Page 1

Gergadan iri gövdeli bir memelidir. Beş çeşit gergedan vardır, ikisi Afrika‛da diğerleri, Hindistan, Sumatra ve Endonazya'da yaşar, Asya‛da yaşayan gergedanlar yağmur ormanların da, Afrika‛da yaşayanlar savanalarda görülür. iki üç hatta beş ton olabilirler, yani bir Orka kadar ağırlardır, uzunluğu 3-4 m. arasındadır yani Misk Öküzü‛nden bile büyüklerdir. Bazılarının nesli tükenmiştir, bazıları yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çoğu otoburun aksine sürüler halinde yaşamaz fakat yanlız değillerdir, gergedan bekçisi adlı bir kuşla yaşar, iki boynuzu vardır beyaz gergadanın dudakları siyah gergedanınkinden daha geniştir. Ot yaprak ve tomurcuk yer, boynuzlarını kendini korumak için kullanır.

36 Gergedan27  

No Description

36 Gergedan27  

No Description