Page 1

ριαία ερώτηση: Θα πουληθεί επιτέλους αυτό το σπίτι, µέχρι τέλος Οκτωβρίου; 19z l 28'

m 24z

07'

13z

( 24'

* 28'

o 22z

21z m 03z 39' o 10 11 12

26z $ k k 13z 56' 39' k 9 08' |

&! 28z

k 14'

12z

j 37'

8 7

17z

17z

p 07'

i 1 2 12z

6 42' i

07'

03z

5 3 4 | 07' | | 07' 25' v

37'

Y 28'

w 22z

:

q 37'

14'

r 13z 13z

| 54'

w 22z

# r 14'

r 29z

u 20z

v 24z 21z

<

>

; 07'

) 19z u 28'

24z

v

HORARY CHART 17/6/2008 - 03:04:57 µ.µ. 23Ε43 - 37Ν58 (EED -3)

Κυριαρχία Έξαρση Τριπλότητα Όρια ∆εκανός Αδυναµία Πτώση Περιπλανώµενος

+5 +4 +3 +2 +1 -5 -4 -5

-1-

Η κυρία που ρωτά είχε ένα οίκηµα παλαιό, κληρονοµιά από τους γονείς της, και ήθελε να το πουλήσει διότι δεν είχε καµιά χρησιµότητα για την ίδια. Αυτό που την ενδιέφερε ήταν αν η πώληση του οικήµατος θα είχε πραγµατοποιηθεί µέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2008. Η απάντηση στην ερώτηση της αυτή, θα την βοηθούσε να οργανώσει τα µελλοντικά οικονοµικά της σχέδια και να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες, έτσι ώστε η πώληση του οικήµατος να αποβεί επωφελής για την ίδια. Έτσι, διατύπωσε την ερώτηση: "Θα πουληθεί επιτέλους το σπίτι, µέχρι τέλος Οκτωβρίου;"

Έχουµε: Ο ερωτών, που εκπροσωπείται από τον 1ο οίκο, έχει κυβερνήτη την ¤. Το οίκηµα, που εκπροσωπείται από τον 4ο οίκο, έχει κυβερνήτη τον §. Ο εν δυνάµει αγοραστής εκπροσωπείται από τον 7ο οίκο και έχει κυβερνήτη τον ¥.

Αυτοί είναι οι κύριοι σηµειοδότες που θα εξεταστούν πρώτα. Ποια είναι η µεταξύ τους σχέση; Με ποιόν τρόπο "βλέπουν" ο ένας τον άλλον; Πως συνδέονται; Ας εξετάσουµε τον καθένα από αυτούς ξεχωριστά.

Ξεκινάµε µε την εξέταση της Αφροδίτης, για να διαµορφώσουµε µια πρώτη εικόνα για την ερωτούσα. Πάντα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο, τη συναισθηµατική φόρτιση και την έµφαση µε την οποία εκφέρεται η ερώτηση. Γι΄ αυτό καλό είναι να "κρατάµε" τις ίδιες λέξεις που χρησιµοποίησε ο ερωτών. Στη συγκεκριµένη ερώτηση η λέξη επιτέλους περιγράφει εύστοχα την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ερωτούσα.

-2-

Η Αφροδίτη που την εκπροσωπεί βρίσκεται στις 28°“56΄. Η θέση αυτή στις τελευταίες µοίρες του ζωδίου, µας περιγράφει µε πολύ εύγλωττο τρόπο ότι η ερωτούσα είχε "φτάσει στα όριά της" στο θέµα της πώλησης του οικήµατος. Άλλωστε, η Αφροδίτη που καίγεται από τον Ήλιο, µας δείχνει επίσης ότι "καιγόταν" για τη διευθέτηση αυτής της µακρόχρονης εκκρεµότητας. Επιπλέον, η Αφροδίτη είναι περιπλανώµενη, δηλαδή χωρίς καµία θεµελιώδη δύναµη. Ναι, ο σηµειοδότης της η Αφροδίτη, την περιγράφει πολύ καλά, αφού ερµηνεύει την αδυναµία της γυναίκας αυτής να κινηθεί η ίδια και να "σπρώξει" κάποιες καταστάσεις που, ίσως να λειτουργούσαν υπέρ της αίσιας έκβασης στην πώληση του οικήµατος.

Αν εξετάσουµε τώρα το ίδιο το οίκηµα, δηλ. τον Κρόνο, παρατηρούµε ότι ο πλανήτης αυτός, από µόνος του, περιγράφει εµφανώς τον πανδαµάτορα χρόνο που έχει αφήσει τη σφραγίδα του στην πέτρινη αυτή κατοικία.

Ο Άρης είπαµε ότι εκπροσωπεί οποιονδήποτε υποψήφιο αγοραστή εµφανιστεί, µέσα στο χρονικό περιθώριο που έχει τεθεί από την ερωτούσα. Ας εξετάσουµε, λοιπόν, αν υπάρχει σύνδεση µεταξύ του υποψήφιου αγοραστή και του οικήµατος. Ξεκινώντας την έρευνα, αναζητούµε κάποια όψη που να συνδέει τους δύο, Άρη και Κρόνο, αφού µια όψη µεταξύ τους θα δήλωνε το ενδιαφέρον εκ µέρους του πιθανού αγοραστή για το οίκηµα. Υπάρχει; Όχι, δεν υπάρχει *. Υπάρχει έστω αµοιβαία υποδοχή µεταξύ ¥ και § που θα έδειχνε το πραγµατικό ενδιαφέρον κάποιου αγοραστή για το σπίτι; Όχι, δεν υπάρχει. Αµφότεροι οι πλανήτες δεν ανταλλάσσουν κανενός είδους υποδοχή.

* Οι µυηµένοι στην ωριαία αστρολογία, γνωρίζουν ότι δεν νοείται σύνοδος µεταξύ δύο πλανητών οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικά ζώδια, και συνεπώς έχουν διαφορετικούς κυβερνήτες ο καθένας. Αυτό σηµειώνεται εδώ, επειδή ορισµένοι που χρησιµοποιούν τη σύγχρονη δυτική αστρολογία, ίσως εκλάβουν ως σύνοδο την απόσταση των λίγων µοιρών που έχει ο Άρης µε τον Κρόνο πάνω στην εκλειπτική.

-3-

Αφού, λοιπόν, κι από εκεί "δεν βλέπουµε φως", µήπως η ιδιοκτήτρια του οικήµατος (¤) συνδέεται µε κάποιον τρόπο µε τον υποψήφιο αγοραστή (¥); Μία όψη µεταξύ Αφροδίτης και Άρη, θα µπορούσε να σηµαίνει ότι η ερωτούσα (¤) έχει ήδη υπόψη της κάποιους πιθανούς αγοραστές. - Υπάρχει, λοιπόν, συγκλίνουσα όψη που να συνδέει την ¤ και τον ¥; - Όχι. - Μήπως, όµως, ανταλλάσσουν αρετές; - Καµία ελπίδα κι από εδώ. Καµία ανταλλαγή θεµελιωδών δυνάµεων µεταξύ τους.

Τι µένει λοιπόν να εξεταστεί µέσα στο χάρτη; Το γρηγορότερο ουράνιο σώµα, η Σελήνη, που πάντοτε περιγράφει τη ροή και την εξέλιξη των γεγονότων. Η πρώτη συγκλίνουσα όψη της Σελήνης είναι ένα τρίγωνο µε τον Άρη (¡Ä¥). Εκ πρώτης όψεως, αυτό και µόνο είναι ένα στοιχείο που δίνει κάποιες ελπίδες. Όµως, καµία υποδοχή δεν υπάρχει µεταξύ τους, ούτε αµοιβαία ούτε µεικτή, µε αποτέλεσµα η όψη τριγώνου Σελήνης-Άρη να µη δύναται να λειτουργήσει και να δώσει κάποια θετικά αποτελέσµατα. Παρουσιάστηκαν µεν κάποιοι µελλοντικοί αγοραστές (¥), αλλά η αγοραπωλησία δεν επιτεύχθηκε τελικά. Μέχρι σήµερα, που δηµοσιεύονται αυτές οι γραµµές δεν έχει βρεθεί ακόµα αγοραστής. -4-

Ένας άλλος τρόπος για να δούµε αν θα πουληθεί το οίκηµα είναι η εξέταση του 8ου οίκου που σηµατοδοτεί τα χρήµατα των άλλων (8ος = 2ος παράγωγος του 7ου). Στον ωριαίο χάρτη µας, κυβερνήτης του 8ου είναι η Αφροδίτη. Το επιθυµητό θα ήταν, η Αφροδίτη (χρήµατα του υποψήφιου αγοραστή) να είναι τοποθετηµένη στον 2ο οίκο της ερωτούσας, που αντιπροσωπεύει τα δικά της χρήµατα, τη δική της τσέπη. Αλλά, φευ. Ούτε αυτό συµβαίνει. Αλλού τυρβάζει η Αφροδίτη.

Παρατήρηση για τον µελετητή της

ριαίας: η αµοιβαία υποδοχή από τριπλότητα

µεταξύ της Αφροδίτης (ερωτούσα) και του Κρόνου (οίκηµα) δείχνει το συναισθηµατικό δεσµό που είχε µε το σπίτι, αφού τη συνέδεαν µαζί του τόσες αναµνήσεις.

Σηµειώσεις 1) Ο χάρτης έχει ερµηνευθεί εξετάζοντας τους 7 πλανήτες (¢, ¡, £, ¤, ¥, ¦, §) που χρησιµοποιούνται στην παραδοσιακή αστρολογία. Υπενθυµίζουµε εδώ, ότι ο Άρης κυβερνάει τα ζώδια του Κριού και του Σκορπιού, ο ∆ίας τα ζώδια του Τοξότη και των Ιχθύων και ο Κρόνος τα ζώδια του Αιγόκερω και του Υδροχόου. Αν όµως βρεθεί στο χάρτη κάποιος από τους εξωκρόνιους (¨, ©, À) να είναι πολύ κοντά ή σε σύνοδο ακριβείας µε την ακµή ενός γωνιακού οίκου, τότε λαµβάνονται υπόψη στην ερµηνεία του χάρτη µόνον οι ιδιότητές του ως πλανήτη και όχι ως κυβερνήτη ζωδίου (›, œ, ˜). 2) Ο χάρτης έχει µελετηθεί σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις δυνάµεις του ∆ωρόθεου της Σιδώνας.

-5-

Microsoft Word - WILL THE HOUSE BE SOLD  

Ο εν δυνάµει αγοραστής εκπροσωπείται από τον 7ο οίκο και έχει κυβερνήτη τον ¥.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you