Page 1

ATELIER24 mennesker, språk og kultur

FRANSKKURS vinter 2014 PROGRESSIVE KURS KONVERSASJONSKURS GRAMMATIKK språkkurs for barn LITTERATURWORKSHOPs privattimer

ST OLAVS GATE 3 – 0165 OSLO

atelier24.no


HVEM ER VI? franskKURS FOR VOKSNE

FINN DITT KURS!

ATELIER24 er et møtested for mennesker, språk og kultur. I lokalene vi deler med Zazie, den franske bokkaféen i Oslo, tilbyr vi språkkurs i fransk, spansk og norsk, samt kulturarrangementer. Vår ambisjon er å være en hyggelig og intim arena, hvor kreativitet, oppdagelse og samtale står i sentrum. Vi er samfunnsengasjerte, vi vil fremme multikulturalisme og legger stor vekt på god service og personlig oppfølging av hver elev.

FOR DEG SOM ER NYBEGYNNER Du har lyst til eller trenger å lære fransk? Vi kan hjelpe deg å gjøre dette til en rik og positiv opplevelse. Som en begynnelse kan vi tilby deg vårt progressive kurs på nivå A1. Kurset består av tre moduler.

FOR DEG SOM HAR LÆRT NOE FRANSK FØR

Du har tatt noen få fransktimer, men har kanskje ikke hatt mulighet til å holde kunnskapene ved like. Eller tar opp igjen fransken etter noen års avbrudd. Deg anbefaler vi å starte med et A1-konversasjonskurs. Etter et par økter kan du fortsette på vårt progressive kurs, nivå A2 .

FOR DEG SOM ALLEREDE KAN HOLDE ENKLE SAMTALER

Du har studert noe fransk, evt. bodd i et fransktalende land, og er derfor i stand til å føre enkle samtaler. Du trenger å øke ditt ordforråd og bli tryggere. Til deg kan vi tilby vårt A2-konversasjonskurs.

FOR DEG SOM ER VIDEREKOMMENDE

Du er i stand til å føre mer kompliserte samtaler og har vært igjennom den mest grunnleggende gramatikken. Vårt B-konversasjonskurs + Grammatikk burde da passe for deg. Kurset fokuserer på konversasjon, men 20 minutter av timen er viet til grammatikkøvelser, som gradvis forbereder deg til nivå C. Vi legger vekt på å finne øvelser som er både morsomme og stimulerende for elevene våre.

C

FOR DEG SOM ER GANSKE FLYTENDE

Du forstår lett hva som sies i franske medier og kan uttrykke deg nyansert. Våre litteraturworkshops, våre konferanser, våre frankofone kvelder, gir deg muligheten til å opprettholde din kunnskap og ditt språknivå. Vårt skrive-atelier er et annet godt og morsomt verktøy for å forbedre dine skriftlige ferdigheter. Dersom du ønsker å gjennomgå bestemte grammatikk-tema, følg med på hvilke tema som vil behandles i våre grammatikk-workshops.


ATELIER24

mennesker, språk og kultur

Ditt sted

for stemningsfulle arrangementer i Oslo sentrum!

ATELIER24s koselige kjellerlokaler er tilgjengelige for utLEIE. Inviter dine venner eller kolleger til St. Olavs gate, en av Oslos koseligste gater, kun 10 minutter fra Nationaltheatret. Her finner du en svært sentral men usjenert møteplass. Lokalene er velegnet for møter, kurs, forelesninger eller andre typer presentasjoner. Du kan også holde et privat selskap eller arrangere en intim konsert eller forestilling. Hva med en bursdagsfeiring eller et julebord? Vi har to rom og et kjøkken og plass til 25 gjester.

UKENTLIGE SEMI-INTENSIV INTENSIV

lei våre lokaler sentralt i Oslo pristilbud og informasjon:

kontakt@atelier24.no St Olavs gate 3, 0165 OSLO T: (+47) 41 39 79 40


le français pas-À-pas progressive kurs med lærebok Progressive kurs med lærebok gir deg mulighet til å lære trinn-for-trinn verktøyene du trenger for å forstå og bruke fransk . Vi bruker for tiden læreboken À propos. Våre A1 og A2 kurs går en gang i uken. Nivå B og C er tilgjengelig som mer intensive kurs. På nivå B oppfordrer vi våre studenter til også å delta på våre konversasjonskurs eller temakurs. Vi anser språk som et vindu til kultur og vil at alle våre kurs også skal lære deg mer om kulturen i fransktalende land.

A1 | 3 moduler (90 timer)

Du lærer å håndtere enkle situasjoner. Du gjøres i stand til å presentere deg og beskrive ditt dagligliv og nærmiljø. Du vil øke din evne til å forstå og bli i stand til å identifisere vanlige ord og uttrykk dersom din samtalepartner snakker langsomt og tydelig. Grammatikk: artikler, eiendomspronomen og demonstrative adjektiver, presens, fortid (passé composé), futurum (futur proche) og imperativ.

A2 | 4 moduler (120 timer)

Du lærer å kommunisere i dagligdagse situasjoner og gjøre enkle transaksjoner. Du vil begynne å kunne uttrykke ønsker og meninger. Du vil begynne å skrive enkle tekster. Grammatikk: futurum (futur proche), imparfait, pronoms compléments, pronoms relatifs, conditionnel de politesse.

B | 7 moduler (210 timer)

I løpet av dette kurset skal du lære deg å uttrykke dine meninger og argumentere for dem. Du skal bli i stand til å holde en samtale med en morsmålsbruker og lese avisen. Du skal også bli i stand til å skrive artikler om temaer som interesserer deg. Ditt ordforråd utvides fra hverdagsvokabularet til også å omfatte politikk, økonomi og kultur. Grammatikk: passiv, kondisjonell (présent et passé), participe présent, gérondif, passé simple, pronoms y et en, subjonctif.

C | 6 moduler (180 timer)

Etter å ha gjennomgått dette nivået vil du være i stand til å følge et foredrag eller se en fransk film. Du kan takle komplekse litterære tekster og kunne uttrykke deg nyansert. Grammatikk: du vil mestrer det alt vesentlige i grammatikken og vil være i stand til å korrigere egne tekster.

ATELIER24


Timeplan og priser UKEskurs

hver modul holdes en gang i uken | går over 10 kvelder | inkluderer 30 undervisningstimer | koster 4350 kr.

A1 | nybegynner tidspunkt

FRA-TIL

UNNTATT

MOD1

MAn 1815-2045

13.02-17.03

17.02

MOD2

TIr 1715-1945

14.01-18.03

18.02

MAn 1815-2045

24.03-2.06

14.04

TIr 1715-1945

1.04-10.06

15.04

MOD3

INTENSIVkurs

hver modul holdes fire ganger i uken | går over 8 kvelder | inkluderer 30 undervisningstimer | koster 4350 kr.

B | viderekomne tidspunkt

FRA-TIL

MOD1

MAn-tor 1815-2045

24.03-3.04

MOD2

man-tor 1715-1945

12.05-22.05

Vårt mål er å skape en stemning på kurset som gir deg motivasjon.

påmelding eller informasjon: kontakt@atelier24.no St Olavs gate 3, 0165 OSLO T: (+47) 41 39 79 40


ukentlige konversasjonskurs ideelt for å ta i bruk franskkunnskapene dine i et avslappende og hyggelig miljø. passer for alle nivå! Antall kursdeltakere er begrenset til 8 på alle våre konversasjonskurs. Timene tar utgangspunkt i aktuelle temaer fra Frankrike eller Norge. Vi bruker rollespill, bilder, videoklipp, tekster og andre mer utradisjonelle måter å utvide ordforrådet på og stimulere elevene til å uttrykke seg på fransk. Vi har også stort fokus på at stemningen i kurset skal bidra til motivasjon og læreglede. Våre lærere har fransk som morsmål og solid erfaring eller utdanning.

Vurder ditt nivå, og finn gruppen som passer best for deg Før du melder deg hos oss for første gang, skal du ha først en samtale med en av våre lærere som kan finne ut hvilket nivå som passer best for deg. Du kan også besøke oss og bli kjent med våre lokaler. Senere skal vi holde deg orientert om våre ulike tilbud og hvilket som passer best for deg. Under finner du en kort beskrivelse av de forskjellige nivåene.

A1 | for deg som kan litt fransk fra før

Du regner deg som begynner og kjenner at du trenger å praktisere kunnskapene dine muntlig for å komme videre. Vi hjelper deg med setningsoppbygging og ordforråd. I løpet av kurset vil du bli i stand til å føre enkle samtaler.

A2 | for deg som kan holde enkle samtaler

Du har allerede tatt flere kurs. Du kan delta spontant i enkle samtaler, men føler at det er begrenset hva du kan uttrykke. Vi vil hjelpe deg å bli sikrere, bedre din forståelse og utvide ditt ordforråd.

B | for deg som kan en god del fransk

Du snakker en god del fransk, men du føler fremdeles at det er begrenset hva du er i stand til å snakke om. Vi vil hjelpe deg til å øke ordforrådet og forbedre grammatikkunnskapene.

C | for deg som er flytende

Du snakker fransk ganske flytende, men du vil gjerne bli bedre til å få frem nyansene i språket. Vi tilbyr en krevende, men samtidig hyggelig ramme, der du kan komme mer i dybden på fransk språk og kultur.

ATELIER24


Timeplan og priser hvert kurs holdes en gang i uken | går over 6 kvelder | inkluderer 12 undervisningstimer | koster 1740 kr.

A1-konversasjonskurs tidspunkt

FRA-TIL

A2-konversasjonskurs UNNTATT

tidspunkt

FRA-TIL

tir 1815-1945

7.01-11.02

man 1630-1800

6.01-10.02

TIr 1815-1945

4.03-8.04

man 1630-1800

3.03-7.04

TIr 1815-1945

29.04-3.06

man 1630-1800

28.04-2.06

ons 1030-1200

8.01-12.02

tir 1230-1400

7.01-11.02

ons 1030-1200

5.03-9.04

tir 1230-1400

4.03-8.04

ons 1030-1200

30.04-4.06

tir 1230-1400

29.04-3.06

UNNTATT

B-konversasjonskurs + GRAMMATIKK tidspunkt

FRA-TIL

tir 1630-1800

7.01-11.02

TIr 1630-1800

4.03-8.04

TIr 1630-1800

29.04-3.06

tor 1030-1200

9.01-13.02

tor 1030-1200

6.03-10.04

tor 1030-1200

8.05-19.06

UNNTATT

29.05

C-konversasjonskurs tidspunkt

ons 1815-1945

FRA-TIL

7.05-18.06

UNNTATT

28.05

påmelding eller informasjon: kontakt@atelier24.no St Olavs gate 3, 0165 OSLO T: (+47) 41 39 79 40

” Jeg synes jeg på kort tid fikk aktivert og utvidet mitt franske ordforråd på en engasjerende og underholdende måte.” Mette


TEMAkurs Våre temakurs er rettet mot elever som er nysgjerrige og ønsker å utdype sin kunnskap om fransk og franskspråklig kultur. De får her muligheten til å virkelig arbeide med sine franskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

litteraturworkshops lekende og engasjerende workshops over fire kvelder I partnerskap med Zazie, den franske bokkaféen, tilbyr vi deg å oppdage de store franske forfatterne. Våre litteraturworkshops er både intellektuelt stimulerende og morsomme. Hver workshop går over fire kveldene der du vil bli mer kjent med forfatterens liv og levned og utforske både de mest kjente, og de mer ukjente tekstene av denne skrivesmeden. Passer for alle elever på nivå C og fransktalende litteraturelskere.

Les 100 ans de Camus

Den 7. november 2013 ville Albert Camus ha fylt 100 år. Dette jubileet er en fin anledning til å se nærmere på en fremragende intellektuell, humanist og tidsvitne. Vi inviterer til et dypdykk i arbeidet til denne engasjerte skribenten med de mange talenter. Han var både romanforfatter, journalist, dramatiker, essayist og filosof. Camus var en mann med integritet, på evig jakt etter sannheten, og hans tekster slutter ikke å fascinere. 4 ONSDAGER | 1815-1945 | 15. jan – 5. feb | 1195 kr.

Samuel Becketts enestående og absurde univers Zazie og Atelier24 inviterer deg til denne workshopen om Samuel Beckett der vi forsøker å finne ut hvordan denne iren kunne få så stor innflytelse på det franske språk og på europeisk teater og litteratur. Vi vil bruke anledningen til å vise at selv om Beckets tekster er sett på som nokså dystre, er de ikke uten humor. 4 ONSDAGER | 1815-1945 | 12. mar – 2. apr | 1195 kr.

skrive-atelier Morsomt og stimulerende! Du liker å leke med ord, du elsker å skrive - Eller simpelthen, du vil jobbe med dine skriftlige evner. bli med på dette atelieret der en rekke stimulerende øvelser vil frigjøre din kreativitet og øke din kunnskap. Du vil gjenoppdage ord du trodde du hadde glemt, og bli engasjert av dine medelevers tekster. Innimellom øvelsene blir tid viet til høytlesning. 29.-30. MARS | 1230-1500 | 950 kr.

ATELIER24


grammatikkmoro Vi tar for oss et grammatisk tema og ser på hvordan det brukes i skrift eller tale. Når bruker du imparfait eller plus-que-parfait, i hvilken rekkefølge settes pronomene, hvordan utrykke konsekvens eller motsetninger? Vi gjennomgår reglene og avdekker studentenes utfordringer gjennom ulike øvelser. I klassen får elevene god mulighet til å praktisere sine kunnskaper både skriftlig og muntlig. Les temps du passé (1) (passé composé, imparfait, plus-que-parfait) TORSDAG 1630-1800 | 23. JAN – 13. FEV | 1195 kr.

Les pronoms relatifs (qui, que, dont, où, lequel, laquel, duquel...) TORSDAG 1630-1800 | 6. MAR – 27. MAR | 1195 kr.

Direct ou indirect ? Les pronoms compléments (le, la, les, lui, elle, leur, y, en) TORSDAG 1630-1800 | 8. MAI – 12. JUN (IKKE KURS DEN 29. MAI) | 1195 kr.

FRANSKkurs FOR BARN Atelier24 har utviklet et tilbud tilpasset dine barn. Disse timene er fulle av lek, målet er å gjøre det å lære fremmedspråk til en av barnas favorittaktiviteter. Vi har tilbud for barn fra 4 år og oppover. Antallet i hver klasse er begrenset til seks.

4-6

Dine barn oppdager sine første ord på fransk. Leking, historiefortelling, sang og tegning står sentralt i klassen. Gruppen ledes av to lærere. HVER ONSDAG 1630-1715 | 22. JAN – 5. mar | 1280 kr.

7-9

Dine barn begynner å bygge setninger på fransk. Vi bruker spill som lærer barna å kommunisere med hverandre. Vi lager historier sammen og gjør dem om til tegneserier. HVER ONSDAG 1715-1800 | 22. JAN – 5. mar | 1080 kr.

10-12 | Club Jules Verne

Vår ungdomsklubb konsentrerer seg om tre gøyale aktiviteter som vil få frem kreativiteten hos ditt barn. Vi bruker en bok, iscenesetter deler av den til teater eller jobber som reportere. HVER ONSDAG 1715-1830 | 22. JAN – 5. mar | 1650 kr.


9

for deg som vil ha et skreddersydd opplegg

privattimer via skype

Jeg er svært fornøyd med undervisningen og oppfølgingen jeg har fått, opplegget er spesielt tilpasset mitt nivå og mine behov og en-tilen-undervisningen gjør at jeg virkelig har fått mulighet til å forbedre de muntlige franskkunnskapene mine. For meg som bor langt fra en by, er det praktisk og tidsbesparende å ha fransktimer via Skype og

jeg opplever at det fungerer på en utmerket måte.

lær

MED DIN

personlige SPRÅKLÆRER Din arbeids- og familiesituasjon gjør det vanskelig å delta regelmessig på kurs. Da er våre privatkurs noe for deg. Vi kan legge opp et tilpasset opplegg i vårt klasserom, i ditt hjem eller via Skype. Ditt personlige program vil bygge på dine behov og interesser, samt være tilpasset din agenda. Dette gjør det mulig for deg å oppnå rask progresjon.

May-Liss

Vi tilbyr nettbasert undervisning fra mandag til fredag - kl. 10 til kl. 23. Kurset fungerer som en vanlig privattime. I løpet av den første timen vil vi vurdere ditt nivå og finne ut hva vi må fokusere på. Vi bruker tekster, videoer, bilder og annet relevant materiale som kan hjelpe deg til å nå ditt mål. Hver uke vil du få oppgaver. Du vil ha samme lærer hele tiden slik at vi kan følge dine fremskritt.

min fransklærer online

30 MINUTTER: 310 NOK | 45 MINUTTER: 450 NOK

pristilbud eller informasjon: kontakt@atel ier24.no T: ( +47) 41 39 79 40

FRANSKIOSLO MAGAZINE

SEPTEMBRE 2012


LIKER DU Å LESE?

Vi finner sammen EN BOK SOM PASSER FOR DEG og veileder deg gjennom leseopplevelsen

Lyst til å lese fransk litteratur, men du er redd det blir for vanskelig å lese på fransk? Hvorfor ikke prøve vårt tilbud Lecture accompagnée? Vi finner en bok som passer for ditt nivå, og en gang i uken diskuterer vi den sammen på fransk. I tillegg får du noen oppgaver pr. e-post knyttet til boken vi leser. Avhenging av ditt nivå kan vi bli enige om intensiteten på opplegget, som hvor mye du vil lese hver uke, og om hver veiledningstime skal være på 30 eller 45 minutter. Timer kan bestilles mellom kl. 10 og kl. 22 mandag til fredag. Undervisningen foregår på Skype fra din datamaskin.

pristilbud eller informasjon: ko n tak t @ ate l i e r24 .no T: (+ 47 ) 41 39 7 9 4 0 La lecture accompagnée

En spennende måte å utvikle din fransk på!

utvalgte bøker i samarbeid med


atelier24.no

ATELIER24 - FRANSKKURS vinter 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you