Page 1

Dossier de Llengua catalana i literatura 2a Avaluaci贸 Unitats 3,4,5

Alumne/a ___________________________________ Curs ___ grup __ Data lliurament_______________ Professor ____________________________________


Índex UNITAT 3 Literatura xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Comunicació xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Gramàtica xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ortografia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx UNITAT 4 Literatura xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Comunicació xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Gramàtica xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ortografia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx UNITAT 5 Literatura xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Comunicació xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Gramàtica xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ortografia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

pàg.

.......................................................................

x

........................................................................

x

........................................................................

x

........................................................................

x

........................................................................

x

........................................................................

x

........................................................................

x

........................................................................

x

........................................................................

x

........................................................................

x

........................................................................

x

........................................................................

x


UNITAT 3

LITERATURA

Esquema

-1-


Els canvis estètics dels segles XVI, XVII i XVIII Al llarg dels segles xv, xvii i xviii es van produir diversos canvis estètics que van marcar etapes ben definides en l'art en general i en la literatura en particular: • • • •

El Renaixement (segleXVI) El Barroc (segle XVII) El Neoclassicisme (segle XVIII) La Il·lustració (segle XVIII)

Després de tres segles de decaïment social i cultural, amb les noves idees del Romanticisme, la cultura escrita en català va prendre una nova embranzida. La burgesia va endegar la Renaixença, un moviment de recuperació nacional.

ACTIVITATS Poemes del Renaixement i del Barroc Bella, de vós som amorós Bella, de vós som amorós Ja fósseu mia! Sempre sospir quan pens en vós, la nit i dia. I Bella, mirant vostra valor i gentilesa, sent en lligams de vostra amor ma vida presa, on tinc mon cor trist, dolorós, sens alegria. Sempre sospir quan pens en vós, la nit i dia. II Bella, del jorn que jo us mirí, vostra cadena me té lligat en fins ací amb cruel pena. Vós me llevau tot lo repòs, que jo em moria. Sempre sospir quan pens en vós, la nit i dia.

(...) Pere Serafí


Al desdenyós mirar d'una dama Si los raigs amb què a penes me tocàreu De la llum celestial d’aqueixa cara, Perquè mon tendre cor no s’abrasara Amb tal pressa, Senyora, els retiràreu, Una piadosa crueltat usàreu: Justament fóreu pròdiga i avara, Puix, excusant un mal, que bé causara, De mil béns i dolçures me privàreu, Quan més que, si mon fat venturós era (O Ëdol de mon gust, ingrata amada), Que fósseu ma tirana i homicida: Cert, morir per morir, més me valguera Que lo foc amorós, no la gelada Del desdeny, acabàs ma trista vida. Francesc Vicent Garcia (Rector de Vallfogona)

Dossier 2na Avaluació  

prova de dossier

Dossier 2na Avaluació  

prova de dossier