Page 1

UIA

МАУ ВАШ ВЛАСНИЙ БЕЗКОШТОВНИЙ ПРИМІРНИК / YOUR FREE PERSONAL COPY

#3 / MARCH 2018

#3 / MARCH 2018


ШАНОВНІ ПАСАЖИРИ, ВІТАЄМО НА БОРТУ!

DEAR PASSENGERS WELCOME ABOARD!

Останній місяць зими зробив усім нам приємний подарунок — довгоочікуване поповнення флоту далекомагістральним літаком Boeing 777-200ER. І вже зараз пасажири, які летять до Бангкока, а незабаром до Пекіна та Нью-Йорка, матимуть можливість оцінити новий рівень комфорту та сервісу на борту цього повітряного судна. Втім, поява цього літака, пасажирська ємність якого значно більша, ніж у інших літаків нашої авіакомпанії, — це крок вперед не лише з точки зору сервісу, але й потужний стимул для подальшого розвитку мережі маршрутів МАУ. Адже кількість пасажирів на далекомагістральних рейсах збільшуватиметься, а це, в свою чергу, надає додаткові можливості для відкриття нових середньомагістральних напрямків, а також збільшення інтенсивності польотів на вже існуючих. Поточного року авіакомпанія МАУ повністю завершить виведення зі свого флоту літаків Boeing-737 «класичного покоління» та заміну їх на сучасні аналоги — Ембраєр-195 та Boeing 737-800/900. Останні, до речі, теж з суттєво більшою кількістю крісел. Програма оновлення та розширення парку літаків МАУ є неодмінною складовою мережевої моделі бізнесу авіакомпанії, яку впродовж багатьох років успішно розвиває МАУ. Більша місткість і краща паливна ефективність нових літаків забезпечують зменшення собівартості крісла, необхідне для подальшого зниження цін на квитки для пасажирів. Наявність зручних стикувань між рейсами розгалуженої мережі маршрутів МАУ в базовому аеропорту надає пасажирам можливість найбільш оптимальних, з географічної точки зору, подорожей між Заходом та Сходом, Північчю та Півднем. Авіакомпанія продовжуватиме розвивати транзитний хаб в міжнародному аеропорту «Бориспіль» та планує збільшити частку трансферних пасажирів з 50 до 60 відсотків впродовж найближчих трьох-чотирьох років. Тож ласкаво просимо на борт Boeing-777! Насолоджуйтеся новим салоном, індивідуальною системою розваг та смачними стравами бортового меню!

The last winter month made us a lovely gift. Finally, we at UIA enhanced our fleet with a wide-body long-haul Boeing 777-200ER. Therefore, passengers traveling to Bangkok, and soon — to Beijing and New York, will be offered to enjoy the new level of customer service on board of the newly received aircraft. Acquisition of Boeing 777 with significantly increased passenger capacity compared to other UIA aircraft is yet another step towards service excellence and an additional driver for our airline’s further network development. The growth of passenger traffic on longhaul flights will empower us to both launch new medium-haul flights and increase frequencies to our current destinations. This year, UIA will fully decommission Boeing 737 Classic aircraft and replace them with the modern Embraer-195 and Boeing 737-800/900 NG with increased passenger capacity. The fleet renewal and extension program is an inalienable element of our airline’s business model of a network carrier that we have been consistently implementing for many years. The new aircraft’s increased capacity & better fuel efficiency empowers us to cut seat costs necessary for further price reduction. Thanks to convenient connections to a vast variety of UIA destinations at Kyiv Boryspil International Airport, our passengers are provided with an opportunity to take advantage of geographically sound trips from the West and the East, as well as from the North to the South. We keep developing a transit hub at Boryspil International Airport and expect to increase transit traffic share from 50% up to 60% within the next 3 – 4 years. So, welcome on board of the Boeing 777 aircraft! Enjoy Sky interior, individual IFE system, and delicious onboard menu!

Дякуємо, що обираєте МАУ! Приємного польоту!

Thank you for choosing UIA! Enjoy your flight!

Президент МАУ, Юрій Мірошников

Yuri Miroshnikov, UIA President 3/2018

3


#3 / MARCH 2018

#3 / MARCH 2018

ВАШ ВЛАСНИЙ БЕЗКОШТОВНИЙ ПРИМІРНИК / YOUR FREE PERSONAL COPY

UIA

МАУ

76 !COVER_#3.indd 1

26.02.2018 16:15:43

Над журналом Panorama №3 працювали:

12

Координатор проекту: Ірина Татаренко

Б Е Р Е ЗЕ НЬ 2 018

ЗМІСТ КАЛЕНДАР

Дизайнер: Геннадій Кононов Редактори: Олексій Графф Сергій Гулюк Ірина Денисова Надія Заварова Микола Кізілов Анна Кудрявцева Євгенія Ромінська Тетяна Самчинська Художники: Ірина Андрусенко Віталій Бугара

6

Найцікавіші події березня

WORLD GUIDE

Коректори: Наталія Неграш Юлія Чурилова

12

Відповідальний за випуск: Марина Попелета-Плотнікова

Води Каїра

MUST SEE

Видавництво: ТОВ «АТ-Медіа» Журнал «Панорама» зареєстрований Державним комітетом з інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України (СВІДОЦТВО КВ 2034210142 ПР від 23.09.2013).

26

Фотопроект: мова вулиць Нью-Йорка

ІНТЕРВ’Ю

Засновник: ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» Харківське шосе, 201–203 Київ, 02121, Україна Тел.: +38 044 581 5050; факс: +38 044 230 8866 www.flyuia.com

56

Мішель Вільямс: небесна ластівка Мішель

СЕКРЕТНІ МІСЦЯ

Фото: У журналі використані фотоматеріали з фотобанку Shutterstock, а також із соціальних мереж

64

Лондон: love done

СТЕЖКИ СЛАВИ

64

76

Люди з обкладинки

НАУКА

82

Ефект Мандели: масове божевілля чи збій матриці?

ТЕСТ

102

«Оскар»: оголені та веселі

У ФОКУСІ Клуб невеселих, але кмітливих

4

122

Редколегія: Євгенія Сацька (голова) Максим Арсланов Альона Бідюк Саймон Бандл Ірина Лерман Тетяна Ковтун-Авдєєва Марина Попелета-Плотнікова

СВІТ МАУ Новини МАУ Онлайн Новини Panorama Club Мережа маршрутів Флот МАУ Митні правила Інтерв’ю Відеоменю Аудіоменю

137

Обкладинка: фото — Matthew Cattell © Авторське право «Панорама», 2016 Матеріали, опубліковані в журналі, не можуть бути перевидані без письмового дозволу видавця або автора статті. Концепція, зміст та дизайн часопису «Панорама» є інтелектуальною власністю «Міжнародних Авіаліній України» та компанії ТОВ «АТ-Медіа», яка охороняється законом про авторське право. Погляди авторів не обов’язково збігаються з поглядами видавця чи авіакомпанії. Видавець та авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» не несуть відповідальності за матеріали, які не були замовлені, а також за зміст рекламних оголошень. Редакція залишає за собою право редагування. Журнал «Панорама» є бортовим часописом авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України». Журнал розповсюджується на всіх рейсах авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України», в агентствах та представництвах МАУ, посольствах України за кордоном, міжнародних дипломатичних місіях в Україні, найбільших українських та міжнародних компаніях, окремих ресторанах та готелях, а також в аеропорту «Бориспіль». ® — матеріали, позначені цим знаком, є рекламними. Ексклюзивні права на продаж рекламних площ належать ТОВ «АТ-Медіа». mp@atmedia.com.ua Тел.: +38 044 279 1212, +38 044 240 8602


J AV I E R B A R D E M a n d D E V PAT E L , M A L I B U H I L L S , 8 p m WAT C H T H E S E R I E S O N Z E G N A . C O M

К и ї в , вул . В ол од и м и р с ь ка 2 0/ 1 А

Те л . + 3 8 0 4 4 2 3 8 6 4 3 4


CALENDAR

8

The most interesting events of March

WORLD GUIDE

20

PATHS OF GLORY

78

Stories behind iconic album covers

26

Photo project: NYC street language

INTERVIEW

70

London: Love done

Waters of Cairo

MUST SEE

SECRET PLACES

60

SCIENCE

84

Mandela Effect: mass delusion or matrix failure?

TEST

Michelle Williams: Belle Michelle

102

Oscar history: Naked and funny

60

IN FOCUS

124

Penny Pinchers Club

The magazine «Panorama» №3 created: Editorial Board: Yevgeniya Satska (the Head) Maksym Arslanov Alona Bidiuk Simon Bundle Iryna Lerman Tetyana Kovtun-Avdeeva Maryna Popeleta-Plotnikova Editor-in-Chief: Iryna Tatarenko Designer: Gennady Kononov Editors: Iryna Denysova Alex Graff Sergiy Guliuk Nick Kizilov Anna Kudriavtseva Yevgeniia Rominska Tetyana Samchinska Nadia Zavarova Painters: Iryna Andrusenko Vitaliy Bugara

M A R C H 2 018

CONTENT 26

Proofreaders: Nataliia Nehrash Julia Churilova Responsible for issue: Maryna Popeleta-Plotnikova Publisher: AT-Media LLC Panorama magazine is registered by National Committee of Information Policy, Television and Broadcast of Ukraine (CERTIFICATE КВ 20342-10142 ПР dated 23.09.2013). Founder: PJSC Ukraine International Airlines 201–203, Kharkivske Shosse, Kiev, 02121, Ukraine Tel.: +38 044 581 5050; Fax: +38 044 230 8866 www.flyuia.com Photomaterials from Shutterstock and from social networks Magazine cover: Photo — Matthew Cattell

UIA WORLD News UIA Online Panorama Club News UIA Route Network UIA Fleet Customs Interview Video Menu Audio Menu 6

137

13 6

© Copyright Panorama, 2016 No materials published in Panorama magazine may be reproduced without written permission of the publisher or the author of the article. The concept, content and design of Panorama magazine publication are intellectual property of Ukraine International Airlines and AT-Media LLC and are protected by international copyright laws. Views expressed by the contributors do not necessarily coincide with those of publisher of airlines. The publisher and the airline do not accept responsibility for any unsolicited material or the content of advertising material published in this magazine. Editorial office preserves the editing right. Panorama magazine is the in-flight periodical magazine for Ukraine International Airlines, distributed internationally on all UIA flights, through all agencies and representative offices of Ukraine International Airlines across Europe, major Ukrainian embassies around the world, international diplomatic missions in Ukraine, leading local and international companies, selected restaurants and hotels as well as at Boryspil Airport. ® — materials marked with this sign are advertising. Exclusive rights for sale of advertising space belong to AT-Media LLC mp@atmedia.com.ua Tel.: +38 044 279 1212, +38 044 240 8602


К А Л Е Н Д А Р

Б УД А ПЕ Ш Т УГОРЩИНА

30.03–22.04

КИЇВ УКРАЇНА

ДО

5

Фестиваль американського кіно «Незалежність»

У рамках фестивалю американського кіно покажуть знакові стрічки — гучних номінантів на «Оскар», володарів «Золотого глобуса» та фільми, які вже отримали визнання на провідних світових фестивалях. Головними «героями» стануть номінанти на «Оскар»: драма «Три білборди під Еббінґом, Міссурі» Мартіна Макдона та «Примарна нитка» американського режисера Пола Томаса Андерсона, яка заявлена у шести номінаціях. Крім ігрової програми, американський кінофестиваль «Незалежність» представить і добірку найкращих документальних стрічок на гострі теми від American Showcase.

ВЕСНЯНИЙ ФЕСТИВАЛЬ У БУДАПЕШТІ

Весняний фестиваль є найбільшою культурною подією Угорщини впродовж 35 років. Budapesti Tavaszi Fesztival об’єднує балет, оперу, сучасний танець, драму, джаз, камерну, церковну і народну музику. Традиційно на кращих концертних майданчиках Будапешта — Джазовому клубі, Новому театрі, Палаці мистецтв, театрі Мілленаріш, академії Ференца Ліста — відбувається понад 50 заходів. До того ж, крім відвідування платних виступів, у ці дні можна побачити безліч вуличних вистав безкоштовно. Всі 17 днів у місті панує жвава святкова атмосфера — культурні події супроводжуються торговими ярмарками й сувенірними базарами.

ІЗРАЇЛЬ

31.03–7.04

ВЕНЕЦІЯ ІТА ЛІЯ

з

17

Фестиваль просекко Песах

Песах відзначається навесні та майже завжди збігається з датами християнського Великодня. Читають святкові молитви, проводять різні світські й торгові заходи — ярмарки, виставки та концерти в громадських місцях. Важливим елементом Песаха є вечірня трапеза, або Седер, що влаштовується в першу і другу ніч. Під час Седера читають розповіді з історії свята з Пасхальної Агади й готують особливу трапезу, що складається з чотирьох чаш вина або виноградного соку, а також прісного хліба маци. 8

Гастрономічне свято Primavera del Prosecco Superiore присвячене одному з найвідоміших італійських вин — просекко. Фестиваль проходить у містах та селах провінції Тревізо, де розташовані основні центри виробництва цього напою. Крім дегустацій вин, фермерських ярмарків, турів найбільшими виноробнями, пропонуються спеціальні культурні програми  — театральні вистави, концерти й виставки. Відвідувачам фестивалю також запропонують святковий варіант екскурсії популярним туристичним маршрутом «Шлях просекко».


ПОДІЇ

БЕРЕЗНЯ

Б А ЗЕ ЛЬ ШВЕЙЦАРІЯ

22–27 ВИСТАВКА ГОДИННИКІВ ТА КОШТОВНОСТЕЙ BASELWORLD

На виставковій території площею 110 тисяч квадратних метрів відкривається грандіозна виставка Baselworld. У ці дні в невелике місто з’їжджаються до 80 тисяч гостей, що за чисельністю становить половину його звичайного населення. Ярмарку Baselworld уже понад сто років: за цей час він зарекомендував себе як джерело інноваційних ідей та демосцена для новачків галузі. Презентації ювелірних виробів і нових марок годинників у шести павільйонах виставки проходять практично без перерви.

ЛОНДОН ВЕЛИК А БРИТАНІЯ

21.03–1.04

КІНОФЕСТИВАЛЬ BFI FLARE

Крім щорічних гей-парадів, у столиці Великої Британії впродовж кількох останніх років проходить ЛГБТ-кінофестиваль. У програмі BFI London Film Festival представлені як новинки кінематографа, так і ретроспектива художніх, документальних і короткометражних фільмів, присвячених гей-проблематиці. У рамках BFI Flare глядачі щорічно переглядають майже 200 фільмів, відбуваються зустрічі з акторами й режисерами. Крім показів, проходять виступи модних ді-джеїв, музичних і танцювальних колективів.

2 018

НЬЮ-ЙОРК США

21–22 Концерт Джастіна Тімберлейка

Джастін Тімберлейк у лютому 2018 року презентував свій п’ятий альбом Man of the Woods, до якого увійшло 16 треків. Продюсерами виступили репер Тімбаленд і команда Фаррела Вільямса і Чаду Х’юго. У записі платівки взяли участь Аліша Кіз і Кріс Степлтон. Також у деяких композиціях звучать голоси дружини й сина Тімберлейка, в честь якого і був названий альбом. З латині ім’я дворічного Сайласа перекладається як «людина лісу». У березні Джастін розпочинає свій великий тур у підтримку нового альбому. Це буде надзвичайно масштабне і яскраве шоу.

НЬЮ-ЙОРК США

17

ПАРАД НА ЧЕСТЬ ДНЯ СВЯТОГО ПАТРИКА

Найзеленіший у світі парад крокує центральними вулицями Великого яблука. Щорічна подія на честь святого Патрика розгортається в самому серці Мангеттена — на П’ятій авеню. Тисячі людей, більшість з яких мають ірландське коріння, урочисто крокують під звуки військових оркестрів і волинок уздовж живого «зеленого» коридору з численних глядачів. Маршрут проходить від 44-ї вулиці повз головну ірландську святиню Нью-Йорка — величний собор Святого Патрика — до будівлі Ірландського історичного товариства, що на 80-й вулиці. 3/2018

9


C A L E N D A R

BUD A P E S T HUNGARY

30.03–22.04 KYIV UKRAINE

THROUGH

5

American Independence Film Festival

The American film festival program shall include screenings of landmark pictures — highly-publicized Oscar nominees, Golden Globe winners and films that have already won recognition at prominent film festivals worldwide. The main «characters» will be Oscar contenders Martin McDonagh’s Three Billboards Outside Ebbing, Missouri and Paul Thomas Anderson’s Phantom Thread that has been nominated in 6 categories. Apart from the feature program, American Independence Film Festival will offer a selection of the best American Showcase documentaries related to acute problems of today.

ISRAEL

BUDAPEST SPRING FESTIVAL

Spring Festival has been the biggest cultural event in Hungary for 35 years. Budapesti Tavaszi Fesztivál features ballet, opera, modern dance, drama, jazz; chamber, church and folk music. Traditionally, over 50 shows take place at Budapest’s best concert venues — Jazz Club, the New Theatre, the Palace of the Arts, Millenáris Theatre, and The Liszt Ferenc Academy of Music. Besides paid performances, at this time you can see plenty of street shows for free. During all the 17 days, vibrant festive atmosphere reigns in the city — in addition to the shows, there are numerous fairs and souvenir markets.

VENICE ITALY

31.03–7.04 Passover

Passover (Pesach) is celebrated in spring and almost always coincides with the dates of Christian Easter. People read festive prayers, hold various secular and trade events — fairs, exhibitions and concerts in public places. An important element of Passover is the evening meal, or the Seder, arranged on the first and second night. During the Seder, they read stories about the holiday from the Haggadah and prepare a special dinner, which must include four bowls of wine or grape juice, as well as unleavened flatbread matza. 10

FROM

Prosecco Festival

17

The gastronomic celebration of Primavera del Prosecco Superiore honours one of the most famous Italian wines — Prosecco. The festival takes place in the cities and villages of the province of Treviso, where the main centres of production of this drink are located. In addition to wine tastings, farm fairs, tours to the biggest wineries, special cultural programs are presented  — theatrical performances, concerts and exhibitions. Visitors of the festival are also offered a festive version of the popular tour called «Prosecco Route.»


EVENTS

B A SE L

MARCH

SWITZERLANDY

22–27

2 018

NEW YORK USA

BASELWORLD 2018

21–22

The grand Watch and Jewellery Show Baselworld will be taking place on the exhibition area of 110 thousand square meters. On these days, the small city is visited by 80 thousand guests, which is actually half of its regular population. Baselworld is more than a hundred years old: over this time, it has proven to be a source of innovative ideas and demo-scene for industry newcomers. Presentations of jewellery and new watch brands in six pavilions of the exhibition are running virtually nonstop.

Justin Timberlake Concert

In February 2018 Justin Timberlake presented his fifth album Man of the Woods. It includes 16 tracks and was produced by Timbaland, Chad Hugo and Pharrell Williams. The new release features contributions from Alicia Keys, Chris Stapleton, Timberlake’s wife Jessica Biel, and their 2-year-old son whose name gave the album its title, since «Silas» is translated as «man of the woods» from Latin. In March Justin is starting a big tour, which is going to be an outstanding show.

NEW YORK LONDON UK

21.03–1.04

USA

17 ST PATRICK’S DAY PARADE

BFI FLARE FILM FESTIVAL LGBT Film Festival BFI Flare has been held in London for several years. It presents both latest movies, and a retrospective of feature, documentary and short films devoted to gay matters and/or the ones created by gay artists. Within the framework of BFI Flare, viewers annually watch around 200 films and attend meetings with actors and directors. Besides screenings, performances of popular DJs, musical and dance groups take place.

World’s greenest parade is walking along the central streets of the Big Apple. The annual event unfolds in the heart of Manhattan — on Fifth Avenue. Thousands of people, most being of Irish origin, solemnly follow the sounds of military orchestras and bagpipes along the green corridor of numerous spectators. The route runs from the 44th street past the main Irish shrine in New York — the magnificent St. Patrick’s Cathedral — to the building of the American Irish Historical Society on the 80th Street. 3/2018

11


N A M E S O F F A M O U S B R A N D S

АВРОРА: НОВА С Е РІ Я ПРИК РАС у К О ЛЕК Ц ІЇ 18К Gold & Diamonds Австрійський ювелірний дім представляє вишукану новинку в колекції 18К Gold & Diamonds — серію ювелірних прикрас «Аврора». Вони являють собою абсолютно нові витончені форми FREYWILLE, що нагадують чарівний розсип золота в космічній безодні. Нову форму FREYWILLE можна побачити й у незрівнянному браслеті «Аврора», який при­ваблює погляди досконалою комбінацією золотого ланцюжка та делікатної підвіски-кабошон з коштовною емаллю, що відображає один з високохудожніх дизайнів ювелірного дому. І, звичайно, важливим доповненням до браслета стануть сережки «Аврора». Завдяки елегантній формі вони ефектно підкреслюють риси обличчя та надають погляду особливого блиску. Неймовірно прекрасна і тендітна композиція стане окрасою гардеробу жінки.

10 березня в і д б у д е т ь с я в і д к р и т т я п е р ш о г о в У к ра ї н і M o n o - L a b e l- S t o r e Eduard Dressler в Т Ц G u l l i v e r

Ексклюзивна німецька марка чоловічого одягу Eduard DRESSLER є зразком стилю з 1929 року і відрізняється безкомпромісною якістю і ретельною продуманістю кожного елемента своєї широкої пропозиції — від динамічного й елегантного одягу для дозвілля до виразного ділового костюма та урочистого смокінга. Колекція Eduard Dressler створена для заможних успішних чоловіків з високими вимогами до якості, які знайшли свій стиль, що поєднує впевненість у собі та задоволення від думки «бути добре одягненим». Якість виробів DRESSLER — це результат поєднання анатомічно оптимального крою, чудових тканин, ретельного виконання і першокласних складових. За кожною моделлю — досвід розвитку і вдосконалення багатьох десятиліть. Це є основою перфектного піджака / костюма, який завжди має оптично завужений силует і при цьому зберігає виняткову зручність і свободу рухів, незалежно від розміру. Виробництво здійснюється на власних виробничих лініях, що дозволяє максимально контролювати якість на всіх його етапах. DRESSLER використовує тканини найвищої якості. Деякі з них розробляються і виготовляються ексклюзивно для марки. DRESSLER належить вагома частка німецького ринку серед таких марок як Boss, Joop, Baldessarini, Windsor. Обличчям марки сьогодні є іменитий німецький джазовий музикант і продюсер Till Brönner, відомий в Україні як учасник традиційного фестивалю Alfa Jazz Fest у Львові. Мода від DRESSLER допомагає чоловікові висловити свою індивідуальність і залишатися вірним собі в будь-який момент і в будь-якій ситуації.


Г І Д С В І Т О М Величний Ніл — головна цінність Каїра

14


Води Каїра 3/2018

15


Г І Д С В І Т О М

Базари в Каїрі — справжні печери Аладдіна

Вулиця Талаат Харб — історична вулиця, що з’єднує площу Тахрір з площею Талаат Харб 16

Аіш баладі — перепічка, яку, як і дві тисячі років тому, використовують одночасно і як їжу, і як серветку, і як тарілку


ЛЮДИ ЗВИКЛИ МИСЛИТИ СТЕРЕОТИПАМИ: КАЇР — ЦЕ ПІРАМІДИ, А ГОЛОВНИЙ ПРИБУТОК ЄГИПТУ — ЦЕ ТУРИЗМ. ПРОТЕ ПІРАМІДИ РОЗТАШОВАНІ ДОСИТЬ ДАЛЕКО, НАЙБІЛЬШІ ГРОШІ КРАЇНІ ПРИНОСИТЬ СУЕЦЬКИЙ КАНАЛ, А ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ ДЛЯ ЄГИПТЯНИНА ВПРОДОВЖ СТОЛІТЬ Є НІЛ. ВІН — НАЙВЕЛИЧНІША РІЧКА СВІТУ, КОЛИСКОВА ЦИВІЛІЗАЦІЇ, ОСНОВА, НА ЯКІЙ ҐРУНТУЄТЬСЯ ЖИТТЯ НАЙБІЛЬШОГО МІСТА АФРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ. РІЧКА ЖИТТЯ Стародавні єгиптяни обожнювали Ніл, вони приносили йому жертви й присвячували священні гімни. В одній давньоєгипетській легенді йдеться про далекі неприступні скелі з величезною печерою, в якій жив могутній бог Нілу — Хапі. На вході — грізний змій-охоронець, а на скелях — орел і яструб, що пильно стежать за всім довкола. З цієї печери й бере свій початок Ніл, а змій, стискаючи його своїми кільцями, регулює потік. Жерці закликали єгиптян не скупитися на жертви богу Хапі — тоді й річка буде завжди повноводною. Ніл потужними потоками обтікає острови поблизу Каїра вище дельти; монолітний, майже суворий він поблизу Луксора; виблискує піщаними мілинами неподалік Ком-Омбо; вирує на порогах біля Асуана; він квапливий і нестримний серед чорних скель та жовтих пісків Нубії. Влітку Ніл тихий, вкрадливий, і вода його зеленувато-бежева. У вересні в Єгипті — перший приплив, що йде з Екваторіальної Африки, тоді вода в річці стає червоною від змитих з Абіссінського нагір’я мінеральних часток. А в жовтні й листопаді Ніл лютий, чорний і густий від мулу. Запах Каїра нагадує аромат найдорожчого масла, пролитого на розпечений сірий асфальт. І це не дивно. Ще з давніх-давен на узбережжі Нілу вирощували всілякі олійні рослини. Їхні екстракти використовувалися фахівцями у виробництві п’янкої чарівної парфумерії. При дворі фараонів Єгипту обов’язково були майстри, які створювали унікальні аромати. Цей запах стоїть у повітрі всієї 20-кілометрової набережної єгипетської столиці. Уздовж неї — Новий бульвар з великою кількістю шикарних готелів і бутиків. Недалеко від набережної розташований Єгипетський музей, кілька мечетей, корпуси університетів. У численних кафе можна скуштувати страви єгипетської кухні, східні солодощі та каву. Пекарні, крамнички, що торгують фруктами, сувенірні магазини — все це на догоду відпочивальникам. Тут же відкривається прекрасний краєвид на річку, через яку прокладені мости Qasr El Nil Bridge, 6th October Bridge і 15 May Bridge. А ось купатися у Нілі зась! Ні, там немає хижих алігаторів, але 20 мільйонів населення Каїра скидає у священну

річку стільки мотлоху, що зразу розумієш: так, сьогоднішні каїрці не мають ніякого стосунку до єгиптян часів Клеопатри. МІСТО ЖИВИХ Ніл, так вірили стародавні єгиптяни, відділяв Країну живих — східний берег — від Країни мертвих — західний берег. Старе місто, розташоване на східному

березі, — це традиційна ісламська частина, район старовинних мечетей, вузьких вулиць і перенаселених багатоквартирних будинків. Як і тисячі років тому, сьогодні величезний вплив на життя міста має релігія. Каїр не випадково зветься містом «тисячі мінаретів» — кількість тутешніх мечетей приголомшує, відвідати їх усі пересічному туристові практично неможливо. У столиці Єгипту при мечеті Аль-Азхар розташований всесвітній центр вивчення і тлумачення ісламу. А справжні повелителі Каїра, особливо Старого міста, — це котики. Вони знають найдивовижніші й моторошні таємниці, а тому Каїр боїться їх і ніколи не зможе підпорядкувати. Саме вони стануть вашими найкращими гідами на Хан аль-Халілі, найбільшому ринку всієї Африки.

Колись на цьому місці було кладовище каліфів з династії Фатімідів, але потім династія змінилася, і черговий емір зруйнував кладовище та розпорядився кістки викинути, а на місці мавзолею побудувати караван-сарай. Потім поруч звели ще кілька караван-сараїв, а на початку XVI століття перебудували це все в ринок на кшталт турецького. Відтоді мало що змінилося. І сьогодні, як і багато століть тому, Хан аль-Халілі — це павутина старовинних ринкових вулиць, над деякими з яких є красиві стародавні зводи. Будинки з часів Середньовіччя майже не змінилися, тож прийти варто хоча б заради них, але взагалі-то туристи зазвичай цікавляться не архітектурою, а колоритом. Місце насправді дуже яскраве. Крихітні крамнички, прилавки й лотки заповнені всякою всячиною. У кафе зазвичай багатолюдно — там п’ють чай, каву і курять кальян. Дуже яскраво, дуже шумно, дуже тісно — словом, як і належить на східному базарі. У багатьох магазинах майстри-ремісники роблять товар прямо на ринку: біля входу в крамничку сидить майстер-карбувальник і виготовляє підноси, поряд — кравець зшиває з деталей чергові гостроносі капці, а ювелір ретельно полірує золото та срібло. МІСТО МЕРТВИХ Якщо Фіви — місто живих, зведене на східному березі Нілу, то на протилежному березі, біля підніжжя священних гір, за якими сідає сонце, простягнувся великий царський некрополь столиці; це вже царство Осіріса, царя загробного світу. Там, у храмах Мільйонів років, що являють собою шедеври древньої архітектури, поруч з гробницями мертвих царів відбувалися ще церемонії поклоніння живим царям. Царський некрополь, іменований Долиною царів, некрополь приватних осіб, більш відомий під назвою Гробниці сановників, і грандіозні меморіальні храми, такі як Дейр ель-Бахрі, Рамессеум або Мединет Абу, — всі ці визначні місця стали сьогодні обов’язковими для відвідування. Саме сюди щорічно приїжджають мільйони туристів, аби помилуватися історичними місцями у царстві Осіріса. Зараз важко собі це уявити, але до початку XX століття на західному березі Нілу були 3/2018

17


Г І Д С В І Т О М

Каїр називають «Місто тисяч мінаретів»

У кафе найчастіше сидять чоловіки і п’ють…чай 18

На ринках єгипетської столиці більшість товарів виробляється вручну на очах клієнтів


елітні «сільські будинки» з садами, що спускаються до самої води. Збільшення кількості населення призвело до зведення висотних будинків. Серед незруйнованих старовинних будівель — прекрасний особняк в перському стилі кінця XIX століття, що зберігся як музей Мухаммеда Махмуда Халіла, що був пристрасним колекціонером творів мистецтва різних країн, проте надавав перевагу французькому живопису. Він заповів свій будинок державі й подарував Каїру колекцію світового значення. У добре освітленому залі з контрольованим температурним режимом представлені скульптури Родена, кілька картин Коро, Піссарро, Сіслея, Дега і Моне, дві чудові роботи Гогена, блискучий Тулуз-Лотрек, одна з картин з ірисами Ван Гога. Сам будинок, відреставрований в 1980-х роках, має приголомшливий вигляд. Якщо ви поглянете з його задніх вікон у бік Нілу, зверніть увагу на доглянуту галявину. Понад 35 років тому вона була майданчиком для посадки гелікоптера президента Садата, який зарахував будинок до складу власної резиденції. На відстані один кілометр на південь від музею на вулиці Гізи розташований чудовий пам’ятник поблизу воріт Каїрського університету. Скульптура має назву «Пробудження Єгипту» (1928 р.), це найвідоміша робота єгипетського скульптора Махмуда Мухтара. Розташування пам’ятника, ймовірно, надихає студентів Каїрського університету, купольний будинок якого розташований у кінці вулиці. З площі можна потрапити в Каїрський зоопарк, заснований 1891 року на території колишніх Гаремних садів. Перші тварини були доставлені з особистого звіринця тодішнього правителя Єгипту Ісмаїла; колекція поповнювалася дуже швидко, і зоопарк став одним з найкращих у світі. На жаль, недостатнє фінансування і недбале ставлення призвели до того, що сьогодні він нагадує непримітну тінь себе колишнього. Над зоопарком височіє найвідоміша житлова будівля Каїра — Nile City Towers, чиї дві вежі помітні звідусіль. Початкова вартість квартир у цьому будинку перевищує 1,3 мільйона доларів, в той час як покупка особняка, подейкують, вартує 14 мільйонів. На першому поверсі розташований торговий пасаж, а вгорі — найпрестижніший п’ятизірковий готель Fairmont Nile City, з вікон якого відкривається неймовірна панорама на Ніл та піраміди.

МІСТО ФАРАОНІВ Острів Гезіра розташовується в річищі величного Нілу і є однією з наймальовничіших місцин Каїра. Можновладці та багатії в будь-якому місті світу зазвичай тримаються разом. Колоніальні чиновники Каїра нічим не відрізнялися від інших меншин великих міст. Каїрський острів Гезіра був «приватизований» британцями в колоніальну епоху перш за все через вдале розташування в центрі міста і відгородження від нього водою. Люди, що селилися в цьому районі, особливо в Замалеку (північна частина острова), навмисно відділяли себе від міста, яким управляли. Це був район-фортеця, а галасливий і брудний Каїр, нехай до нього й рукою сягнути, залишався за природним водним ровом. Забезпечивши собі відокремленість, британці й заможні єгиптяни почали будувати будинки й спортивні майданчики, через що острів згодом почав нагадувати пейзаж старої доброї Англії. Серед найяскравіших архітектурних споруд острова Гезіра вирізняється чудовий палацовий комплекс Ісмаїла-паші. Він побудований 1869 року спеціально до приїзду імператриці Франції, яка прибула до Каїра на урочисте відкриття Суецького каналу. Сьогодні будівля є центральним корпусом фешенебельного готелю, в номерах якого зупиняються найвибагливіші туристи. Неподалік височіє масштабна телевежа, побудована в досить своєрідному архітектурному стилі. Вгорі — оглядові майданчики й затишний ресторан, що обертається навколо вежі. На окрему увагу заслуговує Музей кераміки, в залах якого представлені вироби з ісламських країн. Чудовим об’єктом для сімейного відвідування на острові Гезіра є каїрський Акваріум, який однаково подобається і дітям, і дорослим. Любителям красивих видів і яскравих світлин неодмінно варто відвідати набережну району Замалек, звідки можна помилуватися просторами славетного Нілу, що нестиме свої води крізь віки.

До Каїра можна дістатися рейсами МАУ з Києва та інших міст України 4 рази на тиждень з 06 квітня 2018

Олена Лисенко, менеджер з туризму Intercontinental tours

Дехто їде до Каїра за східною екзотикою, та дуже розчаровується, коли бачить, що містом давно вже не їздять на верблюдах (хоча, звичайно, ще можна зустріти запряженого віслюка чи коня). Хтось приїздить, щоб побачити лише піраміди Гізи. Я на власні очі бачила, як туристи з Латинської Америки плакали від щастя й обіймали піраміди, бо нарешті здійснилась їхня давня мрія! А хтось збирає гроші роками, аби приїхати до Єгипту, країни вічного сонця. Люди, розпещені all inclusive та сервісом п’ятизіркових готелів приїздять задля галочки. Великий процент, здебільшого американці, що захоплені єгиптологією, бувають тут групами, для них це історичний, продуманий туризм. Така експедиція може на тиждень затриматися в Каїрському музеї, щоб вивчати його незліченні багатства, а потім вирушити через Мемфіс і перші піраміди Саккари до храмів Абідоса, Дендери, Едфи, Луксора. Буквально натовп йогів, езотериків та інших людей «енергії» приїздять до Єгипту в пошуках «місць сили». Для декого — це саркофаги пірамід, світанки на плато, для інших — тривалі поїздки до оаз, Білої та Чорної пустель. Шанувальники арабського впливу на єгипетську культуру вирушають до Каїра, оспіваного в тисяча і одній казці Шехеразади. Це ринок Хан аль-Халілі; прекрасні будинки вулиці Ель Моєз, яка є найбільшим у світі музеєм ісламської архітектури просто неба; неймовірні мечеті, сабілі (це особливий вид водосховищ), караван-сараї; вечірні танці дервішей, муаліди (дні народження святих), які полюбляють відзначати каїрці на площі перед святинею мусульман — мечеттю аль-Хусейна. До Каїра приїздять і християни-паломники. Протягом двох років, рятуючись від переслідувань царя Ірода, діва Марія та її чоловік Йосип разом з немовлям Ісусом жили в Каїрі. Сьогодні на місці гроту, де вони жили, зведено храм. Джерело, з якого вони пили воду, збереглося донині. За легендою, в цьому ж районі синагогу звели на місці, де донька фараона знайшла люльку з немовлям Мойсеєм. По екзотику також приїздять сюди. Місто сміттярів — це окрема історія про виникнення цієї общини, її життя та ставлення до неї звичайних єгиптян і держави. А ще Каїр був лікувальним центром, куди двічі приїздила Леся Українка на лікування, і саме під час подорожі написала свою «Бояриню». Єгипет — це кастова країна, де фактично немає соціальних ліфтів. Тому менталітет, рівень мислення, освіта у різних прошарків неоднакові. Загалом, люди доброзичливі й привітні, але їхня щирість до туриста залежить від соціального рівня. Дехто бачить в іноземцеві лише «мішок з грішми», дехто пропонує свою дружбу, бо мати товариша-іноземця — круто. Представники найвищих верств, що звикли до життя в Європі та Америці, ставляться до всіх абсолютно спокійно й нейтрально. 3/2018

19


Андрій Чапков, автор

Каїр. Ус і ба гат с т ва Африк и

К

ожної зими, починаючи з грудня, на теренах нашої холодної батьківщини починає майоріти халявкін-тур! Узимку ми всі відчуваємо потребу в сонечку, тому організованими групами вирушаємо до стародавньої цивілізації — у Єгипет! Каїр — це одне з найбільших міст Африки. Як ми пам’ятаємо з економічних довідників, цей континент у плані торгівлі найменш стабільний, тому на ринках і площах не лови ґав! Сумку, гроші й, головне, дівчину чи дружину пильнуй краще, ніж Нацбанк гривню. Столиця Єгипту — місто одного дня, що триває весь рік, тому одного візиту сюди буде замало. Як і всі туристи, спершу ти маєш зробити чотири найважливіші кроки: обміняти валюту, викинути свій тревел-сім, купити води та перекласти все цінне з кишень до наплічника, який будеш тримати на лямках перед собою. Дружину, нагадую, тримай за руку і не відпускай! Гроші краще міняти в банках, а не на базарі. Тревел-сім, до речі, з’їсть набагато більше грошей, ніж рідний Київстар, який обійдеться втричі дешевше за місцевих операторів. Дуже зручно телефонувати за 2 гривні за хвилину чи писати смс,

20

25 смс — всього 25 грн. А 100 мегабайтів інтернету вартістю 35 гривень — це ж взагалі задарма. Соцмережі з такою пропозицією — ваші! Піраміди. Це, мабуть, найвідоміше, що ти чув про Каїр. Так от: забудь на пару днів про них! Ти побачиш їх з вікна літака, оскільки авіатраса проходить повз піраміди. Перш за все — в музей! Якщо ти цікавишся історією, а не лише фотками для соціальних мереж, якщо тебе захоплює культура стародавніх цивілізацій, якщо ти хочеш пірнути у цілу епоху древностей, — тобі саме в музей! Я не буду нагадувати про мінарети — чи не найбільшу у світі кількість ісламських архітектурних пам’яток — та все інше, лише спробую підштовхнути тебе прогулятися містом. Не забувай, у Каїрі цивілізація розвиненого мегаполіса живе поруч з безпросвітною бідністю. Подивись на найдовшу річку планети Ніл та спробуй уявити, що тобі навряд чи вдасться побачити всі території, де вона протікає (так, вона дуже довга). Якщо ти тут проїздом, то спробуй приїхати у місто хоча б ще три-чотири рази. На піраміди

в о д ном у міс т і краще дивитися з північно-західного боку, так хоча б залишиться в пам’яті їхня автентичність, без міської присутності. На базарах потрібно вміти торгуватися не гірше, ніж на Одеському привозі, а то і завзятіше! На каїрській телевежі краще пити лише каву, бо за «поїсти» можна ще одну відпустку влаштувати. Їжа. Перед вильотом забігай в аптеку і купуй там усе, що стосується шлунку, починаючи з вугілля і закінчуючи Мезимом та пробіотиками. Тут немає антисанітарії, тут просто такий побут. Дуже багато хліба і випічки, солодощі й нескінченні фрукти, морепродукти та відсутність сала з горілкою. Отже, після відпочинку трохи переформатуєш свій гардероб. Не заглиблюватимусь у всі деталі культурних пам’яток, бо після сходу з трапу літака будеш скрізь ходити «по історії». Скажу лише одне: спробуй вдихнути на повні груди атмосферу міста, відчути та згадати весь шкільний курс стародавньої історії, потім розплющити очі, озирнутись і крокувати вперед. Твори власну історію, отримай свої відчуття!


W O R L D G U I D E

Egyptian architecture is amazing 22


Waters of Cairo

3/2018

23


W O R L D G U I D E

Tea in Egypt is more about creating and maintaining connections with friends and family than the quality of the tea

The Nile is and has always been a source of life and prosperity 24

Orange crop is year-round in Egypt


PEOPLE ARE USED TO THINKING IN STEREOTYPES: CAIRO MEANS PYRAMIDS AND THE MAIN INCOME OF EGYPT IS FROM TOURISM. HOWEVER, THE PYRAMIDS ARE LOCATED PRETTY FAR AWAY FROM THE CITY, THE BIGGEST REVENUE OF THE COUNTRY IS GENERATED BY THE SUEZ CANAL AND THE HIGHEST VALUE FOR EGYPTIANS HAS FOR CENTURIES BEEN THE NILE. IT IS THE GREATEST RIVER OF THE WORLD, THE CRADLE OF CIVILIZATION, THE BASIS, ON WHICH THE LIFE OF THE LARGEST AFRICAN CITY IS RESTING.

THE RIVER OF LIFE The ancient Egyptians worshiped the Nile, they brought it sacrifices and dedicated sacred hymns to it. An ancient Egyptian legend describes a remote impregnable rock with a huge cave where the mighty god of the Nile — Hapi — lived. The entrance is guarded by a ferocious snake and high on the rocks are an eagle and a hawk watching closely all around. The Nile starts from this cave, and the snake squeezes it with its rings, thus regulating the flow. The priests urged the Egyptians to be lavish with sacrifices to Hapi so that the river always be affluent. Powerful streams of the Nile flow around the islands near Cairo, upstream of the delta; it is monolithic and almost severe near Luxor; sparkles with grains of sand nearby Kom Ombo; swirls in the rapids near Aswan; it is hasty and unrestrained among the black rocks and yellow sands of Nubia. In summer the Nile is quiet, wheedling, and its water turns greenish and beige. The first tide comes from Equatorial Africa to Egypt in September, then the water in the river turns red because of the mineral particles washed down from the Abyssinian Highlands. And in October and November the Nile is fierce, black and thick of silt. The smell of Cairo resembles the scent of the most expensive oil spilled on hot grey asphalt. And it’s not without a reason: from the times immemorial all sorts of oil-yielding crops were cultivated on the banks of the Nile. Their extracts were used by experts in the production of heady magic perfumes. Masters who created unique fragrances were must-haves at the court of each Egyptian Pharaoh. This smell is in the air along the entire 20-kilometre quay of the Egyptian capital. Nile Corniche stretches alongside with lots of chic hotels and boutiques. Nearby you will find the Egyptian Museum, several mosques, university buildings. You can taste dishes of Egyptian cuisine, oriental sweets and coffee in the numerous cafés on the quay. Bakeries, fruit shops, souvenir stores — all this is at the disposal of holidaymakers. From here also opens a beautiful view of the river, with the Qasr El Nil Bridge, the 6th of October Bridge and the 15th of May Bridge built over it. But you can’t swim in the Nile! No, it’s not full of predatory alligators,

it’s the 20 million people of Cairo who throw a lot of junk into the sacred river that makes you immediately understand: today’s inhabitants of Cairo have nothing to do with the Egyptians of Cleopatra days. THE CITY OF THE LIVING The Nile was believed by the ancient Egyptians to separate the Land of the Living (the eastern

bank) from the Land of the Dead (the western bank). The old city located on the eastern bank is the traditional Islamic part, an area of ancient mosques, narrow streets and overpopulated multi-apartment buildings. Just as thousands of years ago, religion has a tremendous influence on the city’s life today. It is no accident that Cairo is called the city of «thousand minarets» — the number of local mosques is astounding, it’s almost impossible for an ordinary tourist to visit all of them. The Egyptian capital is an important religious center of the Arab world and the international center for study and interpretation of Islam is located here at Al-Azhar mosque. The true rulers of Cairo, especially in the Old City, are cats. They know its most incredible and creepy secrets, and therefore Cairo is afraid of

them and will never be able to subordinate them. They will become your best guides through Khan el-Khalili, the largest market in Africa. Once upon a time here was a cemetery of the caliphs from Fatimid dynasty, but then the dynasty changed, and the next emir destroyed the cemetery and ordered to throw out the bones and build a caravanserai on the footprint of the mausoleum. Then several more caravanserais were built next to it, and at the beginning of the 16th century they all were reconstructed into a Turkish-style market. Little has changed since then. And today, like many centuries ago, Khan el-Khalili is a web of ancient market streets, with beautiful archaic arches over some of them. Buildings have not changed much since the Middle Ages, so they themselves are well worth a visit, even though in general, tourists are usually more after the atmosphere than the architecture. The place is really very impressive. Tiny stores, counters and trays are filled with all sorts of things. The cafés are usually crowded — they have tea, coffee and smoke shisha there. Very colourful, very noisy, very tight — in short, as it should be at an eastern bazaar. In many shops artisans produce their goods directly on the spot: a chiseller makes salvers at the entrance to his shop; at the next market stall a shoemaker sews another pair of pointed slippers together, and a jeweller thoroughly polishes gold and silver. THE CITY OF THE DEAD If Thebes was the city of the living built on the eastern bank of the Nile, the great royal necropolis of the capital stretches out on the opposite bank, at the foot of the sacred mountains behind which the sun sets; this is already the kingdom of Osiris, the ruler of the afterlife. There, in the Temples of a Million Years, which are masterpieces of ancient architecture, there were still ceremonies of worship of living kings near the tombs of the dead kings. The royal necropolis called the Valley of the Kings, a necropolis of private individuals, better known as the Valley of the Nobles, and grandiose memorial temples such as Deir el-Bahari, Ramesseum or Medinet Habu — all of these places of interest have become must-visits by 3/2018

25


W O R L D G U I D E now. It is there that every year millions of tourists swarm to enjoy historical sites in the kingdom of Osiris. It is hard to imagine today, but before the beginning of the 20th century the western bank of the Nile was all elite «country houses» with gardens stretching to the waterfront. Rapid population growth led to construction of high-rise buildings. Among the undamaged antique buildings is a gorgeous mansion in the Persian style of the late 19th century, preserved as the museum of Mohamed Mahmoud Khalil, who was a passionate collector of art from different countries, with special affection for French painting. He bequeathed his house to the state and presented Cairo with a collection of global significance. In the well-lit room with controlled temperature mode, Rodin sculptures, several paintings by Corot, Pissarro, Sisley, Degas and Monet, two wonderful works of Gauguin, a brilliant Toulouse-Lautrec, one of the Van Gogh’s Irises are presented. The house itself, renovated in the 1980s, is just stunning. If you look out of its rear windows in the direction of the Nile, pay attention to the well-groomed lawn. Over thirty-five years ago it was used as a helipad by President Sadat, who included the mansion as his residence. A couple of kilometers to the south, overlooking the Cairo University Bridge is a magnificent monument. The sculpture is called Egypt’s Awakening (1928), this is the most famous work of Egyptian sculptor Mahmoud Mukhtar. The monument location is likely to inspire students from the University of Cairo, whose domed building is located nearby. From here you can get to the Cairo Zoo (Giza Zoo) founded in 1891 on the territory of the former Harem Gardens. The first animals were delivered there from the personal menagerie of the then ruler of Egypt Ismail; the collection was being replenished very quickly, and the zoo became one of the best in the world. Unfortunately, insufficient funding and negligent attitude have led to the fact that today it reminds the obscure shadow of the former zoo. The most famous residential building in Cairo — Nile City Towers, with its two towers visible from everywhere — rises above the zoo. The initial cost of the apartments in this building exceeds $ 1.3 million, while a mansion is said to cost $ 14 million. On the ground floor there is a mall, and at the top — the most upscale five-star hotel Fairmont Nile 26

City, which offers a breathtaking view of the Nile and the pyramids. THE CITY OF THE PHARAOHS Gezira Island is located in the bed of the majestic Nile and is one of the most picturesque places in Cairo. In any city of the world the powerful and the rich always stick together, and colonial officials in Cairo were no exception. Thus, Gezira Island was «privatized» by the British in the colonial era, primarily because of the good location in the city center and the separation from it with water. People who settled in this area, especially in Zamalek (the northern part of the island), deliberately separated themselves from the city, which was under their control. Even though noisy and dirty Cairo was just a stone’s throw from there, it remained aside, across the natural water moat, Zamalek being a «fortress district.» Having cut themselves off, the British and wealthy Egyptians began to build houses and sports grounds, thus the island gradually began to resemble the landscape of good old England. Among the most striking architectural structures of Gezira Island is a wonderful palace ensemble of Ismail Pasha. The Gezira Palace was built in 1869, to host the French Empress, who arrived in Cairo for the solemn opening of the Suez Canal. Today, this structure is the central building of a luxurious hotel, with the most demanding tourists staying in its rooms. A large TV tower, built in a rather original architectural style, rises not far away. At the top — the observation decks and a cosy restaurant that revolves around the tower. The Museum of Islamic Ceramics deserves special attention, with the products from the Islamic countries presented in its halls. A nice attraction of Gezira Island for a family visit is Aquarium Grotto Garden, which is equally liked by both children and adults. Fans of beautiful views and colourful photos must visit the Zamalek quay, from where you can enjoy the view of the magnificent Nile, carrying its waters through the ages.

Cairo can be reached by UIA flights from Kyiv and other Ukrainian cities four times a week since April 6, 2018

Olena Lysenko, Travel agent at Intercontinental Tours

Some people go to Cairo for the oriental exotics and get very disappointed to find out that they don’t ride camels here anymore (although, of course, you can still find a harnessed donkey or a horse). Others come for Giza pyramids only. I saw with my own eyes tourists from South America crying from happiness and hugging the pyramids, because their dream had finally come true! Some save money for years to come to Egypt, the country of the eternal sun. People spoiled by all-inclusive and five-star hotel service come just for a «been here» tick. A high percentage (mostly Americans fond of Egyptology) come here in groups, for them it is historical well-thoughtout tourism. Such an expedition can stay in the Museum of Cairo for a week studying its countless exhibits, and then proceed through Memphis and the first pyramids of Saqqara to the temples of Abydos, Dendera, Edfu and Luxor. Numerous yogis, esotericists and others believing in «energy» arrive in Egypt in search of «places of power.» For some, it’s the sarcophagi of the pyramids, the dawns on the plateaus, for others — long trips to the oases, the White and Black Deserts. Admirers of the Arab influence on the Egyptian culture go to the Cairo poetized in Scheherazade’s tales from One Thousand and One Nights. This is the market of Khan el-Khalili; beautiful buildings of Al Moez Street, which is the world’s largest open air museum of Islamic architecture; incredible mosques; special water reservoirs; caravanserais; evening dances of dervishes; birthdays of saints, gladly celebrated by Cairo residents on the square in front of the sacred place of Muslims — the Al-Hussain Mosque. Christian pilgrims also come to Cairo. For two years, escaping from the persecution of Herod, Virgin Mary and her husband Joseph, together with their infant son Jesus, lived in Cairo. Today there is a temple on the place where they lived. The spring, from which they drank water, has survived to this day. According to the legend, the synagogue, located not far away, was built in the place where the Pharaoh’s daughter found a crib with baby Moses. Fans of exotics travel here, as well. The Garbage City quarter is a separate little world, with its own story of origin, its life, and the attitude of ordinary Egyptians and the state to it. Cairo was also the medical center where Lesia Ukrainka travelled twice for treatment, it was during the trip there that she wrote her «Boyarynia». Egypt is a caste country, where there are virtually no social lifts. Therefore, mentality, level of thinking, education in different strata are quite uneven. In general, people are wellwishing and friendly, but their sincerity towards tourists depends on the social level. Someone sees a foreigner only as a «sack of money,» others would like to become friends, because having a foreign friend is cool. The representatives of the top strata, who are used to life in Europe and America, treat everyone absolutely calmly and neutrally.


M U S T S E E

Мова вулиці S t r ee t l a nguage МИСТЕЦТВО ВЖЕ ДАВНО ПОЛИШИЛО МУЗЕЙНІ СТІНИ Й КРОКУЄ ВУЛИЦЯМИ МЕГАПОЛІСІВ. ЙОГО ХРОНІКЕР — ДЖОЗЕФ ЦЕЛА, ФОТОГРАФ З НЬЮ-ЙОРКА — ПЕРЕКОНАНИЙ, ЩО КРАСА В ОЧАХ ТОГО, ХТО ДИВИТЬСЯ. ГОЛОВНІ ГЕРОЇНІ ЙОГО ФОТОГРАФІЙ — ВУЛИЦІ НЬЮ-ЙОРКА: ЯСКРАВІ, ЕМОЦІЙНІ, ЧАСОМ ГРАЙЛИВІ, А ЧАСОМ ДРАМАТИЧНІ.

ART HAS LONG LEFT THE MUSEUM WALLS AND WALKS THE STREETS OF MEGAPOLICES. JOSEPH CELA IS A PHOTOGRAPHER FROM NEW YORK, HE’S A STREET ART CHRONICLER. JOSEPH IS CONVINCED THAT BEAUTY IS IN THE EYE OF THE BEHOLDER. THE MAIN CHARACTERS OF HIS PHOTOS ARE THE STREETS OF NEW YORK, BRIGHT, EMOTIONAL, SOMETIMES PLAYFUL, AND SOMETIMES DRAMATIC.

Джозеф Цела / Joseph Cela instagram@cela65 celaphotography.com 28

ЧИ МОЖЕТЕ ВИ ПРИГАДАТИ ПЕРШУ ФОТОГРАФІЮ, ЯКУ ВИ ЗРОБИЛИ? Не зовсім, але я пам’ятаю першу фотографію, яка мала для мене значення. Інтерес, який вона викликала у інших, надихнув мене та дав зрозуміти, що я хочу займатися цією справою більш серйозно, ніж робив це раніше. Я усвідомив, що хочу створювати саме фотографії, а не просто картинки. Я хотів бути більш вибірковим. Світлина, яку я маю на увазі, — це зображення фігури з парасолькою, що проходить повз рекламний борд, на якому — модель у темних окулярах.

CAN YOU REMEMBER THE FIRST PHOTOGRAPH YOU TOOK? Not really, but I can remember the first photograph that mattered. The interest that it inspired from others made me realize that I wanted to take this more seriously than I had done so in the past. I wanted to take photographs –– not just pictures. I wanted to be more selective. The photo I’m referring to is the image of the figure with an umbrella walking in front of a store front window with a woman wearing sunglasses.


ХТО З ФОТОГРАФІВ ВАС НАДИХАЄ? О, є багато фотографів, чиїми роботами я захоплююсь: Саллі Девіс, Бугі (Boogie), Джоел Мейєровіц, Вівіан Маєр, Сол Лейтер... –– та загалом, мене надихають зображення. Врешті, ми всі бачимо прекрасне в світі, та для кожних очей це щось своє. Є ТОЧКА НА ПЛАНЕТІ, ДЕ Б ВИ МРІЄТЕ ПОЗНІМАТИ? Куба. Її кольори, люди, спека… Та перш за все — її культура. Я б хотів відобразити це в фотографії, перш ніж все зміниться.

WHICH PHOTOGRAPHERS HAVE INSPIRED YOU? Oh there are many photographers whose work I admire — Sally Davies, Boogie, Joel Meyerowitz, Vivian Maier, Saul Leiter … — but, in general it’s images that inspire me. We all see something beautiful in the world — according to our own eye. IS THERE A LOCATION IN THE WORLD WHERE YOU WOULD LOVE TO SHOOT PHOTOGRAPHS? Cuba. The color, the people, the heat; the culture of Cuba as it stands now before it all changes.

3/2018

29


M U S T S E E

ЩО ВИ ПРАГНЕТЕ ВІДОБРАЗИТИ НА СВОЇХ ЗНІМКАХ? Я завжди прагну зробити культовий кадр. Звичайно, більшість моїх спроб невдалі. Та коли ти прагнеш чогось унікального, то нормально, коли щось не вдається. За той короткий час, який я займаюся фотографією, у мене набереться не більше десятка світлин, якими я дійсно пишаюся. Я все ще вчусь «бачити». 30

WHAT DO YOU AIM TO CAPTURE IN YOUR IMAGES? I’m always striving for an iconic image. Most of my images may fall short but, if I’m striving for something unique each time I shoot, I’ll hit the mark once in a while, and that’s fine with me. In the short time I’ve been doing this, there are less than ten images that I look at and am actually proud of. I’m still learning to see.


M U S T S E E

32


ГАЛАС ЯКОГО МІСТА ВАМ ДАРУЄ ВІДЧУТТЯ ЩАСТЯ? Барселони. Я був настільки захоплений цим містом, що часто повторюю, що хотів би там померти. РОЗКАЖІТЬ ПРО НАЙУЛЮБЛЕНІШЕ ФОТО З ВАШОГО ПОРТФОЛІО. Є фотографія, яку я зробив холодним, пізнім вечором в метро. Це літня жінка, що стоїть, прихилившись до колони. Вираз її обличчя відображує такий тягар, такий сум... Вона нагадує мені про мою матір.

THE NOISE OF WHICH CITY GIVES YOU A FEELING OF HAPPINESS? Barcelona. I was so affected by it that I often say I wish to die in Barcelona. TELL US ABOUT YOUR FAVORITE PHOTO IN YOUR PORTFOLIO. There is a photo I took one cold, late evening in the subway. It’s of an old woman leaning up against a column. The look on her face is so heavy with a sense of sadness — it reminds me of my mother.

3/2018

33


M U S T S E E ЯКІ НАЙПРОСТІШІ РЕЧІ ДАРУЮТЬ ВАМ ВІДЧУТТЯ ЩАСТЯ? Смачний еспресо в кафе, коли я наодинці; тихий вечір з моєю дружиною у нас вдома; прогулянки вулицями Нью-Йорка в очікуванні наступного моменту, який можна бути відобразити в кадрі. ЯКИЙ ВИТВІР МИСТЕЦТВА ВИ Б ХОТІЛИ МАТИ? Статую Давида — я люблю скульптуру. ЯК ВИ ВИЗНАЧАЄТЕ УСПІХ? Протягом багатьох років я думав про це. Це суб’єктивне питання, на яке немає неправильної відповіді, та для мене, зважаючи на моє раннє дорослішання та перепони, з якими я зіткнувся ще в дитинстві, задоволення –– це і є успіх.

WHAT ARE THE SIMPLEST THINGS THAT BRING YOU PLEASURE? A good espresso in a café by myself; a quiet night with my wife at home; walking the streets of New York waiting for the next moment to frame. WHICH PIECE OF ART WOULD YOU LIKE TO POSSESS? The statue of David — I love sculpture. WHAT IS YOUR DEFINITION OF SUCCESS? Through the years I’ve often thought of this. It’s a subjective question which is why there is no wrong answer but for me, considering my early life and the adversity I faced as a child, contentment is success.

34


7 2 Г О Д И Н И В М І С Т І

КРАКІВ — д у ш а По льщ і Від старовинної архітектури неможливо відвести погляд

ЗА ПЕРШОЇ Ж ЗГАДКИ ПРО МІСТО У МАНДРІВНИКІВ ЗАЗВИЧАЙ ПОСТАЄ ПЕРЕД ОЧИМА ГОЛОВНИЙ РИНОК, МАРІАЦЬКИЙ КОСТЕЛ, З БАШТИ ЯКОГО ЩОГОДИНИ ЛУНАЄ ХЕЙНАЛ, КАРЕТИ З КІНЬМИ, ВУЗЬКІ РАДІАЛЬНІ ВУЛИЧКИ ТА ЗАМОК ВАВЕЛЬ — СЕРЕДНЬОВІЧНА РЕЗИДЕНЦІЯ ПОЛЬСЬКИХ КОРОЛІВ НА БЕРЕЗІ ВІСЛИ. АЛЕ КРАКІВ НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ОСНОВНИМИ ЗУПИНКАМИ КЛАСИЧНОГО МАРШРУТУ, В ЦЬОМУ НАС ПЕРЕКОНАЛА ПАРА КРАКІВСЬКИХ УКРАЇНЦІВ  — ЮЛІЯ ГАРБАРЧУК ТА ВОЛОДИМИР ШЕРЕДЕГА.

Розмір Ринкової площі в Кракові — 200 х 200 метрів, що по праву дає їй звання однієї з найбільших в Європі

Фреска у Центрі Іоанна Павла II, що розташований на території колишньої фабрики Solvay, де колись працював Кароль Войтила, майбутній Папа Іоанн Павло II

Маріацький костел нагадує казковий замок 36

Один з найкращих ресторанів єврейської кухні у Кракові


лявина перетворювалася на болото. Наприкінці XIX століття завдяки дренажним системам луку було осушено, а 1910 року тут звели перший стадіон Кракова. Сьогодні на галявині місцеві гуляють, займаються спортом, вигулюють своїх домашніх улюбленців. Влітку тут навіть можна влаштовувати справжні пікніки. Краківська галявина неодноразово ставала місцем богослужінь Папи Римського. ДІЗНАЙТЕСЯ, ЩО СПІЛЬНОГО МІЖ КОСТЮШКОМ ТА СЕРОМ МАККАРТНІ Обшири Краківської галявини дозволяють побачити чіткий обрис пагорбу, що височіє над лінією горизонту — це курган, названий на честь польського національного героя Тадеуша Костюшка. До речі, ця пам’ятка розташована на Алеї Вашингтона — першого президента США, який був особисто знайомий з Костюшком і цінував його талант полководця. А невеличка площа посеред кургану названа на честь... Пола Маккартні. З оглядового майданчика відкривається прекрасна панорама на більшу частину міста. Підйом безпосередньо на верхівку кургана — платний, коштує він 8 злотих. СПУСТІТЬСЯ У КРАКІВСЬКЕ ПІДЗЕМЕЛЛЯ Центральну площу міста не оминає жоден турист, але не кожен знає, що під самою площею є справжній таємничий підземний світ, який може ввести в інший вимір старовинного і містичного Кракова. Це величезний підземний лабіринт-музей, який займає приблизно 4 тис. кв. м. Підземну експозицію в Кракові було закладено майже десять років тому, коли під час археологічних розкопок на головній площі було знайдено… будинки, крамниці, кам’яну бруківку, кладовище й багато різноманітних предметів вжитку — дерев’яний посуд, гребінці, ножиці, керамічні фігурки тощо. Сьогодні підземні катакомби — на балансі національного історичного музею і з 2010 року відкриті для відвідування. Пам’ятайте лише, що другий понеділок місяця — вихідний. ВЛАШТУЙТЕ ПІКНІК… НЕ НА УЗБІЧЧІ На північ від центральної площі, між Національним музеєм і футбольним стадіоном Cracovia, посеред житлових будинків розкинулася широка галявина: так-так, просто у центрі міста. У цьому є щось надзвичайне і неочікуване, а в самій вічнозеленій луці, з центру якої з одного боку видніється Вавель, а з іншого — курган Костюшка, — дещо психоделічне. Певний час ця територія була для міста суцільною проблемою. Через паводки Ворскли га-

КРАКІВ ДЛЯ… ДАЙВЕРІВ? На захід від історичного центру Кракова, на іншому березі Вісли розташоване незвичайної краси озеро — Закшувек. Фактично це не природне озеро, а колишня каменоломня, штучно затоплена в 90-х роках минулого століття. Під час німецької окупації Кракова у Другу світову війну на цій каменоломні працював молодий Кароль Юзеф Войтила, майбутній Папа Римський Іван Павло II — один з найвідоміших і найвидатніших героїв за всю історію польської нації. Сьогодні ж озеро з кришталево чистою водою дуже популярне серед дайверів і звичайних відпочивальників. КНИГАРНІ ТА ЦУКЕРНІ В одному з розділів книги польського письменника Лукаша Дембського «Вигнання поганих снів» згадується дивне маленьке кафе, де бар схожий на стару піч для хліба, на вікнах — дерев’яні віконниці, а відвідувачі сидять у старих різнокольорових шафах. Важко уявити таке кафе насправді, проте воно існує не лише на сторінках книги — це відоме Cafe-Szafe (Felicjanek 10). Його власник — сам Лукаш разом зі своєю

До Кракова можна дістатися щоденними рейсами МАУ з Києва та інших міст України

подругою, художницею Анею. Головна деталь інтер’єру — це, звісно, шафи. В якихось з них встановлені столики, а в інші можна просто зазирнути. Зовсім поруч із Cafe-Szafe розташована затишна й атмосферна кав’ярня-книгарня Massolit Books&Cafe (Felicjanek 4). Вона розмістилася в старому книжковому магазині, де будь-яку книгу можна брати з полиць і гортати за філіжанкою кави. До речі, назва — реверанс Булгакову, чи не єдиний реверанс російській літературі; книгарня наповнена переважно англомовним чтивом. Взагалі поляки шанують творчість Булгакова, зокрема його роман «Майстер і Маргарита», за мотивами якого навіть зняли серіал.

Юлія Гарбарчук, редактор Володимир Шередега, блогер Ще до надання Україні безвізу Краків користувався неабиякою популярністю серед українських туристів. У цьому місті практично ніколи не буває справжнього холоду, концентрація історико-архітектурних пам’яток на квадратний метр зашкалює, як і, власне, концентрація закладів харчування. Пекарні й цукерні з неймовірним вибором власної випічки — невід’ємна складова Кракова, як і лотки з обважанками (obwarzanek krakowski — це маленький, круглий бублик з хрусткою скоринкою, сплетений з двох довгих шматочків тіста і посипаний крупною сіллю, маком або кунжутом). Краків називають культурною столицею Польщі, й недарма. Навіть у згадуваному мною Cafe-Szafe можна попрацювати вранці з ноутбуком або зайти сюди на літературний вечір чи на інший захід. Наприклад, на фестиваль хоррор-фільмів категорії «B». Тут проводять вечори вільного джему — коли будь-хто може вийти зі своїм музичним інструментом, заграти й заспівати, а потім власне поімпровізувати разом з іншими. А ще тут роблять неперевершене гаряче пиво з імбірем або малиновим сиропом. 3/2018

37


7 2 H O U R S I N T H E C I T Y

KRAKÓW: T he he a r t a nd soul of P ol a nd THE IMAGES THAT COME TO MIND AT THE FIRST MENTION OF KRAKÓW ARE THE MAIN SQUARE OF THE OLD TOWN (RYNEK GŁÓWNY); THE SAINT MARY’S CHURCH (KOŚCIÓŁ MARIACKI), FROM THE TOWER OF WHICH HEJNAŁ MARIACKI, A TRADITIONAL, FIVE-NOTE POLISH ANTHEM, PLAYS EVERY HOUR; HORSE CARRIAGES; NARROW RADIAL STREETS; AND THE WAWEL CASTLE — A MEDIEVAL RESIDENCE OF THE POLISH KINGS ON THE SHORE OF THE VISTULA RIVER (WISŁA). HOWEVER, THE CITY IS NOT LIMITED TO THE MAIN STOPS OF THE CLASSICAL TOURIST ROUTE — A UKRAINIAN COUPLE LIVING IN KRAKÓW, YULIA HARBARCHUK AND VOLODYMYR SHEREDEHA, PERSUADED US IN THIS. CHECK OUT THE KRAKÓW DUNGEONS No tourist goes past the central square of the city, but not everyone knows that under this very square there is a genuine mysterious underground world that introduces you into another dimension of the ancient and mystical Kraków. This is a huge underground labyrinth-museum, which occupies about 4 thousand square meters. The underground exhibition was founded almost ten years ago when during archaeological excavations on the main square they found... houses, stores, paving stones, a cemetery and many different items — wooden tableware, combs, scissors, ceramic figurines, etc. Today, the underground catacombs belong to the Historical Museum of Kraków, and have been open to visitors since 2010. Please keep in mind that the museum is closed every second Monday of the month. ARRANGE A PICNIC To the north of the central square, between the National Museum and the Cracovia football stadium, a wide lawn stretches out amidst residential buildings — right in the city center! There is something extraordinary and unexpected about it; and it feels a bit psychedelic to stand in the middle of this evergreen meadow and see Wawel on one side, and Kościuszko Mound 38

(Kopiec Kościuszki) on the other. For a certain time this territory was a real problem for the city. Due to the flood of the Vistula, the glade turned into a swamp. At the end of the 19th century, thanks to drainage systems, the grassland was dried, and in 1910, the first stadium of Kraków was erected there. Today, the locals take strolls, do sports and walk their pets on the lawn. You can even have a real picnic here in summer. The Kraków lawn repeatedly became a place of worship during the Pope’s visits. FIND OUT WHAT KOŚCIUSZKO AND MCCARTNEY HAVE IN COMMON The vastness of the Kraków lawn gives an opportunity to see the clear outline of the hill that rises above the horizon — a mound named after the Polish national hero Tadeusz Kościuszko. By the way, this monument is located on Washington Avenue, since the first US President knew Kościuszko personally and appreciated his talent of the commander. A small area in the middle of Kościuszko Mound was named after... Sir Paul McCartney. The observation deck offers a beautiful panorama of most of the city. Ascent to the top of the mound costs 8 zlotys. KRAKÓW FOR... DIVERS? To the west of the historical center of Kraków, on the other side of the Vistula, the amazingly beautiful lake of Zakrzówek is located. In fact, it is not a natural lake but a former quarry artificially flooded in the 1990s. During the German occupation of Kraków in the times of WWII young Karol Józef Wojtyła, the future Pope John Paul II — one of the most famous and greatest heroes in the history of the Polish nation — worked at this quarry. Today, the lake with crystal clear water is very popular among divers and holidaymakers. BOOKSTORES AND SWEETSHOPS In «Cafe Szafe», a book by the Polish writer Łukasz Dębski, the story is set in a strange little café, where the bar looks like an old bread oven with wooden shutters on windows, and visitors sit in old cupboards painted in various colours. It’s hard to imagine such a place in reality, but actually it does exist not only on the pages of the book — it’s the famous Cafe Szafe (Felicjanek 10). Its owners are Łukasz himself and his friend Anna, who is an artist. The main element of the interior is, of

Krakow can be reached by daily UIA flights from Kyiv and other Ukrainian cities

course, cupboards (the English for «szafe»). There are tables inserted in some of them, and you can simply look inside others. Close to Cafe Szafe there is a cozy and atmospheric bookstore with a café area Massolit Books & Café (Felicjanek 4). You can take any book from the shelves and read it while sipping coffee. By the way, the name of the place is a tribute to Bulgakov, probably the only reference to Russian literature here, since the bookstore mostly offers English-language books. In general, the Poles like Bulgakov, in particular his «Master and Margarita», they even shot a TV series based on this book.

Yuliia Harbarchuk, editor Volodymyr Sheredeha, bloger Even before Ukrainians were granted the right to travel to Europe visa-free, Kraków enjoyed a remarkable popularity among Ukrainian tourists. In this city it is almost never too cold, the concentration of historical-architectural monuments per square meter is breathtaking, as is, in fact, the number of cafés and restaurants. Bakeries and sweetshops with an incredible choice of their own pastry at every turn are integral part of Kraków, as well as stands selling obwarzaneks (obwarzanek Krakówski –– a small, round bagel with crispy crust, woven from two long pieces of dough and sprinkled with large salt, poppy or sesame seeds). Kraków is called the cultural capital of Poland, and not for nothing. Even in the above-mentioned Cafe Szafe, in the morning you can work with your laptop, and at night come to a literary evening or some other event. For example, to the festival of B-rated horror movies. Here, there are free jam nights held, when anyone can come up on stage with their musical instrument, play, sing, and improvise with others. They also serve amazing hot beer with ginger or raspberry syrup here.


F A S H I O N S T O R Y

40


Жіноча справа ЧИ ДІЙСНО ОЗНАКА ЕЛЕГАНТНОСТІ ТА ЖІНОЧНОСТІ — ПІДБОРИ — У XXI СТОЛІТТІ ПОСТУПОВО ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА ІДЕЙНОГО ВОРОГА, ЯКИЙ НЕ ЛИШЕ ЗАВАЖАЄ ХОДИТИ, АЛЕ ШКОДИТЬ ЗДОРОВ’Ю? МИ НЕ НАМАГАЛИСЯ ВИНОСИТИ МОДНИЙ ВИРОК ПІДБОРАМ, ПРОТЕ ЗАСЛУХАЛИ АРГУМЕНТИ ОБОХ СТОРІН.

ПІДБОРИ УНІСЕКС Здається іронічним, що каблук виник як частина чоловічого взуття. Його вигадали перські вершники, щоб нога краще трималася в стременах. Східні жінки носили взуття на високих платформах — так одаліскам було важче втекти з гарему. На хвилі зацікавлення орієнтальною культурою платформи поширилися серед жінок в Європі — наприклад, венеційські куртизанки шкандибали на чопінах, взутті на циліндричних платформах заввишки від 15 до 42 см, ходити в якому вони могли хіба за допомогою слуг або шанувальників. Каблук же — походження назви якого приписують арабському kab, що значить «п’ята» — став елементом гардеробу аристократів-чоловіків. Коли придворний швець створив для Людовіка XІV розкішні туфлі з вишивкою, що зображувала бальні сцени, та 10-сантиметровим каблуком, його невисока фаворитка Маркіза де Помпадур позичила ідею. Так каблук став популярним серед придворних фрейлін і набув статусу унісекс. Аристократи Європи носили червоний широкий каблук. Жінки полюбляли вигнуті каблуки — іноді настільки високі, що пересуватися можна було лише з тростиною. Власне, до XVII століття взуття було без «колодки» — туфлі на праву і ліву ногу абсолютно не відрізнялися, і лише з появою підборів з’явилася необхідність у виготовленні взуття на кожну ногу окремо. Впродовж років форма та висота каблука змінювалися, до кінця XVIII століття підбори остаточно вийшли з моди, однак жіночі каблуки у формі «чарочки» повернулися в середині XIX і панували аж до 50-х років XX століття. Переворот у світі жіночого взуття стався 1950-го, коли дизайнер Сальваторе Феррагамо (за іншими версіями — Роже Вів’єр, Раймоне Массаро) вигадав знамениті шпильки — високі й тонкі каблуки зі сталевим стрижнем всередині.

ПРИШПИЛЕНІ ДО МОДИ Шпилька стала не лише шалено популярним трендом, але й символом вишуканості, жіночності, сексуальності. Недарма найвідоміші дизайнери моментально підхопили ідею й перенесли її на подіуми, примусивши моделей бук­вально вчитися ходити заново — адже дефіле на високих тонких підборах вимагає неабияких зусиль. Вишукані шпильки, що додають силуету витонченості, а ході — плавності, сподобалися знаменитим модницям. Мерилін Монро і Марлен Дітріх були великими шанувальницями взуття на підборах від Salvatore Ferragamo. Марлен Дітріх, до речі, застрахувала

Пізніше їх взула Бейонсе, остаточно закріпивши тренд. «Жінки бувають двох типів — «шпильки» і «балетки», — стверджував Марк Джейкобс, спонукаючи модниць усього світу взувати підбори найвигадливіших форм. І якщо на каблуках у формі статуеток африканських богинь від Dior, каблуках-смерчах від Александра Макквіна, порожніх всередині каблуках-каркасах від YSL та навіть міні-копіях витворів сучасної скульптури від John Galliano можливо пересуватися, то колекція Fetish Девіда Лінча та Крістіана Лубутена навіть не призначена для того, щоб її носити. Кінорежисер та дизайнер піднесли туфлі на підборах

ТУФЛІ СТВОРЕНІ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ НАВІТЬ В ОДЯЗІ ЖІНКА ЗДАВАЛАСЯ ОГОЛЕНОЮ КРІСТІАН ЛУБУТЕН свої ноги на мільйон доларів і стверджувала, що у неї звичайні ноги, нічого особливого, просто вона вміє їх демонструвати. Софі Лорен радила частіше змінювати форму і висоту каблуків, щоб ноги завжди залишалися в тонусі. Починаючи з середини XX століття і до сьогодні шпильки є справжнім жіночим фетишем. Чого варта лише маніакальна любов Керрі Бредшоу з культового «Сексу і міста» до взуття на шпильках від Маноло Бланіка. До речі, виконавиця головної ролі Сара Джессіка Паркер теж є шанувальницею таланту дизайнера, й сама створила колекцію взуття на шпильках. Один із найпопулярніших кліпів 2000-х на пісню Jenny From The Block Дженніфер Лопес феноменально вплинув на street-style на зламі тисячоліть. З легкої ноги Джей Ло в моду ввірвалися «тімберленди» на височенних шпильках — так звані «тім-бути» того ж Маноло Бланіка.

до рангу мистецтва, створивши взуття з «сіамським» каблуком та 26-сантимет­ ровими підборами. КРАСА ВИМАГАЄ ЖЕРТВ? Тенденція відмови від стереотипної краси та зосередженості на природній привабливості не могла не вплинути на жіночу моду. Прагнення комфорту, уміння почути свій внутрішній голос, розуміти власні потреби спонукають жінок змінювати суспільні уявлення про красу й робити вибір на користь «бути» замість «здаватися». На наших очах руйнується традиційний офісний дрес-код, а ті ж Лубутен і Бланік створюють колекції... балеток. Ніби декларуючи: ми не можемо більше носити шпильки! — в кросівках у світській хроніці з’являється Вікторія Бекхем. Все більше жінок вбачають у вимогах носити підбори дискримінацію та об’єктивізацію. Наприклад, 2015 року на Каннському кінофестивалі сталося не3/2018

41


F A S H I O N S T O R Y

порозуміння: жінок у взутті на плоскій підошві не пустили на червону доріжку. Як з’ясувалося пізніше, одна леді мала проблеми з ногами та спиною. Подейкують, що саме на знак протесту проти суворих вимог до зовнішнього вигляду наступного року актриса Джулія Робертс до того, як стати на червону доріжку Канн, взагалі роззулася і позувала перед камерами босоніж. Кількома роками раніше на церемонії вручення «Золотого глобуса» її колега Емма Томпсон зняла свої лубутени просто на сцені й жбурнула їх за куліси. «Знаєте, чому ці підошви червоні? Від моєї крові!» — пожартувала актриса, заявивши, що не збирається терпіти муки заради краси. Кілька років тому Інтернет сколихнули відразу два скандали, пов’язані з підборами. Офіціантка з канадського міста Едмонтона стерла ноги до крові, провівши багато годин на підборах, і отримала строгу догану від менеджера за те, що перевзулася у балетки. А Нікола Торп із Лондона й взагалі втратила роботу портьє в офісі однієї з компаній після того, як відмовилася змінити балетки на човники. На підтримку жінок з’явилася ціла хвиля постів з хештегом #myheelsmychoice. Петиція Ніколи Торп, покликана виключити підбори з корпоративного стилю, зібрала декілька тисяч підписів, а Британський 42

парламент створює законопроект, що заборонить роботодавцям вимагати від жінок дотримуватися «сексистського дрес-коду». Взуття на підборах пов’язують зі штучними стандартами краси, які заважають жінкам працювати, — такого висновку дійшли працівники канадського каналу СВС після того, як провели експеримент: чоловіки офіціанти приміряли одяг і взуття своїх колег-жінок. Перш за все учасники експерименту скаржилися не на обтислий одяг, а на каблуки. У МАЙБУТНЄ НА ПЛОСКІЙ ПІДОШВІ Згідно з даними, опублікованими у журналі BMJ Open, взуття на підборах пов’язують з деформацією стоп, болями в кісточках, гомілках та колінах. В особливо важких випадках виникає потовщення тканини в області одного з нервів стопи, яке потребує серйозного лікування. Медичне видання The Journal of Foot and Ankle пише про те, що за останнє десятиліття жінки стали все частіше травмувати ноги незручним взуттям: 2002 року жертвами розтягнень та вивихів у США були 7097 жінок, а до середини 2010-х — понад 14 тисяч на рік. Ці дані не зупиняють модельєрів і, схоже, не лякають істинних модниць. Наприклад, фінський дизайнер Janne Kyttanen розробив модель футуристич-

ного взуття-конструктора на високій платформі, яке можна роздрукувати на 3D принтері та надати форму, яка найбільше до вподоби. Канадська дизайнерка Анастасія Радевич створила туфлі під пафосною назвою «біомайбутнє». Фішка цього взуття на високих підборах химерної форми у тому, що воно прикрашене LED-вставками й світиться у темряві. Однак у виборі повсякденного взуття все більше представниць прекрасної статі не готові жертвувати комфортом та здоров’ям заради відповідності ідеалам. Видання Footwear News стверджує, що за останні декілька років продаж взуття на плоскій підошві збільшився з 30% до 70%. На хвилі популяризації здорового способу життя та стрімкого розвитку технологій виробники взуття роблять ставку перш за все на функціональність. Наприклад, у січні цього року справжній фурор у Німеччині спричинили кросівки від Adidas з вмонтованим проїзним на міський транспорт. У Великій Британії представили кросівки, які ніколи не зношуються, а російські розробники придумали черевики з вмонтованим GPS.

Олександр Нікітін, директор компанії ТОВ «МНС ІНВЕСТМЕНТ», ексклюзивний представник брендів Calzedonia в Україні Вкрай негативно ставлюся до будь-яких «рухів», що представляють меншість, при цьому вважають, що вони можуть говорити від імені більшості. Зокрема, про підбори — це частина жіночого гардероба. І вибір мати їх чи не мати — особисте рішення жінки. Тому будь-які рухи «проти» є надуманими. Є дівчата, які вміють носити взуття на підборах і підбирати його під свій гардероб, є ті, кому це вдається насилу або взагалі не вдається. Я з насолодою спостерігаю за жінками, які самі отримують задоволення від підборів, як естетичне, так і фізичне, тими, хто робить це невимушено. Та хіба це не стосується будь-якого вміння? (Посміхається.)


F A S H I O N S T O R Y

W omen s business IS THE SIGN OF ELEGANCE AND FEMININITY — HEELS — GRADUALLY BECOMING AN IDEOLOGICAL ENEMY, WHICH NOT ONLY MAKES WALKING DIFFICULT, BUT ALSO HARMS HEALTH? WE ARE NOT TRYING TO SENTENCE HEELS HERE, BUT HAVE JUST LISTENED TO THE ARGUMENTS ON BOTH SIDES.

UNISEX HEELS It seems ironic that the heel appeared as part of men’s shoes. It was invented by Persian horsemen to have their feet better fixed in stirrups. Oriental women wore shoes on high platforms — thus it was harder for odalisks to escape from the harem. On the wave of interest in the Oriental culture platforms spread among women in Europe — for example, Venetian courtesans were hobbling in chopines, shoes on cylindrical platforms from 15 to 42 cm tall, in which they could only walk with the help of servants or admirers. And the heel became an element of the 44

wardrobe of male aristocrats. When the court shoe master created Louis XIV’s luxurious shoes with embroidery portraying ballroom scenes and 10-centimetre heels, his short favourite, Marquise de Pompadour, borrowed the idea. So the heel became popular among court maids of honour and acquired the unisex status. European aristocrats wore red wide heels. Women liked curved heels — sometimes so high that they could move only with a cane. Actually, until the 17th century, shoes had no lasts — the footwear for the right and left leg did not differ, and only with the

appearance of heels there was a need for the manufacture of shoes for each leg separately. For years the shape and height of the heel had been changing and by the end of the 18th century the heels finally went out of fashion, however, women's kitten heels returned in the middle of the 19th century and prevailed until the 1950s. The revolution in the world of women’s shoes occurred in the middle of the 20th century when the designer Salvatore Ferragamo (according to other versions — Roger Vivier, Raymond Massaro) invented the famous spikes — high and thin heels with a steel core.

SPIKED TO FASHION Spikes became not only an insanely popular trend, but also a symbol of elegance, femininity and sexuality. No wonder that the most famous designers instantly picked up the idea and brought it to the podium, forcing the models to literally learn to walk again — in fact, taking the catwalk on high thin heels requires a lot of effort. Exquisite spikes that add sophistication to the silhouette and smoothness to the walk were well received by the famous fashionistas: Marilyn Monroe and Marlene Dietrich were great admirers of high-heel shoes by Salvatore Ferragamo. Marlene Dietrich, by the way, insured her legs for a million dollars and argued that there actually was nothing spectacular about them, she simply knew how to demonstrate them properly. Sophia Loren advised to change the shape and height of heels more often, so that the legs always stayed toned — since the middle of the 20th century and to this day spikes have remained a real female fetish. For once, take Carrie Bradshaw’s craze for Manolo Blahniks in the cult Sex and the City. Actually, Sarah Jessica Parker who played the lead in the series, is also a fan of this designer’s talent; besides, she has created her own collection of spike shoes. One of the most popular videos of the 2000s on Jennifer Lopez’ Jenny From The Block song had a phenomenal impact on street style at the turn of the millennium. With JLo’s helping leg, highheeled «timberlands» broke into the fashion limelight — the so-called «Tim-boots» from the same Manolo Blahnik. Later, when Beyonce put them on, the trend was finally fixed. «Women come in two types — «spikes» and «ballet flats» says Marc Jacobs who urges fashion-heads around the world


F A S H I O N S T O R Y

to pick up the most creative forms. And whereas Dior heels in the form of statuettes of African goddesses, Alexander McQueen tornado heels, YSL hollow frameheels and even John Galliano miniatures of contemporary sculpture are possible to walk on, the Fetish collection by David Lynch and Christian Louboutin are not even intended to be worn. The film director and designer raised their shoes to the rank of art, creating footwear with 26-centimetre heels. DOES BEAUTY REQUIRE SACRIFICE? The tendency to reject stereotypical beauty and focus on natural attractiveness could not but affect female fashion. The ability to hear your inner voice, to understand your own needs and the desire for comfort prompts women to change social perceptions of beauty and make choices for «being» instead of «making an impression». Right in front of our eyes the traditional office dress code is destroyed, and Louboutin and Blahnik create collections of... ballet flats. As if declaring «we can no longer wear spikes!», Victoria Beckham appears in sneakers at social galas. More and more women see discrimination and objectification in the rule of wearing heels. For example, at the 2015 Cannes Film Festival a scandal broke out when women in flat shoes were not allowed on the red carpet. As it turned out later, one of the ladies had some problems with her legs and back. They say that it was in protest against the strict requirements to the appearance,

46

that the following year Julia Roberts took off her shoes before stepping onto the red carpet in Cannes and posed in front of the cameras barefoot. Several years earlier, at the Golden Globe ceremony, her colleague, Emma Thompson, took off her louboutins right on stage and threw them behind the curtains. «You know why these soles are red? From my blood!» — the actress joked, saying that she was not going to endure the torment for beauty. Several years ago the Internet was shaken by two high-heelsrelated scandals at once. A waitress from the Canadian city of Edmonton rubbed her legs sore after spending many hours on high heels, and received a strict reprimand from the manager for changing into ballet flats. And Nicola Thorp from London lost her office receptionist job after she refused to change from her ballet flats. In support of these women a whole wave of posts with the hashtag #myheelsmychoice came up. Nicola Thorp’s petition calling for excluding high heels from corporate style had gathered several thousand signatures, while the British Parliament drafted a bill prohibiting employers from requiring women to comply with the «sexist dress code.» High-heeled shoes are associated with artificial beauty standards that prevent women from working — such a conclusion was reached by workers of the Canadian CBC channel after an experiment was conducted: male waiters tried clothes and shoes of their female colleagues. The participants of

the experiment complained not about too tight clothes, but the heels in the first place. INTO THE FUTURE ON FLAT SOLES According to data published in BMJ Open, wearing heels results in feet deformation, pain in ankles, shins and knees. In particularly severe cases, thickening of the tissue occurs in the area of one of the nerves of the foot, which requires serious treatment. The Journal of Foot and Ankle informs of the growing number of ladies suffering injuries due to uncomfortable shoes: in 2002 the victims of stretching and dislocation in the United States numbered 7097 women, and by mid-2010 they exceeded 14 thousand a year. This however does not stop fashion designers and, apparently, does not scare true fashionistas. For example, Finnish designer Janne Kyttanen developed a model of futuristic DYI designer shoes on a high platform, which can be printed on a 3D printer and provide the shape that is most desirable. Canadian designer Anastasia Radevich created shoes under the pretentious name «Biofuture». The feature of this shoe on high heels of a chimerical shape is decoration with LED inserts that glow in the dark. However, in their choice of casual shoes more and more representatives of the beautiful sex tend not to sacrifice their comfort and health for the sake of conformity to someone’s ideals. Footwear News states that over the past few years sales of flat-foot shoes have increased from 30% to 70%.

In the wake of growing popularity of healthy lifestyle and rapid development of technology, footwear manufacturers are betting primarily on functionality. For example, in January this year a real sensation was made in Germany by Adidas sneakers with built-in season ticket for the city transport. In the UK they introduced sneakers that never wear out, and Russian developers invented shoes with built-in GPS.

Alexander Nikitin, CEO at MNS INVESTMENT LLC, exclusive Calzedonia representative in Ukraine I have a highly negative attitude to any «movements» representing a minority, while they believe that they can speak on behalf of the majority. In particular, heels are part of women's wardrobe. And the choice to have them or not is a personal decision of a woman. Therefore, any «anti» movements are futile. There are girls who know how to wear shoes on heels and match them with their wardrobe, there are those who can hardly do it or cannot do it at all. I love watching women who enjoy high heels, both aesthetically and physically, those who do it with ease. Still, is that not applicable to any skill? (Smiles.)


F A S H I O N

PO W ER OF FloveRS

1 3 2

4 5

7

6

11

10 9

8

12

13

14

15 1. MARNI 2. ERDEM 3. CECILIE BAHNSEN 4. DOLCE & GABBANA 5. DIANE VON FURSTENBERG 6. ALTUZARRA 7. CHLOÉ 8. RUPERT SANDERSON 9. MANSUR GAVRIEL 10. THE ROW 11. MARQUES’ ALMEIDA 12. ERDEM 13. NEEDLE & THREAD 14. TEMPERLEY LONDON 15. STYLE AVENUE 16. MARNI 17. GIANVITO ROSSI 48

16

17


F A S H I O N

BR AV E CL ASSIC

1

4

5

7

1. ETRO 2. AMI ALEXANDRE MATTIUSSI 3. MAISON MARGIELA 4. LOVE MOSCHINO 5. BURBERRY 6. ISAIA 7. MARNI 8. XACUS 9. TINTORIA MATTEI 50

2

3

6

8

9


F A S H I O N

TRY IT. CAVIAR DAFNA MAY БРЕНД ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ DAFNA MAY БЫЛ СОЗДАН ВЫПУСКНИЦЕЙ РЕГЕНТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ЛОНДОНЕ ДАФНОЙ МАЙБЕРГ. В 2018 ГОДУ В РАМКАХ UKRAINIAN FASHION WEEK БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА CAVIAR — ЧЕТВЕРТАЯ БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ DAFNA MAY СЕЗОНА ОСЕНЬ/ЗИМА 2018-2019.

Коллекция «CAVIAR» — это смелая ода 80-м, в которой дерзость граничит с женственностью и богемным шиком. Вдохновение для коллекции Дафна черпала, рассматривая архивные фотографии и винтажные вещи 80-х годов, в которых отчётливо читаются особые элементы женственности. Эти вещи и фото принадлежат Наталье Майберг — маме дизайнера, индивидуальный и неповторимый стиль которой оказал неизгладимое впечатление на дочь. «Моя мама никогда не выходит в свет без каблуков и макияжа, — говорит Дафна. — Сохраняя 52

спокойствие, она всегда выглядит превосходно. Вдохновляясь стилем своей мамы и яркими восьмидесятыми, я представляла себе идеальный образ девушки в духе Dafna May, которая в современном мире хочет обозначить свое право на самовыражение».

особенный дерзкий рок-н-рольный дух. В коллекции также присутствуют такие материалы, как искусственный мех, шёлк, коттон, шерсть, джерси и блестящий вельвет. Основные цвета коллекции: чёрный, глубокий синий, хаки и белый.

Главная героиня коллекции Dafna May — женственная, элегантная, уверенная в себе девушка, формирует свой образ с помощью легких платьев разной длины, объёмных рубашек и струящихся юбок из шёлка. Сексуальности добавляет необычная по своей структуре прозрачная ткань-сетка, сотканная из золотых и чёрных нитей. Эко-кожа придает коллекции

Те, кто давно следит за творчеством Дафны, в используемых принтах коллекции CAVIAR легко угадают образы первой коллекции дизайнера: симбиоз принта в горох и конфет трансформируется в яркий рисунок с изображением банки с чёрной икрой, которая в восьмидесятых считалась символом роскоши и благополучия.


WOMEN’S CLOTHING BRAND DAFNA MAY WAS CREATED BY DAFNA MAYBERG, A GRADUATE OF THE REGENT’S UNIVERSITY IN LONDON. IN 2018 CAVIAR (FALL / WINTER 2018-2019) — THE FOURTH LARGE COLLECTION CREATED BY DAFNA MAY — WAS PRESENTED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE UKRAINIAN FASHION WEEK.

CAVIAR by Dafna May is a bold ode to the 1980s, in which audacity and courage border on femininity and bohemian chic. Dafna was looking for inspiration, viewing old photos and vintage objects of the eighties, in which distinct elements of femininity are clearly read. These things belong to Natalia Mayberg, the designer’s mother, whose original and unique style made a deep impression on the daughter. «My mom never goes out without high heels and make-up,» says the designer. «She always keeps

calm and looks great. Inspired by her style and the colourful eighties, I pictured the perfect image of a Dafna May girl, who wants to define her right to selfexpression in the modern world.»

The collection also features such fabrics as artificial fur, silk, cotton, wool, jersey and shiny corduroy. The main colours of the collection are black, deep blue, khaki and white.

The main character of the new Dafna May collection is a feminine, elegant, self-confident girl, who shapes her image with light dresses of different lengths, voluminous shirts and flowing silk skirts. An unusual transparent mesh fabric woven of gold and black threads adds sexuality, while eco-leather injects a special daring rock-n-roll spirit.

Those who have been keeping track of Dafna’s creative work, will easily recognize the references to the designer’s first collection in the CAVIAR prints: the symbiosis of the polka-dot and candy patterns are transformed into the catchy image of a jar of sturgeon caviar — a symbol of luxury and wellbeing in the eighties.

3/2018

53


O T H E R S I D E

Дивовижні явища природи: Щ о ? Д е ? К о ли ? ПРИРОДА — НАЙГЕНІАЛЬНІШИЙ СЕРЕД УСІХ ТВОРЦІВ. І ЧАСТО  — НАЙВИГАДЛИВІШИЙ. ТОМУ Й ВРАЖЕННЯ, ЩО МИ ОТРИМУЄМО ВІД ПРИРОДНИХ ДИВ, ТАКІ НЕЗАБУТНІ. СПРОБУЄМО З’ЯСУВАТИ, ДЕ Й КОЛИ МОЖНА ПОБАЧИТИ НАЙЦІКАВІШІ ПРИРОДНІ ЯВИЩА І ЩО ВЗЯТИ З СОБОЮ В ДОРОГУ.

54


ПІВНІЧНЕ СЯЙВО У рейтингу найбільш видовищних природних див першу сходинку посіло Північне сяйво. Явище, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з молекулами повітря в атмосфері Землі й починають вигравати різноманітними кольоровими відтінками, можна спостерігати біля обох полюсів. Однак поблизу Південного полюсу зовсім мало обжитих місць, тож з метою побачити рідкісну красу романтики й естети подорожують на північ. Серед місць, що традиційно входять до рейтингів найкращих для спостережень за Північним сяйвом: Норвегія, Швеція, Фінляндія, Ісландія, північ Росії. Найліпший час для спостережень — з вересня по березень. У північних широтах в цей період ніч триває по 18–20 годин, найвища частота появи аврори — з 10 вечора до 3 ранку. Найбільш наближене до Північного полюса — місто Лонг’їр у норвезькому Шпітцбергені. У континентальній Норвегії звання «столиці» Північного сяйва розділяють Алта і Тромсе. Центр Aurora Sky Station, що в містечку Абіску в Швеції, розташований посеред національного парку та «скромно» називає себе «найкращим місцем на планеті за спостереженням за Північним сяйвом». У кожному з цих місць добре розвинена туристична інфраструктура і є все необхідне для мисливців за авророю. Арктичний курорт Kakslauttanen, що розташований за 40 кілометрів від фінського містечка Івало, навіть пропонує заночувати в іглу з прозорими дахами посеред лісу. Певно, це єдине місце в світі, де можна засинати в теплому ліжку, милуючись спалахами на нічному небі. Що взяти з собою: Захист від холоду. Звісно, що збираючись до Полярного кола, кожен візьме теплий одяг. На взуття варто звернути особливу увагу, адже ходити чи стояти на морозі доведеться досить довго. Термос з кавою чи чаєм. Запасні акумулятори для ліхтарика, телефону, фотоапарата — на морозі батарейки розряджаються дуже швидко. Штатив та хороший фотоапарат. Попри всі переваги сучасних «мильниць» та високотехнічних якостей камер на телефонах, красиві знімки Північного сяйва можна зробити на професійну камеру. Якщо хочете якісних фото, обов’язково прихопіть ще й штатив. БІЛІ НОЧІ Зміна кута нахилу земної осі відносно її орбіти викликає ще одне унікальне явище, що відбувається поблизу полюсів — білі ночі, коли сонце протягом певного періоду часу, залежно від наближеності місця до полюса, не заходить за

горизонт. Містом білих ночей традиційно вважається Санкт-Петербург, однак це природне явище характерне для всіх регіонів, розташованих біля Полярного кола: на території Фінляндії, Ісландії, Антарктиди, на переважних частинах Данії, Швеції, Норвегії, Аляски, в північних районах Канади. Часові межі цього незвичного явища пов’язані з 22 червня — днем літнього сонцестояння, й тривають від кількох днів до тижнів і навіть місяців. Наприклад, у північних районах Фінляндії сонце не заходить за горизонт протягом 73 днів на рік. Що взяти з собою: Складається враження, що в період білих ночей спати... не заведено. Натомість влаштовуються різноманітні заходи, як-от заміські нічні пікніки, прогулянки, посиденьки з друзями. У Петербурзі в цей час проходить тематичний мистецький фестиваль. Але як не крути, а спати треба. Тож у пригоді стане пов’язка для сну. МІРАЖІ Міражі зазвичай асоціюються з виснаженими супровідниками караванів, яким під палючими променями пустельного сонця ввижаються оази й озера. Однак ця оптична ілюзія, пов’язана зі зміною температури повітря й специфікою заламування сонячних променів, поширена по всьому світу. Навіть на розпеченому шосе влітку можна побачити «озерця», а на морському узбережжі китайського курортного міста Хайнань — зображення цілого міста. Мешканці Лазурного берега Франції подеколи спостерігають над горизонтом Середземного моря проекцію Корсиканських гір, розташованих за 700 кілометрів. А одним з найпопулярніших місць для спостереження за міражами вважається... Аляска. Там навіть створене спеціальне товариство з вивчення оптичних природних явищ, яке випускає журнал про міражі. Утім, для спостереження за міражами необов’язково діставатися аж до Аляски. А от вибратися для цього в тепліші краї буде і приємно, і цікаво. Наприклад, придбавши екскурсійний тур або скориставшись послугами гіда у великих туристичних центрах Тунісу чи Марокко, можна влаштувати «полювання» на міражі в Сахарі. Щороку тут спостерігають майже 150 тисяч оптичних оман, навіть створені карти місць, де можна побачити примарні оазу, річку, колодязь чи караван. В Єгипті аналогічну пригоду запропонують в Аравійській пустелі. Що взяти з собою: Захист від сонця. Збираючись в пустелю, обов’язково потрібно захистити голову й обличчя, одягти легкі речі, які максимально закриють руки та ноги. Сонцезахисний крем та окуляри від сонця, запаси питної води — елементарні речі допо-

можуть залишити на згадку про пригоду яскраві враження та красиві фото, а не сонячні опіки чи наслідки теплового удару. ГЕЙЗЕРИ Височенні стовпи гарячої води й пари, що під тиском вириваються з-під землі, — досить рідкісне й дивовижне природне явище. Найбільшою кількістю красивих та різноманітних гейзерів, що красуються посеред мальовничих природних ландшафтів, може похвалитися Націо­нальний парк Єллоустоун в США. Проте звання «країни гейзерів» носить Ісландія. В ісландській долині Хаукадалур пульсує «Великий Гейсир», що, власне, дав загальну назву подібним явищам природи. По сусідству розташований Строккур, що кожні 2-6 хвилин викидає в небо стовп води заввишки до 20 метрів. На Лавових полях на кордоні Болівії та Чилі є понад 20 фонтанів, що киплять. Спостерігати гейзери можна також на Камчатці, у Новій Зеландії. Що взяти з собою: Водонепроникні взуття й одяг, може знадобитися дощовик. Навколо гейзерів зазвичай повно калюж, до того ж повітря в долинах гейзерів постійно вологе від пари. Подбайте також про захист від вологи ваших гаджетів та інших недешевих речей, документи та гаманець краще сховати в поліетиленові пакети. МЕТЕОРИТНІ ДОЩІ Щоб помилуватися метеоритним дощем, не потрібно нікуди їхати чи летіти — варто просто ознайомитися з «розкладом» проходження Землі поблизу орбіт комет та з’ясувати прогноз погоди, адже єдиною перепоною для спостереження за зорями може стати хмарне небо. Одним з найсильніших метеоритних потоків у Північній півкулі є Персеїди, що триває приблизно з 22 липня до 23 серпня щороку. У другій половині листопада спостерігаємо Леоніди, у другій половині квітня — Ліриди тощо. Плануючи спостереження за метеоритним дощем, не забудьте прихопити з собою список заповітних бажань. Найкраще спостерігати зорепади за містом, у горах. Чим менше штучного світла, тим краща видимість зірок. Що взяти з собою: Килимки та теплі пледи. Найкраще спостерігати метеоритні дощі влітку. Втім, яку б пору року ви не обрали, вночі буде холодніше, ніж удень. Тож термос з теплим напоєм не завадить. Спостереження за нічним небом вимагає постійно напружувати шию та піднімати голову. Трохи посидіти на розкладному «похідному» кріслі, щоб перепочити, буде дуже приємно. Камера з хорошим об’єктивом — необхідна річ, щоб «упіймати» у кадр зірку, що падає. 3/2018

55


O T H E R S I D E

Incredible natural phenomena: W h at ? W her e ? W hen ? OF ALL CREATORS, NATURE IS THE MOST INGENIOUS. IT IS ALSO OFTEN THE MOST IMAGINATIVE. THEREFORE OUR IMPRESSIONS FROM THE NATURAL WONDERS ARE SO UNFORGETTABLE. LET’S TRY AND FIND OUT WHERE AND WHEN THE MOST EXCITING NATURAL PHENOMENA CAN BE SEEN AND WHAT YOU HAVE TO PACK FOR THE TRIP.

56


NORTHERN LIGHTS Northern Lights is the leader among the most spectacular natural wonders. The phenomenon, when charged particles of solar wind collide with air molecules in the atmosphere of the Earth and begin to play with a variety of colours, can be observed close to both the South and the North Pole. However, there are very few habitable areas near the South Pole, which is why romantics and aesthetes travel north in order to observe this rare beauty. Norway, Sweden, Finland, Iceland, north of Russia are among the territories traditionally included in the ratings of the best to enjoy the Northern Lights. The top time for observations is between September and March. During this period the night in northern high latitudes lasts for 18–20 hours, the highest occurrence of Aurora Borealis is from 10:00 p.m. to 3:00 a.m. The Norwegian town of Longyearbyen on Spitsbergen is the closest settlement to the North Pole. The title of the «capital» of the Northern Lights in continental Norway is shared by Alta and Tromsø. The Aurora Sky Station in Abisko, Sweden, is located in the middle of a national park and humbly calls itself «the best place on Earth to experience Northern Lights.» In each of these places there is well-developed tourist infrastructure and everything necessary for Aurora seekers. Kakslauttanen Arctic Resort located 40 kilometres from the Finnish town of Ivalo, even offers spending a night in igloos with transparent roofs in the middle of the forest. This is probably the only place in the world where you can fall asleep in a warm bed admiring the flashes in the night sky. Bring with you: Protection against the cold. Naturally anyone who goes up to the Arctic Circle will bring some warm clothes. Special attention should be paid to shoes, because you will have to walk or stand in the freezing temperatures for quite a long time. You will need a thermos with some coffee or tea, extra batteries for your flashlight, phone, and camera, since batteries discharge very quickly in the severe cold. A tripod and a good camera. Despite all the advantages of modern point-and-shoot cameras and high-tech quality of those in smartphones, really beautiful snapshots of the Northern Lights are to be taken with a professional camera. If you want to make high-quality photos, then a tripod is a must. WHITE NIGHTS Changing of the Earth’s axial tilt causes another unique phenomenon that occurs in the northernmost and southernmost regions of our planet — polar nights, when the sun does not set for a certain period of time depending on

proximity of the place to the Pole. Saint Petersburg is traditionally considered to be the city of white nights but this natural phenomenon is typical for all regions located near the Arctic Circle: territories of Finland, Iceland, Antarctica, in most parts of Denmark, Sweden, Norway, Alaska, in northern Canada. The time limits of this unusual phenomenon are related to June 22, the summer solstice day, and can last from several days to weeks or even months. In the northern parts of Finland, for example, the sun does not go beyond the horizon for 73 days a year. Bring with you: Sleeping mask. It seems that sleep is, well, not the thing to do during the white nights. Instead, various activities as organized, such as out-of-town night picnics, romantic walks, meetings with friends. A thematic artistic festival is held in St. Petersburg during this time. But we have to sleep anyway. That is why a sleeping mask will be of use. MIRAGE Mirages are usually associated with exhausted caravan guards, who have visions of oases and lakes under the scorching rays of the desert sun. However, this optical illusion related to changes in the air temperature and specifics of sunlight deflection can be observed throughout the world. «Lakes» can even be seen on a hot highway in the summertime and an image of the whole city can appear on the coast of the Chinese resort city of Hainan. Inhabitants of the French Riviera sometimes observe a projection of the Corsican mountains over the Mediterranean even though they are located 700 kilometres away. And one of the most popular places to observe mirages is ... Alaska. There exists a special society for research of optical natural phenomena, which publishes a journal dedicated to mirages. However, one doesn’t have to go to Alaska to see mirages. Visiting the warmer lands instead for this purpose would be both pleasant and interesting. For example, you could set out on a «mirage hunt» in the Sahara if you buy a sightseeing tour or use the services of a guide in the major tourist centers of Tunisia or Morocco. Almost 150,000 optical illusions are observed here every year; there are even maps indicating the places where one can see an illusory oasis, a river, a well or a caravan. In Egypt a similar adventure is offered in the Arabian Desert. Bring with you: Sun protection. If you plan to go out in the desert, you should protect your head and face, wear light clothing that cover your arms and legs as much as possible. Sunscreen and sunglasses, supplies of drinking water: these elementary things will help

you take back home vivid impressions and beautiful photos instead of sunburns or consequences of a heat stroke. GEYSERS Giant pillars of hot water and steam, breaking out from beneath the ground under pressure, are quite rare and amazing natural phenomenon. Yellowstone National Park in the United States has the largest variety of beautiful geysers showing off amidst picturesque natural landscapes. However, the title of «the country of geysers» belongs to Iceland. The Great Geysir that erupts in the Haukadalur valley in Iceland actually shared its name with the general natural phenomenon of this sort. Strokkur, which is located nearby, throws a pillar of water up to 20 meters high every 2–6 minutes. There are over 20 boiling fountains in the lava fields on the border between Bolivia and Chile. Geysers can also be watched in Kamchatka as well as in New Zealand. Bring with you: Waterproof shoes and clothes, you may also need a raincoat. There are usually many puddles around the geysers and the air in geyser valleys is permanently humid from steam. You should also take care and protect your gadgets and other valuable belongings from moisture; documents and wallet are better to be kept in plastic bags. METEOR SHOWERS There is no need to travel anywhere to enjoy a meteor shower: simply check the «schedule» of the Earth passing orbits of comets as well as the weather forecast, since the cloudy sky can be the only obstacle to observing the stars. The Perseids are one of most prolific meteor showers in the Northern Hemisphere, which lasts from about July 22 to August 23 each year. In the second half of November we observe the Leonids, in the second half of April — the Lyrids, etc. When planning observation of a meteor shower, do not forget to list out your secret wishes. It is better to watch shooting stars outside of the city, preferably in the mountains. The less the artificial light, the better the visibility of the stars. Bring with you: Picnic blankets and warm plaids. The best time to observe a meteor shower is summer. However, whichever season you choose, it will be colder at night than in the daylight. So it would be nice to have a thermos with some warm drink. Observing the night sky means constant straining of the neck and lifting your head. It will be very enjoyable to have a little rest on a folding «travel» chair. A camera with a powerful lens is indispensable for capturing a shooting star. 3/2018

57


Матеріали надані компанією Вольга Україна

I N T E R V I E W

58


Небесн а л ас т івк а Міше ль 8 БЕРЕЗНЯ У ПРОКАТ ВИХОДИТЬ ДЕТЕКТИВ ЛЕГЕНДАРНОГО РІДЛІ СКОТТА «УСІ ГРОШІ СВІТУ», ДЕ МІШЕЛЬ ВІЛЬЯМС ЗІГРАЛА НЕВІСТКУ МІЛЬЯРДЕРА ПОЛА ГЕТТІ. В ІНТЕРВ’Ю МИ ГОВОРИЛИ ЗДЕБІЛЬШОГО ПРО КОХАННЯ ТА ЛІКИ ПРОТИ НЬОГО, ЯКІ ДОСІ ТАК І НЕ ВИНАЙДЕНО. МІШЕЛЬ, У «ВСІХ ГРОШАХ СВІТУ» ВИ ГРАЄТЕ НЕВІСТКУ НАЙБАГАТШОЇ ЛЮДИНИ В СВІТІ. ВИ ОДРАЗУ ПОГОДИЛИСЯ НА РОЛЬ? ЯК ВЗАГАЛІ РОЗУМІЄТЕ, ПІДХОДИТЬ ВАМ РОЛЬ ЧИ НІ? Для мене це зовсім не складний процес. Я не зважую всі «за» і «проти», не складаю списки позитивних і негативних моментів, не набридаю друзям чи колегам проханнями допомогти порадою, не рву на собі в розпачі волосся, бо моє рішення може виявитися невірним. Я просто завжди дослухаюся до свого серця.

Вони дуже різні, тому їх не можна порівнювати. Крістоферу майже 88 років, тобто він ближче до віку Пола Гетті того часу. Але одне можу сказати напевно: це два неймовірно талановитих актори.

годи» — дуже чоловіче слово. Я такими категоріями не міркую. Ось недавно Міла Куніс стрибала з парашутом, це неймовірно. У мене ризики не такі високі. Проте кермую... хаотично. О боже, читачі, напевно,

ВИ СПРАВЛЯЄТЕ ВРАЖЕННЯ ДОСИТЬ СОРОМ’ЯЗЛИВОЇ ДІВЧИНИ. ВАША Ж ГЕРОЇНЯ НАВПАКИ — ДУЖЕ АКТИВНА, ГОТОВА НА ВСЕ ЗАРАДИ СВОГО СИНА. Це правда, я дійсно дуже сором’язлива. Але в тому й полягає принадність моєї роботи: вона дозволяє мені відчути себе більш вільною і розкутою. Граючи роль, я дозволяю собі те, чого не можу дозволити в житті. ВАМ БУЛО ВАЖКО «ВІДПУСТИТИ» СВОЮ ГЕРОЇНЮ, КОЛИ ЗНІМАННЯ ЗАВЕРШИЛОСЬ? Знаєте, у моїй професії мені не потрібно нікого відпускати. Немає такої статті в моєму контракті: «Ви повинні забути про свого героя, коли прозвучить сигнал «Знято! » ЯК ВИ СФОРМУЛЮЄТЕ ОСНОВНУ ДУМКУ ФІЛЬМУ? Для мене це та історія, коли хочеш допомагати своїм дітям, не втрачати з ними зв’язок, виростити їх порядними, скромними й мотивованими людьми. Це доволі важко, а гроші — дуже складна річ. Фільм розповідає про кохання, родину, заможність і про те, як все це стає небезпечним, коли ти звертаєш з правильного шляху. ПОПРАЦЮВАВШИ З КЕВІНОМ СПЕЙСІ ТА КРІСТОФЕРОМ ПЛАММЕРОМ (ЧЕРЕЗ СКАНДАЛ ЗІ СПЕЙСІ, РЕЖИСЕР ЗА РЕКОРДНІ ТЕРМІНИ — 3 ТИЖНІ — ПЕРЕЗНЯВ УСІ СЦЕНИ З ЙОГО УЧАСТЮ, ЗАЛУЧИВШИ ПЛАММЕРА), ХТО НА ВАШУ ДУМКУ КРАЩЕ ВПОРАВСЯ З РОЛЛЮ?

«Усі гроші світу» (2018)

ВИ ЗАДОВОЛЕНІ ТИМ, ЩО ВИЙШЛО? Так, я в захваті, що мені випала можливість попрацювати з Рідлі й повчитися у нього. Для мене це був один чи не найкращий досвід за всю мою акторську кар’єру. ФІЛЬМ РІДЛІ СКОТТА ДОСИТЬ АВАНТЮРНИЙ. НАСКІЛЬКИ МИ ЗНАЄМО, ВАШІЙ РОДИНІ ТЕЖ ПРИТАМАННІ ПРИГОДИ. ОСЬ БАБУСЯ, ЯК ВІДОМО, ПОЇХАЛА З НОРВЕГІЇ В 15 РОКІВ. ВИ В ЇЇ ВІЦІ ТЕЖ БУЛИ БУНТАРКОЮ? Коли мені було 15, я фінансово відокремилася від батьків, переїхала до Лос-Анджелеса, працювала повний день. Але «при-

подумають, що я їжджу з виряченими очима і верещу на кожному повороті. (Сміється.) ЯК ВИ СЕБЕ МОТИВУЄТЕ? Я просто звикла до цієї роботи. Граю ще з десятирічного віку, вже 27 років. Якщо подумати, то я й гадки не маю, як робити в житті щось інше. МЕНІ НЕ ПОЧУЛОСЯ, ВИ ПРОМОВЛЯЄТЕ ЦЕ З ЖАЛЕМ? В якийсь момент відчуваєш, що життя стискається. Мені за три роки 40, як ще я можу розвиватися? Ну, можна підучити іспанську чи брати уроки гри на фортепіано. Але в 3/2018

59


I N T E R V I E W плані кар’єри навряд чи щось зміниться. Я, як і раніше, люблю акторство. І, ймовірно, росту як актриса, що теж мотивує працювати більше. У КАРТИНІ «7 ДНІВ І НОЧЕЙ З МЕРИЛІН» ВИ ЗІГРАЛИ ІНШУ АКТРИСУ. ДУЖЕ ЦІКАВО БУЛО СПОСТЕРІГАТИ ЗА ТИМ, ЯК ВИ СТВОРЮЄТЕ ТАКИЙ БАГАТОГРАННИЙ ОБРАЗ. Я читала книги про Мерилін і дивилася фільми про неї. Вона часто і легко змінювалася — у цьому була її родзинка. Всі намагалися зрозуміти, з якого зоряного пилу вона створена. Її особистість була роздута до

ЯК ВВАЖАЄТЕ, ЧИ НЕ ШКІДЛИВІ КАЗКИ? АДЖЕ В НИХ ПРИНЦ І ПРИНЦЕСА ЩАСЛИВО ДОЖИВАЮТЬ ВІКУ, А В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ ВСЕ ЧАСТІШЕ РОЗЛУЧАЮТЬСЯ. Розповіді про те, що прекрасний принц знайде тебе, розбудить поцілунком і ви одружитеся наступного дня, я вважаю деструктивними. Але в казках, які подобалися мені, багато цікавих граней та інтенсивне смислове навантаження. Там є і світло, і темрява, і щось між ними. Моя донька теж сама обирає, що їй цікаво, і не боїться висловлювати свої думки. Одного разу вона сказала: «Я сама можу бути принцесою. Приведіть мені принців!»

«Усі гроші світу» (2018)

міфічних розмірів ще за життя. Не знаю, чи вдалося мені наблизилася до неї... Але якби ми зустрілися, впевнена: як актриса, я була б від неї на відстані багатьох світлових років.

(Сміється.) Треба сказати, що в 80-х, коли я росла, екранізації казок були більш плоскими й однозначними. Зараз вони більше показують реальний світ.

ЯК ГАДАЄТЕ, ВАС ХТОСЬ ЗІГРАЄ РОКІВ ЗА СОРОК? О, сподіваюся, цього не станеться і решта мого життя буде настільки спокійною, що нікому не захочеться це грати! (Сміється.)

А СЕРІАЛИ НЕ ЗАМІНИЛИ КАЗКИ? КОЛИ КЕРРІ БРЕДШОУ СКАЗАЛА, ЩО В ЖИТТІ МОЖЕ БУТИ ЛИШЕ ДВА ВЕЛИКИХ КОХАННЯ, ДІВЧАТА ВСІЄЇ ПЛАНЕТІ ПОЧАЛИ РАХУВАТИ, СКІЛЬКИ СПРОБ ВОНИ ВИТРАТИЛИ. Думаю, треба обережно прислухатися до чужих порад. Ми самі обираємо казку, ідеальне життя, хорошого порадника. Я, до речі, не бачила жодної серії «Секс і місто».

РОЛЬ ГЕЙЛ ГЕТТІ ДАЛАСЯ ЛЕГШЕ, НІЖ МЕРИЛІН? Жодна роль не дається легко, тим більше, коли йдеться про таку складну і напружену історію, в якій зав’язані мільйони, мафія, гангстери та кохання. Тож це була дуже напружена робота. Та й інакше не буває. Хіба що в дитячих казках грати приємно і легко. 60

ЯК ВАМ ВДАЛОСЯ ЦЬОГО УНИКНУТИ? Навіть не знаю. Адже серіал не новий, а часу так мало. Треба дуже обережно його витрачати, особливо коли у тебе є відносини

або дитина. Тоді постає питання, що краще зробити: подивитися телешоу або прочитати книгу? Піти в парк чи побачитися з подругою? Якщо чесно, я зупинюся на трьох останніх варіантах. ЧИ МОЖНА СКАЗАТИ, ЩО ВИ ВІДДАЄТЕ ПЕРЕВАГУ КЛАСИЧНОМУ ВИХОВАННЮ ДОНЬКИ? Так, насправді я трохи старомодна. Але вона любить сучасні фільми, слухає Beatles, їй подобається читати. Мені б хотілося самій вигадувати для неї якісь історії, але, на жаль, у мене це не дуже добре виходить. (Сміється.) МІШЕЛЬ, ВИ ТАК ВАЖКО ПЕРЕЖИЛИ ТРАГІЧНУ СМЕРТЬ ХІТА, ХОЧА НА ТОЙ ЧАС ВЖЕ БУЛИ РОЗЛУЧЕНІ… Нічого не буде, як і раніше. Після його смерті я дивлюся на світ крізь чорні лінзи. У нас було кохання з першого погляду. Ми познайомилися на фільмуванні «Горбатої гори», в перший же день. І відтоді стали нерозлучними. Незабаром я завагітніла. Все відбувалося неймовірно швидко, немов ми обоє знали, як мало часу у нас залишилося. Рік або трохи більше тому я вирішила, що маю влаштувати своє життя. Знайти людину, з якою зможу разом виховувати доньку, народити Матильді братика чи сестричку. Але з мого задуму нічого не вийшло. Ми, як і раніше, живемо вдвох і залюбки приймаємо гостей. Мої друзі, сестри, їхні діти та чоловіки — усі знають: мій будинок для них відчинений в будь-який час дня і ночі. Мені не дуже затишно, коли в домі порожньо. Як і раніше, незатишно. Але тепер, коли Матильді вже дванадцять, важко уявити, що може щось змінитися. Напевно, в нашій з донькою долі просто відсутня з якоїсь причини удача мати повну сім’ю. Особливо не вистачає поруч чоловіка, коли хочеться розпалити камін. Але я не хочу визначати успішність свого життя лише за наявності в ньому чоловіка. Набагато важливіше не хтось у моєму ліжку, а те, що я бачу на своїй тумбочці. Книги, наприклад. СКАЖІТЬ, ВИ УЯВЛЯЛИ СОБІ ХОЧ РАЗ, ЩО МОГЛИ Б ПОВЕРНУТИСЯ ДО ХІТА ЛЕДЖЕРА, ЯКБИ ВІН БУВ ЖИВИЙ? Так, уявіть собі, ця думка, ця ілюзія, ця фантазія — одна з моїх улюблених. Я змирилася, але часто, дуже часто вирушаю в свою уявну подорож.


I N T E R V I E W

Belle Michelle ON MARCH 8, ALL THE MONEY IN THE WORLD, A CRIME THRILLER BY LEGENDARY RIDLEY SCOTT, WHERE MICHELLE WILLIAMS PLAYS A BILLIONAIRE PAUL GETTY’S DAUGHTER-IN-LAW, IS RELEASED. IN THE INTERVIEW, WE TALKED MOSTLY ABOUT LOVE AND MEDICINE AGAINST IT, WHICH HAS NOT YET BEEN INVENTED.

MICHELLE, IN ALL THE MONEY IN THE WORLD YOU PLAY A DAUGHTER-IN-LAW OF THE RICHEST PERSON IN THE WORLD. DID YOU IMMEDIATELY ACCEPT THE ROLE? WHAT WOULD YOU SAY — IS IT EXACTLY YOURS? For me this is not a complicated process. I do not endlessly sum up all pros and cons, do not make lists of positive and negative points, do not bother friends and colleagues asking them for advice, don’t pull out my hair, because my decision might turn out to be incorrect. I just always listen to my heart. YOU MAKE AN IMPRESSION OF A PRETTY SHY GIRL. YOUR CHARACTER, ON THE CONTRARY, IS VERY ACTIVE AND WILL DO ANYTHING TO SAVE HER SON. That’s true, I’m really very shy. But that’s the charm of my work: it allows me to feel more free and relaxed. While playing a role, I let myself do what I can not afford in life. WAS IT DIFFICULT FOR YOU TO «PART» WITH YOUR CHARACTER WHEN THE SHOOTING WAS OVER? You know, in my profession, I do not need to let anyone go. There is no such clause in my contract: «You have to forget about your character after the film is shot.» HOW WOULD YOU INTERPRET THE MAIN IDEA OF THE FILM? For me, this is a story of always helping your children, not losing contact with them, growing them decent, modest and motivated people. It’s pretty hard, and money is a very complicated thing. The film tells about love, family, wealth, and how it all becomes dangerous when you go off the right path. AFTER WORKING WITH KEVIN SPACEY AND CHRISTOPHER PLUMMER (BECAUSE OF THE SCANDAL WITH SPACEY, THE DIRECTOR, RE-SHOT ALL HIS SCENES 62


REPLACING HIM WITH PLUMMER WITHIN THE RECORD 3 WEEKS), WHO IN YOUR OPINION BETTER COPED WITH THE ROLE? They are very different, so they can not be compared. Christopher is almost 88 years old, that is, he is closer to the age of Paul Getty of that time. But one thing I can say for sure: these are two incredibly talented actors. ARE YOU SATISFIED WITH THE RESULT OF YOUR WORK? Yes, I’m happy that I got to work with Ridley and learn from him. For me it was one or the best experiences in my entire career. RIDLEY SCOTT’S FILM IS PRETTY ADVENTUROUS. AS FAR AS WE KNOW, THERE IS A SPIRIT OF ADVENTURE IN YOUR FAMILY, TOO. YOUR GRANDMOTHER LEFT NORWAY WHEN SHE WAS 15 YEARS OLD. WERE YOU A REBEL AT HER AGE? When I was 15, I got financially detached from my parents, moved to Los Angeles, and worked full time. But «adventure» is a very masculine word. I do not think in such terms. Recently, Mila Kunis jumped with a parachute, it’s incredible. My risks are not that high. However, I drive... chaotically. Oh God, readers will probably think now that I’m driving bug-eyed and scream at every turn. (Laughs.) HOW DO YOU MOTIVATE YOURSELF? I’m just used to this job. I’ve played since the age of ten, for 27 years already. Frankly speaking, I do not know how to do something else in life. YOU DON’T SOUND LIKE YOU FEEL BAD ABOUT IT? At some point you feel that life is shrinking. I’ll be 40 in three years, how else can I develop? Well, you can learn Spanish or take piano lessons. But in terms of your career, it’s unlikely that something will change. I still love acting. And, hopefully, I am growing as an actress, which also motivates to work more. IN MY WEEK WITH MARILYN YOU PLAYED ANOTHER ACTRESS. IT WAS VERY INTERESTING TO WATCH YOU CREATE SUCH A MULTI-FACETED IMAGE. I read books about Marilyn and watched films about her. She often and easily changed — this was her zest. Everyone tried

to figure out what star dust she was created from. Her personality was inflated to mythical dimensions even during her lifetime. I do not know if I managed to get close to her... But if we met, I’m sure, as an actress, I would be at a distance of many light years from her. DO YOU THINK SOMEONE WILL PLAY YOU IN FORTY YEARS? Oh, I hope this will not happen, and the rest of my life will be so calm that nobody will want to play it! (Laughs.) WAS THE ROLE OF GAIL GETTY EASIER THAN THAT OF MARILYN? No role is easy, especially when it comes to such a complicated and tense story, in which millions, mafia, gangsters and love are tied up. It was a very hard job, and it is always like that. Only fairy tales might be nice and easy to play in. DO YOU THINK FAIRY TALES ARE HARMFUL? THE PRINCE AND THE PRINCESS LIVE HAPPILY EVER AFTER IN THEM, WHEREAS IN REAL LIFE THEY MOST LIKELY DIVORCE. I find destructive the stories saying that the prince charming will find you, wake you up with a kiss and you’ll get married on the next day. But there are fairy tales that I like, and there are a lot of interesting facets and intense semantic load in those. There is both light and darkness, and something in between. My daughter, too, chooses what she is interested in and is not afraid to express her thoughts. One day she said: «I can be a princess, too. Bring me those princes!» (Laughs.) I must say that in the eighties, when I was growing, adaptations of fairy tales were more flat and unambiguous. Now they reflect the real world more. AND HAVEN’T SERIES REPLACED FAIRY TALES? WHEN CARRIE BRADSHAW STATED THERE COULD BE ONLY TWO GREAT LOVES IN LIFE, GIRLS FROM ALL OVER THE PLANET STARTED TO FIGURE OUT HOW MANY ATTEMPTS THEY HAD ALREADY SPENT. I think we must be careful when listening to someone else’s advice. We ourselves choose our fairy tale, a perfect life, a good advisor. By the way, I have not seen a single episode of Sex And The City.

HOW DID YOU MANAGE TO AVOID IT? I do not know. After all, the series is not new, and there is so little time. You have to spend it very carefully, especially when you have a relationship or a child. Then the question pops up: watch a TV show or read a book? Go to the park or see your friend? To be honest, I am for the last three options. CAN YOU SAY THAT YOU PREFER CLASSICAL UPBRINGING FOR YOUR DAUGHTER? Yes, in fact, I’m a little old-fashioned. She likes modern films, listens to The Beatles, likes to read. I would like to invent some stories for her myself, but, unfortunately, I’m not too good at it. (Chuckles.) MICHELLE, HEATH’S TRAGIC DEATH WAS SO PAINFUL FOR YOU, ALTHOUGH AT THAT TIME YOU WERE ALREADY DIVORCED... Nothing will be the same anymore. After his death, I look at the world through blue glasses. We met on the very first day of the Brokeback Mountain shooting and fell in love at first sight. Since then we became inseparable, and soon I got pregnant. Everything was happening incredibly fast, as if we both knew how little time we had. A year or a bit more ago I decided that I had to fix my life — find a person I could bring up my daughter with, give birth to Matilda’s brother or sister. But it did not work out. We, as before, live together and take pleasure in welcoming guests. My friends, sisters, their children and husbands — everyone knows: my house is open for them at any time, day or night. I don’t feel too good when the house is empty. It’s still uncomfortable. But now that Matilda is already twelve, it’s hard to imagine that something can change. Probably, that’s our fate, for some reason, not to have a full family. We particularly lack a man when we need to light a fire. But I do not want to determine the success of my life only by the fact of a man’s presence in it. It’s more important for me what I have on my bedside table, than a guy in my bed. Books for example. HAVE YOU EVER IMAGINED GETTING BACK WITH HEATH LEDGER, IF HE WERE ALIVE? This fantasy, this illusion is actually one of my favourites. I’ve put up with the reality, but often, very often I set out on this imaginary journey. 3/2018

63


По д ор о ж Га л ак т ик ою з р у шник ом та бр и т вою Philips Shaver 5000

ІЛОН МАСК, ЗАПУСТИВШИ РАКЕТУ НА МАРС, ВІДКРИВ ШЛЯХ ДО НОВИХ КОСМІЧНИХ ПРИГОД. МАНДРІВНИК ГАЛАКТИКОЮ СЬОГОДНІ МАЄ ВОДИТИ «ТЕСЛУ», СЛУХАТИ ДЕВІДА БОУЇ ТА РЕТЕЛЬНО ВИВЧАТИ «ПУТІВНИК ДЛЯ МАНДРІВНИКІВ ГАЛАКТИКОЮ АВТОСТОПОМ». У КНИЗІ ЙДЕТЬСЯ, ЩО МІЖЗОРЯНИЙ МАНДРІВНИК НІКУДИ НЕ ВИРУШАЄ БЕЗ РУШНИКА, АЛЕ, ВПЕВНЕНІ, ЩО В НАШ ЧАС, АБИ БУТИ СТИЛЬНИМ НА КОСМІЧНИХ ОРБІТАХ, БЕЗ КРУТОЇ БРИТВИ PHILIPS SHAVER 5000 ТЕЖ НЕ ОБІЙТИСЬ!

Philips Shaver 5000 — це, мабуть, найнеобхідніша з усіх корисних речей, які можуть знадобитися міжзоряному мандрівникові. По-перше, бритва має систему лез MultiPrecision з головками із заокругленими краями для безпечного гоління, що захи64

щають шкіру навіть в умовах космічної невагомості. Невідомо, які погодні умови чекатимуть вас на Марсі, але з бритвою Philips Shaver 5000 комфортне гоління вам забезпечене. Обирайте зручний для вас спосіб гоління: швидке й комфортне сухе гоління або

вологе гоління з гелем чи пінкоюнавіть під душем. А може, ви оберете імідж старого космічного вовка з розкішними бакенбардами. Що ж, Philips Shaver 5000 і тут стане в пригоді. Адже бритва нового покоління голить густі ділянки з вищою на 20% потужністю. Ще швидше


гоління досягається завдяки увімкненню режиму «турбо+» . Леза піднімають, а потім зрізають довгі та короткі волоски швидко та ретельно. Тож насолоджуйтеся процесом гоління. Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами та бакенбардами. Від таких інновацій прийдуть у захват навіть марсіани. Неможливо відірвати погляду від того, як головки бритви Philips Shaver 5000 вигинаються в п’яти напрямках, забезпечуючи щільний контакт зі шкірою для швидкого та ретельного гоління шиї та лінії підборіддя. І головне — системою заряду бритва Philips Shaver 5000 може позмагатися з «Теслою»! Судить самі, інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: трирівневий індикатор батареї — індикатор очищення — індикатор низького заряду батареї — індикатор заміни головок бритви — індикатор блокування для транспортування. До того ж, ви зможете користуватися пристроєм понад 50 хвилин (це приблизно 17 голінь) після однієї години зарядження. Ця бритва працює лише в бездротовому режимі. Довше гоління з кожним зарядженням забезпечується завдяки потужній енергоефективній літій-іонній батареї тривалого використання. Заряджайте батарею швидко протягом п’яти хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління. Усі бритви мають дворічну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги, навіть космічної. Леза потрібно заміняти лише раз на два роки, а подорожуючи часом та в різних галактиках, може, й раз на сто років. Унікальний дизайн бритви дасть змогу відчути себе справжнім героєм фантастичної пригоди. 3/2018

65


С Е К Р Е Т Н І М І С Ц Я

L i v e . L o v e . L ondon. ЗРОБИТИ СЕЛФІ НА ФОНІ БІГ-БЕНУ, ВІДВІДАТИ МУЗЕЙ ВІКТОРІЇ ТА АЛЬБЕРТА, ПОБАЧИТИ ТАУЕР НЕХАЙ ВАМ РАДЯТЬ ІНШІ. МИ ПОПРОСИЛИ ЗАТЯТИХ ЛОНДОНОМАНІВ ПІДІБРАТИ СЕКРЕТНІ АДРЕСИ, ЯКІ ВИ, МОЖЛИВО, НЕ ОДРАЗУ ВІДШУКАЄТЕ НАВІТЬ У НАЙМОДНІШИХ ДОВІДНИКАХ. ОЛЕСЯ САВЕНКО, художник, власниця галереї-магазину Workshop OTRUTA Ми з чоловіком два роки хіпували — жили на narrowboat, що постійно пересувався каналами Лондона. (Narrowboat — це спеціальний човен-дім для життя на каналах, невідкритих водоймах.) Певно, саме тому ми знаємо такі потаємні куточки Лондона, про які навіть корінні мешканці не здогадуються. Але є серед моїх улюблених місць і загально улюблені. На кшталт Кемдену. У Кемдені я люблю все — божевільний базар з вінтажними й сучасними речами, переплетіннями підземних переходів і надземних рівнів з мільйоном крамничок та ятків, де продається все. Навіть не буду перелічувати, наскільки все! Обожнюю крики китайця з ринку вуличної їжі, що розташований тут же. Він продає bang bang chicken (гострі з хрусткою скоринкою шматочки курки, политої кисло-солодким соусом) і репетує геть ненормальним високим голосом, нічого не соромлячись, за що і став найпримітнішим китайцем району. Обожнюю Кемден за шлюз, над яким переплітаються декілька містків. Люди люблять стовбичити на цих містках і спостерігати, як такі, як ми, спускають човни в шлюз. Це особлива розвага для туристів і місцевих, а ми, коли нам доводилося проходити Кемден, заздалегідь готувалися стати зірками маленького театру на півгодини. Все серйозно: і макіяж, і продумана недбалість в одязі, і вино на даху нашого narrowboat! (Посміхається.) Для мене Кемден — це ще й район імені Емі Вайнхаус. Там нагадування про неї скрізь: і картонні силуети під мостом, які зображують Емі, що летить до янголів на небо, і 66

пам’ятник в людський зріст на ринку вінтажних речей, і її улюблений паб Hawley Arms, в якому все має такий вигляд, нібито Емі десь поруч, просто вийшла покурити... і найголовніше — люди. У Кемдені розумієш, що Емі Вайнхаус — це не сценічний образ. У Кемдені повно фріків різної статі та віку, макіяж, одяг і зачіска котрих не

підлягають жодній цензурі. Якось ми познайомились із чоловіком, якому належить відомий будинок з коровою на балконі. Ми спитали його: «То ви з того будинку з коровою? Він відповів: «І так, і ні. Так, це в моєму будинку на балконі стоїть корова. Але я не можу сказати, що я з будинку з коровою, бо зі мною живуть дружина й дві

Франческо Делл'Орто Італія / Francesco Dell'Orto, Italy instagram.com/ eleathar


Саїд Афхамзаде Іран/ Saeed Afkhamzadeh, Iran instagram.com/ saeed_afm_ facebook.com/ saeedafkhamzadehart

доньки. Вони ображаються, якщо я так говорю». У садах Кемдену мешкає лис, він думає, що це його володіння. Подейкують, що лиси не змінюють своїх місць проживання сторіччями. Тож не боїться цей лис ані собак, ані людей. Обходить свої володіння зранку, гріється на сонечку, харчується з собачих мисок й неспішно йде у справах... Отже, Кемден — мій number one! Норхолт. Ми з Джоном назвали його Paradise Fields, тобто «райські поля». Річ у тім, що ми запливли в човні далеко-далеко від центру міста. І чим далі ми просувалися, тим більше райськими нам здавалися місця довкола. Це були великі квітучі поля з невеличкими перелісками деінде. Ми вирішили зупинитися посеред цього дива. Там же живуть сотні лебедів. Уранці ми вирушили на розвідку місцевості. Спершу здалося, що місцеві мешканці — цигани, та згодом

зрозуміли, що це індійський район — маленька Індія із золотими порталами на традиційних англійських будинках, з галасливою торгівлею на вулицях, людьми в сарі та тюрбанах, із магазинами повсюди, де торгують

нам трапився «Пакистан». У Лондоні «Індія» та «Пакистан» виявилися також сусідами, але більш миролюбними, ніж насправді. Великий Вікторія парк з кількома парковими кафешками та двома

У САДАХ КЕМДЕНУ МЕШКАЄ ЛИС, ВІН ДУМАЄ, ЩО ЦЕ ЙОГО ВОЛОДІННЯ. ПОДЕЙКУЮТЬ, ЩО ЛИСИ НЕ ЗМІНЮЮТЬ СВОЇХ МІСЦЬ ПРОЖИВАННЯ СТОРІЧЧЯМИ. ТОЖ НЕ БОЇТЬСЯ ЦЕЙ ЛИС АНІ СОБАК, АНІ ЛЮДЕЙ. ОБХОДИТЬ СВОЇ ВОЛОДІННЯ ЗРАНКУ, ГРІЄТЬСЯ НА СОНЕЧКУ, ХАРЧУЄТЬСЯ З СОБАЧИХ МИСОК Й НЕСПІШНО ЙДЕ У СПРАВАХ...

золотом-діамантами й традиційним індійським одягом, знову ж таки вишитим золотом-діамантами. Чим глибше ми просувалися, тим більше схожим на Індію здавався район, хіба що вулицями не прогулювалися корови. Трохи вглиб та далі від каналу

пабами, один з яких The Royal Inn on the Park — наш улюблений. Паб, у принципі, звичайний, але нереально красивий, нагадує старовинний палац. І ще — він був першим, де я побачила безліч собак! В Англії собаки такі ж відвідувачі кафе та пабів, як і люди. Коли вродливий модний бармен виніс нашим собакенам смаколики та воду, я отетеріла! Пізніше второпала, в UK — це звичайна річ. Парк — витвір мистецтва з велетенськими старими деревами, ставками з лебедями й качками, завжди квітучими кущами та квітами, й маленькими секретними садочками, бесідками й пагодами. Туди варто прийти й довго-довго блукати, відкривати раз у раз нові місця й секретики для себе. До мого власного топу входять два невеличкі паби — The Rosemary Branch (2 Shepperton Rd, London N1 3DT, UK) and Canal Cafe Theatre (2 Delamere Terrace, London W2 6ND, UK), — в яких проходять маленькі (не за часом, а за кількістю артистів) вистави. У цих пабах над основним приміщенням розташовані невеличкі театрики, максимум на 30–40 місць, і для відвідувачів за 10–15 фунтів розігруються нереально професійні, кумедні вистави. Це особливий вид театральної творчості, яка ніколи мені не траплялась в Україні. Будете поруч — зайдіть, не пошкодуєте! Наприкінці каналу, де він виходить на Темзу, — Брентфорд. Там неподалік розташований старовинний аристократичний замок Sion House, куди від 3/2018

67


С Е К Р Е Т Н І М І С Ц Я своєї суворої матері втікала молода принцеса Вікторія. Великий парк зі скляною теплицею, яка схожа на замок, старовинні зали та внутрішні дворики особняка — все це належить родині аристократів, які навіть здають цей будинок під урочисті події. Обійти володіння не так вже й легко, вони величезні. Ще в Брентфорді мені дуже подобається паб TheWeir, тобто «гребля». У літньому саду цього пабу ти можеш сидіти прямо над водою, слухаючи її хлюпання й ласуючи лобстером. Це дуже романтично. Зараз ми мешкаємо на узбережжі в містечку St. Leonards-on-Sea. Це справжній рай на Землі, місто художників та божевільних. Воно розташоване за півтори години поїздом від Лондона. Старовинні будинки, в прогалинах між якими ти бачиш море, пірс, який колись згорів, і його перебудували на гроші мешканців міста. Цього року пірс, до речі, виграв премію — найкраща сучасна будівля Великої Британії. Місто оточене ста-

68

ровинними замками, узбережжя то полого спускається до моря, то круто обривається. Незлічена кількість таверн і пабів з різноманітною кухнею, часто заснованою на стравах зі свіжої риби. Це моє найулюбленіше місце у Великій Британії! ІЛОНА ЗЕЛЕНСЬКА, бухгалтер аукціонної компанії Є в Лондоні діловий район Canary Wharf, де зосереджені головні офіси крупних банків, маркетингових і біржових компаній, корпорації та холдинги. Скляний лабіринт, де можна легко заблукати. Один мій товариш, який приїхав у гості, казав про неї так: «Тепер я знаю, звідки по світу ширяться люди в костюмах і краватках». Попри такий сумний опис, мені дуже імпонує це місце. Тут майбутнє об’єдналося зі швидкістю та грошима, зручністю та простотою. Є все, що тобі необхідно, і навіть трохи більше. Ми звикли думати про гроші

як про розкіш. Але в цьому місці вони, здається, трансформуються на швидкість. Зранку дорогою можна захопити протеїновий шейк, якого вистачить до обіду, щоб не зголодніти. Швидко, смачно і можна випити в метро. По обіді пробігтися численними магазинами, і, якщо передбачається ділова зустріч, одразу купити костюм, який підшиють во вашій фігурі. Ще варіант, мені він більше до вподоби, — зазирнути в місцевий супермаркет Waitrose і в устричному барі Waitrose Steak & Oyster Bar цього ж магазину замовити шість устриць і бокал шампанського. Мінімум часу — максимум задоволення. І ціна вас приємно здивує. А якщо погода дозволить — можна прогулятися набережною чи відвідати Музей лондонських доків. Коли втомлюєшся від темпу Лондона, хочеться знайти куточок, де тебе ніхто не потурбує, де буде співати Френк Сінатра під акомпанемент фортепіано, в бокалі гратиме червоне


вино, а думки віднесуть в далекі 50-ті, й ти вчергове переконаєшся, що народилася не в той час, що сучасний Лондон вже занадто божевільно-енергійний для тебе. У такому настрої я одягаю сукню, підбори та йду до джазового клубу. Лондон славиться подібними закладами. Тож, якщо ви любите джаз, вам не складно буде знайти затишне місце. Серед найвідоміших джаз-клубів — Ronnie Scott’s, Boisdale, Jazz Cafe й інші. Вони популярні й серед туристів, тому подбайте заздалегідь про вхідні квитки. Я надаю перевагу менш помпезним та більш затишним закладам. Тому придбала річний абонемент на відвідини Piano Bar Soho, який дає мені можливість без попереднього замовлення столика прийти надвечір і послухати якісну музику. Заклад досить маленький, скоріше за все, це перебудована квартира на першому поверсі, однак дуже приємний з привітним персоналом. Для одноразових відвідин потрібно зареєструватися в

guest list і заплатити за вхід символічних 10 фунтів. Краще приходити заздалегідь, бо близько 20.00 в барі вже не буде вільних місць, оскільки з кожним днем це місце стає все популярнішим. Для мене душа кожного міста криється в збережених крізь віки пам’ятках, що залишилися недоторканими й водночас сучасними. Лондон прекрасно впорався з цим, продовжуючи традицію червоних двоповерхових автобусів, які вже працюють на електроенергії. За 15-м маршрутом від Трафальгарської площі по сьогодні пускають декілька рейсових автобусів ну геть стареньких. Вони порипують, без амортизаторів підстрибують на кожному горбочку, влітку в них жарко, взимку — холодно й протяги, але жоден туристичний автобус із відкритим другим поверхом не можна порівняти з цим відлунням минулого. Тим більше, що маршрут цього автобуса сам по собі є цікавим — він курсує вулицею Стренд, відомою

вулицею адвокатів Фліт-стріт, минає собор Святого Павла, Тауер та міст до буцегарні. КОСТЯНТИН ХУДОВ, директор Lake Studio, Lake Studio Marketing Лондон — місто, в якому можна знайти що завгодно майже 24/7. Ок, це не Нью-Йорк і паби тут закриті рівно о 23:00 (last call який так не люблять британці о 22:45), а навіть ваші танці до нестями в нічному клубі можуть зупинити рівно о 3-й ранку, вимкнувши на танцполі світло та музику. Але саме в британській столиці можна знайти свою Індію, Італію, Китай чи Ізраїль. Куди ж відправити вас у місті, в якому мені довелось прожити чотири таких насичених роки? Повечеряйте в ресторані Ottolenghi в красивому та спокійному районі Іслінгтон, який уподобали співробітники BBC та крупних рекламних агентств. Відірвіться на танцполі найкрутішої бурлескної 3/2018

69


С Е К Р Е Т Н І М І С Ц Я

вечірки Sink The Pink, яка проходить раз на місяць. Будьте готові побачити шалену кількість drag queens як на сцені, так і серед глядачів. На бранч завітайте до ресторану музею сучасного мистецтва Tate Modern з найкращим краєвидом на Темзу. Відвідайте Prince Charles Cinema на Лестер-сквер, щоб подивитись щось із класики чи арт-хаусу за смішні як для Лондона гроші. Купіть пляшку проссеко чи сидру і вирушайте на пагорби Primrose Hill — лежати на траві й дивитися на краще місто світу! МАРГО ТЕНЕНБАУМ, fashion-блогер Якщо ви вперше в Лондоні, то в жодному разі не намагайтесь охарактеризувати це місто за Шордичем, районом, що розташований у східній частині. Але обов’язково сюди навідайтесь. Місця «сили» Шордича — хіпстерський бар Queen of Hoxton, тусовочний Brick Lane та вінтажні крамнички. Кожен з них — окремий перформанс. Починаючи з зовнішнього вигляду продавця (зазвичай він і власник) до вітрин і самого шмаття. Мій фаворит — Beyond Retro. За його ятками можна вивчати історію вуличної моди. Тут 70

тобі й капелюшки з 40-х, дискотрешеві 90-ті, шуби та блискітки а-ля Джері Холл, коли вона була з Джаггером. Хоча того часу з Джаггером були всі. (Сміється.) Обов’язково на Портобелло завітайте у відомий магазин Alice’s! Це та сама крамниця з антикварними скарбами з «Паддінгтона» та ще багатьох фільмів. Всередині дуже тісно й не можна фотографуватися. Та на власні очі все це варто побачити. Бо тут стільки цікавого! Це ніби потрапити до історичного музею одразу всіх країн світу, звідки весь цей дорогоцінний мотлох, власне, і було привезено. Хмарочос 20 Funchurch Street проектував Рафаель Віноле. Це не найвища будівля в районі лондонського Сіті, та саме там розташовані відомі Sky Garden — оранжерея з видом на місто. Вхід — безкоштовний, але треба бронювати квиток за декілька днів і вистояти в черзі. Я чинила хитро — бронювала собі столик в ресторані Darwin restaurant, шо розташований у самій Sky Garden, і йшла туди

До Лондона можна дістатися прямими рейсами МАУ з Києва до 2-х разів на день

обідати. Тебе зустрічають, проводять в окремий ліфт і за 3 хвилини ти вже нагорі. Кухня в Darwin смачна, і приємний бонус — панорама міста. І не попса, як з London Eye. Лондонський Electric cinema в Ноттінг Хілл може претендувати на звання музею, і не лише кінематографії. Він почав функціонувати понад сто років тому й пережив дві світові війни, з ним пов’язано чимало легенд. Наприклад, після завершення Другої світової Лондон здригався від нелюдяної жорстокості серійного вбивці Джона Крісті. Виявилось, що він працював за проектором в Electric Cinema й під час показів фільмів обирав собі наступну жертву. Хм… Тут можна спробувати найкращий у місті абсент з оливками, хоча, я б радила «Криваву Мері», а фільм, взагалі, замовити. У внутрішньому дворику собору Святого Павла причаївся розкішний трояндовий сад. Попри розташування у центрі міста, у дворику майже нікого немає. Можна взяти в сусідньому Pret чи Eat салатик і спокійно поснідати на лавочці, серед англійських троянд та метеликів, звичайно, якщо вередлива погода Туманного Альбіону дозволить.


S E C R E T P L A C E S

Live. Love. London. LET OTHERS ADVISE YOU MAKE A SELFIE AGAINST THE BACKGROUND OF BIG BEN, VISIT THE VICTORIA AND ALBERT MUSEUM, AND SEE THE TOWER. WE ASKED INVETERATE LONDON FANS TO UNVEIL SECRET ADDRESSES THAT ARE NOT EASY TO FIND EVEN IN THE TRENDIEST DIRECTORIES. OLESIA SAVENKO, artist, owner of the Workshop OTRUTA gallery and store My husband and I were hippies for two years — we lived on a narrowboat constantly sailing along the London canals. (Narrowboat is a special boat-house for living on canals and enclosed bodies of water.) Probably, that’s why we know such hidden corners of London that even some locals are unaware of. However, among my favourite places there are also universally known. Like Camden. I love everything about it — the crazy bazaar with vintage and modern things, the interconnections of underground passages and aboveground levels with a million shops selling everything you can think of. I will not even enlist all of those things! I adore the yelling of a Chinese from the street food market, which is also located here. He is selling bang bang chicken (crispy chicken slices with sour-sweet sauce) and is screaming in such a high-pitched voice, that has become the most famous inhabitant of the Chinese district. I adore Camden Lock where several bridges are interwoven. People stand on these bridges and watch guys like us sailing down the Lock. This is a special entertainment for tourists and locals, and when we used to pass Camden, we had been always getting ready to become stars of this little theatre for half an hour. Everything mattered: makeup, expressly casual clothes, and wine on the roof of our narrowboat! (Smiles.) For me, Camden is also the Amy Winehouse district. There are reminders about her everywhere here: cardboard silhouettes under the bridge depicting Amy flying to meet angels in heaven, a life-sized statue in the Stables Market, and her favourite pub, The Hawley Arms, where everything looks as though Amy is somewhere around, simply went out for a smoke... and most importantly — 72

people. In Camden, you understand that Amy Winehouse is not a scenic image. Camden is full of freaks of different gender and age, makeup, clothing and hairstyle, not subject to any censorship. Once we met a man who owns a well-known house with a cow on the balcony. We asked him: «Are you from that house with a

cow?» He replied: «Yes and no. Yes, in my house there is a cow on the balcony. But I cannot say I’m from the house with a cow, because my wife and two daughters live with me. They are offended if I say so.» There is a fox living in the gardens of Camden, who thinks it’s its private property. Foxes are believed not to change

Мохамед Тарек Єгипет / Mohamed Tarek, Egypt behance.net/ mohamedtarek


their places of residence for centuries. So this fox is not afraid of dogs or humans. It inspects the territory in the morning, basks in the sun, has breakfast from dog bowls and unhurriedly goes on business... So, Camden is my number one! Northolt. John and I call it Paradise Fields. Once we sailed very far from the city centre, and the further we were moving, the more it looked like a paradise. There were vast flowering fields with little copses here and there. We decided to make a stop in the middle of this miracle. There were hundreds of swans there. In the morning we went to explore the area. At first, we thought that the locals were Romani, but then realized that this was an Indian district — a little India with golden portals on traditional English houses, with noisy street trade, people in saris and turbans, shops selling gold and diamonds everywhere, as well as traditional Indian clothing, also embroidered with gold and diamonds.

The deeper into the area we were moving, the more similar to India it looked, the only difference — no cows on the streets. A little further from the canal we came across «Pakistan». In London, India and Pakistan also turned out to be

ancient palace. It was also the first one, where I saw a lot of dogs! In England, dogs are equal visitors of cafes and pubs with people. I was astonished when a handsome fashionable bartender gave our dogs food and water! Later I

THERE IS A FOX LIVING IN THE GARDENS OF CAMDEN, WHO THINKS IT’S ITS PRIVATE PROPERTY. FOXES ARE BELIEVED NOT TO CHANGE THEIR PLACES OF RESIDENCE FOR CENTURIES. SO THIS FOX IS NOT AFRAID OF DOGS OR HUMANS. IT INSPECTS THE TERRITORY IN THE MORNING, BASKS IN THE SUN, HAS BREAKFAST FROM DOG BOWLS AND UNHURRIEDLY GOES ON BUSINESS...

neighbours, but more peaceful than the real ones. The big Victoria Park with several cafes and two pubs, one of which, The Royal Inn on the Park, is our favourite. It is basically a regular pub, but it’s amazingly beautiful, reminiscent of an

realized that in the UK it’s an ordinary thing. Park is a work of art with giant old trees, ponds with swans and ducks, always flowering bushes and flowers, small secret gardens, arches and pagodas. It is very nice to come there and walk around for a long time, every

3/2018

73


S E C R E T P L A C E S

Фотограф: Carmine Chiriacò

time discovering new secret nooks and corners. My personal top list includes two small pubs — The Rosemary Branch (2 Shepperton Rd, London N1 3DT, UK) and Canal Cafe Theatre (2 Delamere Terrace, London W2 6ND, UK) — where little (not by the duration, but by the number of artists) performances take place. In these places small 30-40-seat theatres are located above the main premises,

74

where unbelievably professional and fun performances are played for the visitors for 10-15 pounds. This is a special kind of shows that I have never seen in Ukraine. If you happen to be in the neighbourhood, go see one of them, you will not regret it! The area near West London’s gateway to the Thames is Brentford. There is an ancient aristocratic castle Syon House nearby, where young Princess Victoria ran

away from her strict mother. A large park with a glass greenhouse, which looks like a castle, old halls and courtyards of the mansion — all this belongs to an aristocratic family who rents out the house for various events. Getting about is not so easy there, the territory is huge. I also like The Weir pub in Brentford. In its summer garden, you can sit right above the water, listening to its quiet splashes and enjoying a lobster. It’s very romantic. Now we live on the coast in the town of St. Leonards-on-Sea. This is a real paradise on earth, a city of artists and weirdoes. It is located one and half hours from London by train. Old houses, between which you see the sea, a pier, that burned down once, and was rebuilt for the money of the city residents. This year, the pier, incidentally, won the award of the best modern building in the UK. The city is surrounded by ancient castles; there are places where the shore is quite flat, and then all of a sudden turns into a cliff over the sea. There are dozens of taverns and pubs with a varied cuisine, often based on fresh fish. This is my favourite place in the UK!

ILONA ZELENSKA, accountant at the auction house Canary Wharf is a financial district in London, where headquarters of major banks, marketing and stock companies, corporations and holdings are concentrated. It’s a glass labyrinth where you can easily get lost. My friend Sasha, who came to visit, said about it: «Now I know where all those people in suits and ties come from and then spread around the world!» Despite such a gloomy description, I’m very impressed by this place. Here the future teams up with speed and money, convenience and simplicity. There is everything you need, and even a bit more. We used to think about money as a luxury. But in this place, it seems to be transformed into speed. In the morning, you can grab a protein shake, which will last you till lunch. Fast, delicious, and you can have it in the subway. At the lunch time, walk around the numerous stores, and if there is a business meeting ahead, buy a suit


that can be custom fit right away. Another option, which I like more, — stop by the local Waitrose supermarket and order six oysters and a glass of champagne at the Waitrose Steak & Oyster Bar. Minimum time — maximum enjoyment. The price will pleasantly surprise you, too. If the weather allows, take a stroll along the embankment or visit the Museum of London Docklands. When I get a bit tired of the pace of London, I need a place where no one will bother me, where I can listen to Frank Sinatra with a glass of red wine and feel like I am in the distant 1950s. Those are the moments when I wish I had been born some time earlier, since modern London is too insane and vibrant for me. In this mood, I put on a dress, high heels and go to a jazz club. London is famous for such places. So if you love jazz, there are plenty of choices for your here. Among the most famous jazz clubs are Ronnie Scott’s, Boisdale, The Jazz Café, and others. They are also popular among tourists, so take care of the entrance tickets in advance. I prefer less pompous, cosier places. That’s why I got an annual pass to the Piano Bar Soho, which allows me to come there any day without preliminary booking and listen to high-quality music. The bar is quite small — most likely, this is a rebuilt apartment on the ground floor, however, it’s nice, and the staff is very friendly. For a one-time visit, you must register on the guest list and pay 10 pounds for the ticket. It is better to come in advance, because at about 20.00 there will be no more vacant places in the bar, because this place becomes more and more popular every day. For me, the soul of every city lives in the monuments preserved through centuries, which remain intact and at the same time modern. London has done a great job here, continuing the tradition of red double-deckers that are already working on electricity. Today on route 15 from Trafalgar Square they still have several old buses operating. They squeak and creak, have no shock absorbers, jump on each hill, in summer it’s too hot in them, in winter — too cold, but no tourist bus with an open top deck can be compared to this echo of the past. Moreover, this

route itself is interesting — it runs on the Strand, then along Fleet Street known as «the street of lawyers», passes by St. Paul’s Cathedral, the Tower, and the bridge to prison. KONSTANTIN HUDOV, Marketing Communications Director at Lake Studio London is a city where you can find anything almost 24/7. Okay, it’s not New York and the pubs close at 23:00 here (this last call at 22.45 that the British hate), and your crazy dances at a nightclub can be stopped exactly at 3 am, as the lights and music are turned off on the dance floor. But it is in the British capital that you can find your own India, Italy,

China or Israel. Well, what to recommend you in this city where I have lived for four such intense years? Have dinner at Ottolenghi, a restaurant in the beautiful and peaceful Islington district, favoured by the employees of BBC and major advertising agencies. Rock it on the dance floor of the Sink The Pink, the coolest burlesque party, which takes place once a month. Be prepared to see a huge number of drag queens both on stage and among viewers. For brunch, visit the restaurant of Tate Modern, with the best views of the Thames. Go to Prince Charles Cinema at Leicester Square to see some classics or art house for a more than reasonable price for London. Buy a bottle of Prosecco or cider and go to the Primrose Hill –– lie on 3/2018

75


S E C R E T P L A C E S

the grass and enjoy the view of the best city in the world! MARGOT TENENBAUM, fashion blogger If it’s your first visit to London, do not try to judge the whole city by Shoreditch, an area in the East End. But be sure to come here. The local «places of power» are the Queen of Hoxton hipster bar, Brick Lane, and countless vintage boutiques. Each 76

of them is a performance/installation in itself. Starting from the appearance of the seller (usually, the owner) to the shop windows and clothes. My favourite is Beyond Retro. By the stuff they sell, the history of street fashion can be studied. Here you will find the 1940s hats, the

London can be reached by non-stop UIA flights from Kyiv twice daily

1990s disco things, fur coats and sequins a la Jerry Hall of her Jagger period. Although that was probably everyone’s Jagger period. (Chuckles.) Be sure to visit Alice’s shop in Portobello Road! This is the very store with antique treasures filmed in Paddington and many other movies. It is very small inside, and photography is prohibited. But it is definitely worth seeing, there is so much interesting here! It is like getting to the historical museum of all countries of the world at once, since all the precious junk was, in fact, brought here from all over. 20 Fenchurch Street, a commercial skyscraper, was designed by Rafael Viñoly. This is not the tallest building in the historic City of London, but it’s definitely unique: the well-known Sky Garden, a greenhouse with city views, is located here. The entrance is free, but you should book a ticket a few days in advance and stand in a queue. I acted smart, booked a table at Darwin restaurant inside the Sky Garden and went to dinner there. They meet you downstairs, walk you to a separate lift and 3 minutes later you are already up. The food at Darwin is very delicious, and there is a nice bonus — a panorama of the city. And not as cliché as the London Eye! The Electric Cinema in Notting Hill can claim the title of a museum, and not just of cinematography. It started to operate more than a hundred years ago, has lived through two World Wars, and there are many legends associated with it. For example, after the end of WWII, London was shuddering at the inhumane cruelty of the serial killer John Christie. It turned out that he was working as a projectionist at the Electric Cinema, and was contemplating on the next victim during screenings. Hmm ... Here you can order a movie to watch and try the best absinthe with olives in town, although I would recommend Bloody Mary. In the inner courtyard of St. Paul’s Cathedral, a lovely rose garden is hiding. Despite the location in the city centre, there is hardly anyone ever there. You can grab a salad at Pret or Eat and have a quiet breakfast on the bench, among the English roses and butterflies, if the capricious weather of the Foggy Albion allows, of course.


С Т Е Ж К И С Л А В И

Художник: Mr.Kalopsia

Лю д и з обк л а д инк и, а також блискавки, гноми, ліжка та долари

78


ВІНІЛ ЗНОВУ В МОДІ. ТОЧНІШЕ, ВІН ЗАВЖДИ БУВ АКТУАЛЬНИМ, І ЗА КОЖНОЮ З ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ РІЗНИХ ОБКЛАДИНОК, ЩО Є ОКРЕМИМИ ТВОРАМИ МИСТЕЦТВА, Є СВОЯ ЦІКАВА ІСТОРІЯ. МИ ОБРАЛИ П’ЯТЬ З НИХ СЕРЕД НАЙВІДОМІШИХ ПЛАТІВОК В ІСТОРІЇ СУЧАСНОЇ МУЗИКИ. THE BEATLES 1967 «SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND» 30 березня 1967 року в лондонській студії Chelsea Manor Studios зібралися разом для колективного фото найвпливовіші люди двох останніх століть: Марлен Дітріх, Боб Ділан, Зігмунд Фрейд, Едгар По, Карл Маркс, Марлон Брандо, Альберт Ейнштейн та багато інших. У центрі цієї «зіркової» композиції розмістилася відома ліверпульська четвірка у костюмах, схожих на військову уніформу. З усіх присутніх персонажів справжніми були лише The Beatles, усі решта — картонні фігури у натуральний зріст, воскові фігури з Музею мадам Тюссо, а також різні предмети: телевізор, статуетка Білосніжки, садовий гном, фігура індійської богині Лакшмі, кальян і навіть лялька з надписом на светрі: «Welcome The Rolling Stones». За свідченням очевидців тієї фотосесії, Джон Леннон також наполягав на присутності зображень Ісуса Христа, Махатми Ганді та Гітлера, але з етичних причин цього не сталося. Музиканти тримали у руках нехарактерні для себе інструменти: валторну, трубу, англійський ріжок та флейту. Художник Пітер Блейк, який був автором обкладинки, отримав гонорар 200 фунтів. Після фотографування музиканти The Beatles залишили свої автографи на картонному гномі, який було подаровано асистентові фотографа. Майже через 50 років приватний колекціонер виставив його на торги та оцінив у 17 тисяч фунтів стерлінгів.

Фокс). Обкладинка складається з колажу з-понад тридцяти фотографій. Дітей будили близько четвертої ранку та розмальовували їхні тіла золотистою та срібною фарбами. Для продажу в США на платівках були наклеєні спеціальні стрічки, які закривали дитячі сідниці, а у багатьох штатах так званого «Біблейського поясу» продаж альбому було заборонено.

PINK FLOYD 1987 «A MOMENTARY LAPSE OF REASON» Сторм Торгесон, один із засновників дизайнерської студії Hipgnosis, був автором багатьох відомих обкладинок Pink Floyd. Це і знамените рукостискання на обкладинці Wish You Were Here, і людина з лампочками на Delicate Sound Of Thunder та багато інших. Певний час його називали «шостим учасником колективу». 1987 року він візуально втілив образ, навіяний рядком однієї з пісень групи — про «ліжко на Середземномор’ї, у якому зникли ознаки колишніх людських стосунків». 750 лікарняних ліжок на загальній відстані у декілька кілометрів були розміщені на пляжі Саунтон Сандз у графстві Девоншир. Їх власноруч розставляли близько тридцяти асистентів. Процес зйомки затягнувся на декілька днів через дощ, і ліжка доводилося заносити у приміщення, а потім знову ретельно виставляти на пляжі.

NIRVANA 1991 «NEVERMIND» THE ROLLING STONES 1971 «STICKY FINGERS» За легендою, на одній з бурхливих вечірок кінця 1960-х Енді Воргол запропонував Міку Джаггеру приліпити на одну зі своїх майбутніх обкладинок справжній замок-блискавку. «Усім захочеться дізнатися, що всередині», — казав він. У квітні 1971 року на полицях музичних шопів з’явилася нова платівка ролінгів «Липкі пальці». Її обкладинку прикрашали джинси, ремінь та справжній замок-блискавка, на чоловічому (вочевидь) тілі. Моделлю був Джо Даллесандро — зірка «Фабрики Воргола» та фільму Пола Морісі «Плоть». Після виходу першого накладу альбому видавничу компанію зобов’язали заховати альбом у непрозорі пакети, аби не шокувати домогосподарок та неповнолітніх. Та другий прес платівки вийшов без блискавки вже з іншої причини: ця креативна деталь просто псувала вініл. На початку 90-х років минулого століття російський «пірат» Андрій Тропілло видав на фірмі «Антроп» свій варіант обкладинки, де на джинсах красувався армійський ремінь з радянською п’ятикутною зіркою. До речі, володарі першого пресу альбому стверджують, що під блискавкою була чоловіча спідня білизна з автографами музикантів The Rolling Stones.

Ще один скандал навколо зображення дитини на обкладинці зчинився на початку 1990-х: під впливом документальної стрічки про пологи у воді учасники групи Nirvana Курт Кобейн та Дейв Грол вирішили розмістити на обкладинці нової платівки фото малюка, який пливе під водою. Проблему вбачали не в тому, що потім до фото вмонтували доларову купюру, підвішену на гачок, а у тому, що декого збентежив дитячий статевий орган на світлині. Видавничий лейбл Geffen Records запропонував альтернативну версію обкладинки, але Кобейн заявив, що єдиним компромісом може стати лише наліпка, яка закриватиме те місце, з написом: «Напевно, ви латентний педофіл, якщо вас це образило». Знаменитою дитиною став чотирьохмісячний малюк на ім’я Спенсер Елден, батьки якого отримали 200 доларів за фото. У віці 10 років він повторив підводну фотосесію для журналу Rolling Stone, у 2008-му — за винагороду у тисячу доларів — для журналу Esquire, і нарешті знову — два роки тому, на честь 25-річчя виходу альбому. До того ж, Спенсер прагнув знятися повністю оголеним, але фотограф наполягав, щоб він це зробив у плавках.

LED ZEPPELIN 1973 «HOUSES OF THE HOLY» У фіналі науково-фантастичного роману «Кінець дитинства» британського письменника Артура Кларка на Землі залишилися зібрані докупи діти з усього світу. Цей епізод надихнув музикантів на створення обкладинки, ідею якої гітарист Джиммі Пейдж описав, як «символ невинності». Спочатку планувалося провести фотосесію у перуанській долині Наска, потім Роберт Плант запропонував шотландський острів Стаффа, а згодом Сторм Торгерсон та Обрі Пауелл, які розробляли найвідоміші обкладинки Pink Floyd, запропонували вирушити до Ірландії, до «Дороги гігантів» — унікальної височини, що складається з 40 тисяч гігантських базальтових колон. Моделями для фото стали шестирічна Саманта Гейтс та її чотирирічний брат Стефан (пізніше поширились чутки, що це були Кортні Лав та Саманта

Mr. Kalopsia, коллажист www.instagram.com/mr.kalopsia Мені подобається обкладинка альбому Echoes від Pink Floyd, яка містить зображення та концепції з попередніх альбомів: свиня з альбому Animals, корова з Atom Heart Mother, плавець та сумочка з Wish You Were Here, покоївка з A Momentary Lapse Of Reason та маски з Is There Anyone Out There? Це мікс моїх улюблених альбомів групи на одній обкладинці. 3/2018

79


P A T H S O F G L O R Y

Painter: Mr.Kalopsia

Zippe rs, gnomes, be ds a nd dol l a rs : stories behind iconic album covers

80


VINYL IS BACK IN FASHION. FRANKLY SPEAKING, IT HAS NEVER CEASED TO BE TRENDY, AND THERE IS AN INTERESTING STORY BEHIND EACH OF NUMEROUS ALBUM COVERS, WHICH THEMSELVES ARE INDEPENDENT WORKS OF ART. WE HAVE CHOSEN FIVE OF THEM AMONG THE MOST FAMOUS RECORDS IN THE HISTORY OF MODERN MUSIC. THE BEATLES — SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND, 1967 On March 30, 1967, the most influential people of the last two centuries gathered together for a group photo at Chelsea Manor Studios, London: Marlene Dietrich, Bob Dylan, Sigmund Freud, Edgar Poe, Karl Marx, Marlon Brando, Albert Einstein and many others. In the centre of this «constellation» stood a well-known Liverpool quartet in the costumes reminding of military uniforms. Of all the characters present, only The Beatles were real, all the rest were cardboard figures of natural height, wax figures from the Madame Tussauds Museum, as well as various items: a TV, a Snow White statuette, a garden gnome, a figure of the Indian goddess Lakshmi, a hookah and even a doll wearing a «Welcome the Rolling Stones» sweater. According to eyewitness of that photo shoot, John Lennon was also insisting on the presence of the images of Jesus Christ, Mahatma Gandhi and Hitler, but for ethical reasons this did not happen. The instruments the musicians are holding in their hands are also unusual: they are all brass. Peter Blake, an artist who was the author of the cover, received a fee of 200 pounds for his work. After the shoot The Beatles left their autographs on the cardboard gnome, which was presented to the assistant photographer. Almost 50 years later the private collector put it on auction at an estimated value of 17 thousand pounds.

the children were woken up at about four in the morning and their bodies were covered with golden and silver paints. The recording company added a wrap-around paper title that hid the children’s buttocks, but still the album was banned in some of the Bible belt areas of the USA.

PINK FLOYD — A MOMENTARY LAPSE OF REASON, 1987 Storm Thorgerson, one of the founders of the design studio Hipgnosis, was the author of many well-known Pink Floyd covers, and was often regarded as the «sixth» member of the band. Among his works are the famous handshake on the cover of Wish You Were Here, a man wallpapered with light bulbs on Delicate Sound Of Thunder, and many others. In 1987, he created a visual image inspired by a phrase from «Yet Another Movie» and David Gilmour’s vague hint of a design that included a bed in a Mediterranean house, as well as «vestiges of relationships that have evaporated, leaving only echoes.» A total of 750 hospital beds on the total area of several kilometres were placed on the Saunton Sands Beach in North Devon. They were arranged by about thirty assistants. The process of filming lasted for several days, since it was constantly raining, and the beds had to be put into premises, and then carefully taken back to the beach.

NIRVANA — NEVERMIND, 1991 THE ROLLING STONES — STICKY FINGERS, 1971 Legend has it, that at one of the turbulent parties of the late 1960s, Andy Warhol offered Mick Jagger to put a real zipper to one of his upcoming covers. «Everyone will want to know what’s inside,» he said. In April 1971, Sticky Fingers, a new record of the Rolling Stones appeared on the shelves of music stores. And it did feature a real zipper on the cover — when you pulled it down, you saw the model’s (apparently, man’s) underwear. The model was Joe Dallesandro — a star of the Warhol’s studio The Factory and Paul Morrissey’s movie Flesh. After the release, the publishing company was obliged to hide the album in non-transparent packages in order not to shock housewives and minors. However, the second lot was printed without zippers for another reason: this creative thing was just spoiling the vinyl. In the early 1990s, the Russian «pirate» Andrew Tropillo and his AnTrop label created their version of the cover featuring jeans with an army belt decorated with a Soviet five-pointed red star. Incidentally, the owners of the first release of the album claimed that under the zipper there was man’s underwear with The Rolling Stones autographs on it.

Another scandal around the image of a child on the cover broke in the early 1990s: Under the influence of a documentary film about water birth, members of Nirvana, Kurt Cobain and Dave Grohl, decided to place a photo of a baby swimming under the water on the cover of the new record. The problem was not seen in a dollar bill hanging on the fishhook like bait in front of the boy, but in the fact that the child’s genitalia were visible in the picture. Geffen Records offered an alternative version of the cover, but Cobain said that the only compromise could be a sticker covering the delicate spot that would say, «If you’re offended by this, you must be a closet pedophile.» The famous baby boy was a four-month-old Spencer Elden, whose parents received a $ 200 fee for the photo. At the age of 10, he recreated the underwater shoot for the Rolling Stone magazine; in 2008 he did it for $ 1’000 for Esquire, and finally again two years ago, for the 25th anniversary of the album release. Spencer wanted to do this last shoot nude but the photographer preferred that he wore swim shorts.

LED ZEPPELIN — HOUSES OF THE HOLY, 1973 At the end of the science fiction novel Childhood’s End by British writer Arthur C. Clarke, children from all over the world gather in one place on Earth. This episode inspired musicians to create a cover, the idea of which was described by the guitarist Jimmy Page as a «symbol of innocence». Originally the photo shoot was to be held in the Peruvian Nazca Desert, then Robert Plant suggested moving it to the Isle of Staffa in Scotland, and finally Storm Thorgerson and Aubrey Powell, who designed most of the famous Pink Floyd covers, offered to go to the Giant’s Causeway in Ireland — a unique formation of rocks consisting of 40 thousands of giant basalt columns. Six-year-old Samantha Gates and her four-year-old brother Stefan (later there were rumors that those were Courtney Love and Samantha Fox) became models for the photo. The cover features a collage of over thirty pictures:

Mr. Kalopsia, collagist www.instagram.com/mr.kalopsia I like the album cover of Echoes (2001) by Pink Floyd. This cover features images and concepts from previous albums: the pig from the ‘Animals’ album, the cow from ‘Atom Heart Mother’, the swimmer and liner bag from ‘Wish You Were Here’, the maid from ‘A Momentary Lapse Of Reason’ and the masks from ‘Is There Anybody Out There?’.It is an amalgam of all my favourite albums by the band in one album cover. 3/2018

81


Pink Floyd — «A Momentary Lapse Of Reason», 1987

Nirvana — «Nevermind», 1991

Pink Floyd — «Echoes: The Best of Pink Floyd», 2001

82

Led Zeppelin — «Houses Of The Holy», 1973

The Rolling Stones — «Sticky Fingers», 1971

The Beatles — «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», 1967

a r t v o ya g e


3/2018

83


Н А У К А

Ефект Мандели: м а с ове бо ж е ві л л я чи збій м ат риц і ? ВИ НА 100% ВПЕВНЕНІ У СВОЇХ СПОГАДАХ? ЙМОВІРНО, ВИ ПАМ’ЯТАЄТЕ СВОЄ ІМ’Я, ДЕ ВИ ЖИВЕТЕ, СКІЛЬКИ У ВАС ДІТЕЙ (ЯКЩО ВОНИ, ЗВИЧАЙНО, Є). АЛЕ ЯКИМ ЧИНОМ ВИ Б ВІДРЕАГУВАЛИ, ДІЗНАВШИСЬ, ЩО НАСПРАВДІ ВАША ПАМ’ЯТЬ І РЕАЛЬНІСТЬ, В ЯКІЙ ВИ ЖИВЕТЕ, М’ЯКО КАЖУЧИ, НЕ СТИКУЮТЬСЯ.

Швидже! Кинь в мене рятувальний круг усвідомлення – я потопаю у шаблонах!

Ч

имало людей вважає, що минуле є чимось незмінним і стабільним. Ми віримо у власне минуле, вважаючи, що воно сформувало нашу індивідуальність, наш

84

побут, вплинуло на наш стан та оточення. Ми спираємося на пам’ять, на її здатність зберігати й багаторазово відтворювати інформацію про події зовнішнього світу. Весь наш досвід

формується на базі особистих і колективних спогадів. Однак що було б, якби наше минуле мало здатність змінюватися? Не переписуватися, як сучасні підручники історії, а видозмі-

нюватися незалежно від наших бажань? Що якби постійно оновлювана реальність вносила б свої корективи не лише у події, що відбуваються, але й у ті, що вже відбулися?


Те саме стосується й нинішньої реальності, яка все частіше вступає в конфлікт з нашою пам’яттю. Тобто в цілому все може і здаватися досить-таки нормальним, але ось безліч окремих деталей вашого минулого, ймовірно, змінилася і продовжує видозмінюватися. І це відбувається не з кимось окремо, а з нами усіма. Такий собі колективний феномен на ім’я Ефект Мандели. Не вірите? Для вас це розрив шаблону або ж якась матриця? Можливо, й так. Втім, давайте послідовно зануримося у суть справи. Щодо самого терміна «ефект Мандели», то його пов’язують з ім’ям відомого активіста з боротьби за права людини й першого президента нової, вільної ПАР Нельсона Мандели. Він керував країною з травня 1994 по червень 1999 року. Але коли в грудні 2013 року Мандела помер, то несподівано (тобто не змовляючись) тисячі людей по всьому світу почали обмінюватися повідомленнями в Інтернеті, писати листи у редакції газет та на телебачення, що ця новина чи то брехня, чи то банальна помилка. Багато хто був упевнений, що Мандела насправді помер у в’язниці, на острові Роббен поблизу мису Доброї Надії, де він відбував своє ув’язнення c 1964 по 1982 рік. Інформація про його смерть, на думку більшості з обурених, друкувалася в пресі й активно обговорювалася в ЗМІ. Однак знайти підтвердження зафіксованим у пам’яті мас фактам ніхто не зміг — ані в друкованому, ані в електронному вигляді. Ця ситуація привернула увагу учасників американського мультижанрового з’їзду Dragon Con, який щорічно проходить в Атланті й налічує станом на 2017 рік у своїх лавах понад 80 000 чоловік. Розглянувши питання, керівники з’їзду прийшли до висновку, що раціонального пояснення тому,

що сталося, дати не можна. Навіть більше, з’ясувалося, що є низка інших випадків, які у пам’яті багатьох людей закарбувалися у «спотвореному» вигляді. Тому було прийнято рішення розглядати їх у єдиному руслі, давши назву цьому феномену — ефект Мандели. Найбільш активну позицію зайняла учасниця з’їзду Фіона Брум (Fiona Broome), дослідник паранормальних явищ і популяризатор альтернативних шляхів розвитку історії. Вона почала збирати та систематизувати інформацію про інші події, які у колективній свідомості з різних причин відкладаються «невірно». А їх виявилося чимало. І мова тут, зрозуміло, не про випадки неуважності або парамнезії, тобто порушення пам’яті. Розгляньмо декілька прикладів із недавньої історії. Чи відомо вам, якого кольору були очі Адольфа Гітлера? Більшість людей стверджують, що карі, бо знайомі з цим фактом ще зі школи. Мовляв, учитель історії неодноразово підкреслював, що фюрер був карооким, втім ратував за арійську расову чистоту, згідно з якою очі у «надлюдини» мали бути неодмінно блакитними. Однак сучасники Гітлера буцімто стверджували, що у нього блакитні очі, роблячи акцент на обраності вождя Третього рейху. Напевно ви пам’ятаєте випадок з Микитою Сергійовичем Хрущовим, коли він стукав черевиком під час промови на трибуні й голосив: «Я вам покажу кузькіну мать!» Виявляється, не було цього, панове. Ні черевика, ні «кузькіної матері». За свідченнями очевидців, Хрущов 12 жовтня 1960 року під час засідання XV Генеральної Асамблеї ООН взагалі був у черевиках-сандалях. Виходячи з нинішніх реалій, Борис Єльцин, на жаль, не говорив у відомій новорічній промові слів: «Я втомився,

я йду». Не було «втоми», була лишень фраза «Я йду у відставку». Втім, нині такого роду казусів, хоч греблю гати. Ефект Мандели проник в усі закутки історії. Галілео не вимовляв славетної формули «І все-таки вона крутиться!» За схожі твердження, що Земля обертається навколо Сонця, Коперника не спалювала інквізиція. Він, начебто, прожив до 70 років і помер від інсульту. Спалили ж трохи пізніше Джордано Бруно і не стільки за геліоцентризм, скільки за окультизм. Гійотен не винаходив гільйотини й не був на ній страчений, і взагалі виступав проти смертної кари. У червні 1989 року під час заворушень на площі Тяньаньмень простого китайця з авоськами, що протистояв військовим колонам, не переїжджали танки. У 1991 році на Білий дім не нападали терористи, тож і численних людських жертв також не було. Сороковий президент США Рональд Рейган не загинув наприкінці 1980-х відразу після закінчення свого правління, а помер у червні 2004 року у себе вдома в Лос-Анджелесі у віці 93 років від запалення легенів, страждаючи на хворобу Альцгеймера. Майкл Джексон ніколи не відбілював свою шкіру, а лишень страждав від хвороби вітиліго. У географічних широтах ефект Мандели накоїв також чимало дивних речей. Змінилися розташування Нової Зеландії, Австралії, Мадагаскару, Шрі-Ланки, Японії, Корейського півострова. Зник Арктичний континент у Північному Льодовитому океані. До того ж, на глобусі на місці величезної Крижаної шапки — звичайний льодовий покрив. Незліченну кількість географічних аномалій ви зможете знайти самі, придивляючись до сучасних глобусів, звичайно ж, якщо пам’ять у вас міцна і ви не боїтеся нервових зривів.

Але найбільший хаос, мабуть, коїться у наших кінематографічних спогадах. Наведемо лише кілька прикладів (той, хто зацікавився, може пірнути в Інтернет, що тріскає по швах від такого роду зразків). Висоцький у фільмі «Місце зустрічі змінити не можна» більше не вимовляє «Ну і рожа в тебе, Шарапов». Тепер він більш ввічливий: «Ну і рожа в тебе, Володю». Колоритний вовк з мультфільму «Жив-був пес» забув коронну фразу: «Ну ти, це, заходь, коли б що». Нині він відповідає лаконічно: «Ти заходь, коли б що». Та й Морфеус з культової «Матриці» більше ніколи не скаже: «А що, коли я скажу тобі, що все що ти знав раніше, було брехнею?» До речі, одне з пояснень ефекту Мандели — це те, що ми перебуваємо у Матриці, що постійно дає збої. Інші версії сповнені ідей про блукання людей поміж альтернативних світів, або ж навпаки — про злиття паралельних світів у певну суперечливу реальність. Останню теорію безпосередньо пов’язують з діяльністю Європейської організації з ядерних досліджень і запуском Великого адронного колайдера. Непрямим підтвердженням існування паралельних всесвітів і фінальним акордом нашого огляду разючого ефекту Мандели можуть слугувати слова Джорді Роуз (Geordie Rose), засновника компанії D-Wave, що створила перший у світі квантовий комп’ютер: «Уявіть, що існують паралельні всесвіти. Уявіть два з них, які майже абсолютно однакові, від далеких просторів до мікроскопічних часток кожної окремої речі. І різниця між ними тільки в один «кубіт» (квантовий біт інформації). Ми звикли до того, що стандартні процесори розуміються на двох цифрах — 1 або 0. На квантових процесорах також може бути 1 або 0, втім — одночасно. Це ситуація, коли два паралельні всесвіти зустрічаються на нашому процесорі. Ми створили міст між паралельними світами!» 3/2018

85


S C I E N C E

Mandela Effect: m a ss de l usion or m at r i x fa il ur e ? ARE YOU 100% SURE OF YOUR MEMORIES? YOU MOST LIKELY REMEMBER YOUR NAME, WHERE YOU LIVE, HOW MANY CHILDREN YOU HAVE (IF THERE ARE ANY, OF COURSE). BUT HOW WOULD YOU REACT IF YOU FOUND OUT THAT ACTUALLY YOUR MEMORY AND THE REALITY YOU LIVE IN, TO PUT IT MILDLY, DO NOT COINCIDE.

M

any people are convinced that the past is something unchangeable and stable. We believe in our own past, considering that it formed our individuality, our life, influenced our state and environment. We rely on memory, on its ability to store and repeatedly reproduce information about events in the outside world. All our experience is formed on the basis of personal and collective memories. But what would happen if our past could change? Not just be rewritten like modern history textbooks, but be modified irrespective of our desires? What if the constantly updated reality made its adjustments not only to the events that are taking place, but also to those that have already happened? The same is true of the current reality, which increasingly conflicts with our memory. That is, in general, everything may seem quite normal, but there are many selected details of your past, that could have changed and actually keep changing. And this is not happening to a single person, but to all of us. This is a collective phenomenon called Mandela Effect. Hard to believe? Is it a rupture of pattern or matrix for you? Maybe. However, let’s consistently plunge into the essence of the matter. As for the Mandela Effect itself, it is associated with the name of the well-known human rights activist Nelson Mandela, the first democratically elected President of South Africa. He led the country from May 1994 to June 1999. But when Mandela died in December 2013, thousands of people around

86

the world suddenly (separately, without any previous arrangements) began to exchange messages online, write letters to newspapers and television, that this news was either a lie or a common mistake. Many were convinced that Mandela had actually died in jail on Robben Island near Cape of Good Hope, where he was serving his sentence from 1964 to 1982. The information about his death, according to most of the worried, was published in the press and was active in the media. However, no evidence was found that would support the facts fixed in the memory of the masses — neither in print nor in electronic form. This situation attracted the attention of the participants of the American Sci-Fi and Fantasy convention Dragon Con, which takes place annually in Atlanta and had more than 80,000 participants in 2017. Having considered the issue, the leaders of the event came to the conclusion that a rational explanation of what had happened was impossible. Moreover, it turned out that there were a number of other cases that stayed in the memory of many people in a «distorted» form. Therefore, it was decided to classify those and give the name to this phenomenon — the Mandela Effect. The most active position was taken by Fiona Broome, researcher of paranormal events and advocate of alternative paths for the development of history. She began to collect and systematize information about other events that were kept «incorrectly» in the collective consciousness for various reasons. And there turned out to be a lot of them. Of course,

here it does not go about the cases of inattention or amnesia, that is, memory impairment. Let’s have a look at a few examples from the recent history. Do you know what colour Adolf Hitler’s eyes were? Most people claim that they were brown, and they know this fact from school. They say, the history teacher repeatedly emphasized that the Fuehrer was brown-eyed, however, was fighting for the purity of the Aryan race, in accordance with which the eyes of «superhuman» had to be necessarily blue. However, Hitler’s contemporaries allegedly argued that he had blue eyes, stressing the superiority of the leader of the Third Reich. You probably all remember Nikita Khrushchev’s shoe-banging incident, when he exclaimed: «I’ll show you Kuzka’s mother!» It turns out that it didn’t take place. No shoe, no «Kuzka’s mother». According to eyewitnesses, on October 12, 1960, at the 15th Session of the General Assembly of the United Nations, Khrushchev was wearing sandals. Based on the current reality, in his famous New Year’s speech Boris Yeltsin, unfortunately, did not say: «I’m tired, I’m leaving.» There was no «tiredness», he just said «I’m going to retire.» There are actually lots of such examples today. The Mandela Effect has penetrated all the nooks and corners of history. Galileo Galilei did not pronounce the impressive «And yet it moves!» Copernicus was not burnt by the Inquisition for similar assertions about the Earth revolving the around the Sun. He

seems to have lived till he was 70 and died of a stroke. Somewhat later Giordano Bruno was burnt but not so much for heliocentrism, but for occultism. Guillotin did not invent the guillotine and was not executed on it, he was in fact against the death penalty. In June 1989, during the protests in Tiananmen Square, no tanks ran over a simple Chinese trying to stand against them. In 1991, the White House was not attacked by terrorists, and there were also not many human casualties. The fortieth president of the United States, Ronald Reagan, did not die in the late 1980s immediately after his term; he did so in June 2004 at his home in Los Angeles at the age of 93 years from inflammation of the lungs suffering from Alzheimer’s disease. Michael Jackson never bleached his skin, he was suffering from vitiligo. The Mandela Effect also made a lot of strange things in the geographic latitudes. The location of New Zealand, Australia, Madagascar, Sri Lanka, Japan, the Korean Peninsula changed. The Arctic continent in the Arctic Ocean disappeared. Besides, on the globe in place of a huge Ice cap there is ordinary ice cover. You can find countless geographic anomalies just looking at the modern globes — of course, if you have a solid memory and are not afraid of nervous breakdowns. But the biggest chaos, apparently, reigns in our cinematic memories. We will give you just a few examples (those who are interested can surf the Internet, there are plenty of them). Vysotsky in The Place Of The Meeting Can Not Be Changed no longer says


«What a face, Sharapov.» Now he is more polite: «What a face, Volodya.» The wolf from the animated cartoon There Lived A Dog forgot his signature phrase: «Well, you … eeeh… stop by, if anything.» Now he is more laconic: «Stop by, if anything.» And Morpheus from the cult Matrix will never say again: «What if I told you everything you knew was a lie?»

By the way, one explanation for the Mandela Effect is that we are in the Matrix, which constantly crashes. Other versions are full of ideas about people wandering around alternative worlds, or vice versa — about the fusion of parallel worlds into a contradictory reality. The latter theory is directly related to the activities of the European Organization for Nuclear Research and the launch of the Large Hadron

Collider. An implicit confirmation of the existence of parallel universes and the final chord of our review of the striking Mandela Effect can be the words of Geordie Rose, founder of D-Wave, who created the world’s first quantum computer: «Imagine that there are parallel universes. Imagine two of them, which are almost completely identical, from distant spaces to microscopic particles of each individual thing.

And the difference between them is only one «qubit» (a quantum bit of information). We are accustomed to the fact that standard processors work on two digits 1 or 0. On quantum processors there can also be 1 or 0, however — simultaneously. This is a situation where two parallel universes meet on our processor. We have created a bridge between parallel worlds!» 3/2018

87


А Р Т В О Я Ж

Камінці часу КОЛИ МИ ВИМОВЛЯЄМО СЛОВО «КАМІНЬ», В УЯВІ ПОСТАЮТЬ І СКЕЛЯСТІ ГОРИ, І ЯСКРАВІ САМОЦВІТИ, І СКРОМНИЙ ГРАВІЙ ПІД НОГАМИ. АЛЕ Є КАМІННЯ, ЩО НЕМОВ ОЖИВАЄ В РУКАХ МАЙСТРА-ХУДОЖНИКА.

ШМАТОЧКИ ЦІЛОГО «Мозаїка» — від цього слова віє розкішшю римських терм і величчю візантійських храмів. Саме поняття мозаїки нерозривно пов’язане з нашим життям. По суті, це одна з функцій аналізу свідомості, що осягає навколишню реальність і складається з різних фрагментів життя єдиної картини світу. Поняття мозаїки або мозаїчності настільки ж нагальне, як і поняття яскравості, цілісності або схематичності, які необхідні для будь-якої мисленнєвої та творчої роботи. За давньою китайською легендою, 88

мозаїка бере свій початок ще від часів появи посуду з кераміки. Колись в одній з майстерень країни творив гончар-початківець. Діставши з печі глазуровану чашу, ремісник був вражений її небувалою красою, задивився на неї і випустив з рук. Чаша розбилася, і тисячі друзок розлетілися навколо. За законами Стародавнього Китаю учня мали б суворо покарати за знищену роботу. Тому він зібрав усі друзки й пішов у ліс, прихопивши з собою трохи глазурі. Раптом на гончаря зійшло натхнення. Він придумав, як можна

уникнути покарання. Випиляв з дерева дощечку і виклав на ній свій шедевр з битого посуду. Саме так і була створена перша керамічна мозаїка, яка пізніше поширилася по всьому світу. ВІД САКРАЛЬНОСТІ ДО БУДЕННОСТІ Свого розквіту мистецтво мозаїки набуло в античні часи, а ідеологічне підґрунтя, точніше, релігійне, отримало у Візантії. Мозаїка, як і фрески у церквах, була покликана розповісти біблійні історії та релігійні сюжети неосвіченій та безграмотній пастві. Світських


А Р Т В О Я Ж мозаїк у публічному просторі тривалий час майже не було, бо коштували вони дорого. Аж ось у XX сторіччі мозаїка, втративши елітарну приватну і храмову приналежності, ринула на вулиці, закружлявши в яскравих барвах каталонську столицю з легкої руки чарівника Гауді. Його мозаїки, оригінальні й органічні, природно вписуються в архітектурне середовище, підкреслюючи екзотичну пластику форм. Змінилася і сама мозаїка: крім традиційної смальти й каменю, почали використовувати кераміку, скло, фарфор, гальку. На теренах СРСРу3 на початку ХХ сторіччя попервах влада мало цікавиться мозаїкою. Обсяги нового будівництва були вкрай малі, а грошей на декоративну обробку і того менше. Тогочасний конструктивізм відкидав декор, як пережиток минулого. Аж ось з середини тридцятих років мозаїка починає знову відвойовувати свої позиції, але розквіту досягає лише наприкінці сорокових, унаслідок війни й відновлення промисловості. П’ятдесяті — золоті роки для радянської мозаїки. Дорогий і цінний матеріал став мало не будматеріалом для будинків культури, вокзалів, метро. Ним оздоблювались гектари стін та фасадів, що, звичайно ж, виокремлювало ці будівлі серед інших, але принижувало сакральну цінність мозаїки. Технічно мозаїки радянських часів набагато наближені до античних. Хитромудрі

Любава Іллєнко, мистецтвознавець, науковий керівник проекту Soviet Mosaics in Ukraine 90

орнаменти, різнокольорові частинки смальти, візерунки з керамічної плитки, мармуру і напівкоштовних мінералів — неозброєним оком видно, що за кожним панно криються місяці копіткої роботи безлічі людей. Торці будинків, фасади шкіл, холи інститутів у Києві, втім, як і в інших великих і не дуже містах СРСР, почали прикрашати грандіозними картинами зі смальти й природного каменю, пізніше з більш дешевої плитки. Найчастіше мозаїки створювалися за суворими канонами радянської ідеології: з портретами Леніна, щасливими піонерами, поглядами, спрямованими в світле майбутнє... Іноді, втім, зустрічалися і винятки з правил, наприклад, мозаїка «Чарівна скрипочка» за мотивами творів Приймаченко, у Центральному палаці піонерів. НЕ ДЕКОМУНІЗУЙТЕ ЦЕ! Зараз ми практично не помічаємо цих творінь минулої епохи. Часом навіть співробітники установ або мешканці районів, де є мозаїка, не можуть описати або показати її місцеперебування. У Києві працювало багато відомих художників, авторів мозаїки, твори яких нікого не залишать байдужим. Імена Галини Зубченко, Григорія Пришедька, Івана Литовченка, Валерія Ламаха, Ернеста Коткова, Миколи Стороженка, Володимира Мельниченка, Ади Рибачук, Івана Марчука та багатьох інших відомі не

Проект Soviet Mosaics in Ukraine було засновано 2013 року за ініціативи Міжнародного благодійного фонду «ІЗОЛЯЦІЯ. Платформа Культурних Ініціатив» (фонд ІЗОЛЯЦІЯ), який на той момент розташовувався у Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів. Так з’явилася ідея створення всеукраїнського проекту SOVIET MOSAICS IN UKRAINE, який би слугував єдиною національною платформою для збору інформації, дигіталізації мозаїчних об’єктів (фотографування), сприяв створенню цифрового архіву радянської монументально-декоративної спадщини України як невід’ємної основи для подальшого вивчення, популяризації та

лише на території колишнього Союзу, а й серед закордонних поціновувачів мистецтва. Особливо наполегливо працювали майстри, що належать до так званого протестного мистецтва — монументалізму. Мозаїка стала для них єдиним видом мистецтва, де можна було експериментувати з формою. Але, попри це, створювалися панно в жорстких умовах, за невиконання яких художників навіть страчували. Якщо не вписав у панно червоний прапор, зірку або серп і молот, — отже, пішов проти системи, і кінець твоїй кар’єрі. А найсумніше — що через радянські символи, які художникам довелося додавати в свої роботи, сьогодні ці панно підлягають декомунізації. Водночас в Україні з’явилася і вдало працює платформа Soviet Mosaics in Ukraine. Це всеукраїнський проект з вивчення, збереження, збору та популяризації мозаїки радянського періоду в Україні з точки зору художньої цінності, а також її унікальності як культурного ресурсу в сферах освіти та туризму. Долучитися може кожен українець чи турист, побачивши та сфотографувавши збережену мозаїку на зупинках, в дитсадках, будівлях тощо. Усі мозаїки наносяться на карту країни й таким чином розширюють наше уявлення про культуру і мистецтво України в її різних куточках та проміжках часу.

збереження цього мистецького спадку. Навіть більше, монументально-декоративне оформлення міст є неоціненним культурним надбанням, що здатне суттєво підвищити туристичну привабливість міст і регіонів України як для внутрішнього туризму, так і міжнародного. Цікавим був випадок, коли 2014 року до нас звернулись військові, котрі передали уламки керамічної плитки, частини декоративного оздоблення дитячого оздоровчого табору «Маяк» у селі Широкіно, на південь від Донецької області. Вони зібрали плитку, що вже відвалилась після бомбардування будівлі, та направили до проекту SOVIET MOSAICS IN UKRAINE в Київ.

Автором декоративної панелі був відомий український митець та кераміст Борис Данилов (Львів), член Національної спілки художників України. Звичайно, найбільшою мрією порталу Soviet Mosaics in Ukraine є створення та відкриття музею монументального мистецтва в Маріуполі. Є проектне планування щодо випуску мапи радянських мозаїк Києва у вигляді сучасного путівника з картою та коротким описом найвизначніших за художніми або історичними ознаками мозаїк. Є ідея щодо створення інтерактивних турів мозаїками Києва, у вигляді сучасних програм для мобільних телефонів. Для втілення цих проектів ми шукаємо та будемо шукати далі грантові або спонсорські можливості.


A R T V O YA G E

Pebbles of time WHEN WE SAY «STONE», OUR IMAGINATION PICTURES ROCKY MOUNTAINS, SHINY GEMS, OR SIMPLY GRAVEL UNDER THE FEET. BUT THERE ARE STONES THAT SEEM TO COME TO LIFE IN THE HANDS OF A MASTER. PIECES OF THE WHOLE «Mosaic» — this word has the aura of luxury of the Roman thermal baths and the greatness of Byzantine temples. The very concept of mosaic is inextricably linked with our lives. This is one of the analytical functions of consciousness, which comprehends the reality and consists of different fragments of life in a single picture of the world. The concept of mosaic 92

is necessary for any thinking and creative work, and is as vital as those of brightness, integrity or schematics. Ancient Chinese legend has it that mosaics date back to the times of the appearance of porcelain tableware. Once in one of the workshops of the country there was a novice porcelain maker. As the artisan took out a just-made cup out of the oven, he got so carried away by its amazing beauty that

accidentally dropped it. The cup broke, and thousands of fragments scattered around. According to the laws of ancient China, the student should have been strictly punished for destroying the work. So he gathered all the pieces and went to the forest, having taken some glaze with him. Suddenly, the artisan felt some inspiration and figured out how to avoid punishment. He cut a board out of a tree and made a masterpiece of the cup


fragments on it. That’s how the first ceramic mosaic, which later spread around the world, was created. FROM SACRAL TO COMMONPLACE The art of mosaics reached its prime in ancient times, and received the ideological basis — mainly religious — in the Byzantine Empire. Mosaics, as well as frescoes in churches, were intended to tell Biblical and religious stories to the unlearned and illiterate parish. There were hardly any secular mosaics in public space for a long time, since they were very expensive. In the twentieth century, mosaics lost their purely elite, private and religious nature, and, with the help of Antoni Gaudi’s magic hands, rushed into the streets swirling the Catalan capital in a colourful dance. Gaudi’s mosaics, original and organic, naturally fit into the architectural environment, emphasizing the exotic plasticity of shapes. Mosaics themselves had also changed: in addition to the traditional smalt and stone, ceramics, glass, porcelain, pebbles started to be used. At the beginning of the 20th century the Soviet government was little interested in mosaics. The construction sector was not showing too much progress; there were even less money for decorative finishing. Besides, contemporary constructivism rejected decor as a relic of the past. Mosaic begins to regain its positions in the mid-thirties, but reaches the peak of its popularity only at the end of the forties, as a result of the war and the restoration of industry. The fifties were the golden years for Soviet mosaics. Quite expensive and valuable material became virtually a building material for cultural centers, railway- and metro stations. It was used for decorating hectares of walls and facades, which, of course, distinguished these buildings among others, but diminished the sacred value of this art. Technically, mosaics of the Soviet era are very close to the ancient ones. Sophisticated ornaments, coloured smalt particles, ceramic tile patterns, marble and semi-precious minerals — it is clear, even to the naked eye, that months of painstaking work of many people lie behind every panel. End walls of houses, facades of schools, lobbies of institutes in Kyiv, as well as in other big and not so big cities of the USSR, were decorated with grandiose works of

smalt and natural stone, later with less expensive tiles. Often, mosaics were created by the strict canons of the Soviet ideology: with portraits of Lenin, happy pioneers looking into the bright future... Sometimes, however, there were exceptions to the rules, for example, the mosaic «The Magic Violin» based on the works of Prymachenko, in the Central Palace of Pioneers. DO NOT DECOMMUNIZE THIS! Nowadays we almost do not notice these masterpieces of the bygone era. At times, employees of the institutions, or residents of the areas where there are mosaics cannot even describe them or show their locations. In Kyiv there worked many well-known mosaic artists, whose oeuvres did not leave anyone indifferent. The names of Halyna Zubchenko, Gregory Pryshedko, Ivan Litovchenko, Valery Lamah, Ernest Kotkov, Mykola Storozhenko, Volodymyr Melnichenko, Ada Rybachuk, Ivan Marchuk and many others are known not only on the territory of the former USSR, but also among foreign art lovers. Masters of the so-called art of protest — monumentalism — worked particularly hard. Mosaic became the only kind of art for them, where they could experiment with the form. However, panels were to be created under extremely strict conditions, for non-fulfilment of which artists could be even executed. If you did not include a red flag, a star, or hammer and sickle in the panel, it automatically meant that you were standing up against the system, and this was the end of your career. And the sad part is — because of the Soviet symbols the artists had to use in their work, today these panels are subject to de-communization. To save the cultural value inherent in these mosaics, the Soviet Mosaics in Ukraine portal was created and successfully operates in Ukraine. This is an all-Ukrainian project to study, preserve, collect and popularize mosaics of the Soviet period in Ukraine from the point of view of artistic value, as well as their uniqueness as a cultural resource for education and tourism. Any Ukrainian or a visitor can contribute by photographing mosaics at bus stops, in kindergartens, official institutions, etc. All mosaics are being mapped, thus expanding our understanding of culture and art of Ukraine in its various corners and at different times.

Lubava Illenko, art critic, scientific advisor of the project Soviet Mosaics in Ukraine The Soviet Mosaics in Ukraine project was founded in 2013 at the initiative of International Charitable Foundation «IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives» (IZOLYATSIA foundation), which was then located in Donetsk on the territory of the former insulation plant (Hence the name of the foundation: «izolyatsia» is the Russian for «insulation». — Ed.). Thus emerged the idea to create the all-Ukrainian project SOVIET MOSAICS IN UKRAINE, which would serve as a common national platform for collection of information and digitalization of mosaic objects (photographing); contribute to the creation of the digital archive of the Soviet monumental and decorative heritage of Ukraine as the essential basis for further study, popularization and preservation of this artistic legacy. Moreover, monumental and decorative design of the cities is priceless cultural heritage that can significantly increase tourist attractiveness of Ukrainian cities and regions for both domestic and international tourism. The following interesting fact took place: in 2014 we were contacted by the military who passed us fragments of ceramic tiles, parts of ornamental decoration of the children’s recreation camp «Maiak» in the village of Shyrokyne, south of the Donetsk region. They collected tiles that had fell off after the building was bombed and sent them to Kyiv, to the SOVIET MOSAICS IN UKRAINE project. The author of the decorative panel turned out to be Borys Danylov (Lviv), a prominent Ukrainian artist and ceramist, member of the National Union of Artists of Ukraine. The biggest dream of the Soviet Mosaics in Ukraine portal is creating and opening a museum of monumental art in Mariupol. There is also a project of making a modern guidebook of Soviet mosaics of Kyiv with a map and brief descriptions of the most artistically and/or historically significant mosaics. Besides, there ideas on creating a smartphone application with interactive Kyiv mosaics tours. To implement these projects, we are searching for grant or sponsorship opportunities, and will keep doing it. 3/2018

93


Художник: Віталій Бугара

F AV O R I T E G A M E S

94


Н а ш а весн а П’ЯТЬ ПРИЧИН, ЧОМУ ФІНАЛ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ — ЦЕ ВЕЛИКА ПЕРЕМОГА ДЛЯ УКРАЇНИ

26

травня у Києві буде спекотно. Не поспішайте навішувати ярлика «Капітан Очевидність». Ми говоримо зовсім не про температуру повітря, а про свято, яке подарували місту європейські футбольні чиновники. Цього дня у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА, найпопулярнішого спортивного турніру Європи, який: ЗНОВУ ВІДКРИЄ УКРАЇНУ ТУРИСТАМ Шість років тому Україна приймала чемпіонат Європи з футболу. Напередодні турніру країна зіткнулася з безліччю проблем. Іноземні оглядачі постійно нарікали на темпи підготовки до змагань. Особливо це стосувалося інфраструктури: стадіонів, аеропортів, доріг, готелів. Були й такі, хто закликав вболівальників не їхати до України, бо тут шахраї, расисти та інші негуманні персонажі. Особливо нестримним у висловлюваннях був екс-футболіст збірної Англії Сол Кемпбелл. Він навіть сказав, що дехто може повернутися з Євро в труні. На щастя, все відбулося на найвищому рівні. Шведи вподобали Труханів острів, нідерландці освідчувалися Харкову, данці — Львову, а англійці не вилазили з пабів на Великій Васильківській і... спорудили іграшкову труну для Сола Кемпбелла. Це був дійсно великий крок України для визнання туристичною країною. По сьогодні зустрічаються іноземці, які вперше приїхали до нас на Євро, та відтоді встигли повернутися декілька разів. Фінал Ліги чемпіонів також матиме подібний ефект. ПОКРАЩИТЬ МІСЬКУ ІНФРАСТРУКТУРУ Ви давно були на метро «Лівобереж-

на»? Якщо після «Євробачення», тоді розумієте, наскільки сильно там все змінилося. Раніше це було доволі похмуре місце з натовпом сумнівних особистостей, МАФів, несправними ліхтарями та розбитими дорогами. Перед пісенним конкурсом усе швидко й ретельно розчистили, облагородили. Тепер там гуляють з дітьми й собаками, ходять в кіно й не трощать машини. А фінал Ліги чемпіонів — подія, яскравіша за будь-яке «Євробачення». На жодного співака з Португалії не приїдуть подивитися стільки людей, як повболівати за «Барселону», «Баварію» та «Манчестер Сіті». До травня центр міста буде, як цукерочка. Ймовірно, облагороджування торкнеться Гідропарку й Труханового острова. Як-не-як, буде спекотно, й гості забажають скупатися. ПІДВИЩИТЬ РЕЙТИНГ ДЕРЖАВИ ДЛЯ НАС САМИХ Еміграція з України — процес, до якого всі звикли. Риба шукає, де глибше, а людина — де краще. Від’їжджають представники різних класів, віку й професій до Канади, США, Польщі, Чехії. Їх можна зрозуміти: доки десь запускають міжпланетні ракети багаторазового використання, у нас все ще дивляться дешевий гумор і лаються з сусідами за стежку, що розділяє городи. Такі форуми, як чемпіонат Європи, «Євробачення», фінал Ліги чемпіонів, відкривають очі й надають крила. Ну а коли ви ще стрінете Жозе Моурінью в супермаркеті біля цирку, а Кріштіану Роналду — в парку Шевченка? Не все так добре, де нас немає. І не так вже й погано, де ми є. Потрібно робити більше хороших речей, товаришувати з мораллю та насолоджуватися

тими чудовими подіями, які відбуваються в Україні. Ось побачите, у травні ми будемо пишатися, що живемо тут. ВІДПРАВИТЬ ДІТЕЙ НА ФУТБОЛЬНІ МАЙДАНЧИКИ До 1994 року 90% населення США не знали правил європейського футболу. Тоді країна вперше прийняла чемпіонат світу. Зараз місцева жіноча збірна — краща на планеті, чоловіки все частіше потрапляють до крутих європейських команд, а в школах викладають футбол. Чи не круто? У нас, навпаки, інтерес до гри знижується щороку. Успіхи «Динамо» давно в минулому, Андрій Шевченко завершив кар’єру, а збірна частіше розчаровує, ніж радує. Це негативно відбивається на молоді. Якщо раніше діти весь вільний час витрачали, ганяючи м’яча на футбольних майданчиках, то зараз дивляться YouTube, грають CS:GO й Dota 2 або знаходять собі більш дорослі та шкідливі для організму захоплення. Фінал Ліги чемпіонів здатен виправити ситуацію. Навряд чи для 14-16-річних, але для першокласників уже напевно. ПОРУШИТЬ ТЕМУ МИРУ НА СХОДІ У 2014 році в Україні все було дуже погано. На Сході йшли активні бойові дії, мешканці Центру, Півдня та Заходу не знали, чого чекати завтра. Не дивно, що тоді ми відмовилися від проведення чемпіонату Європи з баскетболу, а The National, на концерт яких розібрали всі квитки, злякалися й не приїхали. Фінал Ліги чемпіонів у Києві — показник того, що нас не порівнюють з балканськими країнами початку 90-х. Є надія, що додаткова увага до нашої країни прискорить процес припинення бойових дій на Сході. Футбол футболом, а миру хочеться найбільше. 3/2018

95


F AV O R I T E G A M E S

I

Our Spring

5 REASONS WHY THE CHAMPIONS LEAGUE FINAL IS A BIG VICTORY FOR UKRAINE

t is going to be really hot in Kyiv on May 26. Do not label this fact as «Captain Obvious» right away, since it is not the air temperature we are talking about, but the grand celebration presented to the city by the European football officials. That day is to see the 2018 UEFA Champions League Final in Kyiv, the most popular sports tournament in Europe, which will: RE-OPEN UKRAINE FOR TOURISTS Six years ago Ukraine hosted the UEFA European Championship. In the run-up to the event, the country had been facing numerous problems. Foreign observers were constantly unhappy with the pace of the preparation for the competition. They particularly referred to the infrastructure: stadiums, airports, roads, hotels. Some advised the fans not to go to Ukraine, claiming that the country was full of swindlers, racists and other antisocial elements. Sol Campbell, a former England international footballer, was especially unrestrained in his speeches. He even said that people might come back from the Euro in a coffin. Fortunately, everything went more than well. The Swedes liked Trukhaniv Island, the Dutch declared their love for Kharkiv, the Danes — for Lviv, and the English were constantly hanging out in the pubs of Velyka Vasylkivska Street and... made a toy coffin for Sol Campbell. It was a huge step for Ukraine to be acknowledged as a tourist country. There are foreigners who first visited us during the Euro and have been coming back over and over again since then. The Champions League Final is sure to have a similar effect. ENHANCE LOCAL INFRASTRUCTURE When was the last time you were at the Livoberezhna metro station? If it was after the Eurovision, then you understand what a drastic change took place there. Earlier, the

96

place was rather gloomy, with shady persons walking around, small architecture forms everywhere, defective lamps and bad roads. Prior to the song contest, everything was quickly and thoroughly cleaned up, repaired and renovated. Today this is a nice area for walking with your kid or dog, going to the cinema, or driving around — the roads got much better. The Champions League Final is definitely a more exciting event than Eurovision. No singer from Portugal has an audience as large as that coming to cheer on Barcelona, Bayern or Manchester City. By the beginning of May, the city centre will look fantastic. The renovation works will probably cover Hydropark and Trukhaniv Island as well. After all, it will be hot, so the guests will gladly take a swim. PROMOTE THE POSITIVE IMAGE OF THE COUNTRY ON THE NATIONAL LEVEL Immigration from Ukraine is a process everybody has already got used to. Humans always long for something better. Representatives of different classes, ages and professions set off to Canada, the USA, Poland, the Czech Republic. One can understand them: while somewhere reusable interplanetary rockets are being launched, our society still watches outdated TV comedy shows and fights with neighbours over the path dividing the vegetable gardens. Such forums as the European Championship, Eurovision and the Champions League Final open our eyes and give us wings. When else can you meet José Mourinho at a supermarket near the circus, and Cristiano Ronaldo — at Shevchenko Park? The grass is not always greener on the other side. And our place is actually not that bad. We must do more good, be friends with the morals and enjoy the wonderful events happening in Ukraine. Just wait and you’ll see how proud we will be to live here.

MAKE CHILDREN RUSH TO FOOTBALL GROUNDS Until 1994, 90% of the US population had not known the rules of the European football. At that time, the country hosted the world championship for the first time. Nowadays the local women’s national team is the best on the planet, more and more men play in the most prominent European teams, and schools have football lessons. Isn’t that cool? In our country we witness the reverse process: the interest in the game is decreasing year by year. The success of Dynamo is a thing of the past, Andriy Shevchenko finished his career and our team rather disappoints than makes us happy. That has a negative impact on the youth. Back in the days, children spent all their free time kicking the ball on football grounds. Today they watch YouTube, play CS:GO and Dota 2 or find more adult and unhealthy hobbies. The Champions League Final can fix the situation. Hardly for those aged 14–16, but definitely for the first-graders. RAISE THE ISSUE OF PEACE IN THE EAST OF UKRAINE ONCE AGAIN In 2014, Ukraine was having very hard times. The East saw active military operations and the locals of the Centre, South and West did not know what to expect from tomorrow. It’s no wonder that we refused then to host the European Basketball Championship, and The National got scared and did not arrive, even though the concert was sold out. The Champions League Final in Kyiv indicates that we are not being compared with the Balkan countries of the early 1990s. There is hope that additional attention to our country will speed up the process of stopping the military actions in the East. Football is great, but peace is what we want more than anything.


H I S T O R Y

98


Не га ймо ч ас у ! НАЙЦІКАВІШІ ФАКТИ ПРО ГОДИННИКИ ТА ПЛИН ЧАСУ

С

кільки разів ми чули, що час — це найцінніше, що є у житті? І справді: все, що трапляється у повсякденні та навіть у наших мріях, — це цілковита заслуга часу, що невпинно тікає та наповнюється людськими печалями, радощами, вчинками та спробами встигнути зробити все, що душа бажає. Як казав Бенджамін Франклін: «Якщо хочеш мати дозвілля, не втрачай дарма час». Отже, не чекатимемо ані секунди й створимо яскраву мозаїку з цікавих фактів про час та годинники, щоб у читачів завжди були дозвілля та хороший настрій. Час може зупинитися, щоб нагадати про радісну для держави мить. Наприклад, зірки на прапорі Бразилії розташовані так само, як і в нічному небі Ріо-де-Жанейро 15 листопада 1889 року, коли було проголошено Бразильську республіку. Час оживає в сильних почуттях. Найдовший поцілунок у світі тривав 58 годин, 35 хвилин та 58 секунд. Цей пристрасний рекорд було встановлено двома закоханими в Таїланді у 2013 році. Час живе в джазовому ритмі. Славетний ірландський танцівник чечітки Майкл Флетлі, який створив всесвітньовідомі шоу Riverdance та Lord of the Dance, наприкінці дев’яностих спромігся відбити ногами 35 ударів за одну секунду. Це досягнення було зараховано до Книги рекордів Гіннеса. Час надихає футбольних вболівальників. День 26 травня 1999 року пам’ятають усі прихильники британського клубу «Манчестер Юнайтед». Тоді їхні улюбленці зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів із мюнхенською «Баварією» та програвали матч з рахунком 1:0. Проте за дві хвилини доданого до другого тайму часу манкуніанці зуміли забити два м’ячі та перемогли. За якихось дві хвилини світ перевернувся, переможені перетворилися на тріумфаторів, а глядачі стали свідками справжнього дива в сучасному футболі. Час може повернути назад. У Тихому океані по 180-му меридіану проходить так звана лінія зміни дат. Якщо перетнути її з заходу на схід, то можна опинитися у вчорашньому дні. А якщо рухатися у

зворотному напрямку, миттєво потрапляєш у майбутнє — в день завтрашній. Час може покепкувати з мандрівників. Територія Китаю розташована в п’яти різних часових поясах. Проте вся країна живе за єдиним пекінським часом. Так вирішив вождь Мао Цзедун у 1949 році. Через це в КНР можна подекуди побачити, як сонце заходить опівночі. А перетинаючи китайсько-афганський кордон, мандрівник має перевести годинник відразу на 3 години 30 хвилин. Як не дивно, час буває досить непостійним. Трапляється, що в хвилині налічується 61 секунда. Таке диво стається в певні роки 30 червня або 31 грудня, коли Міжнародна служба обертання Землі додає до часу «високосну» секунду. Цікаво, що в одному класичному, невисокосному році — 31 557 600 секунд. Трапляється, що час дуже залежить від грошей, і йдеться не про біржу. Всі мандрівники, навіть ті, хто ніколи не був у Лондоні, знають Єлизаветинську вежу Вестмінстерського палацу. Цю знамениту вежу з годинником зазвичай називають «Біг-Бен», хоча це горде ім’я офіційно носить лише найбільший з п’яти дзвонів вежі. Правильний хід п’ятитонного механізму підтримується за допомогою монети вагою в 1,5 грама. У ту мить, коли годинник починає відставати, на маятник кладуть старий англійський пенні, що прискорює рух маятника на 2,5 секунди на добу, і, таким чином, знову досягається часова гармонія. Час буває космічним. Якщо хтось із нас, а не лише Метт Деймон у кіно, колись полетить на Марс, наше життя буде складатися з марсіанських діб, а це — 24 години 39 хвилин та 35,244 секунди. Час може визначати жагу до незалежності. Так, в Непалі час на 15 хвилин відрізняється від часу в Індії. Для непальців це справа принципу та доказ їхньої свободи. Не лише у кожної людини, але й у кожного народу своє уявлення про час та власні з ним відносини. Наприклад, відомий вислів «п’ять єгипетських хвилин». Насправді це може означати вічність. До речі, саме в

Єгипті знайдено найдавніший сонячний годинник. Вчені датують його виникнення XV століттям до нашої ери. Час може боротися з надмірним вживанням алкоголю. Так у XVI столітті в чеському місті Трутнов на міських воротах був годинник, який сильним дзвоном сповіщав про закінчення часу відвідин місцевих пивних. Тих, хто продовжував випивати, штрафували та навіть могли віддати до суду та на цілий рік позбавити права пити пиво в рідному місті. Час має легкий італійський акцент. Перший наручний годинник був створений для королеви Неаполітанської в 1812 році. Майстром, який його зробив, був Абрахм-Луї Бреге, майбутній засновник відомої компанії Breguet, що славиться своїми точними швейцарськими годинниками. Час легко адаптується до стрімкого та вимогливого світу сучасної реклами. Зазвичай в рекламному ролику годинник показує 10:10 або 8:20. Саме в цей час стрілки не закривають логотип компанії. Час — безцінний, а ось годинник має свою ціну. Найдорожчий у світі годинник був куплений за 11 мільйонів доларів на знаменитому аукціоні Sotheby’s. Час може стати символом довгого кохання. Це неправда, що всі шлюби голлівудських зірок закінчуються швидко та нещасливо. Актори Пол Ньюман та Джоан Вудворд одружилися 1958-го та прожили разом 50 років, до самої смерті Пола Ньюмана. Відповідаючи на питання журналіста, в чому секрет їхнього сімейного щастя, Пол Ньюман іронічно посміхався та сказав: «Я не дуже люблю обговорювати свій шлюб. І, можливо, мої слова здадуться вам сентиментальними, але це чиста правда: в мене вдома є смачний стейк, чому ж я маю ходити кудись їсти гамбургери?» Кохання — це велике щастя, але, як казали древні: «Велика наука щасливого життя полягає в тому, щоб жити тільки в теперішньому часі». Тож не втрачайте життєлюбство та відчувайте по-справжньому кожну мить свого життя. Бо лише мистецтво — вічне, а життя — таке коротке, що обов’язково треба прожити його з радістю. 3/2018

99


H I S T O R Y

Do not waste time! THE MOST INTERESTING FACTS ABOUT TIME AND CLOCKS

How often have we heard that time is the most valuable thing in this world? Indeed, everything that happens in everyday life and even in our dreams is about time that keeps running no matter what, getting filled with human sorrows, joys, deeds and attempts to get everything we long for. As Benjamin Franklin said: «Employ your time well, if you mean to get leisure.» So, let’s not waste another second and create a colourful mosaic of interesting facts about time and clocks, for our readers to always have a good mood and enough time for leisure. Time can stop to remind of a joyful moment for the country. Thus, the stars on the Brazilian flag are placed in the same way as in the Rio de Janeiro night sky on November 15, 1889, when the Brazilian Republic was proclaimed. Time comes alive in strong feelings. The longest kiss in the world lasted 58 hours, 35 minutes and 58 seconds. This passionate record was set by two lovers in Thailand in 2013. Time moves in the rhythm of jazz. The glorious Irish-American dancer Michael Flatley, who created the world-famous Riverdance and Lord of the Dance shows, managed to do 35 taps per second in the late 1990s. This achievement was registered in the Guinness Book of Records. Time inspires football lovers. May 26, 1999 is remembered by all the Manchester United fans. On that day their favourites met in the Champions League final with Bayern Munich and were losing the match with the score 1:0. However, during the two minutes added to the second period, the Englishmen managed to score two goals and won. In just two minutes, the world turned upside down, the defeated turned into triumphants, and the spectators witnessed a real miracle in modern soccer. Time can turn back. In the Pacific Ocean, along the 180° line of longitude, the so-called International Date Line runs. If you cross it from west to east, you will find yourself in the previous day. And if you move in the opposite direction, you will instantly get to the future — right into tomorrow. Time can play tricks on travellers. The territory of China is located in five different time zones. However, the entire country lives by unified Beijing Standard Time. This was the decision the leader Mao Zedong made in 1949. Because of this, in China you can sometimes watch the sunset at midnight. And when crossing the AfghanistanChina border, the traveller must immediately set the clock 3 hours and 30 minutes back. Strangely enough, time can be quite volatile. It sometimes happens that there are 61 seconds in a minute. Such a miracle occurs in certain years on June 30 or December 31, when the International Earth Rotation and Reference Systems Service adds a «leap» second to the time. It is interesting to note that in one regular, not leap year, there are 31 557 600 seconds. It happens that time becomes very dependent on money, and it is not about the stock exchange. All travellers, even those who have never been to London, know the Elizabeth Tower of 100

Westminster Palace. This famous edifice with a clock is usually called Big Ben, although this proud name officially belongs only to the largest of the five bells in the tower. The accurate operation of the five-tone mechanism is ensured by a coin weighing 1.5 grams. When the clock starts to lag behind, an old English penny is put on the pendulum, which speeds up its movement by 2.5 seconds per day, and brings back the harmony of time. Time is cosmic. If one of us, not just Matt Damon in a movie, travels to Mars one day, our life will consist of Martian days, which is 24 hours 39 minutes and 35,244 seconds. Time can determine the thirst for independence. Thus, in Nepal, the local time differs from that in India by 15 minutes. For Nepalis, this is a matter of principle and proof of their love of freedom. Not just every person, but also each nation have their own idea of time and relationships with it. Take the famous saying «five Egyptian minutes», which actually means eternity. Incidentally, it is in Egypt that the ancient sun clock was found. Scientists date it from the 15th century BC. Time can fight excessive consumption of alcohol. In the 16th century in the Czech city of Trutnov there was a clock on the city gate, the loud bell ringing of which signalled the end of visits to local pubs. Those who went on drinking, were fined and could even be sent to court and be deprived of the right to drink beer in their hometown for the whole year. Time has a light Italian accent. The first wristwatch was created for the Queen of Naples in 1812. The master who made it was Abraham-Louis Breguet, the future founder of the famous Breguet company, famous for its precise Swiss watches. Time adapts easily to the fast and demanding world of modern advertising. Usually in the ad, the clock shows 10:10 or 8:20. It is at this time that the arrows do not hide the logo of the company. Time is priceless, but the watch does have a price. The most expensive watch in the world was bought for $ 11 million at the famous Sotheby’s Auction. Time can become a symbol of long lasting love. It’s not true that all the Hollywood marriages have fast and unhappy endings. Actors Paul Newman and Joanne Woodward married in 1958 and lived together for 50 years, until Paul Newman’s death. Answering a journalist’s question about the secret of their marital bliss, Newman smiled ironically and said: «I don’t like to discuss my marriage, but I will tell you something which may sound corny but which happens to be true. I have steak at home. Why should I go out for hamburger?» Love is great happiness, but as spoke ancient: «The great skill of living happily is to live in the present time.» So do not lose your love for life and feel every moment of it. Because it is art that’s eternal, but life is so short that we just have to live it with joy.


èÚ×ÐÍÉçÍ×ÕÉ ËÓ×Û×ÙäÞÊäÏÑÔÉÚÉÕÉ Основатель студии Дизайн - бюро Виктории Файнблат. Психолог по образованию и профессионал в мире дизайна. Это помогает понимать каждого заказчика и воплощать идею его дома в реальность. Всегда слежу за трендами, самым важным в интерьере считаю «человечность». Ведь дом – это место, в которое хочется возвращаться. А это важнее трендов. Я создаю дома, в которых бы жила сама, в которые бы хотела звать гостей, в которых хочется растить детей и просыпаться по утрам. Интерьер определяется не такими простыми физическими величинами, как высота и ширина. Интерьер – это ваша философия. Он рассказывает людям о вас.


Моб.: +38 050 331 91 53 +38 096 737 89 33 +38 067 313 65 79

www.buro-faynblat.com e-mail: viktoriya@faynblat.com.ua assistant@faynblat.com.ua


Художник: Ірина Андрусенко

Т Е С Т

104


Оголені та веселі: н а йц ік а віше з ж и т т я та іс т орії «Оск а ра» Тест для всіх, хто любить чи готовий полюбити славетні голлівудські пагорби.

Naked and Funny: highl igh t s of t he Osc a r his t ory This quiz is for anyone who already loves the glorious Hollywood hills or is ready to fall in love with them.

ЯК КАЗАЛА ВОЛОДАРКА ЦЬОГО ЗОЛОТОГО ЛИЦАРЯ, ЧУДОВА АКТРИСА БЕТТІ ДЕВІС: «ЗАВЖДИ НАМАГАЙТЕСЯ ЗРОБИТИ НЕМОЖЛИВЕ, ЩОБ ПОЛІПШИТИ ТЕ, ЧИМ ЗАЙМАЄТЕСЯ». ВІДПОВІДАЙТЕ НА ПИТАННЯ ТЕСТУ ТА СТАНЕТЕ СПРАВЖНІМИ ЗНАВЦЯМИ ІСТОРІЇ ТА СЬОГОДЕННЯ «ОСКАРА». AS ONE OF THE GOLDEN STATUETTE OWNERS, THE WONDERFUL ACTRESS BETTE DAVIS SAID: «ATTEMPT THE IMPOSSIBLE IN ORDER TO IMPROVE YOUR WORK.» ANSWER THE QUESTIONS AND BECOME A TRUE EXPERT IN THE OSCAR’S PAST AND PRESENT. 1. На честь якої актриси, що отримала «Оскар», названо

безалкогольний коктейль? А. Меріл Стріп. Б. Діна Дурбін. В. Ширлі Темпл. 2. У 1974-му ведучим урочистої оскарівської церемонії був знаменитий актор Дейвід Нівен. У ті часи телевізійна трансляція відбувалася у прямому ефірі. І тільки-но Дейвід вирішив оголосити чергових номінантів на золотого голлівудського лицаря, як несподівано на сцені з’явився оголений чоловік. Відчайдух пробіг сценою і зник у декораціях. І поки режисер телетрансляції боровся з нападом серцевої аритмії від побаченого, що зробив Дейвід Нівен? А. Сам роздягнувся і пішов зі сцени гордим нудистом. Б. Іронічно виголосив: «Смішно: щоб отримати свою порцію любові й слави, людині довелося роздягнутися і оголити всі свої недоліки!» В. Зробив вигляд, що нічого не трапилося. 3. «Велика оскарівська п’ятірка» — це… А. Ресторан у Лос-Анджелесі, який відкрили Гаррісон Форд та Джордж Лукас. Б. Фільми, яким пощастило

1. After which Oscar-winning actress a non-alcoholic cocktail was named? A. Meryl Streep. B. Deanna Durbin. C. Shirley Temple. 2. In 1974 the famous actor David Niven was the host of the Academy Awards ceremony. In those days the event was a live broadcast. So just as David was about to announce the next nominees for the gold knight of Hollywood, a naked man jumped onto the stage, ran it across and disappeared behind the scenery. As the broadcasting director was trying not to have a cardiac arrest, what did David Niven do? A. Himself got undressed and left the stage as a proud nudist. B. Ironically said: «Isn’t it fascinating to think that probably the only laugh that man will ever get in his life is by stripping off and showing his shortcomings?» C. Acted as if nothing had happened. 3. The Oscar«Big Five» is... A. Restaurant in Los Angeles owned by Harrison Ford and George Lucas.

отримати «Оскар» в п’яти основних категоріях: кращий фільм року, кращий сценарій, краща режисура та кращі виконавці головних ролей. В. Ювелірні магазини, що найчастіше надають актрисам прикраси для червоної доріжки. 4. Завершіть анекдот. У кают-компанію судна «Титанік» приходить капітан та звертається до безтурботних пасажирів: «Друзі, у мене дві новини: погана і хороша. Погана: ми зіткнулися з айсбергом. А хороша…» А. Ми отримали 11 «Оскарів». Б. Врятуються всі, чиї онуки любитимуть «Щелепи» Стівена Спілберга. В. У нас достатньо віскі, щоб забути про погану новину. 5. Під час нагородження Волта Діснея за мультиплікаційний фільм «Білосніжка та сім гномів» Американська кіноакадемія вручила знаменитому аніматору: А. «Оскар» та величезного шоколадного Міккі Мауса. Б. «Оскар» та стос банкнот номіналом у сто доларів, на яких, замість Бенджаміна Франкліна, була зображена Білосніжка. В. Один великий «Оскар» і сім маленьких статуеток — за кількістю гномів.

B. Achievement by a film that received Oscars in five major categories: Best Picture, Best Screenplay, Best Director, Best Actor and Best Actress. C. Jewellery stores that most often provide actresses with jewellery for the red carpet. 4. Finish the joke. The Captain enters the main cabin of the Titanic and addresses the joyful passengers: «Dear friends, I have some good and some bad news for you. The bad: we’ve hit an iceberg. And the good: …» A. We’ll get 11 Oscars. B. Only those will be saved whose grandkids are going to like Jaws by Steven Spielberg. C. We have enough whiskey to wash away this trouble. 5. When receiving his Academy Award for Snow White and the Seven Dwarfs, Walt Disney was presented by the Academy with: A. The Oscar and a huge chocolate Mickey Mouse. B. The Oscar and a stack of USD 100 bills with Snow White instead of Benjamin Franklin. C. One regular Oscar and seven small statuettes — one for each of the dwarfs. 3/2018

105


T E S T

А. «Повірте: у нас найкращі наміри. Ми плануємо завзято працювати, а не байдикувати». Б. «Допоможіть хто чим може, бо Голлівуд створили емігранти та їм потрібні ваші розуміння і підтримка». В. Заплатіть 100 доларів сьогодні — отримайте 300 завтра!» 7. 1 927 року Американська кіноакадемія зробила велику пожертву А. Фонду, що виступав за рівні права жінок і чоловіків. Б. На фільмування картини Чарльза Чапліна. В. Фонду захисту річки Міссісіпі. 8. Один із засновників Американської кіноакадемії, голлівудський кіномагнат Луїс Б. Майєр любив повторювати: А. «Хапай своє та швидко тікай». Б. «Актори — це домашні тварини». В. «Будь розумним, але нікому це не показуй». 9. У родині голлівудської зірки 30-х років Норми Ширер найбільше в історії «Оскарів» — 16. Чотирнадцять з них отримано: А. Самою актрисою. Б. Братом Норми, славетним звукорежисером Дугласом Ширером. В. Племінником Норми Стівеном, який працював художником на студії Волта Діснея.

6. How did the Hollywood star Douglas Fairbanks persuade his colleagues in 1927 to join the newly-established Academy of Motion Pictures Arts and Sciences and pay membership fees of USD 100? A. «Trust me: we have the best intentions. We plan to work hard, not twiddle around.» B. «Please help with whatever you can, because Hollywood was created by immigrants and they need your understanding and support.» C. «Pay USD 100 today and get USD 300 tomorrow!» 7. In 1927 AMPAS made a big donation A. To a women’s rights foundation. B. To finance a Charlie Chaplin’s movie. C. To the Mississippi River protection foundation. 8. One of the AMPAS founders, the Hollywood tycoon Louis B. Mayer liked to say: A. «Grab what is yours and run away fast.» B. «Actors are like pets.» C. «Be smart, but never show it.» 9. The family of the 1930s Hollywood star Norma Shearer has 16 Oscars — the largest number of these statuettes in the history of the Academy Awards. Fourteen of them were received by: A. The actress herself. B. Norma’s brother, the renowned sound designer Douglas Shearer. C. Norma’s nephew, Stephen, who worked as a painter at Walt Disney Studios.

1. – В (Ширлі Темпл отримала нагороду 1934 року у віці 5 років); 2. – Б; 3. – Б; 4. – А; 5. – В; 6. – А; 7.– В; 8. – В; 9. – Б; 10.– А; 11. – Б; 12. – А; 13. – Б; 14. – В; 15. – А. 106

10. Словами «Я любила Спенсера Трейсі» починається автобіографія оскароносної актриси: А. Кетрін Хепберн. Б. Одрі Хепбен. В. Кейт Вінслет.

10. The words «I loved Spencer Tracy» open the autobiography of this Oscar-winning actress: A. Katharine Hepburn. B. Audrey Hepburn. C. Kate Winslet.

11. Хто був ведучим оскарівської церемонії 18 разів, найбільше за всю історію кінопремії? А. Вупі Голдберг. Б. Боб Хоуп. В. Біллі Крістал.

11. Who was the Oscar Ceremony host 18 times, more than anybody in the history of the Academy Awards? A. Whoopi Goldberg. B. Bob Hope. C. Billy Crystal.

12. У кого з зірок на червоній доріжці була біла сукня-лебідь? А. Бйорк. Б. Мадонна. В. Опра Вінфрі. 13. Найбільше номінацій на премію «Оскар» за всю історію нагороди — 21 — має: А. Собака Лессі. Б. Меріл Стріп. В. Том Хенкс. 14. Найчастіше переможці говорять, отримавши «Оскар»:

12. Which star appeared on the red carpet in a white swan dress? A. Björk. B. Madonna. C. Oprah Winfrey. 13. The record number of the Academy Awards nominations in history — 21 — belongs to: A. Lassie, the dog. B. Meryl Streep. C. Tom Hanks.

А. «Я присвячую свою перемогу народам України та Венесуели». Б. «Ця статуетка стане улюбленою іграшкою мого собаки». В. «Дякую за цю перемогу Богові, батькам та продюсерам».

14. When they receive their Oscars, most often winners say: A. «I dedicate this to the peoples of Ukraine and Venezuela.» B. «This statuette will become my dog’s favourite toy.» C. «I’d like to thank God, parents and producers for this award.»

15. Зірка Голлівуда Джулі Ендрюс, яка отримала премію «Оскар» за головну роль у фільмі «Мері Поппінс», одного чудового дня втомилася від образу ідеальної леді та наклеїла на бампер свого авто картинку з написом: А. Мері Поппінс — наркоманка. Б. Я ще знялася в «Звуках музики»! В. Віддам свій «Оскар» у хороші руки!

15. Hollywood star Julie Andrews, who had won the Oscar for her lead role in Mary Poppins, one fine day got tired of the perfect lady image and sported a bumper sticker that read: A. Mary Poppins is a junkie. B. I also starred in The Sound of Music! C. I’ll give my Oscar into good hands!

1. – С (Shirley Temple. She received the award in 1934 at the age of 5); 2. – B, 3. – B; 4. – А; 5. – C; 6. – А; 7. – C; 8. – C; 9. – B; 10. – А; 11. – B; 12. – А; 13. – B; 14. – C; 15. – А.

6. Я кими словами зірка Голлівуда Дуглас Фербенкс умовляв колег вступити до новоствореної 1927 року Кіноакадемії та сплатити членські внески у розмірі 100 доларів?


108


3/2018

109


I N T E R V I E W

Чоловічі розмови З 1 БЕРЕЗНЯ У ВСІХ ПРИХИЛЬНИКІВ «КВАРТЕТУ І» З’ЯВИТЬСЯ МОЖЛИВІСТЬ ВЧЕРГОВЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО ЩО ЩЕ ГОВОРЯТЬ ЛЕОНІД БАРАЦ, РОСТИСЛАВ ХАЇТ, ОЛЕКСАНДР ДЕМИДОВ ТА КАМІЛЬ ЛАРІН У ПРОДОВЖЕННІ КАРТИНИ «ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ ЧОЛОВІКИ-3», А ПОКИ PANORAMA З’ЯСОВУВАЛА, ПРО ЩО ВОНИ СПІВАЮТЬ, МОВЧАТЬ ТА МРІЮТЬ.

ДІЇ КАРТИНИ РОЗГОРТАЮТЬСЯ В ПІТЕРІ. ЯКЩО В ПІТЕРІ ПИТИ, ЯК СТВЕРДЖУЄ СЕРГІЙ ШНУРОВ, ТО В ОДЕСІ… … пити ще більше. (Сміється.) Особливо влітку. Особливо вино. Особливо на морі. А ще ходити містом, лежати біля моря, бути у батьків, проводити час з родиною, з дівчиною, з друзями, зустрічати гостей і намагатися від них відкараскатись.

ЛЕОНІД БАРАЦ: У приємному товаристві, в принципі, ніколи не втомлюєшся говорити, і весь час є що сказати 110

У ПЕРШІЙ КАРТИНІ ГЕРОЇ БАГАТО ЧАСУ ПРОВЕЛИ В ЗАТОРАХ. ЧИМ ЗАЗВИЧАЙ ВИ ЗАЙМАЄТЕСЬ, КОЛИ ПОТРАПЛЯЄТЕ В КОРКИ? Телефоную, а коли з усіма

поговорю, слухаю «Эхо Москвы» чи «Серебряный дождь», лекції Бикова в телефоні чи просто музику.

ЯКУ ПІСНЮ ЗАЗВИЧАЙ СПІВАЄТЕ В КАРАОКЕ? Щось з «Океану Ельзи». Наприклад, «Зелені очі».

РОЗКАЖІТЬ ПРО СЕБЕ ЩОСЬ ТАКЕ, ЧОГО МИ НЕ ЗНАЄМО І ЩО НАС ЗДИВУЄ. З похмілля у мене зазвичай сентиментально-сумний настрій. Тобто геть кепсько, і мені починають подобатися шансон та ліричні радянські погані пісні. Починаю думати: «Е-ех, от як же людина влучно підмітила!»

ВЕЧЕРЯ З МОНІКОЮ БЕЛЛУЧЧІ ЧИ РИБОЛОВЛЯ З ДЕ НІРО? Вечеря з Беллуччі. Якщо потрібно пояснювати «чому», то не потрібно пояснювати.

ВАШ УЛЮБЛЕНИЙ ЖАНР СНОВИДІНЬ. Вони пов’язані з домом, в якому я виріс, і нагадують хороше радянське кіно — «Я простую Москвою», «Стережись автомобіля», «Летять журавлі». Зрозуміло, що воно не про реальне життя, проте добре і світле, таке, в яке хочеться вірити, хоча зараз уже розумієш, що навряд чи в це можна вірити, але хотілося б.

ЩО ВИ ЩЕ НЕ ВСТИГЛИ ЗРОБИТИ? Я роблю, та не певен, що до кінця життя встигну набалакатися з батьками, назустрічатися з друзями, накохати дівчину, наспілкуватися з дітьми. Хочу знятися в чужому, не своєму доброму кіно. Побудувати дім і народити сина. ЩО В ЖИТТІ НАЙВАЖЛИВІШЕ, А ЩО — НАЙМЕНШ? Важливо залишитися собою і зробити те, що ти собі намітив; те, що ти хочеш і можеш зробити, бо це в тобі закладено. .

Фото: компанія СТВ

ПРО ЩО НЕ ВТОМИЛИСЯ ГОВОРИТИ ЧОЛОВІКИ Й БУДУТЬ ГОВОРИТИ ЗНОВ? У приємному товаристві, в принципі, ніколи не втомлюєшся говорити, і весь час є що сказати. Як і раніше, це будуть розмови в приємному товаристві.


ПРО ЩО НЕ ВТОМИЛИСЯ ГОВОРИТИ ЧОЛОВІКИ Й БУДУТЬ ГОВОРИТИ ЗНОВ? Про жінок, родину, футбол, гроші, щастя. У ПЕРШІЙ КАРТИНІ ГЕРОЇ БАГАТО ЧАСУ ПРОВЕЛИ В ЗАТОРАХ. ЧИМ ЗАЗВИЧАЙ ВИ ЗАЙМАЄТЕСЬ, КОЛИ ПОТРАПЛЯЄТЕ В КОРКИ? Я практично не потрапляю в корки, бо живу поруч з театром, тож ходжу пішки. А коли потрапляю, то читаю газету «Спорт-Експресс». РОЗКАЖІТЬ ПРО СЕБЕ ЩОСЬ ТАКЕ, ЧОГО МИ НЕ ЗНАЄМО І ЩО НАС ЗДИВУЄ.

У мене є годинник з каучуковим ремінцем. Коли я ввечері його знімаю, то від ремінця лишається неприємний запах.

Я дуже люблю де Ніро, але я не вмію рибалити. Мене це геть не захоплює. Не можу сказати, що захопило б більше навіть у товаристві Беллуччі.

ЯКУ ПІСНЮ ЗАЗВИЧАЙ СПІВАЄТЕ В КАРАОКЕ? Щось з репертуару «Океану Ельзи».

ЩО ВИ ЩЕ НЕ ВСТИГЛИ ЗРОБИТИ? Відвідати матч чемпіонату світу з футболу.

ВАШ УЛЮБЛЕНИЙ ЖАНР СНОВИДІНЬ. У мене немає улюбленого жанру. Мені нічого не сниться. Я людина без фантазії.

ЩО В ЖИТТІ НАЙВАЖЛИВІШЕ, А ЩО — НАЙМЕНШ? Важливо зуміти поєднати власний психологічний комфорт із комфортом близьких. Перемога збірної Росії на чемпіонаті світу по керлінгу для мене абсолютно неважлива.

ВЕЧЕРЯ З МОНІКОЮ БЕЛЛУЧЧІ ЧИ РИБОЛОВЛЯ З ДЕ НІРО?

РОСТИСЛАВ ХАЇТ: Важливо зуміти поєднати власний психологічний комфорт із комфортом близьких. 3/2018

111


I N T E R V I E W

ПРО ЩО НЕ ВТОМИЛИСЯ ГОВОРИТИ ЧОЛОВІКИ Й БУДУТЬ ГОВОРИТИ ЗНОВ? Ми 30 років знайомі й ось уже 30 років як не втомлюємося говорити про жінок. Трохи рідше — про спорт і політику, відносини батьків і дітей. ДІЇ КАРТИНИ РОЗГОРТАЮТЬСЯ В ПІТЕРІ. ЯКЩО В ПІТЕРІ ПИТИ, ЯК СТВЕРДЖУЄ СЕРГІЙ ШНУРОВ, ТО В КИЄВІ… …грати спектаклі. І, звичайно, теж пити, смачно їсти, кататися по Дніпру. У ПЕРШІЙ КАРТИНІ ГЕРОЇ БАГАТО ЧАСУ ПРОВЕЛИ В ЗАТОРАХ. ЧИМ

ОЛЕКСАНДР ДЕМИДОВ: 30 років як не втомлюємося говорити про жінок 112

ЗАЗВИЧАЙ ВИ ЗАЙМАЄТЕСЬ, КОЛИ ПОТРАПЛЯЄТЕ В КОРКИ? Типова московська історія: три години їхати в корках до театру і ще годину потім кружляти навколо, щоб припаркуватися. Аби в них не опинятися, я ходжу пішки, щоб сердечко розмотати й скинути зайву вагу, або користуюся метро. А на машині їжджу тільки на дачу. РОЗКАЖІТЬ ПРО СЕБЕ ЩОСЬ ТАКЕ, ЧОГО МИ НЕ ЗНАЄМО І ЩО НАС ЗДИВУЄ. Минулого року, за версією Ради письменників, я став Поетом року. Я 20 років пишу вірші, записав три альбоми, іноді

виступаю з творчими вечорами, а іноді — зі своєю групою «Демідовбенд». ВАШ УЛЮБЛЕНИЙ ЖАНР СНОВИДІНЬ. Іноді мені сняться бойовики, іноді романтичні сни, а іноді — пророчі. Віщих снів боюсь. ЯКУ ПІСНЮ ЗАЗВИЧАЙ СПІВАЄТЕ В КАРАОКЕ? У мене багато своїх, які я співаю. Люблю пісні років війни, Висоцького. ВЕЧЕРЯ З МОНІКОЮ БЕЛЛУЧЧІ ЧИ РИБОЛОВЛЯ З ДЕ НІРО? Беллуччі, звичайно, гарна жінка,

але мені було б цікавіше порибалити з великим артистом. ЩО ВИ ЩЕ НЕ ВСТИГЛИ ЗРОБИТИ? Сказати щось дуже важливе своєму батькові, який помер. І цього вже ніколи не встигну... Але сподіваюся, що ще встигну продовжувати своє потомство. Поїздити по Європі зі своєю коханою дружиною. Піти на концерт улюбленої зірки. І зіграти комбата в якомусь фільмі про війну. ЩО В ЖИТТІ НАЙВАЖЛИВІШЕ, А ЩО — НАЙМЕНШ? Найбільш важливе — здоров’я близьких і близькі. Найменш — все інше.


ПРО ЩО НЕ ВТОМИЛИСЯ ГОВОРИТИ ЧОЛОВІКИ Й БУДУТЬ ГОВОРИТИ ЗНОВ? Тут головне, що вони не втомилися в принципі. А говорити будуть про те, про що належить говорити в їхньому віці: здоров’я, взаємини з батьками, дружбу, щастя, з філософією і гумором. ДІЇ КАРТИНИ РОЗГОРТАЮТЬСЯ В ПІТЕРІ. ЯКЩО В ПІТЕРІ ПИТИ, ЯК СТВЕРДЖУЄ СЕРГІЙ ШНУРОВ, ТО В УЛЮБЛЕНОМУ МІСТІ… Моє улюблене місто — Сталінград, я в ньому народився. Якщо враження від цього міста присутні, то, звичайно ж, теж пити. Ті, хто

КАМІЛЬ ЛАРІН: З парашутом не хочу стрибати, а раніше мріяв

не п’є, — дивляться пам’ятки та людей. Хоча, я впевнений, ніякі пам’ятки не замінять живого людського спілкування. У ПЕРШІЙ КАРТИНІ ГЕРОЇ БАГАТО ЧАСУ ПРОВЕЛИ В ЗАТОРАХ. ЧИМ ЗАЗВИЧАЙ ВИ ЗАЙМАЄТЕСЬ, КОЛИ ПОТРАПЛЯЄТЕ В КОРКИ? Записую ролики в Інстаграм, з кимось листуюся. Телефоную своїм друзям і дружині. Корки іноді бувають корисними, бо встигаєш доробити справи, до яких ніяк не доходили руки. РОЗКАЖІТЬ ПРО СЕБЕ ЩОСЬ ТАКЕ, ЧОГО МИ НЕ ЗНАЄМО І ЩО НАС ЗДИВУЄ. Три роки й сім місяців я не вживаю спиртного і намагаюся отримувати задоволення від життя без алкоголю. Хтось скаже, що це нудно, але я, мабуть, не погоджуся. Я сам до цього прийшов. Мені було добре і тоді, коли я випивав, і зараз, коли не випиваю. Тому що, наприклад, у мене з’явилося 1 січня. З іншого боку, коли ти випиваєш і говориш дурниці, люди не звертають уваги — з п’яного попит маленький. А коли говориш дурниці в тверезому стані, всі думають, що ти дурень.

Не люблю уві сні кудись тікати, коли за мною женуться, — це говорить про психологічний стан. Сни треба вміти правильно розшифровувати, тоді вони можуть навіть стати в пригоді. А взагалі у мене навіть була така теорія: людина не вмирає, а засинає, і їй сниться ретроспектива життя, а коли прокидається, то перероджується в іншу людину. ЯКУ ПІСНЮ ЗАЗВИЧАЙ СПІВАЄТЕ В КАРАОКЕ? Народні або військові пісні, які добре знаю. Лепса точно не співаю — соромлюся. (Сміється.) Я не беру стільки октав. ВЕЧЕРЯ З МОНІКОЮ БЕЛЛУЧЧІ ЧИ РИБОЛОВЛЯ З ДЕ НІРО? Риболовля з Де Ніро. Тому що риболовля з Де Ніро може

перерости, наприклад, у вечерю. А ось вечеря з Беллуччі — ні в що не переросте. Поїв, облизався і пішов далі. ЩО ВИ ЩЕ НЕ ВСТИГЛИ ЗРОБИТИ? З парашутом точно не хочу стрибати, навіть з тарзанки не хочу, а раніше хотів. Хочу видати пісенний альбом, у фільмах позніматися, допомогти дітям стати на ноги, і ще хочу острів... (Посміхається.) ЩО В ЖИТТІ НАЙВАЖЛИВІШЕ, А ЩО — НАЙМЕНШ? Найважливіше — цінувати близьких. Любити те, що робиш, і залишатися людиною, а не якимось покидьком без обличчя. Найменш важливі — суперечки, сварки, весь той дріб’язок, що виникає в житті.

ВАШ УЛЮБЛЕНИЙ ЖАНР СНОВИДІНЬ. 3/2018

113


I N T E R V I E W

Guy Talk AS OF MARCH 1 ALL THE KVARTET I FANS WILL GET A CHANCE TO HEAR ONCE AGAIN WHAT LEONID BARATZ, ROSTISLAV CHAIT, ALEXANDER DEMIDOV AND KAMIL LARIN HAVE TO DISCUSS FROM THE NEW FILM «WHAT MEN TALK ABOUT-3». MEANWHILE PANORAMA FOUND OUT WHAT THEY SING, DREAM AND KEEP SILENCE ABOUT. WHAT ARE THE TOPICS MEN HAVEN’T GOT TIRED OF AND WILL DISCUSS AGAIN? In a good company, you basically never get tired of talking and always have something to say. As before, these will be talks in a good company. THE STORY IS SET IN ST. PETERSBURG. IF ST. PETERSBURG IS GOOD FOR DRINKING (AS STATED BY THE «LENINDGRAD» FRONTMAN SERGEY SHNUROV), THEN ODESSA IS GOOD FOR... ...drinking even more! (Chuckles.) Especially in summer. Especially wine. Especially by the sea. And also for walking around the city, basking on the beach, being with the parents, spending time with the family, girlfriend, friends, welcoming guests and then trying to get rid of them.

LEONID BARATZ: In a good company, you never get tired of talking and always have something to say. 114

IN THE FIRST FILM THE MAIN CHARACTERS SPENT A LOT OF TIME IN TRAFFIC. WHAT DO YOU USUALLY DO WHEN YOU HAPPEN TO BE STUCK IN A TRAFFIC JAM?

I talk on the phone, and after I’ve spoken to everyone, I listen to the radio — Echo of Moscow or Silver Rain Radio; Dmitry Bykov’s lectures or just music.

WHAT DO YOU USUALLY SING IN KARAOKE? Something from Okean Elzy. For example, Zeleni Ochi (Green Eyes).

TELL US SOMETHING ABOUT YOURSELF THAT WE DON’T KNOW AND WILL BE SURPRISED TO FIND OUT. When I’m hungover, I ususally get very sentimental. It gets so bad, that I start to like really bad Russian and Soviet pop songs, thinking «Wow, what a deep observant person wrote this!»

DINNER WITH MONICA BELLUCCI OR FISHING WITH DE NIRO? Dinner with Bellucci. No need to explain, I guess.

YOUR FAVOURITE GENRE OF NIGHT DREAMS. They are connected with the house I grew up in and remind of good Soviet films — «Walking the Streets of Moscow», «Beware of the Car», «The Cranes Are Flying». Of course, they are not about real life, but they are so kind and warm, that you want to believe in them, even though you understand you should not.

WHAT HAVE YOU NOT HAD ENOUGH TIME FOR / HAVEN’T MANAGED TO DO YET? Well, I’m doing it, but I am not sure, I will ever have enough of talking with my parents, meetings with my friends, loving my girlfreind, chatting with my kids. I want to play in someone else’s, not my own good film. To build a house and have a son. WHAT IS THE MOST IMPORTANT IN LIFE, AND WHAT’S — THE LEAST? It’s important to be yourself and to do what you have planned — what you want and can do, what’s inherent in you.


WHAT ARE THE TOPICS MEN HAVEN’T GOT TIRED OF AND WILL DISCUSS AGAIN? Women, motherland, footbal, money, happiness.

AND WILL BE SURPRISED TO FIND OUT. I have a watch with a rubber strap. When I take it off at night, it leaves an unpleasant smell.

IN THE FIRST FILM THE MAIN CHARACTERS SPENT A LOT OF TIME IN TRAFFIC. WHAT DO YOU USUALLY DO WHEN YOU HAPPEN TO BE STUCK IN A TRAFFIC JAM? It’s very seldom that I happen to be in a traffic jam, since I live near the theater, so I walk there. But if I do, I read Sport Express newspaper.

WHAT DO YOU USUALLY SING IN KARAOKE? Something from Okean Elzy.

TELL US SOMETHING ABOUT YOURSELF THAT WE DON’T KNOW

DINNER WITH MONICA BELLUCCI OR FISHING WITH DE NIRO?

YOUR FAVOURITE GENRE OF NIGHT DREAMS. I don’t have a favourite genre. I have no night dreams. I am a person without fantasy.

I like De Niro very much, but I don’t know how to fish, this doesn’t interest me at all. I can’t even say it would start interest me more with Bellucci as a companion. WHAT HAVE YOU NOT HAD ENOUGH TIME FOR / HAVEN’T MANAGED TO DO? Attend FIFA World Cup. WHAT IS THE MOST IMPORTANT IN LIFE, AND WHAT’S — THE LEAST? It’s important to manage to combine your own psychological comfort with that of you loved ones. Victory of the Russian team at the World Curling Championships is absolutely unimportant for me.

ROSTISLAV CHAIT: It’s important to manage to combine your own psycho­ logical comfort with that of you loved ones. 3/2018

115


I N T E R V I E W

WHAT ARE THE TOPICS MEN HAVEN’T GOT TIRED OF AND WILL DISCUSS AGAIN? We have known each other for 30 years, and have never had enough of talking about women. A bit more seldom –– about sports, politics, relationships, parents and children. THE STORY IS SET IN ST. PETERSBURG. IF ST. PETERSBURG IS GOOD FOR DRINKING (AS STATED BY THE «LENINDGRAD» FRONTMAN SERGEY SHNUROV), THEN KYIV IS GOOD FOR... ... playing in the theatre. And of course, also –– drinking, eating good food, sailing on the Dnieper.

ALEXANDER DEMIDOV: We’ve been talking about women for 30 years now. 116

IN THE FIRST FILM THE MAIN CHARACTERS SPENT A LOT OF TIME IN traffic. What do you usually do when you happen to be stuck in a traffic jam? A typical Moscow story: three hours in traffic to get to the theatre, and then one more hour to find a parking spot. In order not avoid this, I walk to train the heart and lose some weight, or go by metro. And the car is only for going to the summer cabin. TELL US SOMETHING ABOUT YOURSELF THAT WE DON’T KNOW AND WILL BE SURPRISED TO FIND OUT. Last year, I got a Poet of the Year award from the Writers Council. I have been writing poetry for 20 years, released three

albums, and sometimes perform — alone or with my band Demidovband. YOUR FAVOURITE GENRE OF NIGHT DREAMS. Sometimes I see action films in my dreams, sometimes — romance, and sometimes my dreams are prophetic. The latter scare me. WHAT DO YOU USUALLY SING IN KARAOKE? I often sing my own songs. I also like Vysotsky, songs of wartime. DINNER WITH MONICA BELLUCCI OR FISHING WITH DE NIRO? Bellucci is, of course, a beautiful woman, but I would be more interested in fishing

with the great actor. WHAT HAVE YOU NOT HAD ENOUGH TIME FOR / HAVEN’T MANAGED TO DO YET? I haven’t said something very important to my dad who died. And will never be able to do it anymore... But I hope, I will have enough time to have more children. To drive around Europe with my beloved wife. To go to a concert of my favorite singer. And to play a battalion commander in some war movie. WHAT IS THE MOST IMPORTANT IN LIFE, AND WHAT’S — THE LEAST? The most important are your loved ones and their good health. All the rest is not so important.


WHAT ARE THE TOPICS MEN HAVEN’T GOT TIRED OF AND WILL DISCUSS AGAIN? The main thing is that they haven’t got tired in general. And they will talk about what men of their age usualy talk about: health, relationships with parents, friendship, happiness — with humour and philosophy.

was born in it. If the city impresses you, then it’s naturally also good for drinking. Those who don’t drink, watch monuments and people. Although I’m sure that no monuments can replace live communication.

THE STORY IS SET IN ST. PETERSBURG. IF ST. PETERSBURG IS GOOD FOR DRINKING (AS STATED BY THE «LENINDGRAD» FRONTMAN SERGEY SHNUROV), THEN YOUR FAVOURITE CITY IS GOOD FOR... My favourite city is Stalingrad, I

IN THE FIRST FILM THE MAIN CHARACTERS SPENT A LOT OF TIME IN TRAFFIC. WHAT DO YOU USUALLY DO WHEN YOU HAPPEN TO BE STUCK IN A TRAFFIC JAM? I post videos on Instagram, chat with someone, call my friends and wife. Traffic jams are sometimes useful, since there appears time for things you didn’t manage to do earlier.

KAMIL LARIN: I don’t want to skydive, although it used to be my dream.

TELL US SOMETHING ABOUT YOURSELF THAT WE DON’T KNOW AND WILL BE SURPRISED TO FIND OUT. I have not been consuming alcohol for three years and seven months now, and am trying to enjoy life without it. Some might say it’s boring, but I will probably not agree. This was a decision I made myself. I felt good both when I was drinking, and now that I don’t. For example, now I have the first of January. On the other hand, when you drink and say stupid things, people don’t pay attention to you — no one takes a drunk guy seriously. But when you are sober and talk nonsense, everybody thinks you are a fool.

YOUR FAVOURITE GENRE OF NIGHT DREAMS. I hate those dreams when I’m running away and someone is chasing me — this reflects the psychological condition. If one can decipher dreams, they can be of use. I even had a theory: a man doesn’t die, he falls asleep and sees a retrospective of his life in his dreams, and when he wakes up, he reincarnates into another person. WHAT DO YOU USUALLY SING IN KARAOKE? Folksongs or wartime songs that I know well. I definitely don’t sing Leps — that’s too embarrassing (Laughs.) My voice diapason is not that huge. DINNER WITH MONICA BELLUCCI OR FISHING WITH DE NIRO?

Fishing with De Niro. Because fishing with De Niro might end up with a dinner. And dinner with Bellucci will not end up with anything. Had your meal, stopped drooling, went your way. WHAT HAVE YOU NOT HAD ENOUGH TIME FOR / HAVEN’T MANAGED TO DO YET? I definitely don’t want to skydive, not even bungee jump, though I used to want to. I want to release a song album, do a movie, bring up my kids, have an island… (Smiles.) WHAT IS THE MOST IMPORTANT IN LIFE, AND WHAT’S — THE LEAST? The most important is to cherish your loved ones. To love what you do and always remain a human being, not some scoundrel without a face. The least important are quarrels, fights, all that trash that happens in life.

3/2018

117


Ravon —

нова я зве з д а н а а вт омоби льном небос во д е Ук ра ины «УЗБЕКСКИЙ БРЕНД RAVON СТАБИЛЬНО ВХОДИТ В ТОП-10 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В УКРАИНЕ». «НЕБЫВАЛЫЙ УСПЕХ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ ДЕМОНСТРИРУЕТ УЗБЕКСКИЙ БРЕНД RAVON». «УЗБЕКСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ БРЕНД RAVON ЗАНЯЛ 8 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В УКРАИНЕ В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА». предприятия АО «ДжиЭм Узбекистан» и выпуска в 2013 году седана Daewoo Gentra, созданного на базе Chevrolet Lacetti. А годом рождения бренда Ravon стал 2015– й — именно тогда на заводе General Motors Узбекистан появились модели Chevrolet Spark, Daewoo Gentra и Chevrolet Matiz. В октябре этого же года состоялась официальная презентация бренда Ravon, в рамках которой широкая публика смогла познакомиться с автомобилями Ravon Nexia R3 (созданного на базе Chevrolet Aveo), Ravon Gentra, Ravon R2 (на базе Chevrolet Spark с двигателем от Chevrolet Aveo) и Ravon R4 (на базе Chevrolet Cobalt).

И

менно такими строчками пестрили новостные статьи ведущих автомобильных изданий и порталов, свидетельствуя о росте украинского автомобильного рынка в прошлом году и в начале 2018-го. Всего полтора года понадобилось узбекскому автомобильному бренду Ravon, чтобы ворваться в список лидеров рынка Украины. Так кто же она, эта новая звезда под именем Ravon? «ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?» Reliable Active Vehicle ON-road — именно так расшифровывается Ravon. Но имя бренда несет в себе также и другое значение: с узбекского — это прямая, ровная (гладкая) дорога или легкий путь. Не менее интересным является и происхождение логотипа бренда Ravon. В древнеримской мифологии Меркурий, бог-покровитель торговли и сын бога неба

118

Юпитера, помимо жезла, денежного мешка и сандалий, носил шлем, украшенный крыльями. Если внимательно всмотреться в логотип бренда Ravon, то можно заметить, что его плавные очертания повторяют крылья на шлеме Меркурия — изящность этих линий стала основой логотипа Ravon. ИСТОРИЯ БРЕНДА Автомобильный бренд Ravon пришел на смену легендарному UZ-Daewoo, став его достойным приемником и продолжателем славных традиций автомобильной промышленности Узбекистана и, в частности, завода General Motors Uzbekistan, чьи модели с лучшей стороны зарекомендовали себя среди автолюбителей Украины. По сути, отправной точкой истории бренда Ravon можно считать создание в 2008 году компанией АК «Узавтосаноат» и американским концерном General Motors совместного

RAVON В УКРАИНЕ Свое победное шествие в Украине Ravon начал в августе 2016 года с презентации бренда и выпуска модели Ravon R2. И, буквально в считанные месяцы став лидером продаж в малом классе с моделью Ravon R2, бренд доказал серьезность своих намерений на рынке Украины. А в марте 2017 года Ravon укрепляет свои позиции на рынке, представив модель Ravon R4. Всего полгода понадобилось этой модели , чтобы стать одним из самых популярных авто B-High класса. Сегодня в Украине бренд Ravon представлен тремя моделями: бессменным фаворитом А-класса — моделью R2, городским седаном, настоящим хитом класса B —High Ravon R4 и большим семейным седаном — моделью Ravon Gentra. Но останавливаться на достигнутом Ravon в Украине не собирается. Уже в этом году в планах бренда выпуск очередной модели, покорение новых вершин и закрепление своих позиций в качестве одного из лидеров автомобильного рынка Украины.


ГА С Т Р О Т У Р

У Стародавньому Римі робили навіть страву, яка нагадувала сучасний гамбургер. Це був коржик з яловичини, впереміш з горіхами, а їли його обов’язково з хлібом

120


Заморити черв’ячка. С т рі т-фуд н а п а ра ле л я х та мери д і а н а х КУДИ Б ВИ НЕ ПОЇХАЛИ І ЯКУ Б МЕТУ НЕ ПЕРЕСЛІДУВАЛИ У МАНДРІВЦІ, ВИ НЕ ЗМОЖЕТЕ ВСТОЯТИ ПЕРЕД АРОМАТОМ ВУЛИЧНИХ ПИРІЖКІВ, ХОТ-ДОГІВ, СМАЖЕНИХ КАШТАНІВ АБО ПРЯНИХ ЖУЧКІВ. ВУЛИЧНА ЇЖА БУДЬ-ЯКОЇ КРАЇНИ ПРИХОВУЄ БЕЗЛІЧ СМАЧНИХ «ПЕРЛИН», ПОКУШТУВАТИ ЯКІ — ОБОВ’ЯЗОК КОЖНОГО МАНДРІВНИКА!

С

поконвіку стріт-фуд — проста, невигадлива їжа бідняків. У Стародавньому Римі, наприклад, плебеї, які не мали в своїх будинках печей, щоб готувати, могли дозволити собі в день лише чашу нутової юшки й пшеничної каші з вуличних лотків. Стріт-фуд по-давньоримськи  — це безліч закусочних базарів, де завзяті торговці продавали переважно недорогі страви, що користувалися популярністю незаможних римлян. Це, в першу чергу, гарячий хліб, м’ясо, різні види випічки. Крім того, в Стародавньому Римі робили навіть страву, яка нагадувала сучасний гамбургер. Це був коржик з яловичини, впереміш з горіхами, а їли його обов’язково з хлібом. Чималою популярністю користувалися коржі з дріжджового тіста, змазані оливковою олією. Часом їх використовували як тарілки, на які накладали інші різні страви. Нічого не нагадує? А саме з подібних коржів багато століть потому з’явилася всім відома італійська піца. Сьогодні на вулицях в основному пропонуються різні закуски й так звані «страви нашвидкуруч», які можна приготувати або підігріти швидко в присутності покупця. Варена кукурудза, гамбургери, шаурма, хот-доги, млинці, вафлі й тістечка — ось найтиповіші приклади стріт-фуду. ЄВРОПА Звичайно, у світі офісів, коворкінгів, майстер-класів, семінарів і speed-dating поживний бутерброд або салат незамінні. Європа давно стала домом для багатьох національностей, тож зустріти на її вулицях в’єтнамський спринг-рол, турецький донер-кебаб, мексиканський тако або іранський фалафель  — цілком природно. Однак скандинавський смєррєбрєд з рибою або скоринка житнього хліба з салом все ще можуть здивувати європейців. Мешканці Туманного Альбіону серед усіх бутербродів надають перевагу фіш-енд-чіпс — смаженій рибі з картоплею фрі. Відвідавши Сицилію, ви можете спробувати місцеву гастро-гордість  — аранчіні, що в перекладі означає «маленький апельсин». Свою назву страва отримала завдяки насиченому жов-

то-помаранчевому кольору після обсмажування в маслі, що додає аранчіні схожості з маленькими апельсинами. Традиційний аранчіні — ідеальної круглої форми, начинені м’ясним рагу, моцарелою, томатним соусом та горошком. Аранчіні «аль бурро» — з прошутто, моцарелою та тертим сиром, аранчіні «алла норма»  — з баклажаном і фісташками. ПІВДЕННА АМЕРИКА Якщо доля заведе вас в Баїю, один зі штатів яскравої Бразилії, скуштуєте місцеву юшку ватапа з закускою акарахе. Навіть назви цих страв апетитні! Ця страва з’явилася під впливом африканської кухні. Ватапа — це закуска з креветок, кокосового молока, арахісу, чилі, імбиру, пальмової олії та хліба, який використовується як згущувач. Її подають разом з акарахе — смаженим коржем з тертої квасолі  — очевидно, бразильським родичем фалафелю. До них також пасують свіжі креветки й варений рис, щоб дати вам прийти до тями після такого буйства смаку. АФРИКА Якщо ви думаєте, що втекти від гамбургерів і кока-коли можна в Африку, то мусимо вас засмутити: там фаст-фуд прижився давно. Але, крім традиційної вуличної їжі, тут можна зустріти по-справжньому оригінальні страви. У Північній Африці, і особливо в Єгипті, популярний таам  — прабатько фалафелю: пряні кульки з бобів, борошна, зелені й різних приправ. Таам подається разом з пітою і салатом. Вегетаріанцям також можуть сподобатися місцеві стріт-закуски: кукурудза, смажена на вугіллі, або бурик — «конвертики» з листкового тіста зі шпинатом і фетою. Також туристи зможуть покуштувати тут кебаб з баранячого і яловичого фаршу, загорнутий в лаваш разом з соусами й овочами. ПІВНІЧНА АМЕРИКА Континент трудоголіків, який став першим, кому був необхідний фаст-фуд і вулична їжа. Разом з традиційними вже бургерами й хот-догами, барбекю і суші, китайською локшиною і тако, капкейками й

пончиками, сьогодні в США все більшої популярності набувають страви венесуельської кухні — наприклад, арепа — засмажені або приготовані на грилі коржі з кукурудзяного борошна з різною начинкою: сирною , бобовою, м’ясною. Полюбляють американці та канадці тонкі французькі млинці crêpes, які разюче відрізняються від американських панкейків. Бельгійські вафлі теж у пошані — їх подають як з солоною, так і з солодкою начинкою. АВСТРАЛІЯ У пошуках чогось менш екстравагантного можна полетіти на інший кінець Земної кулі — в Австралію. У південній частині континенту ви зможете спробувати улюблену страву місцевих мешканців — пай флотер (pie floater), або «пиріг на плаву». Це м’ясний пиріг, який подається в гороховому супі й томатній підливі. Пай флотер завоював любов австралійців, особливо мешканців міста Аделаїда, ще 140 років тому! І любов ця настільки сильна, що 2003 року страві надали статус національного надбання. АЗІЯ Ну а якщо м’ясні пироги та горохові підливи здаються вам занадто нудним перекусом, то можна відправитися в країну кулінарних спокус і чудес — Японію. Там на вас чекає багато відкриттів, і одне з них — це такоякі, що з’явилися на ринку вуличної їжі ще 1935 року в Осаці. Далі їхня популярність поширилася на регіон Кансай, де і зараз є чимало закладів, що спеціалізуються на цій страві. У чому ж секрет такоякі? Можливо, вони нічим не відрізнялися б від будь-яких інших здобних кульок з начинкою, якби головним інгредієнтом не був восьминіг. Шматочки цього водного чудовиська змішуються з рідким тістом, сиром, майонезом, зеленню та спеціями. Все це обсмажується на спеціальній сковорідці та подається під кисло-солодким соусом. Встояти неможливо! На десерт можна скуштувати мітарасі данго — кульки моті на паличці, що потопають в солодкій начинці з соєвого соусу, цукру і крохмалю. Звичайно, ви завжди можете просто з’їсти порцію ролів або курку в соусі терріякі. Але в чому ж тоді пригода? 3/2018

121


G A S T R O T O U R

Grab a bite! S t r ee t food on pa r a l l el s a nd mer idi a ns WHEREVER YOU GO AND WHATEVER THE PURPOSE OF YOUR JOURNEY, YOU WILL NOT BE ABLE TO RESIST THE AROMA OF STREET PIES, HOT DOGS, ROASTED CHESTNUTS OR SPICY BUGS. STREET FOOD OF ANY COUNTRY HIDES A LOT OF DELICIOUS «GEMS» WHICH ARE MUST-TASTES FOR EVERY TRAVELLER!

S

ince the beginning of time, street food has been simple, unpretentious food of the poor. In ancient Rome, for example, plebeians who did not have stoves at home, could afford only a cup of chickpea soup or wheat porridge from the street stalls a day. Ancient Roman street food is lots of snack bars, where enthusiastic merchants sold mainly inexpensive dishes that enjoyed the popularity among poor Romans. That was, first of all, hot bread, meat, various types of buns and rolls. In addition, in ancient Rome they even made a meal that resembled a modern hamburger. It was a beefcake mixed with nuts, and they ate it necessarily with bread. Shortcakes of yeast dough greased with olive oil enjoy wide popularity. Sometimes they were used as plates, where they other meals were placed. Does it sound familiar to you? It is from these cakes that many centuries later a well-known Italian pizza appeared. Today, mainly various snacks and so-called «fast food», which can be cooked or warmed up quickly in the buyer’s presence, are offered on the streets. Boiled corn, hamburgers, shawarma, hotdogs, pancakes, waffles and cakes — these are the most typical examples of street food. EUROPE Of course, in the world of offices, coworking, master classes, seminars and speeddating a nutritious sandwich or salad is indispensable. Europe has long been home to many nationalities, so it’s natural to see Vietnamese spring rolls, Turkish döner kebab, Mexican taco or Iranian falafel on its streets. However, the Scandinavian smørrebrød with fish or crust of rye bread with lard can still surprise Europeans. The inhabitants of the Foggy Albion prefer fish and chips  — fried fish with French fries  — to all sandwiches. When visiting Sicily, you can taste local gastronomic pride — arancini, which means «a small orange.» The name of the dish came from the rich yellow-orange colour after

122

frying in oil, which makes arancini look like small oranges. Traditional arancini is of a perfect round shape, stuffed with meat stew, mozzarella, tomato sauce and peas. Arancini al burro is made with prosciutto, mozzarella and grated cheese, arancini alla norma — with eggplant and pistachios. SOUTH AMERICA If you happen to be in Bahia one day, one of the states of colourful Brazil, do not leave without tasting the local creamy stew called vatapá with the snack called acarajé. Even the names of these dishes are mouth-watering! They originated under the influence of African cuisine. Vatapá is an appetizer of shrimps, coconut milk, peanuts, chilli peppers, ginger, palm oil and bread used as a thickener. It is served with acarajé  — roasted shortcake of grated beans  — obviously, the Brazilian relative of the falafel. They also go well with fresh shrimps and boiled rice to make you come to your senses after such a rage of taste. AFRICA If you think that you can escape from hamburgers and coca-cola to Africa, then we have to upset you: fast food stroked its roots there long ago. But, besides traditional street food, you can find truly original dishes here. In North Africa, especially in Egypt, taam (falafel’s forefather) is popular: spicy balls made of beans, flour, greens and various seasonings. Taam is served with pita and salad. Vegetarians can also enjoy local street snacks: corn roasted on charcoal, or «envelopes» of puff paste with spinach and feta. Tourists can also taste kebab made of minced mutton and beef, wrapped in lavash with sauces and vegetables there. NORTH AMERICA The continent of workaholics, which became the first in need for fast and street food. Together with already traditional burgers and hotdogs, barbecues and sushi, Chinese noodles and tacos, cupcakes and donuts,

Venezuelan cuisine is becoming increasingly popular in the United States — for example, arepas  — fried or grilled shortcakes made of corn flour with different stuffings: cheese, bean, meat. Americans and Canadians enjoy thin French pancakes called crêpes that are very different from American pancakes. Belgian waffles are also respected  — they are served with both salty and sweet fillings. AUSTRALIA In search of something less extravagant you can fly to the other end of the globe — to Australia. In the southern part of the continent you can taste the favourite dish of the locals — pie floater, or a pie floating in soup. This is a meat pie that is served in pea soup and tomato sauce. Pie floater won the love of the Australians, especially the inhabitants of the city of Adelaide, 140 years ago! And this love is so strong that in 2003 the dish was granted the status of national heritage. ASIA If the meat pies and pea sauces seem too dull of a snack to you, you can go to the country of culinary temptations and miracles — Japan. There are many discoveries awaiting you, and one of them is takoyaki that appeared on the market of street food as far back as in 1935 in Osaka. Then their popularity spread to the Kansai region, where many establishments specialize in this dish now. What is the secret of takoyaki? They would probably not be different from any other fancy stuffed balls, if the main ingredient were not octopus. Pieces of this monster are mixed with liquid dough, cheese, mayonnaise, greens and spices. This mixture is fried on a special frying pan and served with sweet and sour sauce. Impossible to resist! For dessert, take mitarashi dango — balls made of mochi on a stick sinking in a sweet filling of soy sauce, sugar and starch. Of course, you can always just eat a portion of rolls or chicken in terryaki sauce. But what is the adventure then?


У Ф О К У С І

124


К л у б невесе ли х , а ле к мі тливи х НАПЕРЕДОДНІ ПРЕМ’ЄРИ «ВСІ ГРОШІ СВІТУ» РІДЛІ СКОТТА, БАЙОПІКУ ПРО ПОЛА ГЕТТІ, ЗГАДАЄМО ПРО НЕ МЕНШ ВИДАТНИХ ЖАДНЮГ, ЩО ОДНАКОВО ТАЛАНОВИТО ВМІЛИ ЗАРОБЛЯТИ ГРОШІ ТА ПРИБІДНЯТИСЯ.

МІКЕЛАНДЖЕЛО: БІДНИЙ БАГАТИЙ ХУДОЖНИК Практично кожний автор ототожнюється зі своїм твором, так само, як актор — із роллю. Хіба легко повірити в те, що автор численних шедеврів епохи Ренесансу («Давид», «П’єта», фрески Сікстинської капели), скульптор, живописець, архітектор Мікеланджело Буанарроті вирізнявся неймовірною скупістю. Автор книги «Багатство Мікеланджело» Реб Хетфілд розкриває неприємні подробиці з життя художника. Наприклад, хоч Юлій ІІ щедро платив за його роботи, Мікеланджело жив у злиднях. У його квартирі практично не було меблів, одягався він кепсько і вічно не доїдав. У Мікеланджело була численна рідня, що жила бідно і часто потребувала допомоги, але скульптор-геній ніколи нікому не допомагав, кажучи, що у нього самого немає грошей. Так, Хетфілд виявив в архівах Флоренції, що у Мікеланджело було два рахунки в банку. За своє життя митець розбагатів на 50 000 флоринів (майже 35 мільйонів доларів сьогодні) — на той час на ці гроші художник міг придбати палац. ГЕНРІЄТТА ХАУЛЕНД ГРІН: ВІДЬМА З ВОЛЛ-СТРІТ Саме так в народі прозвали мільйонерку Генрієтту Хауленд Грін. Рідні звали її просто — Гетті. Народилася вона 1834 року в заможній родині Робінсонів — власників китобійного бізнесу, піонерів торгівлі з Китаєм. Гетті з дитинства долучали до світу цифр. З 6 років Гетті диктувала батькові фінансові звіти, а в 13 почала вести сімейну бухгалтерію. До 30 років вона успадкувала все майно батьків і близьких родичів, а в 33 — вийшла заміж за багатія Едварда Генрі Гріна, тим самим примноживши свої статки. Однак ділити їх з чоловіком Гетті

не мала наміру. Перш ніж укласти шлюб, вона змусила Гріна відмовитися від усіх претензій на її фінанси. Коли 1885 року стався колапс фінансового будинку Джона Дж. Сиско, чиїм головним інвестором була Генрієтта, стало відомо, що його головним боржником був її чоловік. Виручати чоловіка вона не бажала: свої фінансові справи вони вели окремо. Та це далеко не апогей жадібності Гетті. Гетті Грін була діловою жінкою — вкладала кошти в нерухомість, скуповувала залізниці, позичала великі суми грошей під відсотки. Подейкували, що вона підігрівала вівсянку на батареї свого офісу, бо не хотіла витрачатися на вугілля. Й жила в орендованих дешевих квартирах. Пристрасть до вишуканого вбрання їй була незнайома. Гетті носила квакерську чорну сукню, доки на ній не з’являлися дірочки. Її синові довелося ампутувати ногу, поки Генрієтта три доби шукала для нього безкоштовну лікарню. Померла Відьма з Волл-стріт у віці 81 року від апоплексії. Причиною слугувала сварка з куховаркою, що купила пляшку сухого молока задорого. Безмежна жадібність забезпечила їй місце в Книзі рекордів Гіннеса як найбільшої скнари. ЖАН ПОЛ ГЕТТІ: БЕЗЖАЛЬНИЙ МАГНАТ Змагатися з Генрієттою Грін міг би тільки Жан Пол Гетті, власник нафтової компанії Getty Oil, засновник музею Гетті й найбагатша людина в світі (з 1957 по 1976 роки). Пол Гетті був одержимий грошима, але любив погуляти. У його англійському будинку Саттон-Плейс раз у раз влаштовувалися гучні вечірки. Однак нафтовому магнату не давала спокою думка, що слуги й гості використовують його телефон для дорогих дзвінків, тому він встановив у садибі платний теле-

фонний автомат. Щодо кореспонденції, тут Гетті теж економив як міг: якщо це було можливо, використовував конверт, в якому отримував лист, повторно. На закиди у жадібності він стенав плечима й повторював: «Безкорислива дружба можлива лише між людьми з однаковими доходами». Найгірше Пол Гетті обходився зі своєю родиною. Коли викрадачі його онука Джона Пола Гетті ІІІ призначили суму викупу в 17 мільйонів доларів, відповідь дідуся була категоричною: «У мене чотирнадцять онуків, і якщо я сьогодні заплачу один пенні, тоді у мене буде чотирнадцять викрадених онуків». Коли викрадачі прислали волосся і шматочок вуха Гетті-молодшого, мільярдер погодився дати 2,2 мільйона доларів — максимальну суму, що не обкладається податком. Ще 700 000 він позичив синові під 4% річних. Джона Пола Гетті III повернули додому, викрадачі були заарештовані, але хлопець так і не оговтався — пристрастився до наркотиків, втратив зір і доживав у інвалідному візку. ІНШІ СПРАГЛІ ДО ГРОШЕЙ Актор Чарлі Чаплін заробляв по 10 тисяч доларів на тиждень (219 тисяч доларів у сучасному еквіваленті). Однак під час вечері в ресторані робив усе, щоб рахунок за нього сплатили друзі. Нафтовий магнат Гарольд Хант, в 1948 році визнаний найбагатшою людиною в світі, був настільки скупий, що сам себе стриг. Впізнавали його по витертих до дір костюмах. Кінозірка 30-х років Кері Грант продавав свої автографи по 25 центів. Баронеса Леона Хелмслі відсиділа 18 місяців у в’язниці за несплату податків, але залишила собаці у спадок 12 мільйонів доларів.

3/2018

125


I N F O C U S

Penny Pinchers Club IN THE RUN-UP TO THE PREMIÈRE OF ALL THE MONEY IN THE WORLD — A PAUL GETTY BIOPIC DIRECTED BY RIDLEY SCOTT — LET’S RECALL OTHER PROMINENT MISERS, WHO HAD AN EQUAL TALENT BOTH FOR EARNING MONEY AND FOR PRETENDING NOT TO HAVE ANY. MICHELANGELO: A POOR RICH ARTIST Virtually all artists are identified with their works, just like actors with their roles. It’s quite hard to believe that the man who created numerous Renaissance masterpieces (David, Pietà, Sistine Chapel ceiling), sculptor, painter, architect — Michelangelo Buonarroti — was extremely parsimonious. The author of the book The Wealth of Michelangelo, Rab Hatfield, reveals unpleasant details on the artist. For instance, although Pope Julius II generously paid for his works, Michelangelo lived in poverty. There was hardly any furniture in his flat, he was badly dressed and did not eat enough. The artist had many relatives, who were poor and often needed support, but the ingenious sculptor never helped anybody, claiming that he didn’t have any money either. From the archives of Florence Hatfield discovered that Michelangelo had two bank accounts and over the course of his life made a fortune of 50,000 florins (almost 35 million USD in today’s value) — back then, that amount would suffice to buy a palace. HENRIETTA HOWLAND GREEN: THE «WITCH OF WALL STREET» That was the nickname people gave to the millionaire Henrietta Howland Green. Her family, however, called her simply Hetty. She was born in 1834 into a prosperous family of the Robinsons — the owners of the whaling business, pioneers of trading with China. Hetty was introduced to the world of numbers since the very childhood. From the age of 6, the girl dictated financial reports to her father, and already at 13 started taking care of the family bookkeeping. She inherited the entire property of her parents and close relatives before turning 30 and married wealthy Edward Henry Green at 33, having

126

thus increased her incomes. However, Hetty had no intention of sharing them with her husband. Before the wedding, she made Green renounce all rights to her finances. After the 1885 collapse of the financial house John J. Cisco & Son, in which Hetty Green was the largest investor, investigation revealed that Edward had been the firm’s greatest debtor. His wife did not wish to rescue him: their financial matters were administered separately. Yet that was not the climax of Hetty’s avarice. Henrietta was a business woman: she invested money into real estate, bought railways, lent large amounts of money at interest. Some said she warmed up oatmeal porridge on the radiator at her office, unwilling to spend money on coal, and lived in cheap rented flats. The passion for exquisite clothes was unknown to her. Hetty would wear a black quaker dress, until it got covered with holes. Her son had to have his leg amputated, since Henrietta had been looking for a free clinic for him during three days. The Witch of Wall Street died of apoplexy at the age of 81. The cause was a quarrel with a kitchen maid, who bought a bottle of expensive powdered milk. The immense avarice secured the lady a spot in the Guinness Book of Records as the greatest miser of all times. JEAN PAUL GETTY: A RUTHLESS MAGNATE Jean Paul Getty, the owner of company Getty Oil, the founder of J. Paul Getty Museum and the richest man in the world (from 1957 to 1976) could be the only one to compete with Henrietta Green. He was obsessed with money but liked entertainments as well. Paul Getty used to regularly arrange loud parties in his English residence Sutton Place. However, the oil tycoon was haunted by the thought

that his servants and guests used his phone for expensive calls, so he installed a pay phone station in his mansion. As for the correspondence, Getty did his best to save here as well: if it was possible, he reused the envelope in which he had received a letter. When being reproached for greediness, he would shrug his shoulders and say: «True friendship is possible only between people with equal income.» His family members were treated by him worst of all. When the kidnappers of his grandson John Paul Getty III demanded a ransom of 17 million dollars, the grandfather’s answer was categorical: «I have 14 other grandchildren. If I pay one penny, I’ll have 14 kidnapped grandchildren.» When the kidnappers sent Getty Junior’s right ear and a lock of his hair to a local newspaper, the billionaire agreed to give 2.2 million dollars — the maximum non-taxable amount. He lent 700,000 more dollars at 4% per annum to his son. John Paul Getty III was brought back home, his captors were arrested, but the boy never recovered — he became addicted to drugs, lost his sight and lived his last years in a wheelchair. OTHERS MONEY LOVERS Actor Charlie Chaplin earned 10 thousand dollars per week (219’000 USD by the modern value). Yet, when having a dinner at a restaurant, he would do all he could to make his friends pay his bill. Oil tycoon Haroldson Hunt, who became the richest human on earth in 1948, was so stingy that he cut his hair himself. People recognized him by his worn-out suits. The 1930s movie star Cary Grant would sell his autographs for 25 cents per piece. Baroness Leona Helmsley spent 18 months in jail for tax evasion, but then left a 12-million-dollar fortune for her dog.


T R AV E L O R G A N I Z E R

Альбоми Березня, M A R C H A L BUMS

Н А ЯК І В А Р Т О ЗВЕ РН У Т И У В А Г У

NOT TO BE MISSED:

Moby — «E very thing Was Be autiful And Nothing Hurt» It’s postapocalypse again, all humans have suddenly disappeared from the face of the Earth and aliens played by Moby and actress Julie Mintz visit our planet that is totally empty. It is nothing like Elon Musk’s dummy adventures on Mars, but the plot of the video that best illustrates the concept of Moby’s new record, which according to him is going to be dedicated to spirituality (!) and humanity (see the cover). As far as the music itself is concerned, return to the roots is announced: soul, trip hop and even gospel.

І знову постапокаліпсис, усі люди раптом зникли з планети, а прибульці у виконанні Мобі та акторки Джулі Мінтц відвідують цілком порожню Землю. І це не схоже на пригоди манекена Ілона Маска на Марсі, а сюжет відео, яке якнайкраще ілюструє концепцію нової платівки музиканта, яка, за його словами, буде присвячена духовності й людяності (див. обкладинку). Щодо власне музики, то анонсується повернення до витоків: соулу, тріп-хопу та навіть госпелу. #дозначаєдуховність

#sforspirituality

JB Dunckel — «H+» According to our sources in Versailles, one of the best modern-age duos Air has not exactly broken but up but hasn’t produced anything new since over 5 years now. The latter may be explained by the fact that one of the founders — Jean-Benôit Dunckel — finally decided to take the plunge and issue his first solo record, therefore he is shot and sings in futuristic videos and poses on covers. As long as the music goes, well, it would be strange if it didn’t resemble all Air discography at the same time. #frenchconnection

За даними наших джерел, у Версалі один з найкращих дуетів сучасності — Air, — нібито не розпадався, але й не видавав нічого нового вже понад п’ять років. Останнє можна пояснити тим, що один із засновників двійки — Жан-Бенуа Дункель — наважився на перший сольник, а тому знімає себе у футуристичних відео, співає у них та красується на обкладинках. Щодо музики, то було б дивно, якби це не було схоже на всю спадщину Air одночасно. #французькийзв’язковий

David Byrne — «American Utopia» Усе, за що б не брався Девід Бірн, завжди актуальне та своєчасне. Звідси така посилена увага до його нового сольного альбому (повноцінних сольників він не видавав уже досить давно, не рахуючи дуети з St. Vincent, Fatboy Slim та Брайаном Іно). У цьому запису без давнього знайомого Іно теж не обійшлося, крім того, долучилися чудові сучасники Oneohtrix Point Never, Sampha та інші. Для «затравки» також отримали дві композиції, які вселили надію на те, що «обід» буде гурманським. #авторитетнаголоваповертається 128

Whatever David Byrne touches is always modern and up-todate. Hence such wide attention to his new solo record (he hasn’t made full-fledged solo albums for quite a long time, not regarding his duets with St. Vincent, Fatboy Slim and Brian Eno). Good old Eno did not miss a chance to be on this record either, and it was complemented by the wonderful contemporaries. Two compositions are already out there to tease our appetite and make us feel sure that the main course is going to be delicious. #thereputedheadisback


T R AV E L O R G A N I Z E R ПЕРШОМУ ГРАВЦЮ ПРИГОТУВАТИСЯ Режисер: Стівен Спілберг

впливові люди. Боротися з машиною влади, яка володіє цим бізнесом, буде дуже важко. Joe is a war veteran and an ex-FBI agent. He sets out on a mission of watching over his hometown and rescuing young girls from sexual slavery in brothels. But the way he performs his duty is outside of any law and is subject only to his own code of honor. As a senator’s teenage daughter disappears, Joe is asked by the father to help return the girl home. But it is clear that the sexual slavery network is protected by powerful people and fighting the machine that owns this business will be extremely hard.

READY PLAYER ONE directed by Steven Spielberg

Події розгортаються у недалекому майбутньому. Весь світ перебуває в глибокій кризі через нестачу енергетичних ресурсів. На тлі занепаду рівня життя неймовірним успіхом користується інтернет-культура і онлайн-ігри. Розробник найпопулярнішої гри перед смертю залишає заповіт, згідно з яким усі його статки перейдуть тому, хто знайде Великоднє яйце, сховане в ОАЗІ. І увесь світ занурюється у квест. The movie is set in the near future. The world is in deep crisis due to the lack of power resources. As the living standards deteriorate, Internet culture and online games grow wildly popular. Developer of one of the highest-ranking games leaves a will guaranteeing all of his estate to anyone who finds the Easter Egg in the OASIS. And so the whole world enters the quest. ТЕБЕ НІКОЛИ ТУТ НЕ БУЛО Режисер: Лінн Ремсі YOU WERE NEVER REALLY HERE directed by Lynne Ramsay

Джо — ветеран війни й колись був агентом ФБР. Зараз він займається тим, що визволяє юних дівчат із сексуального полону в борделях. Але робить Джо це переступаючи всі закони, дотримуючись лише власного кодексу честі. Один впливовий сенатор потрапив у біду — його донька-підліток зникла. Він просить Джо знайти й повернути дівчину додому. Але чоловік розуміє, що за мережею секс-рабства стоять @ vika.chorna #tbilisi #tiflis #panoramaua

м. Тбілісі, Грузія / Tbilisi, Georgia 130

@ vika.chorna

ТИХООКЕАНСЬКИЙ РУБІЖ: ПОВСТАННЯ Режисер: Стівен С. ДеНайт

ОЛЬГА ГОРОВА. КОТИРУВАННЯ ПРИСТРАСТІ (ВИДАВНИЦТВО BRAND BOOK PUBLISHING) Мрієте зустріти когось, хто буде розуміти вас без слів? Герої цієї історії не бажають нічого подібного. Вартість безрозсудного потягу і пристрасті в їхньому світі занадто висока і жодна розумна людина не йтиме у них на поводу. Особливо тоді, коли навколо них і так затівається якась гра. І все-таки, щось зіштовхує їх раз у раз. Можливо, і з цього «нерозумного» бажання вдасться отримати вигоду? У всякому разі, можна ризикнути спробувати...

PACIFIC RIM: UPRISING directed by Steven S. DeKnight

Знищивши Глотку, яка з’єднувала нашу планету та світ Кайдзю, захисники Землі убезпечили людство від вторгнення цих монстрів на тривалий час. Минуло чимало років, геройський вчинок маршала Пантекоста врятував мільярди життів. Тепер його вже дорослий син Джейк прийшов на службу Єгерів (величезних роботів, якими управляє пара людей), щоб рятувати Землю, якщо це знадобиться. Тихоокеанський рубіж знову відкриває світові жахливих Кайдзю — вони еволюціонували, стали ще більшими, небезпечнішими. Джейк разом з новим поколінням Єгерів захищатимуть людство до останнього подиху. Having destroyed the Breach that had been the gateway between our planet and the world of Kaiju, defenders of the Earth secured the humanity from monster invasion for a long time. Many years have passed and the heroic deed of Marshal Pentecost saved billions of lives. Now his grown-up son Jake has joined the Jaeger pilots (people operating huge fighter robots) in order to stand up for the Earth if required. Pacific Rim lets the monstrous Kaiju into our world again — they have evolved to become even bigger and more dangerous. Jake and the new Jaeger generation will defend the humanity till their last breath.

Ira Pilyuhovskaya #topoftherock #usa #travelling

м. Нью-Йорк, США / New York, USA

@pilyuchetti

Masha Skarb #livefolk #visualsoflife

OLGA HOROVA. PASSION QUOTATION (BRAND BOOK PUBLISHING) Do you dream of meeting someone who would understand you without words? The characters of this story do not really wish for anything of the sort. To them everything, even sexual attraction, has a value and a price, and they are good at earning a profit from these intangible assets. The cost of thoughtless drive and passion in their world is too high and any sensible person would succumb to those, especially when some game is being weaved around them. And still something pushes them together over and over again. Perhaps they could profit from this «irrational» desire? In any case, it might be worth a try... @skarb_mariia

м. Лютіж, Україна / Lyutizh, Kyiv region, Ukraine


Q U E S T R O O M

134

Приєднуйтесь до нас у Facebook https://www.facebook.com/panoramaUIA та з 1-го квітня 2018 року чекайте на правильні відповіді. Для того, щоб усі бажаючі змогли взяти участь у вікторині Panorama, ми будемо приймати ваші відповіді до 25-го березня. Прізвища тих, хто знайде всі підказки, буде надруковано на нашій сторінці. Переможець лютневого номера — Олексій Тупіцький. Правильна відповідь — Каїр


ЗНАЙДІТЬ НА ФОТО 7 ПІДКАЗОК, ЩО ВКАЗУЮТЬ НА МІСТО, З ЯКОГО НЕЩОДАВНО ПОВЕРНУВСЯ ШЕФ З ВІДРЯДЖЕННЯ.

•••••••••••••••••••••

LOOK AT THE PICTURE AND FIND 7 TIPS THAT WILL HELP YOU FIGURE OUT WHERE CHIEF HAS JUST RETURNED AFTER BUSINESS TRIP.

•••

QUES T ROOM

••••••••••••••

Join us on Facebook https://www.facebook.com/panoramaUIA and wait for the correct answers as of April 1, 2018. Please send your answers to the Panorama quiz till 25 March. The names of the winners will be posted on our website. The winner of the February issue is Oleksii Tupitskyi. Correct answer — Cairo

3/2018

135


«Я ЗНАЮ, КАК ПЛОХО ЖИВУТ ЛЮДИ, У КОТОРЫХ ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ. ПОЭТОМУ Я НЕ ПРОСТО ЛЕЧУ ИХ. Я ВОЗВРАЩАЮ ИМ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, УТРАЧЕННУЮ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ЗУБОВ, — ВОЗМОЖНОСТЬ ЦЕЛОВАТЬСЯ, УЛЫБАТЬСЯ ИЛИ ПРОСТО НАСЛАЖДАТЬСЯ ПИЩЕЙ». «Я ЗНАЮ, КАК ЛЮДИ БОЯТСЯ СТОМАТОЛОГОВ. ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ НАШИМ ПАЦИЕНТАМ ОПЦИЮ «МЕДИЦИНСКИЙ СОН», ТО ЕСТЬ ПРОВЕСТИ ЛЮБУЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОЦЕДУРУ (КАК САМУЮ СЛОЖНУЮ, НАПРИМЕР, ЗУБНУЮ ИМПЛАНТАЦИЮ, ТАК И САМУЮ ПРОСТУЮ, НАПРИМЕР, ПЛОМБУ), ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ ОНИ МОГУТ СПАТЬ!» ЯРОСЛАВ ЗАБЛОЦКИЙ, ПРОФЕССОР

ТЫ ЗАБЫЛ, КОГДА В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ЦЕЛОВАЛСЯ? За 30 лет работы врачом я сформировал свою собственную философию и понял, что настоящая стоматология  — это не ассортимент услуг на выбор, поэтому: • Я отказываю людям в изготовлении «мостов» на здоровые зубы, так как для этого нужно уничтожать (обтачивать) здоровые зубы, а обточенные зубы лет через 15-20 придется удалять! • Я не предлагаю никаких протезов, которые нужно снимать, так как они унижают достоинство современного человека! • Я предлагаю зубную имплантацию, благодаря которой можно вернуть утраченное качество жизни,  — это наиболее предсказуемая и прогнозированная методика! Я ПРЕДЛАГАЮ ТАКИЕ ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, КОТОРЫЕ НЕ СНИМАЮТСЯ, КОТОРЫЕ ВЫГЛЯДЯТ, КАК НАСТОЯЩИЕ, ФУНКЦИОНИРУЮТ, КАК НАСТО­ЯЩИЕ, И ТРЕБУЮТ ТАКОГО ЖЕ УХОДА, КАК НАСТОЯЩИЕ! Я ПОНИМАЮ ВАС, КАК НИКТО ДРУГОЙ. Я видел много слез и слышал много печальных и поучительных для меня историй от своих пациентов, которые или вынуждены были пользоваться съемными протезами, или имели больные зубы, которые нужно было удалять.

136

«ВЫ ЗНАЕТЕ, ДОКТОР: • Я так переживаю, чтобы никто из моих близких не увидел мои «съемные зубы», и закрываюсь в ванной комнате от всех — от детей, мужа и от внуков! • Я уже не знаю, где прятать свои пластмассовые «зубы», чтобы жена не увидела — то под кроватью, то под диваном! Знаете, как мне страшно, когда она, не дай Бог, узнает, что у меня не мои зубы! • Я никак не могу объяснить своему мужу, почему я не хочу ходить в его любимый ресторан — там в туалетных комнатах нет умывальников, чтобы я могла промыть свои протезы после еды. Вы же знаете, что еда под пластмассовыми протезами — это как песок в обуви! А там, в ресторане, одно зеркало с пятью умывальниками, перед которыми стоит сразу несколько женщин! Достаточно того, что я от мужа постоянно прячусь со «своими» зубами! • Все мои знакомые думают, что я люблю рыбу, а мне просто нечем жевать мясо! Мне постоянно нужно следить за тем, чтобы в еде не было ничего твердого, ведь я могу потерять свои последние зубы! • Я уже пять лет не целуюсь, побаиваясь, что мои зубы выпадут! Они же шатаются! Я понимаю, что их надо удалять, но ведь я не хочу съемных протезов! Что же делать? Муж уже начинает меня подозревать!?»


Центр Стоматологічної імплантації www.zablotskyy.com.ua Центр Дитячої стоматології www.zablotskyy-children.com

ВСЕ ПОД НАРКОЗОМ

Якщо вам сподобалася ця стаття, можете залишити собі цей примірник журналу Panorama

Лицензия государственной службы Украины по контролю за наркотиками № 92 от 08.10.2015 р.

Вы не знаете, что такое зубная имплантация? Имплантация – это установка искусственных титановых опор в кость челюсти человека, на которые фиксируются искусственные зубы – коронки или мосты! Вы переживаете, что у Вас недостаточно кости, чтобы установить имплантаты? Не переживайте! У большинства людей для имплантации достаточно их собственной кости. Но даже если это не так, то сегодня это тоже не проблема! Мы знаем, как сделать, чтобы вырастить Вашу кость там, где это необходимо! Вы – занятой человек и думаете, что Вам необходимо брать отпуск, чтобы сделать имплантацию? Вы можете взять всего несколько дней отпуска и то для того, чтобы немножко пожалеть себя «любимого» – героя, который решил­ся на операцию! Большинство наших пациентов уже на следующий день идут на работу! А ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ИМПЛАНТАТЫ НЕ ПРИЖИВУТСЯ? Во-первых, риски неприживления имплантатов находятся в границах всего 2-3%, и значит, – успех составляет 97-98%. Во-вторых, даже если так случится, то мы знаем, что с этим делать! ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, КАКИЕ ИМЕННО ИМПЛАНТАТЫ ВЫБРАТЬ? В мире более 500 торговых марок имплантатов – почти столько же, сколько и марок автомобилей. Выбор сделать очень трудно. Но среди производителей имплантатов, как и среди автомобильных компаний, есть примерно 5 лидеров, а осталь­ные относятся к группе «и другие». «И другие» – это не только меньше расходов на рекламу, но и меньше испытаний на надежность и качество. И самое главное. Вы не должны выбирать методику имплантации или систему имплантатов! Вы должны выбрать клинику и врача! Сегодня мы можем за одну операцию сделать то, на что когда-то необходимо было несколько операций, которые проводились на протяжении несколь­ких лет. Сегодня за одну операцию мы можем удалить больные

зубы, установить имплантаты и зафиксировать временные зубы, которые дадут возможность Вам нормально выглядеть и вести полноценный образ жизни! Какой бы сложной не была Ваша операция, Вы никогда не будете без зубов! Мы всегда сделаем временные зубы, которые дадут Вам возможность и хорошо выглядеть, и питаться! Операция имплантации может длиться несколько часов, и сделать ее под местным обезболиванием очень трудно! Сегодня в нашем распоряжении есть возможность проведения таких хирургических вмешательств с помощью услуги «медицинский сон». Это такая анестезия, во время которой человек спит! Когда человек спит, ему безразлично, сколько длится операция. Когда человек спит, он не вол­ нуется, у него не поднимается давление, и за состоянием его здоровья постоянно следит анестезиолог. Хотя такая анестезия требует наличия специализированных операционных и значительных инвестиций в оборудование, а также связана с получением специальных разрешений, она является более безопасной, чем местная анестезия. Особенно это касается людей старше 40 лет и тех, кто страдает гипертонией, ишемической болезнью сердца или сахарным диабетом. Благодаря такой анестезии мы можем безопасно работать и с пожилыми людьми. Мы гордимся тем, что самая «взрослая» наша пациентка, возраст которой – 97 лет, уже четыре года пользуется «нашими зубами». КАКИМ БЫ СЛОЖНЫМ НЕ БЫЛ ВАШ СЛУЧАЙ, Я НИКОГДА НЕ СКАЖУ ВАМ «НЕТ!» К

И

Е

В

Л

Киев, ул. Новогоспитальная, 5 Тел.: +38 (067) 411-50-10

Ь

В

О

В

С

О

Ф

И

Я

Лицензия Министерства здравоохранения Украины АЕ № 459306 от 02.07.2014

3/2018

137


Ц И ТАТ Н И К

ЧЕСНО КАЖУЧИ, TO РОЗМОВИ ЗА ОБІДОМ BE HONEST — ЦЕ НАЙГІРША РІЧ, DINNER CONVERSATIONS КОЛИ ТИ ДИТИНА, WAS THE WORST BIT ABOUT І СЛУХАЄШ НУДНИХ BEING A CHILD AND ЛЮДЕЙ НАВКОЛО LISTENING TO THE BORING СЕБЕ. PEOPLE AROUND ME.

ВИ МОЖЕТЕ СОБІ УЯВИТИ ТІ ВЕЧЕРІ, ЧЕРЕЗ ЯКІ МЕНІ ДОВЕЛОСЯ ПРОЙТИ В МОЛОДОМУ ВІЦІ... ВОНИ БУЛИ ДОСИТЬ МАРУДНІ. YOU CAN IMAGINE THE KIND OF DINNER PARTIES I HAD TO GO TO AT A YOUNG AGE... PRETTY DULL.

МИ WE KNOW ЗНАЄМО, ЩО THAT WHEN WOMEN КОЛИ ЖІНКИ ОТРИМУЮТЬ ARE EMPOWERED, THEY ПОВНОВАЖЕННЯ, ВОНИ НЕОДМІННО IMMEASURABLY IMPROVE ПОЛІПШУЮТЬ ЖИТТЯ КОЖНОГО НАВКОЛО НИХ — ЇХНІХ РОДИН, THE LIVES OF EVERYONE AROUND THEM — ГРОМАД ТА КРАЇН. THEIR FAMILIES, THEIR COMMUNITIES AND THEIR COUNTRIES.

ЧАСТО МИ З БРАТОМ ХОТІЛИ БУТИ ПРОСТО ЗВИЧАЙНИМИ, НОРМАЛЬНИМИ THERE’S A LOT OF ЛЮДЬМИ. TIMES THAT BOTH MYSELF AND MY BROTHER WISH, OBVIOUSLY, THAT WE WERE JUST COMPLETELY NORMAL.

138

РОЗМОВИ З МОЄЮ МАТІР’Ю, БАТЬКОМ, ДІДУСЯМИ ТА CONVERSATIONS БАБУСЯМИ ВИКЛИКАЛИ В МЕНІ WITH MY MOTHER, FATHER, MY БАЖАННЯ СПРОБУВАТИ ТА GRANDPARENTS, AS I’VE GROWN ЗМІНИТИ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ. UP HAVE OBVIOUSLY DRIVEN ME TOWARDS WANTING TO TRY AND MAKE A DIFFERENCE AS MUCH AS POSSIBLE.


СВIТ МАУ UIA WORLD

Новини МАУ МАУ Oнлайн Новини Panorama Club Флот МАУ Транзитна схема аеропорту «Бориспіль» Інтерв’ю Митні правила В’їзд до США Схеми аеропорту ім. Джона Ф. Кеннеді та Пекінського міжнародного аеропорту Аудіоменю Відеоменю

138 144 145 146 147 154 158 160

161 163 164

UIA News UIA Online Panorama Club News UIA Fleet Тransiting Kiev Boryspil Airport Interview Customs Entry to the US JFK International and Beijing Capital International Airport Schemes Audio Menu Video Menu


НОВИНИ МАУ UIA NEWS

МАУ ОТРИМАЛА ПЕРШИЙ З ЧОТИРЬОХ BOEING 777 Минулого місяця флот авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» поповнився новим для перевізника та України в цілому типом авіаційної техніки — широкофюзеляжним далекомагістральним літаком Boeing 777-200ER. Повітряне судно офіційно зареєстроване в Україні під номером UR-GOA. МАУ експлуатує новий літак Boeing 777-200ER пасажирською ємністю в 361 крісло у трикласному компонуванні салону — бізнес-, преміумеконом та економ-класи — на далекомагістральних рейсах до Нью-Йорка, Пекіна та Бангкока. Літак отриманий від найбільшого світового лізингодавця — компанії AerCap — та оснащений сучасною індивідуальною системою розваг на борту виробництва Panasonic Corporation. Зокрема, в спинку кожного крісла вмонтовані монітори з великим контент-меню: широким вибором фільмів, музики та комп’ютерних ігор. Для популяризації українського кінематографа пасажирам Boeing 777 представлені фільми українського виробництва. Контент доступний чотирма мовами: українською, англійською, китайською та російською.

140

Окрім цього, мандрівники можуть відстежувати маршрут літака в реальному часі — на інтерактивній 3D-карті з сенсорним управлінням, що включає тривимірне зображення Земної кулі, гід 100 містами, в тому числі 20 містами України, спеціальний додаток для дітей (Kids map — Animals) та іншу інформацію. У кріслах салону Boeing 777 встановлені індивідуальні розетки та USB-модулі для підзарядки електронних мобільних пристроїв, а також Wi-Fi обладнання. У всіх трьох салонах встановлена сучасна система освітлення Sky Interior виробництва компанії Bruce Aerospace, яка налаштована таким чином, що режим освітлення салону змінюється так само, як в природних умовах, що створює особливу атмосферу на борту і, відповідно, найбільш комфортні умови перельоту для пасажирів. Дана поставка — перший етап програми розширення далекомагістрального флоту МАУ. Ще три літаки Boeing 777 прибудуть у I — III кварталах 2018-го після капітального технічного обслуговування, що передбачає тестування та перевірку всіх систем, вузлів та агрегатів. Виконавцем ТО і фінального складання інтер’єрів є Air France-KLM Engineering & Maintenance, лідер у сфері послуг з технічного обслуговування ПС.


На даний момент до флоту МАУ входить 43 авіалайнери різних модифікацій, включаючи 27 середньомагістральних Boeing-737 NG. Середній вік парку — 11,9 року. UIA RECEIVED THE FIRST BEING 777 AIRCRAFT Last month Ukraine International received the first out of four wide-body long-haul Boeing 777-200ER aircraft. The aircraft passed an official registration procedure in Ukraine and received the UR-GOA registration number. Boeing 777-200ER aircraft accommodates 361 passengers in three-class seating configuration, i.e. Business Class, Premium Economy Class, and Economy Class. UIA operates the UR-GOA aircraft on its long-haul routes to New York, Beijing and Bangkok. Leased from the world’s leading lessor AerCap, the aircraft is equipped with Panasonic Corporation individual IFE system. Every seat is equipped with personal screen with a vast content menu, including feature movies, music, and computer games. To promote Ukraine’s cinematograph, passengers of Boeing 777 are offered a variety of Ukrainian movies. The content is available in four languages, i.e. Ukrainian, English, Chinese, and Russian.

Moreover, passengers are able to track the aircraft in real-time mode by using the interactive touch-sensitive 3D-map with 3D globe image, 100 city guides, including 20 cities of Ukraine, Kids map — Animals App, and other information. USB-units and electrical power sockets are installed in all cabins with Wi-Fi connectivity available during the flight. The aircraft is equipped with Bruce Aerospace Sky Interior modern lighting system which is customized so that the lighting regime changes according to natural environment. The latter helps create a special atmosphere and add extra comfort to the passengers’ long-haul trips. Arrival of the UR-GOA aircraft is the initial stage of the UIA long-haul fleet development. Three more fully reconfigured Boeing 777 aircraft are scheduled to arrive in Q1 — Q3 2018. Prior to reconfiguration, the aircraft will undergo heavy maintenance checks including tests and checks of all systems, key components, and units. The maintenance and reconfiguration will be performed by Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, Amsterdam. UIA operates 43 aircraft including 27 medium haul Boeing 737 NG aircraft. Currently, UIA fleet’s average age amounts to 11.9 years.

3/2018

141


НОВИНИ МАУ UIA NEWS судно офіційно зареєстровано в Україні під номером UR-PSZ. Літак Boeing 737-800 NG пасажирською ємністю в 186 крісел експлуатуватиметься у двокласному компонуванні салону всією мережею середньомагістральних рейсів МАУ. Повітряне судно UR-PSZ 2009 року випуску отримано МАУ в операційний лізинг від компанії Dubai Aerospace Enterprise (DAE) — одного з найбільших лізингодавців, що посів 7-е місце в світі за розміром флоту 2017 року. З прибуттям літака UR-PSZ МАУ завершує латинський алфавіт і, таким чином, закриває серію реєстраційних номерів UR-PS. Нове повітряне судно повністю реконфігуроване відповідно до стандартів МАУ, на ньому встановлені нові крісла в салонах бізнес- та економ-класу, а також нові кухонні модулі. МАУ ВІДКРИВАЄ РЕЙС КИЇВ — ВІННИЦЯ Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» розширює мережу внутрішніх маршрутів та відкриває регулярне повітряне сполучення між Києвом та Вінницею. З 25 березня рейси виконуватимуться щоденно. Час у польоті складатиме 55 хвилин. Відкриття нового рейсу надасть пасажирам додаткові можливості для подорожей до Вінниці. А вінничани, в свою чергу, зможуть скористатися розгалуженою мережею маршрутів МАУ до 40 країн світу зі зручною пересадкою в Міжнародному аеропорту «Бориспіль». Розклад рейсів: № рейсу PS099 PS100

Початок виконання 25.03.2018 26.03.2018

Напрямок

Дні

Виліт

Приліт

Київ — Вінниця Вінниця — Київ

1234567 1234567

20:20 07:25

21:15 08:20

UIA RECEIVED ANOTHER BOEING 737-800 NG AIRCRAFT In February Ukraine International enhanced its fleet with the twenty-seventh Boeing 737-800 NG aircraft. The aircraft passed an official registration procedure in Ukraine and received the UR-PSZ registration number. The aircraft accommodates 186 passengers in two-class seating configuration. UIA operates Boeing 737-800 NG across its medium-haul route network. Produced in 2009, the UR-PSZ aircraft is leased from Dubai Aerospace Enterprise (DAE), one of the world’s largest lessors that came seventh by fleet size in 2017. UIA has received the UR-PSZ aircraft and, therefore, collected the whole UR-PS registration series alphabet. The new aircraft is fully reconfigured to comply with UIA standards, equipped with new Business Class and Economy Class seats, as well as new catering equipment.

Наразі авіакомпанія вже з’єднує столицю з вісьмома обласними центрами та забезпечує зручні стикування з міжнародними рейсами в аеропорту «Бориспіль». UKRAINE INTERNATIONAL LAUNCHES FLIGHTS BETWEEN KYIV AND VINNYTSIA Ukraine International will enhance its domestic network by launching new non-stop scheduled flights between Kyiv and Vinnytsia. Effective March 25, 2018, the new flights will be operated daily. Travel time is 55 minutes. The launch of Kyiv — Vinnytsia flights will provide passengers with more opportunities to reach the new domestic destination. Meanwhile, those departing from Vinnytsia will be able to take full advantage of the UIA vast route network and travel to 40 countries via Kyiv Boryspil International Airport. Flight schedule: Flight PS099 PS100

Launch Destination Days 25.03.2018 Kyiv — Vinnytsia 1234567 26.03.2018 Vinnytsia — Kyiv 1234567

Departure* 20:20 07:25

Arrival* 21:15 08:20

*Local time Currently, the airline connects the capital with eight regional centers and provides optimal connections with its international network at Kyiv Boryspil International Airport. МАУ ОТРИМАЛА ЩЕ ОДИН BOEING 737-800 NG У лютому авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» поповнила флот ще одним, 27-м, літаком «Нового покоління» Boeing 737-800. Повітряне 142

МАУ ВИЗНАНА НАЙКРАЩИМ НОВИМ ПЕРЕВІЗНИКОМ АЕРОПОРТУ БУДАПЕШТ 2017 РОКУ Минулого місяця у виставковому центрі Терміналу 1 Міжнародного аеропорту Будапешт відбулася XI урочиста церемонія нагородження найкращих партнерів аеропорту. В рамках заходу МАУ визнана найкращою новою авіакомпанією та отримала почесне звання Best Newcomer Airline 2017. У червні 2017-го МАУ з’єднала Київ та Будапешт прямими регулярними рейсами й, відповідно, надала пасажирам з Угорщини доступ до своєї розгалуженої мережі та можливість дістатися столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, Америки, Близького Сходу та країн СНД зі зручним стикуванням у Міжнародному аеропорту «Бориспіль». Рейси користуються великою популярністю як в point-to-point пасажирів, так і тих, хто подорожує транзитом.


вання, каталог додаткових послуг МАУ та їх бронювання, інформація про загублений багаж з World Tracer, інформація про статус учасника Panorama Club, кількість і термін придатності миль на карті, калькулятор миль (розрахунок вартості послуг за милі), а також розрахунок, бронювання та виписка нагородного квитка. Завершальним етапом реалізації проекту є інтеграція таких опцій, як оформлення квитків та будь-яких додаткових послуг, а також можливість здійснити оплату за допомогою кредитної картки.

UIA RECOGNIZED 2017 BEST NEWCOMER AIRLINE AT BUDAPEST INTERNATIONAL AIRPORT Last month at Terminal 1 Event Center Budapest Airport hosted its 11th Annual Award Ceremony to honor and thank its partners. Ukraine International was recognized the 2017 Best Newcomer Airline. In June 2017, UIA launched non-stop scheduled flights between Kiev and Budapest and, therefore, provided passengers from Hungary access to its vast rote network and an opportunity to reach the capitals and key cities of Europe, Asia, Africa, America, the Middle East, and the CIS countries via Kiev Boryspil International Airport. The Kiev — Budapest flights are popular with both point-to-point and transit passengers. МАУ ЗАПУСТИЛА ЧАТ-БОТ Минулого місяця на Facebook-акаунті авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» з’явився новий інструмент, покликаний підвищити швидкість та якість обслуговування пасажирів онлайн — чат-бот UIAhelper. На поточний момент UIAhelper володіє трьома мовами — українською, англійською та російською — та оснащений базовим функціоналом, що включає: • Відповіді на FAQ питання (інформацію про реєстрацію на рейс, норми перевезення багажу і тварин, адреси кас та представництв, подорожі з дітьми та перевезення дітей без супроводу тощо); • Інформацію про продукти та послуги МАУ (замовлення додаткових місць багажу, бортового харчування, вибір місця в салоні); • Інформацію про програму лояльності Panorama Club; • Інформацію про метеоумови; • Конвертер валют; • Інформацію про статус рейсу за його номером або маршрутом; • Багажний калькулятор (розрахунок вартості перевезення додаткових місць багажу); • Калькулятор вартості послуги Unaccompanied Minors (перевезення дітей без супроводу); • Калькулятор вартості перевезення тварини в салоні літака або в багажному відсіку. У випадку, якщо бот не може відповісти на поставлене пасажиром питання, комунікація одразу ж переводиться на співробітника нашого контактного центру. У найближчих планах авіакомпанії — розширення можливостей інструменту чат-бота. Зокрема, розрахунок вартості квитка та його броню-

UIA LAUNCHED A CHATBOT Last month Ukraine International Airlines launched a new Facebook tool. UIAhelper chatbot is designed to make customer service online more efficient and enjoyable. Currently, UIAhelper speaks three languages, i.e. Ukrainian, English, and Russian, and helps clear up the following issues: • FAQ (check-in procedures, checked baggage allowances, animal carriage, ticket offices details, traveling with children, unaccompanied minors trips, etc.); • The UIA products and services (extra baggage, pre-ordered meals, preferred seats, etc.); • Panorama Club conditions, benefits, and partners; • Weather forecast; • Currency converter; • Flight status based on flights number or route; • Baggage calculator (extra baggage charges); • Unaccompanied minors service calculator; • Animal carriage service calculator, both in the cabin and in hold. If the chatbot can’t provide a comprehensive answer to a passenger’s question, the communication is automatically switched to our Contact Center. The airline expects to enhance the chatbot functionality. Soon, UIAhelper will be able to calculate ticket fares and make bookings, offer passengers a vast selection of UIA additional services and book relevant options, provide information on lost baggage via World Tracer, inform on Panorama Club membership and miles validity, bill additional services and award tickets, as well as book and issue the latter. Finally, such complex options as ticket and additional service issuance, as well as payments via a credit card will be integrated into the UIAhelper functionality.

3/2018

143


Seattle Portland

NEW from June 6 Toronto Chicago

New York

Washington

NEW from April 25 Copenhagen

Dusseldorf

Krakov

Kharkiv Lviv

Bergamo Venice

Budapest

Vinnytsia

Chernivtsi Ivano-Frankivsk

Dnipro Zaporizhzhia

Odesa

Kherson

Bologna

Valencia Ankara Alicante

Cairo NEW from April 6

Власні регулярні рейси МАУ / UIA operated scheduled flights Чартерні рейси МАУ / UIA charter flights Міста, до яких виконуються рейси спільної експлуатації / Cities of code-sharing flights


Beijing

Sanya

Delhi NEW from May 1

Colombo


МАУ оНЛАЙН UIA ONLINE ПОДОРОЖУЙТЕ З МАУ ТА ЗАОЩАДЖУЙТЕ

TRAVEL WITH UIA AND SAVE

БРОНЮЙТЕ ЗА 120 ДНІВ - ЗАОЩАДЖУЙТЕ 30% Купуйте квитки на нашому офіційному сайті www.flyuia.com за 120 чи більше днів до подорожі та отримайте знижку 30% від тарифів на рейси з України до Європи й Казахстану.

BOOK TICKETS 120 DAYS IN ADVANCE AND SAVE 30%

ПОДОРОЖУЙТЕ ЗА LOW COST ЦІНАМИ При купівлі авіаквитків на сайті МАУ мінімум за 6 місяців до вильоту застосовуються Low Cost ціни на рейси Україною, а також з України до інших країн. Докладна інформація та умови — на www.flyuia.com

TRAVEL AT LOW COST PRICES Low Cost prices apply to tickets purchased on the UIA website minimum 6 months prior to a given flight departure for UIA domestic (across Ukraine) and international flights departing from Ukraine. See detailed terms & conditions on www.flyuia.com

ЗАМОВЛЯЙТЕ ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ

EXTRA SERVICES FOR YOUR COMFORT

РЕЗЕРВУЙТЕ МІСЦЯ В ЕКОНОМ-КЛАСІ Ви можете обрати улюблене місце, що має більше простору для ніг, розташоване біля вікна чи біля проходу, місце поруч зі своїми супутниками. Сплачуйте за місця не пізніше ніж за 48 годин до вильоту рейсу за розкладом.

RESERVE YOUR SEATS IN ECONOMY CLASS Options include seats with more legroom, your favourite window or aisle seat, sitting next to your travel companions etc. You can pay for selected seats no later than 48 hours prior to your flight scheduled departure time.

ЗАОЩАДЖУЙТЕ 50% НА ПЕРЕВЕЗЕННІ БАГАЖУ Знижка доступна за умови оплати не пізніше ніж за 24 години до вильоту рейсу за розкладом; застосовується до всіх видів понаднормового багажу, у тому числі до перевезення собак чи котів у салоні.

SAVE 50% ON EXTRA BAGGAGE A 50% discount is available when paying 24 and more hours before scheduled departure time. This discount is applicable to all types of extra baggage, including carriage of cats and dogs in a cabin.

ОБИРАЙТЕ СМАЧНІ СТРАВИ Замовляйте заздалегідь улюблені страви з унікального меню від шеф-кухаря! Насолоджуйтесь розширеним асортиментом страв і першочерговим обслуговуванням на борту. Замовити та оплатити слід не пізніше ніж за 36 годин до вильоту за розкладом.

SELECT YOUR FAVOURITE MEALS Order your favorite dishes from our unique chef-created menu in advance! Enjoy the extended range of dishes and top-notch on board services. Remember to order and pay no later than 36 hours prior to scheduled departure time.

ІНШІ ПОСЛУГИ НА FLYUIA.COM Ми працюємо над тим, щоб Ваша подорож була зручною. На www.flyuia.com у будь-який час Ви можете придбати страхування для подорожуючих, забронювати готель, замовити трансфер (таксі) або орендувати авто. Ми обрали найкращих постачальників з найпривабливішими цінами.

OTHER SERVICES ON FLYUIA.COM We do our best to make your trip even better. www.flyuia.com is your 24/7 platform to purchase travel insurance, book a hotel, order airport transfer or rent a car. We picked the best suppliers with the most reasonable prices.

РЕЄСТРУЙТЕСЬ ОНЛАЙН БЕЗКОШТОВНО

CHECK IN ONLINE FREE OF CHARGE

РЕЄСТРУЙТЕСЯ ТА ОТРИМУЙТЕ ПОСАДКОВИЙ МАУ пропонує безкоштовну онлайн-реєстрацію на власні рейси через мобільний додаток або на сайті FlyUIA. com. Реєструйтеся на регулярні рейси за 48 годин до вильоту за розкладом, на чартерні — за 24 години. Пасажирам, які подорожують у класах бізнес чи преміум-економ, або попередньо сплатили за вибір місць в економ-класі, онлайн-реєстрація доступна за 14 днів до вильоту. Заздалегідь роздрукуйте або завантажте посадковий талон на мобільний пристрій. Зверніть увагу: пасажири економ-класу середньомагістральних і внутрішніх регулярних рейсів МАУ повинні у разі відсутності роздрукованого чи завантаженого посадкового сплатити збір за надання посадкового талона на стійці реєстрації в аеропорту. Докладно — на www.flyuia.com.

CHECK IN AND GET YOUR BOARDING PASS We offer passengers free online check-in for our own flights via FlyUIA.com or via the UIA mobile app. Check in 48 hours prior to scheduled departure for regular flights and 24 hours before departure for charter flights. Online check-in is available 14 days before departure to passengers flying Business or Premium Economy Class as well as to passengers who booked their seat in advance for an extra fee. Please print out your boarding pass or download it on your mobile device beforehand. Please note that Economy Class passengers of medium-haul & domestic flights who do not have a printed or downloaded boarding pass, will be charged a fee for a boarding pass issued at the airport check-in desk. Visit www.flyuia.com for details.

Buy tickets on our website www.flyuia.com 120 or more days in advance and save 30% off the flight fares! The discount applies on UIA flights from Ukraine to Europe and Kazakhstan.


ФЛОТ МАУ UIA FLEET

Boeing 777-200ER

До складу флоту МАУ входить 40 авіалайнерів різних модифікацій, зокрема 1 далекомагістральний широкофюзеляжний літак Boeing 777-200ER та 4 далекомагістральних широкофюзеляжних літаки Boeing 767-300ER, а також 27 середньомагістральних Boeing 737 нового покоління, 3 Boeing 737 класичної серії 5 Embraer-E190. UIA fleet consists of 40 aircraft: 1 long-haul wide-body Boeing 777-200ER, 4 long-haul wide-body Boeing 767-300ER; 27 medium-haul Boeing 737 Next Generation, 3 Classic Boeing 737 5 Еmbraer-E190.

Розмах крила / Wingspan

60.9 m

Довжина / Length

63.7 m

Макс. крейсерська швидкість / Max. cruising speed

905 км/год km/h

Макс. дальність / Max. range

14 260 кm

Кількість пасажирів / Seating capacity 361 Кількість літаків / Total number

1

Boeing 767-300ER

Розмах крила / Wingspan

50.95 m

Довжина / Length

54.94 m

Макс. крейсерська швидкість / Max. cruising speed

850 км/год km/h

Макс. дальність / Max. range

11 070 кm

Кількість пасажирів / Seating capacity 261/286 Кількість літаків / Total number

4

Boeing 737-800

Boeing 737-900ER Розмах крила / Wingspan

35.78 m

Розмах крила / Wingspan

35.78 m

Довжина / Length

42.1 m

Довжина / Length

39.47 m

Макс. крейсерська швидкість / Max. cruising speed

970 км/год / km/h

Макс. крейсерська швидкість / Max. cruising speed

940 км/год / km/h

Кількість пасажирів / Seating capacity

189/215

Кількість пасажирів / Seating capacity

186

Макс. дальність / Max. range

6 000 кm

Макс. дальність / Max. range

6 000 кm

Кількість літаків / Total number

4

Кількість літаків / Total number

23

Embraer-E190

Boeing 737-300/500 Розмах крила / Wingspan

31 m

Розмах крила / Wingspan

27,72 m

Довжина / Length

31 m

Довжина / Length

36.24 m

Макс. крейсерська швидкість / Max. cruising speed

880 км/год / km/h

Макс. крейсерська швидкість / Max. cruising speed

890 км/год / km/h

Кількість пасажирів / Seating capacity

112

Кількість пасажирів / Seating capacity

104

Макс. дальність / Max. range

5 000 кm

Макс. дальність / Max. range

3 300 кm

Кількість літаків / Total number

3

Кількість літаків / Total number

5


ТРАНЗИТНА СХЕМА АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ» TRANSITING KIEV BORYSPIL AIRPORT

ТЕРМІНАЛ D TERMINAL D

8

5

4

1

8

7

2

2 2 GATES 1, 10, 11

ВИЛІТ М ІЖНАР ОД 3RD F НИХ РЕЙСІВ

LOOR

INTERN ATIONA L DEPA RTURES

3 4 5

7

6

3 7

5

7

ДО НЬЮ -ЙОРКАЗОНА ВИЛЬО Т

, БАНГК У РЕЙС NEW YO ОКА. КО ІВ RK , BA ЛОМБО NGKOK ТА ПЕК FLIGHT , COLOM ІНА DEPART BO AND URES BEIJING 8

9

2 1

1 2

ЗОНА В НУТРІШ 2ND F НІХ РЕЙСІВ

LOOR

DOMES TIC FLIG HTS AR EA

2 3 4 5 6 7 8

6 4

ЗОНА П

GROUN РИБУТТЯ D FLOO ARRIVA R L AR EA

Авіакаси МАУ UIA Ticket Desk Стійки реєстрації МАУ Сheck-in desks of UIA Стійки реєстрації Сheck-in desks Стійка для трансферних пасажирів Transfer сheck-in desk Митний контроль Сustoms control Паспортний контроль Рassport control Зона видачі багажу Вaggage dispensing area Контроль на авіабезпеку Аviation security control Зона очікування Waiting area Bихід на посадку Departure gate Довідка Іnformation desk

6

ДО УВАГИ ПАСАЖИРІВ МАУ! Всі рейси авіакомпанії МАУ обслуговуються в терміналі D Київського міжнародного аеропорту «Бориспіль». ATTENTION UIA PASSENGERS! All UIA flights operate from Terminal D at Kiev Boryspil Airport. 3/2018


ПОРАДИ МАУ UIA ADVICE

У відпустку з «вихованцями»: action plan

A guide to travelling with pets

Ви збира є т е с ь поні ж и т ис я н а с он ячни х п л я ж а х Г р е ц ії а бо Т у р е ччини, а улюб ле ног о п у х н а с т ик а бо я зк о з а лиши т и в д ом а а б о д овір и т и с у с і д а м ? У та к ом у ра зі ви з ле г к іс т ю мо ж е т е в з я т и йог о з с об ою .

S o , y ou a r e p l a nning a hol id ay in sunn y Gr e e c e or T ur k e y bu t t he t hough t of l e av ing y our F l uf f y Me o w ing t on or Mr s . W hisk e r s on at home a l one gi v e s y ou nigh t m a r e s . Y ou c a n e a sily s olv e t his p r obl e m by ta k ing t he m w i t h y ou.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВАРИН У ЛІТАКУ Перевезення тварин повітряним транспортом регламентується законами й нормами, що діють у тій чи іншій країні. Якщо ви бажаєте перевезти тварину в салоні чи багажному відділенні літака, вам необхідно заздалегідь повідомити про це авіакомпанію (можна телефоном або електронною поштою). Майте на увазі, що авіакомпанія надає лише кілька місць для перевезення тварин. Де полетить ваш улюбленець — у салоні чи багажному відділенні  — залежить від його ваги та розмірів контейнера. Зверніть увагу на те, що загальна вага тварини й контейнера не включається до норми безкоштовного транспортування багажу. Від цього, так само як і від маршруту, залежить вартість квитка для вашого чотирилапого друга. Тому завчасно забронюйте перевезення та надайте перевізнику оригінали документів, про які ми розповімо нижче. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВАРИН У ЛІТАКУ Спочатку розглянемо перелік документів, які необхідно надати, щоб отримати дозвіл на переліт з твариною. Перше, що необхідно, — це ветеринарний паспорт і мікрочип. Наліпку зі штрихкодом і номером мікрочипа краще одразу вклеїти до свого закордонного паспорта, аби уникнути зайвих проблем, якщо тваринка раптом загубиться в чужій країні. Друге  — це довідка Форми №1 про вакцинацію, яка відповідає дотриманню санітарних і карантинних правил у країнах ввезення/вивезення або транзиту. Але для деяких держав, зокрема, країн Європейського Союзу, необхідна ще спеціальна довідка про титри після вакцинації проти сказу. Вакцинацію проти сказу потрібно зробити щонайменше за 4 місяці до дати подорожі, оскільки тільки через 1 місяць після вакцинації ваша тварина може пройти тест на титри. І лише за три місяці після тесту ви можете отримати спеціальний дозвіл для перельоту з твариною. Даний дозвіл/довідку уповноважена видати тільки державна ветеринарна лабораторія, яка відстежує та контролює інфекційні захворювання домашніх улюбленців в Україні. Якщо ви мешкаєте не в столиці, матеріал до центральної лабора-

INFORMATION ON THE RULES FOR TRANSPORTING ANIMALS BY AIR Transportation of animals by air is regulated by laws and regulations in any given country. If you want to carry your pet in the cabin or in hold, you must notify the airline in advance (by phone or email). Keep in mind that the airline provides limited space for transporting animals. Your pet’s weight and the size of its container define whether it will travel in the cabin or in hold. Please note that the overall weight of the animal and container is not included in your free baggage allowance. The ticket price for your pet depends on the overall weight and route. Therefore, book your carriage in advance and provide the carrier with the documents mentioned below. DOCUMENTS FOR AIR TRANSPORTATION OF ANIMALS First, let's look at the list of documents that need to be provided to obtain permission to transport the animal by air. The first thing you need is a veterinary passport and a microchip. It is better to stick a barcode and a microchip number to your passport in order to avoid unnecessary problems if the animal gets lots in a foreign country. The second document is a certificate of the Form No. 1 on vaccination, which meets the sanitary and quarantine regulations in the countries of importation/exportation or transit. However, for some countries, the countries of the EU in particular, there is still a need for a special certificate of titres after vaccination against rabies. Vaccination against rabies should be done at least 4 months before the travel date, since only 1 month after vaccination your animal may pass a titration test. You can get a special permission to fly with the animal only three months after the test. This permit/certificate is only authorized to be issued by the State Veterinary La­boratory, which monitors and controls infectious diseas-


ПОРАДИ МАУ UIA ADVICE

торії має відправити лікар вашої ветеринарної клініки. Тільки після отримання довідки з центральної державної лабораторії ви можете звернутися за довідкою Форми №1, яка робиться за 72 години до вильоту вашого рейсу. Вона оформлюється на спеціальному державному бланку та є не у всіх державних ветеринарних клініках. Зауважте, що для її отримання домашнього улюбленця необхідно взяти з собою — лікар має його оглянути. Також радимо завжди уточнювати список необхідних документів і вимоги з ввезення тварин конкретно для тієї країни, до якої ви подорожуєте.

es of domestic animals in Ukraine. If you don’t live in the capital, the material should be sent to a central laboratory by a doctor of your veterinary clinic. Only after receiving a certificate from the central state laboratory, you can apply for the Form No. 1, which is issued 72 hours before your departure. It is issued on a special form and is not available in all state veterinary clinics. Please note that in order to get it, it is necessary to bring the pet with you — the doctor must examine it. We also advise you to always specify a list of necessary documents and requirements for animal carriage which specifically your destination country requires.

ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВАРИН У САЛОНІ ЛІТАКА Наприклад, за правилами МАУ, якщо кіт або собака важать до 8 кг разом із кліткою, ви можете подорожувати разом в салоні літака. Чотирилапий повинен бути чистим, здоровим та їхати у спеціальному контейнері або м’якому кошику, що має захист від проникнення рідин та запахів. Розмір контейнера не повинен перевищувати 115 см (55 х 40 х 20). Під час зльоту та посадки контейнер має бути розміщений під переднім кріслом. Пам’ятайте, що, згідно з правилами, авіакомпанія може не дозволяти виймати або випускати тварину з контейнера під час подорожі.

RULES FOR TRANSPORTING ANIMALS IN THE CABIN For example, on UIA flights if a cat or a dog weighs up to 8 kg along with a cage, you can carry it in the cabin. Your pet should be clean, healthy and be placed in a special container or soft basket that has the protection against penetration of li­quids and odors. The size of the container should not exceed 115 cm (55 x 40 x 20). In the cabin, you should hold your pet in your arms or place the container under the seat in front of you. Remember that, according to the rules, the airline may not allow the animal to be taken or let out from the container during the journey.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВАРИН ЯК ЗАРЕЄСТРОВАНОГО БАГАЖУ Якщо домашній улюбленець важить понад 8 кг, вам доведеться розлучитися на деякий час: тварина полетить в багажному відділенні. Крім того, для здійснення подорожі вам слід потурбуватися про наявність контейнера, в якому подорожуватиме ваш чотирилапий друг. Контейнер повинен бути досить міцним, аби тварина не могла вилізти з нього під час подорожі. Дно контейнера має бути водотривким та мати отвори для вентиляції й годування. Якщо контейнер оснащений колесами, то їх слід зняти або заблокувати. Також контейнер повинен бути досить просторим, аби тварина могла віль-

RULES FOR TRANSPORTING ANIMALS IN HOLD If your pet weights over 8 kg, you will have to part with it for a while: the animal will be carried in hold. Also, you should take your own container. The container must be damage proof so that the animal cannot get out of it while travelling. The bottom of the container should be waterproof and have holes for ventilation and feeding. If the container is equipped with wheels, they should be removed or fastened. Also, the container should be large enough to allow the animal to stand and lay freely. In 3/2018


но в ньому стояти та лежати. Для того, щоб ваш улюбленець не сумував під час польоту, залиште в контейнері смаколики та воду. Щодо температури у багажному відділенні, вона буде такою ж, як і в пасажирському салоні бізнес-класу. І хвилюватися про те, що тварина змерзне, не варто.

order for your pet not to get hungry or thirsty during the flight, put delicious meals and water into the container. As for the temperature in the luggage compartment, it will be exactly the same as in Business Class cabin. Therefore, you needn’t worry that your pet will get cold.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ СЛУЖБОВИХ ТВАРИН У САЛОНІ ЛІТАКА Кожна авіакомпанія прагне досягти того, аби всі пасажири почувалися якомога комфортніше. Пасажири з порушенням зору можуть подорожувати разом зі своїми собаками-поводирями без додаткової оплати. Навчений собака-поводир може слідувати в салон літака і перебувати біля ніг свого господаря, але повинен бути в наморднику, з нашийником та на повідку.

TRANSPORTATION OF SERVICE ANIMALS IN THE CABIN Each airline strives to ensure that all passengers feel as comfortable as possible. Visually impaired passengers can travel with their guide dogs at no additional charge. During the flight, the trained service dog can stay at the feet of its master but must wear a muzzle, have a collar, and a leash.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВАРИН У ЛІТАКУ В ОКРЕМІ КРАЇНИ У деяких країнах, особливо європейських, доволі жорсткі вимоги, про які бажано дізнатися заздалегідь. До таких країн, перш за все, належать: Великобританія, Ірландія, Мальта, Нова Зеландія, ОАЕ. У ці країни тварин дозволяється перевозити лише в багажному відділенні, а в деяких з них улюбленця поміщають на карантин на цілих шість місяців! Цілком можливо, що сенсу вивозити тварину в короткострокову поїздку зовсім немає, і краще залишити її в спеціальному готелі або у друзів.

SPECIAL REQUIREMENTS FOR THE TRANSPORTATION OF ANIMALS IN CERTAIN COUNTRIES In some countries, especially in the EU, there are particularly rigid requirements that you should know about well in advance. These countries, above all, include Great Britain, Ireland, Malta, UAE and the New Zealand. To these countries, animals are allowed to be transported exclusively in hold, and in the some of them, the pet is put in quarantine for the whole six months! In that case, maybe it would be better to leave your pet at home, with friends or in a special hotel for animals.

ПІДГОТОВКА ЧОТИРИЛАПОГО ДО ПЕРЕЛЬОТУ За дві години до вильоту нагодуйте пухнастика легкою їжею та не забудьте вигуляти його перед подорожжю. Для заспокоєння рекомендовано перед польотом розмістити клітку з твариною в темне, прохолодне, тихе місце. Зрозуміло, що для неї це також стрес, але лікарі не радять вдаватися до заспокійливих препаратів. В аеропорту вашому улюбленцю необхідно пройти ветеринарний контроль, де він отримає дозвіл на здійснення подорожі. Після цього треба підійти до стійки реєстрації, надати усі необхідні документи, зважити тварину разом із кліткою, оплатити послуги, отримати посадковий талон та розпочати повітряну подорож. 154

GET YOUR PET READY FOR THE FLIGHT Two hours before departure, feed your pet a light meal and don’t forget to walk it. Place a cage with the animal in a dark, cool, and quiet place in order to calm it down a little. Obviously, it’s a stress for it, but the vets advise to refrain from giving any sedatives. At the airport, your pet must pass veterinary control, where it will get permission to travel. Afterwards, you should go to the check-in counter, provide all the necessary documents, weigh the animal along with the cage, pay for the services, and get a boarding pass. See you both on board.


3/2018

155


І Н Т Е Р В’ Ю

Кожний бортпровідник — ненаписана енциклопедія П’ЯТЬ ІЗ ДЕСЯТИ РОКІВ У МАУ ОЛЕКСАНДР СТРИЖАК БУВ ЗВИЧАЙНИМ БОРТПРОВІДНИКОМ, ДВА — СТАРШИМ БОРТПРОВІДНИКОМ, ТРИ — ІНСТРУКТОРОМ. В ІНТЕРВ’Ю PANORAMA ВІН ПЕРЕКОНАВ НАС, ЩО СПЕКТР ТАЛАНТІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БОРТПРОВІДНИКА НЕ ВИЧЕРПУЮТЬСЯ ЛИШЕ ДРУЖНЬОЮ УСМІШКОЮ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ.

ОЛЕКСАНДРЕ, АВІАЦІЯ БУЛА МРІЄЮ ВАШОГО ЖИТТЯ? Ні. Але студентом я мріяв про таку роботу, яка б змінювала картинку перед очима. Тож відправив резюме одразу в кілька авіакомпаній. Як бортпровідник я почав працювати з 2005 року на чартерних рейсах до країн Азії. Мені дуже запам’яталися пасажири на чартерах: зазвичай вони були або вкрай радісні, або глибоко сумні — відповідно у напрямках туди й зворотно. (Посміхається.) В аеропортах я перетинався з бортпровідниками МАУ, й завжди думав: «Якими ж якостями потрібно володіти, щоб працювати в найкращій авіакомпанії?» Я дуже хотів потрапити в цю авіакомпанію. Пасажири ж однаково чудові люди на всіх напрямках. А от у колективі МАУ завжди панувала тепла товариська атмосфера. Й до того ж на той момент вони вже виконували рейси до Європи та Великої Британії. РОЗКАЖІТЬ, ЯК З ЧАСОМ ЗМІНЮЮТЬСЯ ПРИНЦИПИ РОБОТИ ЕКІПАЖУ? Світова авіація змінюється згідно з вимогами Міжнародної

організації цивільної авіації. І ми наслідуємо її приписи. Перше, що змінилося, — загальний принцип роботи щодо використання ресурсів екіпажу. Екіпаж судна — пілоти й бортпровідники — має спільно діяти в одному напрямку: оцінивши ризики, піклуватися про безпеку. Припустимо, пасажир знепритомнів. Якщо раніше бортпровідники надавали допомогу й лише потім інформували пілотів, то тепер вони одразу повідомляють пілотів про те, що сталося. Щоб вони могли заздалегідь оцінити можливість вимушеної посадки. ЯКІ КОНКРЕТНІ ВИМОГИ ДО БОРТПРОВІДНИКІВ? З початком експлуатації широкофюзеляжних літаків, у нас з’явилася нова вимога: зріст бортпровідника, що стоїть з піднятими вгору руками, має бути достатнім для користування аварійно-рятувальним обладнанням, яке іноді розміщено на висоті. За необхідності, його потрібно легко дістати, і це не має складати труднощів. Друге нововведення: бортпровідники компаній, які виконують далекомагістральні рейси, повинні вміти користуватись ряту-


вальними плотами та аварійними комплектами для виживання, а також проплисти 50 метрів у воді будь-якої температури без додаткових плавальних засобів (раніше було 25 метрів). Часто доводиться чути від пасажирів: «Що ви нам показуєте рятувальний пліт, рятувальний жилет? Вони нам ніколи не знадоб­ ляться!» Звичайно ж, ніколи не знадобляться! Але випадок посадки на Гудзоні нагадав, що іноді рятувальний жилет може стати в пригоді пасажирові, а вміння плавати в холодній воді на досить довгу дистанцію — бортпровідникові. Є НЕГЛАСНІ ВИМОГИ, ЗА ЯКИМИ ВИЗНАЧАЮТЬ МАЙБУТНІХ БОРТПРОВІДНИКІВ? Ні. Але члени комісії завжди звертають увагу на те, як майбутні бортпровідники поводяться в холі в очікуванні на співбесіду. Наприклад, біля автомата з кавою запитати поради у кандидата: «Яку каву ви мені порадите?» Хтось «закривається», хтось відходить в сторону, а хтось по-дружньому радить. Для нас важливо, щоб майбутній співробітник міг легко піти на діалог з пасажиром. Щоб умів створити на борту атмосферу, в якій пасажир почуватиметься, як удома. ЯКІ УМОВИ СТВОРЕНО ДЛЯ ЧОТИРИЛАПИХ ПАСАЖИРІВ? Я не раз помічав, як пасажири переймаються домашніми улюбленцями. Якщо ви бачите, як до салону літака заходить мама з дитиною й переноскою із твариною, будьте певні, що допомога бортпровідника знадобиться дитині, про тваринку подбає мама. Згідно з правилами, тварину не можна діставати з переноски під час перельоту. Не тому, що ми знущаємося з нещасного улюбленця, навпаки — тому, що ми про нього піклуємося. Для тварини не природно літати літаком. Будь-який шум, вібрація, скупчення людей здатні викликати в неї стрес. Одного разу під час перельоту до Алмати пасажирка дістала кота… Бідолашний забився під крісло, а нам довелося надягати протипожежні рукавиці, аби витягти його звідти! До тварини неможливо було підступитися, настільки вона була агресивною. Клітки з великими тваринами ми перевозимо в спеціальному відсіку, в якому регулюється температура повітря і тиск. ХТО КОНТРОЛЮЄ ВМІСТ АПТЕЧКИ? Її вміст має відповідати міжнародним нормам, які МАУ виконує на 100 %. На борту є дві аптечки — першої допомоги та для медичного працівника. Бортпровідник за потреби може накласти пов’язку, але не має права давати будь-які рекомендації щодо медикаментів. Це може робити лікар, або пасажир має самостійно обрати ліки з аптечки першої допомоги. Бортпровідник може допомогти впоратися з нескладними ранами, зробити штучне дихання, непрямий масаж серця, проте, за міжнародними нормами, не має права робити уколи. Під час виникнення критичної ситуації буде здійснено вимушену посадку в найближчому аеропорту. ЯК ЧАСТО БОРТПРОВІДНИКИ МАЮТЬ ПІДВИЩУВАТИ СВОЮ КВАЛІФІКАЦІЮ? Незалежно від свого досвіду, щороку бортпровідник має проходити курси періодичної перепідготовки для підтримання

необхідного рівня знань. Їхня кількість залежить від кількості типів літаків, на яких він працює. У нас є бортпровідники, які літають одночасно на трьох типах літаків. Відповідно, на рік вони проходять курси тричі. Перша медична допомога вивчається щорічно. Тематика оновлюється, зокрема останній рік багато уваги приділяється поводженню при займанні та задимленні літій-іонних батарей. У світовій авіації вже було зафіксовано декілька подібних випадків. Причини займання планшетів та мобільних телефонів досі не встановлені. Нещодавно ми отримали нові літаки з удосконаленим кухонним обладнанням, поводженню з ним також будуть навчати на курсах. Тобто, з одного боку, ми говоримо про серйозні речі — як не допустити пожежу на борту, з іншого — як правильно приготувати еспресо. Пасажир бачить майстерно приготовану каву, подану з усмішкою, і може помилково подумати, що на цьому спектр талантів та відповідальність бортпровідника вичерпується, але це не так. ЧИ ДІЮТЬ ВІКОВІ ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ БОРТПРОВІДНИКІВ МАУ? Якщо медкомісія допускає до роботи бортпровідника і він складає іспити на щорічних курсах періодичної підготовки, то вік не має вагомого значення. Є багато прикладів, коли бортпровідники з великим досвідом (не вживаємо слово «вік») чудово обслуговують пасажирів. Ми пишаємося тим, що такі люди працюють у нашій команді, й намагаємося так вибудовувати робочий процес, щоб вони займались не лише роботою на борту, але й могли передати свій досвід молодому поколінню. Моя колега, бортпровідник з 40-річним стажем, одного разу сказала: «Кожний бортпровідник, який провів у небі понад 15 років, — це ненаписана енциклопедія». (Посміхається.) З ЯКИМ НАЙНЕЗВИЧНІШИМ ПАСАЖИРСЬКИМ ПРОХАННЯМ ВИ ЗІШТОВХУВАЛИСЬ? Чудова дівчина поцікавилась, чи є в нас спеціальне харчування для французьких бульдогів... Симпатичного маленького бульдога вона везла з собою. Ми могли запропонувати курку з рисом каррі чи яловичину в лимонному соусі, та це була настільки маленька й витончена тварина, що вона напевно забажала б скуштувати французький еклер… але в нас на борту їх не було. (Посміхається.) ЩО ПОРАДИТЕ ПАСАЖИРАМ, АБИ ПОЛІТ БУВ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНИМ? Відмовитись від кави та алкоголю, пити більше води (ви можете її придбати в аеропорту, оскільки через пункт контролю на безпеку не можна проносити рідини). За необхідності мати мінімальний набір медикаментів. Як себе розважити? Враховуючи ситуацію з займанням батарей гаджетів, я рекомендую взяти з собою книгу. А ЩО ВОСТАННЄ ЧИТАЛИ ВИ? «Анну Кареніну». Безсмертний твір! Вчергове читаю, і щоразу відкриваю щось нове. Навіть ловлю себе на думці: «Може, відтоді, як я читав її, щось було дописано?» (Сміється.) 3/2018


I N T E R V I E W

Each flight attendant is an unwritten encyclopedia FOR FIVE OUT OF TEN YEARS OF OLEKSANDR STRYZHAK’S CAREER AT UIA HE WAS A FLIGHT ATTENDANT, FOR TWO — A SENIOR FLIGHT ATTENDANT, AND FOR THREE — AN INSTRUCTOR. IN THE INTERVIEW TO PANORAMA, HE CONVINCED US THAT THE RANGE OF TALENTS AND RESPONSIBILITIES OF A FLIGHT ATTENDANT IS NOT LIMITED TO A FRIENDLY SMILE WHILE SERVING THE PASSENGERS. OLEKSANDR, WAS AVIATION THE DREAM OF YOUR LIFE? No. But as a student, I dreamed of a job where a picture in front of my eyes would constantly change. So I sent a resume to several airlines at once. I started working as a flight attendant in 2005 on eastbound charter flights. I remember passengers on those flights very well: usually they were either extremely happy, or deeply sad, depending on the direction, in which they were flying. (Smiles.) At the airports, I would come across UIA flight attendants, and think: «What qualities should I possess to work at the best airline?» I really wanted to work for this carrier. Passengers are equally wonderful everywhere. But the UIA team always had this warm, friendly atmosphere. Besides, at that moment they were already flying to Europe and the United Kingdom. TELL US HOW THE PRINCIPLES OF AIRCREW WORK HAVE BEEN CHANGING OVER TIME? The global aviation is changing in accordance with the requirements of the International Civil Aviation Organization, and we follow its guidelines, too. The first thing that has changed is the general principle of using the flight crew resources. Pilots and flight attendants must work together in the same direction: having assessed the risks, take care of safety. Suppose a passenger has lost consciousness. If previously

flight attendants provided assistance first and only then informed the pilots, now they immediately notify the pilots of what has happened, so that the possibility of forced landing could be assessed in advance. WHAT ARE THE SPECIFIC REQUIREMENTS FOR FLIGHT ATTENDANTS? As we started operating widebody aircraft, we have a new requirement: the height of a flight attendant, with his/her arms raised, should be sufficient to get the rescue equipment, which is sometimes located at a height. In case of necessity, the attendant should not experience difficulties in getting it. Another innovation: flight attendants working on longhauls should be able to use rescue rafts and survival crash kits, as well as swim 50 metres in the water of any temperature without any additional watercraft (previously it used to be 25 metres). Often you have to hear from passengers: «Why do you show us a life raft, a life jacket? We will never need them!» Of course, you will never need those! But the landing on the Hudson reminded that sometimes a life jacket might be of use to the passenger, as well as the ability to swim in cold water for a fairly long distance — to the flight attendant. ARE THERE ANY UNSPOKEN REQUIREMENTS FOR FUTURE

FLIGHT ATTENDANTS? No. But the commission members always pay attention to how future flight attendants behave in the lobby in anticipation of their interview. For example, they might ask a candidate for advice near the coffee machine: «What coffee would you recommend?» Someone withdraws into oneself, someone steps aside, and someone advises in a friendly way. It is important for us that a future employee easily picks up a dialogue with the passenger and is able to create a home-like atmosphere on board. WHAT CONDITIONS ARE CREATED FOR FOUR-LEGGED PASSENGERS? I have noticed more than once, how passengers are concerned about their pets. If you see a mother with a child and a pet in a carrier entering the plane, be sure that it will be the child who will need the help of a flight attendant, the animal will be taken care of by the lady herself. According to the rules, the animal can not be taken out of the carrier during the flight. Not because we have fun taunting the poor creature, on the contrary — because we care about it. It is not natural for an animal to fly by plane. Any noise, vibration, a crowd of people can cause stress in them. One day, during the flight to Almaty, the passenger took out a cat ... The poor thing hid under the seat, and we had to

wear fireproof gloves to take it out of there! It was impossible to approach the animal, it got so aggressive. We carry cages with large animals in a special compartment, with the climate, as in the cabin of the aircraft. WHO CONTROLS THE CONTENT OF THE FIRST-AID KIT? Its content must comply with the international standards, which is observed by UIA 100%. There are two kits on board: a first-aid one, and the one for a medical worker. The flight attendant might, if necessary, put on a bandage, but has no right to give any medical advice on medications. It can be only done by a doctor, or a passenger might take something from the first-aid kit himself. The flight attendant can help cope with simple wounds, give artificial respiration, make indirect heart massage, however, according to international norms, has no right to do injections. In case of emergency, a forced landing at the nearest airport will be made. HOW OFTEN DO FLIGHT ATTENDANTS IMPROVE THEIR QUALIFICATIONS? Regardless of their experience, every year flight attendants must attend training courses to maintain the required level of knowledge. Their number depends on the number of aircraft types he works on. We have flight attendants flying simultaneously on three types of airplanes. Accordingly,


they go to courses three times a year. First aid is studied annually. The subject is being updated, in particular, over the past year, much attention has been paid to fire and smoke of lithium-ion batteries. In the global aviation several such cases have been recorded. The causes of fire induced by tablets and mobile phones have not yet been established. Recently we received new aircraft with advanced kitchen equipment, and will also have trainings on it. That is, on the one hand, we are talking about serious things — how to prevent a fire on board, on the other — how to properly make an espresso. The passenger sees well-made coffee, served with a smile, and might mistakenly think that the range of talents and responsibilities of the flight attendant is exhausted, but this is not true. ARE THERE AGE LIMITS FOR UIA FLIGHT ATTENDANTS? If the medical board permits the work of the flight attendant and he/she passes exams after annual training, then the age is not significant. There are many examples where a flight attendant with great experience (let’s avoid the word «age» here) serves passengers perfectly. We are proud of the fact that such people work in our team, and we are trying to build the workflow in such a way that they were engaged not only in the work on board, but could also share their experience with the younger generation. My colleague, a flight attendant with 40 years of experience, once said: «Every flight attendant who has spent more than 15 years in the sky

is an unwritten encyclopedia.» (Smiles.) WHAT IS THE MOST UNUSUAL PASSENGER REQUEST YOU ENCOUNTERED? A lovely girl asked me if there was a special meal for French bulldogs? She was carrying a cute little bulldog with her. We could offer chicken curry with rice or beef in lemon sauce, but it was so little and sophisticated that it would probably prefer a

French éclair... unfortunately, we did not have any of those on board. (Smiles.) WHAT WOULD BE YOUR ADVICE TO THE PASSENGERS TO MAKE THE FLIGHT AS COMFORTABLE AS POSSIBLE? Give up coffee and alcohol and drink more water (you can buy it at the airport, because the safety checkpoint does not allow carrying water). If necessary, have a minimum set of medications.

How to entertain yourself? Considering the situation with

gadgets, I recommend taking a book with you. AND WHAT WAS THE LAST BOOK YOU READ? «Anna Karenina.» An immortal work! I have read it several times, and every time I discover something new. I even catch myself thinking: «Maybe, since I read it, something new has been added?» (Chuckles.) 3/2018


ПРАВИЛА REGULATIONS НА БОРТУ ВСІХ ЛІТАКІВ МАУ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО! / COMPLETELY PROHIBITED ON BOARD ALL UIA AIRCRAFT!

ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР / GREEN CHANNEL

€10 000

200/200 g

€50

1/2/5L

ЧЕРВОНИЙ КОРИДОР / RED CHANNEL

You may bring up to EUR 10’000 in cash into Ukraine. To transport a greater amount, a bank certificate should be on hand confirming that your personal account has been debited with this sum.

В Україну можна ввозити гроші на суму до €10 тис. Якщо сума більше, вам необхідно надати довідку з банку, що сума знята з вашого особового рахунку.

Користуватися під час польоту мобільними телефонами/ Using cellular phones during the entire flight

Розпивати спиртні напої, власноруч пронесені на борт літака/ Consuming alcohol brought on board by passengers

Курити/Smoking Порушувати правила перевезення, встановлені на борту/ Violating on-board air transportation rules Проводити фото та відео зйомки/ Picture and video shooting

Повітряним шляхом можна перевозити без оподаткування товари загальною вартістю до €1000, ліміт ваги товарів визначається авіаперевізником.

500 g

Goods with the total value of less than EUR 1 000 may be transported by air free of customs duties and taxes; the weight limit shall be determined by the air carrier.

Культурні цінності підлягають митному декларуванню.

Cultural valuables shall be subject to customs declaration.

При ввезені в Україну тварин необхідно мати ветеринарний сертифікат.

Animals may be brought into Ukraine with a veterinary certificate.

Туристам дозволяється ввозити продукти для власного харчування на суму до €200 на одну особу.

Витвори мистецтва та рідкісні книги підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

Tourists are allowed to bring their own food products for personal use valued up to EUR 200 per person.

Pieces of art and rare books shall be subject to obligatory declaration and taxation.

По детальнішу інформацію звертайтеся на офіційний сайт Державної митної служби України www.customs.gov.ua For more details, please visit the official web site of the State Customs Service of Ukraine at www.customs.gov.ua


3/2018

161


В’ЇЗД ДО США ENTRY ТО THE U.S.

ШТАТИ США ТА ЇХНІ АБРЕВІАТУРИ U.S. STATES AND THEIR ABBREVIATIONS Kentucky (KY) Alabama (AL) Louisiana (LA) Alaska (AK) Maine (ME) Arizona (AZ) Maryland (MD) Arkansas (AR) Massachusetts (MA) California (CA) Michigan (Ml) Colorado (CO) Minnesota (MN) Connecticut (CT) Montana (MT) Delaware (DE) Mississippi (MS) District of Columbia Missouri (MO) (DC) Nebraska (NE) Florida (FL) Nevada (NV) Georgia (GA) New Hampshire (NH) Hawaii (HI) New Jersey (NJ) Idaho (ID) New Mexico (NM) Illinois (IL) New York (NY) Indiana (IN) North Carolina (NC) Iowa (IA) North Dakota (ND) Kansas(KS)

Qhio (OH) Oklahoma (OK) Oregon (OR) Pennsylvania (PA) Rhode Island (Rl) South Carolina (SC) South Dakota (SD) Tennessee (TN) Texas (TX) Utah (UT) Vermont (VT) Virginia (VA) Washington (WA) West Virginia (WV) Wisconsin (Wl) Wyoming (WY)

МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ Усі пасажири, які в’їжджають на територію США, мають заповнити митну декларацію. На лицьовому боці форми, де зазначите ваші особисті дані, дайте відповідь на всі запитання і поставте підпис. Якщо ви перевозите речі, що підлягають декларуванню, перерахуйте їх на зворотному боці форми. CUSTOMS DECLARATION All passengers need to complete a customs declaration form to enter the U.S. On the front of the form, please, enter your personal particulars, answer all questions, and sign. If you’re carrying dutiable goods, these must be declared on the reverse.


ТРАНЗИТНА СХЕМА АЕРОПОРТУ ім. ДЖОНА Ф. КЕННЕДІ TRANSITING JFK INTERNATIONAL AIRPORT

ТРАНЗИТНА СХЕМА ПЕКІНСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ TRANSITING BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАСАЖИРІВ, ЯКІ ПРЯМУЮТЬ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ АЕРОПОРТ ім. ДЖОНА Ф. КЕННЕДІ Пасажирам, чий багаж зареєстрований до кінцевого пункту призначення в США за межами аеропорту ім. Джона Ф. Кеннеді, слід отримати багаж, пройти через пункт митного контролю, здати багаж на стійці реєстрації транзитного багажу і пройти до термінала вильоту стикувального рейсу.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАСАЖИРІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПЕРЕСАДКУ В МІЖНАРОДНОМУ АЕРОПОРТУ ПЕКІНА Пасажирам, які прямують транзитним рейсом через Міжнародний аеропорт Пекіна, слід пройти перевірку в зоні карантину, прикордонний контроль, отримати багаж, перейти до відправного пункту наступної подорожі, пройти перевірку Службою Безпеки та здійснити посадку на свій рейс.

INFORMATION FOR PASSENGERS TRANSITING JFK INTERNATIONAL AIRPORT Passengers whose baggage is checked through to their final US destination beyond JFK, must collect their baggage, clear it through customs and there­after go to the transit baggage check-in desks before making their way to the connecting flight terminal.

INFORMATION FOR PASSENGERS TRANSITING BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT Before making their way to their connecting flight terminal passengers transiting Beijing Capital International Airport must go through Inspection & Quarantine, Frontier Inspection, Baggage Claim, Customs Inspection, Transfer Formalities and Security.

ТРАНСФЕР МІЖ ТЕРМІНАЛАМИ Для трансферу між терміналами скористайтеся потягом AirTrain, який курсує між усіма терміналами аеропорту, а також між станціями, які з’єднують різні транспортні залізничні системи Нью-Йорка (метро Нью-Йорка, залізниця Лонг-Айленда). Роблячи пересадку, виділіть 75 хвилин (з внутрішнього рейсу на міжнародний) та 1 годину 45 хвилин (з міжнародного рейсу на внутрішній) на трансфер між терміналами. Саме стільки необхідно для проходження митного контролю, здачі­­ багажу­­­(в разі необхідності) і подолання шляху. Потяг AirTrain працює в обох напрямках по всіх терміналах аеропорту­­­. Приблизний час подорожі по всій петлі маршруту складає 8 хвилин разом із зупинками на всіх терміналах. Це не включає час на переміщення між аеропортом і терміналом AirTrain. TRANSFERRING BETWEEN TERMINALS For transfers between terminals use the AirTrain, which operates between all terminals at the airport, as well as to stations that connect to the various New York railroad transportation systems (New York City Subway, Long Island Railroad). Please allow 75 minutes (Domestic to International) and 1 hour 45 minutes (International to Domestic) to transfer between terminals when connecting due to the time required to clear customs, transfer baggage (where required) and travelling time. The AirTrain operates in both directions around all terminals at JFK airport. The approximate travel time for a trip around the entire loop, including stops at all terminals, is 8 minutes. That does not include walking time between the airport and AirTrain terminal itself.

Крок 1: Перевірка в зоні карантину STEP 1: Inspection & Quarantine, Exit and Entry Frontier Inspection Крок 2: Видача багажу STEP 2: Baggage Claim Крок 3: Прикордонний контроль STEP 3: Customs Inspection Крок 4: Перехід до відправного пункту наступної подорожі STEP 4: Going through Transfer Formalities Крок 5: Перевірка Службою Безпеки STEP 5: Security check Крок 6: Очікування та посадка STEP 6: Waiting & Boarding

3/2018


ПРАВИЛА REGULATIONS ПРАВИЛА ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ В аеропорту «Бориспіль» діє спрощена схема митного контролю — пасажири самостійно вирішують, декларувати їм товари чи ні. УВАГА! Порушення вимог декларування предметів тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

CUSTOMS FORMALITIES Travellers to/from Ukraine can benefit from simplified customs procedures — they can decide whether or not they need to declare items. ATTENTION! Violation of declaration is pu­nishable by Ukrainian law.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ В АЕРОПОРТАХ ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ РІДИН Дозволено перевозити в ручній поклажі: • Рідкі речовини з магазинів безмитної торгівлі аеропорту — у спеціальному заклеєному пакеті (не відкривайте пакет до перевірки на пункті контролю з авіаційної безпеки). • Речовини в контейнерах, аерозолі або гелі, запаковані­­в індивідуальні ємності об’ємом не більше 100 мл і поміщені в прозорий пластиковий пакет багаторазового склеювання об’ємом не більше 1 л на одного пасажира. Приблизний розмір пакета об’ємом 1 л: 20 см х 17,5 см. У пункті контролю покладіть прозорий пластиковий пакет в один із передбачених лотків. Будь-які інші контейнери об’ємом більше 100 мл поміщайте в за­реєстрований багаж. • Дитяче харчування, молоко, воду і сік для дітей — у маленьких контейнерах для використання під час подорожі. • Ліки, призначені за рецептом і без рецепта лікаря. Усі інші рідини мають бути запаковані в зареєстрований багаж. У разі виникнення сумнівів для отримання додаткової інформації заздалегідь звертайтеся до представників аеропорту, авіакомпанії чи агента­­­з продажу квитків.

AIRPORT SECURITY RULES REGARDING LIQUIDS You may carry now the following liquids in your hand luggage: • Duty free in a sealed security bag. The item and the receipt must remain sealed inside the security bag provided at the time of purchase. • Containers of liquids, aerosols or gels you wish to carry in your hand luggage must be 100 millilitres/100 grams or less. All containers must fit in 1 clear, closed, resealable plastic bag no more than 1 litre in capacity. The approximate dimensions of a one litre bag are 20 centimetres by 17.5 centimetres. At the security check point, take your plastic bag out of your carry-on and place it in one of the provided trays. One bag is allowed per passenger. Any containers over 100 millilitres should be placed in your checked-in baggage. • If travelling with small children you may carry baby food, milk, formula, water and juice in small containers as necessary for your journey. • Prescription and essential non-prescription medicines may be carried on board also. All other liquids must be placed in your checked-in (hold) luggage. If in doubt ask your airport, airline or retailer in advance of travelling for further information.

ІММІГРАЦІЙНІ ПРАВИЛА Громадяни ЄС, Швейцарії, Ліхтенштейну, Андорри, Монако, Держави-міста Ватикан, Ісландії, Норвегії, Сан-Марино, США, Канади, Японії, Ізраїлю, Аргентини, П івденної Кореї та Бразилії мають право безвізового в’їзду в Україну за умови перебування в країні не більш як 90 днів та за пред’явлення лише чинного паспорта. (Увага! Будь-які інші посвідчення та документи не дають права на в’їзд!) Решта іноземних громадян для в’їзду на територію України повинні мати візу. При в’їзді в Україну громадяни Російської Федерації з внутрішніми паспортами мають заповнити імміграційну картку, яку можна отримати в залі прибуття аеропорту «Бориспіль». Імміграційна картка разом з паспортом подається посадовцеві органів охорони державного кордону під час проходження паспортного контролю. УВАГА! Зберігайте імміграційну картку протягом усього часу перебування в Україні, адже при відльоті вас попросять її пред’явити.

IMMIGRATION FORMALITIES Citizens of the EU, Switzerland, Liechtenstein, Andorra, Monaco, the Vatican City-State, Iceland, Norway, San Marino, the USA, Canada, Japan, Israel, Argentina, South Korea, and Brazil may enter Ukraine without a visa, if that their stay in the country does not exceed 90 days. (Please make sure you have a valid passport with you: no other ID document is valid for entry). All other foreign citizens need a visa to enter Ukraine. Upon entering Ukraine, citizens of the Russian Federation with internal passports must fill out immigration cards, available in the Arrivals Hall of Boryspil Airport before the Immigration check points. Present this card with your passport to the Immigration Officer when going through passport control. ATTENTION! Keep your immigration card during your entire stay in Ukraine, as you will be asked to present it upon leaving the country.


АУДІОМЕНЮ AUDIO MENU c las s i c m u s i c GEORGES BIZET

Habanera

БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ ЛЯТОШИНСЬКИЙ Symphony No. 3 in h-moll, Op. 50_ III. Allegro feroce (UA) МИХАЙЛО КАЛАЧЕВСЬКИЙ Романс (UA) ANTONIN DVORAK

BECK

m od e r n r ock Up All Night

FLORENCE AND THE MACHINE What Kind Of Man THE RASMUS

Teardrops

THE HARDKISS Корабли (UA) THE KILLERS

Run for Cover

MANCHESTER ORCHESTRA

The Gold

ORLOWER Присмак пустої розмови (UA) KEANE

Tear Up This Town TWENTY ONE PILOTS Heathens PORTUGAL. THE MAN Feel It Still

r el ax SONNY STITT In a Sentimental Mood BEN WEBSTER Solitude BOOTS RANDOLPH You’ve Lost that Lovin' Feelin' DIZZY GILLESPIE & LALO SCHIFRIN Unicorn JOHN COLTRANE While My Lady Sleeps JOHNNY GRIFFIN QUARTET If I Should Lose You SILJE NERGAARD Two Sleepy People MEL TORME

Angel Eyes

GEORGE BENSON Fly By Night HAROLD MABERN TRIO Stormy Weather

Waltz

u krai ni an m u s i c IVAN NAVI FEAT. МАРІЯ ЯРЕМЧУК Хімія NK #Этомояночь PIANOБОЙ Полуничне небо ГАЙТАНА Хто для тебе я ALEKSEEV Навсегда ОЛЯ НІКОНОВА & KISHE Незвідана краса ЛЮМ’ЄР Кожен з нас ВРЕМЯ И СТЕКЛО Тролль

МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ ЛИСЕНКО Діамантовий вальс (UA)

MONATIK То, от чего без ума

Danc e ALOK & MATHIEU KOSS Big Jet Plane GARMIANI FEAT. JULIMAR SANTOS Shine Good RITA ORA Anywhere KAZKA Свята (DJ Lutique Remix) (UA) SONS OF MARIA Catch The Light

lou ng e GOLD LOUNGE You Are My Life (Barcelona Mix) ATJAZZ Mess Up MERGE OF EQUALS Back to Where We Were (Pacha Edit) BELLADONNA Moon Jumping CARLOS & CUBALOS Sugar, Milk & Honey (Academic Lounge Mix) ETIQUETTE Welcome To The Summer (Monaco Vs. St. Tropez Mix) JUNIOR BRAVO The Love Hits the Fan (Stereo 74/75 Original) SOUNDS OF SUMMER Praise The Sun (Chillhouse Mix) KING LOUI Fashion Show (Aftershow Party Mix) CHEAP SUNGLASSES Remembering Ibiza (Sunset Chillhouse Mix)

AVICII FEAT. RITA ORA Lonely Together SELENA GOMEZ & MARSHMELLO

Wolves

THE HARDKISS Lovers (Raft Tone Remix) (UA) DUA LIPA

New Rules

J. BALVIN & WILLY WILLIAM FEAT. BEYONCE Mi Gente

JERRY HEIL Небо

P!NK

modern po p

Whatever You Want AUSTIN MAHONE I Don’t Believe You KOLA Зомбі (UA) CHARLIE PUTH How Long ТАМЕРЛАН І АЛЬОНА Покопокохай (UA) ANURYH In My Head CAMILA CABELLO FEAT. YOUNG THUG Havana GUY SEBASTIAN Bloodstone JAMALA (ДЖАМАЛА) Сумую (Morphom Remix) (UA) NIALL HORAN Paper Houses

lo ve h its HURTS Something I Need To Know JAMES HERSEY Everyone’s Talking ZAYN MALIK FEAT. SIA Dusk Till Dawn SAMPHA

Like The Piano

SAM SMITH

Say It First

ALYOSHA На фоні Париж (UA) PERFUME GENIUS Die 4 you JESSIE WARE

Midnight

JAMES ARTHUR Say You Won’t Let Go LANA DEL REY

Love

3/2018


ВІДЕОМЕНЮ VIDEO MENU

Звуковий супровід і вибір мови здійснюються на пульті управління в підлокітнику крісла при виборі каналів 3 і 4.

ВБИВСТВО У «СХІДНОМУ ЕКСПРЕСІ Категорія: кримінальна драма, 2017 У ролях: Джонні Депп, Мішель Пфайффер, Кеннет Брана Тривалість: 1 год. 53 хв. Екранізація роману Агати Крісті «Вбивство у «Східному Експресі» розповідає історію тринадцяти пасажирів потягу, кожен з яких перебуває під підозрою. MURDER ON THE ORIENT EXPRESS CCategory: Crime, Drama, 2017 Starring: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Kenneth Branagh Duration: 1 h 53 m. Based on the novel by Agatha Christie, Murder on the Orient Express tells of thirteen stranded strangers and one man’s race to solve the puzzle before the murderer strikes again. СІМЕЙКА КРУДСІВ Категорія: пригодницька комедія, 2013 Режисери: Кріс Сандерс, Кірк де Мікко Тривалість: 1 год. 39 хв. Весела і добра комедія, події якої розгортаються у часи епохи Croodacious. Часи, коли Матінка Природа активно експериментувала, а звичних для нас рослин і тварин не було й близько. THE CROODS Category: Adventure, Animation, Comedy, 2013 Directed by: Kirk DeMicco Chris Sanders Duration: 1 h 39 m. The Croods is a prehistoric comedy adventure that follows the world’s first family as they embark on a journey of a lifetime when the cave that has always shielded them from danger is destroyed.

КІНГСМАН: ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ Категорія: комедійний бойовик, 2017 У ролях: Колін Ферт, Терон Еджертон, Джуліанн Мур Тривалість: 2 год. 21 хв. Агенти Kingsman об’єднуються з агентами Statesman, щоб врятувати світ від екстравагантної злодійки Поппі, яка полюбляє Елтона Джона.

KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE Category: Action, Comedy, 2017 Starring: Colin Firth, Taron Egerton, Julianne Moore Duration: 2 h 21 m. Two elite secret organizations Kingsman and Statesman must join hands to defeat a common enemy — the extravagant villain Poppy.

БЕТМЕН: ПОЧАТОК Категорія: бойовик, фантастика, драма, 2005 У ролях: Крістіан Бейл, Ліам Нісон, Майкл Кейн Тривалість: 2 год. 19 хв. У фільмі розповідається про дитинство Брюса Вейна та становлення Бетмена як Темного лицаря міста Готема. BATMAN BEGINS Category: Action, Fantasy, Drama, 2005 Starring: Christian Bale, Liam Neeson, Michael Caine Duration: 2 h 19 m. Bruce Wayne loses his philanthropic parents to a senseless crime, and years later becomes the Batman to save the crime-ridden Gotham City on the verge of destruction by an ancient order.


The selection of sound and language options for channels 3 and 4 is possible using the arm-rest controls.

ФЕЙКОВІ КОПИ Категорія: комедія, 2014 У ролях: Джейк Джонсон, Деймон Веянс-молодший Тривалість: 1 год. 44 хв. Двох старих друзяк запросили на костюмовану вечірку. Щоб вразити дівчат, вони одягаються копами. Веселощі закінчились, коли горе-копам довелося зіткнутися з буденним життям поліціянтів. LET’S BE COPS Category: Comedy, 2014 Starring: Jake Johnson, Damon Wayans Jr. Duration: 1 h 44 m. Two old friends dress up as cops for a costume party. The fun ends when the losers have to face the policemen’s ordinary life.

МИ КУПИЛИ ЗООПАРК Категорія: комедія, драма, 2011 У ролях: Метт Деймон, Скарлетт Йоганссон Тривалість: 2 год. 04 хв. Нормальні люди зазвичай вкладають гроші в дорогоцінні метали, акції, нерухомість. Але Бенджамін Мі купив... занедбаний зоопарк з екзотичними тваринами. WE BOUGHT A ZOO Category: Drama, Comedy, 2011 Starring: Matt Damon, Scarlett Johansson Duration: 2 h 04 m. Set in Southern California, a father moves his young family to the countryside to renovate and re-open a struggling zoo.

МИ — МІЛЛЕРИ Категорія: комедія, 2013 У ролях: Дженніфер Еністон, Джейсон Судейкіс Тривалість: 1 год. 50 хв. Девід має хитромудрий план як переступити закон, для здійснення якого йому потрібна сім’я. Тож він і наймає дружину, доньку й сина. WE’RE THE MILLERS Category: Comedy, 2013 Starring: Jason Sudeikis, Jennifer Aniston Duration: 1 h 50 m. Small-time pot dealer David comes up with a sophisticated law-breaking scheme. As part of his plan he creates a fake family hiring a wife, a daughter and a son.

АВСТРАЛІЯ Категорія: драма, 2008 У ролях: Ніколь Кідман, Г’ю Джекман Тривалість: 2 год. 45 хв. Британка Ешлі напередодні Другої світової війни прибуває до Австралії, щоб захистити від монополістів ранчо, що дісталося їй у спадок. Разом з гуртівником Дровером вони долають важкий шлях через весь материк.

AUSTRALIA Category: Drama, 2008 Starring: Nicole Kidman, Hugh Jackman Duration: 2 h 45 m. On the eve of World War II Lady Ashley arrives in Australia and has to protect her inherited ranch from the local monopolists. Together with a local stock-man they make their way through the whole continent, overcoming difficulties. 3/2018


Резервуйте улюблене місце заздалегідь Reserve your preferred seat in advance В ЕКОНОМ-КЛАСІ НА ВСІХ РЕЙСАХ IN ECONOMY CLASS ON ALL FLIGHTS


НЕЖИТЬ

Синупрет® екстракт. Р.П. № UA/15267/01/01 від 15.08.16

Реклама лікарського засобу. Виробник Біонорика СЕ (Німеччина).

* Ø720 мг комбінації рослинних компонентів в Синупрет ® екстракт (Відповідає 160 мг сухого екстракту) в порівнянні з 156 мг комбінації рослинних компонентів в Синупрет ® форте

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ НЕОБХІДНО ПРОКОНСУЛЬТУВАТИСЯ З ЛІКАРЕМ ТА ОЗНАЙОМИТИСЬ З ІНСТРУКЦІЄЮ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

ПРИ ПЕРШИХ ОЗНАКАХ ЗАСТУДИ ТРЕБА ПОЧИНАТИ ЛІКУВАТИ...

Н

ежить — один із симптомів грипу або гострої респіраторно-вірусної інфекції, і думка, що лікувати його не треба, мовляв, сам мине, неправильна. Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом, і вхідними воротами для неї є слизова оболонка носа. У результаті вторгнення інфекції відбуваються запальні зміни, виділяється в’язкий слиз. Якщо через набряк закриваються співустя (отвори між порожниною носа і придатковими пазухами), це дуже небезпечно: може розвинутися гнійне запалення (гайморит, фронтит тощо). Ось чому лікування нежитю спрямоване на те, щоб зняти запалення, набряк і полегшити відходження слизу. Із цими завданнями добре впорається Синупрет® екстракт — німецький препарат на рослинній основі для дорослих та дітей від 12 років. Він лікує безпечно та комплексно: знімає набряк слизової оболонки, розріджує слиз і допомагає звільнитися від нього, бореться з вірусами та бактеріями. Синупрет® екстракт потужно діє проти нежитю та синуситу!


Присутствуют сопутствующие расходы.

Подробные условия кредитования:

Официальный дилер МАЗ в Украине Группа компаний АИС 04073, Украина, г. Киев пер. Балтийский, 20 тел.: 0 800 500 205

www.maz.ais.ua


«Лелека»: Ж іноче з д оров я ’

вс е вк лючено

У ЛИСТОПАДІ 2016 РОКУ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК «ЛЕЛЕКА» ВІДКРИВСЯ В КУРОРТНІЙ ЗОНІ ПУЩА-ВОДИЦЯ І МАЙЖЕ ОДРАЗУ ЗАСЛУЖИВ РЕПУТАЦІЮ ОДНОГО З НАЙБІЛЬШ ІННОВАЦІЙНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ. І НЕДАРМА — У ГРУДНІ 2017 РОКУ ВІН ПРОЙШОВ СЕРТИФІКАЦІЮ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ СТАНДАРТУ ISO 9001:2015 В АВТОРИТЕТНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ОРГАНІ З СЕРТИФІКАЦІЇ QUALITY AUSTRIA.

Р

обота кожного лікаря пологового будинку «Лелека» не обмежується лише консультаціями. Вони повсякчас перебувають на зв’язку зі своїми пацієнтами. У випадку занепокоєння пацієнтка може у будь-який час зателефонувати та бути впевненою, що їй буде надано належну й оперативну допомогу. У разі серйозної ситуації на виклик приїжджають машини екстреної медичної допомоги й швидко доставляють пацієнтку до лікарні. Головний лікар пологового будинку «Лелека» Дмитро Шадлун пояснює, що саме «час — це основний фактор ризику в невідкладних станах, адже несвоєчасна або неадекватна діагностика, запізніла корекція екстремальних станів здоров’я пацієнтів можуть призвести до серйозних ускладнень. І для того, щоб ефективно допомогти жінці, а іноді навіть врятувати їй життя, часто потрібне проведення ургентної операції,


втраченої крові під час операції та повторного введення її пацієнтці, щоб не використовувати донорську кров. Заслуговує на увагу й естетична хірургія. «Наприклад, хірургія тазового дна дозволяє вирішити цілий комплекс делікатних проблем, що безпосередньо впливають на якість життя пацієнтів», — говорить Ольга Пилипенко, заступник головного лікаря пологового будинку «Лелека».

тобто невідкладного хірургічного втручання». Кваліфікація лікарів пологового будинку «Лелека» дозволяє використовувати у своїй практиці найсучасніші малоінвазивні та органозбережні методики лікування безпліддя, міоми матки, різних форм ендометріозу, кіст яєчників, патологій тощо. «Нас неможливо застати зненацька, адже, крім бригади чергових лікарів, у тому числі анестезіолога, в «Лелеці» є необхідний запас плазми, крові та медичних препаратів. А поставити правильний діагноз у максимально короткі терміни допомагає сучасне обладнання, зокрема ультразвукові, ендоскопічні, лазерні, радіохвильові й інші сучасні методи діагностики, а також власна лабораторія, що оснащена за останнім словом медичної науки», — каже Світлана Корнієнко, завідувачка відділення оперативної гінекології. У «Лелеці» особливо пишаються своїм операційним блоком. Усе, що ви знали про чистоту операційної, втілено саме тут: для забезпечення епідеміологічної безпеки шлях до блоку лежить через окремий санітарний шлюз, де весь медичний персонал проходить санітарну обробку. Операційні приміщення являють собою ламінарні системи, тобто «чисті приміщення»: очищення повітря досягається через його фільтрацію, а стіни оздоблено спеціальними панелями з антибактеріальним поліхлорвініловим покриттям, в які вбудовано герметичні дворівневі вікна. Блок обладнано сучасними багатофункціональними системами: анестезіологічна консоль, моніторинг стану пацієнта, динамічні операційні столи з дистанційним управлінням, а також різноманітне устаткування для проведення ендоскопічних та лапароскопічних операцій. У «Лелеці» є апарат для аутогемотрансфузії, який передбачає відновлення

Для пацієнтів «Лелеки» всі послуги з оперативної гінекології надаються за пакетним принципом. Це означає, що ви платите один раз і отримуєте цілий комплекс послуг. І це не лише аналізи та медична допомога, але й здорове харчування, дієтичні страви від ресторану клініки. Тож «Лелека» недарма заслуговує на високу репутацію та звання першого інноваційного пологового будинку нового покоління!

Пологовий будинок «Лелека» надає повний цикл допомоги з підтримки жіночого здоров’я — від профілактики захворювань і планування вагітності до післяпологового відновлення й естетичної гінекології. - р ішення проблем жіночого здоров’я; - профілактика захворювань; - планування вагітності; - в едення вагітності будь-якої складності; - комфортні й безпечні пологи; - післяпологове відновлення; - естетична гінекологія; - е кстрена оперативна гінекологія 24 / 7. Київ, вул. Квітки Цісик, 56 www.leleka.com.ua

3/2018


Медицинская лаборатория ДІЛА — Оптимальные решения для профилактики и сохранения здоровья КОМПАНИЯ ДІЛА — НЕЗАВИСИМАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ, КОТОРАЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАЧЕСТВЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ С 1998 ГОДА. За 20 лет успешной работы стала одной из ведущих лабораторий страны благодаря постоянному внедрению в медицинскую среду лучших мировых достижений в области лабораторной диагностики. Высокая точность и достоверность результатов исследований является неотъемлемой составляющей правильного диагноза, что стало основой доверия многочисленных медицинских специалистов и пациентов в МЛ ДІЛА. Лаборатория выполняет исследования по основным диагностическим направлениям: • общеклинические; • гормональные; • бактериологические;

• диагностика инфекционных, аутоиммунных, онкологических, аллергических заболеваний; • полный спектр обследования для беременных; • оценка генетической предрасположенности и рисков; • а также уникальные для Украины исследования. Лаборатории полностью автоматизированы и оснащены современным оборудованием. Сеть отделений представлена в Киеве и других крупных городах Украины и продолжает расширяться с каждым годом. МЛ ДІЛА предоставляет удобный, доступный и комфортный сервис для пациентов: • безопасность при проведении медицинской манипуляции и конфиденциальность информации; • получение результата исследования в любой удобной форме, в том числе в Личном кабинете на интернет-портале; • дозаказ необходимых исследований без повторного взятия биоматериала; • обслуживание самых маленьких пациентов в условиях максимального психологического комфорта; • информационная поддержка специалистами собственного колл-центра; • выезд медсестры на дом или в лечебное учреждение для взятия биоматериала в Киеве. Компания ДІЛА, эксперт в области лабораторной диагностики и внедрения инноваций, первой среди лабораторий Украины ввела систему менеджмента

качества, соответствующую международным стандартам ISO 9001 и ISO 15189, и первой успешно прошла аккредитацию по национальному стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015 (EN ISO 15189:2012, IDТ) «Медицинские лаборатории — требования к качеству и компетентности». Регулярно участвует в международных системах оценки качества EQAS и RIQAS (Великобритания и США) и ежедневно осуществляет внутрилабораторный мониторинг производственных процессов. МЛ ДІЛА задает стандарты качества и содействует развитию культуры лабораторной диагностики в Украине во имя здоровья каждого человека. Единая информационная служба МЛ ДІЛА: 0 800 606 777

www.dila.ua


'9'-2)09&)

ĨIJĠīļĿĭıĪĠĿĴĠġİĨĪĠ ơ1 įĮįİĮĨħĢĮĤıIJĢijĪijĵĮĭļ ŐŒňʼnŏŠ7YV]LUaH

ŋŅŒŏŐŎňŇłŎńňŌōŀŘňŊœŕōň100%ıńŅŋŀōŎłĨŒŀŋňň

Ʉɂȿȼ &ɚɥɨɧ³/XEH´ɭɥȽɟɪɨɟɜɋɬɚɥɢɧɝɪɚɞɚ$ɬɟɥ ɋɚɥɨɧ©/XEH&XFLQHªɌɐ©5220ªɭɥɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚɹ ɬɟɥ ɋɚɥɨɧ©$OED&KLDUDªɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣȾɨɦɆɟɛɟɥɢɛ3Ⱦɪɭɠɛɵɇɚɪɨɞɨɜɬɟɥ ɋɚɥɨɧ ³)5(('20+286(´ȾɧɟɩɪɨɜɫɤɚɹɧɚɛɟɪɟɠɧɚɹȾɬɟɥ  ɅɍɐɄɋɚɥɨɧ©Ⱥɜɢɜɚªɭɥ ɄɨɜɟɥɶɫɤɚɹȺɬɟɥ ɏȺɊɖɄɈȼɋɚɥɨɧ©'RP,WDOLDªɩɪɆɨɫɤɨɜɫɤɢɣɬɟɥ  ȾɇȿɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɄ Ƚɚɥɟɪɟɹɦɟɛɟɥɢ©'2086ªɭɥəɤɨɜɚɋɚɦɚɪɫɤɨɝɨɬɟɥ  ɏȿɊɋɈɇ ©Ⱦɨɦɦɟɛɟɥɢªɩɪɥɟɬɢɹɏɟɪɫɨɧɚ$ ɬɟɥ ɈȾȿɋɋȺ ɋɚɥɨɧ©6ROH0LRªɭɥɅɟɜɢɬɚɧɚɬɟɥ ɋɚɥɨɧ©ȿɜɪɨɞɨɦªɭɥȽɪɟɱɟɫɤɚɹɬɟɥ  ɋɚɥɨɧ³/8%(&5(2´ɇɨɜɵɣɆɟɝɚɞɨɦɭɥɌɨɥɛɭɯɢɧɚɬɟɥ 

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɍɤɪɚɢɧɟ ©/8%(ɍɄɊȺɂɇȺªɄɢɟɜɏɚɪɶɤɨɜ¤ɫɤɨɟɲɨɫɫɟ ɬɟɥ HPDLOOXEH#GLVWULEXWRUQHWXDZZZFXFLQHOXEHLW Ɇɵɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɟɬɹɯ

EuroCucina 2018** Милан, 17 - 22 апреля павильон 15, стенд E19/ F20


Panorama March 2018  
Panorama March 2018  
Advertisement