Page 1

Thema

Televisie

Niet meerNationale direct OnderwijsKrant maar uitgesteld kijken

Taal doet ‘t

Pag 3 >

Taal doet ’t is het thema van de OnderwijsWeek 2012. Een thema dat zich in het onderwijs in een grote belangstelling mag verheugen. Taal als kapstok voor onderwijs in ontwikkeling.

Pag 5 >

“Schooltelevisie is modern omdat het laat zien wat er straks met de hele televisie gaat gebeuren.” Een vraaggesprek met Paul Römer, baas van de NTR. We kijken betoogt hij straks niet meer naar directe uitzendingen. “Het wordt geheel geconsumeerd door middel van uitgesteld kijken.”

Programma Nationale OnderwijsWeek

Pag 31 >

1

De Nationale OnderwijsWeek vindt in 2012 voor de 10e keer plaats. De week wordt geopend in de Onderwijsstad van het Jaar Breda.

Nationale OnderwijsKrant September 2012 - Nr. 14

Wat leuk hè, dat wij dat nou zijn geworden! Breda is een jaar lang Onderwijsstad van het Jaar. De wethouder van onderwijs, Saskia Boelema, is buitengewoon trots op het onderwijs. In het gesprek legt zij uit hoe de voorbereidingen zijn verlopen en wat haar doel was met het binnenhalen van de titel Onderwijsstad van het Jaar. “Het onderwijs positief op de kaart zetten, laten zien hoe de onderwijspartners in Breda samenwerken aan de talentontwikkeling van de jeugd en de kwaliteit van het Bredase onderwijs onder de aandacht brengen.”

Waarom wil Breda zich als Onderwijsstad van het Jaar op de kaart zetten? “Er is geen enkele zwakke school in onze gemeente, dat zegt wel wat. Maar daarnaast is onderwijs voor de gemeente een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven We hebben excellent mbo en hbo en daarmee jonge

talenten. Maar het is ook belangrijk voor het woonklimaat in de stad. We willen de hele omgeving er van bewust maken, dat wij van voorschools tot academisch onderwijs in Breda een heel mooi aanbod hebben.” Volgens Boelema is het weliswaar de gemeente die de titel binnenhaalt,

maar is het het onderwijs dat de titel verdient en er invulling aan geeft. “Als gemeente hebben we met name een faciliterende rol gespeeld in de invulling van het onderwijsjaar. Als eerste hebben wij, omdat het echt iets van het onderwijs zelf moet zijn, een ambassadeur van het onderwijs benoemd. Die ambassadeur, Wim

Kaizer (oud-bestuursvoorzitter schoolbestuur INOS), heeft een uitstekende rol gespeeld om alle sectoren in het onderwijs, al die verschillende typen onderwijs, aan een tafel te krijgen. Vanuit dat overleg is een denktank opgericht, met daarin uit iedere tak van onderwijs een vertegenwoordiger, waarin we hebben gebrainstormd

Lees verder op pagina 3 >

Inhoudsopgave Breda, 1e Onderwijsstad van het Jaar

Tien gouden regels over taalachterstand

Kandidaat Onderwijssteden

Help, ik ben leraar

Breda is uitgeroepen tot onderwijsstad van het jaar. Vanaf 1 oktober 2012 krijgt het onderwijs in Breda de gelegenheid om zich in al haar facetten te laten zien. Breda is de eerste Onderwijsstad van het Jaar en treedt dan ook op als gastheer van de Nationale OnderwijsWeek.

In de Tafel van 10, een speciale OnderwijsWeek-uitgave voor alle scholen in Nederland, zijn 10 aanbevelingen opgenomen over de aanpak van taalachterstand. Accenten van taalwetenschappers en praktijkdeskundigen verschillen, maar het lijkt of er sprake is van een grote eensgezindheid als het gaat om effectief taalonderwijs.

Twee steden lopen zich warm om de nominatie voor Onderwijsstad 20122013 te verzilveren. Dordrecht en Almere willen graag het stokje van Breda overnemen en laten zien wat zij op het terrein van het onderwijs tot stand gebracht hebben.

Hoefnagels is van mening dat de huidige manier van lesgeven niet meer toereikend is om de leerlingen van nu te bereiken. Natuurlijk dient zich dan de vraag aan hoe het dan wel moet. Acteur Marco van Es probeert in een serie uitzendingen die door NTR in de OnderwijsWeek wordt herhaald, als leraar van een VMBO-klas antwoorden te vinden.

Lees verder op pagina 26 >

Lees verder op pagina 7, 8 >

Lees verder op pagina 17, 18 >

Onderwijsdebat

pag. 6

I’m in

pag. 9

Verplichte bijscholing?

pag. 12

Filmsymposium

pag. 13

Voortgezet onderwijs

pag. 21

School aan zet

pag. 22

Leefstijl jongeren

pag. 23

Leraar van het Jaar

pag. 25

Leraren begeleiden

pag. 27

Onderwijsprijzen

pag. 29

Lees verder op pagina 15 >

Nationale OnderwijsWeek 1 t/m 5 oktober 2012 www.nationaleonderwijsweek.nl


advertentie

Jij een betere leraar, zij een betere leraar Geef je nu op voo r Werelddo cent 2013

Jij:

- leert beter samenwerken, hebt meer inlevingsvermogen en bent tot meer zelfreflectie in staat - geeft concreet invulling aan de verplichte burgerschapsvorming op school - weet je eigen lessen aantrekkelijker en actiever in te vullen.

Zij: - leert duurzame lesmethoden én geeft nu les in groepjes - gebruikt drama, zang en spel in haar les - staat gemotiveerder voor de klas dankzij de inspirerende Nederlandse collega’s.

Werelddocenten in actie zien? Scan deze code! Of kijk op: www.edukans.nl/ werelddocent

Groeien in goed leraarschap

KOM GRATIS MET UW KLAS NAAR POLITIEK DEN HAAG!

DE HAAGSE TRIBUNE is een educatieve dag in politiek Den Haag voor basisscholen, het voortgezet onderwijs en het mbo. Uw klas volgt een van onze succesvolle programma’s op en rond het Binnenhof. Door activerende werkvormen in onze sfeervolle zalen maken de leerlingen kennis met politiek, democratie en rechtsstaat.

Kijk voor meer informatie op www.prodemos.nl Hier kunt u zich inschrijven voor het seizoen 2012/2013. Doe het meteen, want vol is vol! DE HAAGSE TRIBUNE: inmiddels voor meer dan 150.000 leerlingen een onvergetelijke ervaring!

Ga voor uw reservering naar

www.prodemos.nl


3

Nationale OnderwijsKrant

Vervolg van pagina 1

Wat leuk hè, dat wij dat nou zijn geworden! over wat die titel voor ons zou kunnen zijn, wanneer is het succesvol voor ons. We hebben bewust als gemeente niet met een zak geld gezwaaid”, benadrukt Boelema. Het onderwijs had alles al in huis om een onderwijsjaar te organiseren, van catering tot bloemen en van prachtige gebouwen tot technisch inzicht. “We hebben het allemaal met gesloten beurzen kunnen waarmaken. Er wordt vaak gemiezemuisd in het onderwijs, maar dat heb ik geen enkele keer hier gehoord. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in dit proces genomen en dat zal ook een duurzaam effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs in Breda.” Het onderwijs in Breda staat dus goed op de kaart, maar wat zou Saskia Boelema na afloop van haar termijn als wethouder, over anderhalf jaar, op haar conto willen schrijven als wethouder van zo’n succesvolle onderwijsgemeente? “Politici hebben het dan al vrij snel over lijstjes met zaken die ze hebben gerealiseerd. Daar doe ik niet aan. Belangrijker is het – en dat is moeilijker te pakken in politieke oneliners – dat je het netwerk rondom kinderen en jongeren steviger hebt gemaakt. Zo gaat in Breda het Centrum voor Jeugd en Gezin uit van ondersteuning door pro-

fessionals op de scholen en in de wijken zelf in plaats van een loket waar je naartoe moet. Het werkt en daar ben ik trots op. Andere gemeenten en het ministerie kijken met belangstelling naar het Bredase model. Ook bezoek ik alle scholen in Breda om te luisteren en te praten.” “De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting. Ik vind dat scholen niet onderling moeten concurreren en naar mij kijken of ze een lokaal erbij krijgen. Dat moeten ze zelf onderling regelen. Dat ik als gemeente blind de subsidieaanvraag kan ondertekenen, als scholen er zelf uit zijn. Want wie ben ik om te bepalen of bijvoorbeeld een schakelklas beter tot zijn recht komt op school x of school y ? Als die rolverandering daadwerkelijk heeft plaats gevonden, is mijn missie geslaagd. En ik hoop dat de mensen zullen zeggen, dat was een wethouder die na drie jaar nog hetzelfde vond als nu, die daar onvermoeid de boer voor is opgegaan en die dingen in beweging heeft gekregen.”

je stad te marketen. Je moet het verhaal kunnen objectiveren. Het moet iets zijn dat bij iedereen gaat leven en dan maken mensen er ook tijd voor vrij. Begin heel snel bij het verzamelen en bijeen roepen van enthousiastelingen die er met elkaar wat van willen maken. En houd gezeur over structuren en geld zo lang mogelijk buiten de deur.”

Welke raad geeft u kandidaat Onderwijssteden mee als zij straks het stokje van Breda overnemen? “Je moet dat vooral niet zien als een middel om

Saskia Boelema spreekt vol enthousiasme over haar onderwijs, dat de titel zo goed heeft opgepakt en invulling heeft gegeven. En ze heeft erg veel zin in het komende jaar, met een

jaarkalender vol onderwijsactiviteiten. “Ik heb er zin in, ook omdat het een sector betreft die zichzelf niet zo snel op de borst klopt. En die nu zegt: wij doen het goed en ik ben er trots op dat ik voor de klas sta en leerlingen iets bijbreng en onderdeel ben van hun ontwikkeling. Weet je wat leuk is? Laatst was ik bij een debat over onderwijs en er kwamen twee kleuterjuffen naar me toe, die vol trots zeiden: ‘Wat leuk hè, dat wij dat nou zijn geworden. En wat gaan we nou doen en wat kan ik doen?’ De mensen zijn trots en dat was uiteindelijk het doel.” n

Taal doet ‘t Thema van de OnderwijsWeek 2012 Op veel scholen in het land wordt serieus gewerkt aan de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Een school is een plek waar jonge mensen samenkomen en waar dus de noodzaak om de taal van jonge mensen te spreken noodzaak is. Die taal in brede zin verandert, haast van generatie op generatie. Leraren weten dat, ze ervaren het iedere dag. Ook de noodzaak om het onderwijs aan te passen aan de taal van leerlingen en aan de snelle veranderingen in de samenleving, ervaren ze iedere dag.

Taal doet ’t is het thema van de OnderwijsWeek 2012. Het is de keuze voor een thema dat zich in het onderwijs in een grote belangstelling mag verheugen. Het taalonderwijs verheugt zich in een onderwijsbrede opknapbeurt en de eerste resultaten uit het primair onderwijs wijzen op een verbetering van de uitkomsten. Maar we kozen bewust voor de OnderwijsWeek voor een brede uitleg van het begrip ‘taal’. Als je taal opvat als datgene waarmee mensen met elkaar communiceren, dan moet je ook denken aan lichaamstaal, aan beeldtaal, aan al die zaken waaraan menselijke zintuigen verbonden zijn.

Onderwijs van hoog tot laag heeft in allerlei opzichten met taal in brede zin te maken. Met de techniek van uitingen, met de stijl, met de schoonheid van taal. Soms verengen we taal te zeer tot ‘zuiver spellen, zuiver schrijven’ of tot lezen, begrijpend lezen, tot woordenschat. Taalvaardigheid is van groot belang, maar niet alles is te oefenen en niet iedereen heeft de mogelijkheid (handicap) om in alles even vaardig te worden. In dat geval zal taal in brede zin zorg moeten dragen voor de communicatie verbinding met andere mensen. De school heeft ook de taak om daaraan bij te dragen, want Taal doet ‘t. n


advertorial

CBS in de Klas Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt cijfers voor iedereen. Sinds 2010 heeft het CBS een speciale website voor het onderwijs: CBS in de Klas. Deze site biedt docenten economie, aardrijkskunde en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs gratis specifieke cijfers en andere statistische informatie die ze kunnen gebruiken in hun lessen. Voor het basisonderwijs is ook materiaal beschikbaar, zij het in beperkte mate. Het CBS heeft de ambitie om CBS in de Klas uit te breiden voor andere onderwijssoorten en vakken.

CBS in de Klas biedt lesmateriaal in verschillende vormen. Zo zijn er ‘gereedschappen’ die kunnen dienen als visuele ondersteuning bij de lesstof. Deze gereedschappen bestaan uit interactieve visualisaties van statistieken: landkaartjes, grafieken en andere plaatjes die de gebruiker kan aanpassen. Voorbeelden van interactieve visualisaties zijn de conjunctuurklok, de bevolkingspiramide en landkaartjes over allochtonen in Nederland. Ook zijn animatiefilmpjes met uitleg over begrippen zoals inflatie en vergrijzing beschikbaar. Met de applicatie ‘Ben ik gemiddeld’ kunnen leerlingen zichzelf vergelijken met leeftijdgenoten en kennismaken met statistiek. Met CBS in uw buurt - ook een specifieke CBS-applicatie - kunnen leerlingen informatie opzoeken over hun eigen woonomgeving. Op CBS in de Klas verschijnen ook dagelijks korte artikelen met een actuele lading die aansluiten bij de lesprogramma’s. Tot slot biedt CBS in de Klas complete lesplannen aan. Deze zijn ontwikkeld door externe partijen zoals EduGIS (aardrijkskunde) en het Expertisecentrum voor Economie en Handel. Het CBS organiseert daarnaast jaarlijks voor economieklassen de ConjunctuurBekerStrijd. Bij deze wedstrijd (geschikt voor bovenbouw havo en vwo) voorspellen leerlingen het verloop van enkele belangrijke indicatoren van de economie van Nederland. Daardoor gaan ze aan de slag met onderwerpen als werkloosheid, consumentenvertrouwen, bbp en inflatie. CBS in de Klas biedt de docent veel informatie en materiaal voor in de les. Neem eens een kijkje op de website. Het CBS hoort graag uw mening en suggesties voor nieuw materiaal en nieuwe toepassingen. www.cbs.nl/cbsindeklas

Drempeltoetsen bepalen Meijerink-niveau In het onderwijs zijn de eisen en normeringen hoog. Bij veel docenten leeft de vraag om niveaubepalende testen, die zij aan het eind van elk schooljaar kunnen gebruiken om snel en efficiënt het overall Meijerinkniveau te bepalen. Zowel voor taal als voor rekenen zijn deze testen nu beschikbaar! De nieuwe drempeltoetsen van Muiswerk Educatief bepalen in korte tijd of leerlingen 1F, 2F, 3F of 4F al beheersen.

De nieuwste hulpmiddelen voor docenten, Testsuite 7 Drempeltoetsen Taal en Testsuite 8 Drempeltoetsen Rekenen, zijn bijzonder omdat ze adaptief zijn, wat wil zeggen dat de test zich aanpast aan de leerling en de leerling niet alle vragen hoeft te maken. De testen zijn dynamisch gemaakt. Dat betekent dat de inhoud per vraagstuk steeds varieert en de test gerust meerdere malen gemaakt kan worden. Resultaten De uitslag is meteen na de testafnames via verschillende rapporten te bekijken. De profielafdruk geeft grafisch of tekstueel weer of het totaalniveau en de domeinniveaus gehaald zijn. Dit bespaart het docententeam veel nakijkwerk. Digitaal onderwijzen De drempeltoetsen zijn eventueel te koppelen aan de Muiswerk Oefenprogramma’s, waardoor studenten na het testen, meteen in de juiste oefenprogramma’s kunnen beginnen. Normaal gesproken is er tijd nodig waarin het docententeam de resultaten interpreteert en over vervolgstappen beslist. Door deze automatische koppeling voorkomt u dat er kostbare tijd verloren gaat. Leerlingen kunnen meteen aan de slag en hun leerdoelen zo versneld bereiken. Kortom, digitaal onderwijzen anno nu! Wilt u zien wat dit voor uw school kan betekenen? Kijk op www.muiswerk.nl/testsuite7 voor meer informatie en voor het aanvragen van een gratis evaluatieversie van de taaltesten of op www.muiswerk.nl/testsuite8 voor alles over de rekentesten.

Wereldburgers in de maak Edukans helpt kinderen in ontwikkelingslanden naar school. Maar met scholenprogramma’s als Schoenmaatjes, Going Global, Onderwijsexpeditie, Werelddocent en Scholen voor Scholen investeert Edukans ook in het Nederlandse onderwijs. Waarom eigenlijk?

“Op het eerste gezicht lijkt het misschien gek dat we ook energie steken in het bereiken van Nederlandse scholen en jongeren”, zegt Petri Hofland, programmacoördinator van Going Global. “Edukans werkt tenslotte aan beter onderwijs voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. Maar wat wij met leerlingen híer doen, heeft uiteindelijk dáár effect. Het is belangrijk dat Nederlandse jonge mensen opgroeien in het besef dat ze wereldburgers zijn. Dat ze weten dat zij een verantwoordelijkheid hebben, dat ze iets te geven en te delen hebben.”

Aan de slag met burgerschap op school? Bezoek de Edukans cursusdag op 14 november. Ga naar www.edukans.nl/ cursusdag

Echt bijdragen Het is de bedoeling dat iedereen die vanuit Nederland voor Edukans op reis gaat, op de plaats van bestemming zelf iets bijdraagt. “In de meeste van onze programma’s zit dat al ingebouwd”, zegt Petri Hofland, “denk aan de Onderwijsexpeditie of aan onze Werelddocenten. Maar ook de opzet van Going Global hebben we in die richting omgebouwd. Gingen de jongeren in eerdere jaren op rondreis met de opdracht om als journalist dagelijks verslag te doen, de laatste twee jaar blijven we op één plaats om met de leerlingen en docenten daar aan de kwaliteit van het onderwijs te werken. In Oeganda bijvoorbeeld doen veel jongeren het slecht op school, omdat hun zelfvertrouwen in de burgeroorlog een deuk heeft opgelopen. In het kader van Going Global hebben Nederlandse scholieren hun Oegandese leeftijdgenoten geholpen om sterker in hun schoenen te gaan staan. Ze hebben samen geoefend in presenteren, voor je mening uitkomen, actief meedoen in de klas. De Oegandese leerlingen zijn daardoor enorm gegroeid. Het mes snijdt dus aan twee kanten: meer bewustzijn bij de leerlingen hier, en beter onderwijs daar.” www.edukans.nl


5

Nationale OnderwijsKrant

Paul Römer, directeur NTR

Schooltelevisie is modern Paul Römer is de baas van de NTR en dus van de schooltelevisie, met hem praten we over de toekomst van de educatieve omroep. “De kern van schooltelevisie is niet televisieproductie maar internet”, aldus Römer. “Schooltelevisie is modern omdat het laat zien wat er straks met de hele televisie gaat gebeuren.”

heeft het ook eigenlijk niets meer met broadcast te maken. Dat is een groot probleem. De financiering komt uit de schema’s, uit de modellen zoals ze bij de omroep werken. Wat je ziet is, omdat wij geen bijdrage meer aan die modellen leveren (met uitzendtijden en kijkcijfers, red.), dat er een gestage afkalving plaats vindt van het budget. Er gaat steeds een stukje van af. Dat is heel gevaarlijk en dat moeten we stoppen. In die zin is schooltelevisie ouderwets. Maar schooltelevisie is modern omdat het laat zien wat er straks met de hele televisie gaat gebeuren. De schemafunctie is eigenlijk weg en het wordt geheel geconsumeerd door middel van uitgesteld kijken. Dat is de toekomst. Het financieringsprobleem dat we hebben is ook de toekomst. Dat is de toekomst voor de gehele televisie.” Paul Römer De naam ‘Römer’ is in Nederland geen onbekende. Vader Piet Römer, bekend van vele bijzondere televisierollen, gaf de gezinsnaam status. Inmiddels vormt zijn nageslacht een bekende familie. Paul Römer trok opmerkelijke sporen in televisieland. Eerst als bedenker en producent van televisieprogramma’s en later als algemeen directeur van Endemol Nederland.

Klemmende vraag is natuurlijk of het onderwijs of de samenleving, met de overheid van mening is dat de schooltelevisie moet blijven bestaan. “Dat moet je je afvragen”, resumeert Paul Römer. “Als het antwoord ‘nee’ is, dan is er geen markt meer en moeten we stoppen. Als het antwoord ‘ja’ is en ik denk en hoop van harte dat het antwoord ‘ja’ is, dan moet het ministerie de financiële randvoorwaarden schep-

In een kantoorgebouw dat de NTR deelt met de VPRO en de VARA ontvangt Paul Römer ons. We vragen hem of onderwijs, cultuur en informatie eigenlijk een eigen omroep nodig hebben. “Ik meen van wel,” opent hij in antwoord op die eerste vraag. “De ledengebonden omroepen zijn de omroepen die vaak van origine vanuit een zuil naar voren gekomen zijn. Die hebben een bepaalde kleur. De programma’s die ze brengen zijn mede daardoor bepaald. Dat is het mooie aan het bestel dat we hebben. Zo krijg je een breed scala aan invalshoeken: conservatief, progressief, religieus en noem maar op. Tegelijkertijd echter geeft het een behoefte aan neutraliteit. Je wilt ook informatie uit een meer neutraal perspectief krijgen. De overheid heeft daarom in de mediawet bepaald dat er een aantal terreinen moet zijn waar op een neutrale, onafhankelijke manier wordt gewerkt. Voor die terreinen heb je de NOS en de NTR als taakomroepen. Onze taak ligt dus op de terreinen van educatie, cultuur en informatie. Constante factor “Als we naar de jeugd kijken, dan heb je het over een groep waarvoor het heel belangrijk is, dat je die op een neutrale, goede en verantwoorde manier kennis laat maken met televisie en wat er op televisie wordt vertoond. Denk aan Klokhuis,

Sesamstraat, Zandkasteel, Koekeloeren… Andere omroepen doen dat ook, maar niet zo heel veel, want het gaat ook om een kwetsbare groep en voor ons is het gewoon een taak. Voor educatie geldt eigenlijk hetzelfde. Binnen de NTR gaat het dan over jeugd en over volwasseneneducatie.” Römer wijst er nogmaals op dat andere omroepen wel binnen dat terrein onderwerpen oppakken, maar dat die aandacht ervoor wisselend kan zijn. “Als overheid wil je een continue aandacht voor deze terreinen, zodat de samenleving, burgers, elk moment, ieder jaar de gelegenheid krijgt om zijn kennis te verbreden, te verbeteren; wij zijn de constante factor daarin.” De nieuwe omroep NTR In 2010 fuseerden omroeporganisaties met de NPS (Nederlandse Programma Stichting) tot de NTR (NPS, Teleac, RVU). Sinds 1 januari 2011 kreeg de fusie officieel gestalte.

Steeds minder geld “Schooltelevisie is een prachtig voorbeeld van iets dat zijn tijd ver vooruit is en tegelijkertijd heel ouderwets. Het gaat om een heel kwetsbaar, maar toch ook belangrijk, fenomeen. Het is begonnen als educatie op televisie voor de doelgroep jongeren met een soort van verzamel-

pakket. We kennen dat wel, de grote televisie op een karretje naar binnen en kijken maar. Dat was het, maar schooltelevisie van nu is eigenlijk business-to-business geworden. Wij maken content voor leraren die het gebruiken als lesmateriaal. Ze doen dat via ‘uitgesteld kijken’. In die zin

pen om het te kunnen blijven doen. De kern van schooltelevisie is niet televisieproductie maar internet. Het budget voor internet moet dan op de een of andere manier beschermd en gegarandeerd worden. Dan kunnen we ermee door.” n


6

Nationale OnderwijsKrant

Onderwijsdebat 2012

Wat weten jongeren van democratie? Op woensdag 3 oktober vindt in het gebouw van de Nationale hogeschool voor toerisme en verkeer NHTV in Breda het nationale onderwijsdebat plaats. Ook dit jaar wordt het debat georganiseerd door de Raden voor het Primair en Voortgezet Onderwijs, de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek in samenwerking met de Nationale OnderwijsWeek. Het gaat in dit debat over de lage scores van Nederlandse leerlingen in een internationaal onderzoek naar burgerschap. Wat weten Nederlandse jongeren eigenlijk over de werking van de democratie. Besteden scholen er aandacht aan?

Nederlandse scholieren zijn in vergelijking met scholieren uit andere landen gezakt voor hun burgerschapsexamen. Ze hebben de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor volwaardig burgerschap veel minder onder de knie dan hun leeftijdgenoten in het buitenland. In vergelijkend onderzoek in 38 landen halen zij de laagste scores. Weten scholieren hoe democratie werkt? Zijn ze geïnteresseerd in politiek en zien ze het belang ervan in? Erkennen ze de rechten van minderheden? Zulke vragen werden gesteld aan ruim 140.000 scholieren van veertien jaar oud, waaronder bijna twee-

duizend in Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd door het IEA, hetzelfde instituut dat internationale vergelijkingen maakt van leerprestaties op het gebied van wiskunde en lezen. Alleen als het gaat om kennis over het democratisch stelsel halen de Nederlandse veertienjarigen de middenmoot. Op alle andere terreinen (zoals waarden en normen rond burgerschap en opvattingen over rechtvaardigheid) scoren zij uiterst matig. Dat levert hun een 38ste en laatste plaats op de ranglijst op.

Toch is de voorbereiding op actief burgerschap in het onderwijs geen vrijblijvende zaak. Scholen hebben de opdracht actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Burgerschap en sociale cohesie zijn ook terug te vinden in de kerndoelen voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zijn examenprogramma’s vastgesteld. Onderwijsdebat In het debat verkennen we de vraag of een laatste plaats in een internationaal onderzoek

een ernstige zaak is. Wil het bijvoorbeeld zeggen dat in het Nederlandse onderwijs te weinig aandacht besteed wordt aan het voorbereiden van jonge mensen op hun ‘volwassen’ deelname aan onze democratische samenleving? Hoe komt het dat noch in de samenleving noch in de politiek, noch in onderwijskringen verontrust is gereageerd op de uitkomst van een internationaal onderzoek? Op een daling in internationaal onderzoek van enkele tienden van procentpunten bij Taal is grote onrust uitgebroken over ‘de kwaliteit van het onderwijs’. n

advertentie

Samen

professionaliseren in uw vo-school

Vragen over een van deze gebieden?

• Arbeidsmarkt & mobiliteit • Opleiding & professionalisering • Veilig, gezond & vitaal werken

De NatioNalevoorleesweDstrijD www.denationalevoorleeswedstrijd.nl initiatief van Stichting Lezen en SectorinStituut openbare bibLiotheek

2013

Voion (VO In ONtwikkeling) zet zich in om samen met u in school toepasbare oplossingen en antwoorden te vinden. Voion ziet in stelselmatige ontwikkeling van medewerkers dé sleutel tot verbetering van de kwaliteit van vo-scholen. Daarom adviseren en faciliteren onze consultants en ons kennisplatform schoolbesturen, directies, leidinggevenden, P&O-ers, mr-en, arbocoördinatoren en preventiemedewerkers. Voion werkt voor én samen met werkgevers en werknemers in het vo, bestuurd door de sociale partners in het vo.

Voion, kennis en advies van en voor het voortgezet onderwijs

www.voion.nl


7

Nationale OnderwijsKrant

Rijk verleden en grote ambitie

Dordrecht wil Onderwijsstad van het Jaar worden Als het aan onderwijswethouder Bert van de Burgt ligt, wordt Dordrecht na Breda de volgende Onderwijsstad van het Jaar. In het gesprek dat we met hem hadden, vertelt hij over een paar opmerkelijke onderwijszaken in zijn stad.

die afzonderlijke delen. “Binnenkort wordt op het park de duurzaamheidsfabriek geopend en duurzaamheid vormt ook tegelijkertijd het verbindende element voor al die verschillende opleidingen die op het leerpark gevestigd zijn. “ Scholenbouw Opmerkelijk is zeker de grote aandacht in Dordrecht voor niet alleen de inhoud van het onderwijs, maar voor de staat van de huisvesting, de gebouwen. Op nogal wat plaatsen in het land kampen schoolbesturen met schoolgebouwen die of aan vervanging of aan onderhoud toe zijn, maar waarbij de gemeentekas het niet of nauwelijks toestaat grote veranderingen aan te brengen. “We hebben in Dordrecht enorm geïnvesteerd in de onderwijshuisvesting. Ongeveer 140 miljoen hebben we hier uitgegeven aan de renovatie of nieuwbouw van schoolgebouwen. Eigenlijk kun je wel zeggen dat alles aangepakt is. We moeten nog zo’n twee jaar, maar dan hebben we alles onder handen genomen. Onderwijsmensen uit andere steden valt het op, hoe ongelooflijk goed hier die staat van de schoolgebouwen is.”

Dordrecht is een stad met een lange en rijke geschiedenis. Ooit, als zoveel steden ontstaan rond een doorwaadbare plaats in de rivier (Thure), groeit Thuredrech uit tot één van de zes grote steden in Holland. De fraaie binnenstad herinnert aan het rijke verleden. In 1572 vond er de eerste vrije Statenvergadering plaats, waar Willem I, Willem van Oranje, aangewezen werd als leider van het verzet tegen Spanje. Onderwijswethouder Bert van de Burgt verwijst graag naar het grote verleden van Dordrecht, maar wil tegelijkertijd aandacht voor wat de stad nu presteert. Hij is trots op wat op het terrein van het onderwijs tot ontwikkeling is gekomen en vertelt er, nu Dordrecht genomineerd is voor de verkiezing van Onderwijsstad van het jaar 2013/2014,

gretig over. “Wat in onze stad een heel manifeste ontwikkeling is geweest, is de ontwikkeling van een leerpark. In dat park is

een koppeling tot stand gebracht tussen beroepsonderwijs, werk en nu ook met wonen. Op die nieuwe plek zijn nu drie vmbo-scholen gevestigd, samen met het mbo. Je krijgt dus een doorgaande lijn in de beroepskolom in één gebied, op één plek. In dat concept gaat het om competentiegericht leren, om onderwijsleerbedrijven, een belangrijk accent op het leren in de praktijk. Er zijn bijvoorbeeld een restaurant, een supermarkt, een kappersopleiding met een kapsalon. Het ziet er bovendien allemaal fantastisch uit, het is heel mooi vormgegeven.” Van de Burgt wijst ook op de grote aandacht in het leerpark op de kleinschalige invulling van een in wezen grootschalig project. Maar tegelijkertijd is er gezocht naar één verbindend element voor al

Van 0 tot 12 Van de Burgt is zelf groot geworden in het onderwijs en jarenlang is hijzelf directeur van scholen geweest. Hij kent dus de waarde van een goed gebouw, een mooie en uitdagende leeromgeving, maar weet dat de kern het onderwijsproces is in de klas. Als vanzelfsprekend wijst hij daarom op de inhoudelijke ontwikkelingen in het onderwijs in Dordrecht. “We hebben veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van een doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar, in de samenwerking van peuterspeelzaal, kinderopvang en het primair onderwijs. Grote aandacht is er voor de Vooren Vroegschoolse Educatie, de opvang van de allerjongste kinderen. Er wordt ingezet op een nauwe samenwerking met ouders en je ziet dat de resultaten er naar zijn.” Van de Burgt wijst op de uitkomsten van een vergelijkend onderzoek dat door de overheid wordt uitgevoerd en waar VVE-instellingen op zo’n 12 of 15 elementen worden getoetst. Dordrecht is, na Amsterdam, als beste uit dat onderzoek gekomen. “Als je die drie zaken eruit pakt: leerpark, onderwijsgebouwen en de doorgaande lijn, dan vind ik, dat het wel eens goed is om die verworvenheden van het onderwijs in Dordrecht breder te laten zien en ook uit te dragen. Soms is het ook belangrijk dat je stilstaat bij zaken die zijn bereikt en dat je met z’n allen laat zien dat je iets gepresteerd hebt.“ n


8

Nationale OnderwijsKrant

Almere genomineerd voor Onderwijsstad van het Jaar 2013/2014 René Peeters is er wethouder voor Jeugd, Onderwijs en Sport. Het gaat over de 6e stad van Nederland qua omvang (bijna 200.000 inwoners), gebouwd op de bodem van de Zuiderzee. Almere is de kinderschoenen al lang ontgroeid en manifesteert zich als een stad waar heel verschillende bevolkingsgroepen zich thuis kunnen voelen. Dat wordt zichtbaar in de opzet van de verschillende stadsdelen, wijken en in het stadhart waar je heel verschillende mensen tegenkomt. Om deze breed geschakeerde bevolkingsgroepen goed te bedienen met onderwijs, en de jonge inwoners zoveel mogelijk kansen te bieden op een goede ontwikkeling, voeren het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad een op de toekomst gericht onderwijsbeleid. René Peeters onderstreept het grote accent op actueel onderwijs met de nadrukkelijke wens de volgende Onderwijsstad van het Jaar te worden. In Almere willen ze heel graag het stokje van Breda overnemen.

AMN_adv1275x1925_owkrant 10-09-12 15:28 Pagina 1

“Wij willen Onderwijsstad van het jaar worden omdat onderwijs ongelooflijk belangrijk is en een fundament vormt onder de toekomst. Ik heb de indruk dat het belang nog steeds zwaar wordt onderschat. Juist vanwege dat grote belang”, betoogt Peeters gedreven, “zou ik heel graag willen dat de hele maatschappij zich met het onderwijs bemoeit.” Wethouder René Peeters laat het overigens niet bij het maken van beleid van achter de bestuurstafel. Hij bemoeit zich direct en actief met aspecten van de uitvoering, maar zoekt ook landelijke partijen op om ideeën over de inrichting en vormgeving van het onderwijs uit te dragen. Hij vertelt over een dagje de wijken in met de mensen van de afdeling leerplicht. Aan de deur worden gesprekken gevoerd met jongeren die op school verstek laten gaan en met ouders die soms ook niet precies weten hoe ze hun kinderen het beste kunnen stimuleren om vooral verder te leren. Almere investeert heel veel in het niveau van de leraren. “Het niveau van de opleiding moet echt omhoog. Het is niet alleen te laag, maar ook verkeerd. De pabo bereidt toekomstige leraren echt onvoldoende voor op het onderwijs van nu en morgen. Ze zullen in deze moderne wereld van ict en globalisering jonge mensen moeten leren hun weg te vinden naar de relevante en belangrijke informatie.” Peeters is ervan overtuigd dat

het klassikale en leerstof-, lees ook leerboekgerichte onderwijs zijn langste tijd heeft gehad. Het onderwijs zal om moeten. “Als je ziet hoe studenten in hun opleiding met leerstof en kennis aan het werk moeten en hun eigen route in dat kennisaanbod moeten vinden, dan zul je daar in een andere vormgeving van het onderwijs op moeten inspelen. Nu is er een grote kloof tussen dat klassikale, leerstofgerichte onderwijs en de vormen van zelfstudie daarna. Rol van het bestuur Is het de rol van een wethouder of een minister om uitspraken te doen over de inrichting en vormgeving van het onderwijs? “Kijk, wij gaan als stadsbestuur over het welzijn van jonge mensen in onze stad. Onderwijs maakt van dat welzijn deel uit. Het is in mijn ogen altijd iets van een evenwichtbalk waarop dus het evenwicht tussen partijen en belangen bewaard moet blijven. Maar ik heb wel gemerkt, dat partijen om ons heen het van belang vinden dat het gemeentebestuur met een visie komt op de ontwikkeling van jonge mensen. Ik ga niet zeggen, dat het zo moet, ik geef zeker geen dictaat. Maar ik geef wel een richting aan en je merkt dat dat helpt bij de invulling en vormgeving in de praktijk.” Voorbeeld voor de wijze waarop Peeters het aanpakt, is zijn beleid gericht op de vorming van integrale kindcentra voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Binnen zo’n centrum verzorgen een basisschool en een kinderopvangorganisatie onderwijs en opvang, en ze doen dat naar behoefte met andere relevante partners. Peeters is ervan overtuigd, dat het zo moet en dat kinderen en ouders beter worden van die eenduidige aanpak en die doorgaande lijn. Zo’n centrum moet onder één baas. Laten al die partijen kiezen voor iemand die namens alle partijen de lijnen mag uitzetten. De wethouder legt niemand deze visie op, maar vanuit de gemeente Almere wordt wel geprobeerd een bijdrage te leveren aan deze gezamenlijk gedragen aanpak. “ Nog in deze maand opent het eerste integrale kindcentrum in Almere zijn poorten”, vertelt Peeters enthousiast. n

advertentie

t d r Paa Een schilder die paard met dt schrijft wordt straks geen schilder… Je kunt twisten over het nut van de referentieniveaus van Meijerink voor bepaalde beroepen. Feit is dat ze tot wet zijn verheven! Feit is dat ze medebepalend zijn voor wel of geen diploma! Feit is dat uw school er op afgerekend wordt! Weet u op welk taal- en rekenniveau uw deelnemers binnenkomen? Weet u hoe groot de groep is waaraan u extra aandacht zult moeten besteden? Weet u hoe snel ze doorgroeien naar de vereiste niveaus? Met de AMN taal- en rekentoetsen krijgt u antwoord op deze vragen. Vanaf slechts € 4,per deelnemer per jaar. Bel of mail ons voor een gratis proefafname of vraag de uitgebreide verantwoording met analyses aan. AMN Systems bv info@amn.nl / 026 355 7332 / www.amn.nl

Er zijn al meer dan 100.000 toetsen afgenomen. Vele ROC’s en VO scholen gingen u voor!


Nationale OnderwijsKrant

9

Je moet je diploma halen In de zomer werd in de regio Amsterdam het offensief ingezet tegen (dreigende) schoolverlaters uit het mbo. Het project I’m in helpt voor, tijdens en na de zomervakantie mbo-leerlingen die twijfelen of stoppen met school bij het vinden van een passende opleiding.

Een I’m In team benadert de voortijdig schoolverlaters persoonlijk en biedt hen snel en op maat aantrekkelijke activiteiten. Jongeren worden gestimuleerd om een startkwalificatie te halen. Dat is een diploma havo, vwo, mbo 2 of hoger. De teams van I’m in toeren door de stad en proberen de jongeren op straat aan te spreken. Om jongeren te bereiken, werd ook een jonge Amsterdamse rapper ingezet. Oualid-R timmert als rapper aan de weg en hij werd door zijn ‘juf’ gevraagd om een nummer te schrijven over het nut van het afmaken van je opleiding. Stoer overkomen Oualid-R vertelt waarom hij meewerkte en hoe hij zelf over dat schoolverlaten denkt. “Jongeren luisteren eerder naar een jong iemand dan wanneer een ouder het ze vertelt. Omdat wij dezelfde dingen meemaken en vinden. Kijk, ik was twee jaar geleden zelf ook meer bezig met meisjes, de studio ingaan, hangen met mijn vrienden en voetbal, dan met huiswerk en op tijd op school komen. Dus jongeren hoeven zich van mij niet te schamen, maar ik zal ze heel

eerlijk zeggen, dat je heel anders bent als je met je vrienden bent, dan wanneer je alleen bent. Dat had ik toen ook zelf. Spreek jongeren dus apart aan”, zegt Oualid. “Want in een groep maak je grapjes, moet je stoer overkomen.”

Refrein van ‘Doe je best’ van Oualid-R: “Jij wilt veranderen, het is tijd om te handelen. Je moet denken aan jezelf, je moet je diploma halen. Hangen op straat, dat geeft je niks. Alle woorden die je hoort zijn mooi, maar vertrouw het niet. Dus vertrouw in jezelf, dat je het kunt halen. Zie dit als een toernooi, jij wint de finale.”

Een aantal jaren geleden had Oualid het dus zelf ook nog niet voor elkaar en dreigde hij school te laten voor wat het was. “Ik had geen goede vrienden. Ik hield de mensen die zeiden: ‘je moet naar school’, op afstand. De mensen die ik leuk vond, zeiden juist: ‘Ga met ons de stad in, gek doen’. Dat was allemaal

veel leuker dan school. Tot mijn familie ook zei: ‘Stop met rotzooien’. En ik me besefte dat ik een papiertje nodig had om mijn dromen uit te laten komen.” Het goede Oualid zit op het ROC ASA waar hij de opleiding jongerenwerk volgt. Het werken met jongeren lijkt hem het leukste werk wat er is. Buiten muziek maken dan. “Ik wil me ontwikkelen tot een goed persoon, tot iemand waar je respect voor kunt hebben. Ik geef jongeren het advies om degene die je echt vertrouwt in je omgeving, te vragen of ze je willen steunen. Zodat je de domme dingen laat. Dat huis en die auto komen later wel. Alle jongeren kunnen dat. Ga gewoon voor het goeie.” Oualid wist op zijn veertiende al dat hij rapper wilde worden. Hij zag zijn neven, Ali B en Yes-R, bezig met de muziek en leerde zo zelf schrijven en rijmen. En hij bouwde zijn eigen studio. “Inmiddels ben ik iemand geworden, die ik niet verwacht had te worden, anderhalf jaar geleden. Het gaat allemaal heel snel. Als ik jongeren nog iets mee mag geven, dan zou ik zeggen. Je moet echt ergens voor gaan. Iedereen begint minder, maar op een gegeven moment groei je naar iets toe dat je wilt bereiken. Dat kan zijn in de muziek, zoals ik, maar groeien naar chef bij de Albert Heijn is ook goed. Maar ga er gewoon voor.” n

advertentie

Vijf dagen inspiratie, de nieuwste trends en ontwikkelingen. Mis het niet!

r nu Registree atis voor Gr et toegang m 02022 code: 100

Nieuws in de klas verrijkt het onderwijs! Vraag nieuwsmedia aan en download lesmateriaal via www.nieuwsindeklas.nl.

22-26 januari 2013

Jaarbeurs Utrecht www.not-online.nl


advertorial

advertentie

www.cbs.nl/cbsindeklas

Acer in de onderwijsmarkt Het onderwijs maakt wereldwijd een enorme ontwikkeling door. Leerlingen ontdekken nieuwe manieren van interactie en communicatie. Scholen moeten zich daaraan aanpassen en met hun tijd meegaan. De introductie van nieuwe technologie op school kan een keerpunt zijn. Door met leerlingen te communiceren en hen op een leuke en aansprekende manier bij de stof te betrekken, kunnen scholen zowel de prestaties van de leerlingen als de relatie tussen docenten en leerlingen verbeteren.

Om die reden heeft Acer besloten om in het onderwijs te investeren en ondersteuning te bieden bij de voortdurende veranderingen die daar plaatsvinden. Het onderwijsproject van Acer heeft tot doel om met de inzet van technologie een nieuwe manier van interactie tussen docenten en leerlingen te stimuleren. Vandaag de dag moeten leerlingen over 21ste-eeuwse vaardigheden beschikken, zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen, goede communicatieve vaardigheden en het vermogen tot analytisch denken. Deze vaardigheden hebben ze nodig om in de steeds digitaler wordende wereldwijde markt te kunnen meekomen en concurreren. Meestal beschikken docenten en scholen echter over een beperkt budget en hebben ze niet de middelen om deze doelen te bereiken. Wereldwijd Acer wil als wereldwijd toonaangevend producent van computeroplossingen een actieve rol spelen bij het ontwikkelen van de school van de toekomst door de wereldwijde onderwijssector van innovatieve en zeer betaalbare oplossingen te voorzien. De beste investering die een land kan doen, is in de toekomst van zijn leerlingen, door hen het onderwijs te bieden waarmee ze kunnen uitgroeien tot leiders van de 21ste eeuw. Hiervoor heeft Acer een samenwerking gesloten met European Schoolnet (EUN). Dit is een netwerk van 31 ministeries van Onderwijs. De activiteiten van EUN bestaan uit het uitzetten van beleid, het uitvoeren van onderzoek, het implementeren van innovaties, het leveren van onderwijsdiensten en het introduceren van nieuwe mogelijkheden op het gebied van leren en interactie. Acer en EUN hebben gezamenlijk al diverse projecten uitgezet om onderzoek te doen hoe het gebruik van IT het onderwijs kan helpen. Deze projecten helpen het onderwijs om te bepalen welk device het meest geschikt is voor het onderwijs. De feedback die docenten, leerlingen en ouders geven, helpen Acer om haar producten nog beter af te stemmen op de wensen van de onderwijsmarkt. Stabiele positie In Nederland heeft Acer zich, dankzij haar netwerk van gespecialiseerde educatiepartners (Acer Education Centers), een stabiele positie verworven in de onderwijsmarkt. Deze partners hebben elk hun eigen specialiteit in de verschillende geledingen van het onderwijs en zij zorgen ervoor dat Acer meebeweegt met de veranderende behoeften van de onderwijsmarkt. Bepalende Acer oplossingen zijn de ‘small form factor’ desktops die de infrastructuur op niveau houden en de Timeline notebook range die leerlingen en studenten in staat stelt om een gehele schooldag met hun notebook te werken, zonder de batterij op te laden. Daarnaast sluiten de Acer Iconia tabs aan op de wensen van scholen om tests te doen met tablets. Samen met haar partners is Acer ervan overtuigd dat een succesvolle economie start bij een kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Acer zal in de toekomst dan ook producten blijven ontwikkelen die het onderwijs in staat stellen om zich volledig te richten op haar didactische taken en zo te voldoen aan de hoge eisen die de maatschappij aan het onderwijs stelt. www.acer.nl

Centraal Bureau voor de Statistiek 1568 CBS Advertentie 127,5x390mm DEF.indd 1

9/10/12 4:59 PM


11

Nationale OnderwijsKrant

Winnaar van de Toptalentprijs

Van telecomspecialist tot gedreven onderwijsman Het vak van leraar is geen eenvoudig vak. Als leraar sta je voor de niet eenvoudige opgave om de ontwikkeling van jonge mensen verder te helpen en daarbij rekening te houden met de soms enorme verschillen in geaardheid, intelligentie, verbale begaafdheid, thuiscultuur, leefomstandigheden in stad, dorp en wijk. Ga er maar aan staan. Het is opmerkelijk dat er toch steeds weer jonge mensen zijn die voor een opleiding in dat vak kiezen. Verheugend is het om op te merken, dat er ook steeds weer grote onderwijstalenten rondlopen op die opleidingen. De Top Talentprijzen, die ook dit jaar weer in de OnderwijsWeek worden uitgereikt, vestigen nadrukkelijk de aandacht op die aanstormende talenten.

Sander Claassen was één van de winnaars van vorig jaar. Op het podium tijdens de prijsuitreiking vertelde hij over zijn afstudeerprojecten voor de lerarenopleiding waarmee hij Top Talentprijs 2011 had verdiend. Hij had een lessenreeks ontwikkeld voor 3e jaars VWO klassen, waarmee leerlingen werden geholpen bij het kiezen van wiskunde in de bovenbouw. In het gesprek dat we met hem hadden, vertelt Sander nog eens wat hij met die lessenreeks wilde bereiken. “Leerlingen moeten in het derde jaar niet alleen een profielkeuze maken, maar ook kiezen uit wiskunde A, B, C of D. Eigenlijk is het lastig om te zien waar je goed in bent, wat je moeilijk vindt en welk van deze vakken het

beste bij je past. In de lessenreeks die ik heb ontwikkeld, heb ik opgaven opgenomen die bij de verschillende bovenbouw-wiskundevakken horen. De leerlingen moesten de opgaven niet alleen oplossen, maar er ook bij aangeven of ze het moeilijk, interessant, nuttig vonden. Van iedere leerling kon ik zo een analyse maken en die in een persoonlijk rapportje aan ze overhandigen. Dat maakte het uiteindelijke kiezen makkelijker

en concreter.” Hij merkt op dat het die eerste keer nog wel een zeer bewerkelijk proces was om alle gegevens van de leerlingen te verwerken. “Eigenlijk zou je er een computerversie van moeten maken, zodat leerlingen met simpel aanvinken door de opgaven en vragen heen kunnen. Daar is het tot nu toe nog niet van gekomen.” Hoogbegaafde leerlingen Sander Claassen kreeg de Toptalentprijs niet alleen voor dit werkstuk. Op verzoek van de scholengemeenschap Huizermaat inventariseerde hij op welke wijze het beste wiskunde lesgegeven kan worden aan hoogbegaafde leerlingen in de onderbouw van het VWO. Iets later, met ingang

van het schooljaar 2011/2012, is de school met apart onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen gestart: Huizermaat Talent. Sander geeft sindsdien les op de Huizermaat, onder andere ook aan deze kinderen. Dat het onderwijs aansluit op de behoeften van deze leerlingen mag blijken uit het feit dat er dit jaar een tweede groep is gestart en dat er nu al genoeg aanmeldingen zijn voor een nieuwe klas in het komende schooljaar. Sander Claassen heeft zich naadloos gevoegd in het grote corps van leraren, en voor zijn eigen scholengemeenschap heeft hij zich al bewezen als een waardevolle aanvulling. Hij voelt zich bijzonder thuis in het onderwijs. Hij is ook een voorbeeld van een onderwijsman die een bewuste carrièreswitch heeft gemaakt. Hij was in een vorig leven werkzaam in de telecomwereld. Toen hij zich na ruim 10 jaar afvroeg of dat wel echt was wat hij wilde blijven doen, ging hij op zoek naar een ander perspectief en besloot hij het onderwijs in te gaan. Dat hij daar uitstekend tot zijn recht komt, zal duidelijk zijn. n

advertentie

www.rapportomslagen.nl wanneer je een tien wil scoren met het rapportomslag!

050 - 549 11 05 info@rapportomslagen.nl Kijk voor meer informatie op onze website of neem vrijblijvend contact op.


12

Nationale OnderwijsKrant

Moet professionalisering verplicht worden? Onderwijswethouder Hugo de Jonge heeft in Rotterdam het initiatief genomen om leraren te toetsen op hun taalvaardigheid. Er werd een taaltoets ontwikkeld waaraan leraren on line kunnen deelnemen. De leraar die niet slaagt voor de toets spijkert zijn kennis via de taalmodule bij tot die weer op het gewenste niveau is. ‘Elke docent is een taaldocent’, stelt onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA). Hij doelt daarmee op het feit dat bijvoorbeeld gymleraren en biologieleraren kinderen op het gebied van taal ook moeten kunnen corrigeren. Zo moet uiteindelijk het taalniveau van de Rotterdamse scholieren beter worden.

In het vervolg op dit Rotterdamse initiatief reageerden Kamerleden van onder andere PVV en CDA. Leraren in het hele land moeten een taaltoets maken. Als de docenten die test niet halen, moeten ze verplicht bijscholen. Dat stelde PVV-Kamerlid Harm Beertema, die ook van de nieuwe PVV-fractie in de Tweede Kamer deel uit maakt. Ook het CDA reageerde positief en gaf aan het een goed idee te vinden dat leraren zo’n test maken. Maar voor een verplichting ervan stond het toenmalig

Het is tijd om nadrukkelijk eisen te stellen en leraren de verplichting op te leggen het vak bij te houden. CDA-Kamerlid Jack Biskop (hij is niet herkozen, red.)niet te trappelen. “Het is een prima plan en ik hoop echt dat scholen het overnemen. Maar dat wil ik graag aan de scholen overlaten, niet vanuit Den Haag voor ze regelen. Er ligt geld voor op de plank, 150 miljoen, en scholen kunnen het overnemen.” Het taalprobleem zag Biskop wel degelijk, maar “Laat ieder schoolbestuur zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.” Debat In een onderwijsdebat op 5 oktober a.s. gaat het gesprek over ‘de professionalisering van leraren’. Aan de ene kant staat de overtuiging, dat leraren zelf moeten uitmaken wat er nodig is voor het bijhouden, onderhouden en het uitbreiden van de vakbekwaamheid. Andere partijen zijn van mening, dat het tijd is om nadrukkelijk eisen te stellen en leraren de verplichting op te leggen het vak bij te houden. Nu het vorige kabinet nog besloten heeft om besturen geld te geven om gericht de professionaliteit van leraren te bevorderen, is het de vraag hoe dat scholingsgeld wordt ingezet en of het aan de eigen inzet van leraren wordt

overgelaten ‘Een professionele docent is een docent die elke dag weer het doel heeft om zijn leerlingen de basis voor hun leven mee te

advertentie

geven. En om dit doel te bereiken in zich zelf heeft geïnvesteerd en dat nog steeds doet’ aldus de leerlingenvereniging LAKS die van professionalisering van leraren een gewichtig punt maakt. Besturen De sectorraden Primair en Voortgezet Onderwijs sloten met de minister een convenant over de professionalisering van leraren. In dat convenant wordt verwezen naar de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO), die bepaalt dat ‘het onderwijspersoneel aan de in het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel vastgestelde bekwaamheidseisen moet voldoen en de bekwaamheid moet onderhouden en dat het nodig is dat het onderwijspersoneel door het schoolbestuur in staat wordt gesteld om aan die onderhoudsplicht te voldoen.’ Het vraagt in ieder geval van schoolbesturen gericht beleid ten aanzien van de opvang, scholing en begeleiding van leraren. Maar de vraag in welke mate leraren

KOMPAN261_bewerkt.indd 1

20-05-2010 08:31:16

een eigen keuze maken uit een scholingsaanbod of verplicht zijn scholingsonderdelen te volgen, wordt in het convenant niet beantwoord. Register De lerarenorganisaties zetten zich ook actief voor de professionalisering van leraren. In een Coöperatie hebben deze organisaties de krachten gebundeld. Zij werken aan een Register waarin leraren de eigen vakbekwaamheid bij kunnen houden. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van leraren om zich te registreren. Zij kunnen in het register aangeven hoe zij, bijvoorbeeld met nascholing of een andere, persoonlijke vorm van professionalisering, hun kwaliteit op peil houden of verbeteren. (Meer informatie volgt op de website: www.nationaleonderwijsweek.nl) n


13

Nationale OnderwijsKrant

Filmsymposium in de maak

Onderwijsfilm verdient aandacht Met de toenemen van de digitale mogelijkheden is in scholen het belang van film gegroeid. Waar vorige generaties leraren zich nog moesten bekwamen in bordtekenen en bordschrijven, heeft zich met het smartboard een volledig nieuwe generatie onderwijsondersteunende mogelijkheden aangediend. De onderwijsfilm of video kan de werkelijkheid in school brengen, omdat het nu een keer niet mogelijk is naar die werkelijkheid toe te gaan. Die groei in de betekenis van het visuele heeft zich natuurlijk niet alleen in het onderwijs voltrokken, maar vooral en met name in de samenleving. Verkiezingen zonder de registratie van camera’s is in deze dagen haast ondenkbaar, en dat ze grote invloed hebben verraden peilingen na belangrijke televisiedebatten maar al te zeer.

De Nationale OnderwijsWeek probeert een bijdrage te leveren aan de zichtbaarheid van onderwijs in zijn actuele gedaante. In de OnderwijsWeek proberen we de aandacht te vragen voor het onderwijs in verandering. We roepen scholen, onderwijsinstellingen op, betrokkenen en geïnteresseerden mee te nemen in die stap voor stap verandering: laat het zien, leg het uit en gebruik bijvoorbeeld de Nationale OnderwijsWeek om dat nadrukkelijk te doen. Films over onderwijs Zo is het plan opgevat om naast alle praktische en concrete blijken van onderwijsvernieuwing en verandering, zoals bijvoorbeeld in de Nationale Onderwijsstad van het schooljaar 2012/2013, Breda, ook zoveel mogelijk andere media in te zetten voor de zichtbaarheid van het onderwijs. In de komende jaren wordt daarom een speciaal accent

gelegd op de onderwijsfilm. Over het onderwijs zijn prachtige films gemaakt, die beter dan welk verhaal dan ook, laten zien hoe onderwijs jonge mensen op inspirerende wijze uit kan dagen zich te ontplooien. Dat heeft geleid tot de keuze voor een onderwijsfilm van het jaar. We vragen aandacht voor films over het onderwijs. Er wordt hard gewerkt aan de organisatie van het eerste Onderwijsfilmsymposium. Het is het streven om samen met een aantal landelijke partijen in de OnderwijsWeek voor iedereen die in onderwijs geïnteresseerd is, in een aantal bioscopen in het land een keuze aan onderwijsfilms voor te leggen. Film in de klas is mooi, maar film in de entourage van een bioscoop is een belevenis van de andere orde, indringend en zeer direct. Onderwijsfilms De Nationale Onderwijsweek breekt ook een

lans voor het gebruik van films in de klas. Steeds nadrukkelijker is er het pleidooi de werkelijkheid meer en meer in school te brengen, in de klas, de werkelijkheid als uitgangspunt te gebruiken voor het leren van leerlingen en studenten. Film kan helpen als het niet goed mogelijk is de werkelijkheid op te zoeken buiten de school. Schooltelevisie probeert het onderwijs aanschouwelijk en levend te maken. In deze beeldtijd is het beeld bij het lesgeven een belangrijk en vaak motiverend hulpmiddel. Hieronder treft u een selectie aan van films voor het onderwijs die het onderwijs helpen en beter kunnen maken. Samen met het nationale filminstituut Eye in Amsterdam werd een eerste selectie gemaakt uit een veel breder aanbod. Lijst filmtips Op de gloednieuwe website filmeducatie.nl vind je het filmeducatief aanbod van 19 landelijke partijen die zich hiermee bezig houden. Materialen, workshops, schoolvoorstellingen en lezingen voor leerlingen én docenten. Ook vind je er kennis en expertise over filmeducatie in al zijn verschij-

ningsvormen. Op deze manier wordt aandacht besteden aan film op school leuk, inspirerend en gemakkelijk te realiseren. Bij alle films zijn via de site filmeducatie.nl lesmateriaal, workshops en/of lezingen te bestellen. Nb. De films zelf zijn niet te koop op de site. PO Brammetje Baas (Anna van der Heijde, 2012) Mathilda (Danny DeVito,1996) Anne Vliegt (Catherine van Campen, 2011) Mees Kees (Barbera Bredero, 2012) Achtste groepers huilen niet (Dennis Bots, 2012) VO Don (Arend Steenbergen, 2006) We shall overcome (Niels Oplev, 2006) Freedom Writers (Richard LaGravenese, 2007) También la lluvia (Icíar Bolaín, 2010) Die Welle (Dennis Gansel, 2008) Elephant (Gus van Sant, 2003) Hoger Onderwijs Monsieur Lazhar (Philippe Falardeau, 2011) Detachment (Tony Kaye, 2012) n

Children full of life

Onderwijsfilm van het Jaar Film is een nadrukkelijk medium en kan in korte tijd kijkers op een indringende wijze een verhaal vertellen. Neem de documentaire Children full of life uit 2003, een beeld van de Japanse leraar Kanamori, die op bijzondere wijze met de kinderen in zijn klas omgaat. De film is inmiddels meer dan een miljoen keer bekeken, kan worden afgespeeld op Youtube, heeft in Japan een prijs gewonnen. Velen in en buiten het onderwijs hebben zich al laten inspireren door deze zachtmoedige meester van klas 4A van een Japanse school voor lager onderwijs. De kinderen gaan voor hun leraar door het vuur en werken onder zijn leiding gedreven aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Begin september was Toshiro Kanamori op verzoek van Het Kind in Nederland. In een aantal steden konden bezoekers kennismaken met de visie van deze Japanse leraar, die inmiddels hoogleraar is. Hij beschreef zijn visie op onderwijs in Leerboek voor het leven, een uitgave die onlangs in het Nederlands is vertaald. In boek en film staat de overtuiging centraal dat ‘leven’ betekent, dat je met anderen verbonden bent. De relatie tussen leraar en leerlingen staat centraal. In de scenes in de film

zie je dat indrukwekkend terug. Kijkers worden er door geraakt en ook kinderen die de film bekijken, worden door het verhaal gevangen. De film gaat over de grote kracht van bevlogen leraren, van goed onderwijs. Om die reden is de film uitgekozen als Onderwijsfilm van het Jaar 2012 en roepen we iedereen op die bij het onderwijs betrokken is, deze film te gaan zien. Misschien is het een prachtige gelegenheid voor een teamvergadering, een ouderavond, een vertoning in de klas. Het gesprek na de film zal onvermijdelijk gaan over de kern van het onderwijs. n


14

Nationale OnderwijsKrant

Ondersteuning voor gezonde activiteiten op school Het nieuwe programma #Jeugdimpuls gaat ondersteuning bieden aan scholen bij Gezonde School activiteiten. Het RIVM Centrum Gezond Leven heeft het programma opgesteld met input van diverse partners. Een van de activiteiten start dit najaar voor scholen in het primair onderwijs: kijk voor meer informatie op www. gezondeschool.nl. Vanaf oktober kunnen scholen zelf intekenen voor ondersteuning in de vorm van financiĂŤle of personele ondersteuning of advies op maat. Bij de uitwerking van deze nieuwe ondersteuningsvorm sluiten wij ook aan bij de ontwikkelingen in het onderwijs met de onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl en de inspanningen vanuit onder andere het Convenant Gezond Gewicht. Informatie over hoe scholen een aanvraag kunnen doen, publiceren wij vanaf oktober op www.gezondeschool.nl. Houd deze website dus in de gaten, of volg ons op twitter: @gezondeschoolNL. n

advertentie


15

Nationale OnderwijsKrant

Help, ik ben leraar Er is veel te doen over de professionalisering van leraren. Zo wordt er driftig gesleuteld aan de opleidingen. Om de kwaliteit van leraren te bewaken, wordt nagedacht over een hele batterij van toetsen bij instroom en na afronding van de opleiding. De NTR, de omroep die schooltelevisie maakt en educatie in het pakket heeft, komt met ‘Hoefnagels’, een praktische handleiding voor docenten.

Hoefnagels staat voor de door Marco van Es gespeelde leraar Peter Hoefnagels. In de aankondiging van de zes afleveringen, die steeds op zondagavonden zijn uitgezonden in augustus en september, en onder andere in de Nationale OnderwijsWeek worden herhaald, lezen we dat Hoefnagels van mening is dat de huidige manier van lesgeven niet meer toereikend is om de leerlingen van nu te bereiken. Natuurlijk dient zich dan de vraag aan hoe het dan wel moet. Acteur Marco van Es probeert in de uitzendingen als leraar van een VMBO-klas antwoorden te vinden. Ervaringen uitwisselen Omdat het de eerste keer is dat een omroep zich op deze paden begeeft en –weliswaar met een knipoog – ‘het lesgeven’ tot onderwerp van gesprek maakt, spraken we met de maker en bedenker en vroegen naar het waarom. Alhoewel Marco van Es hoopt dat de uitzendingen een breder publiek trekken, geeft hij aan dat het mooi zou zijn als het programma onder

“Een beetje zelfspot en zelfreflectie lijkt me in het onderwijs een machtig wapen.” leraren tot discussie leidt. Mede om die reden is ook de docentenvergadering in de uitzendingen gehaald. Van Es heeft, vertelt hij, met heel veel leraren gesproken en hij heeft een aantal scholen en klassen bezocht. Hem is gebleken, dat leraren niet gemakkelijk met elkaar praten over problemen die ze in de klas tegenkomen. Hij merkt dat ook als hij, als trainingacteur, met

leraren moet werken. “Meer dan eens heb ik in trainingen de vervelende, brutale leerling moeten spelen en je merkt dat leraren niet echt de gewoonte hebben om ervaringen uit te wisselen. Voor mij zijn de uitzendingen al geslaagd als leraren hun klaslokalen meer voor elkaar openzetten en leerlingen bespreken met wie ze moeite hebben.” Van Es heeft legt uit dat hij heel bewust gekozen heeft voor het docudrama, een vorm waarin ook met amateurs geprobeerd wordt de werkelijkheid zo dicht mogelijk te naderen. “Ik ben een hartstochtelijke fan van filmregisseur Ken Loach die in zijn films bij voorkeur met niet-acteurs werkt. Met die vorm van docudrama gebruik je de spelwerkelijkheid, om beter zicht te krijgen op de werkelijkheid.” Werkelijkheid benaderen Zelf heeft Marco van Es nooit voor de klas gestaan en hij realiseert zich terdege dat het leraarschap een moeilijk vak is. Natuurlijk heeft hij zijn toneelopleiding en komt die spel- en speelvaardigheid goed uit als je een groep jonge mensen moet boeien en bezighouden. Maar het scheelt natuurlijk ook als je een groep jongeren voor je neus krijgt die weliswaar nog midden in de schoolrealiteit zitten, maar die geselecteerd zijn om de lastige, leuke, onhandige of agressieve leerling te spelen. Toch benadert de gespeelde werkelijkheid in de afleveringen de praktijk in gewone schoolklassen nauwkeurig en is Van Es er inderdaad in geslaagd de kijkers de indruk te geven dat dit een alledaagse realiteit zou kunnen zijn. Over de top Natuurlijk leggen we de acteur in verschillende toonaarden de vraag voor of het niet wat

hoogmoedig is om ervan uit te gaan, dat je een discussie over het leraarschap als buitenstander wel gericht kunt stimuleren. Bewust heeft Van Es er daarom ook voor gekozen de zaak wat over de top te benaderen. Zo komt Hoefnagels na een gesprek in de klas over ‘homo’ als schijnbaar normale aanspreektitel onder jongeren tot een wel heel opvallend voorstel in de lerarenvergadering. Hij stelt voor dat alle collega’s een poster ontwerpen waarop staat: Stel dat ik een homo was, zou je dan nog les van me willen krijgen? Die poster zou dan vervolgens in alle groepen besproken moeten worden. De gespeelde lerarenvergadering die

ook heel natuurlijk oogt, wijst het voorstel nadrukkelijk van de hand. “Ga jij dat eerst maar eens uitproberen en dan horen we wel hoe dat verlopen is.” Marco van Es begrijpt die reactie wel. Maar hij beoogt met de serie, dat leraren zich toch minder door angst voor van alles en nog wat moeten laten leiden. “Ik kwam veel tegen dat leraren geen risico’s meer durven nemen en leuke of creatieve interventies mijden. Ze overzien de gevolgen niet. Veel leraren durven niet meer kwetsbaar te zijn en zijn bang dat de situatie uit de hand loopt. Een beetje zelfspot en zelfreflectie lijkt me in het onderwijs een machtig wapen. Volgens mij moet je leerlingen niet te laag inschatten: ze kunnen heel wat hebben!” Volgens Van Es moet een leraar heel veel investeren in het contact met leerlingen, daar ligt een belangrijke sleutel. Het onderhouden van een relatie vereist een zekere vaardigheid. “Het is van belang dat je anderen je emotie toont, dat je die kunt en durft te benoemen en dat je ook aangeeft wat de emotionele gevolgen zijn van de acties, woorden en daden van anderen.” Misschien is dat wel de kracht van Hoefnagels. Een acteur moet leraren natuurlijk niet vertellen hoe je het onderwijs beter kunt maken. Maar een acteur kan je wel spelvormen laten zien die wat kunnen toevoegen aan het vak van leraren. Tenslotte staan leraren hele dagen op het toneel en proberen met hun publiek contact te maken. Voor zover die ambten op elkaar lijken, kun je wellicht voordeel hebben van het uitwisselen van ervaringen. Aflevering 1: Homoseksualiteit Aflevering 2: Hoofddoek op, petje af Aflevering 3: Seks en relaties Aflevering 4: Schoolverlaters Aflevering 5: Pesten Aflevering 6: Mobieltjes in de klas n


advertentie


17

Nationale OnderwijsKrant

Verkiezing Onderwijsstad van het Jaar Breda is uitgeroepen tot onderwijsstad van het jaar. Vanaf 1 oktober 2012 krijgt het onderwijs in Breda de gelegenheid om zich in al haar facetten te laten zien. Breda is de eerste Onderwijsstad van het Jaar en treedt dan ook op als gastheer van de Nationale OnderwijsWeek. In de vorige tien jaren dat de Onderwijsweek werd georganiseerd, verleenden wisselend steden, maar vooral instellingen en scholen gastvrijheid. We gaven een beeld van de Veilige school samen met de ANWB op het hoofdkantoor in Den Haag en van

Breda is zo’n stad. Daar werken de onderwijssectoren goed samen, maken zich druk om een doorgaande lijn. In goed overleg met de gemeente worden verantwoordelijkheden voor het onderwijs verdeeld. De kwaliteit van de voor –en vroegschoolse opvang tot aan het hoger en beginnend universitair onderwijs is uitstekend. Avans is uitgeroepen tot de beste hogeschool van het land. De Koninklijke Militaire Academie staat niet alleen binnen de eigen landsgrenzen bekend. Is het onderwijs in Breda uitzonderlijk?

de Ondernemende school, te gast bij VNO/NCW, van de Brede school op een prachtige brede school in Utrecht. In veel gevallen dreef het thema de Onderwijsweek naar bepaalde scholen en locaties. Met de verkiezing van Onderwijsstad van het Jaar hebben we aan die willekeurige tocht door onderwijs Nederland een einde gemaakt. Met de keuze voor een Onderwijsstad van het Jaar kiezen we voor het onderwijs in een stad in Nederland die op het terrein van het onderwijs zijn sporen verdiend heeft.

Gelukkig niet, want er zijn veel meer steden, veel meer regio’s waarin het onderwijs van hoge kwaliteit is. In de Onderwijsstad klopt de samenwerking, is de kwaliteit van het onderwijs goed en blijkt uit accenten en aandachtspunten dat gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het onderwijs. In de Onderwijsstad hebben de sectoren van het onderwijs in goed overleg met de gemeente een visie ontwikkeld die kijkt naar wat er morgen nodig is om jonge mensen voor te bereiden op de toekomst. n

Breda in de schijnwerpers Breda is een stad met een levensgeschiedenis van 760 jaar: een eigentijdse stad met een prachtig historisch decor. Een stad die organisch is gegroeid en omgeven wordt door natuur, een ondernemende en innovatieve stad. In het historische stadshart worden jaarlijks miljoenen bezoekers gastvrij onthaald. Zij kunnen genieten van het brede winkelaanbod, van de heropende haven, singels, historische hofjes, het Park Valkenberg, het Museum of the Image (MOTI) én de contemporaine architectuur van het Chassé Park. Er is meer: het Chassé Theater, het Bredaas Museum, Holland Casino en poppodium Mezz.

Goede ligging Door de gunstige geografische ligging tussen de twee wereldhavens Rotterdam en Antwerpen, is Breda de poort van Brabant naar Europa. Breda bouwt momenteel aan een nieuw station om de Hoge Snelheidslijn naar Amsterdam en Brussel te kunnen ontvangen. Rondom het nieuwe Bredase station groeit de komende decennia een heel nieuw stadsdeel. Veel internationale bedrijven vestigen zich in Breda door die goede bereikbaarheid, de levendigheid van de stad, door een goed woonklimaat en groene omgeving, door het culturele aanbod en niet in de laatste plaats door de uitstekende onderwijsvoorzieningen.

opleidingen op het gebied van beeldende kunst van Avans, zoals Communication & Multimedia Design, kunstacademie St. Joost en NHTV Game Academy. Breda werkt aan een Visual Design Expertise centrum waar kansen voor industrie, instellingen en opleidingen bij elkaar komen. Verder zijn er in Breda seminars en festivals op het gebied van visual design, zoals Breda Photo, het Graphic Design Festival, en MOTI, het Museum of the Image.

ling. Onderwijs en bedrijfsleven werken samen aan een arbeidsmarktgericht aanbod van onderwijs, stageplaatsen en innovatie. De kwaliteit van het onderwijs in Breda, van voorschool tot hoger onderwijs, staat uitstekend aangeschreven. Breda investeert in talenten van jongeren en zet extra middelen in voor taalontwikkeling op de voorscholen en voor een totaalaanbod van opvang, ondersteuning, zorg en onderwijs op de Brede Scholen. Breda kent geen zwakke scholen en heeft een sterk gevarieerd aanbod van voortgezet onderwijs.

Breda profileert zich steeds meer als stad voor studenten en jongeren. Goede huisvesting is net zo vanzelfsprekend als het studentenverenigingsleven en de voorzieningen voor sport en ontspanning. Studenten maken met hun eigen evenementen en netwerken deel uit van de Bredase samenleving. Internationale opleidingen Diverse middelbare scholen bieden tweetalig onderwijs aan, Avans en NHTV hebben internationale opleidingsrichtingen waarbij al het onderwijs in het Engels wordt gegeven én bieden sinds enkele jaren zelfs Chineestalig onderwijs aan, inclusief uitwisseling met onderwijsinstellin-

Het beroepsonderwijs kent ‘kanjers’ als NHTV, Avans Hogeschool, de Nederlandse Defensie Academie, de KMA, het ROC-West-Brabant en overige vmbo- en mbo-opleidingen. Breda is een broedplaats voor beeldend talent. Kijk naar de

Onderwijs Breda is sterk in onderzoek en kennisontwikke-

gen in Azië. Sinds een jaar heeft Breda ook een internationale school voor primair en voortgezet onderwijs. n

Activiteitenplanning Breda Onderwijsstad 2012 – 2013

Activiteitenplanning Breda Onderwijsstad 2012 – 2013

HBO / WO

VO HAVO/ VWO VO / VMBO MBO

September Introductie nieuwe studenten HBO Intro Opening Academisch jaar NDA in grote kerk

Oktober

2012

December

Januari

Februari

Maart

2013

April

Mei

Jubileumweek Avans Hogeschool

Juni Afsluitend Evenement Eindexpo’s en evenementen

Bredase onderwijs dagen 1 thema Symposium Congres Puber doorcentralisatie onderwijs brein huisvesting en middelen (VNG en gemeente)

De Ondernemers Avond bij de Rooi Pannen

PO

Speciaal onderwijs Algemeen

November

Nationale Onderwijsweek 1-5 oktober

Symposium Naar beter Schrijfonderwijs

Uitreiking Nationale onderwijsprijs KMA|Teamplay@nac

Uitreiking Nationale onderwijsprijs KMA|Teamplay@nac

8/11 Cultuurnacht Dag van respect 29/10 – 2/11 Superchallenge Edux 14/11 Onderwijsprijs Noord Brabant Voor de Invulling Nationale OnderwijsWeek Breda Onderwijsstad 2012 – 2013, zie pagina 21 Internationalisering van het Bredase Onderwijs gastlessen

Internationali-sering Bredase onderwijs 1 dag Europees Jeugdparlement (MEP) Video4kids

Bredaas Carnaval

Breda Jazz

Invulling Nationale onderwijsweek Breda Onderwijsstad 2012 – 2013 1 oktober 2012

2 oktober 2012

3 oktober 2012

4 oktober 2012

Bredase Brede Scholen manifestatie

5 oktober 2012

Eindexpo’s en evenementen

7 oktober

Stads karavaan


18

Nationale OnderwijsKrant

Programma Onderwijsstad van het Jaar

Van onderwijsweek naar vlammomenten In Breda ligt een uitgebreid draaiboek klaar met alle activiteiten, plannen en ambities voor dit onderwijsjaar 2012/2013, waarin Breda Onderwijsstad van Nederland is. Belangrijk bij de invulling van het programma is het

thema van dit jaar ‘Taal doet ‘t’. Breda heeft als stad veel te bieden rond ‘beeldtaal’. Niet voor niets kent de stad een Museum of the Image (MOTI). Een belangrijk onderdeel van de AVANS hogeschool die dit jaar ook 200 jaar

bestaat, is de bekende kunstacademie Sint Joost. Het thema taal wordt eigentijds gebruikt: taal is leuk, taal is creatief. Taal is veelzijdig: beeldtaal, danstaal, sociale media taal, techniektaal, culinaire taal, straattaal, lichaamstaal, internationale taal. Taal is contact, samen èn fundament. De belangrijkste Bredase activiteiten vallen in de Nationale Onderwijs Week van 1 tot 5 oktober. Veel, ook landelijke, activiteiten vinden dan in Breda plaats. Op maandag 1 oktober wordt in de Bredase Kunstacademie Sint Joost de Nationale Onderwijsweek geopend en wordt de aftrap verricht voor Breda Onderwijsstad. Het onderwijs zal zich daar veelzijdig presenteren met juist allerlei verrassende uitingen rond taal. ’s Middags vindt

op de AVANS hogeschool de aftrap plaats van 200 jaar AVANS en wordt ter gelegenheid van dat jubileumjaar een erelectoraat ingesteld. De opening in Breda betekent natuurlijk tegelijkertijd de aftrap voor de Nationale OnderwijsWeek in het land. In veel steden is sprake van een eigen programma voor de en krijgen de gastlessen, de dag van de leraar, open lessen, etc. een eigen gestalte. Woensdag 3 oktober vindt in Breda een onderwijsdebat plaats, met ook de jaarlijkse uitreiking van de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek in de Nederlandse Hogeschool voor Toerisme en Verkeer en op donderdag wordt op de AVANS pabo in Breda de Nationale Top Talent Prijs uitgereikt aan de meest talentvolle aankomende leraren. Het bruist verder deze week met bijvoorbeeld gastlessen op scholen door Bredase prominenten, een ondernemersavond vanuit het beroepsonderwijs, deelname door het onderwijs aan de Singelloop, activiteiten in het kader van de Dag van de Leraar, enzovoorts. Vlammomenten Gedurende het hele jaar blijft het onderwijs zogenaamde vlammomenten organiseren waarop zij zich laten zien. Voorbeelden zijn: een landelijke conferentie over de succesvolle doordecentralisatie onderwijshuisvesting in po en vo in Breda; een congres over het puberbrein; een symposium over beter schrijfonderwijs; Video4kids; een Brede Scholen manifestatie; de uitreiking van de Nationale OnderwijsPrijs in de gebouwen van de Defensie Academie in het hart van de stad met medewerking van Teamplay for Succes waarin het Bredase onderwijs samenwerkt met de Bredase voetbalclub NAC, enz enz. Op een speciale website www.bredaonderwijsstad.nl is steeds een actueel overzicht te vinden. n

Breda, een echte onderwijsstad

Hoe word je Onderwijsstad van het Jaar? Breda werd gevraagd om met een nieuwe Nederlandse traditie van start te gaan. Om als eerste stad Onderwijsstad van het Jaar te worden. Iets wat goed aan sluit bij de positieve ontwikkelingen en ambities die Breda op het terrein van onderwijs kenmerken. Maar hoe doe je nu zoiets in een stad die een grote verscheidenheid aan onderwijs kent. In een situatie waar nauwelijks geld voorhanden is voor een groot nieuw project?

De Bredase wethouder Saskia Boelema nodigde na samenspraak met de belangrijkste onderwijsbesturen ondergetekende, net gestopt als collegevoorzitter in het Bredase onderwijs, uit met de vraag of deze ambassadeur wilde worden van het project Breda Onderwijsstad. Als een soort kwartiermaker zou ik in staat zijn om alle betrokkenen in de stad te enthousiasmeren en kon ik lokale, regionale en landelijke netwerken inzetten om de noodzakelijke verbindingen te leggen. Breda hééft wat te laten zien Een belangrijk uitgangspunt vanaf het begin was: niet iets nieuws erbij, maar gezamenlijk, onderwijs en gemeente, laten zien wat

er verworven is, welke kracht en ambitie de onderwijssector in Breda heeft. En Breda hééft wat te laten zien. Het is een stad met een veelzijdig en gevarieerd onderwijsaan-

bod: voorschools onderwijs, een veelkleurig basis- en speciaal onderwijs, een palet van elkaar aanvullende voortgezet onderwijsscholen, sterke hogescholen zoals de AVANS hogeschool en de NHTV, de Hogeschool voor Toerisme en Verkeer en de Defensie Academie, in de volksmond nog altijd de KMA genoemd. Maar ook zaken als sterke brede Scholen, de eigen verantwoordelijkheid voor onderhoud en scholenbouw van de besturen voortgezet onderwijs in Building Breda. Die overdracht van gemeentelijke verantwoordelijkheid zal binnenkort ook gaan gelden voor het primair onderwijs. Er is kortom sprake van een stevige stedelijke samenwerking binnen het veelkleurig palet van schoolbesturen. Binnen het Bestuurlijk Overleg Breda werken het primair en voortgezet onderwijs efficiënt en met vaste regelmaat samen. In Breda is een goedlopende cultuurwinkel, een internationale school, een stevige passend onderwijsorganisatie OOK, kwalitatief goed onderwijs in de volle breedte, enzovoorts.

die sectoren veel aan elkaar zouden kunnen hebben en elkaar in samenwerking kunnen versterken. Er werd al samengewerkt, maar is toch nu al één van de meest in het oog springende bijdragen aan de Bredase onderwijswereld.

Samenwerking voorop Vanaf het begin was het de doelstelling om de Onderwijsstadorganisatie te laten bijdragen aan die samenwerking van voorschools tot hogeschool, vanuit de veronderstelling dat al

Wim Kaizer, ambassadeur Breda Onderwijsstad 2012/2013 en oud bestuursvoorzitter INOS een groot katholiek schoolbestuur voor primair onderwijs in Breda

In Breda is van meet af aan gewerkt met een denktank en klankbordgroep met topmensen van álle sectoren die voor het bestuurlijk commitment hebben gezorgd. De wethouder was voortdurend zelf aanwezig en de Eduxgroep, de grote Bredase onderwijsadviesorganisatie, heeft veel in de organisatie geïnvesteerd. AVANS, hogeschool, leverde uit eigen middelen een professionele projectleider, die gedurende de voorbereiding als spin in het web heeft gefunctioneerd. Zowel de middelbare als hogere beroepsopleidingen hebben met ervaren en aankomende specialisten, bijvoorbeeld op het terrein van communicatie en marketing, het hele project ondersteund. n


19

Nationale OnderwijsKrant

‘t Schrijverke’ wint Balans Award op sokken

Op Goirlese basisschool is passend onderwijs realiteit

zover dat hij weer naar het regulier onderwijs kon overstappen en was hij weer welkom in zijn oude klas. “Ze waren tot alle samenwerking bereid en gingen mee om op de mythylschool te kijken hoe Zep het beste van het onderwijs kan profiteren” zegt Nicole Couwenberg de moeder van Zep.“En dat terwijl ze weten dat de rugzakjes zullen verdwijnen. Een kind dat hoe dan ook veel mondeling moet doen en veel één op één aandacht nodig heeft. En die zonder enige terughoudendheid weer opnemen, dat zegt voor mij genoeg. Dat is volgens mij al een nominatie voor de Balans Award waard. Dat gun je ieder kind, rugzak of geen rugzak, stoornis of geen stoornis. Daarnaast investeert deze school enorm in bijscholing en specialisatie. Elke leerkracht heeft wel een specialiteit die wordt gedeeld met collega’s. De een heeft expertise op het gebied van dyslexie, de ander wat betreft motoriek en bovendien vragen ze ook veel aan de ouders. Er wordt naar je geluisterd, je wordt overal bij betrokken en je kunt in het logboek de dagelijkse zorgplannen voor je kind controleren. Het is werkelijk super. De spil in dit alles is de adjunct-directeur Els van Doorn, die de zorgsectie onder haar hoede heeft. Ik heb de nominatie ingestuurd om zo iets terug te kunnen doen naar de school.” De jury noemt dit voorbeeld in haar rapport ‘een sprekend voorbeeld van passend onderwijs’. Als de school het idee heeft een leerling niet optimaal te kunnen begeleiden, wordt contact gezocht met het speciaal onderwijs. Maar de verwijzende school blijft zich verantwoordelijk voor haar leerling voelen. En die sokken? Dat gaf niet de doorslag voor de Award, maar vond de jury wel getuigen van een originele uiting van visie op het omgaan met verschillen.

Uitreiking Balans Award 2011 Directeur Paul van Aanholt van basisschool ‘t Schrijverke’ in Goirle draagt al twintig jaar lang elke dag twee verschillende sokken. Omdat hij er dan iedere ochtend weer bewust van is dat geen twee leerlingen hetzelfde zijn. En dat is niet het enige waarom ‘t Schrijverke’ de Balans Award 2012 verdient. De jury van de Award is van mening dat deze school een goed voorbeeld is van wat passend onderwijs in de praktijk zou moeten zijn. Zep Couwenberg (11) is ernstig dyslectisch en heeft ADHD en DCD. Zijn broer Diem (8) heeft ADD

en DCD. Beide jongens hebben het goed naar hun zin op school, net als hun zus die geen extra problemen heeft. Ze voelen zich er thuis. Dat veranderde niet toen Zep een paar jaar geleden naar de mythylschool overstapte omdat de school het idee had dat er meer in Zep zat dan zij er uit konden halen. Zep leek toen een jongetje met veel humor, maar ook veel stress door zijn forse beperkingen. In groep 5 liep hij vast omdat het tempo omhoog ging en hij in korte tijd moest leren typen, omdat hij echt niet kon schrijven; omdat hij met nieuwe software moest leren werken vanwege zijn dys-

lexie en bovendien omdat zijn ADHD medicatie niet goed was ingesteld. De school liet de ouders weten dat hij tot en met groep acht mocht blijven, maar dat ze twijfelden of ze hem genoeg konden bieden. Daarop werd besloten Zep aan te melden bij de mythylschool. De directeur kwam bij het afscheid in zijn klas en zei: “Zep je blijft bij ons horen, want eenmaal een Schrijverke, altijd een Schrijverke”. En dat klopte. Zep werd in de jaren daarna regelmatig uitgenodigd voor toernooitjes en andere festiviteiten. Hij bleef er bij horen. Na twee jaar extra hulp op de mythylschool was hij

De Balans Award In 2005 werd de Balans Award voor het eerst uitgereikt aan een school en ouders die het voorbeeld zijn van goede samenwerking rondom een kind met een beperking. Hiermee beoogt oudervereniging Balans de samenwerking tussen partijen te bevorderen en dit op een positieve manier over het voetlicht te brengen. De Award bestaat uit een uniek beeldje, een geldprijs en een door Balans, in overleg met de school, georganiseerd feestje op school. De uitreiking krijgt breed aandacht in het tijdschrift Balans Magazine zodat 25.000 lezers ervan kunnen meegenieten. De jury van de Balans Award bestaat uit 5 leden die afkomstig zijn uit het onderwijs of andere maatschappelijk relevante organisaties. Inzendingen voor de Balans Award 2013 kunnen vanaf februari 2013 worden ingestuurd. Kijk voor de namen van de juryleden, de spelregels en de aanmelding op www.balansdigitaal.nl of de aankondiging in Balans Magazine. n

Steunpunt passend onderwijs voor ouders van start In 2014 doet passend onderwijs zijn intrede. Daarmee verandert er heel veel voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning op school nodig hebben. Het rugzakje komt te vervallen, scholen krijgen een zorgplicht, en scholen gaan meer samenwerken. Veel ouders zullen vragen hebben over de exacte uitwerking van alle veranderingen. Daarom is op 1 augustus jl. het Steunpunt Passend

Onderwijs van start gegaan, waarin allerhande informatie wordt gegeven over passend onderwijs. Alle ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals chronisch zieke of gehandicapte kinderen, of kinderen met leeren/of gedragsproblemen, kunnen er terecht met hun vragen over passend onderwijs. Het steunpunt is te bereiken door gratis te bellen met 0800-5010 tussen 10 en 15 uur (toets 2, passend onderwijs) of te kijken op

www.steunpuntpassendonderwijs.nl In het steunpunt passend onderwijs wordt samengewerkt door Oudervereniging Balans, de CG-Raad en Platform VG. Het is onderdeel van 5010, het informatiepunt voor ouders met vragen over onderwijs. Het steunpunt passend onderwijs wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. n


advertentie

BrEaK PoInT oNdE rTeKeNt hAnDvEsT ‘GeZoN dEr vOeDiNgSaAnBoD oP sChOlEn’

Dé fOrMuLe vOoR eEn gEzOnDe sChOoLkAnTiNe

GeZoNdE sChOoLkAnTiNe sTeEdS mEeR iN tReK

OvErHeId: AlLe sChOoLkAnTiNeS iN 2015 100% gEzOnD

• • • •

GeZoNdE vOeDiNg, mEt oOg vOoR dE dOeLgRoEp BrEdE eN vErAnTwOoRdE aSsOrTiMeNtSkEuZe FrIsSe uItStRaLiNg AuToMaTeNvUlLiNg mEt pOpUlAiRe eN vErAnTwOoRdE pRoDuCtEn • PrOfEsSiOnEeL pArTnErScHaP • OnTzOrGiNg wAaR eN wAnNeEr ú dAt wIlT • LeErLiNgEn kIeZeN vOoR hUn sChOoLkAnTiNe

RiTiScH k k J i K : OuDeRs Ne nTi nAaR kA

CoNtAcT

www.breakpointatschool.nl

UI

S

Monique van Nieuwstadt Formulemanager Break Point T: 0413 34 35 00 M: 06 23 09 67 12 mvnieuwstadt@sligro.nl

FORMULEH

Break Point is onderdeel van het Sligro Formulehuis

specialist in interim onderwijs professionals

www.teachingroup.nl

Bent u klaar voor de volgende stap in uw onderwijscarrière?

Teach-In Group is ontwikkeld door en voor onderwijsprofessionals. Hierdoor staat de carrièreontwikkeling van ons team docenten en schoolleiders centraal. Wij bieden onderwijsprofessionals uitdagende en afwisselende opdrachten. Met de mogelijkheid van een vast dienstverband. Meer weten? Bel met 023-52 50 502 of mail naar info@teachingroup.nl en kijk op www.teachingroup.nl.

specialist in interim onderwijs professionals

www.teachingroup.nl


21

Nationale OnderwijsKrant

Bezuinigingen in het voortgezet onderwijs hebben een prijs Er is veel te doen over de professionalisering van leraren. Zo wordt er driftig gesleuteld aan de opleidingen. Om de kwaliteit van leraren te bewaken, wordt nagedacht over een hele batterij van toetsen bij instroom en na afronding van de opleiding. De NTR, de omroep die schooltelevisie maakt en educatie in het pakket heeft, komt met ‘Hoefnagels’, een praktische handleiding voor docenten.

technici, wetenschappers en specialisten leveringsplannen voor scholen en beschreven hoge Belangrijkste oorzaak van deze (relatieve) De kwaliteit van het onderwijs in Nederland is ren die bijdragen aan onze welvaart. ambities: professionalisering van docenten, achteruitgang is de financiële positie van veel goed. Dit blijkt al jarenlang uit internationale een hoger salaris, begeleiding van leerlingen, middelbare scholen. Door structureel achterblijvergelijkingen van 14- en 15-jarige scholieAmbities kun je alleen verwezenlijken als hogere taal- en rekenprestaties. Maar in alle vende bekostiging zijn de financiële reserves ren. In de PISA-ranking staat Nederland op de je middelen hebt om te investeren. Alleen gevallen gaan deze investeringen gepaard met van veel scholen uitgeput. De VO-sector als getiende plaats. In Europa scoort alleen Finland financiële ruimte maakt ambities haalbaar en bezuinigingen: er wordt dan binnen het onderheel staat in de min. En dat is niet het gevolg hoger. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderrealistisch. Ik roep de partijen die onderhanwijsbudget geschoven met geld. van wanbeleid. Het kabinet Rutte heeft bijvoorzoeken dat de kwaliteitsontwikkeling van het delen over een nieuw regeerakkoord dan ook beeld 200 euro per jaar omgebogen. Daarnaast Nederlandse onderwijs stagneert: landen als Activiteitenplanning Breda Onderwijsstad 2012 – 2013 op te investeren in het onderwijs. En dan heb Politici wijzen dus graag op de aangekondigde hebben scholen al jarenlang te maken met Polen, Slovenië en Canada stijgen snel, terwijl 2013 ik het over daadwerkelijk investeren, dus niet investeringen, maar vergeten daarbij te melzogenaamde ‘sluipende bezuinigingen’: geen Nederland stil staat. Nog even en zij verdrijven 2012 September Oktober November BTW-verhoging, Decemberverhoging Januari Maartook bezuinigen op April schuiven met posten Meibinnen de onderwijsbeJuni den dat Februari ze in hun plannen prijscompensatie, ons uit de top tien. HBO / WO Introductie Afsluitend groting. Scholen willen graag. Het woordof onderwijs. Nadere bestudering leert namelijk Jubileumweek pensioenpremie, en ga zo maar door. In feite nieuwe Evenement liever de daadis nu aan de politiek. dat er weliswaar geïnvesteerd wordt, maar niet gaat het dus om een stapeling van maatren studenten Avans Eindexpo’s en in het primaire proces. Dus niet in het leren in HBO Intro Hogeschool gelen die er voor zorgt dat bij nagenoeg alle evenementen de klas. En dat betekent dat gemelde invesscholen het water tot aan de lippen staat. Opening Academisch onderwijs teringen betaald worden met een drastische Bredase Sjoerd Slagter jaar NDA in klassenvergroting en uitbreiding van de docen-dagenVoorzitter VO-raad Tijdens de verkiezingscampagnes was het grote kerk tentaak. Kortom, politici spelen mooi weer over1 thema onderwijs een van de onderwerpen waarop docenten. Uitreiking Met de leerling als het politieke partijen zich graag profi leerden. Bijna Congres VO HAVO/ Symposium de rug van Internationali-sering uiteindelijke kind van de rekening. alle verkiezingsprogramma’s bevatten investeVWO doorcentralisatie Puber Nationale De Ondernemers Bredase onderwijs onderwijs brein onderwijsprijs Avond bij de Rooi 1 dag huisvesting enNatuurlijk is niet allesKMA|Teamplay@nac met geld op te lossen. En Pannen VO / VMBO middelen zeker mogen er hoge eisen gesteld worden aanEuropees MBO Eindexpo’s en (VNG en gemeente) het onderwijs. Maar de stapeling van maatre- Jeugdparlement evenementen PO Symposium Bredase Brede gelen maakt duidelijkUitreiking dat op alle fronten de (MEP) Naar beter Scholen Nationale financiële ruimte van Nationale scholen wordt ingeperkt, Schrijfonderwijs onderwijsprijs manifestatie Onderwijsweek ten koste van het primaire proces. Steeds meer KMA|Teamplay@nac Video4kids 1-5 oktober scholen krijgen de begroting niet rond en zien Speciaal hun tekort elk jaar groter worden. Dat staat onderwijs Algemeen 8/11 Cultuurnacht in geen Bredaas Breda Jazz Stads verhouding tot de taakstelling die de Internationalisering Dag van respect Carnaval karavaan overheid het onderwijs meegeeft: topkwaliteit van het Bredase 29/10 – 2/11 bieden en over tien tot vijftien jaar vakmensen, Onderwijs Superchallenge gastlessen Edux 14/11 Onderwijsprijs Noord Brabant

Invulling Nationale OnderwijsWeek Breda Onderwijsstad 2012 – 2013 Invulling Nationale onderwijsweek Breda Onderwijsstad 2012 – 2013 HBO / WO

1 oktober 2012 Anniversary day Avans Hogeschool

2 oktober 2012

13.00 Middag Nationaal Onderwijsdebat bij NHTV

Opening nationale onderwijsweek AKV|St. Joostl Beukenlaan 1 VO HAVO/VWO VO / VMBO

Visualisatie beeldtaal door alle scholen

MBO

3 oktober 2012 Avans 24 uurs Vanaf 15.00

Gastlessen “doe ‘ns normaal man”

4 oktober 2012 Avans 24 uurs 8.00 – 15.00

5 oktober 2012

7 oktober

Vervolg van pagina 17

Avans Hogeschool 17.00 Uitreiking Nationale Top Talent prijs i.s.m. PABO Uitreiking Nationale Top Talent prijs

Gastlessen “doe ‘ns normaal man”

Dag van de leraar Zet de leraar in het zonnetje

Singelloop Zichtbaar als Bredaas onderwijs

Ondernemersavond PO Speciaal onderwijs Algemeen

Onderwijsfilms bij Pathé, nationale opening | première

Uitwerking

Probleemeigenaar

Gastlessen “doe ‘ns normaal man”

Uitreiking Nationale Top Talent prijs

Gastlessen in internationaal perspectief gericht op culturele verschillen Early Bird Marjolein Schooleman

Wim Kaizer Ger Rombouts

Sylvie Nooijens| Menno de Vos

Marjolein | Hanneke Ariens| Kees Koppers

Martijn | Dorinda van Oosten

Kledingstickers of rugnummering Praten met organisatie Onderwijs breed zichtbaar Marjolein | Kim Martens


22

Nationale OnderwijsKrant

School aan Zet: gezamenlijke ambities omzetten naar prestaties Als het gaat om onderwijs, heeft de overheid veel ambities. Maar ook het onderwijs zelf wil hogerop. Omdat veel van de ambities overeenkomen, sloten de PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) afgelopen zomer een bestuursakkoord waarin de gezamenlijke ambities zijn vastgelegd. Aan de schoolbesturen de taak deze te realiseren. De scholen zijn dus aan zet.

En dat is een vernieuwende manier van werken. Was de overheid voorheen van het reguleren en controleren, en opereerden de schoolbesturen en scholen vrij individueel, daar werken zij nu samen aan het realiseren van ambities. Die gezamenlijke agenda komt niet uit de lucht vallen. Samen met de sector legde de PO-Raad in 2010 de eigen ambities vast. Toen bleek dat veel van deze ambities samenvielen met die van OCW, spraken de bij de PO-Raad aangesloten schoolbesturen, tijdens de Algemene Ledenvergadering afgelopen juni, de wens uit een akkoord te sluiten met de minister. Dat resulteerde in het bestuursakkoord.

“Wij denken mee als kritische en deskundige vriend en dragen specifieke kennis over.”

Extra middelen Voor het waarmaken van de ambities uit het bestuursakkoord stelt OCW extra middelen beschikbaar. De sector primair onderwijs krijgt in 2012 132,5 miljoen en vanaf 2013 ruim 150 miljoen euro per jaar. De scholen hebben veel vrijheid bij de invulling van deze middelen. En dus ook een grote verantwoordelijkheid. Daarom kunnen ze voor ondersteuning drie jaar lang kosteloos een beroep doen op School aan Zet (SaZ), een programma van het ministerie van OCW. “In het bestuursakkoord staan stevige ambities”, zegt Fabiënne Hendricks, programmamanager van School aan Zet. “School aan Zet functioneert als aanjager bij het formuleren en aanscherpen van de ambities. Wij denken mee als kritische en deskundige vriend en dragen specifieke kennis over.” Thema’s Alle scholen gaan aan de slag met twee basisthema’s: Opbrengstgericht werken en HRM/ Lerende organisatie. Daarnaast maken ze een keuze uit de verdiepende thema’s Omgaan met verschillen, Basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen of Nederlands, Wiskunde, Engels), Excellentie & hoogbegaafdheid en Bèta/ Wetenschap & Techniek. Tijdens het traject spreken de scholen vier keer met een expert, met wie ze de thema’s kiezen, ambities formuleren, de thema’s verder uitdiepen en evalueren. De leraar speelt daarbij een belangrijke rol. Dat is tenslotte degene die het verschil maakt.

Kennisuitwisseling Leraren kunnen workshops en masterclasses volgen die aansluiten bij de thema’s. Ook brengt School aan Zet schoolbesturen en scholen die elkaar verder kunnen helpen, met elkaar in contact. Leren van en met elkaar is een belangrijke sleutel tot succes. Om die kennisuitwisseling verder te stimuleren, is er ook een online database met praktijkvoorbeelden

en instrumenten, waaruit leraren en scholen inspiratie kunnen halen. Goed moment Voor veel scholen komt School aan Zet op een goed moment. “Wij waren als schoolbestuur al bezig met opbrengstgericht werken, professionalisering en het thema ‘leren leren’. Daarbij willen we ook wetenschap en techniek inzetten

als middel om kinderen te helpen tot leren te komen”, zegt directeur-bestuurder Hans Greidanus van PCBO Leeuwarden, een van de 290 schoolbesturen in het primair onderwijs die zich voor de eerste tranche inschreven. “De aandachtspunten van SaZ sluiten hier goed bij aan. Het is niet zo dat we niet op eigen kracht verder kunnen, maar wel heel prettig om een expert mee te laten kijken als kritische vriend.” n

Mbo, de ruggengraat van de samenleving De bakker met dat heerlijke brood, de kapper die zo goed knipt, de ICT’er die uw kapotte laptop maakt, de monteur die uw auto keurt, de vriendelijke verzorgster in het bejaardentehuis van uw oma, de kok in uw favoriete restaurant. Staat u er wel eens bij stil hoeveel mensen een mbo-diploma op zak hebben en hoe onmisbaar ze zijn in uw leven?

Zo’n 40% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft ooit een mbo-diploma behaald. Stuk voor stuk vakbekwame mannen en vrouwen, goed opgeleide professionals. Denkt u maar eens aan grote namen als demissionair minister Marja van Bijsterveldt, topkoks Ron Blauw, DJ Tiësto, zangeres Lisa Lois, fotograaf Anton Corbijn, tassenontwerper Omar Munie en schaatser Sven Kramer. Zij hebben een mbo-diploma op zak. Zij zijn mbo!

Op dit moment werken ruim 54.000 professionals met veel enthousiasme om de ruim 579.000 studenten op te leiden naar één van de 700 vakken en beroepen in de sectoren economie, groen, techniek en zorg en welzijn. Hiermee is het mbo de hofleverancier van onze arbeidsmarkt. En daar zijn we trots op! Tijd om het beroepsonderwijs eens flink in het zonnetje te zetten! n

Onder de noemer Dit is mbo laat de sector zien hoe belangrijk beroepsonderwijs en vakmanschap zijn voor onze samenleving. Meer weten Dit is mbo? Kijk dan op www.ditismbo.nl.


23

Nationale OnderwijsKrant

Maak jongeren bewust van hun leefstijl Er is veel te doen over de professionalisering van leraren. Zo wordt er driftig gesleuteld aan de opleidingen. Om de kwaliteit van leraren te bewaken, wordt nagedacht over een hele batterij van toetsen bij instroom en na afronding van de opleiding. De NTR, de omroep die schooltelevisie maakt en educatie in het pakket heeft, komt met ‘Hoefnagels’, een praktische handleiding voor docenten.

Een gezonde leefstijl, wat is dat? Wanneer beweeg je genoeg? Hoeveel mag je per dag eten? Op www.testjeleefstijl.nl vinden jongeren informatie, tips, Apps en filmpjes over alle leefstijlthema’s. Bewegen, voeding, fitheid, alcohol, beeldschermgedrag. Het komt allemaal aan bod. De online leefstijlportal maakt jongeren op een leuke, laagdrempelige manier bewust van wat een gezonde leefstijl inhoudt. Daarnaast vinden ze er praktische, eenvoudige tips om hun eigen leefstijl te verbeteren. Online leefstijltest sterk verbeterd De leefstijlportal is een initiatief van Stichting Testjeleefstijl.nu en is een aanvulling op de

al bestaande online leefstijltest voor mbostudenten. In die leefstijltest doen ze diverse fitheidstesten, meten hun lengte, gewicht en buikomvang en beantwoorden vragen over hun leefstijl. Op basis hiervan wordt een individueel risicoprofiel berekend. Daarna formuleert de student een eigen actieplan met veranderdoelen waaraan hij/zij wil werken. Tot slot volgt op school een evaluatie: heeft de student de doelen gehaald? Afgelopen zomer is de online test vernieuwd. De huisstijl is aangepast, en de manier waarop studenten door de vragen gaan. Verder zijn de feedbackteksten, actieplannen en advisering onder de loep genomen.

Hulpmiddel voor jongeren en scholen De leefstijltest is een hulpmiddel voor studenten. Zij worden zich bewust van hun eigen leefstijl en de kenmerken van een gezonde leefstijl, en zij krijgen concrete handvatten voor verbetering aangereikt. Daarnaast levert de test belangrijke beleidsinformatie op voor de school voor zijn Gezonde School-beleid. Iedere school kan zelf zijn schoolspecifieke rapportage samenstellen op basis van de anonieme, individuele risicoprofielen van de studenten.

Testjeleefstijl.nu werkt aan een test voor het voortgezet onderwijs. Die is waarschijnlijk in het najaar van 2012 gereed. Neem voor informatie contact op met projectmanager Jan Faber (j.faber@mbodiensten.nl/06-5027 2666). n

Interesse in deelname? De leefstijltest is nu alleen nog beschikbaar voor mbo-instellingen. De bijbehorende leefstijlportal www.testjeleefstijl.nl is openbaar. De Stichting

deknobbel dat kan. Het LAKS vindt dat er een evenwichtige driehoek moet zijn tussen pedagogiek, didactiek en inhoud. Helaas komt het erg vaak voor dat docenten ongekwalificeerd zijn. Daarom meent het LAKS dat de kwaliteit van het onderwijs gebaat zou zijn als alle docenten gekwalificeerd zijn. Een gekwalificeerde docent geeft de leerling de zekerheid dat hij of zij een goede les kan geven waarin alle elementen van de driehoek naar voren komen.

LAKS: Goed onderwijs begint bij professionele docenten Onderwijs gaat over leerlingen en docenten. Zij zitten ten slotte samen in het klaslokaal waar het moet gebeuren. Die leerlingen dat zijn wij, verenigd in het Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Een vereniging met leden en een bestuur dat geheel door en voor scholieren geleid wordt. Het LAKS zorgt er voor dat er naar de mening van scholieren wordt geluisterd. Scholieren gaan immers elke dag naar school, zij zijn de erva-

ringsdeskundigen. Wij zijn er door deze ervaringen in de afgelopen jaren achtergekomen dat het onderwijs staat of valt bij de docent die voor de klas staat. Het is daarom belangrijk dat docenten professioneel zijn en zich ook blijven professionaliseren. Een professionele docent is een docent die elke dag weer het doel heeft om zijn leerlingen de basis van hun leven mee te geven. En om dit doel te bereiken in zichzelf

heeft geïnvesteerd, en dat nog steeds doet. Om leerlingen een goede basis mee te geven, is een professionele docent van belang. Professionele docent voldoet aan de volgende punten: Pedagogiek, didactiek, inhoud Alleen een enorme kennis van pedagogiek is niet voldoende om les te kunnen geven, net zomin als een iemand met een enorme wiskun-

Een leven lang leren Bij gekwalificeerde docenten houdt professionalisering niet op. Ook deze docenten moet blijven werken aan hun professionaliteit. Een manier om hieraan te blijven werken, is bijvoorbeeld bijscholing. Het LAKS zou graag zien dat bijscholing ook mogelijk wordt binnen het vmbo. In het huidige systeem is dit niet mogelijk omdat de bijgeschoolde docent te duur is voor het havo of vwo. Dit is erg jammer want juist de kwetsbare groep van vmbo’ers heeft behoefte aan deze ervaren en bijgeschoolde docenten. Om bijscholing en doorstroming binnen het vmbo mogelijk te maken, moeten vmbo docenten ook beloond worden voor de bijscholing zonder dat zij hiervoor naar het havo of vwo hoeven weg te stromen. Functioneringsgesprekken Nog een manier waardoor docenten aan hun professionaliteit kunnen blijven werken, is regelmatiger voeren van functioneringsgesprekken waarin de mening van de leerlingen wordt meegenomen. Leerlingen zijn de ervaringsdeskundigen en zij kunnen indirect of direct het beste vertellen waar zij tevreden over zijn en wat zij graag zien veranderen. Conclusie Van leerlingen wordt verwacht dat zij een diploma behalen. Leerlingen moeten erop kunnen rekenen dat zij kwalitatief goed onderwijs krijgen. Kwalitatief onderwijs leveren, is alleen mogelijk met professionele docenten. n

Nanda van der Sloot, Algemeen bestuurslid van het LAKS.


advertentie

TravelMate B113

Dun maar sterk voor dagelijks gebruik

» » » » » »

ADV-B113-260x390-NL.indd 1

Speciaal ontworpen voor het onderwijs Standaard uitgerust met 5GHz WLAN kaart Ultramobiel dankzij het gewicht van minder dan 1.4 kg Voorzien van USB 3.0 voor snelle data transfer EPEAT Gold certificering garandeert efficiënt energieverbruik Meer dan 6,5 uur batterijduur.

acer.nl

De Acer TravelMate B113 met 11,6 inch scherm biedt een perfecte combinatie van topprestaties, uitgebreide communicatiemogelijkheden en optimale beveiligingsoplossingen om productief te werken, waar u ook bent.

27/07/12 12.31


Nationale OnderwijsKrant

25

Wie is de Leraar van het Jaar 2012? Op vrijdag 5 oktober is het de Dag van de Leraar. Leraren zijn de spil van het onderwijs; daarom verdienen ze het om eens per jaar in het zonnetje te worden gezet. Leerling, collega-leraar, ouder, schooldirectie of schoolbestuur: vier de Dag van de Leraar. Een bloemetje, een taart of een bijzondere ontvangst. Een klein gebaar heeft al een groot effect.

- Laat een t-shirt bedrukken met een leuke spreuk (en het appellogo). - Organiseer een BBQ of speciale borrel - Organiseer een eigen Leraar van het Jaar verkiezing

Nog wat ideeën nodig? - Organiseer een flashmob met alle leerlingen van de school. Dit kan op het schoolplein zijn tijdens de pauze, maar ook op een drukke locatie ergens anders. - Maak op school een grote bedankwand. Alle leerlingen van de klas kunnen hierop iets schrijven voor hun leraar of lerares. Maak de

wand van hout, zodat hij nog lang kan blijven staan, maar ook een gewoon prikbord met allemaal losse briefjes erop behoort tot de mogelijkheden. - Twitter allemaal leuke berichtjes over je leraren en zorg ervoor dat deze zichtbaar zijn via het smartboard op school. Gebruik allemaal #bedankjeleraar.

Op zaterdag 6 oktober vindt de landelijke bijeenkomst van de Dag van de Leraar plaats in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Op deze dag wordt ook de uitslag van de verkiezing Leraar van het Jaar bekend gemaakt in de Amsterdam Convention Factory. De titel ‘Leraar van het Jaar' is een erkenning voor het vakmanschap van drie individuele leraren, maar tegelijkertijd ook voor de beroepsgroep als geheel. Bij de verkiezing Leraar van het Jaar staan de kwaliteiten van leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs centraal. Het gaat om het zichtbaar en bespreekbaar maken van die kwaliteiten. De verkiezing van de Leraar van het Jaar richt zich daarom op die leraren die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, die hierover in gesprek durven en kunnen gaan en die weten te inspireren. De winnaars zijn een jaar lang ambassadeur voor het onderwijs en zullen in die hoedanigheid deelnemen aan een forum, advies geven aan de beleidsmedewerkers van OCW en meedenken met Leraar24.

Negen finalisten De kanshebbers voor de titel Leraar van het Jaar 2012: Voor het basisonderwijs: • E llen Emonds van OBS de Bonckert in Boxmeer • Rianne Haeke van de Christelijke basisschool Horizon in Lelystad • Joke Beukema – Venhuisschool, Zuidwolde Voor het voortgezet onderwijs: • Yvonne Gallagher van het Da Vinci College in Leiden • Jan Verweij van het St. Odulphus Lyceum in Tilburg • S tevan Kuhnen van het Altra College Haarlemmermeer in Hoofddorp. Voor het middelbaar beroepsonderwijs: • Piet Kraaijeveld van het Graafschap College in Groenlo • T hea Nieuwenhuizen van het Drenthe College, locatie Werkhorst in Meppel •M  arja de Vries van het Albeda College in Rotterdam n

Toptalentprijswinnaar ontwikkelt:

Methode Engels voor onderbouw basisschool Froukje Polman werkt als lerares op basisschool de Klimboom in Eindhoven. Vorig jaar won ze een Toptalentprijs, een prijs die ieder jaar uitgereikt wordt aan aankomend onderwijstalent. De pabo’s en opleidingsscholen voor het voortgezet onderwijs geven kandidaten op die een opvallend talent laten zien voor het vak van leraar. Froukje is zo’n talent. Ze bedacht, werkend aan een afstudeeropdracht, dat het bijzonder zou zijn om jonge kinderen in contact te brengen met een vreemde taal. Toen ze dat idee opperde op haar praktijkschool – de Klimboom – werd dat idee niet met groot enthousiasme ontvangen. Collega’s vertelden haar dat zoiets al eens was geprobeerd, maar dat dat nou niet bepaald een succes was geworden. Hop on Maar Froukje Polman zette door. Voor ze begon met het ontwikkelen van een aanpak voor de groepen 1 en 2 van de basisschool verdiepte ze zich terdege in de weerstand onder collega’s, maar ook in hun wensen, en maakte ze studie van de didactische aanpak die ze zou moeten hanteren. Veel weerstand heeft, volgens Polman, onder andere te maken met het eigen niveau van taalbeheersing van leraren. “Ze zijn bang dat ze zelf het Engels onvoldoende

beheersen. En ik denk ook wel dat die vrees voor een aantal collega’s in het basisonderwijs terecht is en dat er wel wat scholing nodig is, voordat je dat breder zou kunnen invoeren. Aan de andere kant is het ook wel een beetje koudwatervrees en heb ik het idee, dat het een kwestie is van doen. Gewoon aan de slag er mee: Hop on! ‘Hop on’ (Doe het maar!) is dan ook de titel van de methode die Froukje Polman ontwikkeld heeft en waarmee nu op haar basisschool – inmiddels heeft ze er een baan gekregen - wordt gewerkt. Polman heeft een lespakket in elkaar gezet dat de toets der kritiek kan doorstaan en volledig theoretisch verantwoord is. Inmiddels is het door haar ontwikkelde materiaal aangevuld met materiaal van Early Bird, een ook met digitale middelen ondersteunde aanpak, die op steeds meer scholen in het land wordt gebruikt. Inmiddels is Froukje Polman, onder andere opgenomen in het team van de Klimboom. Zelf werkt ze een dag per week met jonge kinderen in het Engels. De kinderen vinden het prachtig en moeiteloos bekwamen ze zich in een taal waarmee ze niet zijn opgegroeid. Onderzoek heeft al lang aangetoond, dat het het leren van de moedertaal helemaal niet in de weg staat. Werken met taal, of dat nu de eigen taal of een vreemde taal is, helpt de taalontwikkeling. Als je zulke jonge kinderen Engels hoort spreken, kun je jaloers worden op de uitspraak, want ook die nemen ze spelenderwijs over van de bronnen, de lerares en de native speakers die teksten ingesproken hebben op de digitale bronnen. n


26

Nationale OnderwijsKrant

Over het aanpakken van taalachterstand

Tien gouden tafelregels Op woensdag 3 oktober vindt in het gebouw van de Nationale hogeschool voor toerisme en verkeer NHTV in Breda het nationale onderwijsdebat plaats. Ook dit jaar wordt het debat georganiseerd door de Raden voor het Primair en Voortgezet Onderwijs, de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek in samenwerking met de Nationale OnderwijsWeek. Het gaat in dit debat over de lage scores van Nederlandse leerlingen in een internationaal onderzoek naar burgerschap. Wat weten Nederlandse jongeren eigenlijk over de werking van de democratie. Besteden scholen er aandacht aan?

weinig taal: veel meer taal. Voor de Tafel van 10 vroegen we 10 gerenommeerde onderwijskenniscentra en ondersteuningsinstellingen een tafelregel te adopteren en bij die regel aan te geven hoe je er als school, leerlingen en ouders mee om kunt gaan. We nodigden een onderwijsman en dichter uit bij de tafelregels gedichtjes te schrijven. Veel over taal in de Tafel van 10! We bevelen deze uitgave van harte aan aan alle leraren en bestuurders in onderwijsland. Taal doet ‘t, taal kan het verschil maken. n

Dagjelesgeven brengt praktijk tot leven Stichting Dagjelesgeven bemiddelt vrijwillige gastdocenten uit het bedrijfsleven en andere sectoren voor het voortgezet onderwijs. Op aanvraag van de scholen werft, selecteert en brieft Dagjelesgeven ervaren professionals die met passie over hun werk en loopbaan kunnen vertellen. Zo wil Dagjelesgeven jongeren inspireren en motiveren voor een goede profiel-, studie- of beroepskeuze of een praktische aanvulling bieden op de lesstof.

Maak kennis met een of meer van de 300 verschillende gastdocenten uit allerlei werkvelden, die vertellen over hun carrière en de keuzes die zij daarbij gemaakt hebben. Over successen en mislukkingen, dromen en daden, levenslessen en praktische tips. De gastdocenten kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren in de klas: als onderdeel van de profiel- of studiekeuze (LOB), ter verdieping van de lesstof of in het kader van een project of (profiel)werkstuk. Gerardine Maréchal, directeur van Scholengemeenschap Lelystad: ‘Dit is waar het bij leerlingen van 14, 15, 16 om gaat: inspiratie en verhalen uit de praktijk, van buiten. ‘Live experiences’. Dat kunnen we ze als school niet altijd bieden. Dagjelesgeven vult dit gat.’ ‘Ik vind het leuk om over mijn vakgebied te

spreken en wil jongeren graag vertellen over de mogelijkheden als architect. Dit soort voorlichtingen hebben mij vroeger geïnspireerd.’ Sven Vonk, architect van oa. kinderdagverblijven.

Het thema van de OnderwijsWeek 2012 is Taal doet ‘t. Taalachterstand van leerlingen en studenten kan ontwikkelings- en ontplooiingskansen sterk belemmeren. Als we er in het onderwijs in slagen die hindernis voor zeer velen op te ruimen, dan is een belangrijke opdracht van het onderwijs vervuld. In de Tafel van 10, een speciale OnderwijsWeek-uitgave voor alle scholen in Nederland, zijn 10 aanbevelingen opgenomen over de aanpak van taalachterstand. Die aanbevelingen zijn overgenomen van een groot aantal taalwetenschappers en praktijkdeskundigen die weten wat werkt. Ze komen voor in een uitgave van FORUM, Instituut voor multiculturele vraagstukken, die ingaat op de vraag naar het voorkomen van taalachterstand. Accenten van taalwetenschappers en praktijkdeskundigen verschillen, maar het lijkt of er sprake is van een grote eensgezindheid als het gaat om effectief taalonderwijs. Soms zijn die aanbevelingen zo voor de hand liggend, dat het lijkt of je een grote openstaande deur nog verder openzet. Als je het kortweg moet samenvatten, dan luidt het antwoord op te

advertentie

Snel en eenvoudig uw BHVcertificaat halen of verlengen? Dat kan via 112bhv.nl 12bhv.nl 2bhv.nl

Reacties van leerlingen: ‘Leuk om eens zo’n artistiek figuur te ontmoeten’ over Daniel van de Berg, fotograaf ‘Ik vond het interessant om meer te weten te komen over de Beurs.’ over beurshandelaar Job Kooij. Dagjelesgeven is een maatschappelijk initiatief van Joost Borsboom en Femke Zwaal en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het bedrijfsleven. Voor meer informatie: www.dagjelesgeven.nl n

 24/7 toegang tot cursus BHV via e-learning ng  In eigen tempo BHV theorie volgen  Slechts een halve dag praktijk  Lesmateriaal specifiek voor scholen

Gratis uitproberen > Scan de code of ga naar 112bhv.nl en vraag de proefcursus aan. 2453 adv Reed 112bhv 127,5x93,5.indd 1

Dé basis voor hulpverlening 11-09-12 09:49


27

Nationale OnderwijsKrant

Leraren moet je helpen omgaan met verschillen Het rekening houden met de verschillen tussen leerlingen is voor veel leraren een grote opgave. Hoe je differentieert, is de vraag van velen werkzaam in de praktijk van het onderwijs. We vragen aan adviseur taal en lezen Tatjana Stokhof (CED cluster Eduniek) of het eigenlijk wel te doen is. Ze stelt vast dat er in ieder geval een groep leraren is die begeleiding nodig heeft . Of dat in scholen ook gebeurt, hangt vaak mede af van het onderwijskundig leiderschap van het managementteam.

Taal doet ’t is het centrale thema van de Nationale OnderwijsWeek 2012. Met Tatjana Stokhof, adviseur taal en lezen van CED cluster Eduniek, praten we over taal en over het streven van de overheid het taalniveau op scholen te verbeteren. Passend onderwijs, onderwijs op maat, opbrengstgericht werken, voortgaande professionalisering van leraren, het is de vraag of het voor leraren te doen is? Hoe kunnen we het

brede middengroep en een groep leraren die meer tijd en begeleiding nodig hebben om het allemaal toegepast te krijgen. Veel hangt af van de individuele competenties van leraren en van het onderwijskundig leiderschap in de school. Lang niet iedereen uit de genoemde groepen van leraren zal het op eigen kracht meteen goed vorm kunnen geven. Voor mij als begeleider is het steeds noodzaak dat ook ik omga

leraren, maar je hebt ook een traject nodig waarin leraren zich zaken eigen kunnen maken. ‘Weten’ is ook niet perse onmiddellijk ‘doen’. “Kennis kun je inbrengen, gebruikerservaringen kun je delen en in het handelen in de praktijk kun je voor een stukje meedenken en meedoen. Maar waar je niet altijd voor kunt zorgen, is dat kennis ook echt persoonlijk eigendom

deerd. Ik kom nogal eens op scholen waar ik dat hoor. Scholen voelen zich niet gezien.”

wordt. Wat niet echt een bijdrage levert aan de opgave om het anders, beter te doen, is de veelheid aan taken. Er moet heel veel tegelijkertijd. Ik weet dat leren in de praktijk met kleine stapjes gaat, ook bij leraren, maar daar is vaak te weinig rust en tijd voor.”

in taal is voor schoolsucces en het succes in de samenleving van groot belang. Het is dus terecht dat we er in het onderwijs stevig tegenaan gaan op gebied van lees- en taalonderwijs. Naast goed kunnen lezen is woordenschat bijzonder belangrijk. Ik vind het terecht dat de overheid, besturen en leraren zoveel aandacht schenken aan goed taalonderwijs.”

Taal Stokhof breekt nog maar eens een lans voor het taal- en leesonderwijs. “Hoge leesresultaten leiden tot hogere leerresultaten. Schoolsucces hangt in grote mate met die leesvaardigheid samen. Ook het element van communicatie

“Schoolsucces hangt in grote mate met die leesvaardigheid samen.”

taalniveau verbeteren, iedere leerling bieden wat hij/zij nodig heeft? Met welke vragen komen leraren naar schoolbegeleiders, naar adviseurs? Wat is eigenlijk de meest gestelde vraag, dus eigenlijk het grote probleem van leraren? Tatjana Stokhof reageert gedecideerd en direct: “Hoe bedien ik al die leerlingen op niveau, zonder zelf de regie kwijt te raken?” Is dat eigenlijk wel mogelijk? In het antwoord verraadt zich de adviseur. “Eigenlijk moet je je realiseren dat een lerarenteam minstens zo gedifferentieerd is als de leerlingenpopulatie in de school, in de klas. Je hebt een groep zeer snel lerende leraren, een

met de verschillen in het schoolteam en met de directie meedenkt hoe zij dit het beste kunnen begeleiden.”

Tatjana Stokhof is adviseur taal en lezen bij het CED cluster Eduniek. Na de Pabo heeft zij de studie onderwijskunde afgerond. Zij stond veertien jaar zelf met veel plezier als leerkracht in het basisonderwijs. Die eigen praktijkervaring is de beste leermeester geweest en van invloed op haar werk nu als adviseur.

Het gaat niet alleen om de vraag hoe je je kennis kunt overdragen naar collega’s, naar

Tatjana Stokhof schetst het beeld van een onderwijsklimaat dat niet altijd bijdraagt aan de gewenste veranderingen en verbeteringen. “De druk is wel heel groot. Het feit dat de onderwijsinspectie de meetlat nadrukkelijk hanteert en veel minder dan vroeger adviseert, helpt niet altijd mee. Scholen en leraren worden voortdurend geconfronteerd met oordelen. Ook scholen die het goed doen, die heel veel werk verzetten, worden te weinig gezien en gewaar-

Tatjana Stokhof benadrukt ook desgevraagd nog maar eens dat de eigen taalbeheersing van leraren belangrijk is: leraren zijn voorbeelden. “Ik heb het idee dat het met de spreekvaardigheid van leraren in het primair onderwijs wel goed gaat. Dat telt extra mee op scholen waar veel allochtone kinderen komen. Daar is je voorbeeldfunctie als leerkracht extra belangrijk.” n


advertorial

ProDemos voor het onderwijs Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het uitleggen van de democratie. ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat - heeft daarom een aantal activiteiten en producten ontwikkeld voor basisscholen, voortgezet onderwijs en mbo:

• Gratis bezoek aan politiek Den Haag Onder de noemer De Haagse Tribune organiseert ProDemos een gratis educatieve dag in politiek Den Haag voor basisscholen, het voortgezet onderwijs en het mbo. Met daarin een van onze succesvolle programma’s op en rond het Binnenhof. Door activerende werkvormen in sfeervolle zalen maken de leerlingen kennis met politiek, democratie en rechtsstaat. Schrijf snel in, want vol is vol! Voor klassen die niet naar Den Haag kunnen/willen komen, is het ook mogelijk om ProDemos naar de school toe te laten komen: • Gratis gastlessen voor het mbo Voor het mbo verzorgen we gratis gastlessen. U kunt hierbij kiezen uit diverse onderwerpen, zoals stemmen, politieke partijen of Europa. • De Haagse Tribune op school Of laat ProDemos een hele dag over politiek op school verzorgen. Enthousiaste begeleiders komen dan naar school om workshops te geven. Voor deze activiteit vragen we een vergoeding. • Lesmateriaal Op www.prodemos.nl is veel (vaak gratis) lesmateriaal te vinden over politiek, geschikt voor verschillende onderwijsniveaus. Ook maakt ProDemos onderwijskranten over actuele onderwerpen die in de les gebruikt kunnen worden. • Scholierenverkiezingen Op www.scholierenverkiezingen.nl is informatie te vinden over het zelf organiseren van verkiezingen en staat meer informatie over politiek en verkiezingen. • Kinder/Jongerengemeenteraad Met een Kinder/Jongerengemeenteraad ervaren leerlingen hoe gemeentelijk beleid tot stand komt. Voor een dag vervullen zij de rol van gemeenteraadslid en gaan ze op het gemeentehuis aan het werk om concrete plannen te bedenken voor het verbeteren van hun leefomgeving. Medewerking van de gemeente is wel een voorwaarde. www.prodemos.nl

Slim.nl: betere aansluiting bij de kennis-economie De inzet van ICT draagt veel bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Door de betrokkenheid van medewerkers en scholieren te vergroten en hen te laten (en leren) werken met ICT, vinden zij een betere aansluiting bij de eisen die de kenniseconomie aan hen stelt. Als echte kenniseconomie kan Nederland niet zonder goed opgeleide mensen die vertrouwd zijn met moderne ICT-technologie. Het toegankelijk maken van up-to-date soft –en hardware is daarbij van essentieel belang. En daar zet Slim.nl zich voor in!

Hoge onderwijskorting voor medewerkers en scholieren in het middelbaar (beroeps) onderwijs Slim.nl vindt het belangrijk dat medewerkers en scholieren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs de mogelijkheid hebben om ook thuis met legale en goede software te werken en daar niet de volle pond voor hoeven te betalen. Daarom is de soft- en hardware beschikbaar tegen hoge onderwijskorting bij de online winkel Slim. nl. Met softwareleveranciers zijn speciale onderwijsovereenkomsten af gesloten, waarin het recht van het gebruik van de software thuis, door medewerkers en scholieren, goed geregeld is. Het brede portfolio van Slim.nl bestaat uit software van grote merken op het gebied van: computerbeveiliging, werkpleksoftware, grafische software, besturingssystemen , naslag en training, ICT- tijdschriften, maar ook hardware en telefoonabonnementen. Alle middelbare scholen en MBO’s in Nederland werken samen met Slim.nl. Met Slim.nl Back 2 School De scholen zijn weer begonnen en elk jaar organiseert Slim.nl een Back 2 School- campagne. Tijdens Back 2 School heeft Slim.nl speciale acties en extra kortingen. Ook zijn leuke prijzen te winnen en organiseert Slim.nl de wedstrijd ‘Beste Nieuwe-Media gebruikende Leraar van het jaar’. Meer informatie op slim.nl/back2school. www.slim.nl

Schoolkantines moeten gezonder Op dit moment lijdt ongeveer 15% van de Nederlandse jongeren aan overgewicht. Binnen deze groep zijn ook steeds meer kinderen en jongeren véél te zwaar (obees). Dit komt de gezondheid en leerprestaties van deze jongeren niet ten goede. Jongeren spenderen een groot deel van hun tijd op school. Om overgewicht tegen te gaan, is het dus van belang om gezonde keuzes op school te stimuleren.

´Gezonde schoolkantine In 2009 heeft de Tweede Kamer de motie ‘gezonder voedingsaanbod op scholen’ aangenomen, dit om overgewicht tegen te gaan. Hierin staat dat alle scholen in Nederland in 2015 een gezond voedings- en drankenaanbod moeten hebben. De overheid wil hiermee bereiken dat scholen bijdragen aan de strijd tegen overgewicht onder jongeren. Om ervoor te zorgen dat alle partijen weten waar een gezonde schoolkantine aan moet voldoen, heeft het Voedingscentrum een aantal richtlijnen opgesteld. De belangrijkste hiervan is dat een gezonder aanbod van voeding en dranken bestaat uit maximaal 25% snacks en snoep en 75% lekkere en gezonde producten uit de Schijf van Vijf. Handvest gezonder voedingsaanbod op scholen Alle partijen die bijdragen aan het bereiken van een gezonder aanbod van voeding en dranken op scholen kunnen het ‘handvest gezonder voedingsaanbod op scholen’ ondertekenen. De ondertekenaars – partijen uit de catering- en automatenbranche, het onderwijs en maatschappelijke organisaties – zetten zich in om gezond eten en drinken bij scholen op de kaart te krijgen. Individueel én gezamenlijk. Het handvest gaat uit van een stap voor stap aanpak om het aanbod te verbeteren. Zo vergroten leveranciers bijvoorbeeld het assortiment van geschikte producten. Namens Sligro heeft Break Point zich bij het handvest aangesloten met een formule voor een gezonde schoolkantine. Zij helpen scholen met het aanbieden van een gezond assortiment en bieden ondersteuning bij de exploitatie van de kantine. Kijk voor meer informatie over de gezonde schoolkantine op www.breakpointatschool.nl


29

Nationale OnderwijsKrant

Nationale Onderwijsprijs op stoom! Vanaf half oktober wordt vrijwel elke week in één of meer provinciehoofdsteden de provinciale onderwijsprijs uitgereikt door een gedeputeerde of de Commissaris der Koningin. De evenementen maken deel uit van de Nationale Onderwijsprijs. Alle provinciale prijswinnaars maken op 28 maart 2013 hun opwachting bij de landelijke finale. Die is dit keer in Breda, Onderwijsstad 2012-2013.

De tweejaarlijkse Nationale Onderwijsprijs, de ‘Oscar van het Nederlandse onderwijs’, is een instituut geworden, in de goede zin van het woord. Voor de elfde keer gaan de twee trofeeën, bronzen olifanten van meer dan 20 kg, over in de handen van twee scholen, één uit het primair onderwijs, één uit het voortgezet onderwijs. De winnaars van de provinciale rondes ontvangen eenzelfde olifant, maar dan een slag kleiner. De Nationale Onderwijsprijs is in het leven geroepen om de positieve en creatieve kanten van het Nederlands onderwijs voor het voetlicht te brengen. Als tegenwicht tegen het eeuwige geweeklaag over de kwaliteit van ‘ons onderwijs’. Organisator is het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP), gesteund door tientallen organisaties. Prijzen komen en prijzen gaan. Waarschijnlijk omdat veel van die ‘awards’ ingesteld zijn om bedrijven en organisaties te profileren. Meer vorm dan inhoud dus. De Nationale Onderwijsprijs is een blijvertje, een succes sinds de eerste uitreiking door minister Jo Ritzen in 1993. De stroom projecten die scholen elke keer weer inzenden, gaat onverminderd door. Ook ditmaal zijn er enkele honderden aanmeldingen. De Nationale Onderwijsprijs heeft in haar bestaan zo’n 2500 schoolprojecten opgeleverd. Niet allemaal even vernieuwend of spectaculair natuurlijk, maar elk van die projecten is het tastbare bewijs van de ongelooflijke creativiteit en inventiviteit van het onderwijs in Nederland. De projecten worden sinds enkele jaren in een gratis toegankelijke

database gezet, een inspiratiebron voor scholen en media . 120 provinciale prijsuitreikingen zijn er inmiddels geweest. Wie één van de bijeenkomsten in de twaalf provinciehuizen of op de winnende scholen heeft meegemaakt, zal getroffen zijn door de bevlogenheid, inzet

en trots van de docenten én leerlingen die namens de genomineerde scholen hun inzending presenteren. De Nationale Onderwijsprijs dankt dit succes zeker ook aan de betrokkenheid van de twaalf

provinciebesturen. Sinds 1993 doen ze mee en allemaal zijn ze bij de les gebleven. Flevoland gaat dit keer van start, op 18 oktober. Overijssel sluit op 5 februari 2013 de rij. Wilt u meer weten: www.onderwijsprijs.nl n

Wie wint de prijs voor de onderwijsjournalistiek? De Nationale prijs voor de Onderwijsjournalistiek is ingesteld door de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, die met de prijs de kwaliteit van het publieke debat over onderwijs in Nederland wil stimuleren. Voor de prijs komen journalistieke producten (geschreven pers, radio, televisie) in aanmerking die op een breed publiek zijn gericht. De prijs, bestaande uit een geldbedrag en een kunstwerk, wordt jaarlijks toegekend. Het onderwijsdebat en de uitreiking van de Onderwijsjournalistiekprijs gaan ook dit jaar weer hand in hand. Op woensdag 3 oktober vinden de gecombineerde bijeenkomsten plaats in

het gebouw van de Nationale hogeschool voor toerisme en verkeer NHTV in Breda. Ook dit jaar wordt die bijeenkomst georganiseerd door de Raden voor het Primair en Voortgezet Onderwijs, de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek in samenwerking met de Nationale OnderwijsWeek.

Genomineerd De jury voor de Nationale prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2012 heeft uit de voordrachten de volgende producties genomineerd: Jan Dijksma en José Hulsing (Leeuwarder Courant): Social media (18 januari 2012, krantenbijlage en videodagboek)

Gaby van der Mee, Arno Kersten en Robert Sikkes (Onderwijsblad): Krimp doet zich in het hele land voor (25 februari 2012) Irene de Pous (de Volkskrant): Hoe bouwwoede de school Amarantis te gronde richtte (25 februari 2012) Na het onderwijsdebat vindt de prijsuitreiking plaats, waarbij de jury de winnaar bekend zal maken. n


advertorial

Fraai rapportomslag onverwoestbaar

‘Je kunt ‘m zelfs laten stuiteren’ Een rapport of leerlingverslag is belangrijk, voor de school, de leerling en de ouders. Een school wil dus een rapport meegeven dat niet alleen inhoudelijk aan ieders wensen voldoet, maar er ook nog eens goed verzorgd uitziet. En zo blijft, gedurende de hele schoolperiode van een leerling. Bij Rapportomslagen kan men terecht voor omslagen die aan alle wensen voldoen. Op maat ´Natuurlijk wil iedere school een herkenbaar en representatief rapport aan de leerling mee naar huis geven. Want ook opa en oma en nog veel meer mensen krijgen het rapport te zien en dat is een uitstekende manier om je als school te presenteren´, vertelt Jellie Jonkman van Rapportomslagen. ´Daarom maken we het rapportomslag in een ontwerp en kleur die de school wenst, en natuurlijk komt het logo van de school ‘Op onze website erop. De school www.rapportomslagen.nl kan kiezen uit rapkunnen mensen fraaie portomslagen van voorbeelden zien.’ polypropyleen, stevig karton of een ringband, in één kleur of meerdere kleuren bedrukt. Er zijn verschillende afmetingen verkrijgbaar. De inhoud van de map kunnen we in overleg met de school samenstellen. Zo zorgen we er samen voor dat er een tien op het rapport staat!’ Stevig en duurzaam Een rapportomslag moet een aardig tijdje meekunnen en er dan ook netjes uit blijven zien. Rapportomslagen levert omslagen die uitstekend getest zijn. Zelfs als het omslag rond wordt gevouwen, komt het terug in oorspronkelijke staat. ‘En het is natuurlijk niet de bedoeling, maar áls je ´m laat stuiteren, is de inhoud goed beschermd’, aldus Jellie Jonkman. Ook mogelijk: digitaal rapport Rapportomslagen levert ook de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de gegevens voor het rapport in te voeren in de computer, te printen en in een omslag te binden. Eenvoudig en gebruikersvriendelijk. Wie meer wil weten, kijkt op 123rapport.nl.

Teach-In Group Al zeven jaar is Teach-In Group toonaangevend op het gebied van interim docentschap. De oprichters komen zelf uit de zakelijke dienstverlening. In die branche is het normaal om de kwaliteit van het werk te meten. Is de klant tevreden, dan komt hij terug. Met deze verfrissende kijk en expertise wordt nauw samengewerkt met scholen en docenten aan het behoud en verhoging van de professionaliseringsgraad in het onderwijs.

Voion, kennis en advies van en voor het voortgezet onderwijs Voion is het Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs en zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion staat voor VO In Ontwikkeling.

Teach-In Group is de integrale dienstverlener voor docenten en onderwijsinstellingen. Geselecteerde docenten worden ingezet bij onderwijsinstellingen die een kwaliteitsvraag of een vervangingsvraag hebben. Daarbij wordt enerzijds gekeken naar de kwaliteiten van de docent en anderzijds naar de specifieke behoefte van de onderwijsinstelling. De docenten kunnen voor een bepaalde periode op meerdere onderwijsinstellingen geplaatst worden en krijgen de kans zich verder professioneel te ontwikkelen.

Wij ondersteunen schoolbesturen, directies, P&O-ers, medezeggenschapsraden, arbocoördinatoren, maar ook docenten, oop’ers en sociale partners. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion continueert de taken van Arbo-VO op het gebied van veiligheid, gezondheid en vitaliteit en van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), met betrekking tot het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs.

Tussen de onderwijsinstelling en Teach-In Group worden afspraken gemaakt over de te leveren prestaties. Daarbij gaat het niet alleen om het inzetten van de docenten in het onderwijsprogramma, maar ook om beoogde resultaten in termen van onderwijsrendement. De docent is een professional en wordt afgerekend op het behalen van deze resultaten.

Wat kunnen scholen van ons verwachten? • Verzamelen en ontsluiten van kennis over arbeidsomstandigheden, professionalisering, sociale zekerheid en arbeidsmarkt; • Ondersteuning bij het professionaliseren van HR in uw school, in de vorm van instrumentontwikkeling, opleiding en advisering; • Bijdragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt door middel van het uitvoeren van onderzoeken en op basis daarvan implementeren van (regionale) maatregelen; • Bijdragen aan de kwaliteit van de docent onder andere door het bevorderen van de discussie rond professionele autonomie en beleggen van verantwoordelijkheden; • Ondersteuning bij een goede werksfeer in de school en versterking van het werkvermogen van werknemers; • Afspraken maken over goede arbeidsomstandigheden in een veilige school, met aandacht voor zowel de technische veiligheid als ook de sociale veiligheid, waaronder werkdruk, agressie en geweld.

Teach-In Group kiest voor vernieuwende methoden om de actuele problemen in het onderwijs aan te pakken. Actuele vraagstukken, die volop in de aandacht van de overheid en van de media staan, worden vaak vanuit een negatieve invalshoek benaderd. Het groeiende kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort vraagt echter om een positieve benadering. Teach-In Group speelt hier als dienstverlenende organisatie op in door voor ambitieuze docenten nieuwe kansen te creëren op een uitdagende en lonende carrière in het onderwijs. Onderwijsinstellingen kunnen deze docenten doelgericht inzetten. Deze combinatie leidt tot nieuwe perspectieven, zowel voor de onderwijsinstellingen als voor de docenten. Deze werkwijze kan op macroniveau bijdragen tot een afremming van de ongecontroleerde uittocht van kwalitatief goede docenten uit het onderwijs en tot het behoud en de verhoging van de professionaliseringsgraad in het onderwijs.

Kortom, Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan.

www.teachingroup.nl www.voion.nl


31

Nationale OnderwijsKrant

Drie bevlogen leraren aan het werk ‘De les van de leraar’ is de titel van een nieuwe NTR documentaire die bij de start van de Nationale OnderwijsWeek wordt uitgezonden op maandagavond 1 oktober (Ned. 2). In deze productie - gemaakt door documentairemaker Arjan Vlakveld - zien we drie leraren aan het werk. Ze proberen binnen het huidige onderwijs het beste uit zichzelf en uit hun leerlingen te halen.

elmer Evers is geschiedenisleraar. Hij gaf jarenlang les op een internationale school, maar vond het ‘lesjes afdraaien’ niet meer bevredigend. Op zijn nieuwe school krijgt hij de mogelijkheid zijn leerlingen individueel en op maat te onderwijzen. Hij gebruikt de digitale belevingswereld van de leerlingen met hulp van Facebook, YouTube en Twitter.

De 26-jarige Neomi Lotte is nu al sectiehoofd op een VMBO school. In het hele onderwijs gaat het om een positieve persoonlijke relatie met je leerlingen, vindt ze. Om zichzelf als leraar te verbeteren, volgt ze een opleiding pedagogische tact. ‘Als ik naar een voetbalwedstrijd van een leerling moet, om hem beter te begrijpen, zal ik dat zeker doen’, zo zegt ze.

Pauline Scheepers stond jarenlang voor de klas, maar stopte daarmee. Nu heeft ze een bloeiend huiswerkinstituut waar ze elk kind ‘achter de ogen wil kijken’. Ze heeft een streng systeem ontwikkeld waarbij ze kinderen leert plannen en leert leren met een doel: betere cijfers. Wat ik aanbied, kunnen scholen onder de huidige omstandigheden niet bieden. ‘En daarom doe ik het’, zegt ze. ‘Het liefst in samenwerking met de school’.

Tijdens de uitzending kunnen kijkers reacties geven op het Tweede scherm van Leraar 24. Na afloop van de uitzending gaat de NTR door op internet. Onder leiding van Dieuwertje Blok gaan onderwijsspecialisten naar aanleiding van de reacties op het Tweede scherm met elkaar in debat. www.ntr.nl/avondvanhetonderwijs n

Programma Nationale OnderwijsWeek 2012 De Nationale OnderwijsWeek is een jaarlijks terugkerend evenement in de eerste week van oktober waarbij in het hele land aandacht is voor onderwijs. De Nationale OnderwijsWeek vindt in 2012 voor de 10e keer plaats. Het doel van deze week is om een positieve bijdrage te leveren aan de beeldvorming van het onderwijs in het algemeen en daarmee het versterken van een breed draagvlak voor de

ontwikkeling van een hoge onderwijskwaliteit. De Nationale OnderwijsWeek heeft in de 10e editie het thema Taal doet ’t. De week wordt geopend in de Onderwijsstad van het Jaar Breda. Door de week heen vindt een aantal evenementen plaats die voor een deel in Breda zijn geprogrammeerd en voor een deel in Breda een startmoment kennen. Maandag 1 oktober 2012 • Opening OnderwijsWeek in Breda Op maandag 1 oktober start de 10e Nationale OnderwijsWeek. De opening van de week, de aftrap van een week waarin onderwijs centraal staat, vindt plaats in de 1e Onderwijsstad van het Jaar; Breda. Woensdag 3 oktober 2012 • Onderwijsdebat Politici,experts uit het veld en de genomineerden voor de Prijs voor de Onderwijsjournalistiek gaan met elkaar en met u in debat over taal, rekenen en de kwaliteit van het onderwijs. • Uitreiking Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek De prijs wordt dit jaar voor de vijfde maal uitgereikt na afloop van het onderwijsdebat. • Uitreiking Balans Award  e Balans Award gaat naar de school die de D samenwerking met ouders het beste heeft vormgegeven. De uitreiking van de award vindt plaats op de winnende school. Donderdag 4 oktober 2012 • Nationale Open Dag  odig ouders, bedrijven en/of mensen uit de N buurt – oud en jong – uit om kennis te komen maken met uw school. • Gastlessen Politici wordt gevraagd op deze dag een gastles te geven op een school. Misschien een school uit hun jeugd of in de buurt. • Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Een OnderwijsTopTalentPrijs komt van de lerarenopleiding en een van de pabo, zij winnen deze prijs voor hun uitmuntende afstudeerscriptie. De OnderwijsTopTalentPrijs wordt uitgereikt in Breda, Onderwijsstad van het Jaar. Vrijdag 5 oktober 2012 • Dag van de leraar Iedereen kan op deze dag een leraar in het zonnetje zetten. Met een kaartje, een mailtje, een bericht op Facebook of Twitter; met een klein gebaar kan die bijzondere leraar in het zonnetje worden gezet. • Onderwijsdebat over professionalisering van leraren In dit debat, georganiseerd met LAKS, CNVo en de PO-Raad, gaat het over de professionalisering van leraren. Aan de ene kant staat de overtuiging, dat leraren zelf moeten uitmaken wat er nodig is voor het bijhouden, onderhouden en het uitbreiden van de vakbekwaamheid. Andere partijen zijn van mening, dat het tijd is om nadrukkelijk eisen te stellen

en leraren de verplichting op te leggen het vak bij te houden. Het debat vindt plaats in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag van 13.00 tot 15.00 uur. Zaterdag 6 oktober 2012 • Verkiezing Leraar van het Jaar De Leraren van het Jaar 2012, collega's die hun omgeving hebben overtuigd van hun kwaliteiten als leraar, worden tijdens een feestelijk evenement bekend gemaakt. Donderdag 28 maart 2013 • Uitreiking Nationale Onderwijsprijs Vanaf half oktober wordt vrijwel elke week in één of meer provinciehoofdsteden de provinciale onderwijsprijs uitgereikt door een gedeputeerde of de Commissaris der Koningin. De evenementen maken deel uit van de Nationale Onderwijsprijs. Alle provinciale prijswinnaars maken op 28 maart 2013 hun opwachting bij de landelijke finale. Die is dit keer in Breda, Onderwijsstad 2012-2013. n

Colofon De Nationale OnderwijsKrant is een uitgave van de stichting Nationale OnderwijsWeek Redactieadres: Postbus 543 4100 AM Culemborg T 0345 – 510161 E info@nationaleonderwijsweek.nl I www.nationaleonderwijsweek.nl

Redactie: Cocky de Valk en vele anderen Acquisitie: Recent BV, Amsterdam

Hoofdredactie: Aat Sliedrecht

Vormgeving: FIZZ- ondernemers in marketing en communicatie - Meppel

Eindredactie: Anneke Sliedrecht

Druk: Hoekstra Boom


advertentie

Avond van het onderwijs De les van de leraar, tv-documentaire Maandagavond 1 oktober | Ned 2 ntr.nl/avondvanhetonderwijs

Wat is uw Masterplan? Bent u tweedegraads docent? Of bent u werkzaam als docent lichamelijke opvoeding? Wilt u meer bereiken in het onderwijs? Of wilt u als professional uw onderwijskundige (bege)leiderschap en visie op het onderwijs verder ontwikkelen? Start bij de HAN met de masteropleiding die bij u past. Master aan de HAN, meer dan een goed plan!

open dag 17 november nijmegen ‘Ik heb geleerd onderzoek te interpreteren en in een bredere context naar een vraagstuk te kijken.’

Kies uw Master • Leraar Algemene Economie (1e-graads) • Leraar Engels (1e-graads) • Leraar Nederlands (1e-graads) • Leraar Wiskunde (1e-graads)

• Begeleidingskunde • Management en Innovatie • Pedagogiek • Sport- en Beweeginnovatie

T (024) 353 06 00 | E masters@han.nl

www.han.nl/masters HAN Masteropleidingen zijn door de NVAO geaccrediteerd 12412 adv_master_Onderwijsblad 260x192,5 FC.indd 1

03-09-12 10:12

Nationale Onderwijskrant 2012 - najaar  

Nationale Onderwijskrant 2012 - najaar, uitgave bij de Nationale Onderwijs Week 2012.

Nationale Onderwijskrant 2012 - najaar  

Nationale Onderwijskrant 2012 - najaar, uitgave bij de Nationale Onderwijs Week 2012.

Advertisement