Page 1

DİKKAT

TÜRKÇE

Dış üniteye boru lehimlemekle ilgili uyarı • Boru lehimlenirken, lehimlemeden gelen ısı ve ateşten dolayı ünite zarar görebilir. Ünitenin lehim ateşinden veya alevinden korunması için aleve dayanıklı bir örtü kullanın. Dış sıcaklığı tespit eden sensörü, lehimlenen parçanın sol tarafında bulunmaktadır bu nedenle lehimleme sırasında sensöre zarar vermemeye özellikle dikkat edin. • Servis valfının içindeki O halkası ve Teflon kaplama, lehim ateşinden hasar görebilir. Servis valfının alt tarafını ıslak bir örtüyle kaplayın ve yukarıda gösterildiği şekilde lehimleyin. Ayrıca ıslak bezden damlayan su lehimlemeye engel olabilir. Islak bezden su damlamadığına emin olun. • Bağlanan boruların birbirlerini engellemediklerinden ve ürünle temas etmediklerinden emin olun. (Titreşim borularda hasara neden olabilir.) • Servis valfinin alt kısmındaki kapalı boruyu çıkarırken, öncelikle bir boru kesici ile kesin ve ardından lehimlemeye başlayın. Eğer kapalı boru kesilmeden lehimlenirse, borunun içindeki soğutucu yaralanmanıza yol açabilir. Servis valfi Servis yuvası

Servis valfi

Servis yuvası Sıcaklık sensörü Islak havlu< H/P >

Sıcaklık sensörü Islak havlu < H/R >

49

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 49

2015-02-24 오후 5:39:57


Soğutucu borusunun kurulumu 3. Dış üniteler arasındaki boru kurulumu ffModüldeki dış üniteleri birleştirmek için, dış üniteleri bağlamak için opsiyonel bir aksesuar olan branş bağlantılarına ihtiyacınız vardır. ❇❇ Soğutucunun ideal dağıtımı için, dış üniteleri bağlarken branş bağlantısı olarak Y bağlantısı kullanmalısınız. (T bağlantısı kullanmayın) ffModüldeki dış üniteleri kurarken, dış üniteler arasında kurulum kısıtlaması yoktur. ffBağlantı borusunun yüksekliği, dış ünitelere bağlanan borularla aynı veya onlardan daha alçak olmalıdır. ffDVM II, III ve IV'e göre değişiklikleri kontrol edin. Dikkat

Doğru kurulum

Yanlış kurulum

Soğutucu boruları, dış üniteye bağlananlar aynı seviyede veya daha düşük bir seviyede bağlanmalıdır.

Soğutucu boruları, ürünün yan tarafına bağlanmalıdır.

Düz kısım 300 mm veya daha fazla olmalıdır

Dış üniteler arasındaki branş bağlantısı yatay olarak monte edilmelidir.

200~300 mm

Dış ünite ve branş bağlantısı arasındaki boru uzunluğu 2m'yi geçerse, şekildeki gibi dikey bir ayırıcı monte edin.

1 m veya daha az 2 m'den fazla

2 m'den fazla

50

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 50

2015-02-24 오후 5:39:59


Soğutucu borusu kurulum örnekleri H/P 1. Y bağlantısı kullanımı TÜRKÇE

2. Dağıtma kolektörü kullanımı

H/R 1. Y bağlantısı kullanımı

MCU

MCU MCU

MCU

MCU

MCU

51

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 51

2015-02-24 오후 5:40:01


Soğutucu borusunun kurulumu Soğutucu borusunun izin verilebilir uzunluğu ve kurulum örnekleri H/P Sınıflandırma

Tekli Kurulum

Modül kurulumu Dış ünite

Dış ünite Branş bağlantısı

Branş bağlantısı

Sadece Y bağlantısı ile kurulum İç ünite

İç ünite Dış ünite

Y bağlantılı ve dağıtma kolektörü ile kurulum

Branş bağlantısı Dağıtma kolektörü

Dış ünite

Dağıtma kolektörü Branş bağlantısı

İç ünite

İç ünite

Dış ünite

Dış ünite Dağıtma kolektörü

Dağıtma kolektörü

Yalnızca dağıtma kolektörü ile kurulum İç ünite

İç ünite

Sınıflandırma

Gerçek uzunluk (Eşdeğer uzunluk)

Borunun izin verilebilir maksimum uzunluğu

Örnek Sadece Y bağlantısı ile kurulum 200 m ave ltı (220 m ve altı)

Toplam boru uzunlğu (m)

Dış ünite ~ Dış ünite (Modül kurulumu)

a+b+c+d+e+f+g+p ≤ 200 m (220 m)

Y bağlantılı ve a+b+h ≤ 200 m (220 m), dağıtma kolektörü a+i+k ≤ 200 m (220 m) ile kurulum Yalnızca dağıtma kolektörü ile kurulum

Dış ünite ~ İç ünite

a+i ≤ 200 m (220 m)

Sadece Y bağlantısı ile kurulum 1,000 m veya daha az

-

Eşdeğer uzunluk Y bağlantısı: 0,5 m, Dağıtma kolektörü: 1 m

-

Y bağlantılı ve a+b+c+d+e+f+g+p+h+i dağıtma kolektörü ≤ 1000 m ile kurulum

-

Yalnızca dağıtma kolektörü ile kurulum

-

a+b+c+d+e+f+g+p+h+i ≤ 1000 m

Boru 10 m veya uzunluğu daha az

r ≤ 10 m, s ≤ 10 m, t ≤ 10 m

Eşdeğer uzunluk

r ≤ 13m, s ≤ 13m, t ≤ 13m

13 m veya daha az

Açıklamalar

52

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 52

2015-02-24 오후 5:40:02


Sınıflandırma Borunun izin verilebilir maksimum yükseklik farkı

Dış ünite ~ 110/40 m Not 2) İç ünite

H1 ≤ 110/40 m

50 m veya daha az

İç ünite ~ İç ünite

Açıklamalar

H2 ≤ 50 m

Ancak AM✴✴✴FNQDEH✴ kurulduğunda H2 en fazla 15m olmalıdır.

İlk branş bağlantısı ~ En Uzak İç ünite

45 m veya daha az Boru uzunluğu 45 m~90 m Not 1)

b+c+d+e+f+g+p ≤ 45 m, i ≤ 45 m

-

Gerekli koşullar yerine getirilmelidir

EEV kiti

H/R hariç

Model adı 2m

MEV-E24SA MEV-E32SA

TÜRKÇE

Branş bağlantısından sonra izin verilebilir maksimum uzunluk

Örnek

Açıklamalar 1 iç

MXD-E24K132A EEV kiti ~ İç ünite

Gerçek boru uzunluğu

MXD-E24K200A

2 iç

MXD-E32K200A 20 m veya daha az

MXD-E24K232A MXD-E24K300A MXD-E32K224A

EEV olmayan ürünlere uygulayın (Duvara monte ve tavan)

3 iç

MXD-E32K300A

❇❇ Lütfen EEV kiti kılavuzuna bakın. Not 1) Gereken koşul Sınıflandırma

Koşul

İlk branş bağlantısı ~ En Uzak İç ünite

45 m ≤ b+c+d+e+f+g+p ≤ 90 m: branş borularının (b, c, d, e, f, g) boyutu 1 seviye arttırılmalıdır

Uzatılmış borunun toplam uzunluğu

Örnek

Eğer ilk branş bağlantısı ve dış ünite arasındaki borunun (ana boru) uzunluğu 1 seviye arttırılmadıysa, a+(b+c+d+e+f+g)×2 +h+i+j+k+l+m+n+p ≤ 1000 m Eğer ilk branş bağlantısı ve dış ünite arasındaki borunun (ana boru) uzunluğu 1 seviye arttırıldıysa, (a+b+c+d+e+f+g)×2 +h+i+j+k+l+m+n+p ≤ 1000 m

Her bir Y bağlantısı ~ Her bir iç ünite

h, i, j, … p ≤ 45 m

Dış üniteden en uzak iç ünite ve en yakın iç üniteye olan uzaklık farkı ≤ 45 m, (a+b+c+d+e+g+p)-(a+h) ≤ 45 m

Not 2) İç ünite, dış üniteden daha yüksek bir seviyede olduğunda izin verilebilir yükseklik farkı 40 m'dir; ancak iç ünite, dış üniteden daha alçak bir seviyede olduğunda izin verilebilir yükseklik farkı 110 m'dir (Eğer yükseklik farkı 50 m'den fazlaysa, PDM kiti kurmanız gerekip gerekmediğine karar verin) PDM kiti adı: MXD-A38K2A, MXDA12K2A, MXD-A58K2A

53

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 53

2015-02-24 오후 5:40:02


Soğutucu borusunun kurulumu H/R Sınıflandırma

Sadece Y bağlantısı ile kurulum

Sadece MCU ile kurulum

MCU

MCU ve Y bağlantısı ile kurulum

MCU

54

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 54

2015-02-24 오후 5:40:03


Öğeler

Örnekler Sadece MCU kullanımı

Dış ~ İç ünite

Toplam boru 1000 m altı tesisatı Dış ünite ~ Dış ünite (Modül kurulumu)

Seviye farkı

Boru Tesisatı 10 m altı Eşdeğer 13 m altı boru tesisatı 110 m / 40 m Not 1) Boru Tesisatı 15 m altı

H1 ≤ 110 m/40 m

İç ~ İç ünite

H2 ≤ 15 m

MCU ~ MCU Boru Tesisatı 15 m altı

Dağıtım kiti Dağıtım kitinden iç üniteye kadar

-

-

H4 ≤ 15 m Sadece MCU 45 m kullanımı Y bağlantısı ve g+m ≤ 45 m MCU kullanımı Model

2m

-

r ≤ 13, s ≤ 13, t ≤ 13 m

Dış ~ İç ünite Boru Tesisatı

Branştan sonraki izin İlk branş ~ en Boru Tesisatı 45 m altı verilebilir uzak iç ünite uzunluk

İzin verilebilir

Sadece MCU a+b+c+d+e+f+g ≤ 1,000 m kullanımı Y bağlantısı ve a+b+c+d+e+f+g+p+h+i+j+k MCU kullanımı +m ≤ 1000 m r ≤ 10, s ≤ 10, t ≤ 10 m

TÜRKÇE

Maksimum boru uzunluğu

a+g ≤ 200 m (220 m) Boru tesisatı (Eşdeğer 200 m altı boru (220 m altı) Y bağlantısı ve a+g+m ≤ 200 m (220 m) tesisatı) MCU kullanımı

Açıklamalar Eşdeğer boru uzunluğu Y bağlantısı : 0,5 m Kolektör : 1 m MCU : 1 m

MEV-E24SA, MEV-E32SA (1 iç ünite için)

-

Açıklamalar EEV olmayan ürünlere uygulayın (Duvara monte & tavan)

Not 1) İç ünite, dış üniteden daha yüksek bir seviyede olduğunda izin verilebilir yükseklik farkı 40 m'dir; ancak iç ünite, dış üniteden daha alçak bir seviyede olduğunda izin verilebilir yükseklik farkı 110 m'dir (Eğer yükseklik farkı 50 m'den fazlaysa, PDM kiti kurmanız gerekip gerekmediğine karar verin). PDM kiti model adı: MXD-A38K2A, MXD-A12K2A, MXD-A58K2A *PDM kiti: Basınç Düşümü Modülasyon kiti ❇❇ Sistemin toplam soğutucu miktarı 100 kg'dan az olmalıdır. Eğer sistemin toplam soğutucu miktarı 100 kg'dan fazla ise, sistem her biri 100 kg'dan az soğutucu içeren daha küçük sistemlere bölünmelidir.

55

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 55

2015-02-24 오후 5:40:04


Soğutucu borusunun kurulumu Branş bağlantılarının kurulumu Branş bağlantıları 'yatay' veya 'dikey' olarak kurulmalıdır.

Yatay kurulum

Dikey kurulum

NOT

• A~J tipi branş bağlantıları için : Tedarik edilen daraltıcı ile branş bağlantısını bağlantı borusuna bağlayın. • K~Z tipi branş bağlantıları için : Bağlamadan önce, bağlantı borusunun çapına bağlı olarak branş bağlantısının veya tedarik edilen soketin bağlantı kısmını kesin.

10~15 mm'den fazla

DİKKAT

• Branş bağlantısını yatay veya dikey ±15° olarak takın. • Borunun branş bağlantısına bağlandığı yerde bükülmediğinden emin olun. • Branş bağlantısını bağlamadan önce minimum 500 mm veya daha fazla düz hat mesafesi sağlayın. Diğer branş bağlantısına veya iç üniteye bağlayın Branşlamadan sonra Boru bağlantısı Soket

Soket Branşlamadan sonra

Boru

Gaz tarafı/Sıvı tarafı branş bağlantısı İç üniteye bağlayın

Branşlamadan önce

Boru (Ana boru)

❇❇ Yatay veya dikey ±15° olarak takın.

Minimum düz hat (500 mm'den fazla)

56

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 56

2015-02-24 오후 5:40:04


Dağıtma kolektörünün kurulumu 1. Borunun çapına uygun daraltıcıyı seçin.

Boru *

Dış üniteye

İç üniteye

Soket

Soket Boru * Boru *

TÜRKÇE

Tedarik edilen öğe Soket Boru *

İç üniteye Dış üniteye

< Sıvı tarafı >

Soket < Gaz tarafı >

❇❇ Boru : Ayrı olarak satın alınır 2. Bağlı iç ünitelerin sayısı, dağıtma kolektörü yuvalarından azsa, kullanılmayan yuvaları kapaklar ile tıkayın. Lehimleme parçası Sıra ile bağlayın

Tedarik edilen öğe

Kullanılmayan dağıtma kolektörü yuvalarını tıkama durumu < Sıvı tarafı >

NOT

Sıra ile bağlayın

Kullanılmayan dağıtma kolektörü yuvalarını tıkama durumu < Gaz tarafı >

• A~J tipi dağıtma kolektörü için : Tedarik edilen daraltıcı ile dağıtma kolektörünü bağlantı borusuna bağlayın. • K~Z tipi dağıtma kolektörleri için : Bağlamadan önce, bağlantı borusunun çapına bağlı olarak tedarik edilen soketi kesin.

10~15 mm'den fazla

DİKKAT

• Resimde gösterilen ok yönüne dikkat ederek, iç üniteleri sıra ile bağlayın. • İç üniteler aynı dağıtma kolektörüne bağlandığında, iç ünite, en büyük kapasiteden en küçük kapasiteye doğru sırayla bağlanmalıdır.

57

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 57

2015-02-24 오후 5:40:04


Soğutucu borusunun kurulumu 3. Dağıtma kolektörünü yatak olarak kurun. ffYuvaların ters durmaması için, dağıtma kolektörünü yatay olarak kurun. Soket

Dağıtma kolektörü

Yatay hat ±10°'nin altında Boru (Ayrı olarak satın alınır)

Yatay hat Yatay hat

±15°'nin altında

< Sıvı tarafı > Yatay hat ±15°'nin altında Yatay hat ±10°'nin altında

< Gaz tarafı >

Dış üniteler arasındaki branş bağlantısının bağlanması Dış bağlantıların kurulumu

Yüksek basınç gaz borusu Gaz borusu

Dış bağlantıyı bu yönde monte etmeyin.

Sıvı borusu

❇❇ Yüksek basınç gaz borusu yalnızca H/R ürünü için geçerlidir.

58

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 58

2015-02-24 오후 5:40:05


❇❇ Seçilen boru boyutuna göre ilgili daraltıcıyı kullanın.

Diğer dış üniteye

Boru Diğer dış bağlantıya veya dış üniteye

Daraltıcı

TÜRKÇE

Boru

Daraltıcı

Ana borunun Y bağlantısına veya diğer dış bağlantıya < Sıvı tarafı >

❇❇ Seçilen boru boyutuna göre ilgili daraltıcıyı kullanın.

Diğer dış üniteye Boru

Diğer dış bağlantıya veya dış üniteye Daraltıcı Daraltıcı Boru

Ana borunun Y bağlantısına veya diğer dış bağlantıya < Gaz tarafı >

❇❇ Seçilen boru boyutuna göre ilgili daraltıcıyı kullanın.

Diğer dış üniteye Boru

Diğer dış bağlantıya veya dış üniteye Daraltıcı Daraltıcı Boru Ana borunun Y bağlantısına veya diğer dış bağlantıya < Yüksek basınç tarafı >

• Dış bağlantının çıkışını tedarik edilen daraltıcı ile düzünce keserek, Dış bağlantıyı boruya bağlayın. NOT

10~15 mm veya daha fazla

59

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 59

2015-02-24 오후 5:40:05


Soğutucu borusunun kurulumu MCU Kurulumu MCU özelliği Model

MCU-S6NEE1N

MCU-S4NEE1N

MCU-S4NEE2N

Bağlanabilir iç ünite sayısı

6 üniteye kadar

4 üniteye kadar

Maksimum bağlanabilir iç ünite kapasitesi

56 kW

56 kW

56 kW

MCU-S6NEE1N

MCU-S4NEE1N

MCU-S4NEE2N

MCU'nun Dışı

2 üniteye kadar ❋❋ Detaylı kurulum bilgilerine bakın

İç ünitelerin kurulumu Model

Örnek kurulum

İç ünite kapasitesi 14kW'nin altında olduğunda, MCU'ya bağlanabilir. İç ünite kapasitesi 14kW'yi geçtiğinde bağlamayın.

10,0 kW altındaki tek kapasite aralığı -- İç ünitenin sıvı ve gaz borularını MCU'nun tekli yuvalarına bağlayın. 11,2 kW ve 14,0 kW arasındaki tek kapasite aralığı İç ünitelerin kurulumu

-- Verilen Y konnektörü ile (sıvı, gaz), iki yuvayı birleştirin ve ardından iç üniteyi yukarıdaki gibi bağlayın. ❋❋ Sürekli soğutma referansı. Ünitenin kapasitesi 5,0kW ve 10,0kW arasında olsa bile, -5 °C(23 °F) ortam sıcaklığında, verilen Y konektörü ile MCU’daki iki yuvayı birleştirin ve ardından iç üniteyi bağlayın. Seçenek anahtarı ve anahtar fonksiyon ayarlanmalıdır. Detaylı bilgi için 80. ve 81. sayfalara bakın.

11,2 kW ve üzerinde olan iç ünite kapasitesi, MCU'ya bağlanabilir. İç ünite kapasitesi 11,2 kW'nin altındaysa bağlamayın.

11,2 kW ve 28,0 kW arasındaki tek kapasite aralığı -- Verilen Y konnektörü ile (sıvı, gaz), iki yuvayı birleştirin ve ardından iç üniteyi yukarıdaki gibi bağlayın.

60

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 60

2015-02-24 오후 5:40:06


Boruların bağlanması 70 mm

TÜRKÇE

Lehimleme sırasında ıslak havlu ile koruyun

70 mm

Dış üniteden boru bağlantısı Alçak basınç gaz borusu bağlantısı (Lehimleme) Yüksek basınç gaz borusu bağlantısı (Lehimleme) Sıvı borusunun bağlantısı (Havşa)

İç üniteye boru bağlantısı

Sıvı borusu (Havşa)

Gaz borusu (Havşa)

❇❇ MCU kurulumunu yaparken, ürünle birlikte verilen kurulum desen kağıdını kullanın. ❇❇ Yüksek/alçak basınç gaz borusunu lehimlerken, ürünü alev önleyici bir levha ile koruyun.

61

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 61

2015-02-24 오후 5:40:06


Elektrik kablosu işleri Devre kesici ve güç kablosunun özellikleri Tekli (Isı pompası) Model

MCA

MFA

AM080FXVAGH

22,5

30

AM100FXVAGH

29,9

40

AM120FXVAGH

31,3

40

AM140FXVAGH

31,3

40

AM160FXVAGH

40,0

40

AM180FXVAGH

48,9

50

AM200FXVAGH

52,5

75

AM220FXVAGH

55,6

75

AM240HXVAGH

60,5

75

AM260HXVAGH

63,8

75

Standart modül (Isı Pompası) Model

MCA

MFA

AM280HXVAGH1

62,7

75

AM300HXVAGH1

70,5

90

AM320HXVAGH1

73,7

90

AM340HXVAGH1

76,5

90

AM360HXVAGH1

76,5

90

AM380HXVAGH1

84,2

100

AM400HXVAGH1

91,3

100

AM420HXVAGH1

95,2

125

AM440HXVAGH1

97,9

125

AM460HXVAGH1

104,0

125

AM480HXVAGH1

104,0

125

AM500HXVAGH1

111,7

125

AM520HXVAGH1

119,5

125

AM540HXVAGH1

122,7

150

AM560HXVAGH1

125,4

150

AM580HXVAGH1

125,4

150

AM600HXVAGH1

133,1

150

AM620HXVAGH1

140,9

200

AM640HXVAGH1

144,1

200

AM660HXVAGH1

146,9

200

AM680HXVAGH1

152,9

200

AM700HXVAGH1

152,9

200

62

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 62

2015-02-24 오후 5:40:06


MCA

MFA

160,6

200

AM740HXVAGH1

168,4

200

AM760HXVAGH1

171,6

200

AM780HXVAGH1

174,4

200

AM800HXVAGH1

174,4

200

Model

MCA

MFA

AM360HXVAGH2

88,0

100

AM380HXVAGH2

91,3

100

AM460HXVAGH2

110,0

125

AM480HXVAGH2

112,8

125

AM500HXVAGH2

124,3

150

AM520HXVAGH2

127,6

150

AM580HXVAGH2

137,5

150

AM600HXVAGH2

140,3

200

AM620HXVAGH2

151,8

200

AM640HXVAGH2

155,1

200

AM680HXVAGH2

158,4

200

AM700HXVAGH2

161,7

200

AM720HXVAGH2

173,3

200

AM740HXVAGH2

176,6

200

AM760HXVAGH2

188,1

200

AM780HXVAGH2

191,4

200

TÜRKÇE

Model AM720HXVAGH1

Kompakt modül (Isı pompası)

Tekli (Isı kazanımı) Model

MCA

MFA

AM080FXVAGR

22,5

30

AM100FXVAGR

29,9

40

AM120FXVAGR

31,3

40

AM140FXVAGR

31,3

40

AM160FXVAGR

40,0

40

AM180FXVAGR

48,9

50

AM200FXVAGR

52,5

75

AM220FXVAGR

55,6

75

63

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 63

2015-02-24 오후 5:40:06


Elektrik kablosu işleri Standart modül (Isı kazanımı) Model

MCA

MFA

AM240FXVAGR

55,0

75

AM260FXVAGR

55,0

75

AM280FXVAGR

62,7

75

AM300FXVAGR

70,5

90

AM320FXVAGR

73,7

90

AM340FXVAGR

76,5

90

AM360FXVAGR

76,5

90

AM380FXVAGR

84,2

100

AM400FXVAGR

92,4

100

AM420FXVAGR

95,2

125

AM440FXVAGR

97,9

125

AM460FXVAGR

104,0

125

AM480FXVAGR

104,0

125

AM500FXVAGR

111,7

125

AM520FXVAGR

119,5

125

AM540FXVAGR

122,7

150

AM560FXVAGR

125,4

150

AM580FXVAGR

125,4

150

AM600FXVAGR

133,1

150

AM620FXVAGR

141,4

200

AM640FXVAGR

144,1

200

AM660FXVAGR

146,9

200

AM680FXVAGR

152,9

200

AM700FXVAGR

152,9

200

AM720FXVAGR

160,6

200

AM740FXVAGR

168,4

200

AM760FXVAGR

171,6

200

AM780FXVAGR

174,4

200

AM800FXVAGR

174,4

200

❇❇ Modüldeki dış üniteleri kurarken, dış ünite kapasitesinin toplamına göre güç kablosunu seçin. (Her bir model için tabloya bakın.) ❇❇ Dışarıda kullanılan cihazların parçalarının güç kaynağı kabloları, polikloropren kılıflı esnek kablodan hafif olmamalıdır. (Kod işareti IEC:60245 IEC 66 / CENELEC: H07RN-F) Örn.) AM500✴XVA✴✴ AM220✴XVA✴✴

AM160✴XVA✴✴

ELCB ya da MCCB+ ELB

AM120✴XVA✴✴ ①

AM500✴XVA✴✴ : 35 mm2

AM280✴XVA✴✴ : 16 mm2

AM120✴XVA✴✴ : 4 mm2

64

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 64

2015-02-24 오후 5:40:07


NOT

Model

Ssc [MVA]

Model

Ssc [MVA]

AM080FXVAG✴

3,3

AM180FXVAG✴

7,6

AM100FXVAG✴

4,5

AM200FXVAG✴

8,1

AM120FXVAG✴

5,3

AM220FXVAG✴

8,6

AM140FXVAG✴

5,3

AM240HXVAG✴

11,7

AM160FXVAG✴

6,8

AM260HXVAG✴

8,6

TÜRKÇE

DİKKAT

• Bu cihaz, kullanıcının besleme sistemindeki arayüz noktasında tabloda gösterilen (sol sayfadaki) maksimum kabul edilebilir sistem empedansına sahip bir güç kaynağı sistemine bağlanmalıdır. • Kullanıcı, cihazın yalnızca yukarıdaki gerekliliklere sahip bir güç kaynağına bağlanmasını sağlamalıdır. Kullanıcı gerekirse, arayüz noktasındaki sistem empadansı için devlete ait elektrik kurumlarına danışabilir. • Bu ekipman, kısa devre güç Ssc'sinin kullanıcının besleme ve şebeke sistemi arasındaki arayüzde bulunan Ssc'den(*2) yüksek olması veya eşit olması kaydıyla IEC 61000-3-12'ye uygundur. Eğer gerekirse dağıtım şebekesi operatörüne de danışarak ekipmanın yalnızca Ssc(*2) değerinden daha büyük veya bu değere eşit bir kısa devre güç Ssc'sine bağlanmasının sağlanması kurulum görevlisinin veya kullanıcının sorumluluğundadır. [Ssc (*2)]

Elektrik işleri için uyarı • ELCB veya MCCB + ELB kurmalısınız -- ELCB : Toprak Sızıntısı Kesicisi -- MCCB: Kalıplı muhafaza devre desicisi -- ELB : Toprak Sızıntısı Kesicisi • Soğutucu borusu işlemlerini tamamlamadan önce dış üniteyi çalıştırmayın. • Ürünün içindeki kabloları çıkarmayın veya değiştirmeyin. Üründe hasara neden olabilir. • Güç kablosu spesifikasyonu, hava menfezi kurulumuna / 30 °C ortam sıcaklığına / tekli çoklu iletken kabloların durumuna göre belirlenir. Eğer koşullar belirtilenlerden farklıysa, lütfen bir elektrik kurulum uzmanına danışın ve yeni bir güç kablosu seçin. -- Eğer güç kablosunun uzunluğu 50 m'yi geçerse, voltaj düşüşünü göze alarak yeni bir güç kablosu seçin. • İzolatör (iç kap) ve kılıfın (dış kap) tutuşmaz bir maddeden yapıldığı bir güç kablosu kullanın. • Kılıfı çıktığı için meydana gelmiş izolatör hasarından dolayı kablo çekirdeği açığa çıkmış güç kablosu kullanmayın. Kablo çekirdeği açığa çıktığında yangına sebep olabilir.

Açığa çıkan kablo çekirdeği

İzolatör (İç kap) Kılıf (dış kap)

< Açığa çıkan kablo çekirdeği örneği >

65

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 65

2015-02-24 오후 5:40:07


Elektrik kablosu işleri Güç ve iletişim kablosu düzenlemesi ffAna kablo ve toprak kablosu, kabinin sağ altındaki veya sağ tarafındaki giriş deliğinden çekilmelidir. ffİletişim kablosunu, ön kısmın sağ altındaki belirlenmiş giriş deliğinden çekin. ffAyrı ayrı kablo koruma tüpü kullanarak güç ve iletişim kablolarını monte edin. ffKoruma tüpünü dış ünitedeki giriş deliğine bir CD konnektörü (kablo iletim hattı) veya burç kullanarak sabitleyin. İzolan burç kullandığınızdan emin olun. Ana ünite

Alt ünite

Alt ünite ELCB ya da MCCB + ELB

İletişim kablosu Güç-toprak kablosu

Dış üniteler arasındaki iletişim kablosu

Güç kablosu

Koruma tüpü

Güç/toprak kablosu

66

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 66

2015-02-24 오후 5:40:08


Kablo koruma tüpü özellikleri Dayanıklılık sınıfı

Uygulanabilir durumlar

Esnek PVC iletim hattı

PVC

Koruma tüpü içeriye monte edildiğinde ve beton yapıya gömüldüğü için dışarıyla teması olmadığında

1. sınıf esnek iletim hattı

Galvaniz çelik sac

1. sınıf PVC kaplı esnek iletim hattı

Galvaniz çelik sac ve Yumuşak PVC bileşim

DİKKAT

TÜRKÇE

Ad

Koruma tüpü içeriye monte edildiğinde ancak dışarıyla teması olduğu için hasar görme riski olduğunda Kablo tüpü dışarıya monte edildiğinde ve dışarıyla teması olduğu için hasar görme riski olduğunda ve ekstra su geçirmezlik gerektiğinde

Giriş deliğinin açılmasıyla ilgili uyarı • Bir çekiç ile vurarak giriş diliği açın. • Giriş deliğini açtıktan sonra, deliğin etrafına pasa dayanıklı boya sürün. • Kabloları giriş deliğinden geçirmeniz gerektiğinde, delikteki çapakları giderin ve kabloyu bir koruma bandı veya burç gibi bir malzeme ile koruyun. İletişim kablosunun monte edilmesiyle ilgili uyarı • Kabloyu bağladığınız, sarkabilir ve başka parçalar üzerinde baskı yapabilir. Bu nedenle, kablolar resimde bir kutu ile vurgulanmış olan kablo tutucuya sabitlenmelidir.

Harici iletişim kablosunu düzenlemek için yol

Harici iletişim kablosunu sabitleme yeri.

67

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 67

2015-02-24 오후 5:40:10


Elektrik kablosu işleri Elektrik kablosu diyagramı 3 faz 4 kablo (380-415 V~) donatılması 3 faz 4 kablo (380-415 V~) MCCB + ELB ya da ELCB

Ana ünite

Alt ünite 1

Alt ünite 2 Ana ünite

Tek faz 2 kablo (220-240 V~) MCCB + ELB ya da ELCB

Ana ünite

Alt ünite

Alt ünite

İletişim kablosu (Dış ünite ~ Dış ünite)

İletişim kablosu (Dış ünite ~ İç ünite)

Topraklama

Topraklama

Topraklama

İletişim kablosu (Dış ünite ~ İç ünite)

İletişim kablosu (Dış ünite ~ Dış ünite)

Kablolu uzaktan Kablolu uzaktan Kablolu uzaktan kumanda kumanda kumanda

ffR-S-T-N'nin (3 faz 4 kablo) düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol ettikten sonra dış ünitenin güç kablosunu bağlayın. (Eğer N fazına 380-415 V güç verilirse, PCB ve diğer elektrikli parçalar zarar görür.) ffç ve dış üniteler arasındaki iletişim kablosunda ve dış üniteler dışındaki iletişim kablosunda polarite yoktur. ffKablo bağları ile kabloları düzenleyin. ❇❇ ELCB ve ELB monte edilmelidir çünkü monte edilmedikleri durumda elektrik çarpması veya yangın riski vardır.

68

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 68

2015-02-24 오후 5:40:11


Lehimsiz halka terminalinin seçilmesi ffKablonun nominal boyutlarına göre güç kablosu için lehimsiz halka terminalini seçin. ffGüç kablosu ve lehimsiz halka terminalinin bağlantı kısmını izolasyon kaplaması uygulayın. Gümüş lehimi

TÜRKÇE

Kablo için nominal boyutlar (mm2) Vida için nominal boyutlar (mm) B

D

d1

Standart boyut (mm)

4,25

64

103

161

225

322

451

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

24

38,1

38,1

40,6

30,5

42

40,6

56

56

61

Pay (mm)

±0,5

±0,5

±0,5

±0,8

±0,8

±0,8

±1

Standart boyut (mm)

14,2

18

22,8

29,2

33,7

34,2

44,4

Pay (mm)

+0,8 -0,5

+0,8 -0,5

+0,8 -0,5

+1,3 -0,5

+1,3 -0,5

+1,3 -0,5

+1,3 -1

Standart boyut (mm)

8,6

11,4

14,7

19,6

23,9

29

33,8

Pay (mm)

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,8

±1

E

Minimum (mm)

15,2

20,1

24,1

27,9

31,8

44,5

47

F

Minimum (mm)

12,7

22,9

22,9

33

L

Maks. (mm)

50,8

72,4

76,2

83,8

Standart boyut (mm)

10,9

21,3

21,3

21,3

21,3

Pay (mm)

+0,5 0

+1 0

+1 0

+1 0

+1 0

2,9

3,7

d2 t

Minimum (mm)

2,3

38,1

33

33

33

35,6

50,8

96,5

109,2

127

129,5

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

+1 0

+1 0

+1 0

+1 0

+1 0

4,6

5,1

86,4

4,3

4,6

69

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 69

2015-02-24 오후 5:40:11


Elektrik kablosu işleri Elektrik terminalinin bağlanması ffLehimsiz halka terminali kullanarak kabloları terminal panosuna bağlayın. ffSertifikalı ve onaylı kabloları kullanarak kabloları düzgün bir şekilde bağlayın ve bunları terminale dış kuvvet uygulanmayacak şekilde sabitlediğinizden emin olun. ffTerminal panosundaki vidaları sıkıştırırken belirtilen torku uygulayabilecek bir tornavida ve anahtar kullanın. ffTerminal vidalarını belirtilen tork değerine uygun bir şekilde sıkıştırın. Eğer terminal gevşekse, kıvılcım açığa çıkarak yangına neden olabilir ve terminal çok sıkı bağlanmışsa terminal panosu hasar görebilir.

Lehimsiz halka terminali

Kablo bağı İnce kablo Kalın kablo

Bir terminale iki kablo bağlarken, gevşemesini önlemek için lehimsiz terminali aşağı ve yukarı ayırın. İnce kabloyu yukarı doğru ve kalın kabloyu aşağı doğru yerleştirin. Güç kablosunu kablo bağlı ile sabitleyin.

Vida

Terminal için sıkıştırma torku (N∙m)

M4

1,2~1,8

Tek fazlı (220-240 V) güç kablosu

M8

5,5~7,3

3 fazlı (380-415 V) güç kablosu

Güç kaynağı kablosu kılıfının çıkarıldığı yer. Konnektör

Güç kablosu koruma tüpü

DİKKAT

• Güç kaynağı kablosunun dış kılıfını çıkarırken, kablonun iç kılıfını çizmemeye dikkat edin. • İç ünite güç kaynağı kablosu ve iletişim kablosunun dış kılıflarının 20 mm'den daha fazlasının elektrik bileşeni kutusunun içinde olduğundan emin olun. • İletişim kablosunu güç kablosundan ve diğer iletişim kablolarından ayrı olarak monte edin.

70

CIS DVM S TK_IM_TR_03850A-08.indd 70

2015-02-24 오후 5:40:12

DVM S montaj kılavuzu part 2  

ATC, Samsung VRF Klima Sistemleri Türkiye distribütörüdür. Sahip olduğu uzman mühendis kadrosu ile projelerinize en uygun çözümler sunar. Te...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you