Page 1

| MĚLNÍK | PERIFERIE CENTRA | OBNOVA MĚSTA |

| Anna pflugová | ATSS 2017/2018 ATELIÉR CIKÁN ERTL


Situace současný stav


Situace navrhovanĂ˝ stav - urbanistickĂĄ skupina 2


soutok Labe

Vltava

Svatá Ludmila

Viktor Dyk Jan Palach

královské

věnné město

vinice

víno

okraj

vinobraní

kraj

rozmělněný

MĚLNÍK mělnit

krajina

Říp Kokořínsko Polabí

náměstí Karel IV.


MĚLNÍK

MĚSTO NA SOUTOKU

Jedním z nejtypičtějších znaků města a okolí je soutok Labe a Vltavy. Soutok dává místu jedinečný charakter a je znakem života celého místa. Náměstí Karla IV. je dá se říct také soutokem. Soutokem několika ulic a dvou náměstí. Jeho novým úkolem je vymělnit na náměstí pomyslné meandry a nasávat do nich veškerý tok dějů a atraktorů, aby se náměstí stalo znovu obyvatelným a živým místem.

MĚSTO DOMINANT

Hlavní vizuální dominantu města tvoří ostroh Turbovického hřbetu se zámkem a kostelem sv. Petra a Pavla. Vertikální dominanty jsou ovšem důležité v celém vnitřním městě. Náměstí Karla IV. je v trojúhelníkovitém sevření vertikál – pražské brány, vodárenské věže a kostela sv. Ludmily s dřevěnou zvonicí. Pro celý návrh bylo důležité otevřít průhledy směrem k vertikálám. Proto je terén náměstí zarovnán a rozšířen o pobytovou část střechy sloužící jako park a umožňující široký výhled do okolí.

MĚSTO VÍNA

Víno pro Mělník symbolizuje tradici, která je zde zakořeněna již po staletí. Vinařství se začalo rozvíjet díky sv. Ludmile, která vinnou révu dostala věnem. V tradici dále pokračoval i její vnuk svatý Václav a následně Karel IV, který plochy vinic rozšířil a význam vína pro Mělník více posilnil. Dnes víno znamená pro Mělník život. Pro mnoho lidí je symbolem obživy a velkým lákadlem pro mnoho turistů je známé Mělnické vinobraní nebo Vinná noc.


MĚSTO ZANOŘOVÁNÍ

Jedním ze skrytých znaků Mělníka je jeho zanořování a rozšiřování veřejného prostoru z ulice dovnitř bloku. Jakoby se přes Mělník kdysi dávno převalila řeka a zanechala za sebou vymělněné město se spoustou skrytých zákoutí. Na tento charakteristický kód místa navazujeme a tento kód převádíme do nově navržených hmot tak, aby hmoty volně rozšiřovaly veřejný prostor a nasávaly a vyvěraly ze sebe proudící lidi stejně jako sopka žhavou lávu.

MĚSTO POD MĚSTEM

Skrytý znak Mělnického zanořování se prohlubuje až do Mělnického podzemí. Tento znak nejen že je skrytý, ale je poměrně nedávno znovuobjevený. Pod Mělníkem se totiž nachází velmi rozsáhlá síť sklípků, které původně mívali tři výškové úrovně. Ke sklepením se pojí několik pověstí vysvětlujících jejich vznik. Sklepení vznikala zároveň s výstavbou města a sloužila jako skladovací prostory pro víno, mýdlo, jídlo a také jako úkryt před nepřáteli. Postupem času spodní podlaží přestala být potřebná a postupně byly zasypány a vlivem staletí i zapomenuty. To až do doby, než se vlivem sesuvů začaly opět drát na povrh a upozornily na svou existenci.


Situace 1:10000


Situace 1:1000


SchĂŠma konceptu


A

B

B A

Půdorys 1:1000


Typy zanořování


Řez B-B 1:1000

Řez A-A 1:1000


Pohled jižní 1:1000

Pohled severní 1:1000

Pohled jižní 1:1000


Pohled východní

Pohled severní 1:1000


Fasády- ,,Vybublávání sklípků na fasádu“


Mělník - periferie centra - blok B  

Pflugova Anna

Mělník - periferie centra - blok B  

Pflugova Anna

Advertisement