Page 1

MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL

(MMI) Melalui

PENDEKATAN KUALITATIF KEPADA: SEMUA PENGETUA/GURU BESAR PPD PETALING UTAMA DAN PPD PETALING PERDANA 22 November 2012 SK SEKSYEN 9 SHAH ALAM

JABATAN PELAJARAN SELANGOR 2012


Mengapa begini jadinya?


Kenapa begini? Anak siapa ni?


Apa sudah jadi? Murid kitakah itu?


SALAH SIAPA SEBENARNYA?

PASTI BUKAN AKU Berkatalah pensyarah universiti, sungguh memalukan kesilapan pada diri pelajar itu. Tentulah hasil kerja guru sekolah menengah atas.


Berkatalah guru sekolah menengah atas,

Apa sudah jadi? • Murid itu masih bodoh • Tentulah hasil kerja sekolah menengah rendah.


Berkatalah guru sekolah menengah rendah • Kebodohan murid itu bukan saya hasilkan, memang kami menerimanya dalam kebodohan... • Kalau dihantar malaikat untuk mengajar pun belum tentu budak ni boleh jadi pandai‌.. (wajarkah guru berkata begitu?)


Berkatalah pula guru sekolah rendah, • Guru-guru Tadika punya kerja laa ni..... • Mengehalkan sesuatu tanpa persediaan, masih berkata ada persediaan.


Berkatalah pula guru tadika. • Eh... Apa pula kami? Kami tidak pernah lihat kebodohan sebegitu!

• Siapalah agaknya emak budak itu?


Berkatalah seorang ibu. • Kesian anak aku, • Itu bukan salahnya, kerana keturunan bapanya pun begitu.


Berkatalah si bapa • Aku ragu ....

• Budak itu.... anak aku.....


TANYALAH SALAH SIAPA ‌‌‌ Tidak memahami

tidak kuasai sistem

konsep asas murid

malas

tidak bimbing

Ibu bapa

miskin

ponteng

tidak minat

tidak buat kerja rumah/latihan

Murid Lemah

Tidak ambil berat pelajaran anak persekitaran

Penerangan tidak jelas Pengajaran tidak menarik cepat untuk habiskan sukatan

guru

garang

gejala negatif tidak dapat kawal kelas

Tidak kondusif


To go to the top, change our ATTITUDE! A

T

T

I

T

U

D

E

1

20

20

9

20

21

4

5

= 100%


It is our ATTITUDE towards LIFE and WORK that make OUR LIFE PERFECT (100%)


Isu-isu PdP: 16 isu • Pengajaran berpusatkan guru bukan murid; • Guru banyak bersyarah; • Alat bantu mengajar kurang digunakan dan ada yang tidak sesuai; • Pendekatan yang tidak pelbagai - banyak chalk and talk; • Banyak memberikan pengetahuan dan kurang memudah cara;


Sambungan….. • Banyak menggunakan kaedah kelas; • Tidak mengambil kira kepelbagaian potensi murid; • Tidak membuat refleksi: Sekadar di atas kertas kerana diformatkan; • Pemulihan dan pengayaan kurang dijalankan;


Sambungan isu………. • Soalan-soalan yang digunakan oleh guru banyak menguji daya ingatan sahaja; • Murid kurang diberi peluang mengeluarkan pendapat dan bersoal jawab; • Aktiviti P&P lebih berfokus kepada mengingat pengetahuan tambahan; • Tidak banyak berfikir tentang sesuatu perkara; • Murid kurang latihan/tidak tahu kenapa X atau betul; • Murid tidak sedar apa yang dipelajari;


Rumusan PdP • Sebagus manapun kurikulum jika tidak disampaikan dengan baik oleh pelaksana – kurikulum berkenaan tidak akan berjaya

• Keperluan kurikulum dalam sistem pendidikan yang merupakan asas atau nadi dalam pendidikan • Guru memainkan peranan paling penting dalam menjayakan hasrat kurikulum untuk memastikan kemenjadian murid sebagaimana yang dikehendaki dalam kurikulum kerana guru yang perlu mengajar, membimbing, mentafsir standard kurikulum dan mentaksir kurikulum sebagaimana yang digariskan dalam kurikulum yang digubal.


MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) MASA PERSEKOLAHAN (5 HARI SEMINGGU)

MASA BILIK DARJAH (6 JAM SEHARI)

Faktor Pengurusan Sekolah

MASA INSTRUKSIONAL (4 -5 JAM SEHARI) MASA PEMBELAJARAN AKADEMIK (3 JAM SEHARI) ENGAGED LEARNING TIME…?

MASA PEMBELAJARAN BERKESAN….?

Faktor Instruksional Guru


MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) – PENDEKATAN KUALITATIF • Persoalan: – Adakah setelah memenuhi keperluan masa pembelajaran murid, kecemerlangan murid dapat dicapai?  Apakah keperluan lain yang perlu dilaksanakan untuk mendapat out-come yang optimum?


PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN • HASIL KAJIAN PENGGUNAAN MASA PENGAJARAN (Millot dan Lane, 2002). – Tidak ada bukti konkrit yang menunjukkan terdapatnya korelasi antara panjangnya waktu pembelajaran dalam sehari atau setahun dengan pencapaian murid. – Tidak ada korelasi antara masa yang peruntukan (allocated time) dengan pencapaian murid.


PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN • sambungan – Terdapat sedikit korelasi antara masa penglibatan (engagement time) dengan pencapaian murid. – Terdapat korelasi yang besar antara masa pembelajaran (learning time) dengan pencapaian murid,


PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN • Penegasan – Terdapat korelasi yang besar antara masa pembelajaran (learning time) dengan pencapaian murid “GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR”  Persoalan  Apakah korelasi yang besar ini sama bagi setiap masa pembelajaran (learning time) dengan tahap kecemerlangan murid?


• PERBANDINGAN CARA GURU MENGGUNAKAN MASA PENGAJARAN Guru Cemerlang

Guru Biasa 38%

50%

35%

50%

12% Petunjuk:

15%

Pengajaran Aktif

Mengawas & Menyelia

Mengurus Kelas

[Stallings, J. A. (1985). Instructional Time and Staff Development: How Useful is the Research on Time to Teachers? ]


• PERBANDINGAN CARA MURID MENGGUNAKAN MASA PENGAJARAN Murid Biasa

Murid Cemerlang

15%

85%

97%

Petunjuk:

Pembelajaran Aktif

Tiada Pembelajaran

[Stallings, J. A. (1985). Instructional Time and Staff Development: How Useful is the Research on Time to Teachers? ]


Percentile Rank After 2 Years

• EFFECTS OF A SCHOOL VS. A TEACHER ON STUDENT ENTERING AT 50TH PERCENTILE


PRESTASI PELAJAR

PRESTASI PELAJAR (%)

100 90 peratus

∆ = 53 peratus

50 37 peratus

8 tahun 11 tahun UMUR PELAJAR (Tahun)

Sumber:

Kualiti sistem pendidikan tidak dapat mengatasi kualiti guru. • Berdasarkan sistem sekolah terbaik di dunia, menambah baik kaedah pengajaran dalam bilik darjah ialah cara terbaik untuk meningkatkan pencapaian pelajar. • Kualiti guru merupakan penentu utama mengatasi faktor lain termasuk saiz kelas.

Kesan kumulatif dan sampingan ke atas pencapaian pelajar pada masa hadapan, Sanders & Rivers: Bagaimana sistem sekolah dengan pencapaian terbaik menduduki tempat teratas. McKinsey and Co. 2007


FAKTOR GANGGUAN

SASARAN STRATEGI

Pengurusan Sekolah (Pemimpin Sekolah) Kawalan Masa Instruksional

Instruksional (Guru)

PENINGKATAN MASA PEMBELAJARAN BERKESAN ATAU ALT\

MATLAMAT

Keberhasilan Pembelajaran Murid


Falsafah dan Prinsip PdP • IF I HEAR ,

I FORGET

• IF I SEE

,

I REMEMBER

• IF I DO

,

I UNDERSTAND


Piramid Pembelajaran Tend to Remember about: Level of Involvement 10%

Reading Hearing Words

30%

Looking at Pictures

Verbal Receiving PASSIVE

20%

Watching a Video Looking at an Exhibit 50%

Watching a Demonstration

Visual Receiving

Seeing it Done on Location Participating in a Discussion 70%

Participating Doing a Dramatic Presentation

90%

Simulating the Real Experience Doing the Real Thing

ACTIVE

Giving a Talk

Doing


PEMBELAJARAN AKTIF • Pembelajaran aktif merujuk kepada pendekatan di mana murid berinteraksi dengan guru, rakan dan bahan pengajaran. Murid melakukan sesuatu yang termasuk mengenali, memproses and mengaplikasi informasi (nilai) yang diterima. • Pembelajaran aktif menggalakkan murid memahami dan mengembangkan pengetahuan dan bukan menerima pengetahuan secara pasif.


KEMAHIRAN MENDENGAR

KEMAHIRAN MEMBACA

KEMAHIRAN BERFIKIR / MENYOAL

KEMAHIRAN TMK

KEMAHIRAN BELAJAR BERKUMPULAN

KEMAHIRAN MENCATAT NOTA

KEMAHIRAN MENGINGAT DAN ULANGKAJI

KEMAHIRAN MAKLUMAT


Fred Hechinger, Presiden New York Times melaporkan “Saya belum pernah melihat sekolah yang maju ditadbir oleh pengetua yang lemah, atau sekolah yang mundur ditadbir oleh pengetua yang cekap. Saya pernah melihat sekolah-sekolah yang mundur berjaya dimajukan, dan yang menyedihkan, ada sekolahsekolah yang maju merosot dengan mendadak. Dalam setiap kes, jatuh bangun sesebuah sekolah adalah kerana kualiti pengetuanya� (Dalam Davis & Thomas 1989 : 17)


Kesimpulan: DEFINISI KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL : • Pemimpin sekolah yang mengambil peduli (cakna) terhadap pengajaran guru dan pembelajaran PELAJAR serta perkembangannya dan sentiasa membina suasana dan iklim pembelajaran yang kondusif di sekolahnya bagi memacu kecemerlangan sekolah.


Akauntabiliti: Peranan Pengurusan Tiga Aras

Static

PENGURUSAN ATASAN

PENGURUSAN PERTENGAHAN

PENGURUSAN HADAPAN

Dynamic

Motivational

DASAR STRATEGI

LAKSANA Model Pengurusan INTAN

Back


11 ELEMEN KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL (MODEL HALLINGER)

1) Merangka matlamat sekolah 2)Menyampaikan matlamat sekolah

6) Mengawal waktu P& P

(protecting instructional time) 7) Membudayakan Perkembangan Profesional 8) Mengekalkan ketampakan Mewujudkan Iklim 9) Menyediakan ganjaran kpd Pembelajaran guru 10) Penguatkuasaan standard Positif akademik 11) Menyediakan insentif kpd pelajar

Mendefinisikan misi sekolah

Mengurus Program instruksional 3) Penyeliaan dan penilaian Instruksional 4) Menyelaras kurikulum HALLINGER 5) Memantau kemajuan pelajar


PENGETUA/ GURU BESAR SEBAGAI PEMIMPIN KURIKULUM

• Merancang dan mengurus program pengajaran dan pembelajaran • Memastikan sumber dan bahan pengajaran dan pembelajaran mencukupi • Sebagai pendidik contoh, beliau perlu meningkatkan tahap profesionalisme keguruan • Membudayakan ilmu


Kajian kehilangan masa pembelajaran di negara membangun Kajian oleh Bank Dunia mendapati terdapat jurang antara masa yang diperuntukkan dengan realiti dalam masa pengajaran khususnya di negara kurang membangun (Millot dan Lane 2002, Abadzi 2007). Secara kuantitatif dan kualitatif, masa yang digunakan untuk pengajaran sebenar adalah kurang daripada kehendak dasar pendidikan kebangsaan masing-masing.


Kajian kehilangan masa pembelajaran di negara membangun Selain daripada meningkatkan masa pembelajaran, guru juga perlu meningkatkan masa murid terlibat dalam pembelajaran (time-on-task) murid. ‘Time-on-task’ merujuk kepada jumlah masa dalam satu waktu apabila guru dan murid terlibat secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia juga sering difahamkan dengan masa murid benar-benar terlibat dalam pembelajaran (Abadzi, 2007).


Kajian kehilangan masa pembelajaran di negara membangun

Kajian yang oleh Levin dan Nolan (2010) menunjukkan bahawa kunci kejayaan pembelajaran murid adalah kemampuan guru untuk memaksimumkan masa ‘time-ontask’ murid terlibat dalam tugasan akademik dan mengurangkan masa luang untuk memulakan aktiviti, transisi antara aktiviti, tidak ada aktiviti atau terlibat dengan perbuatan salah laku.


KESIMPULAN: Langkah-langkah memaksimumkan masa pembelajaran Seperti yang disebutkan di atas, satu daripada variabel yang mempengaruhi pembelajaran murid ialah ‘masa pembelajaran’ (instructional time). Abadzi (2007) mentakrifkan masa pembelajaran sebagai jumlah masa dalam kelas yang guru gunakan untuk menyampaikan ilmu. Masa pembelajaran menurut beliau tidak termasuk masa yang guru gunakan untuk mengurus bilik darjah yang dianggap sebagai masa luang (off-task). Untuk tujuan itu, kajian telah menunjukkan bahawa terdapat korelasi statistikal yang positif antara masa pembelajaran dan pencapaian murid dalam peperiksaan (Lieberman dan Denham, 1980).


KESIMPULAN: Langkah-langkah memaksimumkan masa pembelajaran

Dapat disimpulkan bahawa daripada hasil kajian literatur komponen penting untuk menjayakan dasar ‘melindungi masa pembelajaran’ adalah dengan MEMAKSIMUMKAN MASA PEMBELAJARAN DAN MENINGKATKAN MASA MURID TERLIBAT DALAM PEMBELAJARAN (time-on-task) untuk segala bentuk aktiviti yang berlaku di sekolah.


Kemahiran Berfikir & Menaakul Dlm P & P Belajar Cara Belajar

Pembelajaran Masteri

PEDAGOGI

Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran

Penggunaan Teknologi Maklumat & Komunikasi

Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan

Pembelajaran Akses Kendiri

Pembelajaran Secara Kontekstual

Pembelajaran Secara Konstruktivisme

44


PENYELESAIAN • Kembali pada prinsip asas P&P RANCANGAN PENGAJARAN

BERPUSATKAN MURID

INDUKSI

LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH AKHIR

PENUTUPAN 45

Penerapan bermula dari awal hingga akhir P&P

R E F L E K S I


Pembelajaran Akses Kendiri • Pendekatan yang memberikan akses kepada sumber pembelajaran. • Murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari. • Murid belajar mengikut minat, keperluan, tahap kemampuan dan gaya pembelajaran sendiri. • Pentaksiran kendiri disediakan untuk menilai pencapaian dan kemajuan


Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan • • • • •

Satu cara kita menyusun pemikiran. Satu cara kita menkonsepsikan kehidupan Tindakan seharian serta jangka panjang Berkaitan dengan keputusan yang akan diambil Strategi pengajaran untuk memikirkan masa depan secara berkaedah, bermakna dan bertanggungjawab.


Belajar Cara Belajar • Proses untuk memperoleh teknik belajar sama ada bersama guru ataupun tanpa guru berasaskan; • Mendengar dengan berkesan. • Membaca (skimming, scanning, intensif, laju) • Mencatat nota • Menulis (laporan, cepat) • Mengingat.


Pembelajaran Secara Kontekstual • Kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian, masyarakat dan alam pekerjaan. • Menyediakan pembelajaran secara konkrit yang membabitkan aktiviti hands-on dan minds-on • Murid memproses maklumat baharu dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka. • Pembelajaran menjadi berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid. • Penekanan kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.


Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai • Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar. • Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan. • Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. • Kecerdasan Pelbagai;  Verbal-Linguistik  Logik-matematik  Visual-ruang  Kinestetik  Muzik  Interpersonel  Intrapersonel  naturalis


Kemahiran Berfikir • Proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan keputusan ataupun menyelesaikan masalah. • Pembahagian: Kemahiran Berfikir Kritis

Kemahiran Berfikir Kreatif

 Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan

 menjanakan idea Menghubungkaitkan Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlak Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta


Pembelajaran Secara Konstruktivisme • Fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan ataupun konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. • Murid menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. • McBrien & Brandt (1997) • Briner, M. (1999) • Brooks & Brooks (1993)


Pembelajaran Masteri • Memastikan murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasilkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. • Memerlukan proses yang mencukupi dan proses P&P yang berkualiti.


Penggunaan ICT dalam P&P • Menggunakan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P. • Meningkatkan kefahaman murid • Peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid yang memiliki kecerdasan pelbagai • Meningkatkan motivasi murid • • • • • • • •

Pembelajaran kendiri Mengakses maklumat yang sukar diperoleh Mengumpul maklumat Suasana pembelajaran yang menyeronokkan tetapi mencabar Melaksanakan eksperimen Meningkatkan daya kreativiti Belajar secara berkesan dengan bimbingan minimum Meningkatkan kemahiran ICT


THE END IS

THE BEGINNING Salam Kecemerlangan

pdp berkesan  
pdp berkesan  

taklimat mmi

Advertisement