Page 1

Aleš Mižigoj je prejel najvišje priznanje na področju športa Mestne občine Ljubljana Stran 2

USPEŠNA IZVEDBA MEDNARODNEGA KARATE TURNIRJA Športno rekreativno društvo Karate klub Olimpija je 29. novembra 2008 organiziralo peti Ljubljana open mednarodni karate turnir z udeležbo 57. klubov iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Italije, Madžarske in Slovenije. Le nekaj manj kot 590 tekmovalk in tekmovalcev in sodnikov je bilo navdušenih nad vzorno organizacijo, ki jo je vodil Djulaga Huskič, sekretar kluba. Udeleženci so sodili, da bi tako kakovosten turnir v prihodnje lahko povezal številna mesta, in bi ga lahko v prihodnje poimenovali Mednarodni turnir mest v karateju.

Dragi športni prijatelji! Želimo vam veliko športnih uspehov in osebne sreče v letu 2009 AŠZ Olimpija

Ljubljana, 4. december 2008 Letnik XXIV, št. 3-4/2008 Brezplačno

Pogled k izvornim vrednotam

Oto Giacomelli

Slovenci smo se v zgodovini najbolje odrezali takrat, ko smo se zanašali nase. To smo počeli praviloma v najbolj usodnih časih zgodovine in zato smo se pravzaprav izoblikovali in obdržali kot narod. Te – strnjeno povzete – besede so se mi najbolj vtisnile v spomin, ko sem pred dnevi prebiral v Delu prispevek gostujočega zgodovinarja dr. Janka Prunka. Zdele so se mi preprosto zelo prikladno spoznanje tudi za razmišljanje o usodi športa v zdajšnjem obdobju globalne finančne krize in grozeče gospodarske recesije. Organiziran šport civilne družbe – Akademska športna zveza Olimpija z vsemi v njej povezanimi društvi je zagotovo njen ugleden del – je pravzaprav zmeraj ravnal tako, da se je zanašal predvsem na lastne potenciale, na prostovoljne organizatorje športa in športne delavce, številne starše otrok in mladih v svojih vrstah ter seveda športu predane strokovnjake, ki so v svojem delu vedno videli predvsem nenadomestljivo in nezamenljivo poslanstvo športa v moderni družbi. Če je takšna klena usmeritev društveno organiziranega športa civilne družbe v obdobju tranzicije po osamosvojitvi Slovenije morda navidez izgubila pomen ključnega razvojnega dejavnika, bodo krizne razmere zagotovo tudi športne organizacije zelo brutalno vrnile k spoznanju, da alternative za takšen slog delovanja preprosto ni. Pravočasno spoznanje, da se moramo s temi dejstvi soočiti in da se jim ni mogoče izogniti, je obenem tudi priložnost, da si v organiziranem športu neusmiljeno nastavimo zrcalo. Ozreti se k nekaterim omenjenim izvornim vrednotam seveda ne pomeni vračanje k preseženim metodam delovanja v preteklosti, temveč priložnost za konceptualen in konstruktiven pogled v prihodnost. Ta bo najbrž pokazal, da je društveni šport, vštevši njegovo profesionalno različico, katero je nujno treba čimprej podjetniško utemeljiti, zmožen premagovati še tako velike probleme, če le zmore strniti svoje moči in poiskati prave odgovore na izzive časa. Zato pa mora prevzeti pobudo in ponuditi svojim lastnimi vrstam – pa tudi oblasti – rešitve, ki presegajo vsakokratne zvarke športne birokracije pod patronažo kratkovidne, pogosto populistične politike.

Ocena enoletnega delovanja: uspešno Akademska športna zveza Olimpija je v skladu s sklepom 4. seje Upravnega odbora AŠZ Olimpija z dne 27. 08. 2008 sklicala drugo redno zasedanja Občnega zbora, ki je bilo 23.09.2008. Na tej skupščini je tekla beseda predvsem o oceni nekaj več kot enoletnega delovanja (2007-2008) in s sprejetjem programa za prihodnje enoletno obdobje (2008-2009) tesno povezano z Strategijo razvoja v Mestni občini Ljubljana od leta 2008-2012, predvsem v povezavi z uporabo sredstev MOL za tekoče leto 2008. Z namenom, da članstvo AŠZ Olimpija seznanimo z najbolj aktualnimi vprašanji, smo se odločili, da v nekoliko skrajšani obliki predstavimo:   Poročilo o delovanju (2007-2008)   Program dela za naslednje obdobje (2008-2009)   Predlogom uporabe sredstev MOL za leto 2008.

 Nadaljevanje na 6. in 7. strani Marko Kolenc

Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana

Mestni svet je letos februarja sprejel »Strategijo razvoja športa v MOL od 2008 do 2012«. V sprejeti strategiji je opredeljenih mnogo ukrepov, ki jih trenutno veljavni pravilnik ne podpira. Cilj novega pravilnika je ustvariti pogoje za izvajanje ukrepov zapisanih v Strategiji razvoja športa v MOL od 2008 do 2012.  Nadaljevanje na 2. strani

Alenka Bikar ponosno zapušča atletsko stezo Alenka Bikar, nadvse uspešna atletinja Atletskega kluba Olimpija je 05. novembra 2008 organizirala sprejem, na katerem je naznanila, da končuje svojo atletsko športno aktivnost. V tekmovalnem obdobju je domala izpolnila vse svoje načrte na atletski stezi, naj si gre za nastopanje v klubskem dresu Olimpije ali slovenske reprezentance, tako na domačih kot tujih prizoriščih, na evropskih in svetovnih prvenstvih ter Olimpijskih igrah. Izjemna športnica v Akademski športni zvezi Olimpija je bila športnica leta Slovenije, kar trikrat zapored najboljša športnica Olimpije in tako tudi upravičeno članica Senata Akademske športne zveze Olimpija. Alenka Bikar je leta 2000 na evropskem atletskem dvoranskem prvenstvu prejela srebro za tek na 200 metrov. V AŠZ Olimpija pričakujemo, da bo tudi v prihodnje ostala v naši družbi kot uspešna športna delavka.


Glasilo Akademske športne zveze Olimpije, 4. december 2008

Stran 2 

 Nadaljevanje s 1. strani

Aleš Mižigoj je prejel najvišje priznanje na področju športa Mestne občine Ljubljana Akademska športna zveza Olimpija je na podlagi poziva Mestne občine Ljubljana, Oddelek za šport, z dne 6. 10. 2008, vložila pobudo za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2008, da nagrado podeli gospodu Alešu Mižigoju, dolgoletnemu športnemu delavcu v družini Akademske športne zveze Olimpija, Ljubljana. Aleš Mižigoj je v letošnjem letu praznoval visok življenjski jubilej, osemdesetletnico (rojen 8. 7. 1928 v Medani), ki je hkrati tudi pomemben jubilej njegovega dela v športnih organizacijah. Pred dobrimi tridesetimi leti se je pridružil delovanju enega najbolj uspešnih klubov v naši sestavi, Hokejskemu klubu Olimpija. Le kratek čas za tem, leta 1980 je prevzel mesto podpredsednika, ki ga opravlja še danes, v veliko zadovoljstvo članstva, ki je v njem spoznalo predanega športnega delavca. Uspešno je sodeloval z vsemi dosedanjimi predsedniki: Jankom Popovičem, Borisom Perkom, Janezom Dolencem, Janezom Mihljem in sedaj z Mitjo Mejačem, člani upravnega odbora in športniki, so v njem videli zaupanja vrednega športnega delavca, ki je znal razrešiti domala vsa vprašanja, ki so bila zastavljena njemu in njegovemu razreševanju. To je hkrati pomenilo, da je s svojim neposrednim delovanjem soprispeval in omogočal številne uspehe Hokejskega kluba Olimpija, številnih generacij, bodisi v domačih ali mednarodnih okoljih. Če je njegovo delo do osamosvojitve Slovenije bilo pretežno usmerjeno v oblikovanje mednarodnega športnega programa, predvsem v obmejnem prostoru Avstrije, Italije (kar je bilo povezano tudi z njegovim poslovnim delom) se je to vidno obrestovalo tudi po osamosvojitvi, s tem da je bilo mogoče uspešno nadaljevati tekmovalne povezave z moštvi Avstrije in Italije, še posebej pri ustanavljanju Elitne Alpske Lige, saj so bili športni kolektivi iz teh dveh držav že prej tesni športni prijatelji Hokejskega kluba Olimpija. Ni odveč poudariti tudi njegov izjemen prispevek pri reševanju materialne podlage za delovanje kluba, še posebej v času do osamosvojitve Slovenije, ko je bilo sila težko zagotavljati zadostna materialna sredstva za razvoj, predvsem pa za tekmovalno opremo, ki je takrat na trgu ni bilo. Aleš Mižigoj je v preteklem obdobju trideset letnega delovanja v Hokejskem klubu Olimpija doživel velike trenutke

Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana

Nagrajenci v družbi župana Zorana Jankoviča in Lojzeta Mavriča, predsednika komisije za nagrade Marjana Rožanca.

pri uspehih, ki jih je moštvo, predvsem člansko, pa tudi druge selekcije, dosegalo še posebej v času po osamosvojitvi Slovenije. Gre pravzaprav za nevidno delo, delo v ozadju, kot ga opravljajo mnogi športni delavci, ki pa se tudi zaradi njihove vneme, delavnosti in pripadnosti slednjič prikažejo v odličnih razvrstitvah posameznih moštev. Trideset let nenehnega zavzetega dela na enem od vodilnih položajev v športu kaže tudi na veliko zaupanje in pripadnost kolektivu, kar velja še posebej upoštevati in ceniti. Malo je namreč športnih delavcev, ki tako dolgo vztrajajo na enem od vodilnih položajev, ki je zahtevno in stresno v vsakdanjem iskanju številnih rešitev za zagotavljanje ne le obstanka nekega športnega kolektiva, ampak tudi njegovega razvoja. Aleš Mižigoj je v tem pogledu markantna osebnost velike družine Akademske športne zveze Olimpija, njenega članstva in predvsem vodstvenih kadrov. Za svoje izredne zasluge pri delu in razvoju kluba, ki sodi med najpomembnejše dejavnike Zveze, je bil v letu 2007 sprejet v Častni svet Akademske športne zveze Olimpija, v katerega je bilo v več kot 50 letnem obdobju delovanja sprejetih le 48 športnikov, vzgojiteljev in športnih delavcev. Kmalu za tem je postal predsednik Častnega sveta. Aleš Mižigoj je tudi sicer bil aktiven v drugih športih in družbenih sredinah. Naj navedemo le nekaj podatkov: od leta 1974 do 1978 je bil predsednik Nogometnega kluba Svoboda, od leta 1975 naprej je predsednik Veslaškega kluba Savica, med leti 1978 do 2005 je bil predsednik Avto moto touring kluba Ljubljana in je sedaj njegov častni član. Aleš Mižigoj je tudi ugleden gospodarstvenik, eden tistih, ki je med prvimi prejel najvišjo nagrado slovenskega gospodarstva. Nagrado Gospodarske zbornice Slovenije (leta 1980), kot četrti v vrsti najbolj uglednih gospodarstvenikov pri nas. 

Predlog Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana je pripravila strokovna komisija, ki jo je imenoval Župan, v sestavi: dr. Marta Bon, Roman Jakič, dr. Jakob Bednarik, Blaž Perko, Aleš Remih, Andrej Jeras, Marko Kolenc. Pri delu komisije je sodeloval tudi Drago Banović. Predlog Pravilnika je od začetka oktobra objavljen na spletni strani www.ljubljana.si. V Mestni hiši pa je bila 9. oktobra organizirana tudi javna razprava, na kateri je sodelovalo več kot 50 predstavnikov ljubljanskih športnih društev in zvez. Mestni svet Ljubljana ga je sprejel 24. novembra 2008 kar bo pospešilo njegovo uveljavitev v primerjavi s preteklim letom.

OCENA STANJA Ljubljana je po vseh podatkih najbolj razvita občina v Sloveniji, z največjim človeškim in finančnim potencialom. Razvito športno življenje je sestavni del vsakega sodobnega mesta. Kljub temu pa Ljubljana svoj položaj v športu izgublja celo v primerjavi s številnimi drugimi slovenskimi mesti, kaj šele v mednarodnem okolju. Podatki kažejo, da je navkljub posameznim športnim uspehom šport v MOL v krizi predvsem zaradi slabega poslovnega okolja, zelo razpršene organiziranosti, slabe razvitosti poslovodnih in strokovnih kadrov, zastarelih poslovnih modelov in neposodobljene športne infrastrukture. Ugotovitve raziskav, ki jih stalno izvaja Fakulteta za šport kažejo, da so gibalne sposobnosti otrok in mladine od 8. do 19. leta starosti s področja Ljubljane v obdobju 1990-2000 nazadovale. In ni dvoma, da imajo gibalne sposobnosti pomembno vlogo pri pogostosti in raznovrstnosti ukvarjanja s športom, odločilno vlogo imajo prav gotovo tudi v vrhunskem športu. Vrhunskega in kakovostnega športa v MOL je vedno manj. V MOL so športni navdušenci brez svojih klubov, mladi pa brez svojih vrhunskih športnih vzornikov. Športna društva bi lahko

z večjim številom aktivnih članov, izboljšala delovanje oziroma poslovanje. Nekatere vrhunske nogometne, rokometne in druge ekipe, ki so bile nosilke športa v mestu, so se razpustile. Kakšno je stanje na področju tekmovalnega in vrhunskega športa, nazorno kaže tudi zmanjševanje deleža kategoriziranih in vrhunskih športnikov MOL v celotni strukturi kategoriziranih športnikov v Sloveniji. V zadnjih petih letih se je delež ljubljanskih kategoriziranih športnikov v razmerju do vseh v Sloveniji z 32 % zmanjšal na 22 %. Zmanjšal se je tudi delež ljubljanskih športnikov med udeleženci slovenske reprezentance na olimpijskih igrah.

POGLAVITNE REŠITVE PRAVILNIKA Za večjo reprodukcijo vrhunskih športnih dosežkov do leta 2012 pravilnik uvaja nov »PROGRAM MESTNIH PANOŽNIH ŠPORTNIH ŠOL«, s katerim bo MOL športnim društvom, ki sodelujejo v uradnih tekmovalnih sistemih sofinanciral stroške dela trenerjem, ki delajo z mladimi, za obdobje štirih let. V letu 2009 bo MOL vsaj 50 profesionalnim trenerjev, ki bodo delali z otroci in mladimi usmerjenimi v kakovostni in vrhunski šport, sofinanciral stroške dela v višini povprečne bruto plače v RS (1.346 eurov v prvem polletju 2008). Cilj do leta 2012 je zaposliti vsaj 100 trenerjev, ki bodo delali z mladimi. Novost v pravilniku je tudi RAZVRŠČANJE IN VREDNOTENJE ŠPORTNIH PANOG, na podlagi objektivnih kazalnikov razširjenosti (število športnikov in društev) in uspešnosti (dosežene medalje, število kategoriziranih športnikov Olimpijskega komiteja Slovenije). Bolj uspešne in razširjene športne panoge bodo prejele več sredstev iz proračuna MOL. Iz proračuna MOL se bo opredelil obseg sredstev, posebej za individualne in posebej za kolektivne športne panoge. Pretežno bodo sredstva namenjena za programe otrok in mladine, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport. Večja razširjenost in uspešnost bo odvisna tudi od partnerstva športnih društev posamezne športne panoge. V vrtcih in osnovnih šolah bodo s pravilnikom vzpostavljeni pogoji, da se VSAKEMU OTROKU TEDENSKO ZAGOTOVI MOŽNOST DVEH UR BREZPLAČNE INTERESNE ŠPORTNE DEJAVNOSTI. Programi športa se bodo lahko izvajali po pouku in v pouka prostih dnevih (odprtje telovadnic med vikendi in v počitnicah).

Marko Kolenc, načelnik oddelka za šport MOL.

Šole bodo v času po pouku brezplačno odprle športne objekte, športna društva pa bodo s strokovno usposobljenimi kadri ponudile brezplačne programe športa. MOL bo programe izvajalcev izbrala na razpisu in sofinancirala stroške dela strokovnih kadrov. Šole bodo za izvedbo tovrstnih programov športne objekte odprle tudi med vikendi in počitnicami. Do sedaj v MOL te prakse v večjem obsegu ni bilo. Pravilnik na novo opredeljuje tudi pogoje, način in obseg dodeljevanja DOMICILA IN UPORABE PROSTORA V MREŽI JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV, ki bo športnim društvom s tradicijo delovanja na športnem objektu omogočilo vzpostavitev sedeža društva z brezplačno uporabo prostora za eno delovno mesto (do 10m2). Društva z domicilom, bodo imela prednost tudi pri uporabi prostora za izvedbo programov. S pravilnikom se v mrežo javnih športnih objektov poleg športnih objektov ŠRC Tivoli, vključujejo tudi športni objekti osnovnih šol in vrtcev. Z objavo razpisa se bo opredelil obseg prostora, ki se bo na podlagi meril razporedil med izvajalce programov po športnih panogah. V športnih objektih osnovnih šol bodo imeli prednost interesni programi športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije, v športnih objektih ŠRC Tivoli pa programi kakovostnega in vrhunskega športa. Za izbrane izvajalce letnega programa športa bo uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov brezplačna, potrebno bo le plačevanje stroškov obratovanja. S pravilnikom bo MOL v bistveno večjem obsegu posegla v pogoje dodeljevanja uporabe prostora, predvsem v osnovnih šolah. Z ureditvijo dodeljevanja uporabe mreže javnih športnih objektov, kot to ponuja nov Pravilnik, bo MOL bistveno vplivala na ceno za uporabnika in s tem prispevala k večji dostopnosti programov za otroke in mladino.


Glasilo Akademske športne zveze Olimpije, 4. december 2008 

Stran 3

Piše: Zdenko Fajdiga

Po nekaj mesecih prenovljene Olimpije v tekmovalni sezoni 2008/09

Pozitiven izkupiček v obilici 'lahkih' tekem Če se ozremo na prvih 100 dni prenovljene ekipe rokometašic Olimpije, strokovnega vodstva in vsega kar sodi zraven, potem že pavšalno preverjanje, predvsem na igrišču 40 x 20 m, pokaže veliko pozitivnih premikov. Pogosti treningi na parketu Tivolija so brez dvoma temeljiti, redni in vzorni in je prišlo do pravega odgovora tudi pri neposrednih 'proizvajalkah'. Tudi s strani igralk, ki so se prav tako zaobljubile, da bodo sledile novemu načrtu dela, ki bi v nekaj letih spet popeljal 'zelene' na višjo kakovostno, tudi evropsko raven. Kar zadeva dosedanje rezultate v domačem tekmovanju in prvo pokušino v mednarodnem pokalu Challenge, je izkupiček pozitiven in doslej ni bilo nobene črne pike. Seveda pa je potrebno devet zmag v državnem prvenstvu, v katerih so naša dekleta zmagovala z visoko razliko ter prvi mednarodni korak z isladskim Framom, obakrat v dvorani Tivoli, 'zvagati' na umerjeni tehtnici in v realnem okviru. Najprej podrobneje o izkupičku. Ljubljančanke so v domačem tekmovanju dosegale v povprečju nekaj več kot 40 golov na tekmo, največ sedemnajstletna desna zunanja napadalka Ana Gros, ki je z 69 zadetki (v povprečju 7,6 na tekmo) ta čas druga strelka DP. V ljubljanski mreži se jih je znašla skupaj polovica manj. Tudi če se poglobimo v druge sposobnosti ekipe v luči statistike, potem je Olimpija na vodilnem mestu, v primerjavi z nekaterimi drugimi klubi zaostaja le v realizaciji najstrožjih kazni (54/38 – 70,37%). Kot smo že omenili, so se Beguševe varovanke 'sprehodile' v uvodnem krogu pokala Challenge, tudi z izkušeno Olgo Čečkovo, saj v Islandkah niso imele resnejših tekmic. Torej, vse skupaj so dosegle brez ene takoimenovane težke tekme in je ta čas težko reči, kaj zmore sedanja Olimpija. Preprosto se ne da uporabiti kritičnega očesa. Dejstvo je, da gre za zelo pomlajeno zasedbo, ki ji manjkajo potrebe izkušnje. Nekaj so jih povečini mlade igralke pridobile na mednarodnih turnirjih pred

povratna teden dni kasneje v dvorani 'Mejdan', ki sprejme 5000 obiskovalcev. Mešana zasedba s tujkami, petimi Hrvaticami, Črnogorko in Srbkinjo je pred tem izločila praško Sparto, vendar le za gol. Prva strelka ekipe je 24 – letna Ana Djurić, ki je v

dveh tekmah dosegla 21 golov, zelo ,močna' je igra na črti (Vukadinović, Čelebić). Jedinstvo niti ni ekipa brez mednarodnega pedigreja. V sezoni 1996/97 je v osmini finala lige prvakinj izpadla z ugledno špansko MAR Valencio, sezono kasneje pa v osmini pokala EHF prav tako proti enemu najboljših španskih ekip Elda Prestihio. Napredovanje Ljubljančank med osmerico je kljub vsemu realnost in je priložnost potrebno izkoristiti.

začetkom tekmovalne sezone, to pa je seveda premalo. Strokovni tandem Robert Beguš – Boštjan Brulec, ki ima na voljo tudi dolgo klop, na kateri sedijo ustrezne zamenjave, se tega zaveda. Zato vsi skupaj že komaj čakajo na tiste prave tekme, ki naj bi odgovorile na zastavljeno vprašanje, ki zanima še marsikoga. Do tedaj pa bo potrebno še nekaj časa počakati. Z drugimi besedami – na naslednji mednarodni preizkus in sklepni del slovenskega pokalnega tekmovanja (še ne četvrtfinale in tekmo Olimpija : Kočevje), kar pa ne bo pred februarjem prihodnje leto. Tivolska ekipa je brez dvoma obetavna, ki bi morala imeti še letos ustrezno število resnejših mednarodnih dvobojev. A je prostih terminov premalo, 'polovico' ekipe je že vzela naslednja reprezentančna akcija in so igralke na pripravah na prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Turnir bo konec tega meseca v Plevljah (Črna gora). Sicer pa bi se morala Olimpijina sedmerica reprezentank, vratarki Miša Marinček in Branka Zec ter Nina Jeriček, Nuša Skutnik, Vesna Puš, Ana Gros in Katja Čerenjak, zavedati, da so črnogorski dvoboji z domačo reprezentanco, Italijankami, Bolgarkami, z rokometašicami s Finske in iz Azerbajdžana ravno toliko, če ne še bolj pomembni. Vsak pozitiven premik

Ana Gros – državna reprezentantka– v akciji. Foto: A. Fevžer

in reprezentančni uspeh posredno koristi tudi Olimpiji in slovenskemu ženskem rokometu. Kaj pa naslednje klubske evropske obveznosti? Žreb osmine finala je bil za naše udeleženke v pokalu Challenge spet zelo ugoden. Naslednje tekmice Ljubljančank bodo predstavnice Bosne in Hercegovine, natančneje Jedinstvo iz Tuzle. Prva tekma bo 7. ali 8.februarja v Tivoliju,

Olga Čečkova – najbolj izkušena. Foto: A. Fevžer

Več možnosti za razvoj ženskega rokometa Športni dnevnik Ekipa je 18. oktobra 2008 objavila razgovor s Franjom Bobincem, predsednikom uprave Gorenja, slovenskega industrijskega velikana, ki je prevzel mesto predsednika Rokometnega kluba Gorenja in mesto podpredsednika ženskega rokometnega kluba Olimpija. Nazadnje je 21. oktobra 2008 bil izvoljen tudi za predsednika Rokometne zveze Slovenija. Gorana Cvijiča je v uvodnem delu tega razgovora zanimalo kako bo usklajeval obveznosti v obeh rokometnih klubih.

Pozdrav in vzpodbuda pred nastopom. 

Foto: A. Fevžer

»Ne bo težav. Kar zadeva Olimpijo, ne gre za nič drugega kot za to, da sem v zadnjem času spremljal ženski rokomet bolj od blizu. Všeč mi je bila pobuda, ki se je pojavila znotraj kroga določenih ljudi, da bi mlade reprezentantke, ki so dragulji, a ne docela izbrušeni, čim več igrale skupaj. Tak koncept se mi zdi izjemen. Smo pred tem, da ustvarimo še en močan ženski klub v tem prostoru, kar je po moji oceni zelo dobro za slovenski ženski rokomet. Pred dnevi sem ravno v vašem časopisu prebral pogovor z novim selektorjem ženske reprezentance Primožem Porijem, v katerem je bilo poudarjeno, da mlade igralke ne igrajo samo v Krimu Mercatorju, temveč, da imajo več možnosti za napredovanje kot v preteklem obdobju. Tudi Krim Mercator ima zdaj veliko mladih igralk, drugi del mladih igralk, ki so večinoma reprezentantke, pa zdaj igra pri Olimpiji. Skozi to se bo dvignila kvaliteta ženskega rokometa in menim, da bo finale zelo zanimiv.«


Glasilo Akademske športne zveze Olimpije, 4. december 2008

Stran 4 

Piše: Mitja Mahne

Mladinska ekipa MARK Olimpija postaja standardni član 1. slovenske mladinske državne lige

V družbi najboljših Mladinska ekipa MARK Olimpija letos nastopa drugo leto zapored v družbi najboljših dvanajstih mladinskih ekip v državi. Tekmovanje v prvi ligi seveda ne pride samo od sebe. Moštvo je od ustanovitve društva dalje igralo v drugi državni mladinski, preboj v prvo ligo pa jim je pod vodstvom takratnega trenerja Mira Mauharja uspel v sezoni 2006/2007. V pretekli sezoni 2007/2008 je ekipo prevzel trener Gregor Kranjec, fantje pa so se zagreto pripravljali za prvenec v družbi najboljših ekip iz Celja, Velenja, Kopra, Škofja Loke, Slovenj Gradca, Slovana itd. Sistem tekmovanja v mladinski ligi je preprost, dvanajst ekip med seboj igra dvokrožno vsak z vsakim doma in v gosteh, ob koncu sezone pa je prvak tisti, ki zbere največ točk. Konkurenca v ligi je huda. Imena klubov povedo vse. Veliko igralcev, ki svoje klube zastopajo v mladinski ligi, ki je ena redkih, v kateri lahko fantje nastopajo do dopolnjenega 21. leta starosti, ima izkušnje iz prve članske državne lige prav tako pa tudi iz evropskih tekem ter tekem

Mladinsko moštvo Marc Olimpija.

državnih reprezentanc. Rokomet je na visokem nivoju in zelo atraktiven. Velikokrat se strinjamo, da je marsikatera mladinska tekma bolj zanimiva od članske. V premierni sezoni med mladinsko elito so fantje pokazali nekaj izjemnih predstav in premagali so prav vse po imenih boljše konkurente iz Celja, Kopra, Škofja Loke, Velenja, ki že leta držijo primat v tem tekmovanju in so absolutni vladarji mladinske konkurence. Prav tako pa so izgubili nekaj tekem, ki jih vsak takole na papirju ne bi smeli, kajti nasprotniki so bili objektivno slabši. Ob koncu sezone so zasedli 9. mesto, ob tem pa sedemkrat zmagali, petkrat remizirali ter desetkrat iz-

gubili. Najboljši igralec ekipe je bil zagotovo vratar Blaž Kacijan, ki si je z odličnimi nastopi priboril tudi mesto v državni kadetski reprezentanci, žal pa vratarjem uradna statistika ni ravno naklonjena. Najboljši igralec v polju je bil Miha Tomšič, ki se je z 160 doseženimi zadetki uvrstil na četrto mesto lestvice strelcev. Bolj so v oči bodli podatki kot so zadnje mesto pri uspešnosti izvajanja najstrožnjkih kazni (53%) ter slaba disciplina v igri. Vsi smo bili enotni, da je bila to sezona šolanja pa tudi sezona izgubljenih priložnosti. Pred sezono 2008/2009 je mesto trenerja ekipe zasedel Franci Komočar. “Nova metla” je kmalu prinesla spodbudne rezultate. Fantje so se

že s poletnih počitnih vrnili izredno dobro pripravljeni, kar je bilo za vse prijetno presenečenje. Dober timski duh ter entuziazem, prav tako pa želja po dokazovanju so zaznamovali priprave na novo sezono. Tudi v vodstvu kluba smo se odločili, da želimo napraviti korak naprej, zato smo se odločili, da bomo tekme mladinske lige igrali v simpatični dvorani Športnega centra Triglav, ter tekme tako v organizacijskem kot vsebinskem delu obogatili. Vse skupaj pa se odraža na obisku tekem, vzdušju ter rezultatih. Po zaenkrat odigranih devetih krogih (imamo sicer tekmo manj, ker se v Celju obotavljajo s tekmo 7. kroga) ekipa Olimpije zaseda sedmo mesto, če pa upoštevamo slabo formo ekipe Celja ter realne možnosti za zmago ne tej tekmi, bi praktično morali v žep pospraviti že 10 točk in zasedati peto mesto na prvenstveni

tabeli. Ekipa igra mnogo bolj stabilno, čeprav se še vedno pojavljajo nihanja (na katera pa niso imuni niti profesionalci), izvajanja najstrožnih kazni je prav tako še vedno rak rana, so fantje obrnili ploščo pri fair playu in tukaj zasedajo visoko treje mesto. Še vedno je najboljši mož ekipe vratar Blaž Kacijan, ki kaže zelo staibilno formo, v polju pa najbolj opazimo Robija Sankoviča, Roka Pogača, Hermana Leskovarja, Novija Maleševiča, Urbana Pahorja, Atreja Kranjca ter seveda Miho Tomšiča. Miha je posebna zgodba, on je vodja moštva, najboljši igralec v polju, najboljši strlec, kadetski reprezentant ter velik talent. In zato nas je ravno v teh dneh zapustil ter se pridružil prvoligašu iz Škofje Loke. S tem bodo delnice ekipe nekoliko padle, je pa to sijajna priložnost za ostale fante, da pokažejo še več in poizkusijo držati nivo rezultatov na dosedanji ravni. In si morda nekoč tudi sami izborijo mesto v katerem od slovenskih prvoligašev. Vsi navijači Olimpije in ljubitelji rokometa pa se seveda vabljeni na naše tekme v dvorani Športnega centra Triglav, več informacij pa vam je na voljo na www.mark-olimpija.com.


Glasilo Akademske športne zveze Olimpije, 4. december 2008 

Stran 5

Piše: Mitja Mahne

Rokomet je kul. Olimpija je zakon.

Vzorno sodelovanje obeh Olimpijinih rokometnih klubov ob pripravi minirokometnega predstavitvenega dogodka V soboto, 15. novembra 2008 je v Hali Tivoli potekal prvi predstavitveni minirokometni dogodek pod geslom »Rokomet je kul - Olimpija je zakon«, v organizaciji Moškega akademskega rokometnega kluba Olimpija ter ženskega Rokometnega kluba Olimpija. »Rokomet je kul – Olimpija je zakon« je novi slogan akcije, ki smo si ga v rokometni družini Olimpija zamislili z željo, da rokomet osnovnošolski populaciji v Ljubljani predstavimo in približamo na zabaven in vesel način – način, ki ga imajo otroci radi. Skoraj sedemdeset učenk in učencev v starosti med 8 in 10. letom iz 18 ljubljanskih osnovnih šol se je zbralo, da bi pridobili osnovne informacije o rokometni igri, se v njej na zabaven način preizkusili ter ob dodatnih športno animacijskih vsebinah ter zabavnemu programu preživeli nekaj prijetnih uric v družbi Olimpijine rokometne družine. Ob prihodu v dvorano je udeležence pozdravila zelena druščina, vsak udeleženec pa je prejel tudi simbolično darilo ter majico, ki je bila poleg spomina namenjena tudi kot uniforma za tekanje po igrišču. Po zboru in uvodnem nagovoru simpatične moderatorke Bojane Knez je sledila demontracija minirokometa, nato pa so se učenke in učenci - udeleženci razdelili na ekipe, za katere je skrbelo devet strokovno podkovanih vaditeljev. V mali dvorani Hale Tivoli smo pripravili tri igrišča, fantje so se merili med seboj na enem, dekleta na drugem, na tretjem v sredini dvorane pa so ekipe, ki niso igrale rokometa,

Prevladujoče mnenje udeležencev ter obiskovalcev je bilo: imamo se

odlično, to je tisto pravo in seveda - da, še bomo prišli. Celotna prireditev je bila primerno dokumentirana, vse šole udeleženke pa bodo dobile tako video kot slikovni material. Tudi organizatorji smo bili z prireditvijo zadovoljni in zagotovo bomo v letu 2009 prireditev ponovili, tako spomladi kot tudi v jeseni. Kajti ponovno smo dobili dokaz, da je rokomet res kul, Olimpija pa je tako ali tako zakon.

sodelovale v animacijskih igrah metih na poseben animacijski gol ter štafetnih igrah, kjer so tudi zares tekmovale, saj so se zadetki na pri golu po posamezni ekipi seštevali, prav tako pa se je pri štafetnih igral meril čas. V prvi pavzi je udeležence ter obiskovalce zabaval mladi raper Naske, ki ga poznamo tudi kot zmagovalca resničnostnega šova Big Brother. Po glasbenem predahu je sledil še en cikel rokometa ter animacijskih iger, tako da se so vse ekipe do konca pomerile med seboj oz. opravile z animacijskim programom. Po uro in pol dolgem in napornem programu so zmagovalne ekipe animacijskih iger prejele posebna darila, zbrane pa je nagovoril predsednik ženskega rokometnega kluba Olimpija g. Dušan Kecman, ki je tudi podelil nagrade najboljšim oz. najbolj spretnim. Za dodatnih nekaj minut sprostitve je z drugim nastopom poskrbel Naske, nato pa so se žejni in lačni otroci zapodili proti prostoru, kjer jih je čakalo okrepčilo. Za zaključek druženja pa so si lahko tako udeleženci, kot njihovi staršim, ki so svoje sinove in hčere tekom dogodka vneto spremljali s tribun, še brezplačno ogledali derbi 1. ženske rokometne lige med Olimpijo in Celjem.

Rokomet smo osnovnošolcem v Ljubljani predstavili in približali na zabaven in vesel način – način, ki ga imajo otroci radi.


Glasilo Akademske športne zveze Olimpije, 4. december 2008

Stran 6 

Posebej nas veseli, da je moštvo s svojimi nastopi pridobilo ugled med občinstvom. Povsod, kjer je nastopalo v gosteh, je bil izjemen odziv gledalcev, ki so polnili klubske blagajne, še pomembneje pa je, da so domala povsod predstavili izre-

Nogometni klub Olimpija Ljubljana

Jesenski del se je končal po napovedih Jesenski del druge slovenske nogometne lige se je končal po napovedi, ki jo je pred začetkom letošnjega tekmovanja dal Miran Pavlin, športni direktor in član izvršnega odbora Nogometnega kluba Olimpija.

2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 2008/2009 Pot do prvega mesta po štirinajstih kolih, kolikor jih je moštvo odigralo v jesenskem delu prvenstva, pa vendarle ni bila tako lahka, kot se morda v zadnjem času dozdeva. Moštvo si je izmenjevalo mesta na prvenstveni lestvici po posameznih kolih od šestega, četrtega, tretjega in drugega mesta, da bi sam vrh doseglo le v tretjem in štirinajstem krogu. Presenetljivo je, da je bilo moštvo uspešnejše na tekmah v gosteh kot

doma. V gosteh je moštvo zbralo 11, doma pa 17 točk, skupno 28 točk in le za eno točko prehitelo moštvo Aluminija, ki ga je premagalo doma v zadnjem kolu, kar Olimpiji Ljubljana zagotavlja boljše izhodišče v zadnjem krogu tekmovanja. V tej izrazito kolektivni igri je težko in nehvaležno izpostavljati posamezne igralce ali linije po njihovi uspešnosti in prispevku k rezultatu, vendar pa zanemsljivo lahko rečemo, da je Miran Pavlin opravil velik

Mladi so pogoj za prihodnji razvoj in uspehe Med temi mladimi je 242 mladih nogometašev, ki imajo skupen cilj: napredovati in se uvrstiti v čim višji tekmovalni razred. Za njihov razvoj skrbi trinajst trenerjev, ki s svojim delom dokazujejo uspešnost.

Nogometni klub Ljubljana je v svoji strategiji razvoja med drugim zapisal, da sta v ospredju dva cilja: • uvrstitev članskega moštva v prvo slovensko nogometno ligo in se na ta način vrniti v družbo najboljših slovenskih moštev, kjer je v vsej svoji zgodovini imelo odločilno in prevladujoče mesto ter

Po končanem jesenskem delu tekmovanja sta kar dve moštvi mladincev na samem vrhu razpredelnice II. Slovenske mladinske lige. To velja za mladince U-18, letnika 1990-1999, ki jih vodi trener Darko Škerlj.

• zagotoviti ustrezno delovanje selekcij, mladih igralcev vseh starostnih skupin, ki bodo podlaga nadaljnjega razvoja.

Drugo moštvo, ki je prav tako uvrščeno na prvem mestu II. Slovenske kadetske lige, so kadeti U-16, letnika 1992-1993, ki jih trenira Dušan Gorenc.

Ko danes ljubitelji nogometa v Ljubljani spremljajo nastope članskega moštva, mimogrede v mnogo večjem številu, kot jih imajo druga moštva, ki igrajo v 1. SNL, se marsikdo sprašuje, kako bodo v prihodnjem letu ob uvrstitvi v 1. SNL lahko uspešno nastopali, ko je moštvo domala v preveč »zrelih letih«. Toda temu ni tako in marsikdo ne ve, da Olimpija vzgaja mlade igralce v dvanajstih selekcijah od šestega leta (cicibani) do mladincev (pod osemnajstim letom).

Olimpija Ljubljana zaseda tudi prvo mesto na skupni lestvici II. Slovenske mladinske lige in II. Slovenske kadetske lige, pri tem pa le prvo mesto na skupni razpredelnici zagotavlja drugo leto nastopanje v I. slovenski mladinski in kadetski ligi, če bodo ta položaj na lestvici obdržali.

2. SML – U-18 – zahod 2008/2009 – 13. krog, 15. 11. 08 Olimpija Ljubljana Svoboda Interblock Jadran Dekani Roltek - Termit Britof Rudar Trbovlje MNK Ljubljana Mimovrste Jesenice Šenčur Hrastje ETI Zagorje MNK Izola Kamnik Kranj Sava Kranj

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

11 9 9 8 8 8 7 6 3 4 4 4 2 0

1 2 2 2 1 0 1 0 4 1 1 0 1 0

1 2 2 3 4 5 5 7 6 8 8 9 10 13

60:14 45:8 33:16 50:19 44:22 46:14 20:24 34:35 26:27 35:37 26:41 26:49 15:33 4:125

34 29 29 26 25 24 22 18 13 13 13 12 7 0

del naloge. Po ocenah posameznih poročevalcev s tekem po različnih slovenskih glasilih je bil zagotovo najbolje ocenjeni igralec, poleg tega pa tudi najboljši strelec. Olimpija je prvo mesto dosegla z osmimi zmagami, štirimi neodločenimi rezultati in dvema porazoma ter gol razliko 25 : 12. Iz pregleda v razpredelnici lahko ugotovimo, da je imela nedvomno najboljšo obrambo, kar zadeva učinek v napadu pa je moštvo na četrtem mestu. MLADINCI U-18 letnik 1990-91 AJDINOVIČ ARMIN VUJIČIČ MATEJ LUKŠA ŽIGA PETERKA MITJA RADULOVIČ DEJAN LAKIČ MLADEN STANIČ ŽIVAN RADIČ JAN JOVIČ MARTIN HALILOVIČ ARMIN JAPELJ GREGA RASTOKA ALEKSANDAR MERDANOVIČ ERVIN ŽERJAV VINKO IDRIZI SAIT AL SALEH KARIM ZULIČ HARIS KOVAČEVIČ MITJA SMILJANIČ STEFAN FETIČ ALEN POPLATNIK MATEJ GERZIČ JASMIN HADŽIČ HARIS CRNČEC ROK KURIČ ANEL trener: DARKO ŠKERL

Po zadnjem odigranem 14. krogu, 9. 11. 2008 Mesto Klub

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

KADETI U-16 letnik 1992-93 BERDAJS KLEMEN GOJKOVIČ IGOR HADŽIPAŠIČ ALEN HRISTOV MARJAN HRISTOV MIRO JAKŠIČ GREGOR JAMNIŠEK MARK JUNKAR ANŽE KRALJIČ UROŠ MEJAČ LUKA MENCIN MAKS NUHANOVIČ ALEN NUNIČ MARKO OBLAK JAN PERIČ MARKO RIHTER BLAŽ ROBIČ MIHA STROJAN BLAŽ ŠISTEK ADNAN VOJE LUKA trener: DUŠAN GORENC

ČEH TIM DJENIČ ALEKSANDER GRMEK TADEJ HORVAT SIMON JAMNIŠEK CHRISTIAN JEŽ DAVID LUČIČ KRISTIAN MISIMOVIČ PEĐA PLESTENJAK ŽAN PONJEVIČ TIMOTEJ SMOLE ALEŠ ŠULIGOJ KLEMEN ZAJC ALEŠ ZORC ANŽE STRAJNAR ANŽE trener: ALEŠ ČEH STAREJŠI DEČKI U-14B letnik 1995 AHMETOVIĆ HARIS AZDEJKOVIĆ STEFAN BEGANOVIĆ DINO BIZJAK NIK CORN JAKA DOMINC JURE DOMNIK ANDRAŽ FRMIĆ ADMIR HARI VAJDA MAX HORVAT PETER IBRANOVIĆ DINO

STAREJŠI DEČKI U-14 A letnik 1994 BOJIČ MOMČILO BOJIČ STEFAN BEŠIREVIČ DENIS

2. SKL – U-16 – zahod 2008/2009 – 13. krog, 15. 11. 08 Olimpija Ljubljana MNK Izola Rudar Trbovlje Britof Svoboda Interblock Jadran Dekani MNK Ljubljana ETI Zagorje Mimovrste Jesenice Roltek - Termit Šenčur Hrastje Kranj Sava Kranj Kamnik

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

13 10 10 8 8 8 4 4 4 3 3 3 2 1

0 1 1 2 1 1 3 2 2 3 2 0 0 2

0 2 2 3 4 4 6 7 7 7 8 10 11 10

71:5 33:12 35:15 34:15 30:21 26:19 12:28 17:24 20:38 20:22 20:28 14:31 14:57 14:45

Olimpija Ljubljana Aluminij Triglav Gorenjska Mura 05 Krško MU Šentjur Bela Krajina Bonifika Livar Ivančna Gorica Zagorje

39 31 31 26 25 25 15 14 14 12 11 9 6 5

Tekem

Z

N

P

Goli

Točke

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

8 8 6 5 5 5 4 4 2 2

4 3 5 4 3 3 5 3 6 6

2 3 3 5 6 6 5 7 6 6

25 : 12 36 : 21 24 : 19 28 : 27 22 : 27 19 : 29 14 : 16 27 : 22 13 : 19 9 : 25

28 27 23 19 18 18 17 15 12 12

INTIHAR MATIC JAVOR ARMIN KAČAR MIHA KRISTAN DAVID LAPIĆ FILIP LEBEN KLEMEN MERHAR JAN PAVLOVIĆ MARKO PETROVIĆ DEJAN PODGAJSKI NIK POTOČNIK ŽAN RESNIK TILEN SAVIĆ VLADO VASILIĆ SRĐAN VONČINA NIK VRTOVEC TIM VUKMAN ALEKSANDER ZAHIĆ HIDO ZORIĆ HARIS ŽNIDARŠIČ MATIC trener: MILAN PETROVIČ trener: NENAD PODGAJSKI

BOJOVIČ TIMOTEJ BRLEČIČ PASCAL BUDIMLIČ ERVIN CVELFER JAN DEBELJAK SIMON GERDINA GAŠPER GRACAR ANŽE GRGURIČ JURIJ HALILOVIČ BENJAMIN IBRAHIMKADIČ EDI JUDEŽ KLEMEN JUGOVAR DOMEN JUSUFI ELZAN KAPIČ EDIN KREGAR OSKAR MAJCEN TOMAŽ MILADINOVIČ LUKA MILIČEVIČ MARIO NOVAK JURE SOTOŠEK ROK VIDMAR ŽIGA trener: PRIMOŽ ZVER

MLAJŠI DEČKI U-12A letnik 1996 BABNIK TIM BERGANT TIM

MLAJŠI DEČKI U-12B letnik 1997 ABDIČ ADNAN ABUNAR MIHA BYTYQI FISNIK ELEZI AMIR GANTAR LUKA

2. SML – zahod – U-18 in 2. SKL – zahod – U16 – 13. krog, 15. 11. 08 Olimpija Ljubljana Rudar Trbovlje Svoboda Interblock Jadran Dekani Britof MNK Izola Roltek - Termit MNK Ljubljana Mimovrste Jesenice ETI Zagorje Šenčur Hrastje Kamnik Kranj Sava Kranj

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

24 18 17 17 16 14 11 11 10 8 6 5 5 2

1 1 3 3 3 2 5 4 2 3 6 2 1 0

1 7 6 6 7 10 10 11 14 15 14 19 20 24

131:19 81:29 75:29 59:35 78:37 59:53 70:41 32:52 54:73 52:61 46:55 40:94 29:64 18:182

73 55 54 54 51 44 38 37 32 27 24 17 16 6

Prvi na lestvici ob zaključku sezone se uvrsti v 1. SML, oziroma 1. SKL ligo


Glasilo Akademske športne zveze Olimpije, 4. december 2008 

dno dobro igro. Obisk tekem pa je bil pogosto večji, kot so ga dosegli nekateri prvoligaši na medsebojnih srečanjih. Tekmovanje v tem (jesenskem) delu prvenstva je bilo nedvomno zahtevno, saj v drugi slovenski ligi nastopa

kar šest moštev, ki so že tekmovala v prvi slovenski nogometni ligi. Prvenstveni boj v spomladanskem delu prav zaradi tega ne bo nič lažji in pričakovati je, da se bo tudi domače moštvo za ta del prvenstva dobro pripravilo. Optimizem, ki je

Stran 7

prisoten, dovoljuje najbolj optimistično pričakovanje, da se Olimpija Ljubljana po petih letih tekmovanja, ko je morala iz leta v leto zmagovati, da bi se uvrstila v višji krog tekmo-

za slovenski nogomet, prav tako pa tudi za razvoj nogometa v Ljubljani. V veliki družini Akademske športne zveze Olimpija pa bo to nedvomno še en korak v mozaiku uspešnih dosežkov.

vanja, tja tudi uvrsti. To bo koristno

Uvrstitve Olimpije Ljubljana po kolih 1 2

ČLANI:

3

mesto

4 5 6 7 8 9 10 1

2

GLIHA ERIK HAJDAREVIČ ADNAN KADIČ ALEKSANDER KEKIČ TEO KEREC ALJON MENCIN NIKO NOVAK JAKOB PALEK NIK PIKŠ ANDRAŽ ŠPORAR ŽIGA TRŽAN JAKOB IKANOVIČ DENIS VALE MARK ŽUPANEC ŽIGA ČIČAK DOMINIK JUSUFI ELZAN trener: EDI BAJREKTAREVIČ trener: ROK CIRAR CICIBANI U-10 letnik 1998 BAHONJIĆ ANEL BERGANT ROK BOROVNIK NEJC BYTYQI LEON CIMPRIČ GAŠPER ERCEG ROK GORIUP DERMASTIA JON GREGORN LUKA HALILI EDMOND HORVATH PETER JAHIČ ANDRAŽ KALIN TIM KOCJANČIČ ANDRAŽ KOVAČIČ MATIC MATTELAER VICTOR MUTIČ MARK PESKAR CURK TEVŽ SODEC BLAŽ STOJKO UROŠ STRAJNAR NEJC TURINEK ROK VARZANOVIČ DAVID VINCEK LEON VONČINA TIM trener: BORIS HORVAT

3

4

5

CICIBANI U-9 letnik 1999 JANČIGAJ ERIK MLADENOVIČ ADRIANO VALENČIČ VITJA BABIČ MIRZA KUMER ŽIGA LAPIČ DAVID ZIDAR URH VARGA ARNE MIKLIČ STRIZOVIČ MIHA RIGLER MARTIN STARIHA LABAN DAVID FILIP LUKA STANČEV VASJA RODI OSKAR RAGUŽ ANTONIO ORELJ ALJOŠA ZALAZNIK ANŽE FILIPOVIČ DAVID NOVAK MARK trener: GREGOR ORELJ CICIBANI U-8 letnik 2000 BABNIK TILEN BAUMAN ANTONIO BLAGOJEVIĆ MARKO CIMPRIČ VID ČERMELJ ŽAN ĆATIĆ ARIF JAKŠE MARTIN JAKUPOVIČ ADAM KOŠMRL NEJC KREGAR OLIVER KREMENOVIČ STEFAN KRŽMANC IAN KURENT LUKA LUCU DRAŽOVIČ FIN MANČU TIM MOSLIJA ARTON MRZLIKAR ŽIGA PALEK ZAK PAVLIČ MATIC PERTOT NATAN REŽONJA LEON FILIP SOJER MARK SOVRE NEMANIČ DAVID NATHAN

6

7

krog

8

9

STJEPANOVIČ MARKO ŠAJN GAL ŠTER ROK MARKO VONČINA NEJC ZORKO VID trener: GREGOR ŽIDAN CICIBANI U-7 letnik 2001 BENGEZ KLEMEN BRDNIK TIM CUSSIGH BLAŽ ČEH MARK DEBEVC GAJ FURLAN MATEVŽ GANTAR MAKS GOJKOVIČ FILIP HASANAGIČ NIK HOČEVAR NIK HROVAT URBAN IVETIČ JANKO JANČIGAJ JAN JELEČEVIČ ELVIS KRALJIČ MATIC KRALJIČ ROBERT MAKSIMOVIČ KRISTIJAN NEMANIČ ROK PALAMAR ARMIN REBEC NEJC SIMIČ RENATO STEVANOVIČ NIKOLA ZIDAR JAKOB ZIDAR JUŠ ŽELEZEN JAKOB trener: GREGA ŠTERK CICIBANI U-6 letnik 2002-03 BAŠELJ JAŠA ĆURČIĆ ŠAFAR DEJAN DOMADENIK CVELFER MARK HRŽIČ ČRT KLEP MAX KLIPŠPETER ANDRAŽ POTOČNIK MAJ SOJER TOM trener: GREGOR ŽIDAN

10

11

12

13

14

ALAGIČ ADNAN BAJREKTAREVIČ EDI BUBANJA DAVOR BUČAR BRANKO CIMIROTIČ SEBASTJAN CIRAR ROK CUTRA XHYNEJT ČEH ALEŠ DAMJANOVIČ IGOR FILIPOVIČ ŽELJKO FINK GREGOR

GAVRILOVIČ DEJAN HALILOVIČ ARMIN HVALEC ANŽE IBRAIMI AGIM KARIČ AMIR KAŠNIK DAVID KERN DEJAN KITIČ ILIJA LESKOVAR JERNEJ MITRAKOVIČ ŽELJKO PAVLIN LUKA PAVLIN MIRAN POLJŠAK ANDREJ POPLATNIK ALEŠ RUDONJA MLADEN SIMIČ GAL ŠČULAC ALEN ŠPORAR MIHA VUGDALIČ MUAMER VOLK ROBERT ZEČEVIČ ALEKSANDER trener: DANILO POPIVODA trener: JANEZ PATE

V spomin

Marjan Križaj (1927-2008) Akademska športna zveza Olimpija je v letošnjem letu izgubila dva svoja ugledna športna delavca, ki sta v preteklosti delovala v Nogometnem klubu Olimpija, celo istočasno, in ki sta soustvarjala moštvo, ki se je odlikovalo po svojem uspehu in dosežkih v domačem okolju in zunaj meja. Marjan Križaj, se je rodil leta 1927 v Naklem. Bil je eden od uglednih članov Nogometnega kluba Olimpija in Akademske športne zveze Olimpija. Leta 1965 je postal član Upravnega odbora Nogometnega kluba Olimpija, tedaj še drugoligaša v takratni jugoslovanski nogometni ligi, kjer so kovali načrte za preboj v prvo zvezno ligo. To je bil cilj tedanje generacije športnih delavcev in Marjan Križaj je bil eden med tistimi, ki je trdno verjel v ta cilj, ne le zaradi svojih prizadevanj, ki so bili usmerjeni v zagotavljanje materialne podlage za uspešno delovanje. Njegovo aktivno in predano delo je kar klicalo po tem, da prevzame v Nogometnem klubu Olimpija najbolj odgovorno mesto, mesto predsednika. Tedaj, v letu 1969, še ni mogle slutiti, da bo že prihodnje leto njegovo moštvo doseglo najodmevnejši rezultat, preboj v prvo zvezno ligo. To je bil čas njegovega sodelovanja z dr. Aco Obradovičem, tehničnim direktorjem in Nedeljkom Gugoljem, trenerjem, ki je še posebej zaznamoval delo in uspehe Nogometnega kluba Olimpija. To je bil čas tudi najbolj uspešnega leta, ki ga obeležuje nastop v Pokalu pokalnih prvakov Evrope. Nogometni klub Olimpija je za ta dosežek najprej igral neodločeno z Crveno zvezdo v Ljubljani (2:2) in tesno izgubil proti istemu moštvu na povratni tekmi v Beogradu (0:1). Velikan tedanjega nogometa pri nas – Crvena zvezda, si je z osvojitvijo naslova državnega prvaka in s tem sodelovanja v Pokalu državnih prvakov zagotovila Olimpiji nastop na evropski sceni. Olimpija je v tem tekmovanju imela sila močnega nasprotnika Benfico, s katero je v Ljubljani igrala neodločeno, v gosteh pa visoko izgubila. Toda s tem je bil za Olimpijo odprt evropski prostor in že naslednje leto je Olimpija uspešno igrala na turnirjih v tujini in pri tem je bila predvsem odmevna zmaga proti portugalskemu moštvu Benfica. S svojim delom in angažiranjem svojih sodelavcev, med temi kaže še posebej izpostaviti Danila Kolška, podpredsednika, soustvarjal pogoje, ki so zagotavljali take odlične rezultate. Generalni sekretar Peter Žagar se spominja, da je vsako jutro skupaj z dr. Aco Obradovičem moral predsedniku Marjanu Križaju poročati o vseh bistvenih vprašanjih, ki so zadevali Nogometni klub in še posebej o denarnih vprašanjih. To je bil čas, ko je Marjan Križaj dosledno zagotavljal sredstva za nemoteno delovanje kluba in za zadovoljstvo med igralci in strokovnimi delavci. Marjan Križaj je bil ugleden gospodarstvenik, direktor uspešnega podjetja Elektrotehne. Tako, kot je vodil to družbo, je želel voditi tudi klub in to mu je uspevalo. Šestindvajset let je bil na čelu te gospodarske družbe, svoje službovanje pa je končal v Münchnu kot predstavnik firme, ki jo je prej uspešno vodil. Pred tem je deloval na Ministrstvu za gospodarstvo kot pomočnik ministra in v podjetju Koteks tobus. Pokojnega sodelavca je odlikovala izjemna angažiranost, pripadnost kolektivu v katerem je deloval in želja po doseganju rezultatov. Tako gospodarskih, kot športnih. Bil je sopotnik predsednikov posameznih klubov v Akademski športni zvezi Olimpija, kot so Franc Puterle – Cure (Hokej na ledu), Ivan Heler (Košarka) in mnogi drugi. Marjan Križaj se je s svojim delom zapisal v zgodovino Olimpije. Je nosilec zlate značke, ki jo je prejel ob 50. obletnici Akademske športne zveze Olimpija, hkrati pa je član Častnega sveta Akademske športne zveze Olimpija. Ostal nam bo v spominu kot spoštovan športni delavec in vzgled mnogim generacijam.


Glasilo Akademske športne zveze Olimpije, 4. december 2008

Stran 8 

 Nadaljevanje s 1. strani

Ocena enoletnega delovanja: uspešno

 Poročilo o delovanju (2007–2008) Akademska športna zveza Olimpija je na volilnem Občnem zboru 21.06.2007 izvolila nove organe z štiriletnim mandatom, za predsednika AŠZ Olimpija pa je bi izvoljen mag. Andrej Kocič. Hkrati so bili izvoljeni Upravni in Nadzorni odbor ter drugi organi AŠZ Olimpija. Namen prvega poročilo o delovanju ni zasnovan kot podrobno poročilo o delovanju, ki je sestavni del vsakega volilnega Občnega zbora, gre le za pregled temeljnih aktivnosti in programa v prvem letu izvajanja nalog v tem mandatu. Temeljna vsebinska vprašanja se ne razlikujejo bistveno od usmeritev, ki jih ima AŠZ Olimpija že dolgoročno v svojem programu, kar pomeni razvijanje športne aktivnosti na področju množičnega in vrhunskega športa, dela z mladimi in povezovanja društev in klubov v celovit sistem, ki lahko v Ljubljani odigra pomembno vlogo na vseh področjih športne dejavnosti. Tako je ocenjena ta vloga AŠZ Olimpija tudi v Strategiji razvoja, ki ga je pripravila Mestna občina Ljubljana za obdobje 2008-2012. Opozoriti velja le na nekatera izpostavljena vprašanja naše aktivnosti.

Problematika znamke Olimpija Gre za osrednje področje delovanja AŠZ Olimpija, ki skuša uspešno rešiti vprašanje znamke Olimpija. AŠZ Olimpija, z veliko podporo vseh pridruženih društev in klubov sodi, da znamka Olimpija pripada zgolj

njenim nosilcem, ki so v 53. letih dokazali svojo trdnost v obstoju in uspešnost v delovanju in tako več kot uveljavili politiko društva, ki je bila sprejeta v davnem letu 1955. Tega nikakor ni mogoče odtujiti in tudi prevzemi tega imena so lahko rezultat zgolj določenih pridobitnih hotenj posameznikov ali družb, ki vidijo v tej znamki veliko priložnost za svojo afirmacijo na trgu. AŠZ Olimpija stoji s svojimi društvi in klubi zagotovo na pravi in trdni poti ohranitvi znamke in imena Olimpija, ki naj bo tudi v prihodnje izključno namenjena športnim dosežkom in uveljavljanju ideje športa.

Strategija razvoja, Ljubljana in Olimpija na istih izhodiščih Po tem, ko je Mestna občina Ljubljana pripravila Strategijo razvoja na področju športa za čas do leta 2012, lahko ugotovimo, da gre za iste in skupne poglede na številna vprašanja, ki zadevajo predvsem nadaljnji razvoja AŠZ Olimpija. K temu je zagotovo pomagala usmeritev, ki smo jo predlagali ob snovanju, predvsem pa sodelovanju predsednika Strokovne komisije Toma Levovnika pri konkretizaciji vrednotenja programov in kriterijev v posameznih panogah. Razumljivo je, da ob dokaj poznem uveljavljanju konkretnih rešitev ni bilo mogoče v zadostni meri uveljaviti vseh predlogov in zato bo prihodnost zahtevala od nas večjo angažiranost na vsakem področju.

Članstvo Na prizadevanja, da pridobimo čim več članov, tako med fizičnimi osebami kot pravnimi, je vzpodbudilo dejavnost na pridobivanju novih članov in slednjič tudi pripravo posebnega vabila za pravne osebe, s katerimi bi v dejavnost AŠZ Olimpije, vključili čim več pravnih oseb in hkrati s tem povečali tudi članstvo. Ta dejavnost še ni mogla dati vidnejših rezultatov, pričakujemo pa v drugem letu mandata pomembnejši odziv.

Javnost delovanja AŠZ Olimpija je javnost delovanja postavila med svoje prioritete in tem ciljem tudi sledila. Izdajanje glasila, v tem času so izšle tri številke glasila, četrto je v pripravi, hkrati pa so postavljeni temelji za redno mesečno izhajanje glasila kot posebne priloge časopisa Delo. Prva številka naj bi zagledala luč sveta v začetku leta 2009. Povsem na novo je v tem konceptu delovanja z javnostjo oblikovana internetna stran, ki se v obnavlja vsakih 14 dni. Pomembno na področju javnosti delovanja so občasni stiki z novinarji, razumljivo ob pomembnih dogodkih, kot so npr. bili sprejem za hokejiste na ledu, košarkarje, udeležence Olimpijskih iger v Pekingu ipd..

Izobraževanje in dopolnjevanje znanja Na omenjenem področju smo želeli zgolj ustvariti možnost za delavce v AŠZ Olimpija, da dopolnijo svoje

znanje, oz. preverijo pridobljene izkušnje. Izjemno strokovno predavanje s področja dopinga je bilo še posebej aktualno glede splošnih trendov v športu in še posebej prisotnosti številnih naših športnikov na mednarodnem tekmovalnem področju. Hkrati je AŠZ Olimpija prvič odobrila manjša sredstva v podporo strokovnemu kadru (plavanje), za udeležbo na OI v Pekingu, z namenom pridobivanja prakse in novih znanj, tako na področju treniranja, priprav in organizacije tekmovanj. AŠZ Olimpija namerava v najkrajšem času organizirati izobraževanje za področje organiziranja športnih prireditev, ki bi omogočala pridobivanje ustreznih licenc.. Žal je treba ugotoviti, da zanimanja v tem trenutku ni preveč za to področje delovanja, kar pomeni, da se bohoti neka samozadostnost, ki je v perspektivi lahko škodljiva. To izhaja tudi iz tega, ker delovnih navad na tem področju ni bilo.

Animacija AŠZ Olimpija je z namenom dolgoročnega oblikovanja zanimanja za šport opravila več animacij za najmlajše, z  strokovno in poljubno predstavitev ene izmed športnih panog, ki jo gojimo v AŠZ Olimpija (košarko), ki je bila uspešna. Ga. Azra Kristančič je v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine, izpeljala aktivnost, ki bo jo bomo nadaljevali v drugih športnih panogah.

Ocena stanja v AŠZ Olimpiji AŠZ Olimpija sestavlja 29 društev oz. klubov, ki so na različni stopnji organiziranosti, uspešnosti delovanja in povezanosti v enotne cilje, ki jih zasleduje Olimpija. Društva in klube bi lahko razdelili v tri skupine: zelo uspešne, klube, ki ne dosegajo optimalnih rezultatov in tiste, ki so začasno v mirovanju. O prvi skupini smo najbolje informirani že prek

dnevnega tiska, zato smo svojo pozornost predvsem usmerili na drugo skupino društev in klubov. Opravljenih je bilo deset razgovorov s predsedniki in sekretarji, da bi pridobili popolnejšo sliko o njihovem položaju. Na podlagi tega bomo pripravili podrobno poročilo, da bi zaznali vse probleme in jih skušali odpraviti, pa tudi preseči zaostanek za najbolj vidnimi v celotni družini.

Povezovanje Druženje in spoznavanje v tej resnično veliki družini športnikov, vzgojiteljev in športnih delavcev, je bilo v preteklosti večkrat izpostavljeno kot nezadostno. Temu smo v tem trenutku sledili le z druženjem članov Častnega sveta, ki ga vodi Aleš Mižigoj in v katerem so združeni ljudje, ki so doslej največ prispevali k ugledu in razvoju AŠZ Olimpija. V načrtu, v drugem letu tega mandata je skupno srečanje vsega članstva (februar 2009).

Skupne službe V AŠZ Olimpija deluje Operativno administrativni center z obsežnimi nalogami, povsem v ospredju pa je računovodski servis, ki opravlja naloge, tako za AŠZ in posamezna društva ter klube, ki so se za tak način delovanja na tem področju odločili. V tem projektu sodeluje deset subjektov, želja pa je, da se v ta projekt vključijo tudi drugi. Koncept celotnega organiziranja bo treba s sprejemom Statuta optimalizirati in dograditi, kar bo ena od nalog v drugem letu mandata.

Delo organov V tem mandatu je učinkovito deloval Upravni odbor (4 seje), Nadzorni odbor (3 seje), Gospodarska komisija (3 seje), Strokovni svet (2 seji), Komisija za odličja in priznanja (3 seje). Enako to velja za Strokovno službo. Delovanje Akademije in Komisije za zgodovino pa je ostalo zgolj na papirju in bo treba za učinkovito delovanje poiskati nove nosilce.

 Program dela (2008–2009 Program dela za leto 2008 želimo predstaviti v nekoliko drugačni podobi, kot smo ga pripravili za čas polletja v preteklem letu, ki smo ga opredelili z nosilci, ravnijo obravnavanja in roki. Predstavitev celoletnega programa na ta način omogoča prevelika odstopanja zaradi objektivnih in subjektivnih okoliščin.

Zato program predstavljamo zgolj v vsebinskem sklopu problemov, njegovo operacionalizacijo pa bomo predstavili po uskladitvi z posameznimi nosilci. Akademska športna zveza Olimpija se sooča s številnimi izzivi in v skladu s tem predstavljamo aktualni program za leto 2008-2009, ki


Glasilo Akademske športne zveze Olimpije, 4. december 2008 

bo vsaj v nekaterih točkah zahteval obravnavo tudi v kasnejšem terminu. Program zaobsega deset točk: 1. Blagovna znamka Olimpije je zanesljivo temeljno vprašanje, ki ga moramo rešiti. V poslednjem času je vse preveč različnih hotenj po pridobitvi blagovne znamke, pri tem pa zanesljivo ni prisotno upoštevanje temeljnega in dosedanjega nosilca. Blagovna znamka Olimpije mora ostati v domeni tistih dejavnikov, ki so pred 53. leti postavili temelje športnega društva in razvoja športa v Ljubljani. V poslednjem času se v izhodiščih za strategijo na področju športa v Ljubljani do leta 2012 kaže interes za zaščito prvotnih nosilcev, vseeno pa bo treba precejšnje prizadevanje za ohranitev razmer v poplavi drugačnih prizadevanj in lastniških ambicij. 2. Statut AŠZ Olimpija zahteva prenovo. Ne zgolj zaradi nekaterih primernejših rešitev, ampak tudi vsebinskih vprašanj, ki morajo zagotoviti večjo povezanost in soodvisnost celotne združbe dejavnikov društev, ki nosijo ime Olimpija. 3. AŠZ Olimpija je od svoje ustanovitve dalje bila nosilec športnega utripa mesta, njegove organiziranosti, vrhunskih dosežkov in predstavljanja Ljubljane, njenih športnih dosežkov v evropskem in svetovnem prostoru. Z novo strategijo na področju športa v Ljubljani do leta 2012 se odpirajo nove možnosti, da AŠZ Olimpija, kot najbolj strokovna in množična športna organizacija v Ljubljani znova s svojim delovanjem prispeva k nadaljnjemu razvoju v skladu s temeljnimi usmeritvami za razvoj športa. Ta prizadevanja bi skušali uresničiti tudi s tematsko razpravo v katero bi vključili poleg športnega potenciala AŠZ Olimpije tudi druge dejavnike v mestu. 4. V razvojnem procesu do leta 2012 (do koder seže strategija razvoja športa v mestu Ljubljani), je treba opredeliti tudi razvojno strategijo AŠZ Olimpija z vsemi njenimi nosilci in natančneje opredeliti medsebojne odnose in še posebej cilje. Cilji na tem področju zahtevajo usklajen odnos, ki bi ga lahko dosegli z skupno obravnavo razvojne strategije do leta 2012.

5. AŠZ Olimpija ima že sedaj v mestu najštevilčnejše članstvo, ki je razumljivo ob njeni usmeritvi na področju rekreativne dejavnosti in vrhunskega športa. Ob tem obstaja možnost vključevanja širšega kroga občanov Ljubljane v krepitev, tako tekmovalnih, kot podpornih oblik pridruževanja in prav temu mora AŠZ Olimpija dati posebno pozornost, ne-le zaradi možnosti čim bolj avtentičnega oblikovanja športne politike, ampak tudi neposrednih športnih dosežkov. 6. Vsi dosežki AŠZ Olimpija bodo zanesljivo jalovi, če ne bo dosežena večja probojnost idej in pobud prek sredstev javnega obveščanja. Zato si mora AŠZ Olimpija prizadevati, še bolj kot doslej, uveljavljati svoje mesto v športnem utripu Ljubljane prek sredstev, ki jih lahko sama organizira (časopis, internet, televizija), ali uporabo drugih sredstev javnega obveščanja. 7. AŠZ Olimpija bo morala v prihodnje v celoti, tako na ravni društva, kot pridruženih društev skrbeti ne-le za izboljšanje kadrovske strukture na področju vodenja in strokovnega dela, ampak zagotoviti tudi proces usposabljanja za strokovno delo v skladu z 26. členom Zakona o športu. Le to bo lahko zagotavljalo boljšo prihodnost in nemalokrat strokovno podporo rešitvam, ki bodo izhajale iz programa. 8. Pomembna pot na področju nadaljnjega razvoja, še posebej na področju aktivnega športnega udejstvovanja, bi morale biti v

prihodnjem športne šole Olimpije, v okviru katerih bi društva za dosego razvojnih ciljev utemeljevala svojo doktrino skozi kakovost, ki je dokazana v praksi in ima tudi strokovno utemeljitev. Športne šole Olimpije bi morale temeljiti na odlični organiziranosti, vrhunski strokovnosti in zagotovljeni kakovostni rasti.

Dejstvo je, da je tudi mandat Olimpije v tem obdobju skoraj natančno povezan z projekcijo, ki jo predvideva Strategija razvoja, tako da bo v tem času mogoče natančno izmeriti obseg uveljavljanja Strategije pri neposrednih nosilcih.

Akademska športna zveza Olimpija še nikoli po osamosvojitvi ni bila deležna tolikšnih sredstev iz proŠole Olimpije bi si znotraj AŠZ grama, ki ga Mestna občina LjubljaOlimpija morale pridobiti po- na namenja športnim društvom in sebno licenco za delovanje, njihovim zvezam. Gre za pomembzagotovljena pa bi morala biti na sredstva za izvajanje programa, s sledljivost dosežkov, tako posa- katerim je Akademska športna zveza kandidirala pri Mestni občini Ljumeznika, kot skupine. bljana. Dejstvo je, da je AŠZ Olimpije V okviru športne šolske dejav- pripravila kakovosten program, ki nosti, zlasti višjega razvojnega ga je omogočila dosedanja naravcikla, bo treba zagotoviti mo- nanost in dolgoletna usmeritev AŠZ žnosti štipendiranja, kot pomoči Olimpija, njenih društev in klubov, pri razvoju najuspešnejših mla- predvsem na področju vrhunskega dih nosilcev  prihodnjega  ra- športa in množičnosti. zvoja Olimpije in tako zagotoviti V preteklem letu so vsa društva tudi svoj lasten vrhunski športni in klubi, združeni v AŠZ Olimpija kader. prejeli iz naslova programske točke 9. V nadaljnjem procesu delova- 8 – delovanje športnih društev in nja AŠZ Olimpija, ki združuje 29 založniška dejavnost, skupaj 5.367 društev, je izjemno pomembno EUR. Ta znesek se je v letošnjem letu povezovanje za dosego istih povečal na že omenjene 46.146 EUR. ciljev in krepitev skupne iden- Mestna občina Ljubljana je hkrati titete. Temu naj resnično služi sofinancirala programe društev in vsakoletni dan Olimpije, tako klubov AŠZ Olimpija za druge namev vsebinsko – organizacijskem ne v skupnem znesku 259.085 EUR, pogledu, kot pogledu druženja kar je le nekoliko pod lanskoletno odobreno kvoto, predvsem zaradi in povezovanja. zmanjšanja sredstev za delovanje, 10. Zgodovina Olimpija ne sme ki so prenesena na raven celotne ostati brez zapisa o vseh do- Zveze društev. sežkih preteklosti in sedanjega obdobja. Zato je dolžnost za AŠZ Olimpija je v letošnjem letu na sprotno beleženje vseh dejstev o področju direktne pomoči v okviru društvih in posameznikih, torej osme programske točke – delonujen spremljevalni proces našega delovanja.

 Predlog uporabe sredstev

mestne občine ljubljana za leto 2008

Mestna občina Ljubljana je v januarju tega leta pripravila strategijo razvoja v Mestni občini Ljubljana od 2008 do 2012, ki daje pomembno mesto zvezam športnih društev v primerjavi z dosedanjimi usmeritvami. V uvodu tega teksta odločno zatrjujejo, da športna društva in njihove zveze mestnih športnih blagovnih znamk (Olimpija, Slovan, Krim, Ilirija, Svoboda, Ljubljana, Stožice) morajo postati sodobne športne organizacije, ki bodo s sodobnimi poslovnimi modeli ustvarjale kakovostno ponudbo na po-

Stran 9

dročju množičnega in vrhunskega športa. S tem naj bi odprli in podprli kompetentne partnerje za nove razsežnosti delovanja in doseganja športnih rezultatov v Ljubljani, ki bi bila primerljiva v domači in mednarodni konkurenci. Če je Ljubljana dolgo tavala v pripravi projektov razvoja, je z pripravo strategije razvoja do leta 2012 nedvomno naredila pomemben korak naprej, da bi odpravila zaostanek na področju vrhunskega in kakovostnega športa, množičnosti in delovanja z mladimi.

vanje športnih društev, prispevala 30% sredstev, ki so jih društva in klubi plačevali za skupno delovanje računovodskega servisa. Ta znesek bonifikacije je znašal 531.99 EUR mesečno, oz. skupaj v devetih mesecih 4.787,91 EUR. Na podlagi pridobljenih sredstev predlagamo, da društvom in klubom, ki izvajajo računovodske posle preko našega računovodskega servisa in njegovih storitev, odobrimo brezplačno uporabo servisa do konca letošnjega leta (3 mesece), kar bi znašalo 5.318,98EUR. Tak način pomoči iz združenih sredstev bi uporabljali tudi v prihodnjem letu, vendarle le pod pogojem, če bomo prejeli od Mestne občine Ljubljana enaka sredstva za delovanje športnih društev. Ob tem bi v skladu s politiko Mestne občine Ljubljana pritegnili tudi druga društva oz. klube Olimpije v enak način sofinanciranja, vendarle le tiste, ki nebi presegali mesečno storitev v vrednosti 300 EUR. Nikakor pa ni mogoče v prihodnjem letu vključiti klubov, ki imajo svoja računovodstva oz. zunanje pogodbene partnerje, saj bi to zahtevalo nadaljnje kadrovsko širjenje administracije. Druga sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova Mestne občine Ljubljana, pa so usmerjena v tiste programe, ki jih je AŠZ Olimpija skupaj z društvi in klubi predlagala Mestni občini Ljubljana za sofinanciranje. Opozoriti velja, da ta znesek predstavlja komaj četrtino sredstev potrebnih za pokrivanje celotnega programa AŠZ Olimpija za 2008, kot je to predvideno z letnim programom. 


Glasilo Akademske športne zveze Olimpije, 4. december 2008

Stran 10 

Piše: Tomaž Langerholz

Hokej na ledu

Ko bi bil tu že lani, Frank Banhman namreč Odprto prvenstvo Avstrije v hokeju na ledu v ligi EBEL je v nedeljo prispelo ravno na polovico rednega dela sezone. Torej moštva so odigrala po 27. tekem. Orisi zmožnosti posameznih moštev so že dokaj jasni, toda vedeti moramo da je regularni del šele ogrevanje za tisti odločilni zaključek prvenstva s končnico. Že lani so hokejisti Tilia Olimpije dokazali,da je redni del eno, play off pa povsem drugo tekmovanje. Večji del sezone so bili tako zmaji prikovani na začelje. Na koncu pa po izvrstni seriji zmag prišli praktično do končnega zmagoslavja. Letos se dogajajo podobne stvari. Le za kratek čas so zadnje mesto odstopili Gradcu in Innsbrucku. Na polovici tekmovanja so za želenim osmim mestom,ki še vodi v končnico zaostajali 5 točk. Lahko bi rekli veliko in malo. Po zares slabem začetku in menjavi trenerja, so potem prišli do serije petih zaporednih zmag,ki pa jih žal niso nadgradili z domačim uspehom proti Innsbrucku ter gostujočim v Gradcu. Tu so znova padli na začelje iz katerega se želijo čim preje odlepiti. Toda potrebovali bodo ponovno kakšno uspešno serijo zmag. Čeprav so Ljubljančani na zadnjem mestu pa imajo igralca,ki je povsem pri vrhu strelcev. Že ob prihodu v Ljubljano se je vedelo,da je Frank Banham izjemna okrepitev. Zdaj pa že lahko razpredamo in se sprašujemo ali je na slovenskih ledenih ploskvah že igral boljši hokejist? Če že ni kar najboljši pa je prav gotovo v najožjem krogu najboljših. Namreč vsake oči imajo svojega »malarja«. Toda ena stvar je zanesljiva. Če bi bil Frank Banham v Ljubljani že v minuli sezoni smo prepričani da

bi pokal zmagovalcev lige EBEL bil v vitrinah kolektiva izpod Rožnika. Namreč takšnega rojenega strelca ne moreš dobiti v svoje moštvo vsak dan. Na 27. tekmah je Frank Banham dosegel 20 zadetkov in k temu prispeval še 15 podaj,kar ga je s 35točkami popeljalo na drugo mesto strelcev po točkah (za Dunajčanom Lebeaom,ki ima 48 točk z 19. zadetki ter 29 podajami). Po zadetkih je skupaj z hokejistom Linza Matthiasonom na delitvi prvega mesta. Njegov občutek za doseganje zadetkov je dobesedno ubijalski in v navezi z izjemnim »playmakerjem« Toddom Elikom je še nevarnejši.Toda kljub izjemnim igram s katerimi je postal prvi ljubljenec ljubljanskega občinstva Frank Banham ostaja skromen. Tako je denimo po tekmi v Tivoliju s Salzburgom kjer je pri zmagi 6:4 prispeval tri zadetke in še eno podajo kratko dejal:« najvažnejša je naša zmaga ne pa moji zadetki. Važno je kako delujemo kot moštvo ne pa kaj uspeva posamezniku. Igrali smo vsi dobro in rezultat tega je naša pomembna zmaga. Seveda pa sem vesel,da mi je uspelo doseči

zadetke, saj sem konec koncev prav zaradi tega tudi prišel v Ljubljano. To je moje delo.« Sicer pa se tudi Frank Banham tako kot vsi tujci v Ljubljani počuti zelo dobro:«mesto je zares lepo. Tu se počutim zelo dobro. Vsi so me dobro sprejeli in res nimam nikakršnih težav.« O trenutnem stanju na lestvici pa pravi:« Nič ni še izgubljenega. Smo šele na polovici rednega dela sezone. Prihaja zelo pomemben del s številnimi tekmami. V decembru imamo zares veliko tekem,prav tako tudi v januarju kjer bo več jasnega. Pričakujem,da se bo naša forma dvignila ter,da bomo kmalu ujeli priključek z ostali moštvi. Najvažneje se je prebiti v končnico. Potem se tako ali tako začne novo poglavje.« Seveda so navijači zadovoljni ker ima Frank Banham z Tilia Olimpijo podpisano pogodbo tudi za prihodnjo sezono,kar pomeni da bo še dolgo navduševal ljubitelje najhitrejše moštvene igre na svetu v Ljubljani.

Markus Korhonen novi vratar Tako kot je letos ljubljenec navijačev Tilia Olimpije Frank Banham je to vlogo v minuli sezoni nosil vratar Alex Westlund,ki je na žalost po uspešni ljubljanski zgodbi,ko je postal najboljši vratar lige EBEL odšel v Linz,kjer ponovno brani na izjemno visokem nivoju ter je med najzaslužnejšimi,da so hokejisti iz železarskega Linza po polovici tekmovanja na drugem mestu. Ob dejstvu da popularni »Westi« odhaja je bilo jasno,da bo njegovemu nasledniku sila težko. Pred začetkom sezone je v Tivoli iz ZDA prišel Mike Morrison,ki je v svoji karieri branil tudi v najmočnejši ligi na svetu (NHL). To je bil njegov prvi odhod iz severne Amerike. Na začetku v pripravljalnem obdobju je branil uspešno a se je na žalost kmalu videlo,da se na tukajšnje evropske razmere

ni najbolje navadil. Tako je s strani kluba prišlo do menjave vratarja. Minuli teden je tako v Ljubljano prišel 33. letni Finec Markus Korhonen z bogatimi izkušnjami iz močnih lig Finske ter Švedske. Kratek čas pa je bil tudi v Rusiji ter na začetku letošnje sezone na Danskem. Že na prvem treningu v Zalogu je pokazal svoje kvalitete. Že na prvi svoji tekmi v novem moštvu pa prišel do velike zmage proti aktualnim prvakom lige hkrati najbogatejšemu moštvu lige Salzburgu. Po tekmi je številnim novinarjem dejal:« S svojo igro nisem najbolj zadovoljen. To je bila moja prva prava tekma po dolgem času. Seveda smo vsi skupaj veseli zaradi zmage. Navdušilo pa me je ljubljansko občinstvo. Res je bilo vzdušje v dvorani izvrstno. Prav vesel sem,da sem prišel v Lju-

bljano. Nisem dolgo razmišljal,ko sem dobil ponudbo saj vidim v tej ligi velik osebni izziv. Skozi treninge in tekme bom prihajal v vse boljšo formo. Sicer pa sem že iz Švedskih dni pri Brynasu navajen borbe za končnico. Tako vem kako se obnašati na takšnih tekmah. Naš glavni cilj je uvrstitev v končnico tam pa je potem vse mogoče. Sicer pa sem se pred prihodom v Ljubljano slišal S Pasijem Petrilainenom,ki je tu že od minule sezone. Prihajava iz istega mesta a nisva nikoli igrala v istem mštvu. Sicer pa sem videl,da imamo veliko zares kvalitetnih igralcev. Že na prvem treningu pa mi je največ težav povzročal Frank Banham,ki ima zares močan in natančen udarec.«

Ne moremo biti zadovoljni Lahko bi rekli,da prva polovica letošnje lige EBEL ni po okusu ljubljanskih navijače in tudi vodstva kluba. Po lanski izjemni sezoni,ko so malenkosti zmaje oddaljile celo od končnega zmagoslavja so vsi pričakovali nadaljevanje uspešne zgodbe. Še posebno ker je zasedba praktično ostala enaka. Kot nadgradnja pa je v Tivoli prišel Frank Banham,ki je bil želja Ljubljančanov že pred nekaj sezonami a je takrat odšel v veliko bogatejši Salzburg. Bilo je nekaj strahu kako se bo odrezal novi vratar Mike Morrison,ki je prišel po izjemnem Alexu Westlundu. In čeprav res ni bil na tako visokem nivoju pa ne moremo vsega bremena naprtiti prav na tega vratarja. Tudi ostali igralci žal niso bili na takšnem nivoju kot ob koncu minule sezone. Prvi,ki je po neuspehu moral oditi je bil trener Mike Posma na čigar mesto je prišel Randy Edmonds. Šok terapija je po nekaj tekmah delovala in zmaji so nanizali zmage. Ko se je pričakoval še korak naprej pa novi porazi ter s tem posredno nova sprememba. Namesto Morrisona je prišel Markus Korhonen. Ljubljanska uprava na čelu z direktorjem Matjažem

Sekljem je iskala vsakršno možno rešitev za pot iz krize. Seveda s trenutnim položajem nihče ne more biti zadovoljen še posebno pa ne direktor kluba Matjaž Sekelj,ki pravi:« Moramo se pobrati. Letošnji sistem tekmovanja ni takšen kot lani,ko si imel na koncu v tistih šestih tekmah spodnjega dela lestvice možnost nadoknaditi zamujeno iz prvega dela. Zdaj se vse točke seštevajo in po 54. krogih bo najboljših osem moštev nadaljevalo boje za naslov. Mislim,da bo pri vsem skupaj zelo odločilen prav december,kjer si tekme sledijo kot po tekočem traku. Trenutno je naš zaostanek kar visok,toda z dobro serijo,kot nam je enkrat letos že uspela se lahko zavihtimo tudi višje. Toda vsi bodo morali narediti korak naprej. Zaradi številnih tekem ni pravega časa za trening. Za zmage se bo potrebno pošteno truditi. Vsekakor s prvo polovico sezone v ligi EBEL ne moremo in nismo zadovoljni. Predvsem mora zdaj naš Tivoli postati tako kot ob zaključku minule sezone neosvojljiva trdnjava. Da bi se dvignili smo pripeljali tudi novega vratarja.«

Mitji Mejaču novi mandat Pred kratkim je HDD Tilia Olimpija v Ljubljani imela volilno skupščino kluba na kateri je novi štiriletni mandat dobil dosedanji predsednik Mitja Mejač. Poleg njega pa je bil izbran tudi upravni in nadzorni odbor kluba,ki se trudi po svojih najbolj-

ših močeh zagotoviti maksimalne pogoje za delo moštva. Ob izvolitvi je Mitja Mejač dejal:Imamo visoke cilje,ki so ob izvolitvi vse teh članov uresničljivi. Moj osebni cilj pa je,da v času mojega mandata dvignemo pokal zmagovalca lige EBEL.«

Predsednik HDD Olimpija Mitja Mejač z zanimanjem prebira glasilo AŠZ Olimpija.


Glasilo Akademske športne zveze Olimpije, 4. december 2008 

Hokejske selekcije Olimpija

Piše: Matej Sitar

Mlade selekcije ta čas v vrhu SLO hokeja Športno društvo Hokejske selekcije Olimpija v letošnji sezoni dosega odlične tekmovalne rezultate, saj smo v dosedanjem delu prvenstva osvojili kar 85 odstotkov vseh mogočih točk v vseh selekcijah. Prioriteta dela z mladimi ni izključno doseganje dobrih rezultatov, ampak vzgoja mladih športnikov. Naše najmlajše selekcije pod vodstvom Klemenak Jerneja in Prusnik Roka, spoznavajo najhitrejšo moštveno igro na sveto in nastopajo na domačih in mednarodnih turnirjih. V letošnji sezoni so se že udeležili štirih turnirjev, v prihajajočih dneh pa jih čakajo še nastopi na nekaterih, vključno z največjim turnirjem sezone- Zmajčkovim turnirjev, ki ga organiziramo sami. Ostale selekcije nastopajo v državnem prvenstvu Slovenije, kjer smo v vseh selekcijah v igri za naslov prvaka. Dobri rezultati so posledica dobrega strokovnega dela v preteklih letih, ki ga opravljajo večinoma domači strokovnjaki. Mlajši dečki, pod vodstvom trenerja Beribak Igorja, po četrtini letošnjega državnega prvenstva proti nasprotnikom še niso oddali točke. V domači dvorani so premagali oba neposredna tekmeca

za naslov državnega prvaka, Jesenice in Maribor. V nadaljevanju sezone želijo obdržati prednost na lestvici ter obraniti naslov državnega prvaka iz pretekle sezone. V prvi četrtini sezone je točke doseglo 17 različnih igralcev, kar 6 pa jih je med prvimi 20 strelci državnega prvenstva. V povprečju na tekmo dosežejo 10 golov, prejmejo pa jih 2,25. Po tej statistiki so drugo najuspešnejše moštvo v državnem prvenstvu.

Dečki so po malo slabšem uvodu v sezono ujeli pravi ritem in nanizali serijo šestih zaporednih zmag, ki jo želijo nadaljevati tudi na nedeljskem derbiju proti Jesenicam. Trenutno zasedajo drugo mesto in imajo, s tekmo več, tri točke zaostanka za večnimi rivali z Jesenic. V dosedanjem delu sezone je točke doseglo 20 različnih igralcev, kar 6 pa jih je med prvimi 20 strelci državnega prvenstva. V povprečju na tekmo dosežejo 18,36 gola, prejmejo

Stran 11

pa jih 3,27. Ekipa je najboljša v igri z igralcem več, saj imajo kar 35% izkoristek t.i. Power playa. Kadeti v letošnji sezoni naslov državnega prvaka lovijo s trenerjem Hebar Andrejem. Skoraj na polovici rednega dela državnega prvenstva so trenutno prvi na lestvici z dvema tekmama več. O prvem mestu po rednem delu in s tem prednost domačega igrišča v končnici prvenstva, bodo odločali preostali trije večni derbiji. V dosedanjem delu sezone je točke doseglo 16 različnih igralcev, kar 6 pa jih je med prvimi 20 strelci državnega prvenstva. V povprečju na tekmo dosežejo 7,08 gola, prejmejo pa jih 2,75. V letošnji sezoni so dosegli kar sedem golov v igri z igralcem manj, kar je največ med vsemi ekipami. Mladince v letošnji sezoni vodi Andrej Brodnik. Po polovici državnega prvenstva zasedamo trenutno drugo mestu s točko zaostanka za Jesenicami. Redni del sezone želimo končati na enem izmed prvih dveh mest, ki v četrtfinalu in polfinalu prinašata prednost domačega igrišča.

V dosedanjem delu sezone je točke doseglo 18 različnih igralcev, 2 pa sta med prvimi 20 strelci državnega prvenstva. Igralci v povprečju na tekmo dosežejo 5,14 gola, prejmejo pa jih 2,35. Člani pod vodstvom Brodnik Andreja v letošnji sezoni dosegajo odlične rezultate. Mlada ekipa, katere povprečna starost je malo nad 21 let, se je pred začetkom sezone okrepila z Jakovljevič Jakom in Zagorc Pilko Tilnom. Poleg mladincev in domačih članov, ekipo vsako tekmo dopolnimo z igralci HDD Olimpije, ki v ligi EBEL ne dobijo veliko priložnosti. Uspelo nam je sestaviti homogeno celoto, ki se v državnem prvenstvu z vsemi ekipami bori povsem enakovredno. Zanimivo je, da smo v prvi polovici sezone premagali obe vodilni ekipi, do sedaj pa nismo uspeli premagati le ekipe Triglava. Trenutni položaj na lestvici želimo zadržati do konca sezone in v končnici prvenstva presenetiti nasprotnika v četrtfinalu. V dosedanjem delu sezone je točke doseglo 23 različnih igralcev, Berlisk Nejc pa je celo tretji strelec lige. Igralci v povprečju na tekmo dosežejo 5,44 gola, prejmejo pa jih 2,88.

MLAJŠI DEČKI

Hokej šola: Zgornja vrsta z leve: Klemenak jernej (trener), Bitenc Maks, Jakšič Nejc, Perovšek David, Kosmač Luka, Lapornik Lovro, Cjuha Andraž, Spreitzer Žiga, Strah Rok, Pipan Urban, Ložar Marko. Srednja vrsta: Borin Rok (trener), Lapornik Lenart, Sotlar Ian, Novak Tim, Brodnik Nal, Kosmač Jaka, Sojer Mark, Hoffman Miha, Purkat Lan, Dobnikar Žan, Rok Prusnik (trener). Sedijo z leve: Bašelj Jaša, Petrunijevič Taj , Vodlan Luka, Šinkovec Luka, Miklavčič Gašper, Vidmar Rok, Tomanovič Timotej, Judež Jaka, Usnik Val. Manjkajo: Grm Klemen, Ilič Urh, Česnovar Miha, Erič Timotej,Limbch Stokin Martin, Limbach Stokin Tilen, Vuk Žan, Lavriša Marcel, Kralj Kristjan, Ogrinc Luka, Pratneker Hatič Nik, Perovšek Denis, Kosmač Miha, Elik Jacob

Mlajši dečki: zgornja vrsta z leve: Rakonič Benjamin, Trampuš Anže, Klasinc Jaka, Rojina Aljaž, Perovšek Domen, Podgoršek Matjaž, Lavrič David, Sever Mark. Srednja vrsta z leve: Borin Rok (pomočnik trenerja), Orehek Janez, Matičič Patrik, Hodak Ivana, Čepon Mark, Simšič Nik, Skok Sebastian, Spreitzer Tadej (tehnični vodja). Sedijo spredaj: Volk Jure, Trampuš Nik, Pušenjak Jan, Spreitzer Tilen, Igor beribak (Trener), Maver Luka, Kuhar Filip, Sotlar Luka. Manjkajo: Štangar Gašper, Ažman Miha, Zibelnik Matic, Lavrič Matej, Pungrčar Tim, Vidmar Rok

#

EKIPA

GP

W

T

L

PTS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TOJA OLIMPIJA JESENICE MARIBOR MK BLED CELJE SLAVIJA JUNIORS TRIGLAV HDD BLED

8 8 8 8 8 8 8 8

8 7 5 5 4 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 3 3 4 6 7 8

24 21 15 15 12 6 3 0

DEČKI #

EKIPA

GP

W

T

L

PTS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

JESENICE TOJA OLIMPIJA MARIBOR MK BLED TRIGLAV CELJE HDD BLED ALFA

10 11 11 8 8 10 10 10

9 8 8 5 4 3 1 0

0 1 0 3 0 3 0 3 0 4 0 5 0 9 0 10

27 24 24 15 12 9 3 0

KADETI

Dečki: zgoraj z leve: Lavrič Matej, Orehek Janez, Čepon Mark, Simšič Nik, Maver Luka, Vehar Luka, Lavrič David, Štangar Gašper, Snoj Matic. Srednja vrsta z leve: Mitja Žmuc (tehnični vodja), Pungerčič Nejc, Čepon Kristjan, Vražič Lovro, Batič Uroš, Humar Miha, Kompolšek Andraž, Žmuc Andraž, Istenič Žiga, Igor Beribak (trener). Sedijo z leve: Sotlar Luka, Zajc Miha, Šubic Matjaž, Spreitzer Tilen, Žnidaršič Luka, Chvatal Aljaž, Pepeonik Dag, Volk Jure. Manjka: Lavrič Klemen

Kadeti: Zgoraj z leve: Podgoršek Matjaž, Gruden Filip, Bernik Anže, Jerina Žiga, Zver Mark, Habas Žiga. Srednja vrsta z leve: Andrej Hebar (trener), Bernik Ivo (tehnični vodja), Sotlar Jure, Matelič Anže, Oberstar Luka, Anzeljc Andraž, Snoj Tadej, Mrzlikar Tomon, Skvarča Žiga (pomočnik trenerja). Sedijo z leve: Logar Jurij, Fišer Marcel, Černivec Nejc, Truden Nik, Koren Matic, Židan Gal, Humar Nik, Koncilja Rok

#

EKIPA

GP

W

T

L

PTS

1. 2. 3. 4. 5. 6.

TOJA OLIMPIJA JESENICE TRIGLAV MARIBOR CELJE MK BLED

12 10 11 11 10 12

10 9 6 5 3 0

0 2 0 1 0 5 0 6 0 7 0 12

31 27 17 16 8 0

MLADINCI #

EKIPA

GP

W

T

L

PTS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

JESENICE TOJA OLIMPIJA MARIBOR SLAVIJA JUNIORS MK BLED TRIGLAV CELJE ALFA

13 14 13 13 14 12 12 13

12 12 8 6 5 5 4 0

0 1 0 2 0 5 0 7 0 9 0 7 0 8 0 13

36 35 24 18 17 15 11 0

PTS

ČLANI #

Mladinci: zgornja vrsta z leve: Levič Benjamin, Zdešar Jaka, Krivec Matic, Dovič Anže, Kocjan Andrej, Zidar Juš-Andraž, Pahor Tilen. Srednja vrsta z leve: Čačič Marinko (tehnični vodja), Bergman Rok, Florjančič Anže, Gorenc Martin, Zver Matjaž, Čačič Rok. Sedijo spredaj z leve: Boh Matic, Ščap Luka, Hebar Andrej (pomočnik trenerja), Antonič Žiga, Brodnik Andrej (trener), Režek Gregor, Pavlič Jure. Manjkajo: Zajc Jure, Koletnik Luka, Snoj Črt.

Člani: zgornja vrsta z leve: Levič Benjamin, Zdešar Jaka, Bergman Rok, Krivec Matic, Dovič Anže, Kocjan Andrej, Zidar JušAndraž, Pahor Tilen, Režek Gregor. Srednja vrsta z leve: Čačič Marinko (tehnični vodja), Miljuš Jure, Podobnik Mark, Florjančič Anže, Ščap Luka, Gorenc Martin, Zver Matjaž, Jakovljevič Jak, Čačič Rok, Zagorc-Pilko Tilen, Borin Rok. Sedijo spredaj z leve: Boh Matic, Uhan Matevž, Hebar Andrej (pomočnik trenerja), Antonič Žiga, Brodnik Andrej (trener), Ulaga Nik, Pavlič Jure. Manjkajo: Pance Žiga, Sodržnik Klemen, Pintarič Matija, Ropret Anže, Berlisk Nejc.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

EKIPA

GP

W

T

MEDVEŠČAK STAVBAR MB TRIGLAV TOJA OLIMPIJA MK BLED MLADOST JESENICE SLAVIJA MARIBOR MLADI ALFA

17 17 17 18 18 18 17 18 18 16

15 14 12 11 9 9 9 4 3 0

0 2 46 0 3 43 1 4 35 0 7 31 0 9 29 0 9 27 0 8 25 1 13 13 15 9 0 16 0

L


Glasilo Akademske športne zveze Olimpije, 4. december 2008

Stran 12 

Union Olimpija – živa na vseh področjih!

Piše: Matevž Zupančič

Klubska košarkarska sezona je v polnem teku. Članske ekipa Uniona Olimpije je pod vodstvom Aleksandra Džikića v letošnji sezoni doživela precej sprememb. Mešanica izkušenih in »še zelenih« igralcev pa se je že konec poletja odlično izkazala in v domačem Tivoliju osvojila najmočnejši prijateljski turnir v Evropi. Ljubljančani so premagali Maccabi in Fenerbahče ter premoč priznali le velikemu Panathinakosu zbiralca trofej in košarkarskega maga Željka Obradovića. Zmago na turnirju, kjer je najkoristnejši igralec postal danes nesrečno poškodovani kapetan Marko Milić, je klub posvetil legendarnemu Iztoku Remsu, ki se je simbolično poslovil od bogate sodniške kariere. Žal je, tako kot lani visoka zmaga nad Maccabijem v Zrečah, tudi letos igralce, klubsko vodstvo in zvesto publiko uvod v sezono nekoliko zanesel in pričakovanja so čez noč švignila visoko v nebo. Kmalu nas je smola s poškodbami in nekaj zaporednih porazov za nesrečno točko ali dve prikovalo na trdna tla. K sreči so glave ostale trezne in sledila je težko pričakovana prva zmaga v Evroligi. Doma je padla berlinska Alba, ki nikakor ni naiven nasprotnik, saj bodo Berlinčani letos celo gostili zaključni turnir četverice. Prvi del evroligaške sezone je torej potrdil sum, da je Olimpija naletela na izjemno težko skupino. Kroglice na žrebu v Berlinu pred poletjem so iz predzadnjega in zadnjega bobna Zmajem kot najlažje nasprotnike namenile prav Albo (gostitelja Final Foura) in Joventut (aktualni prvak pokala ULEB). Skupina brez t.i. »košarkarskih Indijancev« je resda premešala štrene, nikakor pa klubskega vodstva še ni prisilila v reformacijo ciljev, ki smo si jih zadali pred sezono. Dokler obstaja vsaj teoretična možnost za uvrstitev med 16 najboljših, se to tudi ne bo zgodilo. Veliko več bo jasnega že ta četrtek, ko v Ljubljano prihaja prav Joventut, ki je Olimpijo na njihovem terenu ugnal za visokih 17 točk. Rezultat v Badaloni tedaj ni bil realni pokazatelj razmerja moči na parketu, saj sta bili ekipi 30 minut povsem izenačeni, nato pa so podivjani španski strelci in Pops Mesah Bonsu zgodbi zapisali nesrečen epilog za Union Olimpijo. Upajmo, da bo vse drugače že ta četrtek, ko Zmaji ob 20.30 v ledeni dvorani pripravljajo maščevanje in vrnitev upov na TOP16. Da pri Olimpiji nismo križem rok opazovali nesrečnih porazov in zadnjih dveh zmag, dokazuje podpis dveh novih sponzorskih pogodb. Sponzorska piramida je tako odslej bogatejša za dva močna partnerja. V projekt Uniona Olimpije verjameta Hypo Adria Banka in Medvešek & Pušnik borzno posredniška hiša d.d. Z obema partnerjema je klubski predsednik Dušan Mitič sklenil pogodbo s slovesnim podpisom na novinarski konferenci. Na zadnji, ta ponedeljek, so veljaki povedali naslednje: Bogdan Pušnik, predsednik uprave Medvešek & Pušnik borzno posredniška hiša d.d.: »Naj za začetek poudarim, da gre tukaj za obnovitev sodelovanja, ki smo ga s Unionom Olimpijo nekoč že imeli. Verjetno nekatere preseneča, da smo se za sponzorstvo odločili v tem času ekonomske krize. Sam sem prepričan,

Predsednik Dušan Mitič

da brez nenavadnih odločitev tudi ni nenavadnih rezultatov. Verjamemo v projekt Uniona Olimpije, ki se je tudi pravkar izvlekla iz globoke krize. Tako kot Olimpijina, tudi gospodarska ne bo večna. Veselimo se poslovnega sodelovanja z Unionom Olimpijo.« Dušan Mitič, predsednik KK Olimpija Ljubljana: »V četrtek se je v Tivoliju lažje zadihalo. Dočakali smo prvo zmago, ki nam vrača samozavest. Finančni skupini Medvešek Pušnik se zahvaljujemo, da so v tem času pristopili k našemu projektu. To je za nas velika čast in ponosni smo, da smo deležni zaupanja tako uglednega podjetja. Očitno smo na pravi poti.« Union Olimpija ostaja aktivna tudi na področju trženja in komunikacij. S svojimi projekti je na minuli Sporto konferenci ponovno uspešno sodelovala, - tokrat s svojo spletno televizijo. Lani je www.union.olimpija.com v kategoriji spletnih komunikacij osvojila celo prvo mesto. To je letos pripadlo prenovljenemu spletišču KZS, drugo pa si je www. olimpija.tv delila s spletno stranjo Marka Miliča www.milko. si. Vsekakor veseli, da košarki kot športu na konferenci ni bilo para! Zmaji so se uvrstili tudi med najbolj razpoznavne blagovne znamke, prvo mesto je pripadlo hokejistom Jesenic. Olimpija je bila na konferenci prisotna tudi s tradicionalnim tedenskim biltenom, ki ga pripravlja skupaj s časopisom Ekipa in tematskimi večeri, ki že 3 sezone skušajo

popestriti polčase evroligaških četrtkov. Matevž Zupančič, vodja komuniciranja pri KK Union Olimpija: »Letos smo na konferenco prijavili kar 3 projekte; spletno televizijo, tedenske biltene za obiskovalce evroligaških tekem in tematske večere, ki smo jih pripravljali v lanski sezoni. Uvrstitev v finale v kategoriji spletnih komunikacij je za naše spletno mesto veliko priznanje. Res, da smo lani osvojili kar prvo mesto, pa vendar je v velikanski konkurenci tudi »srebro« velik uspeh. Veseli nas predvsem, da je bila košarka daleč najbolj zastopan šport na dogodku. To si košarkarski delavci,

Miha Zupan se je prebudil

Dušan Mitič, Andrej Lah (član uprave Hypo Group), Matevž Zupančič

Redne ponedeljkove novinarske konference Uniona Olimpije

ki delujemo s pomočjo minimalnih vložkov za trženje, gotovo lahko štejemo v dobro. Vsega skupaj pri Unionu Olimpiji ne bi zmogli brez naših zvestih pokroviteljev in podjetji Kabi d.o.o. in WPN.tv, ki skrbita, da www. union.olimpija.si in www.olimpija.tv tehnično živita.« Tradicionalne komunikacije smo letos nadgradili še z sodelovanjem s Telekomovim Siolom in Planetom. Košarkarski navdušenci lahko odslej preko teh novih komunikacijskih kanalov spremljate peripetije z

Olimpijinih gostovanj in si pogledate ažurne intervjuje le nekaj minut po končanih tivolskih tekmah!

Mirza Sarajlija – eksplozija leta


Glasilo Akademske športne zveze Olimpije, 4. december 2008 

Košarkarski klub Union Olimpija

Piše: Mik Pavlovič

Košarkarji v novi izvedbi Nižje ne gre…Tako sem zapisal v naslovu prispevka ob koncu leta 2005, ko je AŠZ Olimpija praznovala pomemben društveni, in Union Olimpija seveda tudi klubski jubilej. Petdeset let delovanja velikega ljubljanskega društva, kluba pa celo 55 let! KK Union Olimpija se je znašla v veliki organizacijski in tekmovalni krizi. Po prvih tekmah v takratni »Jadranski ligi« in v odmevnem evropskem tekmovanju »Evroligi«, je moštvo trenerja Josipa Grdovića – Pina »priigralo« katastrofalni niz desetih porazov (!?). Košarkarska Ljubljana je enostavno obnemela! Vsi tedanji dogodki, rezultati, (ne) delo v klubu in ob njem, so potrdili moje razmišljanje in osebno sodbo: nižje ne gre! Lahkomiselno angažiranje tretjekategornih trenerjev in strokovnjakov, vključitev v športno organizacijsko delo kluba funkcionarje trenutne politične opcije in predvsem, pomanjkanje športnih in košarkarsko organizacijskih znanj za vodenje trofejnega košarkarskega kluba, je razumljivo dalo same negativne rezultate. Edina dobra stvar ob koncu leta 2005 in na začetku 2006 so bili zvesti gledalci in navijači. Ob teh slabih rezultatih so se gledalci v Tivoliju ogreli tudi pri slabih rezultatih. To je fenomen posebne vrste, vendar razumljivo. Košarkarska Ljubljana je ostala zvesto ob klubu! Znova in znova se sprašujemo o priljubljenosti košarke. Kaj najbolj privlači gledalce? Je to vedno »nova« košarka, ker je igra sveža, dinamična in ves čas gledljiva, nekončana, nepredvidljiva in zato izjemna privlačna? Je to igra Dragiča, Klobučarja in mladih, vedno nepredvidljivih ljubljan-

skih igralcev? Vsekakor ljubljančani imajo radi košarko! V dvorani Tivoli se iz tekme v tekmo navdušujejo in se tako poistovetijo z igralci in Olimpijo. V prehodnem obdobju ( sezona 2006/2007) je »novi – stari« dvojec trenerjev Sagadin – Filipovski ponovno prevzel stroko. Nisem mogel hoditi po Ljubljani in gledati kako Olimpija »crkuje« - Sagadinov citat ni dolgo vzdržal. Kmalu ni hodil več po Ljubljani in Union Olimpijo je prevzel dotedanji trener Domžalčanov – Memi Bečirović. Strokovno utemeljeno trdim, da so rezultati kluba, tekmovalno kot tudi ekonomsko, pod vplivom nenehno delujočega sistema, ki ga sestavljajo: • Organizacija in organiziranost Union Olimpije • Strokovno in strokovno organizacijsko delo • Kontinuirana selekcija igralcev vseh kategorij, in • Finančno materialni kapital kluba V sezoni 2007/2008 smo zaznali prve pozitivne poteze, ki bi lahko sestavili omenjeni sistem. Delovanje kluba je bilo sicer pod velikim pritiskom zaradi sanacije dolgov iz preteklosti in sočasnega normalnega, športnega tekmovanja v treh ligah. Toda končni rezultati so bili dobri. S prihodom novega, strokovno zelo kakovostnega trenerja Aleksandra

Djikića, se je marsikaj spremenilo. Poglejmo. Po skupščini v oktobru so v klubu zamenjali vodstvo. Na čelo je bil izvoljen Dušan Mitić, nekdaj igralec Škofje loke. Do podpredsedniškega stolčka je prišel Peter Vilfan, ki se vedno bolj približuje svojim željam – stopiti na čelo Uniona Olimpije. Po, pred leti ne ravno uspešnem strokovnem delu kot trener, je Vilfan bližje svojemu cilju!. Videli bomo kako, saj s predsednikom Mitićem, prevzemata najodgovornejši funkciji. Dva »košarkarja« na vrhu v upravnem odboru, to teoretično ni slabo. Organizacija in organiziranost kluba se očitno usmerja v takšno strukturo, ker: »Sam bom vezni člen med strokovnim štabom in upravnim odborom«, kot je dejal Vilfan! Druga, najpomembnejša sestavina sistema, strokovnost in strokovno organizacijsko delo s prihodom novega trenerja Ace Djikića, pridobiva na kakovosti. Novi trener je v kratkem času pokazal svoj stil delovanja. Kot dober poznavalec košarke s pedigrejem bogate Partizanove košarkarske šole, pravim športno človeškim pristopom pri igralcih in predvsem smotrom, da vnese v Union Olimpijo »borbenost, trdo delo in ekipni duh«. Izbira ostalih članov strokovnega tima je trenutno še vprašljiva. V celoti strokovno in avtoritativno še ni utemeljena. Njihovo delo je po prvih tekmah v Jadranski ligi in prvem kolu v Evroligi zelo vprašljivo. Nekatere tekme v NLB potrjujejo mnenje športnih novinarjev: od izjemnih prvih četrtin igre do katastrofalnih v nadaljevanju! Sam menim: nekako neprepoznavna Union Olimpija, brez borbene, trde igre v obrambi in tekmovalno popuščanje – kar pa niso bile trenerjeve misli!

Stran 13

najmanjše taktične igre sodobne košarke, ter

prav vprašanje finančnih sredstev v Union Olimpiji. No, kako je s tem?

2. igralna mesta niso dobro zasedena, manjkata namreč vsekakor še dva igralca: a.  na mestu »3« in b.  na položaju »1«, tip igralca ki vodi in usmerja igro

»V minulem letu smo zmanjšali dolg, ga razpolovili in raztegnili na tri sezone. V naslednjem obdobju bo del prihodkov kluba namenjen poplačilu dolga«, izjavlja predsednik Dušan Mitić. Proračun kluba je v novi sezoni 2008/09 5 milijonov evrov, od tega bo polovica namenjena za prvo ekipo. Menim, da je zaradi te realnosti seveda vprašljiv nakup dveh (ali vsaj enega) novih igralcev. Prepričan sem, da bo ta sestavina delovanja kluba, najtežje izvedljiva. Trenutne ekonomske razmere v svetu in pri nas to le potrjujejo.

Ne glede na vse težave in skrbi strokovnjakov, da to še ni tisto moštvo, ki lahko doseže uradno predstavljene cilje: uvrstitev v drugi krog Evrolige in uvrstitev med štiri najboljše v NLB. Seveda pa osvojitev naslova nacionalnega prvaka, pokalnega prvaka in superlige, kar je Union Olimpija osvojila v prejšnji sezoni, ne sme biti problem! Ekipo sestavljajo: a. zunanji igralci: Jonathan WALLACE Vlatko ILIEVSKI Jaka KLOBUČAR Mirza SARAJLIJA Saša OŽBOLT b. krilni igralci: Damjan RUDEŽ Marko MILIČ Jasmin HUKIĆ Matic SIRNIK c. notranji igralci (centri): Vladimir GOLUBOVIĆ Mirza BEGIĆ Dejan RADOJEVIĆ Miha ZUPAN Trener Djikić seveda nenehno opozarja, da mu manjkata še dva igralca. Tako kot sem zgoraj že zapisal. Odločitev za tak predlog je seveda strokovno povsem upravičena. Vprašanje da ali ne, pa je prav za

V novi tekmovalni sezoni Evrolige, ki je glede skupin klubov in števila tekem, veliko težja, kot v vseh prejšnjih. Vsaka ekipa bo odigrala 10 tekem (prej 14). Vse to je tekmovalno zahtevnejše in v vseh pogledih profesionalno. Vsaka zmaga bo pomenila velik korak k uvrstitvi med 16, kar je temeljni cilj Uniona Olimpije. Doslej (ko to pišem) so košarkarji že z enim porazom, sicer na tujem igrišču. Vendar bi vsak poraz na domačem terenu pomenil težak udarec. Če sklenem. Union Olimpija je začela novo sezono v novi izvedbi. Če parafraziram predsednika: Nova funkcija mi bo v čast in odgovornost. V klubu moramo dati poudarek na trdo delo in borbenost, ki naj se izraža na vseh ravneh kluba, saj lahko le na ta način sledimo Evropi! So predsednik Dušan Mitić, podpredsednik (športni direktor) Peter Vilfan in predvsem trener Aca Djikić objektivna garancija za uresničitev vseh ciljev?

Seklekcija igralcev, izbira ki je bila seveda na voljo glede materialnih sredstev, ni najboljša. Tu mislim predvsem na dve izraziti pomanjkljivosti: Sašo Ožbolt – živ, čil in zdrav!

1. ameriška dvojica je povsem zgrešena izbira in ne omogoča niti

Boris Kristančič, predsednik Senata AŠZ Olimpija je sprejel košarkarje pred pričetkom Evrolige.


Glasilo Akademske športne zveze Olimpije, 4. december 2008

Stran 14 

Iz tega razloga je Union Olimpija pomembna in dragocena za našo košarko in šport v celoti. Po rekordnem proračunu, okrepitvi ekipe, zadržanju trenerja in dobrih pripravah je seveda vsa javnost pričakovala temu primeren start v Evroligi in ligi NLB. Toda poraz za porazom prinaša vsak dan nove težave, v veljavo spet stopajo znani scenariji, ki smo jih vajeni v zadnjih letih. Neuigranost ekipe, poškodbe, vse niti niso najprepričljivejše, prvi očitki trenerju, razprodan Tivoli pa je že začel kazati prve znake nezadovoljstva. Bo šla v nič še ena evropska sezona? Olimpija je že ob ustanovitvi hitro postala institucija, saj je takratni AŠK s svojo študentsko zasedbo in vodstvom postal pravi idol slovenskega vrhunskega športa. Vse do 90. let je uspeval in deloval na akademski podlagi in poskušal obdržati visoko kakovostno raven v vseh ozirih. In to predvsem zaradi ljudi, ki so se trudili z njim in okrog njega. Širitev in prihodi novih ljudi, ki so se vključevali zaradi svojih interesov in ne interesov kluba, pa so hitro spremenili smer in padec je bil neizogiben. Eden izmed nekdanjih ciljev – če hočeš kaj pomeniti, moraš v četrtek ali soboto biti v košarkarskem Tivoliju – se je najprej lepo uveljavil, nato pa je ostalo bolj ali manj le še pri tem, da so se nekateri poslanci prejšnje koalicije hodili basat v bife VIP in s polnimi usti razpravljali o športu, ki ga prej skoraj niso poznali. To pa kaže tudi na raven vodstva kluba. Če je častni predsednik kluba Miloš Kovačič šele prejšnji teden komaj prišel do sezonske vstopnice, pri čemer direktor menda niti ni vedel, kdo Kovačič je, potem se tudi drugim zapletom ne gre čuditi. Ugled in pomen institucije temeljita na ljudeh, ki jo vodijo. Tiste prave osebnosti, ki bi morale dajati tudi ton novemu razvoju, pa so v Union Olimpiji očitno še v manjšini. Stane Trbovec (Povzeto: Žurnal 24, - 15. december 2008)

Prenovljen sistem dela mlajših selekcij Osnova naše piramide je košarkarska šol. V sodelovanju z drugimi košarkarskimi šolami organiziramo številne turnirje, kjer dajemo prednost motivaciji, druženju in učenju osnov, sam rezultat pa je drugotnega pomena. Prva selekcija je sestavljena iz najboljših posameznikov košarkarske šole (igralci do 11 let). Sledi prehod v selekcijo u-12 (mlajši pionirji), obe selekciji pa igrata v državnem prvenstvu do 12 let. Tudi pri starejših pionirjih imamo dve ekipi: prva igra v 1. ligi, medtem, ko je druga sestavljena iz mlajših igralcev, ki se pripravljajo za igranje naslednje leto in nastopajo v 2. pionirski ligi. Že v pionirski selekciji skušamo dopolnjevati ekipo z najbolj nadarjenimi posamezniki iz Slovenije in drugod. Prva pionirska ekipa v večini igra tudi kot ekipa kadeti »b« v drugi kadetski ligi, kjer si nabirajo prepotrebne izkušnje. S prehodom v kadetsko kategorijo se pričnejo tudi dopoldanski individualni treningi za najbolj nadarjene. Kadetska ekipa »a« nastopa v 1. kadetski ligi, v njej pa so najbolj nadarjeni košarkarji iz lastnega pogona ter drugi, s katerimi skušamo zapolniti vrzeli na posameznih igralnih mestih. Kadeti predstavljajo tudi polovico mladinske ekipe, saj dopolnjujejo selekcijo, ki je sestavljena iz igralcev, ki so lani zapustili kadetske vrste. Igralci, ki so v zadnjem mladinskem letu, so ponavadi posojeni v druge klube, kjer si nabirajo članske izkušnje ali

pa so že del prve ekipe Union Olimpije. Da bi odigrali čim več tekem, najboljši kadeti in mladinci igrajo kot ekipa Union Olimpija mladi v 2. SKL za člane. Poleg teh tekmovanj, se ekipe udeležujejo številnih mednarodnih turnirjev, med katerimi velja omeniti predvsem močan kadetski turnir v Vareseju, kjer smo lani osvojili 1. mesto, mladinski turnir v Milanu (Rho), ter kvalifikacijske turnirje Evrolige preko katerih se skušamo uvrstiti na mladinski finalni turnir Evrolige.

Cilj dela mladinskih selekcij je predvsem v proizvodnji lastnih igralcev, ki jih želimo slej kot prej potisniti v

člansko ekipo. Vse to pa seveda pomeni delno zavedno zapostavljanje samega tekmovalnega rezultata.

Sestava mlade ekipe Union Olimpije 2008/2009: Tomasz Nowakowski (posojen v TCG Mercator) Jaka Zagorc (posojen v Zagorje) Luka Simoneti Mirza Sarajlija Matic Sirnik Nejc Buda Luka Vončina Miha Glavaš Mladen Lončarević Filip Petrović Bojan Radulović Gezim Morina Žiga Markus Luka Ličan Luka Grum Uroš Benaček Đorđe Mičić Goran Bodiroga Jure Gabrovšek Erjon Kastrati Rok Cindrič

1990 1990 1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1994 1994

"MLADINSKI POGON KK UNION OLIMPIJA" 2008/09 Scout za mladinski pogon: Dragan Janjić MLADI (do 18 let) 2. SKL člani vzhod 1. mladinska SKL Trener: Luka Bassin

KADETI »A« (do 16 let) 1. kadetska SKL

KADETI »B« (do 15 let) 2. kadetska SKL

Trener: Luka Bassin

Trener: Matej Možina, Primož Krauthaker

PIONIRJI »A« (do 14 let) 1. pionirska SKL

PIONIRJI »B« (do 13 let) 2. pionirska SKL

MLAJŠI PIONIRJI »A« (do 12 let) 1. SKL za mlajše pionirje

MLAJŠI PIONIRJI »B« (do 11 let) 1. SKL za mlajše pionirje

Trener: Matej Možina, Primož Krauthaker

Trener: Srečko Bester

Trener: Jernej Smolnikar

Trener: Rok Dežman

KOŠARKASKA ŠOLA UNION OLIMPIJA

Kljub vsemu je Union Olimpija še vedno institucija in nenavaden košarkarski klub

Piše: Matevž Zupančič

SELEKCIJE

Razmajana institucija

CENTRALNA ŠOLA Dvorana GIB Trenerji: Bešter, Vulič, Kolman, Miklič, Brezovec, Dežman

KŠ OŠ BREZOVICA Trener: Raušl, Šiško

"Košarkarska šola UNION OLIMPIJA" vodja: Srečko BESTER


Glasilo Akademske športne zveze Olimpije, 4. december 2008 

Stran 15

Piše: Gregor Kit

Plavalni klub Olimpija

Miklavž 2008 Vsako leto je zaključek »krompirjevih počitnic« za nas znak, da se pričnejo pospešene priprave za naš mednarodni plavalni miting MIKLAVŽ. Letos bomo našega Miklavža organizirali že sedemnajstič po vrsti. To plavalno tekmovanje, kjer nastopajo plavalci stari 14 let in manj, je dobilo sloves že po vsej srednji in južni Evorpi. Tudi letos bomo na našem tekmovanju gostili reprezentanco Pariza, močno ekipo iz Modene iz Italije in prvič tudi štiri plavalke iz Bolgarske Varne. Ob naših prijateljih iz Češke, Sloveške in Madžarske, pričakujemo na našem mitingu tudi pestro udeležbo plavalnih klubov iz bivših republike Jugoslavije. Prijateljske odnose in izmenjavo pla-

valcev imamo s plavalnim klubom Primorje iz Reke, z Vojvodino iz Novega Sada in s plavalnim klubom iz Kikinde. Poleg vseh omenjenih, pa običajno na našega Miklavža pridejo tudi plavalci iz prav vseh slovenskih klubov. Na tekmovanju pričakujemo udeležbo preko 500 plavalcev in plavalk. Ne gre pozabiti, da so na našem Miklavžu nastopali plavalke in plavalci, ki krojijo evropski in svetovni plavalni vrh. Imena kot so Sara Isakovič, Anja Klinar, Mirna Jukič, Sanja Jovanovič, Peter Mankoč, Jer-

nej Godec, Dinko Jukič in še mnoga druga, so garancija, da je to eno najkvalitetnejših plavalnih tekmovanj v tem delu Evrope. Seveda je na našem Miklavžu nastopila tudi cela vrsta slovenskih obetavnih plavak in plavalcev, saj lahko od Jana in NikeKarline Petrič, Katje Hajdinjak, Urše Bežan, Artjoma Azarkeviča, Aleksa Koštomaja in Roka Sagmeistra, pričakujemo, da bodo v prihodnje nosili tudi glavna bremena slovenskega članskega plavanja. Organizacija našega Miklavža je zadnja leta sicer že dokaj rutinska

Maja in Nina Sovinek.

zadeva, vendar smo se letos srečali z zares težko finančno situacijo. Naš največji donator v zgodovini tekmovanja, Zavod Tivoli, se počasi umika iz naše donatorske ekipe, poleg tega nam tudi mestna občina za naše tekmovanje ne nameni niti desetino toliko, kot bi potrebovali, gospodarstvo pa že itak ni bilo nikoli prav pretirani zaiteresirano za sponzoriranje plavanja v našem glavnem mestu. Mirne vesti lahko potrdim, da iz leta v leto postajamo bolj sami, oziroma moramo finančno plat našega tekmovanja pokrivati direktno iz prijavnine, kar pa je zelo žalostno. Kot vse kaže je naš osemnajsti Miklavž zelo oddaljen in resnično dvomim, da ga bomo prihodnje leto sposobni izpeljati. Resnično moram ob tej priložnosti pohvalit starše naših plavalcev, ki vsako leto pridno kot mravljice pomagajo, da tekmovanje izpeljemo s čim manj stroški. Tudi trenerska ekipa, poleg trenerskih poslov na tekmovanju, poprime prav za vsako delo, ki prispeva k boljši organizaciji tekmovanja. Miklavž je pač postal naš klubski praznik, ko se vsi zberemo in preverimo našo moč in orga-

nizatorsko sposobnost. Letos bodo tekmovalci po vsej vrjetnosti prvič, v zgodovini tega tekmovanja, ostali praznih rok, saj smo vsako leto doslej, vsakemu udeležencu našega Miklavža podarili skromno darilce. Tudi nagrade najboljšim bodo letos zelo skromne, če jih bomo seveda sploh uspeli zagotoviti. Prepričani smo, da se bodo plavalci iz vsaj osmih držav in preko 30 klubov dobro počutili v našem lepem Tivolskem bazenu in da bomo s to prireditvijo prispevali k ugledu našega glavnega mesta in športno pozitivno usmerjene mestne politike. Upamo tudi, da se za ljubljanski šport in predvsem plavanje, bližajo boljši časi. Plavalci smo nekako že kar malo naveličani stalno »čarati« v tako slabih pogojih za treninge, kot jih imamo. Upamo, da bo v mestnih sferah končno prevladalo mnenje, da Ljubljana enostavno potrebuje vsaj en pokrit olimpijski plavalni bazen. Mi se sicer nagibamo, da bi bila daleč najboljša rešitev podaljšanje Tivolskega bazena, vendar bomo zelo veseli tudi vsak druge za ljubljansko plavanje pozitivne rešitve.


Glasilo Akademske športne zveze Olimpije, 4. december 2008

Stran 16 

Piše: Marko Levovnik

Okolje in šport: ali lahko ljubezen do športa reši človeštvo?

Športniki smo del naravnega sistema Eden poglavitnih pomislekov pa tudi vzrokov nesporazumov, kadar se pogovor zasuče k okoljevarstvenim problemom, je znano dejstvo, da posamezniki v veliki večini ne udejanjamo moralnih vrednot, ki smo jih sprejeli med primarno socializacijo. V bistvu gre za modrosti, ki izhajajo iz naše tradicije in znanja, ki smo ga pridobili v šoli, ko smo vstopili v ta sodoben, z ekonomskimi vrednotami prežet svet. Pojave, kakršni so revščina, diskriminacija, bolezni, vojne in uničevanje okolja, lahko uvrščamo med tista moralna poglavja modernega sveta, ki neposredno in kajpak negativno vplivajo na družbo. In prav v tem izseku lahko zaznamo veliko pomanjkanje 'športne' poštenosti in zanesenjaštva, ki nas v veliki meri učita o odnosih med ljudmi, če na to seveda gledamo skozi prizmo fair playa. A iz istega sklopa, predvsem v modernih družbah, izvira tudi okrepljena skrb za razmerje med človekom in naravo. Športni navdušenci so večinoma seznanjeni s pomembnostjo ukvarjanja s športom ter posledično tudi zdravega oz. čistega okolja. In zakaj tako razmišljajo? Največkrat se pri tem opirajo na tri nepisana pravila: – upoštevanje pravil in pošten odnos do tekmeca (fair play), – delo v skupinah, kar največkrat vpliva na dobro počutje in rezultate, – bogatenje narave oz. naravnega okolja z raznimi akcijami za zmanjševanje vseh vrst onesnaževanja. Ukvarjanje s športom in športne aktivnosti nasploh različno vplivajo na okolje, v katerem živimo. Velike športne prireditve, na primer, vplivajo na potrošnjo naravnih virov, zaradi njih se kopičijo odpadki in nesnaga. Gledano iz drugega zornega kota pa je lahko obratno: okolje z naravnimi možnostmi vpliva na kakovost in učinkovitost ukvarjanja s športnimi aktivnostmi. Lep primer je bilo leto 2007, ko so vremenske razmere - kot posledica segrevanje ozračja - dokaj oteževale nemoteno izpeljavo zimske sezone. Nezdravo okolje vpliva ne samo na vrhunske športnike, temveč lahko povzroči tudi dvome, zaradi katerih se posamezniki, ki bi se sicer radi začeli ukvarjati s športom, odvrnejo od tega. Onesnažene vode, onesnažen zrak, ozonska luknja, uničevanje življenjskega prostora posameznih živalskih in rastlinskih vrst, strupe-

ni odpadki, pesticidi, hrup, izpušni plini avtomobilov, sprememba podnebja in poslabšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih sodijo med grožnje, ki pretijo varnemu in zdravemu ukvarjanju s športom. Ukvarjanje s športom, objekti in športne prireditve so potemtakem lahko za okolje tudi obremenjujoči. Prizadevanja za »pozelenitev« športa so zato uspešna, če pri tem obenem neposredno poskrbimo za čisto vodo, uporabo okolju prijaznih goriv, ločevanje odpadkov itn. Zlasti športne organizacije, organizatorice velikih športnih prireditev, bi lahko bolj smotrno izkoristile svoje prednosti in se izkazale za verodostojne v skrbi za okolje. Ob tem kaže opozoriti tudi na ekonomske vidike kar najbolj racionalne porabe naravnih virov. EU ne drži križem rok Velike športne prireditve so nedvomno velik promotor športa, s tem pa tudi velik promotor socialnih in okoljskih vrednot. Zaradi ljubezni in strasti, ki posameznika povezujeta s športom, le-ta sproti vsrka vse njegove pozitivne vrednote, ki jih zato običajno pozneje širi in prenaša na druge. Zato so športne prireditve velika priložnost tudi za rast in skladen razvoj družbe. Ob tem je vsekakor izjemnega pomena, da so zlasti javni uslužbenci, športne organizacije in športna industrija seznanjeni z vsemi vidiki nujnosti ohranjanja naravnega ravnovesja, saj to usmerja in krepi njihovo športno-politično delovanje pa tudi poslovni razvoj. Evropske in svetovne športne federacije ter organizatorji športnih prireditev bi vsekakor morali oblikovati in sprejeti nekaj okoljevarstvenih smernic, da bi njihovo delovanje postalo prijaznejše okolju. Evropska unija je z namenom, da bi olajšala javnim športnim institucijam in športnim organizacijam nadgraditev njihovih okoljevarstvenih usmeritev, sprejela kar nekaj aktov in direktiv. Z njimi spodbuja nevla-

dne in vladne športne strukture, da pri svojem delovanju vse bolj dejavno upoštevajo tudi vidike varovanja okolja. V okviru EU potekajo različni okoljevarstveni programi, v katere se vključujejo zlasti organizatorji večjih športnih prireditev. Med najbolj aktualne sodijo zlasti tovrstni programi prirediteljev POI v Pekingu 2008, ZOI 2006 v Torinu, SP 2006 v nogometu v Nemčiji, nekaterih dirkališč avtomobilistične formule 1 itn. EU je poleg poglavja, ki ga posveča okolju Bela knjigi o športu, sprejela tudi kar nekaj aktov in direktiv, ki spodbujajo tako vladne kot nevladne športne organizacije, da posvečajo več pozornosti varovanju okolja. Ta sklop zadeva tudi proizvodnjo športnega blaga, gradnjo in obnovo športnih objektov ipd. Skrb za okolje in ohranjanje narave pa postaja vse bolj globalni ne samo evropski problem. Na splošno svetovne okoljevarstvene organizacije glede okolja in športa ločijo med dvema temeljnima pristopoma. Prvi je varovanje okolja na športnih vadiščih in tekmovališčih, ki zadeva celotno družbo. V prvi sklop sodijo okoljevarstveni ukrepi proizvajalcev športnih dobrin in graditeljev športne infrastrukture, še zlasti v povezavi z organizacijo olimpijskih iger in drugih velikih športnih prireditev (ISO14001), pri drugem pa so v ospredju spodbude športnim zanesenjakom na lokalnih ravneh (individualni družbeni pristop). Vloga G-ForSE in GSA Organizatorji mega športnih dogodkov (OI, SP, EP itn,) so že spoznali nujnost poudarjanja okoljskih problemov in vključevanja ustreznih ukrepov v njihove programe. Mesta, kandidati za izvedbo takšnih prireditev zato vključujejo v svoje kandidature tudi okoljevarstvena poročila in vizije. Pri tem jim ne gre za zmanjševanje negativnih učinkov na kratki rok, temveč za trajne, dolgoročno naravnane pozitivne učinke.

G-ForSE je največja svetovna baza podatkov z informacijami o okoljskih ukrepih v športu in je obenem platforma za športne zveze, proizvajalce športnega blaga, organizatorje prireditev in športne zanesenjake, da prepoznajo svojo vlogo pri okoljevarstvenih ukrepih in aktivnosti ter krepitvi okoljske ozaveščenosti v športu. Podatkovna baza poudarja širok spekter okoljevarstvenih akcij v športu po vsem svetu, vse z enim samim namenom, da bi izboljšali izobraževanje in promocijo okoljevarstvenih aktivnosti na tem področju. Svetovni forum G-ForSE, ki poteka vsaki dve leti, povezuje predstavnike iz sveta športa in nagrajuje najboljše primere okoljskih ukrepov v športu (nagrada G-ForSE). Ena izmed svetovnih organizacij, ki je uradni partner UNEP-a (okoljski program Združenih narodov) ter komisije za šport in okolje pri MOK, je GSA (NPO Global Sports Alliance), ki je bila ustanovljena leta 1999 na Japonskem. Deluje po podobnih, že prej omenjenih smernicah. Ta organizacija predvsem poudarja »eko-

igro«, ki naj bi postala sestavni del vsake športne aktivnosti, od prireditev in pedagoških procesov do vsakodnevnega športnega življenja. Misli globalno, ukrepaj lokalno! To je le eden sloganov GSA, ki s svojimi predstavniki po vsem svetu, svojega ima tudi Republika Slovenija, promovira »eko-igro« kot naravno prvino ukvarjanja s športom. Povzeto na kratko: če bo sodobna družba hotela preživeti klimatske spremembe, ki nam jih napovedujejo strokovnjaki, bodisi segrevanje ozračja bodisi ohlajanje zemlje, bo imelo pri tem odločilno vlogo spoznanje, da je človek del tega naravnega sistema in da minimaliziranje uničevanja in onesnaževanja okolja vodi k večji imunosti človeštva. V tem smislu lahko ukvarjanje s športom prispeva pomemben delež, morda lahko celo reši človeštvo. Zato ne kaže oklevati. Ukvarjajmo se s športom, a vedno z mislijo na čisto, nam prijazno in zdravo okolje.

Čiro Blažević, selektor nogometne reprezentance Bosne in Hercegovine o Olimpiji Ljubljana Meddržavna nogometna tekma med reprezentancama Bosne in Hercegovine in Slovenijo, ki je bila v Mariboru, je bila v središču nogometnega občinstva še posebej, ker je reprezentanco Bosne in Hercegovine vodil karizmatični trener Miroslav Blažević – Ćiro, ki je svojčas deloval v Sloveniji in ki slovenski nogomet še vedno spremlja z velikim zanimanjem. Ta dogodek v Mariboru je imel še posebno obeležje z vrsto prijateljskih srečanj v VIP loži izjemno lepega mariborskega štadiona, ki mu je Ćiro prisodil visoko oceno in dejal, da je eden med najlepšimi, kar jih je videl. Beseda je tekla tudi o mnogih aktualnih vprašanjih nogometa in se dotaknila tudi dveh klubov, ki jih je doletela zla usoda, Mure in Olimpije, ki se morata danes prebijati, da si pridobita nekdanji ugled in še posebej položaj v prvi slovenski ligi. Ob tem je dejal: »Prav gotovo je dejstvo, da nogometa v Sloveniji ni brez Olimpije. Spremljal sem dogodke od izpada in začetka tekmovanja v peti ligi. Danes s prvim mestom v drugi ligi, kot jesenski prvak, trka na vrata prve slovenske nogometne lige in prepričan sem, da ji bo uspelo. Vsakoletno napredovanje v višji razred, je več kot imenitno. Čestitam igralcem in vodstvu, saj so v sila kratkem času dosegli skoraj nemogoče. Olimpija je tradicija in tradicija je zakon. Odgovornim mora biti jasno, da je močna Olimpija potrebna Ljubljani in Sloveniji, za razvoj pa potrebuje tudi ustrezen športni objekt, štadion.«

Glasilo AŠZ Olimpija, letnik XXIV, št. 3-4/2008  
Glasilo AŠZ Olimpija, letnik XXIV, št. 3-4/2008  

Oto Giacomelli: Pogled k izvornim vrednotam, Ocena enoletnega delovanja: uspešno, Alenka Bikar ponosno zapušča atletsko stezo, Aleš Mižigoj...

Advertisement