Page 1

Önceki gün düzenlediği basın toplantısında, Basın mensuplarına yaptıkları tüm çalışmaların belgelerini göndereceğini söz vermesine rağmen, İngilizce yazılı bir doküman ile DOĞAKA’ nın ATSO’ nun binasına talip olduğu dilekçesini gönderdi:

Yalancı

Hikmet Çinçin Seyfettin UYGUN’un Haberi Sayfa 3’te

Atayurt Sessiz çoğunluğun sesi

www.atayurtgazetesi.com.tr

GÜNLÜK SÝYASÝ GAZETE

YIL : 23 e-mail: info@atayurtgazetesi.com.tr

SAYI : 6720

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayınladı:

5 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Fiyatı 75 Kuruş

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı:

Umut Dolu Geleceğimizin İnşa Edilmesinde Büyük Bugün Her Alanda Kadın Sayısının Artıyor Olması, Emekleri Olan Kadınların Gününü Kutluyorum Değişim Ve Dönüşümün En Somut Örneğidir ATAYURT Haber Merkezi

kadınların yaşamın her alanında özgürce yer almasının yolunu açan atay Büyükşehir Mustafa Kemal Belediye Atatürk’ ü saygı ile Başkanı Doç. Dr. Lütfü anıyor, umut dolu geleSavaş, 5 Aralık Dünya ceğimizin inşa Kadın Hakları Günü edilmesinde büyük dolayısıyla mesaj yayın- Kemal Atatürk’ ün, 5 emekleri olan kadınların ten ekonomiye sağlıkladı. haklarına dikkat çeken Aralık 1934’ te Türk tan eğitime, yasama Başkan Lütfü Savaş kadınına seçme, yürütme ve yargıdan iş Dünya Kadın Hakları mesajında şu ifadeleri Günü’ nü kutluyor seçilme hakkını verdiği dünyasına kadar her dile getirdi: ve o günden günümüze alanda görev alıp başarı sevgi ve saygılarımı “ Gazi Mustafa sunuyorum.” kadar kadınlar, siyaset- elde etmiştir. Türk

H

Hatay Defne Engelliler ve Gönüllüler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla dayanışma gecesi düzenledi:

Defne Engelliler Derneği’nden Muhteşem Dayanışma Gecesi Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Euro Cup D Grubu’nun son maçında Rus temsilcisi Enisey’i ağırlayacak.

Meleklerin Rakibi Enisey

Sayfa 3’ te

Hüseyin Güler

ve dönüşümün en somut örneğidir. Özelde ailenin genelde ntakya Belediye ise toplumun temelini Başkanı İzzettin oluşturan kadınYılmaz, her alanda larımızın eğitimli, bilgili kadın sayısının artıyor ve bilinçli olması olmasının, değişim ve sağlıklı bir toplumun ön dönüşümün en somut şartıdır. “ Cennet anörneği olduğunu nelerin ayakları altınsöyledi. dadır” buyruğuna Antakya Belediye yürekten inanan bir Başkanı İzzettin Yıldinin mensubu olan bi- olmaya devam edeHakları Günü’ nü” en maz, 5 Aralık Kadın zler, bugüne kadar ceğiz. Hayatımızın her içten dileklerimle kutHakları Günü kadınlara yönelik her anında varlıklarıyla luyor, sevginin, şefkatin dolayısıyla yayınladığı türlü şiddetin, ayrımonurlandığımız, destek- ve özverinin simgesi mesajında şu ifadelere cılığın ve istismarın lerini bizden hiç bir olan kadınlarımıza yer verdi; karşısında olduğumuz zaman esirgemeyen saygılarımı sunuyo“ 5 Aralık, 1921 gibi bundan sonra da kadınlarımızın “ Kadın rum.” yılından itibaren tüm Hatay Sağlık Sen Şube Başkanı Feleytun Gönç, sağlık dünyada kadınlarımızın ideal düzeyde yaşama çalışanlarının döner sermayede hak ettikleri ücreti isteğini dile getirdikleri alabilmeleri için gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır: bir mücadele ve dayanışma günü olan Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinden önce, 5 Aralık 1934 tarATAYURT cadele ettiğimizin bilihinde Türk kadınına Haber Merkezi inmesini isterim. seçme ve seçilme Sağlık ve sosyal hakkının verilmiş olatay Sağlık hizmet çalışanları ması sebebiyle de 5 Sen Şube çalışma şartlarının zorAralık günü Türk Milleti Başkanı Feleytun luğuna rağmen için ayrı bir öneme Gönç, Döner sermaye mesleklerini icra edsahiptir. Bu, bizim yönetmeliğinin miadı erken insani değeri kadınlarımızın dolduğu için değiştiryüksek bir fedakârlık geçmişten günümüze ilmesini istedi. örneği göstermektedir. her zaman hak ettiği Yaptığı basın açıkAynı fedakârlık sağlık değeri gördüğünün ve bir an önce değişme- ve sosyal hizmet lamasında, sağlık hayatın her alanında lidir. Hakkaniyetten tesislerinin çoğunun çalışanlarının aktif rol aldığının uzak bir döner serdöner sermayelerini ekonomik ve özlük göstergesidir. maye sistemi Sağlıkta haklarının iyileştirilmesi ödeyemez hale Cumhuriyetimizin kurugeldiğine dile getiren dönüşümün mimarları hususunda da göstercusu Büyük Önder ve sağlık çalışanlarının olan sağlık çalışanilmelidir. Genel Gazi Mustafa Kemal döner sermayede hak larının barışını zedeler Başkanımız Sayın Atatürk’ ün söylediği duruma gelmiştir. ettikleri ücreti alaSemih Durmuş konu gibi “ Bir toplum aynı Sağlık Sen Hatay bilmeleri için gerekli ile ilgili Döner Sergayeye bütün kadınları düzenlemelerin bir an Şube Başkanı olarak maye modelimizi ve erkekleriyle beraber sağlık çalışanları için önce yapılmasını Sağlık Bakanımıza iletyürümezse ilerlemeisteyen Feleytun Gönç ayrıcalık değil Adalet miş ve de takibini yapsine ve medenileşmeşu ifadelere yer verdi; istiyorum. maktadır. Sağlık sine teknik bakımdan Döner ser“ Gelinen noktada çalışanlarının döner imkân, ilmi bakımdan sağlık tesislerinin çoğu mayedeki adaletsisermayede hak ettikda ihtimal yoktur.” döner sermaye ödeye- zliğin ortadan leri ücreti alabilmeleri dolayısıyla, bugün her mez hale gelmiştir. Mi- kaldırılması, daha adil için gerekli düzenalanda kadın sayısının adını dolduran Döner ve adaletli bir sistemin lemeler bir an önce artıyor olması, değişim Sermaye yönetmeliği inşa edilmesi için mü- yapılmalıdır.”

A

Döner Sermayenin Cenaze Namazı Kılındı!

Seyfettin UYGUN’un Haberi Sayfa 5’te

İnsan Hakları Derneği Hatay Şubesi Şube Örgütlenme Sekreteri Murat Açıkgöz, 3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla mesaj yayınladı:

Haber Sayfa 7’de

ERKEN SEÇİM SİYASİ PARTİLERİN GÜNDEMİNDEN DÜŞMELİDİR

ATAYURT Haber Merkezi

Engelli bir yaşamın engelleri! Neval ALTINÖZ’ün Haberi Sayfa 4’te

H


Atayurt Haber

2

5 ARALIK 2019 PERŞEMBE

İyi Parti Belediye Meclis üyesi Mimar Tuğba Ölmez, Kurumsal Belediyecilik ilkelerinin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda yazılı bir önerge verdi:

Defne Kaymakamı Nevzat Şengök ile Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Kıbrıs Gazilerine madalyalarını verdi.

Belediyelerde Katılımcı Ve Şeffaf Bir Anlayış Hakim Olmalı

Kıbrıs Gazilerine Defne Kaymakamı Ve Belediye Başkanından Madalya ATAYURT Anıl Ozan SABANCI

3 gazi yakınına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından hazırlanan Milli Mücadele Madalyası ve Beratını Defne Kaymakamı Nevzat Şengök ile Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel tarafından takdim edildi.

K

uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatına katılan, Defne ilçesinde ikamet eden 6 gazi ile

ATAYURT Sedat İSKENDEROĞLU

belediye yapısında bazı değişiklikler yapılmasına da ihtiyaç olduğunu belirterek şu örtyol Belediye önerilerde bulundu: Meclisinin Aralık ayı “ Bu hedeflere ulaşabilmek toplantısında gündem dışı söz amacı ile yerel yönetimlerin alan İyi Parti Belediye Meclis yapılarında belli farklılaşmalar üyesi Mimar Tuğba Ölmez, Ku- olmalıdır. Bu anlayışlarını halka rumsal Belediyecilik ilkelerinin aktarabilmek adına bazı uyguhayata geçirilmesi gerektiği lama araçlarına başvurulmalıdır. konusunda yazılı bir önerge İlçemiz için katılımcı, hesap verdi. verebilir, denetlenebilir şeffaf ve Dörtyol’ un katılımcı, hesap vatandaş memnuniyeti yönetim verebilir, denetlenebilir şeffaf ve anlayışla yönetilmesi en büyük vatandaş memnuniyeti hedef isteğimdir. Bu doğrultuda: alınarak yönetilmesinin en 1) Gelir ve giderleri vatanbüyük isteği olduğunu belirten daşın görebilmesi için, belirli İyi Parti Belediye Meclis üyesi periyotlarda belediye önündeki Mimar Tuğba Ölmez, önerpanoda ve belediyenin kendi gesinde şunları dile getirdi: internet sayfasında ilan “ Yerel yönetimler, yerel edilmesi. halkın istek ve ihtiyaçlarını yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş kurumlardır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde, halkın memnuniyetinin ne derece sağlanabildiği ve vatandaş odaklı bir hizmet sunumu ile gerçekleştirilebilmesidir. Halkın, belediyeye verdiği vergilerin çarçur edilmediğini göstermek ve ilçemizle ilgili alınan kararların nasıl ve ne şekilde alındığına şahit olması gerekmektedir.” İyi Parti Belediye Meclis üyesi Mimar Tuğba Ölmez,

D

Bahçeşehir Koleji Hatay Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Abdullah Akif Çelikkaya İstanbul’ da gerçekleşen 2. Bahçeşehir Koleji Matematik Olimpiyatlarında Türkiye 2.si oldu.

2) İhaleler başından sonuna kadar canlı olarak sosyal medyada ve yine belediyenin kendi internet sayfasında yayınlanması. 3) Belediye personellerin kapılarının çıkartılması hatta mekânlar uygunsa her bölümün kendi içinde tüm duvarlarının kaldırılıp büyük bir odada toplanması. Bu uygulamalar doğrultusunda kurumsal belediyecilik ilkeleriyle, belediye olan güvenin pekişeceğini, başkanlık makamının, belediye müdür ve personellerin hatta meclis üyelerine olan güvenin daha da artacağı inancındayım. Gereğinin yapılmasını talep ederim.”

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte meydana gelebilecek afet ve sel taşkınlarına karşı hızlı ve zamanında çözüm üretmek için tüm birimleriyle ortak hareket ediyor.

Bahçeşehir Koleji Matematik Olimpiyatlarında Türkiye 2.Si Oldu Büyükşehir Ekipleri Kış Mevsimine Hazır ATAYURT Haber Merkezi

Türkiye genelinde 123 kampüsten ön elemeden geçerek ahçeşehir Koleji seçilmiş başarılı 250 Hatay Kampüsü lise öğrencisinin Fen ve Teknoloji Lisesi katılımıyla gerçekleşen 10. Sınıf öğrencisi Ab- 2. Matematik Olimpiydullah Akif Çelikkaya atlarına, Bahçeşehir İstanbul’ da gerçekKoleji Hatay Kampüsü leşen 2. Bahçeşehir Fen Ve Teknoloji Lisesi Koleji Matematik matematik öğretmeni Olimpiyatlarında Nihat Güzel önderTürkiye 2.si oldu. liğinde katılım sağladı.

B

10. Sınıf öğrencileri Abdullah Akif Çelikkaya, Ada Yıldız, Asya Cemali, Koray Kadıoğlu ve Onat Deveci olimpiyatlara okul dışı zamanlarda farklı çalışmalar yaparak hazırlandılar. Bu hazırlık sürecini başarı ile tamamlayan öğrencilerden Abdullah Akif Çelikkaya yaklaşık 250

başarılı öğrenci arasında Türkiye 2. Si olmaya hak kazandı. Olimpiyatlarda amaç Matematik dersinde farklı bakış açıları ve muhakeme kurma becerileri olan öğrencilerin matematiksel yetkinliklerini geliştirmeye katkıda bulunmak. Öğrenciler sınavda zorluk derecesi yüksek

olan problemler, geometri-mantıkmuhakeme soruları, algoritmik düşünme becerilerini ölçen sorularla karşılaştılar. Bu zorlu sınavda Türkiye 2. Si olan Abdullah Akif Çelikkaya, Bahçeşehir Üniversitesi’ nden %50 oranında eğitim bursu ve çeşitli ödüller kazandı.

ATAYURT Haber Merkezi

H

atay Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte meydana gelebilecek afet ve sel taşkınlarına karşı hızlı ve zamanında çözüm üretmek için tüm birimleriyle ortak hareket ediyor. 1-2 Aralık tarihlerinde özellikle İskenderun’ da yağan yoğun yağmur sonrası teyakkuza geçen Büyükşehir ekipleri, Afet Koordinasyon Merkezi’ ne ulaşan çağrılara ivedilikle cevap verdi. 112 amirliğine ulaşan ihbarlara Zabıta, Fen İşleri ve İtfaiye daire başkanlıklarına bağlı birimler ve HATSU ekip-

leriyle müdahale eden Büyükşehir, vatandaşların mağdur olmaması için adeta seferber oldu. Yağışın devam ettiği süre zarfında 7 mesken ve iş yerinde 5 motopomp ve 10 dalgıç pompa ile su tahliyesi gerçekleştiren Büyükşehir İtfaiye ekiplerine HATSU Genel Müdürlüğü ekipleri; 2 vidanjör, 2 kılavuz ve 2 pikap ile eşlik etti. Zabıta ekiplerinin de 5 araç ve 10 personel ile teyakkuzda olduğu

gecede Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de yağış sebebiyle hasar görmüş yol ve kaldırım gibi alanlarda keşif ve onarım çalışması yaptı. Kış mevsimi süresince yağabilecek yoğun yağışlara karşı tüm birimleriyle hazır olduğunun mesajını veren Büyükşehir ekipleri, şehirde bulunan yağmur mazgallarının içinin ve çevresinin temiz tutulması konusunda vatandaşları uyardı.

KAYIP Antakya Şükrü Kanatlı Vergi Dairesinde 366 794 78 314nolu sicilde kayıtlı 167501-167550 sayıları arasındaki Sevk İrsaliyesi cildi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Ecevit BAHÇECİOĞLU (Yusuf Oğlu)


T

ürkiye’ de son on yıldır, hep erken seçim tartışmaları, seçim bittikten bir gün sonra başlar. Nedeni ise sistemin yönetilemez olduğundan kaynaklandığını düşünüyorum. Erken seçim isteyenlerin de programlarında çok değişiklik yok ama olsun bir tartışma açar ve halka bir şeyler söylemiş olurlar. Erken seçim tartışmalarında AKP “ Karşıyım” MHP “ İstemiyoruz” CHP ise “ zamanında olacak” diyerek noktayı koydular ama tartışma neden yapılmaktadır? Seçim daha bir yıl önce yapıldı. Daha seçimlere 4 yıl bulunmaktadır. AKP Açısından bakılırsa, neden risk alsın? Hele, hele yerel seçimlerde ciddi bir yenilgi aldıktan sonra “ hadi bir kere daha güreşelim” diyeceğini sanmıyorum. 4 Yıl varken, bir yıl önce

Atayurt Haber sıkıntı yaşadığı seçimleri yapmasının anlamı yoktur. PKK ve onun siyasi partisi HDP dışında erken seçim tartışmasına evet diyen çıkmaz. Nedenleri çok açıktır. Daha önce bu siyesi parti AKP ile açılımlar, ittifaklar yaşadı. Şimdilerde ise CHP ile yaşamaktadır. Sanıyorum, eski mutlu günlerine geri dönmek niyetini taşımaktadır. Doğu bölgesindeki belediye başkanlarının PKK ile bağlantısı yüzünden görevlerinden alınan belediye başkanları bulunmaktadır. Ayrıca Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde 3 ayı aşkın Diyarbakır anneleri “ çocuklarımızı istiyoruz” nöbetleri, diğer taraftan hendek hareketleri, Afrin, Zeytin Dalı ve en son “ Barış pınarı” operasyonları PKK’ yı bitirme noktasına getirmiştir. PKK artık örgüte adam

3

ABD tarafından “ umut” olabilir mi? Dikkat edilirse ABD her ERKEN SEÇİM SİYASİ sıkıştığında birçok ülkede “ kaos” PARTİLERİN planını gündeme sokmaktadır. ABD her yenilgisini yeni bir kaos çıkartarak GÜNDEMİNDEN telafi etmeye çalışmaktadır. DÜŞMELİDİR Kaos ortamında sürüklenen ülkeler önce bir ekonomik krizle başlıyor bulmakta zorlanmaktır. Bu anlamda daha sonra silahlı çatışmalarla devam bu hareketlerin ve tartışmanın bitmesi ettiriliyor. Çin’ in Hong Kong böliçin “ erken seçim” istediğini gesindeki seçim sonra ABD işbirlikçidüşünüyorum. leri açıktan Trump fotoğrafları ve ABD Erken seçim ABD Planı olamaz bayrakları ile yürüdüler. Bu kışkırtmı? Çin’ in bir bölgesinde, İran, Lüb- maların başka adresi olabilir mi? nan ve Irak’ taki “ kaos” kışkırtTürkiye’ de derin bir ekonomik kriz malarını değerlendirmek gerekiyor. yaşamaktadır. Ufukta çözüm nokYine AKP’ den kopan ve ABD ile tasında bir sonuç alacak çalışmada birlikte hareket eden yeni partiler gün- gözükmüyor. Özellikle Asgari ücretdemdedir. Bu siyasi partilerin lerin ne olacağı? Çiftçilere ödenecek gücünün ne olduğunu bilmiyoruz ama destek akçelerinin ne olacağı? İşten erken seçim tartışmaları ile kurulursa atılanların durumu, derken halkın Hüseyin GÜLER

5 ARALIK 2019 PERŞEMBE

bütün kesimi sıkıntı ve fakirlik içindedir. Yeniden seçim meselesi yerine bütün siyasi partilerin yan, yana gelip, ortak bir çözüm meselesini konuşmalıdır. Bu mesele AKP’ nin sorunu ya da CHP’ nin sorunu değildir. Bu meseleyi doğru okumak gerekir. Siyasi partilerin yapacakları hatalar, çıkmazlar, Türkiye için pahalıya mal olmaktadır. Halk geçim derdinde iken sen siyaset yapar gibi görünmen, çözümsüzlüğün ayıbını örtmenin dışında bir hareket değildir. Sokaktaki insan meseleye siyasi partilerimiz gibi bakmıyor. Ekonomik kriz konusunda, güvenlik meselesinde çözümün olduğunu söylemekte ve bütün siyasi partilerin hakikatler temelinde siyaset yapmalarını istemektedir.

Önceki gün düzenlediği basın toplantısında, Basın mensuplarına yaptıkları tüm çalışmaların belgelerini göndereceğini söz vermesine rağmen, İngilizce yazılı bir doküman ile DOĞAKA’ nın ATSO’ nun binasına talip olduğu dilekçesini gönderdi:

Yalancı

Hikmet Çinçin ATAYURT Seyfettin UYGUN

yaklaşık 8 milyon Avroluk hibeden Mobilya atölyesine aldıkları makinalarla ilgili belgeleri göndereceğini ve ntakya Ticaret ve Sanayi Odası konuşmasında açıkça çalışmayan 650 Başkanı ve ABİGEMA.Ş’ nin bin Avro değerinde makine aldıklarını Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet itiraf eden Hikmet Çinçin, tüm alımlarla Çinçin, ilgili belge gönderileceğinin sözünü Basın mensuplarına ABİGEM’ le il- verirken, dün sadece İngilizce yazılı gili söz verdiği belgeleri göndereceğini bir metin ile DOĞAKA’ nın inşaatı yeni söylemesine rağmen göndermedi. tamamlananATSO’ nun binasına talip Basın toplantısında, ABİGEM’ e olduğuna ilişkin yazıyı gönderdi. Avrupa Birliği fonundan sağladıkları Basın toplantısında yaptıkları tüm

A

alımların hesabını vereceklerini dile getiren ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, verdiği sözlerine yerine getirmeyip yalan söylerken, ABİGEM’ e almış oldukları makinaların şartnameye uygun olmadığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Basın toplantısında, Çalışmayan makinalar konusunda açıkça 650 bin Avro harcadıklarını dile getiren Hikmet Çinçin, “ Avrupa Birliği fonları yıl sonunda kullanılmaması halinde geri

çekileceğinden ve Hazineyle karşı karşıya kalmamak için 650 bin Avro değerinde çalışmayan makinalar aldık. Bu makinaları bize veren firma Antakya Ticaret ve Sanayi Odasına bir minübüste bağışta bulundu. Çalışmayan makinalar için hukuk sürecini başlatacağız. Çalışmayan makinaları bize veren firmayı dava edeceğiz. Bunun için 165 Avroluk yeni makina aldırdık” itirafında bulunmuştu.

Vali Rahmi Doğan, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Vali Doğan’a Nezaket Ziyareti ATAYURT Haber Merkezi

V

ali Rahmi Doğan, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyeti kabul etti. İskenderun Valilik çalışma

ofisinde gerçekleşen ziyarette Vali Doğan, Başkan Fatih Tosyalı, Genel Başkan Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirleri ile bir süre sohbet etti. Başkan Tosyalı ve Genel Başkan Kaan ise, Vali Doğan’ a nazik kabulünden dolayı teşekkür ettiler.


4

Atayurt Haber

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları(HATMEK)’ in kurslarını tamamlayan kursiyerler, hünerlerini düzenlenen sergiyle gözler önüne serdi.

5 ARALIK 2019 PERŞEMBE

İnsan Hakları Derneği Hatay Şubesi Şube Örgütlenme Sekreteri Murat Açıkgöz, 3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla mesaj yayınladı:

Engelli bir yaşamın engelleri!

ATAYURT Neval ALTINÖZ

HATMEK’te Emek Dolu Günler

ATAYURT Haber Merkezi

Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları(HATMEK)’ in er yaş grubun- kurslarını tamamlayan dan vatandaşın kursiyerler, hünerlerini onlarca kurstan ücretsiz düzenlenen sergiyle göfaydalandığı, kişisel ve zler önüne serdi. mesleki gelişimlerine HATMEK konferans katkı sunduğu Hatay salonunda düzenlenen

H

serginin açılışını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Büyükşehir Meclis Üyesi Av. Murat Hayzaran, Büyükşehir daire başkanları, kursiyerler, sanatseverler ve vatandaşlarla birlikte

gerçekleştirdi. HATMEK’ in Antakya’ daki merkezinde eğitim alan kursiyerlerin yaptığı kâğıt rölyef, tezhip ve heykeller ile birlikte genç ressam Alara Dodurka’ nın solo resim sergisini konuklarla birlikte gezen Başkan Savaş, el emeği göz nuru sanat ürünlerini ortaya koyan herkese teşekkür etti. Yapılan çalışmalarla yakından ilgilenen Başkan Savaş, sanatın Hatay’ daki gelişimi ve devamlılığı için çaba harcamaya devam edeceklerini belirtti. Birbirinden güzel sanat ürünlerinin yer aldığı sergi 5 Aralık Perşembe gününe(bugün)kadar kapılarını herkese açık tutacak.

İ

nsan Hakları Derneği Hatay Şubesi Şube Örgütlenme Sekreteri Murat Açıkgöz, 3 Aralık’ ta takvimlere haksızlık yapılmamak için engelliler gününün yad edildiğini öne sürdü. 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Murat Açıkgöz, “ Engelli bir yaşamın engelleri” ni şöyle dile getirdi: “ Sizin gözleriniz var gökyüzünü gören, benim yüreğim var gökkuşağının renklerini bilen. 1992 yılında Birleşmiş Milletler aldığı bir kararla, 3 Aralık gününü “ Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan etti. Bu kararın ardından BM İnsan Hakları Komisyonu 5 Mart 1993 tarihli ve 1993/29 sayılı bildirisi ile üye ülkelerce 3 Aralık gününün “ engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması” amacıyla tanınmasını istedi. Ve o günden beri, 3 Aralık “ engelliler günü” olarak bilinmektedir. Bu ülkede hep yaptığımız gibi 3 Aralık geldiğinde

takvime haksızlık yapmamak adına yaptığımız birkaç konuşma ile yâd ettiğimiz engelliler gününde yine bir konuşma yapacağız hepimiz bulunduğumuz koltuklarda ve gayet sağlıklı ve hep sağlıklı olacağımıza dair güçlü bir inançla… Kentsel dönüşümle yeniden yapılan binaların önündeki kaldırımlar işgal edilmektedir. Kaldırımlara konulan saksılar, engellilerin kullandığı kaldırımların geçit yerlerine park edilen araçlar. Engellilerin kullanamadığı mekanlar.. Braille alfabesi ile fatura göndererek engelliler adına çok büyük bir özveride bulunduğunu düşünen yetkililer, kaldırımlar, otobüsler, yollar, trenler, sokaklar… Hala engel tüm engellilerin önünde. Farkında mısınız? Evlerine, kan bağı ile bağlı olduğu aile bireyleri arasına hapsolmuş engellilerin yaşam alanlarının bu ülkede ne kadar olduğunu bir düşünelim önce ve sonra da toplumun tüm bireyleri olarak bu sorunu ne kadar sahiplendiğimizi… Acımak bir insana yapılabilecek en büyük haksızlıkken

bir sosyal sorumluluk gibi herkeste aynı davranış ve aynı tepki. Oysa engel dediğimiz şey hepimiz için pusuda bekleyen tehdittir. Acıyarak, yok sayarak, gözlerimizi başka tarafa çevirerek engeli aşamayız. Bilinmelidir ki, insanlar sadece 3 Aralıkta engelli değil. İnsanın görmemesi, duymaması, yürüyememesi dışarıya çıkmasına ve hepimiz gibi yaşamasına neden engel olsun ki. Sonuçta insan yürekle ve bilinçle insandır. Gözle, kulakla, ayakla değil. Unutmayalım ki, bulutların şeklini bilemeyebilirler ama aynı yağmurda ıslanıyoruz. Aynı gözyaşlarıyla ıslanıyoruz birimiz koşamasak da. Toplumun engelliler ve yaşadıkları sorunlar konusunda duyarlılığını arttırmak, bilgi ve farkındalıklarını geliştirmek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Dünya engelliler gününde, gerçek engelin bilgisizlik ve bencillik olduğunu unutmadan, engelleri kaldıralım tüm engellilerin önünden. Unutmayalım ki engellilerin sorunu insan hakları sorunudur.”

Hatay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Riyat Boz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı:

Bugün Engellilerin Eğitim, Sağlık, Rehabilitasyon, İstihdam, Sosyal Ve Toplumsal Hakları Büyük Engellemelerle Karşılaşıyor ATAYURT Neval ALTINÖZ

H

atay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Riyat Boz, günümüzde engellilerin eğitim, sağlık, rehabilitasyon, istihdam, sosyal ve toplumsal haklarının büyük engellemelerle karşılaştığını iddia etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Riyat Boz şu ifadelerde bulundu: “ Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık bir farkındalık yaratma ve engellenmekten kaynaklanan sorunlarla yüzleşme günüdür. Bugün engellilerin eğitim, sağlık, rehabilitasyon, istihdam, sosyal ve toplumsal hakları büyük engellemelerle karşılaş-

maktadır. Ancak engelli bireylerin anayasadan, yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarının karşılanması devletin ve toplumların sosyal hukuk devleti olmasının, vatandaşlarının eşitliğini gözetmesi yükümlülüğünün ve nihayetinde İnsan haklarına saygının bir gereğidir. İçinde bulunduğumuz dönemde başarısızlığın, dışlanmışlığın nedeni engelli olmak değil, engellenme durumudur. Günümüzde engellilere gereken önemi vermek ve onların yanında medeniyetin şartlarındandır. Bunun için üzerimize düşen sorumlulukları en iyi bir şekilde yerine getirerek kamuoyunu Hatay Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Derneği olarak farkındalığa davet ediyoruz.”

KONGREYE ÇAĞRI Cumhuriyet Halk Partisi Defne İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi 22.12.2019 Pazar günü saat 09.00’ da Bostancık Mahallesi-Gözde Düğün Salonu’ nda aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, aynı gün, aynı yerde, saat 11.00’ de çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur. ALİ KEMAL YEŞİLOĞLU CHP Defne İlçe Başkanı GÜNDEM: 1 - Açılış ve Yoklama 2 - Kongre Divanının Seçimi 3 - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 - Faaliyet ve Hesap Raporlarının Sunumu, Görüşülmesi, Onaylanması ve Aklanması 5 - Başkan Adaylarının Konuşması 6 - Seçim: İlçe Başkanı - İlçe Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri - İl Kongre Delegeleri Seçimi 7 - Dilek ve Temenniler 8 - Kapanış


5 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Atayurt Haber

5

Hatay Defne Engelliler ve Gönüllüler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla dayanışma gecesi düzenledi:

Defne Engelliler Derneği’nden Muhteşem Dayanışma Gecesi

ATAYURT Seyfettin UYGUN

dayanışma gecesine Defne Engelliler ve Gönüllüler Dernek Başkanı Fırat Yılmaz ve yönetimi, 014 yılında kurulan Hatay Defne Muhtarlar Dernek Başkanı Defne Engelliler ve GönülMuhsin Demirel, Aşağıokçular Malüler Derneği 3 Aralık Dünya Enhalle Muhtarı Hüsameddin Uzun, gelliler Günü dolayısıyla dayanışma çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcigecesi düzenledi. leri, özel bireyler ve çok sayıda davYoğun bir katılımın sahne olduğu etli katıldı.

2

Gecede kısa bir konuşma gerçekleştiren Defne Engelliler ve Gönüllüler Dernek Başkanı Fırat Yılmaz derneğin kuruluşundan bu yana katkı sağlayan herkese teşekkür ederek sunulan katkıların artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Defne Engelliler ve Gönüllüler Derneğine daha fazla gönüllünün katkı sunmasının bir çok engelli bireyin yüzünü güldüreceğini sözlerine ekleyen Başkan Fırat Yıl-

maz derneğe katkı sunanlara plaket takdiminde bulundu. Plaket töreninin ardından özel bir rehabilitasyon merkezine kayıtlı özel bireyler çeşitli gösteriler sunarak geceye katılan davetlilerden büyük alkış aldı. Gece ilerleyen saatlere kadar piyanist şantör Mehmet Polat’ ın müzik ziyafetiyle devam etti. Geceye katılan konuklar özel bireylerle birlikte doyasıya eğlenme fırsatı buldu.


6

Atayurt Haber

Antakya Belediyesi Mahfel Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Aile Danışmanlığı hizmeti devam ediyor.

5 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Antakya Belediyesi gönül belediyeciliği hizmeti çerçevesinde mobil çorba ikram aracı ile ücretsiz çorba dağıtım hizmetine devam ediyor.

Aile Danışmanlığı Hizmeti İle Bireylere Kişisel Ve Ailesel Sorunları Çözmeye Destek Veriliyor

Mobil Çorba İkram Aracı Her Gün Farklı Bir Noktada ATAYURT Haber Merkezi

Sosyolog Sibel Hersanlıoğlu tarafından danışmanlık hizmeti ntakya verilirken, bu ailelere; Belediyesi anne-baba ilişkisi ve Mahfel Sosyal Tesisleri iletişim problemleri, içerisinde bulunan anne-baba ile çocuk Sosyal Yardım İşleri ilişkileri, çatışmalar, Müdürlüğü boşanma süreçleri, bünyesinde Aile flört ve aldatma probDanışmanlığı hizmeti lemleri, bilinçli bir aile devam ediyor. olma ve aile içinde Antakya Belediye- yaşanabilecek olumsi’ nden konuyla ilgili suzluklar karşısında yapılan açıklamada çiftlerin davranış ve tuşunlar yer aldı; “ An- tumlarının nasıl olması takya Belediyesi gerektiği konusunda tarafından hayata uzman sosyolog geçirilen Aile Danıştarafından önemli bilmanlık hizmeti aile gilendirmelerde busorunlarını çözmekte lunuluyor.Toplum ruh zorlanan vatandaşlara sağlığını korumak ve umut ışığı olmaya güçlendirilmesine devam ediyor.Bugüne destek sağlamak dek birimimize başvur- amacıyla kurulan Aile muş olan binlerce ail- Danışmanlık Hizmet eye konusunda uzman Merkezi mevcut

A

ailelerin bütünlüğünü korumanın yanı sıra aile olmaya hazırlanan genç çiftlere nikah öncesinde de danışmanlık hizmeti sunuyor. Bunun yanı sıra toplumda çeşitli olumsuzluklarla karşılaşmış, dışlanmış, tacize yada şiddete uğramış genç kızlara da psikolog desteğinde danışmanlık hizmeti verilerek topluma kazandırılmaya, aileleri ile ilişkilerinin düzelmesine gayret gösteriliyor. Antakya Belediyesi olarak aile bütünlüğünü korumaya yönelik yürütülen hizmetimiz bundan sonraki süreçte de aynı titizlikle devam edecek.”

devam ediyor. Mobil Çorba İkram Aracı her gün farklı noktalarda vatanntakya daşlara sıcak çorba Belediyesi ikramında bulunuyor. gönül belediyeciliği Antakya Belediyesi hizmeti çerçevesinde Çorba Evi tarafından mobil çorba ikram hazırlanan sabah çoraracı ile ücretsiz çorba bası, çorba evinin yanı dağıtım hizmetine sıra mobil ikram aracı ATAYURT Haber Merkezi

A

Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin 95 mahallesinde yürüttüğü hizmetler ile Antakya’ yı layık olduğu hizmetlere kavuşturuyor.

ile vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet sunuyor. Antakya Belediyesi’ nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; “ Mobil Çorba Aracımız her gün okul önlerinde, hastanelerde, çarşı bölgelerinde, semt

pazarlarında, sanayi bölgelerinde, öğrencilerimize, hasta yakınlarımıza, esnafımıza ve dileyen tüm hemşerilerimize ücretsiz olarak ikramda bulunuyor. Yürütülen hizmet kapsamında mobil çorba ikram aracımız son olarak

Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu öğrencilerine çorba ikramında bulundu.” Vatandaşlar bu güzel hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade ederek Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’ a teşekkürlerini ilettiler.

Antakya Belediyesi Bitki Üretim Merkezi’nde ‘ Yemyeşil Bir Antakya’ için bitki üretimine devam ediyor.

Antakya Layık Olduğu Yol Hizmetlerine Kavuşuyor Bitki Üretim Merkezi’nde Çalışmalar Devam Ediyor ATAYURT Haber Merkezi

A

ntakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin 95 mahallesinde yürüttüğü hizmetler ile Antakya’ yı layık olduğu hizmetlere kavuşturuyor. Antakya Belediyesi’ nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’ ın talimatları doğrultusunda çalışmalarına hız kazandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Antakya’ nın 95

mahallesine yepyeni çehre kazandırmayı hedefliyor.Açıklamaya göre asfalt ağırlıklı olmak üzere tüm şe-

hirde yol çalışmaları aralıksız yürütülüyor. Açıklamanın devamında son olarak yapılan hizmetler şöyle

sıralandı; Narlıca Mahallesi’ nde yol açma, malzeme serme ve zemin düzenleme çalışmaları Kuzeytepe Mahallesi’ nde ihtiyaç görülen noktalarda asfalt yol yapım, onarım ve iyileştirme çalışmaları Saraykent Mahallesi’ nde yeni yol açma, malzeme serme ve zemin düzenleme çalışmaları Cebrail Mahallesi’ nde yol tesfiye ve zemin düzenleme çalışmaları

ATAYURT Haber Merkezi

ağaç, süs bitkisi ve çalı bitkisi üretiyor, bakımını yapıyor ve ntakya bunları şehrimizin 95 Belediyesi Bitki mahallesinde sorumluÜretim Merkezi’ nde luk alanımızda bulunan ‘ Yemyeşil Bir Anparklara, yeşil alanlara takya’ için bitki üreve kaldırımlara ekiytimine devam ediyor. oruz. Bitki Üretim ve Antakya BelediyeBakım Merkezi si’ nden konuyla ilgili içerisinde bir adet yapılan açıklamada küçük idari ofis, suşunlar yer aldı; “ Anlama sistemleri, tel takya Belediyesi olarak örgüyle çevrili üretim şehrimizin daha yeşil alanı yer alıyor. olmasını çok önemsiyAntakya Belediyesi oruz. Bu önem doğrul- Bitki Üretim ve Bakım tusunda 1. Etap Toki merkezi ile pek çok Konutları arkasında belediyenin satın alma bulunan belediyemize yöntemi ile temin ettiği ait yaklaşık 10 dönümlük genişliğe sahip alanda Bitki Üretim ve Bakım Merkezi çalışmalarına devam ediyor. Söz konusu alanda şehrimize daha güzel bir görünüm katmak, daha çok yeşil alan oluşturmak amacıyla binlerce

A

tüm bitki, ağaç ve çalıları kendi üretimimiz ile elde ederek belediyemizin ekonomisine büyük oranda katkı sağlıyoruz. Bununla beraber şehrimizin daha güzel bir görünüme kavuşması, yeşil alanların çoğaltılması, bitkilerin ve ağaçların bakımının yapılması kolaylaşıyor. Çelik üretim yöntemi, fide ve fidan yöntemleri ile üretimi gerçekleştirilmekte olan bitki ve ağaçlar son teknoloji sulama sistemlerimiz ile doğal

yöntemlerle yetiştiriliyor. Akasya, Çınar, Turunç, Süs Eriği, Ihlamur, Ligusturm, Pitosporum, Taflan vb. yüzlerce çeşit bitki yetiştiriliyor. Bu doğrultuda, Park Bahçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bitki Üretim Merkezimizde sera hazırlıkları, yabancı ot temizliği ve doğal gübre atma işlemi gerçekleştiriliyor. Bitki Üretim Merkezimizde ‘ Yemyeşil Bir Antakya’ için çalışmalarımız devam ediyor.”


7

Atayurt Haber

5 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Bursa İl Teşkilatının Yalova’ da düzenlediği “ Genç Saadet Yaz Kampı” na katılarak, Suriye konusunda sunum yaptı:

TED Hatay Koleji öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nde Umut Damlaları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini ağırladılar.

TED Hatay Koleji Engelleri Kaldırdı

ATAYURT Haber Merkezi

ABD’nin İpiyle Kuyuya İnilmez

H

er insanın hayatta yapamadıkları var. Bu kimseyi engelli yapmaz.” Düşüncesiyle yola çıkan TED Hatay Koleji öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler

Günü’ nde, farkındalıklarını göstermek ve imkân verildiğinde her bireyin hayata dâhil olabileceğini kanıtlamak adına, Umut Damlaları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini ağırladılar. Güne Seramik, sabah sporu,

dans ve eğitsel oyunlar ile başlayan misafirler daha sonra masa tenisi ve basketbol maçı yaparak öğle yemeklerini yediler. TED Hatay Koleji öğrencileri kaynaşma ve kaynaştırmanın tanımını misafirleri ile birlikte özümsediler.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Euro Cup D Grubu’nun son maçında Rus temsilcisi Enisey’i ağırlayacak.

ATAYURT Haber Merkezi

S

aadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, ABD’ nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini söyledi. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Bursa İl Teşkilatının Yalova’ da düzenlediği “ Genç Saadet Yaz Kampı” na katılarak, Suriye konusunda sunum yaptı.Doç. Dr. Necmettin Çalışkan,

Saadet Partisi Gençlik Kolları yeni dönem çalışmaları için Yalova Armutlu’ da düzenlediği eğitim kampında Suriye meselesi üzerinden dış politika konusunda konuştu. Suriye operasyonlarının terör sıkıntısını def etmek için yapılması gerektiğini ancak, Suriye harekatları üzerinden siyasi rant elde etme çabasını eleştiren Çalışkan, “ Keşke bugünlere gelinmeseydi de hem Erbakan hocanın 2003 yılında yaptığı

konuşma hem Saadet Partisi heyetinin savaşın başladığı ilk yıllarda Suriye ziyaretindeki ikazları dikkate alınsaydı” dedi. Doç. Çalışkan Erbakan Hoca’ nın 2003 yılında dış meseleleri ele aldığı konuşmasını hatırlatarak Erbakan hoca o yıllarda “ siz meseleyi Suriye mi sanıyorsunuz” ? Diyerek bizi uyarmıştı. Suriye’ yi hedef alıp yuttuktan sonra sıranın Türkiye’ ye geleceğinin altını çizerek

vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasını Siyonizm’ in talimatı olarak değerlendirmesine herkes çok şaşırmıştı ancak daha sonra haklı olduğu ortaya çıktı.Suriye’ nin kolay lokma haline getirilerek ABD ve İsrail’ e maşa olacak, jandarmalık yapacak, İsrail’ e koridor olacak bir devletin kurulma çabası olduğunu belirten Çalışkan, Ortadoğu’ nun kan revan haline getirilerek Büyük Ortadoğu Projesi’ nin gerçekleştire-

ACİL SATILIK PARSEL Dursunlu Yolu Üzeri Köprüsü Civarı İki Yola Bakan Köşe Başı (Ana Yol ve Arka Cadde) 688 m2’lik İfrazlı Parsel Sahibinden Satılıktır. İrtibat:

0541 575 87 75 - 0553 481 04 18

bilmesine yönelik adımlardır bunlar” diye konuştu. ABD’ den den bize dost olmaz diyen Çalışkan, “ ABD’ nin ipiyle kuyuya inilmez. Onlara güvenilmez, ancak hükümet güvenerek anlaşmalar yapıyor neticede aldanacaklar.Türkiye, ABD ile değil Suriye, İran Rusya gibi bölge ülkeleriyle iş birliğine girmesi lazım. Ancak bu şekilde Suriye konusunda neticeyle ulaşılabilir” şeklinde konuştu.

Meleklerin Rakibi Enisey ATAYURT Spor Servisi

Grubu’ nun son maçında Rus temsilcisi Enisey’ i ağırlayacak. atay Büyükşehir Rakibini yenerek Belediyespor grubunu lider tamamlaKadın Basketbol mak isteyen Hatay’ ın Takımı, Euro Cup D Melekleri’ nde hedef

H

mutlak galibiyet. 5 Aralık Perşembe günü (bugün) Antakya Spor Salonu’ nda oynanacak mücadele saat 18.00’ de başlayacak.

METYÜ MOTOR

Honda Yetkili Bayii Michelin Lasik Bayi - Motor Kask ve Ekipmanları Özen Motor Bayiliği - Motul Yağ Yetkili Bayi Mithat KAZAN 535 545 29 59

Tel: 0326 513 05 74 Çiğdede Mah. Sivas Şehitleri Cad. No: 149 Samandağ

www.atayurtgazetesi.com.tr Günlük Siyasi Gazete / Yerel Süreli Yayýn Kurucusu ve Ýmtiyaz Sahibi

Ahmet ABDULLAHOÐLU Genel Yayın Yönetmeni : Serdar İBRAHİMOĞLU Yazýiþleri Müdürü : Erhan UNAY Genel Yayın Koordinatörü : Seyfettin UYGUN Genel Müdür : Neval ALTINÖZ Foto Muhabiri : Anıl Ozan SABANCI Muhabir : Tuba ÖNMEN Kuruluþ Tarihi : 06/Ocak/1997 Adres : Silahlý Kuvvetler Cd. Beyluni Azar Ap. 2/5 Haber Merkezi Tel.: 213 58 33 Antakya /HATAY e-mail: info@atayurtgazetesi.com.tr atayurt_gazetesi@hotmail.com ......................................................... Fiyatý: 75 Kuruþ (KDV dahil) Abone - Yýllýk : 300 TL. 6 Aylýk : 200 TL. Dizgi : Atayurt Bilgi Ýþlem Merkezi Silahlı Kuvvetler Cd. Beyluni Azar Apt. 2/5 Baský: Deniz Ofset Matbaacılık Küçükdalyan Mah. Atatürk Cad. No:11 ANTAKYA/HATAY Matbaa Tlf: 0326 216 63 11


Sessiz çoğunluğun sesi

Atayurt www.atayurtgazetesi.com.tr

GÜNLÜK SÝYASÝ GAZETE

YIL : 23 e-mail: info@atayurtgazetesi.com.tr

5 ARALIK 2019 PERŞEMBE

SAYI : 6720

Fiyatı 75 Kuruş

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, eski Başkan Mithat Nehir’ in imar planında Rant sağladıklarına yönelik iddialarına, “ Ben de kendisine hodri meydan diyorum isterse televizyona isterse radyoya çıksın isterse halkımızı toplayıp elindeki bilgi ve belgeleri kamuoyu ile paylaşsın” çağrısında bulundu:

Refik Eryılmaz’dan Mithat Nehir’e Hodri Meydan

ATAYURT hodri meydan restini Erdal YILMAZÇELİK çekti. Eski Başkan Mithat amandağ Nehir’ le Televizyon Belediye veya Radyo proBaşkanı Refik Eryılmaz gramına çıkabileceğini ile eski Başkan Mithat belirten Başkan Refik nehir arasındaki İmar Eryılmaz, “ Ben de planı tartışmaları kendisine hodri meydevam ederken, dan diyorum isterse Başkan Refik Eryılmaz, televizyona isterse

S

radyoya çıksın isterse halkımızı toplayıp elindeki bilgi ve belgeleri kamuoyu ile paylaşsın” çağrısında bulundu. 6 KASIM CUMA GÜNÜ BELEDİYE MECLİSİNDE İLÇEMİZİ İLGİLENDİREN KONULARI AÇIKLAYACAĞIM Başkan Refik Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Kasım Cuma günü (Yarın) saat 16’ da Belediye Meclisinde yapacağı toplantıya tüm Samandağ halkını davet eden Başkan Refik Eryılmaz, şu ifadelerde bulundu: “ Sevgili Samandağlı hemşehrilerim. Revize İmar planı ve sözleşmeli personel konusu başta olmak üzere ilçemizi ilgilendiren önemli

konuları Cuma günü Saat 16.00’ da Belediye meclis toplantısında kamuoyu ile paylaşacağız. Halkımızı toplantımıza bekliyoruz. Daha önce de açıkladım bir kez daha vurgulamak istiyorum, Revize imar planı bir önceki yönetim tarafından hazırlanmış ve 2017 yılında Turizm Bakanlığının onayına sunulmuştur. Bizim yönetimimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sayın Nehir’ in kendi dönemlerinde hazırlayıp Bakanlığın onayına sunduğu Revize imar planının tarafımızdan geri getirtilip 4 ay boyunca üzerinde oynama yaptığımız yönündeki iddiaları milletimizin aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Sayın Nehir, Revize İmar planında

vatandaşlarımızı mağdur edecek oynamalar yaptığımızdan emin olduğunu ifade etmektedir. Ben de kendisine hodri meydan diyorum isterse televizyona isterse radyoya çıksın isterse halkımızı toplayıp elindeki bilgi ve belgeleri kamuoyu ile paylaşsın. Hangi parselde hangi vatandaşımızı mağdur ettiğimizi ve hangi vatandaşımıza RANT sağladığımızı çıkıp açıklamasını ve bunu kanıtlamasını bekliyorum. Televizyona çıkmaktan bahsediyor; Televizyona çıkıp elindeki bilgi ve belgeleri açıklamasına engel olan mı var? Biz revize İmar planının kendi yönetimleri döneminde hazırlanıp Turizim Bakanlığına teslim edildiğini RESMİ BELGELERLE İSPAT ediy-

oruz. Kendisi bu resmi belgelerin doğru olmadığını iddia ediyorsa onu da çıkıp açıklasın? Bu resmi kayıtları isteyen herkese takdim etmeye hazırız. Bu konu ile ilgili ayrıntılı açıklamaları Cuma günkü meclis toplantısında halkımızla paylaşacağım. Biz Belediye yönetimi olarak çağdaş bir kent oluşturmak ve mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için üzerimize düşeni yapacağız. Sözleşmesi biten 21 personelimizin durumunu gelince; Halkımızın, Belediyemizin ve İlçemizin menfaatleri dikkate alınarak ihtiyaç noktasında gerekli hassasiyet gösterilmek suretiyle adil ve hakkaniyetli bir şekilde Meclis üyesi

arkadaşlarımızla birlikte durumu değerlendireceğiz. Herkes şunu çok iyi bilsin ki, Hiçkimsenin bireysel menfaatleri halkımızın genel menfaatlerinden üstün değildir. Başkanlığı döneminde işçi kıyımı yapanlar ve batırdıkları şirketlerinde emekçi-

lerin hakkını gasp edenler işçiye ihtiyacım kalmadı deyip yıllardır şirketlerinde çalıştırdıkları işçileri acımasızca ve insafsızca kapının önüne koyanlar bize işçi haklar dersi veremeye kalkışmasın. Onlara nacizane tavsiyem buradan size ekmek çıkmaz başka kapıya.”

Antakya Medeniyetler korosu, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde bu kez Samandağ ilçesinde sahne aldı

Medeniyetler Korosundan 3 Aralık Konseri

ATAYURT Erdal YILMAZÇELİK

D

ünyaca ünlü Antakya

Medeniyetler korosu bu kez Samandağ ilçesinde sahne aldı. 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla

Samandağ halkının karşısına çıkan Medeniyetler korosu, yine gönülleri mest etti. Medeniyetler korosu-

nun verdiği konseri Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ile Belediye Başkanı Refik Eryılmaz başta olmak üzere

ilçenin önde gelen yöneticiler ve vatandaşlar izlerken, Belediye Başkanı Refik Eryılmaz sosyal medya hesabın-

dan şu paylaşımı yaptı: “ 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon Merkezi tarafın-

dan organize edilen Medeniyetler Korosu Konseri Samandağlı vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleşti.”

Profile for ATAYURT GAZETESİ

05-12-2019  

05-12-2019  

Advertisement