Page 1

akcja (akcje) /[акцья]/ (noun) 1 papier wartościowy акція: akcje spadają акції падають; 2 zorganizowane działanie акція: akcja strajkowa страйкова акція ankieta (ankiety) /[анкєта]/ (noun) 1 badanie ankietowe опит: przeprowadzić ankietę провести опит; 2 kwestionariusz анкета: wypełnić ankietę заповнити анкету chwiejny /[хвєйни]/ (adjective) 1 niestabilny хиткий: niestabilna waluta хитка валюта; 2 niezdecydowany невпевнений: chwiejne przekonania невпевнені погляди klasa (klasy) /[кляса]/ (noun) 1 szkolne pomieszczenie клас: oni uczą się w klasie вони вивчаються у класі; 2 gatunek категорія: klasa ziemi категорія землі kurs (kursy) /[курс]/ (noun) 1 cena курс: kurs akcji курс акцій; 2 obieg обіг: puścić w kurs пустити в обіг przestępstwo (przestępstwa) /[пшестêпство]/ (noun) 1 czyn społecznie niebezpieczny злочин: popełnić przestępstwo учинити злочин; 2 czyn zabroniony przez prawo правопорушення stanowisko (stanowiska) /[становіско]/ (noun) 1 miejsce działania, czyjejś pracy пост: stanowisko kierownicze керівний пост; 2 pogląd становище: stanowisko fałszywe фальшиве становище strumień (strumienie) /[струмєнь]/ (noun) 1 mała rzeczka потік: woda w strumieniu вода у потоці; 2 duża ilość czegoś потік: strumień pieniądza грошовий потік wynagrodzenie (wynagrodzenia) /[винагродзенє]/ (noun) 1 zapłata za pracę зарплата: stałe wynagrodzenie постійна зарплата; 2 odszkodowanie відшкодування: wynagrodzenie pieniężne грошове відшкодування wypełnić /[випелничь]/ (verb) 1 zapełnić заповнити: wypełnić formularz заповнити бланк; 2 wykonać виконати: wypełnić plan виконати план

Słownik polsko-ukraiński  

Słownik polsko-ukraiński z terminologią biznesową

Słownik polsko-ukraiński  

Słownik polsko-ukraiński z terminologią biznesową

Advertisement