Page 1

EMPRESAS COLABORADORAS Temos convenios de colaboración para prácticas coas em-

Departamento electrónica IES Francisco Asorey

presas de telecomunicacións máis punteiras de Galicia. Tódalas empresas de telecomunicación e electrónica do Salnés tiveron en algún momento alumnos do noso centro

Ciclo de Grao Superior

en prácticas. O noso nivel de colocación de alumnos o fina-

“Sistemas de Telecomunicación e Informáticos”

lizar os ciclos é moi alto.

Ciclo de Grao Medio

“Equipos electrónicos de consumo”

ELEVENCA

www.elcasorey.es

STIN

dept@elcasorey.es

BEEP

986542582 Rúa Os Caeiros 25

Radio TV Crespo Electrocoirón Electrosalnés….

c i r t a M

e t úla

100% colocación

Familia profesional de electricidade-electrónica

36630 Cambados

UNHA FORMACIÓN CON FUTURO


CICLO SUPERIOR “Sistemas de telecomunicación e informáticos”

CICLO MEDIO “Equipos electrónicos de consumo” Título que se obtén: Técnico en equipos electrónicos de consumo. Ocupacións e postos de traballo máis relevantes: Técnico reparador de equipos de son, Técnico en instalación de son, reparador de receptores de radio, TV e equipos afíns, antenista de radio y TV, técnico de ordenadores e equipos auxiliares, instalador-montador de equipos telefónicos e telemáticos, reparador de instalacións telefónicas e reparador de electrodomésticos.

Título que se obtén: Técnico superior en sistemas de telecomunicación e informáticos Ocupacións máis relevantes: Técnico en definición, análise e desenvolvemento de proxectos de sistemcis de telecomunicación e informáticos, técnico en telefonía, en redes locais e telemática, en centros de produción audiovisual, en explotación de sistemas de radio e televisión, en retransmisións e enlaces, en control central de sistemas de televisión, en sistemas informáticos mono e multiusuario e en sistemas multimedia. Acceso a estudos universitarios: Diplomaturas e enxeñerías técnicas. Validación de créditos universitarios.

Acceso a ciclo superior: Proba de acceso.

Módulos:

Módulos:

• • • • • •

Sistema de telefonía.

• • • • • •

Administración, xestión e comercialización na pequena empresa.

• • • • • • • • • • •

Equipos de son. Equipos de imaxe. Sistemas electrónicos de información. Equipos microinformáticos e terminais de telecomunicación. Administración, xestión y comercialización na pequena empresa. Relacións no contorno do Traballo. Calidade. Electrónica dixital e microprogramable. Electrónica xeral. Instalacións básicas. Formación e Orientación Laboral.

Sistema de radio e televisión. Arquitectura de equipos e sistemas informáticos. Sistemas operativos e linguaxes de programación. Sistemas telemáticos. Xestión de desenvolvemento de sistemas de telecomunicación e informáticos. Desenvolvemento de sistemas de telecomunicación e informáticos. Relacións no contorno de Traballo. Calidade. Seguridade nas instalacións de telecomunicacións e informáticas. Formación e Orientación Laboral.

ciclos electrónica asorey  

Ciclos de la familia de electrónica do IES Francisco Asorey

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you