Page 1

Наръчник за живота във Великобритания Работа

Пътуване и транспорт

Жилище

Пари и финанси

Образование

Правни съвети

Здравеопазване

Развлечения

Полезна информация и съвети, събрани от българите, живеещи в Обединеното кралство


Пробвайте нашите бързи услуги с ниска такса Изпратете пари до България само за £4.99*

Изпратете пари он-лайн днес на

moneygram.co.uk

0800 026 0535 moneygram.co.uk

*Към таксите за паричен превод ще бъдат прилагани такси според обменните валутни курсове,определяни от MoneyGram или неговия представител. **За пълния списък с таксите за он-лайн преводи, моля посетете www.moneygram.co.uk. Всичките места, упоменати по-горе, представляват MoneyGram International Limited

CS7078

по отношение на парично-преводните услуги. Post Office и съответните лога са запазени марки на Post Office. MoneyGram и глобусът са запазени марки на MoneyGram. Всички други марки са притежание на техните съответни собственици. MoneyGram International Limited е оторизирана и регулирана от страна на Financial Conduct Authority. ©2012 MoneyGram. Всички права запазени.

Изпращате пари от:

Получавате пари от:

И навсякъде, където видите знака на MoneyGram

**


наръЧниК за живота във Великобритания Полезна информация и съвети, събрани от българите, живеещи в Обединеното кралство

2014


Благодарности: Тази книга стана реалност благодарение на усилията на екипа, подбрал и подготвил материалите в нея: Мария, Даниел, Христина, Румяна. Благодарности поднасяме и на хилядите потребители на форума www.bghelp.co.uk, които със зададените въпроси и предоставените отговори по различни теми в сайта ни помогнаха да разберем какво вълнува българите, живее­щи в Обединеното кралство, както и тези, които сега се отправят натам. Благодарим на спонсорите, които помогнаха за отпечатването на книгата: Lyca mobiles, Moneygram, Kremers, Ventex (Bulgarianfood), Gabieli и издателите на Пътеводители ТОП 40. Благодарим и на теб, читателю, за това, че ни се довери и тази книга е станала част от твоя дом. Надявам се да сме оправдали очакванията ти. Атанас Чиков Наръчник 4 Bulgarians за живота във Великобритания. Полезна информация и съвети, събрани от българите, живеещи в Обединеното кралство © авторски екип: Атанас Чиков, Мария Томпсън, Даниел Йорданов © дизайн на корицата и предпечатна подготовка: Христина Раева © издател: EastE Ltd. Българска, първо издание, 2014 г., формат: 60/90/16 имейл: info@easte.co.uk, тел.: +447786067076 Всички права запазени. Не се разрешава копирането и възпроизвеждането (включител­ но в дигитална форма) на цялата книга или части от нея без изричното разрешение на авторите.

препоръчителна цена: £13.99 (UK) / 19.99 лв. (България) Можете да си поръчате книгата на адрес: www.book4bg.co.uk Пак там има и списък с местата, на които се продава, ако предпочитате да я купите на място.


Полезни телефони и сайтове........................................................ 9 Увод..................................................................................................11 I. Преди да заминем......................................................................25 Какво можем и какво трябва да носим от България?........................ 25 Пътуване до UK........................................................................................31 Да заминем или не? Митове и истини за UK.........................................31

II. Работа в UK................................................................................37 • Категории работещи................................................................................. 38 • Полезни съвети за намиране на работа.................................................... 45 • Сайтове за търсене на работа.................................................................. 47 • Насоки при търсене на работа чрез агенции........................................... 47 • Правила и проблеми при работа чрез агенции......................................... 49 • Агенции с положителни отзиви, предлагащи целогодишна работа във Великобритания ....................... 53 • Заплащане..................................................................................................... 56 • Работа на трудов договор ........................................................................ 59 • Трудови права...............................................................................................60 • Отпуски......................................................................................................... 62 • Официални почивни дни (Bank Holidays).................................................... 64 • Платени болнични........................................................................................66 • Майчинство.................................................................................................. 70 • Отпуск по бащинство................................................................................. 73 • Отпуск поради осиновяване....................................................................... 75 • Разрешаване на проблеми на работното място.................................... 76 • В кои случаи можем да дадем работодателя си под съд....................... 77 • Предизвестие за освобождаване от работа........................................... 78 • Съкращение от работа...............................................................................80 • Обезщетение при съкращение от работа............................................... 82 • Справедливо и несправедливо освобождаване от длъжност............... 84 • Отказ да се изплати възнаграждение – процедура................................. 85 • Работа за студенти.................................................................................... 87

Собствен бизнес (Self-Employment).....................................................88

• Едноличен търговец (Sole Trader)..............................................................89 • Как да се регистрираме като самонаети.................................................90 • Данъци и такси, които плащат самонаетите лица............................... 92 • Какво да правим, ако клиент откаже да ни изплати фактура............. 93 3

Съдържание

Съдържание


Съдържание

• Започване на бизнес със съдружник (Partnership).................................... 95 • Дружество с ограничена отговорност (Limited Company)....................98 • Закриване или продажба на бизнес......................................................... 100

III. Живот във Великобритания................................................. 105 Жилище......................................................................................... 107 Жилище под наем..................................................................................107 • Частен хазяин или агенция?.......................................................................107 • Търсене на квартира самостоятелно..................................................... 108 • Наемане на квартира чрез агенция...........................................................109 • Преди да наемете жилището....................................................................112 • Какъв наем може да си позволите да плащате?......................................113 • Договор за наем на жилище (Tenancy Agreement)................................... 118 • Възможни проблеми след наемането на жилище...................................121 • Настаняване в общинско жилище............................................................ 125

Комунални услуги и сметки..................................................................130

• Вода..............................................................................................................130 • Електроенергия и газ.................................................................................. 132 • Общински данък (Council Tax)....................................................................136 • Стационарен телефон...............................................................................136 • Интернет....................................................................................................138 • Ефирна телевизия и лиценз за гледане.....................................................140 • Гледане на българска телевизия................................................................ 141

Закупуване на жилище..........................................................................143

• Как става закупуването на жилище.........................................................143 • Допълнителен заем за закупуване на жилище (Help to Buy)..................148 • Закупуване на къща на търг......................................................................150 • Имуществено застраховане..................................................................... 152

Разрешаване на проблеми, свързани с жилището............................156 • Прекратяване на договор за наем на жилище.........................................156 • Често срещани спорове със съседи...........................................................159

Хотели..................................................................................................... 161 • Вашите права и задължения при отсядане в хотел.............................. 161 • Евтини хотелски вериги............................................................................162 • Полезни сайтове.........................................................................................163

Приюти и помощ за хора, изпаднали в нужда.................................. 164

Пътуване и транспорт.................................................................169 Пътуване до UK..................................................................................... 169 • Пътуване със самолет и придвижване от летищата...........................169 • Пътуване с автобус.................................................................................... 175 • Пътуване с автомобил............................................................................... 177 • Пътуване на деца до 18 години извън България.......................................178 4


Обществен транспорт в Лондон..........................................................179

Обществен транспорт извън Лондон................................................. 196 • Автобуси......................................................................................................196 • Влакове.........................................................................................................197

Самолети.................................................................................................197 Транспорт за хора с физически увреждания..................................... 200 Шофиране ............................................................................................. 202 • Първоначално издаване на шофьорска книжка...................................... 202 • Съвети към новопристигналите шофьори на Острова....................... 205 • Такса за навлизане с автомобил в центъра на Лондон (London congestion charge)........................................................................................210 • Купуване на нов автомобил........................................................................211 • Купуване на употребяван автомобил...................................................... 213 • Купуване или наемане на автомобил от хора с увреждания................ 215 • Внасяне на автомобил във Великобритания и регистрирането му.... 217 • Автомобилна застраховка.......................................................................218 • Технически преглед на автомобил (MOT)................................................ 221 • Пътен данък (Road Tax)..............................................................................222 • Какво да правим, ако станем участници в пътно-транспортно произшествие.....................................................223 • Нарушения на пътя и глоби.......................................................................226 • Каране на мотор и мотопед.....................................................................228 • Застраховане на мотор............................................................................ 230

Пари и финанси............................................................................ 231 Увод......................................................................................................... 231 Банки и банкови сметки....................................................................... 234 • Обща информация......................................................................................234 • Банкови сметки.......................................................................................... 236 • Предплатени карти................................................................................... 241 • Закриване на банкова сметка....................................................................243

Заеми и кредитни карти....................................................................... 243

• Кредитно досие и рейтинг........................................................................243 • Начини да ползваме пари назаем ............................................................. 246 5

Съдържание

• Ойстър карта (Oyster Card).......................................................................179 • Автобуси...................................................................................................... 181 • Метро..........................................................................................................183 • Влакове (London Overground).....................................................................186 • Таксита........................................................................................................188 • Теснопътна железница Докланд (Docklands Light Railway).....................190 • Трамваи (Trams)........................................................................................... 191 • Речен транспорт........................................................................................192 • Велосипеди...................................................................................................193


Съдържание

• Кредитни карти с 0% лихва...................................................................... 250 • Защита срещу неудачи при покупка чрез кредитна карта...................252 • Подходящи кредитни и дебитни карти при пътуване в чужбина......253 • Възможност за вземане на заем от самонаети лица............................254

Държавна пенсия (State Pension)....................................................... 260 Изпращане на пари до България.........................................................261 Данъци и такси...................................................................................... 262 • Данък общ доход (Income Tax)...................................................................262 • Социално осигуряване (National Insurance Contributions)....................... 265 • Общински данък (Council Tax)................................................................... 266 • Данък добавена стойност – ДДС (Value Added Tax – VAT)..................... 268

Счетоводство........................................................................................ 270 • Наемане на счетоводител........................................................................ 270 • Данъчна декларация за изчислен от данъчнозадълженото лице данък (Self Assessment Tax Return)....................................................................... 271 • Попълване и подаване на данъчна декларация (Self-Assessment Tax Return)..........................................................................................................272 • Крайни срокове за подаване на данъчна декларация и глоби.................275 • Съхраняване на бизнес документацията................................................ 278 • Възстановяване на надплатени данъци...................................................279 • Помощ при данъчен проблем.................................................................... 280

Помощи.................................................................................................. 283

• На какви помощи имат право мигрантите от ЕС?............................... 283 • “Данъчни кредити” – помощи за хора с ниски доходи и деца.............. 285 • Помощи за търсещи работа (Jobseeker’s Allowance)............................ 287 • Помощ поради ниски доходи (Income Support)....................................... 288 • Субсидия “Достъп до работа” (Access to Work Grant).......................... 289 • Помощ по нетрудоспособност (Employment and Support Allowance).289 • Помощи за инвалидизирани лица (Incapacity Benefit)..............................291 • Помощ за болногледач (Carer’s Allowance)...............................................291 • Помощ за хора, живеещи с дете с увреждания (Disability Living Allowance for children).................................................................................292 • Индивидуално плащане за независимост (Personal Independence Payment (PIP)....................................................... 293 • Законоустановено обезщетение по майчинство (Statutory Maternity Pay)............................................................................ 295 • Помощ за майчинство (Maternity Allowance).......................................... 296 • Детски надбавки (Child Benefit).................................................................297 • Еднократна майчинска помощ (Sure Start Maternity Grant).................. 298 • Детска издръжка (Child Maintenance)..................................................... 299 • Пенсионен кредит (Pension Credit)............................................................301 • Помощ за жилищен наем (Housing Benefit)............................................. 302 • Намаление на общинския данък (Council Tax Reduction)........................ 304 6


Образование............................................................................... 307 Детски градини и грижи за деца.........................................................308 • Грижи за деца в Шотландия.......................................................................311 • Български детски градини и училища....................................................... 313

Училищно образование във Великобритания....................................315

• Продължаване на средното образование във Великобритания.......... 320 • Проблеми в училище...................................................................................322 • Помощ с разходите по обучението........................................................ 329

Висше образование ..............................................................................331 • Избор на университет...............................................................................332

Съответствие между българските и британските образователни документи.............................................................................................. 344

Здраве и здравеопазване.......................................................... 347 Обща информация............................................................................... 347 • Достъп до здравни услуги за чужденци................................................... 347 • Европейска здравноосигурителна карта (EHIC)..................................... 349 • Регистрация при личен лекар (GP)............................................................ 351 • Спешна медицинска помощ....................................................................... 354 • Болнично лечение........................................................................................355 • Медицински направления към специалисти........................................... 356 • Подаване на жалба към NHS.......................................................................357 • NHS Direct.................................................................................................... 358 • Стоматологични услуги............................................................................ 360 • Здравни права на близки, дошли на Острова, за да помагат с отглеждането на децата ви........................................ 362 • Здравни права на непълнолетни лица..................................................... 363 • Финансиране............................................................................................... 365 • Частно здравно осигуряване.................................................................... 369

Право.............................................................................................375 Полезни телефони, адреси и уебсайтове.......................................... 375 Законодателство и правни въпроси................................................... 376 • Прилики и разлики между българското и британското законодателство................................... 376 • Съдилища в Обединеното кралство........................................................381 • Права при арест и задържане. Право на безплатна адвокатска помощ................................................. 385 • Какво да правим, ако ни спре полиция за проверка на улицата........... 389 • Какво да правим, ако ни спре полиция, докато шофираме...................391 • Как можем да открием адвокат и да се свържем с него...................... 393 7

Съдържание

• Лимит на помощите (Benefit Cap)........................................................... 304 • Универсален кредит (Universal Credit)..................................................... 305


Съдържание

• Български адвокати на Острова.............................................................. 394 • Организации и уебсайтове, които предлагат безплатна правна помощ.......................................... 394 • Развод.......................................................................................................... 395 • Клиентски права........................................................................................ 398 • Какво да правим, ако пострадаме при злополука не по наша вина...... 398

Разрешаване на проблеми.................................................................. 401

• Подаване на жалба......................................................................................401 • Алтернативни методи за решаване на спор......................................... 403 • Процедура по предявяване на малки искове........................................... 405

Сключване на брак............................................................................... 407 Завещание (Last will and testament)................................................... 410 Пълномощно (Power of Attorney).......................................................412 Временно управления на финансите ви от друг човек.....................413 Домашно насилие..................................................................................414 Oставяне на деца сами вкъщи или в колата...................................... 416 Банкрут (Bankruptcy)............................................................................ 418

Свободно време..........................................................................421 Забавление.............................................................................................421 • Кафенета, ресторанти и пъбове в Лондон............................................. 421 • Нощни клубове........................................................................................... 424 • Кина.............................................................................................................. 426 • Театър и опера........................................................................................... 430 • Музикални фестивали и концерти...........................................................431

Футбол.................................................................................................... 434

• Англия.......................................................................................................... 434 • Шотландия................................................................................................. 439 • Уелс...............................................................................................................441

Забележителности................................................................................ 442

• Увеселителни паркове............................................................................... 442 • Безплатни забележителности и атракции в Лондон.......................... 443 • Зоопаркове.................................................................................................. 446 • Казина.......................................................................................................... 448

Пазаруване............................................................................................450

• Шопинг центрове....................................................................................... 450 • Купуване на български стоки.................................................................... 450 • Сезонни и годишни намаления...................................................................452

Фитнес.................................................................................................... 453

Мини-речник .............................................................................. 457 Указател ...................................................................................... 458 8


Полезни телефони и сайтове Авиокомпании: • Easy Jet – телефон: 0843 104 5000, уебсайт: www.easyjet.com; • Wizz Air – тел.: 0906 959 002 за Великобритания и 0900 630 22 за България, уебсайт: www.wizzair.com; • Ryan Air – телефон: 0871 246 0000, уебсайт: www.ryanair.com; • Bulgaria Air – телефон: +359 2 402 04 00, уебсайт: www.air.bg; • Balkan Holidays – телефон: 020 7543 5551, уебсайт: www.balkanholidays.co.uk; • British Airways – телефон: 0844 493 0787, уебсайт: www.ba.com

Aвтобусни фирми: • Balkan Horn – тел.: +359 52 501 801, уебсайт: www.balkanhorn.com; • Euro Lines – телефон: +359 2 812 0811, уебсайт: www.eurolines.bg, www.eurolines.com.

Полезни наши сайтове изцяло за българи: • Портал на българите във Великобритания – www.bghelp.co.uk; • Портал на българите по света – www.bghelp.net; • Жълти страници за българите във Великобритания – www.bgyell.co.uk; • Полезна информация за Обединеното кралство от първа ръка – www.infozauk.com; • Информация за образователната система и учебните заведения във Великобритания – www.obrazovanie.co.uk; • Всичко за работата в Обединеното кралство – www.rabotavuk.com; • Новини от България, Великобритания и цял свят – www.novini.co.uk; • Карта на българите в Обединеното кралство и по света – www.bghelpmap.com; • Информация за пазаруването на Острова – www.pazaruvane.co.uk; • Информационен портал за българите във Великобритания – www.4bg.co.uk, www.4bulgarians.co.uk.


Полезни наши сайтове за източно европейци с версия на български: • Сайт за обяви за източно европейци – www.easteads.co.uk; • Сайт за запознанства – www.eastedate.co.uk; • Портал с всички сайтове за източно европейци – www.easte.co.uk; • Сайт за работа – www.eastejob.co.uk; • Търсачка – www.eastesearch.co.uk; • Информационен портал – www.eastestart.co.uk; • Портал за строители – www.eastebuilder.co.uk; • Бизнес указател – www.easteyell.co.uk; • Портал за счетоводство, данъци и др. услуги – www.eastetax.co.uk.

Други важни и полезни телефони и сайтове: • Българско посолство в Лондон – телефон: 02075813144, 02075849400; • Консулска служба към Българското посолство в Лондон – теле­ фон: 02075893763, уебсайт: www.bgpassport.co.uk; • Регистрация на самонаети лица – телефон: 08459154515, уебсайт: www.hmrc.gov.uk; • Българска православна църква в Лондон – телефон: 0207 584 4607; • Кандидатстване за национален осигурителен номер (NIN) – те­ лефон: 0845 600 0643; • Спешна помощ – телефон: 112 (важи за всички държави-членки на Европейския съюз); • Полиция или при нужда от помощ – телефон: 101 – не е за спешни случаи, 999 – за спешни случаи.


Туристически пътеводители за българи

Единствените пътеводители на българския пазар, изготвени от българи за българи. Пoгледнете повече за вашия гид от поредицата ТОП 40... на MeetLoveVisit.com За да пътувате лесно и изгодно в Лондон, ви трябват тези две неща: 1. Карта на метрото, която може да си вземете безплатно от всяка метростанция. 2 . Oyster card за пътуване, която е равносилна на билет. Повече информация за Oyster card може да прочетете на страница 179.


Лондонското метро: схема на линиите и по-важни станции Circle

цвят: жълто дължина: 27.2 km (17 mi) брой станции: 36 начална: Hammersmith

Jubilee

цвят: сребърно дължина: 36.2 km (22.5 mi) брой станции: 27 начална: Stanmore

Victoria

цвят: светло синьо дължина: 21 km (13.3 mi) брой станции: 16 начална: Brixton

Paddington

Wembley Park

Victoria station

Edgware Road

Baker Street

Green Park

Backer Street

Bond Street

King’s Cross St. Pancras (жп станция и влаковете на евротунела)

Green Park

Oxford Circus (Улицата с много магазини)

Liverpool Street (жп станция) Tower Hill (Моста Tower Bridge, замъка Tower of London) Westminster (BIG BEN, Victoria жп и автобусна станция) Victoria (Мястото, където спират българските автобуси) South Kensington (Българското посолство, Исторически музей, Научен музей, Музей на изкуствата)

Westminster Waterloo London Bridge Canary Wharf (Докландс квартала с високите офис сгради) North Greenwich (O2 залата) Stratford крайна: Stratford

Hammersmith & City

цвят: розово дължина: 25.5 km (15.9 mi) брой станции: 29 начална: Hammersmith Paddington

Euston King’s Cross St. Pancras Finsbury park (Arda 2) Tottenham Lane (Магазин „Розова Долина“) Blackhorse Road („BG Закуска“) крайна: Walthamstow (Кафе „Дежа Ву“)

Bakerloo

цвят: кафяво дължина: 23.2 km (14.5 mi) брой станции: 25 начална:

Notting Hill Gate

Baker Street

Paddington (ЖП станция)

Harrow & Wealdstone

King’s Cross St. Pancras

Paddington

крайна: Edgware Road

Liverpool Street

Baker Street

West Ham

Oxford Circus

крайна: Barking (български магазин „Карлово“)

Charing Cross

Метролиния Circle обикаля центъра на Лондон. До 13 декември 2009 г. влаковете са се движели в непрекъснат кръг (без начална и крайна станция) в двете посоки по трасето. След тази дата линията е удължена, като е свързана с линията Hammersmith & City. Сега влаковете по Circle тръгват от Hammersmith до Edgware Road, извъртат кръга, стигайки отново до Edgware Road, и се връщат обратно. Вижте картата на по-следващата страница.

Waterloo & City

цвят: тюркоазено дължина: 2.5 km (1.5 mi), брой станции: 2 начална: Waterloo крайна: Bank

Waterloo крайна: Elephant and Castle Станция, на която може да се прехвърлите на друга линия. Лондонските метролинии имат много пресечни точки. Тук сме отбелязали само част от тях. За пълна информация посетете официалния сайт на метрото: www.tfl.gov.uk


Metropolitan

цвят: лилаво дължина: 66.7 km (41.5 mi) брой станции: 34 станции начална: Uxbridge / Amersham / Chesham / Watford

Piccadilly

цвят: тъмно синьо дължина: 71 km (44.3 mi), брой станции: 53 начална: Heathrow / Uxbridge (летището British airways летят оттам) South Kensington

Wembley Park

Green Park

Baker Street King’s Cross St. Pancras

Leicester Square King’s Cross St. Pancras

Liverpool Street

Finsbury park (Arda 2)

крайна: Algate

Turnpike Lane Wood Green

Central

цвят: червено дължина: 74 km (46 mi) станции: 49 начална: West Ruislip / Ealing Broadway Queensway (Магазин „София“) Oxford Circus

(ресторант „Sunny beach“)

крайна: Cockfosters

Northern

цвят: черно дължина: 58 km (36 mi), брой станции: 50 начална: Morden Balham Elephant and Castle

Waterloo

Liverpool Street

London Bridge

Leicester Square

Stratford (Олимпийското градче, Westfield шопинг център, бълг. магазин „Food Shop“)

Bank

Tottenham Court Road

Euston

Euston

Bank

Camden town

Leyton (бълг. магазин „Food Choice“) Brent Cross крайна: Epping / Woodford

крайна: Edgware / Mill Hill East High Barnet

District

цвят: зелено, дължина: 64 km (40 mi), брой станции: 60 начална: Ealing Broadway / Richmond / Kensington (Olympia) / Wimbledon / Edgware road Notting Hill gate

Earls Court Victoria Tower Hill West Ham Barking Dagenham крайна: Upminster

Emirates Air Line

начална: Emirates Greenwich Peninsula крайна: Emirates Royal Docks terminals Може да се използва Oyster карта, но се заплаща по-скъпо, има отделни цени.


Източник: www.en.wikipedia.org/wiki/File:London_Underground_with_Greater_London_map.svg

Схема на лондонското метро


1

паунд

50

20

10

5

2

пенса пенса пенса пенса пенса

1 пени

Clydesdale Bank – www.goo.gl/6seQcA The Royal Bank of Scotland – www.goo.gl/XOJEOC Bank of Scotland – www.goo.gl/3wLIXj Сев. Ирландски банкноти – www.goo.gl/g7JIIq

На снимката виждате част от парите в обръщение в Шотландия. Няколко банки имат право да издават пари и всички изглеждат различно. За подробности вижте:

паунда

2

Това са монетите и банкнотите, които са в обръщение във Великобритания. В Шотландия и Северна Ирландия имат собствени банкноти, но тези също важат.

Банкноти и монети във Великобритания


Първата българска онлайн телевизия!

www.bbrtv.co.uk


Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия


UK 020 3092 0102 078 3235 6000 BG 098 894 5446

www.UKtoBG.com

Access Self Storage 12 Tottenham Lane London, N8 9 DJ

Бърза и евтина доставка от Англия до България на стоки, колети, личен багаж, мебели, мотоциклети и селскостопанска техника Проследяване на пратките онлайн в реално време Курсове в двете посоки всяка седмица Издаване на фактури Работно време: Пон. - съб.: 9.30 - 20.00 Неделя: 12.00 - 17.00


Увод

Великобритания е любима дестинация на много българи, както и на хора от други нацио­ налности – страната е красива, с много световноизвестни забеле­ жителности, които привличат ту­ ристи от цял свят.

От дългогодишния ми опит на английска земя знам, че очаква­ нията на новодошлите често се разминават с реалността. Много от сънародниците ни решават да заминат за Обединеното крал­ ство, понеже техен роднина, прия­ тел или познат е отишъл, “пробил е” и е успял да се установи.

Обединеното кралство е и притегателен център за много хора, които търсят по-добра реа­ лизация за себе си и по-добро бъ­ деще за семействата си. По нео­ фициални данни, над 50 000 бъл­ гари живеят в Обединеното кралство, като по-голямата част от тях са в Лондон.

Ако и вашата причина е такава, преди да заминете, си задайте няколко въпроса: • Какво ще трябва да остави­ те в България – работа, семейство, положение, приятели, дом и т.н. и дали замяната с това, което се на­ дявате да получите в Обединено­ то кралство, ще си заслужава?

В тази книга сме събрали опита и знанията на българи, които жи­ веят във Великобритания вече доста години. С фактите и инфор­ мацията, които ще споделим в следващите страници, бихме иска­ 11

Увод

ли да представим нещата така, както ги виждаме и както вярва­ ме, че стоят в действителност. Ако прочетеното се разминава с пред­ варителните ви очаквания, не бър­ зайте да мислите, че искаме да ви плашим или че се опитваме да ви откажем от решението си да зами­ нете. Тази книга има за цел да ви даде “поглед отвътре”, за да ви помогне да направите информи­ ран избор. Вие сами ще вземете най-правилното за Вас решение и е добре да се подготвите за това по най-добрия начин.

Ако четете тези редове, веро­ ятно вече сериозно обмисляте пъ­ туване до Обединеното кралство. В тази глава ще се опитаме да ви информираме подробно какво трябва да знаете и премислите, преди да си стегнете багажа и да се отправите към Острова – в ко­ мандировка, на екскурзия или пък с планове да поработите и пожи­ веете там или да се установите трайно, може би завинаги.


рия, имайте предвид, че тя може и да не е изцяло вярна. Хората по принцип не се хвалят с неща, кои­ то не са за хвалене и обичат да споделят хубавото от живота си, като често избягват да говорят за нелицеприятното. Има немал­ ко случаи на хора, които се при­ бират от Великобритания за лят­ на почивка с нов телефон, марко­ ви дрехи и показват снимки на колата, къщата, които са купили наскоро. В някои случаи се оказ­ ва, че нещата да не са точно таки­ ва, каквито изглеждат на пръв поглед. Добре е да се знае, че по­ следен модел телефон или т.н. “маркови дрехи” не са лукс на Острова и за да си техен собстве­ ник, не се изисква да имаш осо­ бено висок доход. Например, не­ лоши марки дрехи от минали се­ зони могат да се купят от мага­ зин ТК MAX на доста ниски цени, както и от разпродажби, а после­ ден модел телефон може да се вземе с договор, като се плаща месечно по 30-40 паунда, което никак не е непосилно за човек с постоянна работа. Има хора, които никога не биха си призна­ ли сред познати, че работят като общи работници на строеж и спят в къща в мизерен лондон­ ски квартал заедно с още 6-7 чо­ века.. Има случаи, в които къща­ та, която някой показва, всъщ­ ност не е неговата, а само къща, в която е работил, колата отпред също не се оказва собствена.

• Колко добре познавате този човек, чийто пример искате да последвате? Увод

• Всичко, което той казва и показва ли е точно така? • Това, което той казва и/или показва, наистина ли води до изво­ да, че е “пробил” и успял? • Такъв ли е вашият модел за “успял” българин в чужбина? • За колко време се надявате да “пробиете” и какво бихте на­ правили, ако това не се случи в оч­ акваните от вас срокове? Голяма част от новозаминали­ те в UK първоначално започват ра­ бота в строителството или в сфе­ рата на почистването, независимо с каква квалификация идват от България. Срещал съм дори хора, работили като лекари в България, които са си изкарвали прехраната като чистачи на Острова. Не ме разбирайте погрешно, няма срам­ на работа, но е добре да помисли­ те, дали сте готови, в случай на нужда да започнете работа, която може да е на светлинни години от това, с което сте се занимавали ро­ дината ни и за това да получавате минимално заплащане за незнай­ но колко дълъг период от време. Ако не сте готови, премислете още веднъж стратегията си! Ако се върнем към примера с вашия познат, преди да повярва­ те чистосърдечно на нечия исто­ 12


Нека направим една груба усреднена сметка за средните приходи и разходи на един общ работник в Лондон: Бихте изкарвали чисто на ден около 50 паунда. На седмица това прави 250 паунда, понеже в пове­ чето случаи работната седмица е от понеделник до петък. Най-ве­ роятно, ще делите стая или къща с други хора и ще плащате за квартира минимално около 50-60 паунда на седмица, с включени в тази сума сметки за ток, газ и вода. За храна – по 20-30 паунда на седмица, което е минимумът. За транспорт, телефон и други разходи, да сложим 30-40 паунда на седмица, в зависимост къде живеете, може да се сложи и ин­ тернет отгоре на това. Излиза, че ако имате постоянна заетост и из­ карвате по 250 паунда седмично, ако живеете доста икономичен начин на живот, можете да харчи­ те около половината.

От друга страна, може и да имате късмет и да изкарвате много повече от това. От опит знам, че късметлиите са малко. Както е и в тотото – ми­ лиони играят, но късметът споле­ тява малцина. Повече за работа­ та, разходите и приходите, може да прочетете в една от следва­ щите ни глави. Нека сега се върнем на причините, поради, които Обединеното кралство е особено желана дестинация. Емиграцията във Великобрита­ ния има следните преимущества: • Английският език е популя­ рен и голяма част от хората в Бъл­ гария, особено по-младите, са учи­ ли английски и/или знаят по някоя дума. Ако се преместите във Вели­ кобритания, няма да започвате с учене на нов език от нулата.

Обаче, ако не сте на постоянна работа, може да да имате дни, дори и седмици без никаква рабо­ та, съответно – без никакъв доход. В дните, в които няма да работите, разходите ви за квартира и храна ще продължават да си вървят. На

• В Кралството има много 13

Увод

пръв поглед, като се съберат ци­ фрите, излиза, че ще можете да спестявате по 400-500 паунда ме­ сечно, което често българите об­ ръщат в левове и им се струват много големи суми. Но не бива да се забравя, че всичко това е въз­ можно при един доста нисък стан­ дарт на живот, при наличието на постоянна работа и преди да сте го постигнали – е само на хартия – реалността може да се окаже дос­ та по-неблагоприятна за вас.

Реалността показва, че хора без добра квалификация и без добър английски език често за­ почват нископлатена работа през първите месеци; понякога това продължава с години.


последната година курса паунд спрямо лев се върти около 2.30 лева за един паунд.

хора от други националности и осо­ бено в Лондон и други големи гра­ дове няма да се чувствате много различен, защото сте чужденец.. Увод

• Хранителните продукти са доста евтини, а някои – дори по-ев­ тини отколкото в родината ни.

• Във Великобритания има доста българи, в Лондон има бъл­ гарски магазини, заведения, вестници и списания. Има доста български уебсайтове, български изпълнители посещават Острова почти всеки месец, така че няма да се усещате изолирани и Родината няма да ви липсва толкова.

• Свободата да може да гово­ риш и правиш каквото си искаш е нещо, с което UK винаги се е сла­ вила. Само действия, думи и при­ зиви, свързани с расизъм, дискри­ минация, агресия, омраза и прес­ тъпност не се толерират.

• Както и в повечето държа­ ви в Европа, на Острова може да гледате българска сателитна те­ левизия, ако на сградата, където живеете, е разрешено да се мон­ тира сателит. Ако това не е поз­ волено – може да използвате ин­ тернета, който не е много скъп и може да имате прилична скорост – така няма да пропускате какво става в Родината и можете да следите любимите си предава­ ния по българската телевизия.

• Автомобилите втора ръка са доста евтини. • Има голяма конкуренция между фирмите, предлагащи ток и газ, затова може да се намерят компании, които предлагат дос­ та поносими цени – за интернет и телефон също. • Социалната система и сте­ пента на защитеност на интереси­ те на отделния човек на Острова са сравнително добри. Ако изпад­ нете в беда или се разболеете се­ риозно, след като сте работили повече от година в Кралството, вероятността да получите помощ е по-голяма, в сравнение с някои други държави. Ако сте наели са­ мостоятелно жилище, изпаднете във финансово затруднение и не можете да си плащате квартира­ та, както е по договора ви за наем, не могат да ви изгонят на улицата просто така, има устано­ вени процедури, които могат да

• Заплащането в строител­ ството (популярна сфера за мъ­ жете-емигранти в началото) на час е доста добро, а минимална­ та заплата към септември 2013 е £6.30 за работници/служители над 21 години на трудов договор, което сравнено с други държави като Испания, Гърция и подобни е по-добре. • Английският паунд е валута с добра обменна стойност; през 14


то ви приканват да се оглеждате и в двете посоки.

ви дадат няколко месеца отсроч­ ка, докато намерите разрешение на проблема си.

Нека изброим и някои фактори, които не са в полза на емигрирането във Великобритания.

• Наемите са доста скъпи. Малка единична стая или легло в двойна стая в най-евтините квар­ тали започва от около 50-60 па­ унда на седмица, за по-хубав квартал или жилище, в което жи­ веят по-малко хора, ще трябва да платите значително повече. На повечето места искат депозит от поне 4 седмици.

• Климатът е доста различен от българския. Може да се каже, че лято почти няма – поне не в сми­ съла, в който сме свикнали в Бъл­ гария; слънчевите дни са много по-малко, а дъждът е често явле­ ние. Дори снегът вече не е чак та­ кава рядкост на Острова.

• Наемането на квартира не става лесно и освен високата й цена, обикновено се искат пре­ поръки от предишни агенции или хазяи, плащане на наема за по-го­ лям срок напред и/или голям де­ позит – за да може собственикът на жилището да е сигурен, че дори и да останете без работа, ще можете да си позволите да плащате квартирата. Причината е, че по закон, дори да спрете да плащате наема, не може веднага да ви изгонят на улицата.

• Ако сте шофьор, ще трябва да свикнете с карането в обра­ тната страна на пътя и евентуал­ но с употребата на десния волан; дори за пешеходци е важно да се научат да се оглеждат първо на­ дясно, а след това наляво и пак надясно, като пресичат. Всяка го­ дина има десетки случаи на блъс­ нати и убити туристи, които са пресичали и гледали на другата страна, защото са забравили за обратното движение. По тази причина навсякъде по централни места има надписи и знаци, кои­

• Откриване на сметка в бан­ 15

Увод

• Застраховките на кола са много, много по-скъпи в сравне­ ние с България. Тук се застрахова не само колата, а конкретния шо­ фьор на конкретната кола и ако сте под 25 години, а колата е мощ­ на, може да се окаже, че ще пла­ щате застраховка от няколко хи­ ляди годишно, а може и застра­ ховката да се окаже няколко пъти по-скъпа от автомобила.

• Прибирането в България е относително лесно – ако се купи билет за няколко месеца напред, цените са доста евтини, полетът от Лондон е само около 3 часа полет­ но време и като се прибави чака­ нето преди полета и след него – човек може да се прибере в Роди­ ната си за един следобед.


Увод

Да набиеш детето си и други, на пръв поглед, недотам сериозни неща също може да ви докарат ог­ ромни неприятности или дори да се окажат престъпление. Това, всъщност, важи и за други чужди държави – човек трябва да позна­ ва законите на страната, в която отива да живее, за да се предпази от изненади с много сериозни, по­ някога дори фатални последствия.

ка напоследък също се затрудни значително. Освен документите за самоличност, ще ви искат до­ казателства за адрес, може да поискат да докажете право за престой в страната и кредитна история. (повече информация за това на страница 234). • Придвижването в големите градове е затруднено – малки на­ глед разстояния отнемат часове с кола заради големия трафик. Може да се окаже, че работейки и живеейки в Лондон, всеки ден ще изминавате разстояние от 30 километра за времето, което в България бихте пропътували Пловдив – София.

• Пътуването с кола към Бъл­ гария е съпроводено с допълни­ телни разходи, освен горивото, като билет за ферибот или в по-скъпият вариант – за Евротуне­ ла. Самолетните полети също може да не се окажат много евти­ ни, дори и с нискобюджетните компании. Цените на билетите, особено в натоварените сезони (училищните ваканции във Вели­ кобритания) могат да бъдат много високи – до няколкостотин паунда за двупосочен билет, особено ако се наложи да се купуват кратко време преди пътуването.

• Обединеното кралство е изключително “шарена” държа­ ва, в която можете да срещнете хора от всякакъв етнос, религия и език. Ако трудно понасяте раз­ лични етноси, това може да се окаже проблем – може да ви се струва, че квартала, в който жи­ веете, ще ви напомня повече за Африка или Азия, отколкото за Великобритания.

• Хранителните продукти (месото, плодовете и зеленчуци­ те) често имат по-различен вкус; огромна част от плодовете се внасят, следователно не са тол­ кова пресни и ще ви трябва вре­ ме, за да свикнете с това. За сравнение, в Испания или Герма­ ния не бихте имали подобни про­ блеми. Ако сте фенове на дома­ тите, сиренето или саламите, ще трябва да прибягвате до турски и

• По-скъпите цени на горива­ та са друг недостатък, като дизе­ лът е малко по-скъп от бензина. • Странни на пръв поглед за­ кони, които лесно могат да ви вка­ рат зад решетките, особено ако не знаете за съществуването им. За пример само ще изброим носене­ то на нож, спрей, газов пистолет. 16


ворите английски, това няма да е проблем. Би трябвало да имате осигурен транспорт до UK, хотел и храна. Ако нямате храна в пакет­ ната екскурзия, въпреки, че поне закуската обикновено е включена, намирането на заведения за хра­ нене не е никак трудно. Повече ин­ формация за това може да проче­ тете на страница 421.

• Алкохолът е скъп, а цигари­ те – още по-скъпи. Кутия бяло Марлборо е над 7 паунда. Законът за пушенето е много строг и се спазва от всички без изключения – забранено е да се пуши във всич­ ки обществени места на закрито, дори и в някои случаи на открито на територията на заведения пу­ шенето не е разрешено.

Великобритания е известна с многото си забележителности; дори да отидете само в Лондон, ако искате да ги разгледате, ще трябва да отделите доста време за пътуване, чакане по опашки и раз­ глеждане. Използвайте сайта ни www.turisti.co.uk, за да планирате вашата екскурзия пълноценно.

Това са някои плюсове и ми­ нуси на живота в Обединеното кралство, обобщени и синтези­ рани.

Ако няма да използвате туро­ ператор и искате сами да органи­ зирате екскурзията си:

Съветите, които ще ви предло­ жим в следващите няколко стра­ ници, са по-специфични и зависят от конкретната причина, поради която пътувате за Великобрита­ ния. Ще ви представим и списък от неща, които е хубаво да подготви­ те и въпроси, които да проучите преди заминаването си.

• Съвети за купуване на би­ лети за самолет или автобус до UK, както и допълнителна инфор­ мация може да получите на стра­ ници 169 и 175. • За да изберете хотел или общежитие според вашите нуж­ ди, ви препоръчваме да прочете­ те страница 161.

На екскурзия. Ако ще посещавате Велико­ британия просто като екскурзи­ ант, много от нещата могат да бъ­ дат уредени от вашия туропера­ тор. Проверете какво точно ви осигурява той, за да можете да подготвите останалото. Ако не го­

• Ще ви посъветваме да про­ верите и какви документи ще ви трябват или могат да са ви полез­ ни в някои случаи – информация за това сме предоставили на страница 25. 17

Увод

български магазини, когато ста­ ва въпрос за пазаруване, а таки­ ва има само в големите градове, където има голяма концентра­ ция на емигранти.


Заминаване с предварително осигурена работа.

• Кое колко струва – на стра­ ница 450.

Увод

• Информация за използва­ нето на мобилен телефон и без­ жичен интернет - стр. 138, и мо­ билните оператори - на цветните страници.

Преди да се запътите към Крал­ ството заради работа, която ня­ кой ви е осигурил, ви препоръчва­ ме предварително да потърсите отговори на следните въпроси:

• Ориентирането по карта на града и обществения транспорт са две други важни неща, с които ви препоръчваме да се запознаете на страница 179 и да разгледате кар­ тите на цветните страници.

• Доколко сигурна е оферта­ та, която ви предлагат? • Кой ви предлага работата, за какъв срок, какви са гаранции­ те? • Ако офертата е от британ­ ска фирма – от колко време съ­ ществува, какви са отзивите за нея в интернет?

На обучение. • Ако ще ходите сами във Ве­ ликобритания с цел обучение, ве­ роятно сте завършили поне основ­ ното си образование и затова ще ви препоръчаме направо да про­ четете страниците за колежите 331 и тези за университетите в UK.

• Познавате ли хора работили с нея, вярвате ли им? • Ако офертата е от българ­ ска фирма посредник, регистрира­ на ли е тя по съответния начин и какви са отзивите за тази фирма в интернет, доволни ли са нейните клиенти или са излъгани?

• Преди заминаването си, може да прочетете информация за документите и нещата, които да носите със себе си на страни­ ца 25.

Съветваме ви да потърсите във форумите на www.bghelp.co.uk информация за фирмата и оферта­ та, която ви предлагат, както и да прочетете мнения на хора, които са минали по вашия път, защото, както се казва в една българска народна поговорка, “Не питай ста­ рило, а питай патило”.

• Информация за парите, кои­ то е добре да имате за разходи на страница 27, начините да заработ­ вате допълнителни средства като студент на страница 87, както и как да си намерите квартира или об­ щежитие на страница 107. Полезни ще са ви и главите за транспорт и за пазаруване.

Ако пък ще заминавате, за да работите при познат или при по­ 18


• Защо са избрали да поканят точно вас? Дали е за да ви помог­ нат да се устроите? Ако това не е вероятна причина, дали няма же­ лаещи във Великобритания да ра­ ботят тази работа, която се пред­ лага на вас? • До каква степен бихте се оп­ равили сами, ако се окаже, че не ви е осигурено всичко, което ви е обещано? • Имате ли и други познати на Острова, на които може да разчи­ тате при нужда? • С каква сума ще тръгнете към Англия? Прочетете кое колко струва на страница 130 и прецене­ те за колко време може да остане­ те в случай, че нещата не се разви­ ят според очакванията ви.

Ако за вас тези пари, които ви обещават са много или достатъч­ ни, е по-добре не се вълнувате от това, колко получават другите. Може и да сте по-опитен и добър в това, което правите в Бълга­ рия, но заминавайки за чужбина, това често няма значение, защо­ то е било в далечна страна, на хи­ ляди километри, трудно е да се провери и докаже. Постойте, по­ работете, съберете опит и квали­ фикации в UK, снабдете се с ин­ струменти (ако работата ви изис­ ква такива), научете езика и тога­ ва вече ще е оправдано да мислете за по-високо заплащане.

Ако ще работите за нашенец в Кралството, помислете дали няма да ви плащат доста по-малко, от­ колкото на друг такъв работник, живеещ на Острова и дали вие ще сте съгласни с това. Например, ако един местен работник би по­ лучавал 120 -130 паунда на ден преди удръжките, а вие – 80-90 паунда за същата работа, дали това няма да ви разочарова? Това, впрочем, е възможно да се случи и ако работите за британец. Добре е предварително да опре­ делите отношението си към този възможен проблем.

Нека ви предпазим и от това, 19

Увод

От друга страна, не бива да се гледат само цифрите и автоматич­ но да се мисли, че работодателят непременно иска само да ви лъже и използва. Ако този работодател ви взима на работа веднага след пристигането, без да имате още необходимите документи, квали­ фикация и без да говорите прили­ чен английски, ако ви осигурява транспорт и инструменти – веро­ ятно е да намира тези доводи за основателни причини да ви пред­ ложи по-ниско заплащане. Както се казва, търсенето определя предлагането. В един по-късен мо­ мент, когато вече ще сте в по-до­ бра позиция и ще можете сами да се погрижите за много неща, ще ви бъде по-лесно да получите по-добро заплащане.

знат на познат, си задайте следни­ те въпроси:


не – 56 стр., и какви са данъците на страница 262.

Увод

да очаквате прекалено много от познатите си, които вече живеят във Великобритания и не са отка­ зали да ви съдействат. Имайте предвид, че животът в чужбина е по-друг и често променя хората. Времето във Великобритания е пари. Това, че някой ви е познат или далечен роднина, не означава, че може да разчитате на всякаква помощ от негова страна, особено пък за по-дълъг период от време. Човекът вероятно си има свой жи­ вот, семейство, задължения и за да ви отдели време и да върши неща, които се изискват от вас, той трябва да или да работи по-малко, от което ще загуби пари, или да лиши семейството си от време и внимание или да не му ос­ тане достатъчно време да си отпо­ чива с нещата, които обича да пра­ ви. Малко хора са готови да напра­ вят това, особено ако не сте им близък роднина или много добър приятел.

Не пропускайте да прочетете и за това как да се запишете при общопрактикуващ лекар (Джи Пи) – страница 351 и какво да пра­ вите, ако внезапно се почувства­ те недобре и имате спешна нуж­ да от медицинска помощ на стра­ ница 354.

Работа, която ще се търси на място. „Не мога да си намеря работа в България, има висока безработица, затова ще отида да работя във Великобритания!” Ако и вие мислите така и тръг­ вате с тази нагласа, преди да си ку­ пите билета, си задайте въпроса, защо не можете да си намерите работа в Родината? Опитайте се да бъдете честни пред себе си и да си отговорите, дали причината е единствено във високата безрабо­ тица и в липсата на достатъчни възможности в България; помис­ лете дали част от проблема не е във вас – защото ако е така, когато отидете в чужбина, тази част от проблема ще да ви последва.

Хората във Великобритания бързо се научават да ценят както своето време, така и времето на другите – а и парите си и не обичат да губят нито едно от тях. Рядко някъде ще видите опашки, а заве­ денията за бързо хранене са лю­ бими на много хора.

Във Великобритания, против­ но на очакванията, работа не се намира лесно. Държавата е голя­ ма и в големите градове – гъсто населена. През последните годи­ ни нивото на безработицата се

Какви документи да подготви­ те преди заминаването си – про­ четете на страница 25. Информа­ ция за квартири – на стр. 107, транспорт – 169 стр., и заплаща­ 20


Почти за всяка работна пози­ ция, за която кандидатствате, преди да ви наемат, ще искат да знаят повече за вас – като напри­ мер, кой сте, откъде сте, какъв сте, може ли да ви се вярва и т.н. Във Великобритания много дър­ жат на написани препоръки или данни за контакт на референти – ваши бивши работодатели. Добре е да предоставите поне техен телефон, за да могат да се свържат с тях и да поговорят с тях. Най-добре е да са британци, разбира се, или поне да живеят в Обединеното кралство и да гово­ рят английски.

Като цяло, сега Великобрита­ ния сега е доста променена, сравнено с времето преди Пол­ ша и другите държави от Източ­ ния блок да се присъединят към ЕС. Сега има с по-голяма безра­ ботица, храните са по-скъпи, как­ то и горивата, услугите и кварти­ ри, а същевременно надниците не са се увеличили пропорцио­ нално. Това е добре да се отчита, когато прогнозирате как ще се справите, когато пристигнете.

Ако сте пристигнали току-що в Кралството и нямате кой да гарантира за вас, ще усетите, че това създава доста затруднения. Не съ­ ветваме никого да се справя с тази ситуация, като се търси човек, го­ тов да излъже заради вас. В много случаи, подобна стратегия създа­ ва повече бъдещи проблеми, от­ колкото да ги решава. Добра идея е да се поработи благотворител­ но, за да се получат истински пре­ поръки, вместо това.

През 2014 година нещата по отношение на достъпът на бълга­ рите до пазара на труда ще се променят, вече няма да има не­ обходимост от изваждане на ра­ ботно разрешително или някак­ ви “цветни карти”, с други думи,

От опит знаем, че много от нас идват неподготвени откъм език и разчитат, че ще го научат 21

Увод

“регистрационни сертификати”, доказващи, че имаме право да работим – но това не значи, че няма да има други пречки, които ще трябва да се преодоляват, за да се намери подходяща работа.

покачи доста и става все по-труд­ но и по-трудно да се намери ра­ бота. През 2004 г. след влизане­ то на Полша, Литва и Латвия, Че­ хия, Словакия, Словения, Есто­ ния, Унгария, Кипър и Малта в Европейския съюз, Островът бе залят с нискоквалифицирани ра­ ботници от тези държави. Те зав­ зеха трайни позиции в сфери като строителството, почиства­ нето и обслужването и си имат вече изградена мрежа от клиен­ ти. Поляците се славят с добрата си работа на ниски цени, затова, ако искаме да отнемем от техни­ те клиенти, вероятно ще трябва още да подбиваме цените на тру­ да, които вече са подбити от тях.


информация за работата в UK сме събрали за вас в сайта ни www.rabotavuk.com

Увод

лесно, като са на английска почва – но това е вярно само донякъде. Ако започнете работа, ще сте по-уморени и ще пътувате доста, затова имайте предвид, че ще ви остава значително по-малко вре­ ме, сили и енергия, за да имате възможност да се посветите на сериозно изучаване на чужд език. Освен това, обучението по език в Кралството струва доста скъпо в сравнение с това в Бълга­ рия – затова съветваме да поста­ вите сериозно начало и здрава основа, още докато сте в Бълга­ рия, преди да заминете.

Посещение при близки и познати. Последният вид пътуване, за който искаме да разкажем, е посе­ щението за седмица-две или по-дълъг период при близки и по­ знати на Острова. Много често се случва, някои от емигрантите да нямат възмож­ ността да се приберат с години в България.

Ако не говорите английски, а искате да успеете по-бързо и лесно, подгответе се още от България с курс по английски, който набляга на разговорната реч – или с друг вид обучение. Не е се­ риозно да се разчита само на това, че ще живеете в англогово­ ряща страна.

Една от основните причини на живелите дълги години във Вели­ кобритания да искат да се прибе­ рат, е да се видят с роднини и при­ ятели, доколкото са останали та­ кива, разбира се. Под роднини често се има предвид най-вече ро­ дители, братя и сестри. По-далеч­ ните роднини стават още по-да­ лечни с престоя в чужбина, до мо­ мента в който някой от тях решава да си пробва късмета в UK.

Прочетете нашите съвети кол­ ко пари минимум биха ви трябва­ ли за начало, както и кое колко струва на Острова на страница 130.

Родителите често биват кане­ ни да ви посетят, а ако имат и вну­ ци, често гледането им от при­ стигналата баба е компромисен вариант, който спестява доста средства. Посещението на Бълга­ рия за едно четиричленно семей­ ство с две деца-ученици излиза не много евтино – трябва да да пла­ тите четири самолетни билета в

Ако пък искате да започнете бизнес, прочетете за минимална­ та сума, която трябва да имате като за начало и какви докумен­ ти ще ви трябват на страници 88. Прочетете и какви са мини­ малните и средни заплащания на страници 56. Още много полезна 22


най-скъпите сезони (през ва­ канциите). В същото време, един или два билета за родителите ви ще ви излязат няколко пъти по-ев­ тино, като те могат да пътуват и извън скъпите сезони, когато де­ цата не са във ваканция.

и ще укрепи връзките между вас, независимо от разстоянията.

Да дойдат мама и тате е ра­ достно събитие и за вас, и за тях, което често ви напомня колко бързо отлита времето и как ваши­ те родители остаряват. Това посе­ щение е и момент, в който да ги успокоите за това, как живеете в чуждата страна.. Повечето роди­ тели се притесняват за децата си докато са живи. Много майки и бащи на емигранти се безпокоят, как се оправят децата и внуците им в чужбина, дали нещо им липс­ ва, дали се обличат добре, дали се хранят както трябва, дали снахата или зетя са добри и други подоб­ ни. Гостуването на вашите родите­ ли ще направи неизвестното за тях познато и близко. Когато видят, как вие се устроили, как живеете без проблемите, които някои ваши връстници имат в България, това вероятно ще ги успокои и ще ги накара да се чувстват по-добре. Някои от тях дори ще престанат да съжаляват толкова, че нямат възможността по-често да прегър­ нат вас или внуците си. Затова ви съветваме, ако имате възмож­ ност, да ги поканете поне веднъж. Разбира се, по-редовните посеще­ ния и срещи ще помогнат и на де­ цата да не забравят баба и дядо, а

Съветът ни към родителите е да бъдат подготвени да видят де­ цата си в по-друга светлина. Живо­ тът във Великобритания е по-раз­ личен и може за малкото време, което сте на гости, да не може да се видите достатъчно със сина, който работи далече и пътува от рано сутрин до късно вечер. Може да ви изглежда, че синът или дъ­ щеря ви са по различни от това, което сте очаквали, но това е нор­ мално, ако им е натоварено в ра­ ботата или за много заети. Нека се върнем на нещата, които пътуващите за кратко или по-дълго роднини да имат пред­ вид. Ако сте в пенсионна възраст или около нея, а и да сте извън нея, задължително си извадете здрав­ на карта за посещение в Европа. Вземете си всички лекарства, кои­ то биха ви потрябвали, особено ако са такива с рецепта. Ако ви предстои да помагате с гледане на внуци и оставате за по-дълго, за­ дължително се регистрирайте в английска здравна служба. Може да се окаже, че времето 23

Увод

Животът е кратък и е пълен с изненади. Ако имате възмож­ ността да направите този пода­ рък за родителите си сега, найдобре не го отлагайте за утре, защото тогава може да е късно.


се нещо българско за подарък и да зарадва роднини.

Увод

за вас минава бавно, особено ако нямате родната българска телеви­ зия. Няколко книги и кръстослови­ ци, плетки или гоблени или друго хоби според интересите могат да уплътнят времето ви. Ако нямате българска телевизия у дома, може гледате такава в интернет, без­ платно на сайта ни www.bgnet.tv

Преди да решите да пазарува­ те, вижте колко е разрешеният ви багаж в самолета или автобу­ са и кои неща са забранени за пренасяне. Например, ако тръгнете с ав­ тобус или автомобил през Унга­ рия, може да си навлечете големи неприятности и глоби за пренася­ не на домашна ракия. В самолета внимавайте да не надвишите раз­ решените килограми багаж – как­ то ръчен, така и този, който пре­ давате в багажното, защото ина­ че може да се наложи да платите с пъти повече за нещо българско, което от Великобритания може да се купи почти на същата цена, като в България.

Ако имате мобилен телефон, който ползвате в България, се оба­ дете на оператора си да ви активи­ ра услугата роуминг, за да може по време на пътуването, при по­ срещане на летището и през пър­ вите дни на Острова да имате ра­ ботещ телефон. Цените за обаж­ дане, докато сте в чужбина, не са чак толкова високи, а и се очаква скоро да намалеят още и да няма значение дали сте в чужбина или в родината. Съветваме ви, ако оста­ вате за по-дълго, да проверите още от България дали телефонът ви е отключен и дали може ли да му се постави SIM-карта на друг оператор. Ако това е възможно или имате и друг мобилен теле­ фон, хубаво е да си вземете пред­ платена британска SIM-карта. Тези карти се предлагат от доста опера­ тори и за разлика от България, це­ ната на разговорите с предплате­ на услуга, не е е висока.

Повече за багажа при пътува­ не със самолет, автобус и кола може да прочетете на страница 169. Вариант за пренасяне на по-голямо количество багаж си остава използването на куриер­ ски услуги на български фирми за транспорт между Великобри­ тания и България. Цените им започват от 70 пен­ са за килограм, като имат курсо­ ве всяка седмица.

Повече информация за мобилните оператори (GSM оператори) може да прочетете в цветните страници.

Повече информация за този вид услуги може да прочетете на цветните страници.

Знаем, че всеки обича да зане­ 24


Месечно списание за българите в UK Вземете безплатно всеки месец 32-страничното ни книжно издание в български заведения, магазини, бизнеси, в българското посолство и на още други места. Излиза всеки месец Брой 2 / юли 2013 www.4bg.co.uk

Излиза всеки месец Брой 1 / юни 2013 www.4bg.co.uk

Списанието на българите в UK

Лятна почивка! Избрахте ли къде? В този брой на списанието – сега с по-голям формат и с повече полезна информация, четете:

Как да създадем запомнящо се първо впечатление на интервю за работа?

Няколко съвета при пътуване в чужбина.

Посреднически агенции за работа и компании

Сайтове с изгодни оферти за почивки през лятото.

Планове за лятото. Къде парите ще ни стигнат най-дълго? Пътуване с личен автомобил от UK до България.

Как да попълним данъчната си декларация (Tax Return)?

Как да хванем хубав летен тен?

Как да пестим при пазаруване в големи супермаркети?

Как да си изберем добри слънчеви очила?

„Минути за отмора“

ISSN 2052-7977 (Print) 01

Пострадали ли сте при инцидент? 07516441448

ISSN 2052-7977 (Print) 01

АДВОКАТСКА КАНТОРА „ОСБОРНС“

искове за обезщетение от инциденти и злополуки

9 772052 797009

1

9 772052 797009

Наталия Илиева

07516 441 448

1

Абонирайте се за книжното издание срещу 15 паунда на година или сваляйте списанието безплатно от адрес www.spisanie.co.uk. Харесайте ни на https://www.facebook.com/spisanie4bg


Ако ви предстои просто да посетите UK на екскурзия или пък живеете в UK и искате да опознаете туристическите забележителности на Острова, този сайт ще ви помогне с много полезна информация.

www.turisti.co.uk


Лондонски забележителности, които ви препоръчваме да посетите

Tower Brigde - Мостът на кулите. National History Museum Национален исторически музей. Tower Bridge, London, SE1 2UP Cromwell Rd, London SW7 5BD

British Museum - Британският музей. Great Russell St, London WC1B 3DG

Trafalgar Square - Площад Трафалгар.

Trafalgar Square, Westminster, London WC2N 5DN

Olympic Stadium-Олимпийският стадион в Стратфорд - Olympic

Stadium, Olympic Park, Stratford, E20 2ST

Piccadilly Circus- Площад

Пикадили. London W1J 9HP

Greenwich - Гринуич Big Ben. Parliament Square,

London Eye - Окото на Лондон.

Westminster, St Margaret Street, London SW1A 0AA

The Tower of London Лондонската кула. London EC3N 4AB

Riverside Bldg, County Hall, Westminster Bridge Rd, London SE1 7PB

Мadame Tussauds London Музеят на Мадам Тюсо.

Marylebone Rd, London NW1 5LR

Harrods- магазин Хародс. 87-135 Brompton Rd, London SW1X 7XL


bg help.co.uk

www.bghelp.co.uk Порталът на българите във UK. Над 80 000 регистрирани потребители, над 9000 уникални посещения дневно.

Сайтът за взаимопомощ на българите в UK. Форум, Обяви, Статии и още много. Регистрирайте се и станете част от най-големия сайт на българи по света.


Полезни сайтове за българите в UK • BGHELP.co.uk – www.bghelp.co.uk – Портал на българите във Великобритания. Популярен е с полезната информация във форумите си. • BGHELP.net – www.bghelp.net – Портал на българите по света. Форуми и много полезни статии за държави по света. • BGYELL.co.uk – www.bgyell.co.uk – Български жълти страници в UK • INFOZAUK.com – www.infozauk.com – Полезна информация за Обединеното Кралство под формата на статии. • OBRAZOVANIE.co.uk – www.obrazovanie.co.uk – Статии за образованието в UK. • RABOTAVUK.com – www.rabotavuk.com – всичко за работата в UK, полезни статии, компании, агенции, обяви… • NOVINI.co.uk – www.novini.co.uk – Новини за UK , България и света. • BGHELPMAP.com – www.bghelpmap.com – Карта на българите в UK и по света. • PAZARUVANE.co.uk – www.pazaruvane.co.uk -Сайт за пазаруването в UK • 4BULGARIANS.co.uk – 4BG.co.uk – www.4bulgarians.co.uk или www.4bg. co.uk – Портал за българите в UK Сайтове за източноевропейци с версия на български език • EASTETAX.co.uk – www.eastetax.co.uk – портал за счетоводтсво, помощи и други услуги за бизнеса в UK. • EASTEDATE.co.uk – www.eastedate.co.uk – безплатен сайт за запознанства на източноевропейци. • EASTE.co.uk – www.easte.co.uk – сайтът на групата EASTE, който представя всичките ни сайтове. • EASTEADS.co.uk – www.easteads.co.uk – сайт за обяви на източно европейци. • EASTEJOBS.co.uk – www.eastejobs.co.uk – сайт за работа. • EASTESEARCH.co.uk – www.eastesearch.co.uk – търсачка на всичките ни сайтове. • EASTESTART.co.uk – www.eastestart.co.uk – портал към 25 други тематични сайта, съдържащи полезни статии, уебсайтове, фирми, видеота и др. • EASTEBUILDER.co.uk – www.eastebuilder.co.uk – портал за строители. • EASTEYELL.co.uk – www.easteyell.co.uk – Източноевропейски бизнес указател за бизнеси във Великобритания.


Хиляди полезни статии,

написани и преведени, за да отговорят точно на въпросите, които си задавате.

Всяка седмица - нови статии,

които ви помагат по-лесно да опознаете живота в Обединеното кралство и разликите му от живота в България. Не пропускайте да научите още нещо за начина на живот в страната, в която живеете! www.infozauk.com


Българска карта на Лондон* Кои райони са предпочитани от българската общност?

* Картата е съставена на базата на данни от БГ БЕН и www.bghelpmap.com

- най-предпочитани райони - често избирани райони - по-рядко избирани райони - рядко избирани райони


Трудова злополука? Борис Кремер, Адвокат

Т: 0845 021 2222 (Английски език)

Т: 0795 174 0094 (Български език)

Безплатна консултация Обадете се днес!

Инцидентите на работното място Напоследък доста българи имигрират в Обединеното кралство, за да търсят работа. Често те работят във ферми и в строителството. Повечето строителни обекти са в Лондон и околностите, докато ферми има из цялата страна. Обикновено българските емигранти си намират работа на Острова чрез агенции за работа. След това те пътуват до местоработата си, която може да бъде фабрика, ферма или строителен обект, а агенцията няма по-нататъшен контрол и не носи никаква отговорност. Отношението към работника зависи изцяло от работодателя или началника. Когато се работи във ферма, чуждестранните работници, в случая българите, обикновено живеят в каравани във фермата. В повечето случаи от 6 до 8 души споделят една каравана. Във фермите се става много рано за работа. След като биват превозени до работното място, обикновено работниците берат плодов, като всеки ден има норма. Ако не успява да изпълни нормата,

работникът получава няколко предупреждения. След това работникът може да бъде освободен от работа.

Що се отнася до строителството, мнозинството български работници работят в събарянето на постройки. Това е мръсна, опасна работа. Обикновено им се предоставят предпазни средства. Но често е налице езиков проблем. Инструкциите за работа обикновено се дават на английски. Не всички български работници в тази област разбират добре езика. Британските работодатели са наясно, че много българи искат да работят в Обединеното кралство, затова те често притискат работниците си чрез заплаха от уволнение. Работната атмосфера може да бъде доста стресова. Когато се случи авария на работното място, работодателят често отрича всичко, разчитайки на това, че работникът не познава законните си правата. В някои случаи работодателят дори отрича да е наемал на работа пострадалото лице.

За щастие, в Обединеното кралство не е трудно да се подаде иск за компенсация заради получена травма. Най-важното нещо е да се избере адвокат, който е енергичен и мотивиран ви помогне. Повечето искове се проточват и могат да достигнат давност от 2 години, затова е добре да се избере любезен адвокат, с който се общува редовно и с който, като цяло, може лесно да се работи. Българските работници на Острова често се плашат при мисълта за съдебен процес, но всъщност много малка част от исковете достигат дотам. В огромното мнозинство от исковете се достига до споразумение в хора на кореспонденцията между адвоката и застрахователя на другата страна. И накрая, съществува краен срок от 3 години, в който имате право да подадете иск във Великобритания. Борис Кремер 21.03.2014 г.


I. Преди да заминем плюсове и минуси. В много слу­ чаи, при замяната, получената вече британска шофьорска книж­ ка е едно от малкото “доказател­ ства за адрес”, с които новодо­ шлият може да се снабди относи­ телно лесно. Имате право само на една шофьорска книжка – не мо­ жете да притежавате и българска и английска едновременно. За ва­ лидна се смята тази, която е била издадена последно.

Обща информация за необходимите документи. Документите, които имате и смятате, че могат да ви бъдат в полза при пребиваването ви в UK, трябва да бъдат или по въз­ можност оригинали, или дубли­ кати, издадени от същото учреж­ дение, или нотариално заверени копия. В някои случаи е полезно да имате превод на българските документи.

• Свидетелство за раждане, документ за осиновяване. • Брачно свидетелство или друг документ, касаещ съвмест­ ното съжителство също може да са ви от полза.

• Българската лична карта е официален документ и ви е необ­ ходима в UK. Тя в много от случа­ ите почти напълно може да за­ мени задграничния ви паспорт, но е добре да имате както лична кар­ та, така и паспорта – особено ако ви се наложи да изпратите един от личните си документи по поща­ та до някое ведомство, което е обичайна практика в Кралството.

• Документи за развод и за права над децата • Картон за проведени вак­ синации за децата. За възрастни­ те, ако имат някакви специфични или хронични заболявания и смя­ тат да останат по-дълго, е добре да си вземат медицинското дос­ ие, въпреки че, ако се наложи, ще бъдат прегледани и всички диагнози ще се наложи да бъдат потвърдени наново. Някои еми­ гранти препоръчват при възмож­ ност да се вземе и зъболекарски картон, ако се планира да се

• Българската шофьорска книжка важи в Обединеното крал­ ство и може както да се шофира с нея, така и тя да бъде заменена за британска. Замяната има свои 25

Преди да заминем

Какво можем и какво трябва да носим от България?


в някой от големите супермарке­ ти – например, в Морисънс, Теско и др. големи вериги супермарке­ ти има кабинки, могат да бъдат и навън. Там може да си направите и паспортни снимки. Влиза се в ка­ бинка, следват се инструкциите и накрая се заплаща £5 (цената е ва­ лидна към края на 2013 г.). При снимане трябва да застанете така, че да видите лицето си в рамката, на екрана пред себе си, като нагласите столчето да е по-високо или по-ниско. Някои ав­ томати могат да ви предупредят, ако правите паспортна снимка, а сте се усмихнали, както и ако ако има нещо нередно. Автоматът дава възможност да опитате 3 или 4 пъти и накрая може да избе­ рете коя от снимките се е получи­ ла най-добре, за да бъде разпеча­ тана. Проверете колко копия ще ви издаде автоматът, някои раз­ печатват по 4, други – по 6 пас­ портни снимки. Ако искаме по-малки снимки, а не паспортен размер, обикновено се разпечат­ ват повече екземпляри.

ходи при български зъболекар. • Трудова или осигурителна книжка, доказателство за осигу­ рителен стаж от България

Преди да заминем

• Получени дипломи и серти­ фикати от други обучения и курсо­ ве, документи за проведени ста­ жове, документи от проведени следдипломни обучения и др. п. • Приложения с хорариум и оценки към дипломите (ако има­ те намерение да продължавате образованието си, в някои случаи е полезно, за да ви впишат в ре­ гистъра на регулирана професия) • Препоръки от работодатели • Професионални свидетел­ ства, правоспособности и разре­ шителни • Автобиография (CV). • Документи, доказващи кредитна история от България, банкови референции, справки за ипотечни кредити или други за­ еми обикновено не са предмет на внимание от съответните ин­ ституции. Оставяме на вашето решение да прецените дали си струва да ги взимате.

Писмо от български автомобилен застраховател. Ако сте притежател на автомо­ бил в България, е добре е да поис­ кате писмо от застрахователната си компания, в което да пише кол­ ко години сте били техен клиент и не сте имали застрахователна претенция към компанията. Това писмо във Великобритания се на­

Снимки за документи. Може да си приготвите сним­ ки от България, ако на Острова ще разполагате с по-ограничен бюджет, но можете да се снимате лесно и тук, в кабинка, например, 26


Имайте предвид, че само ня­ кои от застрахователните компа­ нии в Кралството признават пис­ ма от застрахователни компании в чужбина, затова не можем стопроцентово да гарантираме, че писмото ще ви послужи, но е добре да го имате. Вижте дали има възможност писмото ви да бъде написано на английски, ако ли не – преведете го официално.

Процедурата по конфискация­ та на парите е следната: 1. Отнемат ви сумата и ви на­ срочват дата и час, за да се явите на съд (това обикновено е в след­ ващите няколко дни);

Ако идвате с българската си кола, носете всички документи на колата и се убедете, че застра­ ховката ви покрива шофиране в чужбина.

2. Когато се явите в съда, трябва да докажете произхода на парите и с какво предназначе­ ние ги внасяте в страната;

Пари и стоки

3. Ако не успеете да убедите съда, откъде произлизат парите, ще ви бъде насрочена дата и час за ново явяване (обикновено след 4 месеца), като тогава ви се дава последна възможност да докажете произхода им;

Когато пътувате за Велико­ британия, може да внесете пари и стоки със себе си, без да се на­ лага да плащате данъци или так­ си за това, стига те да са в допус­ тимите норми или в количества за лична употреба.

4. Ако и втория път не се до­ кажете пред съда, ще се започне криминално разследване за про­ изхода на парите.

Внос на пари За пари (кеш, в което влизат пари в наличност, чекове, вкл. и пътнически чекове и банкови ме­ нителници, трати) имате право да внесете до 10 000 евро (или тяхна­

Внос на стоки Ако идвате от държава в Ев­ 27

Преди да заминем

та равностойност в друга валута) без да ги декларирате на митница­ та. Ако внасяте повече, трябва да декларирате парите и да докаже­ те произхода им. Служителите имат право да ви задават въпроси за произхода и предназначението на парите, ако те са над 1000 лири. Ако не декларирате парите си или не можете да докажете произхо­ да и предназначението им, митни­ ческите органи имат правото да ви ги конфискуват.

рича доказателство за NCB (No Claims Bonus) или NCD (No Claims Discount) и може да ви спести доста пари, когато застраховате колата си.


- да узнае вида и количеството на стоките, които внасятe;

ропейския съюз, можете да вне­ сете в неограничено количество за собствена употреба от повече­ то стоки, без да плащате данък или такса.

- защо ги внасяте; - колко сте платили за тях;

Каналите за използване на митницата са:

- колко често пътувате;

Преди да заминем

- по колко кутии цигари пуши­ те дневно и колко алкохол упо­ требявате.

- Син – ако пристигате от ЕС и нямате нищо за деклариране; - Зелен – ако пристигате от страни извън ЕС и нямате нищо за деклариране;

Въпреки че няма ограничения за количествата, които може да внесете от страни от ЕС, по-веро­ ятно е да ви бъдат зададени мно­ го въпроси, ако продуктите са в по-голямо количество от тези, посочени по-долу:

- Червен – ако имате нещо за деклариране. Когато трябва:

внасятe

стоки,

цигари – 800 броя; пури – 200 броя; пурети – 400 броя; тютюн – 1 килограм; бира – 110 литра; вино – 90 литра; спиртни напитки – 10 литра; подсилено вино (например шери, порт) – 20 литра.

• Да сте ги внесли лично; • Да сте сигурни, че са за собствена употреба или за пода­ рък; • Да сте сте платили данъци и мита в страната от ЕС, от която са купени.

Деклариране пред митническите органи

Можете да пренесете гориво в резервоара на вашия автомо­ бил и резервно гориво за превоз­ ното средство в подходящ кон­ тейнер, без да плащате мито.

Трябва да съобщите на митни­ ците за всички стоки, за които има специални условия или огра­ ничения и да им покажете доку­ менти, например лицензи или разрешителни, които ви позволя­ ват да ги внесете в Обединеното кралство. Митническият служи­ тел ще ви обясни, ако дължите някакъв данък или такса и колко

Митнически проверки Ако митнически служител смята, че може да внасяте стоки­ те за продажба, той може да ви спре за проверка и да поиска: 28


• не се отглеждат в ЕС.

ще трябва да платите.

Забранени и ограничени стоки Има някои стоки, които не мо­ гат да се внасят в Обединеното кралство, без значение от къде пътувате. Те включват:

Други: лекарства, електроуреди и електроника, дрехи и обувки.

• наркотични вещества;

Нормално е преди първото ви заминаване за Обединеното крал­ ство да сте под голям стрес и да не знаете кое от нещата, които иска­ те да вземете със себе си, действи­ телно ще ви е необходимо. Най-ва­ жните неща за всеки човек са раз­ лични, затова тук ще се опитаме да ви помогнем да прецените как­ во именно вие бихте искали да вземете със себе си.

• нападателни оръжия като бойни ножове; • отбранителни спрейове, лютив спрей и cs газ (сълзлив; • застрашени животински и растителни видове; • необработени диаманти; • неприлични и нецензурни материали и предмети;

• Лекарства – изключително важни, ако имате хронично забо­ ляване, слаба имунна система или друг здравословен проблем, кой­ то изисква постоянно да приема­ те медикаменти. Запасете се с не­ обходимите количества, за да имате достатъчно, докато се за­ пишете при общопрактикуващ лекар и той започне да ви издава рецепти, а и докато научите къде се намират аптеките в близост до вас. Имайте предвид, че на Остро­ ва повечето лекарства могат да се купят само с рецепта, включи­ телно всички антибиотици и дори

• месо и млечни продукти от повечето страни извън ес. Някои стоки са с ограничен достъп – като огнестрелни оръ­ жия, взривни вещества и боепри­ паси. За тях имате нужда от спе­ циален лиценз. За някои хранителни и растителни продукти има ограничения, ако те: • не са свободни от вредите­ ли и болести; • не са за собствена употреба; 29

Преди да заминем

Ако за внасяни от вас стоки има подозрения, че нарушават правата върху интелектуалната собственост, като например пи­ ратски продукти, те може да бъ­ дат конфискувани и ще бъдете съдени, ако се установи, че е така.

Ако не разполагате с докумен­ ти за забранените стоки, те ще бъдат задържани на митницата.


Преди да заминем

противозачатъчните. В Шотлан­ дия лекарствата с рецепта са без­ платни. В Англия само някои кате­ гории граждани получават лекар­ ствата си безплатно – деца of 16 г. или до 18, ако продължават да учат редовно, граждани над 60 г., лица с документ за освобождава­ не от такса за рецепта на различ­ ни основания, например при ня­ кои хронични заболявания – диа­ бет, епилепсия и др., майчинство, ветераните от войните, нисък до­ ход др. Останалите заплащат за всяко лекарство, предписано в рецептата, такса от £7.85, невиси­ мо от вида и количеството. Има и схеми за намаляване на тези раз­ ходи.

ри, особено ако пътуват със само­ лет, защото има ограничение за багажа. • Дрехи и обувки – тук всич­ ко е въпрос на личен избор. Имайте предвид, че климатът във Великобритания е по-мек, а зимата – не толкова студена, но има голяма разлика между раз­ личните части на страната. Все пак, на Острова често вали и духа вятър, затова препоръчваме да си вземете непромокаемо яке с качулка и обувки за дъжд. • Храна – някои хора предпо­ читат да си вземат някаква храна, други си купуват от някой супер­ маркет след като пристигнат, но това също е индивидуално. Ако все пак искате да си вземете нещо за хапване, за да не търсите мага­ зин или заведение за бързо хра­ нене веднага след като пристиг­ нете, можете да си опаковате нещо малко, което да ви стигне за едно хранене. След като пристиг­ нете и отпочинете е повече от ясно, че ще обиколите района и ще си закупите каквото ви е нуж­ но от близкия супермаркет.

• Електроуреди и електроника – най-напред е важно да уточ­ ним, че контактите във Велико­ британия не са като българските, защото електрическата мрежа е различна. Затова ако смятате да носите електроуреди от Бълга­ рия, е добре да се снабдите с пре­ ходници – не са скъпи и е добре да имате повече от един. Разбира се, може да ги купите и като прис­ тигнете, но особено в началото, е добре да ги имате под ръка, за да не останете с незаредени теле­ фон или лаптоп. Бихме препоръ­ чали да вземете със себе си лап­ топ, мобилен телефон и фотоапа­ рат, ако ги ползвате, със зарядни­ те им устройства. Малко хора имат възможност да вземат пове­ че електрически уреди и прибо­

Ако няма да сте с кола, проверете изискванията за багаж на авиокомпанията или автобусната фирма, с които ще пътувате. Различните авиокомпании имат различни изисквания и точната информация за максималното те­ гло на багажа за багажното може да намерите в билета си. Прове­ 30


автоматично получат британско гражданство – МИТ. Децата, родени на територия­ та на Обединеното кралство от родители от Европейската ико­ номическа общност (а България е в ЕИО), придобиват право да бъдат британски граждани, ако поне един от тях е живял 5 годи­ ни на територията на UK и са при­ добили право на постоянно жи­ телство (Permanent Residence за граждани на ЕС и Indefinite Leave to Remain – за граждани от стра­ ни извън ЕС). Ако по време на раждането на детето родители­ те са живели по-малко от пет го­ дини в Обединеното кралство, детето може да бъде регистри­ рано като британски поданик съ­ гласно чл.1 (3) от Британския за­ кон за гражданство тогава, кога­ то един от родителите навърши 5 години от пребиваването си на територията на Обединеното кралство и придобие право на постоянно жителство.

Приравняване на образователни документи. Повече информация за начина на приравняване на документите може да намерите в глава “Вис­ ше образование” на стр. 344.

Пътуване до UK Ако ви предстои първото ви пътуване до Обединеното крал­ ство и искате да научите повече за вариантите, за да изберете най-удобния, може да намерите подробна информация за това в глава “Пътуване и транспорт” на стр. 169.

• Бюрата по труда (JobCentre +) не предлагат работа за лица от България и Румъния – МИТ. Това е мит, който все още съ­ ществува, поради това, че бълга­ рите и румънците нямаха право на пълен достъп до пазара на труда във Великобритания за първите 7 години след присъеди­ няването на България към ЕС –

Да заминем или не? Митове и истини за UK • Децата, родени на територията на Великобритания, 31

Преди да заминем

рете изискванията на компанията за размера и теглото на ръчния багаж, който е разрешено да взе­ мете със себе си в кабината на са­ молета, защото ако надвишите тези изискванията, може да се на­ ложи да платите допълнително между 30 и 50 британски паунда, за да вземете този багаж със себе си в самолета.


през 2008 г. Сега вече е нещата са променени – всички работода­ тели изискват този документ, не­ зависимо дали сте общ работ­ ник, бояджия, дърводелец и пр.

т.е. от 1 януари 2007 г. до края на 2013 година.

Преди да заминем

Всъщност, бюрата по труда (JobCentre Plus) не могат да дис­ криминират търсещите работа по никакъв начин. Чрез бюрото по труда се обявяват работни места както за наети лица (employed), така и за самонаети (self-employed). Доста работода­ тели предпочитат да ангажират хора като самонаети лица, вместо да ги наемат на договор, защото, при нужда, освобожда­ ването е без всякакви формално­ сти, те не се ангажират с допъл­ нителни плащания при болест, ваканции, празнични дни и т.н.

• Border Agency (Home Office) няма да издава жълти, сини карти след 1. 01. 2014 г. – МИТ. Граничната агенция (Border Agency) ще продължи да издават регистрационни сертификати за българи и след края на 2013 г. Тези документи са се издавали и преди България и Румъния да станат част от Европейския съюз. Освен вид разрешително за ра­ бота в някои случаи или потвърж­ дение за правото на работа в други, тези регистрационни сер­ тификати потвърждават правото на гражданина на ЕС да живее на територията на Обединеното кралство. Получаването на тези сертификати не е задължително.

Новите работни места, обяве­ ни чрез Бюрото по труда, може да намерите в интернет, на ад­ рес https://www.gov.uk/jobsearch , а ако нямате тази възможност, е добре да бъдете там, на място в JobCentre Plus всяка сряда между 1 и 3 следобед и всеки пе­ тък от 12 до 14 ч., когато се изна­ сят новите вакантни места.

• Дъждовното Кралство – МИТ с частица истина.

• Може да се работи в строителството легално и без да имаш CSCS карта – МИТ.

Може би най-разпростране­ ният и закостенял мит за Остро­ вите е този за непрестанните дъ­ ждове, които се изливат над вся­ ка част на Обединеното крал­ ство, всеки ден от годината. Лошото време е нещо като ви­ зитна картичка на Острова пред света, но то е малко повече мит,

CSCS картата предоставя на­ чин за идентификация и доказа­ телство за компетентност да се работи в строителството. Без нея беше възможно да се работи до и през 2007 година и отчасти 32


отколкото реалност. Всъщност климатът в региона е океански, влажен и мек, и макар островите да се намират доста на север, те са под влиянието на топлото те­ чение Гълфстрийм. Времето е непостоянно и често дъждовно, но всъщност страната се нареж­ да чак на 46-то място в света по валежи и е далеч от първенство­ то. Преди нея са Нова Зеландия, на 29-то място и дори Съедине­ ните американски щати, на 25-то място. Митът за лошото време вероятно се дължи основно на сравнително дългите, в сравне­ ние с лятото, британски зими, които, обаче, като цяло, са доста по-меки от зимите в България.

souper – от “pea soup” – грахова супа, заради цвета си, който е бил понякога жълтеникаво-зеле­ никав, а понякога черен.

• В Лондон е винаги мъгливо – МИТ Това вече не е истина. Забра­ вете за романтичните филми от 40-те и 50-те години на миналия век, които може да сте гледали по телевизията. Мъглите в Лон­ дон тогава не са били причинени от влажното време, а от замър­ сяването на въздуха. Милиони домакинства по онова време са използвали за отопление меки въглища, които отделяли много пушек, съдържащ серен двуокис – той бил толкова гъст във взду­ ха на Лондон, ча градът разго­ ворно бил наричан “Пушекът” „The Smoke“. Самата мъгла раз­ говорно е била наричана pea

И днес се смята, че в Лондон го­ дишно около 400 души умират преждевременно, поради лошото качество на въздуха, който дишат – все още има замърсявания, но в наши дни замърсяванията на въз­ духа вече не са видими и са значи­ телно по-леки. Специалистите по околната среда работят неумор­ но, за да се намали замърсяване­ 33

Преди да заминем

Още през 1306 година Крал Еду­ ард І-ви се опитал да забрани да се изгарят тези меки въглища за ото­ пление, но изминали цели 700 го­ дини, преди хората да се вразумят и да се спре това замърсяване на въздуха. През 1952-та година, де­ нят се превърнал в нощ в продъл­ жение на 4 денонощия, през които загинали повече от 4 000 души. Според приблизителни оценки, още около 8 хиляди души са почи­ нали в резултат на излагането им на въздействието на гъстия смог, богат на серен двуокис. През 1956 година е било забранено завинаги използването на горива, които предизвикват пушек и е било раз­ решено изгарянето само на гори­ ва, които не произвеждат дим. През следващите няколко години почернелите фасади на обществе­ ните сгради били почистени, и про­ словутата черна лондонска мъгла останала завинаги в миналото.


случаи от пациента може да се поиска заплащане на здравните услуги. Затова е добре, ако човек е осигурен в България, да носи здравноосигурителната си кар­ та, която покрива спешните услу­ ги, както и да има здравна за­ страховка.

то; една от мерките е въвеждане­ то на т.н. такса за замърсяване, която трябва да плаща всеки собственик на автомобил, ако иска да ползва колата си в Лондон. • Безплатни здравни грижи за всички – и МИТ, и истина Преди да заминем

Постоянно живеещите в Обе­ диненото кралство и някои дру­ ги, които са определени от спе­ цифични правила, имат свободен достъп до британската здравна система (NHS), въпреки че и те плащат такси за зъболекарски услуги и за очила. В Англия и Уелс пациентите сами заплащат ле­ карствата си, с някои изключе­ ния, докато в Шотландия всички лекарства по рецепта се отпус­ кат безплатно.

Достъпът до услугите на Здравната каса във Великобри­ тания (NHS) не е основан на гражданството, а на постоянно­ то местоживеене. Дори и да сте британец, ако сте живели извън Обединеното кралство повече от 6 месеца, може да загубите права и достъп до NHS. Всяка болница разглежда спорните случаи и преценява на основата на предоставените й документи от пациента дали той живее по­ стоянно във Великобритания, следователно, ще получи болнич­ но лечение, или не. От чуждес­ транните студенти се изисква да имат пълна здравна частна за­ страховка или да са осигурени в държавата, от която идват.

Ако обаче става дума за хора на относително краткотрайно посещение, както и хората, кои­ то не живеят постоянно във Ве­ ликобритания – те имат право само на неотложно лечение в Спешното отделение на болни­ ците, наричани тук Casualty или Accident & Emergency(А & E ), при личен лекар (GP) или в центрове­ те, в които може да се отиде при спешен случай без предварител­ но уговорен час (walk-in center). Ако в резултат на посещение на спешно отделение, се наложи приемане в болница или послед­ ващо посещение в болница за проследяване, както и ако има рецепта за изпълнение, в такива

• Всеки може да се пресели в Обединеното кралство и да почне да живее само от помощи от държавата – МИТ Този мит вероятно идва от това, че гражданите на Европей­ ския съюз имат почти изравнени права с гражданите на Велико­ британия. Българите и румънци­ 34


те също придобиват пълни права по договореностите на ЕС от 1 януари 2014 година. Това, обаче, не означава, че може още от ле­ тището да отидем в съответната служба и да поискаме да ни пла­ щат помощи, докато си намерим работа. Истината е, че помощите по безработица са едни от най-трудно отпусканите и усло­ вията за получаване и след отпус­ кането им са едни от най-строги­ те. Помощта се казва на англий­ ски „Jobseeker’s Allowance”, т.е. помощ за търсещи работа. За да може да се получава тази помощ, трябва кандидатът да отговаря на много условия, например, да няма жилище на собствено име, което да е по-голямо от непо­ средствените му жилищни нуж­ ди, дори и това жилище да е в чужбина. Според последните из­ менения, въвеждани от началото на 2014 година, от кандидатите за тази помощ от ЕС ще се изис­ ква да докажат, че са търсили ак­ тивно работа във Великобрита­ ния в продължение на 3 месеца, както и да отговорят на въпроси за работния си статут в България. Когато започнат работа, от граж­ даните на ЕС се очаква да рабо­ тят поне година, преди да потър­ сят отново финансова помощ поради безработица. След това, ако в продължение на продължи­ телен период, по-дълъг от 6 ме­ сеца не си намерят работа, ще бъде трудно да докажат, че имат

реални изгледи да намерят рабо­ та във Великобритания, след което, според съществуващите разпоредби и указания, може да бъде преценено, че те не упраж­ няват правата си като граждани на Европейския съюз.

35

Преди да заминем

Помощта за плащане на нае­ ма също няма да бъде достъпна за новодошли граждани на ЕС.


Àêî ñè òúðñèòå ðàáîòà  èëè âå÷å ðàáîòèòå âúâ Âåëèêîáðèòàíèÿ, ïîñåòåòå íàøèÿ ñàéò

www.rabotavuk.com Àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ çà ïðàâíè ïðîìåíè è   èçèñêâàíèÿ êúì ðàáîòåùèòå â UK.  Îáÿâè çà ðàáîòà.  Ñïèñúöè íà ïðîâåðåíè àãåíöèè, ïðåäëàãàùè  ðàáîòà.  Ñúâåòè çà ñàìîíàåòè ëèöà È îùå ìíîãî ïîëåçíà èíôîðìàöèÿ  çà ðàáîòîäàòåëè è ðàáîòåùè íà Îñòðîâà!


Новини за българите във Великобритания. Мястото, където може да научите всичко, което ви засяга. Посетете www.novini.co.uk и бъдете информирани


Специфични мерни единици, използвани в UK Дължина: 1 inch (инч) = 2,54 centimeters (см) 1 foot (фут) = 30 centimeters (см) 1 yard (ярд) = 0,91 meters (метра) 1 mile (миля) = 1,60 kilometers (км) Oбем на течности: 1 galon (галон) = 4,546 litres (литра)

Тегло: 1 pound (паунд, фунт) = 0,453 kilograms (килограма) 1 stone* (стоун) = 6,35 kilograms (кг) *с тази мерна единица се измерва тегло, често се използва от хората във Великобритания, заедно с паунди за обозначаване на личното им тегло. Обозначава се със “st”, например: 64 kg = 10 st 1.lb

Полезна информация при пътуване в UK Телефонни кодове: Великобритания 0044 Лондон 020 Когато искате да звъннете в Лондон от България, избирате 004420, или 00447, ако набирате мобилни номера. Може двете нули в началото да се заместят със знака +

Важни телефони: 999 — Телефон за спешни случаи в Обединеното кралство 112 — Международен телефон за спешни случаи във всички държави на Европейския съюз Мобилни оператори: EE (T-Mobile, Оrange) - www.ee.co.uk Vodafone - www.vodafone.co.uk O2 - www.o2.co.uk Three (3) - www.three.co.uk Посолство на Република България в Лондон: 186-188 Queen’s Gate London SW7 5HL Тел.: 0044 2075849400 Факс: 0044 2075844948 Консулска служба — 0044 2075849379 E-mail: consul@bulgarianembassy.org.uk Централна автогара в Лондон: Автогара Victoria Coach Station Aдрес: 164 Bucking Palace Road,London, SW1W 9TP. Тел.: +44 (0)20 7222 5600

Летища в Лондон: Летище Хийтроу Адрес: Heathrow Airport, Terminal 1, Greater London TW6 1AP, United Kingdom Телефон: +44 844 335 1801 www.heathrowairport.com Летище Гaтуик Адрес: Gatwick Airport, West Sussex, RH6 0NP, United Kingdom Телефон: +44(0)870 000 2468 www.gatwickairport.com Летище Лутън Адрес: Luton Airport, Osborne Road, Luton, LU1 3HJ, United Kingdom Телефон: +44 (0871) 527 8690. www.london-luton.co.uk Летище Абърдийн Адрес: Aberdeen Airport, Dyce, Aberdeen AB21 7DU, United Kingdom Телефон: +44 844 481 6666 www.aberdeenairport.com Летище Станстед Адрес: Stansted Airport Limited, Enterprise House, Bassingbourn Road, Essex, United Kingdom Телефон: 0844 335 1803 www.stanstedairport.com


Ако търсите работа, квартира или услуга, или искате да пуснете безплатна обява в UK посетете нашите сайтове:

www.BGHELP.co.uk

www.bghelp.co.uk/adds обяви на български език

www.easteads.co.uk обяви на български, английски и други езици Ако пък търсите бизнеси и услуги, потърсете в жълтите ни страници:

www.bgyell.co.uk Българските жълти страници в UK


Sale.co.uk Нов сайт за оферти, ваучери, отзиви и всичко, свързано с пазаруването Новият ни сайт www.eastesale.co.uk ви помага да пестите и намирате изгодни сделки и кодове за намаления. Станете част от него, споделете информация за сделки и ваучери.

www.iskam.co.uk Ако търсите най-добрата цена за нещо, което сте решили да купите, свържете се нас. Ние безплатно ще ви помогнем да намерите подходящото място и най-изгодните условия. Изпратете ни запитване на www.iskam.co.uk или www.eesale.co.uk


Всичко за пазаруването в UK

www.pazaruvane.co.uk

Полезни съвети, ревюта, представяне на магазини. Идеи за дома и модата и още много информация на едно място.


Вериги магазини за хранителни стоки във Великобритания Aldi – Магазини за хранителни стоки на

www.aldi.co.uk

Asda – Част от голямата верига Wal-Mart

www.asda.com

изгодни цени

B & M Stores - Верига магазини с

изгодни оферти, разположени из цялото Обединено кралство

Booths Supermarkets

Супермаркети, разположени из югоизточната част на Англия

Budgens – Верига супермаркети в Лондон и северната част на Англия

Cooltrader

Търговска верига за продажба на замразени храни на изгодни цени

Co-op

Имат над 1600 смесени магазина из цялото Обединено кралство

Costcutter

Известна верига с над 1400 смесени магазина на Острова

Farmfoods

Имат над 300 магазина из Кралството за замразени стоки на изгодни цени

Fultons Foods

Верига магазини с ниски цени с над 100 обекта в северната част на Англия

Gillett’s Callington

Верига от над 700 хранителни магазина

James Graven and Sons

Компанията има няколко бюджетно ориентирани супермаркети

Grape Tree

Магазини за здравословно хранене

Greggs Plc - Верига пекарни с над 1400 обекта, обслужващи над 5 милиона души седмично

www.bmstores.co.uk

www.booths.co.uk

www.budgens.co.uk

www.cooltrader.co.uk

www.co-operative. coop

www.costcutter.co.uk

www.farmfoods. co.uk

www.fultonsfoods. co.uk www.gillettsspar.com www.jamesgraven. com www.grapetree.co.uk

www.greggs.co.uk


Iceland – Верига хранит елни магазини

www.iceland.co.uk

C J Lang

www.cjlang.co.uk

с над 700 обекта

Над 400 смесени магазина из Шотландия

Lidl – Немска верига супермаркети Londis – Известна верига магазини из цяла Великобритания

www.lidl.co.uk www.londis.co.uk

Marks & Spencer

www. marksandspencer. com

Martin McColl

www.martinmccoll. co.uk

Смесени магазини

Верига от смесени магазини

Morrisons

Голяма и известна верига хипермаркети

T J Morris – Магазини за домашни потреби на изгодни цени Nisa Retail

Снабдител на хранителни стоки и напитки

Ocado

Онлайн магазин за хранителни стоки

www.morrisons.com www.tjmorris.co.uk www.nisaretail.com www.ocado.com

One-Stop - Верига с над 500 смесени магазина – вече собственост на Tesco

www.onestop.co.uk

Partridges - Малка верига хранителни магазини из Лондон

www.partridges. co.uk

Roys of Wroxham – 7 магазина в източната част на Англия

www.roys.co.uk

Sainsbury’s

Голяма верига с над 500 супермаркета и над 300 смесени магазина

Scotmid – Кооперативна верига с над 260 магазина в Шотландия и Северна Ирландия

Spar – една от най-големите вериги на Острова с над 2600 магазина

Tesco – Най-известната верига супермаркети в Обединеното кралство Waitrose

Онлайн магазин за хранителни стоки

www.sainsburys. co.uk

www.scotmid.coop

www.spar.co.uk www.tesco.com www.waitrose.com


Изберете българското по света! www.izberibg.com www.izberibg.com е сайт за българите по света, който има една основна цел - да ги подканва да правят българския избор.

Всеки път, когато българин по света използва български бизнес, купува български продукт, посещава българско заведение или магазин, той индиректно подпомага България. По официални статистики, през 2012 ние, българите в чужбина, сме върнали в Родината 490 милиона евро. В тези статистики не влизат милионите, които индиректно сме изпратили в България. Ако използваме услугите на български компании по света, купуваме храни от български магазини, ние вкарваме пари в България и подпомагаме нейното развитие. Нека се замислим над това, да се опитаме да спазваме тази препоръка и така ще дадем нашата лепта към подобряването на положението в Родината.

Ако подкрепяте тази кампания, харесайте я, споделете я, сложете, логото й на вашия сайт или във вашия търговски обект. Заедно можем да си помогнем! Намерете български бизнеси по света на www.bgyell.com Открийте българи по света на www.bghelpmap.com Свържете се с нас, като ни пишете на имейл bulgaria@bghelp.co.uk или посетете страницата на кампанията във фейсбук www.facebook.com/pages/Izberibg/240226826139109


мини-реЧниК ЧеСтО СреЩани СъКраЩения и наиМенОВания на ангЛиЙСКи A

Home Office – Министерство на вътреш­ ните работи

ACAS – Advisory, Conciliation and Arbitration Service – Koнсултативна, по­ мирителна и арбитражна служба

J Jobcentre Plus – Бюро по труда

C

JSA – Jobseeker’s Allowance – помощ за безработни, търсещи работа

CAB – Citizens Advice Bureau – Бюро за съвети и помощ на гражданите

N

CB – Child Benefit – детски добавки

NHS – National Health Service – Британ­ ска здравна служба

Companies House – Фирмен регистър на Великобритания

NINo – National Insurance Number – На­ ционален осигурителен номер, социал­ ноосигурителен номер

CTC – Child Tax Credit – помощ за родите­ ли с ниски доходи, данъчен кредит за родители

P

D

PAYE – Pay As You Earn – Схема за удър­ жане на данъци и осигуровки от наетите от работодател

DLA – Disability Living Allowance – помощ поради инвалидност DVLA – Driver & Vehicle Licensing Agency – Агенция за лицензиране на водачи и превозни средства

S SA Tax Return – Self­Assessment Tax Return – Данъчна декларация

E EHIC – European Health Insurance Card – Европейска здравноосигурителна карта

U UCAS – Universities and Colleges Admissions Service – Приемна служба за университети и колежи

ESA – Employment and Support Allowance – помощ поради нетрудоспособност

UKBA – United Kingdom Border Agency – Британска гранична агенция

G GBP – British Pound – британски паунд

UTR – Unique Taxpayer Reference (Number) – Уникален референтен номер на данъкоплатеца

GP – General Practitioner – общопракти­ куващ (личен) лекар

H

W WTC – Working Tax Credit – помощ за ра­ ботещи с ниски доходи, данъчен кредит за работещи

37

Мини речник

HMRC – Her Majesty Revenue and Customs – Агенция „Приходи и митни­ ци“ на Нейно величество; Данъчна и мит­ ническа служба


УКазател А

Ж

автобиография – 45, 46

жалба – 76, 136, 282, 323, 357, 401

автобус – 171–176, 181–183, 196, 200

жилище – 107, 112, 118, 121, 126, 143, 148, 156, 302, 304

автогара – 172, 174, 175, 196 автомобил – 177, 203–208, 210, 211, 213, 215, 217, 221

З

агенции – 46–49, 53, 61, 107, 109, 117, 244

забележителности – 442, 443

адвокат – 86, 145, 151, 225, 375, 385, 393, 394, 395

заем – 243, 246, 248, 254, 257, 341 заплащане – 56, 57, 71, 83 застраховка – 152, 153, 155, 218, 230

Б

здраве – 347, 363

банка – 146, 147, 148, 231, 234, 236, 243, 254, 414

И

безработни – 262, 266, 284, 287, 305

ипотека – 145, 148, 255

бизнес – 88, 89, 93, 95, 100, 239, 255, 257, 278

имущество – 115, 152, 159

брак – 380, 395, 407

К В

карта – 179, 235, 236, 241, 250, 253, 349

влак – 170, 173, 174, 175, 186, 190, 197

кафене – 423, 450

вода – 113, 114, 130

квартира – 107, 108, 109 кино – 426, 442 клиент – 93, 398

Г

книжка – 202, 204, 223, 228, 229, 237, 379, 391

глоби – 226, 228, 275

кредит – 145, 243, 248, 250, 253, 256, 257, 285, 301, 305

Д данъци – 92, 101, 103, 233, 262, 264, 274, 279, 280

Л лекар – 29, 347, 351, 356, 360, 362, 363, 369

декларация – 272, 275, 278

летище – 169 – 175

Указател

деца – 178, 179, 292, 298, 299, 308, 317, 397, 414, 416

М

договор – 59, 118, 156 документи – 25, 44, 278, 320, 336, 344

магазини – 14, 450 – 453

досие – 243, 254

майчинство – 70 – 73, 295, 296, 298

38


метро – 170, 183, 185, 201

студент – 87, 241, 248, 338, 341

музика – 424, 425, 426, 431, 433

счетоводител – 270

музей – 443, 444, 445

съвети – 45, 193, 205

мотел – 162, 163

съдилища – 381 – 385

Н

Т

наем – 15, 107, 108, 109, 110, 112

такси – 172, 173, 174, 188, 189, 201

насилие – 324, 354, 377, 378, 414

телевизия – 115, 140, 141

национален осигурителен номер – 41, 43, 101, 266

У уволнение – 70, 81, 323, 403

О

увреждания – 200, 215, 289, 292

образование – 307, 315, 320, 332, 338

университет – 332, 337, 338

обучение – 311, 316, 329, 338, 342

училище – 307, 313, 315, 317, 319, 320, 322, 326, 327, 328

осигуровки – 40, 50, 51, 58, 92, 93, 103, 371 отпуск – 60, 62, 68, 71, 73, 75

Ф

П

финанси – 231, 365, 368, 413

пазаруване – 450, 452

фестивал – 431, 432, 433

парк – 442, 443, 446, 447 пенсия – 92, 260, 261, 264, 265, 301

Х

помощи – 44, 260, 262, 283 – 306, 310, 413

хотел – 161, 162

права – 60, 161, 362, 385, 398 проблеми – 49, 76, 121, 156, 322

Ч

продажба – 100, 215

чужбина – 253, 349, 368

пъб – 421, 423, 424, 425, 426

Р

***

работа – 20, 37, 45, 47, 68, 78, 80, 82, 87, 287, 289

А

ресторанти – 421, 422

Account – 236, 238 – 241 Agreement – 60, 118

С

Allowance – 287, 289, 291, 292, 296

самолет – 169, 197, 198

B

служител – 39, 264

Bank – 44, 64, 231, 234

сметка – 113, 236, 243

Benefit – 291, 297, 302, 304

стоматолог – 360, 367

39

Указател

самонает – 40, 88, 90, 92, 101, 254, 264, 271


C

S

Contract – 59

Self-Assessment – 272

Contributions – 92, 265

Self-employed – 40, 88

Council – 136, 266, 304

Sole Trader – 88, 89

Credit – 256, 285, 301, 305

Solicitor – 393 Support – 288, 289

E

T

EHIC – 349, 362, 369

Tenancy – 118, 127, 128, 157, 158

Employee – 39, 59, 78

Tribunal – 383, 384, 385

G

W

GP – 347, 348, 351, 354, 355, 362, 363

Worker – 49, 59

Grant – 289, 298

I Income – 262, 264, 287, 288 Insurance – 43, 152, 153, 154, 218

L Landlord – 107, 118 Limited Company – 40, 88, 98

M Maternity – 71, 295, 296, 298 Mortgage – 145

N NHS – 347, 357, 358, 365 NINo – 41

O Oyster – 179

Указател

P PAYE – 39, 264, 271 Payment – 293, 367 Pension – 260, 301

40


Носталгия може да имате по всичко друго, освен по българската храна. Българска храна във Великобритания! 4 магазина в Лондон: Магазин “Розова долина”

Магазин “Карлово”

11 A Garman Road, Tottenham, N17 OUR 020 888 54 777

Unit 7, Abbey Park Industrial Estate, Abbey Rd, Barking, Essex IG11 7BT 0208 591 7898

Магазин “Късметчето”

Магазин “София”

369 Uxbridge road, Acton, W3 9RH 0208 992 3460

42 Queensway, W2 3RS 0207 229 3156

и доставка до дома ви във всяка точка на Острова! Поръчайте на

www.bulgarianfood.co.uk


обажданията до

България

никога не са били толкова евтини

разговори от

p

/мин

(стационарен и мобилен) Моля, посетете www.lycamobile.co.uk, за да разберете каква е текущата промоция

Посетете www.lycamobile.co.uk за да поръчате вашата безплатна SIM, или се обадете на 020 7132 0322 Top-up your SIM online or where you see the following signs:

Terms and Conditions apply. For more information please visit www.lycamobile.co.uk Customers may not be able to use Electronic Top-Up at all locations where the top-up logo appears

Наръчник за живота във Великобритания 4Bulgarians  
Наръчник за живота във Великобритания 4Bulgarians  

Това е показен вариант на книгата с 10% от нея.

Advertisement