Page 1

www.astrothesaurus.gr

Ωριαία ερώτηση: Πότε θα συναντηθώ και θα µιλήσω µε το γιό µου; από την ∆έσποινα Γιαννακοπούλου

03z q 02' 25z

q

22'

23z p 16'

37'

r 15z

10

29'

*

> 11z u 48' |

53'

i 02z i

) 05'

m 28'

$ !

06' l 22z 35' l 13z

10z

l 29'

5 3

01z

&

17z

6

17z

w

o

24z m

7

2

28'

38'

8

1

v

05'

(

38'

12

10z

p

28z o 15z 54' o

9

11

u

01z

Y

4

37'

k 15z

22'

i 26z

#

25z

j

22'

03z j 02' HORARY CHART 05/07/2010 – 08:33:38 µ.µ. 23Ε49, 38Ν03 (ΕΕD -3)

Κυριαρχία

+5

Έξαρση

+4

Τριπλότητα

+3

Όρια

+2

∆εκανός

+1

Αδυναµία

-5

Πτώση

-4

Περιπλανώµενος

-5

Point Longitude Ruler Exalt ¢ ¡ ¦ 14”23 ¡ ¥ ¢ 26‘22 ¡ ¦ £ 22”06 --¤ ¢ 24•38 £ £ ¥ 15–38 ¥ ¢ ¦ 02‘53 § £ £ 28–54 § ¥ « 11š48 Asc § ¥ 10š29 ° ¤ § 23—16 -1-

Trip ¤ ¢ ¤ ¢ ¤ ¢ ¤ ¤ ¤ §

Term £ § ¤ ¦ ¦ ¦ ¥ £ £ £

Face £ ¤ ¡ ¥ ¤ ¥ £ ¥ ¥ ¦


www.astrothesaurus.gr

Η κυρία που έκανε την ερώτηση είχε να δει τον αγαπηµένο της γιο, ένα αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αιτία της αποµάκρυνσής τους, ήταν ο ξαφνικός του γάµος µε µια κοπέλλα, την οποία δεν ενέκρινε η µητέρα του ούτε καν την ήθελε, ως µέλος της οικογένειά της. Τα ίδια όµως συναισθήµατα υπήρχαν και από την άλλη πλευρά, αυτήν της νύφης, η οποία δεν "επέτρεπε" στον άνδρα της να συναντηθεί µε τη µητέρα του. Πρόσφατα, µάλιστα το ζευγάρι είχε αποκτήσει το πρώτο του µωρό, το οποίο, επίσης, η σύζυγος δεν άφηνε τη γιαγιά του να το δει.

Η κ. Καλλιόπη, που είναι η ερωτούσα, µετανοιωµένη για κάποιες ακραίες θέσεις της στην οικογενειακή αυτή υπόθεση, ήθελε να έλθει σε επαφή µε το γιό της, να µαλακώσει την κατάσταση και να τα βρουν µεταξύ τους, ώστε η ζωή τους να συνεχιστεί οµαλά, δίχως οικογενειακά προβλήµατα. Εκείνη που επέµενε σε µια στείρα άρνηση, ήταν η νύφη, της κ. Καλλιόπης. Όπως συνηθίζεται στην ωριαία, η ερώτηση που ετέθη από την ερωτούσα κρατήθηκε ακριβώς όπως την εξέφρασε: " Πότε θα συναντηθώ και θα µιλήσω µε το γιό µου;" Τα πρόσωπα, που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση αυτή, είναι τρία. Η µητέρα, ο γιος και η σύζυγός του. - Η ερωτούσα, κ. Καλλιόπη, εκπροσωπείται από τον 1ο οίκο και τον κυβερνήτη του τον Κρόνο, αφού ανατέλλει το ζώδιο του Αιγόκερω. -2-


www.astrothesaurus.gr

- Ο γιος (Κώστας) εκπροσωπείται από τον 5ο οίκο και τον κυβερνήτη του, που είναι η Αφροδίτη, αφού η ακµή του 5ου βρίσκεται στις 25° Ταύρου. - Η νύφη της κ. Καλλιόπης, δηλ. η γυναίκα του Κώστα, εκπροσωπείται από τον παράγωγο 7ο οίκο του Κώστα, που είναι ο 11ος οίκος του ωριαίου χάρτη. Σηµειοδότης της είναι ο πλανήτης Άρης, αφού η ακµή του 11ου βρίσκεται στις 25° Σκορπιού. Όταν "ανοίγουµε" έναν ωριαίο χάρτη και θέλουµε να δώσουµε καταφατική απάντηση, στην ερώτηση που έχει διατυπωθεί, τι προσδοκούµε να βρούµε; Τους δύο βασικούς σηµειοδότες της ερώτησης –στην περίπτωσή µας την Αφροδίτη και τον Κρόνο– να βρίσκονται σε επαφή, δηλαδή να πλησιάζει ο ένας τον άλλον. Συµβαίνει αυτό στο χάρτη; Όχι. Γιατί; ∆ιότι παρεµβάλλεται ο ΄Αρης, η …νύφη… Η νύφη, λοιπόν, είναι το εµπόδιο σε αυτήν τη συνάντηση µητέρας (Κρόνος) και γιού (Αφροδίτη). Για να πάει η Αφροδίτη (γιος) να συναντήσει τον Κρόνο (µητέρα) πρέπει ο Άρης (νύφη) να …φύγει από τη µέση. Πότε γίνεται αυτό και πώς; - Η µία περίπτωση είναι όταν η Αφροδίτη (γιος) βρεθεί στις 28°–, δηλαδή στη µοίρα που κατέχει ο Κρόνος στον ωριαίο χάρτη. Στις πλανητικές εφηµερίδες βλέπουµε, ότι η Αφροδίτη πηγαίνει σε αυτήν τη θέση, στις 5 Αυγούστου 2010. Ο δε Άρης (νύφη), εκείνη την ηµέρα, έχει προσπεράσει, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο. - Η δεύτερη και πιθανότερη ευκαιρία για µια συνάντηση µητέρας-γιου είναι, όταν και οι δύο πλανήτες, Κρόνος και Αφροδίτη συναντηθούν σε σύνοδο ιδιοµοιρίας. Από τις πλανητικές εφηµερίδες βλέπουµε ότι αυτό συµβαίνει στις 8 Αυγούστου. Τοποθετούµε τις µεγαλύτερες πιθανότητες σε αυτήν την ηµεροµηνία, διότι ο Άρης (νύφη) "έχει φύγει για τα καλά από τη µέση". Εκ των υστέρων, διαπιστώνουµε, ότι λειτούργησαν και οι δύο ανωτέρω µέθοδοι εκτίµησης του χρόνου, µε ισχυρότερη βέβαια, την δεύτερη. Στις 5 Αυγούστου (όταν η Αφροδίτη πήγε στην µοίρα του Κρόνου), µητέρα και γιος είχαν την πρώτη τους επαφή. Τηλεφωνική, όµως. Σε αυτό το τηλεφώνηµα, όρισαν ηµέρα συνάντησης, στις 8 Αυγούστου, τις απογευµατινές ώρες. Ο χάρτης που ακολουθεί είναι ο χάρτης γεγονότος της συνάντησης.

-3-


www.astrothesaurus.gr 03z q 13' 27z

q

51'

01z

(*

r

Y19z

u

8

11

42'

1

m

58'

47'

m

01' l 25z

# 10z

20z

5

| 58'

v 47'

39'

6 2 3

4

02'

k 19z

i 02z

w i

20z

l

39'

01z

o

15z!

7

12

> 10z u 00' |

$

13'

9

10

r

10z

&

14'

05z 01z p p 01z 56' 36' p 13z 31' o

02'

19z

p

) 14'

27z

j

51'

03z j 13' EVENT CHART 08/08/2010 – 06:20:39 µ.µ. 23Ε49, 38Ν03 (ΕΕD -3)

Η εικόνα που παρουσιάζει ο χάρτης της συνάντησης, δεν θα µπορούσε να προέλθει, ούτε από το πιο ευφάνταστο µυαλό. Οι ακµές των οίκων είναι σχεδόν ίδιες µε αυτές του ωριαίου. Η Σελήνη γωνιακή, δυνατή στο δικό της ζώδιο, τον Καρκίνο, έτοιµη να προσφέρει συγκλονιστικές οικογενειακές στιγµές. Μητέρα και γιος αγκαλιασµένοι (Αφροδίτη, Κρόνος σε ιδιοµοιρία). Ο Άρης (νύφη) προπορεύται, πλέον, και βρίσκεται στο ζώδιο της Αφροδίτης. Κυριαρχείται από αυτήν. Από τη νέα θέση που βρίσκεται, µας δηλώνει άµεσα, ότι έχει κατανοήσει τις θέσεις του συζύγου και της µητέρας του. Πράγµατι, η νύφη σήµερα, έχει ενταχθεί πλέον στο οικογενειακό περιβάλλον του συζύγου

-4-


www.astrothesaurus.gr

της και η κ. Καλλιόπη βλέπει το εγγονάκι της, σχεδόν καθηµερινά, παρέα µε τη νύφη και το γιό της. Ο χρόνος που µεσολάβησε, έως ότου η Αφροδίτη (γιος) να προσεγγίσει τον Κρόνο (µητέρα) και ο Άρης (νύφη) να "κάνει στην άκρη", ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το διάστηµα που χρειάστηκε, για να καρποφορήσουν οι προσπάθειες του συζύγου, ώστε η γυναίκα του να κατανοήσει και να αποδεχτεί ορισµένες από τις αντιλήψεις της οικογένειάς του. Πρόκειται για έναν, από τους πιο αντιπροσωπευτικούς και "καθαρούς" χάρτες που µπορεί να συναντήσει ο µελετητής της ωριαίας.

Σηµειώσεις 1) Ο χάρτης έχει ερµηνευθεί εξετάζοντας τους 7 πλανήτες (¢, ¡, £, ¤, ¥, ¦, §) που χρησιµοποιούνται στην παραδοσιακή αστρολογία. Υπενθυµίζουµε εδώ, ότι ο Άρης κυβερνάει τα ζώδια του Κριού και του Σκορπιού, ο ∆ίας τα ζώδια του Τοξότη και των Ιχθύων και ο Κρόνος τα ζώδια του Αιγόκερω και του Υδροχόου. Αν όµως βρεθεί στο χάρτη κάποιος από τους εξωκρόνιους (¨, ©, À) να είναι πολύ κοντά ή σε σύνοδο ακριβείας µε την ακµή ενός γωνιακού οίκου, τότε λαµβάνονται υπόψη στην ερµηνεία του χάρτη µόνον οι ιδιότητές του ως πλανήτη και όχι ως κυβερνήτη ζωδίου (›, œ, ˜). 2) Ο χάρτης έχει µελετηθεί σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις δυνάµεις του ∆ωρόθεου της Σιδώνας.

-5-

http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/WHEN%20I%20SEE%20MY%20SON  
http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/WHEN%20I%20SEE%20MY%20SON  

http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/WHEN%20I%20SEE%20MY%20SON.pdf