Page 82

80

Obbágy László „Kislétán a gk papnak hatása van a DISZ fiataljaira. A kivizsgálás most van folyamatban… Csengerújfaluban DISZ titkárnak a görög egyház kántorjának a fiát választották meg, aki teljesen a pap befolyása alatt áll, s így hatolt be a klerikális reakció a DISZ-be. Erre a jelenségre mint veszélyre felhívtam a DISZ megyebizottság figyelmét, hogy új, megbízható DISZ titkárt válas�szanak a faluban, mert csak akkor lesz erős, ütőképes DISZ ifjúság.”76

Dudás püspök egyre többet betegeskedik. Közel három évig teljesen vis�szavonul az egyházmegye kormányzásától. 1957. április 13. és 1958. március 28. között tüdejének gyógykezelésére Svájcban tartózkodik. Mi lehetett az oka, hogy Dudás püspök útlevelet kapott, illetve lehetőséget a külföldi gyógykezelésre? Egyrészt a legitimáció kísérlete: ha Dudást, akinek a gyógykezelését a Vatikán fedezte, kiengedik, ezzel jó pontot szerezhetnek a külvilág felé. Másrészt azt remélhették – és a későbbi történések ezt a feltevésünket igazolják is – , hogy Dudás távollétében meggyöngíthetik az aulát, lecserélhetik/becserélhetik az aulai szolgálatban dolgozó papokat, sőt ez a távollét a Püspöki Kar megfélemlítéséhez sem jön rosszul… (Ne felejtsük, hogy a Püspöki Kar megfélemlítése és tudatos szétzilálása folyik: Mindszenty József esztergomi érsek száműzetésben az amerikai nagykövetségen; Pétery József váci és Badalik Bertalan veszprémi püspök Hejcére internálva; székhelyéről vidéki kis faluba helyezve Szabó Imre esztergomi és Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspökök; Virág Ferenc pécsi megyéspüspök súlyos beteg.) – Horváth Jánosnak, az ÁEH elnökének Dudás püspök utólag ennyit ír: „Kötelességemnek tartom, hogy ismételten köszönetet mondjak Elnök Úrnak azért a jóindulatú segítségért, mellyel annak idején lehetővé tette számomra a svájci gyógykezeltetést, ami jelentékenyen hozzájárult egészségem megjavulásához.”77

Természetesen azért az egyházügyi megbízott „első kézből” is tájékozódik a püspök külhoni tevékenysége felől. Csáti megbízott így ír erről: A püspök „rövid beszélgetés alatt elmondta az Alpok szépségét, a különböző Flórák virágairól beszélt, elmondta azt is, hogy mennyire örült, hogy hazajöhetett már, mert akármilyen szép is volt az Alpok tája, ő úgy érezte, hogy itt a helye. Nagy előszeretettel beszélt az ajándékban kapott Volksvágen tipusu kocsijáról, mire azt mondta, hogy föltétlen szüksége lesz nem is annyira a hivatali munka, mint inkább egészsége fenntartása szempontjából. Beszélgetés 76 Baráth Gusztáv 0061/1956. 77 A Hajdúdorogi Püspöktől, 3774/1958.

Profile for SzAGKHF

Athanasiana 35 (2013)  

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola magyar nyelvű tudományos folyóirata

Athanasiana 35 (2013)  

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola magyar nyelvű tudományos folyóirata

Profile for atanaz
Advertisement