Page 1

Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä 5.7.2010

Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Asuntotori24 OY Y-tunnus 2333050-4 Postiosoite Pohjoisranta 11 28100 PORI Sähköpostiosoite

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Pekka Tuominen Postiosoite Pohjoisranta 11 28100 PORI Sähköpostiosoite pekka.tuominen@asuntotori24.fi 3. Rekisterin nimi www.asuntotori24.fi -verkkosivuston käyttäjärekisteri 4.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus www.asuntotori24.fi -verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö Etunimi, sukunimi Rekisteröityessä saatu asuntotori24 - asiakasnumero Asiakkaan valitsema salasana Postiosoite, -numero ja -toimipaikka Asuinmaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Syntymäaika Kansalaisuus Sukupuoli Kieli Mistä aihealueista haluaa tietoa

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterinpitäjä rekisteröi www.asuntotori24.fi -verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille


8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 9. Rekisterin suojauksen periaatteet www.asuntotori24.fi -verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää salasanan ja käyttäjätunnuksen syöttämistä. www.asuntotori24.fi on myös suojattu palomuurien avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain nimetyt rekisterinpitäjän työntekijät.Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Asiakastiedot poistuvat rekisteristä heti, kun asiakas itse poistaa tietonsa. Käyttötiedot ja kilpailutiedot poistuvat asiakkuussuhteen päättyessä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista. Käyttötietoja ei voida enää yhdistää asiakkaaseen asiakkaan poistettua tietonsa rekisteristä.

Rekisteriseloste  

Rekisteriseloste 2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Pekka Tuominen Postiosoite Pohjoisranta 11 28100 PORI Sähköpostiosoite pekka.tu...