‘Er is een deurtje opengegaan’ Een betere buurt begint bij jezelf. Daarom stimuleert Ymere bewoners om zelf de leefbaarheid te vergroten. Bijvoorbeeld met de Betere Buurtprijs die jaarlijks wordt uitgereikt.

E

en straat met veel oude mensen en gordijnen die de hele dag dicht bleven. “Dat was wat ik zag toen ik net naar de Kadoelen was verhuisd”, vertelt bewoner Haidy Felter. “Nu heb ik zelf altijd met ouderen gewerkt én ben ik een kletskous. Zo raakte ik vrij gemakkelijk met mijn nieuwe buren aan de praat. Ik merkte dat veel mensen eenzaam waren en ook een beetje bang. Vandaar die dichte gordijnen.”

Keukenhof AmsterdamNoord

Haidy wilde graag buurtbewoners met elkaar in contact brengen. En zo ontstond het idee om een uitstapje naar de Keukenhof te organiseren. “Gezellig een dagje weg, samen eten en praten. Daar wordt iedereen vrolijker van”, redeneerde Haidy. Ze besprak haar idee met Ymere. Daar waren ze zo enthousiast, dat Haidy met haar voorstel een Betere Buurtprijs won. “Weet je”, | zomer 2011 |

5


betere buurtprijs Haar­lemmer­ meer Haarlem

Almere

AmsterdamOost

zegt Haidy, “die dag naar de Keukenhof was geweldig. Echt een feestje. Maar waar ik nog het meest trots op ben, is wat er daarna gebeurde. De mensen gingen weer met elkaar praten. Er is een deurtje opengegaan.”

­ etere Buurtprijs dit jaar merken we dat bewoners B twee dingen belangrijk vinden: groen in de buurt en ­elkaar ontmoeten.”

Bewonersnetwerk

Documentairemaker René van ’t Erve is zo’n bewoner die zijn buren beter wil leren kennen. Hij woont in Floradorp. “Een groene Vogelaarwijk, die vooral bekend is van de kerstboomverbranding die een paar jaar geleden uit de hand is gelopen”, zoals hij zelf zegt. Op het veldje van de kerstboomverbranding moet volgend voorjaar zijn buurtopera worden uitgevoerd. “Dat vind ik een mooie gedachte. De kerstboomverbranding en de opera op dezelfde plek. Ik hoop dat Floradorp ook beroemd wordt vanwege onze opera.”

De Betere Buurtprijs is in 2006 begonnen in Amsterdam-Oost, onder de naam Bewonersnetwerk Ymere. Vanwege het grote succes doen sinds 2009 alle regio’s van Ymere mee. Ook is de naam van de prijs omgedoopt in Betere Buurtprijs. Conny Heemskerk, manager Wijkaanpak bij Ymere: “In 2006 was Ymere een van de eerste organisaties die echt aan bewoners vroeg wat in hun ogen beter kan. We gaan uit van de eigen kracht van mensen. Het voorbeeld is gelukkig gevolgd, onder andere door het Oranjefonds. Uit de inzendingen voor de

Opera zoekt vrijwilligers Een buurtopera samen met be­ woners uit Floradorp, zijn eigen wijk. Dat is de droom van René van ’t Erve. Nu hij winnaar is van de ­Betere Buurtprijs, kan die droom ­werkelijkheid worden. Het is de ­bedoeling dat de buurtopera wordt opgevoerd in de lente van 2012. René van ’t Erve is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen. Maar een hele opera, dat kan hij ­natuurlijk niet alleen. Daarom zoekt hij enthousiaste vrijwilli6

|

gers. René: “Vanzelf­sprekend ben ik op zoek naar zangers, maar ieder talent is welkom. Ook ukeleleof mimespelers. Verder ben ik op zoek naar mensen die ­willen ­helpen met decorbouw techniek, grime of catering.” Wilt u meedoen of meer ­infor­matie? Neem dan ­contact op met René van ’t Erve: rvanterve@online.nl.

Kerstboomverbranding

Vrijwilligers René verheugt zich erop om door de opera meer ­mensen uit de buurt te leren kennen. “Al is het wel spannend of ik genoeg zangers kan vinden. Samen met Ymere ben ik druk aan het werven, bijvoorbeeld met een brief die huis aan huis wordt verspreid. ­Behalve dat ik zelf veel plezier aan dit project beleef, zou ik het erg goed vinden als het dorpsgevoel in ­Floradorp weer terugkomt. Dat de mensen elkaar beter kennen. Solidair zijn met elkaar.”

Onderzoek Of de Betere Buurtprijs ook het gewenste effect heeft, zoals een nieuw dorpsgevoel in Floradorp, wordt op dit moment onderzocht door de Hogeschool van ­Amsterdam. Conny Heemskerk: “We willen graag weten of deze vorm nog steeds aansluit bij de wensen en verwachtingen van bewoners. Voor ons blijft de eigen kracht van mensen voorop staan. Want waarom zouden wij het doen als bewoners het zelf beter kunnen?”

Amster Cent


rdamtrum

En de winnaars zijn…

AmsterdamWest

De Betere Buurtprijs wordt uitgereikt in alle regio’s van Ymere. Op het kaartje zijn de prijswinnaars van 2011 weergegeven. Wilt u meer weten over de winnende projecten? Kijk dan op www.opwegnaareenbeterebuurt.nl.

Amsterdam-West

Amsterdam-Centrum

Moestuin voor kinderen (Erasmusbuurt) Herinrichting pleintje Willem Schoonen (Reimerswaalbuurt Nieuw West) Vergroenen en verbeteren leefomgeving (GWL-terrein) Extra prijs voor bewoners Adolf van Nassau voor opknappen binnentuin

Hofjesfestival (Constantiahofje, W ­ illemstraat) Buurtpower (Hofje Rapenburg) De winkel om de hoek (Tellegenbuurt) Ouderenclub/Sociale ruimte (Marnixstraat, Jordaan) Expositie ‘Buurt in beweging’ (galerie Verborgen Parels, Stadionbuurt)

AmsterdamOost

Amsterdam-Noord Buurtopera (Floradorp) Ontmoetingsplek (Tuttifruttidorp) Kinderworkshop (Kadoelen)

Culinair samen met buurtgenoten (Kastanjeplein) Ieder kind een boek (Voorleesservice Tugelawegblokken) Bessemerstraat schrijft (Watergraafsmeer) Oud-Hollandse speldag (IJburg)

Haarlem Buurtvadersproject (Leonardo da Vinciplein) Meer kleur door samenzijn (Diaconessenplein) Groene lantarenpalen (Bavodorp)

Haarlemmermeer Activiteitenflat (Nieuw-Vennep) Bewegingsveldje (Zwanenburg) Kennismaken met moderne ­techniek (Hoofddorp) Zaalvoetbaltoernooi (Hoofddorp)

Almere Straatvoetbaltoernooi en zeskamp (Almere Poort) Beschilderen transformatorhuisjes (Hoven) Verklarend stratenboekje (Landgoederenbuurt) | zomer 2011 |

7


kort

Raak met Raaks

Welcome2Amsterdam Amsterdam-Noord is een Bed & Breakfast ­rijker: Welcome2Amsterdam. Op tien minuten afstand van hartje stad, in de Van der Pekbuurt, zijn vier authentieke arbeiderswoningen door Ymere ­omgebouwd tot gastenverblijf. W ­ elcome2Amsterdam biedt bezoekers een eigen huisje met keuken, badkamer, gratis WiFi en zelfs een tuin. Het ontbijt wordt aangeboden aan huis. Medewerkers van Welcome2Amsterdam maken ­onderdeel uit van een leerwerktraject en ontwikkelen zo hun horecatalent. Vanuit deze rol ondersteunt Ymere dit project.

Haarlem heeft er een nieuw stuk binnenstad bij: Raaks. In Raaks kun je wonen, winkelen, parkeren, een terrasje pakken, een ijsje eten of naar de bioscoop gaan. Raaks is een initiatief van de gemeente Haarlem en ontwikkelaar MAB ­Development. Ymere verhuurt woningen in het ­gebied. Het complex Novus Fossa bestaat uit dertig vrije sector­

woningen, acht sociale huurwo­ ningen en vier fokuswoningen. De fokuswoningen worden samen met het Sint J ­ acobs-Godshuis verhuurd en zijn bestemd voor mensen met een ernstige lichamelijk handicap. ­Dennis van der Burgt, portefeuillemanager Wonen & Stijl bij Ymere, is enthousiast over het eindresultaat: “Dit project biedt doorstroming voor de koop­woningmarkt in de ­nabije omgeving.”

Correctie artikel VvE In de lente-editie van Ymere ­Ontmoet heeft een artikel gestaan over VvE’s in complexen waar ook huurders wonen. In dit artikel kan de indruk zijn ­gewekt dat ­huurders zich met reparatiever­zoeken over de algemene ruimtes het beste ­kunnen wenden tot het VvE-bestuur. Dit is uiteraard niet de procedure: onze huurders kunnen voor alle reparatieverzoeken bij ­Ymere terecht. Mocht het een klacht zijn die gaat over de alge­mene ruimtes, dan zorgt Ymere ­ervoor dat deze op de juiste plek wordt gelegd én bewaakt de voortgang van de afhandeling van het ­reparatieverzoek. 8

|

Win een gratis overnachting Ymere geeft 5 ­arrangementen* voor 2 personen weg! Maak kans en mail uw naam, adres en ­telefoonnummer naar ­ info@bbwelcome2amsterdam.nl ** www.bbwelcome2amsterdam.nl * ma t/m do, reserveren op basis van beschikbaarheid, inclusief ontbijt. ** Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, maar ­zorgvuldig gebruikt door W ­ elcome2Amsterdam/Ymere.


tips

Water besparen Per dag gebruiken we gemiddeld 126 liter water. Dat kan minder. Zeven waterbesparende tips: goed voor het milieu en goed voor uw portemonnee.

1

5

2

6

Kleine beetjes helpen

Een druppelende kraan? Tien druppels water per m ­ inuut lijkt weinig, maar op jaarbasis is dat 1100 liter. ­Repareer dus tijdig lekkende leidingen en druppelende kranen.

Slim doortrekken Elke keer dat u de wc doortrekt, spoelt er negen ­liter ­water het riool in. Met een spoelonder­breker kunt u daar fors op besparen, tot wel 8.000 liter water per jaar.

3

Leve de emmer Auto wassen? Laat de tuinslang liggen en ga met emmers aan de slag. Met de tuinslang gebruikt u al gauw 150 liter water; met vier emmers van tien liter kan het ook.

Korter douchen Stap telkens één minuut eerder onder de douche vandaan. Per jaar scheelt dat zo’n veertig euro. Een spaardouchekop is ook l­onend: het waterverbruik van een gemid­delde douchebeurt met normale douchekop is 68 liter; met een spaar­ douchekop is dat 54 liter.

Mondstukken en ­inlegringetjes

Mondstukken en inlegringetjes voor kranen zorgen ervoor dat er per minuut minder water uit de kraan komt, zonder dat u hierdoor comfort ­inlevert. Mogelijke besparing: 3.000 liter per jaar.

4

Anders sproeien Geef de tuin in de zomer nog maar één keer per week water, maar dan wel een flinke hoeveelheid. Daardoor ontwikkelen de planten langere wortels; in droge tijden hoeft u dan minder water te geven.

7

Grote wasjes, kleine wasjes…

49 Wasbeurten per jaar: dat scheelt het als u de wasmachine alleen nog maar laat draaien als hij echt vol is. Op jaarbasis bespaart u daarmee 3900 liter water.

| zomer 2011 |

9


stage bij Ymere

Investeren in jongeren Jongeren hebben stages nodig om werkervaring op te doen, maar stageplaatsen zijn vaak lastig te vinden. Ymere biedt volop stagemogelijkheden. “Jongeren verdienen alle kansen om zich te ontwikkelen.”

10 |

D

e Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) heeft Ymere uitgeroepen tot ‘Stagebedrijf van het Jaar 2010’. Ymere heeft deze prijs gewonnen omdat ze een actief stagebeleid voert en veel ­stages aanbiedt op verschillende ­niveau’s. Dit sluit ook mooi aan bij het streven van Ymere om het talent van de bewoners in de wijk én van de medewerkers verder te ontwikkelen, zo vond de jury. Ymere werkt bovendien goed samen met de scholen in de regio Almere. Meerdere stagiaires zijn inmiddels medewerker geworden van Ymere. Judith Rennen, personeelsadviseur bij Ymere, is blij met de prijs: “Als maatschappelijk ondernemer in de

Amsterdamse regio vinden wij het belangrijk om te investeren in de leefbaarheid van de regio. Bijvoorbeeld door jongeren te stimuleren hun talenten te ontwikkelen en hen te helpen bij de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Het bieden van stageplaatsen is een goede manier om dat te doen.”

Vergrijzing Er is nog een reden voor Ymere om te investeren in jonge mensen. Judith: “Jongeren denken dat wij een ambtelijke club zijn van mensen die nooit lachen. Stages geven ­studenten de gelegenheid om een kijkje in de keuken te nemen. Meestal hebben zij daarna een


De stage van Abdel Abdel El Khalfi (23) loopt stage op de afdeling Klantbeheer. “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat Ymere zo’n jong bedrijf zou zijn. Op de afdeling waar ik stage loop, is het heel druk, maar er heerst een leuke sfeer. Ik zou hier eigenlijk wel een vaste baan willen hebben.” ­Abdel rondt in juni zijn opleiding aan het ROC Amsterdam-Oost af. Zijn stagewerkzaamheden bij Ymere houden in dat hij huurcontracten aanmaakt, huuropzeggingen regelt en de eindnota’s maakt. Hij heeft veel geleerd bij Ymere: “Het belangrijkste wat ik heb geleerd is het ­managen van mijn eigen werkzaamheden. Terwijl ik werk, houd ik goed bij wat ik heb gedaan, zodat ik niets vergeet.”

‘Ik zou hier wel een vaste baan willen hebben’ | zomer 2011 | 11


stage bij Ymere

De stage van ­Mohammed “Het eerste evaluatiegesprek met mijn stagebegeleider liep anders dan ik had verwacht. De begeleider vroeg hoe het ging en ik zei ontspannen: ‘Hartstikke goed!’ Nou, dat zag hij anders,” vertelt Mohammed Lamkadmi (22), HBO-­ student en stagiair bij de afdeling Commercieel Vastgoed van Ymere. “Hij zei dat hij kon merken dat ik nog niet zoveel werkervaring had in een kantooromgeving. Hij adviseerde me meer ­samen te werken met de andere collega’s en vaker de gezamenlijke telefoon op te nemen. Ik vond dat best moeilijk om te horen, maar wel heel leerzaam. Bij het volgende evaluatie­ gesprek ging het al veel beter.” Mohammed zit in het derde jaar van zijn studie Management, Economie en Recht. De werkzaamheden die hij doet op zijn stageplek ­bestaan uit een deel marketing en een deel ­verhuur van vrijesectorwoningen. De marketingactiviteiten houden in dat hij bekijkt welke woningen al wat langer te huur staan; voor die ­woningen regelt hij extra promotie zoals advertenties. Ook verzamelt en beoordeelt hij de ­reacties op huuradvertenties en begeleidt hij de bezichtiging van woningen door potentiële huurders. “Aan het begin deed ik soms heel ­zakelijk, terwijl de klant behoefte had aan een meer ontspannen aanpak. Nu kan ik beter inschatten welke stijl bij een klant past. Ik merk dat ik ook mijn eigen stijl heb ontwikkeld: niet te serieus.”

12 |

‘Ik heb mijn eigen stijl ontwikkeld’


­ ositiever beeld van het werken bij p een woningcorporatie.” En daar heeft Ymere baat bij, voegt ze er direct aan toe. ‘”Want de komende jaren krijgen wij als werk­gever te maken met vergrijzing. Het wordt steeds moeilijker om ­voldoende goede werknemers aan te trekken. Een goed imago onder werkzoekenden is dus belangrijk.” HBO-student Mohammed Lamkadmi (22) zocht bewust naar een stage bij een makelaar of woningcorporatie. Hij vond deze stageplaats op ­internet, reageerde en mocht op ­gesprek komen. Zijn indruk: “Ymere is een bedrijf met veel jonge mensen en veel kansen om me te ontplooien. De collega’s kijken goed wat ik aan kan en geven me alle ruimte, maar kijken ook op ­welke punten ik nog ondersteuning nodig heb.”

Leerwerkprojecten Het aanbieden van stageplekken is niet het enige wat Ymere doet voor jongeren. Ook ondersteunt Ymere talentontwikkeling en leer-

werkprojecten in de wijken waar ze veel woningen verhuurt. Zoals bijvoorbeeld het Tekengilde, een leerwerkbedrijf dat zich richt op technisch tekenwerk. Of Medialab, een talentontwikkelingsprogramma dat jongeren stimuleert om ervaring op te doen met media. Judith: “Jongeren zijn de toekomst van Nederland, van onze wijken, en van ons bedrijf. Ze verdienen alle kansen om zich te ontwikkelen.”

Maatschappelijke stage Ymere biedt allerlei soorten stages aan voor leerlingen van VMBO, MBO, HBO en steeds vaker de ­universiteit. Met name voor VMBOleerlingen is dit belangrijk, want ­jongere leerlingen met een lager ­opleidingsniveau hebben meer moeite om een stageplek te vinden. Ymere biedt daarom enkele tientallen stageplekken aan voor VMBOleerlingen van alle leerjaren. Zelfs voor de leerlingen van 13 en 14 jaar oud heeft Ymere de zogeheten maatschappelijke stage. Verder biedt Ymere snuffelstages (van een

paar dagen tot een paar weken) aan voor eerstejaarsleerlingen van het MBO en HBO, uitgebreidere ­ervaringsstages (van twee maanden tot een jaar) voor tweede- en derdejaarsleerlingen en afstudeerstages (gemiddeld een half jaar). Samen met jongerenorganisatie JINC organiseert Ymere ook nog bliksemstages van één ochtend of middag. Op dit moment lopen er bij Ymere 41 stagiaires rond. Die zijn afkomstig van alle mogelijke opleidingen, bedrijfskundig of financieel, office management, ­facilitaire opleidingen, welzijnswerk, etc. Ze kunnen op tal van afdelingen terecht: de Financiële Administratie, Gebiedsbeheer, Marketing of Communicatie, om maar wat te noemen. De komende jaren wil Ymere het aantal stageplaatsen g ­ estaag verder uitbreiden.

Geïnteresseerd in een stage bij Ymere? Reageer via www.ymere.nl of vraag op school wat de mogelijkheden zijn. | zomer 2011 | 13


kijk eens aan Jeanet Braad kreeg van Ymere een ­huurwoning aangeboden in AmsterdamZuid-Oost. Als de muur tussen de woon­ kamer en de keuken verdwijnt, kan het mooi worden, dacht ze. Samen met haar man Tony Breeuwsma veranderde ze de woning. Wat trof u aan? “De woning stond er twee jaar. De vorige huurder had er niets aan gedaan: kale ­betonnen muren, een klein keukenblok. En de keuken was zo gescheiden van de woonkamer, dat je met je bordje eten in de hand langs de voordeur moest. Ik zag wel mogelijkheden: ‘Als die muur eruit gaat, doen we het’, zei ik tegen de vrouw die ons rondleidde.” Was verbouwen een probleem? “Nee, Ymere maakte nergens een probleem van. Al onze verbouwingsplannen mochten, als we veranderingen netjes zouden afwerken. We kregen een folder mee waarin stond wat wel of niet mocht en waar we op moesten letten. Bij grote veranderingen moesten we overleggen. Als je het huis verlaat, moet het er goed uitzien voor een volgende huurder. Het hoeft niet in de oude staat te worden teruggebracht.” Hard gewerkt? “Mijn man heeft drie weken vrijgenomen en dag en nacht geklust. Muur gesloopt, leidingen moesten omgelegd worden. De technisch adviseur heeft daar nog bij geadviseerd. Nu hebben we een hele grote leefkeuken, echt het pronkstuk van het huis. Boven hebben we een muur tussen twee kleine slaapkamertjes gesloopt. Dat is nu een hele mooie, grote slaapkamer.” 14 |

‘De grote leefkeuken is het pronkstuk’


kort

Luister naar de Marathonbuurt

In negen pakkende sfeerreportages ­vertellen bewoners en ondernemers hoe het is om te wonen en werken in de Marathonbuurt in Amsterdam-Zuid. In de audiotour ‘Luister naar de Mara­ thonbuurt’ nemen zij een voor een het woord. De marathonbuurt in Amsterdam-Zuid is onlangs grondig gerenoveerd. In de ­audiotour vertelt de projectmanager over deze renovatie. Maar ook andere ­onderwerpen komen aan bod. Een ergotherapeut van Cordaan test bijvoorbeeld een gerenoveerde woning met een rolstoel, en kinderen uit de buurt vertellen of je hier genoeg buiten kunt spelen. De audiotour ‘Luister naar de Marathonbuurt’ is kosteloos te beluisteren of te downloaden op www.woneninolympia.nl /buurt. Ook komt de tour binnenkort ­beschikbaar als gratis podcast in de ITunes Store.

wie, wat & waar Algemeen telefoonnummer: 088 000 89 00 (lokaal tarief) E-mail: klantenservice@ymere.nl Onze kantoren zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Amsterdam-Centrum

Amsterdam-Noord

Haarlemmermeer

Mauritskade 17a 1091 GC Amsterdam Postbus 94480 1090 GL Amsterdam Bankrekeningnummer: 45.27.304 Regiodirecteur: Anke Huntjens

Floraweg 200 1032 ZG Amsterdam Postbus 37005 1030 AA Amsterdam Bankrekeningnummer: 45.00.020 Regiodirecteur: Ron ­Onverzaagt

Burgemeester Pabstlaan 10 2131 XE Hoofddorp Postbus 197 2130 AD Hoofddorp Bankrekeningnummer: 50.31.103 Regiodirecteur: Fred de Ruyter

Amsterdam-West

Almere

Noord-Kennemerland

Anderlechtlaan 200 1066 HL Amsterdam Postbus 90465 1006 BL Amsterdam Bankrekeningnummer: 45.00.052 Regiodirecteur: Jan ­Voskamp

Rentmeesterstraat 32 1315 JS Almere Postbus 10187 1301 AD Almere Bankrekeningnummer: 43.36.600 Regiodirecteur: Pieter Jan Datema

Bovenweg 180A 1834 CJ Sint Pancras Bankrekening: 37.64.67.622 Regiodirecteur: Ton Snijders E-mail: noord-kennemerland@ymere.nl Telefoon: 072 561 89 97

Amsterdam-Oost

Haarlem

Muiderstraatweg 19 1111 PS Diemen Postbus 12380 1100 AJ Amsterdam Bankrekeningnummer: 45.00.029 Regiodirecteur: Eric van Kaam

Oorkondelaan 65 2033 MN Haarlem Postbus 2332 2002 CH Haarlem Bankrekeningnummer: 50.35.042 Regiodirecteur: Gerrie Blok

Voor vrije sectorhuur, bedrijven en studenten Jollemanhof 8 1019 GW Amsterdam Postbus 94278 1090 GG Amsterdam

Bezoek ook www.ymere.nl | zomer 2011 | 15


vraag het Ymere

In deze rubriek beantwoordt Ymere veel­ gestelde vragen van huurders. Deze keer over burenoverlast.

Burenoverlast Wanneer spreken we van ­burenoverlast? Harde geluiden, gebrekkig ­onderhoud, afval; het zijn ­zaken die gemakkelijk ergernis tussen buren kunnen opwekken. Maar wat overlast is, is moeilijk te zeggen. Een feestje dat te lang duurt is misschien vervelend, maar nog wel accep­tabel. We spreken van overlast als u vaak en regelmatig last heeft van uw buren. Wat kan ik doen bij overlast? Allereerst zelf het gesprek ­aangaan. Laat de irritatie even zakken en neem daarna contact op met uw buren. ­Vertel rustig wanneer en waarvan u last heeft. En zoek samen naar oplossingen. Wat moet ik doen als zelf praten niet helpt? Als u hulp nodig heeft bij het

16 |

oplossen van een conflict kunt u terecht bij een instantie voor buurtbemiddeling bij u in de buurt (zie kader). Bij ernstige geluidsoverlast, bedreiging, geweld, drugsoverlast of (andere) strafbare feiten, kunt u contact opnemen met de politie. Wat kan Ymere doen? Als zelf praten én bemiddeling geen oplossing biedt, kunt u contact opnemen met Ymere. Dat doet u door een schrifte­ lijke melding te sturen naar uw Ymere-locatie. Meer weten? Kijk op www.ymere.nl of bel 088 000 89 00 (lokaal tarief)

In de brochure ­Plezierig wonen staan meer tips en adviezen voor het voorkomen en oplossen van burenoverlast. Kijk op www.ymere.nl om een brochure aan te vragen. Op www.beterburen.nl kunt u meer lezen over buurtbemiddeling in Amsterdam.

Ymere ontmoet zomer 2011  

magazine voor huurders van Ymere