Page 1

MĚLNÍK | BEZRUČOVA ATU | LOKALITA 1


KONCEPT

PULS

KRAJINA

MĚSTO


LINIE

CESTA

DIAGONÁLA HISTORICKÁ CESTA CENTRUM KRAJINA


PRŮHLEDY PRŮSTUPY


NÍZKÁ ZÁSTAVBA POLOSOUKROMÉ TĚŽIŠTĚ

SOUKROMÉ

ROZHRANÍ VYŠŠÍ ZÁSTAVBA VEŘEJNÉ POLOVEŘEJNÉ


MĚSTO

KRAJINA


M 1:2000


ŘEZY LOKALITOU

ŘEZ A - A´ - Autobusové nádraží

ŘEZ B - B´ Správní budovy, park

ŘEZ C - C´ Obytná zóna s komerčním parterem


HIERARCHIE KOMUNIKACÍ

1

3000

2500

7000

2500 2000

4000

3000

2500

21000 7000

2500 2000

4000

21000

2

8500 8500

2500

6000

2500

12000 6000

2500 2500

12000

2500

12000

2500

5000 5000

12000

1

BULVÁR Ulice Bezručova je neširší navrhovanou komunikací, která propojuje navrhované lokality. Skládá se z vozovky třídy I., obousměrného cyklopruhu, zeleného pásu s lipovou alejí a širokým chodníkem pro pěší, který je přimknutý k veřejnému parteru navrhované lokality. Je to nová tepna Mělníka a páteř pro nové přiležitosti, které se od nově navržené ulice Bezručova odvíjí.

2

ULICE Ulice uvnitř nové lokality umožňují průjezd obytnou zónou a jsou navržené jako jednosměrné vozovky s prostorem pro podélné stání. Jejich jízdní pruh je ve stejné výšce jako okolní pochozí plochy a je pouze barevně a materiálově odlišen, což zajišťuje pomalejší jízdu a lepší bezpečnost pěších.


4

3

12000

3

M 1:300

2500

CESTA MEZI DOMY

4

PĚŠINKA PARKEM

Cesta mezi domy je nejuzší zpevněnou komunikací v obytné oblasti a má charakter polosoukromého prostoru.

Pěšinky parkem propojují krátké vzdálenosti v okolí jako je autobusové a vlakové nádraží nebo lemují Pšovku.

Je výhradně pěší a lidé, kteří ji používají jsou sousedé a navzájem se znají.

Povrch je nezpevněný, lépe tak zapadá do krajinného rázu.


VEŘEJNÝ PROSTOR V obytné zóně je pochozí povrch navržen ze žulové řezané dlažby, pojízdný povrch ve stejné výšce je navržen ze žulových kostek. Materiálem je povrch sjednocený, mění se jeho struktura, formát a barva. V místech, kde je ve veřejném prostoru navržená zelená plocha či parkovací stání, se žulová dlažba rozestupuje a umožní prorůstání trávníku. Podobně je tomu na pěších cestách mezi domky a na přechodu obytné zóny a parku.

DISPOZICE Ukázka referce na ověření funkčnosti dispozic do zvolených hmot.

Okolo bytových domů je navržen záhon o šířce 1500 m pro lepší vizuální a pocitové oddělění od veřejného prostoru. Sedací plochy mají dřevěný povrch jsou navrženy do stinných podmínek v blízkosti kmene stromu nebo podél budov.


M 1:400


AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ V současnosti zabírá autobusové nádraží v Mělníku rozlehlou plochu velikosti 1,8 ha, vetšinu jeho plochy zabírají odstavná parkovací místa pro dálkové autobusy a prostor na jejich otočení s velikým poloměrem. Od ulice ho dělí parkoviště, zbytková travnatá plocha a restaurace. Cílem nového návrhu bylo zmenšit plochu nádraží, orientovat ho tak, aby z ulice působilo ještě menším dojmem a zefektivnit pohyb autobusů tak, aby jim byl umožněn pohodlný vjezd k nástupištím a plynulý odjezd. Do této plochy jsou po stranách podélně integrovány i zastávky MHD. Budova autobusového nádraží byla redukována do parteru parkovacího domu, který odstanil plošné stání podél ulice Bezručova a uvolnil tak prostor pro více zeleně. Parkovací dům slouží také k redukci automobilové dopravy v centru, do kterého vede diagonála s alejí pro pohodlnou pěší vycházku v rámci 10minut. Zároveň orientace parkovacího domu společně s topolovou alejí vede cestující parkem přes řeku Pšovku a dále přes doplněnou uliční stukturu na vlakové nádraží. Plochu autobusového nádraží, včetně rozlohy parkovacího domu, se podařilo zredukovat na 0,35 ha.


PROCENTA ZASTAVĚNÍ 0,5 ha

0,3 ha

0,2 ha

60 %

40 %

HUSTOTA OBYVATEL

12 ₓ 12

2 ₓ 50 m²

1 ₓ 108 m²

2ₓ

1ₓ

31 ₓ

13 ₓ

176

/ 0,5 ha byty

18 ₓ

88

/ 0,5 ha domky


KLÁRA KOVAŘÍKOVÁ ATC LS 2018

Mělník - ATU2 lokalita 1  

Kovaříková

Mělník - ATU2 lokalita 1  

Kovaříková

Advertisement