Page 1

Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur

Membantu, memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran

Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi

1

Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran COMPANY LOGO


PENJAMINAN KUALITI PBS PEMENTORAN


PEMENTORAN ADALAH PROSES MEMBANTU, MEMUDAH CARA DAN MEMBIMBING GURU UNTUK MELAKSANAKAN PBS MENGIKUT PRINSIP DAN PROSEDUR PELAKSANAAN YANG DITETAPKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN


MENINGKATKAN KEMAHIRAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN DALAM KALANGAN GURU YANG DIBIMBING


MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN KELAYAKAN GURU YANG DIBIMBING


MEMBANTU GURU MENYELESAIKAN MASALAH PELAKSANAAN PBS


MEMBINA RANGKAIAN KERJA DAN HUBUNGAN PROFESIONAL ANTARA MENTOR DAN GURU YANG DIBIMBING


PEMENTORAN INFORMAL


PENGETUA/ GURU BESAR

GURU CEMERLANG

GURU PENOLONG KANAN

GURU KANAN MATA PELAJARAN

KETUA PANITIA

JURULATIH UTAMA PENTAKSIRAN

GURU YANG DILANTIK OLEH PENGETUA/GURU BESAR


PEGAWAI LEMBAGA PEPERIKSAAN

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI

PEGAWAI JABATAN PELAJARAN NEGERI

PEGAWAI PEJABAT PELAJARAN DAERAH

PEGAWAI DARI BAHAGIAN LAIN KPM

PETUGAS YANG DILANTIK DAN DIBERI TAULIAH OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN


PEMENTORAN FORMAL

TARIKH, MASA DAN TEMPAT DITETAPKAN OLEH JK PBS

OBJEKTIF DITETAPKAN OLEH JK PBS


PEMENTORAN INFORMAL

TARIKH, MASA DAN TEMPAT DITETAPKAN OLEH MENTOR DAN GURU YANG DIBIMBING APABILA ADA KEPERLUAN

OBJEKTIF DITETAPKAN OLEH MENTOR


Membimbing guru menggunakan standard prestasi dan aplikasi SPPBS

Memastikan pelaksanaan pentaksiran seiring dengan P dan P

Mendapatkan maklumbalas untuk penambahbaikan pengajaran

Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru yang dibimbing

Membantu guru menyediakan instrumen pentaksiran

Memberi pendedahan pelbagai jenis instrumen pentaksiran


JK PBS menetapkan objektif Pementoran

JK PBS menetapkan tarikh, masa dan tempat, mengeluarkan surat panggilan dan menyediakan bahan sokongan untuk program Pementoran

PEMENTORAN FORMAL

JK PBS melantik guru Mentor dan menetapkan guru yang dibimbing

Penilaian taklimat dijalankan bagi memastikan guru yang dibimbing memahami perkara yang disampaikan oleh mentor


PEMENTORAN INFORMAL


PBS  

Penjaminan Kualiti Pementoran

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you