Page 1

Olivia Barclay: Η ανεκτίµητη προσφορά της στην Ωριαία αστρολογία της ∆έσποινας Γιαννακοπούλου

Η Olivia Barclay γεννήθηκε στην Αγγλία στις 12 ∆εκεµβρίου του 1919, στο Essex, κοντά στο Λονδίνο. Σπούδασε σχέδιο και ζωγραφική και για ένα χρονικό διάστηµα κέρδιζε τα προς το ζην ασκώντας αυτές τις τέχνες. Υπήρξε παντρεµένη επί 25 χρόνια και είχε µία κόρη. Το 1997 της έγινε διάγνωση για καρκίνο, ο οποίος τέθηκε µεν σε ύφεση, αλλά επανήλθε την άνοιξη του 2001. Πέθανε ειρηνικά στο εξοχικό της σπίτι στο Kent την 1η Απριλίου 2001.

03° Ý

41'

Η Olivia Barclay άρχισε να ενδιαφέρεται για

59'

13°

την αστρολογία στα τέλη του 1930, αλλά δεν

01°

Ü

þ

31'

36'

07°

ƒ

ƒ 04' Œ

20°

είχε εµβαθύνει στις µελέτες της µέχρι το

07°

‹ 33'

À 11°„ 20'Œ 19° ½ 18°„ 03'Œ „

17' Š 28°

¿

Š

17'

17'

03°…

07'

¶ 35' … … ¾ 11°

07°

33'

31' 43' †

06°

01°

07' ‡

† ¼ 36'

04°

» 03°

‡ 59'

Œ 24' 47' ‡ ˆ

Studies για δύο χρόνια, αλλά η ψυχολογική προσέγγιση του αστρολογικού αντικειµένου

47' ˆ

20°

δεν την ικανοποίησε. Στη συνέχεια, ανέπτυ-

19°

¸

23° 01°

É º

1959. Σπούδασε στο Faculty of Astrology

19°

13°ˆ

41'

ξε ένα µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την παραδοσιακή αστρολογία, το οποίο µε τον

Γενέθλιο ωροσκόπιο της O. Barclay

καιρό την οδήγησε στην ίδρυση ενός τµή-

12 ∆εκεµβρίου 1919, 20:45 LΜΤ Essex, London

µατος σπουδών µε εξειδίκευση στην ωριαία.

Το 1980 η κ. Barclay, εντελώς τυχαία, ενώ έψαχνε κάτι άλλο, ανακάλυψε σε ένα παλαιοπωλείο µια σπάνια πρωτότυπη έκδοση του Christian Astrology, του έργου που είχε εκδώσει ο William Lilly το 1647. Εκείνη την εποχή σώζονταν ίσως ακόµα 20 πρωτότυπα – κυρίως σε χέρια συλλεκτών ή εξειδικευµένων βιβλιοθηκών. Από την έκδοση αυτή που ήρθε στα χέρια της Barclay, ο εκδοτικός οργανισµός Regulus εξέδωσε 2.000 τόµους, οι -1-


οποίοι σήµερα µελετώνται σε όλο τον κόσµο. Για να εξηγήσει τη σηµασία των 870 σελίδων του Lilly και των παραδοσιακών µεθόδων αστρολογίας που διδάσκονται σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, η κ. Barclay έγραψε µεγάλο αριθµό άρθρων που δηµοσιεύτηκαν σε αρκετές χώρες. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να επαναφέρει στην κυκλοφορία το Christian Astrology και να το καθιερώσει ως την επικρατούσα τάση στην αστρολογία, λαµβάνοντας µια αποφασιστική στάση απέναντι σε εκείνους που διαφώνησαν και προσπάθησαν να εναντιωθούν σε αυτήν

10° ƒ 48'

¶É

16'

04°

15°10°

16°

ƒ ƒ 57'53' Œ

25'

½

11'

την επιλογή της. Ας σηµειωθεί εδώ, ότι όσοι

¾

07°

‚ 27° 45' Ý 52'

03°

Ý

στην αρχή υπήρξαν διστακτικοί και είχαν

10'

15°

08°

04' Ü 12° Œ55' Ü 07°

† 18'

19' ‹

22°

03°

‡ 10'

Œ 13'57' ˆ ˆ

04°

22' Š

ˆ 11'

25'

15°

αντιρρήσεις σχετικά µε τις µεθόδους που εφαρµόζονταν στην παραδοσιακή αστρολογία, σήµερα έχουν ανακαλέσει

23°

À

þ¼

º

32' Š

08°

15° 20°

¸ 08° Ü » 18'

¿ 16'

πλέον τις απόψεις τους και µελετούν

Š

16° 10° ‰ 48'

Χάρτης γεγονότος: Θάνατος της Olivia Barclay

εµβριθώς τα αρχαία κείµενα, υιοθετώντας όλες τις παλιές τεχνικές, προκειµένου να προσεγγίσουν τα θέµατα που αφορούν τη

1 Απριλίου 2001, 19:00 ΒSΤ Great Mongeham, Kent

σύγχρονη ζωή.

H Olivia Barclay ασχολήθηκε µε την ωριαία αστρολογία πάνω από 30 χρόνια, µε αποτέλεσµα να αποκτήσει τεράστια πείρα στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Υπήρξε κυρίως διάσηµη για την αξιοσηµείωτη µνήµη της και την ειλικρινή της φύση και αναγνωρίστηκε ως ένα πολύτιµο µέλος της αστρολογικής κοινότητας. Καθώς η φήµη της µεγάλωνε, άρχισε να δίνει διαλέξεις και να παραδίδει µαθήµατα όχι µόνο στην Αγγλία, αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην Αµερική, όπου και έζησε για λίγο καιρό. Επίσης, επινόησε τα µαθήµατα ωριαίας δια αλληλογραφίας, οι απόφοιτοι των οποίων αποκτούσαν και δίπλωµα ωριαίου αστρολόγου. Έχει συγγράψει το Horary Astrology Rediscovered, το

-2-


οποίο βραβεύτηκε από την Ένωση επαγγελµατιών αστρολόγων Αµερικής. Η εισαγωγή του περίφηµου αυτού βιβλίου υπογράφηκε από τον Robert Hand και αποτελεί ένα κείµενο ριζοσπαστικό, όσο και προφητικό για όλα όσα επρόκειτο να συµβούν στον κλάδο της ωριαίας αστρολογίας τα επόµενα χρόνια. Αυτό το κείµενο του Hand έχει µεταφραστεί και αναρτηθεί σε άλλο σηµείο της ιστοσελίδας astrothesaurus µε τον τίτλο Η εκ νέου ανακάλυψη της Ωριαίας αστρολογίας και πραγµατικά αξίζει να διαβαστεί από όλους τους Horary Astrology Rediscovered

θιασώτες της αστρολογικής τέχνης. Άλλο γνωστό

Olivia Barclay, Q.H.P. Whitford Press, Schiffer Publishing Ltd.

βιβλίο της Barclay είναι το A Study in Classical Astrology (1990).

Οι µαθητές της Olivia Barclay και συνεχιστές του έργου της, οι οποίοι ξεχώρισαν και διακρίθηκαν ήταν η Carol Wiggers, η Sue Ward και η Deborah Houlding που στη συνέχεια δίδαξαν στο Qualifying Horary Diploma Course. Η φυσική εξέλιξη των τριών αυτών εξαίρετων µαθητριών της ήταν να ιδρύσουν τη δική της σχολή η καθεµία. Η Carol Wiggers, που ζούσε στην Αµερική, ίδρυσε µια αντίστοιχη σχολή παγκοσµίου φήµης όπου οι τελειόφοιτοι σπουδαστές λάµβαναν το δίπλωµα του Horary Practitioner Diploma Course. Το ίδιο συνέβη και µε τις άλλες δύο µαθήτριες της Barclay, την Sue Ward και την Deborah Houlding που ίδρυσαν τις δικές τους σχολές στην Αγγλία, όπου και ζούσαν. Ένας από τους µαθητές, που παρακολούθησε τη σειρά µαθηµάτων της Olivia Barclay λίγο πριν πεθάνει, ήταν και ο διακεκριµένος αστρολόγος παραδοσιακής αστρολογίας John Frawley, ο οποίος µε τη σειρά του ίδρυσε τη δική του σχολή. Αναφερόµενος στην Barclay, ο Frawley, δήλωσε ότι αυτό που σίγουρα ξέρει γι' αυτήν είναι πως "η Olivia έχει ήδη γίνει θρύλος".

-3-


Εµπνευσµένοι από τη διδασκαλία της Barclay, οι µαθητές της άρχισαν να εκδίδουν τα δικά τους περιοδικά, που ήταν αφιερωµένα στην ωριαία αστρολογία. Τα περιοδικά αυτά θεωρούνται τα σηµαντικότερα που έχουν εκδοθεί έως σήµερα, αλλά, έχοντας κλείσει τον κύκλο τους, σταµάτησαν κάποια στιγµή να εκδίδονται. Περιέχουν όµως θησαυρούς γνώσεων και στις µέρες µας έχουν αποκτήσει συλλεκτική αξία. Πιο συγκεκριµένα: Η Carol Wiggers εξέδωσε το περιοδικό "The Horary Practitioner" (22 τεύχη) Η Deborah Houlding το "The Traditional Astrologer" (18 τεύχη) O John Frawley το "The Astrologer's Apprentice" (22 τεύχη) Η συνεισφορά της Sue Ward υπήρξε καθοριστική, αφού συµµετείχε ενεργά µε τη δυναµική της γραφή στα δύο πρώτα.

Η Olivia Barclay υπήρξε πρωτοπόρος της επαναφοράς των παραδοσιακών αστρολογικών τεχνικών στην αστρολογία και γι αυτόν το λόγο η προσφορά της στην ωριαία θεωρείται ανεκτίµητη.

03° Ý

41'

Είναι κρίµα που µε την φιλοµάθεια που την

59'

13°

διέκρινε δεν πρόλαβε να εντρυφήσει στην

01°

Ü

36'

31'

ƒ 20°

ελληνική αστρολογική σκέψη, η οποία

07°

‹ 33'

19°

Š

17'

17'

03°…

07'

¶ 35' … … ¾ 11°

07°

33'

31' 43' †

06°

01°

αναβίωσε µέσα από τις µεταφράσεις του

19°

½ 18°„ 03'Œ „

07' ‡

† ¼ 36'

04°

» 03°

‡ 59'

Œ 24' 47' ‡ ˆ

23° 01°

É º

Robert Schmidt και του Project Hindsight. Έτσι, ως ένας ελάχιστος φόρος τιµής,

47' ˆ

20°

19°

δηµοσιεύονται εδώ τα ωροσκόπια της

¸ 13° ˆ

41'

Olivia Barclay: Γενέθλιο ωροσκόπιο µε την µέθοδο ταύτισης οίκου-`ζωδίου

γέννησης και του θανάτου της, όπως θα υπολογίζονταν και θα καταστρώνονταν µε τις µεθόδους της ελληνικής αστρολογίας. Ας

-4-


σηµειωθεί ότι έχει χρησιµοποιηθεί το

09° Š 09'

09'

09°

Ì

09°

‰ 09'

13°

ελληνικό σύστηµα ταύτισης οίκου-ζωδίου,

Š 08'

09°

09'

Ü

ˆ

09°

τόσο για το γενέθλιο όσο και για το

09'

προοδευµένο ωροσκόπιο, το οποίο έχει 09°

09°

Ý

09'

υπολογιστεί µε την ελληνική µέθοδο

09' 12'

Ý 26' ½ 27° Ý 28°

Ë

09°

‚ ¶ 09'

12°

16' 43' ‚

56' …

20°

¾

51' ƒ

15° 09°

ƒ 09'

¼

15' „

13°

»

32' …

55' …

02°

προόδων που ονοµάζεται διαίρεσις των

09'

28°

¸

† 09°

οίκων*.

10°

É

º …

09'

09°

09° „ 09'

Olivia Barkley: Προοδευµένο ωροσκόπιο την ηµέρα του θανάτου της µε τη µέθοδο της διαιρέσεως των χρόνων

* Οι ενδιαφερόµενοι για την αρχαία ελληνική µεθοδολογία που αφορά στην οικοθεσία και τις "προόδους" ενός ωροσκοπίου, µπορούν να ανατρέξουν στο βιβλίο Carmen Astrologicum του ∆ωρόθεου της Σιδώνας (εκδόσεις Πύρινος Κόσµος, σελ. 237-238 και 279-284).

-5-

Microsoft Word - Olivia Barclay  

παλαιοπωλείο µια σπάνια πρωτότυπη έκδοση του Christian Astrology, του έργου που είχε εκδώσει ο William Lilly το 1647. Εκείνη την εποχή σώζο...

Advertisement