Page 1

POLYFUNKČNÍ DOMY NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ V MĚLNÍKU


MICHAELA CHMIELOVÁ VI. SEMESTR, LS2018, ATELIÉR CIKÁN, ÚN 1 FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT VEDOUCÍ: DOC. ING. ARCH. MIROSLAV CIKÁN ODBORNÝ ASISTENT: ING ARCH. VOJTĚCH ERTL


1:2500


HISTORIE


SOUÄŒASNOST


1948


2018


KONCEPCE NOVÉHO BLOKU Jak navrátit život Karlovu náměstí v Mělníku. Otázka, kterou si pokládáme nejen my v rámci školní úlohy, ale také vedení města, které vyhlásilo na toto téma architektonickou soutěž. Stávající objekty tvořící náměstí dnes mnoho kolemjdoucích k  návštěvě nelákají. Neutěšené místo slouží převážně jen jako parkoviště. Přesto v náměstí vidíme potenciál, a to nejen jako vstupní brány do historického centra města. Naše část návrhu se zabývá obnovou místa, kde dnes stojí obchodní středisko, objekt z 80. let. Navrhujeme demolici nevyhovujícího domu a novou drobnější zástavbu, měřítkově bližší historickým objektům. Vzniká pět nových hmot. Navržené domy nechávají vyniknout průhledu, který spojuje věž kostela sv.  Ludmily a  vodárenskou věž. Návrh založený na průhledech počítá také se zbouráním sousedního domu služeb a s narovnáním ulice 28. října. Ulice osově spojí Masarykův kulturní dům a nabídne průhled na Pražskou bránu. V zadní části nového bloku najdeme knihovnu. V části směřující do náměstí navrhuji tři domy, jejichž hlavní funkcí je bydlení. Samostatné hmoty s uličním parterem umožnují průchod do poloveřejného vnitrobloku, ze kterého jeho obyvatelé vstupují do mezonetových bytů. Jednotlivé hmoty jsou propojeny společným schodištěm.


DŮM, KDE SE PRACUJE, HODUJE, TANČÍ, ŽIJE. Nárožní dům nabízí bydlení jen v nejvyšším podlaží. Ostatní podlaží je možno si pronajmout k nejrůznějším účelům. V domě najdeme dva bary v prvním nadzemním i  prvním podzemním podlaží, menší salónky v podlaží druhém a  kancelářské prostory v podlaží třetím. V podzemí se kromě toalet a  technického zázemí nachází hudební klub. V prvním podlaží se do náměstí otevírá prostorná kavárna, která se může v den konání společenské akce proměnit v jeden velký taneční parket. Salónky v druhém patře se mohou díky posuvným příčkám ve vhodný okamžik zcela otevřít a galerie dovolí návštěvníkům sledovat dění v prvním podlaží kavárny. Do třetího podlaží vystoupáme po schodišti, které je společné všem třem navrhovaným domům. Prostor může sloužit jako sídlo jedné větší firmy, ale může fungovat i jako útočiště pro více malých kanceláří. Zcela nahoře navrhuji dva byty se zimní zahradou a vstupem z prostorné terasy.


ODPAD

SKLAD

Å ATNA SKLAD


SITUACE 1:300


TECH. MÍSTNOST

SKLAD SKLAD

1PP


2NP


GSEducationalVersion

3NP


4NP


„Pití je škodlivo, nepití nezdrávo, chyba jít nalevo, hůře jít napravo.“ „Je zbytečno odcházet, chceme-li se vrátit.“ Viktor Dyk, rodák z Pšovky u Mělníka


POHLEDY


ŘEZY 1:300

Mělník - domy na Karlově náměstí  

Chmielová Michaela

Mělník - domy na Karlově náměstí  

Chmielová Michaela

Advertisement