Page 1

:

tette

zí t kés y n á dv A kia z Péter s á l Ha

Kálm á kinéz n rosszfi úk ő” do pünk lgoka ént „ros be sz t vág ott a ul ké-

90. 00 $

157. 98 $

166. 49 $ 299. 00 $ 180. 00 $

„Sosem a rró hogy a g l beszélünk, épek rep ülnek, hanem arr ól, hogy lezuhannak”

ELFELEJ Va g y p e rv e rz o p ti m is ta

nem gy o h emem, er, ha s ” r e jn el. ism „Be sz dizá cégekk t e a leh lgod o mi d

?

TETT BE TŰGURU 990. 30 $ 214. 30 $ 150. 20 $ 302. 42 $ 180. 00 $ 255. 00 $ 155. 15 $ 210.60 $ 758. 40 $ 321. 78 $

Budai 1

Tibo zott r Kalm grafi an n e kus nak m tanu . lt a

lkal

maA vá nyol Ká ltoz cvan lm tatt as án a Tib me kilen or. g a cve diz ne ájn s é t: vek a Ma ben cin két tos né h v és

7/7/11 3:53 PM


2

Budai 2 7/7/11 3:53 PM

Ká ny lmá va ira, n T ló h sá og ibo g tó y h r eg A l. a te gr yed rv afi ü ez ku lál ői ló , fi s l t m e A rv poz ké k ez í n o vi em szí ők ciót ta rán t én M t le ői v f un hat tsem n t a ogl a Yo n ó g po al eh y rk kái an át t sz el e el -i 4 kö la a tro a ye rm zé le gos 2. ék s g fá viz ut , t ha ln te cá art ink pro án uál en rve na oz áb je is k ik b k ny ző k. őt k vi tj ei to i i re , m ult c vá ta , í vá m ér úra bb tot bel lto eg t i eé fö á ld vil za ya az fjú rtv ek ág r to sá á e új ke áb sa nt g-o a já a fe n lt ép „ C r dn pr ér n, íté ien olo ób né oly éa si t rs ál nk an te ált ”m v ná al rv m el nk ós ek ag ag a á a le go írá azi zin í rn t Ta sa n, sz i k . Sz m l é k e cu ar int st in el rk r ie é n y l e g e ta atá rv He az szt rj é tá e n és zé yo sb t. ak ad u ét t s s a r c k e k n ,– á p of i a Am i mű , a k alak op m hí kra el rh k bi vé riti ítás ban e y ed r tio sz ka d ü av t N lt a et n i sz i v lag ide mű ew . er i lá ó v e n é li ke g sz ot sme és n szi a á té se ttek rt, a yom r. in tő new Ci ty


A kortárs tervezőgrafika alakulására egy magyar, Kálmán Tibor volt a legnagyobb hatással. Kálmán Tibor (1949. július 6. – 1999. május 2.) egy befolyásos magyar származású amerikai grafikus, akinek a munkái jól ismertek a világban, mint Colors magazin szerkesztője majd, mint főnöke vált híressé. Kálmán Tibor Budapesten született és 1956-ban, hétéves korában, szüleivel együtt, hogy elkerüljék a szovjet inváziót egy Amerikai Egyesült Államokba menekültek, a New York állam béli kisvárosba Poughkeepsiebe telepedtek le. Az alsóés a középiskola elvégzése után a New York Egyetemen tanult újságírást 1967-től 1970ig. Ezen időszak alatt dolgozott az egyetemi újságnak és szervező-

Budai 3

je lett a Students for Democratic Society (SDS – Diákok a Demokratikus Társadalomagazin művészeti vezetője lett, ahol mért) csoportnak. Kálmán Tibor olyan akti1991-ig dolgozott. Az igazi, nagy jelenvistaként definiálta magát, akinek céljai eltőségű felkérés 1991 végén érkezett: érésében a grafikai tervezés seaz olasz Benetton divatcég sagít. Ezek a célok a jó design al- nerei felé is képviselte a ját szerkesztésű, Colors című kalmazása és a társadalmi fe- társadalmi felelősségvál- magazinjához hívták, hogy egy lelősségvállalás volt. Ezen esz- lalás eszméjét. Ügyfele- olyan, elegáns megjelenésű mék felvállalása és saját hitvallá- it arra bíztatta, hogy rek- lapot készítsen belőle, amely sa vezetett oda, hogy a nyolcva- lámjaikban bátran közöl- hitelesen képviseli a cég ranas években, mint a grafikai de- jenek politikai és társa- dikális erkölcsi világnézetét. sign fenegyereke, vagy „rosszfiú- dalmi üzeneteket. Egy- 1993-ban, Kálmán M & Co-t beja” vívjon ki magának elismerést. szer, karácsony alkalmá- zárta és elköltözött Rómába, 1971-ben egy kis New York-i köny- ból, háromszáz megbí- hogy kizárólag a Colors magavesboltban dolgozott, ahol egyik zójának küldött hajlékta- zinnál dolgozzon. Az amúgy is alkalommal saját szája íze szerint lan-csomagokat, melyek- sok fotóval dolgozó magazin rendezte be a kirakatot, ami olyan ben szendvics, keksz és Kálmán Tibor főszerkesztőséjól sikerült, hogy később a cég édesség volt, máskor pe- ge alatt nyerte el végleges arkreatív igazgatójává választották. dig egy könyvecskét kap- culatát. A Colors időszaki lap je1979-ben Kálmán feleségével tak a partnercégek, mely- lenleg egy-egy téma köré csomegalapította az M & Co terve- ben adatokat közöltek a portosulva, kizárólag képekben ző céget, Designeri hírneve ek- szegénység mértékéről. fejezi ki a megfogalmazni kíkor kezdett széles körben terjed- Az ünnepi kiadványt egy vánt gondolatokat. Kálmán ezni. Ügyfelei voltak többek között segélyszervezet címére zel a megoldással gyakorlatilag a Formica, a Subaru, a Willywore, szóló borítékkal és húsz egy új nyelvezet teremtett, ami az MTV (Music Television), a dollárral egészítették ki, mérföldkőnek számít korunk viFlorent Étterem, a MoMa, a Chiat/ így ösztönözve az ügyfe- zuális kultúrájában. A multikulDay és a Talking Heads zenekar, leket további adakozásra. turális magazin szerkesztését de Kálmán Tibor határozta meg a Később több meghatá- annyira komolyan vette, hogy Time Square jelenlegi arculatát is. rozó magazinnál is fon- évekre Rómába költözött. A Az M&Co zászlajára tűzte és part- tos posztot töltött be. El- magazint a világ többi részén sőként kreatív igazga- árulták, mivel a Colors alapvetóként az Artforum ar- tően a multikulturalizmusra és culatát tervezte és felügyelte 1987 és 88 között, majd az Interview

3

7/7/11 3:53 PM


Kálmán ezen a címlapon elég trükkösen helyezi el a magazin logóját. Kálmán elutasította az egyezményeket a Colors magazin designjába, Elvetette a hasábokat, amelyek korlátozzák a tervezőt, de mégis rendezett és ismétlődő volt az elrendezés, lásd az előző oldalt.

Kalm

a n.

al

á lá

el

n d o n b a n. H

let

Lo

te fe l e s é g e a

et

zi

llu

a globális öntudatra összpontosított. E szempont miatt leközöltek néha nagyon merész grafikai terveket köztük egy sorozatot, amely egyik darabján, több híres ember mellett Erzsébet királynőt is úgy ábrázolták, mint a faji kisebbséget. Kálmán a legfőbb kreatív erő Colors magazin mögött egészen addig, amíg a kezdődő non-Hodgkin lymfóma nevű betegsége, lényegében leukémia egy fajtája miatt kénytelen volt otthagyni a szerkesztőséget. Miután visszaköltözött az Amerikai Egyesült Államokba újra megnyitotta az M&Co ügynökséget és mesterkurzusokat tartott a New York-i Visual Arts iskolában. 1999-ben Puerto Ricoban érte a halál, nem sokkal azelőtt, hogy a San Francisco-i Modern Művészetek Múzeumában Tiborocity címmel kiállítása nyílt. A saját maga írta életrajzi könyve, a Perverz optimista 1998-ban jelent meg. Ma is erős a hatása M & Co-nak, amely lényegében Kálmán munkájának az eredménye. Sok tervező, mint Stefan Sagmeister , Stephen Doyle, Alexander Isley , Scott Stowell , és Emily Oberman, akik vele együtt dolgoztak, mind folytatták az általa megkezdett utat. Howard Milton és aria Jay Smith, akik szintén együtt dolgoztak Kálmán- r ző M e sz nal 1979 - b en me gala pítot t ák és a Smit r h & áto tr M ilto sz nc ég

i g k i t a r tot t m

4 Budai 4

7/7/11 3:53 PM


Ezek a csokoládék bizonyítják az M & Co azon képességét, hogy a paródia beépítése a tervezési folyamatba a legnyilvánvalóbb grafikai megoldás.

Papír nehezék 1984. M & Co által előállított szellemes papírnehezékek szitanyomott vinil-műanyagból készített gyűrött papírral parodizálta az eldobott gondolatokat.

Ez a fénykép a Florent étterem identitás-ös�szetevőit ábrázolja. Kombinációja a vázlatos piktogramoknak és a mezőgazdasági gépészetnek, egyfajta útvonalat mutat a szaftos steak elkészítéséhez. Az eredmény brutálisan őszinte, és még egy kissé szürreális is. A Florent étterem étkezésre utaló anatómiai rajzai, kissé naivak egy csipetnyi iróniával abszurd humorral füszerezve.

5 Budai 5

7/7/11 3:53 PM


Kálmán Tibor egyik legnagyobb eredménye volt, hogy ledöntötte a falakat a különböző design médiumok és tudományágak között, szabaddá téve az utat mások számára, hogy saját szakterületükön kívülre merészkedhessenek. Szomjazott az új kihívásokra: „Igen könnyen elunom magam, szóval egyféle projektet legfeljebb két alkalommal végzek el. A harmadik alkalom már unalmas lesz, szóval csak még unottabbá válok…„Ha rákérdezünk a grafikai tervezéssel kapcsolatos véleményére, gyakran tiszteletlen ­beszólással válaszol: „nem egy agyműtét” – ez tipikus „kálmáni” szellemesség, brutálisan nyílt, semmi köntörfalazás. Azzal együtt, hogy túlnőtt a szigorúan vett design szakmán, túljutott a szorosan ös�szefüggő közösségen, ahol először tette le névjegyét a New Yorki grafika színterén.

lt, hogy rében vo mindé v r o ib T , Kálmán ondokra mákra, g én reflv e y n a problé s sajáto a g a m ezt a lektáljon

Kálm án Tib or mu olyan n c zik a élzásokka kái tele v anna l, me szerin k lyek lemző te a le s leplez b akmá eképz tettsé ra eltség get. et elk oly jelényez te-

At e ne rvez m ő azé egy do n az sága rt bé profe iga r s i zsá t tisz elik f szion go tázz el, h ális t. a, ha ogy e hazu ne m, gy te dozó , ho gy rmék mert túlo tul zza ajel

6 Budai 6

7/7/11 3:53 PM


Kálmán elveti a klasszikus magazintervezés egyezményeit, inkább olyan eszközöket alkalmaz, amelyek kiemelik a sajátos jellemzőit a témának, hogy segítségével színes, ironikus vagy expresszív tipográfiai hatást érjen el.

Ez a portré pár bemutatja az olvasónak John Lydon egy ismert amerikai punk ikon inkarnációit. Kálmán megtanulta, hogy jó fotó helyet érdemel a lapban. Ez az ami elterjed és önmagáért beszél.

Amikor a magazin megszületett, ezzel a címlappal jött a világra

Budai 7

Kálmán legismertebb és talán legbotrányosabb mukája, Erzsébet királynő színesbőrű kissebbségként...

7 7/7/11 3:53 PM


. om at ik y ely e. eg m kr k, né etü z go ő, illa göz rnye cs a nyű a kö g, le ilá ik ak ov ely atn ikr m lh m né ro és – ako ro kép gy s ak m os t i A ám tás Sz – ha ó ol

kk so

Az i nin lyen cs ké en pe ek k n ön sé yelv mag ge i é u k a s k kér t u m eg lturá besz ér l té is k élne sü ül k s ön k or bán .

Olyanok mint egyfajta emlékeztetők, hogy nem mi vagyunk az egyedüli tulajdonosai a Föld bolygónak.

8 Budai 8

7/7/11 3:53 PM


úgy án ezt m l Ká ezte ogy terv rát, h szög Így íó i, az fokos lvasn ni a k al o ta kk 0 l 9 kel et osz utaso mén e h er eb ó l g le etr . T me csi m ációt be be oy m n g r vá info azt is y ha tó g n h z a tese i, ho lvas a sze állítan is o n het yosa óra. n á m en az y leg

A fo

Kálm játék ánt ebb en ossá g jel a mun kájá lemz ba i.

ki a lta Az talá t. Co logó suiát M & s a . az ciót é analóg rafika g i nek ep felé onc zene dik a Ügy , a k egy csoló t é p ” nev estra ez ka h ch „Or l és eh gal

Budai 9

na

rdít

„N

ep

oc

ott

ko

ljo

óra

ne

figy e

le

lme

gy

pe

zte

rce

ti a

ts

vise

finom

lőjé

t,

em

.”

9 7/7/11 3:53 PM


Ap l felh akát 1 ábo 994 elnö -es rod Kál k Ron ást ok megje má o n a ald Re zott, lenése k plak aga amik o or h átjá n fé nyk r a vo atalm hoz a épé . l t ha t ame s szn rikai Aki ú álta g fel AIDS y kinézn i , min -bete t egy g! lesov ányo dott

Pedig Kálmán célja csak eg yszerűen az volt, hogy meg próbálja kitalá lni, hogyan lehetne empa tikus érzéseke t kelteni az emberekben az AIDS irány ában.

y híresség, hogy Tessék így nézne ki eg S. ha megfertőzte az AID

ert az nt, m rt a g a s me ld Re Rona mberek, é az AIDS a t t o t z olt ze válas ték a ntja v Azért jól ismer ív álláspo t is arcát gyon nega latban. a s n pc o egy yal ka n n á járv

10 Budai 10

7/7/11 3:53 PM


kálmán szabad kezet kap,

és lehetőséget

hogy a corporate

Ez a Kálmán által tervezett logója a Talkingheads zenekarnak.

s

or ol AC

Magazinnál

design, irányítója

legyen

11 Budai 11

7/7/11 3:53 PM


Queen Elizabeth

Választási szlogenek

Florent étterem

C

RS M O OL

AGAZIN

M&CO

Óra tervek

Aids ellenes kampány FILM INSERTEK

Budai 12

7/7/11 3:53 PM

Halász Péter – Kálmán Tibor  

Halász Péter – Kálmán Tibor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you