Page 1

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programı

KONU: Medya ve Yayın Dili Türkçe HAZIRLAYAN: Aylin ATALAY ÖĞRENCİ NUMARASI: 21193324

Ara Sınav Projesi GNK 210 Bilgisayar II Öğretim Elemanı: Arş. Gör. H.Hakan Çetinkaya

ANKARA, 2014


İçindekiler

21193324

Sayfa 2


1.Dijital Öykü-1: Windows Movie Maker Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma Windows Movie Maker yazılımı kullanılarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmesi ve tekrar etmelerine yönelik bir uygulamadır. Bu uygulamayı kullanmamızın nedeni öğrencilerin görsel ve işitsel algılarına hitap etmek ve bu sayede onlara daha iyi bir öğrenme ortamı hazırlamaktır. Öğrencilerin görerek ve duyarak öğrenimlerini pekiştirmeleri sağlanmaktadır. Gösterim ve işitim yöntemleri ile normalden farklı bir öğrenme sağlanmaktadır.

URL: http://youtu.be/Jr10ABJtPRI

21193324

Sayfa 3


QR Kodu:

21193324

Sayfa 4


2. Dijital Öykü-2: Storybird Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma Storybird öğrenme aracı olarak hazırlanmıştır. Eğlenerek öğretmeyi amaçlayan bir uygulamadır. Konu, hikâye ile ilgi çekici hale getirilir. Yaş seviyesi küçük olan öğrenciler için çok daha öğretici bir uygulamadır. Öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmeleri açısından yararlıdır. Bu uygulamada öğrenci hikâye içinde bulunan karakterlerle kendisini özdeştirebilir. Bu uygulamada amaç öğrencilerin öğrenmelerinde kolaylık sağlamaktır.

URL: http://storybird.com/books/nilya-ve-berkin-oyuncak-hikayesi/?token=pweznk7zdx

QR Kodu:

21193324

Sayfa 5


3. Karakter Oluşturma: Voki Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma Voki öğrenme aracı kullanılarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmesine yönelik bir uygulamadır. Öğrencilerin herhangi bir öğretmene ihtiyaç duymadan, karşılarında konuşan bir karakter bulması bu uygulamanın en güzel yanıdır. Böylece öğrenme daha kolay hale getirilir. Aynı zamanda dersin tekrar edilmesi ya da derse gelmeyen öğrencilerin konudan geri kalmamaları için kullanabilecekleri yararlı bir uygulamadır. Bu sayede öğrenciler uzaktan da eğitimlerini tamamlayabilirler ve derse, konuya daha rahat adapte olabilirler.

Dersin Adı: Türkçe Konunun Adı: Medya ve Yayın Dili Türkçe Kademe: 6-7-8.Sınıflar Uygulama: Derste olmayan ve dersi tekrar etmek isteyen öğrenciler için hazırlanmıştır. URL: http://www.voki.com/pickup.php?scid=9801284&height=267&width=200

21193324

Sayfa 6


QR Kodu:

4. Karikatür Oluşturma: Toondoo Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma Toondoo öğrenme aracı kullanılarak hazırlanmıştır. Eğlenerek öğretmeyi amaçlayan bir uygulamadır. Öğrenme karikatürler sayesinde ilginç hale getirilir. Karikatürler konuşturularak konu hakkındaki görüşler öğrencilere empoze edilebilir. Bu sayede öğrenciler sıkılmadan, eğlenerek dersi anlayabilir; konuyu eğlenerek öğrenebilirler. Düz anlatım tekniğinden farklı bir şekilde öğrenmeleri sağlanabilir ve konu daha akılda kalıcı olur.

21193324

Sayfa 7


URL: http://www.toondoo.com/cartoon/7488322 QR Kodu:

21193324

Sayfa 8


5. Anket Oluşturma: SurveyMonkey Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma SurveyMonkey öğrenme aracı kullanılarak hazırlanmıştır. Eksik yönleri görmeyi ve yorum yapmayı öğretecek bir uygulamadır. Öğrencilerin düşüncelerini ortaya koymalarını sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulamada doğru ya da yanlış bir cevap olmadığı için öğrenciler çekinmeden istedikleri yanıtları verebilirler. Verilen yanıtlar çoklu olarak incelenip ona göre bir sonuç çıkarılabilir ve bu sonuçlar öğrencilerle paylaşılıp beyin fırtınası yapılabilir. Aynı zamanda anket sonuçlarına bakılarak genel bir yargı da çıkarılabilir.

URL: https://www.surveymonkey.com/s/Z3JS5XR QR Kodu:

21193324

Sayfa 9


6. Sınav Oluşturma: Google Forms Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma Google Forms öğrenme aracı kullanılarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin belirli bir süre zarfında neler yapabileceklerinin görülmesi sağlanır. Öğrencilerin bilgi birikimleri kontrol edilir. Bu sayede yanlışlarının düzeltilmesi sağlanır. Öğrenciye geri dönüt verilerek nerelerde hata yaptığını ya da hangi konuda eksik olduğunu anlamaları için yararlı bir uygulamadır.

URL: https://docs.google.com/forms/d/1KD2_Y3ecKzM8gdGtCG2YEp3YQQRV5qz1wV4Y_VJzIXY/viewform ?usp=send_form

21193324

Sayfa 10


QR Kodu:

7. Etiket Bulutu Oluşturma: Tagul Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma Tagul öğrenme aracı kullanılarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini ve görselliği ön plana koyan bir uygulamadır. Uygulama sayesinde ayrı ayrı URL kodlarına ihtiyaç duymadan öğrencinin istediği uygulamaya giriş yapması sağlanır. Bu uygulama üzerindeki etiketler sayesinde öğrencilerin birçok konuya ve siteye ulaşılması sağlanır. Bu sayede de öğrencilerin bilgi ve beceri kazanmaları sağlanmaktadır. Değişik şekillerle öğrenme zenginleştirilir.

URL: http://tagul.com/preview?id=312391@2&name=Cloud%202 21193324

Sayfa 11


QR Kodu:

21193324

Sayfa 12

Medya ve Yayın Dili Türkçe  
Medya ve Yayın Dili Türkçe  

GNK 210 Bilgisayar II Aylin Atalay 21193324

Advertisement