Page 1

Chip Kidd

chipkiddV6.indd 1

7/6/11 4:34 PM


Charles „Chip” Kidd amerikai író, grafikus. Leginkább innovatív könyvborítóiról ismert. 1964-ben Pennsylvaniában született és nőtt fel. Az amerikai popkultúra gyerekkorától kezdve nagy hatást gyakorolt rá. Egy grafikus tervezői iskolában, fiatal korában azt a feladatot kapta, hogy készítsen könyvborítót egy John Updike könyv számára. A tanára megmutatta a kész fedél tervet az egész osztálynak azzal a megjegyzéssel, hogy ilyen grafikai készséggel, ebből az ifjúból nem lesz tipográfus. Évekkel később, több Updike könyv borítójának tervét is Kidd készítette. Kidd jelenleg a Knopf kiadó társ art directoraként dolgozik. A Knopfhoz 1986ban csatlakozott, mint gyakornok. Több egyéb amerikai könyvkiadónak is készít önálló borító terveket. E mellet képregények készítésénél is közreműködik. 2003-ban Art Spiegelmannal, a Maus című képregény készítőjével együtt dolgozott, Jack Cole képregény rajzoló, életrajzi könyvén. Karrierjét a bestseller könyvborítók tervezésével alapozta meg. Hírnevet az 1990-ben készült nagysikerű, Michael Crichton könyv, a Jurassic Park borítója hozta meg. A fedélen egy T-Rex

chipkiddV6.indd 2

7/6/11 4:34 PM


chipkiddV6.indd 3

7/6/11 4:34 PM


koponyájának sziluettje látható. Ez a grafika

Kidd nem csak tipográfusként, de íróként is

lett, Steven Spielberg által rendezett film-

ismert. Több könyvvel büszkélkedhet, me-

adaptáció plakátjának, és a filmben látható

lyet nem csak írt, de tervezett is. A két leghí-

design elemek, grafikai koncepciója is.

resebb a 2001-es The Cheese Monkeys és a

Munkáiban gyakran használja a negyvenes

2008-as The Learners. E mellett saját beval-

évek Amerikájának grafikai megoldásait.

lása szerint, nagy képregény rajongó. Man-

Ezeket ötvözi a kortárs tipográfiai trendje-

hattani lakásában komoly képregény gyűj-

ivel. Előszeretettel használ osztott és tükrö-

teményt halmozott fel. Batman: Collected

zött kompozíciókat. Grafikáiban gyakran

címmel önéletrajzi könyvet írt és tervezett

alkalmaz, magáról készült, karikatúraszerű

fiatalkori élményeiről. Egy másik képregény

elemeket is. Ezzel a sajátos ötvözettel kön�-

gyűjtővel Saul Ferrissel közösen, Bat-Manga!

nyen felismerhető stílus teremtett magának.

címmel, Japánban játszódó sajátos Batman

Az Egyesült Államokban kifejezetten híres

történetekről készített könyvet 2008-ban.

grafikusnak számít. A USA Tuday egyszer,

Az amerikai DC Comics képregény kiadó

a rock sztárokéhoz hasonlította személyét.

cég számára is írt történeteket és készített

chipkiddV6.indd 4

7/6/11 4:34 PM


borítókat. Chip Kidd munkáival néhány magyarul is megjelent képregényben is találkozhatunk. Frank Miller, 2004-es Sin City (A bűnös város) című képregény sorozatának fedélterveit Kidd készítette. Kidd mindig is hangsúlyozta, nem ért egyet azzal a felfogással, hogy egy könyvet elsősorban a borítónak kell eladnia. A kiadók többsége ragaszkodik a borító mindenhatóságához, de az csak egy kis része annak, amit egy teljes kiadvány képvisel, hangsúlyozza a grafikus.

chipkiddV6.indd 5

7/6/11 4:34 PM


Chip Kidd is also a serious cole merchandise which fills h

chipkiddV6.indd 6

7/6/11 4:34 PM


colecor of Ba tman and Superman s his Manhattan apartent.

chipkiddV6.indd 7

7/6/11 4:34 PM


goodisdead.com

chipkiddV6.indd 8

7/6/11 4:34 PM

Lovas_Adam-Chip_Kidd-kepernyore  

Kidd Chip Chip Kidd is also a serious Co merChandise whiCh fills leCor of Batman and superman his manhattan apartent. goodisdead.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you